Дипломна робота Фастовець І.Ю. (восстановлен)


РЕФЕРАТ
Звіт про дипломний проект: 69 с., 3 рис. , 4 табл., 2 додатки, 20 джерел.
Об'єктом дослідження є можливість розробки і створення веб-сайту.
Мета роботи – розробка WEB-сайту кафедри СКС для легкого використання його викладачами, студентами та абітурієнтами
При створенні сайту були вивчені та розглянуті програмні пакети по створенню веб-сайтів (Artisteer, Adobe CS5 Photoshop, Open Server, Apache веб-сервер).
Результатом даної роботи є розробка інформаційної структури, дизайну та інформаційне наповнення WEB-сайту, який надає необхідну інформацію викладачам і студентам кафедри СКС, а також абітурієнтам.
Створений веб-сайт дозволить отримати вичерпну інформацію про представлені матеріали, дозволить перегляд новин, буде підтримувати аутентифікацію користувачів за логіном і паролем.
WEB-САЙТ, IНТЕРНЕТ, ВЕБ-ДИЗАЙН, HTML, PHP, MySQL, JAVASCRIPT, CMS JOOMLA, WWW.ЗМІСТ
TOC \o "1-3" \h \z \u ВСТУП PAGEREF _Toc390098311 \h 71ТЕОРЕТИЧНА ЧАСТИНА PAGEREF _Toc390098312 \h 91.1 Поняття Веб-сайт PAGEREF _Toc390098313 \h 91.2 Класифікація Веб-сайтів PAGEREF _Toc390098314 \h 101.3 Проектування Веб-сайту PAGEREF _Toc390098315 \h 131.4 Засоби розробки PAGEREF _Toc390098316 \h 141.4.1 HTML PAGEREF _Toc390098317 \h 141.4.2 PHP PAGEREF _Toc390098318 \h 161.4.3 MySQL PAGEREF _Toc390098319 \h 231.4.4 JavaScript PAGEREF _Toc390098320 \h 251.5 Система управління вмістом CMS Joomla PAGEREF _Toc390098321 \h 281.5.1 Основи CMS PAGEREF _Toc390098322 \h 281.5.2 Історія виникнення Joomla PAGEREF _Toc390098323 \h 291.5.3 Характеристики і особливості Joomla PAGEREF _Toc390098324 \h 321.5.4 Функції Joomla PAGEREF _Toc390098325 \h 321.5.5 Меню сайту PAGEREF _Toc390098326 \h 341.5.6 Взаємозв’язок меню з модулями PAGEREF _Toc390098327 \h 341.5.7 Елементи меню PAGEREF _Toc390098328 \h 361.5.8 Розширенння в Joomla PAGEREF _Toc390098329 \h 371.5.9 Побудова власних компонент і модулів PAGEREF _Toc390098330 \h 402 ПРОЕКТНА ЧАСТИНА PAGEREF _Toc390098331 \h 432.1 Етапи розробки веб-сайта PAGEREF _Toc390098332 \h 432.1.1 Постановка завдання при проектуванні веб-сайту PAGEREF _Toc390098333 \h 432.1.2 Вибір програмних засобів для розробки веб-сайту PAGEREF _Toc390098334 \h 432.1.3 Розробка структури сайту PAGEREF _Toc390098335 \h 442.1.4 Розробка інтерфейсу PAGEREF _Toc390098336 \h 452.1.5 Розробка бази даних PAGEREF _Toc390098337 \h 462.2 Програмна розробка веб-сайту PAGEREF _Toc390098338 \h 472.2.1 Розробка дизайну PAGEREF _Toc390098339 \h 472.2.2 Верстка PAGEREF _Toc390098340 \h 472.2.3 Програмування PAGEREF _Toc390098341 \h 482.2.4 Наповнення сайту PAGEREF _Toc390098342 \h 492.2.5 Тестування PAGEREF _Toc390098343 \h 503 ЕКОНОМІЧНА ЧАСТИНА PAGEREF _Toc390098344 \h 513.1Аналіз ринку PAGEREF _Toc390098345 \h 513.2 Техніко-економічне обґрунтування PAGEREF _Toc390098346 \h 513.3 Стрічковий графік виконання робіт PAGEREF _Toc390098347 \h 523.4 Кошторис витрат PAGEREF _Toc390098348 \h 534 ОХОРОНА ПРАЦІ PAGEREF _Toc390098349 \h 554.1 Характеристика негативних факторів проектованого об'єкта PAGEREF _Toc390098350 \h 554.2 Профілактичні заходи з охорони праці PAGEREF _Toc390098351 \h 56ВИСНОВКИ PAGEREF _Toc390098352 \h 62СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ PAGEREF _Toc390098353 \h 63Додаток А Дизайн головної сторінки…………………………………………66
Додаток Б Код головної сторінки………………………………………......….67
ВСТУПВ останні роки відбувається широке застосування комп’ютерів та програмного забезпечення в усіх сферах життя суспільства. Власне, ключем для оволодіння багатьох знань та навичок є вміння користуватися комп’ютером.
Сьогодні неможливо уявити собі людську діяльність без використання комп’ютерів, а також використання інтернету, який надає користувачам всілякі інформаційні та комунікаційні послуги. В мережі Інтернет можна скористуватися наступними послугами:
перегляд вмісту мультимедійних сторінок;
відсилання і отримування електронних листів;
спілкування в розмовних кімнатах;
здійснювання покупок в магазинах;
брати участь у телеконференціях, форумах та інше.
Загальновідомо, щo веб-сайт кафедри – це один з основних засобів інформування викладачів, потенційних абітурієнтів, а також студентів кафедри.
На сьогоднішній день практично немає ВНЗ, які не мають своїх веб-сайтів, причому більшість керівників ВНЗ приділяє якості інформаційного наповнення та візуальної привабливості досить серйозну увагу.
Переваги веб-сайту як інструменту забезпечення діяльності кафедри очевидні - відносна дешевизна, інформаційна мобільність, загальнодоступність, а також - мультимедійність.
Тим не менш, до цих пір зберігається ситуація, коли у сильного, з точки зору основних показників діяльності кафедри, може функціонувати сайт, за яким не стежать, чи не оновлюють інформацію, або взагалі не відкриваються гіперпосилання.
Під офіційним веб-сайтом кафедри розуміється належить веб-сайт, призначений для всебічного і достовірного інформування (від імені керівництва) зовнішніх та внутрішніх відвідувачів про діяльність кафедри, а також представляє відвідувачам сайту всю необхідну для забезпечення взаємодії з кафедрою, його керівництвом або його підрозділами довідкову інформацію.
За рамками обговорення в силу їх специфіки залишаться сайти, на яких навчальними підрозділами кафедри чи окремими викладачами розміщуються навчально-методичні матеріали для використання студентами в рамках навчального процесу або самостійної роботи.
Очевидно, що основними цілями їх створення і використання є:
надання цільової аудиторії сайту оперативної і значущої інформації про діяльність кафедри, її успіхи і досягнення, які надають освітні послуги; надання доступу викладачам, співробітникам і студентам кафедри до організаційно-довідкових ресурсів;
забезпечення їх професійної (навчальної) діяльності; формування позитивного образу кафедри як "постачальника" якісної освіти та якісних фахівців, перспективного партнера для спільних наукових досліджень, інтелектуального, інноваційного і культурного центру.
Згадана вище цільова аудиторія сайту достатньо різноманітна, і включає в себе потенційних абітурієнтів (і їх батьків), студентів, викладачів і аспірантів (як «власних», так і з інших ВНЗ), представників вищих органів державного та муніципального управління, роботодавців, випускників, зарубіжних колег і партнерів (у тому числі потенційних). Визначення цільової аудиторії (або - обмеження цільової аудиторії певними рамками) надзвичайно важливо на етапі проектування або модернізації сайту.
ТЕОРЕТИЧНА ЧАСТИНА 1.1 Поняття Веб-сайтВеб-сайт – це одна або сукупність веб-сторінок, доступних в Інтернеті через протоколи HTTP/HTTPS. Веб-сайт - це місце в Інтернеті, яке визначається своєю адресою (URL), має свого власника і складається з веб-сторінок, які сприймаються як єдине ціле.
Сукупність всіх загальнодоступних веб-сайтів є Всесвітня павутина. Сторінки веб-сайту об'єднані загальною кореневою адресою, а також звичайно темою, логічною структурою, оформленням або авторством. Сторінки веб-сайтів – це файли з текстом, розміченим на мові HTML або XHTML. У HTML або XHTML -коді сторінки містять лише вказівки на такі файли (рис. 1.1).

Рис. 1.1 Веб-сайт
Ці файли, будучи завантаженими відвідувачем на його комп'ютер, обробляються програмою-оглядачем, званою браузером і виводяться на засіб відображення користувача (монітор, екран КПК, принтер або синтезатор мови). Мова HTML/XHTML дозволяє форматувати текст, розрізняти в ньому функціональні елементи, створювати гіпертекстові посилання (гіперпосилання) і вставляти в сторінку, що відображається, зображення, звукозаписи і інші мультимедійні елементи. Відображення сторінки можна змінити додаванням в неї таблиці стилів на мові CSS або сценаріїв на мові JavaScript.
Сторінки сайтів можуть бути простими статичними наборами файлів або створюватися спеціальною комп'ютерною програмою на сервері - так званим движком сайту. Движок може бути або зроблений на замовлення для окремого сайту, або готовим продуктом, розрахованим на якийсь клас сайтів. Деякі з движків можуть забезпечити власнику сайту можливість гнучкої настройки структуризації і виведення інформації на веб-сайті; такі називаються системами управління змістом.
Виготовлення сайтів як працюючих цілісних інформаційних ресурсів є складений процес, що залучає працю різних спеціальностей. Загальний термін сайтобудівна діяльність - "веб-розробка" [1, 2].
1.2 Класифікація Веб-сайтівЗа доступністю сервісів:
Відкриті сайти. Всі сервіси сайту цілком є доступними для всіх відвідувачів і користувачів.
Напіввідкриті сайти. Для доступу до ресурсів чи сервісів сайту необхідно зареєструватися, зазвичай, безкоштовно.
Закриті сайти. Цілком закриті службові сайти організацій, зокрема, корпоративні сайти, особисті сайти приватних осіб. Вони є доступними для вузького кола користувачів. Доступ для нових користувачів, зазвичай, надається через запрошення (invite) або через адміністратором до переліку допущених осіб.
За природою вмісту:
Статичні сайти. Вміст сайту формується розробником і в подальшому не змінюється. Користувач бачить файли в тому вигляді, в якому вони зберігаються на сервері.
Динамічні сайти. Вміст генерується спеціальними програмами (скриптами) і формується залежно від дій користувача на підставі інших даних з визначених джерел.
За фізичним розташуванням:
Зовнішні сайти мережі Інтернет.
Локальні сайти, які є доступними лише в межах локальної мережі. Це можуть бути як корпоративні сайти організацій, так і сайти приватних осіб в локальній мережі провайдера.
За схемою представлення інформації, її об'єму і категорії вирішуваних завдань:
Інформаційні ресурси:
Тематичний сайт – сайт, що надає специфічну інформацію з певної теми.
Тематичний портал – надвеликий ресурс, який надає вичерпну інформацію з певної тематики. Портали є подібними до тематичних сайтів, але додатково містять засоби взаємодії з користувачами і дозволяють користувачам спілкуватися в рамках порталу (форуми, чати).
Інтернет представництва власників бізнесу (торгівля чи послуги, які не обов’язково безпосередньо пов'язані з Інтернетом):
Сайт-візитка – містить загальні дані про власника сайту (організацію або приватну особу): сфера інтересів, біографія, фотогалерея, контактні дані. Тобто, це є докладна візитна картка.
Представницький сайт – так іноді називають сайт-візитку з розширеною функціональністю: докладний опис послуг, прас-листи, реквізити, схема проїзду, відгуки, форма зворотного зв'язку тощо.
Корпоративний сайт – містить повну інформацію про компанію, послуги, продукцію, події в житті компанії. Відрізняється від сайту-візитки і представницького сайту повнотою представленої інформації, часто містить різні функціональні інструменти для роботи з контентом (пошук інформації, календарі подій, фотогалереї, корпоративні блоги, форуми). Може бути інтегрованим з внутрішніми інформаційними системами компанії (наприклад, бухгалтерськими системами). Може містити закриті розділи для різних груп користувачів – співробітників, дилерів, контрагентів.
Каталог продукції – в каталозі надано докладний опис товарів/послуг, сертифікати, технічні і споживчі дані, відгуки експертів тощо. На таких сайтах розміщується розширена інформація про товари чи послуги, яку зазвичай не вказують у прайс-листі.
Промо-сайт – сайт про конкретну торгову марку або продукт, на таких сайтах розміщується вичерпна інформація про бренд, різні рекламні акції (конкурси, вікторини, ігри тощо).
Інтернет-магазин – сайт з каталогом продукції, за допомогою якого клієнт може замовити потрібні йому товари. Використовуються різні системи розрахунків: пересилка товарів післяплатою, автоматична пересилка рахунку факсом, розрахунки за допомогою пластикових карт чи інші типи розрахунків.
Веб-сервіс — це послуга, що створена для виконання певних завдань в рамках служби Веб:
Дошка оголошень.
Каталог сайтів.
Пошукові системи.
Поштовий сервіс.
Веб-форуми.
Блоговий сервіс.
Сервіс зберігання та обміну файлів.
Сервіс створення та редагування документів – наприклад, Google Docs.
Зберігання фотографій – наприклад, Picnik, ImageShack, Panoramio, Photobucket.
Зберігання відео – наприклад, YouTube, Dailymotion.
Соціальні Медіа – наприклад, Buzz.
Соціальні мережі – наприклад, Vkontakte.
Спеціалізовані соціальні мережі – наприклад, Odnoklassniki [2, 3].

1.3 Проектування Веб-сайтуПроектування сайту – розробка технічного завдання. Результатом цього етапу є розробка документа, що описує всі аспекти створюваного сайту: схему розташування елементів дизайну, структуру і особливості системи навігації, функціональність і особливості роботи кожного модуля.
Процес проектування сайту можна розділити на декілька основних етапів. При цьому кожен подальший етап дуже сильно залежить від попереднього. Іншими словами, той, що передивляється якогось рішення, прийнятого на початковому етапі, в більшості випадків спричиняє за собою необхідність переосмислення інших рішень, прийнятих на пізніших етапах. Саме з цієї причини в першу чергу необхідно розглянути маркетингові аспекти: для чого і для кого розробляється сайт.
Проектування і розробка сайтів включає:
Затвердження первинного технічного завдання розробки сайту.
Визначення структурної схеми сайту - розташування розділів, контента і навігації.
Веб-дизайн - створення графічних елементів макету сайту, стилів і елементів навігації.
Розробка програмного коду, модулів, бази даних і інших елементів сайту необхідних в проекті.
Тестування і розміщення сайту в мережі Інтернет [4].
1.4 Засоби розробки1.4.1 HTML
HTML (від англ. Hypertext Markup Language - мова розмітки гіпертексту) - це стандартна мова розмітки документів у Всесвітній павутині. Всі веб-сторінки створюються за допомогою мови HTML (або XHTML). Мова HTML інтерпретується браузером і відображається у вигляді документа, зручного для людини. HTML є додатком SGML (стандартної узагальненої мови розмітки) і відповідає міжнародному стандарту ISO 8879.
HTML-документ є текстовим файлом, розміченим за допомогою спеціальних (текстових) команд. Текстовий формат представлення веб-документів був вибраний, виходячи з основних вимог до веб-документу: простота, можливість безпосередньої інтерпретації в будь-якій операційній системі, мінімальний розмір файлу, зручність редагування і інтерпретації.
Мова розмітки гіпертекстових документів HTML дозволяє визначити різні типи елементів ( у оригіналі element ), що забезпечують функціональність документа: текстові фрагменти із заданими параметрами форматування, списки, таблиці, зображення, гіперпосилання і т.д. Елементи HTML оголошуються за допомогою команд розмітки, званих тегами (від англійського tag - ярлик). Всі HTML-теги, що зустрічаються в тексті документа, інтерпретуються браузером при відображенні документа.
З 1994 року по теперішній час розробка проводиться під егідою наддержавної організації World Wide Web Consortium. Інформацію "з перших рук" про стандарти, рекомендації і перспективи розвитку не тільки мови HTML, але і цілого ряду інших web-технологій, можна знайти в Інтернеті за адресою http://www.w3.org. Вся документація на сайті W3C представлена на англійській мові, проте є і посилання на переклади (зокрема, на російську мову).
Основними віхами на шляху розвитку стандартів HTML можна вважати ухвалення стандартів HTML 1.2, HTML 2.0, HTML 3.2, HTML 4.0. На момент написання цієї статті останньою розробкою є стандарт HTML4.01.
Версії
* RFC 1866 – HTML 2.0, схвалений як стандарт 22 вересня 1995;
* HTML 3.2 – 14 січня 1996;
* HTML 4.0 – 18 грудня 1997;
* HTML 4.01 (незначні зміни) – 24 грудня 1999;
* ISO/IEC 15445:2000 (так званий ISO HTML, заснований на HTML 4.01 Strict) – 15 травня 2000 [5].
До створення Web-сторінок існує три загальних підходи:
Високий рівень – створення документу звичайними засобами з наступною його конвертацією в HTML,
Середній рівень – створення Web-сторінки в спеціалізованому HTML-редакторі,
Низький рівень – створення Web-сторінки безпосередньо в HTML-кодах.
Перший підхід не вимагає жодних знань мови HTML. Документ створюється в довільному текстовому редакторі у форматі, в якому він буде відображатись у Web-браузері. Після створення документ конвертується у HTML-код. Наприклад, Microsoft Word дозволяє зберегти відкритий документ у форматі HTML. Але цей підхід має суттєві недоліки: по-перше, код, що отримано в результаті конвертації, є досить громіздким і незручним для подальшого редагування, а по-друге, можливості Web-сторінки, що отримана таким шляхом, досить обмежені, оскільки від початку створюється не HTML-документ, а, наприклад, Word-документ.
Другий підхід є найзручнішим з точки зору співвідношення часу, що витрачається на створення Web-сторінки, та можливостей цієї сторінки, отриманих за допомогою спеціалізованого HTML-редактора. Такі HTML-редактори, як правило, дозволяють створювати Web-сторінки подібно тому, як створюються документи у текстових процесорах, із форматуванням тексту, графіки, таблиць та інших елементів сторінки за принципом WYSIWYG (What You See Is What You Get – "що бачиш, те і отримаєш"), при цьому сам документ зберігається відразу у HTML-коді. Крім того, такі HTML-редактори дозволяють безпосередньо редагувати HTML-код. Ефективність отриманого коду при цьому підході залежить від ефективності та можливостей вибраного редактора.
Третій підхід вимагає глибокого знання мови HTML. Редагування Web-сторінок відбувається у форматі, дещо незручному для сприйняття початківцем. Однак при такому підході можна створити дуже ефективний HTML-код, що забезпечить максимальну інформативність сторінки при її мінімальному обсягу. Крім того, в такому випадку Web-дизайнеру доступні всі можливості мови HTML, які можуть не бути реалізовані у спеціалізованих HTML-редакторах [6, 7].
1.4.2 PHPPHP (англ. PHP: Hypertext Preprocessor – PHP: гіпертекстовий препроцесор), попередньо: Personal Home Page Tools – скриптова мова програмування, була створена для генерації HTML-сторінок на стороні веб-серверу. PHP є однією з найпоширеніших мов, що використовуються у сфері веб-розробок (разом із Java, .NET, Perl, Python, Ruby). PHP підтримується переважною більшістю хостинг-провайдерів. Проект, за яким був створений PHP, — проект з відкритими програмними кодами.
PHP інтерпретується веб-сервером в HTML-код, який передається на сторону клієнта. Навідміну від таких скриптових мов програмування, як JavaScript, користувач не має доступу до PHP-коду, що є перевагою з точки зору безпеки але значно погіршує інтерактивність сторінок. Але ніщо не забороняє використовувати РНР для генерування і JavaScript-кодів, які виконаються вже на стороні клієнта.
PHP – мова, яка може бути вбудованою безпосередньо в html-код сторінок, які, у свою чергу коректно будуть оброблені PHP-інтерпретатором. Механізм РНР просто починає виконувати код після першої екрануючої послідовності (<?) і продовжує виконання до того моменту, коли він зустріне парну екрануючу послідовність (?>).
Велика різноманітність функцій PHP дають можливість уникнути написання багаторядкових призначених для користувача функцій на C або Pascal.
Наявність інтерфейсів до багатьох баз даних:
- в PHP вбудовані бібліотеки для роботи з MySQL, PostgreSQL, mSQL, Oracle, dbm, Hyperware, Informix, InterBase, Sybase;
- через стандарт відкритого інтерфейсу зв’язку з базами даних (Open Database Connectivity Standard – ODBC) можна підключатися до всіх баз даних, до яких існує драйвер.
Традиційність
Мова РНР здаватиметься знайомою програмістам, що працюють в різних областях. Багато конструкцій мови запозичені з С, Perl. Код РНР дуже схожий на той, який зустрічається в типових програмах на С або Pascal. Це помітно знижує початкові зусилля при вивченні РНР. PHP – мова, що поєднує переваги Perl і С і спеціально спрямована на роботу в Інтернеті, мова з універсальним і зрозумілим синтаксисом. І хоча PHP є досить молодою мовою, вона знайшла таку популярність серед web-програмістів, що на даний момент є мало не найпопулярнішою мовою для створення web-додатків (скриптів).
Наявність вихідного коду та безкоштовність
Стратегія Open Source, і розповсюдження початкових текстів програм в масах, зробило поза сумнівом благотворний вплив на багато проектів, в першу чергу – Linux хоч і успіх проекту Apache сильно підкріпив позиції прихильників Open Source. Сказане відноситься і до історії створення РНР, оскільки підтримка користувачів зі всього світу виявилася дуже важливим чинником в розвитку проекту РНР. Ухвалення стратегії Open Source і безкоштовне розповсюдження початкових текстів РНР надало неоціниму послугу користувачам. Додатково, чуйне співтовариство користувачів РНР є свого роду колективною службою підтримки, і в популярних електронних конференціях можна знайти відповіді навіть на найскладніші питання.
Ефективність
Ефективність є виключно важливим чинником при програмуванні для розрахованих на багато користувачів середовищ, до яких належить і web . Дуже важлива перевага PHP полягає в його транслюючому інтерпретаторі. Такий пристрій дозволяє обробляти сценарії з достатньо високою швидкістю. За деякими оцінками, більшість PHP-сценаріїв (особливо не дуже великих розмірів) обробляються швидше за аналогічні їм програми, написані на Perl. Проте, щоб не робили розробники PHP, виконувані файли, що відкомпілювалися, працюватимуть значно швидше – в десятки, а іноді і в сотні разів. Але продуктивність PHP цілком достатня для створення цілком серйозних web-додатків.
З точки зору типізації, PHP є мовою програмування з динамічною типізацією. Немає необхідності явного визначення типу змінних, хоча така можливість існує. В разі звернення до змінної, ядро PHP трактує її тип відповідно до контексту. За необхідності можливе приведення змінної до певного типу за допомогою відповідних конструкцій мови. Це може знадобитись, якщо зважити, що значення змінної можуть трактуватись по-різному в залежності від її типу. Також можливе визначення типу відповідної змінної на певному етапі виконання сценарію. Імена змінних чутливі до регістру символів.
До базових типів належать булеві дані, цілі та дійсні числа із плаваючою комою, а також строки. Булеві дані виражають істинність значення. Цілі числа можуть бути подані у вісімковому, десятковому та шістнадцятковому вигляді. Розмір цілого числа може змінюватись залежно від платформи, як правило, розрядність становить 32 біти. PHP не підтримує беззнакові цілі числа. Дійсні числа із плаваючою комою можуть бути подані в десятковій або експоненційній формі. Строки розділяють на два класи – строки, що підлягають аналізу, та строки, що не підлягають аналізу. Перший клас досліджується інтерпретатором на наявність посилань на інші змінні і за умови їх наявності, відбувається підстановка значень у відповідне місце. Крім того, клас дозволяє проводити маніпуляції із керуючими символами. Символ строки може мати лише одне із 256 значень, але існує можливість працювати із багатобайтовими символами. Доступ до символів строки можливий з використанням синтаксису, схожого на доступ до елементів масивів.
PHP надає широкий спектр функцій для пошуку та заміни тексту в строках. Для цього використовують як традиційний підхід, так і спеціальний підхід, що базується на використанні регулярних виразів. При цьому в мові реалізована підтримка двох видів регулярних виразів – Perl-сумісні та POSIX-сумісні, що розрізняються за синтаксисом та особливостями роботи.
До змішаних типів належать масиви, хеші та об’єкти. Масиви в сенсі мови є наборами змінних, що згруповані в єдину змінну. Вимога однотипності наповнення масивів не ставиться. Технічно, масиви являють собою впорядковані карти, що відображають ключові значення на позиції змінних даних. Вмістом значення, на яке вказує ключ, може бути будь-чим, що можна подати у вигляді змінної. Не існує жодних обмежень, крім об’єму пам’яті, що накладаються на кількість ключів масиву.
Особливістю мови є відмова від рівномірного розподілу ключів масивів. Знайшовши реалізацію і модель багатовимірних масивів, причому без явного обмеження глибини вкладеності. Корисною властивістю PHP є можливість асоціації масивів із функцією зворотного виклику. Ці функції дозволяють проводити дії над одним чи кількома масивами в пакетному режимі.
Також існують два спеціальні типи даних – ресурс та NULL. Ресурс – спеціальна змінна, що містить посилання на зовнішній ресурс. Ресурси створюються та використовуються в спеціалізованих функціях. Оскільки тип містить спеціальні вказівники на відкриті файли, приєднання та інше, то будь-які дії над значенням ресурсу не мають сенсу.
Область видимості змінної – середовище, в якому вона визначена. Розрізняють локальні та глобальні змінні. За замовчуванням, всі змінні мають локальний характер дії. Виділяють особливий тип змінних – статичні, що дозволяє повторне звернення до змінної в певному сегменті коду, причому змінна буде зберігати попередньо отримане значення. Існує також поняття суперглобальних змінних, які служать місцем збереження даних оточення або даних, отриманих ззовні. Підтримується концепція динамічних змінних та функцій.
Константи в PHP – ідентифікатори простих значень. Можливе визначення константи, причому після її оголошення стає неможливою зміна її значення чи анулювання. Константи можуть мати лише скалярні значення. Підтримується можливість отримання значення константи за динамічним ім’ям. Область видимості констант буде глобальною для сценарію та всіх під’єднаних компонентів. Також в ядрі мови визначено чимало системних констант.
Оператори в сенсі мови дозволяють виконувати відповідну дію над одним чи кількома операндами. Оператори бувають трьох типів – унарні, бінарні та тернарні. Оператори, як і в інших мовах, характеризуються не лише дією, а й асоціативністю та пріоритетністю. Особливістю булевих операцій порівняння – розрізнення двох класів – з врахуванням типу і без врахування типу, при якому відбувається приведення до відповідного типу. Заокруглення відбуваються завжди в меншу сторону. В мові реалізовані особливі класи операторів – виконання, управління помилками та перевірки приналежності до класу.
Функції в сенсі мови є контейнерами коду, причому можливе поміщення інших функцій та класів. На цьому і базується можливість умовного визначення функції. В цьому випадку висувається вимога попередньої декларації викликаної функції, що не обов’язково в інших випадках. Можливості перевизначення чи деактивації функції не існує. Результат, який повертає функція, може мати будь-який тип.
В мові реалізована функціональність посилань. Можливо створити скільки завгодно псевдонімів, що посилаються на єдиний сегмент даних. При вивільненні будь-якого з псевдонімів, сегмент даних залишається в пам’яті до моменту завершення сценарію або вивільнення усіх посилань.
Що стосується функцій в PHP, то замість прийнятого в багатьох мовах принципу перевантаження функцій, що дозволяє змінити хід виконання функції в залежності від типу та кількості переданих параметрів, використовується метод динамічних аргументів. Це дає змогу не визначати кількість параметрів для функцій при їх оголошенні, а працювати із тими аргументами, які були отримані на момент виклику функції. У тілі функції можливо отримати кількість переданих їй аргументів і проводити відповідні маніпуляції. При оголошенні функції звичайним чином, можливе завдання значень аргументів за замовчуванням. Функції можуть повертати лише одне значення, проте це обмеження можна оминути, використавши не лише масиви, а й посилання. Передача аргументів за посиланням неможлива під час виконання та оголошення функції.
Після виконання сценаріїв, простір пам’яті, займаної ними, очищується збирачем сміття. Проте, за необхідності, можливе виконання очищення пам’яті від надлишкових сегментів даних під час виконання скриптів. Використання функцій очищення пам’яті є невиправданим, хоча така можливість існує. Для побудови програмних комплексів можливо використовувати модульний підхід, виконуючи розділення різнорідного коду. При потребі, можливе виконання приєднання необхідних модулів, причому операція виконання може бути і умовною. Приєднані до скрипта файли можуть повертати значення. Мова явно підтримує HTTP cookies відповідно до специфікацій Netscape. Це дозволяє проводити встановлення та читання невеликих сегментів даних на стороні клієнта.
Протокол HTTP, засобами якого, як правило, обмінюються інформацією клієнт та Web-сервер, не надає змогу зберегти стан сеансу взаємодії. Це випливає із того, що між клієнтом та сервером не встановлюється постійне з’єднання і клієнт не надає жодних відомостей, що можуть виділити його з поміж інших активних в деякому околі часу. Альтернативою cookies є концепція сесій, яка знайшла свою реалізацію в PHP. В сесії можна зберігати різні дані, включаючи об’єкти.
Ліцензія
Ліцензія PHP має назву The PHP License version 3.0, FAQ по ліцензії та її текст можна знайти на офіційному сайті The PHP Group, а також файл із ліцензією містить дистрибутив PHP (звичайно license.txt) [8–10].
1.4.3 MySQLMYSQL – це популярна система управління базами даних (СУБД), дуже часто вживана у поєднанні з PHP.
База даних є структурованою сукупністю даних. Ці дані можуть бути будь-якими – від простого списку майбутніх покупок до переліку експонатів картинної галереї або величезної кількості інформації в корпоративній мережі. Для запису, вибірки і обробки даних, що зберігаються в комп'ютерній базі даних, необхідна система управління базою даних, якою і є ПЗ MYSQL. Оскільки комп'ютери чудово справляються з обробкою великих обсягів даних, управління базами даних грає центральну роль в обчисленнях. Реалізовано таке управління може бути по-різному – як у вигляді окремих утиліт, так і у вигляді кодів, що входить до складу інших застосувань.
MYSQL – це система управління реляційними базами даних. У реляційній базі даних дані зберігаються не все скопом, а в окремих таблицях, завдяки чому досягається виграш в швидкості і гнучкості. Таблиці зв'язуються між собою за допомогою стосунків, завдяки чому забезпечується можливість об'єднувати при виконанні запиту дані з декількох таблиць. SQL, як частину системи MYSQL, можна охарактеризувати як мову структурованих запитів плюс найбільш поширену стандартну мову, використовувану для доступу до баз даних.
MYSQL – це ПЗ з відкритим кодом. Застосовувати його і модифікувати може той, що будь-який бажає. Таке ПЗ можна отримувати по Internet і використовувати безкоштовно. При цьому кожен користувач може вивчити вихідний код і змінити його відповідно до своїх потреб. Використання програмного забезпечення MYSQL регламентується ліцензією GPL (GNU General Public License), http://www.gnu.org/licenses/, у якій вказано, що можна і чого не можна робити з цим програмним забезпеченням в різних ситуаціях.
Чому веб-сервер-програмісти віддають перевагу СУБД MYSQL? MYSQL є дуже швидким, надійним і легким у використанні. MYSQL володіє також рядом зручних можливостей, розроблених в тісному контакті з користувачами. Спочатку сервер MYSQL розроблявся для управління великими базами даних з метою забезпечити вищу швидкість роботи в порівнянні з аналогами, що існували на той момент. І ось вже протягом декількох років даний сервер успішно використовується в умовах промислової експлуатації з високими вимогами. Не дивлячись на те, що MYSQL постійно удосконалюється, він вже сьогодні забезпечує широкий спектр корисних функцій. Завдяки своїй доступності, швидкості і безпеці MYSQL дуже добре личить для доступу до баз даних по Internet.
Технічні можливості СУБД MYSQL MYSQL є системою клієнт-сервер, яка містить багатопотоковий sql-сервер, що забезпечує підтримку різних обчислювальних машин баз даних, а також декілька різних клієнтських програм і бібліотек, засоби адміністрування і широкий спектр програмних інтерфейсів (API).
Пристрій MYSQL
MYSQL складається з двох частин: серверною і клієнтською.
Сервер MYSQL постійно працює на комп'ютері. Клієнтські програми (наприклад, скрипти PHP) посилають серверу MYSQL sql-запити через механізм сокетів (тобто за допомогою мережевих засобів), сервер їх обробляє і запам'ятовує результат. Тобто скрипт (клієнт) вказує, яку інформацію він хоче отримати від сервера баз даних. Потім сервер баз даних посилає відповідь (результат) клієнтові (скрипту).
Cтруктура MYSQL трирівнева: бази даних – таблиці – записи. Бази даних і таблиці MYSQL фізично представляються файлами з розширеннями frm, MYD, MYI. Логічно – таблиця є сукупністю записів. А записи – це сукупність полів різного типа. Ім'я бази даних MYSQL унікально в межах системи, а таблиці – в межах бази даних, поля – в межах таблиці. Один сервер MYSQL може підтримувати відразу декілька баз даних, доступ до яких може розмежовуватися логіном і паролем. Знаючи ці логін і пароль, можна працювати з конкретною базою даних. Наприклад, можна створити або видалити в ній таблицю, додати записи і так далі. Зазвичай ім'я-ідентифікатор і пароль призначаються хостинг-провайдерами, які і забезпечують підтримку MYSQL для своїх користувачів [11, 12].
1.4.4 JavaScriptJavaScript – нова мова для складання скриптів, розроблена фірмою Netscape, яка дозволяє вбудовувати виконуємий вміст в документи, написані на мові HTML. У суті, це усічена мова програмування, яка являє собою більш вільну інтерпретацію мови Java, хоч і менш складна в порівнянні з Java. З появою JavaScript було ліквідоване провалля, що розділяло створення текстів на мові HTML і програмування на мові Java. JavaScript дозволяє розробляти виконуємий вміст, не вдаючись в тонкості складної мови програмування. Програми на мові JavaScript є автономними і вміщуються в документи, написані на мові HTML. Програма на мові JavaScript інтерпретується самим браузером при загрузці документа, в який вміщений її код. У цьому і складається одна з основних відмінностей програм на мові JavaScript від аплетів Java, які зберігаються окремо від документа HTML, до якого вони відносяться.
Програми, написані на мові JavaScript, здатні вирішувати самі різні задачі і можуть бути настільки складними (або простими), наскільки це потрібно. Колись фраза "програмування на HTML" викликала цілу хвилю критики серед програмістів, працюючих в мережі Internet. Але тепер документ HTML може дійсно містити значну "програмуєму" частину.
Порівняльна характеристика JavaScript і Java
У основному Java і JavaScript розрізнюються кількістю можливостей і складністю. JavaScript має більш вільну в порівнянні з Java реалізацію, тому в ньому, наприклад, можна не оголошувати змінні, а перетворення типів даних здійснюється значно простіше. До того ж, початковий код програми на мові JavaScript не треба компілювати, на відміну від Java-апплетов: мова JavaScript інтерпретуєма. Інтерпретатор JavaScript читає програму рядок за рядком і повідомляє про помилки (якщо такі є) після кожного прочитаного рядка (а не після обробки всього тексту програми, як це робить компілятор мови Java). Початковий код програми на мові Java повинен бути перетворений в формат з побайтовим представленням до виконання програми, і, отже, програми на мові JavaScript можна розробляти і налагоджувати значно швидше.
Як і мова Java, JavaScript є об'єктно-орієнтованою мовою, хоч в ньому немає ні класів, ні вбудованих механізмів успадкування, які є стандартними для Java. У програмах на мові Java використовуються класи об'єктів, і ці програми є повністю об'єктно-орієнтованими. І Java, і JavaScript відносяться до числа безпечних мов в тому значенні, що в кожному з них реалізована підтримка засобів, які не допускають запису на жорсткий диск даних, отриманих з невідомого джерела.
Для чого можна використати JavaScript?
Всі події, які генеруються браузером, такі як натиснення кнопок, обробка полів і переміщення між сторінками, можна перехопити і обробити засобами JavaScript.
Мова JavaScript забезпечує, крім засобів обробки окремих звертань користувача до гиперзв`язків, можливість розпізнавання моменту переходу на іншу сторінку і виконання відповідних дій при настанні цієї події. Мова JavaScript чудово підходить для рішення рутинних щоденних задач, таких як перевірка достовірності даних, обробка форм, а також для виконання дій над рядковими і числовими значеннями, тобто тих задач, які не можна вирішити за допомогою існуючих засобів мови HTML. З його допомогою можна динамічно створювати документи HTML, тобто такі документи, які створюються програмою на мові JavaScript, а не самим користувачем. Отже, в документі можна реалізувати управління структурою документа відповідно до заданих правил. Найбільш важливо те, що з появою мови JavaScript статичний характер сторінок HTML став долею минулого. Нижче перераховані основні області застосування мови JavaScript:
Динамічне створення документа HTML за допомогою програми
Перевірка достовірності полів форм HTML до передачі їх на сервер
Локальне введення інформації для управління програмою на мові JavaScript
Надання користувачеві можливості вибору операцій, що виконуються броузером
Виведення повідомлень для користувача (наприклад, застережень) у відповідних вікнах
Локальна обробка форм, локальне введення інформації користувачем і інші "домашні" задачі
Програми на мові JavaScript вбудовуються в сторінку тексту на мові HTML. Броузер розпізнає програму на мові JavaScript, вміщену між початковим і кінцевим тегами <script>, і приступає до її виконання. Тег <script> HTML є контейнером, і тому для того, щоб указати кінець тіла сценарія Java, завжди потрібно </script>. Сам код сценарія розташовується, відповідно, всередині контейнера [13, 14].
1.5 Система управління вмістом CMS Joomla1.5.1 Основи CMSВ останні роки стали популярні системи управління контентом (або як їх ще прийнято називати CMS - від англ. «Content Managment System»). За допомогою подібних систем досвідчений користувач може при необхідності легко створити базовий веб-проект.
CMS — комп'ютерна програма або система, яка використовується для забезпечення і організації сумісного процесу створення, редагування і управління текстових і мультимедіа документів. . Головна характеристика таких систем – це простота створення і редагування інформаційного наповнення динамічних веб-сторінок. Системи управління вмістом, зазвичай, дуже складні, вони можуть містити в собі служби розсилання новин, форуми і інтернет-магазини – і при цьому легко редагуються. Останнім часом появляється дедалі більше сайтів, які розроблені під управлінням CMS. У часи, коли системи управління контентом практично не застосовувалися - розробка чергового веб-проекту була пов'язана зі створенням коду розмітки кожної сторінки, або з важким програмуванням та інтеграцією графічного оформлення в кожну сторінку. Процес займав величезну кількість часу, а результат виконував обмежену кількість функцій і важко модернізувався. Сучасні системи управління контентом знімають необхідність постійного програмування. Досить вибрати готовий модуль, з тисячі раніше створених і протестованих. Інтеграція в систему не займе багато часу, так як всі додатки розробляються за єдиним стандартом.
Зараз системи управління це не тільки зручна оболонка-менеджер для користувача, але й потужний інструмент для веб-розробника . Завдяки таким системам, все рідше виникає необхідність у розробці веб-проектів «з нуля» - підготовленому користувачеві достатньо просто вибрати, встановити та налаштувати існуючу систему, щоб швидко і без додаткових різних витрат одержати прийнятний результат професійного рівня.
Сучасна CMS система повинна дозволяти, не вдаючись до додаткового програмування, виконувати: редагувати вміст сторінок, включаючи додавання / видалення графіки; додавання нових сторінок; зміна структури сайту і різноманітних даних; налаштування реєстраційних форм; управління опитуваннями, голосуваннями і форумами; висновок статистики відвідувань ; розподіл прав з управління сайтом серед користувачів [15].
1.5.2 Історія виникнення JoomlaJoomla - це вільно поширювальна система управління вмістом, яка як і раніше випробовує зростання популярності, починаючи з 2006 року, коли вона була перейменована з Mambo. Дві основні особливості системи - простота адміністрування і гнучкість в створенні шаблонів - привели до того, що ця система почала використовуватися для створення найрізноманітніших сайтів, від корпоративних у внутрішніх мережах до шкільних.
У 2000 році компанія Rice Studios(раніше називалася Miro, знаходиться в місті Мельбурн, Австралія) випустила першу реалізацію програмного продукту під назвою CMS «Mambo». Спочатку Mambo мала закритий початковий код. Пізніше, в квітні 2001 року, третя версія Mambo почала розповсюджуватися по двох різних ліцензіях, одна з яких була Open Source. Ця версія отримала назву Mambo Site Server і була випущена під ліцензією GNU GPL.
У 2002 «Mambo Site Server» почав називатися «Mambo Open Source», щоб була видна різниця між комерційною і версією з відкритим початковим кодом.
Проект Mambo Open Source виявився надзвичайно успішним і отримав велику кількість престижних нагород Open-Source.
У 2004 році журнал Linux Format нагородив Mambo званням «Кращий проект року вільного програмного забезпечення», а журнал Linux User and Developer — званням «Краще програмне забезпечення для Linux або відкритого програмного забезпечення». Але найважливіше, що шаблони, пропоновані системою Mambo, стають предметом заздрості користувачів будь-якої , сучасної на той час, системи управління вмістом.
У 2005 році Mambo була нагородженна, ще важливішими званнями, таких як «Краще відкрите рішення» і «Краща демонстрація - закінчене промислове рішення» - на виставці LinuxWorld, що проходила в Бостоні, і «Краще відкрите рішення» - на виставці LinuxWorld в Сан-Франциско.
У 2005 році комерційна версія Mambo була перейменована в «Jango». Була створена організація Mambo Foundation і поставлена мета, щоб ця організація сприяла захисту принципів Mambo і забезпечувала більш структуровану методологію роботи.
Створення Mambo Foundation створило розкол в співтоваристві Mambo Open Source. Створення цієї організації розглядалося багатьма як спроба Rise Studio отримати контроль над проектом Mambo Open Source.
В серпні 2005 року розгорається суперечка, пов'язана з ухваленням рішень в координаційній раді Mambo Foundation.
Mambo Foundation, що в основному складався з Mambo Open Source розробників, публічно оголосив про те, що вони мають намір відмовитися від Mambo Open Source. Вони об'єднуються в некомерційну організацію під назвою «Open Source Matters і утворюють свою власну групу, в яку входять основні розробники, що вирішили порвати зв'язки з Rise Studio (Miro) і покинути проект Mambo.
Open Source Matters створила Joomla. Проект, з 100% відкритим початковим кодом і GPL-ліцензією. Після серйозного доопрацювання, у вересні 2005 року, Open Source Matters випустила Joomla 1.0. За минулі місяці Mambo також реформує свої команди і структури підтримки і відмовляється від подальшого розвитку версії 4.5.3, вирішивши продовжити підтримку поточної стабільної бази програмного коду.
З настанням 2006 року обидва проекти - Mambo і Joomla - продовжили свій переможний хід, при цьому обидва вони були засновані на одній і тій же базовій версії 4.5.2.
Різні обмеження в Joomla 1,0 змусили розробників задуматися, як би все перебудувати. Після тривалого періоду розвитку, і декілька бета-версій, Joomla 1,5 була випущена в середині 2007 року.
До теперішнього часу в обох проектах був проведений повний рефакторинг початкових текстів і випущені нові версії - Mambo 4,6 і Joomla 1.5.
Joomla 1,5 сильно відрізняється від Joomla 1,0 і Маmbо. Joomla 1,5 вводить багато нових класів і реалізує повноцінний фреймворк. Радикальною зміною є введення MVC (модель-вид-контролер) стуктури компонентів. Ці зміни привели до істотного зниження сумісності Joomla і Маmbо.
Анонсована , ведеться повним ходом і непогано висвітлюється, наступна версія — Joomla 1.6. За попередніми анонсами вона буде сумісна з Joomla 1,5, але повністю перейде на PHP 5,0, і не планує підтримку режиму Legacy Mode, а отже і розширень, розроблених для Joomla 1,0.
1.5.3 Характеристики і особливості JoomlaЗручна панель управління сайтом;
Створення, редагування, видалення розділів і категорій сайту;
Редагуюче меню сайту;
Можливості управління блоками сайту;
Необмежена кількість сторінок;
Вбудований WYSIWYG-редактор сторінок сайту;
Можливість завантажування файлів (картинок, звуків) на сайт;
Аутентифікація користувачів і адміністраторів;
Засоби для створення опитування;
Можливість об’єднання з форумом;
Можливість встановлення терміну початку і закінчення публікації матеріалів;
Створення закритих областей сайту;
Попередній перегляд публікованого матеріалу;
Шаблони дизайну сайту;
Велика кількість розширення (що дозволяє адаптувати Joomla під потрібні потреби);
І багато іншого.
1.5.4 Функції JoomlaЗдавалось би, потужність і простота – не сумісні, в це важко повірити, особливо, якщо раніше не використовували ніяку іншу CMS. Проте слід звернути увагу на наступні особливості Joomla:
Повноцінне управління сайтом через Web-інтерфейс;
Web-інтерфейс дозволяє керувати основними елементами сайту – сторінками, графікою, файлами і іншими даними;
Функції схвалення контенту, які дозволяють контролювати матеріали, опубліковані віддаленими авторами (ніхто не зможе опублікувати на вашому сайті матеріал без вашого схвалення);
Ієрархічне управління групами користувачів;
Автоматизоване управління меню сайту;
Можливість автоматичного опублікування і видалення матеріалу за розкладом;
Захист користувацьких облікових записів;
Проте більш переконливими є функції управління контентом (вмістом сайту) і можливість взаємодії користувачів і СМS:
Вбудовані WYSIWYG-редактори (What You See Is What You Get), які дозволяють створювати сторінки сайту без знання HTML;
Автоматичний пошук по сайту;
Вбудована можливість створення опитування (голосування);
Управління рекламними банерами;
Плагіни для організації інтернет магазинів, наприклад, корзина, галарея зображень і інші;
Багатомовність.
Але це ще не все. В доповнення до всього вище написаного потрібно відмітити наступні особливості Joomla:
Повна відкритість вихідного коду – звантажуючи вихідний код, маємо право його змінити;
Підтримка операційних систем Windows і Linux;
Підтримка кешування сторінок для підвищення продуктивності сайту.
1.5.5 Меню сайтуМеню в «Joomla» - це модуль, який відображається в певному, заздалегідь позначеному місці, що складається з посилань на статичні документи, вміст категорій і різні компоненти системи управління контентом.
Меню є ключовою частиною сайтів, створених на базі Joomla, яка максимально полегшує навігацію для користувача.
Верхнє меню розташовується на сторінці як можна вище. Воно призначене для того, щоб забезпечити користувачу швидкий доступ до найбільш важливому контенту. Таке меню часто відображає концепції, товари, контакти, адреса компанії і мови.
Головне меню - центральна навігаційна область сторінки. Тут завжди має бути посилання для повернення користувача на першу сторінку. Це меню повинно з'являтися точно в одній і тій же позиції на кожній сторінці веб-сайту. Головне меню - важлива точка, до якої звертається користувач.
Інші меню можуть з’являться в будь-яких місцях (позиціях модулів).
1.5.6 Взаємозв’язок меню з модулямиДля кожного меню є свій модуль, який відповідає за зовнішній вигляд і розміщення меню на сторінці. На даний час є шість різних меню, які встановлюються за замовчуванням разом з демонстраційним вмістом Joomla. Якщо перейти на сторінку Menu Manager (Меню), можна побачити всі шість меню.
Відразу ж зауважимо: щоб перейти до редагування вибраного меню, потрібно клацнути не за посиланням у стовпці Title (Заголовок), як можна було б подумати, а по іконці в стовпчику Menu Items (Пункти меню). Нижче наводиться список цих шести меню:
• Main Menu (Головне меню). Містить основні елементи навігації для вмісту за умовчанням.
• User Menu (Меню користувача). Спеціальне меню, що містить деякі функції, доступні зареєстрованим користувачам.
• Top Menu (Меню верхнього рівня). Дублює деякі посилання з головного меню.
• Other Menu (Меню інше). Містить чотири посилання на сайти, що мають відношення до проекту Joomla.
• Example Pages (Приклади сторінок). Посилання на сторінки, що демонструють різні шаблони розміщення вмісту.
• Key Concepts (Ключові концепції). Посилання на сторінки, де наводиться опис шаблонів і розширень.
Така структура меню є всього лише рекомендацією або прикладом. Ці шість меню встановлюються разом з демонстраційним вмістом, коли в ході установки вибирається параметр Install Sample Data (Встановити демо-дані). У більшості випадків доведеться створювати власні меню або видозмінювати існуючі.
Важливо зрозуміти, що кожне меню пов'язане як мінімум з одним модулем, який визначає його зовнішній вигляд і місцерозташування меню.
Управління зовнішнім виглядом меню здійснюється за допомогою Менеджера модулів, наприклад, у ньому можна вказати, чи слід підкреслювати текст посилання при наведенні покажчика миші, визначити колір шрифту і зовнішній вигляд посилань (чи повинні вони бути схожими на кнопки). Всі ці характеристики можуть бути визначені у файлі шаблону, що містить каскадні таблиці стилів (Cascading Style Sheets - CSS).
1.5.7 Елементи менюОсновними будівельними блоками для меню є елементи меню. Кожному елементу меню відповідає єдине посилання в зовнішньому інтерфейсі.
Сайти на базі Joomla генерують всі сторінки динамічно. Коли користувач клікає по будь-якім посиланні, система Joomla бере інформацію з цього посилання і на її основі визначає, що повинна містити сторінка і як вона має виглядати.
Можемо уявити собі посилання меню, які складається з трьох частин, що визначають:
-Куди слід виконати перехід.
-Як повинна виглядати сторінка після переходу по посиланню.
-Як повинні виглядати самі посилання.
Посилання в меню контролюються елементами цього меню (в даному випадку mainmenu) в менеджері меню, які визначають, до якої сторінки варто перейти і на що повинні бути схожі ці сторінки. Меню і посилання володіють наступними важливими характеристиками:
• Сайт управляється за допомогою меню. Сторінки є динамічними і не існують, поки не будуть пов'язані з посиланнями.
• Меню/посилання та інформаційне наповнення повністю незалежні один від одного - вміст спочатку має бути створено, а потім пов'язано з посиланням.
• Посилання меню можуть створюватися тільки після того, як вміст буде створено та збережено.
• Посилання меню можуть посилатися як на вміст, так і на компоненти.
• Посилання меню визначають зовнішній вигляд сторінок, на які вони посилаються.
Пункт меню може посилатися на сторінки трьох основних типів: на окремо взяту статтю, на цілу категорію або на розділ. Крім того, посилання може вказувати на компоненти еквівалентних різновидів, наприклад на окремий компонент або на категорію компонентів. Вибір типу елемента меню цілком залежить від структури створюваного сайту.
Основна складність полягає в організації інформаційного наповнення різними способом. Різноманітність методів, безумовно, підвищує гнучкість системи, але вона ж може викликати складнощі при створенні сайту. Після створення інформаційного наповнення нам доведеться вирішити, як конструювати різні меню, щоб визначити посилання на елементи вмісту. Тому необхідно планувати структуру вмісту сайту в термінах розділів і категорій, а потім можна буде розробити структуру меню, щоб пов'язати цей вміст.
1.5.8 Розширенння в JoomlaСистема управління контентом Joomla має модульну структуру і в своєму базовому варіанті не забезпечує всіх необхідних можливостей, потрібних для реалізації готового проекту.
Розширення дозволяють істотно збільшити функціональність створюваного сайту, наприклад, додати форум, чат, інтернет-магазин і багатоіншого.
Розширення в Joomla бувають трьох типів: модулі, компоненти і плагіни. Так, все це - розширення для Joomla. Така розноманітність розширень іноді заплутує початківців-користувачів, але завдяки цьому чітко розділяються функції кожного розширення. Наприклад, модуль не може виконувати функції плагінів і навпаки. Якщо встановлюємо комплексний пакет розширень, наприклад, чат, то він може складатися з розширень різних типів. Найчастіше пакети розширень складаються з компонентів і модулів.
Модулі.
Модуль - це певна ділянка сайту, позиція якого визначається через інтерфейс адміністратора. Модуль, можна сказати, наймінімальніше розширення. В якості модуля можуть бути представлені: меню сайту, список останніх статтів, лічильники відвідувань, пошук, авторизація користувачів, форми опитувань і контактів, будь-яка статична та динамічна інформація, задана користувачем.
Варто відзначити, що позиції виведення модулів визначаються в шаблоні оформлення сторінки. Крім того, в Joomla існує спеціальна таблиця позицій модулів. Для того, щоб позначити в системі позицію модуля, необхідно зайти в наступний пункт меню: «Сайт» - «Шаблони» - «Розташування модулів».
При використанні стандартних шаблонів оформлення або шаблонів на підставі стандартних макетів дизайну - ніяких змін проводити не потрібно. Необхідність у змінах виникає лише у тих випадках, коли в шаблон додаються додаткові позиції для виведення модулів.
Компонентна структура дозволяє забезпечити гнучкість і високі функціональні можливості системи. Використовуючи тільки необхідні, для роботи сайту, модулі та компоненти, адміністратори веб-ресурсу захищають себе від вузьких місць і вразливостей, наявних в незадіяних компонентах.
Компоненти.
Компоненти - є найбільш складним різновидом розширень. Це свого роду міні-додаток, який звичайно використовуються для відображення вмісту в основній частині сторінки. Базовий компонент (com_content), наприклад, - це міні-додаток, що відображає всі статті деяким способом. У якості ще одного приклада можна привести компонент форуму, що відображає головний стенд форуму, окремі його галузі та інше. Але не всі компоненти призначені для відображення вмісту - деякі реалізують досить складні функції.
На відміну від модулів, компоненти завантажуються завжди в центральну частину сторінки. Компонент може бути всього один на сторінці. Компоненти використовуються, як правило, для взаємодії з користувачами. Наприклад, компонент може відображати вміст розділу, категорії, статті, викликати редактор для редагування статті і т.д. У деяких випадках (чат, форум) компоненти надають повноцінний інтерфейс користувача.
На панелі керування звичайно можна встановити безліч різних параметрів для компонентів.
До складу стандартного набору входять наступні компоненти:
«joomlaXplorer» - один з найбільш цікавих компонентів, доданий в збірці «Lavra Edition». Представляє собою менеджер файлів, що виконує будь-які необхідні адміністратору операції - копіювання, перейменування, видалення, редагування, створення архівів директорій. Всі ці можливості реалізовані на базі адміністративного інтерфейсу і не вимагають ніяких сторонніх додатків.
«PentaChat» - хоча компонент і входить в стандартний набір, багатьом користувачам він здається марним. Основною функцією є організація відео-чату між користувачами сайту, що мають веб-камери.
«Банери» - компонент дозволяє проводити рекламні кампанії на сторінках сайту. Придатний для показу графічних рекламних оголошень, що ведуть на певні внутрішні сторінки. Веде підрахунок показів і переходів по банеру.
«Голосування» - компонент реалізує можливість проведення електронного опитування користувачів та відвідувачів сайту. При необхідності, дозволяє обмежити доступ до голосування тільки для зареєстрованих користувачів. У собі має гнучку систему налаштування голосування і показу результатів.
«Контакти» - компонент створений для організації структурованого списку контактних осіб та виведення цього списку на сайт. Не дуже зручний, відсутністю гнучких шаблонів виведення інформації. Для адаптації необхідно змінити шаблон виведення, видаливши непотрібні елементи з коду.
«Масове розсилання» - компонент використовується для розсилання новинок і повідомлень користувачам, або якимось конкретним групам користувачів.
«Посилання» - каталог посилань, що дає можливість організувати структурований каталог посилань на сторонні веб-ресурси.
Плагіни.
Плагіни - це низькорівневі розширення. Зазвичай плагіни активуються певною подією серверу. Плагін може перехоплювати вихідні дані «Joomla» і вносити до них зміни до відправлення в браузер користувача. Плагіни зазвичай використовуються для організації різних візуальних редакторів для «Joomla». У базі даних всі статті зберігаються у форматі HTML. Joomla виводить їх з бази даних, плагін редактору перехоплює цей результат висновку й конвертує у власне візуальне подання. Ми редагуємо текст статті, використовуючи це візуальне подання. Коли ми клацаємо на кнопці Зберегти, візуальне подання статті конвертується в HTML-код і зберігається в базі даних «Joomla».
1.5.9 Побудова власних компонент і модулівПрипустимо, що ми повинні вирішити деяке завдання за допомогою Joomla, але не можемо знайти готову компоненту, що підходить для цього. Наприклад, ми - автомобільний дилер, і потребуємо списку використовуваних вантажівок на веб - сайті, яким можемо управляти адміністративними засобами Joomla. Для цього можна просто розширити функціональність Joomla новими компонентами, модулями. Те, що на перший погляд здається досить важким, насправді є доступним навіть тим, хто володіє лише початковими знаннями РНР.
Концепція «модель – вид – контролер »
В Joomla 1.5 представлена концепція (шаблон проектування) для програмування розширень, яка називається "модель - вид - контролер" (Model-View-Controller – MVC). Даний підхід застосовується в сучасній розробці програмного забезпечення, щоб внести деякий порядок в ці речі.
При вирішенні програмних завдань майже завжди необхідні наступні тр компоненти:
–модель;
–вид;
– контролер.
Звідси виникає необхідність в стандартизації цих трьох компонентів.
Оскільки програмісти відчувають «алергію» до подібних стандарттів, концепція повинна нести в собі реальну вигоду. Уважно розглянемо кожен з цих компонентів.
Модель
Модель містить подання інформації. Неважливо, звідки надходять дані. Модель не знає нічого про висновок даних і не має уявлення про те, як ці дані змінюються.
Вид
Вид відображає дані з моделі. Між моделлю й представленням повинен бути зв'язок, щоб було що відображати.
Контролер
Контролер управляє всім у цілому, тобто реагує на введення користувача й інші події, адмініструє моделі й представлення, а також обробляє нашу інформацію для поданя.
MVC - це різновид системи для програмного забезпечення. MVC дозволяє створювати програмний дизайн, що спрощує проведення подальших змін і дозволяє багаторазово використовувати код.
2 ПРОЕКТНА ЧАСТИНА2.1 Етапи розробки веб-сайта2.1.1 Постановка завдання при проектуванні веб-сайтуУ дипломному проекті було поставлене завдання: розробити веб-сайт кафедри СКС для використання у середовищі Internet. Було поставлені вимоги, щоб веб-сайт кафедри СКС володів наступними особливостями:
Персоналізація сторінок сайту:
Реєстрація користувачем;
Розділення по правам доступу (адміністратори, модератори, викладачі, студенти і т.д.).
Створення інтерфейсу адмінчастини для редагування сторінок відповідальними по кафедрі з готовими елементами веб-дизайну і з автоматичною відправкою змін на перевірку інформації і її утвердження відповідальним за це особами.
Створення середи доступу користувачів до електронних кейсів кафедри та інших елементів учбових посібників:
Користувальницький інтерфейс для студентів, викладачів та абітурієнтів.
Модернізація блоку новин:
Динаміка їх обновлення;
Зручне додання новини.
2.1.2 Вибір програмних засобів для розробки веб-сайтуНа підставі поставленого технічного завдання була вибрана система управління вмістом CMS Joomla, оскільки саме ця система відповідає всім вимогам.
У ході розробки веб-сайту використовувались такі програмні засоби:
Adobe CS5 Photoshop – розробка елементів дизайну;
Artistreet- розробка дизайну шаблона сайту;
Верстка HTML для сторінок сайту;
Apache – веб-сервер;
MySql - бази даних;
Мова Javascript – для поліпшення функціонала інтерфейсу сайта (конкретно бібліотека jquery);
СMS Joomla – система управління вмістом сайту;
Open Server – програмний комплекс для веб-розробників;
Браузери Opera, Internet Explorer, Google Chrome, Mozilla Firefox - тестування сумісності дизайну.
2.1.3 Розробка структури сайту
Рис. 2.1 Структурна схема сайту
На Рис. 2.1 представлена структурна схема сайту, яка враховує всю специфіку веб-сайту, що розробляється.
Сторінка «Новини» містить найостанніші новини кафедри.
Сторінка «Загальна інформація» містить інформацію про кафедру.
Сторінка «Історія кафедри» містить всю історію кафедри, від дати заснування до нашого часу.
Сторінка «Штат кафедри» містить список всіх робітників кафедри, їхні фото, наукові ступені і вчені звання, а також дисципліни які вони викладають.
Сторінка «Додати» містить редактор для додання новин на головну сторінку.
Сторінка «Розклад» містить інформацію згідно розкладу занять для студентів.
Сторінка «Студентське життя» містить інформацію про те, чим займаються студенти на кафедрі.
При відкритті сторінки «Контакти» користувач потрапляє на сторінку з контактами. Там він може знаю всю контактну інформацію щодо кафедри.
Сторінка «Інформація» містить всю необхідну для абітурієнта інформацію про кафедру.
Сторінка «День відкритих дверей» містить інформацію про день відкритих дверей у нашому вузі.
На сторінці «Підготовчі курси» абітурієнти мають змогу ознайомитись з підготовчими курсами нашого вузу.
2.1.4 Розробка інтерфейсуГоловна сторінка будь-якого сайту повинна максимально інформативно і в стислому обсязі відображати необхідну користувачеві інформацію про сайт. На головній сторінці необхідно помістити назва веб-сайту, основне меню сайту (для навігації по його структурі), форму аутентифікації (входу зареєстрованих користувачів), реєстраційне посилання (реєстрація нових клієнтів).
Графічний приклад інтерфейсу та дизайну сайту можна побачити в додатку А.
2.1.5 Розробка бази данихОсновні теги при розробці бази даних наведений в таблиці 3.2.
Таблиця 2.1
База даних
Назва осередків у базі Опис осередків
main_article таблиця для зберігання статей / матеріалів сайту
Id ідентифікатор
Title заголовок статті
Alias аліас
author автор
content вміст статті
State стан відображається /так /ні/модерується
main_menu таблиця для зберігання меню і їх підменю
Id ідентифікатор
Title заголовок меню
Link посилання
comment коментар
head ідентифікатор батьківського меню, якщо дорівнює  0,  то головна
State відображається так / ні
2.2 Програмна розробка веб-сайту2.2.1 Розробка дизайнуДизайн сайту – поняття складніше, ніж просто зовнішнє оформлення сайту. Під дизайном сайту розуміється і зручність web-сайту для користувача — наскільки виділені потрібні для постійного вживання елементи, чи легко читається текст.
Дизайн сайту повинен задовольняти наступним основним вимогам:
створювати у відвідувача web-сайту відчуття комфорту завдяки правильній компоновці інформації на сторінці;
не заставляти відвідувача web-сайту думати і відшукувати елементи управління і навігації по сайту;
сторінка має бути «легкою», щоб її завантаження відбувалося швидко навіть на модемному підключенні;
колірна гамма повинна викликати позитивні емоції у переважної більшості відвідувачів web-сайту і, принаймні, не дратувати інших.
На даному етапі використовувався Adobe CS5 Photoshop, папір і олівець.
2.2.2 ВерсткаВерстка являє собою процес інтеграції текстового змісту, графіки та програмних компонентів в єдине ціле, тобто надання сторінкам остаточного вигляду. У процесі верстки сторінки набувають вигляду, в якому вони постануть перед кінцевим користувачем (за винятком інформаційного наповнення).
На даному етапі відбувається додатковий контроль виконуваної роботи, проводиться оптимізація web-сторінок під особливості конкретних браузерів, що використовуються відвідувачами сайтів для навігації по Інтернету. Враховуються особливості представлення сторінок при різних настройках глибини кольору і екранних дозволів.
Останнім етапом верстки є створення шаблонів сторінок, структура шаблонів залежить від програмної частини сайту і його компонентів, а так само їх функціональних специфікацій.
На даному етапі використовувалися Adobe CS5 Photoshop і Artisteer.
2.2.3 ПрограмуванняНа даному етапі відбувається розробка і підключення програмних компонентів сайту, покликаних забезпечити відвідувачів необхідними функціональними можливостями. Саме цей етап є найбільш складним щодо реалізації в технологічному плані. Більшість рішень, які розробляються на даному етапі, ґрунтуються на технологіях роботи з базами даних і на побудові динамічних сторінок сайту на основі інформації, що міститься в базі даних сайту.
Для виконання поставленого завдання використовувався патерн MVC - Model-View-Controller.
Шаблон проектування MVC передбачає поділ даних програми, користувальницького інтерфейсу і керуючої логіки на три окремі компоненти: модель, уявлення і контролер – таким чином, що модифікація кожного компонента може здійснюватися незалежно. Модель (Model) надає дані предметної області поданням і реагує на команди контролера, змінюючи свій стан. Представлення (View) відповідає за відображення даних предметної області (моделі) користувачеві, реагуючи на зміни моделі. Контролер (Controller) інтерпретує дії користувача, оповіщаючи модель про необхідність змін.
 В основі всього функціоналу лежить екземпляр класу ModuleControl, він ініціалізує всі модулі, які реагують на дії користувача, і управляє порядком їх роботи.
Порядок опрацювання:
1. Ініціалізація середовища: визначення базових констант і змінних
2. Створення примірників класу ModuleControl.
3. Контролер шукає всі наявні модулі та ініціалізує їх.
4. Запускає модулі, що відповідають за авторизацію користувача.
5. Запускає модулі, які відповідають за обробку дій користувача.
6. Запускає модулі, що відповідають за створення динамічних сторінок на основі шаблонів та даних, які надали модулі в п.5.
7. Запускає модуль, що відповідає за виведення користувачеві створеної сторінки.
На даному етапі використовувалися CMS Joomla, різні браузери.
 Для створення та управління базами даних використовувалася бібліотека PhpMyAdmin.
Тестові сервера для налагодження: використовувався Apache і MySql у складі пакету Open Server.
Код програмної частини головної сторінки можно побачити в додатку Б.
2.2.4 Наповнення сайтуЕфективність роботи будь-якого сайту нерозривно пов'язана з поняттям контенту, тобто текстової та графічної інформації, розміщеної на ньому. Від того, наскільки потрібні, своєчасні та цікаві дані знайде тут користувач, безпосередньо залежить, чи стане він користуватися таким сайтом.
2.2.5 ТестуванняТестування – це процес, який полягає в перевірці відповідності програмного продукту або сайту заявленим характеристикам і вимогам, вимогам експлуатації в різних оточеннях, з різними навантаженнями, вимогам по безпеці, вимогам по ергономіці і зручності використання.
Тестування вирішує декілька основних завдань:
дає упевненість як кінцевий продукт, підтверджує, що всі заявлені функціональні вимоги реалізовані, додаток їм відповідає і не має помилок в програмному коді;
підтверджує, що додаток здатний виконуватися у всіх заявлених режимах і на всіх підтримуваних ОС або web-браузерах коректно;
гарантує, що дані, що зберігаються і оброблювані, надійно захищені від стороннього доступу і "злому";
визначає, яка максимальне навантаження на сервер, локальну мережу, БД може бути коректно оброблена додатком;
дозволяє переконатися в тому, що користувач може "інтуїтивно" використовувати ваш продукт або послугу, не плутаючись в складних переплетеннях інтерфейсів.
Розрізняють наступні види тестування:
функціональне тестування;
конфігураційне тестування;
тестування безпеки;
тестування навантаження;
тестування usability;
автоматизоване тестування.
3 ЕКОНОМІЧНА ЧАСТИНА3.1Аналіз ринкуНа даний момент на ринку розробки сайтів складається досить сприятлива ситуація – його об'єм зростає, середня ціна проекту збільшується, попит з боку замовників досить великий.
На ринку діє велике число компаній, велика частина з яких складається з 3-4 чоловік і працює в низькому ціновому діапазоні. Розробка сайтів – один з найпопулярніших і поширеніших видів бізнесу серед технічно грамотної молоді. Діяльність подібних компаній абсолютно непрозора і насилу піддається якому-небудь обліку.
Велика складність кількісної оцінки будь-яких параметрів ринку – основна причина повної відсутності якої-небудь аналітичної інформації [16].
3.2 Техніко-економічне обґрунтуванняЩоб оцінити витрати на проведення розробки Іnternet-сайту кафедри СКС потрібно:
1) розрахувати час, необхідний для виконання усіх робіт;
2) кошторис витрат;
Крім того, якщо виконання роботи припускає залучення декількох (чи навіть багатьох) фахівців, врахувати і їхню роботу. У даному конкретному випадку робота виконувалася одною людиною.
3.3 Стрічковий графік виконання робітСтрічковий графік використовують для наглядного представлення співвідношення складових якогось параметра і одночасно для вираження зміни цих складових з часом. При побудові стрічкового графіка прямокутник графіка ділять на зони пропорційно складовим або відповідно до кількісних значень. По довжині стрічки розмічають ділянки відповідно до співвідношення складових по кожному чиннику. Систематизуючи стрічковий графік так, щоб стрічки розташовувалися у послідовному тимчасовому порядку, можна оцінити зміну складових з часом. Час для розробки спеціалізованої комп’ютерної системи наведений в таблиці 3.1.
Таблиця 3.1
Стрічковий графік
  1-й місяць 2-й місяць 3-ій місяць
тижні
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Вибір та узгодження теми роботи                        
Збір інформації                  
Вибір засобів реалізації        
Розробка веб-сайту                    
Тестування та налагодження          
Оформлення результатів роботи                        
3.4 Кошторис витрат1) Розрахунок витрат на видаткові матеріали наведений в таблиці 3.2.
Таблиця 3.2
Витрати на видаткові матеріали
Матеріал Сума, грн.
Канцелярські принади 60
Програмне забезпечення (компакт-диск) 90
Спеціальна література HTML, PHP, MySql, JavaScript 310
Разом 460
2) Заробітна плата – матеріальна винагорода, яка отримується працівником відповідно до витрат і результатів праці і витрачається ним на задоволення особистих потреб.
Заробітна плата (Z) інженера складає – 965 грн.
3) Нарахування на заробітну плату (N) – це платежі, розмір яких встановлюється у відсотках від заробітної плати.
(3.1)
4) Накладні витрати (Nv) – це додаткові витрати до основних витрат для забезпечення процесів виробництва (витрати підприємств, господарських організацій, будівництв, пов’язані з їх управлінням і обслуговуванням, вмістом і експлуатацією устаткування). До накладних витрат відносяться: витрати експлуатацію і поточний ремонт будівель, споруд і устаткування; відрахування на соціальне страхування і інші обов’язкові платежі; заробітну плату адміністративно-управлінського персоналу; витрати, пов’язані з втратами від браку і простоїв і ін.
(3.2)

5) Послуги сторонніх організацій виразилися в наданні фірмою «Homenet» доступу до глобальної інформаційної мережі Internet. Помісячна оплата цієї послуги складає 60 грн.
6) Собівартість (S) — всі витрати, затрачені підприємством на виробництво і реалізацію продукції або послуги.
(3.3)

7) Податок на додану вартість (ПДВ) – непрямий податок, форма вилучення до бюджету частини доданої вартості, яка створюється на всіх стадіях процесу виробництва товарів, робіт і послуг і вноситься до бюджету по мірі реалізації.
ПДВ=1929,26*20%=385,29 грн.Кошторис витрат наведений у таблиці 3.3
Таблиця 3.3
Кошторис витрат
Статті затрат Вартість
Зарплата 965
Нарахування 351,26
Матеріали 460
Відрядження 0
Накладні 193
Послуги сторонніх організацій 60
Собівартість 1929,26
Обладнення 0
Всього 1929,26
ПВД 385,9
Всього 2415,1
Випускна вартість складає – 2415 грн.
4 ОХОРОНА ПРАЦІ4.1 Характеристика негативних факторів проектованого об'єкта
Робота з охорони праці виконувалася на підприємстві в інженерному відділі. Характер виконуваної роботи: оформлення спеціальної документації, постійна робота з комп’ютером та оргтехнікою.
У приміщенні знаходиться: два джерела безперебійного живлення, модем, комп'ютери, принтер, копіювальний апарат, факс, телефон.
У приміщенні присутні наступні небезпечні та шкідливі фактори:
а) фізичні фактори:
1) Підвищений рівень електромагнітних випромінювань від електронних приладів та дисплеїв персональних комп’ютерів, який може спричинити погіршення роботи серцево-судинної системи та погіршити зір людини.
2) Підвищена напруга в електричному ланцюзі, замкнення якого може пройти крізь тіло людини.
3) Підвищений рівень шуму на робочому місці. Джерела – системний блок ЕОМ, принтер. Викликає швидку стомлюваність, роздратування, головний біль, безсоння, незручність спілкування, зниження продуктивності праці.
4) Недостатня освітленість робочих поверхонь у зоні відео терміналів викликає швидку втому, погіршує працездатність, може привести до професійних захворювань (робоча міопія (короткозорість), спазм акомодації).
5) Надмірна освітленість, яка сприяє швидкій втомі органів зору і може привести до осліплення працівників.
6) Підвищений рівень вібрації.
б) хімічні фактори:
1) Зниження кількості аеронів у повітрі, що призводить до виникнення захворювань дихальних шляхів.
2) У приміщеннях з дисплеями необхідно контролювати рівень аероіонізації. Варто враховувати, що м’яке рентгенівське випромінювання на струмопровідних ділянках схеми викликають іонізацію повітря з утворенням позитивних іонів, які є шкідливими для людини.
3) Особливу увагу необхідно звертати на дотримання гранично допустимих концентрацій озону і окислів азоту в повітрі під час роботи іонізаторів.
4) Пил (ГДК=10), що викликає подразнення дихального тракту та слизових оболонок.
в) психофізіологічні:
1) Перш за все відноситься вимушене положення тіла під час роботи, тривала напруга окремих груп м'язів. При тривалому стоячому положенні може виникнути плоскостопість, варикозне розширення вен, зміни хребта (кіфоз).
2) Гіподинамія (обмеження рухової активності) найбільш характерна для різних видів розумової праці. Обмеження рухової активності призводить до зниження функціональних можливостей м'язової системи: зменшення силових показників, витривалості, тонусу м'язів і т.д.
3) Перенапруга зору при роботі з екранними пристроями [17, 18].
4.2 Профілактичні заходи з охорони праціЗавдання раціональної організації робочих місць інженер-програмістів включає в себе устаткування його усім необхідним відповідно до змісту та характеру роботи, яка виконується та раціональне його розміщення, створення комфортних умов праці.
Правильна організація робочих, місць сприяє усуненню загального дискомфорту, зменшенню втомлюваності працівника, підвищенню його
продуктивності. Проведені дослідження показують, що при раціональній
організації робочих місць продуктивність праці зростає на 15—25%.
Організація робочого місця передбачає:
- правильне розміщення робочого місця у виробничому приміщенні;
- вибір ергономічного обґрунтованого робочого положення, виробничих меблів з урахуванням антропометричних характеристик людини;
- раціональну компоновку обладнання на робочих місцях;
- урахування характеру та особливостей трудової діяльності [19].
Велике значення має також характер роботи. Зокрема, при організації робочого місця інженер-програміста повинні бути дотримані такі основні умови:
- оптимальне розміщення устаткування, що входить до складу робочого місця;
- достатній робочий простір, що дозволяє здійснювати всі необхідні прямування і переміщення;
- необхідно природне і штучне освітлення для виконання поставлених задач;
- рівень акустичного шуму не повинний перевищувати допустиме значення [19].
Характеристики робочого місця відповідають: висота робочої поверхні стола для відео монітору складає 700 мм. Розміри стола: висота – 700 мм, ширина – 1000 мм, глибина – 900 мм. Ширина і глибина сидіння складає 500 мм. Висота поверхні сидіння регулюється в межах 400 – 500 мм, а кут нахилу поверхні – від 15° вперед до 5° назад. Для забезпечення точного та швидкого читання інформації в зоні найкращого бачення площина екрану монітора розміщувалася перпендикулярно нормальній лінії зору. Висота спинки сидіння становить 300 мм, ширина – 390 мм. Кут нахилу спинки регулюється в межах 0–30° відносно вертикального положення. Відстань від спинки до переднього краю сидіння регулюєтьсь у межах 260 – 400 мм. Відстань від очей до монітору(розмір екрана по діагоналі – 38 см (15")) – 650 мм.
Для зниження статичного напруження м’язів рук застосовуються стаціонарні або змінні підлокітники довжиною – 250 мм, шириною – 50 – 70 мм, що регулюються по висоті над сидінням у межах 200 – 260 мм та по відстані між підлокітниками у межах 350 – 500 мм.
Клавіатура зручна для виконання роботи двома руками, кут нахилу клавіатури складає 5 – 10о.
Було правильно організоване робоче місце при якому можна досягти вільну робочу позу, виключити нахили корпусу і технологічні переміщення в просторі.
Приміщення оснащені аптечками першої медичної допомоги.
Під час робіт, які виконуються з великим навантаженням, передбачені перерви на 10 – 15 хв. через кожну годину, при неінтенсивній та монотонній роботі на 10 – 15 хв. через кожні дві години. Здійснювалися перерви у роботі: виробнича гімнастика (вправи для очей, гімнастика, спрямована на корекцію вимушеної робочої пози, поліпшення венозного кровообігу, часткову дисфункцію рухової активності), альтернативна допоміжна робота, приймання їжі тощо [19].Розрахунок штучного освітлення (за коефіцієнтом використання світлового потоку).
Природне освітлення в основному виробничому приміщенні здійснюється у вигляді бокового освітлення з лівого боку. У приміщенні передбачено штучне освітлення у відповідності до [20].
Розряд зорових робіт, що виконується у приміщенні – VІII(а); параметри приміщення наступні: довжина – 36 м, ширина – 24 м, висота стелі – 7,2 м.
Вибираємо РСП 20х400-141 тип світильника.
Необхідна кількість світильників визначається з формули:
N=E∙S∙Кз∙ZF∙n∙u (4.1)
де Е – нормативна освітленість для VІII(а) розряду зорових робіт, 75 лк;
S – площа приміщення, 864 м2;
Кз – коефіцієнт запасу, 1,3;
Z – поправковий коефіцієнт світильника, 1,1;
F – світловий потік однієї лампи у світильнику РСП 20х400-141, 22000 лм;
n – кількість ламп у світильнику, 1;
u – коефіцієнт використання освітлювальної установки (у долях одиниці), 0,56.
Коефіцієнт u визначається за світлотехнічними таблицями залежно від показника приміщення та коефіцієнтів відбиття стін 70 % та стелі 50 %.
Показник приміщення розраховується за формулою:
φ=a∙bh∙(a+b) (4.2)
де a, b – відповідно довжина і ширина приміщення, 36 і 24 м;
h – висота підвісу світильника над робочою поверхнею, 5,4 м.


Приймаємо 8 світильників РСП 20х400-141 [20].
Розрахунок товщини звукоізолюючої перегородки із будівельного матеріалу між приміщенням із розумовою діяльністю та дільницею із шумним виробничим обладнанням .
Розрахунок виконується у наступній послідовності:
Визначається загальний рівень звукового тиску, від усіх джерел шуму із однаковими рівнями звукового тиску, дБ:
(4.3)
де Li – рівень звукового тиску і-того виду обладнання основного виробничого приміщення, 110 дБ ;
n – кількість обладнання і-того виду, 7 шт.

Порівнюючи знайдену величину із допустимим рівнем звукового тиску на робочих місцях у захищуваному приміщенні, визначається потрібна звукоізолююча здатність перегородки R, дБ:
(4.4)
Lдоп - допустимий рівень звукового тиску , 65 дБ

Звукоізолююча здатність перегородки залежить від властивостей будівельного матеріалу, із якого виконано перегородку, дБ:
(4.5)
де me — еквівалентна поверхнева густина будівельного матеріалу, кг/м2.

Знаходиться поверхнева густина будівельного матеріалу (шлакобетону), кг/м2:
(4.6)
де k – коефіцієнт, який залежить від типу матеріалу - шлакобетону, 1,2;

Потрібна товщина звукоізолюючої перегородки знаходиться із співвідношення, м:
(4.7)
де ρ – густина будівельного матеріалу (шлакобетону) перегородки, 1700 кг/м3.

Отже, товщина звукоізолюючої перегородки із шлакобетону – 0,12 м.
ВИСНОВКИВ ході виконання дипломної проектної роботи був отриманий веб-сайт кафедри СКС, повністю готовий до застосування. З його допомогою користувачі (студенти, викладачі, абітурієнти) зможуть отримувати необхідну інформацію про діяльність кафедри, новини кафедри. При розробці веб-сайта були проаналізовані сучасні веб-технології, що дозволяють створювати інтерактивні веб-сторінки. Найбільш відповідними для виконання поставленого завдання виявилися CMS Joolma, Adobe CS5 Photoshop, Artisteer.
Розроблений сайт задовольняє всім вимогам, поставленим на етапі постановки завдання. При розробці веб-сайта були створені модулі аутентифікації, доступу і додання новин на головну сторінку.
Для того, щоб сайт факультету був актуальним і цікавим цільовій аудиторій, необхідно постійно його вдосконалювати, оновлювати інформацію, робити привабливим і зручним у використанні.
Були розроблені заходи створення безпеки роботи з охорони праці і безпеки життєдіяльності, проведені розрахунки витрат на достатнє освітлення приміщення, товщину перегородки. Передбачені заходи для створення комфортних та безпечних умов праці.
СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ1. Антес, Е. История интернета [Текст] / Е. Антес. – Диалектика: Москва, С.-Петербург, Киев, 2001р. – 336 с.
2. Кроудер, Д. Разработка Web-узлов для «чайников» [Текст] / Д. Кроудер. – Диалектика: Москва, С.-Петербург, Киев, 2001р. – 336 с.
3. Муртазин, В. Класифікація веб-сайтів: [Электрон. ресурс]. – Режим доступа: http://www.memo.ua/rus/publications/16.html.
4. Кузнецов, В. Проектування веб-сайтів: [Электрон. ресурс]. – Режим доступа: http://www.znannya.org/?view=WebDev.
5. Лоусон, Б. Вивчаємо HTML [Текст] / Б. Лоусон.– СПб.: Бібліотека спеціаліста, 2005. – 272 с.
6. Лещев, Д. HTML: [Электрон. ресурс]. – Режим доступа: http://www.victoria.lviv.ua/html/km/5.html.
7. Хейз, Д. Освой самостоятельно HTML [Текст] / Д. Хейз. - СПб.: Вильямс, 2007р. – 272 с.
8. Суэринг, С., PHP и MySQL. Библия программиста, 2-е издание [Текст] / C. Суэринг. — М.: «Диалектика», 2010. — 912 с.
9. Зандстра, М. PHP: объекты, шаблоны и методики программирования. 2-е издание [Текст] / М. Зандстра. – СПб.: Вильямс, 2011. - 460 с.
10. Зандстра, М. PHP: объекты, шаблоны и методики программирования. 3-е издание [Текст] / М. Зандстра. – СПб.: Вильямс, 2012. - 480 с.
11. Панков, Ф. MySQL: [Электрон. ресурс]. – Режим доступа: http://php.su/books/?mysql.
12. Ченгаев, Д. Технологии PHP и MySQL для создания сайтов / Д. Ченгаев. - М.: «Диалектика», 2009р. – 496 с.
13 Бернс, Д. JavaScript / Д. Бернс. - СПб.: Вильямс, 2001 г. – 464 стр.
14. Гудман, Д. JavaScript. Библия пользователя, 5-е издание / Д. Гудман. - М.: «Диалектика», 2006р. – 1184 с.
15. Панков, Ф. Системи управління сайтом: [Электрон. ресурс]. – Режим доступа: http://ru.wikipedia.org/wiki/CMS.
16. Франтовський, М. Стаття про аналіз ринку сайтів: [Электрон. ресурс]. – Режим доступа: http://webplanet.ru.
17. ГОСТ 12.0.003-74 ССБТ. Опасные и вредные производственные факторы. Классификация. – М.: Изд-во стандартов, 1974.
18. ДНАОП 0.00-1.31-99. Правила охорони праці під час експлуатації електронно-обчислювальних машин – Введ. с 1998–02–20. – К. : Держнаглядохоронпраці України, 1998.
19. ГОСТ 12.2.032-78. ССБТ. Робоче місце при виконанні робіт сидячи. Загальні ергономічні вимоги. - Введ. з 1979-01-01. - М.: Изд-во стандартов, 1986. К.: Каравела, 2006.
20. ДБН В.2.5–28–2006. Природне і штучне освітлення.– Введ. с 2006–01–10. – К. : Мінбуд України, 2006.

Додаток А
Дизайн головної сторінки

Рис. Б.1 Дизайн сайту
Додаток Б
Код головної сторінки
<?phpdefined('_JEXEC') or die;
require_once dirname(__FILE__) . DIRECTORY_SEPARATOR . 'functions.php';
// Create alias for $this object reference:
$document = $this;
// Shortcut for template base url:
$templateUrl = $document->baseurl . '/templates/' . $document->template;
Artx::load("Artx_Page");
// Initialize $view:
$view = $this->artx = new ArtxPage($this);
// Decorate component with Artisteer style:
$view->componentWrapper();
JHtml::_('behavior.framework', true);
?>
<!DOCTYPE html>
<html dir="ltr" lang="<?php echo $document->language; ?>">
<head>
<jdoc:include type="head" />
<link rel="stylesheet" href="<?php echo $document->baseurl; ?>/templates/system/css/system.css" />
<link rel="stylesheet" href="<?php echo $document->baseurl; ?>/templates/system/css/general.css" />

<meta name="viewport" content="initial-scale = 1.0, maximum-scale = 1.0, user-scalable = no, width = device-width">
<!--[if lt IE 9]><script src="https://html5shiv.googlecode.com/svn/trunk/html5.js"></script><![endif]--> <link rel="stylesheet" href="<?php echo $templateUrl; ?>/css/template.css" media="screen">
<!--[if lte IE 7]><link rel="stylesheet" href="<?php echo $templateUrl; ?>/css/template.ie7.css" media="screen" /><![endif]-->
<link rel="stylesheet" href="<?php echo $templateUrl; ?>/css/template.responsive.css" media="all">
<link rel="stylesheet" type="text/css" href="http://fonts.googleapis.com/css?family=Oswald|Droid+Sans&amp;subset=latin">
<script>if ('undefined' != typeof jQuery) document._artxJQueryBackup = jQuery;</script>
<script src="<?php echo $templateUrl; ?>/jquery.js"></script>
<script>jQuery.noConflict();</script>
<script src="<?php echo $templateUrl; ?>/script.js"></script>
<script>if (document._artxJQueryBackup) jQuery = document._artxJQueryBackup;</script>
<script src="<?php echo $templateUrl; ?>/script.responsive.js"></script>
</head>
<body>
<div id="art-main">
<header class="art-header clearfix"><?php echo $view->position('position-30', 'art-nostyle'); ?>
<div class="art-shapes">
</div>

</header>
<div class="art-sheet clearfix">
<?php echo $view->position('position-15', 'art-nostyle'); ?>
<?php echo $view->positions(array('position-16' => 33, 'position-17' => 33, 'position-18' => 34), 'art-block'); ?>
<div class="art-layout-wrapper clearfix">
<div class="art-content-layout">
<div class="art-content-layout-row">
<?php if ($view->containsModules('position-7', 'position-4', 'position-5')) : ?>
<div class="art-layout-cell art-sidebar1 clearfix">
<?php echo $view->position('position-7', 'art-block'); ?>
<?php echo $view->position('position-4', 'art-block'); ?>
<?php echo $view->position('position-5', 'art-block'); ?>
</div>
<?php endif; ?>
<div class="art-layout-cell art-content clearfix">
<?php echo $view->position('position-19', 'art-nostyle');
if ($view->containsModules('position-2'))
echo artxPost($view->position('position-2'));
echo $view->positions(array('position-20' => 50, 'position-21' => 50), 'art-article');
echo $view->position('position-12', 'art-nostyle');
echo artxPost(array('content' => '<jdoc:include type="message" />', 'classes' => ' art-messages'));
echo '<jdoc:include type="component" />';
echo $view->position('position-22', 'art-nostyle');
echo $view->positions(array('position-23' => 50, 'position-24' => 50), 'art-article');
echo $view->position('position-25', 'art-nostyle');
?>
</div>
</div>
</div>
</div>
<?php echo $view->positions(array('position-9' => 33, 'position-10' => 33, 'position-11' => 34), 'art-block'); ?>
<?php echo $view->position('position-26', 'art-nostyle'); ?>
<footer class="art-footer clearfix"><?php echo $view->position('position-27', 'art-nostyle'); ?></footer>
</div>
</div>
<?php echo $view->position('debug'); ?>
</body>
</html>

Приложенные файлы

  • docx 801412
    Размер файла: 605 kB Загрузок: 0

Добавить комментарий