op

МОДУЛЬ 1 ЧАСТИНА 1
Практично орієнтовані питання, тестові завдання, ситуаційні задачі.

Показати на препараті (фіксований труп) шари лобово-тім’яно-потиличної, скроневої ділянок та соскоподібного відростка.
Виділити межі трепанаційного трикутника Шипо та пояснити можливість ускладнень при його трепанації.
Виконати на трупі трепанацію соскоподібного відростка.
Провести первинну хірургічну обробку ран склепіння черепа.
Накреслити схему Кренлейна-Брюсової.
Виконати кістковопластичну трепанацію черепа на трупі.
Зупинити кровотечу з менінгеальної артерії і синуса твердої оболонки головного мозку.
Виконати декомпресійну трепанацію черепа на трупі.
Відпрепарувати бічну ділянку лиця.
Виконати розтин на лиці при гнійних паротитах.
Виконати на трупі трепанацію лобової пазухи.
Виконати на трупі трепанацію верньощелепної пазухи.
Орієнтуватися в шарах і фасціях шиї при розрізах.
Вміти відрізняти зовнішню сонну артерію від внутрішньої.
Оголити внутрішню яремну вену, зовнішню і загальну сонну артерію.
Знайти зовнішні орієнтири для виконання вагосимпатичної блокади за Вишневським та Бурденком.
Провести вагосимпатичну блокаду за Вишневським та Бурденком.
Дати анатомічне обґрунтування раціональним розрізам при флегмонах і абсцесах шиї.
Відпрепарувати латеральний трикутник шиї.
Виконати верхню трахеостомію.
Виконати нижню трахеостомію.
Виконати доступ до нижньої частини стравоходу.
Провести розрізи при інтрамамарному маститі.
Провести розрізи при ретромамарному маститі.
Провести розрізи при субареолярному маститі.
Провести секторальну резекцію молочної залози на трупі.
Провести пункцію плеври на трупі.
Провести резекцію ребра.
Провести закриття пневмотораксу.
Провести на трупі передньо-боковий доступ до легень.
Провести на трупі задньо-боковий доступ до легень.
Зашити рану легені.
Зашити рану стравоходу.
Провести сегментарну резекцію легені.
Відпрепарувати елементи коріння легені.
Провести на трупі продовжню серединну стернотомію.
Провести на трупі продовжню поперечну стернотомію.
Зашити рану серця.
Виконати середню серединну лапаратомію
Парамедіанний розтин
Транспектальний розтин
Розтин Ленандера
Розтин Волковича-Дьяконова.
Виконати пошаровий розтин передньої стінки живота паралельно пахвинній зв’язці;
Препарувати пахвинного каналу з визначенням його стінок та отворів;
Виконати пластику стінок пахвинного каналу за Жираром-Спасокукоцьким, Мартиновим;
Показати на препараті (фіксований труп) утвори очеревини у верхньому та нижньому поверхах).
На трупі (або препараті) знайти та показати відділи шлунку артерії та вени шлунку.
На препараті печінки знайти та показати зв’язки печінки, топографії воріт печінки.
На препараті показати виділення елементів печінково-дванадцятипалої зв’язки.
Показати на препараті прийоми знаходження початкових відділів тонкої кишки (прийоми Губарева таМонкса).
На препараті знайти артерії та вени, що кровопостачають товсту кишку.
На препараті через lig.gastrocolicum ввійти в сальникову сумку й виділити підшлункову залозу.
Розібрати на препараті топографію воріт селезінки та її зв’язки.
Показати на препараті шари тонкої кишки, шлунку.
На препараті показати хід пристінкових та брижових судин кишки.
Виконати на препараті накладання анастомозу “бік в бік”.
Виконати на відрізках кишки ентероанастомоз “кінець в кінець”.
Пальпаторно визначити розмір та прохідність накладених анастомозів.
Розтин шлунку в середній 1)3 тіла.
Формувати гастростому за Вітцелем, Топровером, Штамм-Сенн-Кадером та за Беком-Жіану.
Виконати хірургічний доступ до печінки, позапечінковим жовчним протокам, підшлунковій залозі, селезінці.
Ушити рану печінки.
Перев’язати жовчноміхурову артерію та шийку жовчного міхура, виділити жовчний міхур з його ложа.
Виконати розсічення загальної жовчної протоки.
Перев’язати судини воріт селезінки та виділити її.
Обґрунтувати особливості визначення проекції червоподібного відростка на передню черевну стінку.
Виконати операцію апендектомії.
Виконати ретроградну апендектомію.
Виконати апендектомію за умови заочеревинного розташування червоподібного відростка.
Виконати обробку кукси червоподібного відростка.
Топографічна анатомія голови.

1. Поясніть, чому в ділянці волосистої частини голови відбувається утворення скальпованих ран 1)завдяки наявності фіброзних перетинок. Які тканини входять в склад "скальпа" 2)шкіра.3)підшкірна клітковина.4) апоневротичниї шолом .


2. В яких (сполучнотканинних) шарах склепіння черепа є анатомічні умови для утворення розлитих позачерепних гематом і збирання гною 1) шкіра між окістям і шоломом.2) підокістна клітковина.


3. Поясніть причини сильної кровотечі при пошкодженні м'яких тканин склепіння черепа 1)підшкірна клітковина не має перетинок.2) добре кровопостачається підшкірна жирова клітковина.


4. Назвіть венозний синус, пошкодження якого може статися при пораненні тім'яної ділянки голови 1)верхнії сагітальниї синус.


5. Через який отвір забезпечується анатомічний зв'язок вен порожнини носа з верхнім сагітальним синусом 1).сліпиї отвір

6. За допомогою яких судинних утворень інфекція з запального осередку в ділянці м'яких покривів голови може розійтися на синуси твердої мозкової оболонки 1)лицьової вени.2)емісарні вени.

7. Вкажіть особливості топографічної анатомії потиличної ділянки, які пояснюють можливості розповсюдження інфекції з розміщеного тут карбункула на синуси твердої мозкової оболонки 1)диплотичні вени.2) емісарні вени.


8. Назвіть трикутник сосковидного відростка, знати про якого потрібно для виконання операції з приводу гнійного мастоїдиту 1) трепанаціїниї трикутник Шипо.

9. Назвіть основні складові частини плоских кісток склепіння черепа 1)зовнішня пластинка.2) губчаста речовина.3) внутрішня пластинка.

10. Назвіть внутрішньочерепні гематоми, які можуть утворитись при травмі голови 1) субдуральниї.2) епідуральниї.3) субарахноїдальниї.


11. Вкажіть міжоболонковий простір, де є умови для утворення розлитих гематом при травмі черепа 1) субарахноїдальниї.

12. Внаслідок порушення цілісності якої оболонки мозку може відбутися затікання крові у ліквор 1) арахноїдальниї


13. Поясніть, чому кровотеча з синусів твердої мозкової оболонки не має тенденції до самовільної зупинки 1) немає клапанів, судини не спазмуються.

14. Назвіть артерію твердої мозкової оболонки, яка може бути пошкоджена при травмі скроневої ділянки 1) артерія менінгеа медія від максілярної артерії.

15. Перерахуйте шари клітковини скроневої ділянки 1) підшкірна клітковина.2) клітковина між пластинками скроневої фасції.3)клітковина між глибокою пластинкою фасції і скроневим мязом .

16. Вкажіть клітковинний простір, з якого гнійний заплив може опуститися в підскроневу ямку 1) підапоневротичниї шар клітковини.


17. Назвіть анатомічні утворення, які продукують цереброспінальну рідину 1) судинні сплетення бокових шлуночків.

18. Перерахуйте шляхи лікворовідтоку, блокада яких пухлиною або внаслідок злукового процесу може стати причиною оклюзійної гідроцефалії 1) міжшлуночковиї отвір Монро.2) сільвієв водопровід.3) серединна апертура 4 шлуночка.4) латеральна апертура 4 шлуночка отвір Люшка .


19. Назвіть судину, яка проходить через яремний отвір 1) внутрішня яремна вена.


20. Вкажіть, куди відкривається сигмовидний синус 1) верхня цибулина внутрішньої яремної вени .

21. При якій локалізації переломів основи черепа може відбуватися витікання крові і ліквору з носа 1) передня черепна ямка. Назвіть отвори на основі черепа, через які при травмі кров з порожнини черепа попадає в порожнину носа 1) сліпиї отвір.

22. Перелом якої кістки можна запідозрити у хворого при наявності сильної кровотечі з вух 1) піраміда скроневої кістки.


23. При якій локалізації перелому основи черепа спостерігається синяки в ділянці повік і екзофтальм 1). передня черепна ямка.Надходження крові з порожнини черепа в клітковину очної ямки відбувається в результаті перелому 2). медіальної стінки очної ямки.

24. Назвіть джерела кровопостачання головного мозку 1) внутрішні сонні.2)хребтові.


25. При злитті яких артерій утворюється основна артерія 1)хребтові .

26. Через який отвір проникають у порожнину черепа хребтові артерії 1)магнум .

27. Поясніть, чому кровоносні судини підшкірної клітковини склепіння черепа зяють при розрізі 1)стінки судин звязані з вертикальними перетинками .


28. Перерахуйте гілки внутрішніх сонних артерій, які беруть участь в утворенні вілізієвого кола 1)артерія церебрі антеріоріс.2) артерія церебрі медіа.


29. Назвіть гілки основної артерії, які беруть участь в утворенні вілізієвого кола 1)артеріа церебрі постеріоріс .

30. Перерахуйте основні борозни головного мозку 1) центральна.2) латеральна.3) тімяно-потилична . 31. Які методики краніоцеребральної топографії використовують в клініці для проектування на сферичну поверхню черепа борозен головного мозку і судин твердої мозкової оболонки 1) схема Крелеїна- Брюсової.2).схема Крелеїна

32. Назвіть лімфоїдні утворення носоглотки, які звичайно втягуються в запальний процес у хворого при назофарінгіті 1) кільце Пирогова-Вальдеєра.

33. Вкажіть, як називаються запальні процеси в верхньощелепних 1) гаїморит. лобних 2) фронтит. придаткових пазухах носа, які розвинулись як ускладнення катару верхніх дихальних шляхів.


34. Назвіть вени, які з'єднують печеристу венозну пазуху і кутову вену 1) верхня очна вена.2) нижня очна вена.


35. Через які отвори в ділянці основи черепа проходять емісарні вени, здійснюється зв'язок між печеристими пазухами і криловидними венозними сплетеннями 1)овальниї .2) рваниї.

36. Яке захворювання синусів твердої мозкової оболонки може виникнути як ускладнення фурункула верхньої губи 1)менінгіт.

37. При пораненні якого нерва буде порушена чутливість шкіри лиця 1) тріїчастиї нерв .

38. При пораненні якого нерва буде порушена функція мімічних м'язів лиця 1)лицевиї .

39. При обстеженні хворого виявлено порушення функції колового м'яза ока, асиметрія лиця і відвисання кута рота. Назвіть нерв, пошкодження якого може давати такі симптоми 1)лицевиї нерв .

Операції на голові.

1. Які шари м'яких тканин склепіння черепа потрібно висікати при первинній хірургічній обробці рани в один прийом 1)шкіра .2) пішкірна клітковина.3) сухожилковиї шолом.

2. Який напрямок розтинів м'яких тканин склепіння черепа дозволяє уникнути пошкодження великих судин і нервів 1)обрамлюючиї дугоподібниї (радіальниї).

3. Назвіть шви, за допомогою яких можна попередити кровотечу при розтині м'яких тканин склепіння черепа 1) неперервниї обвивниї в захльостку. Скільки рядів таких швів треба накласти 2) в 2 ряди.

4. Перерахуйте шари м'яких тканин, які треба проколювати голкою всі зразу при зашиванні ран склепіння черепа 1) шкіра.2) пішкірна клітковина.3) сухожилковиї шолом.

5. Назвіть основні методи трепанації черепа 1)кістково-пластичниї . 2) рецекціїниї.

6. Вкажіть основні способи кістково-пластичної трепанації черепа 1) спосіб Оліверкона.2) Вагнера-Вольфа.

7. Перерахуйте показання для виконання кістково-пластичної трепанації черепа 1)пухлина.2) кіста.3) гематома.4) підвищениї і стіїкиї внутрішньочерепниї тиск.


8. Як потрібно вирізати шкірний клапоть на склепінні черепа, щоб зберегти його кровопостачання та іннервацію 1)кістковиї клапоть відводять на ніжці, яка має окістя і мякі тканини.

9. В якій ділянці голови належить провести трепанацію черепа для перев'язки середньооболонкової артерії 1) скроневії.

10. Перерахуйте тканини, які повинні ввійти в другий клапоть при кістково-пластичній трепанації за Оліверкроном в скроневій ділянці 1) підапоневротична клітковина.2) окістя.3) скроневиї мяз.

11. Вкажіть послідовну змінену кольору кісткових стружок під час трепанації черепа 1)біложовта.2) кровянисто-червоне.3) біложовте.


12. З якою метою при трепанації черепа використовують провідник Полєнова 1) для проведення дротяної пилки з одного отвору в іншиї.2) для відшарування твердої оболонки мозку та попередженню її пораненню.


13. Назвіть хірургічні інструменти за допомогою яких розрізають кістки черепа між фрезевими отворами при трепанації 1) дротяна пилка. 2) провідник Полєнова.

14. З якою метою проводять трепанацію соскоподібного відростка 1) евакуація гніїного ексудата.2) для попередження розповсюдження на лицьові ділянки, слухові кісточки, мозок.

15. Опишіть хірургічний розтин для трепанації соскоподібного відростка. Форма розтину 1) дугоподібниї розтин за вушною раковиною, паралельно її. Розтин проводять відступивши 2).1 см до заду від прикріплення вушної раковини.


16. Перерахуйте ускладнення, які можуть виникнути при трепанації сосковидного відростка 1) пошкодження сигмовидної пазухи.2) лицьової пазухи.3) барабанної перетинки. 17. Які важливі анатомічні утворення можна пошкодити при неправильно проведених розтинах на лиці 1)лицевиї нерв.2) тріїчастиї.3) нижньощелепниї.

18. Вкажіть мету операції при розтині гнійного паротиту 1) очищення від гною та грануляції.2) попередження розповсюдження на лицьову ділянку.

19. Вкажіть напрямок хірургічного розрізу для розтину гнійного паротиту: при локалізації гнійника в ділянці привушної залози, розміщеного на зовнішній поверхні жувального м'яза 1)радіальне. При розміщенні гнійного некротичного осередку в защелепній ямці 2) облямовуючи нижню щелепу.


20. Перерахуйте шари м'яких тканин, які потрібне розрізати скальпелем при розтині гнійного паротиту 1)шкіра.2)підшкірна клітковина.3) повехнева фасція.4) фасція привушної залози.

21. Назвіть артерію та її гілки 1) зовнішня сонна артерія.2) артерія максіляріс.3) а. темпораліс суперфпціаліс. і нерв 4) лицевиї. , розміщені в товщині привушної залози, пошкодження яких під час розтину гнійного паротиту може дати небезпечні ускладнення.


22. При крововиливі в який підоболонковий простір можна виявити домішки крові в лікворі при спинномозковій пункції 1) субарахноїдальниї .

23. Яку трепанацію черепа треба зробити при втисненому переломі черепа 1)кістково-пластичну, декомпенсаціїну.

Топографічна анатомія і оперативна хірургія ділянки шиї.

1. Назвіть м'яз, розміщений в ділянці шиї, який використовується в якості зовнішнього орієнтиру при виконанні операцій 1) грудинно-ключично-соскоподібниї.

2. Перерахуйте кісткові зовнішні орієнтири, розміщені в надпідязиковій ділянці 1)тіло підязикової кістки. 2) нижнії краї нижньої щелепи. 3) роги підязикової кістки. 4) вершина соскоподібного відростка.


3.Перерахуйте кісткові зовнішні орієнтири, розміщені в нижньому відділі шиї 1) ключиця 2) яремна вирізкарукояткигрудина
·
·4. Назвіть хрящі, які є важливими зовнішніми орієнтирами в ділянці шиї 1). 2). 1).передній відділ перстнеподібного
2).вирізка на верхньому краї щитовидного5. Вкажіть, що входить у склад основного судинно-нервового пучка шиї 1). 2). 3).
1).загальна сонна артерія
2).вн. яремна вена
3).блукаючий нерв


6. Вкажіть взаєморозміщення елементів основного судинно-нервового пучка шиї в напрямку зсередини назовні 1). 2).3). 1).загальна сонна артерія
2).блукаючий нерв
3).вн.яремна вена


7. Вкажіть, що входить в склад синокаротидної рефлексогенної зони 1). 2). 3). 4). 5).
1).сонний гломус
2).сонний синус
3).шийна частина вн. сонної артерії
4).гілки язикоглоткового та блукаючого нервів
.5)гілки симпатичного стовбура

8. Вкажіть межі сонного трикутника спереду 1). ззаду 2). зверху 3). 1).спереду – верхнім черевцем лопатково-підязикового м.
2).ззаду – переднім краєм грудинно-ключично-соскоподібного м.
3).зверху – заднім черевцем двочеревцевого м.


9. Опишіть взаєморозміщення внутрішньої і зовнішньої сонної артерій 1) .Вкажіть від якої артерії відходять гілки 2). 1) .зовнішня спереду і медіально внутрішня ззвду і латерально
Вкажіть від якої артерії відходять гілки
2).зовнішня сонна артерія


10. Назвіть трикутники шиї, у яких проходить підключична артерія
1).драбинчато - хребтовий
2).латеральний11. Назвіть чим обмежений драбинчато-хребтовий трикутник
1).ззовні – передній драбинчастий м.
2).зсередини – довгий м. шиї
3).знизу – купол плеври12. Назвіть артерію, яка в ділянці вершини драбинчасто-хребетного трикутника вступає в отвір поперечного відростка VI шийного хребця 1). 1).хребтова артерія


13. Вкажіть, в якому кістковому каналі в умовах патології може відбутися стиснення хребтової артерії 1). 1).каналі, утвореному отворами у поперечних відростках у 6 шийному хребці

14. Поясніть, чому при пошкодженні хребтової артерії сильна кровотеча відбувається як з проксимального, так і з дистального кінців судини 1). 1).з проксимального через підключичну артерію, з дистального через базилярну артерію


15. Поясніть, чому просвіт вен шиї при розрізі зяє 1). вкажіть, до чого це може привести 2) .
1).внутрішньошийна фасція дає перетинки до адвентиції судин
вкажіть, до чого це може привести
2).повітряної емболії


16. Вкажіть можливі шляхи розповсюдження інфекції при тромбофлебіті внутрішньої яремної вени 1). 1). Синуси черепа
2).верхня порожниста вена


17. Назвіть нерв, косо пересікаючий передній драбинчастий м'яз1). діафрагмовий


18. Назвіть м'язи, які обмежують переддрабинчастий проміжок
1). Передній драбинчастий
2). Грудинно-ключично-соскоподібний
Вкажіть вени, які проходять в ньому
3). Підключична вена
4). Вн яремна
5).зовн яремна

19. Назвіть лімфатичні протоки, кінцеві відділи яких розмішуються в лівому і правому переддрабинчастих проміжках
1).грудна протока
2).правий лімфатичний стовбур


20. Вкажіть, чим обмежений міждрабинчастий проміжок
1).спереду – передній драбинчастий м.
2).ззаду – середній драбинчастий м.
3).знизу – ключиця або перше ребро


21. Вкажіть можливий шлях розповсюдження гною з перевісцерального клітковинного простору шиї 1). ).переднє середостіння

22. Вкажіть, які клітковинні простори шиї сполучаються з переднім середостінням 1). 2). Назвіть ускладнення, яке може виникнути у хворого при флегмонах в цих клітковинних просторах 3).
1).піхва судинно- нервового пучка
2).передвісцеральний
Назвіть ускладнення, яке може виникнути у хворого при флегмонах в цих клітковинних просторах
3).набряк гортані й удавлення трахеї (асфіксія)


23. Вкажіть, в якому клітковинному просторі може розвинутись запальний процес при пораненні задньої стінки стравоходу 1). ретровісцеральному


24. Вкажіть можливі шляхи розповсюдження гною з ретровісцерального клітковинного простору 1). 2).
1).заднє середостіння
2).заглотковий простір


25. Вкажіть, куди можуть прориватись бецольдівські натічники 1). міжфасціальний простір


26. Поясніть, чому заглоткові абсцеси бувають звичайно односторонніми (справа або зліва) 1). 1).заглотковий простір серединною перегородкою поділяються на 2 відділи


27. Вкажіть, в якому трикутнику шиї проходить хребтова артерія і розміщений грудошийний симпатичний вузол 1). 1).драбинчасто – хребтовому


28. Поясніть можливість появи повітряної емболії при виконанні розрізів на шиї 1). 2).
1).пошкодження великих вен
2).відємний тиск

29. Вкажіть, в якому трикутнику шиї проводять оголення зовнішньої сонної артерії 1). 1).сонному


30. Вкажіть, чим загрожує помилкове накладення лігатури на

внутрішню сонну артерію замість зовнішньої сонної 1). 1).гіпоксія, ГМ-в 50 відсотках смерть


31 Поясніть причину раптової смерті хворого на операційному столі при помилково накладеному кровоспинному затискачі на блукаючий нерв під час операції 1). зупинка серця32. Опишіть форму лінії розрізу шкіри при оперативному доступі до підключичної артерії за Петровським 1). Дженелідзе 2).
Петровським
1). Т-подібний
Дженелідзе
2).дугоподібний


33. Вкажіть, в якому трикутнику шиї залягає хребетна артерія і гудошийний симпатичний вузол 1). 1).драбинчасто – хребтовому


34. Опишіть проекційну лінію загальної сонної артерії 1). 1).бісектриса кута, що утворений верхнім черевцем лопатково – підязикового м. і грудинно-ключично-соскоподібним м.


35. Вкажіть з якою метою виконують катетеризацію підключичної вени 1). 2). 3). 4).
1). Поранення кінцівки
2). Аневризма судин
3). кровотечі
4). Ампутація верхньої кінцівки


36. Пункцію підключичної вени можна зробити в точці, розміщеній на 1). см назовні від рукоятки грудини і нижче ключиці

на 2). см
1).на 1 см назовні від рукоятки грудини і
2).на 1 см нижче ключиці


37. Вкажіть, які ускладнення можуть виникнути при пункції підключичної вени 1). 2). 3). 4). 5).
1). Пошкодження плечового сплетення
2). Прокол підключичної вени
3). Підключичної артерії
4). Діафрагмального нерва
5). Грудної лімфатичної протоки


38. Вкажіть, з якою метою проводять ваго-симпатичну блокаду за А.В.Вишневським 1). ).попередження плевропульмонального шоку при травмах та операціях


39. Опишіть місце вколу голки при проведенні вагосимпатичної блокади 1). 2). 3).
1).кут перетину зовнішньої яремної вени із заднім краєм грудинно-ключично-соскоподібного м.
2).над серединою ключиці, вище на 3 см
3).біля заднього краю грудино-ключично-соскоподібного м.язу на 1 см вище ключичі


40. Поясніть, з якою метою проводять зовнішнє дренування грудної лімфатичної протоки 1). для детоксифікації при важких захворюваннях органів черевної порожнини


41. Вкажіть, звідки відходять гортанні поворотні нерви 1 ). блукаючий нерв


42. Назвіть органи шиї між якими розміщений лівий поворотний нерв 1). 2).
1).стравохід
2).трахея

43. Вкажіть зовнішні орієнтири місця виходу гілок шийного сплетення в підшкірну клітковину 1). 2).
1). З-під зовнішньої поверхні гксм
2).внутрішньої поверхні трапецієподібного


44. Поясніть, чому у хворого, що страждає катаром верхніх дихальних шляхів можуть бути збільшені підщелепні і підборідні лімфатичні вузли 1). Лімфа від верхніх дихальних шляхів відтікає у ці вузли

45. Вкажіть, які шари тканин розрізають при розтині підщелепної флегмони після розтину шкіри і підшкірної клітковини 1). 2). 3).
1). Поверхнева фасція
2). Підшкірний м.
3).власна фасція шиї


46. Вкажіть, який нерв може бути пошкоджений під час розтину

флегмони підщелепного клітковинного простору при вертикальному шкірному розрізі 1). Які наслідки можуть бути в результаті травми цього нерва 2). 3).
1). підязиковий
Які наслідки можуть бути в результаті травми цього нерва
2). Втрата рухової іннервації язика
3).втрата чутливості передніх двох третіх язика47. Вкажіть, які оперативні доступи можна запропонувати при розтині абсцесів заглоткового клітковинного простору 1).2).
1).через рот
2).зі сторони шиї


48. Вкажіть, де слід зробити розріз для оголення шийного відділу стравоходу 1). вздовж переднього краю грудинно-ключично-соскоподібного м. зліва від яремної вирізки грудини до верхнього краю щитовидного хряща


49. Назвіть клітковинні простори шиї, які сполучаються з переднім 1). 2). і заднім середостінням 3).
1). передвісцеральний
2). судинно-нервовий
і заднім середостінням
3).ретровісрельний

50. Вкажіть, як розміщується вірховський лімфатичний вузол 1). вище на 1-2см від впадіння грудної протоки в лівий венозний кут

51. Вкажіть, де перевіряють "френікус"-симптом 1). 2).
1). Права мала надключична ямка
2).в місці пальпації печінки


52. Вкажіть, з якої сторони від підключичної артерії розміщене плечове сплетення 1). задній поверхні підключичної артерії


53. Вкажіть, яке положення займає шийна частина стравоходу відносно середньої лінії хребта 1). зліва


54. Назвіть фасцію, яка повинна бути розігнута для зміщення перешийка щитовидної залози при трахеостомії 1). Вкажіть, в

якому напрямі потрібно розтинати цю фасцію 2).
1). внутрішньошийна
Вкажіть, в якому напрямі потрібно розтинати цю фасцію
2).поперечному

55. Вкажіть, в якому напрямі зміщають перешийок щитовидної залози 1). і які кільця трахеї розтинають 2).
1).вниз
і які кільця трахеї розтинають
2).2 та 3


56. Вкажіть, в якому напрямку зміщають перешийок щитовидної залози 1). які кільця трахеї розтинають при нижній трахеостомії 2).
1).вверх
які кільця трахеї розтинають при нижній трахеостомії
2).4-5


57. Вкажіть форму хірургічного розтину, з якого звичайно виконують субтотальну резекцію щитовидної залози 1). Розріз проводять вище руків'я грудини на 2).
1). комірцевоподібний
Розріз проводять вище руків'я грудини на
2).2-3см58. Вкажіть як виділяють щитовидну залозу при її резекції за О.В.Ніколаєвим 1). Обидві частки тупо від навколишніх тканин


59. Вкажіть, які нерви можна пошкодити при екстракапсулярній перев'язці нижніх щитовидних артерій 1). нижні гортанні нерви(кінцеві гілки поворотних гортанних нервів)

60. Вкажіть, які ускладнення може викликати пошкодження поворотних нервів при видаленні щитовидної залози 1). 2).
1). Параліч м.язів гортані
2).дисфонію


61. Вкажіть, які відділи щитовидної залози не видаляють при субтотальній резекції за О.В.Ніколаєвим 1). Задню стінку капсули і паращитовидні залози


62. Назвіть ускладнення, яке може виникнути внаслідок випадкового видалення паращитовидних залоз при виконанні субтотальної резекції щитовидної залози 1). Післяопераційний гіпопаратиреоз-судоми


63. Дайте визначення, що таке трахеостомія 1). Розтин трахеї з введенням в просвіт канюлі з метою відновлення дихання

64. Назвіть основні види трахеостомії 1). 2). вкажіть в якому напрямі розтинають шкіру при трахеостомії 3). 4).
верхня
2).нижня
вкажіть в якому напрямі розтинають шкіру при трахеостомії
3).зверху вниз
4).поперечний на 2 см вище яремної вирізки


65. Назвіть утворення вище або нижче якого розрізають трахею при трахеостомії 1). 1).перешийок щитоподібної залози


66. Назвіть клітковинні простори крім підшкірної клітковини,

розміщені на шляху до трахеї при нижній трахеостомії 1). 2).
1).надгрудинний міжапоневротичний
2).претрахеальний

67. Поясніть, чим утворена фасціальна капсула щитовидної залози 1). вісцеральний листок внутрішньшийної фасції


68. Поясніть, чим небезпечні поранення трахеї 1) порушення фізіологічної цілісності. 2) асфіксія. 3) інфекціїниї процес.


69. Вкажіть судини і нерви, які можуть бути пошкоджені при переломі або репозиції ключиці 1) підключична артерія. 2) підключична вена 3) підключична частина плечового сплетення.


70. Назвіть судини, які кровопостачають щитовидну залозу 1)верхня щитовидна а.. 2) нижня щитовидна а.. 3) непарні щитовидні а-ії.

Топографічна анатомія і оперативна хірургія області грудної клітки.

1. Вкажіть, які м'язи можуть бути пошкоджені при пораненні передньої стінки грудної клітки на рівні ІІІ міжребер'я по середній ключичній лінії 1) великиї грудниї. 2) малиї грудниї. 3) переднії зубчастиї. 4) міжреберні мязи.


2. Назвіть міжм'язові клітковинні простори передньо-верхньої ділянки грудей
1) поверхневиї субпекторальниї.
2) глибокиї субпекторальниї.


3. Вкажіть шари м'яких тканин, які розсікають при торакотомії після підокістної резекції ребра
1) внутрішньогрудна фасція.
2) плевра.


4. Перерахуйте органи черевної порожнини, які можуть бути пошкоджені при переломі нижніх ребер 1) печінка
2) селезінка.

5. Вкажіть, які органи заочеревинного простору можуть бути пошкоджені при травмі нижніх відділів грудної клітки
1) підшлункова
.2).нирки

6. Вкажіть, які шари м'яких тканин захоплюють в перший ряд швів при зашиванні рани плевральної порожнини
1) плевра
2) внутрішньогрудна фасція.
3).міжреберні мязи

7. Вкажіть, які шари м'яких тканин захоплюють в другий ряд швів при зашиванні рани плевральної порожнини
1)мязи
.2).власна фасція

8. Вкажіть які шари м'яких тканин захоплюють в третій ряд швів при зашиванні рани плевральної порожнини
1) шкіра.
2) пішкірна клітковина.
3).поверхнева фасція

9. Вкажіть, які ускладнення можуть виникнути при проникаючих пораненнях грудної порожнини
1). пневмоторакс
2). гемоторакс
3). пошкодження органів середостіння
4).сепсис, плевропульмональниї шок

10. Вкажіть основні місця локалізації скупчення гною при запаленні молочної залози
1). підшірні антемамарні
2). внутрішньодолькові інтрамамарні
3). глибокі ретромамарні


11. Вкажіть, які основні розрізи використовуються при розтині гнійного маститу
1). півмісяцевиї розріз під молочною залозою
2). радіальні (паралельно молочним протокам)


12. Перерахуйте основні найближчі регіонарні лімфатичні вузли молочної залози
1). Пахвові лімфатичні вузли
2). Вузол Зоргіуса
3). білягрудинні лімфатичні вузли
4). підключичні вузли


13. Вкажіть форму розрізу шкіри при мастектомії
1). вертикальниї овальниї

14. Вкажіть, на якій відстані назовні від пухлини роблять розріз при мастектомїї
1). 5-6 см

15. Перерахуйте м'які тканини, які видаляють в єдиному блоці з молочною залозою при радикальній мастектомії
1). регіонарні лімфатичні вузли і клітковину пахвової ямки
2). великиї грудниї мяз
3).малиї грудниї мяз
4). пахвова підключична підлопаткова клітковина


16. Вкажіть основні анатомічні орієнтири, які використовують при пункції реберно-діафрагмального синуса
1).7-8 міжреберя між середньою пахвовою і лопатковою лінією
2) пахвова лінія
3).лопаткова лінія

17. Назвіть найглибший синус плевральної порожнини
1).реберно-діафрагмальниї

18. Вкажіть, у якому синусі плевральної порожнини частіше всього збирається патологічна рідина
1). реберно-діафрагмальниї


19. Перерахуйте основні ускладнення, які зустрічаються при плевральній пункції
1). небажане введення голки в легеню
2).діафрагму
3).черевну порожнину


20. Перерахуйте спеціальні інструменти, які використовують під час резекції ребра
1) реберниї распатор дуаєна.
2) реберні гільїотинні ножиці.
3) реберні кусачики.
4) гвинтоподібниї розширювач для ребер.


21. Перерахуйте найбільш виражені клітковинні простори середостіння
1) реберно-діафрагмальне.
2. реберно-медіастінальне
З).діафрагмально-медіастінальне

22. Вкажіть, через які вени пройде катетер, введений в порожнину серця через підключичну вену
1) ліва плечоголовна вена.
2). ліва порожниста венах

23. Назвіть гілки дуги аорти, оклюзія яких супроводжується порушенням мозкового кровообігу
1). ліва загальна сонна
2). ліва підключична
3). плечоголовниї стовбур

24. Вкажіть які органи розміщені в передньому середостінні
1).вилочкова залоза
2). трахея з бронхами
25. Перерахуйте основні анатомічні утвори, які входять в склад кореня легені
1). бронх
2). легеневі артерії
3). легеневі вени

26. Вкажіть кількість сегментів
у правій легені 1). 10
у лівій легені 2).10

27. Вкажіть, які кровоносні судини, які прилягають безпосередньо до правого бронха можуть бути пошкоджені при його обробці під час пульмонектомії
1). верхня порожниста вена
2). непарна вена

28. Вкажіть, які кровоносні судини можуть бути пошкоджені при обробці лівого бронха під час пульмонектомії
1). низхідна частина аорти
2). початкова частина аорти
3).легенева артерія

29. Вкажіть, які судини можна пошкодити при розрізі тканин міжребер'я при передньо-боковому доступі
1). а. грудна внутрішня
2). в.грудна внутрішня

30. Назвіть основні доступи до легень
1). боковиїї
2).задньобоковиї

31. Вкажіть, в яких міжребер'ях розтинають плевральну порожнину при універсальному
передньо-боковому
1). 3 міжреберя
2).4 міжреберя
і задньо-боковому доступах
3). 6-7 міжреберя

32. Вкажіть, при локалізації патологічного процесу в яких долях легко застосовують передньо-боковий доступ
1). середньої долі
2). нижньої долі

33. Вкажіть, при локалізації патологічного процесу в яких долях легко застосовують переважно задньобоковий доступ
1). верхня доля

34. Вкажіть поверхню стравоходу, при мобілізації якої можливе пошкодження грудної лімфатичної протоки
1). задня поверхня стравоходу
Поясніть, чим супроводжується поранення грудної лімфатичної протоки
2). хілоторакс

35. Вкажіть, який оперативний доступ застосовують при операціях на верхній третині стравоходу
1). шиїниї
на нижній третині стравоходу 2). трансабдомінальниї

36. Вкажіть основні шляхи проведення тонкої кишки при езофагопластиці
1). антеторакальна пластика
2). ретростернальна пластика
3).ретрокостальна пластика
4) ретромедіастінальна пластика

37. Перерахуйте імена відомих вітчизняних вчених, які приймали участь в розробці операцій на стравоході
1). Розумовськиї
2). Нашлов
3). Шалімов

38. Вкажіть, в якій плевральній порожнині буде накопичуватись хільозна рідина, якщо поранення грудної лімфатичної протоки відбулося на рівні ІІ або ІІІ грудних хребців
1). реберно-медіастінальниї синус


39. Вкажіть, в яких місцях переважно затримуються сторонні тіла в грудному відділі стравоходу
1). на рівні біфуркації трахеї
2).стравохідниї розтвір діафрагми


40. Вкажіть, яким хребцям відповідають анатомічні звуження грудного відділу стравоходу
1). Т4-Т5
2).L3-L4


41. Назвіть нерви, розміщені
на передній 1). лівиї поворотниї гортанниї нерв
і задній 2). вагус
поверхнях стравоходу.

42. Вкажіть анатомічне утворення, що обмежуюче ретроперикардіальний простір
1). задня стінка перикарда
2). передхребтова фасція

43. Вкажіть, які вени стравоходу набирають скручений хід і збільшуються в діаметрі при цирозі печінки
1).нижні стравохідні вени

44. Вкажіть, які крупні нерви розміщені в передньому середостінні служать важливим орієнтиром при виконанні операцій
1) правиї і лівиї діафрагмальні; поворотниї гортанниї

45. Вкажіть в якому з синусів перикарда переважно збирається патологічна рідина
1). ребернодіафрагмальниї

46. Вкажіть, які утворення обмежують косий синус перикарда
спереду 1). епікард задньої поверхні лівого передсердя
ззаду 2). задня стінка перикарду
справа 3). нижня порожниста вена
зліва 4).кінцеві відділи легеневих вен


47. Вкажіть, з якою метою використовують поперечний синус перикарда під час хірургічних операцій 1). проводять фіксацію серця.
2). ввівши палець в цеї синус можна охопити аорту і легеневиї стовбур
48. Вкажіть, що обмежує поперечний синус перикарда:
спереду 1) висхідна частина аорти
2). легеневиї стовбур
ззаду 3). верхня порожниста вена
4). епікард


49. Вкажіть, над яким ребром і з якого боку проводиться оперативний розріз при виконанні перикардотомії за Мінцом
1). над 4 ребром; лівостороння бокова, передньобокова

50. Вкажіть, які крупні судини з'єднують боталову протоку
1). аорта
2). легеневиї стовбур
Який анатомічний орієнтир використовують під час операції для знаходження боталової протоки
3). лівиї діафрагмальниї нерв

51. Вкажіть місця, де найбільш часто зустрічається вроджене звуження аорти
1).перехід дуги в низхідну частину
2).біля виходу з серця

52. Вкажіть, яке раціональне оперативне втручання можна рекомендувати хворому, який має недостатність мітрального клапана
1).мітральна комісуротомія

53. Вкажіть коли і ким вперше в світі було виконано зашивання рани серця
1). німецькиї хірург Ген
2). 1886 р.

54. Вкажіть, які операції виконують в даний час хворим з атеросклеротичною оклюзією устя коронарних артерій
1). аортокоронарне шунтування
2).коронаропластика

55. Вкажіть, які оперативні доступи застосовують при:
розтині гнійного перикардиту 1). поздовжня стернотомія
зашиванні рани серця 2). лівостороння передньобокова торакотомія
резекції грудного відділу стравоходу 3). правостороння торакотомія в 5 міжребірї


Ситуаційні задачі «Топографічна анатомія та оперативна хірургія голови».

1. Хворий М. 36 років доставлений машиною швидкої допомоги із скаргами на головний біль, припухлість в області склепіння черепа. Дві години тому послизнувся, впав на лід. При огляді хірург виявив флюктуючу припухлість, обмежену спереду верхнім краєм очної ямки, ззаду - верхньою карковою лінією, з боків - верхньою скроневою лінією. Хірург встановив діагноз - гематома склепіння черепа. В якому шарі клітковини крововилив?

2. У хворого з рубленої рани тім'яної області відмічається значна артеріальна кровотеча. Не зважаючи на обробку рани перекисом водню і накладення тиснучої пов'язки кровотеча не зупинилась. Яка причина значної кровотечі і як її зупинити?

3. При первинній хірургічній обробці непроникаючого поранення лобної області хірург вирішив відсікти м'які тканини на один сантиметр від країв рани в межах здорової тканини. Чи правильно це?


4. Студент під час відповіді стверджував, що надблокова і надочна артерії є гілками зовнішньої сонної артерії, так як і потилична та задня вушна артерії. Чи вірна відповідь студента?

5. В яких точках можна провести провідникову анестезію великого потиличного, лобного і надочного нервів?

6. У хворого після травми голови є пульсуюча витрішкуватість. Яка причина цього синдрому?

7. У хворого з фурункулом в ділянці верхньої губи підвищилась температура до 39 °С, з'явилась брадикардія і порушення рухливості очних яблук. Яка причина цього симптому?

8. При кровотечі з сагітального синуса хірург тампонував синус жмутком кетгуту, оскільки провести пластику твердою мозковою оболонкою не було змоги. Кровотеча зупинилась. Через три дні лікуючий лікар вийняв жмуток кетгуту і наклав стерильну пов'язку. Чи правильно проведена зупинка кровотечі з синуса і подальша тактика лікування хворого?

9. Хворий С. 16 років, стріляючи з самопала, одержав проникаюче поранення черепа в тім'яній ділянці. При декомпресійній трепанації стороннє тіло, яке знаходилось в мозковій речовині і було добре видно на рентгенограмі, вийняти не вдалось. На другий день після операції в рану через декомпресійний отвір почала виступати мозкова речовина. Яка причина такого клінічного прояву випинання мозкової речовини і як її можна попередити?

10. Доставлений хворий М. 25 років, з черепно-мозковою травмою. При огляді виявлено кровотечу із обох зовнішніх слухових проходів і через носові ходи. Пошкодження яких відділів черепа може бути запідозрене у даного хворого?

11. Після травми голови у хворого виник парез мімічних м'язів лиця зліва. На рентгенографії виявлено перелом кісток основи черепа. Вкажіть, перелом якої кістки і пошкодження якого нерва може бути причиною даної патології?

12. Під час препарування скроневої області в підшкірній клітковині разом з пошкодженою скроневою артерією студент виявив вушновисковий нерв. На запитання, звідки він бере свій початок, студент відповів, що із другої гілки трійчастого нерва. Чи вірна відповідь студента?

13. Під час кістково-пластичної трепанації черепа хірург з'єднав трепанаційні отвори пилкою Олівекрона. При закритті дефекту кістково-окістний клапоть провалюється і вільно лежить на твердій мозковій оболонці. В чому була помилка хірурга?

14. Під час кістково-пластичної трепанації черепа хірург побачив пошкоджену середню оболонкову артерію. Для зупинки кровотечі прошив центральний кінець артерії. Рану він збирається зашити наглухо. В чому помилка хірурга?

15. При виконанні антротомії хірург вийшов за межі задньої границі трикутника Шипо. Виникла сильна венозна кровотеча. Назвіть джерело кровотечі.

16. При виконанні антротомії у хворого виник параліч лицевого нерва на стороні втручання. Яка причина вказаного ускладнення?

17. Під час операції по Кіліану для більш зручного видалення зміненої слизової хірург ліквідував всю передню стінку лобної пазухи. Видаливши змінену слизову і розширивши співустя з порожниною носа, хірург пошарове зашив м'які тканини. Чи правильно виконана операція? Якщо допущена помилка, то на якому етапі?

18. Під час операції по Кіліану хірург сформував окістно-кістковий місток. Вище і нижче нього зробив два невеликі отвори і видалив змінену слизову, рану м'яких тканин зашив наглухо. Чи виконані всі умови для одужання хворого і попередження рецидиву?

19.Під час операції за Калдуелл-Люкком хірург зробив отвір в передній стінці верхньощелепної пазухи, видалив гній і змінену слизову оболонку з пазухи, слизову присінка рота зашив кетгутовими швами. В чому помилка хірурга? Як її виправити?

20. Під час операції по Калдуелл-Люкку хірург провів інфільтраційну анестезію слизової присінка рота по перехідній складці. Під час операції хворий скаржився на біль. Як треба було провести знеболення?

21.При наявності гнійного запалення у висково-криловидному просторі у хворого з'явилась косоокість, а також застій у судинах склер. Про враження якого утворення це говорить і який його механізм?


22. Для дренування гнійного процесу жирового тіла Біша хірург зробив розтин по передньому краю жувального м'яза. Чи правильно проведено розтин і з якими утвореннями зустрінеться лікар?


23.Чи може флегмона з привушної залози поширитись в приглотковий клітковинний простір? Якщо так, то яким шляхом?

24. У хворого з фурункулом верхньої губи встановлено діагноз тромбоз кавернозного синуса. Який шлях поширення інфекції в кавернозний синус і які анатомічні фактори сприяють поширенню інфекції?

25. Для дренування гнійного процесу привушної слинної залози хірург зробив 5 розтинів, від основи сережки вуха радіальне в напрямку до вискової ділянки, до вилиці, до крила носа, до кута рота, до кута нижньої щелепи і по краю її. Чи вірно хірург провів розтини?

Ситуаційні задачі до розділу “Топографічна анатомія та оперативна хірургія шиї.”

1. Під час проведення вертикального доступу по білій лінії шиї хірург пересік яремну венозну дугу. Інтенсивної кровотечі не спостерігалося і хірург залишив судину поза увагою. При продовженні операції у хворого раптово виникли ознаки дихальної недостатності. Поясніть причину.


2. До лікаря звернувся хворий із флегмоною в ділянці латерального трикутника шиї. Скажіть, чи може гнійний процес поширитися в ділянку медіального трикутника? На задню поверхню шиї?

3. Прогресування гнійного процесу в ділянці шиї призвело до розвитку гнійного медіастиніту. В яких клітковинних просторах шиї може локалізуватися первинне вогнище?

4. Проводячи оперативний доступ до клітковини попереду органного простору шиї по серединній лінії, хірург пошкодив артерію. Кровотеча була зупинена шляхом перев'язки. Яка артерія була пошкоджена?

5. На запитання: "Що утворює фасціальну піхву для судинно-нервово-го пучка медіального трикутника шиї?" - студент відповів: "Власна фасція шиї." Чи правильно відповів студент?

6. На запитання: "Що утворює фасціальну піхву для судинно-нервового пучка латерального трикутника шиї?" - студент відповів: "Лопатково-ключичний адоневроз". Чи вірно це?

7. Під час видалення зірчастого вузла шийного відділу симпатичного стовбура справа у хворого з бронхіальною астмою порушився ритм дихання. При рентгенологічному обстеженні виявлено високе стояння купола діафрагми. Пошкодження яких анатомічних утворів може супроводжуватися описаними явищами.

8. При проведенні катетеризації підключичної вени з точки Йофе за Сельдінгером зліва з катетера почала виділятися лімфа. В чому помилка лікаря?

9. Для проведення наркозу і штучної вентиляції легень необхідно через гортань в трахею ввести інтубаційну трубку. На які орієнтири, що обмежують вхід в гортань необхідно звернути увагу?


10. Після інтубації з метою штучної вентиляції легень і наркозу та Підключення дихальної апаратури у хворого почав збільшуватися живіт. Перкуторно в епігастральній ділянці визначався тимпанічний звук. В чому помилка анестезіолога і як їй запобігти?

11. Під час проведення трахеостомії з поперечним розсіченням трахеї в операційній рані виникла інтенсивна артеріальна кровотеча. Про пошкодження якої судини можна думати?

12. У хворого з трахеостомою в післяопераційному періоді під час прийому їжі виникає кашель з виділенням шматочків їжі через трахеостомічну трубку. Про яке порушення техніки операції можна здогадуватися?

13. З якими анатомічними судинно-нервовими утворами можна зустрітися при виділенні щитовидної залози із фасціальної капсули з метою її резекції?

14. У дітей раннього дитячого віку нерідко виникає утруднення носового дихання, що може бути пов'язане з надмірним розвитком лімфоїдної тканини слизової оболонки глотки. Розростання яких мигдаликів може викликати дане явище?

15. Під час препарування на трупові сонного трикутника студент виділив судинно-нервовий пучок, який складався із двох судин і розміщеного між ними і до заду нерва. Судину, що проходить латеральніше він назвав загальною сонною артерією. Чи вірно це?

16. Під час препарування на трупові сонного трикутника студент виділив загальну сонну артерію та її біфуркацію. Артерію, від якої відходили бокові гілки він назвав внутрішньою сонною, а її першу гілку - лицевою артерією. Чи правильно це?

17. З метою зупинки кровотечі хірург оголив зовнішню сонну артерію і перев'язав її зразу ж після біфуркації загальної сонної. В післяопераційному періоді виникли явища ішемії головного мозку. В чому помилка хірурга?

18. З метою виділення інородного тіла з шийного відділу стравоходу хірург провів розріз вздовж переднього °краю правого грудинно-клю-чично-сосковидного м'яза. Після пошарового розсічення тканин він дійшов до трахеї. При виділенні стінки стравоходу виникли труднощі. В чому помилка хірурга і як їй запобігти?

19. При ерозивній кровотечі із пухлини язика хірург зробив доступ в підщелепному трикутнику шиї і перев'язав артерію, що проходила під підщелепною слинною залозою, вважаючи її язиковою артерією. Кровотеча не зупинилася. Як правильно слід поступати в таких випадках і в чому була помилка хірурга?

20. Під час субтотальної субфасціальної резекції щитовидної залози за О. В. Ніколаєвим у хворого виникло порушення фонації. Які анатомічні утвори могли бути при цьому пошкоджені?

21. При проведенні доступу до щитовидної залози виникла необхідність перетнути м'язи інфрагіодної групи. Які саме м'язи необхідно пересікти?

22. Дитина проковтнула монету. При рентгенологічному обстеженні монета контурується на рівні VI шийного хребця дещо зліва. Поясніть таку локалізацію інородного тіла.

23. При обстеженні хворого невропатолог виявив порушення шкірної чутливості в надключичній ділянці у хворого справа. Пошкодженням яких нервів може бути викликане дане явище?


24. Після проведення ваго-симпатичної блокади справа у хворого із проникаючим пораненням лівої половини грудної клітки на стороні втручання спостерігалися западіння очного яблука, опущення повіки і звуження зіниці. Чи правильно виконана маніпуляція? Чи достатньо вказаних явищ для оцінки ефективності ваго-симпатичної блокади? Поясніть механізми їх виникнення.


25. У хворого із відкритим переломом ключиці виникли явища відкритого пневмотораксу. Який відділ парієтальної плеври може бути пошкоджений при цьому?

Ситуаційні задачі до розділу "Грудна клітка та органи грудної порожнини".

1. У хворої з ретромамарним абсцесом на молочній залозі хірург провів два глибоких радіальних розрізи і дренував рану. В чому помилка лікаря?

2. При пункції лівої підключичної вени в шприці при зворотньому русі поршня отримано прозору опалесціюючу рідину. Яка помилка допущена при цій маніпуляції?

3. Проводячи пункцію плевральної порожнини в сьомому міжребер'ї по передній пахвовій лінії по нижньому краю ребра у хворого з підозрою

на емпієму плеври, хірург отримав у шприці кров і виставив діагноз гемоторакс. Чи вірно поставлений діагноз? В чому помилка хірурга?

4. Під час пункції плевральної порожнини товстою голкою з широким просвітом без шприца у хворого з емпіємою плеври почастішало дихання і виникло запаморочення. Як можна пояснити ці ускладнення?

5. При резекції ребра з метою подальшої пластики у хворого виник пневмоторакс. Яку помилку допустив хірург?

6. У хворого, який поступив у хірургічне відділення діагностовано передній гнійний медіастиніт. Які ускладнення можливі при цьому захворюванні?

7. В торакальному відділенні лікарні виконана операцій з приводу пухлини вилочкової залози. На 15 день після операції з'явилась припухлість лиця і шиї, утруднене дихання, тупий біль за грудиною і болючість при пальпації над руків'ям грудини. Яке ускладнення виникло у хворого в післяопераційному періоді?

8. При туберкульозі верхівкового сегмента верхньої долі правої легені хірург виконав правосторонню пульмонектомію. Чи виправданим є радикалізм операції?


9. В торакальне відділення поступив хворий з підозрою на наявність крові в порожнині перикарда. Що повинен зробити хірург для діагностики цього патологічного стану?

10. В хірургічне відділення поступив хворий з проникаючим пораненням грудної клітки. При об'єктивному обстеженні виявлено ножове поранення розміром 2,5 х 1 см в 4-ому міжребер'ї зліва по парасте-рнальній лінії. Які шари пройшов гострий предмет при пошкодженні грудної стінки?


11. В торакальне відділення лікарні поступив хворий з вогнепальним пораненням грудної клітки. Об'єктивно: в п'ятому, міжребер'ї по лівій парастернальній лінії знаходиться вхідний отвір розміром 1,3 х 1,3 см. Пульс 117 ударів в хвилину, AT 85/80 мм рт.ст. дихання 20 в хвилину, аускультативно справа і зліва в IV - VI міжребер'ї від парастернальної лінії до медіо??? - притуплення перкуторного зву-ку. Ваш діагноз?

12. В торакальне відділення лікарні поступив хворий у якого діагностована пухлина грудного відділу стравоходу. Вкажіть найбільш раціональний доступ до грудного відділу стравоходу.

13.При рентгенологічному обстеженні у хворого виявлено збільшені лімфатичні вузли в ділянці кореня легені. Хворий скаржиться на зміну серцевого ритму і больові явища в ділянці серця. Лікар вважає, що симптоми зі сторони серця пов'язані з тиском збільшених вузлів на нерви серця. Які ж нерви стискаються збільшеними лімфатичними вузлами?

14. Які розлади діяльності серця можуть спостерігатись при ураженні блукаючих нервів і чим вони обумовлені?

15. При бронхоскопії у хворої виявлено тотальне звуження бронхів, велика кількість слизу. Тонус якого відділу вегетативної нервової системи переважає в даний момент?


16. При операціях на органах заднього середостіння існує небезпека пощкодження нервів, розміщених спереду і ззаду стравоходу. Про які нерви іде мова, які функції вони виконують?


17. Якою особливістю відзначається аферентна іннервація паріетальної і вісцеральної плеври?


18. Лежачому хворому з декомпенсованою вадою серця лікар рекомен-дував для полегшення вдихання фіксувати верхні кінцівки. Скорочення яких м'язів грудної клітки при фіксованих верхніх кінцівках і плечовому поясі сприяє вдиханню?

19. При розкритті гнійного маститу хірург отримав масивну кровотечу. Пригадайте джерела кровопостачання молочної залози, пошкодження яких могло б спричинити кровотечу.


20. Хірург оголив підключичну артерію з метою перев'язування, проте зволікає з вибором власне місця перев'язування. Допоможіть лікарю у виборі раціонального місця втручання.


21. Хворий, що страждає від правостороннього плевриту скаржиться на біль у десятому правому міжребер'ї, причому біль поширюється вниз, вздовж реберних країв аж до пупка. Поясніть з точки зору анатомії, чому біль локалізується саме на цій території.

22. 50-річного пацієнта із синім носом - хронічного алкоголіка повідомили, що у нього цироз печінки із портальною гіпертензією. Недавно він розповідав своєму лікарю, що при блювоті у нього виділилось приблизно горнятко крові. Використовуючи свої знання з анатомії поясніть цей медичний епізод.


23. 55-річний мужчина стверджує, що відчуває біль на нижній внутрішній частині лівої руки, коли піднімається вверх по сходах, чи коли схвильований. На повідомлення, що у нього серцеве захворювання він безапеляційно заперечив: "Серце мене не болить". Чи правий він? Чи могли б ви пояснити шлях чутливих волокон від серця .до центральної нервової системи?


24. У хворого серйозна аортальна недостатність. Де на грудній стінці потрібно розмістити стетоскоп, щоб можна було почути клапан аорти?

25. У хворого вада мітрального клапана. Куди потрібно прикласти стетоскоп, щоб почути мітральний клапан?


Топографічна анатомія передньо-бокової стінки живота.
Хірургічна оцінка розтинів, що застосовують при лапаротомії. Хірургічне лікування пупкових гриж, гриж білої лінії живота і пахових гриж.

1. Назвіть патологічний стан передньої бокової стінки живота, який може виникнути при порушенні м'язового тонусу
1) .вентральна грижа

2. Назвіть слабкі місця передньої черевної, стінки живота (по середній лінії), через які можуть виходити грижі
1) біла лінія
2). пупкова
вкажіть слабкі місця бокового відділу
3) пахвинниї канал
4).стегновиї канал

3. На основі даних топографічної анатомії поясніть наявність болів в ділянці черевної стінки (в животі) у хворих при плевропневмонії
1). н. вагус
Назвіть нерви, які іннервують передню черевну стінку
2). н. іліогіпогастрікус
3). н. іліоінгвіналіс
4). н.генітофемораліс


4. Назвіть основні джерела кровопостачання передньої черевної стінки
1) поверхнева надчеревна артерія
2) поверхнева артерія, яка огинає клубову кістку
3) зовнішні статеві
Вкажіть вени, які утворюють кавакавальні та портокавальні анастомози
5) грудонадчеревні вени
6) поверхнева надчеревна вена
7) навколопупкові вена

5. Перерахуйте пошарову будову бокової черевної стінки
1). шкіра
2. пішкірна клітковина
3). повехнева фасція
4). зовнішнії косиї мяз
5). внутрішнії косиї мяз
6). поперечниї мяз
7). прямиї мяз
8). поперечна фасція
9). передочеревинна клітковина
10). паріетальна очеревина


6. Перерахуйте органи черевної порожнини, до яких застосовують розтини в здухвинних ділянках справа 1). червоподібниї відросток
2). сімяниї канатик абр сліпа кишка
і зліва 3). сигмоподібна кишка
справа і зліва 4). сімяниї канатик
Вкажіть напрямок цих розтинів 5).косі, прямі, медіальні.

7. Вкажіть, апоневрози яких м'язів утворюють піхву прямого м'яза живота
1) . зовнішнії косиї мяз
2) . внутрішнії косиї мяз
3). поперечниї мяз живота
Чим утворена піхва вище реберної дуги:
спереду 4). зовнішнії косиї і передня пластинка внутрішнього косого мяза
ззаду 5). внутрішня пластинка внутрішнього косого мяза і поперечниї мяз живота
вище пупка:
спереду 6). апоневроз зовнішнього косого мяза
7). поверхневиї листок внутрішнього косого
ззаду 8) апоневроз поперечного мяза
9) глибокиї листок апоневрозу внутрішнього косого
нижче пупка спереду
10). апоневроз зовнішнього косого мяза
11). апоневроз внутрішнього косого мяза
12). апоневроз поперечного мяза
і ззаду 13). поперечна фасція

8. Перерахуйте джерела іннервації
1). н. іліогіпогастрікус
2). н. іліоінгвіналіс
3). н. генітофемораліс
і кровопостачання передньо-бокової стінки живота
4). а. поверхнева надчеревна
5). поверхнева артерія, яка огинає клубову кістку
6). зовнішні статеві артерії
7). верхня надчеревна артерія і нижня надчеревна артерія
8) передні гілки 4 поперекових артерії
9). 5 нижніх міжреберних

9. Дайте анатомічне пояснення симптому "голова медузи", який спостерігається у хворих з портальною гіпертензією
1). утворюється внаслідок порушення кровотоку в системі ворітної вени ( пухлини, тромбоз)
Вкажіть, де спостерігається симптом "голова медузи" у хворих
2). на переднії стінці живота навколо пупка
назвіть крупні вени які утворюють анастомози на передній черевній стінці
3). навколопупкові
4). верхні надчеревні
5). нижні надчеревні


10. На основі даних топографічної анатомії поясніть наявність болів в ділянці черевної стінки (в животі) у хворих на пневмонію
1) .поширюються 5-ма нижніми міжреберними мязами,що інервують внутрішнії косиї і поперечниї мязи живота

11. Вкажіть основні вимоги до лапаротомії розтинів
1). лінія розтину повинна відповідати проекції органу
2). величина розтину повинна давати вільниї доступ
3). розтин має забезпечувати адекватниї післяопераціїниї рубець
перерахуйте основні види вертикальних лапаротомних доступів
4). серединна
5). параректальна
6). трансректальна

12. Назвіть вени, які беруть участь в утворенні портокавальних і кавакавальних анастомозів в ділянці передньої і черевної стінки
1) верхня надчеревна вена
2) нижня надчеревна вена
3) поверхнева надчеревна
4) навколопупкові вени
5) грудонадчеревні вени
Які артерії розгалужуються в тканинах пупкової області
6). повехнева надчеревна
7). нижня надчеревна
8). верхня надчеревна

13. Назвіть слабкі місця передньої черевної стінки в межах пупкової ділянки
1) пупкове кільце
2) біла лінія живота
3) припупкова ділянка
Вкажіть основні способи операції пупкової грижі (автори)
4) Меїо
5) Сапежко
6) Дьяконов
Які розрізи допустимі при пластиці пупкової грижі
7) вертикальниї
8) серединниї
9) поперечниї

14. Дайте анатомічне пояснення симптому "голова медузи", який спостерігається у хворих з портальною гіпертензією
1). порушення кровотоку в системі ворітньої вени (пухлини, тромбози)
Вкажіть, де спостерігається симптом "голова медузи" у хворих
2) передня стінка живота навколо пупка

15. опишіть з якого боку від пупка роблять хірургічний розтин при серединній лапаротомії
1). з лівого
хід якої зв'язки і судин при цьому враховують
2) кругла звязка печінки (обтурована пупкова вена)

16. Вкажіть границі пупкової ділянки:
зверху 1) лінія, що зєднує кінці 10 ребер (бікостарум)
знизу 2)біспінарна лінія
збоку 3) зовнішнії краї прямого мяза
Яке співвідношення листків апоневрозів піхви прямого м'яза живота:
вище пупка - спереду 4) 2
ззаду 5) 2
нижче пупка: спереду 6) 3
ззаду 7).1
вище реберної дуги:
спереду 8)2.
ззаду 9).2

17. Вкажіть границі пахової ділянки
1). лінеа спінарум
2). зовнішнії краї прямого мяза
3). пахвинна звязка
перерахуйте пошарову будову в паховій ділянці
1).шкіра
2).підшкірна клітковина
3).поверхнева фасція
4). зовнішнії косиї
5).внутрішнії косиї
6). поперечниї мяз
7). передочеревинна клітковина
8)парієтальна очеревина
9).пахвинна звязка

18. Дайте визначення паховому проміжку
1). проміжок між верхньою та нижньою стінкою пахвового каналу
Які форми пахового проміжку ви знаєте
2). щілиноподібниї
3). овальниї, трикутниї
Які зв'язки підсилюють міцність пахового проміжку
4).повернена звязка
5).міжямкова
6). пахвова

19. Перерахуйте артерії, що розгалужуються в паховій ділянці
1).а.фемораліс
2).а. іліака екстерна
3). а.ціркумфлексум суперфіціаліс
4). а. ціркумфлексум профунда


20. Вкажіть стінки пахового каналу в нормі
1). передня: апоневроз зовнішнього косого мяза живота
2). задня: поперечна фасція і серпоподібниї краї
3).верхня: нижні і вільні краї поперечного і вн. косого мяза
4). нижня: пахвинна звязка
і при грижах
5). піхвовиї відросток очеревини
6). канал Нука
7). поперечна фасція
8). кругла звязка матки


21. Вкажіть відношення сім'яного канатика до нижньої надчеревної артерії
1). спереду
Які анатомічні і функціональні факторії нівелюють слабкість пахвинного каналу
2). апоневроз зовнішнього косого мяза
3). медіальна та латеральна ніжки
4). поперечна фасція
5). пахвова звязка

22. Границі пахової ділянки:
нижня 1). пахвова звязка
верхня 2). лінеа спінарум
медіальна 3). зовнішнії краї прямого мяза24. Назвіть артеріальні судини, які проходять і розгалужуються в паховій ділянці:
поверхневі
1).а. тестікуляріс
2). а. калиткова
3). а. зовнішня статева
глибокі
артерія виносної протоки28. Вкажіть, чим утворені ворота
для косої пахової грижі
глибоке пахвинне кільце.
при прямій паховій грижі
2). поверхневе пахвинне кільце
Через які отвори пахового каналу проходять пахові грижі:
коса 3) глибоке
4).повехневе
пряма 5).поверхневе пахвинне кільце


29. Вкажіть відношення грижового мішка до сім'яного канатика при косій паховій грижі
1). грижовиї мішок рохташованиї в товщі сімяного канатика
прямій паховій грижі
поза сімяним канатиком

30. Яка стінка пахового каналу буває ослаблена при прямій паховій грижі
1). задня
при косій паховій грижі
2). передня
Назвіть, які фасції розтинають при виділенні грижового мішка при повній косій
3).поверхнева фасція
4).зовн. сімяна
5). вн сімяна
і прямій
6). поверхнева фасція
пахових грижах.

31. Назвіть м'язово-апоневротичні утворення, які підшивають до пахової зв'язки при косій паховій грижі
1).зовн. косиї
2). вн. косиї
3). поперечниї
Вкажіть, з апоневрозу якого м'яза створюють дублікатуру при пластиці пахового каналу за А.В.Мартиновим
4. зовн. косиї33. Вкажіть, що є воротами для косої пахової грижі
1). глибоке пахвинне кільце
прямої пахової грижі 2). поверхневе пахвинне
стегнової грижі 3). вн. кільце стегнового каналу
пупкової грижі 4) пупкове кільце
грижі білої лінії живота 5) біла лінія

34. Вкажіть особливості будови грижового мішка при ковзній паховій грижі
1) грижовиї мішок представлениї стінкою порожнистого органу
При якій паховій грижі в утворенні грижового мішка бере участь стінка сечового міхура 2). ковзна
При якій грижі в утворенні грижового мішка бере участь стінка сліпої кишки 3). ковзна

35. Вкажіть, в якому напрямку розтинають грижові ворота (кільце защемлення) при косій
1).
прямій 2) .
пахових грижах.

36. Дайте визначення, що треба розуміти під поняттям "вінець смерті"
1). відходження затульної артерії від зовн. клубової
При лікуванні яких гриж необхідно його врахувати 2). стегнових

37. Вкажіть, що є воротами для прямої пахової грижі
1). поверхневе кільце
Опишіть відношення грижового мішка до сім'явиносного канатика 2).поза канатиком
нижньої надчеревної артерії 3).мішок- латеральніше і спереду

38. Вкажіть, які шари покривають грижовий мішок при прямій паховій грижі
1).шкіра
2).пішкірна клітковина
3).повехнева фасція
4) власна фасція


39. Яка стінка пахвинного каналу буває ослаблена при прямій пахвинній грижі
1). задня
косій пахвинній грижі 2).передня

40. Пластику пахвинного каналу при прямій паховій грижі проводять за методом
1).Бассіні
м'язи
2).вн. косиї мяз
3). поперечниї
підшивають до 4). пахвової звязки
Вкажіть, з якого боку сім'яного канатика підшивають м'язи 1). ззаду42. Вкажіть, який етап операції при вродженій паховій грижі має свої особливості на відміну від набутої косої грижі
1). ушивання піхвового відростка

43. Вкажіть, чим утворений грижовий мішок при вродженій паховій грижі
1). незарощеним піхвовим відростком
грижові ворота 2) глибоке пахвинне кільце
Як розміщена нижня надчеревна артерія 3).ззовні
сім’яний канатик по відношенню до вмісту грижі 4).поза мішком

44. Яка на вашу думку причина опускання яєчка з поперекової ділянки в калитку
1). формування піхвового відростка очеревини
Чому не відбувається опускання у жінок яєчника 2). через круглу звязку
Де проводять розріз при операції
3). вище пахвинної звязки
довжина його 4) 5 см

45. Вкажіть, при яких грижах під час операції зміцнюють задню
1). прямих
і передню стінки 2). косих
пахвинного каналу.
Вкажіть способи пластики пахвинного каналу
3).жирара
4).мартинова
5).бассіні


46. Перерахуйте ускладнення, які можуть виникнути під час виконання операції пахвинної грижі. Можливе пошкодження
1). сімяного канатика
2). нервів
3). стегнових судин
4). пахвової звязки
5). нижньої надчеревної артерії

49. Назвіть основні етапи хірургічного лікування гриж
1)виділення грижового мішка.
2) вправлення грижового вмісту.
3) пластика грижових воріт
До якого етапу відносять особливості лікування защемленої грижі 4).вправлення вмісту мішка
В чому полягає особливість лікування 5) можлива резекція при некрозі


50. Які способи пластики пахвинного каналу застосовують при лікуванні косих
1).Жирара
2) Мартинова.
3) Жирара-Спасокукоцького.
4)Жирара-Кимбаровського. і
прямих 5)Бассіні.
6)Кукуджанова.
7) Посттемськиї.
пахових гриж.

51. В чому полягає небезпека защемлення грижі
1). некроз
Вкажіть, де може відбуватися защемлення пахвинної грижі 2)поверхневе пахвове кільце
3)глибоке пахвове кільце.

52. Вкажіть послідовність дій хірурга при операції защемленої пахвинної грижі
1) виділення грижового мішка.
2) вправлення грижового вмісту
3). пластика грижових воріт

53. В якому напрямку належить розтинати кільце защемлення при косій паховій грижі
1)медіальниї.
прямій паховій грижі 2)медіальниї.
латеральниї.

54. Перерахуйте, які тканини розтинають у внутрішньому отворі пахвинного каналу при защемленій паховій грижі
1) апоневроз поперечного мяза
2) поперечна фасція

55. Глибокий листок поверхневої фасції передньо-бокової стінки живота є продовженням
1). зовнішніх поверхневих фасцій.
Внизу він кріпиться до 2). пахвової звязки
і переходить в області
3). пупкова
4). стегнова
5). лобкова
Зверху і знизу бокової стінки вона зливається з 6).поверхнева фасція калитка

Хірургічна анатомія шлунка.
Показання і техніка виконання оперативних втручань на шлунку.

1. Назвіть відділи шлунка
1). кардіальна
2).дно
3).тіло
4).пілорична печера
5).пілоричниї канал

2. Вкажіть зв'язки шлунка: поверхневі
1).печінково-шлункова
2).діафрагмально-стравохідна
3).шлунково-діафрагмальна
4).шлунково-селезінкова
5). шлунково-ободова
глибокі
6).шлунково-підшлункова
7).воротарно-підшлункова

3. Назвіть артерії, що беруть участь в кровопостачанні шлунка по малій кривизні
1).ліва шлункова а.
2). права шлункова а.
по великій кривизні 3). ліва шлунково-сальникова а.
4).права шлунково-сальникова
5). короткі шлункові а.

4. Вкажіть основне джерело кровопостачання органів верхнього поверху черевної порожнини
1) черевниї стовбур
.Які судинні утворення розміщені в діафрагмально-стравохідній зв'язці
1).гілка лівої шлункової артерії
2). стравохідні а.
нерви 3) лівиї діафрагмальниї нерв.
В якому відділі шлунка добре розвинуті порто-кавальні анастомози 4). велика кривизна

5. Вкажіть, з якими органами межує шлунок:
зверху 1). діафрагма
2). печінка
ззаду
3).підшлункова залоза
4).ліва нирка
5).лівиї наднирник
6). селезінка
спереду 7). черевна стінка
знизу 8)поперечна ободова кишка
9). брижа поперечної ободової кишки


6. Дайте визначення, що таке гастростомія 1). накладання штучної фістули шлунку
Назвіть відділи травного тракту, структура яких може стати показанням для виконання цієї операції
2).ротова порожнина
3).глотка
4).стравохід
Мета операції 5). створення штучного отвору в порожнину шлунка

7. Назвіть види гастростомій 1) трубчасті
.2). губовидні
Назвіть авторів найбільш розповсюджених способів гастростмії 3)Вітцель.
4)Штамм-Сен-Кадер.
5).Топровер


8. Вкажіть оперативний доступ до шлунка при виконанні
тимчасової 1). трансректальна
постійної 2) лівостороння трансректальна лапаротомія
.гастростомії.

9. Вкажіть, виконання якого технічного прийому попереджує можливість затікання вмісту шлунка у вільну черевну порожнину при гастростомії 1)".гастропексія

10. Вкажіть, чому гастростомію за методом Топровера називають постійною 1) губоподібна фістула не здатна самостіїно закриватися, тому що вн. стінкифістульного каналу утворені слизовою оболонкою.
Вкажіть послідовність гастропексії при гастростомії по Топроверу 2) на стінку шлунка до парієтальної очеревини.
3.до прилеглих мязів.
4. до шкіри

11. Вкажіть основні показання до накладення шлунково-кишкового співустя 1) патологічні зміни воротаря шлунка.
2) патологічні зміни початкового відділу 12-палої.
Мета операції 3).проведення їжі з шлунку у початковиї відділ порожньої кишки

12. Вкажіть, як можна провести петлю порожнистої кишки по відношенню до поперечно-ободової кишки при накладанні шлунково-кишкового співустя 1)спереду.
2).позаду
Якої довжини беруть петлю порожнистої кишки при накладанні заднього позадуо-бодового анастомозу 3).8-10 см.

13. Вкажіть, в якому напрямі накладають задній шлунково-кишковий анастомоз по Гакер-Петерсену
1).вертикальн. від малої до великої кривизни
До якої кривизни шлунка повернена привідна петля кишки 2). до малої

14. Вкажіть, якої довжини беруть петлю порожньої кишки при накладенні переднього спередуободового анастомозу
1).50-60 см
Як розміщують петлю кишки по відношенню до шлунка, враховуючи напрям її перистальтики 2) привідна частина ближче до малої кривизни і кардії, а відвідна – до великої кривизни і воротаря.
Вкажіть, яке коліно петлі порожньої кишки повинне бути повернене в бік кардії при створенні переднього шлунково-кишкового співустя 3). привідне


15. Поясніть, з якою метою накладають додаткове міжкишкове співустя по Брауну при гастроентероанастомозі 1). для запобігання розвитку «порочного кола» тобто потрапляння їжі в ДПК
При якому способі гастроентероанастомозу його створюють
2) .передня попереду-ободова гастроентеростомія


16. Які, на вашу думку, задачі ставить перед собою хірург при резекції 2/3 шлунка з приводу виразкової хвороби
1).обробка культі 12 кишки
2).видалення шлунка і обробка їого культі
3).гастроентероаностомоз

18. Перерахуйте основні етапи резекції шлунка по Гофмейстер-Фінстереру після того, коли черевна порожнина вже розкрита
1). мобілізація шлунка
2).ушивання культі 12 кишки
3)перитонізація культі 12
4).видалення частини шлунка
5).вшивання культі шлунка
6).накладання гастроентероаностомозу
7).ушивання очеревини
8).ушивання апоневрозу і мязів
9).ушивання шкіри і пішкірної клітковини


19. Вкажіть, як ваготомія впливає на шлункову секрецію
1)зменшує .
Які види ваготомії використовують для лікування виразкової хвороби
2)стовбурова.
3)селективна.
4) селективна проксимальна.
5) серозно-мязова.

20. Як розраховувати резекцію 2)3 шлунка: а) мобілізація по малій кривизні: ліва межа
1). малиї сальник
права межа 2)печінково-шлункова звязка.;
б) по великій кривизні: права межа 3). 12 кишка
ліва межа 4). намічениї рівень резекції

Хірургічна анатомія і анатомо-фізіологічні властивості очеревини.

1. Перерахуйте зв'язки, що утворюють малий сальник
1).печінково-шлункова
2).діафрагмально-стравохідна
3).шлунково-діафрагмальна
4).печінково-дванадцятипалокишкова

2. На яких властивостях очеревини ґрунтується застосування серозно-серозного шва
1) добре зіставлення серозних поверхонь.
2)виділяється фібрин, і шви швидко стають герметичними.

3. Яка властивість очеревини дозволяє провести перітонеальний діаліз
1). наявність проміжку між 2 листками очеревини
коли його застосовують в клінічній практиці 2) .для промивання очеревинної порожнини
Який листок очеревини переважно продукує серозну рідину 3). вісцеральниї
а який - всмоктує 4). парієтальниї
в якому поверсі черевної порожнини всмоктування рідин особливо інтенсивне 5). верхнії
чому 6).наявність люків в мезотеліальнії покрівлі


4. Які Подразники є адекватними для больової чутливості з рефлексогенних зон парієтальної і вісцеральної 1)тиск
2)подразненя органів. очеревини.

5. Вкажіть, в яких відділах черевної порожнини виявляється рентгенологічно скупчення газу при перфорації виразки дванадцятипалої кишки
1)сальникова сумка
і шлунка 2).піддіафрагмальниї простір
Як називається найнижча точка черевної порожнини у чоловіків 3)прямокишково-міхурове заглиблення
. у жінок 4).прямокишково-маткове заглиблення

6. Як покриті очеревиною відділи дванадцятипалої кишки: верхній горизонтальний
1). інтра
низхідний 2).екстра
нижній горизонтальний 3).екстра
висхідний 4).мезо

Систематична ревізія органів черевної порожнини при закритих травмах живота. Способи зупинки кровотеч з паренхіматозних органів.

1. Вкажіть, яке анатомічне утворення є орієнтиром для визначення початкового відділу тонкої кишки 1) .12-порожньокишковиї згин

2. Назвіть стінки сальникового отвору:
передня 1). печінково-12 звязка
задня 2) . парієтальна очеревина
верхня 3). хвостата частка печінки
нижня 4).печінково-ниркова звязка


3. Вкажіть границі правої печінкової сумки:
зверху і спереду 1) . діафрагма
знизу 2). печінка
ззаду 3). вінцева звязка
зліва 4).серпоподібна зв


4. Перерахуйте можливі оперативні доступи до підшлункової залози, коли черевна порожнина вже розкрита 1) через шлунково-ободову звязку.
2) через брижу поперечно-ободдової кишки.
3) відділення великого сальника від поперечно-ободової кишки
.Які утвори обмежують передшлункову щілину:
ззаду 4)малиї сальник.
5 передня стінка шлунка.
.спереду і зверху 6).ліва частина печінки
7) діафрагма.
8).передня стінка живота.
справа 9) серпоподібна зв. печінки.
10). кругла звязка печінки


5. Вкажіть, як зупинити тимчасову кровотечу із печінки
1)перетиснення печінково-12 звязки.
який шов накладуть для остаточної зупинки кровотечі 2) шов Кузнєцова-Пєнського.

Хірургічна обробка проникаючих ран живота.
Анатомо-фізіологічне обґрунтування кишкових швів. Техніка зашивання порожнистих органів.

1. Дайте визначення "проникаюче поранення живота"
1). порушення цілісності стінок живота з можливим пораненням вн. органів
Як здійснюють укол і виколювання голки при виконанні скорняжного шва 2) слизова-серозна, слизова-серозна

3. Назвіть вимоги до кишкового шва
1).асептика
2).велика площа дотику
3).розсмоктуючиї матеріал
4) голки колючі крупні
5).неперервні шви-розсмокт. матеріал, вузловиї шов-нерозсмокт.

4. Вкажіть, який шар стінки шлунка або кишки є найміцнішим
1). мязовиї
в якому напрямі належить зашивати рану тонкої кишки, щоб уникнути її звуження 2).поперечномуХірургічна анатомія печінки, жовчного міхура і жовчовивідних шляхів.

1. Перерахуйте зв'язки печінки
І).вінцева
2)серпоподібна.
3)кругла.
4)печінково-шлункова.
5).печінково-126)печінково-ниркова.
Вкажіть, які анатомічні утворення проходять в складі печінково-дванадцятипалої зв'язки 7)власна печінкова артерія.
8)загальна жовчна протока.
9).ворітна вена

2. Вкажіть верхню границю печінки
по правій середньоключичній лінії 1) 6 міжребіря
по лівій па\растернальній лінії 2).4 міжребіря

3. Вкажіть, які вени розташовані в воротах печінки 1)ворітна.2).печінкова

4. Вкажіть, куди відтікає венозна кров від печінки 1) нижня порожниста вена
.Які небезпечні для життя хворого ускладнення виникають при пошкодженні печінкових вен
2).венозна кровотеча
3)тромбоз
.Назвіть джерела формування вени 4)верхня брижова
5) нижня брижова
6).селезінкова вена

5. Перерахуйте джерела кровопостачання печінки
1).власна печінкова артерія
2).ворітна вена

6. Вкажіть, які анатомічні орієнтири використовують для визначення проекції дня жовчного міхура 1). справа в точці перетину реберної дуги з середньоключичною лінією
2).на 3 см нижче реберної дуги зовні від правого прямого мяза живота
Перерахуйте відділи загальної жовчної протоки
1).супрадуоденальниї
2) ретродуоденальниї
3).ретропанкреатичниї
4). інтрадуоденальниї


7. Перерахуйте зв'язки печінки
1).вінцева
2).серповидна
3).кругла
4).печінково-шлункова
5).печінково-12
6).печінково-ниокова
Вкажіть верхню границю печінки: по правій серединній паховій лінії 7). 10 міжребіря
правій середньоключичній лінії 8). 4 міжребіря
лівій парастернальній лінії 9). 5 міжребіря


8. Вкажіть, які вени розташовані в воротах печінки 1).ворітна вена
2). печінкові вени
які елементи містить в собі печінково-дванадцятипала зв'язка 3)власна печінкова а..
4).загальна жовчна протока
5).ворітна вена.
В товщі якої зв'язки проходить пупкова вена 6)кругла.
з якою судиною вона має зв'язок 7)ворітна вена.
в яких випадках її використовують 8).введення контрасних чи лікарських речовин в систему ворітної вени

9. Вкажіть, куди відтікає венозна кров від печінки 1) нижня порожниста вена
.Які небезпечні для життя хворого ускладнення виникають при пошкодженні великих печінкових вен
2).тромбоз
3).неспинна кровотеча
Які судини приносять кров до печінки 4).ворітна вена
5).власна печінкова а.


10. Вкажіть, як зупинити кровотечу з печінки: тимчасово 1).тимчасова перевязка чи пережимання магістральних судин постійно 2).перевязання судин і зближення країв рани і їх зшивання12. Вкажіть, чому при пухлинах головки підшлункової залози у хворих виникають порушення прохідності жовчі через загальну жовчну протоку 1).ретропанкреатична частина проходить в головці підшлункової залози при пухлині прохідність порушується

13. Де і коли можна відчути пульсацію печінкової артерії і визначити стан загальної жовчної протоки
1) .печінково-12
2) .при оперативному втручанні
Чому в умовах патології загальної жовчної протоки не варто створювати анастомоз між правою печінковою протокою і дванадцятипалою кишкою 3). відсутнє надходження жовчі від міхура
4).

14. Вкажіть, які анатомічні утворення беруть участь в утворенні стінок трикутника Кало
1).міхурова протока
2).загальна жовчна протока
3). права гілка власної печінкової артерії.
Назвіть сфінктери жовчних шляхів
1).жовчного міхура (Люткенса)
2).загальної печінкової протоки (Міріцца)
3).Ампули (Одді)
4)
5).

15. Які орієнтири використовують для проекції міхура на черевну стінку 1) спереду в точці пересічення зовнішнього краю прямого мяза живота з ребровою дугою.
2).ззаду на рівні верхнього краю L2
До чого прилягає жовчний міхур спереду і зверху 3).печінки
справа і знизу 4)правиї згин поперечно-ободової кишки.
зліва 5)воротар.
Що необхідно пересікати при доступі до супрадуоденальної частини жовчної протоки
6). печінково-12
ретродуоденальної 7)12-селезінкова

Хірургічна анатомія дванадцятипалої кишки і підшлункової залози.

1. Вкажіть, де відкривається протока підшлункової залози 1) .на великому сосочку задньомедіальної стінки низхідної частини 12.
Поясніть, чому іноді на холангіограмі видно заповнену контрастною речовиною протоку підшлункової залози 2).у 80% випадків вона разом з загальною жовчною протокою утворює печінково-підшлункову ампулу з якої, при патол. станах жовч може потрапляти в протоку підшлункової залози.

2. Назвіть відділи дванадцятипалої кишки 1).верхня
2).низхідна
3).горизонтальна
4). висхідна
підшлункової залози 5).головка
6)тіло.
7).хвіст .
Вони розміщені на рівні 8) L1
.9).L1
10).10-11 ребра

3. Вкажіть, які судини прилягають до верхнього краю підшлункової залози 1).селезінкова а.
2). підшлункові гілки селезінкової артерії
нижнього краю 3).нижня підшлунково а.
4). а. підшлункова -12
задньої поверхні тіла залози 5). дорсальна підшлункова а.
6). велика підшлункова а.
Яке анатомічне утворення прилягає до задньої поверхні тіла залози 7).верхня брижова артерія
Чому найбільш часто при тупій травмі живота відбувається розрив тіла підшлункової залози
8). задньою поверхнею прилягає до хребтового стовпа

4. Назвіть артерії, які кровопостачають головку підшлункової залози 1).передні верхні панкреатодуоденальні а.
2). передня і задня нижні панкреатодуоденальні артерії
тіло 3).підшлункові гілки селезінкової а.
хвіст 4).артерії хвоста підшлункової
Які артеріальні стовбури анасто-мозують через артерії головки підшлункової залози 5). черевниї стовбур
6).верхня брижова а.


5. Перерахуйте можливі оперативні доступи до підшлункової залози, коли черевна порожнина вже розкрита 1).через шлунково-ободову звязку
2).через брижу поперечно-ободової кишки
3) .відділення великого сальника від поперечно-ободової кишки
Назвіть найбільш раціональний доступ до підшлункової залози при панкреонекрозі 4).шлунково-ободова звязка
Яку артерію може пошкодити хірург під час панкреатогастродуоденальної резекції 1) .а. шлунково-12

Хірургічна анатомія тонкої кишки.
Особливості кровопостачання. Анатомо-фізіологічне обгрунтування резекції тонкої кишки з ентеро-ентероанастомозом по типу “кінець в кінець” та “бік в бік”, техніка операції.

1. Вкажіть джерела артеріального кровопостачання органів нижнього поверху черевної порожнини 1).верхня брижова
2)нижня брижова а.
Поясніть, некроз яких відділів кишечника розвивається при гострому тромбозі верхньої брижової артерії 3).тонкиї кишечник
4).сліпа, висхідна і частина поперечної ободової
Верхня брижова артерія розміщена над 5) L1.
і торкається нижнього краю 6). 12 кишки

2. Вкажіть, які анатомічні особливості кровопостачання кишечника дозволяють використовувати його для пластичних операцій \/. Аностомози 1,2,3 порядків( аркадні)

3. Перерахуйте органи, для пластичного заміщення яких використовують петлі тонкої кишки 1).стравохід
2)шлунок
3)12.
4)порожня кишка.
5).товстиї кишечник


4. Вкажіть мету операції резекції кишки 1) пухлина
.2) защемлена грижа.
який оперативний доступ використовують для виконання операцій 3). нижня серединна лапаротомія.


5. Вкажіть, з'єднання яких шарів стінки кишки забезпечує герметизм при зашиванні рани 1).серозних, що належить старанно ізолювати від можливого інфікування під час розтину кишки при її резекції
2)передньобокової стінки живота.
3)органи черевної порожнини.
Який шов забезпечує міцність кишкового шва 4). двохрядниї шов

6. Перерахуйте основні етапи операції резекції кишки з анастомозом "кінець в кінець", коли черевна порожнина вже розкрита 1).мобілізація кишки
2).резеккція кишки
3). формування аностомоза
Як належить резектувати петлю тонкої кишки (напрямок відсічення) 4).косиї напрямок
8. Назвіть послідовність етапів операції резекції кишки по типу "бік в бік", коли черевна порожнина вже розкрита 1)накладання серо-серозного шва на заднії стінці
2)розріз кишок
3) формування задньої губи
4).формування передньої губи
5) серо-серозниї шов на переднії стінці
.Назвіть послідовність накладення кишкових швів при виконанні співустя "кінець в кінець" 1).накладання серо-серозного на заднії губі
2.обвивниї шов на заднії губі
3) ввертаючиї шов на переднії губі
4)серо-серозниї шов передньої губи
.Який технічний прийом дозволяє уникнути звуженню ентеро-ентероанастомозу 5). вшивання впоперек
кишок

9. Вкажіть, з'єднаний яких шарів стінки кишки забезпечує герметизм при зашиванні рани 1).серозниї міцність
2).мязовиї


10. Дайте порівняльну оцінку вузловому і безперервному швам: швидко можна накласти 1).безперервниї
шов, більш надійним є 2)вузловиї.
шов, звуження співустя може дати 3). безперервниї шов.

11. Корінь брижі тонкої кишки займає проміжок від 1)L2 . до правого крижово-клубового суглоба
2). має довжину 15 см

Хірургічна анатомія товстої кишки і червоподібного паростка.
Особливості кровопостачання і венозного відтоку. Анатомо-фізіологічне обґрунтування і техніка накладання калової нориці і протиприродного заднього прохідного отвору. Апендектомія.

1. Перерахуйте ознаки, які відрізняють товсту кишку від тонкої 1)наявність поперечних стрічок
2) гаявність гаустр.
3).наявність сальникових відростків
4).сіро-голубоватиї відтінок

2. Перерахуйте ознаки, які відрізняють поперечноободову кишку від висхідної ободової і сліпої кишок 1)покрита очеревиною інтраперітонеально.
2).відсутність на сліпії кишці сальникових привісок

3. Назвіть джерела артеріального кровопостачання товстої кишки 1).а. іліоцекаліс
2).а.коліка декстра
3). а.коліка медіа
4).а.коліка сіністра
5).а.сігмоідеа
шляхи венозного відтоку 6)в.мезентеріка інферіор
.7)в. мезентеріка суперіор
.8).в. ректаліс медіа ет інферіор

4. Вкажіть напрям хірургічного розтину і місце його розташування на черевній стінці при виконанні операції протиприродного заднього проходу 1) параректальниї розріз
2).лівостороннії косиї

5. Вкажіть, які технічні прийоми при виконайні операції накладення протиприродного заднього проходу попереджають можливість інфікування клітковинних шарів черевної стінки 1).підшивання парієтальної очеревини до країв шкірного розрізу
2). чекають 3-4 доби, щоб утворилися спаїки між парієтальною та вісцеральною очеревиною або краї розітнутої кишки підшивають до країв шкіри

6. Вкажіть напрям хірургічного розтину і місце його розміщення на черевній стінці при виконанні апендектомії за методом Волковича-Дьяконова 1).косиї
2)перемінниї
.Де розміщена точка Ланца 3)по лінеа спінарум між середньою і правою третинами
Мак Бурнея 4) між зовн. і сер. частиною лінеа спіноіліака.


7. Перерахуйте шари, які хірург розтинає скальпелем 1)шкіра
.2) пішкірна клітковина .
3)поверхнева фасція.
4)власна фасція
5)поперечна фасція.
6). парієтальна очеревина
під час проведення доступу, шари, які роз'єднує "тупо" 7).вн. косиї
8).поперечниї мяз


8. Перерахуйте основні етапи класичної ортоградної апендектомії, після того, як черевна порожнина вже розкрита 1)відсікання брижі.
2) виділення відростка
3). занурення культі відростка
4). занурення сліпої кишкиі і зашивання операціїної рани
вкажіть, що належить перевірити після закінчення апендектомії, перед зашиванням операційної рани 5).герметичність швів

9. Перерахуйте ознаки, які відрізняють сліпу кишку від сигмоподібної 1)сліпа кишка не має сальникових привісок
.2).на сліпії сходяться 3 мязові стрічки – не має брижі
Які анатомічні утворення прилягають до задньої стінки сліпої кишки 1)м. ілеопсоас.
2).н. кутанеус феморіс латераліс
і до передньої стінки, коли кишка наповнена 3)передня черевна стінка
. не наповнена 4).петлі клубової кишки

10. Вкажіть, які порушення виникають після видалення ілеоцекального відділу кишечнику 1).рефлюкс
2) порушення пасажу їжі з тонкого в товстиї кишечник

Ситуаційні задачі до розділу "Живіт".

1. Для укріплення м'язів черевного пресу, головним чином косих, пацієнту слід порекомендувати рухи, які б цілеспрямовано діяли на косі м'язи живота. Які ж власне рухи варто порекомендувати?


2. Після операції апендектомії у хворого залишилась пониженою чутливість шкіри над паховою складкою на стороні проведеної операції. Гілки якого нерва були пошкоджені хірургом в процесі оперативного втручання?

3. В хірургічну клініку поступив хворий з проникаючим пораненням черевної порожнини в ділянці пупця. Перерахуйте пошкоджені при цьому шари черевної стінки.

4. Хірург планує провести оперативне втручання з приводу косої пахової грижі (кили). Вкажіть, які шари черевної стінки необхідно розітнути?

5. У хворого на другий день після операції з приводу лівосторонньої пахової грижі (кили) з'явились болі по ходу лівого сім'яного канатика. Ліва половина калитки збільшена в розмірах, синюшна. Вкажіть можливу причину даного ускладнення.

6. Під час операції грижевисікання у хлопчика 12 років всередині грижового мішка знайдено яєчко. Вкажіть, яка грижа у хворого. Поясніть механізм її утворення. В чому полягає особливість оперативного прийому?


7. Оперуючи хворого із защемленою паховою грижею (після премеди-кації і введення в наркоз) хірург пошарове розітнув тканини і оголив грижовий мішок, розкрив його, проте вмісту не виявив. Яка груба помилка допущена хірургом?

8. Хворому 28 років була проведена апендектомія. В післяопераційному періоді на 5 добу виникли симптоми гострого панкреатиту. Які особливості топографії селезінки могли посприяти ускладненню?

9. Хвора 49 років, поступила в клініку з приводу гострого панкреатиту. Комплекс консервативних міроприємств ефекту не дав. Стан різко погіршився. При оперативному втручанні під час ревізії встановлено набряк підшлункової залози. Загальна жовчна протока різко розширена, жовчний міхур напружений і не спорожнюється. Чим обумовлене таке ускладнення? Тактика хірурга.

10. Зашиваючи поздовжну різану рану тонкої кишки, хірург наклав лише один ряд серо-серозних швів і, просушивши черевну порожнину, по-шарово закрив рану черевної стінки. Чи усі дії хірурга були вірними?


11. На четверту добу після накладання гастростоми за Вітцелем хворий випадково вийняв резинову трубку, котра знаходилась в просвіті шлунка. Яка помилка була допущена хірургом при накладанні гастростоми і яка тактика повинна бути застосована?

12. При ревізії черевної порожнини у хворого після тупої травми живота хірург виявив масивну кровотечу з печінки. Як провести тимчасову зупинку кровотечі в даному випадку?

13. При апендектомії хірург встановив ретроцекальне розміщення червоподібного паростка. Вкажіть тактику і послідовність дій хірурга в даному випадку.

14. Для тимчасової зупинки кровотечі з пошкодженої печінки хірург-асистент перетиснув печінково-дванадцятипалу зв'язку, зайшовши вказівним пальцем лівої руки у сальниковий отвір. Пригадайте, якими анатомічними структурами обмежений цей отвір.

15. Хворій 41 року після рентгенологічного обстеження встановлено гастроптоз. Вкажіть, якими скелетотопічними орієнтирами керувався лікар-рентгенолог при встановленні діагнозу.

16. Ваш колега-студент, відповідаючи на запитання про глибокі зв'язки шлунка, не зміг показати на трупі шлунково-підшлункову зв'язку. Зорієнтуйте колегу, як віднайти?

17. Серед групи студентів розгорілася суперечка про найбільшу арте-рію шлунка. Думок було багато і майбутні лікарі ніяк не могли прийти до єдиної думки. Допоможіть колегам визначитись у даній ситуації. Обгрунтуйте анатомічними фактами відповідь.

18. Під час навчальної операції накладання ентеро-ентероанастомозу студент потрапив у скрутне становище, незумівшй швидко відшукати дванадцятипалопорожній згин. Порадьте колезі, як вийти із ситуації.

19. У відділення хірургічної гастроентерології клініки поступив хворий ЗО років з діагнозом висока (дванадцятипала) непрохідність. Використовуючи лише ваші знання з топографічної анатомії спробуйте дати пояснення можливості високої дванадцятипалої непрохідності.

20. На запитання викладача про диференціальні ознаки, що відрізняють товсту кишку від тонкої студент назвав лише м'язові стрічки та гаустри. Допоможіть колезі з рештою відповіді. Поясніть анатомічні підґрунтя існування диференціальних ознак відмінності.

21. Класифікуючи грижі живота, студент на запитання про внутрішні грижі назвав лише кили діафрагми. Допоможіть колезі і доповніть його відповідь. Де ще можливе виникнення внутрішніх кил живота?

22. На запитання викладача про технічні особливості способу Лексера пластики ??? гриж студент назвав Z-подібний шов основним технічним прийомом, що ліквідовує грижові ворота. Оцініть відповідь колеги. Якщо необхідно поправте його.

23. Розглядаючи класифікацію і види кишкових швів група студентів не дійшла спільної точки зору про анатомо-фізіологічні підстави існування кишкових швів, як таких. Що на вашу думку є такою ана-томо-фізіологічною підставою?

24. Виконуючи навчальну ентеро-ентеростомію на органокомплексі тонких кишок студент при формуванні співустя кінець в кінець провів розріз кишки на етапі резекції поперечно до осі довжини органу. Чи вірно студент повівся на цьому етапі ентеро-ентеростомії

25. При розгляді сегментарної будови печінки студенти не могли дійти спільної думки про анатомо-фізіологічні підстави існування таких поглядів. Допоможіть колегам вірно зорієнтуватись.Заголовок 1 Заголовок 215

Приложенные файлы

  • doc 59614
    Размер файла: 598 kB Загрузок: 1

Добавить комментарий