Внутр_шня медицина

Крок М. Лікувальна справа Внутрішня медицина 1 На ФАП звернувся чоловік 54 років зі скаргами на кашель з виді ленням невеликої кількості слизово-гнійного мокротиння, задишку при незнач ному фізичному навантаженні, підвищення температури тіла до 37,4 0 С, загальну слабкість. Хворіє близько 10 років. Робота пов’ язана з переохолодженнями. Курить з юнацького віку по 1 пачці цигарок на день. Грудна клітка діжкоподібної форми. Перкуторно – коро бковий звук. Аускультативно – середньопухирчасті хрипи. Найімовірніший попередній д іагноз? A Хронічний обструктивний бронхіт B Бронхоектатична хвороба C Гострий бронхіт D Бронхіальна астма E Хронічний катаральний бронхіт 2 До фельдшера здоровпункту, звернулась пацієнтка, яка хворі є на жовчнокам’ яну хворобу, зі скаргами на сильний біль у правому підребер’ ї. Які засо би домедикаментозної терапії допоможуть зменшити біль. A * Грілка на ділянку правого підребір’ я B Міхур з льодом C Гірчичники на грудну клітку D Банки на грудну клітку E Зігріваючий компрес 3 Фельдшера ФАПу викликали до пацієнта 40 р., який після переохо лодження відчув озноб, біль в грудній клітці справа, температура тіла підви-щилась до 39?С. З’ явився кашель із виділенням В« іржавогоВ» мокротиння. Хворіє другий день. Після об’ єктивного обстеження фельдшер виявив ознаки негоспітальної правосторонньої ло барної пневмонії. Вкажіть основи етіотропної терапії: A Антибіотики B Муколітики C Антигістамінні D Глюкокортикостероїди E Бронхолітики 4 Хвора 30 років скаржиться на біль у поперековій ділянці ліво руч, часте болісне сечовипускання, підвищення температури тіла до 38,70С. Захворі ла раптово після переохолодження. Живіт м’ який, болючий в лівій половині. А Т 100/60 мм. рт. ст., пульс 90 за хв. Симптом Пастернацького позитивний ліворуч. Які змін и в сечі можна очікувати? A Піурія B Гематурія C Зниження питомої ваги D Кристалурія E Глюкозурія 5 Хворий 46 років, звернувся на ФАП зі скаргами на сильні болі в правій половині живота, поперековій ділянці справа, які віддають в калитку, стегно, часте болюче сечовиділення невеликими порціями, блювання. Об’ єктивно: хворий стогне, неспокійний. Шкіра бліда, волога, температура тіла 36,9°С. Пульс 92 уд/хв.. Живіт здутий, болю чий при пальпації в правій половині. Симптом Пастернацького позитивний справ а. Ваш ймовірний діагноз? A *Ниркова колька. B Гострий гломерулонефрит. C Гострий пієлонефрит. D Хронічний гломерулонефрит. E Хронічний пієлонефрит. 6 Хворий К., 25 рокiв звернувся до фельдшера ФАПу зi скаргами: на г оловний бiль, набряки на обличчi, сеча кольору В« м`ясних помиi`вВ» , тупий бiль у поп ерековiй дiлянцi, пiдвищення температури до 37.4С. Об`єктивно: Шкiра блiда. Набряки на обличчi. Пульс 72 удари за 1 хв., ритмiчний, напружений. АТ вЂ“ 180/110 мм.рт.ст. Добова кi льксть сечi – 400мл. Найiмовiрнiший попереднiй дiагноз? A *Гострий гломерулонефрит B Гострий пiєлонефрит C Хронiчний гломерулонефрит D Хронiчний пiєлонефрит E Гiпертонiчна хвороба 7 До фельдшера ФАПу звернулась хвора 35 р., зі скаргами на часте сечовипускання, біль в попереку, підвищення t 0 – 38,6 0 С. Хв оріє 3 дні. Об’ єктивно: шкіра бліда, АТ вЂ“ 120/70 мм. рт. ст., Ps – 100/хв., симптом Пастернацького позитивний зліва. Ан аліз сечі – велика кількість бактерій та лейкоцитів. Для якого захворювання х арактерні дані ознаки? A * Пієлонефрит B Гломерулонефрит C Ниркова колька D Цистіт E Ниркова недостатність 8 До фельдшера ФАПу звернулася хвора, 37 років, зі скаргами на с ерцебиття, підвищену дратівливість, плаксивість, тремтіння тіла, загальну слабк ість, t 0 – 37-37,5 0 С, пронос, схуднення. В анамнезі часті нервові перенапруження впродо вж 3-х років. Об’ єктивно: хвора зниженого харчування. Шкіра волога, тремор пальців ру к. Позитивні очні симптоми. Щитоподібна залоза збільшена. Тахікардія, тони серця звучн і. Рs – 110/хв., АТ вЂ“ 160/70 мм.рт.ст. Який найбільш імовірний діагноз. A *Дифузний токсичний зоб. B Гіпертонічна хвороба. C Гіпотиріоз D Ендемічний зоб E Хвороба Іценка-Кушинга. 9 Виклик ШМД до хворого Ж.,62 років, який скаржиться на раптовий напад інтенсивного стисного, пекучого загруднинного болю, з характерною іррад іацією, під час фізичного навантаження, тривалістю більше 6 хв. При огляді: блідість шк іри та ціаноз губ, холодні кінцівки. Тони серця приглушені, поодинокі екстрасистоли. Я ка невідкладна допомога необхідна хворому? A Нітрогліцерин 1 – 2 таблетки під язик B Анальгін по 0,5 3 рази на добу C Верапаміл 0,08 по 1 таблетки 4 рази на добу D Корвалол по 15 – 30 крапель 2 – 3 рази на добу E Діазепам 0,005 по 1 таблетки 2 рази на добу 10 У хворої З., 68 років, відмічається виділення великої кількост і харкотиння (більше 300 мл) "повним ротом", з неприємним запахом. Про яке захворювання мо жна подумати? A * Абсцес легень B Інфаркт легені C Рак легені D Бронхіальна астма E Крупозна пневмонія 11 Хвора 49 р. скаржиться на загальну слабкість, зниження працез датності, спотворення смаку (їсть крейду), пекучий біль у язиці після їжі, появу “за їдів” у куточках рота, підвищену ламкість нігтів, волосся. Вважає себе хворою прот ягом останнього року, коли на фоні порушень менструально-оваріального циклу з’ явил ись і стали наростати вищезазначені симптоми. В аналізі крові: Hb – 65 г/л, ер. – 3,2 * 10 12 /л, кол.пок. – 0,6. В мазку крові: анізоцитоз, пойкілоцитоз. Вкажіть, для якої з ан емій найбільш характерна дана клінічна картина? A * Залізодефіцитної B Постгеморагічної C Гемолітичної D Гіпопластичної E Мегалобластичної 12 Хворий 60 років скаржиться на біль за грудиною стискуючого х арактеру при ходьбі до 200 м. Біль продовжується до 10 хв., супроводжується відчуттям не стачі повітря, пітливістю. Протягом останніх 2 тижнів біль з’ явився в спокої, став час тішим, перестав зніматись однією таблеткою нітрогліцерину. Який найбільш імовірний діагноз? A * ІХС. Прогресуюча стенокардія B ІХС. Дрібновогнищевий інфаркт міокарда C ІХС .Стабільна стенокардія IV ФК D ІХС. Стабільна стенокардія III ФК E ІХС. Нестабільна стенокардія 13 Чоловік 58 років, що перебував одну добу в палаті інтенсивної терапії з приводу інфаркту міокарда, раптово втратив свідомість. Об'єктивно: шкіра блі да, пульс на A.carotis відсутній, на ЕКГ - фібриляція шлуночків. Які заходи найбіль ш доцільно провести? A * Електроімпульсну терапію B Введення внутрішньовенно лідокаїну C Введення внутрішньосерцево адреналіну D Вагусні проби E Чрезстравохідну кардіостімуляцію 14 У хворого 50 років після надмірного вживання їжі та алкоголю раптово виник інтенсивний біль в епігастральній ділянці та правому підребер'ї, який с упроводжувався нудотою, блюванням та здуттям живота. Пульс 100/хв, аритмічний, екстрас истолія. АТ - 90/60 мм рт.ст. Тони серця різко послаблені. Пальпаторно: розлите нап руження і болючість верхньої половини черевної стінки. Лейкоцитоз -13,8 х 10 9 /л. ЕКГ - інтервал ST у відведеннях ІІІ і aVF вище ізолінії на 6 мм. Яка патологія розви нулась у хворого? A * ІХС. Гострий інфаркт міокарда B Гострий панкреатит C Гострий холецистит D Перфорація виразки шлунка E Харчова токсикоінфекція 15 Хворий 50 років скаржиться на появу три тижні тому сильних ан гінозних нападів за грудиною з іррадіацією в шию та нижню щелепу, тривалістю до 10 хв. За останній час болі почастішали до 10-15 раз на добу. В анамнезі - зловживання а лкоголем. Який найвірогідніший діагноз? A *ІХС.Нестабільна стенокардія B Невралгія C ІХС. Інфаркт міокарда D Міозит E Алкогольна міокардиодистрофія 16 Чоловік 42 років доставлений у лікарню зі скаргам на стискаю чий та пекучий біль в ділянці серця з ірадіацією в ліве плече та ліву лопатку, зад ишку, різку кволість. Больовий синдром виник вперше в житті після емоційного перенапруже ння, триває близько години. Об'єктивно: Ps - 98/хв, ритмічний. Ат - 130/80 мм рт.ст. Тони серця приглуш ені, шумів немає. На ЕКГ депресія сегменту ST та негативний зубець Т у ві дведеннях І, avL, V1-V4. Який найбільш ймовірний діагноз? A *ІХС, Дрібновогнищевий інфаркт міокарда B ІХС. Стенокардія напруги C ІХС.Нестабільна стенокардія D Невралгія E Нейро-циркуляторна дистонія 17 Чоловік, 52 років, хворіє на гіпертонічну хворобу. Вдома трапи вся мозковий інсульт з порушенням свідомості, вогнищевою симптоматикою. Яку такт ику повинен застосувати фельдшер ФАПу? A * Термінова госпіталізація у спеціалізо ваний стаціонар B Зачекати повернення свідомості, потім - л ікувати C Спостерігати за станом D Лікування у денному саціонарі амбулато рії сімейного лікаря E Викликати невропатолога для подальшого лікування вдома 18 У хворої К., 50 років, з мітральною вадою серця, у стоматологічн ому кабінеті під час екстракції зуба виник напад задишки, який супроводжувався серцебиттям, кашлем з виділенням рожевого пінистого харкотиння. Об’ єктивно: ст ан важкий, акроціаноз, ортопное, ЧД - 36/хв. В легенях: послаблене везикулярне дихання, звучні різнокаліберні вологі хрипи. АТ - 90/50 мм. рт. ст., пульс - 120/хв. Який Ваш діагноз? A *Гостра лівошлуночкова недостатність B Тромбоемболія легеневої артерії C Кардіогенний шок D Гострий бронхоспазм E Анафілактичний шок 19 Хворий Чоловік 38 років протягом двох тижнів відзначає зтис каючий біль у верхній третині грудини, що виникає при підйомі на 3-й поверх та трива є до 5-10 хвилин. Об'єктивно: ЧСС=82 в хвилину; АТ= 120/80 мм.рт.ст. На ЕКГ: згладжені зуб ці Т в V1-V4. Який найбільш вірогідний діагноз? A *ІХС.Стенокардія,що вперше виникла B ІХС. Інфаркт міокарду C ІХС.Стенокардія напруження III ф. к. D ІХС. Стенокардія напруженняIV ф.к E Вегето-судинна дистонія 20 Молода жінка втратила за 3 місяці 8 кг ваги, скаржиться на сер цебиття, потовщення шиї, відчуття “комка” при ковтанні, дратливість,тремтіння паль ців рук, випинання очей, субфебрильну температуру. Найбільш вірогідний попередній діагноз? A *Тиреотоксикоз B Істерія C Пухлина мозоку D Хроніосепсіс E Ревматизм. 21 Хворий 38 років скаржиться на головний біль,підвищення АТ,на бряки на різних ділянках тіла. Хворіє біля 7 років.Періодично відмічає сечу кольору м` ясних помоїв,набряки на обличчі.АТ підвищується останні 4 роки.Стан погіршився тижд ень назад,коли з`явилися набряки на обличчі,ногах і поясниці. АТ 190/130 мм рт.ст. Тони серця правильні,ослаблені,акцент ІІт над аортою.Аналіз сечі: біл -2,2 г/л,лейк-3-5 в п/зору, ер-10-14 в п/зору, циліндри гіалінові і зернисті 6-8 в п/зору. Креатинін крові 0.07 ммоль/л. Найбільш ймовірний діагноз? A *Хронічний гломерулонефріт B Хронічний пієлонефріт C Туберкульоз нирок D Сечокам`яна хвороба E Гіпертонічна хвороба 22 Хворий 54 роки давно страждає кашлем з виділенням гнійного х аркотиння до150 мл за добу. В останній рік схуд, посилилась задишка, з’ явилися на бряки на нижніх кінцівках, ціаноз губ, пальці у вигляді ”барабанних паличок”. Важкий в идих. Над легенями– притуплений тимпаніт більше зправа; дихання ве зикулярне послаблене, в нижньо-задніх відділах вологі та розсіяні сухі хрипи, біль ше на видосі. Який діагноз найбільш вірогідний? A *Бронхоектатична хвороба B Пневмонія C Хронічний обструктивний бронхіт D Абсцес легені E Рак легенів 23 Хворий З., 55 років страждає на виразкову хворобу шлунку протя гом 10 років. За останні 6 місяців схуд на 15 кг, посилилась слабкість, з’ явилась анор ексія, відраза до м’ ясної їжі, блювота, відчуття порушення прохідності їжі. Яке найбільш в ірогідне ускладнення протягом хвороби розвинулось у хворого? A *Малігнізація. B Стеноз воротара C Перфорація D Пенетрація E Кровотеча 24 На ФАП звернулась жінка 26 років зі скаргами на загальну слаб кість, зміни смаку (бажання їсти крейду, сирий фарш). Згадані вище скарги виникл и під час вагітності, продовжуються 1,5 року. Найімовірніший попередній діагноз? A * Залізодефіцитна анемія B В 12 -дефіцитна анемія C Гемолітична анемія D Гіпопластична анемія E Хронічна постгеморагічна анемія 25 Фельдшера викликали до чоловіка 52 років зі скаргами на біль у правій половині грудної клітки, кашель з виділенням невеликої кількості „іржавого ” мокротиння, підвищення температури до 40 0 С. Перкуторно – тупий звук в ід кута правої лопатки донизу. Аускультативно - ослаблене везикулярне дихання. Найімовір ніший попередній діагноз? A *Крупозна пневмонія B Гострий бронхіт C Бронхоектатична хвороба D Емфізема легень E Пневмосклероз 26 На ФАП звернувся чоловік 33 років зі скаргами на загальну сла бкість, підвищення температури тіла до 37.6 0 С, вологий кашель. Працю є у колективі, де щойно працював колега із відкритою формою туберкульозу. Найімовірніший п опередній діагноз? A *Туберкульоз легень B Бронхіальна астма C Крупозна пневмонія D Емфізема легень E Рак легень 27 V1, V2, V3, V4, V5, V6 – так на ЕКГ позначають: A * Грудні відведення B Посилені однополюсні відведення від кі нцівок C Стандартні відведення від лівої та правої рук D Стандартні відведення від правої руки т а лівої ноги E Стандартні відведення від лівої руки та лівої ноги 28 До чоловіка 50 років викликали ШМД, скарги якого на інтенсивн ий пекучий біль за грудиною з іррадіацією у ліву руку, який триває понад годин у, не знімається нітрогліцерином. На ЕКà – відсутній зубець R, глибокий QS. Д-з: ІХС. Інфаркт міокарда. Невідкладна допомога: A *Фентаніл, дроперідол B Еуфілін, ефедрин C Папаверин, лазикс D Дибазол, атропін E Строфантин, корглікон 29 До жінки 52 років викликали ШМД, скарги якої на головний біль. АТ 220/120 мм рт ст. В анамнезі вЂ“ гіпертонічна хвороба. Діагноз: неускладнений г іпертонічний криз. Невідкладна допомога: A *Каптоприл B Строфантин C Папаверин D Анальгін E Преднізолон 30 До фельдшера звернувся чоловік 44 років зі скаргами на біль т а бурчання у навколопупковій ділянці, рідкі випорожнення до 8 разів на д обу. В анамнезі вЂ“ дизентерія. Хворіє 6 років. Дефіцит маси тіла 10 кг. Найімовірніший попере дній діагноз? A *Хронічний ентерит B Хронічний панкреатит C Хронічний гастрит (тип А) D Хронічний гастрит (тип В) E Виразкова хвороба 12-ти палої кишки 31 До фельдшера звернулась жінка 20 років зі скаргами на ниючий біль у правому підребер’ ї, нудоту, гіркоту у роті. Найімовірніший поперед ній діагноз? A *Гіпомоторна дискінезія жовчного міхур а B Гіпермоторна дискінезія жовчного міхур а C Жовчнокам’ яна хвороба D Панкреатит E Ентероколіт 32 До фельдшера звернувся чоловік 34 років зі скаргами на набря ки на обличчі, поперековій ділянці, ногах. Хворіє три роки. В сечі висока п ротеїнурія. В анамнезі вЂ“ гострий гломерулонефрит. Найімовірніший попередній діаг ноз? A *Хронічний гломерулонефрит B Гострий гломерулонефрит C Гострий пієлонефрит D Нирковокам’ яна хвороба E Цистит 33 До фельдшера звернулась жінка 35 років зі скаргами на дратів ливість, плаксивість, серцебиття. При огляді: екзофтальм. Збільшена щитоподібна з алоза. Пульс 100 за хвилину. Найімовірніший попередній діагноз? A *Дифузний токсичний зоб B Гіпотиреоз C Аритмія D Акромегалія E Цукровий діабет 34 До фельдшера звернувся чоловік 25 років зі скаргами на кашел ь з виділенням мокротиння до 300 мл, яке виділяється В« повним ротомВ» , пере важно вранці. При огляді: пальці у вигляді В« барабанних паличокВ» . Аускультативно – вологі хрипи. Найімовірніший попередній діагноз? A *Бронхоектатична хвороба B Бронхіт C Пневмонія D Бронхіальна астма E Рак легень 35 Фельдшера викликали до жінки 52 років зі скаргами на нестерп ний біль за грудиною з іррадіацією у ліву руку, триває понад годину, не знімається нітрогліцерином. Діагноз: Гострий інфаркт міокарда. Яку допомогу може надати фельдше р ФАПу? A *Анальгін, димедрол, викликати ШМД B Анальгін, димедрол, залишити вдома C Дибазол, димедрол, залишити вдома D Папаверин, но-шпу, залишити вдома E Новокаїн, димедрол, залишити вдома 36 До чоловіка 47 років викликали ШМД. Скарги на перебої серцево го ритму, серцебиття. Тривалий час лікується з приводу екстрасистолії. Що з пере ліченого може використати фельдшер у даному випадку? A *Новокаїнамід, ритмілен B Оксацилін, атропін C Ампіокс, папаверин D Ампіцилін, платифілін E Димедрол, лазикс 37 На здоровпункті швейної фабрики проводиться диспансериз ація. Жінці із ревмокардитом призначена вторинна профілактика ревматиз ма. Що до неї відноситься? A *Біцилінопрофілактика B Своєчасне виявлення стрептококової ін фекції C Своєчасне лікування стрептококової інфекції D Загартовування організму E Дотримання санітарно-гігієнічних норм у побуті 38 На здоровпункті металургійного заводу проводиться диспа нсеризація. Чоловіку із виразковою хворобою шлунка призначена вторинна профілакт ика. Що до неї відноситься? A *Антихелікобактерна терапія B Боротьба із закрепами C Біцилінопрофілактика D Своєчасне лікування вірусного гепатита E Своєчасне лікування гострих інфекцій 39 З метою реалізації державної науково-технічної програми В« АтеросклерозВ» , фельдшер здоровпункту хлібозаводу провидить бесіду із робітниками . Яку пораду запропонує фельдшер? A *Перевіряти рівень холестерину у крові щ ороку B Перевіряти рівень цукру у крові щороку C Перевіряти рівень креатинину у крові щороку D Уникати переохолодження E Уникати емоційного перенапруження 40 До фельдшера звернулась жінка 42 років зі скаргами на кровот ечі із носа, ясен, різнокольорові геморагії на тілі, які локалізуються під гу мками панчіх, у місцях тертя одягу. Об’ єктивно: В« шкіра леопардаВ» , позитивні симптоми щип ка та джгута. Найімовірніший попередній діагноз? A *Тромбоцитопенічна пурпура B Гемофілія C Геморагічний васкуліт D Гемолітична анемія E Залізодефіцитна анемія 41 До чоловіка 52 років викликали ШМД. Скарги хворого на нападо подібний біль у правому підребер’ ї з іррадіацією під праву лопатку, триває біля тр ьох годин. Теплом біль не зняв. Діаноз: печінкова колька. Невідкладна допомога: A *Анальнін, но-шпа B Строфантин, корглікон C Дибазол, магнію сульфат D Преднізолон, гідрокортизон E Алупент, сальбутамол 42 До жінки 22 років викликали ШМД. Скарги хворої на підвищення температури тіла до 39 0 С, озноб, біль у лівій поперековій ділянці, як і з’ явились після переохолодження. Прийом но- шпи стан не поліпшив. Діагноз: гострий пієлонефри т. Дії фельдшера? A *Госпіталізація в урологічне відділенн я B Введення антибіотиків, залишити вдома C Сульфаніламідні, залишити вдома D Протизапальні, залишити вдома E Стероїдні гормони, залишити вдома 43 До чоловіка 35 років викликали ШМД. Скарги хворого на утрудн ення носового дихання та ковтання. Обличчя, слизова оболонка носа, гортані та язик а набряклі. Ці симптоми з’ явились після укусу комахи. Введення димедролу стан не п оліпшило. Діагноз: набряк Квінке. Невідкладна допомога: A *Преднізолон B Аспірин C Баралгін D Клофелін E Мезатон 44 До чоловіка 22 років викликали ШМД, скарги якого на головний біль, тупий біль у попереку. Тиждень тому переніс ангіну. Об’ єктивно: обличчя одутле, сеча кольору В« м’ ясних помийВ» , АТ 160/110 мм рт ст. Прийом бісептолу стан н е поліпшив. Діагноз: гострий гломерулонефрит. Дії фельдшера: A *Госпіталізація B Симптоматична терапія, залишити вдома C Патогенетична терапія, залишити вдома D Антибіотики, залишити вдома E Сульфаніламідні, залишити вдома 45 До жінки 30 років викликали ШМД. Після введення 32 ОД інсуліну ч ерез 30 хвилин у жінки з’ явились різка слабкість, відчуття голоду, серцебиття. В она втратила свідомість. Діагноз: Гіпоглікемічна кома. Невідкладна допомога: A *Розчин глюкози 40% - 60 мл в/в B Розчин глюкози 5% - 60 мл в/в C Інсулін 20 ОД в/м D Розчин еуфіліну 2,4% - 10 мл в/в E Фізрозчин 20 мл в/в 46 До чоловіка 49 років викликали ШМД, у якого блювання В« кавов ою гущеюВ» , загальна слабкість. В анамнезі вЂ“ виразкова хвороба шлунка. Фельдше р діагностував шлункову кровотечу. Невідкладна допомога: A *Міхур з льодом, 4 мл 12,5% дицинону B Грілку на надчеревну ділянку, 4 мл 12,5% дицин ону C Міхур з льодом, нітрогліцерин сублінгвально D Міхур з льодом, 0,5 мл 0,005% р-ну строфантину в/в E Міхур з льодом, 4 мл лазиксу в/в 47 Пацієнт 42 роки скаржиться на приступи загрудинних болів, що виникають при фізичному навантаженні по 3-5 хвилин, купіруються прийманням нітроглі церину. A * стенокардія напруги B стабільна стенокардія C спонтанна стенокардія D стенокардія спокою E інфаркт міокарда 48 Дієта пацієнта з хронічним гломерулонефритом в межах: A * стіл № 7 B стіл № 15 C стіл № 1 D стіл № 5 E стіл № 9 49 Недостатність в їжі якої речовини приводить до захворюван ня ендемічним зобом? A * недостатність йоду B недостатність магнію C недостатність білку D недостатність натрію E недостатність калію 50 Зоб, екзофтальм, збільшення щитоподібної залози, тахікарді я є характерним для: A * базедової хвороби B мікседеми C ендемічного зобу D захворювання серцево-судинної системи E захворювання шлунково-кишкового тракту 51 Для цукрового діабету І типу характерно: A * зникнення або повне припинення утворен ня інсуліну B захворювання пацієнта похилого віку C підвищення артеріального тиску D захворювання шлунка E лейкоцитоз 52 У пацієнта полідипсія, поліурія, сухість у роті, загальна сл абкість. Для якого захворювання характерні ці скарги? A * цукровий діабет B мікседема C рак шлунка D виразкова хвороба E ендемічний зоб 53 Дієта пацієнта з цукровим діабетом: A * стіл № 9 B стіл № 5 C стіл № 1 D стіл № 15 E стіл № 7 54 Для визначення цукру в сечі експрес-методом можна примінит и: A * глюкотест B ацидотест C реакцію з йодом D визначення РН сечі E визначення питомої ваги сечі 55 При скринінгу населення для виявлення порушень вуглеводн ого обміну використовується: A * визначення глюкозурованого гемоглобі ну B загальний аналіз сечі C загальний аналіз крові D визначення наявності цукру в сечі E рентгенологічне обстеження 56 Вказати симптом, який не характерний для приступу серцевої астми: A * продовжений видих B перкуторно – коробковий звук C дрібно пухирчасті хрипи D набряки на кінцівках E високий артеріальний тиск 57 Основные функции фельдшера ФАПа при оказании скорой помощ и: A * Экстренная помощь на месте происшестви я с последующей госпитализацией при необходимости B Разработка стандартов медицинских техн ологий C Участие в разработке комплексного плана санитарно- оздоровительных мероприятий D Организация профосмотров населения E Анализ заболеваемости работающих 58 Санитарно-противоэпидемиологические мероприятия, которы е проводятся на ФАПе: A * Выявление инфекционных больных и наблю дение за контактными B Оказание социальной помощи разным груп пам населения C Экспертиза временной утраты трудоспособности боль ным D Направление на МСЭК E Анализ причин, ведущих к инвалидности 59 Первичная лечебно-профилактическая помощь как составляющ ая часть первичной медико-санитарной помощи предусматривает: A * Диагностику и лечение основных наиболе е распространенных заболеваний B Лечение в специализированных отделения х больницы C Лечение в диспансерах D Участие в работе МСЭК E Перевод больных из одного отделения в др угое стационара 60 На приеме пациентка 25 л. жалуется на сердцебиения, похудание . При осмотре пучеглазие. Пульс 132/мин, АД вЂ“ 145/80 мм рт.ст. Наиболее вероятный д иагноз? A *Тиреотоксикоз B Гипотиреоз C Микседема D Гипертоническая болезнь E Аритмия 61 На приеме у фельдшера пациент 52 л., у которого при пальпации щ итовидной железы выявлен узел размером 1х1 см. Тактика фельдшера. A *Направить на консультацию к хирургу-энд окринологу B Назначить обследование C Назначить морказолил D Госпитализировать в терапевтическое от деление E Наблюдать за пациентом 62 На приеме пациентка 46 л., у которой после удаления части щито видной железы появились слабость, сонливость, зябкость, повышение массы т ела. Признаками какого заболевания могут бать эти симптомы? A *Гипотиреоз B Тиреотоксикоз C Ожирение D Эндемический зоб E Базедова болезнь 63 Больной с компенсированным сахарным диабетом идет на заня тия по плаванию. Рекомендации фельдшера: A *Поесть перед занятием B Увеличить дозу инсулина C Уменьшить дозу инсулина D Не заниматься спортом E Все неверно 64 Фельдшер ФАПа на вызове у пациента К. 22 л. Жалобы на отеки на ли це, боли в пояснице с обеих сторон, повышение t 0 до 39 0 С. Моча красноватая. Вероятный диагноз: A *Острый гломерулонефрит B Острый пиелонефрит C Мочекаменная болезнь D Цистит E Хронический пиелонефрит 65 Пациент просит фельдшера оценить результаты УЗИ органов б рюшной полости: в брюшной полости большое количество свободной жидкости, ко нтуры печени неровные, селезенка 170х110 мм. Это: A *Цирроз печени B Норма C Хронический гепатит D Холецистит E Панкреатит 66 Пациентка 56 л. с избыточной массой тела жалуется на боли в пр авом подреберье после приема жирной пищи на протяжении года. Симптом Ортнер а слабо положительный справа. Печень не увеличена. Наиболее вероят ен диагноз: A *Хронический холецистит B Хронический панкреатит C Острый гастрит D Хронический гепатит E Язвенная болезнь 67 Бригада скорой помощи вызвана к пациенту 20 л., у которого пос ле употребления несвежих котлет появились боли в эпигастрии, рвота, понос, п овысилась t 0 до 37,8 0 С. Действия фельдшера. A *Промывание желудка, транспортировка в и нфекционное отделение B Назначить антибиотики C Ввести спазмолитики D Вызвать терапевта на дом E Транспортировать в терапевтическое отд еление 68 На приеме пациент К. 33 л. жалуется на боли в эпигастрии через 30-40 минут после приема пищи. Спрашивает у фельдшера какое обследование явл яется приоритетным для уточнения диагноза? A *Фиброгастродуоденоскопия B Колоноскопия C Рентген желудка D Желудочное зондирование E Кал на скрытую кровь 69 У пациента 38 л. с бронхиальной астмой приступ длится около су ток, не снимается беротеком. Действия фельдшера скорой помощи. A *Ввести преднизолон в/в, транспортироват ь в реанимацию B В/в адреналин C Транспортировка в терапевтическое отделение D Теплое питье E Все неверно 70 Пациент 37 л. с бронхиальной астмой сдал общий анализ мокроты . Спрашивает у фельдшера, какие изменения в мокроте подтверждают его диаг ноз? A *Спирали Куршмана B Эластические волокна C Лейкоциты D Эритроциты E Пробки Дитриха 71 Бригада скорой помощи вызвана к пациентке А. 26 л. Жалобы на по вышение t0 до 390 , боли в грудной клетке перкуторно ниже угла лопатки справа з вук тупой, здесь же прослушивается бронхиальное дыхание, крепитация. Наиболе е вероятный диагноз: A *Крупозная пневмония B Очаговая пневмония C Экссудативный плеврит D Сухой плеврит E Острый бронхит 72 Пациентка Х. 24 л. получала амбулаторное лечение по поводу оча говой пневмонии. Сегодня состояние ухудшилось, повысилась t 0 д о 39 0 С , появилась одышка и боль в грудной клетке, усиливающаяся при дыхании. Над легкими спра ва ниже угла лопатки тупой звук, дыхание не выслушивается. Вызвана бригада СМП. Н аиболее вероятен диагноз. A * Экссудативный плеврит B Крупозная пневмония C Сухой плеврит D Абсцесс легких E Бронхоэктатическая болезнь 73 Пациент 57 л. жалуется на головную боль, боли в сердце. АД вЂ“ 200/110 м м рт.ст. Какие манипуляции может использовать фельдшер СМП для оказания домедикаментозной помощи? A *Кровопускание B Оксигенотерапия C Грелка D Пузырь со льдом E Горчичник на область сердца 74 Женщина в душном помещении почувствовала дурноту и потеря ла сознание. Действия фельдшера ФАПа A *Дать понюхать нашатырный спирт B Ввести адреналин C Провести кровопускание D Дать подышать кислородом E Поставить горчичники 75 Фельдшер СМП оценивает ЭКГ пациента с подозрением на инфар кт миокарда, какие изменения на ЭКГ характерны для острого инфаркта миокарда ? A *Дуга Парди B Снижение интервала ST C Отрицательный зубец Р D Тахикардия E Брадикардия 76 На приеме у фельдшера пациент 36 лет жалуется на увеличенные шейные лимфоузлы. В общем анализе крови: эритроциты 3,5х10 12 /л гемогл обин – 100 г/л, лейкоциты – 20х10 9 /л палочкоядерные – 5, сегментоядерные – 15, пролимфоциты – 10, лимфоциты – 70. Наиболее вероятен диагноз: A *Хронический лимфолейкоз B Хронический миелолейкоз C Острый лейкоз D Лимфогрануломатоз E Болезнь Верльгофа 77 На приеме у фельдшера пациентка 32 лет с признаками общеанем ического синдрома и шаткой походкой. В общем анализе крови гиперхромная анемия , макроцитоз. Это анемия: A *В-12 дефицитная B Гемолитическая C Железодефицитная D Апластическая E Постгеморрагическая 78 Пациент Ф. 20 л. жалуется на боли в коленном суставе, носовые кр овотечения. Подобное заболевание было у дедушки. Наиболее вероятен диа гноз: A * Гемофилия B Ревматизм C Ревматоидный артрит D Лейкоз E Тромбоцитопеническая пурпура 79 Пациентка 42 л. жалуется на слабость, одышку, пристрастие есть мел. Кожные покровы бледные. В общем анализе крови гипохромная анемия. Какие пр епараты будут использованы для лечения пациентки? A *Препараты железа B Витамин В12 C Фолиевая кислота D Преднизолон E Витами Д 80 Пациент спрашивает фельдшера ФАПа как правильно собрать м очу по Нечипоренко? A *В любое время суток среднюю порцию мочи после подмывания B Мочу за 3 часа C Утром одномоментно 200 мл D Мочу за сутки E В стерильную банку 200 мл 81 Фельдшер СП накладывает электроды для снятия ЭКГ. Куда необ ходимо наложить красный электрод? A *Правая рука B Левая рука C Правая нога D Левая нога E Верх ушка сердца 82 Фельдшер СП транспортирует больного гипертонической боле знью в стационар. Пациент спрашивает, какие из перечисленных продуктов ему н ельзя употреблять? A *Соленые огурцы B Кефир C Сок D Печенье E Вареная курица 83 Какая манипуляция может быть использована фельдшером СП д ля снижения АД? A *Кровопускание B Грелка на нижние конечности C Пузырь со льдом D Банки на грудную клетку E Оксигенотерапия 84 На ФАП привезли новую медицинскую аппаратуру для проведен ия физиотерапевтических процедур. Какой инструктаж должен п ровести ответственный за технику безопасности? A *внеплановый B вводный C первичный D повторный E целевой 85 Федьдшер здравпункта систематически нарушает трудовую ди сциплину.К какому виду ответственности не обходимо привлечь фельдшера? A *дисциплинарной ответсвенности B материальной ответственности C административной ответственности D уголовной ответственности E все, перечисленное выше, правильно 86 Классической формой хронического лимфолейкоза есть: A *Прогрессирующие увеличение лимфоузлов печени, абсолютный лимфоцитоз B Анемия, лейкопения C Спленомегалия D Увеличение лимфоузлов легких E Умеренный лимфоцитоз 87 Принципы лечения острых лейкозов : A *Удлинение ремиссии, поддерживающая тер апия строго по протоколу B Лечение любыми цитостатиками C Лечение непрерывное до улучшения состояния D Лечение до улучшения показателей крови E Симптоматическая терапия 88 Количество эритроцитов (*10 12 /л) в крови здоровог о мужчины: A *4,0-5,1 B 5,2-5,7 C 3,0-3,9 D 2,0-3,0 E 5,1-6,1 89 Количество эритроцитов (*10 12 /л) в крови здоровой женщины: A *3,7-4,7 B 5,7-6,7 C 1,7-2,5 D 2,7-3,5 E 4,8-5,7 90 Какие группы лимфоузлов поражаются при саркоидозе? A *Бронхопульмональные и папатрахиальные B Лимфоузлы брюшины C Параортальные D Паховые E Переферические 91 У кого чаще наблюдается анемия вследствие дефицита фолево й кислоты? A *У молодых женщин и детей B У мужчин C У лиц обеих полов старше 40 лет D У лиц обеих полов старше 50 лет E У лиц пожилового возраста 92 Наиболее часто встречается клиническая форма геморрагиче ского васкулита? A *Простая B Кардиальная C Церебральная D Суставная E Брюшная 93 Нормальной электрической осью сердца (угол Альфа в градуса х) является? A *От 130 до 170 B От 0 до 50 C От 50 до 100 D От 170 до 250 E От 250 и выше 94 Какие продукты не рекомендуються у потреблять пациентам с повышенным уровнем в крови липопротеидов низкой плотности? A *Печень, почки B Овощи, фрукты C Картофель D Овсяника и каши E Куриное мясо 95 Типичная иррадиация боли при стенокардии: A *В левое плечо, предплечье, кисть B Вдоль позвоночника C В шею D В правое плечо, предплечье, кисть E В лопатку 96 Содержание общего холестерина в крови у лиц пожилого и стар ческого возраста A *5,43±0,08 ммоль B 4,15±0,05 моль C 5,15±0,04 моль D 5,81±0,01 моль E 6,95±0,05 моль 97 Наиболее характерным клиническим признаком стабильной ст енокардии является: A *Эффективность нитроглицерина B Нормализация ЭГК во время приступа C Нормализация ЭКГ после физической нагрузки D Иррадиация боли E Боль сдавливающего характера 98 К ишемической болезни не относится: A *Сердечная недостаточность B Внезапная коронарная смерть C Стенокардия D Острый инфаркт миокарда E Кардиосклероз 99 Наиболее часто встречаемый атипичний вариант острого инф аркта миокарда: A *Гастралгический B Бессимптомный C Ангинозный D Астматический E Аритмический 100 Для клинических проявлений гипертензивных кризов І поряд ка не характерно: A *Длительность несколько суток B Острое начало C Выраженные вегетативные проявления D Повышение артериального давления за сч ет систолического,тахикария E На ЭКГ- депрессия сегмента ST 101 Больным с хронической сердечной недостаточностью показан а диета: A *10 B 7 C 9 D 5 E 15 102 Ведущими симптомами острой правожелудочковой недостаточ ностью являются: A *Одышка, чувство стеснения в гуди, набуха ние вен шеи B Удушье C Чувство слабости D Жажда E Анорексия 103 О переходе интерстициального отека легких в альвеолярный свидетельствует: A *Появление влажных хрипов B Появление кашля C Появление удушья D Акцент ІІ тона над легочной артерией E Систолический шум на верхушке сердца 104 Асцит. гидроторакс, аносарка могут наблюдается у больных с недостаточностью кровообращения при: A *ІІІ стадия B ІІ – Б C І ФК D ІІ-А E І стадия 105 Наиболее частое осложнение в остром периоде инфаркта миок арда : A *Шок рефлекторный, кардиогенный, аритмич ный B Гипергликимия C Анемия D Гипогликемия E Гипертензия 106 Объем циркулирующей крови при хронической недостаточност и кровообращения : A *Увеличен B Почти не меняется C Уменьшен D Увеличен или уменьшен в зависимости от с тадии E Увеличен или уменьшен в зависимости от п ричины 107 Главный клинический признак хронического обструктивного бронхита: A *Одышка B Приступы удушья C Отхождения мокроты D Лихорадка E Озноб 108 Признаками, свидетельствующие о завершении приступа удуш ья при бронхиальной астме является: A *Отхождение густой стекловидной мокрот ы B Восстановление кашля C Увеличение сухих хрипов D Десинхронизация работы дыхательных мыш ц E Цианоз 109 Длительность антибактериальной терапии при легком средне тяжелом течении пневмонии при отсутствии осложнений: A *10-14 дней B 2-3 дня после снижения температуры C 5-7 дней D 1 месяц E Больше 1 месяца 110 Фельдшера ФАПу викликали до пацієнта додому. Пацієнт скарж иться на зниження апетиту, тяжкість у надчеревній ділянці і правому підребер ’ ї, блювання, здуття живота, слабкість. Об’ єктивно: на шкірі обличчя і спіни “судинні з ірочки”, долоні гіперемійовані, живіт різко збільшений, навколо пупка венозна сітка у вигля ді “голови медузи”. Фельдшер запідозрив у хворого: A цироз печінки B хронічний гепатит C хронічний гастрит D хронічний панкреатит E хронічний холецистит 111 До фельдшера ФАПу звернулась пацієнтка зі скаргами на серц ебиття, поганий сон, дратівливість, пітливість, плаксивість. При огляді: очі шир око розплющені, блищать, мигання рідке, шкіра волога, гаряча, руки тремтять. Збільшен а щитоподібна залоза. Температура тіла 39,3 0 С, пульс – 140/хв. АТ 150/70 мм рт. с т. Основним у встановленні діагнозу захворювання є визначення: A підвищення концентрації Т3 і Т4 в крові B підвищення концентрації глюкози в кров і C зменшення кількості лейкоцитів в крові D підвищення рівня тестостерону в крові E зменшення концентрації Т3 і Т4 в крові 112 Фельдшера ФАПу викликали до пацієнта, який скаржиться на ка шель з виділенням гнійного харкотиння з неприємним запахом вранці (до 200 мл), пі двищення температури тіла до 37,8 0 С. При огляді пальці мають вигляд “ба рабанних паличок”, а нігті “годинникових скелець”. Фельдшер запідозрив у хворого: A бронхоектатичну хворобу B пневмонію C туберкульоз D плеврит E пневмоконіоз 113 До фельдшера звернулась пацієнтка зі скаргами на мерзляку ватість, закрепи, сонливість, зниження пам’ яті. Об’ єктивно – обличчя амім ічне, набряки, очні щілини звужені, товсті ніс і губи. Шкіра суха, зморшкувата. Переліче ні симптоми характерні для: A гіпотиреозу B гіпертиреозу C спорадичного зоба D еутиреоїдного зоба E гіпертиреоїдного зоба 114 Фельдшера ФАПу викликали до пацієнта зі скаргами на набряк обличчя переважено вранці, кров’ янисте забарвлення сечі, біль у попереку, гол овний біль. Два тижня тому переніс ангіну. Клінічна картина цього захворювання харак теризується наявністю таких синдромів: A гіпертензивного, сечового, набрякового B інтоксикації, судомного, сечового C інтоксикації, гіпотензивного, судомного D інтоксикації, гіпертензивного, судомно го E гіпертензивного, судомного, набряковог о 115 Фельдшера ФАПу викликали до пацієнта зі скаргами на постій ний біль у животі, який починається надвечір, відрижку, що має запах зіпсованого яй ця, блювання їжею, з’ їденою напередодні. В анамнезі виразкова хвороба шлунка. Під час о гляду живота в надчеревній ділянці видно перистальтичні й антиперисталь тичні скорочення шлунка. Фельдшер запідозрив, що у пацієнта виникло таке ускладненн я: A пілоростеноз B пенетрація C перфорація D шлункова кровотеча E малігнізація 116 До фельдшера ФАПу звернувся пацієнт зі скаргами на біль у в ерхній половині живота оперезуючого характеру, часті проноси, здуття живота. Об’ є ктивно: при пальпації біль у зоні Шофара, Дежардена. Фельдшер поставив діагноз: A хронічній панкреатит B хронічний гастрит C хронічний гепатит D хронічний ентерит E хронічний коліт 117 Пацієнтка звернулась до фельдшера ФАПу зі скаргами на підв ищення температури тіла до субфебрильних цифр ввечері, біль в колінних, ліктьових с углобах “летючого характеру”. В анамнезі вЂ“ часті ангіни. Перелічені симптоми характерні для: A ревматичного поліартриту B остеоартрозу C ревматоїдного артриту D подагри E системної склеродермії 118 До фельдшера ФАПу звернулась пацієнтка зі скаргами на пері одичний мігруючий біль в дрібних суглобах кистей і стоп, який триває близько місяця, підвищення температури тіла до 38 0 С, появу висипки на шкірі обличчя. При огля ді: на шкірі обличчя в ділянці спинки носа і виличних кісток еритематозні висипання, що нагадуют ь “метелика”. Особливості підвищення температури тіла у хворих на це захворювання та кі: A підвищення температури тіла рідко супр оводжується ознобом і знижується після призначення глюкокортикостероїдів B підвищення температури тіла часто супр оводжується ознобом і знижується після прийому протизапальних C підвищення температури тіла рідко супр оводжується ознобом і знижується після прийому жарознижувальних D підвищення температури тіла супроводжу ється ознобом і знижується після прийому антибактеріальних препаратів E температура тіла знижується після прий ому спазмолітіків і протизапальних нестероїдних препаратів 119 Фельдшер ШМД обслуговує виклик до пацієнта, який скаржитьс я на серцебиття, відчуття стискання в ділянці серця, запаморочення, задишку, відчуття страху смерті. При обстеженні: на ЕКГ ознаки шлуночкової пароксизмальної тах ікардії. Для невідкладної допомоги фельдшер використав: A кордарон B баралгін C еуфілін D дигоксин E ізадрин 120 Фельдшера ШМД викликали до пацієнта з інфарктом міокарда. С тан хворого тяжкий, скарги на задишку, загальну різку слабкість, шкіра землисто – сіра, АТ- 60/40 мм рт.ст., пульс 100/хв., слабкого наповнення і напруження. Тони серці глу хі. Для невідкладної допомоги фельдшер застосує: A нітрогліцерин, анальгін, но – шпа B еуфілін, супрастин, преднізолон C допамін, оксинопан, реополіглюкін D платифілін, баралгін, тавегіл E папаверин, дибазол, магнія сульфат 121 Фельдшер ШМД обслуговує виклик до пацієнта з гострою лівош луночковою недостатністю. Для невідкладної допомоги фельдшер викори стає: A лазікс, морфін, нітрогліцерин B адреналін, мезатон, преднізолон C аспірин, атенолол, еуфілін D сальбутамол, еуфілін, інгакорт E вікасол, сусак – мітте, калія хлорид 122 Фельдшер ШМД прибув на виклик до пацієнтки, яка скаржиться на біль у потилиці, шум у вухах, мерехтіння мушок перед очима. Скарги з’ явились чере з 2 години після неприємного повідомлення. Об’ єктивно: хвора збуджена, обл иччя гіперемійоване, пульс 100/хв, ритмічний, АТ- 190/100 мм рт. ст. В першу чергу фельдшер застосу є: A лазікс B анальгін C АТФ D аміналон E преднізолон 123 Фельдшерська бригада ШМД виїхала на виклик до пацієнта. Пац ієнт скаржиться на виділення крові при кашлю, загальну слабкість, пітливість, особливо вночі, температуру тіла 37,4 0 С протягом 3 місяців. Об’ єктивно: під ча с кашлю виділяється змішана з харкотинням яскраво – червона піниста кров. З метою наданн я допомоги фельдшер застосував: A амінокапронову кислоту B натрія хлорид C димедрол D неогемодез E розчин Рінгера 124 Фельдшер ШМД обслуговує виклик до пацієнта з бронхіальною астмою. Напад ядухи триває 3 години. Інгаляції сальбутамолу, внутрішньовенне вв едення еуфіліну ефекту не дали. Об’ єктивно: вимушене положення тіла, дистанційні сух і хрипи. Для надання невідкладної допомоги доцільно застосувати: A преднізолон B лазолван C вікасол D супрастин E астмопент 125 Фельдшер ШМД обслуговує виклик додому. У пацієнта після ін ’ єкції звичайного інсуліну погіршилося самопочуття, виникли судомні посмикування, по тім він знепритомнів. Об’ єктивно: шкіра бліда, волога, ЧД 20/хв. Для невідкладної до помоги фельдшер застосує: A розчин глюкози B розчин Рінгера C інсулін D кордіамін E неогемодез 126 Фельдшера ШМД викликали до пацієнта, у якого через 30 хвилин п ісля укусу бджоли з’ явились різка слабкість, головний біль, нудота, охрипліс ть голосу. Об’ єктивно: шкірні покрови обличчя, повіки, губи набрякли. Набряк не свербить, щ ільний, при натисканні не залишається ямки. Пульс – 88/хв, ритмічний. АТ вЂ“ 110/60 мм рт. ст. Фе льдшер застосував для невідкладної допомоги: A преднізолон B корглікон C мезатон D но - шпу E анальгін 127 Ви - фельдшер ШМД, обслуговуєте виклик до пацієнта зі скарга ми на біль за грудиною стискаючого характеру, який віддає у ліву руку, лопатку, три валістю більше 30 хв. Застосування нітрогліцерину не дало ефекту. На ЕКГ моно-фаз на крива. Ви застосували для невідкладної допомоги: A дроперідол, фентаніл B папаверин, дімедрол C кордіамін, атропін D платифілін, дімедрол E лазикс, атропін 128 Фельдшер ШМД обслуговує виклик до пацієнта, який скаржитьс я на біль у ділянці серця стискаючого характеру з іррадіацією в ліве плече, лопатку. Біль триває 5 хвилин. Для невідкладної допомоги фельдшер використає в першу чергу: A нітрогліцерин B еуфілін C димедрол D натрія хлорид E преднізолон 129 Фельдшер здоровпункту проводить санітарно– освітню робо ту серед працівників заводу і звернув увагу на основну причину хронічних обструктивних захворювань легень: A тютюнопаління B нервово – психічні стреси C гіподинамія D нестача вітамінів в їжі E зловживання алкоголем 130 Пацієнт звернувся до фельдшера здоровпункту з тим, що в ньо го періодично виникає біль у потиличній ділянці, миготіння “метеликів” перед очи ма, шум у вухах, нудота. Артеріальний тиск піднімається до 200/100 мм рт.ст. Який гумораль ний фактор не відіграє певної ролі в патогенезі цього захворювання: A тестостерон B ренін C ангіотензин І D ангіотензин ІІ E адреналін 131 Ви – фельдшер здоровпункту. Пацієнтка, яка знаходиться на диспансерному спостереженні з приводу інфекційно– алергічного міокард иту, скаржиться на біль у ділянці, серцебиття, загальну слабкість. До профілактичних заходів при цьому захворюванні не відноситься: A застосування біциліну – 5 B виключення тяжкої фізичної праці C попередження інфекційних захворювань D адекватна терапія інфекційних процесів E санація вогнищ хронічної інфекції 132 У хворого 43 років з інфільтративним туберкульозом правої л егені на 3-й день перебування в протитуберкульозному диспансері визначаєт ься раптове погіршення стану:різка слабкість, запаморочення, кашель з виділенням яскраво-червоної пінистої мокроти. При огляді: частота дихань 42 в хв.., вологі різнокаліб ерні хрипи при аускультації, пульс ниткоподібний, АТ 90\60 мм.рт.ст. Який найпр остіший метод фізіотерапії показаний при наданні невідкладної допомоги ? A *Міхур з льодом на грудну клітку B Постановка банок C Постановка гірчичників D Використання грілки E Гарячі ніжні ванни 133 Хворий скаржиться на різкий головний біль у потилиці пульс уючого характеру, миготіння В« комашокВ» перед очима, нудоту, артеріальний тиск 180/120 мм. р т. ст.. Який стан розвинувся у хворого? A *Гіпертонічний криз B Напад стенокардії C Гострий інфаркт міокарда D Гостре порушення мозкового кровообігу E Струс головного мозку 134 Хворий скаржиться на оперізуючий біль у животі після вжива ння їжі, нудоту, метеоризм, пронос. Симптоми спостерігаються протягом року, пов’ язан і з прийманням їжі та посилюються після їди. Фельдшер має запідозрити у хворого: A *Хронічний панкреатит B Хронічний гастрит C Цироз печінки D Хронічний холецистит E Хронічний гепатит 135 Хворий звернувся зі скаргами на спрагу, свербіж шкіри, знач не сечовиділення. Після обстеження встановлений діагноз – цукровий діабет І типа . Призначена інсулінотерапія. За якими показниками розраховується доза інсуліну? A *Вміст глюкози в крові та сечі B Ступінь тяжкості цукрового діабету C Водний баланс D Добовий діурез E Питома вага сечі 136 Хвора 26 років, страждає на ІХС протягом 10 років, спостерігают ься напади болю за грудниною стискаючі , до 5 хвилин, знімаються прийняттям 1 таб летки нітрогліцерину. Під час останнього нападу біль був особливо сильним, триваліши м - до 15 хвилин, вщух після прийому другої таблетки нітрогліцерину; АТ- 160/100 мм.рт.с т. Як фельдшер має оцінити таку клінічну ситуацію? A *Прогресуюча стенокардія B Стабільна стенокардія C Інфаркт міокарда D Гіпертонічний криз E Серцева недостатність 137 Хвора 28 років знаходиться на диспансерному обліку з привод у бронхіальної астми. 1-2 рази на місяць спостерігаються напади ядухи з експіраторн ою задишкою, сухим кашлем, сльозотечею, нежиттю, припиняються відходженням в’ язког о склоподібного мокротиння. Які засоби необхідно призначити для профілактики нападів ? A *Інгаляції сальбутамолу B Інгаляції фітонцидів C Преднізолон внутрішньовенно D Еуфілін внутрішньовенно E Преднізолон внутрішньо 138 Хвора 26 років страждає на хронічну мієлолейкемію, пройшла к урс хіміотерапії та променевої терапії; готується до оперативного втручання. Я кий радикальний метод лікування призначається при цьому захворюванні: A *Трансплантація кісткового мозку B Резекція кісткового мозку C Резекція лімфовузлів D Видалення селезінки E Лейкоцитоферез 139 Хворий 28 років звернувся до фельдшера ФАПу зі скаргами на сл абкість, втомлюваність , підвищення температури до 38,5 0 С, сухий кашель. Захворів гостро, 3 доби тому, пов’ язує з переохолодженням. Об’ єктивно: частота дихань 32 за хвилину, аускультативно – сухі хрипи на тлі ослабленого дихання в нижніх відділах правої легені, тони серця ритмічні, дещо приглушені, пульс 98 за хвилину, АТ- 110/70 мм.рт.ст. Дл я якого захворювання характерна така картина? A *Вогнищева пневмонія B Крупозна пневмонія C Бронхіальна астма D Серцева астма E Гострий бронхіт 140 Жінка 25 років звернулась до фельдшера ФАПу зі скаргами на по силене випадіння волосся, ламкість нігтів, сухість та лущення шкіри, стомлюв аність, бажання їсти крейду. Фельдшер визначив такі симптоми схожі на анемію та признач ив клінічний аналіз крові. Яка з анемій частіше має місце? A *Залізодефіцитна анемія B Постгеморагічна анемія C В 12 -фолієводефіцитна анемія D Апластична анемія E Гемолітична анемія 141 Хвора 64 років страждає на гіпертонічну хворобу протягом 12 ро ків. Останнім часом стали непокоїти задишка при фізичному навантаженні, набря ки на ногах надвечір, біль у правому підребер’ ї. Ці симптоми характерні для: A *Хронічної серцевої недостатності B Кардіоміопатії C Міокардіодистрофії D Кардіосклероза E Міокардита 142 Хвора 50 років протягом 8 років страждає на гіпертонічну хвор обу, приймає призначені лікарем засоби. Які продукти фельдшер має рекомендувати хв орій для корекції гіпокаліємії? A *Печену картоплю, родзинки, банани, сухоф рукти B Печінку, м'ясо, яйця C Молоко, сир,сметану D Зелену цибулю, лимони, відвар шипшини E Морепродукти 143 Хвора 50 років звернулась зі скаргами на біль у ділянці серця після психоемоційного навантаження . Після ретельного опитування фельдшер прові в об`єктивне обстеження. Який метод об`єктивного обстеження є найбільш інформативн им у даному випадку? A *ЕКГ B Аускультація серця C Біохімічний аналіз крові D Тонометрія та дослідження пульсу E Ультразвукове дослідження серця 144 У хворої загострення хронічного пієлонефриту. Фельдшер ФА Пу призначив дослідження сечі. Які зміни характерні в аналізі сечі очікує фельдшер? A *Лейкоцитурія, бактеріурія B Мікрогематурія,протеїнурія, циліндрурі я C Олігурія D Оксалатурія E Глюкозурія 145 У хворої 54 років визначено зниження функціональної активно сті щитоподібної залози. Який діагноз може припустити фельдшер? A *Гіпотиреоз B Ендемічний зоб C Тиреотоксикоз D Тиреоідит E Хвороба Іценко-Кушинга 146 Хвора 22 років страждає на тиреотоксикоз. Які клінічні симпт оми виявить фельдшер при об`єктивному обстеженні: A *Збудження, дратівливість, екзофтальм, гі пертонію,тахікардію, схуднення B Загальмованість, млявість, гіпотонію, бр адикардію, ожиріння, набряки C Ожиріння , стрії на шкірі,гіпертонію D Збільшення щитоподібної залози, її болю чисть, дратівливість E Бронзове забарвлення шкіри, схуднення, г іпотонію 147 Хворий 58 років знаходиться на диспансерному обліку протяго м 12 років з приводу хронічного гепатиту. Звернувся до фельдшера ФАПу зі скарга ми на біль у правому підребер`ї, втрату апетиту, нудоту, слабкість, збільшення жи вота,появу В« судинних зірочокВ» на шкірі грудей, та спині. Яке ускладнення припус кає фельдшер після обстеження хворого? A *Цироз печінки B Загострення хронічного гепатиту C Рак печінки D Жовчнокам`яна хвороба E Печінкова недостатність 148 Хвора 22 років 2 тижні тому перенесла ангіну. Звернулась до фе льдшера ФАПу зі скаргами на неприємні відчуття у ділянці серця. При огляді: шкіра бліда,температура 37,3 0 С,тони серця приглушені, АТ- 100/60 мм.рт. ст.. Для як ого ускладнення характерні такі симптоми? A *Ревмокардит B Ревматичний поліартрит C Ревматична пневмонія D Нейроревматизм E Ревматичний нефрит 149 У хворого на гіпертонічну хворобу останнім часом з`явився і нтенсивний пекучий біль в серці, оніміння лівої руки, що триває більше години. Фельдше р, після огляду хворого, припускає ускладнення гіпертонічної хвороби: A *Інфаркт міокарду B Інсульт C Міокардит D Перикардит E Гостра судинна недостатність 150 На диспансерному обліку на ФАПі знаходиться хворий 27 років з діагнозом гемофілія. Чим характеризується клінічний перебіг цього захворюван ня? A *Частими зовнішніми та внутрішніми кров отечами B Геморагічним висипом на шкірі C Частими інфекційними захворюваннями D Симптомами порушення обміну речовин E Гепатоспленомегалією 151 У хворої 52 років, що страждає на жовчокам`яну хворобу, напад п ечінкової кольки. Надаючи невідкладну допомогу, фельдшер враховує основний патогенетичний механізм цього стану: A *Порушення виведення жовчі через жовчов ивідні шляхи B Гостре запалення печінки C Гостре запалення жовчного міхура D Некроз гепатоцитів E Гостре запалення жовчовивідних шляхів 152 До фельдшера ФАПу звернувся юнак 19 років у якого через 2 тижн і після перенесеної ангіни з’ явились набряки на обличчі, головний біль, протяг ом доби 3 рази відзначалась блювота. Об'єктивно: АТ 180/100 мм.рт.ст., сеча кольору В« м’ ясних п омиївВ» . Який найбільш імовірний діагноз визначить фельдшер? A *Гломерулонефрит B Інтерстиціальний нефрит C Пієлонефрит D Цистит E Уретрит 153 Жінка 22 років госпіталізується до стаціонару за направленн ям фельдшера ФАПу зі скаргами на біль у м'язах і суглобах. При огляді обличчя в діл янці перенісся та щік знайдена еритема з набряком у вигляді метелика. Яке захворю вання є найбільш вірогідним у даному випадку? A *Системний червоний вовчак B Ревматизм C Вузликовий периартеріїт D Дерматоміозит E Ревматоїдний артрит 154 У юнака 20 років, що протягом трьох років хворіє на цукровий д іабет, розвилася гіперглікемічна кома. Фельдшер швидкої допомоги після огл яду пацієнта вважає , що причиною, яка могла привести до цього ускладнення є: A *Недостатнє введення інсуліну B Надмірне введення інсуліну C Недостатнє приймання їжі D Недостатній прийом рідини E Призначення бігуанідів 155 У стаціонар за направленням фельдшера здоров пункту посту пив 27-річний робітник зі скаргами на голодні нічні болі в животі, з переважною локал ізацією в епігастральній ділянці. З анамнезу відомо, що з 18-річного віку хворіє хроніч ним гастритом з підвищеною кислотоутворюючою функцією. Який імовірний діагноз перед бачить фельдшер? A *Виразкова хвороба шлунка B Хронічний панкреатит C Хронічний холецистит D Дискінезія шлунково-кишкового тракту E Глистяна інвазія 156 Ви працюєте фельдшером ФАПу. До вас звернулася хвора, 42 років , зі скаргами на біль в епігастральній ділянці, нудоту, блювання, слинотечу, голов ний біль, різку загальну слабкість. Із анамнезу відомо, що вона 2 години тому вживала н едоброякісну їжу. Ваші дії: A промиєте шлунок B введете спазмолітики C дасте випити шлунковий сік D заспокоїте пацієнтку, дасте теплу грілк у E дасте випити розчину содової води 157 До фельдшера ФАПу звернулася хвора зі скаргами на біль у по перекової ділянці, болюче сечовипускання, слабкість, головний біль, підвищення t тіл а до 38,8 0 С. Погіршення стану пов'язує з переохолодженням. Об’ єктивно: шкіра бліда, набр яків немає. АТ -120/70 мм. рт. ст. Пульс – 90/хв. С-м Пастернацького позитивний зліва. Яке дослідження дозволить підібрати ефективну терапію? A бактеріологічне дослідження сечі B аналіз сечі за Зимницьким C урографію D Загальний аналіз крові E Загальний аналіз сечі 158 До фельдшера звернулася пацієнтка, 38 років, зі скаргами на біль у колінних, ліктьових суглобах “летючого характеру”, який посилюється при рухах, температуру – 37,5°С ввечері. В анамнезі - часті ангіни. При огляді суглобів спос терігаються припухлість, почервоніння. Ваш попередній діагноз: A ревматичний артрит B туберкульозний артирит C ревматоїдний артирит D гонорейний артрит E деформуючий остеоартроз 159 Ви працюєте фельдшером ФАПу. Пацієнтці С., 23 років, встановле но діагноз “Залізодефіцитна анемія”. Який продукт харчування Ви пови нні порекомендувати пацієнтці в першу чергу? A м’ ясні продукти B молочні продукти C овочі D фрукти E морську капусту 160 Фельдшером ФАПу пацієнту поставлено попередній діагноз В« Хронічний панкреатитВ» . Яке обстеження необхідно провести для підтвердження діагноз у? A аналіз сечі на діастазу B фіброгастроскопію C дуоденальне зондування D холецистографію E колоноскопію 161 Ви працюєте фельдшером ФАПу. До Вас звернувся пацієнт 42 рокі в, з діагнозом В« Хронічний гастрит типу ВВ» . Який препарат Ви застосуєт е для зниження секреції соляної кислоти? A ранітидин B раунатин C регідрон D реланіум E ретаболіл 162 Ви працюєте фельдшером ФАПу. До Вас звернулася вагітна паці єнтка 22 років, мешканка Прикарпаття, з метою перевірки стану здоров’ я. Ск арг немає. Старша сестра пацієнтки була прооперована з приводу вузлового зобу. Під ч ас об’ єктивного обстеження відхилень від норми не виявлено. Які поради слід надати пац ієнтці? A вживати препарати йоду і йодовану сіль B вживати препарати заліза, гранати, яблук а. C вживати ферменти, обмежити молоко D вживати мінеральну воду і лимони. E вживати відвари шипшини і ромашки. 163 Ви працюєте фельдшером здоровпункту. До Вас звернулася пра цівниця зі скаргами на утруднене дихання та ковтання, збільшення розмірів шиї. При огляді: щитоподібна залоза різко збільшена у розмірах, м`яка, неболюча. Жінка довший час проживала у Прикарпатті. Яке захворювання слід запідозріти? A ендемічний зоб B гіпотиреоз C ожиріння D бронхіальну астму E пухлину шиї 164 Виклик фельдшера ШМД до хворого. Стан середньої важкості. О б’ єктивно: АТ-180/110 мм рт.ст., пульс – 82/хв. Скарги на сильний головний біль в поти личній ділянці, шум у вухах, нудоту. Попередній діагноз: A гіпертонічний криз B інфаркт міокарда C стеноз мітрального отвору D стенокардія напруження E рефлекторна стенокардія 165 До фельдшера ФАПу звернувся хворий С., 40 років, на другий день захворювання, зі скаргами на біль у поперековій ділянці, підвищення темпера тури. Об’ єктивно: сеча каламутна, гнійні виділення симптом Пастернацького позит ивний справа. Яку патологію нирок можна запідозрити: A гострий пієлонефрит B гострий гломерулонферит C хронічний гломерулонефрит D туберкульоз нирок E амілоїдоз нирок 166 Хворий Б., 27 років, звернувся до фельдшера ФАПу зі скаргами на задишку змішаного характеру у спокої, підвищення t 0 тіла до 37,8 0 С. Три роки перебував у місцях позбавлення волі. Об?єктивно: відставання правої половини г рудної клітки в акті дихання. Перкуторно - справа нижче кута лопатки тупість, там же ауску льтативно – дихання не прослуховується. Який діагноз є найбільш ймовірним? A *Ексудативний плеврит B Сухий плеврит C Емфізема легень D Пневмонія E Хронічний бронхіт 167 Фельдшер ШМД прибув на виклик до хворого М., 36 років, з приводу нападу ядухи, що триває близько трьох діб. Інгалятором користувався 18 – 20 ра зів на добу. Стан тяжкий, вимушене положення із фіксацією плечового поясу. Частота д ихальних рухів 32/хв. Дистанційні різнокаліберні хрипи, аускультативно – диха ння суттєво послаблене, поодинокі сухі хрипи. АТ- 110/70 мм.рт.ст, Рs- 120/хв, ритмічний. Препара там якої групи слід надати перевагу при наданні невідкладної допомоги? A *Гормони B Адреноміметики C Холіноміметики D Метилксантини E Серцеві глікозиди 168 До фельдшера ФАПу звернувся хворий П., 52 років, механізатор, з і скаргами на кашель зі слизово – гнійним мокротинням, задишку змішаного характе ру у спокої, слабкість, пітливість. Хворіє хронічним бронхітом протягом 15 років. Ба гато палить, постійно – контакт з пилом. Останні два тижні почав відмічати напад яд ухи вночі, посилення задишки. Об’ єктивно: ЧДР 24/хв. Грудна клітка бочкоподібна. П альці у вигляді В« барабанних паличокВ» . Перкуторно – над легенями леген евий звук із коробковим відтінком. Аускультативно – дихання послаблене, сухі свис тячі, деручі хрипи. Яке ускладнення хронічного бронхіту розвинулось у хворого? A *Емфізема з бронхоспастичним сидромом B Дифузний пневмосклероз C Хронічне легеневе серце D Пневмонія E Бронхоектатична хвороба 169 До фельдшера ФАПу звернувся хворий Л., 38 років, зі скаргами на підвищення t 0 тіла до 39 0 С, задишку змішаного характеру при незначно му фізичному навантаженні, кашель із мокротинням коричневого кольору, біль під правою лопаткою при диханні, кашлі. Захворів гостро, три дні тому, після переохолодження. Об’ єктивно: ге рпетичні висипи на губах, перкуторно – притуплення під кутом лопатки справа, там же аускультативно крепітація на висоті вдиху. Який діагноз є найбільш ймовірним? A *Позагоспітальна пневмонія нижньої дол і правої легені B Правобічний ексудативний плеврит C Інфільтративний ТВС правої легені D Бронхоектатична хвороба E Рак правої легені 170 Фельдшера ШМД викликали до хворої 48 років, що скаржиться на г оловний біль, запаморочення, нудоту, блювання, серцебиття. Хвора збуджена , обличчя гіперемійоване. АТ- 200/100 мм. рт.ст. Пульс - 120/хв., ритмічний. Тони серця звучні, акцен т ІІ тону на аорті. Яким препаратам слід надати перевагу при надані неві дкладної допомоги цій хворій? A *? – адреноблокатори B Інгібітори АПФ C Сечогінні засоби D Антагоністи Са E Спазмолітики 171 До чоловіка 50 років викликали фельдшера ФАПу в зв’ язку зі с каргами на пекучий біль за грудиною з іррадіацією в ліву руку та плече, що триває більш е години і не знімається нітрогліцерином, виник після фізичного навантаження. Хво рий неспокійний, шкіра бліда, вкрита потом. АТ 130/70 мм.рт.ст., Рs – 100/хв., ритмічний. Тони серця гл ухі, на ЕКà – глибокий зубець Q, підвищений сегмент ST, зубець Т негативн ий. Яким буде ймовірний діагноз? A *Гострий інфаркт міокарда B Стенокардія напруги C Нестабільна стенокардія D Гіпертонічний криз E Гостра лівошлуночкова недостатність 172 Фельдшера ФАПу викликали до хворого 40 років, що скаржиться н а пульсуючий головний біль, запаморочення, нудоту, стискаючий біль в серці, задишк у. Хворіє гіпертонічною хворобою 10 років. Стан погіршився на протязі трьох днів, післ я авралу на роботі. АТ вЂ“ 210/130 мм рт.ст. Пульс – 90/хв. Тони серця ритмічні, акцент ІІ тону н ад аортою, ЧДР– 22/хв., дихання везикулярне. Набряки на гомілках. Яке усклад нення розвинулось у хворого? A *Гіпертонічний криз другого порядку B Гіпертонічний криз першого порядку C Гостра серцева недостатність D Стенокардія E Інфаркт міокарда 173 Хворий Д., 52 років, звернувся до фельдшера ФАПу в зв’ язку зі с тійким підвищенням АТ до 190/100 мм рт.ст. Скаржиться на серцебиття, біль у навколосерце вій ділянці, головний біль, дратівливість. Об’ єктивно:гіперемія обличчя. Набряк и відсутні. Ліва межа серця на 2 см назовні від лівої середньоключичної лінії. Рs – 106/хв, нап ружений, акцент другого тону на аорті. Аналіз сечі – норма. Препарати якої групи є на йбільш доцільними для стартової терапії? A * beta – блокатори B Антагоністи Са C Інгібітори АПФ D Блокатори рецепторів ангіотензину E Сечогінні препарати 174 У хворого Б, 65 років після фізичної праці на присадибній діля нці раптово з’ явився інтенсивний, пекучого характеру загрудинний біль, тривалі стю 1,5 години, із іррадіацією у ліве плече, щелепу. Родичі викликали бригаду ШМД. Хворий збу джений , блідий, вкритий холодним потом. АТ- 60/40 мм.тр.ст., Рs – 100 / хв , тони послаблені. Частота дихальних рухів 22/хв, в нижніх долях легенів поодинокі вологі хрипи. Ві д госпіталізації категорично відмовляється. Яка тактика фельдшера є доціль ною? A *Морфін, ізотек, допамін в/в, госпіталізац ія у спеціалізоване відділення B Лазікс, корглікон, преднізолон в/в, спост ереження сімейного лікаря C Еуфілін, нітрогліцерин, дібазол, амбулаторне лікува ння нітратами D Строфантін, лазікс, реополіглюкін, спост ереження в динаміці E Морфін, аналгін, строфантін, госпіталіза ція за бажанням хворого 175 Хвора К, 21 рік, звернулась до фельдшера здоров пункту зі скар гами на підвищення t? тіла до 37,3 0 С, слабкість, пітливість, серцебиття, біль в ділянці серця, біль, почервоніння, набряк колінних суглобів. Два тижні тому перенесла ангіну. Об’ єктивно: на гомілках блідо- рожева кільцевидна висипка. АТ- 110/70 мм рт.ст. Ліва межа с ерця на 0,5 см назовні від лівої середньо ключичної лінії, на верхівці – м ’ який систолічний шум. Аналіз кроⳠ– лейк.- 10,2 х 10 9 /л, ШОŠ– 35 мм/год. Якою повинн а бути вторинна профілактика даного захворювання після проведення курсу лікування у ст аціонарі? A *Біцилін – 5 впродовж 5 років щомісяця B Біцилін – 5 впродовж 3 років щомісяця C Біцилін – 3 при інтеркурентній інфекції D Бензілпеніцилін навесні та восени E Аспірин навесні та восени 176 До фельдшера ФАПу звернувся хворий Б, 42 років зі скаргами на стискаючий біль у правому підребір’ ї із іррадіацією під праву лопатку (поси люється після жирної, смаженої їжі), нудоту, сухість та гіркоту в роті, періодично – металев ий присмак. Вважає себе хворим останні два роки, самостійно лікувався аллахолом. Об ’ єктивно: шкіра звичайного кольору, склери субіктеричні. Язик сухуватий, обкладений жо вто – білим нальотом. Живіт помірно болісний в точці Кера. Який найбільш вірогідний ді агноз? A *Хронічний холецистит B Хронічний гепатит C Цироз печінки D Хронічний панкреатит E Дискінезія жовчно – вивідних шляхів 177 До фельдшера здоровпункту звернувся хворий С, 38 років, що пер ебуває на В« ДВ» обліку з приводу виразкової хвороби 12 – ти палої кишки. Загострення щорічні, сезонні , двічі перебіг захворювання ускладнювався шлунково – кишковими кровотечами. . Хворий палить, дієти не дотримується. У теперішній час скарг не пре д’ являє, але стурбований подальшим перебігом хвороби. Які профілактичні засоби є на йбільш ефективними для запобігання рецидиву ВХ? A *Сезонний (весна - осінь) прийом ІПН, антибі отиків,плівкоутворюючих B Сезонний (літо - зима) прийом антацидів C Сезонний прийом блокаторів Н вЂ“ гістаміно – рецепт орів D Відмова від паління, суворе дотримання д ієти E Щорічне санаторно-курортне лікування,п рийом антацидів 178 До фельдшера ФАПу звернулась хвора П, 45 років, зі скаргами на жовтяницю, носові кровотечі, появу синців на тулубі, кінцівках, схуднення, збі льшення живота, важкість у підребір’ ях, слабкість, адинамію. В анамнезі вЂ“ періодичне зловживання алкоголем, безконтрольний прийом НПЗП, анальгетиків (з приводу артрал гій) останні два роки. Об’ єктивно: іктеричність шкіри, склер, дефіцит ваги, В« суд инні зірочкиВ» на шкірі, живіт збільшений у об’ ємі, пупок випнутий, виражена судинна сітк а на черевній стінці. Який діагноз є найбільш ймовірним? A *Цироз печінки. Портальна гіпертензія B Гострий інфекційний гепатит C Хронічний гепатит D Хронічний холецистит E Жовчно - кам’ яна хвороба 179 Хворий Д, 45 років, тракторист, звернувся до фельдшера ФАПу зі скаргами на щоденну блювоту їжею, з’ їденою напередодні, відчуття важкості, роз пирання у епігастрії, втрату ваги (близько 10 – ти кг за останні два місяці), сухість в роті, відрижку тухлим, слабкість, адинамію. Тривало займався самолікуванням ранітідіном в з в’ язку із періодичним болем (переважно навесні) у епігастрії. Часто турбували печія, нуд ота, закрепи. Об’ єктивно: дефіцит ваги 15 кг. Шкіра бліда, суха. Аускультативно – нижня межа шлунку на 5 см нижче пупка. Яке ускладнення є найбільш ймовірним? A *Стеноз пілоричного відділу шлунка B Рак шлунка C Пенетраця виразки шлунка D Шлунково – кишкова кровотеча E Загострення хронічного панкреатиту 180 Хворий Т, 51рік, звернувся до фельдшера ФАПу зі скаргами на бі ль ріжучого характеру у лівому підребір’ ї переважно після жирної їжі із іррадіац ією у поперековий відділ хребта, нудоту, відрижку повітрям, мазеподібні випорожнення 3 – 4 ра зи на добу. Об’ єктивно: дефіцит ваги 8 кг. Пальпаторно – болючість у лівому підребі р’ ї, зоні Шофарра. Які додаткові обстеження є найбільш інформативними? A *? - амілаза крові, копрограма, УЗΠ– орган ів черевної порожнини B Діастаза сечі, дуоденальне зондування, р ентгеноскопія шлунку C ФГДС, аналіз шлункового соку, копрограма D Рентгеноскопія шлунку, ФГДС, копрограма E Аналіз калу на приховану кров, дуоденаль не зондування, УЗΠ– органів черевної порожнини 181 Хворий П, 37 років, економіст, звернувся до фельдшера ФАПу зі с каргами на біль у епігастрії, переважно В« нічнийВ» , В« голоднийВ» , печію, в ідрижку кислим, закрепи, нудоту, періодично блювоту кислим на висоті болю із подальшим змен шенням больового синдрому. Відмічає сезонні загострення (весна - осінь), остан нє погіршення стану на фоні психоемоційних навантажень. Об’ єктивно: червоний дермог рафізм. Пальпаторно – болючість в зоні проекції бульби 12-ти палої кишки. Яка схема лікування є найбільш ефективною? A *Омепразол, антибіотики (2), плівкоутворюв ачі B Блокатори Н-гістамінорецепторів, антиб іотики, спазмолітики C Спазмолітики, плівкоутворювачі, анальгетики D Спазмолітики, антациди, прокінетики E Антибіотики, антациди, прокінетики 182 Хвора Г, 23 років, звернулась на ФАП зі скаргами на інтенсивни й біль у поперековій ділянці справа без іррадіації, підвищення t 0 д о 39 0 С, остуду, нудоту, сухість в роті, часте сечовипускання, виділення каламутної, із пластівцями та ос адом, сечі. Об’ єктивно: шкіра бліда, волога. АТ- 130/80 мм рт.ст. Рs – 100/хв. Живіт м’ який, безболіс ний. Симптом Пастернацького позитивний справа.В аналізі сечі – білок 0,68 г/л, L – 30 – 35 в п/з, Ер – 2-3 в п/з, бактерії, слиз. Ваш попередній діагноз? A *Гострий правобічний пієлонефрит B Хронічний правобічний пієлонефрит C Гострий гломерулонефрит D Хронічний гломерулонефрит E Сечокам’ яна хвороба 183 На ФАП звернувся хворий Ю, 53 років зі скаргами на оніміння, па рестезії кінцівок, незначне похитування при ходьбі, пекучість кінчика язика, с лабкість, адинамію. Вісім років тому – субтотальна резекція шлунку. Об’ єктивно: шкіра бл іда із жовтяничним відтінком. Язик яскраво – червоний, В« лакованийВ» , зниження чутлив ості кінцівок. Загальний аналіз крові: Ер – 2,6 Х 10 12 /л, Нb – 72 г/л, КП вЂ“ 1,3, тільця Жолі. В аш попередній діагноз? A *В 12 -дефіцитна анемія B Залізодефіцитна анемія C Гемолітична анемія D Гіпопластична анемія E Хронічний лімфолейкоз 184 Родичами хворого Н., 56 років, викликана бригада ШМД з приводу появи значно уповільненої мови, загальмованості у хворого. Останні 3 міс яці відмічав сонливість, мерзлякуватість зниження апетиту, закрепи, збільшення ваг и, лущення шкіри. Два роки тому переніс струмектомію з приводу ДТЗ. Об'єктивно: шкіра с уха, груба, холодна, із жовтуватим відтінком. Щільні набряки обличчя, кінцівок. АТ 90/60 мм.рт.мт. Ps – 55/хв. Чим зумовлений стан хворого. Ваша тактика? A *Гіпотіреоз. Госпіталізація у терапевти чне відділення B Ішемічний інсульт, госпіталізація у нев рологіне відділення C Серцева недостатність, госпіталізація у кардіологі чне відділення D Рецидив дифузного зобу, спостереження у ендокринолога E Гострий гломерулонефрит, госпіталізаці я у терпевтичне відділення 185 Хвора В., 38 років звернулась до фельдшера ФАПу зі скаргами на безсоння, дратівливість, пітливість, тремор кінцівок, серцебиття, сху днення на фоні підвищеного апетиту, появу пігментації навколо очей. Стан погіршився за останні 3 місяці, після психотравми. Об'єктивно: Дефіцит ваги 10 кг. Щитоподібна зало за дещо збільшена., блиск очей. Рідке кліпання очима. Екзофтальм. АТ 160/100 мм.рт.ст . Ps- 108 уд/хв. A *Тіреотоксикоз B Гіпотіреоз C Ендемічне воло D Гострий тіреоїдіт E Гіпертонічна хвороба 186 На ФАП звернувся хворий К, 25 років, зі скаргами на спрагу, сухі сть в роті, схуднення, часте сечовипускання, збільшення добового діурезу, слабкі сть, адинамію, нудоту. Вважає себе хворим 3 місяці, після психотравми. Об'єктивно: Дефіцит ваги 8 кг, шкіра суха, гіперемія щік. АТ вЂ“ 130/80 мм.рт.ст. Ps 100 в/хв, язик сухий. Живіт дещо б олісний у епігастрії. ЧДР– 22 в/хв. Запах ацетону у видихуваному повіт рі. Вкажіть попередній діагноз. A *Цукровий діабет B Хронічний пієлонефрит C Хронічний гепатит D Тіреотоксикоз E Хронічний панкреатит 187 Хвора К., 49 років, звернулась до фельдшера ФАПу зі скаргами на інтенсивний біль у суглобах кистей, ліктьових, колінних, появу ділянок гіперем ії на спинці носа та щоках, лущення шкіри носа та щік. Підвищена температура тіла до 37,8 0 С, слабкість, серцебиття, помірна задишка при фізичному навантаженні. Вв ажає себе хворою після перенесеної ГРВІ, лікування антибіотиками. Об'єктивно: гіпе ремія, лущення шкіри спинки носа та щік, систолічний шум на верхівці, АТ 110/70- мм.рт.ст., пульс 96/хв. Аналіз крові: ШОŠ– 50 мм/год, L – 8,9 х 10 9 /л. Аналіз сечі – б ілок 0,56 г/л. Найбільш ймовірний діагноз A *Системний червоний вовчак B Ревматоїдний артрит C Дерматоміозит D Ревматизм E Системна склеродермія 188 На ФАП звернулась хвора П., 42 років, зі скаргами на біль у дрібн их суглобах кистей, скутість у суглобах, підвищення температури тіла до 37, 8 0 С. Захворіла після переохолодження тиждень тому. Об'єктивно: ІІ,ІІІ п'ястно – ф алангові та міжфалангові проксимальні суглоби ІІ, ІІІ пальців набряклі, гарячі на до тик, дефігуровані, рухи різко болісні. Аналіз крові L – 7,2х10 9 ШОŠ– 52 мм/год. Ваш попередній діагноз? A *Ревматоїдний артрит B Подагра C Ревматизм D Дерформуючий остеоартроз E Системний червоний вовчак 189 У хворого 53 років, шахтаря, після охолодження підвищилась те мпература тіла 37,7 0 С, з’ явився озноб, пітливість, незначний кашель. Всі симптоми турбують хворого протягом місяця. Рентгенологічно: негомогенне вогнище в правій леге ні. Який діагноз поставить фельдшер? A *Вогнищевий туберкульоз B Загострення хронічного бронхіту C Вогнищева пневмонія D Крупозна пневмонія E Емфізема легень 190 Пацієнтка 50 років, поскаржилась фельдшеру, що вчора сеча ста ла кольору В« м’ ясних помиївВ» . Для якого захворювання характерний даний симпт ом? A *Гострого гломерулонефриту B Сечокам’ яної хвороби C Гострого гепатиту D Гострого пієлонефриту E Гострого циститу 191 У хворого К. на фоні гострого інфаркту міокарда та підвищен ого АТ розвинувся набряк легень. Який препарат використає фельдшер для розвантажен ня малого кола кровообігу? A *Фуросемід B Астрофантин C Анаприлін D Гепарин E Мезатон 192 Хворий стоїть на В« ДВ» обліку з приводу ревматоїдного ар триту. Фельдшер призначає профілактичне лікування. Який лікувальний засіб доцільні ше призначити хворому? A *Діклофенак B Цитрамон C Преднізолон D Тріхапол E Діпразін 193 Хворому М. 20 років, призначена протитуберкульозна хіміопро філактика. Який препарат використає для цього фельдшер? A *Ізоніазід B Лінкоміцин C Гентаміцин D Цефазолін E Ампіцилін 194 Хворого турбує кашель з виділенням до 200 мл на добу гнійного харкотиння з неприємним запахом, особливо вранці повним ротом, Т 37 0 С. З анамнезу: 12 років хворіє на хронічний бронхіт. Виділення харкотиння посилює ться у положенні хворого на лівому боці. Пальці мають вигляд барабанних паличок, нігті – годинникових скелець. Про яку патологію подумає фельдшер в першу чергу? A *Бронхоектатична хвороба B Туберкульоз легень C Абсцес легень D Хронічний гнійно-обструктивний бронхіт E Пневмоконіоз 195 Обстежуючи пацієнта фельдшер визначив у нього наступні си мптоми: сухість шкіри, ламкість і викришування нігтів, випадання волосся, заїди, с потворення смаку (вживає крейду, вапно, гіпс). Який синдром основного захворювання за підозрить фельдшер? A *Сидеропенічний B Анемічний C Пухлинної інтоксикації D Геморагічний E Неврологічний 196 Хворий 61 рік, хворіє на хронічний гастрит типу А 15 років, пості йні загострення восени та весною. За останні півроку схуд на 12 кг, з’ явилася відраза д о м’ ясних страв. Який з додаткових методів обстеження є найбільш показовий для вс тановлення діагнозу? A *Фіброгастроскопія з біопсією B Аналіз шлункового вмісту C Рентгенографія шлунку з BaSO 4 D Колоноскопія E УЗД 197 До фельдшера здоровпункту звернувся хворий, в якого при енд оскопічному обстеженні шлунку виявили Helicobacter pylori. Який з даних лікарських засобів має ан тибактеріальну дію на Helicobacter pylori? A *Кларитроміцин B Ампіцилін C Еритроміцин D Стрептоміцин E Цефазолін 198 На ФАП до фельдшера звернувся хворий, який стоїть на В« ДВ» обліку з приводу мітральної вади серця. В якій точці найкраще вислуховується мітральни й клапан? A *Верхівка серця B В ІІ міжребер’ ї справа C В точці Боткіна D Біля основи мечоподібного відростка E В ІІ міжребер’ ї зліва 199 Хворий С., 54 р. стоїть на В« ДВ» обліку з приводу ішемічної хв ороби серця. Періодично звертається до фельдшера ФАПу для контролю ЕКГ. В якій точц і реєструється ЕКГ з грудної клітки в першій позиції (V 1)? A *Біля правого краю грудини в 4 міжребер’ ї B Біля лівого краю грудини 4 міжребер’ ї C На лівій передньоаксілярній лінії в 5 міжребер’ ї D На середньоаксілярній лінії в 5 міжребер ’ ї E На лівій середньоключичній 5 міжребер’ ї 200 До фельдшера на ФАП звернувся пацієнт з болями за грудиною інтенсивного пекучого, стискаючого характеру. Який варіант дій медичного працівн ика ви вважаєте найбільш правильним в даній ситуації? A *Заспокойте хворого, дайте нітрогліцери н, введіть анальгетики, зніміть ЕКГ, викличте швидку допомогу B Заспокойте хворого, викличте швидку мед ичну допомогу, працівники якої нададуть хворому потрібну допомогу C Заспокойте хворого, дайте нітрогліцери н, введіть анальгетики і зверніться до дільничного терапевта D Заспокойте хворого, відправте хворого в найближчу лікарню будь-яким транспортом негайно E Заспокойте хворого, введіть наркотичні анальгетики, викличте швидку медичну допомогу 201 Чоловік 37 років хворіє на інсулінозалежний цукровий діабет . Перехворів на ангіну, після чого посилилась спрага, з’ явилася нудота, блювання, болі в животі, сонливість. Вночі втратив свідомість. Об’ єктивно: пульс – 125/хв., АТ вЂ“ 80/45 мм. рт. ст., шкіра суха. Дихання шумне. Печінка + 4 см. Глюкоза крові 28 ммоль/л. Яке ускла днення основного захворювання виникло у хворого? A *Кетоацидотична кома B Уремічна кома C Гіперосмолярна кома D Гіпоглікемічна кома E Печінкова кома 202 Чоловік 35 років скаржиться фельдшеру В« Швидкої допомоги В» на постійні тупі болі в верхній половині живота, які посилюються після вживання жи рної або солодкої їжі. Біль має оперізуючий характер, супроводжується нудотою, блюван ням, здуттям живота, частим випорожненням. За останні два місяці схуд на 5 кг. Об’ єктивно: живіт здутий, болісний в лівому підребір’ ї. Про яке захворювання може ду мати фельдшер? A *Хронічний панкреатит стадії загострен ня B Хронічний холецистит стадії загостренн я C Виразкову хворобу шлунка в стадії загострення D Хронічний ентероколіт стадії загострен ня E Хронічний гастрит тип А в стадії загостр ення 203 Чоловік 60 років протягом 25 років хворіє на виразку шлунка. Пр отягом останнього року характер болів змінився: вони стали постійними, знизився ап етит, з’ явилась слабкість, зниження кислотності шлункового соку. Яке ускладнення вир азкової хвороби може запідозрити фельдшер у хворого? A *Малігнізація виразки B Перфорація виразки C Пенетраця виразки D Шлункова кровотеча E Стеноз пілоруса 204 У пацієнта 42 років скарги на слабкість, задишку, серцебиття, стискаючі болі в ділянці серця, запаморочення. Виражена блідість шкіри, пульсація со нних артерій, хитання голови. Верхівковий поштовх посилений, розлитий, піднімаюч ий. Пульс високий, 90/хв. АТ вЂ“ 130/60 мм рт. ст. Аускультативно: І-й тон послаблений на верхівці серця, ІІ-й тон послаблений на аорті, діастолічний шум на аорті та в т. Боткіна-Ерба. В анамнезі ревматизм. Який попередній діагноз поставить фельдшер? A *Недостатність клапанів аорти B Незрощення міжшлуночкової перетинки C Недостатність мі трального клапана D Стеноз мітрального отвору E Стеноз гирла аорти 205 При обстеженні пацієнта 48 років фельдшер виявив симптоми: ж овтяницю, задишку, В« судинні зірочкиВ» , печінкові долоні, асцит, симптом В« голови медузиВ» . Для якого захворювання характерні дані симптоми? A *Цироз печінки B Холангіту C Панкреатиту D Холециститу E Жовчокам’ яної хвороби 206 Пацієнту К., 46 років із виразковою хворобою шлунка фельдшер п ризначив ранітідін. До якої групи препаратів відноситься цей препарат? A *Блокаторів гістамінових Н-рецепторів B ?-адреноблокаторів C М-холіноблокаторів D Симпатолітиків E Блокаторів протонової помпи 207 Пацієнту 48 років із гіпертонічною хворобою фельдшер призна чив каптопріл. До якої групи препаратів належить цей препарат? A *Інгібіторів АПФ B Блокаторів кальцієвих канальців C а-адреноблокаторів D Гангліоблокаторів E ?-адреноблокаторів 208 Хворий К., 30 р., стоїть на В« ДВ» обліку з приводу хронічного м ієлолейкозу. Що є найбільш характерним клінічним симптомом розгорнутої стадії хроні чного мієлолейкозу? A *Спленомегалія B Гепатомегалія C Збільшення лімфатичних вузлів D Кровоточивість E Гарячка 209 Фельдшер поставив діагноз хворому: негоспітальна пневмон ія. Який антибіотик використає фельдшер на початковій стадії лікування пневм онії, що виникла під впливом пневмококів і стрептококів? A *Цефтріаксон B Канаміцин C Тетрациклін D Стрептоміцин E Левоміцин 210 У хворого розвинувся приступ бронхіальної астми. Яку групу препаратів застосує фельдшер для зняття приступу? A *?2-агоністи B Антибіотики C Відхаркувальні D Протикашльові E Сульфаміламіди 211 При об’ єктивному обстеженні хворого, фельдшер виявив аси метрію грудної клітки з відставанням її правої половини в акті дихання, втягнення м іжреберних проміжків справа, посилене голосове тремтіння на хворій стороні. Перкуторни й звук справа притуплений. Який ваш висновок щодо характеру процесу? A *Запалення легеневої тканини B Підвищена повітряність C Пневмосклероз D Емфізема легенів E Бронхоспазм 212 У чоловіка 25 років, при аускультації легень фельдшер визнач ив на висоті вдиху мілкий тріск, що нагадує тертя волосся біля вуха. Як називається да ний симптом? A *Крепітація B Шум тертя плеври C Вологі хрипи D Сухі хрипи E Шум тертя перикарда 213 Який тип кровоточивості характерний для гемофілії: A * Гематомний B Петехіально екхімозний C Синячково-гематомний D Васкулітно-пурпурний E Ангіоматозний 214 До Вас звернулась пацієнтка із діагнозом залізодефіцитна анемія. Який продукт харчування першочергово Ви порекомендуєте пацієнтці для вживання ? A * Печінку B Квасолю C Яблука D Лимони E Гречану кашу 215 Пацієнтку 49 р. доставлено на ФАП без свідомості. Шкіра суха, о чні яблука м"які, шумне глибоке дихання Куссмауля , відчувається запах ацетону з р ота . Який патологічний стан спостерігається у пацієнтки? A * гіперглікемічна кома B печінкова кома C уремічна кома D гіпоглікемічна кома E запаморочення 216 У пацієнтки 40 р., виникли інтенсивний біль у правому підребе р’ ї, який іррадіює в праве плече, лопатку, нудота, повторне блювання. Позитивні симпто ми Ортнера, Мерфі. Про яке захворювання свідчать дані ознаки? A * гострий холецистит B ниркову кольку C гострий панкреатит D пенетрацію виразки E перфоративну виразку 217 Пацієнтка 30 р., скаржиться на серцебиття, неспокійний сон, ро здратованість, пітливість. Хворіє приблизно півроку . Шкіра волога, спосте рігається тремор кінцівок, збільшення щитоподібної залози І ст. Тони серця голосні , ми готлива аритмія, пульс 100/хв, АТ вЂ“ 140/80 мм рт ст. Для якого захворювання характ ерні дані ознаки ? A * дифузне тиреотоксичне воло B рак щитоподібної залози C гіпотиреоз D ендемічне воло E тиреоїдит 218 Генетична схильність, надмірне вживання солі, атеросклеро з, який призводить до ішемії нирок з виділенням риніну, призводить до такого захворюван ня: A *Гіпертонічна хвороба B Міокардит C Ревматизм D Стенокардія E Інфаркт міокарду 219 У хворої на бронхіальну астму почався сухий кашель, виникла гостра нестача повітря, дихання утруднилось, видих здійснюється зі свистом і чути н а віддалі. Які препарати використаєте для надання невідкладної допомоги? A *10 мл 2,4% розчину еуфіліну +10 мл 0,9% розчину хлор иду натрію B 1 мл 0,05% розчину строфантину C 1 мл 0,06% розчину корглікону D 4 мл 1% розчину дибазолу E 10 мл 40% розчину глюкози 220 Пацієнтка 28 років, скаржиться на нездужання, головний біль, з адишку , мутну сечу червонуватого кольору ,що з'явилися через 2 тижні після пере несеної ангіни. Об’ єктивно: Рs 88 за хв., напружений, ритмічний, АТ 170/95 мм рт. ст. Стан задовільн ий. Шкіра блідо-рожевого кольору, обличчя набрякле. Для якого захворю вання характерні дані проблеми? A * Гострого гломерулонефриту B Гострого пієлонефриту C Хронічного пієлонефриту D Сечокам'яної хвороби E Хронічного гломерулонефриту 221 У пацієнтки М., 43 років з гіпертонічною хворобою виник сильн ий головний біль, запаморочення, блювання, мерехтіння "мушок " перед очима, АТ 195/100 мм рт ст. Який лікарський препарат використаєте для надання невідкладн ої допомоги ? A * 5 мл 25%розчину магнію сульфату B 1мл 0,05% розчину строфантину C 1 мл 3% розчину преднізолону D 1мл 1% розчину мезатону E 1 мл 1% розчину димедролу 222 Вас викликали до пацієнтки , яка скаржиться на: гострий біль у ділянці серця стискаючого характеру , який віддає в ліву руку, триває пона д 30 хвилин. Зі слів пацієнтки: приймала нітрогліцерин під язик тричі , але біль не проходив. Яке захворювання Ви запізрите? A * інфаркт міокарда B серцеву астму C набряк легенів D стенокардію E бронхіальну астму 223 У пацієнтки, яка хворіє цукровим діабетом виникли такі проб леми: відчуття голоду , тремтіння тіла, судоми, запамороченн я. Це свідчить про: A * гіпоглікемію B гіперглікемію C гіпертермію D гіпертензію E гіпотермію 224 До Вас звернулася жінка 28 років із проханням вказати причин у залізодефіцитної анемії: A * тривалі і значні менструальні крововтрати B дія іонізуючого випромінювання C дія токсичних хімічних речовин D гемоліз еритроцитів E дефіцит вітаміну В 12 225 Пацієнтка 39 років, скаржиться на зниження працездатності, с лабкість. Спотворення смаку (їсть крейду), появу „ заїдів“ у кутиках рота, підвищену ламкість нігтів, волосся. Вважає себе хворою протягом останнього року, коли появилис ь розлади оваріально – менструального циклу.загальний аналіз крові: Нb 60 г/л, ер.-3.0*10 12 /л, к.п.- 0,7. Для якої анемії характерні дані ознаки? A *залізодефіцитної B гемолітичної C гіпостатичної D постгемолітичної E мегалобластичної 226 На ФАП звернулась пацієнтка із скаргами на напад сильного г оловного болю, серцебиття, нудоту, блювання. Гіперемія шкіри обличчя, трем тіння всього тіла. Рs -100/хв., АТ вЂ“ 240/120 мм рт. ст.,межі серця розширені, тони ослаблені, а кцент ІІ тону над аортою. Вкажіть, яке ускладнення виникло. A * гіпертензивний криз B серцева астма C інфаркт міокарду D судинна недостатність E інсульт 227 На ФАП звернулась пацієнтка із скаргами на кашель із виділ енням „ іржавого “ харкотиння, підвищення температури тіла до 39 0 С, загальну слабкість. Шкіра суха, гаряча на дотик,ЧД -30/хв., над легенями справа- притуплений пер куторний звук, ослаблене везикулярне дихання, крепітація. Який попередні й діагноз Ви поставите? A *крупозна пневмонія B гострий бронхіт C сухий плеврит D туберкульоз легенів E бронхіальна астма 228 У хворої, 50 років, раптово виник гострий біль у поперековій д ілянці з правого боку, який іррадіює на внутрішню поверхню стегна і в статеві органи, б іль при сечовипусканні. Дані симптоми, характерні для: A * Ниркової кольки B Печінкової кольки C Гострого апендициту D Гострого холециститу E Гострого панкреатиту 229 До ранніх симптомів туберкульозної інтоксикації відносят ься такі симптоми: A *Субфебрильна температура B Болі в грудній клітці C Задишка D Кровохаркання E Шум тертя плеври 230 В маніпуляційному кабінеті, після введення цефтріаксону, ж інка 30 років відчула себе погано: з'явилося почуття задухи, втратила свідомість, АТ 60/30 м л рт.ст.. Вкажіть, яке ускладнення виникло у пацієнтки ? A * Анафілактичний шок B Серцева астма C Токсико-інфекційний шок D Кардіогенний шок E Непритомність 231 Хвора, 30 р., скаржиться на остуду, біль в поперековій ділянці т упого характеру, дизурічні явища, слабкість, головний біль. Об’ єктивно: позитивний си мптом Пастернацького. У сечі: лейкоцитурія, протеїнурія, бактеріурія. Для якого зах ворювання характерні ці проблеми? A *Гострий пієлонефрит B Гострий гломерулонефрит C Хронічний пієлонефрит D Хронічний гломерулонефрит E Нирково-кам’ яна хвороба 232 У чоловіка 62 років після фізичної праці виник стискаючий за грудинний біль з іррадіацією у ліву лопатку. Який із препаратів доцільніше призначити па цієнту? A *Нітрогліцерин під язик B Строфантин C Кордіамін D Аспаркам E Дибазол 233 Пацієнт скаржиться на біль в грудній клітці зліва, який пос илюється під час кашлю, дихання. Аускультативно: дихання ослаблене, шум тертя плевр и. Який найбільш імовірний діагноз? A * Сухий плеврит B Сухий перикардит C Ексудативний перикардит D Стенокардія E Ексудативний плеврит 234 У пацієнта зненацька виник приступ ядухи. Лікувався з приво ду бронхіальної астми. Що потрібно використати в першу чергу для поліпшення стану па цієнта? A *Аерозоль із сальбутамолом B Содові інгаляції C Дихальну гімнастику D Масаж грудної клітки E Киснева терапія 235 У пацієнта скарги на періодичні сезонні болі в епігастраль ній ділянці, які виникають через 3-4 години після приймання їжі. При якому захворюванні біль ма ю таку характеристику? A *Виразкова хвороба 12-палої кишки B Виразкова хвороба шлунка C Дискінезія жовчних шляхів D Хронічний гепатит E Жовчно – кам’ яна хвороба 236 Основний метод виявлення туберкульозу легень при масових обстеженнях? A *Флюорографія B Бронхографія C Спірографія D Комп’ ютерна томографія E Рентгеноскопія 237 Пацієнт скаржиться на кашель з виділенням гнійного харкот иння, особливо вранці, задишку, серцебиття. Хворіє протягом 30 років. Під час огляду кінцівок пальці рук у вигляді „ барабанних паличок “, нігті у вигляді „ годиннико вих скелець “. Для якого захворювання це характерно? A *Бронхоектатична хвороба B Рак легень C Бронхіальна астма D Вогнищева пневмонія E Ексудативний плеврит 238 Фельдшера ФАПу викликали до пацієнта 53 років, який скаржить ся на слабість, підвищення температури тіла до 39,2°С, кашель із виділенням ір жавого харкотиння, болі в нижній частині грудної клітки справа, які посилюються при кашлі, задишку. Шкіра обличчя гіперемійована, синюшність носогубного трикутник а. Частота дихання 46 за хвилину: В легенях справа у підлопатковій ділянці: притупле ний перкуторний звук, аускультативно дихання з бронхіальним відтінком вологі, д рібноміхурцеві хрипи. Ймовірний діагноз? A * Крупозна пневмонія B Трахеїт C Вогнищева пневмонія D Бронхіт E Плеврит 239 Виберіть основний діагностичний симптом ексудативного пл евриту. A * Відсутність дихання B Сухі свистячі хрипи C Вологі дрібнопухирчасті хрипи D Шум тертя плеври E Посилене голосове тремтіння 240 У пацієнта Т. 58 років, на фоні гострого інфаркту міокарду ви ник кашель з виділенням пінистого харкотиння рожевого кольору. Яке ускладнення на вашу думку розвинулось у пацієнта? A *А Набряк легень B Бронхіальна астма C Серцева астма D Набряк Квінке E Пневмонія

Приложенные файлы

  • rtf 3738690
    Размер файла: 595 kB Загрузок: 0

Добавить комментарий