Укажіть особу за описом та фото


-63514541500Укажіть особу за описом та фото:
“Народився в в сім’ї священика. Навчався в Бережанській гімназії, закінчив Львівську духовну семінарію, був вільним слухачем Львівського університету, та, закінчивши семінарію — парафіяльним священиком по селах Львівщини. Письменник, поет — засновник нової української літератури в Галичині, культурно-громадський діяч і перший в нових часах речник відродження західноукраїнських (галицьких) земель. Очолив “Руську трійцю”. Виступав за рівноправність української мови з польською.”
А М. Шашкевич;
Б Я. Головацький;
В І. Вагилевич;
Г І. Могильницький.
-6353161030002. Укажіть особу за описом і фото:
“Український письменник, поет, драматург, зачинатель сучасної української літератури, громадський діяч, народився в родині дрібного дворянина, що служив канцеляристом у Полтавському магістраті. Автор першого в українській літературі твору, написаного й видрукованого живою народною мовою, який започаткував якісно новий етап розвитку української літературної мови.”
А М. Максимович;
Б Г. Квітка-Основ’яненко;
В С. Гулак-Артемовський;
Г І. Котляревський.
190560210703. Укажіть особу за описом і фото:
“Видатний український письменник, людина різнобічних інтересів і знань. Видав етнографічний збірник “Записки про Південну Русь”, роман “Чорна рада”, “Граматику” для народу, заснував власну друкарню та брав участь у виданні популярних книжечок для народної освіти. Із його драматичних творів відомі “Байда, князь Вишневенький”, “Петро Сагайдачний”, “Цар Наливай”, переклав твори Байрона, драми Шекспіра.”
А М. Костомаров;
Б В. Білозерський;
В М. Куліш;
Г М. Гулак.
67310212725004. Укажіть особу за описом і фото:
“Видатний історик, громадсько-політичний діяч, фольклорист, поет і прозаїк, людина високої освіченості, великого розуму, наполегливої праці. Його історичні праці “Мазепа”, “Руїна”, “Богдан Хмельницький” увійшли в скарбницю української історичної науки. “...Він став визначним просвітником і пробуджувачем народного руху, національної свідомості”, - писав про нього М. Драгоманов.”
А М. Костомаров;
Б П. Куліш;
В Т. Шевченко;
Г М. Маркевич.
673103219450005. Укажіть особу за описом і фото:
“Громадський, науковий і культурний діяч, археограф, етнограф, археолог. Народився у збіднілій шляхетській родині. Закінчив Київський університет, брав активну участь у студентському русі “хлопоманів”. У 1880 р. став деканом історико-філологічного факультету Київського університету. Його учнем був М. Грушевський. Брав активну участь у громадсько-політичному та культурному житті України: очолював „Громаду“ в Києві, а пізніше — „Загальну українську безпартійну демократичну організацію“.
А М. Драгоманов;
Б В. Антонович;
В Б. Познанський;
Г М. Костомаров.
6. Укажіть особу за описом і фото:
116205629348500“Народилася в с. Білявинцях на Тернопільщині в сім’ї священика. Навчалась у Львівській консерваторії. У 1893—1894 рр. продовжувала навчання в Мілані та Відні; водночас з успіхом виступала на оперній сцені в містах Італії, у Львові та Кракові. Відзначалася сильним чистим голосом (сопрано) широкого діапазону, з однаковим успіхом виконувала як ліричні, так і драматичні оперні партії; володіла також високим акторським обдаруванням. Cвітова критика початку XX ст. згадувала її поряд із найвидатнішими співаками світу (Ф. Шаляпіним, Е. Карузо).
А О. Кобилянська;
Б С. Крушельницька;
В М. Заньковецька;
Г М. Вовчок.
38104933957. Укажіть особу за описом та фото:
“ Видатний український композитор, піаніст, диригент, педагог, збирач пісенного фольклору, громадський діяч. Писав твори у різних жанрах: оперному, хоровому, вокальному, інструментальному, а обробці української народної пісні надавав величезного значення. Започаткувавши свідомий національний напрям в українській музиці, ще за життя заслужив собі епітет «батько української музики»..”А М. Лисенко;
Б П. Сокальський;
В М. Вербицький;
Г С. Гулак-Артемовський.
-190534086808. Укажіть особу за описом та фото:
«Відомий вчений-етнограф, поет і журналіст, юрист, активний діяч українського національного руху на Правобережній Україні. У студентські роки брав участь у діяльності петербурзької української громади. Був автором журналу «Основа». У 1863р. опублікував вірш «Ще не вмерла Україна», який згодом стане гімном. У 1873р. управитель справами Південно-Західного відділу географічного Російського товариства, після закриття якого (за Емським указом 1876р.) вченого заарештовано і вислано з Києва».
А М. Вербицький;
Б М. Драгоманов;
В П. Мирний;
Г П. Чубинський.
-317563722259. Укажіть особу за описом та фото:
“Філософ, гуманіст, просвітитель, поет, педагог. Працював викладачем етики та поетики в Харківському та Переяславському колегіумах. На його думку людина може стати щасливою пізнавши самого себе, а також слід займатись у житті тим, що людині природно відповідає. Автор творів «Сад божественних пісень», збірник байок «Басни харковскія». Пісню «Всякому городу нрав і права» використав І. Котляревський у п’єсі «Наталка Полтавка». Йому належить вислів: «Світ ловив мене, але не спіймав».”
А В. Каразін;
Б М. Шашкевич;
В Г. Сковорода;
Г П. Могила.
-1524017970510. Укажіть особу за описом та фото:
«Генерал-фельдмаршал, президент Петербурзької імператорської академії наук, граф і останній козацький гетьман Лівобережної України. Намагався відстоювати перед царським урядом автономію України. Домігся царського указу про заборону поширення на українців кріпацтва, деякий час без погодження з Петербургом призначав полковників, провів судову, військову, освітню реформи. Його гетьманство нащадки назвали «оксамитовою осінню української державності», особа досі викликає суперечки і дискусії – з одного боку він був відданим імперії, але з іншого – він зробив спробу відродити гетьманщину в повній її самостійності, незважаючи на абсолютну владу російського монарха.»
А П. Дорошенко;
Б Б. Хмельницький;
В І. Мазепа;
Г К. Розумовський.

Приложенные файлы

  • docx 1544191
    Размер файла: 584 kB Загрузок: 0

Добавить комментарий