РЗ Ф Фарма

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ

МЕДИЧНИЙ КОЛЕДЖ
ЗАПОРІЗЬКОГО державнОГО МЕДИЧНОГО університетУ
РОБОЧИЙ ЗОШИТ

до практичних занять
з навчальної дисципліни

ФАРМАКОЛОГІЯ
(ІV семестр)

Студента групи _____________

__________________________________________________________
прізвище, ім’я, по-батькові

Запоріжжя – 2014
ФАРМАКОЛОГІЯ. Робочий зошит до самостійної роботи та практичних занять для підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст» напряму підготовки 5.12020101 «Фармація». – Запоріжжя: Медичний коледж ЗДМУ, 2014. – 54 с.

Укладачі:
Арефіна В.О. - викладач, перша кваліфікаційна категорія, голова ЦМК природничо-наукової підготовки.
Тржецинська Н.І. – викладач-методист, вища кваліфікаційна категорія, директор медичного коледжу Запорізького державного медичного університету.

Рецензенти:Робочий зошит (IV семестр) складено згідно навчального плану та навчальної програми Міністерства охорони здоров’я України.
Навчальний матеріал підготовлено і структуровано відповідно до складових галузевих стандартів вищої освіти освітньо-кваліфікаційної характеристики (ОКХ) і освітньо-професійної програми (ОПП) підготовки молодших спеціалістів для спеціальності 5.12020101 «Фармація».
У даному зошиті до кожного практичного заняття наведено матеріал для самостійної позааудиторної та аудиторної роботи студентів, який потребує творчого опрацювання, сприяє розвитку інтелектуального, логічного і фармацевтичного мислення.
Характерною особливістю робочого зошита є завдання професійного спрямування: виписування рецептів, розв’язування ситуаційних задач, розрахунки доз і концентрацій, надання рекомендацій щодо шляху введення, способу застосування та взаємозамінності препаратів.
Для студентів вищих медичних навчальних закладів України ІII рівнів акредитації.
Схвалено на засідання циклової комісії природничо-наукової підготовки
Протокол № від 201 року.

Рекомендовано до друку методичною радою Медичного коледжу ЗДМУ.
Протокол № від 201  року.
Теми ТА ЗМІСТ ПРАКТИЧНИХ занять(ПЗ)
ТА САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ (СР) НА IV CЕМЕСТР.№ пп
Назви тем
СР/ПЗ

Години
СР/ПЗ

Стр.
СР/ПЗ


1

СР. Рецептура твердих та м(яких лікарських форм.


12

4ПЗ 1п1. Рецептура твердих та м(яких лікарських форм.


4

10


2

СР. Рецептура рідких та ін(єкційних лікарських форм.


12

16ПЗ 1п2. Рецептура рідких та ін(єкційних лікарських форм.


4

20


3

СР. Лікарські засоби, що впливають на аферентну іннервацію.


4

26ПЗ 2п1. Лікарські засоби, що впливають на аферентну іннервацію.


4

33

4
СР. Лікарські засоби, що впливають на еферентну іннервацію. Лікарські засоби, що діють у ділянці холінергічних синапсів
8
35


ПЗ 3п1. Лікарські засоби, що впливають на еферентну іннервацію. Лікарські засоби, що діють у ділянці холінергічних синапсів
4
42

5
СР. Лікарські засоби, що впливають на еферентну іннервацію. Лікарські засоби, що діють у ділянці адренергічних синапсів
6
44


ПЗ 4п1. Лікарські засоби, що впливають на еферентну іннервацію. Лікарські засоби, що діють у ділянці адренергічних синапсів
4
51


ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОПІДГОТОВКИ СТУДЕНТІВ
(ПОЗААУДИТОРНА РОБОТА)
ІЗ ТЕМИ «Рецептура твердих та м(яких лікарських форм»

1. Перелік питань, які виносять на самостійне опрацювання:

Визначення термінів відповідно до Закону України «Про лікарські засоби».
Рецепт. Правила виписування рецептів згідно з наказом МОЗ України № 360 від 19.07.2005 р.
Рецептура твердих лікарських форм (таблетки, драже, порошки, гранули, капсули).
Порівняльна характеристика м’яких лікарських форм.
Правила виписування м’яких лікарських форм у рецептах.

2. Проаналізуйте структуру рецепта і назвіть його частини

Назва закладу Код закладу за ЗКУД
(штамп закладу) Код закладу за ЗКПО
Медична документації ф-2


Номер (№)рецепта______________

РЕЦЕПТ 20____р.
(дата виписування рецепта)

За повну вартість Безплатно Оплата 50%

Прізвище, ініціали і вік хворого______________________________________
Адреса хворого і номер медичної
Картки амбулаторного хворого ______________________________________
Прізвище, ініціали лікаря___________________________________________
Rp.:


Rp.:
Rp.:

Підпис і особиста печатка М.П.
лікаря (розбірливо) печатка лікувально-
профілактичного закладу
Рецепт дійсний 10 днів «Для рецептів»
2 міс.(непотрібне закреслити)

Запам’ятайте найважливіші рецептурні скорочення
Скорочення латинською мовою
Повне написання
Переклад

aa
ana
у, рівними долями

ac, acid
acidum
кислота

amp
ampulla
ампула

aq
aqua
вода

aq. pur.
aqua purificata
вода очищена

but.
butyrum
масло (тверде)

comp., cps., cp.
compositus (a, um)
складне

D.

da, detur
видай


dentur
видано, нехай буде видано

D.S

da, signa
видай, зазнач


dentur, signetur
нехай буде видано, зазначено

D. t d
da (dentur) tales doses
видай (видати) таких доз

dil.
dilutus
розведений

div in. p. aeq.
divide in partes aequales
поділи на рівні частини

extr.
extractum
екстракт, витяг

f.
fiat (fiant)
нехай вийде (одержиться)

gtt.
gutta, guttae
краплі

inf.
infusum
настій

in ampull.
in ampulles
у ампулах

in tab
in tabulettis
у таблетках

lin.
linimentum
рідка мазь

liq
liquor
рідина

m.pil
massa pilularum
пілюльна маса

M.u.f.
misce, misceatum
перемішай (нехай перемішається)

N.
numero
кількістю

ol.
oleum
олія

pil
pilula
пілюля

p aeq.
partes aequales
рівні частини

pulv.
pulvis
порошок

q.s.
quantum satis
скільки потребується

r., rad.
radix
корінь

Rp.
recipe
візьми

rep.
repete, reperatur
повтори

rhiz.
rhizoma
кореневище

S.
Signa, Signetur
зазнач

Sem.
semen
насіння

simpl
simplex
простий

sir.
sirupus
сироп

sol.
solutio
розчин

Supp.
suppositorium
свічка, супозиторій

Tab.
tabuletta
таблетка

t-ra, tinc., tct
tinctura
настойка

Ung.
unguentum
мазь

Vitr.
vitrum
у склі

opt. praec
praecipitatus
осаджений

Past.
pasta
паста

Способи розрахунку доз лікарських препаратів для дітей різних вікових груп
Для молодих людей
18 років
3/4 дози дорослих

Для дітей:
14 років
1/2 дози дорослих


7 років
1/3 дози дорослих


6 років
1/4 дози дорослих


1 року
1/12 дози дорослих


до1 року
1/12-1/24 дози дорослих

3. Прочитайте дози, позначені в рецептах

Позначено
Читаємо

0,015 г


0,03 г


0,00015 г


0,001 г


0,000075 г


0,5 г


0,25 г4. Визначте як написати в рецептах такі дози:

Позначено
Читаємо

50 мг


330 мг


2,5 мг


2 мг


25 мг


5 мг


0,1 мг


10 г


200 г5. Заповніть структурно - логічні схеми:

ТВЕРДІ ЛІКАРСЬКІ ФОРМИ

Українська/латинська назва


Таблетки

______________


Драже

___________


Капсули

___________


Гранули

___________


Порошки

______________


КласифікаціяВизначення лікарських форм


М`які лікарські форми

Назва лікарської форми (українська та латинська)
МАЗІ


ПАСТИ
ЛІНІМЕНТИ
СУПОЗИТОРІЇ
ПЛАСТИРІ


КласифікаціяВизначення лікарської форми

6. Складіть рецептурні прописи:

№ пп
Завдання з рецептури
Рецепт

1
50 драже рибофлавіну (Riboflavinum) по 0,002 г. Вживати по 1 драже 2 рази на добу.Rp.:

2
12 таблеток цитрамону (Citramonum). Призначити по 1 таблетці при головному болю.Rp.:

3
20 порошків рифампіцину (Rifampicinum) по 0,3 г капсулах. Вживати по 2 капсули 2 рази
на добу за 30 хв. до їди.


Rp.:

4
30 складних порошків: 0,001 г рибофлавіну (Riboflavinum), 0,002 г тіаміну броміду (Thaimini bromidum).
Призначити по 1 порошку 3 рази на добу.


Rp.:

5
Порошок, що містить 1 г борної кислоти (Acidum boricum), 25 г цинку окису (Zinci oxydum),
40 г тальку (Talcum).
Призначити у формі присипки.Rp.:

6
20 таблеток дибазолу (Dibazolum) по 0,02 г. Призначити по 1 таблетці
3 рази на добу.Rp.:

7
50 мл 5% лініменту стрептоциду (Streptocidum). Змащувати уражені ділянки шкіри

Rp.:

8
20 г 0,5% мазі преднізолону (Prednisolonum). Для змащування шкіри
Rp.:

9
Мазь, що містить 1 г ксероформу (Xeroformium), 5 г цинку оксиду (Zinci oxydum), по 10 г вазеліну (Vaselinum) та ланоліну (Lanolinum).
Для змащування виразок.


Rp.:

10
Пасту, що містить 2 г кислоти саліцилової (Acidum salicylicum), цинку оксиду (Zinci oxydum) та крохмалю (Amylum) по 25 г,
вазеліну (Vaselinum) до 100 г.
Призначити для змащування шкіри

Rp.:

11
10 ректальних свічок з новокаїном (Novocainum) по 0,1 г. Призначити на нічRp.:

12
10 супозиторіїв „Анестезол”(Anaesthesolum). Призначити по
1 свічці на ніч


Rp.:

13
30 г мазі на ланоліні і вазеліні порівну, що містить 10% іхтіолу (Ichthyolum). Призначити для змащування ушкодженої ділянки шкіриRp.:

14
10 ректальних супозиторіїв з левоміцетином (Laevomycetinum) по 0,25 г. Призначити по 1 супозиторію на ніч.Rp.:

15
10 піхвових супозиторіїв з дерматолом (Dermatolum) по 0,3 г. Призначити по 1 супозиторію на ніч
Rp.:
Література:

Основи фармакології з рецептурою /М.П.Скакун, К.А.Посохова. - Тернопіль, 2004. – с. 11-24, 36-59, 524-545, 547-553.
Фармакологія /І.В. Нековаль, Т.В.Казанюк.- 3-є вид.переробл. та допов.- К.: ВСВ «Медицина», 2011.- с. 7-23, 27-31, 44-56.
Матеріал лекції 1л1 тема 1 «Вступ. Загальна рецептура. Загальна фармакологія».
http://mozdocs.kiev.ua/ - сайт "Нормативно-директивні документи МОЗ України"
http://preparaty.org/ - сайт «Державний формуляр лікарських засобів».
[ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ] - сайт «Державний реєстр лікарських засобів».
Матеріал лекції.


Дата ___________
ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ № 1
1п1. Рецептура твердих та м(яких лікарських форм.
Запитання для контролю вихідного рівня знань :
Що вивчає фармакологія? З яких розділів вона складається?
Етапи розвитку фармакології. Внесок вітчизняних вчених у розвиток фармакології.
Дайте визначення термінів відповідно до Закону України «Про лікарські засоби»
лікарські засоби;
діючі речовини;
лікарський препарат;
лікарська форма;
Державна фармакопея України.
Види лікарських форм.
Як класифікуються лікарські засоби за токсичністю? Умови зберігання.
Дайте визначення рецепту. Структура рецепта.
Які є форми рецептурних бланків?
Яким наказом МОЗ України регламентуються правила виписування рецептів?
Сучасна теорія дії ліків на організм. Поняття про специфічні рецептори, їх агоністик і антагоністи.
Види дії ліків на організм.
Фактори, що впливають на дію лікарських засобів.
Дозування ліків. Поняття про широту терапевтичної дії.
Значення статі і віку для дії фармакологічних засобів.
Залежність фармакологічного ефекту від патологічного стану організму.
Які є тверді лікарські форми? Дайте визначення.
Правила виписування рецептів на таблетки:
прості;
складні;
запатентовані.
Правила виписування рецептів на драже.
Правила виписування рецептів на порошки:
прості недозовані;
прості дозовані;
складні недозовані;
складні дозовані.
Правила виписування рецептів на капсули.
Наведіть класифікацію м`яких лікарських форм. Які вимоги до них висуваються?
Дайте визначення понять: мазі, пасти, лініменти, супозиторії.
Мазі: термін на латині, склад, класифікація основ.
Пасти: термін на латині, склад, відмінності від мазей.
Лініменти: термін на латині, склад, особливості застосування.
Супозиторії: термін на латині, склад, класифікація, спосіб приготування, форми супозиторіїв.

Аудиторна робота студентів.
Завдання 1.
Ознайомтеся із зразками твердих та м’яких лікарських форм на практичному занятті. Проведіть їх класифікацію і заповніть таблицю.Тверді лікарські форми
Особливості лікарської форми
Шлях
введення
Поради щодо вживання
М’які лікарські форми
Характеристика лікарської форми
Шлях
введення
Поради щодо вживання


Завдання 2.
Випишіть у рецептах.
№ пп
Завдання з рецептури
Рецепт

1
20 таблеток вікасолу (Vicasolum) по 15 мг. Призначити по 1 таблетці 2 рази на день.

Rp.:

2
10 таблеток, які містять по
250 мг ацетилсаліцилової кислоти(Acidum acethylsalicylicum)
та парацетамолу(Paracetamolum), а також 200 мг кофеїн-бензоату
натрію(Coffeinum-Natrii benzoas).
Призначити по 1 таблетці
2 рази на день.
Rp.:

3
50 драже «Ундевіт» (Undevitum). Призначити по 2 драже 2 рази на день.

Rp.:

4
Присипку, що містить по 5 г цинку оксиду (Zinci oxydum) та крохмалю (Amylum),
40 г тальку (Talcum). Призначити у вигляді присипки.

Rp.:

5
5 порошків кореню ревеню (Rheum) по 1 г. Призначити по 1 порошку на ніч.Rp.:

6
20 порошків, що містять
0,1 г аскорбінової кислоти (Acidum ascorbinicum),
0,8 г глюкози(Glucosum). Призначити по 1 порошку 3 рази на день.Rp.:

7
10 г дерматолу (Dermatolum) для присипання рани 2 рази на день.

Rp.:

8
20 капсул кліндаміцину (Clindamycinum) по 150 мг. Призначити по 1 капсулі 3 рази
на день через 1 год після їжі.


Rp.:

9
12 порошків, що містять
3 мг рибофлавіну (Riboflavinum) і 0,3 г глюкози (Glucosum). Призначити всередину по 1 порошку 2 рази на день.

Rp.:

10
10 порошків оксациліну натрієвої солі (Oxacillinum-natrium) по 500 мг у капсулах. Призначити всередину
по 1 капсулі через кожні 6 годин.
Rp.:

11
14 драже, що містять
50 мг діазоліну (Diazolinum). Призначити всередину по 1 драже 2 рази на день після їжі.

Rp.:

12
20 таблеток анестезину (Anaesthesinum) по 300 мг. Призначити всередину
по 1 таблетці 3 рази на день.


Rp.:

13
20 супозиторііїв, що містять 500 000 ОД ністатину (Nystatinum). Призначити по 1 супозиторію у піхву на ніч.


Rp.:

14
20 ректальних супозиторіїв, кожен з яких містить по 0,1 г порошку листя наперстянки (pulvis foliorum Digitalis) та по 3,0 олії какао (oleum Cacao). Призначити по 1 супозиторію в пряму кишку на ніч.


Rp.:

15
20 cупозиторіїв, що містять “Бетіол” (Bethyolum). Призначити по 1 супозиторію в піхву на ніч.Rp.:

16
20 пластирів, що містять по 50 мг нітродерму (Nitroderm). Нанести один пластир 1 раз на день зліва на шкіру.Rp.:

17
50 г мазі, що містить 0,5% преднізолону (Prednisolonum). Призначити для змащування шкіри слухового проходу 2 рази на добу.


Rp.:

18
25 мазі “Ундецин” (Undecinum). Призначити для змащування уражених ділянок шкіри.Rp.:

19
50 г мазі, що містить 1% анестезину (Anaesthesinum) і 10% ксероформу (Xeroformium). Призначити для змащування уражених ділянок шкіри.
Rp.:

20
50 г пасти, що містить 10% анестезину (Anaesthesinum), 1% ментолу (Mentholum), 2% борної кислоти (Acidum boricum). Прикладати до уражених ділянок шкіри.
Rp.:

21
25 г офіцинальної цинково-саліцилової пасти (Zinci-salycilata). Нанести на уражену поверхню шкіри.Rp.:

22
Лінімент, що складається з 10 мл хлороформу (Chloroformium) і 30 мл олії
соняшникової (Oleum Helianthi). Для розтирання ділянки ураженого суглоба.
Rp.:


Завдання 3.
Розв’яжіть ситуаційні задачі.

№ пп
Умова задачі
Відповідь

1
Пацієнтові призначено 25 мг дихлотіазиду. Є таблетки по 0,05 г. Яку кількість препарату слід дати пацієнтові.


2
В одному пакеті є лікарська речовина у формі порошку масою 5 г, а в другому 10 порошків масою по 0,5 г. Дайте назву лікарським формам.


3
У таблетках є феназепам по 0,0005 г. Пацієнтові призначено препарат у дозі 0,5 мг на один прийом. Скільки таблеток слід дати пацієнтові.


4
У таблетках є анаприлін у дозі 0,04 г. Пацієнтові призначено по 20 мг два рази на добу. Скільки таблеток слід дати пацієнтові на один прийом і всього за добу.
5
Є дві мазі з лікарською речовиною. Одна на вазелині, інша на ланоліні. На вашу думку, яку з них застосовують як захисну, а яку як резорбційну? Відповідь обгрунтуйте.

6
Лікарський препарат „Солкосерил” виробляють у вигляді мазі і гелю. Один наносять на сухі рани, інший на вологі рани й опіки. Який препарат наносять на які рани? Відповідь обгрунтуйте.7
У дитини гарячка. Якої лікарської форми слід призначити препарат, щоб отримати швидкий ефект і меншу психотравму? Відповідь обґрунтуйте.


Викладач __________________
ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОПІДГОТОВКИ СТУДЕНТІВ
(ПОЗААУДИТОРНА РОБОТА)
ІЗ ТЕМИ «Рецептура рідких та ін(єкційних лікарських форм».

Перелік питань, які виносять на самостійне опрацювання:
Порівняльна характеристика розчинів.
Уявлення про суспензії, емульсії, мікстури.
Порівняльна характеристика фітопрепаратів (настої, відвари, настоянки, екстракти, ново галенові препарати).
Правила виписування рідких лікарських форм.
Класифікація лікарських форм для ін`єкцій.
Вимоги до лікарських форм для ін`єкцій.
Методи стерилізації.
Правила виписування лікарських форм для ін`єкцій.
Значення особливостей взаємодії ліків для фармакотерапії.

Порівняйте лікарські форми для ін`єкцій, що відпускаються в ампулах і флаконах. Заповніть таблицю.

Показники
Заводські
форми
Аптечні форми


Ампули
Флакони
Флакони

У рецепті вказують форму упаковки
Якщо містить сухий препарат, то в сигнатурі вказують спосіб приготування розчину
У них готують екстемпоральні лікарські форми для ін`єкцій
З цієї упаковки лікарську речовину використовують тільки 1 раз
З цієї упаковки лікарську речовину можна використовувати кілька разів за умови дотримання правил асептики під час розкриття


Розрахуйте кількість лікарської речовини в таких розчинах (у міліграмах)

№ пп
Завдання
Розрахунки

1
В 1 мл 30% розчину

2
У одній столовій ложці 10% розчину3
У одній чайній ложці 3% розчину4
У 3 мл 5% розчину
5
У 50 мл 5% розчину
6
У 100 мл 10% розчину
7
У одній десертній ложці 20% розчину
8
в 2 мл 50% розчину анальгіну в ампулах
9
в 10 мл 10% розчину кальцію хлориду
10
в 1 мл 1% розчину димедролу
11
в 5 мл 4% розчину дофамину
12
в 1 мл 0,18% розчину адреналіну
13
в 20 мл 40% розчину глюкози
14
в 1 мл 0,5% розчину сибазону

Складіть рецептурні прописи

№ пп
Завдання з рецептури
Рецепт

1
10 мл 0,1% розчину атропіну сульфату (Atrophini sulfas). Вживати по 10 крапель перед їдою.


Rp.:

2
20 мл 0,5% спиртового розчину ергокальциферолу (Ergocalciferolum).
Вжити по 1 краплі 1 раз на добу.


Rp.:

3
5 мл суспензії, що містять 2,5% розчин гідрокортизону (Hydrocortisonum). Уводити по 1,5мл у синовіальну порожнину 1 раз на тиждень.


Rp.:

4
Виписати 180 мл відвару з 10 г листя мучниці (Uva ursi). Вживати по 1 столовій ложці вранці кожні 4 год.


Rp.:

5
200 мл настою з 10 г листя сени (Sennae). Вживати по 1 столовій ложці вранці й на ніч.Rp.:

6
20мл настойки тирличу (Gentianae). Вживати по 15 крапель за 30 хв до їди.Rp.:

7
50мл рідкого екстракту крушини (Frangula). Вживати по 30 капель уранці й увечері.
Rp.:

8
15 мл адонізиду (Adonisidum). Вживати по 15 крапель 3 рази на добу.Rp.:

9
Мікстуру, що містить 200 мл настою з 0,6 трави горицвіту весняного (Adonis vernalis),
6 г натрію броміду (Natrii bromidum), 0,2 г кодеїну фосфату (Codeini phosphas),
вживати по 1 столовій ложці 3 рази на добу.

Rp.:

10
6 ампул по 1 мл (5 ОД) окситоцину(Oxytocinum). Вводити по 1 мл у вену краплинно в 500 мл
5% розчину глюкозиRp.:


11
20 флаконів по 0,5 г ампіциліну натрієвої солі (Ampicillinum-natrium).
Вводити по 0,5 г 4 рази на день у м`яз. Перед уведенням розчинити в 5 мл розчинника.


Rp.:

12
500 мл 0,9% стерильного розчину натрію хлориду (Natrii chloridum). Вводити у вену краплинно.

Rp.:

13
10 ампул по 1 мл 0,06% розчину корглікону (Corglyconum). Вводити
у вену по 0,5 мл у 20 мл 0,9% розчину натрію хлориду (повільно!) 1 раз на добу.
Rp.:

14
10 ампул по 1 мл, що містять 0,1% олійного розчину синестролу
(Synoestrolum). Вводити по 1 мл у м`яз

Rp.:Література

Основи фармакології з рецептурою /М.П.Скакун, К.А.Посохова. - Тернопіль, 2004. – С. 24-59, 554-575.
Фармакологія /І.В. Нековаль,Т.В.Казанюк.- 3-є вид. переробл. та допов.- К.: ВСВ «Медицина», 2011. - 520 с. - С. 13-27, 37-44.
Матеріал лекції 1л1 тема 1 «Вступ. Загальна рецептура. Загальна фармакологія».
http://mozdocs.kiev.ua/ - сайт "Нормативно-директивні документи МОЗ України"
http://preparaty.org/ - сайт «Державний формуляр лікарських засобів».
[ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ] - сайт «Державний реєстр лікарських засобів».
Матеріал лекції.
Дата ___________
ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ № 2
1п2. Рецептура рідких та ін(єкційних лікарських форм.
Запитання для контролю вихідного рівня знань :
Поняття про фармакокінетику лікарських засобів.
Проникнення лікарських засобів через біологічні мембрани.
Шляхи введення лікарських препаратів в організм.
Всмоктування лікарських речовин при різних шляхах введення.
Поняття про біодоступність лікарських речовин.
Розподіл лікарських речовин в організмі.
Метаболізм лікарськиз засобів.
Виведення (елімінація) ліків з організму.
Явище привикання (толерантності) організму до лікарських засобів, його суть і практичне значення. Тахіфілаксія.
Суть і практичне значення матеріальної і функціональної кумуляції.
Медикаментозна залежність, її види.
Особливості комбінованої дії лікарських препаратів на організм (синергізм, антагонізм).
Види негативної дії лікарських засобів.
Негативна побічна дія лікарських засобів алергічної природи.
Негативна побічна дія лікарських засобів неалергічної природи.
Токсична дія лікарських засобів.
Ембріотоксична, тератогенна, фітотоксична дія ліків і отрут.
Шляхи введення ліків в організм: класифікація, визначення.
Перерахуйте рідкі лікарські форми.
Дайте визначення розчину, термін на латині. Основна властивість розчину.
Яким шляхом одержують розчини.Які розчинники використовують для приготування розчинів?
Як позначають концентрацію розчинів у рецептах? Як дозують розчини для застосування всередину? Який об’єм розчину в столовій, десертній, чайній ложці?
Краплі, визначення на латині, виготовлення, застосування.
Слизи, термін на латині, визначення, застосування.
Емульсії, термін на латині, визначення, застосування.
Суспензії, термін на латині, визначення, застосування.
Настої, термін на латині, визначення, виготовлення, застосування.
Відвари, термін на латині, визначення, виготовлення, застосування.
Настойки, термін на латині, визначення, виготовлення, застосування дозування для дітей.
Екстракти, термін на латині, визначення, виготовлення, застосування.
Мікстури, визначення, властивості, зберігання, дозування, форми випуску.
Класифікація лікарських форм для ін`єкцій.
Вимоги до лікарських форм для ін`єкцій.
Методи стерилізації, поняття стерильністі, апірогенністі, ізотонічності.


Аудиторна робота студентів.
Завдання 1.

Ознайомтеся із зразками рідких та ін’єкційних лікарських форм на практичному занятті. Проведіть їх класифікацію і заповніть таблицю.

Рідкі лікарські форми
Особливості лікарської форми
Шлях
введення
Поради щодо вживання
Ін’єкційні лікарські форми
Характеристика лікарської форми
Шлях
введення
Поради щодо вживання


Завдання 2.
Випишіть у рецептах.

№ пп
Завдання з рецептури
Рецепт

1
10 мл 0,25% розчину левоміцетину (Laevomycetinum). Призначити по 2 краплі в око 2 рази на день.


Rp.:

2
500 мл розчину метиленового синього (Methylenum coeruleum) у співвідношенні 1:5000. Призначити для промивання порожнини.


Rp.:

3
40 мл 1% спиртового розчину кислоти саліцилової (Acidum salicylicum). Призначити для змащування шкіри.


Rp.:

4
100 мл розчину водню пероксиду (Sol. Hydrogenii peroxydi diluta). Призначити для оброблення ран.
Rp.:

5
250 мл 5% суспензії салазопіридазину (Salazopyridazinum) у вигляді клізми.Rp.:

6
200 мл відвару з 15 г листя підбілу (Farfara). Призначити по 1 столовій ложці 4 рази на день.
Rp.:

7
По 10 мл настоянок конвалії (Convallaria) та кропиви собачої (Leonurus). Призначити по 15 крапель 3 рази на день
Rp.:

8
30 мл рідкого екстракту золотого кореня (Rhodiola). Призначити по 10 крапель 3 рази на день.
Rp.:

9
Мікстуру, що містить настій кореня ревеню (Rheum) 5,0 – 150 мл, 30 г натрію сульфату (Natrii sulfas), простий сироп (Syrupus simplex) до 200 мл. Призначити по 1 столовій ложці 2 рази на день.Rp.:

10
15 мл 1%-го олійного розчину ментолу (Mentholum).Rp.:

11
5 ампул по 10 мл 2,4% розчину амінофіліну (Aminophyllinum). Призначити 1 раз на день протягом 5 днів внутрішньовенно по 10 мл, розвівши в 20 мл 20% розчину глюкози (Вводити повільно!).

Rp.:

12
10 ампул, що містять по 2 мл 20% олійного розчину камфори (Camphora). Призначити по 1 мл підшкірно 3 рази на день.


Rp.:

13
10 ампул, що містять 5 мл 2,5% суспензії гідрокортизону ацетату (Hydrocortisoni acetas). Призначити по 3 мл внутрішньосуглобово.Rp.:

14
15 ампул, що містять по 0,05 г кокарбоксилази гідрохлориду (Cocarboxylasum hydrochloridum). Призначити по 0,05 г внутрішньом`язово 1 раз на день протягом 15 днів, попередньо розчинивши в 2 мл доданого розчинника.

Rp.:

15
15 ампул, що містять по
2 мл вітогепату (Vitohepatum – складний препарат). Призначити внутрішньом`язово по 2 мл на день протягом 15 днів.


Rp.:

16
10 ампул по 1 мл (1 ml – 5 ОД) розчину пітуїтрину (Pituitrinum). Призначити підшкірно по 5 ОД на день протягом 10 днів.

Rp.:

17
10 флаконів, що містять по 5 мл 1% розчину протаміну сульфату (Protamini sulfas). Призначити по 1 мл внутрішньовенно (повільно!), попередньо розвівшив в 10 мл
0,9% розчину натрію хлориду.


Rp.:

18
3 шприци-тюбики (spritz-tubula), що містять 0,2 мл (5000 ОД) розчину кальцієвої солі гепарину (Heparinum-calcium). Призначити по 5000 ОД на день підшкірно протягом 3 днів.Rp.:

19
30 флаконів, що містять по
1 000 000 ОД бензилпеніциліну
натрієвої солі (Benzylpenicillinum-
natrium). Призначити по 1 000 000 ОД внутрішньом`язово 6 раз на день протягом 5 днів, попередньо розчинивши вміст флакона в 2 мл
1% розчину лідокаїну.

Rp.:

20
500 мл 5% стерильного розчину глюкози (Glucosum). Призначити для внутрішньовенного
введення.Rp.:


Завдання 3.
Розв’яжіть ситуаційні задачі.

№ пп
Умова задачі
Відповідь

1
На флаконі з розчином сульфацилу натрію вказано дозу 300 мг/мл.
Визначте концентрації розчину

2
Потрібно приготувати 5000 мл 2% розчину хлораміну. Як це зробити.3
Пацієнтові для промивання сечового міхура призначено розчин фурациліну в концентрації 1:5000. поясніть, що означає така концентрація.


4
У флаконі є 1 г стерильного тіопенталу натрію. Пацієнтові потрібно ввести його у формі 2,5% розчину. Як це зробити?5
В ампулах по 1 мл міститься 3% розчин преднізолону. Пацієнтові потрібно ввести внутрішньом`язово 45 мг препарату. Скільки розчину ви введете?


6
В ампулах по 2 мл міститься розчин лідокаїну 20 мг/мл. Вираховувати кількість лікарської речовини в одній ампулі і концентрацію розчину.

Викладач __________________ ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОПІДГОТОВКИ СТУДЕНТІВ
(ПОЗААУДИТОРНА РОБОТА)
ІЗ ТЕМИ «Лікарські засоби, що впливають на аферентну іннервацію»

1. Перелік питань, які виносять на самостійне опрацювання:
Лікарські засоби, що діють переважно в ділянці аферентних нервів. Класифікація речовин.
Місцевоанестезувальні засоби. Класифікація. Порівняльна характеристика препаратів
В’яжучі засоби . Класифікація. Порівняльна характеристика препаратів.
Обволікальні засоби. Принцип дії. Застосування.
Адсорбційні засоби. Принципи дії. Застосування.
Подразливі засоби. Принцип дії. Застосування

2. Дайте визначення поняттям:
місцевоанестезійні засоби це ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________
в'яжучі засоби це ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________
обволікальні засоби це ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________
адсорбувальні засоби це ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________
подразливі засоби це ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________
термінальна анестезія це ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________
провідникова анестезія це ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________

інфільтраційна анестезія це ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________
епідуральна анестезія це ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________
3. Заповніть структурно-логічну схему.

Лікарські засоби, що діють переважно в ділянці аферентних нервів

Класифікація
Речовини, що пригнічують чутливі нервові закінченння

Речовини, що захищають закінчення чутливих нервів від зовнішніх подразників
Речовини, що подразнюють нервові закінчення
Препарати


4. Перелік препаратів, які потрібно знати і уміти виписати у вигляді рецептів. Заповніть таблицю.

Фармакологічна група
Назва лікарського засобу (українська, латинська)
Форма випуску
Спосіб застосування

Місцево
анестезувальні засоби
НовокаїнДикаїн


Лідокаїн


Тримекаїн


Піромекаїн


ультракаїнАнестезин


В’яжучі засоби
танінкора дубаквітки ромашки


бісмуту нітрат основний


де-нолвікалінвікаїр


ксероформдерматол


лінімент за Вишневським


Подразнювальні засоби
розчин аміакументол


валідол


настій листя м’яти


гірчичникинастойка перцю стручкового


мазь “Фіналгон”спирт 40°спирт мурашиний


5. Складіть рецептурні прописи

№ пп
Завдання з рецептури
Рецепт

1
Засіб для термінальної анестезії
Rp.:

2
Засіб для інфільтраційної анестезіїRp.:

3
Засіб для провідникової анестезіїRp.:

4
Засіб для спинномозкової анестезіїRp.:

5
Засіб, який застосовують для усіх видів анестезіїRp.:

6
Ксикаїн для інфільтраційної анестезії
Rp.:

7
Анестезін у порошках для внутрішнього застосування
Rp.:

8
Анестетик у ректальних супозиторіях
Rp.:

9
В’яжучий засіб

Rp.:

10
Таблетки, які містять препарат вісмуту
Rp.:

11
Обволікальний засіб

Rp.:

12
Адсорбуючий засіб

Rp.:

13
Засіб при метеоризмі

Rp.:

14
Подразнюючий засіб при запамороченні
Rp.:

15
Засіб для промивання шлунка в разі отруєння солями важких металів
Rp.:


Література

Нековаль І.В., Казанюк Т.В. Фармакологія. К.: Медицина, 2011. с. 158-209.
Скакун М.П., Посохова К.А. Основи фармакології з рецептурою: підручник. Тернопіль: Укрмедкнига, 2004. – с. 63-94.
http://preparaty.org/ - сайт «Державний формуляр лікарських засобів».
[ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ] - сайт «Державний реєстр лікарських засобів».
[ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ] - сайт видавництва «Моріон» (провідне українське підприємство в галузі систематизації інформації стосовно лікарських засобів).
http://www.dovidnyk.org/ - сайт довідників серії «Бібліотека «Здоров’я України»
http://medicines.on-planet.net/ - сайт довідника ліків «Ліки на планеті».
Матеріал лекції.


Дата ___________
ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ № 3
2п1. Лікарські засоби, що впливають на аферентну іннервацію.

Запитання для контролю вихідного рівня знань :
Назвіть препарати, які зумовлюють місцеву втрату чутливості, та обґрунтуйте їх застосування.
Що таке в'яжучі засоби? Назвіть препарати цієї групи і зробіть їх порівняльну характеристику.
Визначте механізм дії та показання до застосування обволікальних засобів.
У чому полягає принцип дії адсорбувальних засобів? Обґрунтуйте мету їх застосування.
Назвіть лікарські засоби, що подразнюють чутливі нервові закінчення, та проведіть фармакотерапевтичний аналіз окремих препаратів.

Аудиторна робота студентів.
Завдання 1.
Ознайомтеся зі зразками препаратів в оригінальних упаковках. Зверніть увагу на дозування, лікарську форму, шлях введення.

Завдання 2.
Випишіть у рецептах.
№ пп
Завдання з рецептури
Рецепт

1
засіб для знеболювання
при геморої
Rp.:

2
засіб при непритомності

Rp.:

3
засіб при метеоризмі
Rp.:

4
засіб при пептичній виразці шлунка
Rp.:

5
засіб для полоскання горла при фарингіті


Rp.:

Завдання 3.
Розв’яжіть ситуаційні задачі.
№ пп
Умова задачі
Відповідь

1
Пацієнтові з отруєнням призначено активоване вугілля. Дайте поради щодо вживання засобу.2
Медична сестра поставила пацієнту гірчичники, але ефекту не спостерігалося. Яка причина відсутності ефекту?3
Ви працюєте медичною сестрою в хірургічному відділенні, де є такі лікарські засоби: 2 % розчин новокаїну в ампулах по 5 мл; 0,25 % розчин лідокаїну гідрохлориду 200 мл; 1 % розчин ультракаїну в ампулах по 1 мл; 0,25 % розчин бупівакаїну гідрохлориду у флаконах по 20 мл. Визначте, які з них застосовують для провідникової анестезії, а які для інфільтраційної.Викладач __________________
ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОПІДГОТОВКИ СТУДЕНТІВ
(ПОЗААУДИТОРНА РОБОТА)
ІЗ ТЕМИ «Лікарські засоби, що впливають на еферентну іннервацію.
Лікарські засоби, що діють у ділянці холінергічних синапсів»

1. Перелік питань, які виносять на самостійне опрацювання:
Класифікація холінорецепторів. Класифікація речовин, що діють на передавання збуджень в холінергічних синапсах. Застосування.
М-Холіноміметичні речовини (пілокарпіну гідрохлорид, ацеклідин). Основні фармакологічні ефекти. Застосування. Токсична дія мускарину. Отруєння М-холіноміметиками і допомога при ньому.
Н-Холіноміметичні речовини (цититон, лобеліну гідрохлорид). Загальна характеристика. Застосування. Токсична дія нікотину. Застосування препаратів цитизину та лобеліну для боротьби з палінням.
Антихолінестеразні речовини (прозерин, піридостигмін, оксазил, армін, галантаміну гідробромід). Механізм дії. Основні фармакологічні ефекти. Застосування.
М-Холіноблокувальні речовини (атропіну сульфат, препарати беладонни, платифіліну гідротартрат, скополаміну гідробромід, метацин). Вплив на око, гладкі м’язи внутрішніх органів, залози, серцево-судинну систему. Застосування. Токсична дія атропіну, принципи надання допомоги. Препарати беладони. Особливості дії скополаміну, платифіліну та метацину.
Гангліоблокувальні речовини (бензогексоній, пентамін, гігроній, арфонад). Механізм дії. Вплив на артеріальний тиск, гладкі м’язи, секрецію залоз. Застосування. Побічні ефекти. Профілактика ортостатичного колапсу. Дії медичного працівника в разі його виникнення.
Курареподібні речовини (тубокурарину хлорид, дитилін). Загальні відомості. Класифікація. Застосування.

2. Дайте визначення поняттям:
Медіатор (трансмітер) це ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Ацетилхолін – це ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Холінорецептори – це ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
М-холінорецептори – це ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Н-холінорецептори – це ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Ацетилхолінестераза – це ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Холінергічний синапс- це ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Гангліоблокувальні засоби – це ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
М- холіноблокувальні засоби – це ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Міорелаксанти деполяризувальної дії – це ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Міорелаксанти антиполяризувальної дії – це ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Премедикація – це ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Ортостатичний колапс – це ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

3. Заповніть структурно-логічну схему.

Речовини, що діють у ділянці закінчень холінергічних нервів

Класифікація

М-холіно
міметичні
засоби

Антихолін
естеразні засоби

М-холіно
блокувальні засоби
Н-холіноблокувальні засоби


Гангліо
блокувальні засоби

Міо
релаксанти

Препарати
4. Перелік препаратів, які потрібно знати і уміти виписати у вигляді рецептів. Заповніть таблицю.

Фармакологічна група
Назва лікарського засобу (українська, латинська)
Форма випуску
Спосіб застосування

М-Холіно
міметичні речовини
Пілокарпіну гідрохлорид
АцеклідинН-Холіно
міметичні речовини
Цититон
Лобеліну гідрохлоридАнтихолін
естеразні речовини
Прозерин
ПіридостигмінОксазил
АрмінГалантаміну гідробромід


М-Холіно
блокувальні речовини
Атропіну сульфат
Препарати беладонни
Платифіліну гідротартрат
Скополаміну гідробромід
МетацинГангліо
блокувальні речовини
Бензогексоній
Пентамін
Гігроній
Арфонад


Курареподібні речовини
Тубокурарину хлоридДитилін5. Складіть рецептурні прописи

№ пп
Завдання з рецептури
Рецепт

1
М-холіноміметик при глаукомі

Rp.:

2
М-холіноміметик при атонії сечового міхура
Rp.:

3
Н-холіноміметик при асфіксії новонароджених
Rp.:

4
Антихолінестеразний засіб для усунення післяопераційного парезу кишечникуRp.:

5
М-холіноблокатор для розширення зіниць

Rp.:

6
М-холіноблокатор при виразковій хворобі шлунка
Rp.:

7
Гангліоблокатор для лікування облітеруючого ендартеріїту
Rp.:

8
Антихолінестеразний засіб для лікування глаукоми
Rp.:

9
М-холіноміметик у вигляді очної мазі
Rp.:

10
Засіб для рефлекторної стимуляції диханняRp.:

11
Курареподібний засіб короткої діїRp.:

12
Курареподібний засіб, антагоністом якого є прозерин
Rp.:

13
Засіб при гіпертонічному кризі

Rp.:

14
Гангліоблокатор для внутрішнього застосуванняRp.:

15
Засіб для лікування гіпертонічної хворобиRp.:


Література

Нековаль І.В., Казанюк Т.В. Фармакологія. К.: Медицина, 2011. с. 158-192.
Скакун М.П., Посохова К.А. Основи фармакології з рецептурою: підручник. Тернопіль: Укрмедкнига, 2004. – с. 63-94.
http://preparaty.org/ - сайт «Державний формуляр лікарських засобів».
[ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ] - сайт «Державний реєстр лікарських засобів».
[ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ] - сайт видавництва «Моріон» (провідне українське підприємство в галузі систематизації інформації стосовно лікарських засобів).
http://www.dovidnyk.org/ - сайт довідників серії «Бібліотека «Здоров’я України»
http://medicines.on-planet.net/ - сайт довідника ліків «Ліки на планеті».
Матеріал лекції.

Дата ___________
ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ № 4
3п1. Лікарські засоби, що впливають на еферентну іннервацію.
Лікарські засоби, що діють у ділянці холінергічних синапсів.

Запитання для контролю вихідного рівня знань :
М- холіноміметики. Ефекти дії. Препарати. Застосування. Побочні дії.
Допомога при отруєнні М – холіноміметиками.
Ефекти дії антихолінестеразних засобів. Препарати. Застосування. Побічні дії.
Симптоми отруєння ФОС і допомога при цьому.
М- холіноблокувальні засоби. Фармакологічні ефекти. Порівняльна характеристика препаратів. Застосування. Побочні дії
Симптоми отруєння атропіном і допомога при цьому.
Ефекти дії гангліоблокувальних засобів. Препарати. Застосування. Побочні дії і ускладненням в разі застосування гангліоблокувальних засобів і заходи запобіганням їм.
Міорелаксанти. Ефекти дії. Порівняльна характеристика препаратів. Застосування. Побічні дії

Аудиторна робота студентів.
Завдання 1.
Ознайомтеся зі зразками препаратів в оригінальних упаковках. Зверніть увагу на дозування, лікарську форму, шлях введення.

Завдання 2.
Випишіть у рецептах.
№ пп
Завдання з рецептури
Рецепт

1
10 мл 1% розчину пілокарпіну гідрохлориду
Rp.:

2
20 таблеток бесалолу

Rp.:

3
10 ампул по 1 мл 0,05% розчину прозерину

Rp.:

4
10 мл 1% розчину атропіну сульфату

Rp.:

5
10 ампул по 1мл 5% розчину пентамінуRp.:

Завдання 3.
Розв’яжіть ситуаційні задачі.
№ пп
Умова задачі
Відповідь

1
При гіпертонічному кризі хворому 62 років введено в/м 1 мл лікарського препарату. Через 1 годину хворий відчув себе краще і без дозволу фельдшера піднявся та відразу став скаржитися на слабість і головокружіння.
А) яке ускладнення розвинулося у пацієнта
Б) як потрібно попереджувати дане ускладнення.


2
Хворому в комплексній терапії бронхіальної астми п/ш ввели препарат групи М-холіноблокаторів. Це призвело до погіршення зору.
А) дайте пояснення даному ускладненню
Б) які щк побічні реакції можуть виникати при застосуванні цього препарату.


3
У приймальне відділення лікарні поступив хворий з отруєнням хлорофосом.
А) які симптоми отруєння будуть визначатися в даному випадку
Б) надайте невідкладну допомогу


4
В приймальне відділення лікарні поступив хворий з важким отруєнням невідомою речовиною. При огляді відмічено такі симптоми: міоз, рясне потовиділення, блювота, пронос, утруднене дихання, гіпотонія, брадикардія.
А) яка фармакологічна група дає такі симптоми отруєння
Б) який антагоніст використовується.Викладач __________________
ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОПІДГОТОВКИ СТУДЕНТІВ
(ПОЗААУДИТОРНА РОБОТА)
ІЗ ТЕМИ «Лікарські засоби, що впливають на еферентну іннервацію. Лікарські засоби, що діють у ділянці адренергічних синапсів»

1. Перелік питань, які виносять на самостійне опрацювання:
Речовини, що діють на адренергійні синапси. Основні ефекти, пов’язані зі збудженням адренорецепторів. Класифікація адренорецепторів і адренергійних речовин. Механізм дії адреноміметичних, симпатоміметичних, адреноблокувальних і симпатолітичних засобів. Фармакологічні ефекти
·-адреноміметиків,
·-адреноміметиків,
·,
·-адреноміметиків, симпатоміметиків,
·адреноблокаторів,
·-адреноблокаторів, симпатолітиків.
Основні препарати:
·-адреноміметики (мезатон, фетанол, галазолін, санорин, нафтизин). Застосування. Побічні ефекти.

·-Адреноміметики (ізадрин, салбутамол, фенотерол, беродуал, добутамін, кленбутерол, орципреналіну сульфат). Застосування. Шляхи введення. Побічні ефекти.

·,
·-Адреноміметики (норадреналіну гідротартрат, адреналін, гідрохлорид). Особливості фармакодинаміки. Застосування. Побічні ефекти.
Симпатоміметики (ефедрину гідрохлорид). Механізм дії. Показання та протипоказання до застосування. Побічна дія.

·-Адреноблокатори (фентоламін, тропафен, празозин). Показання та протипоказання до застосування. Побічна дія.

·-Адреноблокатори (анаприлін, талінолол, метапролол, окспренолол, тразикор). Показання та протипоказання до застосування. Побічна дія.
Симпатолітики (резерпін, октадин). Застосування. Побічні ефекти.

2. Дайте визначення поняттям:
МАО – це __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
КОМТ – це __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Адренорецептори – це __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Дофамінові рецептори – це __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Серотонінові рецептори – це __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Адреноміметичні засоби – це __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Антиадренергічні засоби – це __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Адреноблокувальні засоби - це __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Симптоматолітичні засоби – це ____________________________________________________________________________
3. Заповніть структурно-логічну схему.

Лікарські засоби, що впливають на функцію адренергічних синапсів

Класифікація
Адреноміметичні засоби
Антиадренергічні засоби

Препарати

4. Перелік препаратів, які потрібно знати і уміти виписати у вигляді рецептів. Заповніть таблицю.

Фармакологічна група
Назва лікарського засобу (українська, латинська)
Форма випуску
Спосіб застосування


·-Адрено
міметики
МезатонФетанолГалазолінСаноринНафтизин·-Адрено
міметики
ІзадринСалбутамол
ФенотеролБеродуалДобутамінКленбутеролОрципреналіну сульфат·-,
·-Адрено
міметики
Норадреналіну гідротартрат


Адреналіну
гідрохлорид

Симпатоміметики
Ефедрину гідрохлорид
·-Адрено
блокатори
Фентоламін


Тропафен


Празозин


·-Адрено
блокатори
Анаприлін


Талінолол


Метапролол


Окспренолол


Тразикор

Симпатолітики
РезерпінОктадин


5. Складіть рецептурні прописи

№ пп
Завдання з рецептури
Рецепт

1

·-адреноміметик при судинному колапсіRp.:

2

·-адреноміметик при риніті
Rp.:

3

·-адреноміметик у разі нападу бронхіальної астми у вигляді аерозолю


Rp.:

4

·-,
·-адреноміметик при анафілактичному шокуRp.:

5

·-адреноблокатор при гіпертонічному кризі
Rp.:

6

·-адреноблокатор при тахікардії
Rp.:

7
Симпатолітик для лікування гіпертонічної хвороби
Rp.:

8
Адреноміметик для стимуляції діяльності серця
Rp.:

9
Лікарський засіб для попередження нападу бронхіальної астмиRp.:

10
Лікарський засіб для підвищення артеріального тиску

Rp.:

11
Лікарський засіб при спазмі судин кінцівок
Rp.:

12
Лікарський засіб при феохромоцитомі
Rp.:

13
Ефедрину гідрохлорид у таблетках
Rp.:

14
Лікарський засіб для купірування нападу бронхіальної астми
Rp.:

15

·-адреноблокатор для лікування гіпертонічної хвороби

Rp.:


Література

Нековаль І.В., Казанюк Т.В. Фармакологія. К.: Медицина, 2011. с. 192-209.
Скакун М.П., Посохова К.А. Основи фармакології з рецептурою: підручник. Тернопіль: Укрмедкнига, 2004. – с. 63-94.
http://preparaty.org/ - сайт «Державний формуляр лікарських засобів».
[ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ] - сайт «Державний реєстр лікарських засобів».
[ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ] - сайт видавництва «Моріон» (провідне українське підприємство в галузі систематизації інформації стосовно лікарських засобів).
http://www.dovidnyk.org/ - сайт довідників серії «Бібліотека «Здоров’я України»
http://medicines.on-planet.net/ - сайт довідника ліків «Ліки на планеті».
Матеріал лекції.
Дата ___________
ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ № 5
4п1. Лікарські засоби, що впливають на еферентну іннервацію. Лікарські засоби, що діють у ділянці адренергічних синапсів.
Запитання для контролю вихідного рівня знань :
Назвіть препарати, які збуджують
·-адренорецептори. Обґрунтуйте застосування окремих препаратів.
Що таке
·-адреноміметичні засоби? Проаналізуйте фармакологічні властивості препаратів та їх застосування.
Назвіть
·-,
·-адреноміметики та проведіть фармакотерапевтичній аналіз препаратів.
Які фармакологічні ефекти виникають при застосуванні
·-адреноблокувальних засобів? Проаналізуйте фармакотерапію окремих препаратів.
Які засоби зменшують роботу серця, його потребу в кисні, знижують артеріальний тиск та нормалізують ритм серцевих скорочень? Назвіть препарати та обґрунтуйте їх застосування.

Аудиторна робота студентів.
Завдання 1.
Ознайомтеся зі зразками препаратів в оригінальних упаковках. Зверніть увагу на дозування, лікарську форму, шлях введення.

Завдання 2.
Випишіть у рецептах.
№ пп
Завдання з рецептури
Рецепт

1
засіб для лікування хворих на риніт
Rp.:

2

·-адреноміметик при гострій судинній недостатностіRp.:

3
симпатолітик для лікування пацієнтів з гіпертонічною хворобою.
Rp.:

4
засіб для усунення бронхоспазму

Rp.:

5

·-адреноблокатор для лікуванн трофічних виразок кінцівок
Rp.:

Завдання 3.
Розв’яжіть ситуаційні задачі.
№ пп
Умова задачі
Відповідь

1
При лікуванні облітеруючого ендартеріїту хворий вживає фентоламіну гідрохлорид. Через деякий час він став скаржитися на закладеність носа.
А) чому виникла така побічна дія
Б) випишіть рецепт
2
Для лікування серцевої аритмії, викликаної порушенням провідності, хворому призначено лікарський засіб групи
·-адреноміметиків. Хворий вживав препарат внутрішньо по 1 табл 3 рази на день, але стан не покращувався.
А) який препарат було призначено і яка його дія на серце
Б) яку помилку допущено в лікуванні


3
Для підвищення артеріального тиску при анафілактичному шоці рекомендовано вводити адреноміметики. У хворого супутнє захворювання – цукровий діабет.
А) які саме препарати можна використовувати в даному випадку. Вкажіть спосіб введення.
Б) випишіть рецепти
4
У хворого стенокардією розвинувся гострий приступ бронхоспазму. У вашому розпорядженні два препарати – сальбутамол та адреналіну гідро хлорид.
А) який препарат використаєте і чому.
Б) вкажіть спосіб його введення.

Викладач __________________
ТЕОРЕТИЧНІ Питання до підсумкового модульного контролю.

Рецепт, його структура та значення.
Правила виписування твердих лікарських форм (порошків, таблеток, драже, капсул).
Правила виписування м’яких лікарських форм (свічок, мазей, паст, лініментів).
Правила виписування рідких лікарських форм (настоянок, екстрактів, новогаленових препаратів, відварів, настоїв, мікстур, розчинів, лікарських форм для ін’єкцій).
Визначення фармакології як науки, її місце серед медичних та фармацевтичних наук. Значення фармакологічних знань для практичної діяльності фармацевта.
Фармакокінетика, її етапи.
Шляхи введення лікарських засобів в організм, їх порівняльна характеристика.
Фармакодинаміка, механізм дії ліків.
Види дії лікарських засобів.
Негативні види дії ліків, їх причини.
Комбінована дія ліків ( синергізм, антагонізм).
Ендогенні фактори, що впливають на дію ліків. Їх характеристика.
Екзогенні фактори, що впливають на дію ліків. Їх характеристика.
Класифікація засобів, що впливають на ПНС.
Класифікація засобів, що діють на аферентні нерви.
Місцевоанестезуючі засоби. Порівняльна характеристика, застосування при різних видах анестезії.
В’яжучі, обволікальні та адсорбівні лікарські засоби. Механізм дії. Застосування.
Подразнювальні засоби. Фармакодинаміка, застосування.
Класифікація засобів, що діють на еферентні нерви.
Класифікація засобів, які діють у ділянці холінергічних синапсів.
М-холіноміметичні засоби. Механізм дії, фармакодинаміка, застосування, побічні дії.
Н-холіноміметики. Особливості дії. Застосування. Токсична дія нікотину. Шкідливість куріння. Засоби, які застосовуються для відвикання.
Антихолінестеразні засоби. Механізм дії. Фармакодинаміка. Застосування. Побічні дії.
Отруєння ФОС, невідкладна допомога при отруєнні.
М-холіноблокуючі засоби. Порівняльна характеристика засобів. Гостре отруєння атропіном. Невідкладна допомога.
Гангліоблокатори. Фармакодинаміка, застосування, побічні дії.
Міорелаксанти. Механізм дії, фармакодинаміка, застосування.
Класифікація засобів, які діють у ділянці адренергічних синапсів.
Альфа-адреноміметики. Механізм дії, фармакодинаміка, застосування, побічні дії, порівняльна характеристика засобів.

·-адреноміметики. Механізм дії, фармакодинаміка, застосування, побічні дії, порівняльна характеристика засобів.

·,
·-адреноміметики. Механізм дії, фармакодинаміка, застосування, побічні дії, порівняльна характеристика засобів.

·-адреноблокатори. Механізм дії, фармакодинаміка, застосування, побічні дії, порівняльна характеристика засобів.

·-адреноблокатори. Механізм дії, фармакодинаміка, застосування, побічні дії, порівняльна характеристика засобів.
Механізм дії, фармакодинаміка, застосування, побічні дії симпатолітиків.Перелік препаратів до підсумкового модульного контролю.

Місцевоанестезувальні засоби (новокаїн, дикаїн, лідокаїн, тримекаїн, піромекаїн, ультракаїн, анестезин).
В’яжучі засоби (танін, кора дуба, квітки ромашки, бісмуту нітрат основний, де-нол, вікалін, вікаїр, ксероформ, дерматол, лінімент за Вишневським).
Подразнювальні засоби (розчин аміаку, ментол, валідол, настій листя м’яти, гірчичники, настойка перцю стручкового, мазь “Фіналгон”, спирт 40°, спирт мурашиний).
М-Холіноміметичні речовини (пілокарпіну гідрохлорид, ацеклідин).
Н-Холіноміметичні речовини (цититон, лобеліну гідрохлорид).
Антихолінестеразні речовини (прозерин, піридостигмін, оксазил, армін, галантаміну гідробромід).
М-Холіноблокувальні речовини (атропіну сульфат, препарати беладонни, платифіліну гідротартрат, скополаміну гідробромід, метацин).
Гангліоблокувальні речовини (бензогексоній, пентамін, гігроній, арфонад).
Курареподібні речовини (тубокурарину хлорид, дитилін).

·-Адреноміметики (мезатон, фетанол, галазолін, санорин, нафтизин).

·-Адреноміметики (ізадрин, салбутамол, фенотерол, беродуал, добутамін, кленбутерол, орципреналіну сульфат).

·,
·-Адреноміметики (норадреналіну гідротартрат, адреналін, гідрохлорид).
Симпатоміметики (ефедрину гідрохлорид).

·-Адреноблокатори (фентоламін, тропафен, празозин).

·-Адреноблокатори (анаприлін, талінолол, метапролол, окспренолол, тразикор).
Симпатолітики (резерпін, октадин).
13PAGE 15


13PAGE 14115


13PAGE 15


13PAGE 141015


13PAGE 15


13PAGE 141615


13PAGE 15


13PAGE 142015


13PAGE 15


13PAGE 142615


13PAGE 15


13PAGE 14521513 PAGE 141015Заголовок 1 Заголовок 215

Приложенные файлы

  • doc 104299
    Размер файла: 584 kB Загрузок: 0

Добавить комментарий