Завдання на лабораторні роботи (ред.3.2)

Завдання на лабораторні роботи
з програмування на С++

Вбудовані функції (inline-функції)
(низька складність)
Визначте вбудовану функцію square для знаходження квадрату цілого числа. Напишіть програму, що використовує визначену функцію для знаходження квадрату цілого числа, що зчитується з клавіатури, і виводить результат обчислення на екран.
Визначте вбудовану функцію cube для знаходження кубу числа з плаваючою комою подвійної точності. Напишіть програму, що використовує визначену функцію для знаходження кубу числа, що зчитується з клавіатури, і виводить результат обчислення на екран.
Визначте вбудовану функцію minimum для знаходження найменшого з двох цілих чисел. Напишіть програму, що використовує визначену функцію для знаходження найменшого з двох чисел, що зчитуються з клавіатури, і виводить результат обчислення на екран.
Визначте вбудовану функцію maximum для знаходження найбільшого з трьох чисел з плаваючою комою одинарної точності. Напишіть програму, що використовує визначену функцію для знаходження найбільшого з трьох чисел, що зчитуються з клавіатури, і виводить результат обчислення на екран.
Визначте вбудовану функцію circle_area для знаходження площі круга; тип даних аргументу функції – число з плаваючою комою подвійної точності. Напишіть програму, що використовує визначену функцію для знаходження площі круга, радіус якого зчитується з клавіатури, і виводить результат обчислення на екран.
Визначте вбудовану функцію circle_length для знаходження довжини кола; тип даних аргументу функції – число з плаваючою комою одинарної точності. Напишіть програму, що використовує визначену функцію для знаходження площі круга, радіус якого зчитується з клавіатури, і виводить результат обчислення на екран.
(середня складність)
Визначте вбудовану функцію square для знаходження квадрату цілого числа. Напишіть програму, що використовує визначену функцію для знаходження квадрату парних чисел, що знаходяться в діапазоні 13 EMBED Equation.DSMT4 1415 (a і b – цілі числа, що зчитуються з клавіатури). Результат обчислення виведіть на екран. Нижче наведений необхідний вигляд екрану:
Введіть крайні точки діапазону a і b: 5 12
Таблиця квадратів:
Число
Квадрат

6
36

8
64

10
100

12
144

Визначте вбудовану функцію cube для знаходження кубу цілого числа. Напишіть програму, що використовує визначену функцію для знаходження кубу непарних чисел, що знаходяться в діапазоні 13 EMBED Equation.DSMT4 1415 (a і b – цілі числа, що зчитуються з клавіатури). Результат обчислення виведіть на екран. Нижче наведений необхідний вигляд екрану:
Введіть крайні точки діапазону a і b: 5 12
Таблиця кубів:
Число
Куб

5
125

7
343

9
729

11
1331

Визначте вбудовану функцію minimum для знаходження найменшого з двох цілих чисел. Напишіть програму, що використовує визначену функцію для знаходження найменшого з N чисел, згенерованих випадковим чином у діапазоні 13 EMBED Equation.DSMT4 1415 (a і b – цілі числа, що зчитуються з клавіатури). Результат роботи програми виведіть на екран. Нижче наведений необхідний вигляд екрану:
Введіть крайні точки діапазону a і b: 2 30
Введіть число випадкових чисел N: 10
Послідовність випадкових чисел:
4
23
8
16
28
9
20
2
17
25

Найменше число: 2
(висока складність)
Визначте вбудовані функції minimum і maximum для знаходження найменшого та найбільшого з двох чисел з плаваючою комою подвійної точності відповідно. Напишіть програму, що використовує визначені функції для знаходження найменшого та найбільшого з N чисел, згенерованих випадковим чином у діапазоні 13 EMBED Equation.DSMT4 1415 з точністю до сотих (a і b – числа з плаваючою комою подвійної точності, що зчитуються з клавіатури). Результат роботи програми виведіть на екран. Нижче наведений необхідний вигляд екрану:
Введіть крайні точки діапазону a і b: -1,5 3,24
Введіть число випадкових чисел N: 5
Послідовність випадкових чисел:
1,17
-0,42
2,81
3,1
0,36

Найменше число: -0,42
Найбільше число: 2,81
Визначте вбудовані функції minimum і maximum для знаходження найменшого та найбільшого з двох цілих чисел відповідно. Напишіть програму, що використовує визначені функції для знаходження найменшого та найбільшого з N чисел, згенерованих випадковим чином із такого набору чисел: 0, 1, 3, 7, 15, 31, 63, 127, 255, 511, 1023. Результат роботи програми виведіть на екран. Нижче наведений необхідний вигляд екрану:
Введіть число випадкових чисел N: 5
Послідовність випадкових чисел:
255
3
31
511
7

Найменше число: 3
Найбільше число: 511


Посилання і параметри-посилання
(низька складність)
Визначте такі функції:
функція square_by_value, яка отримує копію цілочисельної змінної по значенню, обчислює її квадрат і повертає нове значення;
функція square_by_pointer, в якій відбувається передача по посиланню цілочисельної змінної з використанням покажчика на неї, обчислює квадрат вихідної змінної;
функція square_by_reference, в якій відбувається передача по посиланню цілочисельної змінної з використанням її псевдоніму, обчислює квадрат вихідної змінної.
Протестуйте визначені функції.
Визначте такі функції:
функція cube_by_value, яка отримує копію змінної x по значенню, обчислює її куб і повертає нове значення;
функція cube_by_pointer, в якій відбувається передача по посиланню змінної x з використанням покажчика на неї, обчислює куб вихідної змінної x;
функція cube_by_reference, в якій відбувається передача по посиланню змінної x з використанням її псевдоніму, обчислює куб вихідної змінної x.
Тип даних змінної x – число з плаваючою комою одинарної точності.
Протестуйте визначені функції.
Визначте такі функції:
функція triple_by_value, яка отримує копію змінної x по значенню, потроює її та повертає нове значення;
функція triple_by_pointer, в якій відбувається передача по посиланню змінної з використанням покажчика на неї, потроює значення вихідної змінної x;
функція triple_by_reference, в якій відбувається передача по посиланню змінної з використанням її псевдоніму, потроює значення вихідної змінної x.
Тип даних змінної x – число з плаваючою комою подвійної точності.
Протестуйте визначені функції.

Перевантаження функцій
(низька складність)
Визначте перевантажені функції square для знаходження квадратів цілих чисел, чисел з плаваючою комою одинарної та подвійної точності. Протестуйте визначені функції на тестових наборах даних.
Визначте перевантажені функції triple для потроювання значень цілих чисел, чисел з плаваючою комою одинарної та подвійної точності. Протестуйте визначені функції на тестових наборах даних.
Визначте перевантажені функції minimum для знаходження найменшого з трьох цілих чисел, чисел з плаваючою комою одинарної та подвійної точності. Протестуйте визначені функції на тестових наборах даних.
Визначте перевантажені функції maximum для знаходження найбільшого з трьох цілих чисел, чисел з плаваючою комою одинарної та подвійної точності. Протестуйте визначені функції на тестових наборах даних.
(середня складність)
Визначте перевантажені функції power для піднесення до цілого невід’ємного степеня цілих чисел, чисел з плаваючою комою одинарної та подвійної точності. Протестуйте визначені функції на тестових наборах даних.
Визначте перевантажені функції round_value для округлення чисел з плаваючою комою подвійної точності до заданої точності. Точність може бути задана у вигляді цілого числа, що вимагає необхідне число знаків після коми, та у вигляді числа з плаваючою комою у форматі 0,001 (наприклад, 0,01 означає округлення до сотих). Протестуйте визначені функції на тестових наборах даних.
(висока складність)
Визначте перевантажені функції power для піднесення до цілого степеня цілих чисел, чисел з плаваючою комою одинарної та подвійної точності. Значення показника степеня може бути від’ємним, нульовим та додатнім. Протестуйте визначені функції на тестових наборах даних.
Визначте перевантажені функції round_value для округлення чисел з плаваючою комою подвійної точності до заданої точності. Точність може бути задана у вигляді цілого числа, що вимагає необхідне число знаків після коми, та у вигляді числа з плаваючою комою у форматі 0,001 (наприклад, 0,01 означає округлення до сотих). Передбачте можливість округлення за необхідністю до першої значущої цифри у випадку, якщо округлене до заданої точності число рівне нулю. Протестуйте визначені функції на тестових наборах даних.

Шаблони функцій
(низька складність)
Визначте шаблон функції square для знаходження квадрату числа. Протестуйте цей шаблон функції на цілих числах і числах з плаваючою комою одинарної та подвійної точності.
Визначте шаблон функції cube для знаходження кубу числа. Протестуйте цей шаблон функції на цілих числах і числах з плаваючою комою одинарної та подвійної точності.
Визначте шаблон функції minimum для знаходження найменшого з двох аргументів. Протестуйте цей шаблон функції на цілих числах, числах з плаваючою комою одинарної та подвійної точності, а також на символах.
Визначте шаблон функції maximum для знаходження найбільшого з двох аргументів. Протестуйте цей шаблон функції на цілих числах, числах з плаваючою комою одинарної та подвійної точності, а також на символах.
(середня складність)
Визначте шаблон функції minimum для знаходження найменшого з п’яти аргументів. Протестуйте цей шаблон функції на цілих числах, числах з плаваючою комою одинарної та подвійної точності, а також на символах.
Визначте шаблон функції maximum для знаходження найбільшого з п’яти аргументів. Протестуйте цей шаблон функції на цілих числах, числах з плаваючою комою одинарної та подвійної точності, а також на символах.
Визначте шаблон функції power для піднесення числа до цілого невід’ємного степеня. Протестуйте цей шаблон функції на цілих числах і числах з плаваючою комою одинарної та подвійної точності.
Визначте шаблон функції bubble_sort для впорядкування елементів одновимірного масиву за зростанням методом бульбашки. Протестуйте цей шаблон функції на масивах цілих чисел, чисел з плаваючою комою одинарної та подвійної точності, а також на масивах символів.
Визначте шаблон функції selection_sort для впорядкування елементів одновимірного масиву за зростанням методом вибору. Протестуйте цей шаблон функції на масивах цілих чисел, чисел з плаваючою комою одинарної та подвійної точності, а також на масивах символів.
Визначте шаблон функції insertion_sort для впорядкування елементів одновимірного масиву за зростанням методом прямого включення (сортування вставками). Протестуйте цей шаблон функції на масивах цілих чисел, чисел з плаваючою комою одинарної та подвійної точності, а також на масивах символів.
(висока складність)
Визначте шаблон функції bubble_sort для впорядкування елементів одновимірного масиву методом бульбашки з можливістю впорядкування як за зростанням, так і за спаданням. Для задання порядку сортування використайте вказівники на функції. Протестуйте цей шаблон функції на масивах цілих чисел, чисел з плаваючою комою одинарної та подвійної точності, а також на масивах символів.
Визначте шаблон функції selection_sort для впорядкування елементів одновимірного масиву методом вибору з можливістю впорядкування як за зростанням, так і за спаданням. Для задання порядку сортування використайте вказівники на функції. Протестуйте цей шаблон функції на масивах цілих чисел, чисел з плаваючою комою одинарної та подвійної точності, а також на масивах символів.
Визначте шаблон функції insertion_sort для впорядкування елементів одновимірного масиву методом прямого включення (сортування вставками) з можливістю впорядкування як за зростанням, так і за спаданням. Для задання порядку сортування використайте вказівники на функції. Протестуйте цей шаблон функції на масивах цілих чисел, чисел з плаваючою комою одинарної та подвійної точності, а також на масивах символів.

Динамічне виділення пам’яті за допомогою операцій new і delete
(низька складність)
Напишіть програму, яка створює одновимірний масив цілих чисел розміру N, значення якого зчитується з консолі; заповнює його значеннями, введеними теж з консолі; обчислює середнє арифметичне додатних значень його елементів; виводить результат обчислення на екран та вкінці звільняє пам’ять, виділену під масив.
Напишіть програму, яка створює двовимірний масив чисел з плаваючою комою подвійної точності розміру 13 EMBED Equation.DSMT4 1415, значення яких зчитуються з консолі; заповнює його значеннями, введеними теж з консолі; обчислює суму від’ємних значень його елементів; виводить результат обчислення на екран та вкінці звільняє пам’ять, виділену під масив.
(середня складність)
Напишіть програму, яка створює тривимірний масив цілих чисел розміру 13 EMBED Equation.DSMT4 1415, значення яких зчитуються з консолі; заповнює його значеннями, згенерованими випадковим чином у діапазоні 13 EMBED Equation.DSMT4 1415 (a і b – цілі числа, що вводяться з консолі); обчислює суму додатних значень його елементів; виводить результат обчислення на екран та вкінці звільняє пам’ять, виділену під масив.
Напишіть програму, яка створює двовимірний масив цілих чисел такого вигляду:
13 EMBED Equation.DSMT4 1415
13 EMBED Equation.DSMT4 1415
13 EMBED Equation.DSMT4 1415

13 EMBED Equation.DSMT4 1415
13 EMBED Equation.DSMT
·
·
·–
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·–
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·–
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·–
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·–
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·Заповніть масив значеннями, згенерованими випадковим чином у діапазоні 13 EMBED Equation.DSMT4 1415 (a і b – цілі числа, що вводяться з консолі); виведіть вміст масиву на екран та вкінці звільніть пам’ять, виділену під масив.
(висока складність)
Визначте функцію, яка створює двовимірний масив цілих чисел розміру 13 EMBED Equation.DSMT4 1415 з можливістю занулення його за необхідністю; та функцію, яка звільняє пам’ять, виділену під такий масив. Протестуйте визначені функції.
Визначте функцію, яка створює тривимірний масив цілих чисел розміру 13 EMBED Equation.DSMT4 1415 з можливістю занулення його за необхідністю; та функцію, яка звільняє пам’ять, виділену під такий масив. Протестуйте визначені функції.
Визначте функцію, яка створює двовимірний масив цілих чисел вигляду
13 EMBED Equation.DSMT4 1415
13 EMBED Equation.DSMT4 1415
13 EMBED Equation.DSMT4 1415

13 EMBED Equation.DSMT4 1415
13 EMBED Equation.DSMT4 1415

13 EMBED Equation.DSMT4 1415
13 EMBED Equation.DSMT4 1415
13 EMBED Equation.DSMT4 1415

13 EMBED Equation.DSMT4 1415

13 EMBED Equation.DSMT4 1415
13 EMBED Equation.DSMT4 1415
13 EMBED Equation.DSMT4 1415
13 EMBED Equation.DSMT4 1415
13 EMBED Equation.DSMT4 1415

13 EMBED Equation.DSMT4 1415


з можливістю занулення його за необхідністю; та функцію, яка звільняє пам’ять, виділену під масив такого вигляду. Протестуйте визначені функції.

Аргументи за замовчуванням
(низька складність)
Визначте функцію sum для підсумування 2-ох, 3-ох, 4-ох та 5-ти цілих чисел. Протестуйте визначену функцію.
Визначте функцію product для обчислення добутку 2-ох, 3-ох, 4-ох та 5-ти цілих чисел. Протестуйте визначену функцію.
(середня складність)
Визначте функцію average для обчислення середнього арифметичного 2-ох, 3-ох, 4-ох та 5-ти цілих чисел. Протестуйте визначену функцію.
Визначте функцію square_mean для обчислення середнього квадратичного 2-ох, 3-ох, 4-ох та 5-ти цілих чисел. Протестуйте визначену функцію.
(висока складність)
Визначте функцію minimum для знаходження найменшого з 2-ох, 3-ох, 4-ох та 5-ти цілих чисел. Протестуйте визначену функцію.
Визначте функцію maximum для знаходження найбільшого з 2-ох, 3-ох, 4-ох та 5-ти цілих чисел. Протестуйте визначену функцію.
Визначте функцію minimum для знаходження найменшого з 2-ох, 3-ох, 4-ох та 5-ти чисел з плаваючою комою подвійної точності. Протестуйте визначену функцію.
Визначте функцію maximum для знаходження найбільшого з 2-ох, 3-ох, 4-ох та 5-ти чисел з плаваючою комою подвійної точності. Протестуйте визначену функцію.

Класи
(низька складність)
Створіть клас для зберігання одного запису бази даних у відповідності з наданим варіантом. Розмістіть інтерфейс класу у заголовному файлі, а визначення функцій та головну функцію програми – у двох окремих файлах. Використайте захищення даних для ізоляції елементів-даних класу від підпрограм, в яких цей клас використовується. Реалізуйте окремими функціями класу:
конструктори без параметрів та з параметрами;
зчитування запису з клавіатури;
виведення запису на екран;
редагування запису.
(середня складність)
Створіть клас для обробки записів бази даних у відповідності з наданим варіантом. Розмістіть інтерфейс класу у заголовному файлі, а визначення функцій та головну функцію програми – у двох окремих файлах. Використайте захищення даних для ізоляції елементів-даних класу від підпрограм, в яких цей клас використовується. Реалізуйте окремими функціями класу:
конструктори без параметрів та з параметрами;
додавання;
знищення;
виведення інформації на екран;
пошук потрібної інформації за конкретною ознакою;
редагування записів;
сортування за першим полем.
(висока складність)
Створіть клас для зберігання одного запису бази даних у відповідності з наданим варіантом. Створіть контейнерний клас для зберігання усіх записів бази даних. Розмістіть інтерфейс кожного класу у заголовному файлі, а визначення функцій та головну функцію програми – у окремих файлах. Використайте захищення даних для ізоляції елементів-даних класів від підпрограм, в яких ці класи використовуються. Реалізуйте такі функції роботи з базою даних:
додавання запису в кінець;
вставлення запису в потрібну позицію;
знищення запису за номером;
знищення усіх записів з однаковим заданим значенням заданого поля бази даних;
знищення усіх записів бази даних;
зчитування запису з клавіатури;
виведення на екран запису за номером;
виведення на екран усіх записів з однаковим заданим значенням заданого поля бази даних;
редагування запису за номером;
сортування записів за різними полями.
Передбачте можливість роботи з довільним числом записів.
Таблиця 7.НСВ – Варіанти завдань
Варіант
Предметна область БД
Поля бази даних

1
"бібліотека"
Інвентарний номер, автор, назва, кількість сторінок, рік видання

2
"телефонний довідник"
Прізвище, ім'я, по батькові, домашня адреса, телефон.

3
"розклад руху літаків"
Номер рейсу, тип літака, напрямок руху, періодичність вильоту.

4
"колекція компакт-дисків"
Інвентарний номер, назва, об'єм диску, тип, дата запису.

5
"записна книжка"
Прізвище, ім'я, по батькові, домашня адреса, телефон, електронна пошта.

6
"предметний покажчик"
Слово; номера сторінок, де це слово зустрічається.

7
"користувачі локальної мережі"
Прізвище, ім'я, по батькові, група, обліковий запис, тип облікового запису.

8
"склад товарів"
Інвентарний номер, назва товару, вага, ціна, кількість.

9
"рахунки банку"
Прізвище, ім'я, дата останньої операції, сума останньої операції, сума вкладу

10
"успішність студентів"
Прізвище, ім'я, номер групи, оцінки з трьох предметів

11
"камера схову"
Прізвище, ім'я, дата здачі, термін зберігання, інвентарний номер та назва предмета

12
"каса продажу квитків"
Назва пункту, час відправлення, дата відправлення, час прибуття, дата прибуття, ціна квитка

13
"архів програм"
Назва програми, операційна система, розмір програми, дата запису

14
"список файлів"
Ім'я файлу, розширення, розмір, дата створення, атрибути.

15
"розклад пар"
Номер пари, предмет, прізвище викладача, форма заняття.


Перевантаження операцій
Завдання:
Створіть клас, що реалізовує тип даних у відповідності з наданим варіантом. Реалізуйте подані у таблиці операції над об’єктами класу (*). Організуйте введення та виведення даних за допомогою класів-потоків сin та cout (перевантажте операції «взяти з потоку» та «передати в потік»). Напишіть програму, яка демонструє роботу з об'єктами створеного класу.
(*) Особливості завдання:
(низька складність)
Реалізуйте на власний вибір 1/2 з усіх поданих у таблиці 8.НС операцій для свого варіанту.
(середня складність)
Реалізуйте на власний вибір 4/5 з усіх поданих у таблиці 8.НС операцій для свого варіанту.
(висока складність)
Реалізуйте на власний вибір 4/5 з усіх поданих у таблиці 8.В операцій для свого варіанту.

Таблиця 8.НС – Варіанти завдань низької та середньої складності
Варіант
Тип даних
ОпераціїЗначення
Позначення
Приклад


комплексне число
підтвердження знаку комплексного числа
+
зміна знаку комплексного числа
-
обчислення спряженого до комплексного числа
~
~cзбільшення значення дійсної частини комплексного числа на 1
++
с++

++сзменшення значення дійсної частини комплексного числа на 1
--
с--

--сдодавання комплексних чисел
+
с1 + с2додавання до комплексного числа дійсного і навпаки

с + d
d + cвіднімання комплексних чисел

с1 – с2віднімання від комплексного числа дійсного і навпаки

с – d
d – cмноження комплексних чисел
*
с1 * с2множення комплексного числа на дійсне і навпаки

с * d
d * cділення комплексних чисел
/
с1 / с2ділення комплексного числа на дійсне і навпаки

с / d
d / cобчислення оберненого комплексного числа
^(-1)
с ^ (-1)додавання комплексних чисел з присвоюванням
+=
с1 += с2додавання до комплексного числа дійсного з присвоюванням

с += dвіднімання комплексних чисел з присвоюванням
–=
с1 –= с2віднімання від комплексного числа дійсного з присвоюванням

с –= dмноження комплексних чисел з присвоюванням
*=
с1 *= с2множення комплексного числа на дійсне з присвоюванням

с *= dділення комплексних чисел з присвоюванням
/=
с1 /= с2ділення комплексного числа на дійсне з присвоюванням

с /= dобчислення оберненого комплексного числа з присвоюванням
^= -1
с ^= -1перевірка на рівність комплексних чисел
==
с1 == с2перевірка на нерівність комплексних чисел
!=
с1 != с2


подвійне число
підтвердження знаку подвійного числа
+
зміна знаку подвійного числа
-
обчислення спряженого до подвійного числа
~
~cзбільшення значення дійсної частини подвійного числа на 1
++
с++

++сзменшення значення дійсної частини подвійного числа на 1
--
с--

--сдодавання подвійних чисел
+
с1 + с2додавання до подвійного числа дійсного і навпаки

с + d
d + cвіднімання подвійних чисел

с1 – с2віднімання від подвійного числа дійсного і навпаки

с – d
d – cмноження подвійних чисел
*
с1 * с2множення подвійного числа на дійсне і навпаки

с * d
d * cділення подвійних чисел
/
с1 / с2ділення подвійного числа на дійсне і навпаки

с / d
d / cобчислення оберненого подвійного числа
^(-1)
с ^ (-1)додавання подвійних чисел з присвоюванням
+=
с1 += с2додавання до подвійного числа дійсного з присвоюванням

с += dвіднімання подвійних чисел з присвоюванням
–=
с1 –= с2віднімання від подвійного числа дійсного з присвоюванням

с –= dмноження подвійних чисел з присвоюванням
*=
с1 *= с2множення подвійного числа на дійсне з присвоюванням

с *= dділення подвійних чисел з присвоюванням
/=
с1 /= с2ділення подвійного числа на дійсне з присвоюванням

с /= dобчислення оберненого подвійного числа з присвоюванням
^= -1
с ^= -1перевірка на рівність подвійних чисел
==
с1 == с2перевірка на нерівність подвійних чисел
!=
с1 != с2


дуальне число
підтвердження знаку дуального числа
+
зміна знаку дуального числа
-
збільшення значення дійсної частини дуального числа на 1
++
с++

++сзменшення значення дійсної частини дуального числа на 1
--
с--

--сдодавання дуальних чисел
+
с1 + с2додавання до дуального числа дійсного і навпаки

с + d
d + cвіднімання дуальних чисел

с1 – с2віднімання від дуального числа дійсного і навпаки

с – d
d – cмноження дуальних чисел
*
с1 * с2множення дуального числа на дійсне і навпаки

с * d
d * cділення дуальних чисел
/
с1 / с2ділення дуального числа на дійсне і навпаки

с / d
d / cдодавання дуальних чисел з присвоюванням
+=
с1 += с2додавання до дуального числа дійсного з присвоюванням

с += dвіднімання дуальних чисел з присвоюванням
–=
с1 –= с2віднімання від дуального числа дійсного з присвоюванням

с –= dмноження дуальних чисел з присвоюванням
*=
с1 *= с2множення дуального числа на дійсне з присвоюванням

с *= dділення дуальних чисел з присвоюванням
/=
с1 /= с2ділення дуального числа на дійсне з присвоюванням

с /= dперевірка на рівність дуальних чисел
==
с1 == с2перевірка на нерівність дуальних чисел
!=
с1 != с2


кватерніон (дійсний)
підтвердження знаку кватерніона
+
зміна знаку кватерніона
-
обчислення спряженого до кватерніона
~
~cзбільшення значення дійсної частини кватерніона на 1
++
с++

++сзменшення значення дійсної частини кватерніона на 1
--
с--

--сдодавання кватерніонів
+
с1 + с2додавання до кватерніона дійсного числа і навпаки

с + d
d + cвіднімання кватерніонів

с1 – с2віднімання від кватерніона дійсного числа і навпаки

с – d
d – cмноження кватерніонів
*
с1 * с2множення кватерніона на дійсне число і навпаки

с * d
d * cобчислення оберненого кватерніона
^(-1)
с ^ (-1)додавання кватерніонів з присвоюванням
+=
с1 += с2додавання до кватерніона дійсного числа з присвоюванням

с += dвіднімання кватерніонів з присвоюванням
–=
с1 –= с2віднімання від кватерніона дійсного числа з присвоюванням

с –= dмноження кватерніонів з присвоюванням
*=
с1 *= с2множення кватерніона на дійсне число з присвоюванням

с *= dобчислення оберненого кватерніона з присвоюванням
^= -1
с ^= -1перевірка на рівність кватерніонів
==
с1 == с2перевірка на нерівність кватерніонів
!=
с1 != с2


дріб
підтвердження знаку дробу
+
+fзміна знаку дробу
-
-fзбільшення значення дробу на 1
++
f++

++fзменшення значення дробу на 1
--
f--

--fдодавання дробів
+
f1 + f2додавання до дробу цілого числа і навпаки

f + i
i + fвіднімання дробів

f1 – f2віднімання від дробу цілого числа і навпаки

f – i
i – fмноження дробів
*
f1 * f2множення дробу на ціле число і навпаки

f * i
i * fділення дробів
/
f1 / f2ділення дробу на ціле число і навпаки

f / i
i / fпіднесення дробу до цілого степеня
^
f ^ nдодавання дробів з присвоюванням
+=
f1 += f2додавання до дробу цілого числа з присвоюванням

f += iвіднімання дробів з присвоюванням
–=
f1 –= f2віднімання від дробу цілого числа з присвоюванням

f –= iмноження дробів з присвоюванням
*=
f1 *= f2множення дробу на ціле число з присвоюванням

f *= iділення дробів з присвоюванням
/=
f1 /= f2ділення дробу на ціле число з присвоюванням

f /= iпіднесення дробу до цілого степеня з присвоюванням
^=
f ^= nперевірка на рівність дробів
==
f1 == f2перевірка, чи один дріб більший за другий
>
f1 > f2перевірка, чи один дріб більший або рівний другому
>=
f1 >= f2перевірка, чи один дріб менший за другий
<
f1 < f2перевірка, чи один дріб менший або рівний другому
<=
f1 <= f2перевірка на нерівність дробів
!=
f1 != f2


двовимірний
вектор
(вільний)
підтвердження напрямку вектора
+
+vзміна напрямку вектора (поворот на 180°)
-
-vобчислення одиничного вектора
~
~vзбільшення значень скалярних компонентів вектора на 1
++
v++

++vзменшення значень скалярних компонентів вектора на 1
--
v--

--vдодавання векторів
+
v1 + v2віднімання векторів

v1 – v2векторне множення векторів
*
v1 * v2множення вектора на дійсне число і навпаки (скалярне множення)

v * d
d * vдодавання векторів з присвоюванням
+=
v1 += v2віднімання векторів з присвоюванням
–=
v1 –= v2векторне множення векторів з присвоюванням
*=
v1 *= v2множення вектора на дійсне число з присвоюванням

v *= dперевірка на рівність векторів
==
v1 == v2перевірка на нерівність векторів
!=
v1 != v2


тривимірний
вектор
(вільний)
1-15) аналогічні операції попереднього варіанту
–//–
–//–


Таблиця 8.В – Варіанти завдань високої складності
Варіант
Тип даних
ОпераціїЗначення
Позначення
Приклад


матриця
(двовимірна, або прямокутна)
підтвердження знаку елементів матриці
+
+Mзміна знаку елементів матриці
-
-Mзбільшення значень елементів матриці на 1
++
M++

++Mзменшення значень елементів матриці на 1
--
M--

--Mдодавання матриць
+
М1 + М2віднімання матриць

М1 – М2множення матриць
*
М1 * М2множення матриці на скаляр і навпаки

М * а
а * Мділення матриць
/
М1 / М2піднесення матриці до цілого додатного степеня
^
M ^ nобчислення оберненої матриці
^(-1)
M ^ (-1)обчислення транспонованої матриці
~
~Mдодавання матриць з присвоюванням
+=
М1 += М2віднімання матриць з присвоюванням
–=
М1 –= М2множення матриць з присвоюванням
*=
М1 *= М2множення матриці на скаляр з присвоюванням

М *= аділення матриць з присвоюванням
/=
М1 /= М2піднесення матриці до степеня з присвоюванням
^=
M ^= nобчислення оберненої матриці з присвоюванням
^= -1
M ^= -1перевірка на рівність матриць
==
М1 == М2перевірка на нерівність матриць
!=
М1 != М2


множина (дійсних чисел)
перетин множин
&
S1 & S2об’єднання множин
+
S1 + S2обчислення різниці множин

S1 – S2обчислення симетричної різниці множин
/
S1 / S2обчислення доповнення множини
~
~Sіндексування
[]
S[i]отримання підмножини елементів
()
S(i1,i2)отримання підмножини елементів в діапазоні
()
S(d1,d2)перетин множин з присвоюванням
&=
S1 &= S2об’єднання множин з присвоюванням
+=
S1 += S2обчислення різниці множин з присвоюванням
–=
S1 –= S2обчислення симетричної різниці множин з присвоюванням
/=
S1 /= S2додавання елемента в множину
+=
S += dвилучення елемента з множини
–=
S –= d
S –= S[i]перевірка на рівність множин
==
S1 == S2перевірка на нерівність множин
!=
S1 != S2


многочлен
(з дійсними коефіцієнтами)
підтвердження знаку многочлена
+
+Pзміна знаку многочлена
-
-Pдодавання многочленів
+
P1 + P2додавання до многочлена дійсного числа і навпаки

P + d
d + Pвіднімання многочленів

P1 – P2віднімання від многочлена дійсного числа і навпаки

P – d
d – Pмноження многочленів
*
P1 * P2множення многочлена на дійсне число і навпаки

P * d
d * Pділення многочлена на дійсне число
/
P / dпіднесення многочлена до цілого невід’ємного степеня
^
P ^ nдодавання многочленів з присвоюванням
+=
P1 += P2додавання до многочлена дійсного числа з присвоюванням

P += dвіднімання многочленів з присвоюванням
–=
P1 –= P2віднімання від многочлена дійсного числа з присвоюванням

P –= dмноження многочленів з присвоюванням
*=
P1 *= P2множення многочлена на дійсне число з присвоюванням

P *= dділення многочлена на дійсне число
/=
P /= dпіднесення многочлена до цілого невід’ємного степеня з присвоюванням
^=
P ^= nперевірка на рівність многочленів
==
P1 == P2перевірка на нерівність многочленів
!=
P1 != P2


довге число
підтвердження знаку довгого числа
+
+Lзміна знаку довгого числа
-
-Lзбільшення значення довгого числа на 1
++
L++

++Lзменшення значення довгого числа на 1
--
L--

--Lдодавання довгих чисел
+
L1 + L2додавання до довгого числа цілого і навпаки

L + i
i + Lвіднімання довгих чисел

L1 – L2віднімання від довгого числа цілого і навпаки

L – i
i – Lмноження довгих чисел
*
L1 * L2множення довгого числа на ціле і навпаки

L * i
i * Lділення довгих чисел
/
L1 / L2ділення довгого числа на ціле і навпаки

L / i
i / Lпіднесення довгого числа до цілого степеня
^
L ^ nдодавання довгих чисел з присвоюванням
+=
L1 += L2додавання до довгого числа цілого з присвоюванням

L += iвіднімання довгих чисел з присвоюванням
–=
L1 –= L2віднімання від довгого числа цілого з присвоюванням

L –= iмноження довгих чисел з присвоюванням
*=
L1 *= L2множення довгого числа на ціле з присвоюванням

L *= iділення довгих чисел з присвоюванням
/=
L1 /= L2ділення довгого числа на ціле з присвоюванням

L /= iпіднесення довгого числа до цілого степеня з присвоюванням
^=
L ^= nперевірка на рівність довгих чисел
==
L1 == L2перевірка, чи одне довге число більше за друге
>
L1 > L2перевірка, чи одне довге число більше або рівне другому
>=
L1 >= L2перевірка, чи одне довге число менше за друге
<
L1 < L2перевірка, чи одне довге число менше або рівне другому
<=
L1 <= L2перевірка на нерівність довгих чисел
!=
L1 != L2


Root EntryEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation Native

Приложенные файлы

  • doc 60307
    Размер файла: 576 kB Загрузок: 0

Добавить комментарий