Расчет узла стропильной сварной фермы

ПРАКТИЧНА РОБОТА №4
«Розрахунок вузла ферми»

Підібрати переріз стержнів і сконструювати вузол зварної сталевої крокв’яної ферми з паралельними поясами з кутників

Вихідні дані:
зусилля в стержнях: N1 = 640 кН; N2 = 442,3 кН; N3 = 140 кН; N4 = 188,6 кН; N5 = 1100 кН
марка сталі: ВСт3кп2;
геометрична довжина стояка ферми l = 2,8 м.
розрахункова схема ферми:

Розв’язання:
За найбільшим зусиллям товщину фасонки вибрано t = 12 мм. Для заданої марки сталі розрахунковий опір Ry = 220 МПа. Коефіцієнти умов роботи вибрано: для розтягнутих стержнів 13 QUOTE 1415, для стиснутих 13 QUOTE 1415, а коефіцієнт надійності щодо призначення конструкції 13 QUOTE 1415.

Необхідна площа поперечного перерізу для нижнього розтягнутого поясу ферми:

Із сортаменту підібрано переріз із двох нерівнополичних кутників: 2 180x100x10; 13 QUOTE 1415
Для розтягнутого розкосу площа перерізу:


Вибрано переріз із двох рівнополичних кутників: 2 80х80х7; 13 QUOTE 1415

Підбір перерізу стиснутого стояка.
Коефіцієнт поздовжнього згинання взято 13 QUOTE 1415, і тоді необхідна площа перерізу:

Вибрано переріз із двох рівнополичних кутників: 2 70х70х5; 13 QUOTE 1415
13 QUOTE 1415; 13 QUOTE 1415

Розрахункові довжини стояка:
в площині ферми lx = 0,8l = 13 QUOTE 1415
із площини ферми ly = l = 13 QUOTE 1415
Гнучкості стояка:


Для більшої гнучкості коефіцієнт поздовжнього згинання 13 QUOTE 1415
Перевірка стійкості:
13 QUOTE 1415
Стійкість не забезпечена, а тому взято більші кутники
·:2 75x75x5; 13 QUOTE 1415; 13 QUOTE 1415 13 QUOTE 1415


Стійкість стояка достатня.
Підбір перерізу стиснутого розкосу. Геометрична довжина перерізу:

Необхідна площа перерізу:Вибрано переріз з двох рівнополичних кутників 2 80х80х6 13 QUOTE 1415; 13 QUOTE 1415
Розрахункові довжини розкосу:
Коефіцієнт поздовжнього згинання 13 QUOTE 1415
Перевірка стійкості:
Стійкість недостатня, тому взято 2 90х90х7 13 QUOTE 1415; 13 QUOTE 1415


Коефіцієнт поздовжнього згинання 13 QUOTE 1415


13 QUOTE 1415
Стійкість забезпечена.Корпорація УКРБУД
Харківський коледж будівництва, архітектури та дизайнуОснови розрахунку будівельних конструкцій
Практична робота № 4


Тема: «Розрахунок вузла ферми»

Варіант: Щ,Н,О

виконала студентка групи АС-21
Щербань Н.О.
Перевірив Черкасов Ю.А.

Харків 2011 р.

N4

N3N2

N5

50

40

N1

N15

Приложенные файлы

  • doc 8330034
    Размер файла: 575 kB Загрузок: 0

Добавить комментарий