Історія науки і техніки (тести)

Курс: Історія науки і техніки

Тема 1. Вступ. Історія науки і техніки як навчальна дисципліна: предмет, мета, завдання

В сучасній історії науки і техніки одна одній протистоять дві концепції:
* Екстерналістська та інтерналістська
Класична та некласична
Соціальна та економічна
Прогресивна та регресивна

Етапів історичного розвитку науки існує:
4
3
6
* 5

Закінчення класичного періоду розвитку науки пов’язується із:
* Революцією у фізиці в кінці ХІХ – на поч. ХХ ст., а також великими досягненнями в обґрунтуванні математики
Зміною методів наукового пізнання
Революцією в галузі біологічних наук, зокрема в генетиці
Зміною суспільного устрою

Закони і предмет дослідження в некласичній науці вважали:
Незмінними
Стійкими
* Мінливими, нестійкими
Необґрунтованими

Історія науки і техніки як самостійна наукова дисципліна сформувалася:
Наприкінці ХVІІІ ст.
На початку ХХ ст.
В першій половині ХІХ ст.
* Наприкінці ХІХ ст.

Найважливіша наукова дисципліна класичного періоду – це:
Біологія
Історія
Математика
* Механіка

Наука – це:
* Система дослідницької діяльності, спрямована на виробництво нових знань про природу, суспільство і мислення
Знання, здобуті людською цивілізацією протягом свого розвитку
Сфера людської діяльності, яка вивчає виключно людину і суспільство
Набутий досвід, що передається з покоління в покоління

Наука вивчає:
Етапи розвитку людської цивілізації
Людину і її взаємозв’язок із природою
* Будь-які предмети, пов’язані з людською діяльністю: об’єкти природи, соціальні системи і суспільство в цілому, людину
Предмети, створені з допомогою людини

Наукові пошуки, що знаменують собою перехід до науки класичного періоду з’явилися в:
Античні часи
Середньовіччі
* Епоху Відродження
ХХ ст.

Некласична наука почала досліджувати:
* Не просто предмети, що зазнають змін, а об’єкти, недоступні людським органам чуттів (мікро- і макросвіту)
Взаємини між людською цивілізацією і природою
Предмети створені людиною
Проблеми розвитку суспільства і державного устрою

Некласичний період розвитку науки розпочався з виникненням:
Генетики
Інформатики
* Термодинаміки
Механіки

Освіта та її структурні підрозділи (школи, наукові товариства) почали формуватися у:
Античні часи
* Середньовіччя
ХІХ ст.
ХХ ст.

Перша кафедра історії науки виникла у:
Англії
* Франції
Росії
США

Предметом історії науки і техніки є:
* Дослідження процесу розвитку науки з метою виявлення глибинних тенденцій і закономірних зв’язків, що визначають зміст і напрям цього процесу
Вивчення історичного минулого з використанням різних методів дослідження
Історичний розвиток людської цивілізації
Вивчення у процесі розвитку природи, людини і суспільства в цілому

Причиною переходу від класичної до некласичної, сучасної науки є:
Зміна суспільного устрою
* Докорінні перетворення в природознавстві кінця ХІХ – першої половини ХХ ст.
Рішення, прийняте на світовому конгресі вчених-науковців
Високий рівень освіченості людей

Як називаються етапи історичного розвитку науки?
Античний світ, Середньовіччя, епоха Відродження, наука ХХ ст.
Давній період, середньовічний і сучасний
Міфологічний, релігійний
* Пранаука, наука середньовіччя, класична наука, некласична наука, постнекласична наука


Тема 2. Розвиток науки і техніки в стародавньому світі та античності

Амфори вироблялися у:
Китаї
* Греції
Римі
Єгипті

Артилерійські майстри навчилися відливати бронзові та мідні гармати в пісочних формах у:
* XIV столітті
XV столітті
XII столітті
X столітті

Архімед був:
* Першим великим механіком
Першим будівельником мостів
Астрономом
Істориком

“Архімедів гвинт” застосовувався:
У роботі токарних станків
* Як водопідіймальний пристрій
Для військових цілей
Для приведення у рух механізмів водяних млинів

Батьківщиною бавовни є
* Індія
Китай
Японія
Середня Азія

Батьківщиною гончарного круга вважають:
Єгипет
Рим
* Близький Схід
Китай та Японію

Батьківщиною колодязного журавля вважають:
Єгипет
Рим
* Близький Схід
Китай та Японію

Батьківщиною ручного ткацького верстата вважають:
Єгипет
Рим
* Близький Схід
Китай та Японію

Бетон був винайдений у:
Греції
* Римі
Єгипті
Вавилоні

Близько 13 тисяч років назад було винайдено:
* Лук
Колесо
Гончарний круг
Колодязний журавель

Близько 100 тисяч років назад:
Людина навчилася виплавляти залізо
* Людина навчилася користуватися вогнем
Виготовляти залізні знаряддя праці
Виготовляти кам’яні знаряддя праці

Бойова колісниця була створена:
* Арійськими народами
Вікінгами
Слов’янами
Варварами

Бойову колісницю винайшли:
* Кочівники
Римляни
Єгиптяни
Греки

В давньому світі техніка та технічне знання були тісно пов’язані з:
* Магічними діями та міфологізованим світоглядом
Волею вождя та ради старійшин
Волею суспільства
Публічними рішеннями державно-політичних інститутів

Вершиною римського будівельного мистецтва став:
Пантеон
* Храм Святої Софії в Константинополі
Міст через Дунай
Пантеон та міст через Дунай

Визначте матеріал з якого виготовлялись перші знаряддя праці:
* Камінь
Залізо
Мідь
Бронза

Визначте час одомашнення перших диких тварин:
* IX-VIII ст. до н.е.
V тисячоліття до н.е.
VI тисячоліття до н.е.
III ст. н.е.

Використання клину, блоку, лебідки, гвинта і важеля на мові математики описав:
Геродот
Евклід
Птоломей
* Архімед

Винахід якого пристрою допоміг кочівникам знищити Римську цивілізацію?
* Стремена
Сідло
Кибитка
Віз

Вогонь служив для:
Обігріву житла
Освітлення житла
* Загінного полювання
Військових дій

Вперше водопідйомне колесо і круговий ремінь з’явилися у:
Греції
* Вавилоні
Римі
Єгипті

Вперше застосували голубів у якості зв’язку мандрівники з:
Грецьких міст-держав
* Вавилону
Риму
Афін

Вперше приватна власність на землю з’явилась у:
* Межиріччі
Римі
Китаї
Єгипті

Вперше спробував обчислити траєкторію артилерійського снаряда:
Селімо Грізний
Архімед
* Н.Тарталья
Бі Шен

Вперше чавун був одержаний:
* Китайцями
Японцями
Єгиптянами
Римлянами

Гармата Урбана стріляла ядрами вагою:
100 кг
* 500 кг
1000 кг
678 кг

Гарматні калібри ввів:
Селімо Грізний
Архімед
* Н.Тарталья
Бі Шен

«Глиняним царством» називають:
Римську цивілізацію
* Цивілізацію Вавілонії
Китайську імперію
Київську Русь

Головною зброєю трієр були:
Запалювальна суміш та морський десант
* Таран
Морський десант
Запалювальна суміш

Для харчування одного мисливця в період мезоліту необхідно було:
* 20 кв. км
50 кв. км
30 кв. км
30-45 кв. км.

Для харчування сім’ї скотарів, яка складалася з 5 осіб необхідно було утримувати стадо в розмірі:
* 25 голів великої рогатої худоби
100 голів великої рогатої худоби
100-150 голів великої рогатої худоби
50-100 голів великої рогатої худоби

До основного знаряддя праці давнього землероба належить:
* Палиця – копачка або мотика
Плуг
Лопата
Лопата, сокира, граблі

Дракар - це:
* Морехідне судно
Вид катапульти
Вид стремен
Вид стріл

Другим етапом неолітичної революції стало:
Освоєння мотичного землеробства
* Освоєння ірригаційного землеробства
Освоєння мотичного та ірригаційного землеробства
Виникнення ремесла

З початком виникнення техніка розвивалась:
* Незалежно від науки
У залежності від рівня розвитку науки
В результаті впливу державно-політичних інституцій
У залежності від рівня розвитку науки та впливу державно-політичних інституцій

За свідченням Геродота, на будівництві піраміди Хеопса в порядку трудової повинності працювало:
* 100 тисяч чоловік
10 тисяч чоловік
500 тисяч чоловік
150-200 тисяч чоловік

За сприятливих умов чисельність населення може подвоїтися за:
* 50 років
100 років
25 років
150 років

Забезпечення роботи фонтанів у Версалі здійснювалося:
Водяними млинами
* «Машиною Марлі»
Шадуфами
Системою каналів

Загадкові халіби, які за переказами стали першим народом, який навчився виплавляти залізо мешкали у:
Вавилоні
Межиріччі
Єгипті
* Вірменії

Збиранням їстівних рослин займалися:
* Жінки
Чоловіки
Увесь рід
Спеціально підготовлені члени роду

Зброєю, яка зупинила нашестя зі Степу стала:
* Артилерія
Гвинтівка
Кулемет
Нарізна автоматична зброя

Знаменита гармата Урбана, яка в 1453 р. зруйнувала стіни Константинополя мала довжину:
* 8 м
10 м
5 м
15 м

Іригаційна революція поширилась на долини річок:

Нілу та Дніпра
Дніпра
* Нілу, Хуанхе, Гангу, Інду
Нілу, Хуанхе, Гангу, Інду, Дніпра

Іригаційне землеробство виникло у народів:
* Давньої Межиріччя
Давньої Греції
Риму
Китаю

Іригаційне землеробство виникло у:
IV ст. до н.е.
* IV тисячолітті до н.е.
IV ст.
V ст.

Канал Паллукат, за допомогою якого зрошувалися пустельні землі Вавилоні досягав:
* 400 км
50 км
100 км
1000 км

Колісний лафет вперше з’явився у:
Чехії
Прусії
Німеччині
* Франції

Лебідку, за допомогою якої був спущений на воду величезний як на той час корабель «Сіракузянка» створив:
Геродот
Евклід
Птоломей
* Архімед

Легіон як військовий винахід належить:
* Риму
Греції
Київській Русі
Єгипту

Лук був винайдений:
* Близько 13 тисяч років тому назад
100 тисяч років тому назад
150 тисяч років тому назад
1 млн років тому назад

Люди навчилися сіяти в період:
Палеоліту
Мезоліту
* Неоліту
Бронзового віку

Людина навчилася використовувати вогонь:
Близько 40 тисяч років тому назад
Близько 5000 тисяч років тому назад
Близько 154 тисяч років назад
* Близько 100 тисяч років назад

Маневрена тактика польових битв була створена:
* Римлянами
Греками
Ассирійцями
Вікінгами

Метод холодного кування заліза був вперше освоєний:
Вікінгами
Неандертальцями
Єгиптянами
* Гірським населенням Малої Азії

«Модфа» є:
Першим водопідіймальним пристроєм
* Першою гарматою
Першою гвинтівкою
Видом катапульти

На одному кілометрі степу можна було прогодувати:
* 6-7 коней або биків
10 коней або биків
30 коней або биків
100 коней або биків

Назвіть основний будівельний матеріал у Вавілоні:
* Глина
Пісок
Цемент
Бетон

Назвіть перших одомашнених тварин:
Кінь
Свиня
Велика рогата худоба
* Вівці та кози

Назвіть регіон, у якому вперше були одомашнені дикі тварини:
* Близький Схід
Далекий Схід
Китай
Індія

Назвіть символ вершника у давніх племен кочівників:
* Вуздечка
Сідло
Кибитка
Віз

Найбільших успіхів у ткацтві у давні часи досягли:
* Індійці
Китайці
Японці
Римляни

Об’єм екологічної ніші визначається:
* Розміром існуючих харчових ресурсів
Законодавством
Волею держави та її лідерів
Рівнем наукового знання

Освоєння землеробства призвело до:
* Розширення екологічної ніші та швидкого зростання чисельності землеробів
Зменшення розмірів та об’єму екологічної ніші
Зменшення чисельності населення общин землеробів
Зменшення розмірів екологічної ніші

Основними вогнищами землеробської цивілізації стали:
* Долини великих річок
Степові зони
Лісостепові зони
Пустелі

Основними продуктами харчування кочівників, без яких неможливе життя у степу були:
Хліб та м’ясо
Сало та м’ясо
М’ясо
* Молоко та молочні продукти

Папір був винайдений у:
Японії
* Китаї
Єгипті
Вавилоні

Первинне вогнище землеробства знаходилося на:
Україні
Балканському півострові
Західній Європі та Греції
* Близькому Сході

Перегінний куб застосовувався для:
* Отримання спирту
Підйому води
Отримання високоякісної сталі
Отримання чавуну

Перше знаряддя праці було створене з:
* Каменю
Заліза
Міді
Бронзи

Перший мікроскоп був створений:
* А.В.Левенгуком
Архімедом
Г.Галілеєм
Птоломеєм

Перший опис водяного млина міститься у книзі М. Вітру вія:
* “Десять книг про архітектуру”
“Архітектура”
“Опис водяного млина”
“Про роботу та влаштування водяних млинів”

Першим великим механіком був знаменитий будівничий військових машин:
* Архімед
Птоломей
Аристарх Самоський
Сострат Кнідський

Першим етапом неолітичної революції стало:
* Освоєння мотичного землеробства
Освоєння ірригаційного землеробства
Освоєння мотичного та ірригаційного землеробства
Виникнення ремесла

Першим європейцем, який пізнав секрет пороху став:
Архімед
* Б.Шварц
К.Медичі
Ф.Ліппі

Першим знаряддям праці, яке створила людина, було:
* Ручне рубило
Стремено
Вістря лука
Вістря списа

Першим металом, використаний людиною є:
Бронза
* Мідь
Олово
Залізо

Першим народом, який навчився виплавляти залізо:
Вавілоняни
* Халіби
Скіфи
Римляни

Першими навчилися ткати шовк:
* Китайці
Японці
Єгиптяни
Корейці

Першими професійними ремісниками стали:
Ковалі
* Гончарі
Ткачі
Ковалі та ткачі

Першими професійними ремісниками стали:
Ковалі
Ткачі
* Гончарі
Чинбарі

Перші амфори вироблялися у:
Франції
* Греції
Римі
Вавілоні

Перші дикі тварини були одомашнені:
* На Близькому Сході
На Далекому Сході
У Китаї
У Індії

Перші доменні печі у Європі були збудовані у:
* Вестфалії
Чехії
Прусії
Валлонії

Перші ливарники при виплавці заліза позбавлялися шлаків за допомогою:
Добавки додаткових сумішей та компонентів та додаткової переплавки заліза
* Тривалого кування
Подвійної переплавки заліза
Добавки додаткових сумішей та компонентів

Перші мідні вироби з’явилися на Близькому Сході у:
ІХ тисячолітті до н.е.
VI ст. до н.е.
* VI тисячолітті до н.е.
V ст. до н.е.

Плем’ям мореплавців і купців вважають:
* Фінікійців
Вікінгів
Римлян
Греків

Плуг, в який запрягали волів був винайдений в:
* IV тисячолітті до н.е.
VI тисячолітті до н.е.
VIII тисячолітті до н.е.
IX тисячолітті до н.е.

Поняття «наукове» і «технічне» в давній період:
Були тотожними
* Належали до різних культурних ареалів
Були тотожними, але належали до різних культурних зон та ареалів
Належали до однакових культурних зон

Порох був винайдений у:
* Китаї
Японії
Римі
Греції

Поява землеробства призвела до:
* Браку землі та розселення землеробів на територію навколишніх мисливських племен
Браку землі
Розселення землеробів на територію скотарських племен
Розселення землеробів на територію мисливських племен

Поява технології виплавки заліза з’явилась:
* Наприкінці ІІ тисячоліття до н.е.
VI тисячолітті до н.е.
VIII тисячолітті до н.е.
IX тисячолітті до н.е.

Поява якого пристрою знаменувала появу механіки?
* Баллісти
Катапульти
Водяного колеса
Перегінного кубу

Приватна власність на землю з’явилась приблизно 2600 років до н.е. у:
* Межиріччі
Римі
Китаї
Єгипті

Сенс усіх технічних досягнень стародавньої людини зводився до:
Спроб удосконалення науково-технічного апарату
Поєднання науки, техніки та релігії
Поєднання науки і техніки
* Спроб розширення екологічної ніші

Середня тривалість життя кочівників складала:
30 років
* 36-38 років
40 років
45-50 років

Середня тривалість життя у жінок кам’яного віку складала:
* 25 років
30 років
35 років
40 і більше років

Середня тривалість життя у чоловіків кам’яного віку складала:
45 років
50 років
30 років
* 32 роки

Скло винайшли:
Греки
Римляни
* Фінікійці
Вікінги

Скотарство порівняно із землеробством виникло:
Раніше землеробства
* В один час або дещо пізніше землеробства
Одночасно із землеробством
Наука не дає відповіді на те, раніше чи пізніше виникло скотарство

Створення озброєної вогнепальною зброєю регулярної армії було фундаментальним відкриттям:
* Турків
Римлян
Греків
Вікінгів

Суцільнолита гармата з’явилась у:
* XIV столітті
XV столітті
XII столітті
X столітті

Таран був зброєю:
Турків
* Трієр
Кочівників
Європейських армій

Творцем теорії культурних кіл є:
* Ф.Гребнер
Вольтер
Ж.Руссо
Сунь-цзи

Техніка виникла:
* Разом з виникненням людини
У період розкладу родового ладу
У результаті трьох поділів праці
Після виникнення класового суспільства та держави

Техніка, яка мала своїм базисом науку виникла в:
* Новий час
Середні віки
Давньому Римі
Давній Греції

Технологія вирощування заливного рису була вперше випробувана:
* Індійськими селянами
Китайськими селянами
Японськими селянами
Одночасно китайцями, корейцями та японцями

Технологія землеробства було освоєна в період:
Палеоліту
Мезоліту
* Неоліту
Бронзового віку

У VIII ст. до н.е. скотарі винайшли:
* Вуздечку
Сідло
Віз
Кибитку

Ф.Гребнер систематизував елементи свого наукового підходу до теорії культурних кіл у книзі:
* «Метод в етнології»
«Історія техніки»
«Теорія функціоналізму»
«Теорія культурних кіл»

Фарфор був винайдений у:
* Китаї
Японії
Єгипті
Кореї

Фаюмський канал, дозволив зрошувати поля у:
* Нижньому Єгипті
Верхньому Єгипті
Межиріччі
Вавилоні

Фінікійські кораблі могли перетнути Середземне море за:
2-3 доби
20-30 діб
* 70 діб
10 діб

Хто із стародавніх правителів вважав, що «оскільки є Коран, то немає потреби в інших книгах»?
Цар Дарій ІІ
* Халія Омар
Імператор Нерон
Александр Македонський

«Царський полк» як військовий підрозділ, озброєний залізними мечами був створений у:
Китаї
* Ассірії
Греції
Риму

Цемент був створений у:
Греції
* Римі
Єгипті
Вавилоні

Чотириколісний віз, запряжений биками був винайдений у IV тисячолітті в:
* Межиріччі
Римі
Греції
Скіфії

Шадуф дозволяв:
Відводити воду
* Піднімати воду
Здійснювати меліорацію боліт
Боротися з ерозією грунтів

Шадуф, який дозволяв піднімати воду на «висоту поля» з’явився у:
Межиріччі
* Єгипті
Римі
Греції

Щільність населення при ірригаційному землеробстві становила:
* 100-200 чол. / кв. км
20-30 чол. / кв. км
50-60 чол. / кв. км.
1 чол. / кв. км.

Щільність населення при мисливському господарстві становила:
* 0,05 чол./ кв. км
1 чол./ кв. км
5 чол./ кв. км
10 чол./ кв. км

Щільність населення при мотичному землеробстві становила:
15 чол. / кв. км
* 10 чол. / кв. км
20 чол. / кв. км
0,05 чол. / кв. км

Щільність скотарського населення степу досягала:
4,5 чол. / кв. км.
0,5 чол. / кв. км.
10 чол. / кв. км.
* 1,3 чол. / кв. км.

Яке місто знамените своїми «висячими садами»?
* Вавилон
Рим
Київ
Афіни

Який із стародавніх народів розглядав ремесло механіка як заняття простолюдинів?
* Греки
Вавілоняни
Єгиптяни
Римляни

Який народ винайшов гончарний круг?
* Шумери
Арії
Слов’яни
Греки

Який народ винайшов під для обпалювання кераміки?
* Шумери
Арії
Слов’яни
ГрекиТема 3. Наука і техніка в епоху середньовіччя


Артилерійські майстри навчилися відливати бронзові та мідні гармати в пісочних формах у:
* XIV столітті
XV столітті
XII столітті
X столітті

В умовах феодально-кріпосницького ладу застосування машин:
* Збільшувало виробничі витрати
Зменшувало виробничі витрати
У легкій промисловості – зменшувало, а в металургії – збільшувало виробничі витрати
Не впливало на виробничі витрати

Визначити вірне і найбільш повне поняття «промисловий переворот»:
Сукупність технічних змін, пов’язаних із заміною ручної праці машинним способом виробництва
Сукупність соціальних, інституційних та інших змін, пов’язаних із заміною ручної праці машинним способом виробництва
* Сукупність технічних, технологічних, соціальних, інституційних та інших змін, пов’язаних із заміною ручної праці машинним способом виробництва
Сукупність технічних змін, пов’язаних з машинним способом виробництва

Відцентровий регулятор, який автоматично підтримував задане число обертів діяв у паровій машині:
Дж. Уатта та Т.Ньюкомена
Т.Ньюкомена
І.Ползунова
* Дж. Уатта

Вперше спробував обчислити траєкторію артилерійського снаряда:
Селімо Грізний
Архімед
* Н.Тарталья
Бі Шен

Впровадження техніки у середні віки зустрічало протидію:
* Ремісників, які боялися втратити роботу
Держави та церкви
Конкурентів-мануфактуристів
Власників мануфактур та фабрик

Гармата Урбана стріляла ядрами вагою:
100 кг
* 500 кг
1000 кг
678 кг

Гарматні калібри ввів:
Селімо Грізний
Архімед
* Н.Тарталья
Бі Шен

Дж. Уатт отримав патент на свою парову машину в:
1800 році
* 1769 році
1754 році
1798 році

Дж. Уатт створив парову машину:
* Розібравшись у недоліках машини Т.Ньюкомена під час її ремонту
Без вивчення досвіду попередніх винахідників
Ремонтуючи машину І.Ползунова
Вивчивши недоліки та переваги машини Е.Картрайта

З якого часу ткацькі верстати з водяними приводами застосовується на мануфактурах?
* З моменту видачі патенту Р.Аркрайту
Після винаходу Джона Кея
Після винаходу Харгвівса
З 1799 року

Завод Болтона у Бірмінгемі, який виробляв парові машини став давати прибуток:
Майже відразу після початку роботи
* Через 10 років з початку виробництва
Через 5 років з початку виробництва
Через 20 років з початку виробництва

Зброєю, яка зупинила нашестя зі Степу стала:
* Артилерія
Гвинтівка
Кулемет
Нарізна автоматична зброя

Збудований Дж.Стефенсоном паровоз мав назву:
Зірка Англії
Богатир Англії
Богатир
* Ракета

Знаменита гармата Урбана, яка в 1453 р. зруйнувала стіни Константинополя мала довжину:
* 8 м
10 м
5 м
15 м

І.Гутенберг надрукував першу книгу у:
* 1445 році
1500 році
1442 році
1345 році

І.Гутенберг створив свій перший друкарський верстат у:
* 1440 році
1500 році
1345 році
1442 році

Книгодрукування з’явилось у ХІ ст.:
* Китаї
Італії
Японії
Київській Русі

Колісний лафет вперше з’явився у:
Чехії
Прусії
Німеччині
* Франції

Легка артилерія, здатна пересуватись по полю битви на возах була винайдена у:
Росії
Пруссії
* Швеції
Китаї

Масове виробництво парових машин було неможливе без:
Точних стругальних верстатів
* Точних токарних верстатів
Свердлильних верстатів
Токарних та свердлильних верстатів

Машина «Дженні» використовувалась на
Фабриках
* Мануфактурах
Заводах та фабриках
Ремісничих майстернях

Машина «Дженні» була створена в:
* 1765 році
1787 році
1800 році
1435 році

Машина «Дженні» збільшувала продуктивність праці у:
5 разів
2 рази
100 разів
* 20 разів

Машина «Марлі» використовувалась для:
Забезпечення роботи водяних млинів
* Забезпечення роботи фонтанів у Версалі
Перегонки спиртів
Виробництва селітри

Машина Ф.Борідано приводилась в рух:
Паровою машиною
За допомогою застосування енергії вітру та сонця
* Водяним колесом
Паровою машиною або водяним колесом

Машина Ф.Борідано замінювала працю:
* 400 робітників
100 робітників
50 робітників
150 робітників

Металургія якої країни наприкінці XVIII ст. займала перше місце у світі?
* Англії
США
Німеччини
Швеції

Механік з Данцигу, який у 1579 р. створив стрічкоткацький верстат:
Отримав звання дворянина
Отримав грошову премію т дворянське звання
* Був страчений
Був нагороджений за винахід

Мушкети були винайдені в:
XVIII ст.
XVIІ ст.
* Першій половині XVI ст.
XV ст.

Найважливішою передумовою промислового перевороту є:
* Ліберальні соціально-політичні перетворення та аграрна революція
Наявність науки
Технічні знання
Високий розвиток освіти та науки

Однією з основних виробничих проблем гірничої промисловості періоду промислової революції стала:
* Проблема відкачування води
Проблема загазованості гірничих порожнин
Нестача вентиляційної техніки
Проблема транспортування добутої руди

Основним типом підприємства періоду феодального ладу стала:
Реміснича майстерня
* Кріпосна мануфактура
Фабрика
Завод

Основою технічною проблемою, яку необхідно було розв’язати Дж. Уатту стала:
* Неможливість виточування математично вірної моделі парового циліндра
Неможливість отримання якісного металу для парового циліндра та поршня
Корозія металу
Збільшення рівня атмосферного тиску

Парова машина А.Вульфа, яка працювала при тиску 3-4 атмосфери підвищувала ККД більш ніж в:
100 раз
5 раз
10 раз
* 3 рази

Парова машина подвійної дії, в якій пара по черзі штовхала поршень з двох сторін була створена:
Т.Ньюкоменом
* Дж.Уаттом
Дж. Уаттом та Т.Ньюкоменом
І.Ползуновим

Перша залізна дорога була збудована в:
* Англії
США
Німеччині
Росії

Перша парова машина була створена у:
США
* Англії
Франції
Німеччині

Перша парова машина застосовувалась для:
Перевезення вантажів
Підйому вантажів
* Відкачування води з шахт
Забезпечення роботи млинів

Перший запатентований ткацький верстат приводився у рух:
* Водяним приводом
Енергією пару
Енергією вітру
Енергією сонця, вітру та води

Перший патент на ткацький верстат у 1769 р. був виданий:
Джону Кею
Харгрівсу
* Р.Аркрайту
Р.Аркрайту та Джону Кею

Перший пістолет був створений у:
1490 році
* 1520 році
1689 році
Приблизно в 1400-1451 роках

Перші доменні печі у Європі були збудовані у:
* Вестфалії
Чехії
Прусії
Валлонії

Перші машини створювалися:
Власниками ремісничих майстерень
* Механіками – самоучками
Науковцями
Науковцями та підприємцями

Перші чавунні літери для книгодрукування винайшов:
* Бі Шен
І.Гутенберг
І.Федоров
Н.Тарталья

Першою країною у якій закінчився промисловий переворот стала:
Німеччина
* Англія
США
Росія

Першою країною у якій перемогла аграрна революція стала:
Німеччина
* Англія
США
Росія

Першою машиною, яка використовувалась на мануфактурах Англії стала:
Прядка “Дженні”
* Шовкомотальна машина італійського механіка Ф.Борідано
Парова машина
Водяне колесо

Першу регулярну армію озброєну вогнепальною зброєю створили:
* Турки
Римляни
Фінікійці
Вавілоняни

Промисловий переворот в Україні гальмувався:
Низьким рівнем розвитку освіти та нестачею кваліфікованих робітників
Низьким розвитком освіти та науки
Нестачею технічних кадрів
* Відсталою феодально-кріпосницької системою

Промисловий переворот в Україні закінчився:
Наприкінці ХІХ ст.
* Після відміни кріпосного права
В середині ХІХ ст.
На початку ХХ ст.

Промисловий переворот в Україні розпочався в:
* 20-30 рр. ХІХ ст.
Середині ХІХ ст.
Наприкінці XVIII ст.
На початку ХХ ст.

Промисловий переворот призвів до:
Збільшення розміру заробітної плати
* Зменшення розміру заробітної плати
У металургії – до зменшення зарплати; у легкій промисловості – до збільшення розміру зарплати
Регулювання рівня заробітної плати нормативними актами держави

Промисловий переворот розпочався:
З важкої металургії
* З легкої промисловості
З металургії
З харчової промисловості

Самохідний супорт до токарних верстатів був створений:
Дж. Уаттом
* Г.Модслі
Т.Ньюкоменом
Г.Модслі спільно з Т.Ньюкоменом

Собор Святого Петра в Риму побудував:
* Мікеланджело
С.Боттічелі
Леонардо да Вінчі
Рафаель

Спосіб виробництва чавуну на кам’яному вугіллі був винайдений у:
* Англії
Росії
Німеччині
Швеції

Створення озброєної вогнепальною зброєю регулярної армії було фундаментальним відкриттям:
* Турків
Римлян
Греків
Вікінгів

Суцільнолита гармата з’явилась у:
* XIV столітті
XV столітті
XII столітті
X столітті

Творець «човника Кея»
Отримав звання дворянина
Отримав грошову премію та дворянське звання
* Переслідувався, після чого втік до Франції
Був нагороджений за винахід

Творцем книгодрукування був:
Бі Шен
* І.Гутенберг
І.Федоров
Н.Тарталья

Теоретична механіка як наука з’явилась:
* На початку XVIII ст.
XVIІ ст.
Першій половині XVI ст.
XV ст.

Ткацький верстат «Дженні» отримав таку назву:
На честь дочки підприємця, який фінансував роботи зі створення ткацьких верстатів
На честь першої жінки, яка працювала за ткацьким верстатом
* На честь дочки Харгрівса
На честь дружини Р.Аркрайта

Ткацький верстат Е.Картрайта збільшував продуктивність праці в:
5 разів
2 рази
100 разів
* 40 разів

У перших двигунах Дж. Уатта тиск у циліндрі:
* Дещо перевищував атмосферний тиск
Був менший від атмосферного тиску
Мав три – чотири атмосфери
Досягав 10 атмосфер

У якій паровій машині поршень рухав не атмосферний тиск, а пара, що подавалася з парового казана?
* Машині Дж. Уатта
Машині Т.Ньюкомена
Машині І.Ползунова
Цей підхід застосовувався в усіх перших парових машинах

Центральною подією промислового перевороту є:
Зростання розвитку освіти
Поєднання наукових винаходів у практиці
Створення механічних ткацьких верстатів
* Використання енергії пару

Центральною подією, яка ознаменувала початок промислового перевороту є:
Перегонка нафти
Удосконалення водяного колеса
* Використання енергії пару
Винайдення механічних ткацьких верстатів

Шовкомотальна машина італійського механіка Ф.Борідано використовувалась на:
Фабриках Німеччини
Заводах Росії
* Мануфактурах Англії
Мануфактурах Італії

Як ткачі зустріли створення машини «Дженні»?
* Увірвалися в будинок Харгвівса і зламали машину
Загальним схваленням
Спробою крадіжки винаходу з метою застосування на мануфактурах та в ремісничих майстернях
Спалили будинок Харгвівса

Яка країна в першій половині XVIII ст. займала перше місце у світі за рівнем виробництва заліза?
Англія
* Росія
США
Німеччина

Яку країну називали «майстернею світу»?
Німеччину
* Англію
США
РосіюТема 4. Наука і техніка в ХІХ – ХХ ст.

А.Белл винайшов:
Телевізор
* Телефон
Явище електрозв’язку
Автомобіль

А.Вишнеградський створив:
* Теорію автоматичного регулювання
Електричну лампочку
Терморегулятор
Трансформатор

А.Попов став:
Винахідником телефону
* Загальновизнаним винахідником радіо
Винахідником електронно-променевої трубки
Винахідником трансформатора

Автором твору “Десять книг про архітектуру” з першим описом водяного млина є:
* М. Вітрувій
Архімед
Леонардо да Вінчі
Г.Марконі

Антену та заземлення винайшов:
К.Ф.Браун
Г.Марконі
* А.Попов
А.Белл

Б.Розінг займався проблемами:
Кольорової металургії
* Передачі зображення на відстані
Літакобудування
Радіоелектроніки

Б.Шварц став:
* Першим європейцем, який пізнав секрет пороху
Першим європейцем, який пізнав секрет виробництва фарфору
Першим європейцем, який пізнав секрет виробництва паперу
Першим європейцем, який пізнав секрет виробництва токарного верстата

В.Калашников займався проблемами:
Створення автоматичної зброї
Створення зенітної артилерії
Створення гармат
* Застосування парових машин

В.Петров вважається:
* Засновником електротехніки
Засновником радіо
Засновником термодинаміки
Засновником комп’ютерної техніки

В.Шухов є винахідником:
Трансформатора
* “Крекінг-процесу”
Нової теорії опору матеріалів
Авіаційного двигуна

Визначте винахідників, які займалися проблемами металургії:
Е.В.Сіменс, Т.Едісон, А.Белл
Г.Даймлер, К.Бенц, Р.Дизель
Е.В.Сіменс, Т.Едісон, А.Белл, К.Ф.Браун
* Г.Бессемер, П.Мартен

Визначте винахідників, які займалися проблемами створення автомобілів:
Е.В.Сіменс, Т.Едісон, А.Белл
* Г.Даймлер, К.Бенц, Р.Дизель
Е.В.Сіменс, Т.Едісон, А.Белл, К.Ф.Браун
Г.Бессемер, П.Мартен

Винахід та застосування електричного генератора для зварювання належить:
* М.Славянову
М.Бенардосу
С.Чаплигіну
Б.Розінгу

Винахідником «крекінг-процесу» є:
Д.Менделєєв
* В.Шухов
Д.Лебєдєв
П.Худяков

Випуск гусеничних тракторів був освоєний у:
* 1912 р.
1920 р.
1934 р.
1900 р.

Висота Ейфелевої башти досягає:
256 м
500 м
* 300 м
415 м

Вчений С.Макаров був одночасно і:
* Флотоводцем
Автомобілебудівником
Творцем “стальних мостів”
Військовим інженером

Г.Бессемер займався проблемами:
* Металургійного виробництва
Ткацтва
Будівництва багатоповерхових будинків
Видобування залізної руди

Г.Даймлер займався проблемами створення:
Літаків
* Автомобілів
Тракторів
Кораблів

Г.Марконі в 1897 р. отримав патент:
* На радіоприймач тотожний апарату А.Попова
На телефон
На електронно-променеву трубку
Токарний верстат

Г.Модслі створив:
Пароплав
Ткацький верстат
* Самохідний супорт до токарних верстатів
Паровоз

Грамофон був створений:
Д.Юзом
* Е.Берлінером
Т.Едісоном
Л.Блеріо

Д.Журавський займався:
Будівництвом залізних доріг
* Проблемами опору матеріалів та застосуванням отриманих результатів у практиці будівництва мостів
Створенням військової техніки
Проблемами книгодрукування

Двигун Дизеля з’явився у:
1915 р.
* 1895 р.
1900 р.
1913 р.

Двофазний електродвигун змінного струму створив:
* Н.Тесла
Г.Кржижановський
З.Грамм
М.Доліво-Добровольський

Дж.Стефенсон збудував:
* Паровоз
Пароплав
Криголам
Літак

Динамо-машину створив:
Л.Дагер
Г.Кржижановський
* З.Грамм
М.Доліво-Добровольський

Договір між американським підприємцем Фордом і урядом СРСР про створення конвейєрного виробництва автомобілів ГАЗ-А та ГАЗ-АА був укладений в:
1932 р.
* 1929 р.
1941 р.
1925 р.

Е.В.Сіменс винайшов:
Автомобіль
* Електрогенератор
Трансформатор
Дизельний двигун

Електролітичний спосіб виробництва алюмінію розробив:
Дж.Ідс
* Ч.Холл
Х.Максим
А.Муассан

Електронно-променева трубка була створена:
* К.Ф.Браном
Г.Даймлером
Е.В.Сіменсом
А.Беллом

«Епоха електрики» наступила:
* Наприкінці ХІХ ст.
На початку ХХ ст.
У середині ХІХ ст.
У 60 рр. ХХ ст.

«Епоха електрики» розпочалася після винаходу:
* Динамо-машини
Першої електростанції
Першої ЛЕП
Дагеротипії

Ефективний трифазний електродвигун створив:
Л.Дагер
Г.Кржижановський
З.Грамм
* М.Доліво-Добровольський

Ж.Моньє, який відкрив залізобетон був:
Військовим інженером
Будівельником
* Садівником
Вчителем хімії

За вогневою потужністю кулемет Максима був рівнозначний:
* Роті солдат
Батальйону солдат
Взводу солдат
Двом ротам солдат

Загальновизнаним винахідником радіо є:
* А.Попов
В.Петров
А.Белл
К.Ф.Браун

Засновником електротехніки вважається:
* В.Петров
А.Белл
Е.В.Сіменс
К.Ф.Браун

Знаменитий кулемет Максима мав скорострільність:
100 пострілів у секунду
* 400 пострілів у секунду
456 пострілів у секунду
1090 пострілів у секунду

І.Сікорський займався проблемами:
* Літакобудування
Машинобудування
Військової техніки
Мостобудівництва

Ідеєю створення пароплава, продемонстрованого Р.Фултоном у Парижі зацікавилися:
Б.Наполеон
Французькі науковці та інженери
Європейські інженери
* Не зацікавився ніхто

Ім’ям «Максим» було названо:
* Кулемет
Літак
Перший пароплав
Перший вертоліт

К.Бенц займався проблемами створення:
Літаків
* Автомобілів
Тракторів
Кораблів

К.Ф.Браном було створено:
* Електронно-променеву трубку
Трансформатор
Телефонний апарат
Автомобіль

Кому вдалося отримати зображення на пластинках, покритих йодистим сріблом після прояву їх парами ртуті?
К.Бертолле
Ю.Лібіху
Ж.Ньепсу
* Л.Дагеру

Конструктор М.Полікарпов займався створенням літаків:
* Винищувачів
Бомбардувальників
Розвідників
Штурмовиків

Людиною, що відкрила залізобетон вважається:
Дж.Ідс
* Ж.Моньє
У.Джені
Дж.Томас

М.Бенардос займався проблемами:
* Зварювання металів
Автомобілебудування
Будівництва авіації дальньої дії
Сільського господарства України

М.Доливо-Добровольський створив:
Трансформатор
Електричний двигун
* Трьохфазну систему передачі електроенергії на відстані
Новітній двигун внутрішнього згорання

М.Жуковський створив:
* Теоретичні основи повітроплавання
Теоретичні основи роботи підводних човнів
Теоретичні основи літакобудування
Перший у світі бензиновий двигун

М.Маієвський та М.Забудський займалися проблемами:
Технічного оснащення кораблів
* Опору повітря на великих швидкостях (рух снарядів)
Теорії автоматичного регулювання
Застосування парових машин

М.Славянов займався проблемами:
* Зварювання металів
Автомобілебудування
Будівництва авіації дальньої дії
Сільського господарства України

Масова механізація сільського господарства розпочалась:
Після створення парової молотарки
* Із створенням трактора
Після створення сівалки, що працювала на двигуні внутрішнього згорання
Після застосування парових двигунів

Мікрофон був винайдений:
* Д.Юзом
А.Беллом
А.Фарманом
В.Райтом

Назвіть модель першого аероплана, який почав випускатися серійно:
Як
* Фарман
Юнкерс
Мессершмітт

Назвіть прізвище винахідника електрогенератора:
Т.Едісон
* Е.В.Сіменс
А.Белл
К.Бенц

Назвіть прізвище винахідника трансформатора, який дозволив передавати електроенергію на значні відстані за допомогою проводів:
* Т.Едісон
Е.В.Сіменс
А.Белл
К.Бенц

Назвіть прізвище винахідника, якому було присуджено Нобелівську премію за винайдення радіо:
К.Ф.Браун
* Г.Марконі
А.Попов
А.Белл

Назвіть прізвище вченого, який довів можливість передачі будь-якої кількості електроенергії на відстані:
Д.Лебєдєв
* Д.Лачинов
П.Худяков
А.Вишнеградський

Назвіть прізвище вченого, який створив перший радіотелескоп:
М.Жуковський
* К.Янський
С.Чаплигін
Б.Розінг

Назвіть прізвище вченого, який створив трьохфазну систему передачі електроенергії на відстані:
Д.Лачинов
А.Вишнеградський
* М.Доливо-Добровольський
П.Худяков

П.Мартен займався проблемами:
* Металургійного виробництва
Ткацтва
Будівництва багатоповерхових будинків
Видобування залізної руди

Пароплав «Клермонт» був збудований Р.Фултоном у:
* Америці
Франції
Німеччині
Англії

Пароплав «Клермонт» здійснив свій перший рейс по Гудзону в:
1 травня 1801 року
1800 році
* 1807 році
1810 році

Патент на радіоприймач, тотожний апарату А.Попова в 1897 р. отримав:
К.Ф.Браун
* Г.Марконі
В.Петров
А.Белл

Перша залізна дорога в Росії була введена в експлуатацію в:
* 1837 р.
1860 р.
1890 р.
1850 р.

Перша залізна дорога відкрита в Росії з’єднала:
Москву та Курськ
Москву та Київ
* Санкт-Петербург та Царське Село
Київ та Одесу

Перша ЛЕП високої напруги та трансформатор до неї була створена на замовлення:
Уряду США
Великих американських підприємців
* Всесвітньої виставки 1891 р. у Франкфурті
Уряду Росії

Перша лінія електричного трамваю була відкрита в 1881 р. у:
Англії
* Німеччині
США
Італії

Перша телевізійна трубка та кінескоп були створені:
* С.Катаєвим
Ф.Цендером
С.Корольовим
М.Полікарповим

Перша телеграфна лінія була створена між містами:
* Вашингтон і Балтимор
Берліном і Віднем
Римом та Неаполем
Москвою і Санкт-Петербургом

Перша телефонна лінія була збудована у:
Англії
Німеччині
* США
Італії

Перша трансатлантична пароплавна лінія почала діяти в:
* 1830-х роках
1856 році
1876 році
1821 році

Перша черга Московського метрополітену почала працювати:
1 серпня 1923 р.
7 листопада 1931 р.
* 15 травня 1935 р.
7 листопада 1938 р.

Перший атомний реактор був запущений:
* Е.Фермі
М.Жуковським
К.Полінгом
А.Фрідманом

Перший атомний реактор був запущений в:
* 1942 р.
1945 р.
1941 р.
1939 р.

Перший атомний реактор був запущений в:
СРСР
* США
Німеччині
Великій Британії

Перший броненосець був спущений на воду у:
* США
Росії
Англії
Канаді

Перший газовий двигун був створений:
Г.Кржижановським
* Е.Ленуаром
З.Граммом
Г.Лавалем

Перший кінотеатр був відкритий у:
* Парижі
Вашингтоні
Москві
Києві

Перший моторний політ планера братів Райт відбувся:
* 14 грудня 1903 р.
21 березня 1900 р.
1 вересня 1911 р.
1 січня 1913 р.

Перший нафтоперегонний куб безперервної дії винайшов:
* Д.Менделєєв
В.Шухов
Д.Лебєдєв
П.Худяков

Перший нафтопровід у Росії був збудований у:
* 1878 р.
1900 р.
1860 р.
1913 р.

Перший параболічний радіотелескоп створив:
М.Жуковський
* К.Янський
С.Чаплигін
Б.Розінг

Перший пароплав був збудований у:
Москві
* Парижі
Лондоні
Нью-Йорку

Перший переліт через Ла-Манш був здійснений:
А.Беллом
А.Фарман
* Л.Блеріо
В.Райт

Перший працездатний бензиновий двигун був створений:
* Ю.Даймлером
Р.Панаром і Е.Льовассором
Р.Дізелем
Е.Ленуаром

Перший працездатний бензиновий двигун був створений у:
* 1883 р.
1900 р.
1901 р.
1910 р.

Перший стальний міст був збудований у:
Англії
Німеччині
* США
Італії

Перший трактор був створений у:
* США
Франції
Англії
Німеччині

Перший трактор був створений у:
1898 р.
1900 р.
* 1901 р.
1911 р.

Перший хмарочос був збудований:
Ж.Моньє
* У.Джені
Дж.Ідсом
А.Беллом

Перший хмарочос був збудований у:
* Чикаго
Вашингтоні
Парижі
Римі

Першим класичним автомобілем початку ХХ ст. став:
* Мерседес
Фіат
Форд
Ніссан

Перші автомобільні перегони відбулись між містами:
Рим-Берлін
Париж-Берлін
Париж-Дакар
* Париж-Бордо

Перші гідротурбіни мали ККД:
* 80 %
100 %
50-60 %
30-40 %

Перші дослідні телевізійні центри в СРСР були створені в:
* 1938 р.
1954 р.
1946 р.
1940 р.

Перші дослідні телецентри в СРСР виникли у:
Києві
Харкові та Києві
* Москві та Ленінграді
Києві, Харкові та Одесі

Перші легкові автомобілі в СРСР почали вироблятися в:
1929 р.
* 1932 р.
1940 р.
1933 р.

Перші паровози створювалися з метою:
Транспортування пасажирів
* Транспортування вугілля з шахт
Транспортування лісу
Транспортування металу

Перші передачі телевізійних зображень по радіо в СРСР були проведені в:
1925 р.
1929 р.
* 1931 р.
1956 р.

Першій у світі ракетний двигун створив:
К.Ціолковський
* Ф.Цендер
С.Корольов
М.Полікарпов

Першу гальванічну батарею створив:
Джоуль
* Вольт
Емілій
Ампер

Першу гідротурбіну створив:
Г.Кржижановський
З.Грамм
* Б.Фурнерон
Г.Лаваль

Першу ЛЕП високої напруги та трансформатор до неї створив:
Л.Дагер
Г.Кржижановський
З.Грамм
* М.Доліво-Добровольський

Підприємство, яке випускало автомобілі «Мерседес» було створене:
* Ю.Даймлером
Г.Фордом
Р.Панаром та Е.Льовассором
Р.Дізелем

Початок отриманню штучного каучуку пов’язаний з іменем:
Дж.Ідса
Д.Менделєєва
У.Джені
* І.Кондакова

Принципи використання мінеральних добрив у сільському господарстві обґрунтував:
* Ю.Лібіх
Д.Менделєєв
М.Зінін
К.Бертолле

Проблемами зварювання металів займалися:
В.Коваленков, Д.Папалексі, А.Чернишов, М.Бонч-Бруєвич
Б.Розінг, В.Коваленков, Д.Папалексі, А.Чернишов, М.Бонч-Бруєвич
М.Жуковський та С.Чаплигін
* М.Бенардос та М.Славянов

Проблемами літакобудування займався:
А.Попов
* І.Сікорський
М.Славянов
М.Бенардос

Проблемами опору матеріалів та застосуванням отриманих результатів у практиці будівництва мостів займався:
А.Дельвіг
* Д.Журавський
Н.Забудський
П.Худяков

Провідником електротехніком кінця ХІХ ст. вважається:
Л.Дагер
Г.Кржижановський
З.Грамм
* М.Доліво-Добровольський

Промислове виробництво динаміту налагодив:
К.Бертоле
* А.Нобель
М.Зінін
У.Перкін

Промислове виробництво піроксиліну налагодив:
К.Бертоле
* А.Нобель
М.Зінін
У.Перкін

Р.Аркрайт створив:
Автомобіль
Трактор
Літак
* Ткацький верстат

Р.Фултон збудував:
Пароплав “Меркурій”
* Пароплав “Клермонт”
Пароплав “Венера”
Пароплав “Р.Фултон”

Р.Фултон створив:
* Перший пароплав
Броненосець
Криголам
Підводний човен

Радянський трактор «Універсал» був копією:
Німецького трактора
* Американського трактора
Італійського трактора
Свого радянського попередника

Радянський трактор «Універсал» був копією трактора марки:
* Фармол
Харвестер
Катерпіллер – 60
Катерпіллер – 2

Ракетодинаміку створив:
* К.Ціолковський
Ф.Цендер
С.Корольов
М.Полікарпов

Розробкою проектів та обґрунтуванням значення ГЕС займалися:
* І.Тім, Г.Графтіо, Г.Кржижановський
В.Коваленков, Д.Папалексі, А.Чернишов, М.Бонч-Бруєвич
Б.Розінг, В.Коваленков, Д.Папалексі, А.Чернишов, М.Бонч-Бруєвич
М.Жуковський та С.Чаплигін

Розробником «нобелівської батареї» є:
Д.Менделєєв
* В.Шухов
Д.Лебєдєв
П.Худяков

Створення трансформатора, який дозволив передавати електроенергію на значні відстані за допомогою проводів призвело до:
* Можливості створювати підприємства далеко від електростанцій
Отримання і вироблення електроенергії
Перетворення електричної енергії у механічну
Створення динамо-машини

Створенням перших електронних приладів займалися:
* В.Коваленков, Д.Папалексі, А.Чернишов, М.Бонч-Бруєвич
М.Жуковський та С.Чаплигін
Б.Розінг
М.Бенардос та М.Славянов

Т.Едісон створив:
Перший автомобіль
* Трансформатор, який дозволив передавати електроенергію на значні відстані за допомогою проводів
Перший трактор
Електронну лампу

Телефон був винайдений:
К.Ф.Браном
Г.Даймлером
Е.В.Сіменсом
* А.Беллом

Теоретичні основи повітроплавання створили:
* М.Жуковський та С.Чаплигін
Б.Розінг та М.Бонч-Бруєвич
В.Коваленков та Д.Папалексі,
М.Бенардос та М.Славянов

Теорію автоматичного регулювання створив:
* А.Вишнеградський
В.Шухов
Д.Лебєдєв
П.Худяков

Турбіна Ч.Парсонса використовувалась:
* На електростанціях та як двигун кораблів
На гідроелектростанціях
Як електродвигун змінного струму
Як трансформатор

У 1912 р. будівництво теплоходів розпочалось в:
Східній Європі
* Західній Європі
США
Росії

У якій галузі науки працював А.Зайкевич?
Хімія
Географія
Історія
* Агрономія

У якій галузі науки працював Д.Джованні?
* Агромеліорація
Ботаніка
Мінералогія
Історія

У якій галузі науки працював О.Корчак-Чепурківський?
Фізика
* Медицина
Ботаніка
Кібернетика

У якій галузі науки працював С.Навашин?
Зоологія
* Ботаніка
Геологія
Фізика

У якому році був прокладений телеграфний кабель через Атлантичний океан?
1925 р.
1913 р.
1900 р.
* 1850 р.

У якому році в Західній Європі розпочалось будівництво теплоходів?
* 1912 р.
1900 р.
1999 р.
1913 р.

У якому році літаки стали озброювати кулеметами ?
1916 р.
* 1915 р.
1912 р.
1913 р.

Формування цивілізації індустріального типу закінчилось у:
* ХІХ ст.
ХХ ст.
ХХІ ст.
ХVIII ст.

Ч.Холл розробив:
Електролітичний спосіб виробництва магнію
* Електролітичний спосіб виробництва алюмінію
Електролітичний спосіб виробництва чавуну
Електролітичний спосіб виробництва міді

Ю.Даймлером було створено:
* Перший працездатний бензиновий двигун
Перший працездатний дизельний двигун
Перший працездатний електричний двигун
Першу працездатну парову машину

Як називалася перша залізна дорога в Росії, яка мала господарське значення?
* Миколаївська
Олександрівська
Петрівська
Єлизаветинська

Який американський пароплав у 1819 р. перетнув Атлантичний океан?
* Пароплав “Савана”
Пароплав “Грейт Уестерн”
Пароплав “Грейт Істерн”
Пароплав “Клермонт”

Який винахід призвів до появи радіолокації та телебачення?
Створення трансформатора
* Створення електронно-променевої трубки
Створення вакуумних ламп
Створення динамо-машини

Який дослідник запропонував вибілювати тканину хлорним вапном?
* К.Бертоле
А.Нобель
М.Зінін
У.Перкін

Які радянські вчені стали лауреатами Нобелівської премії?
Ф.Цендер, К.Ціолковський, С.Корольов, С.Катаєв, М.Полікарпов
Ф.Цендер, К.Ціолковський, С.Корольов
Ф.Цендер, К.Ціолковський
* П.Капіца, Л.Ландау


Тема 5. Розвиток науки і техніки в Україні

Автором «Шестиднева» є:
* Василій Великий
Володимир Великий
Ярослав Мудрий
Нестор Літописець

Автором однієї з перших узагальнюючих праць з історії України «Нарис історії українського народу» є:
В.Винниченко
Д.Яворський
* М.Грушевський
Д.Багалій

Братства розгорнули активну культурно-освітню діяльність в:
Кінці ХV ст.
* Кінці ХVІ ст.
На початку ХV ст.
На початку ХVІІ ст.

Вперше в письмових джерелах термін «Україна» був вжитий у:
* 1187 р.
1112 р.
988 р.
1240 р.

Думку про те, що в новоствореній Українській Академії наук, окрім досліджень національної культури, повинні бути належно представлені фундаментальні і прикладні науки висловив:
М. Грушевський
* В. Вернадський
Д. Багалій
В. Винниченко

Закон про заснування Української Академії наук і указ про призначення її першого складу був затверджений:
20 березня 1917 р.
22 квітня 1918 р.
17 жовтня 1918 р.
* 14 листопада 1918 р.

Київський політехнічний університет заснований у:
1902 р.
1870 р.
1912 р.
* 1898 р.

Коли вперше в Україні з’являються перекладні збірники метеорологічної тематики – т. зв. «Громовники»?
* У ХІV ст.
У ХV ст.
У ХVІ ст.
У ХVІІ ст.

Комісія по розробці законопроекту про заснування Української Академії наук була сформована в:
* Червні 1918 р.
Листопаді 1918 р.
Квітні 1919 р.
Жовтні 1919 р.

Костянтин знайшов у Херсонесі Євангелію та Псалтир у:
888 р.
* 860-861 рр.
890-891 рр.
1015 р.

Культурно-просвітницьку діяльність братства розгорнули з:
* Кінця ХVI ст.
Початку ХVII ст.
Середини ХVII ст.
Кінця ХVII ст.

Літописи з’явилися у:
ІХ ст.
Х ст.
* ХІ ст.
ХІІ ст.

М.Грушевський в першу чергу був:
Літературознавцем
Філологом
* Істориком
Математиком

На сесії Ради ВУАН кафедра була проголошена основною структурною одиницею Академії наук у:
1928 р.
1927 р.
* 1929 р.
1934 р.

Наука й освіта Київської Русі перебувала під відчутним впливом:
Пруссії
Швеції
* Візантії
Персії

Наукове товариство ім. Т.Шевченка було створене у:
1888 р.
1900 р.
1902 р.
* 1873 р.

Новий статут Всеукраїнської Академії наук, який декларував їй статус вищої державної установи і водночас підпорядкував її Наркомату освіти, був прийнятий у:
1920 р.
* 1921 р.
1925 р.
1927 р.

Освіта серед населення Київської Русі набрала масового характеру після:
Князівського розпорядження
* Прийняття християнства
Перемоги над кочівниками
Створення абетки

Основою освіти у часи Київської Русі були:
Народні вірування та уявлення
Літописи
* Переклади з візантійських, грецьких, арабських та латинських джерел
Фольклор

Переяслав-Хмельницький філіал Київського педагогічного інституту ім. О.М.Горького був створений:
30 серпня 1986 р.
22 травня 1987 р.
30 червня 1989 р.
* 23 червня 1986 р.

Першим президентом Української Академії наук був:
М.Грушевський
* В.Вернадський
В.Винниченко
Д.Багалій

Перші загальні збори Української Академії наук відбулися:
* 27 листопада 1918 р.
14 квітня 1918 р.
20 травня 1920 р.
28 жовтня 1921 р.

Перші школи в Україні-Русі створюються:
На початку ХІІ ст.
В кінці ХІ ст.
На початку Х ст.
* В кінці Х ст.

Писемність у Київській Русі з’явилася у:
VІІІ ст.
* ІХ ст..
Х ст..
ХІ ст..

Під чиїм впливом формувалися початки природничо-наукових і технічних уявлень українців дохристиянських часів?
Греків
Римлян
* Індоєвропейських племен
Персів

Поворот Всеукраїнської Академії наук до фронтального розвитку технічних і прикладних досліджень відбувся у:
1929 р.
1934 р.
1937 р.
* 1939 р.

Релігійно-національні товариства, які утворювалися при церковних парафіях називалися:
Ложі
* Братства
Гуртки
Секти

Рішення про ліквідацію існуючих при Всеукраїнській Академії наук місцевих наукових товариств як складової частини Академії наук було прийняте у:
1927 р.
* 1929 р.
1930 р.
1932 р.

«Руська Правда» – це:
Праця М. Грушевського
Літопис про руських князів
* Збірник законів
Перший підручник у Київській Русі

Скільки інститутів включала в себе ВУАН у 1936 р.?
* 26
20
14
38

Скільки науково-дослідних кафедр діяло в Україні на початку 1920-х рр.?
* 84
56
60
78

У якому зарубіжному місті в 1923 р. був заснований Український педагогічний інститут?
Відень
Женева
* Прага
Париж

У яку галузь науки вагомий внесок зробив Є.Патон?
Історія
Геологія
* Будівельна механіка
Фізика

Українська господарська академія в Подєбрадах свою діяльність розпочала в:
1921 р.
1926 р.
1931 р.
* 1922 р.

Українське наукове товариство було ліквідоване у:
* 1921 р.
1922 р.
1923 р.
1924 р.

Українське наукове товариство було створене у:
1912 р.
* 1906 р.
1910 р.
1908 р.

Український вільний університет у Відні був заснований у:
* 1921 р.
1924 р.
1922 р.
1929 р.

Університет Святого Володимира у Києві був заснований у:
1804 р.
1832 р.
* 1834 р.
1864 р.

Харківський університет був заснований у:
* 1804 р.
1900 р.
1834 р.
1836 р.

Християнські місіонери Кирило та Мефодій створили
* Абетку під назвою «Кирилиця»
Недільну школу
Університет
Перший підручник

Як дослідник Т.Райнов свого часу назвав елементи зачаткових знань праукраїнців?
Елементами «початковості»
Елементами «структуралізму»
* Елементами «натуралізму»
Елементами «новизни»

Який період називають «добою українського гуманізму»?
ХV-ХVІ ст.
ХІХ ст.
ХІІІ ст.
* ХVІ-ХVІІ ст.

Яким чином в Україну-Русь проникали елементи античної науки?
Через місіонерів
* Через церковну літературу
За рахунок запрошення іноземних фахівців
Через художню літературу

15

Приложенные файлы

  • doc 303910
    Размер файла: 575 kB Загрузок: 0

Добавить комментарий