Екзамен внутр.і Підз.

1В.
1.Одоризація газу, її призначення. Норми одоризації для природного і зрідженого газів.
Горючі гази не мають запаху. Для своєчасного визначення наявності його в повітрі, швидкого і точного визначення місць витоку газу , його одоризують ( дають запах). Для одоризації газу використовують етилмеркаптан. Норма одоризації 16г. на 1000м.куб газу. Одоризація проводиться на газорозподільчих станціях (ГРС). При наявності в повітрі 1% природного газу повинен відчуватися його запах.
Зріджені гази виробляють на газобензинових (нафтопереробних ) заводах , звідки в цистернах його перевозять на газороздаточні станції. Там зрідженим газом наповнюють балони і доставляють їх споживачеві. основними складниками зрідженого газу є пропан і бутан.
Зріджений газ для надання йому запаху одоризують: на 1 т. газу дають 60..90г етилмеркаптану.
При попаданні на шкіру людини зріджений газ викликає обмороження.
2.Типи газових пальників, Первинне та вторинне повітря.
Газовим пальником називається пристрій, що забезпечує стійке згорання газоподібного палива та регулювання процесу горіння.
Типи пальників по методу салювання газу:
дифузійні низького і середнього тисків – без попереднього змішування газу з повітрям,
дифузійн-кінетичні – з неповним попереднім змішуванням газу з повітрям
кінетичні – з повним попереднім змішуванням газу з повітрям.
По способу подачі повітря :
- бездуттєві – в яких повітря поступає в топку за рахунок розрідження в ній,
інжекційні– повітря втягується газовим потоком,
дуттєві або з приусовою подачею повітря – тобто вентилятором,
комбіновані – з мазутом, газом.
3.Види інструктажів по охороні праці.
За характером і часом проведення інструктажі з питань охорони праці поділяються на вступний, первинний, повторний, позаплановий та цільовий.
Вступний інструктаж.
Проводиться:
- з усіма працівниками, які приймаються на постійну або тимчасову роботу, незалежно від їх освіти, стажу роботи та посади;
- з працівниками інших організацій, які прибули на підприємство і беруть безпосередню участь у виробничому процесі або виконують інші роботи для підприємства;
- з учнями та студентами, які прибули на підприємство для проходження виробничої практики;
- у разі екскурсії на підприємство.
Первинний інструктаж
Проводиться до початку роботи безпосередньо на робочому місці з працівником:
- новоприйнятим (постійно чи тимчасово) на підприємство;
- який переводиться з одного цеху виробництва до іншого;
- який буде виконувати нову для нього роботу;
відрядженим працівником, який бере безпосередньо участь у виробничому процесі на підприємстві.
Повторний інструктаж
Проводиться з працівниками на робочому місці в терміни, визначені відповідними чинними галузевими нормативними актами або керівником підприємства з урахуванням конкретних умов праці, але не рідше:
- на роботах з підвищеною небезпекою – 1 раз на 3 місяці;
- для решти робіт – 1 раз на 6 місяців.
Позаплановий інструктаж
Проводиться:
- з працівниками на робочому місці або в кабінеті охорони праці:
- при введенні в дію нових або переглянутих нормативних актів про охорону праці, а також при внесенні змін та доповнень до них;
- при зміні технологічного процесу , заміні або модернізації устаткування , приладів та інструментів, вихідної сировини, матеріалів та їнших факторів, що впливають на стан охорони праці;
- при порушеннях працівниками вимог нормативних актів про охорону праці, що можуть призвести або призвели до травм, аварій, пожеж тощо;
- при виявленні особами, які здійснюють державний нагляд і контроль за охороною праці, незнання вимог безпеки стоовно робіт, що виконуються працівником;
- при перерві в роботі виконавця робіт більш ніж на 30 календарних днів – для робіт з підвищеною небезпекою, а для решти робіт – понад 60 днів.
Цільовий інструктаж.
Провводиться з працівниками:
- при виконанні разових робіт, не передбачених трудовою угодою;
- при ліквідації аварії, стихійного лиха;
при проведенні робіт, на які оформляються наряд – допуск, розпорядження або інші документи.

БІЛЕТ № 2В
1.Лаки і фарби, їх застосування в газовому господарстві. Періодичність фарбування газопроводів.
Лаки і фарби використовуються в основному в газовому господарстві для захисту деталей, вузлів, в цілому машин, зовнішніх газопроводів від корозії, від перегорання, а також для надання виробу естетичного, товарного вигляду.
Фарбування здійснюється не рідше 1разу на 5 років. Труба зачищається до металевого блиску, ґрунтується і фарба наноситься в 2 шари.
2.Причини відриву і проскоку полум’я в пальниках, способи їх усунення.
Якщо швидкість подачі газоповітряної суміші на пальник перевищує швидкість розповсюдження полум’я в цьому випадку виникає відрив полум’я ( полум'я відривається від пальника). При цьому полум’я, відриваючись від пальника повністю або частково погасає.
Якщо швидкість подачі газоповітряної суміші менша за швидкість розповсюдження полум’я то виникає проскок полум’я (полум’я втягується всередину пальника).
Причини по усуненню : якісна продувка газопроводу , пониження тиску.
3.Вимоги безпеки при транспортуванні зрідженого газу автомобільним транспортом.
Балони повинні транспортуватись з накрученим на горловину запобіжними ковпаками на спец.обладнаних автомобілях. Транспортування балонів на вантажних автомобілях із звичайним кузовом допускається у випадку використання дерев’яних ложементів або брусків, гумових або мотузкових кілець із застосуванням заходів, які запобігають падінню.
В автомобілів, призначених для перевезення зріджених газів, вихлопна труба від двигуна повинна бути виведена до їх передньої частини. Якщо автомобіль використовується тимчасово для перевезення балонів, то на вихлопній трубі повинен встановлюватись іскрогасник.
Автомобіль повинен бути обладнаний двома вогнегасниками місткістю не менше 5 л кожний і червоним прапорцем в передньому кутку лівого борту.
Забороняється стоянка автомобіля, навантаженого балонами біля місць з відкритим полум’ям і місць, де можливе скупчення людей. *(ринки, магазини).
Автомобіль типу “клітка” і бортові автомобілі з балонами при необхідності можна зупиняти не більше, ніж на одну годину на віддалі не менше 10 м від громадських будівель.

БІЛЕТ № 3 В
1.Прокладочні, набивні, ущільнюючі матеріали, їх застосування
в газовому господарстві.
До прокладочних, набивних, ущільньнюючих матеріалів відносяться:
Пакля, гума, пароніт (пропарафінений папір), крінгеріт (як пароніт але спресований сильніше), второпласт, алюміній, мідь, свинець, свинцевий сурік, олійна фарба, сальникова набивка (шнур), солідол. Їх застосовують для унеможливлення витоків газу. Ці всі ущільнюючі матеріали використовують на роз’ємних з’єднаннях (різьбових).
2.Інжекційні пальники, їх конструктивні елементи, принцип дії.
Інжекційні– пальники, в яких утворення газоповітряної суміші виникає за рахунок енергії потоку газу, тобто повітря втягується газовим потоком.
В залежності від кількості інжекційного повітря пальники можуть бути повного попереднього змішування газу з повітрям або з неповною інжекцією повітря.
Основіні частини таких інжекційних пальників: регулятор первинного повітря, форсунка, змішувач і колектор. Регулятор первинного повітря представляє собою обертаючий диск або шайбу і регулює кількість первинного повітря, яке поступає в пальник. Форсунка служить для перетворення потенціальної енергії тиску газу в кінетичну, тобто для придання газовому потоку такої швидкості, яка забезпечує всмоктування необхідного повітря.змішувач пальника складається з трьох частин:інжектора, конфузора і дифузора. Інжектор утворює розрідження і всмоктування повітря. Сама вузька частина змішувача – конфузор, який вирівнює потік газоповітряної суміші. В дифузорі проходить кінцеве змішування газоповітряної суміші і підвищення її тиску за рахунок пониження швидкості. З дифузора газоповітряна суміш поступає в колектор, який розподіляє газоповітряну суміш по отворах.
Перевага інжекційних пальників – властивість їх саморегулювання, тобто підтримання постійної пропорції між кількістю поданого в пальник газу й кількістю інжекційного повітря при постійному тиску газу.
3.Ступені оперативного контролю охорони праці на підприємствах.
Проводиться з метою
- посилення уваги до питань охорони праці з боку керівників підприємств , організацій , філій служб та голів профспілкових комітетів ;
- оперативного рішення поточних і перспективних питань по подальшому підвищенню відповідальності керівників за створенням здорових і безпечних умов праці на виробництві
Оперативний контроль за станом охорони праці включає в себе слідуючи складові частини
- суворо регламентовані по часу , планові / щоденно , щотижнево , щомісячно / перевірки підвідомчих дільниць , цехів , служб філії
- підрахунок рівня безпеки праці , оцінку стану охорони праці і культури виробництва , моральне і матеріальне стимулювання , міри покарання ;
- звітність керівників і голів профкомів всіх підрозділів перед вищестоящими органами , які здійснюють оперативний контроль
Перший ступінь оперативного контролю проводить майстер / механік , виконроб , інші посадові особи безструктурних виробничих одиниць / спільно з уповноваженим , трудового колективу з питань охорони праці . Цей ступінь є найвідповідальнішою і від якості її проведення залежить стан охорони праці і можливість зниження рівня травматизму
Другий ступінь оперативного контролю проводять старші майстри , начальники служб , інженери , начальники дільниць з профгрупоргами
Третій ступінь оперативного контролю проводиться керівником і головою профспілкового комітету філії

БІЛЕТ № 4В
1.Фасонні частини, їх застосування в газовому господарстві.
До фасонних частин відносяться: фітинги, відводи, трійники, переходи,та ін..
ФІТІНГИ призначенні для з’єднання труб на циліндричній різьбі. До них контргайки, згони. До сталевих приварних фасонних частин відносяться відводи, переходи, трійники, заглушки. Всі фасонні частини призначенні для з’єднання окремих частин газопроводів, шляхом розгалужень, поворотів або переходів з одного діаметру на інший.
ВІДВОДИ застосовують для зміни напрямку газопроводу на певний кут. За способом виготовлення вони бувають гнуті і зварні.Зварні використовуються для газопроводів більше 150мм. ,але перевагу віддають гнутим відводам, бо вони мають менше зварних з’єднань і мають менший опір.
ТРІЙНИКИ або хрести застосовують для виконання розгалужень від газопроводів в одну або дві сторони. Вони можуть бути прохідними або перехідними. У прохідних діаметр основного ствола і розгалужень однакові, а в перехідних діаметри діаметри розгалужень менші.
ПЕРЕХОДИ застосоуються для зміни діаметра газопроводу на більший або менший.
В якості з’єднувальних застосовуються фланцеві з’єднання, які використовуються для установки різної арматури і апаратури на газопроводах. З’єднувальні частини та деталі повинні бути заводського виготовлення.
Труби і фасонні частини
Для будівництва систем газопостачання застосовують труби, виготовленні із вуглецевої сталі першого сорту , що добре зварюються і містять не більше 0,25
· вуглецю, 0,056
· сірки та 0,046
·фосфору. Сталеві труби в залежності від містця розташування газопроводів відносно землі приймаються:
Електрозварні прямо шовні, виготовленні контактним або електродуговим зварюванням.
електрозварні спіральношовні, виготовленні електродуговим зварюванням. Їх можна застосовувати тільки для підземних міжселищних газопроводів тиском до 1,2МПа. Застосовувати в населених пунктах заборонено.
Безшовні гарячодеформовані і холоднодеформовані – їх можна використовувати для рідкої фази газів.
Водогазопровідні по ГОСТу 3262, звичайні, чорні, легкі використовуються для будівництва зовн. і внутр. Газопроводів низького тиску,а також імпульсних газопроводів тиском до 1,2МПа.
Всі матеріали і технічні вироби, які використовуються для будівництва систем газопостачання повинні бути екологічними, надійними, відповідати вимогам держстандартів.
2.Конструктивні елементи пальника побутової газової плити, принцип дії.
Газові плити встановлюють на кухнях житлових будинків , виготовляють з одним або двома духовими шкафами . В шкафу плитки встановлений неповоротний пальник . Кран пальника духової шафи розміщений по середині розподільчого щита . Верх плитки емалірований . Пальники мають центральний канал , за рахунок якого забезпечується краще згорання газу.
В конструкціях пальників були встановлені шиберні пристрої. Особливість цих пальників:
-двосторонній підвід вторинного повітря- центральний і периферійний.
Пальники мають торцовий шибер для регулюання первинного повітря, розтруб конфузора і вставний розподілювач з центральним каналом для двостороннього підводу вторинного повітря.
3.Склад комісії і порядок розслідування нещасного випадку на виробництві.
До складу комісії включаються керівник (спеціаліст) служби охорони праці (голова комісії), керівник структурного підрозділу, у якому стався нещасний випадок, представник робочого органу виконавчої дирекції Фонду за місцезнаходженням підприємства, представник первинної профспілкової організації, членом якої є потерпілий, або уповноважена найманими працівниками особа з питань охорони праці, якщо потерпілий не є членом профспілки. У разі виявлення гострого професійного захворювання (отруєння) до складу комісії включається представник установи державної санітарно-епідеміологічної служби. До складу комісії не може включатися керівник робіт, який безпосередньо відповідає за стан охорони праці на робочому місці, де стався нещасний випадок. Потерпілий або особа, яка представляє його інтереси, не включається до складу комісії, але має право брати участь у її засіданнях, висловлювати свої пропозиції, додавати до матералів розслідування документи, що стосуються нещасного випадку, давати відповідні пояснення та одержувати від голови комісії інформацію про хід проведення розслідування.
Про кожний нещасний випадок потерпілий або свідок нещасного випадку має негайно повідомити безпосереднього керівника робіт або іншу відповідальну (уповноважену) особу підприємства і вжити заходів для надання долікарської допомоги потерпілому.
Безпосередній керівник робіт повинен:
терміново організувати надання долікарської допомоги потерпілому, та в разі необхідності, його доставку до лікувально-профілактичного закладу;
поінформувати про нещасний випадок власника підприємства уповноважений ним орган (роботодавець) та голову первинної профспілкової організації, членом якої є потерпілий, або уповноважену найманими працівниками особу з питань охорони праці, якщо потерпілий не є членом профспілки.
Зберегти до прибуття комісії з розслідування нещасного випадку обстановку та обладнання в тому стані, в якому вони були на момент нещасного випадку (якщо це не призведе до інших тяжких наслідків), а також вжити заходів для недопущення подібних випадків.
Роботодавець, отримавши інформацію про нещасний випадок з використанням засобів зв’язку негайно повідомити про нещасний випадок робочий орган виконавчої дирекції Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань, органи державної пожежної охорони за місцезнаходженням підприємства (якщо нещ.випадок стався внаслідок пожежі), установу державної санітарно-епідеміологічної служби, що обслуговує підприємство ( уразі виявлення гострого професійного захворювання).
Комісія має протягом 3 діб:
-обстежити місце нещ.випадку, якщо це можливо, одержати пояснення потерпілого, спитати свідків нещ.випадку та причетних до нього осіб;
визачити відповідність умов праці та її безпеки вимогам законодавства про охорону праці;
-з’ясувати обставини і причини нещ. Випадку;
-визначити, чи пов’язаний цей випадок з виробництвом;
установити осіб, які допустили порушення вимог законодавства про охорону праці, розробити заходи щодо запобігання подібним нещ. Випадкам;
скласти Акт розслідування нещ.випадку за формою Н-5 у трьох примірниках, а також акт про нещасний випадок, пов’язаний з виробництвом, за ф-ою Н-1 у шести примірниках, або акт про нещасний випадок, не пов’язаний з виробництвом за формою НПВ і передати їх на затвердження роботодавцю.

БІЛЕТ № 5 В
1.Види слюсарних робіт, мета і якість їх виконання.
Слюсарні роботи відносяться до процесів холодної обробки металів і здійснюються як вручну так і за допомогою механізму і різних інструментів. Мета – виготовлення деталей або їх конфігурацій за заданими кресленнями, в яких вказані розміри, флрма, чистота поверхні. Якість виконання слюсарних робіт залежить від:
-вміння і навичок людини,
-оброблюючого матеріалу,
-від інструменту.
2.Будова і монтаж побутової газової плити.
ПГ призначена для приготування їжі, нагріву і кип”ячіння води, випічки виробів з борошна та сушки продуктів.
ПГ складається з:
каркасу
робочого столу
конфорок
верхніх пальників
рампи з фронтовою кришкою, під якою є газовий колектор на якому 5 робочих краників
духової шафи
дверцят духової шафи
пальників -“-
вказівника температури
ЕМК
сущильної шафи
комплекту листів (противнів)
ПГ не можна встановлювати біля вікна, щоб поривом вітру не потушило полум”я.
Відстань від ПГ до стін із негорючих матеріалів – 6 см, із горючих – 7 см, якщо вона ізольована покрівельною сталлю по листу азбесту товщиною не менше 3 мм, ізоляція повинна виходити за габарити плити на 10 см з кожного боку і на 80 см – зверху.
Контрольний кран – на висоті 1,5 м або на рівні плити на відстані 20 см від приєднювального штуцера до газового колектора ПГ. Після крану обов”язково встановлюється згон.
3.Види і причини виробничого травматизму на
підприємствах газового господарства.
1.Організаційні причини:
- не якісне навчання з питань охорони праці;
- відсутність інструкцій з охорони праці, правил, норм;
- не виконання заходів ;
- використання неякісного інструменту.
2. Технічні причини:
- несправність обладнання, приладів, інструменту;
- відсутність сигналізаторів загазованості;
3.Санітарно- гігієнічні причини:
- підвищений вміст в повітрі шкідливих речовин, природного чи зрідженого газу, чадного газу;
- порушення правил особистої гігієни;
- недостатнє освітлення робочої зони.
4.Психофізичні причини :
- помилкові дії в наслідок втоми;
- хворобливий стан працівника;
- особиста необережність.
5. Інші:
- недотримання вимог інструкцій;
- користування відкритим вогнем при виявленні витоків газу, усуненні льодяних закупорок;
- невикористання засобів індивідуального захисту.

БІЛЕТ № 6 В
1.Межі вибуховості природного і зрідженого газів.
Межі вибуховості: 5-15% газу в газоповітряній суміші. (до 5% - не горить, 5-15%- вибухає, більше 15% - горить при подачі повітря)- природній газ
Зріджений газ – межі вибуховості - 2-9%.
2.Будова, принцип роботи водонагрівача проточного газового (ВПГ).
ВПГ служать для нагріву проточної води, яка поступає з водопроводу, до певної температури.
ВПГ складається з:
каркасу
верхньої кришки
нижньої кришки
теплообмінника (радіатора)
газовідвідного ковпака з тягопереривачем (запобігає зворотній тязі)
газовий блок-кран (з робочим краном)
водяний редуктор (верхня і нижня кришка, мембрана, грибок із штоком,трубка Вентурі, яка зглажує стрибки тиску води)
запальник
основний пальник
підводящий газопровід
ввід холодної води (із змійовиком)
відвід гарячої води
в залежності від типу ВПГ ще є датчик по тязі, ЕМК, біметалічна пластина, клапан-відсікач.
Водонагрівачами називаються апарати, які нагрівають воду до певної температури. Газ низького тиску подається в інжекційний пальник. Продукти згорання газу проходять через теплообмінник і відводяться в димохід. Теплота продуктів згорання передається протікаючій через теплообмінник воді. Вогнева камера зовні охолоджується змієвиком, через який циркулює вода, що проходить через калорифер. Основні вузли проточного водонагрівача: пальниковий пристрій, теплообмінник, система автоматики і газовідвід.
В зону полум’я запальника вводять зігнуту біметалічну пластину. В холодному стані верхня полоса пластинки знаходиться в горизонтальному стані, внаслідок чого клапан через шток підтримується в закритому положенні, перекриваючи прохід газу на основний пальник. При нагріванні біметалічної пластини верхня полоса її опускається і приводить до переміщення клапану і відкриття проходу газу на пальник.
Теплообмінник складається з вогневої камери і калорифера. Основна кількість таплоти передається воді через калорифер. Теплота передається радіацією, конвекцією і теплопровідністю через металічні стінки, які знаходяться в контакті з одної сторони з водою, з другої- з потоком відходячих газів.
Для попередження передчасного виходу з ладу теплообмінників треба знати причини і способи усунення виникаючих неполадків. Відложення накипу на внутрішніх стінках водяних труб приводить до зменшення теплопередачі і зниження ККД водонагрівача. Підвищення швидкості протікання води зменьшує імовірність утворення накипи. На довговічність роботи теплообмінника впливають корозія і окислення його поверхні.
3.Охорона праці. Основний законодавчий акт про охорону праці.
Охорона праці – це система правових, соціально-економічних, організаційно-технічних, санітарно-гігієнічних , лікувально-профілактичних заходів і засобів, які спрямовані на збереження здоров’я і працездатності людини в процесі праці.
Основною законодавчою базою охорони праці є Закон України “Про охорону праці”, а також “Кодекс законів про працю України”. Їх доповнюють державні міжгалузеві та галузеві нормативні акти про охорону праці – це стандарти, правила, норми, положення, статути, інструкції та інші документи, яким надано чинність правових норм, обов’язкових для виконання усіма установами і працівниками України.

БІЛЕТ № 7 В
1.Фізико-хімічні властивості природного газу.
Природний газ - це суміш вуглеводів і негорючих газоподібних складових ( азот , вуглекислий газ сірководень та .ін ) Основний компонент природного газу - це метан СН4 від 70 до 98 % в залежності від місця знаходження родовища . Властивості природного газу : без кольору , запаху , смаку , в два рази легший за повітря , на організм людини діє удушаючи . Межі вибуховості від 5 до 15 % газу в газоповітряній суміші .
2.Будова, принцип роботи ємкісного водонагрівача АГВ - 80.
Ємкісні водонагрівачі випускають із запасом води ( АГВ – 80 ) і 120 л ( АГВ – 120 ) .в не великій випускають водонагрівачі із запасом води 50 л ( АГВ – 50 ) . Ці водонагрівачі відрізняються між собою в основному ємкістю бака і автоматикою.
Автоматичний газовий водонагрівач АГВ – 80 получив найбільш широке застосування для для обігріву окремих квартир і невеликих будинків . Наявність у цього приладу спеціальної автоматики дозволяє автоматично відключати і включати водонагрівач при досяжності заданої температури води в баку . До того ж температура води в баку може бути задана наперед в залежності від температури зовнішнього повітря . Основними деталями водонагрівача АГВ – 80 являються : кожух , бак для води , зварений із листової сталі товщиною 3 мм , пальник з запальником і прилади автоматики ( електромагнітний клапан МК – 15 з термопарою і терморегулятор ) . У верхній частині приладу ( кришці ) встановлений термометр для контролю за температурою води .
Принцип роботи АГВ. Перш за все треба провітрити приміщення, в якому встановлений водонагрівач. Потім перевірити наявність води в баку, наповнити водою бак, перевірити тягу під ковпаком водонагрівача. Переконавшись,що кран пальника і кран запальника в АГВ закриті, треба відкрити газовий кран на опуску перед приладом і запалити запальник. Для цього в АГВ –120 запалений паперовий жгут треба піднести до пальника, відкрити кран запальника і потім відтягнути вниз кнопку електромагнітного клапану, а у АГВ-80 натиснути до відказу кнопку електромагнітного клапану. Через 1-2 хв.можна відпустити кнопку електромагнітного клапану, якщо запальник подовжує горіти, плавно відкрити газовий кран пальника. Після цього потрібно відрегулювати полум’я на основному пальнику регулятором первинного повітря і вторинно перевірити тягу.
3.Медичні огляди і періодичність їх проведення.
Власник разом із санстанцією і профспілковим комітетом визначає контингент осіб,які мають проходити медичний огляд і складає список, узгоджуючи його в санепідстанції. Один примірник списку направляється в лікувально-профілактичний заклад, другий залишається на підприємстві (у відповідального за організацію медогляду органу).
Направляє осіб, які приймаються на підприємство або змінюють професію і місце роботи, для проходження попереднього медичного огляду з направленням встановленої форми (додаток б).
Попередні медичні огляди при прийнятті на роботу проводяться з метою установлення фізичної і психофізіологічної придатності осіб до роботи за конкретно визначеною професією, спеціальністю, посадою, запобігання захворюванням і нещасним випадкам, виявлення захворювань (інфекційних та ін.), які становлять загрозу зараження працівників, продукції, що випускається, допуску до роботи осіб віком до 21 року.
Періодичні медичні огляди:
- проводяться для осіб, котрі зайняті на важких роботах, роботах із шкідливими чи небезпечними умовами праці, відповідно до Переліку шкідливих речовин, несприятливих виробничих факторів і робіт для виконання яких обов'язкові медичні огляди працівників (додатки 1, 2 наказу Міністерства охорони здоров'я СРСР від 29.09.89 р. № 655 «Про удосконалення системи медичних оглядів працівників і водіїв індивідуальних транспортних засобів» ), а для осіб віком до 21 року - відповідно до наказу Міністерства охорони здоров'я СРСР від 10.04.81 р. № 387 «Про заходи по удосконаленню медико-санітарної допомоги підліткам»;
забезпечують динамічний нагляд за станом здоров'я працівників, виявлення ранніх ознак впливу виробничих умов і шкідливості на організм, а також захворювань, які не дають змоги продовжувати роботу за даною професією, запобігання нещасним випадкам, поширенню інфекційних і паразитарних захворювань;
можуть проводитись в період перебування працівника в стаціонарі, або у випадках, коли він звернувся за ме-дичпою допомогою. Результати проведеного обстеження передаються лікувально-профілактичному закладу, який обслуговує підприємство.
Результати попереднього і періодичного медичних оглядів, щорічних медичних оглядів осіб віком до 21 року та висновки про стан здоров'я заносяться в «Картку особи, яка підлягає медичному огляду» (далі Картка - додаток 2), що є вкладишем до «Медичної картки амбулаторного хворого» (форма 025ГУ-87), затвердженої наказом Міністерства охорони здоров'я СРСР від 31.12.87 р. № 1338.

БІЛЕТ № 8 В
1.Переваги газоподібного палива над іншими видами палива.
Переваги:
- добре транспортується по трубопроводах;
-високоякісне і екологічно чисте;
-має велику калорійність;
-найбільш придатне для змішування з повітрям, яке потрібне для згорання;
-скоріше і простіше запалюється;
-згорає більш повно, без відходів, немає сажі, виносу твердих частинок в атмосферу;
-має високу теплоту згорання (к-сть тепла, яка виділяється при спалюванні 1 м.куб.)- 3500 до 8600ккал/м.куб.Є такі прилади для виміру тиску газу:
2.Будова, принцип роботи ємкісного водонагрівача АГВ-120.
Ємкісні водонагрівачі випускають із запасом води і 120 л ( АГВ – 120 ). Ці водонагрівачі відрізняються між собою в основному ємкістю бака і автоматикою.
Автоматичні ємкісні водонагрівачі можуть подавати гарячу воду з температурою до 90(С не тільки у ванну , а одночасно в умивальник , шо дозволяє використовувати їх як в квартирах , так і в комунально – побутових підприємствах
Основними деталями водонагрівача АГВ – 120 являються : корпус , бак для води , зварений із листової сталі товщиною 3 мм , термометр, змієвик, тягопереривач, жарова трубка, термобалон, подовжувач тяги, топка, пальник, запальник з термопарою, блок автоматики. У верхній частині приладу ( в кришці ) встановлений термометр для контролю за температурою води .
Принцип роботи АГВ. Перш за все треба провітрити приміщення, в якому встановлений водонагрівач. Потім перевірити наявність води в баку, наповнити водою бак, перевірити тягу під ковпаком водонагрівача. Переконавшись,що кран пальника і кран запальника в АГВ закриті, треба відкрити газовий кран на опуску перед приладом і запалити запальник. Для цього в АГВ –120 запалений паперовий жгут треба піднести до пальника, відкрити кран запальника і потім відтягнути вниз кнопку електромагнітного клапану, а у АГВ-80 натиснути до відказу кнопку електромагнітного клапану. Через 1-2 хв.можна відпустити кнопку електромагнітного клапану, якщо запальник подовжує горіти, плавно відкрити газовий кран пальника. Після цього потрібно відрегулювати полум’я на основному пальнику регулятором первинного повітря і вторинно перевірити тягу.
3.Перша долікарняна допомога при отруєнні чадним газом.
Окись вуглецю діє на організм людини отравляючи. При отравленні газом виникає головна біль, недомагання, слабість, біль в м’язах ніг, рвота, сонливість. При отравлені людини чадним газом вивести потерпілого на свіже повітря , послабити все те, що заважає вільному диханню (послабити пояс, розстебнути комірець). Викликати швидку допомогу. Якщо потерпілий при свідомості дати випити гарячого міцного чаю. Якщо потерпілий без свідомості, положити його на рівне місце, дати понюхати нашатирного спирту . Не давати заснути до прибуття швидкої

БІЛЕТ № 9 В
1.Прилади для виміру тиску газу. Принцип роботи рідинного U-подібного і пружинного манометрів.
Є такі прилади для виміру тиску газу:
1.Двохтрубний рідинний мановакууметр.
Будова: трубка зігнута, шкала (лінійка).
Коли відключити його, тоді два показники повинні бути рівні з двох боків і стояти на поділці 0. Всередину заливається вода, в зимовий період – керосин. Для визначення тиску потрібно перемножити питому вагу для води – 0,8.
2.Манометр. будова: корпус, штуцер для під’єднання мережі, шкала, стрілки для вимірювання тиску в мережі.
Є такі діапазони вимірювання:
Від 0 до 1 (в кг сили)
Від 0 до 1,6; 2,5; 4,0; 6,0; 10, а далі до 16 тс.
На ГРП основний діапазон від 0 до 4,0 чим більший діаметр корпуса, тим більша точність. Вони встановлюються на вході в кожне ГРП.
Манометри мають такі класи точності:
- 0,16; 0,25; 0,4 – зразкові манометри, якими користуються при ремонті.
0,6 і 1 – контрольні манометри.
Робочі манометри і їх клас точності 1,5 або 1,6 (Болгарський) , 2,5; 4,0.
Справність і правильність показів манометрів повинні перевірятися:
не рідше 1 разу на тиждень за графіком огляду технічного стану шляхом короткочасного відключення приладів і повернення вказівної стрілки на нульову поділку.
Не рідше 1 разу на 6 місяців за допомогою контрольного приладу або перевіреним робочим приладом, який має з перевіреним приладом однакову шкалу і клас точності.
Манометр повинен вибиратися з такою шкалою, щоб межа вимірювання робочого тиску знаходилася в другій треті шкали, а діаметр корпусу дорівнював залежно від висоти встановлення:
до 2 м –не менше 100мм;
від 2 до 5 м – не менше 160 мм;
- 5 і понад – не менше 200мм.
- 5 і понад – не менше 200мм.
2.Вимоги до приміщень, в яких встановлюються побутові газові плити (ПГ-4, ПГ-3, ПГ-2).
- об’єм приміщення ( при встановленні плити газової ПГ-2 - 8м.куб; ПГ-3 – 12м.куб; ПГ-4 – 15м.куб, при встановленні котла -7,5м.куб, при додатковому встановленні газового приладу (крім колонки) – 6м.куб.);
висота приміщення – 2.2м (дозволяється 2,0м – при збільшені об’єму в 1,25 раза, а при відсутності приміщень облаштованих для кухонь об’єм повинен бути більшим у два рази від нормативного);
припливно-витяжна вентиляція (вікно з кватиркою, вентиляційний канал, підріз в дверях площею 0,02м.кв.);
природне та штучне освітлення;
ширина проходу між стіною та газовим приладом не менше 1м.;
стіни повинні бути оштукатуреними або оббиті покрівельною сталлю.
3.Техніка накладання джгута при кровотечі.
Джгут накладають вище від місця кровотечі. Під джгут підкладають шар марлі, щоб не пошкодити шкіру і нерви, і вставляють записку із зазначенням часу його накладання. Тривалість використання джгута обмежується двома годинами (взимку однією годиною), у противному разі омертвіє кінцівка. Якщо протягом цього періоду немає можливості забезпечити додаткову допомогу то через 1,5-2 години джгут на кілька хвилин відпускають (до почервоніння шкіри), кровотечу при цьому зменшують іншими методами (наприклад, здавлюючим тампоном), а потім знову затягують джгут.


БІЛЕТ №10 В
1.Роз’ємні і нероз’ємні з’єднання. Інструмент для нарізання різьби.
З’єднання бувають роз’ємні і нероз’ємні. До роз’ємних відносяться:
Різьбові (є муфтові і цапкові)
Фланцеві
До нероз’ємних відносяться:
Зварка
Пайка
Кльопка
Наприсовка
Роз’ємні з’єднання допускаються тільки в місцях встановлення запірної арматури, газових приладів. Вони передбачаються в місцях ремонту, огляду і користування. Муфтові з’єднання застосовуються для приєднання арматури низьких і середніх тисків. В цьому випадку кінці арматури мають вигляд муфти з внутрішньою різьбою. Для дрібної арматури високих тисків найчастіше застосовують цапкове з’єднання з зовнішньою різьбою під накидну гайку. Фланцеві з’єднання застосовуються для приєднання фланцевої арматури. Переваги фланцевого з’єднання – це можливість багаторазового монтажу і демонтажу арматури. А до недоліків відносяться:
Можливість послаблення затяжки болтів.
Втрати герметичності прокладок.
великі габаритні розміри і маса арматури.
У зв’язку з цим набули переваги нероз’ємні з’єднання, основна перевага яких абсолютна і надійна герметичність. Недоліком є складність демонтажу і заміни арматури (необхідно їх вирізати з трубопроводу).
Інструментом для нарізання різьби внутрішньої є мечик, а зовнішньої - плашка. На плашці або мечику є позначки: напр. М8, це означає, що різьба М8, крок різьби 1,25.
2.Вимоги до приміщень, в яких встановлюються газові прилади. В яких приміщеннях забороняється їх встановлення.
- об’єм приміщення ( при встановленні плити газової ПГ-2 - 8м.куб; ПГ-3 – 12м.куб; ПГ-4 – 15м.куб, при встановленні котла -7,5м.куб, при додатковому встановленні газового приладу (крім колонки) – 6м.куб.);
висота приміщення – 2.2м (дозволяється 2,0м – при збільшені об’єму в 1,25 раза, а при відсутності приміщень облаштованих для кухонь об’єм повинен бути більшим у два рази від нормативного);
припливно-витяжна вентиляція (вікно з кватиркою, вентиляційний канал, підріз в дверях площею 0,02м.кв.);
природне та штучне освітлення;
ширина проходу між стіною та газовим приладом не менше 1м.;
стіни повинні бути оштукатуреними або оббиті покрівельною сталлю.
Не допускається розміщення газових приладів:
в коридорах загального користування:
в санітарних вузлах;
в гуртожитках усіх типів;
в приміщеннях будинків будь-якого призначення
, які не мають вікна з кватиркою;
в підвальних поверхах, а при газопостачанні зрідженим газом в підвалах і цокольних поверхах будинків;
в дитячих дошкільних та шкільних закладах;
в лікарняних та лікувально-профілактичних закладах;
в спальних корпусах санаторіїв, закладах відпочинку, дитячих оздоровчих закладах та школах-інтернатах;
в культурно-видовищних, дозвільчих, спортивних, торгівельних, транспортних, культових та інших закладах з можливим масовим перебуванням людей ( більше 50 людин в одному приміщенні);
3.Види відшкодування власником шкоди, заподіяної працівникові в процесі трудової діяльності.
Власник зобов’язаний відшкодовувати працівникові шкоду, заподіяну йому каліцтвом або іншими ушкодженнями здоров’я, пов’язаними з виконанням трудових обов’язків в повному розмірі втраченого заробітку відповідно до законодавства., а також сплатити потерпілому (членам сім’ї та утриманцям потерпілого) одноразову допомогу. При цьому пенсії і інші доходи, одержувані працівником, не враховуються. Розмір одноразової допомоги встановлюється колективним договором (допомога повинна бути не менше середньомісячного заробітку потерпілого за кожен процент втрати ним професійної здатності.) у разі смерті потерпілого розмір одноразової допомоги повинен бути не менше п’ятирічного заробітку працівника на його сім’ю, крім цього, не менше річного заробітку на кожного утриманця потерпілого, а також на його дитину, яка народилася після його смерті.
Якщо нещасний випадок трапився веаслідок невиконання потерпілим вимог нормативних актів про охорону праці, розмір одноразової допомоги може бути зменшено, але не більш як на 50 %. Факт наявності вини потерпілого встановлюється комісією по розслідуванню нещасного випадку. Власник відшкодовує потерпілому витрати на лікування (в тому числі санаторно-курортне), протезування, придбання транспортних засобів, надає інвалідам праці допомогу.
Відшкодування моральної шкоди проводиться власником, якщо небезпечні або шкідливі умови праці призвели до моральної травми потерпілого, порушення його нормальних життєвих зв’язків, вимагають від нього додаткових зусиль для організації свого життя.

БІЛЕТ № 11 В
1.Види змазок, які застосовуються в газовому господарстві.
В газовому господарстві в основному застосовується жаростійка графітна змазка ГАЗ-41.
Види змазок:
Мінеральні (з нафти, вугілля ).
Рослинні (соняшникові, касторове масло, лляне, ріпак, бавовняне).
Тваринні (риб’ячий жир).
В автомобільному машинобудуванні найбільше застосування отримали такі види змазок:
1. Вазелінове масло.
2. Веретельне масло.
3. Машинне масло.
4. Циліндрова змазка (її використовують для гідроциліндрів).
5. Автол (для машин внутрішнього згорання-при низькій температурі застигає.
6.Авіаційне масло(має більшу в’язкість,не застигає при температурі -14С)
7. Тверді змазки, як ГАЗ-41.
8. Салідол (жаростійкий).
Охолоджуючі рідини використовуються в основному в проесі різання. Саме просте охолодження-водою. На основі води роблять охолоджуючі емульсії в склад яких входить мило, вода, бура в певних пропорціях. Їх можна виготовити самому або купити. Ці емульсії покращують процес охолодження, запобігають появі корозії.
2.Вимоги до приміщень, в яких встановлюються водонагрівачі
проточні газові (ВПГ).
Для гарячого водопостачання використовують проточні або ємкісні газові водонагрівачі.
Приміщення, в яких встановлюються газові проточні водонагрівачі повинні відповідати наступним вимогам:
вікно з кватиркою
природне і електричне освітлення
витяжний вентиляційний канал
об”єм приміщення не менше 7,5 куб.м
висота не менше 2,2 м
відокремлений димохід
підріз в дверях площею 0,02 кв.м
При установці в кухні газової плити та проточного водонагрівача з відводом продуктів згоряння в димохід об”єм кухні приймається як для ПГ, тобто не передбачає його збільшення, оскільки ВПГ– це прилад тимчасової (непостійної) дії.
Допускається установка в кухні ВПГ кухонного типу (тепловою потужністю до 10 кВт), призначеного для короткочасової роботи, з виходом продуктів згорання в приміщення за умови:
установки І – подібного триходового крану, що дозволяє користуватися тільки одним приладом,
об”єм кухні повинен бути не менше 21 куб.м,
кількість повітря, що видаляється з приміщення кухні повинна бути не менше
90 куб.м/год.
- у приміщенні кухні слід встановити сигналізатор мікроконцентрацій окислів вуглецю (чадного газу) з блоком (клапаном) автоматичного відключення подачі газу до водонагрівача.
3.Види відповідальності за порушення законодавства та
інших актів з питань охорони праці. .
за порушення законодавчих та інших нормативних актів про охорону праці, створення перешкод для діяльності посадових осіб органів державного нагляду за охороною праці і представників професійних спілок винні працівники притягаються до
- дисциплінарної – накладання дисциплінарних стягнень (догана, звільнення з роботи). За кожне порушення може бути застосоване лише одне дисциплінарне стягнення.
адміністративної – грошовий штраф,
матеріальної – встанвлюється лише за пряму дійсну шкоду і за умови, коли така шкода заподіяна підприємству протиправними діями працівника,
кримінальної –порушення вимог законодавства, яке створило небезпеку для життя або здоров’я громадян.

БІЛЕТ №12 В
1.Горіння зрідженого газу. Температура загоряння і температура горіння зрідженого газу.
Зріджений газ - це складна суміш вуглеводів (етану, пропану, бутану, пентану), які при нормальних умовах знаходяться в газоподібному стані, а при незначному підвищенні тиску легко переходять у рідкий стан. Нормальними умовами вважається Т=0 град.С , тиск 760 мм вод ст. При пониженні тиску зріджений газ переходить у парову фазу. Основним компонентом зрід. Газу є пропан С3Н8 і бутан С4Н10.
Фізичні властивості:
-без запаху, кольору, темп-ра загорання 550-580 град.С., темп-ра кипіння від – ---0,6 до –42 град.С (для бутану), в 2 рази важчий за повітря і це небезпечно, тому що осідає в нижніх шарах приміщень і витісняє кисень.
Температура горіння – 2100 град.С;
Межі вибуховості –2-9% в газоповітряній суміші
Для згоряння 1м.куб. пропану необхідно 24 м.куб повітря.
Зріджений газ для надання йому запаху одоризують: на 1 т. газу дають 60..90г етилмеркаптану.
При попаданні на шкіру людини зріджений газ викликає обмороження.
2.Вимоги до приміщень, в яких встановлюються котли центрального опалення (АГВ, АОГВ, КЧМ).
Для опалення передбачаються ємкісні газові водонагрівачі, малометражні опалювальні котли та інше опалювальне обладнання (конвектори, калорифери, каміни, термоблоки), призначені для роботи на газовому паливі.
Для опалення приміщень ЖБ висотою до 10 поверхів включно використовують газові каміни, конвектори, калорифери та інші типи опалювального газового обладнання заводського виготовлення з відведенням продуктів згорання через зовнішню стіну будинку (парапетні).
Опалювальні апарати конвекторного типу з герметичною камерою згорання і відводом продуктів згорання через зовнішню стіну будинку можуть установлюватися в житлових і службових будинках.
Теплова потужність конвекторів, що встановлюються у ЖП не повинна перевищувати 7,5 кВт.
Установку водонагрівачів, опалювальних котлів та опалювальних апаратів з відводом продуктів згорання в димохід або крізь зовнішні стіни будинку слід передбачати в кухнях або у відособлених нежилих приміщеннях, які призначені для їх розміщення і відповідають всім вимогам, а саме:
Для газового обладнання тепловою потужністю до 30 кВт включно:
вікно з кватиркою
природне і електричне освітлення
витяжний вентиляційний канал
об”єм приміщення не менше 7,5 куб.м
висота не менше 2,2 м
відокремлений димохід
підріз в дверях площею 0,02 кв.м
Установку газового опалювального обладнання тепловою потужністю понад
30 кВт до 200 кВт слід передбачати у відособлених нежитлових, вбудованих або прибудованих до ЖБ приміщеннях, які відповідають наступним вимогам.
Для газового обладнання тепловою потужністю понад 30 кВт до 60 кВт:
вікно з кватиркою
природне і електричне освітлення
витяжний вентиляційний канал в об”ємі 3-х кратного повітряобміну в год.
об”єм приміщення не менше 13,5 куб.м
висота не менше 2,5 м
відокремлений димохід
підріз в дверях площею 0,025 кв.м
розміри витяжних та припливних пристроїв повинні визначатися розрахунком
збільшення зашклення з розрахунку 0,03 кв.м на 1 куб.м об”єму приміщення
огороджуючі від сіміжних приміщень конструкції
наявність первинних засобів пожежогасіння.
Для газового обладнання тепловою потужністю понад 60 кВт до 200 кВт:
вікно з кватиркою
природне і електричне освітлення
витяжний вентиляційний канал в об”ємі 3-х кратного повітряобміну в год.
об”єм приміщення не менше 15 куб.м
висота не менше 2,5 м
відокремлений димохід
підріз в дверях площею 0,025 кв.м
розміри витяжних та припливних пристроїв повинні визначатися розрахунком
збільшення зашклення з розрахунку 0,03 кв.м на 1 куб.м об”єму приміщення
огороджуючі від сіміжних приміщень конструкції
наявність первинних засобів пожежогасіння.
При розміщенні опалювального обладнання в прибудованому до ЖБ приміщенні, виконуються наступні додаткові вимоги:
прибудова повинна розміщуватися біля глухої частини стіни будинку з відстанню від віконних та дверних отворів не менше 1 м,
стіна прибудови не зв”язана зі стіною ЖБ.
В одному приміщенні ЖБ не допускається встановлення більше двох ємкісних водонагрівачів або двох малометражних опалювальних котлів або двох інших типів газового обладнання.
3.Надання першої медичної допомоги при задусі.
Винести потерпілого на свіже повітря . Послабити пояс , розтібнути комір , викликати швидку. Якщо людина втратила свідомість то робити штучне дихання , дати понюхати нашатирного спирту 1 – 2 хв,
Давати вдихати кисень.


БІЛЕТ № 13 В
1.Повне і неповне згорання газу. Причини неповного згорання
природного газу.
Для повного згоряння палива треба 1 м ^3 газу - 10 м^3 повітря і 2 м^3 кисню.
Повне згорання газу СН4 + 2О2 = СО2 + 2Н2О+Q
При повному згоранні виділяється СО2 - вуглекислий газ і теплота
Неповне згорання, коли поступає недостатня кількість повітря і виділяється СО – окись вуглецю (чадний газ) і СH4+2O2=CO+2H2O.
2.Вимоги до приміщень, в яких встановлюються індивідуальні
газобалонні установки.
ІГБУ дозволяється встановлювати як зовні, так і всередині ЖБ та громадських будинків до двох поверхів включно.
Приміщення повинні відповідати всім загальним вимогам.
Установку балонів проводять в тих же приміщеннях, де встановлені газові прилади.
В одному приміщенні дозволяється встановити один балон на 50 л, або два балони на 27 л (один з них –запасний).
Балони слід розміщувати в кухнях, в місцях доступних для огляду та заміни балонів. Відстань від ГБ до ПГ – не менше 0,5 м, до радіатора опалення або ОП – не менше 1 м.Якщо улаштувати екран, то відстань до балону – 0,5 м, а відстань між балоном і екраном – не менше 0,1 м. Від топкових дверцят ОП до балону – не менше 2 м.
Приєднання балону до газових приладів виконується гумовим рукавом , який повинен бути з одного куска, мати довжину не більше 5 м , не мати пошкоджень зовнішнього шару та кріпитися до стіни.
В місцях приєднання до приладу або регулятора рукав повинен надягатися на гафровані наконечники та кріпитися метелевими хомутами. Застосування дротових скруток не допускається.
З”єднання балону з регулятором повинно бути жорстким.
Розміщення ІГБУ та газових приладів не допускається:
в житлових кімнатах
в цокольних та підвальних поверхах (підвалах)
в приміщеннях, під якими є підвали та погреби, і вхід до них здійснюється з цих приміщень
на балконах та лоджіях
в приміщеннях без природнього освітлення
в середині будинків гуртожитків.
3.Вимоги до слюсарного інструменту при виконанні газонебезпечних робіт.
При ремонтних роботах в загазованому середовищі повинні застосовуватися інструменти з кольорового металу, який би унеможливив іскроутворення . Інструменти і пристрої з чорного металу повинні бути обміднені або густо змазуватись солідолом .

БІЛЕТ № 14 В
1.Фізико-хімічні властивості природного газу.
Природний газ - це суміш вуглеводів і негорючих газоподібних складових ( азот , вуглекислий газ сірководень та .ін ) Основний компонент природного газу - це метан СН4 від 70 до 98 % в залежності від місця знаходження родовища . Властивості природного газу : без кольору , запаху , смаку , в два рази легший за повітря , на організм людини діє удушаючи . Межі вибуховості від 5 до 15 % газу в газоповітряній суміші .
2.Поняття про тягу. Причини відсутності тяги в димоходах.
Зовнішня побуджуюча сила, що заставляє проникати повітря в топку і димоходи, а продукти згоряння рухатися по димоходах в атмосферу, називається тягою. Всі побутові газові прилади з відводом продуктів згоряння в димоходи працюють на природній тязі.
Причинами порушення тяги може бути:
- невідповідність будови димоходу нормативним вимогам;
- засміченність димоходу;
недостатня висота оголовка димоходу;
утворення конденсату в димоході;
недостатня площа перерізу димоходу .
3.Заходи по усуненню негативного впливу шуму і вібрацій на організм людини в процесі виробництва.БІЛЕТ № 15 В
1.Контрольно-вимірювальні прилади, які застосовуються в газовому господарстві.
Лічильники поділяються на:
- побутові (ПЛГ) - до 10 м3
- промислові – від 16 до 1000 м3 і більше
По виконанню вони бувають:
- мембранні - ротаційні - турбінні
Побутові лічильники бувають мембранного і ротаційного типу.
По типорозмірах ПЛГ поділяються на: G 1,6; G 2,5; G 4; G 6, G 10
Прийнято двосимвольне позначення типорозміру: перший С – означає вид вимірювального середовища - газ; другий – номінальну витрату газу, що вимірюється, в м3/год.
Окрім того до основних метрологічних характеристик відноситья також мінімальна витрата (вказується на лічильнику) і максимальна витрата (наступний за даним типорозмір).
2.Правила перевірки тяги вентиляційних каналів та побутових газових приладів з відводом продуктів згорання у димоходи.
Зоною вітрового підпору димового каналу вважається простір нижче ліній, проведених під кутом 45 градусів до горизонту від найбільш високих точок поблизу розташованих споруд і дерев.
Якщо димохід попадає в зону вітрового підпору його потрібно наростити, щоб він був виходив за її межі.
Тяга вентиляційного каналу перевіряється тільки смужкою паперу, який підноситься до решітки вентканалу.
Тяга димових каналів від приладів з відводом продуктів згорання в димохід перевіряється до включення приладу і під час його роботи.
Тяга димових каналів від приладів з відводом продуктів згорання в димохід, які мають топки (ОП, ОВП, АГВ) перевіряється смужкою паперу.
Для інших приладів дозволяється використовувати запалений сірник, який підноситься до віконичка із запальником і під димовідвідний ковпак.
3.Заходи по захисту оточуючого середовища від впливу негативних факторів.


БІЛЕТ № 16 В
1.Горіння природного газу. Температура загорання і температура горіння природног газу.
Для повного згоряння палива треба 1 м ^3 газу - 10 м^3 повітря і 2 м^3 кисню.
Повне згорання газу СН4 + 2О2 = СО2 + 2Н2О+Q
При повному згоранні виділяється СО2 - вуглекислий газ і теплота
Неповне згорання, коли поступає недостатня кількість повітря і виділяється СО – окись вуглецю (чадний газ) і СH4+2O2=CO+2H2O.
Температура згорання - це кількість тепла , яке виділяється при повному згоранні 1 м^3 газу . Вимірюється в ккал/м^3 , кДж/м^3 газу . Розрізняють вищу теплоту згорання Qв , коли враховується тепло , затрачене на конденсацію водяних парів , які знаходяться в димових газах . І нижчу Qн , коли це тепло не враховується
Температура згорання – 650 (С
Температура горіння називається максимальна температура , яка може бути досягнута при повному згоранні газу , чи кількість повітря , необхідного для горіння , точно відповідає хімічним формулам горіння , а початкова температура газу і повітря рівна нулю
Температура згорання – 645 (
Температура горіння - 2043(
2.Вимоги до димових і вентиляційних каналів житлових будинків, періодичність їх обслуговування.
Димоходи – це спеціальні канали для відводу продуктів згорання.
Вони муруються із:
червоної, повнотілої, добре випаленої, жаро- морозостійкої цегли марки Мрз 125
глиняної цегли
жаростійкого бетону (багатоповерховки)
азбестоцементних труцб (для одноповерхових)
із нержавіючої сталі.
ВИМОГИ:
без уступів
доступні для очистки
оштукатурені цементним розчином для захисту від атмосферних опадів
відокремлені (в нових, а в існуючих будинках до одного димоходу дозволено підєднювати два прилади з відстанню 0,5 м, або перетинкою)
вертикальні (кут відхилення від вертикалі не більше 30 градусів і відхиленням у бік не більше на 1 м)
прохідний перетин димоходу повинен бути оптимальним,забезпечувати мінімальний відвід і мінімальне охолодження продуктів згорання та визначатися розрахунком в залежності від теплової потужності приєднаних до нього приладів при їх одночасній роботі
січення вентканалів повинно забезпечувати нормальний повітрєобмін в приміщенні і визначатись розрахунком
ПЕРІОДИЧНІСТЬ обслуговування:
Димові канали для ОП, ємкісних водонагрівачів для опалення, опалювальних котлів, які працюють сезонно – не рідше 1 разу на рік
які працюють цілий рік – 2 рази на рік (навесні і восени)

Димові канали ОВП – не рідше 2 разів на рік (перед початком опалювального сезону і навесні при настанні відлиги)
Від ВПГ і ємкісних водонагрівачів для гарячого водопостачання – 1 раз на 6 міс.

У зимовий період власник будинку повинен не рідше 1 разу на місяць проводити огляд оголовків димоходів і вживати заходів щодо запобігання їх обмерзанню і закупорці.
Вентиляційні канали підлягають перевірці і прочищенню одночасно з димовими.
По підсумках перевірки оформляється Акт, який зберігається 12 місяців.
Контроль за проведенням перевірок покладається на власників будинків.
3.Надання першої медичної допомоги при ураженні електричним струмом.
Потерпілого якнайшвидше звільнити від дії електричного струму, бо ступінь важкості електротравми залежать від часу дії струму на організм людини, шляхом виникання рубильників, вимикачів або переривачів, викручення запобіжників, замикання або розриву
струмоведучих ліній. Якщо це виконати неможливо, то потерпілого відтягти за одежу від джерела електротравми, остерігаючись дотику до оточуючих металевих предметів і частин тіла людини, не прикритих одягом, та застосовуючи при цьому гумові чоботи, рукавиці або інші діелектричні матеріали і засоби (сухий одяг, канат, дошку, палицю). Використовувати з цією метою металеві або мокрі предмети не дозволяється. Можна, також, ізолювати себе, вставши на суху дошку, згорток одягу або будь-яку підстилку з діелектричного матеріалу.
Якщо електричний струм проходить в землю через тіло людини і вона судорожне стискає в руці один провід, простіше перервати струм, не розтискаючи руки потерпілого, а віддаляючи його ноги від землі мотузкою, або, підклавши під нього суху дошку. Дозволяється, також, перерубати або перерізати провід сокирою з сухим дерев'яним держаком або іншим ізольованим інструментом, надівши при цьому діелектричні рукавиці або калоші. При відокремленні потерпілого від струмоведучих частин рекомендується діяти, по можливості, однією рукою.
Для відокремлення потерпілого від землі або струмоведучих частин, які перебувають під напругою більше 1000 В, надіти діелектричні рукавиці і боти та діяти штангою або кліщами, розрахованими на величину напруги даного пристрою.
Після вивільнення потерпілого від дії електричного струму, забезпечити йому повний спокій, покласти в теплому сухому місці і вжити заходів для полегшення дихання. Якщо потерпілий перебуває при свідомості, дати йому болезаспокійливі (амідопірин, анальгін), заспокійливі і сердечні (валер'янка, каплі Зеленіна і т.п.) ліки.
При втраті свідомості, привести потерпілого до тями, давши йому понюхати нашатирний спирт. При зупинці дихання і серцебиття - негайно розпочати штучне дихання та зовнішній масаж серця. При будь-яких електротравмах негайно викликати швидку допомогу.

БІЛЕТ № 17 В
1.Основні поняття про паливо, види палива.
Паливом називається горюча речовина, яка спалюється для отримання тепла. Паливо поділяється :
1.По агрегатному стану на :
А) тверде - дерево, торф, кам’яне вугілля, горючі сланці;
Б) рідке – сира нафта, різні нафтопродукти і мазут;
В) газоподібне – природний газ, доменний, коксовий, генераторний і т.д.
2. По походженню:
А) природне паливо – це таке, яке знаходиться в тому вигляді, в якому видобувається. Добувають із чистих газових або газоконденсатних родовищ;
Б) штучне паливо – це продукт, який отриманий при технологічній переробці природного палива (кокс, брикет, дизельне паливо, мазут), зріджений газ.
3. В залежності від поведінки при нагріванні:
А) теплостійке – при нагріванні переходить із одного стану в інший;
Б) не теплостійке – при нагріванні розкладається (дерево).
2.Визначення зони вітрового підпору. Розміщення димоходів в залежності від відстані до конька даху.
Зоною вітрового підпору димового каналу вважається простір нижче ліній, проведених під кутом 45 градусів до горизонту від найбільш високих точок поблизу розташованих споруд і дерев.
Якщо димохід попадає в зону вітрового підпору його потрібно наростити, щоб він був виходив за її межі.
Димові труби від газових приладів у будівлях повинні бути виведені:
- вище граничної зони вітрового підпору, але не менше 0,5 м,
- вище гребеня даху при розташуванні їх (рахуючи по горизонталі) не далі ніж 1,5 м від гребеня даху,
- на рівні з гребенем даху, коли труби розташовані на відстані від 1,5 до 3 м від гребеня даху,
- вище прямої, прокладеної від гребеня вниз під кутом 10 градусів до горизонту при розташуванні труб на відстані понад 3 м від гребеня даху.
У всіх випадках висота труби над частиною даху, яка прилягає до даху, повинна бути не менше 0,5 м, а для будівель із зуміщеною покрівлею (плоский дах) – не менше 2 м.
3.Засоби індивідуального захисту при виконанні газонебезпечних робіт.
(ЗІЗ) – це засіб захисту, що надягається на тіло працівника або його частину або використовується працівником під час праці.
Кожний працюючий за нарядом-допуском повинен мати шланговий або киснево-ізолюючий протигаз. Дозвіл на користування протигазом повинен видавати керівник робіт особам, які прйшли медичне освідчення і спец.інструктаж з правил користування. Тривалість роботи в протигазі без перерви не повинна перевіищувати 30 хв. Протигази перевіряють на герметичність перед кожним робітником. Рятувальні пояси повинні мати наплечні ремні з кільцем зі сторони спини на їх перетині для кріплення мотузки. рЯтувальні пояси випробовують так: до кільця поясу застебнутого на обидві пряжки, прикріплюють тягар масою 200 кг, який залишається під навантаженням 5 хв.. Після цього звільнений затвор карабіну повинен правильно і вільно стати на своє місце. Рятувальні мотузки випробовують навантаженням масою 200 кг протягом 15 хв., після цього на нитках не повинно бути пошкоджень. Перед видачею поясів, карабінів і мотузок повинен проводитись зовнішній огляд. Кожен пояс і мотузка повинні мати інвентарний номер.БІЛЕТ № 18 В
1.Коротка характеристика природного і зріджених газів.
Природній газ це суміш вуглеводнів та негорючих газоподібних складових. Основним компонентом прир.газу є метан.
зріджений газ – це складна суміш вуглеводнів (етану, пропану, бутану, пентану), які при нормальних умовах знаходяться в газоподібному стані, а при незначному підвищенні тиску легко переходять у рідкий стан. Основним компонентом зрідж.газу є пропан (С3Н8), бутан (С4Н10).


При згоранні природного і зрідженого газів виділяється багато теплоти (кількість тепла, яка виділяється при спалюванні 1 м.куб
Прир.газу 3500- 8600 ккал/м.куб
Зрідж.газу 21000- 28500ккал/м.куб.

Прир.і зрідж.гази є без запаху, кольору, смаку, прир.газ в 2 рази легший за повітря

Зрідж.газ в 2 рази важчий за повітря

Темп.загорання 650 град.
Темп.горіння 2010 град.
Темп.загорання 550-580 град.
Темп.горіння 2100 град.

На організм людини діють удушливо

Для повного згорання 1 м.куб.
Природ.газу необхідно 2 м.куб. кисню або 10 м.куб.повітря
Зрідж. газу необхідно 24 м.куб. кисню або 5-7 м.куб.повітря

Повне горіння СН4+2О2=СО2+2Н2О+Q
C3Н8+5О2=3СО2+4Н2О+Q

Неповне горіння СН4+1,5О2=СО+2Н2О+Q
Продукти неповного згорання –отруйні
C3Н8+3,5О2=3СО+4Н2О+Q

Властивості: позитивні -легкість видобування;
-високоякісне і екологічно чисте;
-має велику калорійність;
-добре транспортується;
-найбільш придатне для змішування з повітрям, яке потрібне для згорання;
-скоріше і простіше запалюється;
-згорає більш повно, без відходів, немає сажі, виносу твердих частинок в атмосферу;
негативні: легко займається, горючі, удушливі, вибухонебезпечні
межі вибуховості прир.газу 5-15 %, зрідж.газу – 2-9%
2.Вимоги до розміщення топок газифікованих опалювальних печей. Умови переводу печей на газове паливо.
При переводі котлів , печей та інших агрегатів на газове паливо необхідно перевірити розрахунком січення димоходів для відводу продуктів згорання . Димоходи повинні бути оглянуті і при необхідності почищенні . Придатність димохода підтверджується відповідним актом , що представляється замовником .
Перед переводом котла на спалювання газу повинна бути проведена перевірка спрацювання ЗЗК ( запірно – запобіжного клапану ) і працездатності технологічних захистів і блокувань .
Умови переводу печей на газове паливо.

Переобладнання допускається, якщо:
- печі справні, не мають щілин у кладці і завалів
- основа печі розташована на окремому фундаменті або консолях, міцно закладених у капітальній стіні будівлі;
- духові шафи і відкриті конфорки закладені цеглою;
- кількість димооборотів в ОП – не більше 5-ти, а в ОВП – не більше 3-х;
- щільні топочні і піддувальні дверцята, достатня кількість “чисток”;
- вилучений шубер;
- встановлена пічна автоматика,
Печі з горизонтальним розташуванням каналів і нестандартного типу (тимчасові) переобладнанню на газове паливо не підлягають.
3.Надання першої медичної допомоги при переломах і вивихах.
перелом – це порушення цілісності кістки. Вони бувають відкриті і закриті. Відкритий перелом характеризується наявністю кровотечі (пошкодженням шкірного покриву) в цьому випадку необхідно:
- дати потерпілому знеболювальний препарат;
припинити кровотечу ;
знерухомити пошкоджену ділянку кістки, а також суглоби, що прилягають до неї шляхом накладання шин;
відправити потерпілого в лікарню.
При закритих переломах;
- дати потерпілому знеболювальний препарат;
охолодити пошкоджене місце холодною водою або льодом, снігом ;
накласти шину;
відправити потерпілого в лікарню .БІЛЕТ № 19 В
1.Основний хімічний склад палива.
Паливом називається горюча речовина, яка спалюється для отримання тепла. Паливо поділяється :
1.По агрегатному стану на :
А) тверде - дерево, торф, кам’яне вугілля, горючі сланці;
Б) рідке – сира нафта, різні нафтопродукти і мазут;
В) газоподібне – природний газ, доменний, коксовий, генераторний і т.д.
2. По походженню:
А) природне паливо – це таке, яке знаходиться в тому вигляді, в якому видобувається. Добувають із чистих газових або газоконденсатних родовищ;
Б) штучне паливо – це продукт, який отриманий при технологічній переробці природного палива (кокс, брикет, дизельне паливо, мазут), зріджений газ.
3. В залежності від поведінки при нагріванні:
А) теплостійке – при нагріванні переходить із одного стану в інший;
Б) не теплостійке – при нагріванні розкладається (дерево).
2.Вимоги до з’єднувальних димовідвідних труб, за допомогою яких газові прилади приєднуються до димоходів.
Приєднювати газові прилоди до димоходів необхідно трубами, виготовленими із покрівельної сталі або спеціальними гофрованими трубами.
Труба повинна мати вертикальний відрізок, довжина якого від низу димовідвідного патрубка приладу до осі горизонтального відрізку труби повинна бути не менше 0,5 м. У приміщеннях з висотою до 2,7 м для приладів із стабілізатором тяги цю довжину можна зменшити до 0,25 м, а без стабілізатора тяги – до 0,15 м.
Сумарна довжина горизонтальних відрізків з”єднувальних труб у нових будинках – не більше 3 м, в існуючих будинках – не більше 6 м., нахил труби повинен бути у бік газового приладу.
З”єднювальна труба повинна мати не більше 3-х поворотів.
Ланки з”днувальних труб повинні вставлятися одна в одну щільно, без зазорів, не менше ніж на 0,5 діаметра труби, по ходу димових газів.
Радіус заокруглення повороту повинен рівнятись діаметру труби.
Кінець труби не повинен виступати за стіну каналу, для чого застосовують обмежуючі пристрої (шайби або гофр).

3.Опіки, надання першої медичної допомоги.
--При важких опіках потерпілому необхідно обережно зняти одяг і взуття , для того щоб був доступ до попечених ділянок .
--Не потрібно торкатись до обпеченої ділянки шкіри , змазувати її мазями, маслом .
--Обпечені ділянки потрібно прикрити стирильними пов”язками .
--При опіках не можна зривати пухирі .
Якщо потерпілому загорівся одяг , полум”я слід гасити обмотуючи потерпілого в ковдру, плащ і.т.п.
При опіках кислотою , лугами або іншими хімічними речовинами уражене місце треба промити великою кількістю води або 5% розчином пермнганату калію .
Після надання першої медичної допомоги потерпілого необхідно відправити в лікарнюБІЛЕТ № 20 В
1.Наряд-допуск, порядок його оформлення, видачі, реєстрації і зберігання.
Всі газонебезпечні роботи виконуються за нарядом-допуском з додаванням до нього інструкції з техніки безпеки. Право видачі наряду-допуску покладається на особу, призначеному наказом по підприємству з числа керівних працівників і спеціалістів, які здали іспит на знання ПБСГУ. Наряд-допуск повинен видаватися завчасно до початку роботи, в ньому вказується: послідовність проведення робіт, розташування працівників, потреба в механізмах і пристроях, заходи, які б забезпечували безпеку, проведення робіт, особи, відповідальні за приведення кожної газонебезпечної роботи, загальне керівництво і координацію робіт, термін його дії, час і початок закінчення роботи. При неможливості закінчення роботи до встановленого порядку, продовжити роботу може особа, яка його видала.
Наряди-допуски реєструються в журналі, який зберігається 5 років. Відповідальний, отримуючи нарад-допуск і повертаючи його після роботи розписується у журналі. Перед початком робіт відповідальний проводить інструктаж щодо заходів безпеки, а робітники розписуються про отримання інструктажу. Наряди-допуска зберігаються 1 рік, а ті, які видані на первинний пуск газу зберігаються в архіві разом з проектно-технічною документацією на цей об’єкт в архіві постійно.
2.Обов’язки і права слюсаря по обслуговуванню внутрішньобудинкового газового обладнання.
-своєчасно виконувати технічне обслуговування газового обладнання житлових будинків і комунально-побутових об’єктів згідно затверджених графіків.
-суворо дотримуватися періодичності обслуговування згідно існуючих норм і графіків, виконувати повністю об’єм робіт.
-при виконанні технічного обслуговування газового обладнання проводити інструктаж абонентам з правил безпечного користування встановленими приладами з записом в абонентській книжці.
-перевіряти наявність тяги в димоходах приладів з відводом продуктів згорання в димоходи, а також вентиляційні канали при кожному технічному обслуговуванні газових приладів.
-відключати від газ-ня газові прилади, встановлені з порушення “ПБСГУ”, при аварійних ситуаціях чи загрозі здоров’ю людей, відсутності тяги, вентиляції, технічно несправні, незареєстровані прилади.
-при відключенні газових приладів на опусках газ-дів встановлювати заглушки.
-перевіряти витік газу тільки мильною емульсією, не користуватися відкритим вогнем.
-проводити своєчасну заміну деталей і вузлів, які вийшли з ладу при проведенні заявочного та технічного обслуговування.
Права
-відключати від газ-ня газові прилади, встановлені з порушення “ПБСГУ”, при аварійних ситуаціях чи загрозі здоров’ю людей, відсутності тяги, вентиляції, технічно несправні, незареєстровані прилади, за заборгованість за використаний газ.
-оскаржувати неправильні дії своїх безпосередніх керівників перед керівництвом управління.
-При неодноразовому порушенні правил користування газом і зловживання зі сторони аьонентів слюсар має право клопотати перед керівництвом служби про притягнення таких абонентів до відповідальності згідно діючого законодавства.
-не виконувати роботу, де порушуються вимоги охорони праці.
3.Техніка проведення зовнішнього (непрямого) масажу серця.
при відсутності пульсу на сонній артерії, розширенні зіниць, необхідно одночасно з штучним диханням проводити непрямий масаж серця, для підтримання в потерпілого кровообігу. Його виконують ритмічним натисканням на відносно рухому нижню частину груднини за якою розміщене серце.
Для проведення зовнішнього масажу серця потерпілого треба покласти спиною на тверду поверхню, оголити грудну клітку. Зняти пояс, розстібнути комір. Той, хто подає допомогу повинен бути з правого або лівого боку від потерпілого і зайняти таке положення, при якому можливий більш або менш значний нахил над потерпілим. Місце натискання повинно знаходитися на ва пальці вище м’якого кінця груднини. Для виконання масажу треба: покласти руку долонею вниз на місце проведення масажу, а поті долоню другої руки покласти поверх першої під прямим кутом. Натискати потрібно легко, допомагаючи собі нахилом корпуса. Пальці обох рук повинні бути зведені разом і не торкатися грудної клітки потерпілого.
Натискання треба здійснювати швидким поштовхом, щоб змісти нижню частину груднини донизу на 3-4 см. і зафіксувати її в цьому положенні приблизно на 0,5 сек.. потім потрібно швидко опустити груднину, розслабивши руки, але не забирати їх. За хвилину потрібно робити 60-65 натискань.
При одночасному виконанні штучного дихання необхідно дотримуватися співвідношення: після одного глибокого вдування роблять п’ять натискань на грудну клітку (можна співвідношення змінити і до 2:15). Штучне дихання і непрямий масаж серця треба робити до відновлення стійкого самостійного дихання потерпілого і роботи серця. Або до передачі його медичному персоналу.


БІЛЕТ № 21 В
1.Теплотворна здатність природного і зрідженого газів.
При згоранні природного і зрідженого газів виділяється багато теплоти, тому він застосовується як енергетично ефективне і дешеве паливо в котельних установках, доменних, мартенівських та скловарних печах. Використання у виробництві природнього і зрідженого газу дає можливість значно підвищити продуктивність праці.
Теплотворна здатність- це кількість тепла, яка виділяється при спалюванні
1 м.куб. природного газу. Вона відповідно становить 3500-8600 ккал/м.куб.
Теплотворна здатність зрідженого газу відповідно становить при спалюванні
1 м.куб. зрідженого газу від 21000-28500 ккал/м.куб.
2.Види і періодичність технічного обслуговування внутрішньобудинкового газового обладнання і газових мереж.
Технічне обслуговування внутрішньобудинкового газового обладнання і газових мереж грунтується на планово-попереджувальній системі робіт, яка включає:
ПТО;
Планову перевірку щільності споруд ВБСГ та газових приладів;
Технічне обслуговування за заявками (ТОЗ) власників (абонентів) газового обладнання в період між ПТО або між плановими перевірками на щільність.
ПТО виконується за графіком, затвердженим керівником СПГГ, з періодичністю
–1.1-внутрішньобудинкові газопроводи : перевірка на щільність за допомогою газу під робочим тиском приладовим методом або мильною емульсією – за заявками:
-планове випробування на щільність газом або повітрям під тиском 500 даПа (мм.вод.ст) – не рідше 1 разу на 3 роки
1.2-газові печі, проточні ємкісні водонагрівачі, опалювальні котли з відводом продуктів згоряння в димохід – ПТО не рідше 1 разу на рік, ТОЗ – при надходженні заявки;
1.3 – газові плити – ПТО не рідше 1 разу на 3 роки, ТОЗ – при надходженні заявки.
3.Методи і техніка проведення штучного дихання.
Штучне дихання слід проводити тільки в тому випадку, коли потерпілий зовсім не дихає або дихає рідко, судорожно, наче схлипує, або якщо дихання поступово погіршується.
Перш ніж приступити до штучного дихання необхідно:
звільнити потерпілого від одягу, який заважає диханню. Розстібнути комір, розвєязати шарф тощо;
звільнити рот потерпілого выд сторонніх речей- вийняти вставні щелепи, та від слизу;
якщо рот дуже затиснутий, розкрити його, висунувши нижню щелепу.
Після цього приступають до штучного дихання:
Максимально закинувши голову потерпілого назад, той, хто надає допомогу, робить глибокий вдих і потім, щільно притиснувши свій рот до рота потерпілого, робить в нього видих. При цьому ніс потерпілого треба закрити щокою або пальцями руки, яка знаходиться на лобі потерпілого.
У разі потрапляння повітря в шлунок (відсутнє розширення грудної клітки, а надування шлунка), необхідно видалити повітря із шлунка, швидко притиснувши на короткий час рукою ділянку шлунка між грудниною і пупком. При цьому може появитися блювати. Тому потрібно повернути голову і плечі потерпілого набік, щоб очистити рот і глотку.
Кожне вдування повітря необхідно здійснювати різко через 5с.


БІЛЕТ № 22 В
1.Реакція горіння природного газу. Умови повного згорання
природного газу.
Для повного згоряння палива треба 1 м ^3 газу - 10 м^3 повітря і 2 м^3 кисню.
Повне згорання газу СН4 + 2О2 = СО2 + 2Н2О+Q
При повному згоранні виділяється СО2 - вуглекислий газ і теплота
Неповне згорання, коли поступає недостатня кількість повітря і виділяється СО – окись вуглецю (чадний газ) і СH4+2O2=CO+2H2O.
Температура горіння називається максимальна температура , яка може бути досягнута при повному згоранні газу , чи кількість повітря , необхідного для горіння , точно відповідає хімічним формулам горіння , а початкова температура газу і повітря рівна нулю
Температура згорання – 645 (
Температура горіння - 2043(
2.Випробування газопроводів ж/б і обладнання на міцність
і герметичність (щільність).
Газ-ди низького тиску в житлових та громадських будинках випробовуються на міцність і герметичність (щільність) на таких ділянках:
-на міцність – від вимикаючого пристрою, на вводі в будинок до кранів на опусках до газових приладів. При цьому газові прилади повинні бути відключені, а лічильники, якщо вони не розраховані на випробувальний тиск – замінити перемичками;
-на герметичність- від вимикаючого пристрою, на вводі в будинок до кранів газових приладів.
Газопроводи
Міцність випробування тиском, МПа
Тривалість
Щільність випробування тиском , МПа
Тривалість
Допустиме падіння тиску

Внутрішньобудинкові г-ди і н/т до 0,005МПа.
В житлових будинках, на підприємствах побутового обслуговування населення невиробничого характеру
0,10
1 год (не .доп .пад .тис)
0,005
5 хв
20 даПа

3.Надання першої медичної допомоги при обмороженні.
Обморожені частини тіла слід розтирати сухим шматком тканини. Негайно зігріти потерпілого, енергійно розтираючи його тіло. Обморожені частини тіла занурити в ємкість, заповнену водою кімнатної температури. Поступово воду змінюють теплішою, доводячи її температури до +40-45 град.С. Потерпілому дають випити теплого чаю або кави. Після того, як обморожена ділянка почервоніє, витерти її насухо та протерти спиртом або змастити жиром і накласти теплу пов’язку з шерстяного матеріалу або сукна. Після перев’язки обморожену кінцівку слід тримати піднятою догори.
При загальному обмороженні – тепло вкрити потерпілого, обкласти його грілками з теплою водою. При відсутності в потерпілого дихання і серцебиття одночасно з загальним масажем тіла і обігріванням, негайно розпочати штучне дихання і непрямий масаж серця. Викликати швидку допомогу.БІЛЕТ № 23 В
1.Дії населення при появі запаху газу в приміщенні, на вулиці.
при виявленні запаху газу в приміщенні необхідно:
перекрити крани на опусках до газових приладів;
провітрити приміщення;
викликати аварійну службу;
не допускати відкритого вогню;
не вмикати, не вимикати електроприладів.
При виявлені запаху газу на вулиці:
повідомити аварійну службу;
організувати чергування в місці виявлення запаху газу з метою недопускання відкритого вогню;
недопускати проїзду автотранспорту в місцях виявлення запаху газу;
дочекатися приїзду аварійної бригади.
2.Проведення контрольного опресування внутрішніх газопроводів і газового обладнання житлових будинків.
Контрольне опресовування газопроводів проводиться пусковою бригадою перед пуском газу.
Воно проводиться повітрям або інертним газом з метою додаткової (контрольної) перевірки газопроводів на герметичність від відключаючого пристрою на вводі в будівлю до робочих кранів газових приладів, контрольні крани на опусках залишають відкритими.
Контрольне опресовування внутрішніх газопроводів і газового обладнання житлових і громадських будинків проводять тиском 0,005 МПа, падіння тиску не повинно перевищувати 20 мм вод.ст. за 5 хвилин.
Якщо спостерігається падіння тиску, то шляхом обмилювання шукають місця витоків, понижують тиск до атмосферного і усувають місця витоків. Потім випробовування проводять знову.
За результатами контрольного опресовування складається акт і робиться запис в наряді-допуску.
Якщо оглянені і опресовані газопроводи не були заповнені газом, то при поновленні робіт з пуску газу вони повинні бути повторно оглянуті і опресовані.
3.Техніка безпеки при виконанні слюсарних робіт на висоті.
На висоті -1,3м. і більше від землі, підлоги, настилу.
Верхолазні роботи – вище 5м.
Використовують спецодяг, рятувальні пояси в комплекті з страхувальною мотузкою (рятувальні пояси повинні мати наплічні ремені з кільцем з боку спини на їх перетині для кріплення мотузки; пояс повинен підганятися так, щоб кільце розміщалося не нижче лопаток; застосовувати пояси без наплічних ременів заборонено). Потрібно виставити огородження та попереджувальні знаки, використовувати спеціальні драбини, трапи, лебідки. Підійматися на висоту і опускатися, підіймання вантажів, інструментів, матеріалів проводити за допомогою вантажопідйомних механізмів (лебідки, крани) або вручну або за допомогою мотузок. Роботи на висоті забороняються :
- при великому снігопаді, ожеледиці, при зливах, туманах, грозі , сильному вітрі;
- не допускаються до роботи особи в стані алкогольного сп’яніння, при хворобливому стані.
При роботі на висоті тримати інструмент і дрібні речі в сумці. Рятувальні мотузки випробовувати масою 200 кг на протязі 15 хв., всі решта (поясні карабіни, рятувальні пояси) масою 200 кг на протязі 5 хв. Випробування повинно проводитись не рідше одного разу на 6 місяців під керівництвом відповідальної особи, призначеної наказом по підприємству.БІЛЕТ № 24 В
1.Визначення повного і неповного згорання природного газу по кольору полум’я, способи його регулювання.
Усі насичені вуглеводні горять, утворюючи оксид вуглецю (ІУ) і водяну пару. Метан горить блідим синюватим полум’ям
СН4+2О2=СО2+2Н2О+Q
З формули випливає, що для повного згорання 1 м.куб.природного газу необхідно 2 м.куб.кисню, або 10 м.куб.повітря.
При повному згоранні виділяється СО2 - вуглекислий газ і теплота
Нормальне спалювання – достатньо газу і повітря, полум’я має чітке, яскраво виражене голубувато-зеленувате ядро з фіолетовими ковпачками, висота полум’я 15-20 мм.
Неповне згорання, коли поступає недостатня кількість повітря і виділяється СО – окись вуглецю (чадний газ) і СH4+2O2=CO+2H2O.
Неповне згорання –якщо повітря недостатньо, тоді полум’я жовто-червоного кольору, коптить, виділяється чадний газ. Необхідно відрегулювати подачу первинного повітря.
2.Пуск газу у внутрішньобудинкові газопроводи житлових будинків.
Пуск газу – це газонебезпечна робота, яка проваодиться пусковою бригадою згідно наряду-допуску.
Пуск газу в газопровід, якщо не перевірені оглядом його цілісність, справність газового обладнання і не проведенене контрольне опресування (тиском 0,005 МПа, падіння тиску не повинно перевищувати 20 мм вод.ст. за 5 хвилин).
Газопроводи при пуску газу повинні продуватися газом до витіснення всього повітря. Закінчення пуску визначається аналізом або спалюванням відібраних проб (бульбашок у ведрі із мильною емульсією, куди вводиться гумовий шланг, приєднаний до робочого крану останнього приладу останньої квартири на останньому поверсі (якщо це багатоповерховка).
Об”ємна частка кисню в пробі газу не повинна перевищувати 1%, а згорання газу повинно проходити спокійно, без хлопання.
Газоповітряна суміш при продуванні повинна випускатись в місцях, де унеможливлене її попадання в приміщення, сходові клітки, а також займання
3.Первинні засоби пожежогасіння, їх види та правила користування.
Первинні засоби пожежогасіння – це вогнегасник, протипожежний інвентар (лопата, відро, ящик з піском, бочка з водою, покривало з вогнетривкої тканини), протипожежний інструмент ( гак, лом, сокира). Застосовуються для локалізації і ліквідації пожеж в початковій стадії розвитку. Первинні засоби пожежогасіння розміщуються на пожежних щитах (стендах). Пожежний щит встановлюється на території об’єкта на площу 5000 м.кв. До складу засобів пожежогасіння , розміщених на пожежному щиті входять:
вогнегасник – 3 шт.
ящик з піском – 1 шт.
покривало розміром 2х2 – 1 шт.
гак – 3 шт.
лопата – 2 шт.
лом – 2 шт.
сокира - 2 шт.
Ящик з піском має мати об’єм 0.5 м. куб., 1 м.куб., або 3 м.куб.
Бочка з водою має мати місткість не менше 200 літрів. Пожежне відро має мати місткість не менше 8 літрів . Пожежні щити ставлять біля великих приміщень, на заправці, на кожному щиті вказаний номер щита, номер пожежної служби, малюється він в червоний колір. Є такі вогнегасники:
А) за способами транспортування:
- пересувні
- переносні.
Б) за видом вогнегасної речовини поділяються на :
- водяні
- пінні
- порошкові
- вуглекислотні
- хладовані
- комбіновані.
Правила застосування вогнегасника:
1.Висмикнути чеку.
2.Зірвати пломбу.
3.Направити раструб на осередок пожежі.
4.Відкрити вентиль або натиснути важіль.
Гасіння пожежі проводити з відстані не ближче 1 м.


БІЛЕТ № 25 В
1.Хто допускається до обслуговування і ремонту газового обладнання і газових мереж.
До обслуговування і ремонту газового обладнання, газових мереж і споруд на них допускаються особи,
старші 18 років;
пройшли медогляд;
які прйшли навчання з безпечних методів і прийомів виконання робіт у газовому господарстві, “ПБСГУ”, технології проведення газонебезпечних робіт;
вміють користуватися засобами індив.захисту та вміють надавати першу меддопомогу;
здали екзамен у відповідності з типовим положенням;
пройшли стажування під наглядом досвідченого працівника протягом 10 робочих змін;
отримали інструктаж з питань охорони праці;
отримали допуск до самостійної роботи згідно наказу.
2.Основні вимоги до балонів зрідженого газу. Випробування балонів і норми їх наповнення.
Зріджений газ складається в основному з пропану і бутану. У звичайних умовах зріджений газ знаходиться в газовому стані, а при підвищенні тиску або зниженні температури переходить у рідкий стан.
Зріджений газ не можна використовувати у підвальних, напівпідвальних приміщеннях, у будинках вище 2 поверху.
Балони,які наповнюються газом повинні бути міцно закріплені і щільно приєднані до наповнювальної рампи.
Наповнення балонів газами повинно здійснюватись за інструкцією, розробленою і затвердженою в установленому порядку з урахуванням властивостей газу, місцевих умов і вимог інструкції по наповненню балонів газами. Наповнювальні станції, які здійснюють наповнення балонів зобов’язані вести журнал наповнення балонів.
3.Види ран, надання першої медичної допомоги при пораненнях.
Рани можуть бути вогнестрільними, рубленими, ножовими, колотими, рваними, вкушеними, ушкодженими.
Особа, яка надає допомогу, щоб не забруднювати рану з метою запобігання зараження перед перев'язуванням повинна вимити руки з милом. Якщо немає води, протерти руки спиртовим розчином. Торкатися рани навіть чистими руками не дозволяється. При наданні першої медичної допомоги не дозволяється:
1.Промивати рану водою або іншою лікарською речовиною.
2.Засипати рану порошком чи покривати мазями, це перешкоджає швидкому заживанню рани, заносячи бруд та інфекцію.
3.Стирати з рани пісок, землю, це може спричинити до ще більшого забруднення рани (очистити як слід рану може лише лікар) .
4. Замотувати рану ізоляційною стрічкою.
На рану потрібно накласти септичну пов'язку, використовуючи для цього бинт, марлю, чистий носовичок, попередньо змочивши його йодом.


БІЛЕТ № 26 В
1.Дії населення при появі запаху газу на сходовій клітці, в підвалі, в під’їзді.
ПРИ ВИЯВЛЕННІ ЗАПАХУ ГАЗУ в під’їзді, на сходовій клітці:
- закрити головний кран на газопроводі (контрольний кран перед приладами),
організувати інтенсивне провітрювання під’їзду, сходової клітки, підвалу шляхом відкривання вікон, дверей;
не допускати появи відкритого вогню ( не вимикати, не вмикати освітлення, не користуватися електродзвониками та ін.);
не запалювати відкритого вогню, не курити,
викликати аварійну службу ;
забезпечити чергування до приїзду аварійної бригади.
2.Транспортування балонів зрідженого газу. Вимоги до транспорту.
Балони повинні транспортуватись з накрученим на горловину запобіжними ковпаками на спец.обладнаних автомобілях. Транспортування балонів на вантажних автомобілях із звичайним кузовом допускається у випадку використання дерев’яних ложементів або брусків, гумових або мотузкових кілець із застосуванням заходів, які запобігають падінню.
В автомобілів, призначених для перевезення зріджених газів, вихлопна труба від двигуна повинна бути виведена до їх передньої частини. Якщо автомобіль використовується тимчасово для перевезення балонів, то на вихлопній трубі повинен встановлюватись іскрогасник.
Автомобіль повинен бути обладнаний двома вогнегасниками місткістю не менше 5 л кожний і червоним прапорцем в передньому кутку лівого борту.
Забороняється стоянка автомобіля, навантаженого балонами біля місць з відкритим полум’ям і місць, де можливе скупчення людей. *(ринки, магазини).
Автомобіль типу “клітка” і бортові автомобілі з балонами при необхідності можна зупиняти не більше, ніж на одну годину на віддалі не менше 10 м від громадських будівель.
3.Перша медична допомога при ударах.
При ударах можуть пошкоджуватись поверхнево розташовані тканини і внутрішні органи. Признаками ударів поверхнево розташованих м'ягких тканин являються біль, припухлість, кровопідтік. При наданні першої медичної допомоги накладають давлячу пов'язку, покласти холод, створюють спокій. Сильні удари грудей або живота можуть супроводжуватись пошкодженням внутрішніх органів: легень, печінки, селезінка, нирок, болями і не рідко внутрішньою кровотечою. Необхідно на місце удару покласти холод і швидко доставити потерпілого в медпункт або викликати швидку допомогу.


БІЛЕТ № 27 В
1.Які дії категорично заборонені пр користуванні газом у побуті.
ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ : Самовільно переставляти газові прилади , а також здійснювати реконструкцію приміщення , де встановленні газові прилади
Вносити зміни в конструкцію газових приладів
Відключати автоматику безпеки та регулювання
Користуватися газом при несправності газових приладів автоматики , арматури і газових балонів .
Користуватися газом при порушенні щільності кладки , штукатурки газифікованих печей та димоходів
Залишати працюючі газові прилади без нагляду
Прив’язувати до газопроводів мотузки та навантажувати газопроводи
Використовувати газ та газові прилади не по призначенню
Користуватися газовими плитами для опалювання приміщень
Використовувати для сну і відпочинку приміщення де встановленні газові прилади .
2.Індивідуальні газобалонні установки. Монтаж і правила користування газобалонними установками.
ІГБУ вважають установку газопостачання ЗВГ, до складу якої входить не більше 2 балонів.
ІГБУ допускається розміщати як ззовні , так і всередині житлових будинків (квартир) та громадських будинків, але в будинках до двох поверхів включно.
В одному приміщенні дозволяється встановлювати один балон місткістю 50 л, а якщо 27 л , то можна мати 2 балони (один з них запасний).
Балони слід розміщувати в кухнях, в місцях доступних для огляду та заміни балонів. Відстань від газового балону до газової плити слід передбачати не менше 0,5 м, до радіатора опалення або печі – не менше одного метра. При розміщенні балону проти топкових дверцят печей відстань між балоном та топковими дверцятами повинна бути не менше 2 м.
Приєднання балона до газових приладів виконується гумовим рукавом. Рукав пивинен бути з одного куска, мати довжину не більше 5 м та кріпитися до стіни. В місцях приєднання до приладу або регулятора рукав повинен надягатися на гофровані наконечники та кріпитися металевими хомутами, які забезпечують надійність та герметичність приєднання . Застосування дротових скруток не допускається. Кожна ІГБУ повинна мати регулятор (редуктор) для зниження тиску газу, що з’єднується (установлюється) безпосередньо на балоні. З’єднання балону з регулятором повинно бути жорстким.
3.Охорона праці. Основний законодавчий акт про охорону праці.
Охорона праці – це система правових, соціально-економічних, організаційно-технічних, санітарно-гігієнічних , лікувально-профілактичних заходів і засобів, які спрямовані на збереження здоров’я і працездатності людини в процесі праці.
Основною законодавчою базою охорони праці є Закон України “Про охорону праці”, а також “Кодекс законів про працю України”. Їх доповнюють державні міжгалузеві та галузеві нормативні акти про охорону праці – це стандарти, правила, норми, положення, статути, інструкції та інші документи, яким надано чинність правових норм, обов’язкових для виконання усіма установами і працівниками України.

БІЛЕТ № 28 В
1.Обов’язки осіб, які користуються побутовими газовими приладами.
забезпечувати зберігання і утримування в чистоті газового обладнання.
Слідкувати за станом пофарбування внутрішньоквартирних (будинкових газ-дів.
При несправності газового обладнання викликати працівників підприємства газового господарства.
допускати в квартиру працівників підприємства газового господарства (після пред’явлення ними службових посвідчень) для огляду та ремонту газопроводів і газового обладнання.
При випадковому припиненні подачі газу або зменшенні його тиску негайно повідомляти аварійну газову службу по тел 04.
Всі роботи, пов’язані з додатковим встановленням газових приладів або реконструкцію газових мереж виконувати тільки з письмового дозволу підприємства газового господарства і виключено спеціалізованими монтажними організаціями, які мають ліцензію і дозвіл на виконання цих робіт.
Пам’ятати, що найменше порушення вимог правил безпеки при користуванні газом і газовими приладами в побуті, може стати причиною удушення, отруєнння чадним газом, пожежі або вибуху, нанесення значних матеріальних збитків, призвести до смертельних наслідків.
2.Групові балонні установки зрідженого газу, вимоги до їх розміщення.
ГБУ-це установка газопостачання, до складу якої входить більше 2 балонів. В складі ГБУ передбачають балони для ЗВГ, колектор високого тиску, регулятор тиску газу або регулятор-перемикач автоматичний, загальний вимикаючий пристрій, манометр, запірно-скидний клапан та трубопроводи. Розміщення ГБУ передбачають безпосередньо біля будинків, або на відстані 8,12,25 м – в залежності від їх ступеню вогнестійкості та призначення будівель. Шафи та балони встановлюють на фундаменти з підмосткою не менше 1 м перед шафою та 0,5 м по боках, над ГБУ – тіньовий навіс із негор.матеріалів. ГБУ розміщують у зручних для під’їзду місцях.
3.Види інструктажів по охороні праці.
За характером і часом проведення інструктажі з питань охорони праці поділяються на вступний, первинний, повторний, позаплановий та цільовий.
Вступний інструктаж.
Проводиться:
- з усіма працівниками, які приймаються на постійну або тимчасову роботу, незалежно від їх освіти, стажу роботи та посади;
- з працівниками інших організацій, які прибули на підприємство і беруть безпосередню участь у виробничому процесі або виконують інші роботи для підприємства;
- з учнями та студентами, які прибули на підприємство для проходження виробничої практики;
- у разі екскурсії на підприємство.
Первинний інструктаж
Проводиться до початку роботи безпосередньо на робочому місці з працівником:
- новоприйнятим (постійно чи тимчасово) на підприємство;
- який переводиться з одного цеху виробництва до іншого;
- який буде виконувати нову для нього роботу;
відрядженим працівником, який бере безпосередньо участь у виробничому процесі на підприємстві.
Повторний інструктаж
Проводиться з працівниками на робочому місці в терміни, визначені відповідними чинними галузевими нормативними актами або керівником підприємства з урахуванням конкретних умов праці, але не рідше:
- на роботах з підвищеною небезпекою – 1 раз на 3 місяці;
- для решти робіт – 1 раз на 6 місяців.
Позаплановий інструктаж
Проводиться:
- з працівниками на робочому місці або в кабінеті охорони праці:
- при введенні в дію нових або переглянутих нормативних актів про охорону праці, а також при внесенні змін та доповнень до них;
- при зміні технологічного процесу , заміні або модернізації устаткування , приладів та інструментів, вихідної сировини, матеріалів та їнших факторів, що впливають на стан охорони праці;
- при порушеннях працівниками вимог нормативних актів про охорону праці, що можуть призвести або призвели до травм, аварій, пожеж тощо;
- при виявленні особами, які здійснюють державний нагляд і контроль за охороною праці, незнання вимог безпеки стоовно робіт, що виконуються працівником;
- при перерві в роботі виконавця робіт більш ніж на 30 календарних днів – для робіт з підвищеною небезпекою, а для решти робіт – понад 60 днів.
Цільовий інструктаж.
Провводиться з працівниками:
- при виконанні разових робіт, не передбачених трудовою угодою;
- при ліквідації аварії, стихійного лиха;
при проведенні робіт, на які оформляються наряд – допуск, розпорядження або інші документи.


БІЛЕТ № 29 В
1.Наряд-допуск, порядок його оформлення, видачі, реєстрації і зберігання.
Всі газонебезпечні роботи виконуються за нарядом-допуском з додаванням до нього інструкції з техніки безпеки. Право видачі наряду-допуску покладається на особу, призначеному наказом по підприємству з числа керівних працівників і спеціалістів, які здали іспит на знання ПБСГУ. Наряд-допуск повинен видаватися завчасно до початку роботи, в ньому вказується: послідовність проведення робіт, розташування працівників, потреба в механізмах і пристроях, заходи, які б забезпечували безпеку, проведення робіт, особи, відповідальні за приведення кожної газонебезпечної роботи, загальне керівництво і координацію робіт, термін його дії, час і початок закінчення роботи. При неможливості закінчення роботи до встановленого порядку, продовжити роботу може особа, яка його видала.
Наряди-допуски реєструються в журналі, який зберігається 5 років. Відповідальний, отримуючи нарад-допуск і повертаючи його після роботи розписується у журналі. Перед початком робіт відповідальний проводить інструктаж щодо заходів безпеки, а робітники розписуються про отримання інструктажу. Наряди-допуска зберігаються 1 рік, а ті, які видані на первинний пуск газу зберігаються в архіві разом з проектно-технічною документацією на цей об’єкт в архіві постійно.
2.Групові резервуарні установки зрідженого газу, вимоги до їх розміщення.
ГБУ-це установка газопостачання, до складу якої входить більше 2 балонів. В складі ГБУ передбачають балони для ЗВГ, колектор високого тиску, регулятор тиску газу або регулятор-перемикач автоматичний, загальний вимикаючий пристрій, манометр, запірно-скидний клапан та трубопроводи. Розміщення ГБУ передбачають безпосередньо біля будинків, або на відстані 8,12,25 м – в залежності від їх ступеню вогнестійкості та призначення будівель. Шафи та балони встановлюють на фундаменти з підмосткою не менше 1 м перед шафою та 0,5 м по боках, над ГБУ – тіньовий навіс із негор.матеріалів. ГБУ розміщують у зручних для під’їзду місцях.
3.Проведення інструктажу абонентів по безпечному користуванню побутовими газовими приладами.
Власники житлових будинків до пуску газу повинні забезпечити інструктаж квартиронаймачів, власників квартир (житлових будинків) з питань безпечного користування газом в побуті.
Інструктаж жителів міст при заселенні в будинки-новобудови і після капітального ремонту, при газифікації існуючого житлового фонду проводиться на діючому облад-нанні в технічних кабінетах або газових школах спеціалізованих підприємств газового господарства згідно інструкції від 10.02.2008р.з видачею відповідних посвідчень.
Інструктаж жителів сільських населених пунктів проводиться в квартирах під час пуску газу.
Власники громадських будинків зобов”язані забезпечити підготовку за спеціальною програмою осіб, відповідальних за технічний стан і безпечну експлуатацію газових господарств (з видачею відповідних посвідчень).
Інструктаж населенню проводиться згідно затвердженої інструкції.
Проведення інструктажів населенню входить і в обов”язки слюсарів газових господарств під час проведення ПТО і ТОЗ під особистий підпис абонентів в актах.

БІЛЕТ № 30 В
1.Склад продуктів згорання природного і зрідженого газів, їх дія на організм людини.
Природний газ - це суміш вуглеводів і негорючих газоподібних складових ( азот , вуглекислий газ сірководень та .ін ) Усі насичені вуглеводні горять, утворюючи оксид вуглецю і водяну пару. Метан горить блідим синюватим полум’ям .
Основний компонент природного газу - це метан СН4 від 70 до 98 % в залежності від місця знаходження родовища . Властивості природного газу : без кольору , запаху , смаку , в два рази легший за повітря , на організм людини діє удушаючи . Межі вибуховості від 5 до 15 % газу в газоповітряній суміші . Для повного згоряння палива треба 1 м ^3 газу - 10 м^3 повітря і 2 м^3 кисню.
Повне згорання газу СН4 + 2О2 = СО2 + 2Н2О+Q
При повному згоранні виділяється СО2 - вуглекислий газ і теплота
Неповне згорання, коли поступає недостатня кількість повітря і виділяється СО – окись вуглецю (чадний газ) і СH4+2O2=CO+2H2O.

Зріджений газ - це складна суміш вуглеводів (етану, пропану, бутану, пентану), які при нормальних умовах знаходяться в газоподібному стані, а при незначному підвищенні тиску легко переходять у рідкий стан. При пониженні тиску зріджений газ переходить у парову фазу. Основним компонентом зрід. газу є пропан С3Н8 і бутан С4Н10.
На організм людини діє удушливо, а при попаданні рідкої фази – обморожує.
Повне згорання зр.газу С3Н8+ 5О2=3СО2+4Н2О+Q.
Для повного згорання 1 м.куб. зр.газу необхідно 5-7 м.куб. кисню, або 24-31 м.куб.повітря.
Неповне згорання зр.газу С3Н8+ 3,5О2=3СО+4Н2О+Q.
Межі вибуховості від 2 до 9 % газу в газоповітряній суміші
Продукт неповного згорання природного і зрідженого газів – чадний газ., діє на організм людини отравляюче. Він токсичний. Чадний газ – це безбарвний з дуже слабим запахом газ, трохи легший за повітря, дуже отруйний. При наявності його в приміщенні 0,1 % - через 1 год наступає головний біль, тошнота, блювота, при 0,5% - людина гине через 20-30 хв., а при 1 % - смерть наступає через 1-2 хв. Чадний газ потрапляє в приміщення через нещільності в димоходах в печах та кухонних вогнищах, а також при відсутності тяги при користуванні газовими приладами з відводом продуктів згорання в димоходи.
2.Монтаж, кріплення внутрішньобудинкових газопроводів, періодичність їх фарбування.
Монтаж внутрішнього газового обладнання виконується після виконання таких робіт
улаштування міжповерхових перекритів , стін , підлог , перегородок . на яких будуть монтуватися газопроводи , арматура , газове обладнання та прилади ;
улаштування отворів , каналів та борозен для прокладки газопроводів в стінах , перегородках та перекриттях ;
обштукатурювання стін в кухнях та інших приміщеннях , в яких передбачена установка газового обладнання ;
установки ванних , мийок , раковин , умивальників або інших приладів , до яких підводяться трубопроводи від газового обладнання ;
перевірка та очищення димоходів із складанням актів спеціалізованою організацією .
Закладання зварних та різьбових з’єднань газопроводів та арматури в стіни або перекриття не допускається .
Ділянки газопроводів , прокладені в футлярах , не повинні мати стикових з’єднань , а прокладені в каналах із з’ємними перекриттями та у борознах стін різьбових та фланцевих з’єднань
При відсутності в проекті даних щодо відстані між трубою та стіною , ця відстань повинна бути не менша радіуса труби
Крани на горизонтальних та вертикальних газопроводах повинні бути установлені так , щоб вісь пробки крану була паралельна стіні ; Установка упорної гайки у бік стіни не допускається .
3.Вимоги до переносних світильників при роботі в загазованому середовищі, освітлення ГРП.
При виконанні газонебезпечних робіт повинні застосовуватися переносні вибухозахищені світильники напругою не більше 12 вольт, використовуються тільки заводського виготовлення, яке виключає можливість випадкового доторкання до стумоведучих частин з металевою сіткою для захисту лампи шланговим провідником, спеціальною вилкою для підключення до джерела напруги вище 42 Ват.
Освітлення ГРП повинно бути виконано у вибухонебезпечному виконанні, включателі повинні знаходитися назовні проводка у футлярах.


БІЛЕТ № 31 В
1.Горючі і негорючі компоненти газів, шкідливі додатки в газах.
Природний газ – це суміш вуглеводнів та негорючих газоподібних складових. Горючі і негорючі компоненти природного газу:
СН4 – є основною складовою частиною прир.газу (98%), основний горючий компонент.
У прир.газі міститься етан С2Н6, пропан С3Н8, бутан С4Н10, невелика кількість домішок сірководню, азоту, оксиду вуглецю, водяної пари. Метан утворюється в природі в результаті розкладених залишків рослинних і тваринних організмів без доступу повітря.
2.Типи відключаючих пристроїв на внутрішніх газопроводах і приладах, їх влаштування.
Установку вимикаючих пристроїв на газопроводах , що прокладаються в житлових та громадських будинках слід передбачати :
- для вимикання стояків , які обслуговують більше п’яти поверхів ;
- перед лічильниками ( якщо для вимикання лічильника не можливо, використати вимикаючий пристрій на вводі ) ;
- перед побутовими плитами , опалювальними газовими приладами, печами та газовим обладнанням;
- на відгалуженнях до опалювальних печей або приладів згідно з вимогами
Пристрої , що передбачені для вимикання стояків , слід встановлювати зовні будинків
3.Правила користування газовою плитою.
–відкрити кран на газопроводі перед плитою;
- піднести до пальника запалений сірник і відкрити кран пальника;
при запалюванні всіх пальників 4-ох конфорної плити спочатку запалювати задні пальники;
при встановленні на плиту посуду з широким дном треба встановити конфорку з високими ребрами - це сприятиме кращому надходженню повітря для повного згоряння газу;
розпалювання пальників духової шафи проводиться запаленою скалкою після 2-3-ох хвилинного провітрювання духовки.
Після закінчення користування газовою плитою:
закрити крани пальників плити і духової шафи;
закрити кран на газопроводі перед плитою.БІЛЕТ № 32 В
1.Види відповідальності осіб, винних у порушенні вимог Правил систем газопостачання України.
за порушення законодавчих та інших нормативних актів про охорону праці, створення перешкод для діяльності посадових осіб органів державного нагляду за охороною праці і представників професійних спілок винні працівники притягаються до
- дисциплінарної – накладання дисциплінарних стягнень (догана, звільнення з роботи). За кожне порушення може бути застосоване лише одне дисциплінарне стягнення.
адміністративної – грошовий штраф,
матеріальної – встанвлюється лише за пряму дійсну шкоду і за умови, коли така шкода заподіяна підприємству протиправними діями працівника,
кримінальної –порушення вимог законодавства, яке створило небезпеку для життя або здоров’я громадян.
2.Правила користування опалювальною піччю або кухонним вогнищем.
Спочатку необхідно провітрити приміщення, де встановлений газовий прилад, а також провітрити топку протягом 5-10 хв.
Перед включенням в роботу приладу необхідно впевнитись у тому, що крани на газопроводі та на основному пальнику закриті. Перевірити тягу в топці піднесеною до відкритих дверцят топки смужкою паперу. Якщо повітря втягується в топку – тяга справна. При слабій тязі, або її відсутності, запалювати газ суворо забороняється.
Якщо опалювальна піч або кухонне вогнище обладнані автоматикою безпеки, то порядок включення їх в роботу і виключення такий:
відкрити газовий кран на газопроводі перед приладом;
відкрити дверцята топки;
піднести запалений сірник до запальника;
натиснути кнопку електромагнітного клапану до відказу;
після загоряння газу на запальнику, кнопку електромагнітного клапану тримати протягом 60 сек.;
повільно відкрити кран основного пальника;
відрегулювати інжектора пальника, що сприятиме повному згорянню газу.
Якщо піч або кухонне вогнище не обладнані автоматико безпеки, то при їх розпалювані необхідно спочатку відкрити контрольний кран на газопроводі перед приладами, запалити сірник і піднести його до пальника, після чого плавно відкрити робочий кран.
Слідкуйте за нормальним горінням полум’я в печі. Не допускайте перегріву стінок. Не залишайте піч без нагляду. Температура зовнішнього облицювання печі не повинна перевищувати 80 град.С. Періодично перевіряйте наявність тяги під час горіння газу в печі. Після користування приладом необхідно спочатку закрити робочий, а потім контрольний крани на газопроводі перед приладом.
3.Техніка безпеки при роботі з ручним електроінструментом.
Використовувати справний електроінструмент. Оберігатися ураження електричним струмом. Обережно застосовувати або закріплювати різальний інструмент. Не заходити за загородження технологічного обладнання. Перед початком роботи перевірити чи затягнуті гвинти, гайки, вузли, деталі. Користуватися захисними окулярами, спецодягом, щоб підлога була рівна, не слизька, не мокра. При роботі на висоті тримати інструмент та дрібні речі в сумці. Не залишати електроінструмент без нагляду. Не дозволяється притримувати оброблювану деталь руками. Забороняється самочинно розбирати і ремонтувати інструмент. Заборонено застосовувати саморобні подовжувачі. Після закінчення роботи почистити інструмент, протерти сухою чистою ганчіркою, скласти у відведене місце.

БІЛЕТ № 33 В
1.Порівняльна характеристика природного і зрідженого газів.
Природній газ це суміш вуглеводнів та негорючих газоподібних складових. Основним компонентом прир.газу є метан.
зріджений газ – це складна суміш вуглеводнів (етану, пропану, бутану, пентану), які при нормальних умовах знаходяться в газоподібному стані, а при незначному підвищенні тиску легко переходять у рідкий стан. Основним компонентом зрідж.газу є пропан (С3Н8), бутан (С4Н10).


При згоранні природного і зрідженого газів виділяється багато теплоти (кількість тепла, яка виділяється при спалюванні 1 м.куб
Прир.газу 3500- 8600 ккал/м.куб
Зрідж.газу 21000- 28500ккал/м.куб.

Прир.і зрідж.гази є без запаху, кольору, смаку, прир.газ в 2 рази легший за повітря

Зрідж.газ в 2 рази важчий за повітря

Темп.загорання 650 град.
Темп.горіння 2010 град.
Темп.загорання 550-580 град.
Темп.горіння 2100 град.

На організм людини діють удушливо

Для повного згорання 1 м.куб.
Природ.газу необхідно 2 м.куб. кисню або 10 м.куб.повітря
Зрідж. газу необхідно 24 м.куб. кисню або 5-7 м.куб.повітря

Повне горіння СН4+2О2=СО2+2Н2О+Q
C3Н8+5О2=3СО2+4Н2О+Q

Неповне горіння СН4+1,5О2=СО+2Н2О+Q
Продукти неповного згорання –отруйні
C3Н8+3,5О2=3СО+4Н2О+Q

Властивості: позитивні -легкість видобування;
-високоякісне і екологічно чисте;
-має велику калорійність;
-добре транспортується;
-найбільш придатне для змішування з повітрям, яке потрібне для згорання;
-скоріше і простіше запалюється;
-згорає більш повно, без відходів, немає сажі, виносу твердих частинок в атмосферу;
негативні: легко займається, горючі, удушливі, вибухонебезпечні
межі вибуховості прир.газу 5-15 %, зрідж.газу – 2-9%
2.Прилади обліку газу. Промислові газові лічильники, принцип роботи.
Необхідність обліку споживання природного газу регламентується "Правилами подачі та використання природного газу в народному господарстві України, а також вимогами ДБН В.2.5-20-2001 "Газопостачання" Кожний споживач газу (домовласник, квартиронаймач, підприємство, організація, тощо) повинен бути забезпечений газовим лічильником.
Лічильники поділяються на:
побутові (ПЛГ) - до 10 мЗ
промислові - від 16 до 1000 мЗ і більше
По виконанню вони бувають:
мембранні
ротаційні
турбінні
Побутові лічильники бувають мембранного і ротаційного типу. По типорозмірах ПЛГ поділяються на: 01,6; 02,5; 04; Об, О10
Прийнято двосимвольне позначення типорозміру: перший С - означає вид вимірювального середовищі
- газ; другий - номінальну витрату газу, що вимірюється, в мЗ/год.
Окрім того до основних метрологічних характеристик відноситья також мінімальна витрата (вказується н лічильнику) і максимальна витрата (наступний за даним типорозмір).
Будова ротоційного лічильника:
1/ корпус, який складається з верхньої і нижньої камери
2/ два 8-ми образні ротори
З/ обліковий механізм
Принцип роботи:
Газ поступає в верхню камеру, із-за перепаду тисків верхньої і нижньої камер (10-20 мм вод.ст.), який вини: при включенні пальника газового приладу, ротори починають крутитися. Вісь одного з роторів виведена ш обліковий механізм, в якому є "черв"як", що передає рух газу на зубчаті колеса, а ті - на барабан обліковоп механізму (кількість обертів відповідає певній порції об"єму газу).
Зазори між корпусом і роторами визначають клас точності лічильників, він визначається на спеціальній установці (повинен дорівнювати 1,0).
30. Будова і принцип роботи мембранних лічильників газу. Будова:
1/ корпус
2/ вимірювальний механізм - на корпусі, складається з двох частин (камер), між якими є мембрана З/ кривошипно-шатунний механізм - перетворює поступовий рух в обертовий 4/ обліковий механізм Принцип роботи:
Газ (він знаходиться під надлишковим тиском) через вхідний патрубок заходить в корпус, заповнює його і через клапан попадає в камеру, витискає газ в другу камеру. За рахунок різниці в тисках (5-15 мм вод. ст.), у виникає при включенні пальника газового приладу, мембрана пересувається ("туда-сюда") і газ подається порціями до облікового механізму, а потім - в газову систему і до приладів.
За допомогою кривошипно-шатунного механізму поступовий рух передається на зубчаті колеса, а ті - на барабан облікового механізму (кількість обертів відповідає певній порції об"єму газу).

3.Правила користування газовою колонкою (ВПГ).
включення колонки в роботу:
переконатися, що газові крани перед приладом закриті;
провітрити приміщення;
перевірити тягу в димоході;
при відсутності тяги користуватися приладом заборонено.
- відкрити кран на опуску до колонки;
піднести запалений сірник через запальне віконце і відкрити кран пальника;
відкрити вентиль, що подає воду в колонку, а також кран гарячої води і через 2-3 хв відкрити кран основного пальника.

БІЛЕТ № 34 В
1.Межі вибуховості природного і зрідженого газів.
.Межі вибуховості природного газу – 5-15%, і зрідженого газу –2-9%.
2.Прилади обліку газу. Побутові газові лічильники, принцип роботи.
Необхідність обліку споживання природного газу регламентується "Правилами подачі та використання природного газу в народному господарстві України, а також вимогами ДБН В.2.5-20-2001 "Газопостачання" Кожний споживач газу (домовласник, квартиронаймач, підприємство, організація, тощо) повинен бути забезпечений газовим лічильником.
Лічильники поділяються на:
побутові (ПЛГ) - до 10 мЗ
промислові - від 16 до 1000 мЗ і більше
По виконанню вони бувають:
мембранні
ротаційні
турбінні
Побутові лічильники бувають мембранного і ротаційного типу. По типорозмірах ПЛГ поділяються на: 01,6; 02,5; 04; Об, О10
Прийнято двосимвольне позначення типорозміру: перший С - означає вид вимірювального середовищі
- газ; другий - номінальну витрату газу, що вимірюється, в мЗ/год.
Окрім того до основних метрологічних характеристик відноситья також мінімальна витрата (вказується н лічильнику) і максимальна витрата (наступний за даним типорозмір).
Будова ротоційного лічильника:
1/ корпус, який складається з верхньої і нижньої камери
2/ два 8-ми образні ротори
З/ обліковий механізм
Принцип роботи:
Газ поступає в верхню камеру, із-за перепаду тисків верхньої і нижньої камер (10-20 мм вод.ст.), який вини: при включенні пальника газового приладу, ротори починають крутитися. Вісь одного з роторів виведена ш обліковий механізм, в якому є "черв"як", що передає рух газу на зубчаті колеса, а ті - на барабан обліковоп механізму (кількість обертів відповідає певній порції об"єму газу).
Зазори між корпусом і роторами визначають клас точності лічильників, він визначається на спеціальній установці (повинен дорівнювати 1,0).
30. Будова і принцип роботи мембранних лічильників газу. Будова:
1/ корпус
2/ вимірювальний механізм - на корпусі, складається з двох частин (камер), між якими є мембрана З/ кривошипно-шатунний механізм - перетворює поступовий рух в обертовий 4/ обліковий механізм Принцип роботи:
Газ (він знаходиться під надлишковим тиском) через вхідний патрубок заходить в корпус, заповнює його і через клапан попадає в камеру, витискає газ в другу камеру. За рахунок різниці в тисках (5-15 мм вод. ст.), у виникає при включенні пальника газового приладу, мембрана пересувається ("туда-сюда") і газ подається порціями до облікового механізму, а потім - в газову систему і до приладів.
За допомогою кривошипно-шатунного механізму поступовий рух передається на зубчаті колеса, а ті - на барабан облікового механізму (кількість обертів відповідає певній порції об"єму газу).
3.План локалізації і ліквідації аварій в газовому господарстві, основні його складові частини.


БІЛЕТ № 35 В
1.Поняття горіння, вибуху, пожежі. Значення кількості повітря (кисню) для повноти згорання газу.
горіння це фізико-хімічний процес з’єднання горючих компонентів газоподібного палива з киснем, який супроводжується виділенням тепла.
Вибух - це процес надзвичайно швидкого хімічного перетворення речовини, який супроводжується виділенням енергії і утворенням стиснених газів, які здатні виконувати механічну роботу. Вибух газоповітряної суміші може статися при концентрації метану в повітрі від 5-15% в закритому приміщенні, при наявності джерела вогню.
Пожежа - неконтрольований процес горіння, який завдає матеріального збитку.
Для повного згоряння 1 м ^3 газу - 10 м^3 повітря і 2 м^3 кисню.
Повне згорання газу СН4 + 2О2 = СО2 + 2Н2О+Q
При повному згоранні виділяється СО2 - вуглекислий газ і теплота
2.Завдання аварійно-диспетчерської газової служби. План взаємодії всіх міських служб при локалізації і ліквідації аварій.
Аварійно-диспетчерська служба (АДС) виконує роботи по локалізації і ліквідації аварійних ситуацій по газовому господарстві. Працює цілодобово, включаючи вихідні і святкові дні. Робоча зміна триває 24 год. Цей підрозділ підпорядкований головному інженеру філії. Служби АДС повинні бути забезпечені проводовим зв’язком 04, зв’язком з спецслужбами (пожежна охорона, швидка допомога, міліція, енергопостачальні організації), засобами радіозв’язку і мати апаратуру для магнітофонного запису, електрифіковану мнемосхему газопроводів високого і середнього тисків обслуговуваних населених пунктів, планшети газ-дів із зазначенням на них всіх споруд, інженерних комунікацій в масштабі не більше 1:1000.
Бригада АДС повинна виїжджати на спеціальній аварійній машині, обладнаній радіостанцією, сиреною, мигалкою і укомплектованій приладами, інструментами, спецодягом, засобами індивідуального захисту, матеріалами згідно додатку ПБСГУ.
3.Види відповідальності за нарушення законодавства з питань охорони праці.
- дисциплінарної – накладання дисциплінарних стягнень (догана, звільнення з роботи). За кожне порушення може бути застосоване лише одне дисциплінарне стягнення.
адміністративної – грошовий штраф,
матеріальної – встанвлюється лише за пряму дійсну шкоду і за умови, коли така шкода заподіяна підприємству протиправними діями працівника,
кримінальної –порушення вимог законодавства, яке створило небезпеку для життя або здоров’я громадян.


1.Періодичність обстеження димових і вентиляційних каналів. Хто має право проводити обстеження?
Для кожного газового приладу повинен бути окремий димохід .Для використання одного димоходу на два газові прилади необхідно в димохід вставити розсічку висотою 0,75 – 1,0 м січення димоходу мінімальне 14(14 см . Димоходи повинні бути вертикальні без виступів , при необхідності допускається димові канали з уклоном під кутом 8 градусів до вертикалі з відхиленням в сторону не більше 1 м , площа січення по всій довжинні не повинна мінятись . Димоходи повинні бути виконані з червоної цегли
Оголовки в димових каналах періодично перевіряються кожного місяця на колонку димоходи - 1 раз в квартал , а на опалюючи прилади 1 раз перед опалюючим сезоном .Димові труби повинні бути на 0,5 м вищі від гребеня даху при розташуванні їх не далі 1,5 від гребеня даху
- в рівні з гребенем даху , якщо вони знаходяться на відстані до з м від гребеня даху
- не нижче прямої , проведеної від гребеня в низ під кутом 10 (до горизонту , при розташуванні труб на відстані більше 3 м від гребеня даху зоною вітрового підпору димової трубки вважається простір нижче лінії , проведеної під кутом 45( до горизонту від найбільш високих точок поблизу розташованих споруд і дерев
В усіх випадках висота труби над прилягаючою частиною даху повинна бути не менше 0,5 м , а для будинків із суміщеною покрівлею ( плоским дахом ) – не менше 2,0 м
Установка на димоходах зонтів та інших насадок не допускається

2.Де необхідно передбачати встановлення відключаючих пристроїв в житлових і громадських будинках?
Установку вимикаючих пристроїв на газопроводах , що прокладаються в житлових та громадських будинках слід передбачати :
- для вимикання стояків , які обслуговують більше п’яти поверхів ;
- перед лічильниками ( якщо для вимикання лічильника не можливо, використати вимикаючий пристрій на вводі ) ;
- перед побутовими плитами , опалювальними газовими приладами, печами та газовим обладнанням;
- на відгалуженнях до опалювальних печей або приладів згідно з вимогами
Пристрої , що передбачені для вимикання стояків , слід встановлювати зовні будинків

БІЛЕТ №4
1.Вимоги до димових та вентиляційних каналів.
Димоходи повинні бути виготовлені з червоної, добре випаленої глиняної цегли. До одного димоходу дозволяється під’єднувати один прилад з відведенням продуктів згоряння в димохід. В існуючих житлових будинках до одного димоходу дозволяється під’єднувати не більше двох приладів, за умови вводу продуктів згоряння в димохід на різних рівнях не ближче 0,5м один від одного або на одному рівні з влаштуванням у димоході перетинки на висоту не менше 0,5м. приєднувати газові прилади до димоходів треба трубами, виготовленими з покрівельної сталі. З’єднувальна димовідвідна труба, яка сполучає газовий прилад з димоходом повинна мати вертикальний відрізок не менше 0,5м. сумарна довжина горизонтальних відрізків з'є’нувальних труб повинна бути не більше 3м, в існуючих будинках не більше 6м. з’єднувальна труба повинна мати не більше трьох поворотів, радіус заокруглення яких повинен бути не менше діаметра труби. Кінець з’єднувальної труби не повинен виступати за стіну каналу, для чого застосовують обмежувальні пристрої. Нижче від місця приєднання димовідвідної труби від приладу до димоходу слід передбачати влаштування “кишені” перерізом не менше за переріз димоходу і завглибшки не менше 25см, яка повинна мати люк для очищення.
Димові труби повинні бути виведені:
на 0,5м вище гребеня даху, при розташуванні їх на гребені даху або на відстані до 1,5м від гребеня даху (рахуючи по горизонталі);
на рівні гребеня даху, коли труби розташовані на відстані до 3м від гребеня даху;
вище зони вітрового підпору, якщо труби розташовані на відстані більше 3м від гребеня даху. Зона вітрового підпору це простір, що знаходиться нижче прямої, прокладеної від гребеня вниз під кутом 10 градусів до горизонту.
2.Температура загоряння і горіння газу. Межі вибуховості.
Температура горіння: 2000-2100 град.С.
Температура загоряння: 645 град. С.
Межі вибуховості: 5-15% газу в газоповітряній суміші. (до 5% - не горить, 5-15%- вибухає, більше 15% - горить при подачі повітря).
Для згоряння 1м.куб газу необхідно 10м.куб повітря або 2м.куб. кисню

2.Які труби потрібно використовувати при газифікації внутрішньобудинкового газового обладнання?
Труби сталь водопровідні ГОСТ 3262 – 75 – 85
Не оцинковані, безшовні, чорні .

БІЛЕТ №6
1.Вимоги щодо встановлення водонагрівачів, котлів.
Повинна бути тяга в димоході , справний димохід , об’єм приміщення повинен бути не менше 7,5 м^3 , висота 2,20 м
2.Прилади для вимірювання витрат газу. Типи, марки, принцип дії
Лічильники побутові , ротаційні роз ходоміри , планіметри . На перепаді тиску тиск давить і крутиться ротор і фіксує, скільки газу .

Фірми Премгас ( Слов )
Метр ікс ( П )
Шмамберг ( Франц ) Октава завод
Газові лічильники по принципу діляться на дві основні групи : об’ємні і швидкісні
Ротаційні лічильники , які в останній час називають РГ ( ротаційні газометри ) Ці лічильники встановлюють в комунальних і промислових підприємствах з витратою газу до 1000м^3/г
Складається : мірна камера – корпус , в середині якого на осях розміщенні два ротора , лопасті січення в формі вісімки , зв’язані між собою шестернями При протіканні газу ротори обертаються , відсікають в камери вимірянні дози газу і витісняють з лічильника . Об’єм витне них доз сумується рахуючим механізмом
Ротаційні лічильники виду РГ складаються з трьох основних вузлів : корпус лічильника , редуктора з рахувальним механізмом і і дефференціального манометра , складаються із двох стікляних трубок зє’днуються між собою через верхню і нижню металеву коробку і показує різні тиски на вході з лічильника
Випускаються лічильники розраховані на розхід газу від 40 до 1000 м ^3 /г

Білет №7.

1.Умови переводу на газове паливо опалювальних та опалювально-варильних печей.
При переводі котлів , печей та інших агрегатів на газове паливо необхідно перевірити розрахунком січення димоходів для відводу продуктів згорання . Димоходи повинні бути оглянуті і при необхідності почищенні . Придатність димохода підтверджується відповідним актом , що представляється замовником .
Перед переводом котла на спалювання газу повинна бути проведена перевірка спрацювання ЗЗК ( запірно – запобіжного клапан ) і працездатності технологічних захистів і блокувань .
2.Класифікація газових пальників, їх характеристика.
Газовим пальником називається пристрій , що забезпечує стійке згорання газоподібного палива та регулювання прцесу горіння . Це пристрій який перетворює хімічну енергію на теплову
Дифузійні , без попереднього змішування газу з повітрям .
Інжекційні - повітря втягується газовим потоком .
З примусовою подачею повітря за допомогою вентилятора
Комбіновані - мазутом , газом .
БІЛЕТ №8.
1.Які роботи вважаються газонебезпечними? Правила виконання газонебезпечних робіт.
Газонебезпечними вважаються роботи, які виконуються в загазованому середовищі або за яких можливе витікання газу.
Газонебезпечні роботи повинні виконуватися бригадою в складі не менше двох працівників. Роботи в колодязях, тунелях бригадо не менше тьох чоловік. Технічне обслуговування газового обладнання житлових і громадських будинків, технічний огляд ГРП, які розташовані в окремих будівлях дозволяється виконувати одному працюючому за інструкцією, яка містить додаткові заходи безпеки. На виконання газонебезпечних робіт видається наряд-допуск.
2.Відрив і проскок полум’я. Причини їх виникнення.
Якщо швидкість подачі газоповітряної суміші на пальник перевищує швидкість розповсюдження полум’я в цьому випадку виникає відрив полум’я ( полум'я відривається від пальника).
Якщо швидкість подачі газоповітряної суміші менша за швидкість розповсюдження полум’я то виникає проскок полум’я (полум’я втягується всередину пальника).
Причини по усуненню : якісна продувка газопроводу , пониження тиску

БІЛЕТ №9.
1.Комплекс робіт, що виконуються при пуску газу в новогазифіковані об’єкти.
Заново збудовані газопроводи і газові прилади перед вводом в експлуатацію підлягають спеціальній прийомці , без якої підключення газу категорично забороняється . Домові газові прилади приймає комісія в складі представників газового господарства
При прийомці газового обладнання житлового будинку комісії повинні бути представлені наступні документи
А) затверджений проект
Б) узгодження допущених відступлень від затвердженого проекта
В) сертифікати на труби , електроди і зварювальний дріт
Комісія проводить зовнішній огляд змонтованих газових систем , виявляє дефекти , якщо вони є , перевіряє крани і заглушки їх стан . Перевіряє тягу в димоходах
Після зовнішнього огляду і усунення виявлених дефектів , якщо вони є , газопроводи випробовуються на герметичність . Газопровід вважається витримавши випробування якщо падіння тиску за 5 хв. Не перевищує 0,2 кПа
При прийомці газопровід також перевіряють , якість зварних з’єднань
При позитивному результаті випробувань , комісія складає акт , який являється дозволом на ввід газового обладнання в експлуатацію
Перед пуском газу обов’язково проводиться внутрішній огляд газопровода , від засувки або крана на газовому вводі , до газових приборів
Після включення газу проводиться інструктаж жильцям про правила користування газовими приладами

2.Кількість повітря, яка необхідна для згоряння 1 м.куб. природного газу. Умови для загоряння газу. Тиск мінімальний, максимальний на газових приладах.
Для згоряння 1м.куб газу необхідно 10м.куб повітря або 2м.куб. кисню.
Для нормального горіння газоповітряної суміші необхідно, щоб кількість газу і повітря була в визначених межах ( для згоряння 1 м.куб. газу треба 10 м. куб. повітря). В цьому випадку проходить повне згоряння газу - полум’я голубе з фіолетовим відтінком. СН4+О2=СО2+Н2О.

БІЛЕТ №10
1.Міри безпеки при проведенні ремонтних робіт на внутрішніх газопроводах і обладнанні.

2.Правила встановлення газових приладів в приміщеннях, стіни і стелі яких виконані з горючих матеріалів.
При встановленні газових приладів в приміщенні - необхідно їх ізолювати ( штукатуркою , стелю по листу азбеста товщиною 3 мм ) При встановленні плити - ізоляція стін повина виконуватися від підлоги і і повина виступати за гарбарити плити на 10 см , зі всіх сторін не менше 80 см , зверху відаль від стіни 3 см . АГВ від дерев’яних стін 10 см . Підлога ізольована . Димохідна труба від легко загораємої стелі на відстані 25 см

БІЛЕТ №11
1.Правила приєднання газових приладів до димоходів.
Відведення продуктів згорання від побутових газових приладів , печей та іншого побутового газового обладнання , в конструкції яких передбачено відведення продуктів згорання в димохід , слід здійснювати від кожного приладу , агрегату або печі по відособленому димоходу .
В існуючих будинках допускається передбачити приєднання до одного димоходу не більше двох водонагрівачів або опалювальних печей , розміщених на одному або різних поверхах будинку , за умови вводу продуктів згорання в димохід на різних рівнях , не ближче 0,5 м один від одного , ао на одному рівні з влаштуваннм у димохід розсічки на висоту не менше 0,5 м .
Димоходи від газового обладнання необхідно розміщати у внутрішніх стінах будинку або передбачати до цих стін преставні канали .
В існуючих будинках допускається використовувати існуючі димоходи з негорючих матеріалів в зовнішніх стінах або передбачити до них приставні димоходи.
2.Розкажіть про реакцію горіння метану в повітрі. Перелічіть склад продуктів згоряння.
Для нормального горіння газоповітряної суміші необхідно, щоб кількість газу і повітря була в визначених межах ( для згоряння 1 м.куб. газу треба 10 м. куб. повітря). В цьому випадку проходить повне згоряння газу - полум’я голубе з фіолетовим відтінком. СН4+О2=СО2+Н2О.
Якщо в газоповітряній суміші недостатня кількість повітря, то відбувається неповне згоряння газу. При цьому полум’я жовтого кольору з червоними “язиками”. СН4+О2=СО+Н2О

БІЛЕТ №12
1.Автоматика АПОК, будова та принцип роботи.
АПОК виконує функції захисту / автоматика безпеки, автоматика регулювання / Автоматика безпеки призначена для правильного порядку розтопки і для припинення подачі газу, для припинення подачі газу при відсутності тяги , при заглушенні запальника , при витіку газу в імпульсній трубці
Вузол безпеки : клапан відсікач , датчик тяги , датчик полум’я з запальником , імпульсні трубки .
Вузол регулювання : регулятор температури , термометр для води , регулюючий клапан .
Автоматика безпеки відключає подачу газу до пальника при
відсутності електроенергії
погасанні полум’я в грубці котла
нагрівання теплоносія більше допустимої температури
відсутності циркуляції води в котлах
порушенні визначеного тиску газу
падіння розрідження нижче допустимих величин
Автоматика регулювання забезпечує :
регулювання температури теплоносія в залежності від температури зовнішнього повітря
необхідний тиск газу
необхідний тиск води в системах опалення

2.Допустимі відстані між газопроводами та інженерними комунікаціями електропостачання, розташованими всередині приміщення.
1. Скрита електропроводка - паралельна електропроводу - 5 см ; при перетині - 0,1 см , від освітлювальної коробок , рубильників - 30 см , електро лічильник 50 см
2. Відкрита проводка - ізольованих проводів , електрокабелів при паралельній прокладці - 25 см при перетині 10 см

Білет № 13
1.Водонагрівачі ємкісні: будова та принцип роботи.
Ємкісні водонагрівачі випускають із запасом води ( АГВ – 80 ) і 120 л ( АГВ – 120 ) .в не великій випускають водонагрівачі із запасом води 50 л ( АГВ – 50 ) . Ці водонагрівачі відрізняються між собою в основному ємкістю бака і автоматикою.
Автоматичні ємкісні водонагрівачі можуть подавати гарячу воду з температурою до 90(С не тільки у ванну , а одночасно в умивальник , шо дозволяє використовувати їх як в квартирах , так і в комунально – побутових підприємствах
Автоматичний газовий водонагрівач АГВ – 80 получив найбільш широке застосування для обігріву окремих квартир і невеликих будинків . Наявність у цього прибору спеціальної автоматики дозволяє автоматично відключати і включати водонагрівач при досяжності заданої температури води в баку . До того ж температура води в баку може бути задана наперед в залежності від температури зовнішнього повітря . Основними деталями водонагрівача АГВ – 80 являються : кожух , бак для води , зварений із листової сталі товщиною 3 мм , пальник з запальником і прилади автоматики ( електромагнітний клапан МК – 15 з термопарою і терморегулятор ) . У верхній частині приладу ( в кришці ) встановлений термометр для контролю за температурою води .
2.Допустимі відстані між лічильником газу та опалювальними приладами (газовою плитою, водонагрівачем, котлом, опалювальною піччю).
вимогги до встановлення :
80 см - горизонталі у просторі від пальника відкритого вогню
80 см – від тепло ізольованих димоходів
60 см – від котлів , ВПГ , КП (керамічна піч ) , КО
50 см – від труб та радіаторів центрального опалення
35 см – від електропостачання , зв’язку , радіо . На висоті не менше 1.60 від рівня підлоги

Білет № 14
1.Будова та принцип роботи терморегулятора АГВ.
Терморегулятор призначений для регулювання температури АГВ від 50 до 100 градусів
Коли нагрівається вода в баку трубка терморегулятора видовжується і і відводить інвар очний стержень вліво , при цьому система речагів з пружиною терморегулятора також відходить вліво . Коли температура закриває прохід газу на пальник
Пальник гасне , а запальник горить , коли вода остигає , трубка зменшується інваровий стержень відходить в право і відкриває газовий клапан терморегулятора .
Конструкція : корпус , система перехідних речагів , стакан вкручений в клапан, мідна трубка, інваровий стержень.
2.Методи пошуку витоків газу.
Для пошуку витоку газу на газопроводах використовують газоаналізатори, шахні інтерферометри ( Ш І ), високочутливі газоіндикатори типу ВГІ , „ Вагріотек ” „Універсал” – високочутливі газо шукачі. Зовнішні ( наземні ) з допомогою мильної емульсії : (звукові – уловлювачі шума ) – пожовтіння траси, потемніння снігу, бульбашки на воді, запах, слух.


Білет № 16
1.Автоматика безпеки та регулювання ємкісних водонагрівачів.
Основними деталями водонагрівача АГВ – 80 являються : кожух , бак для води , зварений із листової сталі товщиною 3 мм , пальник з запальником і прилади автоматики ( електромагнітний клапан МК – 15 з термопарою і терморегулятор ) . У верхній частині приладу ( в кришці ) встановлений термометр для контролю за температурою води .
2.Назвіть основні одиниці вимірювання тиску газу, які найбільш часто використовуються в газовому господарстві.
Па, кПа,МПа, атм, кг.с/см.кв., даПа, мм.вод.ст.
Основними параметрами газу є тиск , температура , питома вага , розхід газу вимірюється в м^3 , тиск ат , кг /см^2 , мм.вод.ст , питома вага газу 0,78 , питома вага повітря -1,29
1 кгс / см^2 ( атм) = 0,1 МПа , 1 МПа = 10 ^6 Па , 1 мм.рт.ст = 133 Па ,1мм.вод.ст = 9,8 Па
Тиск вимірюється кгс/см^2 1 мм.вод.ст. , мм.рт.ст. ,1кгс /см^2 = 10000 мм.вод.ст.=735,56 мм.рт.ст
В системі СІ (нютон /м^2 ) , температура (С ; СІ ((К) кельвіна Т(К =t (C – 273,15
Нм^2 = Па , даПа Н/м^2
Платність повітря – 1,29 ; платність газу – 0,78 кг\м63
Межі вибуховості: 5-15% газу в газоповітряній суміші. (до 5% - не горить, 5-15%- вибухає, більше 15% - горить при подачі повітря)- природній газ
Зріджений газ – межі вибуховості - 2-9%.


Білет № 17
1.Будова газової плити «Електа». Основні неполадки, що можуть виникнути в процесі її експлуатації.
Газові плити встановлюють на кухнях житлових будинків , виготовляють з одним або двома духовими шкафами . В шкафу плитки встановлений неповоротний пальник . Кран пальника духової шафи розміщений по середині розподільчого щита . Верх плитки емалірований . Пальники мають центральний канал , за рахунок якого забезпечується краще згорання газу
Конструкція двохпальникової плити аналогічний
Будова : кришка столу , ручка крана , бокова стіна , дверка духовки , вікно для огляду , термопоказник , кнопка освітлення , стіл плити , решітка , верхні пальники.
2.Які міри приймаються для стабілізації газового полум’я?
Стабілізація полум’я забезпечує обладнанню роботу пальника без проскоку і відриву полум’я
Від забезпечення проскоку полум’я , пальники обладнані стабілізатором полум’я , який виготовлений в вигляді тепловідводящих пластин , ребер , приливів решіток з великим числом маленьких отворів, з повітряним або водяним охолодженням .

Білет № 18
1.Правила експлуатації газових приладів з відводом продуктів згоряння в димохід.
Відведення продуктів згорання від побутових газових приладів , печей та іншого побутового газового обладнання , в конструкції яких передбачено відведення продуктів згорання в димохід , слід здійснювати від кожного приладу , агрегату або печі по відособленому димоходу .
В існуючих будинках допускається передбачити приєднання до одного димоходу не більше двох водонагрівачів або опалювальних печей , розміщених на одному або різних поверхах будинку , за умови вводу продуктів згорання в димохід на різних рівнях , не ближче 0,5 м один від одного , ао на одному рівні з влаштуваннм у димохід розсічки на висоту не менше 0,5 м .
Димоходи від газового обладнання необхідно розміщати у внутрішніх стінах будинку або передбачати до цих стін преставні канали .
В існуючих будинках допускається використовувати існуючі димоходи з негорючих матеріалів в зовнішніх стінах або передбачити до них приставні димоходи.
2.Повне і неповне згоряння газу.
Горіння буває повним і не повним .Повне згорання газу відбувається при доступній кількості кисню , його не хватка викликає не повне згорання при якому виділяється кількість тепла менша ніж при повному і окись вуглецю ( СО ) , яка діє отравляєче на обслуговуючий персонал

СН4 + 2О2 = СО2 + 2Н2О+Q – повне –виділ.вуглекислий газ і теплота

2СН4 +3 О2 = 2СО+4 Н2О++Q - не повне , чадний газ, сажа.Білет № 19
1.Періодичність і порядок технічного обслуговування внутрішніх газопроводів і газового обладнання житлових і громадських будинків.
2.Правила відключення абонентів від газопостачання за заборгованість і за порушення Правил безпеки систем газопостачання.
Відключення газових приладів проводиться по заяві на пломбування про не користуванням приладами або за заборгованість . При цьому складається акт на відключення . Акт повинен бути підписаний абонентом . В акті повинно бути записано : число відключення , якою пломбою запломбовано , номер пломбіратора , останній показник лічильника.

Білет № 20
Сезонне технічне обслуговування газових приладів встановлених житлових і громадських будинках.

2.Як правильно опломбовуються газові прилади та крани при відключенні божників.

Білет № 21
1.Коли і ким проводяться інструктажі по безпечному користуванні газом і газовими приладами з квартиронаймачами, відповідальними за безпечну експлуатацію газового господарства.
ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ : Самовільно переставляти газові прилади , а також здійснювати реконструкцію приміщення , де встановленні газові прилади
Вносити зміни в конструкцію газових приладів
Відключати автоматику безпеки та регулювання
Користуватися газом при несправності газових приладів автоматики , арматури і газових балонів .
Користуватися газом при порушенні щільності кладки , штукатурки газифікованих печей та димоходів
Залишати працюючі газові прилади без нагляду
Прив’язувати до газопроводів мотузки та навантажувати газопроводи
Використовувати газ та газові прилади не по призначенню
Користуватися газовими плитами для опалювання приміщень
Використовувати для сну і відпочинку приміщення де встановленні газові прилади .
2.Міри безпеки, які приймаються при відключенні боржників методом відрізання газозваркою.
При проектуванні , монтажі , випробуванні і експлуатації газопроводів і газового обладнання для газополум’яної обробки металів відкритим полум’ям ( газове зварювання ) потрібно окрім вимог цих правил , додержуватися вимог Правил техніки безпеки .
Забороняється проводити газове зварювання , різання із застосуванням зріджених газів у цокольних і підвальних помешканнях
Газопроводи , арматура , і прилади повинні оглядатись не рідше одного разу за зміну .
Робітники які виконують газополум’яні роботи , повинні бути забезпечені спецодягом і засобами індивідуального захисту .
Тиск газу , який подається газопроводом до робочого поста , не повинен перевищувати 0,15 МПа ( 1,5 кгс / см^2 ) .


Білет № 23
1.Річний плановий ремонт(РПР). Роботи, що виконуються при РПР.

2.Відрив і проскок полум’я.
Якщо швидкість подачі газоповітряної суміші на пальник перевищує швидкість розповсюдження полум’я в цьому випадку виникає відрив полум’я ( полум'я відривається від пальника).
Якщо швидкість подачі газоповітряної суміші менша за швидкість розповсюдження полум’я то виникає проскок полум’я (полум’я втягується всередину пальника).
Причини по усуненню : якісна продувка газопроводу , пониження тиску

Білет № 24
1.Де необхідно передбачати встановлення відключаючих пристроїв в житлових і громадських будинках?
Установку вимикаючих пристроїв на газопроводах , що прокладаються в житлових та громадських будинках слід передбачати :
- для вимикання стояків , які обслуговують більше п’яти поверхів ;
- перед лічильниками ( якщо для вимикання лічильника не можливо, використати вимикаючий пристрій на вводі ) ;
- перед побутовими плитами , опалювальними газовими приладами, печами та газовим обладнанням;
- на відгалуженнях до опалювальних печей або приладів згідно з вимогами
Пристрої , що передбачені для вимикання стояків , слід встановлювати зовні будинків
2.Температура загоряння і горіння газу. Межі вибуховості.
Температура горіння: 2000-2100 град.С.
Температура загоряння: 645 град. С.
Межі вибуховості: 5-15% газу в газоповітряній суміші. (до 5% - не горить, 5-15%- вибухає, більше 15% - горить при подачі повітря).
Для згоряння 1м.куб газу необхідно 10м.куб повітря або 2м.куб. кисню

Білет № 25
1.Класифікація газових пальників, їх характеристика.
Газовим пальником називається пристрій , що забезпечує стійке згорання газоподібного палива та регулювання прцесу горіння . Це пристрій який перетворює хімічну енергію на теплову .
По методу горіння газу:
Дифузійні , без попереднього змішування газу з повітрям .
Дифузійно-кінетичні – з неповним попереднім змішуванням газу з повітрям.
Кінетичні – з повним змішуванням газу з повітрям.
По способу подачі повітря:
-бездуттєві – в яких повітря поступає в топку за рахунок розрідження в ній.
Інжекційні - повітря втягується за рахунок енергії потоку газу. .
Дуттєві - З примусовою подачею повітря за допомогою вентилятора
Комбіновані - мазутом , газом .
2.Правила експлуатації газових приладів з відводом продуктів згоряння в димохід.
При газифікації житлових і громадських будинків, в яких встановлюються прилади і апарати з відводом продуктів спалювання в димоходи повинна проводитись первинна перевірка і прочищення димових каналів.
При цьому перевіряються:
-відповідність їх будови і застосування матеріалів;
-герметичність і відокремленість;
-наявність і справність переділок від гор.кон.;
-справність і правильність розташування оголовка відносно даху;
-відсутність сажі і смоли на внутрішніх поверхнях і тріщин на зовнішніх.БІЛЕТ №1В.
1.Одоризація газу, її призначення. Норми одоризації для природного і зрідженого газів.

БІЛЕТ № 13 В
1.Повне і неповне згорання газу. Причини неповного згорання
природного газу.
2.Вимоги до приміщень, в яких встановлюються індивідуальні
газобалонні установки.
3.Вимоги до слюсарного інструменту при виконанні
газонебезпечних робіт.

БІЛЕТ № 5 В
1.Види слюсарних робіт, мета і якість їх виконання.
2.Будова і монтаж побутової газової плити.
3.Види і причини виробничого травматизму на
підприємствах газового господарства.
БІЛЕТ № 17 В
1.Основні поняття про паливо, види палива.
2.Визначення зони вітрового підпору. Розміщення димоходів в залежності від відстані до конька даху.
3.Засоби індивідуального захисту при виконанні газонебезпечних робіт.
БІЛЕТ № 18 В
1.Коротка характеристика природного і зріджених газів.
2.Вимоги до розміщення топок газифікованих опалювальних печей. Умови переводу печей на газове паливо.
3.Надання першої медичної допомоги при переломах і вивихах.
БІЛЕТ № 11 В
1.Види змазок, які застосовуються в газовому господарстві.
2.Вимоги до приміщень, в яких встановлюються водонагрівачі
проточні газові (ВПГ).
3.Види відповідальності за порушення законодавства та
інших актів з питань охорони праці.
БІЛЕТ № 7 В
1.Фізико-хімічні властивості природного газу.
2.Будова, принцип роботи ємкісного водонагрівача АГВ - 80.
3.Медичні огляди і періодичність їх проведення.БІЛЕТ № 22 В
1.Реакція горіння природного газу. Умови повного згорання
природного газу.
2.Випробування газопроводів ж/б і обладнання на міцність
і герметичність (щільність).
БІЛЕТ № 29 В
1.Наряд-допуск, порядок його оформлення, видачі, реєстрації і зберігання.
2.Групові резервуарні установки зрідженого газу, вимоги до їх розміщення.
3.Проведення інструктажу абонентів по безпечному користуванню побутовими газовими приладами.БІЛЕТ № 30 В
1.Склад продуктів згорання природного ізрідженого газів, їх дія на організм людини.
2.Монтаж кріплення внутрішньобудинкових газопроводів, періодичність їх фарбування.
3.Вимоги до переносних світильників при роботі в загазованому середовищі, освітлення ГРП.

БІЛЕТ № 31 В
1.Горючі і негорючі компоненти газів, шкідливі додатки в газах.
2.Типи відключаючих пристроїв на внутрішніх газопроводах і приладах, їх влаштування.
3.Правила користування газовою плитою.


БІЛЕТ № 32 В
1.Види відповідальності осіб, винних у порушенні вимог Правил систем газопостачання України.
2.Правила користування опалювальною піччю або кухонним вогнищем.
3.Техніка безпеки при роботі з ручним електроінструментом.


БІЛЕТ № 33 В
1.Порівняльна характеристика природного і зрідженого газів.
2.Прилади обліку газу. Промислові газові лічильники, принцип роботи.
3.Правила користування газовою колонкою (ВПГ).


БІЛЕТ № 34 В
1.Межі вибуховості природного і зрідженого газів.
2.Прилади обліку газу. Побутові газові лічильники, принцип роботи.
3.План локалізації і ліквідації аварій в газовому господарстві, основні його складові частини.БІЛЕТ № 35 В
1.Поняття горіння, вибуху, пожежі. Значення кількості повітря (кисню) для повноти згорання газу.
2.Завдання аварійно-диспетчерської газової служби. План взаємодії всіх міських служб при локалізаувї і ліквідації аварій.
3.Види відповідальності за нарушення законодавства з питань охорони праці.БІЛЕТ № 7 В
1.Фізико-хімічні властивості природного газу.
2.Будова, принцип роботи ємкісного водонагрівача АГВ - 80.
3.Медичні огляди і періодичність їх проведення.

БІЛЕТ №1В.
1.Одоризація газу, її призначення. Норми одоризації для природного і зрідженого газів.
2.Типи газових пальників, Первинне та вторинне повітря.
3.Види інструктажів по охороні праці.

БІЛЕТ № 2В
1.Лаки і фарби, їх застосування в газовому господарстві. Періодичність фарбування газопроводів.
2.Причини відриву і проскоку полум’я в пальниках, способи їх усунення.
3.Вимоги безпеки при транспортуванні зрідженого газу автомобільним транспортом.


БІЛЕТ № 3 В
1.Прокладочні, набивні, ущільнюючі матеріали, їх застосування
в газовому господарстві.
2.Інжекційні пальники, їх конструктивні елементи, принцип дії.
3.Ступені оперативного контролю охорони праці на підприємствах.
БІЛЕТ № 4В
1.Фасонні частини, їх застосування в газовому господарстві.
2.Конструктивні елементи пальника побутової газової плити, принцип дії.
3.Склад комісії і порядок розслідування нещасного випадку на виробництві.

БІЛЕТ № 5 В
1.Види слюсарних робіт, мета і якість їх виконання.
2.Будова і монтаж побутової газової плити.
3.Види і причини виробничого травматизму на
підприємствах газового господарства.

БІЛЕТ № 6 В
1.Межі вибуховості природного і зрідженого газів.
2.Будова, принцип роботи водонагрівача проточного газового (ВПГ).
3.Охорона праці. Основний законодавчий акт про охорону праці.БІЛЕТ № 8 В
1.Переваги газоподібного палива над іншими видами палива.
2.Будова, принцип роботи ємкісного водонагрівача АГВ-120.
3.Перша долікарняна допомога при отруєнні чадним газом.
БІЛЕТ № 9 В
1.Прилади для виміру тиску газу. Принцип роботи рідинного U-подібного і пружинного манометрів.
2.Вимоги до приміщень, в яких встановлюються побутові газові плити (ПГ-4, ПГ-3, ПГ-2).
3.Техніка накладання джгута при кровотечі.БІЛЕТ № 14 В
1.Фізико-хімічні властивості природного газу.
2.Поняття про тягу. Причини відсутності тяги в димоходах.
3.Заходи по усуненню негативного впливу шуму і вібрацій на організм людини в процесі виробництва.БІЛЕТ № 15 В
1.Контрольно-вимірювальні прилади, які застосовуються в газовому господарстві.
2.Правила перевірки тяги вентиляційних каналів та побутових газових приладах з відводом продуктів згорання у димоходи.
3.Заходи по захисту оточуючого середовища від впливу негативних факторів.
БІЛЕТ № 16 В
1.Горіння природного газу. Температура загорання і температура горіння природног газу.
2.Вимоги до димових і вентиляційних каналів житлових будинків, періодичність їх обслуговування.
3.Надання першої медичної допомоги при ураженні електричним струмом.


БІЛЕТ № 17 В
1.Основні поняття про паливо, види палива.
2.Визначення зони вітрового підпору. Розміщення димоходів в залежності від відстані до конька даху.
3.Засоби індивідуального захисту при виконанні газонебезпечних робіт.
БІЛЕТ № 18 В
1.Коротка характеристика природного і зріджених газів.
2.Вимоги до розміщення топок газифікованих опалювальних печей. Умови переводу печей на газове паливо.
3.Надання першої медичної допомоги при переломах і вивихах.


БІЛЕТ № 19 В
1.Основний хімічний склад палива.
2.Вимоги до з’єднувальних димовідвідних труб, за допомогою яких газові прилади приєднуються до димоходів.
3.Опіки, надання першої медичної допомоги.


БІЛЕТ № 20 В
1.Наряд-допуск, порядок його оформлення, видачі, реєстрації і зберігання.
2.Обов’язки і права слюсаря по обслуговуванню внутрішньобудинкового газового обладнання.
3.Техніка проведення зовнішнього (непрямого) масажу серця.
БІЛЕТ № 21 В
1.Теплотворна здатність природного і зрідженого газів.
2.Види і періодичність технічного обслуговування внутрішньобудинкового газового обладнання і газових мереж.
3.Методи і техніка проведення штучного дихання.


БІЛЕТ № 23 В
1.Дії населення при появі запаху газу в приміщенні, на вулиці.
2.Проведення контрольного опресування внутрішніх газопроводів і газового обладнання житлових будинків.
3.Техніка безпеки при виконанні слюсарних робіт на висоті.БІЛЕТ №10 В
1.Роз’ємні і нероз’ємні з’єднання. Інструмент для нарізання різьби.
2.Вимоги до приміщень, в яких встановлюються газові прилади. В яких приміщеннях забороняється їх встановлення.
3.Види відшкодування власником шкоди, заподіяної працівникові в процесі трудової діяльності.


БІЛЕТ № 11 В
1.Види змазок, які застосовуються в газовому господарстві.
2.Вимоги до приміщень, в яких встановлюються водонагрівачі
проточні газові (ВПГ).
3.Види відповідальності за порушення законодавства та
інших актів з питань охорони праці. .БІЛЕТ №12 В
1.Горіння зрідженого газу. Температура загоряння і температура горіння зрідженого газу.
2.Вимоги до приміщень, в яких встановлюються котли центрального опалення (АГВ, АОГВ, КЧМ).
3.Надання першої медичної допомоги при задусі.


БІЛЕТ № 13 В
1.Повне і неповне згорання газу. Причини неповного згорання
природного газу.
2.Вимоги до приміщень, в яких встановлюються індивідуальні
газобалонні установки.
3.Вимоги до слюсарного інструменту при виконанні
газонебезпечних робіт.

Білет № 8-ПГ
1.Що необхідно перевіряти при технічному обстеженні підземних газопроводів.
При технічному обстеженні підземних сталевих газопроводів повинно проводитися визначення фактичного місця знаходження газопроводів, стану споруд і обладнання на них, герметичності (перевірка проводиться за допомогою приладів або мильною емульсією), стану захисного покриття і електрохімзахисту .
В склад технічного обстеження входять:
- комплексно приладкове обстеження (КПО),
- шурфовий огляд підземних газ-дів,
- буровий метод обстеження (шпилькування).
КПО проводиться за допомогою приладів згідно із спеціально-розробленою інструкцією. Роботи по КПО проводяться спец бригадою в складі 2-3 чоловік. КПО повинно охоплювати всі підземні газ-ди.
Технічне обстеження підземних сталевих г/п повинно проводитись:
при тривалості експлуатації г/п до 25 років - не рідше 1 разу на 5 років
при тривалості експлуатації г/п більше 25 років - не рідше 1 разу на 3 роки
уперше - через рік після вводу в експлуатацію
при включенні г/п до плану КР або заміни, а також при захисному покритті нижче від "дуже посиленого" - не рідше 1 разу на рік.
Для обстеження поліетиленових г/п встановлені інші строки**
За результатами технічного обстеження складається Акт, в якому з врахуванням виявлених дефектів і оцінки технічного стану дається висновок про можливість подальшої експлуатації г/п, необхідність і строки проведення його ремонту або заміни.
Акт техобстеження затверджується керівником СПГГ, результати ТО записуються в паспорті г/п.

Огляд підземних сталевих газопроводів в місцях, де використанням приладів заважають індустріальні перешкоди, використовують - шурфовий огляд підземних газ-дів. довжиною не менше 1,5 м . Місце відкриття і кількість визначає служба СПГ ; для візуального обстеження вибирають ділянки які піддаються найбільші корозійні небезпеці, місце перетинів газопроводів з іншими підземними комунікаціями, конденсатозбірники. Відкривання не менше одного шурфа на кожен один кілометр розподіляючого газопроводу і на кожні 200 метрів – дворового або внутрішньоквартального газопроводу, але не менше одного шурфу на проїзд, двір або квартал.
При механізованому відкритті шурфів останній шар грунту над газопроводом повністю вилучається в ручну не менше 30 см ( 300 мм ), щоб не ушкодити газопровід. Один раз в 5 років проводиться перевірка стану ізоляції.
- Буровий огляд заключається в тому , що вздовж газопроводу пробиваються отвори , які потім провіряються на наявність в них газу . На розподільчому газопроводі свердловини буряться біля стиків газопроводів . При відсутності схеми розташованих стиків , свердловини буряться через кожні 2 метри
Свердловини ( бури ) закладаються на відстані не менше 0,5 м відстані газопроводу .При використанні високочутливих газо шукачів допускається зменшення глибини свердловини , що відстань між верхом труби і дном свердловини буде не менша ніж 40 см .
Застосування відкритого вогню для визначення наявності газу в свердловині не допускається
2.Якими методами перевіряються газопроводи на щільність.
Випробовування підземних газопроводів на герметичність слід виконувати після повного присипання їх землею.
Підземні г/п після їх заповнення повітрям слід витримати під випробовувальним тиском на протязі часу, потрібного для вирівнювання температури повітря в г/п з температурою грунту.
Мінімальна тривалість витримування г/п під тиском встановлюється в залежності від умовного діаметру г/п:
до 300 мм - 6 год.
більше 300 до 500 мм - 12 год.
більше 500 мм - 24 год.
Підземні г/п вважаються такими, що витримали випробування на герметичність, якщо фактичне падіння тиску за манометром в період випробування не перевищило допустимого, яке визначено розрахунком за формулою. Так г/п низького тиску випробовуються тиском 0,1 МПа на протязі 24 год., вводи н/т - 0,01 МПа на 1 год., газ-ди С/Т – 0,3 МПа на 24 год. газ-ди В/Т до 0,6 МПа- 0,6МПа на 24 год., В/Т до 1,2 МПа – 1,2 МПа на 24 год.
В разі падіння тиску, шукаються місця витоків шляхом обмилювання, понижується тиск повітря до атмосферного, усувається дефект і випробовування повторюється до повної ліквідації витоків.
3.Для чого на газопроводах встановлюються компенсатори.
Газопроводи при зміні температури оточуючого середовища змінюють свою довжину.
Так г/п довжиною 1 км при нагріванні на 1 градус подовжується на 12 мм, а це може призвести до ізгибу або розтягуванню газопроводу.
Для попередження руйнування газопроводів під дією температурних змін і забезпечення його вільного переміщення (розтягування або звужування) встановлюють компенсатори.
Компенсатори бувають лінзові і ІІ-подібні.
Лінзовий компенсатор (чавунний) має хвилясту поверхню, яка може змінювати свою довжину в залежності від стану газопроводу, чим захищає його від деформацій. Окрім цього при встановленні компенсатора біля запірної арматури, він забезпечує можливість вільного монтажу і демонтажу фланцевої арматури і заміни прокладок.
ІІ-подібні компенсатори використовуються при встановленні кранів і засувок в малогабаритних колодязях і на зовнішніх газопроводах, виготовляються із сталевих труб і мають вигнуту ІІ-подібну форму.
4.Для чого проводиться одоризація газу і норми одоризації.
Горючі гази не мають запаху. Для своєчасного визначення наявності його в повітрі, швидкого і точного визначення місць витоку газу , його одоризують ( дають запах). Для одоризації газу використовують етилмеркаптан. Норма одоризації 16г. на 1000м.куб газу. Одоризація проводиться на газорозподільчих станціях (ГРС). При наявності в повітрі 1% природного газу повинен відчуватися його запах.
Зріджені гази виробляють на газобензинових (нафтопереробних ) заводах , звідки в цистернах його перевозять на газороздаточні станції. Там зрідженим газом наповнюють балони і доставляють їх споживачеві. основними складниками зрідженого газу є пропан і бутан.
Зріджений газ для надання йому запаху одоризують: на 1 т. газу дають 60..90г етилмеркаптану.
При попаданні на шкіру людини зріджений газ викликає обмороження.
5.Відшкодування шкоди працівникам у разі ушкодження його здоров’я.
1/ відшкодування (виплата) втраченого заробітку, або відповідної його частини (залежно від ступенів втрати професійної працездатності) згідно лікарняного листка;
2/ виплата в установлених випадках одноразової допомоги потерпілому (членам сім"ї та утриманцям померлого у разі фатальних наслідків);
З/ компенсація витрат на медичну та соціальну допомогу (посилене харчування, протезування, сторонній догляд, тощо);
4/ відшкодування моральної шкоди (в розмірі не більше 150 мін. з/п)
Розмір одноразової допомоги встановлюється Трудовим договором. Ця допомога повинна бути не менше суми, визначеної з розрахунку середньомісячного заробітку за кожен процент втрати ним професійної працездатності.
У разі смерті потерпілого розмір одноразової допомоги повинен бути не менше 5-ти річного заробітку працівника на його сім"ю, крім того не менше річного заробітку на кожного утриманця померлого.

Білет № 14-ПГ
1.На якій глибині повинні встановлюватись конденсатозбірники і як вони під’єднюються до газопроводу.
Газопроводи прокладаються під певним уклоном, який забезпечує стікання вологи в спеціальні ємності, які називаються конденсатозбірниками.
Поява вологи від газів пояснюється тим, що гази, стикаючись з холодними стінками труб, самі охолоджуються і конденсують водяні пари. кількість конденсату залежить і від пропускної здатності газопроводів і температури газів.
Конденсатозбірники розраховані для низького, середнього і високого тисків.
Конденсатозбірники низького тиску являють собою ємність (горщик), в яку вставлена дюймова трубка. Ця трубка виводиться під ковер і закінчується муфтою і корком.
Через цю трубку проводиться видалення конденсату, продувка газопроводу і замір тиску газу, а також її можна використати для заміру потенціалу "земля-труба".
Конденсатозбірники середнього і високого тисків мають додаткову захисну трубку і кран на внутрішній трубці. Під дією тиску газу конденсат із горщика відтискається у внутрішню трубку, отримує відповідний напір і автоматично відкачується при відкритті крану.
Перевірка наявності вологи і конденсату в г/п, їх видалення повинні проводитись власником систем газопостачання з періодичністю, яка виключає утворення закупорок.
2.Які роботи відносяться до профілактичних і що входить в систему планово-попереджувальних робіт.
До профілактичних робіт відносяться обхід газ-дів:
Н/т – в норм. умовах 2 рази на місяць і в незабудованій частині в/т і с/т 2 рази на місяць, в забудованій частині 2 рази в тиждень. Огляд і перевірка на загазованість всіх колодязів, засувок, контрольних трубок та перевірка ізоляції та зовнішнього стану газ-дів шурфовим і буровим методом, а також обстеження г-ду комплексним методом, КПО проводиться рік після здачі в експлуатацію, при тривалості до 25 років 1 раз в 5 років, при тривалості експлуатації більше 25 років 1 раз в 3 роки, газ-ди, які включені до капремонту або заміни , а також які мають захисне покриття нижче типу дуже посилена не рідше 1 раз в рік
Шурфовий- 1 шурф не менше 1,5 м на 1 км.
Буровий- по схемі зварних стиків або в шахматному порядку кожні 2 метри на відстані 0,5 м від осі газ-ду.
КПО провіряється ІМК 4, ВАРІОТЕК, місце знаходження, глибину закладання, герметичність, стан захисного покриття і суцільність (при необхідності).
3.Яка послідовність робіт при нанесенні ізоляції на пошкоджену ділянку газопроводу.
Підземні г/п і резервуари зрідженого газу, які прокладаються в межах населених пунктів і промислових підприємств, повинні мати захисне ізоляційне покриття "дуже посиленого" типу.
Товщина ізоляційного покриття повинна становити для труб з діаметром:
до 150мм - 7,5мм
більше 150мм - 9мм.
Ізоляційні покриття наносять в базових умовах на спеціальних лініях (смт.Красне), а при необхідності - в польових умовах з дотриманням всіх вимог техніки безпеки і використанні 313.
Перед нанесенням ізоляції труби очищаються від бруду, окалини, іржі і пилу спеціальними кардощітками або нождаком до металевого блиску.
Після цього наноситься ізоляційне покриття в такому порядку:
1/ бітумна ґрунтовка (праймер) - рідка, складається з бітума і бензини, 1:2-по масі, 1:3-по об"єму, для кращего щеплення ізоляції з трубою
2/ бітумно-гумова мастика - в"язка (бітум + гумова крихта + зелене масло)
З/склотканина
4/ бітумно-гумова мастика
5/ склотканина
6/ бітумно-гумова мастика
7/ обгортка з крафтпаперу, яка захищає ізоляцію від механічних пошкоджень і витікання при перегріванні.
Контроль ізоляційного покриття проводиться:
1/ в процесі приготування і нанесення
2/ в процесі будівництва г/п
З/ в процесі експлуатації (шурфовий огляд)
4.Порядок розслідування нещасних випадків.
Нещасний випадок - це подія, яка веде до погіршення стану здороз"я, травматизму працюючого.
Розслідування проводиться у разі втрати потерпілим працездатності в наслідок ряду визначених
законодавством причин на один робочий день чи більше або необхідності переведення його на іншу
(легшу) роботу не менш як на один робочий день.
Працівник, який виявив нещасний випадок, повинен:
негайно повідомити безпосереднього керівника робіт або іншу уповноважену особу;
терміново організувати надання першої долікарняної допомоги потерпілому і, уразі необхідності, забезпечити його доставку до лікувального закладу;
повідомити про те, що сталося, керівництво підприємства, голову профспілки або уповноваженого трудового колективу, начальника (інженера) служби ОП;
при можливості до прибуття комісії з розслідування нещасного випадку зберегти обстановку і устаткування в тому стані, в якому вони були на момент нещасного випадку (якщо це не загрожує життю і здоров"ю інших працівників і не призведе до більш тяжких наслідків);
вжити заходів до недопущення повторення подібних випадків.
З метою розслідування нещасного випадку створюється комісія в складі не менше 3-х чоловік.
До складу комісії включаються:
голова - керівник або інженер СОП підприємства
члени: - керівник структурного підрозділу, в якому стався нещасний випадок
представник первинної організації профспілки або уповноважений трудового колективу
представник Фонду держстрахування від нещасних випадків
- представник установи ДСЕС (у разі виникнення гострого профзахворювання).
Члени комісії зобов'язані протягом 3-х діб:
обстежити місце нещасного випадку (НВ), одержати пояснення потерпілого, опитати свідків та причетних до нього осіб;
з"ясувати обставини та причини НВ
визначити відповідність умов праці потерпілого вимогам чинного законодавства про ОП
установити осіб, які допустили порушення цих вимог і розробити заходи з метою запобігання їх допущення
визначити, чи пов"язаний цей випадок з виробництвом
скласти Акт розслідування НВ відповідної форми і у відповідній кількості примірників.
Акт форми Н-5 складається у 3-х примірниках, а Акт ф.Н-1 складається у шести примірниках:
потерпілому
керівнику підрозділу, в якому стався нещасний випадок ' ,
в профспілковий комітет
СОП підприємства
у Фонд держстрахування
органу Держгірпромнагляду
+ у вищу інстанцію і ДСЕС (копія в 4-х примірниках, якщо виникає профзахворювання) Всі примірники актів підписуються головою і всіма членами комісії.
Акт подається на затвердження-керівнику підприємства, він його розглядає на протязі однієї доби, підписує і видає наказ про наслідки нещасного випадку. Акти зберігаються 45 років на підприємстві.
У разі необхідності термін розслідування може бути продовжено до одного місяця, але не більше. У підрозділі, де стався нещасний випадок, проводиться позаплановий інструктаж з ОП.
5.Чи береться на облік нещасний випадок при прямуванні на роботу чи з роботи, у побуті.
Це буде невиробнича травма. Якщо людина в поясненні не вимагає розслідування, то нещасний випадок при прямуванні на роботу чи з роботи, у побуті не береться на облік. А якщо проводиться розслідування, то складається комісія(голова комісії: особа, яку визначає керівник, члени: керівник структурного підрозділу потерпілого, предстваник профкому або уповноважений трудового колективу) і на протязі 10 днів йде розслідування і складається Акт форми НТ і надсилається всім членам комісії, потерпілому, райдержадміністрації.

Білет № 13 В
1. Межі вибухання природного, зрідженого і чадного газів.

Межі вибухання природного газу : від 5 до 15 % від закритого об'єму
Межі вибухання зрідженого газу : від 2 до 9,5 % від закритого об'єму
Межі вибухання чадного газу: від 12- 75 %
2.Газоаналізатори, їх будова, принцип роботи.
Для визначення проценту загазованості (природний газ) використовують шахтні інтерферометри, які бувають 4-х видів:
ШІ-10 (0,25%) - від 1 до 6 %
ШІ-11(0,2%)
ШІ-12 (1 %) - від 1 до 100%
Вони надійні в конструкції і безвідмовні в роботі.
Будова:
- корпус із алюмінія з трьома відсіками:
нижній - для елементу живлення з лабірінтом для зупинки коливань повітря
середній - газоповітряна камера з оптикою, окуляр
третій - поглинаючий патрон (фільтр), який осушує пробу повітря і видаляє з неї вуглекислий газ
перемикач виду робіт (на метан чи вуглекислий газ, ще є нейтральне положення)
мікровимикач, який встановлюється або на К (контроль), або на И (замір)
боковий орієнтир для встановлення лівої найчорнішої лінії на 0.
Підготовка до роботи:
1/ встановити елемент живлення
2/ відрегулювати окуляр
З/ перевірити герметичність груші і всієї системи
4/ зробити 5-6 качків для очистки відсіку від залишків попередніх проб
5/ натискаючи дві кнопки на вужчій частині корпуса за допомогою бокового орієнтира виставити саму крайню ліву найчорнішу полоску на 0.
Робимо 3-4 качки для забору проби газоповітряної суміші з метою визначення наявності газу, тобто визначаємо % загазованості.
Інтерферентна (кольорова) картинка створюється за рахунок прохолодження двох пучків білого світла через камеру при включеній лампочці і накладання одного з них на другий (в наслідок цього на шкалі видні чорні і кольорові лінії).
Повірка ШІ виконується 1 раз на 6 місяців в органах Держстандарту.
Для ЗВГ використовують сигналізатори СТХ-3, СТХ-17, ЩИТ-2 (на ГНС, ГНП), що встановлюються в нижній частині приміщення, в якому проходить заповнення посудин, і при певній концентрації дають звуковий сигнал.
3.Організація робіт по продувці газопроводів і пуску газу в житлові будинки.
Пуск газу - це газонебезпечна робота, яка проваодиться пусковою бригадою згідно наряду-допуску. Пуск газу в газопровід, якщо не перевірені оглядом його цілісність, справність газового обладнання і не проведенене контрольне опресування (тиском 0,005 МПа, падіння тиску не повинно перевищувати 20 у, вод.ст. за 5 хвилин).
Газопроводи при пуску газу повинні продуватися газом до витіснення всього повітря. Закінчення пуску визначається аналізом або спалюванням відібраних проб (бульбашок у ведрі із мильною емульсією, куди вводиться гумовий шланг, приєднаний до робочого крану останнього приладу останньої квартири на останньому поверсі (якщо це багатоповерховка).
Об"ємна частка кисню в пробі газу не повинна перевищувати 1%, а згорання газу повинно проходити спокійно, без хлопання.
Газоповітряна суміш при продуванні повинна випускатись в місцях, де унеможливлене її попадання в приміщення, сходові клітки, а також займання від будь-якого джерела вогню.

4.При якому мінімальному об’ємі приміщення можна встановлювати опалювальне газове обладнання потужністю до 30 кВт, інші технічні вимоги до приміщень.
Установку газового опалювального обладнання тепловою потужністю до 30 кВт дозволяється передбачати в приміщенні кухні (незалежно від наявності плити та проточного водонагрівача) або у відособленому приміщенні, внутрішній об’єм кухні при установленні опалювального обладнання з відводом продуктів згоряння в димохід, повинен бути на 6 м.куб. більше, для ПГ –2 : 8+6=14 м.куб.
Установку газового опалювального обладнання тепловою потужністю до 30 кВт дозволяється передбачати в приміщенні з об’ємом 7,5 м.куб.
- об’єм приміщення ( при встановленні плити газової ПГ-2 - 8м.куб; ПГ-3 – 12м.куб; ПГ-4 – 15м.куб, при встановленні котла -7,5м.куб, при додатковому встановленні газового приладу (крім колонки) – 6м.куб.);
висота приміщення – 2.2м (дозволяється 2,0м – при збільшені об’єму в 1,25 раза, а при відсутності приміщень облаштованих для кухонь об’єм повинен бути більшим у два рази від нормативного);
припливно-витяжна вентиляція (вікно з кватиркою, вентиляційний канал, підріз в дверях площею 0,02м.кв.);
природне та штучне освітлення;
ширина проходу між стіною та газовим приладом не менше 1м.;
стіни повинні бути оштукатуреними або оббиті покрівельною сталлю.
5.Чому не дозволяється прокладання поліетиленових газопроводів по фасадах і в середині будівель.
Поліетиленові г/п прокладаються тільки підземно, оскільки руйнуються.від прямих сонячних променів, температури приміщення.

6.Вимоги охорони праці при виконанні зварювальних робіт.
Перед початком роботи:
-перпеконатись в стійкості підлягаючих зварюванню труб та ін. деталей;
-біля робочого місця відро з водою;
-захистити легкозаймисті матеріали і конструкції в радіусі 5 м.
Зварнику забороняється:
залишати без нагляду зварювальну апаратуру;
працювати при недостатній освітленості, загазованості, витіку газу;
доторкатись незахищеними руками нагрітих поверхонь;
ремонтувати редуктор, газогенератор, балони;
рухатись з запаленим пальником поза місцем роботи;
тримати під час роботи шланги на плечах, затискати та намотувати їх довкола себе;
виконувати газо-, електозварювальні роботи одночасно всередині металевих конструкцій і котлованах.
Після закінчення роботи:
закрити вентиль кисневого балона і послабити зажимний гвинт редуктора;
вилити з генератора і шлангів воду, випустити ацетилен, очистити шахтні ящики;
віднести кисневий балон і генератор в спеціальні місця.
Зварником видаються спецодяг, взуття, захисні окуляри.

Білет № 5 В
1.Автоматика АГВ (перелік вузлів, призначення).
Автоматика складається з двох вузлів: автоматики безпеки (ЕМК) і автоматики регулювання (терморегулятор).
Принцип дії електромагнітного клапану (ЕМК): Відкриваємо робочий кран в положення на запальник, підносимо до запальника запалений сірник і натискаємо кнопку ЕМК, тримаємо її в зануреному положенні 60 сек., за цю хвилину проходять такі процеси:
хромель-копелевий (+ і -) кінець термопари нагрівається від запальника, теплова енергія переходить в електричну, виникає електрорушійна сила, завдяки якій невеличкий електричний струм починає рухатись по мідному провіднику (який є в мідній трубочці) до мідної катушки,
струм починає рухатись по мідній катушці, виникає електромагнітне поле, мідна катушка стає електромагнітом і утримує якорь клапана у сідлі, тому доступ газу до запальника і пальника залишається відкритим.
Якщо не стає тяги, то запальник гасне. Зникає теплова енергія, зникає електрорушійна сила, струм перестає рухатись по мідному провіднику і не доходить до мідної катушки. Зникає електро-магнітне поле і мідна катушка перестає бути електромагнітом. Якорь клапану відходить від сідла і клапан перекриває доступ газу до запальника і основного пальника.
Терморегулятор складається із системи ричагів, коромисла, пружини, латунної трубки, в середині якої в самому кінці знаходиться вварена гайка, в яку вкручений інваровий стержень. Спеціальним флажком
Вентиляційні канали підлягають перевірці і прочищенню одночасно з димовими.
2.Порядок відключення сезонно працюючих газових приладів і апаратів в громадських і житлових будинках після закінчення опалювального сезону.
Відключаються прилади громадських організацій, пломбуються на контрольних кранах, або на вводі ставиться блінда, а в житлових – по заявах абонентів.
3.Види та терміни технічного обслуговування і ремонту газопроводів і газового обладнання житлових і громадських будинків.
При проведенні технічного обслуговування (ТО) необхідно керуватись Положенням про технічне обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання житлових будинків, громадських будівель, підприємств побутового та комунального призначення.
ТО здійснюється підприємством газового господарства згідно з договорами, укладеними з власниками житлових будинків, громадських будівель, підприємств компобуту.
Види ТО:
планове технічне обслуговування (ПТО)
планова перевірка щільності споруд ВБСГ та приладів
технічне обслуговування за заявками абонентів (ТОЗ)
ПТО виконується за графіком, затвердженим керівником підприємства, на підставі якого розробляються щомісячні графіки робіт, вони є підставою для видачі змінних завдань.
ПТО виконує бригада слюсарів під керівництвом майстра (бригадира). Абоненти повинні бути завчасно, се пізніше ніж за 5 діб, попереджені через відповідні оголошення про дату7 проведення ПТО (розвішуються і під'тздах будинків). Періодичність проведення ПТО:
1 раз на 3 роки - якщо експлуатуються тільки газові плити
1 раз на рік - при наявності газових печей, проточних, ємнісних водонагрівачів, опалювальних котлір і інших приладів з відводом продуктів згорання в димохід Планова перевірка на щільність проводиться:
1 раз на 3 роки - газом або повітрям під тиском 500 мм вод.ст.
при ПТО або ТОЗ газом під робочим тиском приладовим методом або мильною емульсією ТОЗ проводиться в період між ПТО і між перевірками на щільність згідно заяв абонентів.
Заявки реєструються в журналах, час прибуття узгоджується з абонентом, працівнику видається заявочні- і талон для виконання робіт. Термін проведення ремонту не повинен перевищувати 7 днів. Газове підприємство несе відповідальність за якість ремонтних робі, забезпечуючі такі гарантії:
9 місяців - газові плити
4 місяці - ємнісні водонагрівачі, опалювальні котли, газифіковані печі
З місяці - проточні газові водонагрівачі.
4. Способи та вимоги охорони праці при виявленні витоків газу на приладах та внутрішньобудинкових мережах.
За допомогою обмилювання роз"ємних з"єднакь, газошукачів, газоаналізаторів, сигналізаторів загазованості (звуковий сигнал), по роботі лічильника.
Для пошуку витоку газу на газопроводах використовують газоаналізатори, шахні інтерферометри ( Ш І ), високочутливі газоіндикатори типу ВГІ , „ Вагріотек ” „Універсал” – високочутливі газо шукачі. Зовнішні ( наземні ) з допомогою мильної емульсії : (звукові – уловлювачі шума ) – пожовтіння траси, потемніння снігу, бульбашки на воді, запах, слух.5.Розділи будівельного паспорту внутрішньобудинкового обладнання.
- характеристика газового обладанння,
- перелік даних сертифікатів, технічних паспортів або їх копій та інших документів, які засвідчують якість матеріалів і обладання.
- зварювання стиків газопроводу,
випробування газопроводу на міцність і щільність:
(міцність – 0,1 МПА на 1 год., щільність – 0,05кгс/см.квад. на 5 хвилин, допустиме падіння 20 мм.вод.ст.);
заключення.
Акт про приймання закінченого будівництва об’єкту системи газопостачання.

6.Дія продуктів неповного згоряння газу на організм людини.
Чадний газ (продукт неповного згорання природного або скрапленого газів) діє на організм людини отравляюче.
Чадний газ, або окис вуглецю (СО), це безбарвний, із слабким запахом, трошки легший за повітря газ. При наявності його 0,5% - людина гине через 20-30 хвилин, а при 1 % - смерть наступає через 2-3 хвилини.

Якщо людина упродовж певного часу дихає повітрям із незначним вмістом чадного газу, то це невідворотно призведе до ушкодження головного мозгу.
СН4 + ' 2 О 2 = СО2 + 2H2О + Q - повне згорання
Метан кисень вуглекислий газ водяна пара . тепло
СН4 + 1,5 О 2 СО + 2Н2О + Q - неповне згорання
чадний газ


БІЛЕТ № 4 (лічильники)
1.Основні фізико хімічні властивості природного і зрідженого газів.
Природний газ - це суміш горючих вуглеводнів і негорючих газоподібних складових.
Фізико-хімічні властивості природного газу:
без запаху
без кольору
в 2 рази легший за повітря, дуже рухливий
густина (маса 1 куб.м газу) складає 0,717 кг/куб.м
на організм людини діє удушливо (більше 20 %)
межі вибухання від 5 до 15 % від закритого об'єму
температура загорання 650
температура горіння 2040
для згорання 1 куб.м газу потрібно 10 куб.м повітря або 2 куб.м кисню.
теплота згорання (теплотворна здатність) від 3500 до 8600 (ккал/куб.м)
основні фізико-хімічні властивості:
без запаху
без кольору
в 2 рази важчий за повітря (накопичується в нижніх шарах)
густина (маса 1 куб.м газу) складає 2,02-2,67 кг/куб.м
на організм людини діє удушливо (більше 20 %), рідка фаза - обморожує шкіру
межі вибухання від 2 до 9,5 % від закритого об'єму
температура загорання 550-580
температура горіння 2100
теплота згорання (теплотворна здатність) від 21000 до 28500 (ккал/куб.м)
для згорання 1 куб.м газу потрібно 27 куб.м повітря або біля 5-7 куб.м кисню.
великий коефіцієнт об'ємного розширення (наповнюють балон на 85 % від геометричного об'єму).


2.Порядок підбору ПЛГ по пропускній здатності.
3.Будова і принцип роботи мембранного лічильника газу.
Будова:
1/ корпус
2/ вимірювальний механізм - на корпусі, складається з двох частин (камер), між якими є мембрана З/ кривошипно-шатунний механізм - перетворює поступовий рух в обертовий 4/обліковий механізм Принцип роботи:
Газ (він знаходиться під надлишковим тиском) через вхідний патрубок заходить в корпус, заповнює його і через клапан попадає в камеру, витискає газ в другу камеру. За рахунок різниці в тисках (5-15 мм вод. ст.), у виникає при включенні пальника газового приладу, мембрана пересувається ("туда-сюда") і газ подається порціями до облікового механізму, а потім - в газову систему і до приладів.
За допомогою кривошипно-шатунного механізму поступовий рух передається на зубчаті колеса, а ті - на барабан облікового механізму (кількість обертів відповідає певній порції об"єму газу).


4.В яких випадках проводиться відбракування газових лічильників.
5.Основні розділи посадової інструкції.
-загальні положення, завдання та обов’язки, права, відповідальність, повинен знати, кваліфікаційні вимоги, взаємовідносини.

6.Пораження електрострумом. Надання долікарняної допомоги.
Потерпілого якнайшвидше звільнити від дії електричного струму, бо ступінь важкості електротравми залежать від часу дії струму на організм людини, шляхом виникання рубильників, вимикачів або переривачів, викручення запобіжників, замикання або розриву
струмоведучих ліній. Якщо це виконати неможливо, то потерпілого відтягти за одежу від джерела електротравми, остерігаючись дотику до оточуючих металевих предметів і частин тіла людини, не прикритих одягом, та застосовуючи при цьому гумові чоботи, рукавиці або інші діелектричні матеріали і засоби (сухий одяг, канат, дошку, палицю). Використовувати з цією метою металеві або мокрі предмети не дозволяється. Можна, також, ізолювати себе, вставши на суху дошку, згорток одягу або будь-яку підстилку з діелектричного матеріалу.
Якщо електричний струм проходить в землю через тіло людини і вона судорожне стискає в руці один провід, простіше перервати струм, не розтискаючи руки потерпілого, а віддаляючи його ноги від землі мотузкою, або, підклавши під нього суху дошку. Дозволяється, також, перерубати або перерізати провід сокирою з сухим дерев'яним держаком або іншим ізольованим інструментом, надівши при цьому діелектричні рукавиці або калоші. При відокремленні потерпілого від струмоведучих частин рекомендується діяти, по можливості, однією рукою.
Для відокремлення потерпілого від землі або струмоведучих частин, які перебувають під напругою більше 1000 В, надіти діелектричні рукавиці і боти та діяти штангою або кліщами, розрахованими на величину напруги даного пристрою.
Після вивільнення потерпілого від дії електричного струму, забезпечити йому повний спокій, покласти в теплому сухому місці і вжити заходів для полегшення дихання. Якщо потерпілий перебуває при свідомості, дати йому болезаспокійливі (амідопірин, анальгін), заспокійливі і сердечні (валер'янка, каплі Зеленіна і т.п.) ліки.
При втраті свідомості, привести потерпілого до тями, давши йому понюхати нашатирний спирт. При зупинці дихання і серцебиття - негайно розпочати штучне дихання та зовнішній масаж серця. При будь-яких електротравмах негайно викликати швидку допомогу.

БІЛЕТ № 11 (лічильники)
1.Основні фізико- хімічні властивості природного газу.
Природний газ - це суміш горючих вуглеводнів і негорючих газоподібних складових.
Фізико-хімічні властивості природного газу:
без запаху
без кольору
в 2 рази легший за повітря, дуже рухливий
густина (маса 1 куб.м газу) складає 0,717 кг/куб.м
на організм людини діє удушливо (більше 20 %)
межі вибухання від 5 до 15 % від закритого об'єму
температура загорання 650
температура горіння 2040
для згорання 1 куб.м газу потрібно 10 куб.м повітря або 2 куб.м кисню.
теплота згорання (теплотворна здатність) від 3500 до 8600 (ккал/куб.м)

2.Будова і принцип роботи ацетиленового генератора АСП-10.
3.Види та типорозміри лічильників газу.
Лічильники поділяються на:
побутові (ПЛГ) - до 10 мЗ
промислові - від 16 до 1000 мЗ і більше
По виконанню вони бувають:
мембранні
ротаційні
турбінні
Побутові лічильники бувають мембранного і ротаційного типу. По типорозмірах ПЛГ поділяються на: 01,6; 02,5; 04; Об, О10
Прийнято двосимвольне позначення типорозміру: перший С - означає вид вимірювального середовищі
- газ; другий - номінальну витрату газу, що вимірюється, в мЗ/год.
Окрім того до основних метрологічних характеристик відноситья також мінімальна витрата (вказується н лічильнику) і максимальна витрата (наступний за даним типорозмір).

4.Вимоги до приміщення, де встановлюється побутовий лічильник газу.
Встановлення ПЛГ регламентується рекомендаціями паспортів заводів-виготовлювачів і вимогами нормативних документів.
Лічильник необхідно встановлювати в місцях, які виключають можливість його пошкодження (при відкриванні дверей, вікон, тощо), поза зоною тепло- та вологовиділення (від плити, раковини, тощо), в природно провітрюваних місцях. Не слід встановлювати ПЛГ в застійних зонах приміщення (ділянках, відгороджених від вентиляційного каналу, вікна, в ніші, тощо).
Розміщення лічильників під отворами в стінах не рекомендується.
При відсутності в паспортах особливих вимог і рекомендацій підприємств-виготовлювачів, розміщення ПЛГ слід проводити на відстані (по радіусу) не менше:
від побутової газової плити, ємкісного та проточного водонагрівачів, опалювального котла, теплогенератс (батареї) - 0,8 м;
від ресторанної плити, варочного котла, опалювальної та опалювально-варочної печі - 1,0 м;
від теплонеізольованих димоходів - 0,8 м;
від комунікацій електропостачання, зв"язку та провідного радіомовлення - 0,35 м;
від підлоги до низу лічильника - 1,6 м.
Перед лічильником по ходу газу слід розміщувати вимикальний пристрій, як правило кульовий газовий кран, якщо такий відсутній на вводі в індивідуальний житловий будинок або квартиру.
На одному газопроводі можливе паралельне встановлення не більше двох ПЛГ, які працюють паралельно

5.Класифікація газопроводів по тиску та по призначенн. І місцю прокладання газових мереж.
1 По виду транспортованого газу:
- природного газу
- попутного
- зрідженого
- змішаних
2. Відносно поверхні землі:
- підземні,
- наземні (з обвалуванням і без обвалування)
- надземні
3. Газопроводи в залежності від тиску газу, що транспортується ними, поділяються на:
газопроводи низького тиску - до 0,005 МПа (до 500 мм вод.ст.)
газопроводи середнього тиску - від 0,005 до 0,3 МПа
газопроводи високого тиску ІІ категорії - від 0,3 до 0,6 МПа
газопроводи високого тиску І категорії - від 0,6 до 1,2 МПа
4. В залежності від призначення:
- магістральні
- розподільні
- газопроводи-вводи
- ввідні
- внутрішньооб'єктивні
-продувні
- скидні
- технологічні
5. По місцю прокладання:
- міжселищні
- вуличні
- квартальні
- дворові
- внутрішньобудинкові
- внутрішньоквартирні (розводка) і т. д.
6. В залежності від матеріалу труби:
- металеві (сталеві)
- неметалеві (поліетиленові, гумотканинні рукави)


6.Проведення оперативного контролю за станом охорони праці, ступені, терміни.
Оперативний контроль за станом ОП проводиться з метою виявлення недоліків в організації безпечної роботи і їх термінового усунення, посилення уваги до питань ОП з боку керівників підприємств, структурних підрозділів та профспілкових комітетів, а також оперативного вирішення поточних і перспективних питань по подальшому підвищенню їх відповідальності за створення здорових і безпечних умов праці на виробництві.
Є чотири ступені оперативного контролю:
перший ступінь - проводить щоденно майстер або інша посадова особа без структурної виробничої одиниці спільно з уповноваженим трудового колективу з питань охорони праці. Від якості його проведення залежить стан охорони праці і можливість зниження рівня травматизму, тому він є найвідповідальнішим.
другий ступінь - проводять раз на тиждень старші майстри, начальники служб, інженери, начальники дільниць спільно з профгрупоргами.
третій ступінь - проводиться раз на місяць керівником і головою профспілкового комітету філії.
четвертий ступінь - проводиться раз на квартал комісією, затвердженою наказом голови правління, за участю керівника (або представника) головного підприємства і голови профспілквого комітету товариства.

3.Проведення інструктажу абонентів по безпечному користуванню побутовими газовими приладами.
Власники житлових будинків до пуску газу повинні забезпечити інструктаж квартиронаймачів, власників квартир (житлових будинків) з питань безпечного користування газом в побуті.
Інструктаж жителів міст при заселенні в будинки-новобудови і після капітального ремонту, при газифікації існуючого житлового фонду проводиться на діючому облад-нанні в технічних кабінетах або газових школах спеціалізованих підприємств газового господарства згідно інструкції від 10.02.2008р.з видачею відповідних посвідчень.
Інструктаж жителів сільських населених пунктів проводиться в квартирах під час пуску газу.
Власники громадських будинків зобов”язані забезпечити підготовку за спеціальною програмою осіб, відповідальних за технічний стан і безпечну експлуатацію газових господарств (з видачею відповідних посвідчень).
Інструктаж населенню проводиться згідно затвердженої інструкції.
Проведення інструктажів населенню входить і в обов”язки слюсарів газових господарств під час проведення ПТО і ТОЗ під особистий підпис абонентів в актах.
Спочатку необхідно провітрити приміщення, де встановлений газовий прилад, а також провітрити топку протягом 5-10 хв.
Перед включенням в роботу приладу необхідно впевнитись у тому, що крани на газопроводі та на основному пальнику закриті. Перевірити тягу в топці піднесеною до відкритих дверцят топки смужкою паперу. Якщо повітря втягується в топку – тяга справна. При слабій тязі, або її відсутності, запалювати газ суворо забороняється.
Якщо опалювальна піч або кухонне вогнище обладнані автоматикою безпеки, то порядок включення їх в роботу і виключення такий:
відкрити газовий кран на газопроводі перед приладом;
відкрити дверцята топки;
піднести запалений сірник до запальника;
натиснути кнопку електромагнітного клапану до відказу;
після загоряння газу на запальнику, кнопку електромагнітного клапану тримати протягом 60 сек.;
повільно відкрити кран основного пальника;
відрегулювати інжектора пальника, що сприятиме повному згорянню газу.
Якщо піч або кухонне вогнище не обладнані автоматико безпеки, то при їх розпалювані необхідно спочатку відкрити контрольний кран на газопроводі перед приладами, запалити сірник і піднести його до пальника, після чого плавно відкрити робочий кран.
Слідкуйте за нормальним горінням полум’я в печі. Не допускайте перегріву стінок. Не залишайте піч без нагляду. Температура зовнішнього облицювання печі не повинна перевищувати 80 град.С. Періодично перевіряйте наявність тяги під час горіння газу в печі. Після користування приладом необхідно спочатку закрити робочий, а потім контрольний крани на газопроводі перед приладом.


Заголовок 1 Заголовок 2 Заголовок 3 Заголовок 5 Заголовок 6 Заголовок 715Основной текст с отступом 3Основной текстОсновной текст 2Основной текст 3Основной текст с отступомОсновной текст с отступом 2 &C:\Мои документы\Екзамен внутрянка.doc &C:\Мои документы\Екзамен внутрянка.doc /C:\WINDOWS\TEMP\Автокопия Екзамен внутрянка.asd /C:\WINDOWS\TEMP\Автокопия Екзамен внутрянка.asd /C:\WINDOWS\TEMP\Автокопия Екзамен внутрянка.asd /C:\WINDOWS\TEMP\Автокопия Екзамен внутрянка.asd /C:\WINDOWS\TEMP\Автокопия Екзамен внутрянка.asd /C:\WINDOWS\TEMP\Автокопия Екзамен внутрянка.asd /C:\WINDOWS\TEMP\Автокопия Екзамен внутрянка.asd /C:\WINDOWS\TEMP\Автокопия Екзамен внутрянка.asd<
·
·
·
·
·

Приложенные файлы

  • doc 254763
    Размер файла: 570 kB Загрузок: 0

Добавить комментарий