ІНДЗ тести,антропогенгез


Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України
Полтавський національний педагогічний університет імені В.Г. Короленка
Кафедра Всесвітньої історії та
методики викладання історії
Індивідуальне навчально - дослідне завдання
на тему :
«Антропогенез»
Вид роботи - тести
Виконав
студент групи ІП –12
Твердовський В. О.
Полтава – 2011
Мета: скласти тести різних рівнів на вивчену раніше тему «Антропогенез», навчитися обробляти освоєну інформацію і задавати чіткі запитання для визначеної теми як на одну відповідь, так на розкриття повної розгорненої відповіді. Цікавим завданням є утворення хронологічної послідовності і встановлення відповідності між термінами.
Результатом роботи стали складені на дану тему тести, обсяг яких не перевищував дванадцяти запитань на тему «Антропогенез». Тести складаються із трьох рівнів, кожен з яких має свою складність. Перший рівень складається із семи запитань, які мають лише одну правильну відповідь. Другий рівень складається із трьох питань, у яких потрібно встановити хронологічну послідовність або відповідність між термінами. У третьому рівні потрібно дати розгорнену відповідь на два заданих запитання.
Тести можна використовувати при вивченні матеріалу на тему «Антропогенез», також у різних контрольних роботах, для самоперевірки або аналізу вивчення даної теми. Завдання тесту є актуальними для студентів першого курсу, які вивчають антропогенез, а також для учнів 10 класу при вивченні еволюції людини.
Висновок: при створенні тестів я узагальнив основі положення і терміни антропогенезу, удосконалив свої знання на задану тему, а також навчився чітко ставити запитання. Складання різних запитань на встановлення послідовності є дуже цікавим видом тестів, які потребують вивчення матеріалу. Також навчився опрацьовувати потрібний матеріал. Дані тести можна використовувати у підготовці до контрольної роботи та екзамену.
Рівень 1
Початкові етапи розвитку мистецтва виявлені
У синантропів
В австралопітеків
У пітекантропів
У кроманьйонців
Книга Ч. Дарвіна, яка розповідає про походження людини, була :
«Основні етапи антропогенезу»
«Походження людини і статевий відбір»
«Роль праці у процесі перетворення мавпи у людину»
Де вперше були знайдені рештки пітекантропа?
Центральна Африка
о. Мадагаскар
о. Ява
Китай
Здібності до виготовлення знарядь праці вперше з’явились :
У дріопітеківВ австралопітеківУ гібонів
У пітекантропів
До сучасних людей відносять
Кроманьйонці
Неандертальці
Австралопітеки
Пітекантропи
Неандерталець вмів
Полювати з луком
Добре говорити
Підтримувати вогонь
Виплавляти бронзу
Теорія антропогенезу Ф.Енгельса називається
Культурною
Соціальною
Трудовою
Рівень 2
Вкажіть правильну послідовність еволюції людини :
австралопітек
неоантроп
палеоантроп
архантроп
Установіть відповідність між видами і об’ємом мозку :
австралопітек
архантроп
палеоантроп
неоантроп
близько 500 см ³
1300 - 1600 см ³
1500 - 1600 см ³
1100 см ³
Установіть відповідність між видами і відповідними зображеннями
а) неандерталець
б) кроманьйонець
в) австралопітек
г) пітекантроп
1) 2)
3) 4)
Рівень 3
11. Яка роль біологічних і соціальних факторів у процесі еволюції людини?
12. Які відомі докази походження людини від тварин?
ВідповідіРівень 1:
г)
б)
в)
г)
а)
в)
в)
Рівень 2:
1) а
2) г
3) в
4) б
1) а
2) в
3) г
4) б
1) в
2) а
3) б
4) г
Використана література:
1. Алексеев В. П., Першиц А. И. – Мстория первобытного общества: Учебник для студентоввузов по спец. «История».- М. 1990
2. Станко В. Н., Гладких М. І., Сегеда С. П. – Історія первісного суспільства: Підручник. – К.: Либідь,1999.
3. wikipedia.org

Приложенные файлы

  • docx 714388
    Размер файла: 568 kB Загрузок: 0

Добавить комментарий