Латынь(самостоятельные)

Міністерство охорони здоров’я України
Харківська медична академія післядипломної освіти
Медичний коледжСАМОСТІЙНІ ТА КОНТРОЛЬНІ ЗАВДАННЯ
з дисципліни «Основи латинської мови з медичною термінологією»
для студентів спеціальності 5.12010102
«Сестринська справа»Харків - 2012
Л.М. Король. Збірник самостійних і контрольних робіт для перевірки знань
студентів з дисципліни «Основи латинської мови з медичною термінологією». – Харків: ХМАПО, 2012. – 87с.
Рекомендовано для студентів медичних навчальних закладів І-ІІ рівнів акредитації


Затверджено на засіданні ЦМК природничо - наукових дисциплін Медичного коледжу ХМАПО
Протокол № 1 від 01.09.12


САМОСТІЙНА РОБОТА № 1
для перевірки знань студентів

Завдання 1. Написати слова українськими літерами:
Abdomen -
Auditus -
Gangraena -
Pneumonia -
Cerebrum -
Cranium -
Narcosis -
Exitus -
Extractum -
Eczema -
Crista -
Curatio -
Mixtio -
Charta -
Rhaphe -
Rheumatismus -
Aether -
Mentha -

Завдання 2. Перекласти слова латинською:
Живіт -
Аорта -
Вена -
Голова -
Порівну -
Настойка -
Пухлина -
Хребець -
Коліно -
Нирка -
Зуб -
Тіло -
Міхур -
Крапля -
Порошок -
Ніс -
Перелом -
Лопатка -
Череп -
Суміш -
САМОСТІЙНА РОБОТА № 2
для перевірки знань студентів
Завдання 1. Поставте наголос у словах і перекладіть українською:
Vertebra, uterus, ureter, unguentum, , bacillus, reflexus, lingua, facilis, pilula, bromidum, Aloe, cerebrum, medicus, fossa, discus, auris, tabuletta, musculus, vesica.
Завдання 2. Перекладіть і запишіть латиною такі слова:
Аорта - Вена -
Крапля - Артерія -
Матка - Основа -
Шия - Повітря -
Ребро - Травма -
Міхур - Змішування -
Масло - Кислота -
Живіт - Суміш -
Стегно - Шлунок -
Доза - Набряк -
Завдання 3. Визначити основу і дієвідміну:
Habere - мати -
Repetere -повторювати -
Ambulare - прогулюватися -
Studere - вчитися -
Sentire - відчувати -
Praeparare - приготовляти -
Vivere - жити -
Sterilisare - стерилізувати -
Recipere -брати -
Spirare - дихати -
Завдання 3. Утворити 3-ю особу однини и множини активного і пасивного станів:
1. Filtraro, are- фільтрувати; 2. Repeto, ere – повторювати;
3. Nutrio, ire – годувати.
Активний Пасивний
1. 3 ос. однини - 3 ос. однини -
1. 3 ос. множини - 3 ос. множини -

2. 3 ос. однини - 3 ос. однини -
2. 3 ос. множини - 3 ос. множини -

3. 3 ос. однини - 3 ос. однини -
3. 3 ос. множини - 3 ос. множини -

САМОСТІЙНА РОБОТА № 3
для перевірки знань студентів
Завдання 1. Утворити наказовий спосіб від таких дієслів:
Macerare - -

Praeparare - -

Dividere - -

Agitare - -

Sanare - -

Nutrire - -
Завдання 2. Перекласти латинською мовою:
Фільтруй -
Фільтруйте -
Вислухай -
Вислухайте -
Розітри -
Розітріть -
Налий -
Налийте -
Змішай -
Видай -
Познач -

Завдання 3. Перекласти українською мовою:
Auscultare disce -

Filtra infusum -

Praepara midicamentum -

Date emplastrum -

Attente curate -

Miscete, agitate, colate -
Labora cito -

Laborate cito -

Divide massam pilularum -
САМОСТІЙНА РОБОТА № 4
для перевірки знань студентів

Визначити відміну іменників:

pasta, ae, f - dosis, is, f -
succus, і, m - rectum, і, n -
decoctum, і, n - fructus, us, m -
species, ei, f - Aloe, es, f -

Заповнити таблицю закінчення Gen. Sing. 5-ти відмін.

Відміна Закінчення Gen. Sing,
І -

ІІ -

ІІІ -

ІУ -

У -

Перекласти латинською мовою:

перелом ребра -

перелом лопатки -

головка ребра -

настойка -

міхур -

настойка валеріани -

недокрів’я -

папір -

вирізка -

сосок -
настій -

залоза -

спинний мозок -

сеча -

ліктьова кістка -

приготуй мікстуру -

клітина -

Перекладіть латиною і провідміняйте іменники:
молочна залоза; настойка:

Sing. Plur.
Nov.

Gen.

Dat.

Acc.

Abl.

Визначити рід іменників, записати іменники в
Gen. Sing. і в Gen. Plur.:

costa - - -

lingua - - -

vertebra - - -

Aloe - - -

cellula - - -

tinctura - - -


САМОСТІЙНА РОБОТА № 5
для перевірки знань студентів

Завдання 1. Перекласти терміни латинською мовою:
Задишка -
Підвищений кров’яний тиск -
Переливання -
Пересадка -
Схильність до спазмів -
Кровотеча -
Шлункова кровотеча -
Безсилля -
Розлад живлення -
Розлад травлення -
Вчення про пухлину -
Інструментальний огляд прямої кишки -

Завдання 2. Підкреслити терміноелементи, перекласти їх українською мовою:

Phytotherapia -
Haematologia -
Nephropathia -
Haemophilia -
Hydrophobia -
Bronchoscopia -
Asthenia -
Phlebotomia -
Bronchalgia -
Завдання 3. Замість крапок поставити відповідні закінчення,
перекласти українською мовою:

In tabulett ( arum, ae, is).
In chart cerat ( a, is, arum).
In capsul delatinos ( as, is, arum).
Da Bromcamphor ( ae, am, is) in tabulett ( ae, is, arum).
САМОСТІЙНА РОБОТА № 6
для перевірки знань студентів

Завдання 1. Перекласти латинською мовою:
Очне яблуко -
Плечова кістка -
Рицинове масло -
Заворот кишок -
Листок -
Ободова кишка -
Порожнина -
Передсердя -
Рак матки -
Рак стравоходу -
М’язи носа -
Кут ока -

Завдання 2. Виділити терміноелементи, перекласти весь
термін українською мовою:
gastralgia -
cystolithus -
myospasmus -
neurectomia -
rhinorrhagia -
ophthalmologia -
ophthalmologus -
cystospasmus -
myeloblastus -
Завдання 3. Утворити Nominativus et Genetivus pluralis від іменників:
Ligamentum, i n - -
Organon, i n - -
Nervus, i m - -
Sirupus, i m - -
Collum, i n - -
САМОСТІЙНА РОБОТА № 7
для перевірки знань студентів

Завдання № 1. Узгодити прикметники з іменниками, перекладіть
українською мовою:

а) tinctura, ae f ( compositus, a, um)


б) organon, i n ( externus, a, um )


в) musculus, i m ( latus, a, um )


г) oculus, i m ( sinister, tra, trum )


Завдання № 2. Провідміняти прикметник з іменником:

infusum frigidum - холодний настій

methodus bona - добрий метод


Завдання № 3. Перекласти латинською мовою:
Добрий - Желатиновий -
Чистий - Внутрішній -
Правий - Зовнішній -
Лівий - Очищений -

Завдання № 4. Перекласти латинською мовою:

Перелом лівої ключиці.

Гірка настойка.

Холодний настій.

Грудний хребець.

САМОСТІЙНА РОБОТА № 8
для перевірки знань студентів

В А Р І Н Т № І
Завдання 1. Визначити відміну іменників, перекласти їх українською мовою:
costa - -
collum - -
cervix - -
nasus - -
Aloe - -
dens - -
radix - -
solutio - -
tinctura - -
phasis - -
ventriculus - -
acidum - -
angina - -
gaster - -

Завдання 2. Узгодити іменники з прикметниками, поставити їх
в Gen. sing.:
1. Arbor, oris f ( altus, a, um ) -
Gen. sing. -
2. Pes, pedis m ( sinister, tra, trum ) -
Gen. sing. -
3. Tuber, eris n ( magnus, a, um) -
Gen. sing. -
4. Dolor, oris m ( acutus, a, um ) -
Gen. sing. -

Завдання 3. Визначити тип відмінювання таких іменників:
1. dens, ntis m -
2. cutis, is f -
3. secale, is n -
4. margo, inis m -
5. hepar, atis n -
6. flor, floris m -
Завдання 4. Визначити Gen. plur.
glandula, ae f -
rete, is n -
tuberculum, i n -
САМОСТІЙНА РОБОТА № 8
для перевірки знань студентів
В А Р І А Н Т № 2

Завдання 1. Визначити відміну іменників, перекласти їх українською мовою:
vertebra - -
chole - -
cellula - -
uterus - -
cor - -
maxilla - -
radix - -
solutio - -
linqua - -
caput - -
decoctum - -
cystis - -
allergia - -
gaster - -

Завдання 2. Узгодити іменники з прикметниками, поставити їх
в Gen. sing.:
1. lex, legis f ( durus, a, um ) -
Gen. sing. -
2. os, ossis n ( parvus, a, um ) -
Gen. sing. -
3. cor, cordis n ( bovinus, a, um) -
Gen. sing. -
4. Dolor, oris m ( acutus, a, um ) -
Gen. sing. -

Завдання 3. Визначити тип відмінювання таких іменників:
1. os, ossis n -
2. tendo, inis m -
3. cochlear, aris n -
4. pulmo, onis m -
5. phalanx, ngis f -
6. exemplar, aris n -
Завдання 4. Визначити Gen. plur.
cellula, ae f -
ren, renis m -
oculus, i m -
САМОСТІЙНА РОБОТА № 9
для перевірки знань студентів

Завдання № 1. Перекласти латинською мовою:

бронхіт -
настій кореня валеріани -
розчин для ін’єкцій -
корінь валеріани -
спиртовий розчин -
масляний розчин -
корінь беладони -
гортань -
суглоб -
грудна клітка -
шкіра -
пухлина -
легеня -
біль -
рідина -
видай такі дози кількістю... -

змішай, нехай утвориться свічка -

Завдання № 2. Визначте відміну іменників, запишіть і
перекладіть українською мовою:

costa - dens -
collum - radix -
lingua - uterus -
vertebra - solutio -
nasus - tinctura -
Aloe - ventriculus -
cellula -


Завдання № 3.Узгодити прикметники з іменниками, перекласти
українською мовою:

а) arbor, oris f ( altus, a, um)

б) per, pedis m ( sinister, tra, trum )

в) tuber, eris n ( magnus, a, um )
г) dolor, oris m ( acutus, a, um )

д) lex, legis f ( durus, a, um )

е) os, ossis n ( parvus, a, um )

ж) cor, cordis n ( bovines, a, um )


Завдання № 4. Перекладіть рецепт українською мовою:

Recipe: Solutiones Natrii chloridi 5% - 500ml
Sterilisa!
Da. Signa.


Завдання № 5. Перекладіть рецепти латинською мовою:

Візьми: Іхтіолу 15,0
Вазеліну 200,0
Змішай, щоб утворилася мазь.
Видай. Познач. Зовнішнє

Візьми: Порошку кореня ревеня
Палену магнезію по 0,3
Екстракту беладони 0,015
Змішай, нехай утвориться порошок.
Видай такі дози числом 10.
Нехай буде позначено.

САМОСТІЙНА РОБОТА № 10
для перевірки знань студентів

Варіант І

Завдання 1. Перекласти рецепт латинською мовою:

Візьми: Настою кореня алтея 6,0 – 180 мл.
Амонія хлорида 3,0
Сиропа солодки до 200 мл.
Змішай.
Видай.
Познач.


Завдання 2. Узгодити прикметник з іменником, записати в
родовому відмінку однини:

а) bolus, I f ( albus, a, um) -
Gen. sing. -

б) camphora, ae f ( tritus, a, um ) -
Gen. sing. -

в) unguentum, I n ( niger, gra, grum ) -
Gen. sing. -

г) sirupus, I m ( frigidus, a, um ) -
Gen. sing. -

Завдання 3. Перекласти латинською мовою:

Персикове масло -

Перелом правої лопатки -

В темній склянці -

Червоний -


Завдання 4. Утворити два терміни з терміноелементом – logus.
САМОСТІЙНА РОБОТА № 10
для перевірки знань студентів

Варіант 2

Завдання 1. Перекласти рецепт латинською мовою:

Візьми: Промідола 0,02
Масла какао 3,0
Змішай нехай утвориться свічка.
Видай таких доз числом 6
Познач.

Завдання 2. Узгодити прикметник з іменником, записати в
родовому відмінку однини:

а) tincturа, ae f ( amarus, a, um) -
Gen. sing. -

б) methodus, i f ( novus, a, um ) -
Gen. sing. -

в) Oleum, i n ( purus, a, um ) -
Gen. sing. -

г) extractum, i n ( fluidus, a, um ) -
Gen. sing. -

Завдання 3. Перекласти латинською мовою:
Камфорне масло -

Перелом лівої ключиці -

Відвар валеріани -

Недокрів’я -


Завдання 4.Утворити два терміни з терміноелементом – therapia.


САМОСТІЙНА РОБОТА № 10
для перевірки знань студентів

Варіант 3

Завдання 1. Перекласти рецепт латинською мовою:

Візьми: Відвару кори крушини 20,0 – 200 мл.
Видати.
Позначити.


Завдання 2. Узгодити прикметник з іменником, записати в
родовому відмінку однини:

а) remedium, ii n ( hypnoticus, a, um) -
Gen. sing. -

б) linea, ae f ( albus, a, um ) -
Gen. sing. -

в) ligamentum, i n ( latus, a, um ) -
Gen. sing. -

г) collegа, ae m ( verus, a, um ) -
Gen. sing. -

Завдання 3. Перекласти латинською мовою:

Настойка календули -

В таблетках -

Інструментальний огляд шлунка -

Розчин -


Завдання 4. Утворити два терміни з терміноелементом – logia.


САМОСТІЙНА РОБОТА № 10
для перевірки знань студентів

Варіант 4

Завдання 1. Перекласти рецепт латинською мовою:

Візьми: Метилсаліцилату
Хлороформу по 50,0
Змішай, нехай утвориться лінімент
Видай.
Познач.


Завдання 2. Узгодити прикметник з іменником, записати в
родовому відмінку однини:

а) musculus, i m ( rectus, a, um) -
Gen. sing. -

б) tinctura, ae f ( aethereus, a, um ) -
Gen. sing. -

в) palatum, i n ( osseus, a, um ) -
Gen. sing. -

г) charta, ae f ( ceratus, a, um ) -
Gen. sing. -

Завдання 3. Перекласти латинською мовою:

Видай касторове масло -

Настойка сенни -

Живіт -

У парафіновому папері - -

Завдання 4. Утворити два терміни з терміноелементом – trophia.


САМОСТІЙНА РОБОТА № 10
для перевірки знань студентів

Варіант 5

Завдання 1. Перекласти рецепт латинською мовою:

Візьми: Порошку листів наперстянки 0,1
Масла какао 1,5
Змішай, щоб утворилась свічка
Видай таких доз числом 12
Познач.


Завдання 2. Узгодити прикметник з іменником, записати в
родовому відмінку однини:

а) remedium, i n (purgativus, a, um) -
Gen. sing. -

б) costa, ae f ( verus, a, um ) -
Gen. sing. -

в) morbus, i m ( contagiosus, a, um ) -
Gen. sing. -

г) diameter, tri f ( rectus, a, um ) -
Gen. sing. -

Завдання 3. Перекласти латинською мовою:
Вода перцової м’яти -

Перелом правої ключиці -

Для зовнішнього вживання –

Молочна залоза -


Завдання 4. Утворити два терміни з терміноелементом – ectomia.
САМОСТІЙНА РОБОТА № 11
для перевірки знань студентів

Варіант 1

Завдання 1. Перекласти рецепт латинською мовою:

Візьми: Настойку конвалії
Настойки валеріани по 10 мл.
Екстракту глету рідкого 5 мл.
Ментолу 0,05
Змішай. Видай.
Познач: По 20-25 крапель двічі на день.

Завдання 2. Узгодити прикметник з іменником, записати в
родовому відмінку однини:

а) extractum, i n ( fluidus, a, um) -
Gen. sing. -

б) magnesia, ae f ( ustus, a, um ) -
Gen. sing. -

в) morbus, i m ( gravis, e ) -
Gen. sing. -

г) semen, inis n ( dulcis, e ) -
Gen. sing. -

Завдання 3. Перекласти латинською мовою:
В темній склянці -

масло какао -

червоний -

череп -

Завдання 4. Підкреслити терміноелементи, записати їх значення:
hypotonia -
hydrotherapia -
monophobia -
САМОСТІЙНА РОБОТА № 11
для перевірки знань студентів

Варіант 2

Завдання 1. Перекласти рецепт латинською мовою:

Візьми: Аскорбінової кислоти 0,1
Цукру 0,3
Змішай, нехай утвориться порошок
Видай таких доз числом 20
Познач.

Завдання 2. Узгодити прикметник з іменником, записати в
родовому відмінку однини:

а) foramen, inis n ( magnus, a, um) -
Gen. sing. -

б) dosis, is f ( maximus, a, um ) -
Gen. sing. -

в) sapo, onis m ( viridis, e ) -
Gen. sing. -

г) succus, i m ( simplex, icis ) -
Gen. sing. -

Завдання 3. Перекласти латинською мовою:
Змішай, щоб утворився порошок -

в таблетках -

живіт -

ніс -

Завдання 4. Підкреслити терміноелементи, записати їх значення:
osteoblastus -
bronchoscopia -
apatia -
САМОСТІЙНА РОБОТА № 11
для перевірки знань студентів

Варіант 3

Завдання 1. Перекласти рецепт латинською мовою:

Візьми: Натуральний шлунковий сік 100 мл.
Видати.
Позначити: По 1-2 ст. ложці перед їдою тричі на день.


Завдання 2. Узгодити прикметник з іменником, записати в
родовому відмінку однини:

а) vulnus, eris n ( purus, a, um) -
Gen. sing. -

б) solutio, onis f ( aquosus, a, um ) -
Gen. sing. -

в) unguentum, i n (simplex, icis ) -
Gen. sing. -

г) typhus, i m ( abdominalis, e ) -
Gen. sing. -

Завдання 3. Перекласти латинською мовою:
Змішай, щоб утворилась пілюльна маса -

в парафіновому папері -

зв’язка -

кора -

Завдання 4. Підкреслити терміноелементи, записати їх значення:
hypertrophia -
spasmophilia -
asthenia -
САМОСТІЙНА РОБОТА № 11
для перевірки знань студентів

Варіант 4

Завдання 1. Перекласти рецепт латинською мовою:

Візьми: Ментолу 0,1
Евкаліптового масла 10,0
Змішай. Видай.
Познач: Для інгаляції при трахеіті.

Завдання 2. Узгодити прикметник з іменником, записати в
родовому відмінку однини:

а) nephritis, tidis n ( chronicus, a, um) -
Gen. sing. -

б) mens, mentis f ( sanus, a, um ) -
Gen. sing. -

в) tinctura, ae f (simplex, icis ) -
Gen. sing. -

г) decoctum, i n ( recens, ntis ) -
Gen. sing. -

Завдання 3. Перекласти латинською мовою:
Змішай, щоб утворився збір -

рак шлунка -

настойка м’яти -

легеня -

Завдання 4. Підкреслити терміноелементи, записати їх значення:
zoophobia -
oncologia -
paediater -
САМОСТІЙНА РОБОТА № 11
для перевірки знань студентів

Варіант 5

Завдання 1. Перекласти рецепт латинською мовою:

Візьми: Ртуть амідохлориду 0,3
Найкращий вазелін 10,0
Змішай, нехай утвориться мазь
Видай.
Познач: Змащувати шкіру 1 раз на день.


Завдання 2. Узгодити прикметник з іменником, записати в
родовому відмінку однини:

а) unguentum, i n ( niger, gra, grum) -
Gen. sing. -

б) sirupus, i m ( frigidus, a, um ) -
Gen. sing. -

в) ligamentum, i n ( brevis, e ) -
Gen. sing. -

г) mixtura, ae f ( recens, ntis ) -
Gen. sing. -

Завдання 3. Перекласти латинською мовою:
Змішай, щоб утворилась свічка -

настій валеріани -

гострий -

хвороба -

Завдання 4. Підкреслити терміноелементи, записати їх значення:
rhinorrhagia -
proctospasmus -
dysuria -
Контрольна робота № 1
з фонетики

Варіант І
Завдання 1. Розділити слово на склади, позначити довготу або
короткість голосного другого складу, поставити наголос:

glutaeus, medicamentum, vertebra, scaphoideus.

Завдання 2. Перекласти латинською мовою:
Лікар -
Кров -
Настойка -
Артерія -

Завдання 3. Навести приклади слів з дифтонгом:
Au -
Eu -


Контрольна робота № 1
з фонетики

Варіант 2
Завдання 1. Розділити слово на склади, позначити довготу або
короткість голосного другого складу, поставити наголос:

palpebra, remedium, ligamentum, fractura.

Завдання 2. Перекласти латинською мовою:
хребець -
відвар -
алое -
пухлина -

Завдання 3. Як читається буква С? Навести приклади.
Контрольна робота № 1
з фонетики


Варіант 3
Завдання 1. Розділити слово на склади, позначити довготу або
короткість голосного другого складу, поставити наголос:

oleum, suppositorium, affluxus, cellula.

Завдання 2. Перекласти латинською мовою:
людина -
трава -
крапля -
голова -

Завдання 3. Як читається буква І? Навести приклади.Контрольна робота № 1
з фонетики


Варіант 4

Завдання 1. Розділити слово на склади, позначити довготу або
короткість голосного другого складу, поставити наголос:

processus, instrumentum, arteria, quadruplex.

Завдання 2. Перекласти латинською мовою:
життя -
зв’язка -
трава -
пухлина -

Завдання 3. В яких префіксах вживається буква У? Навести приклади.Контрольна робота № 1
з фонетики


Варіант 5

Завдання 1. Розділити слово на склади, позначити довготу або
короткість голосного другого складу, поставити наголос:

curatio, oleum, contraho, clavicula.

Завдання 2. Перекласти латинською мовою:
око -
вухо -
повітря -
настойка -

Завдання 3. Як читається буквосполучення ch, ph? Навести приклади.

Контрольна робота № 1
з фонетики


Варіант 6

Завдання 1. Розділити слово на склади, позначити довготу або
короткість голосного другого складу, поставити наголос:

homo, vena, palpebra, puer.

Завдання 2. Перекласти латинською мовою:
мазь -
корінь -
суглоб -
настойка -

Завдання 3. Як читається буквосполучення rh, th? Навести приклади.

Контрольна робота № 1
з фонетики


Варіант 7

Завдання 1. Розділити слово на склади, позначити довготу або
короткість голосного другого складу, поставити наголос:

columna, vertebra, apex, curatio.
Завдання 2. Перекласти латинською мовою:
основа -
тварина -
алое -
пухлина -
Завдання 3. Як читається дифтонги ае, ое? Навести приклади.


Контрольна робота № 1
з фонетики

Варіант 8

Завдання 1. Розділити слово на склади, позначити довготу або
короткість голосного другого складу, поставити наголос:

oriza, paries, cerebrum, fractura.

Завдання 2. Перекласти латинською мовою:
ребро -
відвар -
череп -
розчин -
Завдання 3. Як читається склад ti ? Навести приклади.
Контрольна робота № 1
з фонетики


Варіант 9

Завдання 1. Розділити слово на склади, позначити довготу або
короткість голосного другого складу, поставити наголос:

pulmo, ligamentum, maxxila, aethereus.

Завдання 2. Перекласти латинською мовою:
зуб -
м’ята -
вода -
ребро -
Завдання 3. Як читається буква z ? Навести приклади.Контрольна робота № 2
на тему « Іменники І і ІІ відмін»

В А Р І А Н Т № 1

Завдання1. Виділити в іменниках суфікси, перекласти їх:
Alcoholismus, i m -
circulus, i m -
ventriculus, i m -
Analginum, i n -
Corvalolum, i n -
bronchiolus, i m -
fundamentum, i n -

Завдання № 2. Записати українські терміни, перекласти їх латинською мовою:
Алтей - пухлина -
зв’язка - хребець -
настойка - рана -
розтин нирки - кровотеча -
мікстура - давати -
крапля - таблетка -
розчин - свічка -
кисть руки -

Завдання № 3. Провідміняти іменники:
cerebrum, i n - мозок;
cellula, ae f - клітина;
nasus, i m - ніс.

Завдання № 4. Визначити відміну іменників:
columna, ae f -
costa, ae f -
canalis, is m -
genu, us n -
angulus, i m -
hiatus, us m -
sternum, i n -
incus, udis f -
os, ossis n -
scabies, ei f -
skeleton, i n -
systema, atis n -

Завдання № 5. Перекласти латинською мовою:
м’язи спини -
рак шлунка -
хвороби нервів -
шви черепа -
лист красавки -
дистильована вода -
перелом руки -
настойка йоду -Контрольна робота № 2
на тему « Іменники І і ІІ відмін»

В А Р І А Н Т № 2

Завдання1. Виділити в іменниках суфікси, перекласти їх:
iodismus, i m -
ichthyolum, i n -
Dibazolum i n -
ventriculus, i m -
morphismus, i m -
Penicillinum, i n -
tuberculum i n -

Завдання № 2. Записати українські терміни, перекласти їх латинською мовою:
папір - відвар -
молочна залоза - склянка -
пілюля - екстракт -
настій - змішувати -
міхур - свічка -
переливання - алое -
розлад живлення - мазь -
спина -

Завдання № 3. Провідміняти іменники:
vesica, ae f - міхур;
skeleton, i n - скелет;
сancer, cri m - рак.

Завдання № 4. Визначити відміну іменників:
fovea, ae f -
vertebra, ae f -
axis, is m -
sinus, us m -
musculus, i m -
paries, etis m -
rete, is n -
ostium, i n -
species, ei f -
dolor, oris m -
flos, floris m -
Kallium, ii n -

Завдання № 5. Перекласти латинською мовою:
м’язи шиї -
перелом ключиці -
пілюльна маса -
настойка трави -
порожнина носа -
шийка ребра -
рак губи -
персикове масло -
Контрольна робота № 3
на тему «Іменники і прикметники І та ІІ відмін. Рецепти».


В А Р І А Н Т № 1

Перекласти рецепт латинською мовою:

Візьми: Магнезії паленої 20,0
Води дистильованої 120 мл.
Змішай. Видай.
Познач: По 1 ст. ложці через кожні 10 хвилин при отруєнні кислотами( перед вживанням зболтувати).


Узгодити прикметники з іменниками і перекласти українською мовою:
pharmacopola, ae m ( bonus, a, um)
infusum, і n ( calidus, a, um )
sutura, ae f ( squamosus, a, um )
humerus, і m ( dexter, tra, trum )


Узгоджені прикметники з іменниками поставити у родовому відмінку однини і множини ( Gen. sing. et Gen. plur. ).


Перекласти латинською мовою:
Видай мазь у вощеному папері

Сухий екстракт

Змішай, щоб утворився збір

Перелом ключиці

Персикове масло


Утворити два – три терміна з терміноелементом - phobia.


Контрольна робота № 3
на тему «Іменники і прикметники І та ІІ відмін. Рецепти».


В А Р І А Н Т № 2

Перекласти рецепт латинською мовою:

Візьми: Йодоформу 10,0
Гліцерину 90 мл.
Змішай. Видай.
Познач: Для втирання.


Узгодити прикметники з іменниками і перекласти українською мовою:
unguentum, i n ( compositus, a, um)
lobus, і m (dexter, tra, trum)
periodus, i f ( criticus, a, um )
aqua, ae f ( destillatus, a, um )


Узгоджені прикметники з іменниками поставити у родовому відмінку однини і множини ( Gen. sing. et Gen. plur. ).


Перекласти латинською мовою:
Видай у темній склянці

В ампулах

Змішай, щоб утворилась свічка

Перелом лівої ключиці

Касторове масло.


Утворити два – три терміна з терміноелементом - rrhagia.Контрольна робота № 3
на тему «Іменники і прикметники І та ІІ відмін. Рецепти».


В А Р І А Н Т № 3

Перекласти рецепт латинською мовою:

Візьми: Йоду чистого 0,03
Калію йодиду 0,3
Гліцерину 30 мл.
Масла м’яти перцової три краплі
Змішай, щоб утворилась мазь.
Видай.
Познач: Для змащування гортані.


Узгодити прикметники з іменниками і перекласти українською мовою:
bolus, i f ( albus, a, um)
unguentum, і n (niger, gra, grum)
sirupus, i m ( frigidus, a, um )
camphora, ae f ( tritus, a, um )


Узгоджені прикметники з іменниками поставити у родовому відмінку однини і множини ( Gen. sing. et Gen. plur. ).


Перекласти латинською мовою:
Нехай буде змішано

В таблетках

Масло какао для свічок

Перелом правої лопатки

Олівкове масло


Утворити два – три терміна з терміноелементом - logus.
Контрольна робота № 3
на тему «Іменники і прикметники І та ІІ відмін. Рецепти».


В А Р І А Н Т № 4

Перекласти рецепт латинською мовою:

Візьми: Іхтіолу 4,0
Цинку оксиду
Крохмалю по 10,0
Змішай, щоб утворилась паста.
Видати.
Позначити: Зовнішнє.


Узгодити прикметники з іменниками і перекласти українською мовою:
extractum, i n ( fluidus, a, um)
methodus, і f ( novus, a, um)
oleum, i n ( purus, a, um )
tinctura, ae f ( amarus, a, um )


Узгоджені прикметники з іменниками поставити у родовому відмінку однини і множини ( Gen. sing. et Gen. plur. ).


Перекласти латинською мовою:
На один прийом

В ампулах

Нехай буде змішано, видано

Перелом лівого ребра

Камфорне масло.


Утворити два – три терміна з терміноелементом - therapia.

Контрольна робота № 3
на тему «Іменники і прикметники І та ІІ відмін. Рецепти».


В А Р І А Н Т № 5

Перекласти рецепт латинською мовою:

Візьми: Хлороформу
Олії соняшникової по 20 мл.
Змішай, щоб утворився лінімент.
Видай.
Познач: Для розтирання шкіри.


Узгодити прикметники з іменниками і перекласти українською мовою:
remedium, ii n ( hypnoticus, a, um)
ligamentum, і n ( latus, a, um)
collega, ae m ( verus, a, um )
linea, ae f ( albus, a, um )


Узгоджені прикметники з іменниками поставити у родовому відмінку однини і множини ( Gen. sing. et Gen. plur. ).


Перекласти латинською мовою:
Вода перцової м’яти

Настойка валеріани

Нехай буде позначено

Розлад травлення

Видай в ампулах.


Утворити два – три терміна з терміноелементом - logia.


Контрольна робота № 3
на тему «Іменники і прикметники І та ІІ відмін. Рецепти».


В А Р І А Н Т № 6

Перекласти рецепт латинською мовою:

Візьми: Настойки гіркої
Настойки ревеню по 15 мл.
Змішай. Видай.
Познач: По 20-30 крапель тричі на день перед їдою.


Узгодити прикметники з іменниками і перекласти українською мовою:
musculus, i m ( rectus, a, um)
palatum, і n ( osseus, a, um)
charta, ae f ( ceratus, a, um )
tinctura, ae f ( aethereus, a, um )


Узгоджені прикметники з іменниками поставити у родовому відмінку однини і множини ( Gen. sing. et Gen. plur. ).


Перекласти латинською мовою:
Рак матки

В желатинових капсулах

Змішай, нехай утвориться емульсія

Стерилізуй!

Касторове масло.


Утворити два – три терміна з терміноелементом - trophia.Контрольна робота № 3
на тему «Іменники і прикметники І та ІІ відмін. Рецепти».


В А Р І А Н Т № 7

Перекласти рецепт латинською мовою:

Візьми: Настойки валеріани
Настойки конвалії по 10 мл.
Настойки красавки 5 мл.
Ментолу 0,2
Змішай. Видай.
Познач: По 20-25 крапель тричі на день.


Узгодити прикметники з іменниками і перекласти українською мовою:
remedium ii n ( purgativus, a, um)
morbus, і m ( contagiosus, a, um )
diameter, tri f ( rectus, a, um )
costa, ae f ( verus, a, um )


Узгоджені прикметники з іменниками поставити у родовому відмінку однини і множини ( Gen. sing. et Gen. plur. ).


Перекласти латинською мовою:
Рак легень

Відвар кори крушини

Повтори

Перелом лівої ключиці

Пілюльна маса.


Утворити два – три терміна з терміноелементом - ectomia.

Контрольна робота № 3
на тему «Іменники і прикметники І та ІІ відмін. Рецепти».


В А Р І А Н Т № 8

Перекласти рецепт латинською мовою:

Візьми: Кодеїну фосфату
Фенобарбіталу по 1,0
Калію броміду
Натрію броміду по 7,0
Нітрату натрію 1,0
Дистильованої води до 300 мл.
Змішай.
Видай.
Познач.

Узгодити прикметники з іменниками і перекласти українською мовою:
organon, i n ( externus, a, um)
extractum, і n ( siccus, a, um)
oculus, i m ( sinister, tra, trum )
gutta, ae f ( oleosus, a, um )


Узгоджені прикметники з іменниками поставити у родовому відмінку однини і множини ( Gen. sing. et Gen. plur. ).


Перекласти латинською мовою:
Рак шлунка
В капсулах
Змішай, щоб утворились пілюлі
Хвороби нервів
Рицинове масло


Утворити два – три терміна з терміноелементом - tonia.Контрольна робота № 3
на тему «Іменники і прикметники І та ІІ відмін. Рецепти».


В А Р І А Н Т № 9

Перекласти рецепт латинською мовою:

Візьми: Ментолу 0,1
Персикового масла 10,0
Змішати. Видати.
Позначити: Для інгаляцій при трахеіті.


Узгодити прикметники з іменниками і перекласти українською мовою:
unguentum, i n ( flavus, a, um)
nervus, і m ( profundus, a, um )
periodus, i f ( criticus, a, um )
clavicula, ae f ( dexter, tra, trum )


Узгоджені прикметники з іменниками поставити у родовому відмінку однини і множини ( Gen. sing. et Gen. plur. ).


Перекласти латинською мовою:
Нехай буде повторено

Хронічна хвороба

У вощеному папері

Перелом ребер і ключиці

Вода м’яти.


Утворити два – три терміна з терміноелементом - tomia.Контрольна робота № 3
на тему «Іменники і прикметники І та ІІ відмін. Рецепти».


В А Р І А Н Т № 10

Перекласти рецепт латинською мовою:

Візьми: Ментолу 2,0
Олії соняшникової 20,0
Змішай. Видай.
Познач: Ментолове масло.


Узгодити прикметники з іменниками і перекласти українською мовою:
ligamentum, i n ( transversus, a, um)
paediater, trі m ( bonus, a, um ))
extractum, i n ( fluidus, a, um )
tinctura, ae f ( amarus, a, um )


Узгоджені прикметники з іменниками поставити у родовому відмінку однини і множини ( Gen. sing. et Gen. plur. ).


Перекласти латинською мовою:
Візьми краплі настойки м’яти

В капсулах

Змішай, щоб утворилась рідка мазь

Перелом ліктевої кістки

Для зовнішнього вживання.


Утворити два – три терміна з терміноелементом - rrhagia.Контрольна робота № 3
на тему «Іменники і прикметники І та ІІ відмін. Рецепти».


В А Р І А Н Т № 11

Перекласти рецепт латинською мовою:

Візьми: Екстракту красавки 0,015
Масла какао скільки потрібно, щоб утворилась свічка.
Видати такі дози числом 10.
Позначити: По 1 свічці двічі на день у пряму кишку.


Узгодити прикметники з іменниками і перекласти українською мовою:
morbus, i m ( contagiosus, a, um)
collega, ae m ( verus, a, um)
remedium, ii n ( compositus, a, um )
camphora, ae f ( tritus, a, um )


Узгоджені прикметники з іменниками поставити у родовому відмінку однини і множини ( Gen. sing. et Gen. plur. ).


Перекласти латинською мовою:
Видай мікстуру в темній склянці

Для внутрішнього вживання

Очне яблуко

Перелом плечової кістки

Пілюльна маса.


Утворити два – три терміна з терміноелементом - aemia.Контрольна робота № 3
на тему «Іменники і прикметники І та ІІ відмін. Рецепти».


В А Р І А Н Т № 12

Перекласти рецепт латинською мовою:

Візьми: Настою листя сени 10,0 – 150 мл.
Сиропу ревеню 30,0
Змішай. Видай.
Познач: По 1 ст. ложці вранці та на ніч.


Узгодити прикметники з іменниками і перекласти українською мовою:
bolus, i f ( flavus, a, um)
musculus, і m ( longus, a, um )
remedium, ii n ( hypnoticus, a, um )
charta, ae f ( paraffinatus, a, um )


Узгоджені прикметники з іменниками поставити у родовому відмінку однини і множини ( Gen. sing. et Gen. plur. ).


Перекласти латинською мовою:
Кут ребра

Рак матки

Праве око

Змішай, нехай утвориться пілюльна маса

Для ін’єкцій .


Утворити два – три терміна з терміноелементом - therapia.КОНТРОЛЬНА РОБОТА № 4
на тему: «Іменники ІІІ відміни. Прикметники третьої відміни».

Варіант 1

Завдання 1. Провідміняти: corpus sanum - здорове тіло;
gutta dent
·lis - зубна крапля.


Завдання 2. Перекласти українською мовою:

Carcin
·ma mammae –
Morbus odontog
·nus -
Musc
·li bicip
·tes et tricip
·tes –
Caput breve –
Os sacrum –
Cristae sacr
·les –
Vena centr
·lis ret
·nae -

Завдання 3. Узгодити прикметники з іменниками і перекласти
українською мовою:
а) vulnus,
·ris n ( punctus, a, um ) –

б) pars, rtis f ( aequ
·lis, e ) –

в) nux, nucis f ( vom
·cus, a, um ) –

г) camphora, ae f ( tritus, a, um ) –

д) corpus,
·ris n ( compos
·tus, a, um ) –

е) succus, і m ( simplex,
·cis ) –

ж) solutio,
·nis f ( aqu
·sus, a, um ) –

з) atrium, ii n ( dexter, tra, trum ) -


Завдання 4. Узгоджені прикметники з іменниками поставити в Gen. sing. et Gen. plur.

Завдання 5. Перекласти латинською мовою:
Корінь валеріани –
Ліки для зовнішнього вживання -
Перелом лівого бедра –
Проста настойка опію –
Плечовий суглоб –
Солодкий сироп -
Рак шлунка –
Змішай, щоб утворився збір -
В темній склянці –
На один прийом -

Завдання 6. Перекладіть рецепти латинською мовою:

Візьми: Екстракту красавки 0,015
Масла какао скільки потрібно, щоб утворилась свічка.
Видати такі дози числом 10.
Позначити: По 1 свічці двічі на день у пряму кишку.


Візьми: Ментолу 0,5
Оксиду цинку
Тальку по 25,0
Змішай, щоб утворився порошок.
Видай. Познач: Присипка.

Завдання 7. Рецепти із завдання №6 записати у скороченому вигляді.Завдання 8. Напишіть два терміни з терміноелементом - ptosis і
перекладіть їх українською мовою.
КОНТРОЛЬНА РОБОТА № 4
на тему: «Іменники ІІІ відміни. Прикметники третьої відміни».


Варіант 2

Завдання 1. Провідміняти: os tempot
·le - скронева кістка;
tumor benignus - доброякісна пухлина.


Завдання 2. Перекласти українською мовою:
Os pariet
·le –
Papilla lacrim
·lis –
Da tales doses num
·ro –
Musculus teres –
Pars aequ
·lis –
Bronch
·tis chron
·ca -
Fract
·ra ossium pedis -

Завдання 3. Узгодити прикметники з іменниками і перекласти
українською мовою:

а) sapo,
·nis m ( vir
·dis, e ) –

б) dolor,
·ris m ( acer, cris, cre ) –

в) dosis, is f ( max
·mus, a, um ) –

г) unguentum, i n ( simplex,
·cis ) –

д) mens, ntis f ( sanus, a, um ) –

е) aether,
·ris m ( aethyl
·cus, a, um ) –

ж) capsula, ae f ( gelatin
·sus, a, um ) –

з) ren, renis m ( dexter, tra, trum ) -


Завдання 4. Узгоджені прикметники з іменниками поставити в Gen. sing. et Gen. plur.
Завдання 5. Перекладіть латинською мовою:

Корінь солодки –
Перелом правої ключиці -
Ліки для внутрішнього вживання –
Лобна кістка -
Проста настойка валеріани –
Рак матки -
В желатинових капсулах –
Виразка шлунку -
Змішай, нехай утворить свічка –
Пілюльна масса -
Завдання 6. Перекладіть рецепти латинською мовою:

Візьми: Порошку листя наперстянки 0,05
Цукру 0,2
Змішай, щоб утворився порошок.
Видай такі дози числом 12.
Познач: По 1 порошку тричі на день.

Візьми: Відвару кори крушини 20,0 : 200 мл.
Сульфату натрію 20,0
Змішай. Видай.
Познач: По 1 ст.ложці вранці і ввечері.

Завдання 7. Рецепти із завдання №6 записати у скороченому вигляді.


Завдання 8. Напишіть два терміни з терміноелементом - stasis і
перекладіть їх українською мовою.


Підсумкова контрольна робота за семестр

Варіант № 1

Завдання 1. Перекласти рецепт:

Візьми: Амідопірину
Анальгіну по 0,25
Видай таких доз числом 6 в таблетках
Познач: По 1 таблетці 3 рази на день.

Завдання 2. Записати цей рецепт зі скороченнями:

Рецепт із завдання № 1

Завдання 3. Узгодити іменники з прикметниками, записати їх в
родовому однини ( Gen. Sing. ):

а) extractum, i n ( fluidus, a, um )

б) infusum, i n ( amarus, a, um )

в) magnesia, ae f ( ustus, a, um )

г) morbus, i m ( gravis, e )

д) pars, partis f ( aequalis, e )

е) semen, inis n ( dulcis, e )

Завдання 3. Перекласти латинською:

1) В темній склянці
2) Масло какао
3) Змішай, щоб утворилась свічка
4) Перелом
5) Лопатка

Завдання 4. Підкреслити терміноелементи, записати їх значення:
1) hypotonia

2) haematologia

3) hydrotherapia
Підсумкова контрольна робота за семестр

Варіант № 2

Завдання 1. Перекласти рецепт:

Візьми: Хінозолу
Борної кислоти по 0,2
Масла какао, скільки потрібно
Змішай, щоб утворилась мазь.
Видай таких доз числом 6.
Познач: Змазувати 3 рази на день.

Завдання 2. Записати цей рецепт зі скороченнями:

Рецепт із завдання № 1

Завдання 3. Узгодити іменники з прикметниками, записати їх в
родовому однини ( Gen. Sing. ):

а) foramen, inis n ( magnus, a, um )

б) spiritus, us m (aethylicus, a, um )

в) dosis, is f ( maximus, a, um )

г) sapo, onis m ( viridis, e )

д) partus, us m ( gravis, e )

е) os, ossis n ( temporalis, e )

Завдання 3. Перекласти латинською:
1) В желатинових капсулах
2) Відвар валеріани
3) Змішай, щоб утворився порошок
4) Червоний
5) Недокрів’я
Завдання 4. Підкреслити терміноелементи, записати їх значення:
1) monophobia

2) oncologia

3) osteoblastus
Підсумкова контрольна робота за семестр

Варіант № 3

Завдання 1. Перекласти рецепт:

Візьми: Екстракту трави термопсіса
Порошкового опію по 0,01
Натрію гідрокарбонату 0,2
Змішай.
Видай таких доз числом 10.
Познач: По 1 таблетці 3 рази на день.

Завдання 2. Записати цей рецепт зі скороченнями:

Рецепт із завдання № 1

Завдання 3. Узгодити іменники з прикметниками, записати їх в
родовому однини ( Gen. Sing. ):
а) vulnus, eris n ( purus, a, um )

б) solutio, onis f ( aquosus, a, um )

в) vena, ae f ( internus, a, um )

г) succus, i m ( simplex, icis )

д) status, us m ( praesens, ntis )

е) fructus, us m ( dulcis, e )

Завдання 3. Перекласти латинською:
1) У вощеному папері
2) Настій валеріани
3) Змішай, щоб утворився збір
4) Череп
5) Ніс

Завдання 4. Підкреслити терміноелементи, записати їх значення:
1) bronchoscopia

2) hypothermia

3) apathia
Підсумкова контрольна робота за семестр

Варіант № 4

Завдання 1. Перекласти рецепт:

Візьми: Настою кореня валеріани 0,1 – 100 мл.
Натрію бензоату 10 мл.
Простого сиропу 20,0
Змішай.
Видай.
Познач: По 1 чайній ложці 3-5 разів на день.

Завдання 2. Записати цей рецепт зі скороченнями:

Рецепт із завдання № 1

Завдання 3. Узгодити іменники з прикметниками, записати їх в
родовому однини ( Gen. Sing. ):

а) camphora, ae f ( tritus, a, um )

б) tumor, oris m ( malignus, a, um )

в) auris, is f ( sinister, tra, trum )

г) succus, i m (recens, ntis )

д) unguentum, i n ( simplex, icis )

е) typhus, i m ( abdominalis, e )

Завдання 3. Перекласти латинською:
1) В капсулах
2) Настойка календули
3) Змішай, щоб утворилась паста
4) Інструментальний огляд шлунка
5) Розчин
Завдання 4. Підкреслити терміноелементи, записати їх значення:
1) haemophilia

2) mastopathia

3) gastrospasmus
Підсумкова контрольна робота за семестр

Варіант № 5

Завдання 1. Перекласти рецепт:

Візьми: Рідкої смоли 3,75
Натрію гідрокарбонату 7,75
Екстракту алтея, скільки потрібно
Змішай, щоб утворилась маса.
Видай.
Познач: По 1 пілюлі 3 рази на день.

Завдання 2. Записати цей рецепт зі скороченнями:

Рецепт із завдання № 1

Завдання 3. Узгодити іменники з прикметниками, записати їх в
родовому однини ( Gen. Sing. ):

а) sirupus, i m ( simplex, icis )

б) flos, floris m ( albus, a, um )

в) medicus, i m ( bonus, a, um )

г) oculus, i m ( dexter, tra, trum )

д) pars, partis f ( lateralis, e )

е) dies, ei f ( criticus, a, um )

Завдання 3. Перекласти латинською:
1) В таблетках
2) Настойка сенни
3) Змішай, щоб утворилась мазь
4) Живіт
5) Кора
Завдання 4. Підкреслити терміноелементи, записати їх значення:
1) haemorrhagia

2) cardeologia

3) dysphagia
Підсумкова контрольна робота за семестр

Варіант № 6

Завдання 1. Перекласти рецепт:

Візьми: Діуретину 4,0
Води перцової м’яти
Дистильованої води по 60 мл.
Змішай.
Видай.
Познач: По 1 столовій ложці 3 рази на день.

Завдання 2. Записати цей рецепт зі скороченнями:

Рецепт із завдання № 1

Завдання 3. Узгодити іменники з прикметниками, записати їх в
родовому однини ( Gen. Sing. ):

а) linea, ae f ( obliquus, a, um )

б) nephritis, tidis f ( chronicus, a, um )

в) tinctura, ae f ( simplex, icis )

г) mens, mentis f ( sanus, a, um )

д) decoctum, i n ( recens, ntis )

е) herba, ae f ( vernalis, e )

Завдання 3. Перекласти латинською:
1) В парафіновому папері
2) Настойка конвалії
3) Змішай, щоб утворилась пілюльна маса
4) Ребро
5) Молочна залоза
Завдання 4. Підкреслити терміноелементи, записати їх значення:
1) hypertrophia

2) spasmophilia

3) asthenia
Підсумкова контрольна робота за семестр

Варіант № 7

Завдання 1. Перекласти рецепт:

Візьми: Порошку кореня ревеню
Тертої магнезії по 0,3
Екстракту беладонни 0,015
Змішай, щоб утворився порошок.
Видай таких доз числом 10.
Познач: Присипка.

Завдання 2. Записати цей рецепт зі скороченнями:

Рецепт із завдання № 1

Завдання 3. Узгодити іменники з прикметниками, записати їх в
родовому однини ( Gen. Sing. ):

а) corpus, oris n ( compositus, a, um )

б) nux, nucis f ( varius, a, um )

в) camphora, ae f ( tritus, a, um )

г) fructus, us m ( dulcis, e )

д) tinctura, ae f ( simplex, icis )

е) pars, partis f ( aequalis, e )

Завдання 3. Перекласти латинською:
1) В ампулах
2) Корінь валеріани
3) Для зовнішнього вживання
4) Рак шлунка
5) Зв’язка
Завдання 4. Підкреслити терміноелементи, записати їх значення:
1) zoophobia

2) oncologia

3) paediater
Підсумкова контрольна робота за семестр

Варіант № 8

Завдання 1. Перекласти рецепт:

Візьми: Настою кореня алтея 180 мл.
Сиропу солодки 2100 мл.
Змішай.
Видай.
Познач: По 1 столовій ложці через 3 години.

Завдання 2. Записати цей рецепт зі скороченнями:

Рецепт із завдання № 1

Завдання 3. Узгодити іменники з прикметниками, записати їх в
родовому однини ( Gen. Sing. ):

а) unguentum, i n ( niger, gra, grum )

б) sirupus, i m ( frigidus, a, um )

в) bolus, i f ( albus, a, um )

г) mixtura, ae f ( recens, ntis )

д) ligamentum, i n ( brevis, e )

е) remedium, ii n ( simplex, icis )

Завдання 3. Перекласти латинською:
1) В темній склянці
2) Настойка м’яти
3) Змішай, щоб утворилась мазь
4) Людина
5) Легеня

Завдання 4. Підкреслити терміноелементи, записати їх значення:
1) thermotherapia

2) oncologus

3) osteologia
Підсумкова контрольна робота за семестр

Варіант № 9

Завдання 1. Перекласти рецепт:

Візьми: Рідкого натрію
Білої глини по 10,0
Гліцерину 1,2
Змішай, щоб утворилась паста
Видай.
Познач: Пасту втирати 2-3 місяці.

Завдання 2. Записати цей рецепт зі скороченнями:

Рецепт із завдання № 1

Завдання 3. Узгодити іменники з прикметниками, записати їх в
родовому однини ( Gen. Sing. ):

а) linea, ae f ( albus, a, um )

б) musculus, i m ( rectus, a, um )

в) infusum, i n ( frigidus, a, um )

г) collega, ae m ( verus, f, um )

д) oculus, i m ( dexter, tra, trum )

е) injectio, onis f ( intramuscularis, e )

Завдання 3. Перекласти латинською:
1) Кора дуба
2) Настій валеріани
3) Змішай, щоб утворилась свічка
4) Гострий
5) Хвороба
Завдання 4. Підкреслити терміноелементи, записати їх значення:
1) rhinorrhagia

2) dysuria

3) hydrotherapia
Підсумкова контрольна робота за семестр

Варіант № 10

Завдання 1. Перекласти рецепт:

Візьми: Саліцилової кислоти 2,0
Галуну
Тальку по 50,0
Змішай.
Видай.
Познач: Присипка.

Завдання 2. Записати цей рецепт зі скороченнями:

Рецепт із завдання № 1

Завдання 3. Узгодити іменники з прикметниками, записати їх в
родовому однини ( Gen. Sing. ):

а) atrium, ii n ( dexter, tra, trum )

б) visus, us m ( bonus, a, um )

в) dosis, is f ( maximus, a, um )

г) sapo, onis m ( viridis, e )

д) margo, inis m ( recipitalis, e )

е) elixir, iris m ( pectoralis, e )

Завдання 3. Перекласти латинською:
1) Рідкий екстракт
2) В крохмальних капсулах
3) Змішай, щоб утворилась мікстура
4) Пересадка
5) Протиотрута
Завдання 4. Підкреслити терміноелементи, записати їх значення:
1) anaemia

2) nephropathia

3) hypertonia
Підсумкова контрольна робота за семестр

Варіант № 11

Завдання 1. Перекласти рецепт:

Візьми: Скипидару очищеного
Масла белени
Хлороформу по 25 мл.
Змішай, щоб утворився лінімент
Видай.
Познач: Розтирання.

Завдання 2. Записати цей рецепт зі скороченнями:

Рецепт із завдання № 1

Завдання 3. Узгодити іменники з прикметниками, записати їх в
родовому однини ( Gen. Sing. ):

а) bolus, i f ( flavus, a, um )

б) musculus, i m (obliquus, a, um )

в) auris, is f ( sinister, tra, trum )

г) tumor, oris m ( malignus, a, um )

д) vena, ae f ( pulmonalis, e )

е) decoctum, i n ( recens, ntis )

Завдання 3. Перекласти латинською:
1) В таблетках
2) Дистильована вода
3) Змішай, щоб утворилась паста
4) Зовнішній
5) Палений
Завдання 4. Підкреслити терміноелементи, записати їх значення:
1) proctospasmus

2) neurotomia

3) erythrocytus
Підсумкова контрольна робота за семестр

Варіант № 12

Завдання 1. Перекласти рецепт:

Візьми: Відвару кори крушини 20,0 – 200 мл.
Сульфату натрію 20,0
Змішай.
Видай.
Познач: По 1 столовій ложці вранці та ввечері.

Завдання 2. Записати цей рецепт зі скороченнями:

Рецепт із завдання № 1

Завдання 3. Узгодити іменники з прикметниками, записати їх в
родовому однини ( Gen. Sing. ):

а) charta, ae f ( paraffinatus, a, um )

б) crystallus, i f ( niger, gra, grum )

в) palatum, i n ( osseus, a, um )

г) usus, us m ( internus, a, um )

д) partus, us m ( gravis, e )

е) flos, floris m ( albus, a, um )

Завдання 3. Перекласти латинською:
1) В темній склянці
2) Розчин
3) Змішай, щоб утворилась пілюльна маса
4) Зуб
5) Хрящ

Завдання 4. Підкреслити терміноелементи, записати їх значення:
1) cholestasis

2) gastrospasmus

3) hydrophobia
Підсумкова контрольна робота за семестр

Варіант № 13

Завдання 1. Перекласти рецепт:

Візьми: Дерматолу 10,0
Цинку оксиду 20,0
Тальку 30,0
Змішай, щоб утворився порошок
Видай.
Познач: Присипка.

Завдання 2. Записати цей рецепт зі скороченнями:

Рецепт із завдання № 1

Завдання 3. Узгодити іменники з прикметниками, записати їх в
родовому однини ( Gen. Sing. ):

а) flos, floris m ( ruber, bra, brum )

б) dosis, is f ( medius, a, um )

в) articulatio, onis f ( compositus, a, um )

г) sirupus, us m ( simplex, icis )

д) os, ossis n ( temporalis, e )

е) color, oris m ( acer, acris, acre )

Завдання 3. Перекласти латинською:
1) В желатинових капсулах
2) Тіло
3) Змішай, щоб утворився збір
4) Рот
5) Локтева кістка
Завдання 4. Підкреслити терміноелементи, записати їх значення:
1) myologia

2) stomatologia

3) thermootherapia
Підсумкова контрольна робота за семестр

Варіант № 14

Завдання 1. Перекласти рецепт:

Візьми: Тетраборату натрію 2,5
Гліцерину 5,0
Етилового спирту 10,0
Змішай.
Видай.
Познач: Зовнішнє.

Завдання 2. Записати цей рецепт зі скороченнями:

Рецепт із завдання № 1

Завдання 3. Узгодити іменники з прикметниками, записати їх в
родовому однини ( Gen. Sing. ):

а) suppositorium, ii n ( compositus, a, um )

б) decoctum, i n ( amarus, a, um )

в) atrium, ii n ( sinister, tra, trum )

г) elixir, iris m ( pectoralis, e )

д) margo, inis m ( occipitalis, e )

е) fructus, us m ( dulcis, e )

Завдання 3. Перекласти латинською:
1) Відвару календули
2) Очне яблуко
3) Змішай, щоб утворилась пілюльна маса
4) Ніс
5) Піхва
Завдання 4. Підкреслити терміноелементи, записати їх значення:
1) phlebolithus

2) pharmacologus

3) gastrospasmus
Підсумкова контрольна робота за семестр

Варіант № 15

Завдання 1. Перекласти рецепт:

Візьми: Іхтіолу 0,1
Екстракту опію 0,0015
Масла какао 2,0
Змішай, щоб утворилась свічка.
Видай таких доз числом 10.
Познач: По 1-2 свічці 1-2 рази на день.

Завдання 2. Записати цей рецепт зі скороченнями:

Рецепт із завдання № 1

Завдання 3. Узгодити іменники з прикметниками, записати їх в
родовому однини ( Gen. Sing. ):

а) homo, inis m ( sapiens, entis )

б) vaselinum, i n ( albus, a, um )

в) glandula, ae f ( maximus, a, um )

г) morbus, i m ( chronicus, f, um )

д) pulvis, eris m ( simplex, icis )

е) status, us m ( praesens, ntis )

Завдання 3. Перекласти латинською:
1) Настойка валуріани
2) Біль
3) Змішай, щоб утворився порошок
4) Шлунок
5) Порожнина рота
Завдання 4. Підкреслити терміноелементи, записати їх значення:
1) myoma

2) hypertonia

3) nephrotomia
Підсумкова контрольна робота за семестр

Варіант № 16

Завдання 1. Перекласти рецепт:

Візьми: Відвару кори дуба 10,0 – 150 мл.
Галуну 2,0
Гліцерину 15 мл.
Змішай.
Видай.
Познач: Для полоскання порожнини рота.

Завдання 2. Записати цей рецепт зі скороченнями:

Рецепт із завдання № 1

Завдання 3. Узгодити іменники з прикметниками, записати їх в
родовому однини ( Gen. Sing. ):

а) infusum, i n ( frigidus, a, um )

б) pulvis, eris m ( niger, gra, grum )

в) gutta, ae f ( oleosus, a, um )

г) morbus, i m ( gravis, e )

д) radix, icis f ( dulcis, e )

е) processus, us m ( transversus, a, um )

Завдання 3. Перекласти латинською:
1) Настойка
2) Хребець
3) Змішай, щоб утворилась мазь
4) Печінка
5) Хвороба
Завдання 4. Підкреслити терміноелементи, записати їх значення:
1) cystolithus

2) oncologia

3) biologus
Підсумкова контрольна робота за семестр

Варіант № 17

Завдання 1. Перекласти рецепт:

Візьми: Іхтіолу 0,1
Екстракту опію 0,0015
Масла какао 2,0
Змішай, щоб утворилась свічка.
Видай таких доз числом 10.
Познач: По 1-2 свічці 1-2 рази на день.

Завдання 2. Записати цей рецепт зі скороченнями:

Рецепт із завдання № 1

Завдання 3. Узгодити іменники з прикметниками, записати їх в
родовому однини ( Gen. Sing. ):

а) pulmo, onis m ( dexter, tra, trum )

б) periodus, i f ( criticus, a, um )

в) remedium, ii n ( simplex, icis )

г) caput, itis n ( magnus, a, um )

д) mixtura, ae f ( recens, ntis )

е) os, ossis n ( frontalis, e )

Завдання 3. Перекласти латинською:
1) Артерія
2) Розчин
3) Змішай, щоб утворилась свічка
4) Тіло
5) Кора дуба
Завдання 4. Підкреслити терміноелементи, записати їх значення:
1) gastrospasmus

2) haematologia

3) topalgia
Підсумкова контрольна робота за семестр

Варіант № 18

Завдання 1. Перекласти рецепт:

Візьми: Очищеної сірки 0,3
Персикового масла 30 мл.
Змішай. Простерилізуй!
Видай.
Познач: Для внутрім’язових ін’єкцій .

Завдання 2. Записати цей рецепт зі скороченнями:

Рецепт із завдання № 1

Завдання 3. Узгодити іменники з прикметниками, записати їх в
родовому однини ( Gen. Sing. ):

а) vena, ae f ( pulmonalis, e )

б) pars, partis f ( basilaris, e )

в) tinctura, ae f ( simplex, icis )

г) fructus, us m ( amarus, a, um )

д) ligamentum, i n ( articularis, e )

е) solutio, onis f ( sterilisatus, a, um )

Завдання 3. Перекласти латинською:
1) Череп
2) Життя
3) Змішай, щоб утворився лінімент
4) Людина
5) М’ятна вода

Завдання 4. Підкреслити терміноелементи, записати їх значення:
1) phlebestasis

2) haematologia

3) orthopaedia
Підсумкова контрольна робота за семестр

Варіант № 19

Завдання 1. Перекласти рецепт:

Візьми: Настойки валеріани 10 мл.
Настойки красавки 5 мл.
Ментолу 0,2
Змішай.
Видай.
Познач: По 20-25 крапель тричі на день .

Завдання 2. Записати цей рецепт зі скороченнями:

Рецепт із завдання № 1

Завдання 3. Узгодити іменники з прикметниками, записати їх в
родовому однини ( Gen. Sing. ):

а) collega, ae m ( verus, a, um )

б) olleum, i n ( purus, a, um )

в) dolor, oris m ( acer, acris, acre )

г) cor, cordis n ( aegrotus, a, um )

д) succus, i m ( recens, ntis )

е) typhus, i m ( abdominalis, e )

Завдання 3. Перекласти латинською:
1) Ребро
2) Вухо
3) Настойка крушини
4) Людина
5) Хвороба
Завдання 4. Підкреслити терміноелементи, записати їх значення:
1) ophthalmologus

2) hydrotherapia

3) bronchoscopia
Підсумкова контрольна робота за семестр

Варіант № 20

Завдання 1. Перекласти рецепт:

Візьми: Настою трави термопсису 0,6 – 180 мл.
Натрію бензоату 4,0
Простого сиропу 200 мл.
Змішай.
Видай.
Познач: По 1 столовій ложці тричі на день .

Завдання 2. Записати цей рецепт зі скороченнями:

Рецепт із завдання № 1

Завдання 3. Узгодити іменники з прикметниками, записати їх в
родовому однини ( Gen. Sing. ):

а) exitus, us m ( letalis, e )

б) camphora, ae f ( tritus, a, um )

в) tumor, oris m ( malignus, a, um )

г) auris, is f ( sinister, tra, trum )

д) extractum, i n ( fluidus, a, um )

е) dosis, is f ( maximus, a, um )

Завдання 3. Перекласти латинською:
1) Череп
2) М’ята
3) Змішай, щоб утворилась свічка
4) Для ін’єкцій
5) Червоний
Завдання 4. Підкреслити терміноелементи, записати їх значення:
1) gastrotomia

2) urologia

3) mastopathia
Підсумкова контрольна робота за семестр

Варіант № 21

Завдання 1. Перекласти рецепт:

Візьми: Натрію тетраборату 2,0
Хініну гідро хлориду 1,5
Гліцерину 3,0
Змішай.
Видай.
Познач: Для тампонів .

Завдання 2. Записати цей рецепт зі скороченнями:

Рецепт із завдання № 1

Завдання 3. Узгодити іменники з прикметниками, записати їх в
родовому однини ( Gen. Sing. ):

а) sapo, onis m ( viridis, e )

б) foramen, inis n ( magnus, a, um )

в) dolor, oris m ( acer, acris, acre )

г) spiritus, us m ( aethylicus, a, um )

д) partus, us m ( gravis, e )

е) bolus, i f ( altus, a, um )

Завдання 3. Перекласти латинською:
1) Мазь
2) Зуб
3) Корінь
4) Для зовнішнього вживання
5) Рак шлунка
Завдання 4. Підкреслити терміноелементи, записати їх значення:
1) hypothermia

2) ophthalmologus

3) transfusio
Підсумкова контрольна робота за семестр

Варіант № 22

Завдання 1. Перекласти рецепт:

Візьми: Рідкої смоли
Зеленого мила по 15,0
Етилового спирту 95% - 15 мл.
Змішай, щоб утворилась рідка мазь.
Видай.
Познач: Для змазування рук .

Завдання 2. Записати цей рецепт зі скороченнями:

Рецепт із завдання № 1

Завдання 3. Узгодити іменники з прикметниками, записати їх в
родовому однини ( Gen. Sing. ):

а) bolus, i f ( flavus, a, um )

б) status, us m ( praesens, icis )

в) corpus, oris n ( compositus, a, um )

г) nux, nucis f ( varius, a, um )

д) ligamentum, i n ( latus, a, um )

е) atrium, ii n ( sinister, tra, trum )

Завдання 3. Перекласти латинською:
1) Рак
2) Голова
3) Таблетка
4) Для внутрішнього вживання
5) Рак матки
Завдання 4. Підкреслити терміноелементи, записати їх значення:
1) anaemia

2) hypertonia

3) phlebotomia
Підсумкова контрольна робота за семестр

Варіант № 23

Завдання 1. Перекласти рецепт:

Візьми: Трави адоніса весняного
Кореня ромашки
Води дистильованої по 0,2 мл.
Змішай, щоб утворився збір.
Видай.
Познач: По 1 столовій ложці тричі на день.

Завдання 2. Записати цей рецепт зі скороченнями:

Рецепт із завдання № 1

Завдання 3. Узгодити іменники з прикметниками, записати їх в
родовому однини ( Gen. Sing. ):

а) elixir, iris m ( pectoralis, e )

б) acidum, i n ( boricus, a, um )

в) capsula, ae f ( gelatinosus, a, um )

г) succus, i m ( gastricus, a, um )

д) oculus, i m ( dexter, tra, trum )

е) periodus, i f ( criticus, a, um )

Завдання 3. Перекласти латинською:
1) Папір восковий
2) Суглоб
3) Зв’язка
4) В таблетках
5) Персикове масло
Завдання 4. Підкреслити терміноелементи, записати їх значення:
1) psychopathia

2) leukaemia

3) biologia
Підсумкова контрольна робота за семестр

Варіант № 24

Завдання 1. Перекласти рецепт:

Візьми: Іхтіолу
Тальку по 10,0
Оксиду цинку
Етилового спирту 95% по 50,0
Змішай.
Видай.
Познач: Зовнішнє.

Завдання 2. Записати цей рецепт зі скороченнями:

Рецепт із завдання № 1

Завдання 3. Узгодити іменники з прикметниками, записати їх в
родовому однини ( Gen. Sing. ):
а) magnesia, ae f ( ustus, a, um )

б) decoctum, i n ( recens, ntis )

в) tumor, oris m ( malignus, a, um )

г) ventriculus, i m ( dexter, tra, trum )

д) bronchitis, itidis f ( chronicus, a, um )

е) cortex, icis m ( amarus, a, um )

Завдання 3. Перекласти латинською:
1) Молочна залоза
2) Біль
3) Живіт
4) В темній склянці
5) Ліки
Завдання 4. Підкреслити терміноелементи, записати їх значення:
1) pharmacologus

2) myalgia

3) hypotrophia
Підсумкова контрольна робота за семестр

Варіант № 25

Завдання 1. Перекласти рецепт:

Візьми: Солодкого настою сенни
Кори крушини по 15,0
Борної кислоти 0,3
Змішай, щоб утворився збір
Видай.
Познач: Для внутрішнього вживання .

Завдання 2. Записати цей рецепт зі скороченнями:

Рецепт із завдання № 1

Завдання 3. Узгодити іменники з прикметниками, записати їх в
родовому однини ( Gen. Sing. ):

а) morbus, i m ( chronicus, a, um )

б) dosis, is f ( minimus, a, um )

в) tinctura, ae f ( simplex, icis )

г) musculus, i m ( brevis, e )

д) homo, inis m ( sapiens, entis )

е) foramen, inis n ( frontalis, e )

Завдання 3. Перекласти латинською:
1) Живіт
2) Спирт
3) Рука
4) В желатинових капсулах
5) Екзема
Завдання 4. Підкреслити терміноелементи, записати їх значення:
1) gastroscopia

2) haemorrhagia

3) biologus
Підсумкова контрольна робота за семестр

Варіант № 26

Завдання 1. Перекласти рецепт:

Візьми: Простого настою калини 3,0
Масла евкаліпта 10,0
Ментолу 1,0
Змішай.
Видай.
Познач: Для інгаляцій.

Завдання 2. Записати цей рецепт зі скороченнями:

Рецепт із завдання № 1

Завдання 3. Узгодити іменники з прикметниками, записати їх в
родовому однини ( Gen. Sing. ):

а) remedium, ii n ( hypnoticus, a, um )

б) paediater, tri m ( bonus, a, um )

в) solutio, onis f ( spirituosus, a, um )

г) scabies, ei f ( contagiosus, a, um )

д) typhus, i m ( abdominalis, e )

е) manus, us f ( sinister, tra, trum )

Завдання 3. Перекласти латинською:
1) Паста
2) Легеня
3) Пухлина
4) Суглоб
5) Рот
Завдання 4. Підкреслити терміноелементи, записати їх значення:
1) monophobia

2) mastectomia

3) hydrolysis
Підсумкова контрольна робота за семестр

Варіант № 27

Завдання 1. Перекласти рецепт:

Візьми: Чистого йоду 0,1
Настойки ревеню 10 мл.
Екстракту красавки 0,015
Змішай.
Видай.
Познач: По 1 столовій ложці двічі на день.

Завдання 2. Записати цей рецепт зі скороченнями:

Рецепт із завдання № 1

Завдання 3. Узгодити іменники з прикметниками, записати їх в
родовому однини ( Gen. Sing. ):
а) ventriculus, i m ( dexter, tra, trum )

б) visus, us m ( bonus, a, um )

в) pulvis, eris m ( subtilissimus, a, um )

г) unguentum, i n ( simplex, icis )

д) ligamentum, i n ( articularis, e )

е) mens, mentis f ( sanus, a, um )

Завдання 3. Перекласти латинською:
1) Вена
2) Обличчя
3) Змішай, щоб утворилась вагінальна кулька
4) Кров
5) Для наркозу

Завдання 4. Підкреслити терміноелементи, записати їх значення:
1) hypotonia

2) rhinorrhagia

3) hydrotherapia
Підсумкова контрольна робота за семестр

Варіант № 28

Завдання 1. Перекласти рецепт:

Візьми: Саліцилової кислоти 2,0
Паленого галуну
Вазеліну по 3,0
Змішай, щоб утворилась мазь.
Видай.
Познач: Для зовнішнього вживання.

Завдання 2. Записати цей рецепт зі скороченнями:

Рецепт із завдання № 1

Завдання 3. Узгодити іменники з прикметниками, записати їх в
родовому однини ( Gen. Sing. ):
а) gramma, atis n ( unus, a, um )

б) cor, cordis n ( aegrotus, a, um )

в) vertebra, ae f ( cervicalis, e )

г) species, ei f ( pectoralis, e )

д) pulmo, onis m ( dexter, tra, trum )

е) colitis, itidis f ( chronicus, a, um )

Завдання 3. Перекласти латинською:
1) Молоко
2) Язик
3) Змішай, щоб утворився порошок
4) Тіло
5) Плече

Завдання 4. Підкреслити терміноелементи, записати їх значення:
1) dystrophia

2) dermatologia

3) rectoscopia
Підсумкова контрольна робота за семестр

Варіант № 29

Завдання 1. Перекласти рецепт:

Візьми: Скипидару очищеного
Масла белени
Хлороформу по 25 мл.
Змішай, щоб утворився лінімент
Видай.
Познач: Розтирання.

Завдання 2. Записати цей рецепт зі скороченнями:

Рецепт із завдання № 1

Завдання 3. Узгодити іменники з прикметниками, записати їх в
родовому однини ( Gen. Sing. ):
а) dies, ei m ( criticus, a, um )

б) usus, us m ( internus, a, um )

в) tinctura, ae f ( simplex, icis )

г) fructus, us m ( dulcis, e )

д) suppositorium, ii n ( compositus, a, um )

е) solutio, onis f ( aquosus, a, um )

Завдання 3. Перекласти латинською:
1) Щока
2) Залоза
3) Глина
4) Для ін’єкцій
5) На один прийом

Завдання 4. Підкреслити терміноелементи, записати їх значення:
1) spasmophilia

2) haematoma

3) oncologia
Підсумкова контрольна робота за семестр

Варіант № 30

Завдання 1. Перекласти рецепт:

Візьми: Кореня кульбаби
Трави чистотілу
Кореневища ревеню по 30,0
Змішай, щоб утворився збір.
Видай.
Познач: По 1 столовій ложці перед їдою.

Завдання 2. Записати цей рецепт зі скороченнями:

Рецепт із завдання № 1

Завдання 3. Узгодити іменники з прикметниками, записати їх в
родовому однини ( Gen. Sing. ):
а) vena, ae f ( pulmonalis, e )

б) pars, partis f ( aqualis, e )

в) corpus, oris n ( compositus, a, um )

г) flos, floris m ( albus, a, um )

д) ligamentum, i n ( brevis, e )

е) radix, icis f ( amarus, a, um )

Завдання 3. Перекласти латинською:
1) Крапля
2) Кров
3) Змішай, нехай утвориться порошок
4) Людина
5) Хрящ

Завдання 4. Підкреслити терміноелементи, записати їх значення:
1) rhinorrhagia

2) ophthalmoscopia

3) xantopsia
Підсумкова контрольна робота за семестр

Варіант № 31

Завдання 1. Перекласти рецепт:

Візьми: Спиртового розчину йоду 5% - 2 мл.
Таніну 3,0
Гліцерину 10,0
Змішай.
Видай.
Познач: Для змазування ясен.

Завдання 2. Записати цей рецепт зі скороченнями:

Рецепт із завдання № 1

Завдання 3. Узгодити іменники з прикметниками, записати їх в
родовому однини ( Gen. Sing. ):
а) pulvis, eris m ( subtilis, e )

б) dyspepsia, ae f ( simplex, icis )

в) foramen, inis n ( ovalis, e )

г) radix, icis f ( amarus, a, um )

д) liquor, oris m ( flavus, a, um )

е) extractum, i n ( fluidus, a, um )

Завдання 3. Перекласти латинською:
1) Для внутрішнього вживання
2) Дистильована вода
3) Змішай, щоб утворився збір
4) Людина
5) Легеня

Завдання 4. Підкреслити терміноелементи, записати їх значення:
1) myospasmus

2) ophtalmoscopia

3) rhinorrhagia
Підсумкова контрольна робота за семестр

Варіант № 32

Завдання 1. Перекласти рецепт:

Візьми: Настою листя сенни 10,0 – 150 мл.
Сиропу ревеню 30 мл.
Змішай.
Видай.
Познач: По 1 столовій ложці вранці і на ніч.

Завдання 2. Записати цей рецепт зі скороченнями:

Рецепт із завдання № 1

Завдання 3. Узгодити іменники з прикметниками, записати їх в
родовому однини ( Gen. Sing. ):

а) morbus, i m ( hypotonicus, a, um )

б) vertebra, ae f ( thoracicus, a, um )

в) articulatio, onis f ( simplex, icis )

г) ventriculus, i m ( dexter, tra, trum )

д) foramen, inis n ( vertebralis, e )

е) columna, ae f ( vertebralis, e )

Завдання 3. Перекласти латинською:
1) Пілюльна маса
2) Касторове масло
3) Змішай, щоб утворилась свічка
4) М’яз
5) На один прийом

Завдання 4. Підкреслити терміноелементи, записати їх значення:
1) neuropathia

2) lithotomia

3) gastralgia
Підсумкова контрольна робота за семестр

Варіант № 33

Завдання 1. Перекласти рецепт:

Візьми: Рідкого екстракту алое
Рідкого екстракту калини по 20 мл.
Змішай.
Видай.
Познач: По 20-30 крапель 2-3 рази на день.

Завдання 2. Записати цей рецепт зі скороченнями:

Рецепт із завдання № 1

Завдання 3. Узгодити іменники з прикметниками, записати їх в
родовому однини ( Gen. Sing. ):

а) triticum, i n ( vulgaris, e )

б) Calendula, ae f ( officinalis, e )

в) emplastrum, i n ( simplex, icis )

г) tabuletta, ae f ( obductus, a, um )

д) unguentum, i n ( albus, a, um )

е) Talcum, i n ( purus, a, um )

Завдання 3. Перекласти латинською:
1) Сироп ревеню
2) Для внутрішнього вживання
3) Змішай, щоб утворився порошок
4) Шлунок
5) Череп

Завдання 4. Підкреслити терміноелементи, записати їх значення:
1) adenopathia

2) histologia

3) neurosthenia
Підсумкова контрольна робота за семестр

Варіант № 34

Завдання 1. Перекласти рецепт:

Візьми: Касторового масла 20,0
Ксероформу 1,0
Вініліну 1,0
Змішай, щоб утворилась рідка мазь.
Видай.
Познач:

Завдання 2. Записати цей рецепт зі скороченнями:

Рецепт із завдання № 1

Завдання 3. Узгодити іменники з прикметниками, записати їх в
родовому однини ( Gen. Sing. ):
а) succus, i m ( recens, ntis )

б) unguentum, i n ( albus, a, um )

в) thyphus, i m ( obdominalis, e )

г) auris, is f ( dexter, tra, trum )

д) extrtactum, i n ( siccus, a, um )

е) suppositorium, i n ( rectalis, e )

Завдання 3. Перекласти латинською:
1) У вощеному папері
2) Скільки потрібно
3) Змішай, щоб утворилась паста
4) Людина
5) Пухлина

Завдання 4. Підкреслити терміноелементи, записати їх значення:
1) podalgia

2) stomatologia

3) gastrectomia
Підсумкова контрольна робота за семестр

Варіант № 35

Завдання 1. Перекласти рецепт:

Візьми: Настою трави горицвіту 6,0 – 180 мл.
Натрію броміду 6,0
Кодеїну фосфату 0,2
Змішай.
Видай.
Познач: По 1 столовій ложці 3 рази на день.

Завдання 2. Записати цей рецепт зі скороченнями:

Рецепт із завдання № 1

Завдання 3. Узгодити іменники з прикметниками, записати їх в
родовому однини ( Gen. Sing. ):
а) sapo, onis m ( viridis, e )

б) sirupus, i m ( simplex, icis )

в) acidum, i n ( salicylicus, a, um )

г) radix, icis f ( amarus, a, um )

д) ligamentum, i n ( volatilis, e )

е) solutio, onis f ( aquosis, a, um )

Завдання 3. Перекласти латинською:
1) В ампулах
2) Настій трави
3) Видай таких доз кількістю 10
4) Кора
5) Голова

Завдання 4. Підкреслити терміноелементи, записати їх значення:
1) broncholithus

2) myopathia

3) gastroscopia
Заголовок 1 Заголовок 2 Заголовок 3 Заголовок 415

Приложенные файлы

  • doc 5543104
    Размер файла: 567 kB Загрузок: 4

Добавить комментарий