ЛЕКЦІЯ 6 ТЕМА

ЛЕКЦІЯ 6 ТЕМА: ІНФЛЯЦІЯ І ГРОШОВІ РЕФОРМИ.
Економічна суть інфляції.
Типи інфляційного процесу. -
По факторний аналіз інфляції.

1. Економічна суть інфляції
Термін інфляція - з'явився в обороті в середині XIX століття, як відображення кризового стану грошової системи США, що виник внаслідок величезного випуску в обіг паперових доларів у роки громадянської війни 1861-65 р.р.
Формами прояву інфляції є зростання товарних цін, поглиблення товарного дефіциту, хронічний бюджетний дефіцит, падіння валютного курсу національної грошової одиниці та зниження купівельної спроможності грошей.
Зростання цін може викликатися трьома факторами:
зростання кількості грошей в обігу;
наростання швидкості обігу грошей;
скороченням фізичного обсягу грошей є відносно стабільною, тому основними причинами зростання цін можуть бути емісія надлишкової маси грошей і зменшення фізичного обсягу виробництва.
Механізм дії інфляційного процесу в Україні склався не внаслідок війни чи циклічних коливань виробничого циклу, став результатом структурної незбалансованості відтворювального процесу і його галузей.


2. Типи інфляційного процесу.
Залежно від характеру інфляційного процесу і темпів його зростання розрізняють такі типи інфляції:
1. Повзуча інфляція. Характерною її ознакою є плавне щорічне зростання цін в межах до 10%. В розвинутих країнах щорічне зростання цін на 3-4% використовується для кращого , точнішого збалансування товарно - грошової маси і як додатковий стимул керованого зростання виробництва і вдосконалення його структури.
Галопуюча інфляція. Вона викликає щорічний темп зростання цін на 10-15%, а інколи і до 100%. Взаємодія темпів галопуючої інфляції з цінами контрактів досягається шляхом включення прогнозованих індексів зростання цін до вартості контрактів. Рух грошей прискорюється за рахунок прискорення їх матеріалізації у товари. Небезпека галопуючої інфляції в тому, що вона здатна швидко деформувати структуру виробництва і реалізації товарів і вийти з-під контролю суспільства.
Гіперінфляція. їй властиве стрибкоподібне зростання цін понад 100% у рік та збільшення їх відриву від заробітної плати і руйнування добробуту, що охоплює навіть забезпечені прошарки населення. Гіперінфляція стимулює наближення економічного краху. Підприємствам стає вигідніше нагромаджувати сировину і готову продукцію, що збільшує попит на неї і у такий спосіб посилює інфляційний тиск на економіку. Виробники і населення, щоб компенсувати втрати від інфляції, нагромаджують величезні невиробничі матеріальні цінності та ювелірні вироби.
Зростання цін, що перевищує темп у 50% щомісячно, називається як супер гіперінфляцією. На цій стадії знецінення грошей набуває характеру само поновлюваного процесу, коли зростання цін вимагає збільшення емісії грошей, а зростання пропозиції грошей спричиняє новий виток зростання цін.
Рівень інтенсивності інфляційного процесу можна виміряти за допомогою індексу цін за певний період: рік, квартал, місяць. Найчастіше для вимірювання інфляції застосовується індекс цін споживчих товарів (ІСЦ):

Цей показник характеризує зміни в часі загального рівня цін на товари, які купує населення для особистого споживання.


3. По факторний аналіз інфляції
По факторний аналіз інфляційного процесу як комплексу причин і факторів допомагає оперативно задіяти економічні важелі подолання механізмів і негативних наслідків інфляції та класифікувати відповідні її типи:
1. Інфляція надлишкової грошової маси в обігу виникає тоді, коли паперові гроші переповнюють канали грошового обороту. Тут формується нерівність типу: МУ > РС), у свою чергу призводить до нерівності г > Т.
2. Тип кредитної інфляції виникає шляхом наданням кредиту понад мобілізовані кошти. Тут порушується співвідношення між попитом і пропозицією грошей. Серед чинників цього типу інфляції постають потреби покриття дефіциту державного бюджету і кредитування клієнтів через кредитні лінії комерційних банків, що поповнюються шляхом не товарної емісії центрального (національного) банку.
3. Одним із загрозливо сильним чинником інфляційного процесу стає інфляція зростання затрат. Вона виникає за умов постійного зростання затрат виробництва, коли їх розміри вже не можна компенсувати зростанням цін, що регулюється державою. В таких умовах збільшення затрат підприємства змушені зменшувати обсяг свого виробництва.
4. Інфляція попиту виникає внаслідок перевищення попиту над пропозицією товарів і послуг внаслідок надмірної емісії готівки і стимулювання кредитних вливань в економіку.
5. інші

15

Приложенные файлы

  • doc 431407
    Размер файла: 174 kB Загрузок: 0

Добавить комментарий