Урок 20 (Всесвітня історія 7 клас)

УРОК 20
(Всесвітня історія 7 клас)
Тема: Франція
Мета: ознайомитись з процесом становлення централізованої держави у Франції; дослідити процес формування станової монархії, проаналізувати характерні ознаки французького парламенту, перебіг подій і наслідки Столітньої війни; давати оцінку історичним діячам.
Поняття: «парламент», «станова монархія», «генеральні штати».
Обладнання: Ліхтей І. М. Історія середніх віків: підручник для 7-го кл. К.: «Грамота», 2007; атлас, наочність.
Тип уроку: вивчення нового матеріалу.
Хід уроку
І. Організаційна частина уроку
ІІ. Актуалізація знань учнів
Самостійна робота (додаток) (до 10 хв.), ключ – б, г, в, г.
ІІІ. Вивчення нового матеріалу
Посилення королівської влади. Запитання.
Яка доля спіткала імперію Карла Великого?
Розгляньте карту атласа чи підручника (С.162) та назвіть герцогства, з яких складалася Франція. (Нормандія, Аквітанія, Гасконь, Бургундія, графства Тулузьке, Шампань, Фландрія).
Опрацювати текст підручника (С.163–165) і виконати завдання.
1-а група. Що сприяло посиленню королівської влади за часів правління династії Капетингів?
2-а група. Назвіть реформи, які здійснив король Людовик ІХ для зміцнення своєї держави і влади.
Правління Філіппа IV Красивого. Опрацювати текст підручника (С.165-166) та визначити, що можна віднести до його перемог.
1. Метод «Прес». Починаючи словами «Я вважаю, що... можна віднести до успіхів Філіпа, тому що...»
2. Що таке генеральні Штати?
3. Які стани до них входили?
4. Яка роль відводилася цьому органу?
Генеральні штати дорадчий орган при королі, який проіснував у Франції з 1302 до 1789 р.
Початок столітньої війни. Робота з підручником.
Учитель на дошці записує дати «1337–1453 рр.» та пропонує учням, звернувшись до підручника (С. 167–169), з’ясувати:
1. Яка подія пов’язана з цими датами? (Столітня війна)
2. Звідки походить ця назва? (Вона тривала понад 100 років.)
3. Які країни брали участь у цій війні? (Англія та Франція)
З’ясувати, осмислити та записати в зошит привід, причини війни у вигляді текстової схеми.
1-й учень. За 3 хв., користуючись текстом підручника (сторінки наведено вище), з’ясуйте причини Столітньої війни.
2-й учень. За 3 хв., користуючись текстом підручника (сторінки наведено вище), з’ясуйте привід до Столітньої війни.
По закінченні роботи з підручником учні по черзі переповідають одне одному зміст протягом двох хвилин. Той, хто слухає, має поставити не менше одного запитання й вислухати відповідь.
Учитель заслуховує одну пару і записує на дошці причини і привід до війни.
Причини війни
Привід до війни

Прагнення Англії повернути свої
володіння, втрачені нею у ХІІІ ст.
(Нормандія і суміжні території).
Прагнення Франції повернути Аквітанію і Гасконь, які перебували під владою Англії. Намагання обох держав приєднати багату Фландрію
По смерті синів Філіпа IV не залишилося прямих спадкоємців. Династичні претензії на французький
престол з боку Англії

Робота з контурною картою. Учитель пропонує учням позначити в контурній карті головні битви на початковому етапі війни.
Народні повстання. Розповідь учителя. Учні слухають розповідь учителя і дають відповіді на запитання.
1. У чому виявився розгул народної стихії під час Жакерії?
2. Чого домагалися повсталі селяни?
3. Чому англійці і наварці допомагали своїм ворогам французам­ дворянам придушувати повсталих Жакерії?
4. Якими мотивами і методами керувалася знать у придушенні повстання?
Подвиг Жанни д’Арк. Робота в групах.
1-а група. Опрацювати текст підручника й дати відповіді на запитання.
1. Яким чином Жанна д’Арк змогла переломити хід війни на користь французів?
2. Чому 19­річна селянська дівчина стала символом визвольної боротьби свого народу?
2-а група. Опрацювати текст підручника й дати відповіді на запитання.
1. Чому жителі Орлеана прозвали Жанну д’Арк Орлеанською дівою?
2. Чого варто вчитися у Жанни д’Арк?
3-я група. Опрацювати текст підручника й дати відповіді на запитання.
1. Коли було страчено Жанну д’Арк?
2. Хто такий дофін?
3. Чому король відмовився врятувати Жанну д’Арк?
Завершення столітньої війни та об’єднання Франції. Метод «Мозковий штурм»
Учні, опрацювавши текст підручника (С.174), мають визначити головні підсумки війни. Учитель записує відповіді учнів на дошці.
IV. Узагальнення та систематизація знань
1. Якими були причини Столітньої війни?
2. Чому вона тривала так довго?
3. Як вплинула війна на історію Франції та Англії?
4. Яку роль відіграла Жанна д’Арк в історії Франції?
5. Співвіднесіть питання та відповіді.
V. Домашнє завдання
Опрацювати §13 С. 162-175

Філіпп IV
КрасивийЖа
·нна д'Арк


Додаток до уроку№20
Самостійна робота
_______________ _________
(Прізвище, ім’я учня) ( Дата виконання)
Як називали правителя норманських племен?
А) князь Б) конунг
В) мулла Г) король
2. Народні збори у Скандинавії?
А) Віче Б) Дума
В) Буле
· Г) Тинг
3. Верховний бог язичників-скандинавів?
А) Дажбог Б) Тор
В) Один Г) Зевс
4. В якому році було підписано «Кальмарську
унію»?
А) 1300 році Б) 1112 році
В) 1358 році Г) 1397 році

5. Дайте визначення поняття:
Саги – _______________________________________
____________________________________________________________________________________________

6. Які три країни підписали Кальмарську унію?. ______________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________

Додаток до уроку№20
Самостійна робота
_______________ _________
(Прізвище, ім’я учня) ( Дата виконання)
Як називали правителя норманських племен?
А) князь Б) конунг
В) мулла Г) король
2. Народні збори у Скандинавії?
А) Віче Б) Дума
В) Буле Г) Тинг
3. Верховний бог язичників-скандинавів?
А) Дажбог Б) Тор
В) Один Г) Зевс
4. В якому році було підписано «Кальмарську
унію»?
А) 1300 році Б) 1112 році
В) 1358 році Г) 1397 році

5. Дайте визначення поняття:
Саги – _______________________________________
____________________________________________________________________________________________

6. Які три країни підписали Кальмарську унію?. ______________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________

Додаток до уроку№20
Самостійна робота
_______________ _________
(Прізвище, ім’я учня) ( Дата виконання)
Як називали правителя норманських племен?
А) князь Б) конунг
В) мулла Г) король
2. Народні збори у Скандинавії?
А) Віче Б) Дума
В) Буле Г) Тинг
3. Верховний бог язичників-скандинавів?
А) Дажбог Б) Тор
В) Один Г) Зевс
4. В якому році було підписано «Кальмарську
унію»?
А) 1300 році Б) 1112 році
В) 1358 році Г) 1397 році

5. Дайте визначення поняття:
Саги – _______________________________________
____________________________________________________________________________________________

6. Які три країни підписали Кальмарську унію?. ______________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________

Додаток до уроку№20
Самостійна робота
_______________ _________
(Прізвище, ім’я учня) ( Дата виконання)
Як називали правителя норманських племен?
А) князь Б) конунг
В) мулла Г) король
2. Народні збори у Скандинавії?
А) Віче Б) Дума
В) Буле Г) Тинг
3. Верховний бог язичників-скандинавів?
А) Дажбог Б) Тор
В) Один Г) Зевс
4. В якому році було підписано «Кальмарську
унію»?
А) 1300 році Б) 1112 році
В) 1358 році Г) 1397 році

5. Дайте визначення поняття:
Саги – _______________________________________
____________________________________________________________________________________________

6. Які три країни підписали Кальмарську унію?. ______________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________

1

2

3

Оцінка

4

1

2

3

4

Оцінка

1

2

3

4

Оцінка

1

2

3

4

ОцінкаN H
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·І
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·т
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·ш
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·c
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·p
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·b
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·'
·
·
·
·w
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·H
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·Е
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·я
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·р
·
·
·
·
·
·
·
·
·з
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·a
·
·
·
·
·
·я
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·Ђ
·
·
·
·
·!
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·Х
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·Е
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·и
·
·
·
·
·
·
·
·
·F
·
·И
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·р
·
·
·
·
·
·
·
·
·а
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·14
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·Й
·
·
·
·
·
·

·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·я
·
·
·
·
·
·
·є
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·U
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·і
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·`
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·я
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·S
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·I
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·Ю
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·Ё
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·П
·@
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·{
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·'
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·Ы
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·1
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·G
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·Ћ
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·я
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·‡
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·я
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·Ј’
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·E
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·p
·
·q
·
·
·u
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·Т
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·#
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·P
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·Љ
·
·‚
·
·
·
·т
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·і
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·’
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·ё
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·Ь
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·я
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·я
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·К
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·і
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·Ґ
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·Ч
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·E
·
·
·
·Ї
·
·
·
·
·
·
·
·
·и
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·Ч
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·А
·
·
·
·
·
·
·1
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·8
·
·
·
·
·
·
·
·
·A
·
·
·
·
·
·
·з
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·№
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·H
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·я
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·h
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

Приложенные файлы

  • doc 279657
    Размер файла: 174 kB Загрузок: 0

Добавить комментарий