1

НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ БІОРЕСУРСІВ ТА
ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ УКРАЇНИ

Факультет______________________________________
Напрям підготовки (спеціальність)_______________________________________________
Форма навчання_______________________________________________________________
Семестр_________Курс___________
ОКР “Бакалавр”, “Магістр”
Кафедра культурології
Дисципліна “Культурологія”
Викладач (ПІБ)_______________________________________________

“Затверджую”
Завідувач кафедри ПАВЛОВА О.Ю (ПІБ)
“_____”______________200__р.1. Комплексне гуманітарне дослідження явищ і законів культури:
1
Філософія

2
Соціологія

3
Психологія

4
Естетика

5
Культурологія


2. Закінчіть речення:Вид образотворчого мистецтва, що відображає дійсність у співвідношенні обсягових форм у реальному просторі, називається
1
(У бланку відповідей впишіть вірну відповідь одним словом)


3. Закінчіть речення: Соціально значуща сфера людської діяльності, функцією якої є вироблення і використання теоретично систематизованих об’єктивних знань про дійсність називається
1
(У бланку відповідей впишіть вірну відповідь одним словом)


4. Оберіть декілька варіантів правильних відповідей із запропонованих:
Які науки складають
1
Історія, філософія, філологія,

Комплекс
2
Релігієзнавство, соціологія, політологія

Гуманітарних
3
Фізика, математика, хімія, фармакологія

Дисциплін?
4
Біологія, анатомія, фізіологія


5
Геронтологія, гастроентерологія, офтальмологія


5. Оберіть декілька варіантів закінчення речення: культурою може називатися.
1
Рівень матеріально-технічного розвитку суспільства.

2
Специфічний спосіб організації та розвитку людської життєдіяльності.

3
Слідування правилам етикету

4
Уміння людини правильно поводити себе у суспільстві.

5
Впровадження у життя найкращих ідеалів і принципів


6.Приведіть у відповідність назви методів дослідження культурології із визначеннями:
А
Діахронний
1
Виявлення загальних та особливих закономірностей, тенденцій розвитку, сфери взаємовпливу культур, визначення їх своєрідності або спорідненості

Б
Синхронний
2
Виклад явищ, фактів і подій світової та вітчизняної культури у хронологічній послідовності

В
Типологічний
3
Порівняльне дослідження в одному обраному проміжку часу без звертання до історичної ретроспективи або перспективи

Г
Порівняльний
4
Виявлення типологічної близькості історико-культурних процесів


7. Розставте у відповідності імена давньогрецьких поетів і живописців


1
Гесіод

А
Поети
2
Мірон

Б
Живописці
3
Гомер6
Геродот7
Павсаній8
Апполодор9
Есхіл10
Софокл11
Еврипід12
Гесіод


8. Визначте типи архітектури названих пам’яток:
А
Оборонна
1
Собор св. Софії

Б
Культова
2
Кирилівська церква

В
Громадсько-адміністративна
3.
Золоті ворота4.
Оперний театр5.
Бібліотека6.
Змієві вали7.
Велика лаврська дзвіниця


9. Закінчіть речення: Шкільне навчання у Київській Русі було запроваджено у
(у бланку відповідей впишіть вірну відповідь одним словом)


10. Творці першого слов’янського алфавіту – це
(у бланку відповідей впишіть вірну відповідь одним словом)


11. Засновники Києво-Печерської лаври це –
(у бланку відповідей впишіть вірну відповідь одним словом)


12. Укажіть порядок періодів історії італійської культури:
1
Кватроченто

2
Чіквіченто

3
Дученто

4
Треченто


13. Які митці працювали у вказані періоди:

А


Раннє Відродження
1
Леонардо да Вінчі2
Рафаель Санті3
Сандро Ботічеллі4
Філіппіно Ліппі


Б

Високе Відродження
5
Брунеллескі6
Мікеланджело Буонаротті7
Донателло


14. Які із зазначених картин належать до творчості таких художників доби Відродження:

А

Леонардо да Вінчі
1
“Мадонна з книгою”2
“Створення світу”3
“Таємна вечеря”


Б

Рафаель Санті
4
“Мона Ліза”5
“Мадонна Св. Антонія”


В

Мікеланджело Буонаротті
6
“Мадонна у гроті”7
“Страшний Суд”8
Заручення Богоматері”15. Назвіть твори митців італійського Відродження:
А
Данте Аліг’єрі
1
“Декамерон”

Б
Дж. Боккаччо
2
“Книга пісень”

В
Франческо Петрарка
3
“Божественна комедія”


16. Закінчіть речення: філософський принцип, згідно з яким людина є центром всесвіту і найвищою метою всіх подій, що відбуваються в світі (характерний для епохи Відродження)
(у бланку відповідей впишіть вірну відповідь одним словом)


17. Назвіть художників – представників певних мистецьких напрямів:

А

Бароко
1
Жорж де Латур2
Жан Ватто3
Франсуа Буше


Б

Рококо
4
Нікола Пуссен5
Мікеланджело Караваджо6
Жан Фрагонар

В

Класицизм
7
Пітер Рубенс8
Жак Давід9
Антоніс Ван-Дейк


18. Злитість, нерозчленованість, яка характеризує первинний нерозвинутий стан первісного мистецтва – це:
1
Етноцентризм.

2
Магія.

3
Синкретизм.

4
Теоцентризм.

5
Геоцентризм.


19. Мистецтво складати і виголошувати промови – це:
1
Культурологія.

2
Філософія.

3
Риторика.

4
Філологія.

5
Мовознавство.


20. Хто автор філософської системи, в якій культура виступає як реалізація всесвітнього розуму?

1
О.Шпенглер.

2
З.Фрейд.

3
В.Гегель.

4
К.Юнг.

5
А.Тойнбі.


21. Історико-культурна система, що склалася та існувала з початку XVII ст. до 80-х рр. ХІХ ст. у Західній Європі й Північній Америці:
1
Стародавній світ

2
Середньовіччя

3
Новий час

4
Новітній час


22. Українські композитори другої половини ХХ ст.:
1
Г. Майборода, П. Майборода,
І. Шамо

2
О. Білаш, Є. Станкович, М. Скорик

3
М. Лисенко, М. Аркас,
П. Ніщинський

4
М. Мусоргський, П. Чайковський


23. Закінчіть речення: Напрям модернізму, суть якого полягає у виконанні художником якоїсь незапланованої дії перед публікою та за її участю називається..
(у бланку відповідей впишіть вірну відповідь одним словом)


24. Назвіть письменників – представників певних літературних напрямів:
А
Реалісти
1
П.Верлен2
О.Олесь

Б
Символісти
3
Т. Драйзер4
Т.Манн

В
Футуристи
5
Е.М.Ремарк6
В.Маяковський7
О.Блок8
Ф. Марінетті9
Я.Гашек


25. Як називається архітектурний стиль, для якого характерна точна відповідність будівель і споруд виробничим і побутовим процесам?
1
(У бланку відповідей впишіть вірну відповідь одним словом)


26. Укажіть основні мистецькі стилі в їх історичній послідовності:
1
Готичний
2
Бароко
3
Модерн

4
Раціоналізм
5
Конструктивізм
6
Ренесанс

7
Романський
8
Класицизм
27. Укажіть, представниками якого напряму модернізму були художники:
1
П.Пікассо
А
Сюрреалізм

2
А.Матісс
Б
Абстракціонізм

3
С.Далі
В
Експресіонізм

4
В.Кандінський
Г
Фовізм

5
Е.Кірхнер
Д
Кубізм


28. Назвіть твори визначних українських митців - “шістдесятників”:
А
Л.Костенко
1
“Соняшник”

Б
В.Симоненко
2
“Корінь і крона”

В
І.Драч
3
“Маруся Чурай”

Г
Д.Павличко
4
“Ти знаєш, що ти людина...”

Д
Б.Олійник
5
“Земне тяжіння”

Е
В.Стус
6
“Палімпсести”7
“Урок”В
“Два кольори”


29. Розташуйте у хронологічній послідовності назви кінофільмів і кіносценаріїв О.Довженка:
1
Земля

2
Сумка дипкур’єра

3
Щорс

4
Поема про море

5
Звенигора

6
Битва за нашу радянську Україну


30. Дайте відповідь на запитання: Хто зробив перший переклад Біблії українською мовою?
(У бланку відповідей впишіть вірну відповідь одним словом)Пакет тестових завдань з культурології № 1Заголовок 1 Заголовок 2 Заголовок 3 Заголовок 515

Приложенные файлы

  • doc 255583
    Размер файла: 174 kB Загрузок: 0

Добавить комментарий