МКР-1

ДОНЕЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
КРАСНОАРМІЙСЬКИЙ ІНДУСТРІАЛЬНИЙ ІНСТИТУТ
Факультет ТОВ Напрями підготовки: «Гірництво»; « Інженерна механіка».
Навчальна дисципліна Хімія МКР - 1 Білет № 1

За скороченою електронною формулою2s1 та положенням у періодичній таблиці дати повну характеристику елементу. Вказати: період, групу, підгрупу, кількість енергетичних рівнів і електронів на зовнішньому рівні. Визначити: кількість елементарних часток (р+,n0,e-), властивості (метал, неметал), скласти формули вищого оксиду та гідроксиду (назвати властивості). Написати рівняння реакцій взаємодії вищого оксиду і гідроксиду з хлоридною кислотою. (15б.)

Визначити мольну масу еквівалента ортофосфатної кислоти і вказати значення її фактора еквівалентності, якщо повністю прореагувало 29,4г кислоти з 12,0г натрій гідроксиду. Написати рівняння реакції, назвати сіль, що утворилась. (2,0б.)

Написати йонно-молекулярні рівняння, що протікають у розчинах між:
а) натрій сульфатом і барій нітратом; б) калій хлоридом і арґентум нітратом
(1,5б.)
Затверджено на засіданні кафедри «Геотехнологій і охорони праці». Протокол №2 від 26.09. 2012 р.

Завкафедри ________________ Я.О.Ляшок Екзаменатор __________ С.П.Придатько


ДОНЕЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
КРАСНОАРМІЙСЬКИЙ ІНДУСТРІАЛЬНИЙ ІНСТИТУТ
Факультет ТОВ Напрями підготовки: «Гірництво»; « Інженерна механіка».
Навчальна дисципліна Хімія МКР - 1 Білет № 2

1. За скороченою електронною формулою 3s1 та положенням у періодичній таблиці дати повну характеристику елементу. Вказати: період, групу, підгрупу, кількість енергетичних рівнів і електронів на зовнішньому рівні. Визначити: кількість елементарних часток (р+, n0, e-), властивості (метал, неметал), скласти формули вищого оксиду та гідроксиду (назвати властивості). Написати рівняння реакцій взаємодії вищого оксиду і гідроксиду сульфатною кислотою. (15б.)
2. Визначити мольну масу еквівалента сульфатної кислоти і вказати значення її фактора еквівалентності, якщо повністю прореагувало 19,6г кислоти з 16,0г натрій гідроксиду. Написати рівняння реакції, назвати сіль, що утворилась. (20б.)

3. Вміст породи у вугіллі, що добули на першій дільниці шахти складає 15 %, на другій – 45 %. Визначити маси вугілля (т) першої і другої дільниць, якщо замовнику необхідно поставити 100т вугілля з вмістом породи 30 % . (15б.)

Затверджено на засіданні кафедри «Геотехнологій і охорони праці». Протокол №2 від 26.09. 2012 р.

Завкафедри ______________________ Я.О.Ляшок Екзаменатор ____________ С.П.Придатько

ДОНЕЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
КРАСНОАРМІЙСЬКИЙ ІНДУСТРІАЛЬНИЙ ІНСТИТУТ
Факультет ТОВ Напрями підготовки: «Гірництво»; « Інженерна механіка».
Навчальна дисципліна Хімія МКР - 1 Білет № 3

1. За скороченою електронною формулою 4s1 та положенням у періодичній таблиці дати повну характеристику елементу. Вказати: період, групу, підгрупу, кількість енергетичних рівнів і електронів на зовнішньому рівні. Визначити: кількість елементарних часток (р+,n0,e-), властивості (метал, неметал), скласти формули вищого оксиду та гідроксиду (назвати властивості). Написати рівняння реакцій взаємодії вищого оксиду і гідроксиду з нітратною кислотою. (15б.)

2. Визначити мольну масу еквівалента сульфатної кислоти і вказати значення її фактора еквівалентності, якщо повністю прореагувало 19,6г кислоти з 16,0г натрій гідроксиду. Написати рівняння реакції, назвати сіль, що утворилась. (20б.)

3. Написати йонно-молекулярні рівняння, що протікають у розчинах між:
а) натрій сульфатом і барій нітратом; б) калій хлоридом і арґентум нітратом
(15б.)
Затверджено на засіданні кафедри «Геотехнологій і охорони праці». Протокол №2 від 26.09. 2012 р.

Завкафедри ______________________ Я.О.Ляшок Екзаменатор ____________ С.П.Придатько

ДОНЕЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
КРАСНОАРМІЙСЬКИЙ ІНДУСТРІАЛЬНИЙ ІНСТИТУТ
Факультет ТОВ Напрями підготовки: «Гірництво»; « Інженерна механіка».
Навчальна дисципліна Хімія МКР - 1 Білет № 4

1. За скороченою електронною формулою 2s2 та положенням у періодичній таблиці дати повну характеристику елементу. Вказати: період, групу, підгрупу, кількість енергетичних рівнів і електронів на зовнішньому рівні. Визначити: кількість елементарних часток (р+,n0,e-), властивості (метал, неметал), скласти формули вищого оксиду та гідроксиду (назвати властивості). Написати рівняння реакцій взаємодії вищого оксиду і гідроксиду з сульфатною кислотою. (15б.)
2. Визначити мольну масу еквівалента сульфатної кислоти і вказати значення її фактора еквівалентності, якщо повністю прореагувало 29,4г кислоти з 12,0г натрій гідроксиду. Написати рівняння реакції, назвати сіль, що утворилась. (20б.)

3. Вміст породи у вугіллі, що добули на першій дільниці шахти складає 10 %, на другій – 40 %. Визначити маси вугілля (т) першої і другої дільниць, якщо замовнику необхідно поставити 100т вугілля з вмістом породи 30%. (15б.)

Затверджено на засіданні кафедри «Геотехнологій і охорони праці». Протокол №2 від 26.09. 2012 р.

Завкафедри ____________________ Я.О.Ляшок Екзаменатор ____________ С.П.Придатько

ДОНЕЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
КРАСНОАРМІЙСЬКИЙ ІНДУСТРІАЛЬНИЙ ІНСТИТУТ
Факультет ТОВ Напрями підготовки: «Гірництво»; « Інженерна механіка».
Навчальна дисципліна Хімія МКР - 1 Білет № 5

За скороченою електронною формулою 3s2 та положенням у періодичній таблиці дати повну характеристику елементу. Вказати: період, групу, підгрупу, кількість енергетичних рівнів і електронів на зовнішньому рівні. Визначити: кількість елементарних часток (р+,n0,e-), властивості (метал, неметал), скласти формули вищого оксиду та гідроксиду (назвати властивості). Написати рівняння реакцій взаємодії вищого оксиду і гідроксиду з сульфатною кислотою. (15б.)
Визначити мольну масу еквівалента сульфатної кислоти і вказати значення її фактора еквівалентності, якщо повністю прореагувало 29,4г кислоти з 12,0г натрій гідроксиду. Написати рівняння реакції, назвати сіль, що утворилась. (20б.)

Вміст сірки у вугіллі, що добули на першій дільниці шахти складає 2%, на другій – 5%. Визначити маси вугілля (т) першої і другої дільниць, якщо замовнику необхідно поставити 300т вугілля з вмістом сірки 3%. (15б.)

Затверджено на засіданні кафедри «Геотехнологій і охорони праці». Протокол №2 від 26.09. 2012 р.

Завкафедри ______________________ Я.О.Ляшок Екзаменатор ____________ С.П.Придатько

ДОНЕЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
КРАСНОАРМІЙСЬКИЙ ІНДУСТРІАЛЬНИЙ ІНСТИТУТ
Факультет ТОВ Напрями підготовки: «Гірництво»; « Інженерна механіка».
Навчальна дисципліна Хімія МКР - 1 Білет № 6

За скороченою електронною формулою4s2 та положенням у періодичній таблиці дати повну характеристику елементу. Вказати: період, групу, підгрупу, кількість енергетичних рівнів і електронів на зовнішньому рівні. Визначити: кількість елементарних часток (р+,n0,e-), властивості (метал, неметал), скласти формули вищого оксиду та гідроксиду (назвати властивості). Написати рівняння реакцій взаємодії вищого оксиду і гідроксиду з хлоридною кислотою. (15б.)

Визначити мольну масу еквівалента ортофосфатної кислоти і вказати значення її фактора еквівалентності, якщо повністю прореагувало 49,0г кислоти з 20,0г натрій гідроксиду. Написати рівняння реакції, назвати сіль, що утворилась. (20б.)

Написати йонно-молекулярні рівняння гідролізу калій карбонату, вказати рН.
(15б.)

Затверджено на засіданні кафедри «Геотехнологій і охорони праці». Протокол №2 від 26.09. 2012 р.


Завкафедри ________________ Я.О.Ляшок Екзаменатор ____________ С.П.Придатько

ДОНЕЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
КРАСНОАРМІЙСЬКИЙ ІНДУСТРІАЛЬНИЙ ІНСТИТУТ
Факультет ТОВ Напрями підготовки: «Гірництво»; « Інженерна механіка».
Навчальна дисципліна Хімія МКР - 1 Білет № 7

За скороченою електронною формулою 5s2 та положенням у періодичній таблиці дати повну характеристику елементу. Вказати: період, групу, підгрупу, кількість енергетичних рівнів і електронів на зовнішньому рівні. Визначити: кількість елементарних часток (р+,n0,e-), властивості (метал, неметал), скласти формули вищого оксиду та гідроксиду (назвати властивості). Написати рівняння реакцій взаємодії вищого оксиду і гідроксиду з хлоридною кислотою. (15б.)

Визначити мольну масу еквівалента сульфатної кислоти і вказати значення її фактора еквівалентності, якщо повністю прореагувало 49,0г кислоти з 40,0г натрій гідроксиду. Написати рівняння реакції, назвати сіль, що утворилась. (20б.)

Написати йонно-молекулярні рівняння гідролізу цинк хлориду, вказати рН.
(15б.)

Затверджено на засіданні кафедри «Геотехнологій і охорони праці». Протокол №2 від 26.09. 2012 р.


Завкафедри ________________ Я.О.Ляшок Екзаменатор _______________ С.П.Придатько

ДОНЕЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
КРАСНОАРМІЙСЬКИЙ ІНДУСТРІАЛЬНИЙ ІНСТИТУТ
Факультет ТОВ Напрями підготовки: «Гірництво»; « Інженерна механіка».
Навчальна дисципліна Хімія МКР - 1 Білет № 8

1. За скороченою електронною формулою4s2 та положенням у періодичній таблиці дати повну характеристику елементу. Вказати: період, групу, підгрупу, кількість енергетичних рівнів і електронів на зовнішньому рівні. Визначити: кількість елементарних часток (р+,n0,e-), властивості (метал, неметал), скласти формули вищого оксиду та гідроксиду (назвати властивості). Написати рівняння реакцій взаємодії вищого оксиду і гідроксиду з хлоридною кислотою. (15б.)
2. Визначити мольну масу еквівалента сульфітної кислоти і вказати значення її фактора еквівалентності, якщо повністю прореагувало 8,2г кислоти з 4,0г натрій гідроксиду. Написати рівняння реакції, назвати сіль, що утворилась. (20б.)

3. Вміст породи у вугіллі, що добули на першій дільниці шахти складає 20 %, на другій – 40 %. Визначити маси вугілля (т) першої і другої дільниць, якщо замовнику необхідно поставити 500т вугілля з вмістом породи 30%. (15б.)

Затверджено на засіданні кафедри «Геотехнологій і охорони праці». Протокол №2 від 26.09. 2012 р.

Завкафедри ________________ Я.О.Ляшок Екзаменатор _______________ С.П.Придатько

ДОНЕЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
КРАСНОАРМІЙСЬКИЙ ІНДУСТРІАЛЬНИЙ ІНСТИТУТ
Факультет ТОВ Напрями підготовки: «Гірництво»; « Інженерна механіка».
Навчальна дисципліна Хімія МКР - 1 Білет № 9

1. За скороченою електронною формулою2s22р2 та положенням у періодичній таблиці дати повну характеристику елементу. Вказати: період, групу, підгрупу, кількість енергетичних рівнів і електронів на зовнішньому рівні. Визначити: кількість елементарних часток (р+,n0,e-), властивості (метал, неметал), скласти формули вищого оксиду та гідроксиду (назвати властивості). Написати рівняння реакцій взаємодії вищого оксиду і гідроксиду з калій гідроксидом. (15б.

2. Визначити мольну масу еквівалента двовалентного металу і назвати його, якщо для розчинення 11,2 г його, знадобилась хлоридна кислота, що містить14,6 г НСl.
(20б.)
3. Написати йонно-молекулярні рівняння гідролізу цинк хлориду, вказати рН.
(15б.)

Затверджено на засіданні кафедри «Геотехнологій і охорони праці». Протокол №2 від 26.09. 2012 р.


Завкафедри __________________ Я.О.Ляшок Екзаменатор _______________ С.П.Придатько

ДОНЕЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
КРАСНОАРМІЙСЬКИЙ ІНДУСТРІАЛЬНИЙ ІНСТИТУТ
Факультет ТОВ Напрями підготовки: «Гірництво»; « Інженерна механіка».
Навчальна дисципліна Хімія МКР - 1 Білет № 10

1. За скороченою електронною формулою3s23р2 та положенням у періодичній таблиці дати повну характеристику елементу. Вказати: період, групу, підгрупу, кількість енергетичних рівнів і електронів на зовнішньому рівні. Визначити: кількість елементарних часток (р+,n0,e-), властивості (метал, неметал), скласти формули вищого оксиду та гідроксиду (назвати властивості). Написати рівняння реакцій взаємодії вищого оксиду і гідроксиду з натрій гідроксидом. (15б.)

2. Визначити мольну масу еквівалента сульфатної кислоти і вказати значення її фактора еквівалентності, якщо повністю прореагувало 19,6г кислоти з 16,0г натрій гідроксиду. Написати рівняння реакції, назвати сіль, що утворилась. (20б.)

3. Вміст сірки у вугіллі, що добули на першій дільниці шахти складає 5%, на другій – 2%. Визначити маси вугілля (т) першої і другої дільниць, якщо замовнику необхідно поставити 90т вугілля з вмістом сірки 3%. (1,5б.)

Затверджено на засіданні кафедри «Геотехнологій і охорони праці». Протокол №2 від 26.09. 2012 р.

Завкафедри ______________________ Я.О.Ляшок Екзаменатор ____________ С.П.Придатько
ДОНЕЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
КРАСНОАРМІЙСЬКИЙ ІНДУСТРІАЛЬНИЙ ІНСТИТУТ
Факультет ТОВ Напрями підготовки: «Гірництво»; « Інженерна механіка».
Навчальна дисципліна Хімія МКР - 1 Білет № 11

1. За скороченою електронною формулою 2s22р3 та положенням у періодичній таблиці дати повну характеристику елементу. Вказати: період, групу, підгрупу, кількість енергетичних рівнів і електронів на зовнішньому рівні. Визначити: кількість елементарних часток (р+,n0,e-), властивості (метал, неметал), скласти формули вищого оксиду та гідроксиду (назвати властивості). Написати рівняння реакцій взаємодії вищого оксиду і гідроксиду з калій оксидом. (15б.)

2. Визначити мольну масу еквівалента сульфітної кислоти і вказати значення її фактора еквівалентності, якщо повністю прореагувало 8,2г кислоти з 4,0г натрій гідроксиду. Написати рівняння реакції, назвати сіль, що утворилась. (20б.)

3. Визначити масу купрум сульфату, яку можна одержати з 50 г мідного купоросу CuSO4
(15б.)
Затверджено на засіданні кафедри «Геотехнологій і охорони праці». Протокол №2 від 26.09. 2012 р.


Завкафедри ________________ Я.О.Ляшок Екзаменатор _______________ С.П.Придатько

ДОНЕЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
КРАСНОАРМІЙСЬКИЙ ІНДУСТРІАЛЬНИЙ ІНСТИТУТ
Факультет ТОВ Напрями підготовки: «Гірництво»; « Інженерна механіка».
Навчальна дисципліна Хімія МКР - 1 Білет № 12

1. За скороченою електронною формулою 3s23р3 та положенням у періодичній таблиці дати повну характеристику елементу. Вказати: період, групу
·, підгрупу, кількість енергетичних рівнів і електронів на зовнішньому рівні. Визначити: кількість елементарних часток (р+, n0, e-), властивості (метал, неметал), скласти формули вищого оксиду та гідроксиду (назвати властивості). Написати рівняння реакцій взаємодії вищого оксиду і гідроксиду з натрій оксидом. (15б.)

2. Визначити мольну масу еквівалента оксиду тривалентного металу, якщо для повного розчинення 1,7 г його знадобилась нітратна кислота, що містить 6,3 г НNO3, назвіть метал . (20б.)

3. Написати йонно-молекулярні рівняння гідролізу цинк хлориду, вказати рН.
(15б.)

Затверджено на засіданні кафедри «Геотехнологій і охорони праці». Протокол №2 від 26.09. 2012 р.

Завкафедри ________________ Я.О.Ляшок Екзаменатор _______________ С.П.Придатько

ДОНЕЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
КРАСНОАРМІЙСЬКИЙ ІНДУСТРІАЛЬНИЙ ІНСТИТУТ
Факультет ТОВ Напрями підготовки: «Гірництво»; « Інженерна механіка».
Навчальна дисципліна Хімія МКР - 1 Білет № 13

1. За скороченою електронною формулою3s23р4 та положенням у періодичній таблиці дати повну характеристику елементу. Вказати: період, групу, підгрупу, кількість енергетичних рівнів і електронів на зовнішньому рівні. Визначити: кількість елементарних часток (р+,n0,e-), властивості (метал, неметал), скласти формули вищого оксиду та гідроксиду (назвати властивості). Написати рівняння реакцій взаємодії вищого оксиду і гідроксиду з калій гідроксидом (15б.)

2. Визначити мольну масу еквівалента сульфітної кислоти і вказати значення її фактора еквівалентності, якщо повністю прореагувало 8,2г кислоти з 4,0г натрій гідроксиду. Написати рівняння реакції, назвати сіль, що утворилась. (20б.)

3. Вміст породи у вугіллі, що добули на першій дільниці шахти складає 35%, на другій – 20%. Визначити маси вугілля (т) першої і другої дільниць, якщо замовнику необхідно поставити 150т вугілля з вмістом породи не більше 30%.
(15б.)
Затверджено на засіданні кафедри «Геотехнологій і охорони праці». Протокол №2 від 26.09. 2012 р.

Завкафедри ________________ Я.О.Ляшок Екзаменатор _____________С.П.Придатько

ДОНЕЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
КРАСНОАРМІЙСЬКИЙ ІНДУСТРІАЛЬНИЙ ІНСТИТУТ
Факультет ТОВ Напрями підготовки: «Гірництво»; « Інженерна механіка».
Навчальна дисципліна Хімія МКР - 1 Білет № 14

1. За скороченою електронною формулою 4s24р4 та положенням у періодичній таблиці дати повну характеристику елементу. Вказати: період, групу, підгрупу, кількість енергетичних рівнів і електронів на зовнішньому рівні. Визначити: кількість елементарних часток (р+,n0,e-), властивості (метал, неметал), скласти формули вищого оксиду та гідроксиду (назвати властивості). Написати рівняння реакцій взаємодії вищого оксиду і гідроксиду з натрій гідроксидом. (15б.)

2. Визначити мольну масу еквівалента оксиду тривалентного металу, якщо для повного розчинення 3,4 г його знадобилась нітратна кислота, що містить 12,6 г НNO3, назвати метал . (20б.)

3. Написати йонно-молекулярні рівняння гідролізу цинк хлориду, вказати рН.
(15б.)

Затверджено на засіданні кафедри «Геотехнологій і охорони праці». Протокол №2 від 26.09. 2012 р.

Завкафедри ________________ Я.О.Ляшок Екзаменатор _______________ С.П.Придатько

ДОНЕЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
КРАСНОАРМІЙСЬКИЙ ІНДУСТРІАЛЬНИЙ ІНСТИТУТ
Факультет ТОВ Напрями підготовки: «Гірництво»; « Інженерна механіка».
Навчальна дисципліна Хімія МКР - 1 Білет № 15

1. За скороченою електронною формулою 3s23р5 та положенням у періодичній таблиці дати повну характеристику елементу. Вказати: період, групу, підгрупу, кількість енергетичних рівнів і електронів на зовнішньому рівні. Визначити: кількість елементарних часток (р+,n0,e-), властивості (метал, неметал), скласти формули вищого оксиду та гідроксиду (назвати властивості). Написати рівняння реакцій взаємодії вищого оксиду і гідроксиду з натрій гідроксидом. (15б.)

2. Визначити мольну масу еквівалента оксиду тривалентного металу, якщо для повного розчинення 5,1г його знадобилась хлоридна кислота, що містить 10,95 г НСl, назвати метал . (20б.)

3. Яку масу купрум(ІІ)сульфату можна одержати з мідного купоросу, що містить 50 г кристалогідрату CuSO4
· 7H2O. (15б.)


Затверджено на засіданні кафедри «Геотехнологій і охорони праці». Протокол №2 від 26.09. 2012 р.

Завкафедри ________________ Я.О.Ляшок Екзаменатор ______________С.П.Придатько

ДОНЕЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
КРАСНОАРМІЙСЬКИЙ ІНДУСТРІАЛЬНИЙ ІНСТИТУТ
Факультет ТОВ Напрями підготовки: «Гірництво»; « Інженерна механіка».
Навчальна дисципліна Хімія МКР - 1 Білет № 16

1. За скороченою електронною формулою 4s24р5 та положенням у періодичній таблиці дати повну характеристику елементу. Вказати: період, групу, підгрупу, кількість енергетичних рівнів і електронів на зовнішньому рівні. Визначити: кількість елементарних часток (р+,n0,e-), властивості (метал, неметал), скласти формули вищого оксиду та гідроксиду (назвати властивості). Написати рівняння реакцій взаємодії вищого оксиду і гідроксиду з натрій гідроксидом. (15б.)

2. Визначити мольну масу еквівалента оксиду двовалентного металу, якщо для повного розчинення 4,0 г його знадобилась нітратна кислота, що містить 12,6 г НNO3, назвати метал. (20б.)
3. Вміст породи у вугіллі, що добули на першій дільниці шахти складає 15%, на другій – 35%. Визначити маси вугілля (т) першої і другої дільниць, якщо замовнику необхідно поставити 100т вугілля з вмістом породи не більше 25 %.
(15б.)
Затверджено на засіданні кафедри «Геотехнологій і охорони праці». Протокол №2 від 26.09. 2012 р.

Завкафедри ________________ Я.О.Ляшок Екзаменатор ______________С.П.Придатько


ДОНЕЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
КРАСНОАРМІЙСЬКИЙ ІНДУСТРІАЛЬНИЙ ІНСТИТУТ

Факультет ТОВ Напрями підготовки: «Гірництво»; « Інженерна механіка».
Навчальна дисципліна Хімія МКР - 1 Білет № 17

1. За скороченою електронною формулою 3s23р1 та положенням у періодичній таблиці дати повну характеристику елементу. Вказати: період, групу, підгрупу, кількість енергетичних рівнів і електронів на зовнішньому рівні. Визначити: кількість елементарних часток (р+,n0,e-), властивості (метал, неметал), скласти формули вищого оксиду та гідроксиду (назвати властивості). Написати рівняння реакцій взаємодії вищого оксиду і гідроксиду з натрій гідроксидом. (15б.)

2. Визначити мольну масу еквівалента сульфітної кислоти і вказати значення її фактора еквівалентності, якщо повністю прореагувало 8,2г кислоти з 4,0г натрій гідроксиду. Написати рівняння реакції, назвати сіль, що утворилась. (20б.)

3. Написати йонно-молекулярні рівняння гідролізу цинк хлориду, вказати рН.
(15б.)

Затверджено на засіданні кафедри «Геотехнологій і охорони праці». Протокол №2 від 26.09. 2012 р.

Завкафедри ________________ Я.О.Ляшок Екзаменатор ______________С.П.Придатько
ДОНЕЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
КРАСНОАРМІЙСЬКИЙ ІНДУСТРІАЛЬНИЙ ІНСТИТУТ
Факультет ТОВ Напрями підготовки: «Гірництво»; « Інженерна механіка».
Навчальна дисципліна Хімія МКР - 1 Білет № 18

1. За скороченою електронною формулою3s23р1 та положенням у періодичній таблиці дати повну характеристику елементу. Вказати: період, групу, підгрупу, кількість енергетичних рівнів і електронів на зовнішньому рівні. Визначити: кількість елементарних часток (р+,n0,e-), властивості (метал, неметал), скласти формули вищого оксиду та гідроксиду (назвати властивості). Написати рівняння реакцій взаємодії вищого оксиду і гідроксиду з хлоридною кислотою. (15б.)

2. Визначити мольну масу еквівалента ортофосфатної кислоти і вказати значення її фактора еквівалентності, якщо повністю прореагувало 49,0г кислоти з 20,0г натрій гідроксиду. Написати рівняння реакції, назвати сіль, що утворилась. (20б.)

3. Яку масу ферум(ІІ)сульфату можна одержати із залізного купоросу, що містить 27,8 г кристалогідрату FeSO4
·7H2O . (15б.)


Затверджено на засіданні кафедри «Геотехнологій і охорони праці». Протокол №2 від 26.09. 2012 р.

Завкафедри ________________ Я.О.Ляшок Екзаменатор ____________С.П.Придатько

ДОНЕЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
КРАСНОАРМІЙСЬКИЙ ІНДУСТРІАЛЬНИЙ ІНСТИТУТ
Факультет ТОВ Напрями підготовки: «Гірництво»; « Інженерна механіка».
Навчальна дисципліна Хімія МКР - 1 Білет № 19

1. За скороченою електронною формулою2s1 та положенням у періодичній таблиці дати повну характеристику елементу. Вказати: період, групу, підгрупу, кількість енергетичних рівнів і електронів на зовнішньому рівні. Визначити: кількість елементарних часток (р+,n0,e-), властивості (метал, неметал), скласти формули вищого оксиду та гідроксиду (назвати властивості). Написати рівняння реакцій взаємодії вищого оксиду і гідроксиду з сульфатною кислотою. (15б.)

2. Визначити мольну масу еквівалента оксиду двовалентного металу, якщо для повного розчинення 5,6 г його знадобилась хлоридна кислота, що містить 7,3 г HCl , назвати метал. (20б.)

3. Написати йонно-молекулярні рівняння, що протікають у розчинах між:
а) натрій сульфатом і барій нітратом; б) калій хлоридом і арґентум нітратом
(1,5б.)

Затверджено на засіданні кафедри «Геотехнологій і охорони праці». Протокол №2 від 26.09. 2012 р.

Завкафедри ________________ Я.О.Ляшок Екзаменатор __________ С.П.Придатько

ДОНЕЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
КРАСНОАРМІЙСЬКИЙ ІНДУСТРІАЛЬНИЙ ІНСТИТУТ
Факультет ТОВ Напрями підготовки: «Гірництво»; « Інженерна механіка».
Навчальна дисципліна Хімія МКР - 1 Білет № 20

1. За скороченою електронною формулою3s23р2 та положенням у періодичній таблиці дати повну характеристику елементу. Вказати: період, групу, підгрупу, кількість енергетичних рівнів і електронів на зовнішньому рівні. Визначити: кількість елементарних часток (р+,n0,e-), властивості (метал, неметал), скласти формули вищого оксиду та гідроксиду (назвати властивості). Написати рівняння реакцій взаємодії вищого оксиду і гідроксиду з натрій гідроксидом. (15б.)
2. Визначити мольну масу еквівалента сульфідної кислоти і вказати значення її фактора еквівалентності, якщо повністю прореагувало 6,8г кислоти з 16,0г натрій гідроксиду. Написати рівняння реакції, назвати сіль, що утворилась. (20б.)

3. Вміст сірки у вугіллі, що добули на першій дільниці шахти складає 5%, на другій – 2%. Визначити маси вугілля (т) першої і другої дільниць, якщо замовнику необхідно поставити 90т вугілля з вмістом сірки не більше 3%. (1,5б.)

Затверджено на засіданні кафедри «Геотехнологій і охорони праці». Протокол №2 від 26.09. 2012 р.

Завкафедри ______________________ Я.О.Ляшок Екзаменатор ____________ С.П.Придатько

ДОНЕЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
КРАСНОАРМІЙСЬКИЙ ІНДУСТРІАЛЬНИЙ ІНСТИТУТ
Факультет ТОВ Напрями підготовки: «Гірництво»; « Інженерна механіка».
Навчальна дисципліна Хімія МКР - 1 Білет № 21

1. За скороченою електронною формулою2s2 та положенням у періодичній таблиці дати повну характеристику елементу. Вказати: період, групу, підгрупу, кількість енергетичних рівнів і електронів на зовнішньому рівні. Визначити: кількість елементарних часток (р+,n0,e-), властивості (метал, неметал), скласти формули вищого оксиду та гідроксиду (назвати властивості). Написати рівняння реакцій взаємодії вищого оксиду і гідроксиду з сульфатною кислотою. (15б.)

2. Визначити мольну масу еквівалента оксиду двовалентного металу, якщо для повного розчинення 16,0 г його знадобилась хлоридна кислота, що містить 14,6 г HCl, назвати метал. (20б.)

3. Написати йонно-молекулярні рівняння, що протікають у розчинах між:
а) натрій сульфатом і барій нітратом; б) калій хлоридом і арґентум нітратом
(1,5б.)

Затверджено на засіданні кафедри «Геотехнологій і охорони праці». Протокол №2 від 26.09. 2012 р.

Завкафедри ________________ Я.О.Ляшок Екзаменатор __________ С.П.Придатько

ДОНЕЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
КРАСНОАРМІЙСЬКИЙ ІНДУСТРІАЛЬНИЙ ІНСТИТУТ
Факультет ТОВ Напрями підготовки: «Гірництво»; « Інженерна механіка».
Навчальна дисципліна Хімія МКР - 1 Білет № 22

1. За скороченою електронною формулою2s22р2 та положенням у періодичній таблиці дати повну характеристику елементу. Вказати: період, групу, підгрупу, кількість енергетичних рівнів і електронів на зовнішньому рівні. Визначити: кількість елементарних часток (р+,n0,e-), властивості (метал, неметал), скласти формули вищого оксиду та гідроксиду (назвати властивості). Написати рівняння реакцій взаємодії вищого оксиду і гідроксиду з сульфатною кислотою. (15б.)

2. Визначити мольну масу еквівалента оксиду двовалентного металу, якщо для повного розчинення 8,1 г його знадобилась нітратна кислота, що містить 12,6 г HNO3 , назвати метал. (20б.)
3. Вміст породи у вугіллі, що добули на першій дільниці шахти складає 25%, на другій – 40%. Визначити маси вугілля (т) першої і другої дільниць, якщо замовнику необхідно поставити 120т вугілля з вмістом породи не більше 30%.
(1,5б.)

Затверджено на засіданні кафедри «Геотехнологій і охорони праці». Протокол №2 від 26.09. 2012 р.

Завкафедри ________________ Я.О.Ляшок Екзаменатор __________ С.П.Придатько

Заголовок 1 Заголовок 215

Приложенные файлы

  • doc 144031
    Размер файла: 174 kB Загрузок: 0

Добавить комментарий