Юрфак ДГУ_конференціяМіністерство освіти і науки України

Дніпропетровський гуманітарний університет
юридичний факультет


Міжнародна науково-практична конференція
«Право, держава та громадянське суспільство в умовах системних реформ У ПРОЦЕСІ євроінтеграції»

27–28 листопада 2015 року
м. Дніпропетровськ

Юридичний факультет Дніпропетровського гуманітарного університету запрошує студентів, аспірантів, науковців та юристів-практиків до участі у міжнародній конференції «Право, держава та громадянське суспільство в умовах системних реформ у процесі євроінтеграції», яка відбудеться 27–28 листопада 2015 року.

Організаційний комітет конференції:

Негодченко О.В. – ректор, доктор юридичних наук, професор;
Кисельов О.О. – проректор з навчальної роботи університету, кандидат юридичних наук, доцент;
Макушев П.В. – декан юридичного факультету, кандидат юридичних наук, професор;
Торяник В.М. – завідувач кафедри загально-правових дисциплін, доктор політичних наук, доцент;
Макаренко Є.І. – завідувач кафедри кримінально-правових дисциплін, голова вченої ради, кандидат юридичних наук, професор;
Блінова Г.О. – завідувач кафедри цивільно-правових дисциплін, кандидат юридичних наук, доцент;
Потіп М.М. – доцент кафедри цивільно-правових дисциплін, кандидат юридичних наук;
Пасічнік О. – голова студентської ради університету, студент IV курсу юридичного факультету.


пакет документів Для участі у конференції:

тези доповіді;
заявка;
відсканована (або сфотографована) копія оплати організаційного внеску

Усі документи необхідно надіслати до 24 листопада 2015 р. на електронну адресу: [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ].Тематичні напрями конференції

На конференції планується обговорення за такими науковими напрямами:
Теорія та історія держави і права; історія політичних і правових учень;
Конституційне право; муніципальне право;
Цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право;
Господарське право, господарсько-процесуальне право;
Трудове право; право соціального забезпечення;
Земельне право; аграрне право; екологічне право; природоресурсне право;
Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право;
Кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право;
Кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність;
Судоустрій; прокуратура та адвокатура;
Міжнародне право;
Філософія права.

Робочі мови конференції: українська, російська, англійська.
Форма участі: особиста або дистанційна.

Оформлення тез доповіді:


·Обсяг тез – до 5-ти сторінок при форматі сторінки А4 (297х210 мм), орієнтація – книжкова;
Поля: верхнє, нижнє та праве – 15 мм, ліве – 20 мм;
Шрифт – Times New Roman, кегель – 14, міжрядковий інтервал – 1,5, стиль – Normal;
Перший рядок – назва напрямку;
Другий рядок – прізвище та ініціали автора (шрифт напівжирний курсив, вирівняний по центру);
Третій рядок – (шрифт курсив, вирівняний по центру) науковий ступінь, вчене звання, посада, навчальний заклад (міжрядковий інтервал – 1,5);
Наступний абзац – назва доповіді (шрифт напівжирний всі прописні, вирівняний по центру);
Далі йде текст тез, вирівняний по ширині з відступом зліва 10 мм.

Наприклад:

Напрямок: 1. Теорія та історія держави і права; історія політичних і правових учень

Раскевич С. В.,
аспірант Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого
ВИМОГИ ПРИНЦИПУ ЗАКОННОСТІ ТЛУМАЧЕННЯ ПРАВА
Принцип законності тлумачення права є складним юридичним явищем, задля реалізації вимог якого інтерпретатори повинні керуватися у своїй діяльності правовими актами, діяти в межах своєї компетенції та приймати акти тлумачення, що не суперечать приписам чинного законодавства [1, с. 107].
Список використаних джерел:
Погребняк С. П. Основоположні принципи права (змістовна характеристика) [Текст]: монографія / С. П. Погребняк. – Х.: Право, 2008. – 240 с.
Організаційний внесок:

Вартість участі (незалежно від форми) в конференції – 130 гривень. Організаційний внесок включає: видання матеріалів, пересилку одного екземпляру виданих тез конференції авторові, розсилку інформаційних листів і запрошень та організаційні витрати.

Всі учасники конференції обов’язково забезпечуються збірником матеріалів конференції та сертифікатом учасника, які будуть надіслані поштою протягом 20 днів після проведення конференції.

Реквізити для оплати організаційного внеску:

Отримувач: АТ «УкрСиббанк».
Номер рахунку: 26251007297802.
МФО: 351005.
ЄДРПОУ: 1505815763.
Призначення платежу: поповнення рахунку Гончарук Є. О. від П.І.Б._______
Оплата здійснюється в банківських установах України.

Оргкомітет конференції:

Юридичний факультет Дніпропетровського гуманітарного університету
вул. Орловська, 1-Б, м. Дніпропетровськ, Україна, 49020
Сторінка університету: www.dgu.com.ua
Електронна адреса: [email protected]
Телефон: 068 331 69 21

Заголовок 1 Заголовок 2 Заголовок 3 Заголовок 415

Приложенные файлы

  • doc 90780
    Размер файла: 174 kB Загрузок: 0

Добавить комментарий