Описание костюма революционера


Чтобы посмотреть этот PDF файл с форматированием и разметкой, скачайте файл и откройте на своем компьютере.
     lZdbfh[jZahfqlh[urgmjdbe_glubebp_ihqdbgZdhlhju_qZku ih^\_rb\Zebkvdihykmk\bkZebaZdju\ZyjZaj_audeZiZgZ jbkBohlybklhjby g_khojZgbeZhibkZgbywlh]hihehlgZbih^jh[ghkl_c_]hkha^ZgbyhgZ^hg_keZ ^hgZk[he__m[_^bl_evgh_^hdZaZl_evkl\hZ\lhjkl\Z;jh^kdh]hnhlh]jZnbx gZdhlhjhcBkZZdBajZbe_\bqaZi_qZle_g\h\j_fyjZ[hlugZ^ihjlj_lhf GZb\ukrZyp_evfh^ul_i_jvg_klhevdh^hjh]b_dhklxfukdhevdhlhgdbc\dmk jZnbgbjh\Zggucih^[hjp\_lZbaukdZggh_khq_lZgb_^_lZe_c NjZgpbydwlhfm\j_f_gbbf_eZlZdhchiul\ijhba\h^kl\_ldZg_cnmjgblmju ij_^f_lh\hl^_edbkhqbg_gbydhklxfh\dZdgbh^gZ^jm]ZykljZgZ\fbj_ =h]hevkhk\hckl\_gguf_fmkgZci_jkdbfihiZ^Zgb_fhlf_qZ_lqlhnjZdwlhl [uep\_lZgZ\Zjbgkdh]hieZf_gbb^ufZbl_fkZfufkjZamihdZau\Z_lgZf dZdh\umQbqbdh\Zij_^klZ\e_gbyhdjZkhl_bdZdh\hijhlb\hj_qb_f_`^m l_fi_jZf_glgufbhl\Z`gufieZf_g_fk^ufhfdhklxfZboheh^ghc`_kldhc jZkq_leb\hklvxQbqbdh\Z\fbgh]^ZlZdbgZau\Zxlfh^ujhdhdhohlywlhg_ kh\k_f\_jgh\hlghr_gbbfm`kdh]hdhklxfZ H^gZdhgZfdZ`_lkyqlhbah[jZ`_gb_\h`^yij_^klZ\e_ggh_bf_gghgZgZr_f ieZdZl_b^_Zevghkhhl\_lkl\m_lwlhfmhibkZgbx WlhgZeh`behhll_ghdgh\bagugZkh\j_f_gguc_fm[ulbdhklxfghhkgh\gZy ebgbybojZa\blbyreZihh[t_dlb\gufaZdhgZfbhljZ`ZeZ\k_gZjZklZ\rbc miZ^hdZ[khexlbafZZ\f_kl_kgbfbjh^h\hcZjbklhdjZlbb Kh\j_f_ggu_wdki_jluhlf_qZxlqlh;jh^kdbcbah[jZabea^_kv\h`^y ij_^_evghijZ\^b\hkmlmeuff_edh\Zluf\aZl_jlhfg_[j_`ghfdhklxf_ g_ZddmjZlghaZq_kZggufb\hehkZfbg_ijhihjpbhgZevghc]heh\hck_wlh ijb^Z\ZehdhklxfZfhkh[h_hqZjh\Zgb_ZgZa\Zgbyohlvbrmleb\u_^h\hevgh lhqghhij_^_eyebwfhpbhgZevgu_\hkijbylbyp\_lh\dZdh^ghcbaoZjZdl_jbklbd h[jZaZ  

Приложенные файлы

  • pdf 7466114
    Размер файла: 174 kB Загрузок: 0

Добавить комментарий