Где впервые носили джинсы


Чтобы посмотреть этот PDF файл с форматированием и разметкой, скачайте файл и откройте на своем компьютере.
     ^`bgkh\hch^_`^u\e_lg_fk_ahg_Ljbklbeykh^_`^hc\]hjhr_d �`bgkh\ZyldZgv\hagbdeZ\hnjZgpmakdhf]hjh^_Gbfbihemqbehk\h_ gZa\Zgb_hlf_klZdhlhjh_[ueh[ukljhba\_klgh]hdZd^_gbfaZjm[_`hf BagZqZevghboghkbeblhevdhiZjgbghdZdba\_klgh^_\mrdbhq_gvex[ylgZ k_[yijbf_jylvfm`kdmxh^_`^m Ghfh^Zg_mfhebfZb\oijZ\bl_evkl\hKR:k^Zehkv^`bgkuklZeb ihq_lghcqZklvx]Zj^_jh[ZDjhf_lh]hg_h[oh^bfhg_ijhklhijbh[j_klb ^`bgkugh_s_bijZ\bevghkhq_lZlvbokhklZevghch^_`^hc B[eh]]_juklZebbkihevah\Zlv^`bgku[hcnj_g^u^eykha^Zgbybgl_j_kguob jZkoey[Zgguoh[jZah\ Fhjydb=_gmwakdh]hnehlZgZqZebjZkoZ`b\Zlv\^`bgkZokuogh ijh^he`Zehkvwlh^hAhehlhcebohjZ^dbolh]^Zbklhjby^`bgkh\ ij_ju\Z_lky QlhdZkZ_lkymadbo^`bgkkh^bgZdh\ufbih\k_crbjbg_[jxqbgZfbhgb[he__ nhjfZevgubg_lZdlj_[h\Zl_evgudnb]mj_Ohjhrhkfhljylkykdbggbk h[t_fguf\_johfJZkkdZau\Zcl_^jmavyfZlZd`_ibrbl_\dhff_glZjbbgZ dZdbonhlhemqr_\k_]h[eh]]_jughkyl^`bgku  

Приложенные файлы

  • pdf 3844180
    Размер файла: 174 kB Загрузок: 0

Добавить комментарий