3629_календарне 10 клас II семестр ДЛЯ ОСНОВИ

Календарне-тематичне планування уроків англійської мови в 10 класі за підручником О. Карп’юк.
II семестр.
Жигло І. В., багатопрофільний ліцей № 37, м. Донецьк
Календарно-тематичне планування уроків за підручником О. Карп’юк для 10 класу I семестр надруковано в №1(299) в журналі «[ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ]». Знайти матеріал PDF для роздруківки можна на сайті [http://journal.osnova.com.ua/magazines/7/299/18740] – (посилання для передплатників журналу) та на сайті [http://www.teacherjournal.com.ua/shkola/angljiska-mova-ta-literatura/1027-kalendarne-planuvannya-dlya-10-klasu-za-pdruchnikom-o-karpyuk.html] - Учительський журнал on-line ВГ Основа.
№ уроку
Дата
Підтема
Граматичний матеріал
Лексичний матеріал
Читання
Аудіювання
Говоріння
Письмо
Домашнє завдання

Тема 5: Unit 5. Комунікаційні технології. (12 годин)


Урок 48

Сучасні засоби комунікації.

ст.72-73
Впр.5
ст.74
Впр.3
ст.72

Впр.3ст.72
аудіододаток
Впр.1-b ст.72
Впр.1-а ст.72
Впр.7 ст. 75

Урок 49

Сучасні засоби комунікації і технології в нашому житті.

Word File
ст. 74
Основні частини комп'ютера
Впр.7
ст. 75

Переказ
впр.6 ст. 75
описувати предмети і явища
Впр.8-9 ст.75

Для чого я використовую
Інтернет.
Усне повідомлення

Урок 50

Основні частини комп'ютера.
Phrasal verbs

Впр.1
ст. 76
Впр.2-b ст.76
Збірник1
Для чого я використовую
Інтернет.
Впр.2-а ст.76
mind map

Впр. 3 ст. 76
Grammar point
ст. 76, вивчити

Урок 51

Комп’ютерне обладнання.
Phrasal verbs.
Grammar point
ст. 76
Впр.3ст.78

Впр.1-а ст.77

Впр.2ст.78
Комп'ютерні значки
Впр.1-b ст.77
Впр.4ст.78Урок 52

Всесвітня мережа.
Phrasal verbs


Впр.1
ст.79

Впр.3-4 ст.79
tapescript2
ст 191
Впр.2 ст.79

Впр.4 ст.79

Впр.4 ст.79
письмово

Урок 53

Веб-ресурси.

Корисні фрази
ст. 81
Впр 1-а, ст. 80


Впр.1-b ст.80
Розповідати про свої уподобання (корисні фрази)
Мої улюблені сайти.
Впр.2 ст.81
письмово
Впр 3, ст.81
письмово

Урок 54

Комп’ютерні програми.
Phrasal verbs
Впр2,ст.82

Впр1,ст.82

Впр1,ст.82

Збірник
Впр 3 ст.82
Скласти речення

Впр 2-b
ст.82

Впр 3, ст.82
письмово


Урок 55

Інтернет-кафе.


Впр 4 ст.83

Впр 6,
ст.84


Впр 4-5 ст.83
Впр 7- b, ст 84

Впр 7- b,
ст 84
Скласти питання для інтерв’ю
Впр 7-а, ст 84
письмово


Урок 56

Веб-сайти для молоді.Впр 8,
ст.85

Впр 1, ст.86


Впр 9,ст.85


Урок 57

Проектна робота.
Мій веб-сайт.

Впр 4-а,
ст 87
коди країн

Впр 2
ст.86
Збірник
Презентація свого веб-сайту
Впр 4-b, ст 87

Впр 3,ст.87
Впр 4- b, ст.87
Написати
неформального
електронного листа.

Урок 58

Електронне листування.
Стилі електронного листування.


електронна адреса

Впр 6,
ст.88


Впр 6, ст.88
Формальне та неформальне листування.

Впр 5-b
ст.88

Впр 7,ст.89


Урок 59

Моє мовне портфоліо.
Само- оцінювання.
Впр 2 ст.90
Впр 1 ст.90
Впр 4, ст.90
Впр 3, ст.90
tapescript
ст 92

Комунікаційні технології в нашому житті.
Впр 4, ст.90
Впр 3, ст.90
письмово.


Тема 6: Unit 6. Земля в небезпеці? (12 годин)


Урок 60

Природний катаклізм як явище.

Впр 1 ст.92
Word file,
ст. 93
Впр 2
ст. 92.

Впр 2
ст. 92.
аудіододаток

Впр .3,
ст.94,
письмово

Впр .2,
ст.92,
переказ


Урок 61

Природні катаклізми.


ст. 95

Впр 5,
ст. 95


Впр 4, ст.94
Впр 4, ст.94
письмово
Впр 6 ст.96
Підготуватись до дискусії.

Урок 62

Прогнозування катаклізмів.
Conditionals.
Впр 1, ст.98
A cause or a reason
Впр 1
ст.97
Впр 3
ст.97

Впр 6 ст.96
Обговорення проблеми в малих групах
Впр. 2
ст.97
Впр 4, ст.98

Урок 63

Наслідки природних катаклізмів.
Conditionals.
Suggestions-results
Впр 2, ст.98


Впр 2-3, ст.99
Tapescript 1
ст 192
Впр 3-b, ст.98
Впр 3-a, ст.98
Впр 1, ст.99

Урок 64

Вплив природних катаклізмів на життя планети.
Conditionals.

Впр 4,
ст. 99
Впр. 5-а, ст.99
Tapescript 2
ст 192
Впр 1, ст.99
Робота в парах
Впр. 5- b, ст.99
письмово

Впр 1, ст.100
Підготуватись до обговорення.


Урок 65

Правила безпеки під час лиха.
Conditionals.

Вп. 3
ст.100


Впр 1, ст.100
Впр 2, ст.100
Робота в парах
Впр 4
ст. 100
робота в малих групах
Впр. 1, ст.101
Do the quiz.

Урок 66

Запобігання природним стихійним лихам.

ст. 102

Впр. 3, ст. 102


Пропозиції щодо запобігання природним стихійним лихам.
Впр 2- а,b
ст. 101
Стихійні лиха в Україні.
(Знайти інформацію за темою)

Урок 67

Стихійні лиха в Україні.


ст. 103

Впр. 4-а, ст. 103

Збірник
Впр. 4- b, ст.103

Стихійні лиха в Україні.
Скласти план для усного повідомлення

Впр. 5, ст. 104
Підготувати тези для усного повідомлення

Урок 68

Причини стихійного лиха.
Позакласне читання.Тексти для читання за темою.

Впр. 5, ст. 104
Робота в парах
Впр. 6, ст.104
письмово

Впр. 8,ст. 104
Урок 69

Дискусійний клуб.
Пошуки причин і шляхів запобігання стихійним лихам.

Wh-questions.
ст. 105

Впр. 7,
ст. 104


Впр. 8,ст. 104
Жахлива погода як фактор ризику.
Мозковий штурм.
Writing point,
ст. 105
Впр. 7,
ст. 104
Підготувати тези для проекту.

Урок 70

Проектна робота.
Жахливий землетрус в Мехіко.

Wh-questions.

Впр.2,
ст.106


Впр.4-5,
ст.106-107
Презентація проектів.


Впр. 5,ст. 107

Оформити постер.

Урок 71

Лісові пожежі.
Моє мовне портфоліо.
Впр.1, ст.108

Впр.2, ст.108

Впр.4, ст.109

Впр.3, ст.109
tapescript
ст. 193

Скласти 10 спеціальних питань за темою.
Лісові пожежі.
Переказ. Знайти додаткову інформацію.


Тема 7: Unit 7. Світ живопису. (12 годин.)


Урок 72

Живопис.

Ст. 110 -111

Впр. 4,
ст. 110 -111

Впр. 4,
ст. 110-111
аудіододаток

Впр.1-3,ст. 110

Впр.1,ст. 110
письмово

Впр.4-b,ст. 112


Урок 73

Живопис в Англії.

Word file
ст. 112
Впр.5,ст. 112
Впр.6,
ст. 113


Впр.7,ст. 113

Впр.1,ст. 114

Впр.6,ст. 113
переказ


Урок 74

Жанри живопису.
Минулий перфектний час
Ст. 116
Word file
ст. 114
Впр.3,ст. 115
By, by the time, just etc.
Впр.2,
ст. 114


Впр.6,ст. 113
переказ

Впр.1-2,
ст. 116

Впр.3,ст. 116
Знайти інформацію
Живопис в Україні.

Урок 75

Живопис в Україні.
Минулий перфектно-тривалий час
Ст. 117
For, since, before, all day/night/etc.

Збірник
Усне повідомлення
Живопис в Україні.
Впр.4-5,
ст. 117

Впр.6,ст. 117


Урок 76

Роль мистецтва в житті людини.
The national gallery collection.
Минулий перфектно-тривалий час

ст. 119
Впр.5,
ст. 119

Впр.3-4,
ст. 118

Впр.1-2, ст. 118

Впр.4, ст. 118
письмово

Впр.5ст. 119
переказ

Урок 77

Відвідування виставок та музеїв.
Минулий перфектний часvs Минулий перфектно-тривалий час3Впр.5, ст. 119
переказ
Впр.2, ст. 120
діалоги
Впр.1, ст. 120
письмово
Впр.3, ст. 120
Інсценувати діалоги


Урок 78

Відвідування музеїв та галерей в Україні.

Word file
ст. 121
Впр.4,
ст. 122


Впр.3, ст. 120
Інсценувати діалоги
Впр.4, ст. 122
Робота в групах
Впр.1, ст.123

Впр.2-3, ст. 123


Урок 79

Відомі англійські художники.
Питальні речення.
Useful phrases
ст. 121
Впр.3,
ст. 123


Впр.4, ст. 124

Впр.3, ст. 123
Скласти план тексту (12 питань)

Впр.5, ст. 125


Урок 80

Відомі англійські музеї.


Впр.8,
ст. 125


Впр.6-7, ст. 125
Відомі англійські музеї. Переказ


Впр.9, ст. 126
Підготуватись к обговоренню


Урок 81

Відомі українські музеї.

ст. 127
Впр.2-a, ст. 128

Збірник
Впр.1, ст. 127

Впр.2-a, ст. 128
8-10 питань до тексту
Writing point
ст. 127
Впр.1, ст. 127
Письмова відповідь на питання.


Урок 82

Читання – за чи проти.

Coherence,
cohesive devices,
essay
Впр.6-a, ст. 129


Впр.6-b,c,d,
ст. 127

Впр.2-b,
ст. 128

Впр.7, ст. 130


Урок 83

Моє мовне портфоліо.
Впр.1, ст. 131

Впр.2, ст.131

Впр.4, ст.133

Впр.3,ст.132

Відомі українські художники.


Впр.4, ст.133
переказ


Тема 8: Ти любиш спорт? (13+6 годин.)


Урок 84

Спорт і дозвілля.

Word file
ст. 134
Впр.3-4,
ст. 134-135

Впр.3,
ст. 134

Впр.2, ст. 134

Впр.1,
ст. 134

Моє ставлення до занять спортом.
Усне повідомлення.

Урок 85

Ставлення до занять спортом.

Повторити типи питань.
(для інтерв’ю з британськими учнями за темою уроку.

Впр.6,
ст. 136


Моє ставлення до занять спортом.

Впр.7, ст. 136
(write 35-45 words)
(робота в групах)

Впр.5, ст. 136
Займатися спортом-за чи проти.

Урок 86

Ставлення британських учнів до спорту.
Словотворення
Впр.1-2, ст. 137
Форми дієслів


Word file
ст. 137
winvs beat

Збірник
Займатися спортом-за чи проти.
Впр.4, ст. 137

Впр.5, ст. 137
Знайти інформацію за темою
Види спорту.

Урок 87

Види спорту.

Минулі часи
Впр.1-2, ст. 138
Види спорту.
Презентація результатів пошуку інформації
Впр.3, ст. 138Урок 88

Спорт в США.
Майбутні часи
Впр.4-5, ст. 139


Впр.4-5,
ст. 140


Впр.2-3,
ст. 140

Впр.6, ст. 139
Впр.1, ст. 140

Впр.6, ст. 141
Письмово
Впр.5, ст. 140
переказ

Урок 89

Спорт в Великобританії.
Повторити минулі граматичні часи
ст. 141
Впр.1, ст.144

Впр.7,
ст. 141

Збірник
Впр.5, ст. 140
переказ
Впр.8, ст. 141
Робота в групах
Інсценувати
інтерв’ю.
Впр.1, ст.142


Урок 90

Спортивні ігри.
Впр.2, ст. 144

ст. 142Впр.5, ст.143

Впр.3, ст. 144

Впр.4, ст. 144


Урок 91

Віддані уболівальники.

Повторити майбутні граматичні часи
Useful phrases,
ст. 143

Впр.5,
ст. 145


Впр.6, ст. 146
Робота в парах


Впр.7, ст. 146
Впр.5, ст. 145
Інсценувати діалоги


Урок 92

Твоє відношення до спорту.


Впр.8,ст. 146

Впр.1,
ст. 147


Впр.2, ст. 147
Обговорення в групах.
Впр.5, ст. 145
Інсценувати діалоги
Writing point
Як написати есе, ст. 147
Впр.3, ст. 141


Урок 93

Бокс-за чи проти.
Розвиток навичок письмового мовлення.

Writing point,
ст. 148

Впр.6,
ст. 148
Есе-за чи проти.
(appendix,
page 167)


Впр.4, 6,
ст. 148
Обговорення в групах.

Впр.5, ст. 148
Бокс-за чи проти.
Впр.7-а,
ст. 149

Впр.8, ст. 149
Підготувати проект
Спорт в Україні.
Євро 2012

Урок 94

Проектна робота.
Спорт в Україні.
Євро 2012

Повторити лексику за темою
Спорт

Збірник
Презентація проектів.
Спорт в Україні.
Євро 2012

Оформити постер
Спорт в Україні.
Євро 2012


Урок 95

Повторення та систематизація.

Повторити граматичні часи
Повторити лексику за темами 5,6,7,8

Відомі українські спортсмени.
Усне повідомлення.


Урок 96

Моє мовне портфоліо.
Впр.2,
ст. 150

Впр.1,
ст. 150

Впр.4,
ст. 151-152

Впр.3,
ст. 150
tapescript
ст. 195


Впр.3, ст. 150
письмово

Мій улюблений вид спорту.
Есе.

Урок 97

Контроль аудіювання.
Урок98

Контроль письма.
Урок99

Контроль читання
Урок
100

Контроль говоріння
Уроки
101-102

Резервні уроки.


Повторення та систематизація.


1Вчителі підбирають тексти для аудіювання, використовуючи різноманітні джерела, та використовують на уроці в міру необхідності.
2Tapescripts- на сторінках 188-195 підручника можна знайти тексти для аудіювання.
3Vs- або v. (лат.versus)  «проти», зд.- порівняти.


‡ђ Заголовок 1‡ђ Заголовок 215

Приложенные файлы

  • doc 371660
    Размер файла: 168 kB Загрузок: 0

Добавить комментарий