3 д?рыс жауаптан Журналистика тарихы


$$$$$Қазақ баспасөзінің тарихында қандай саяси ағымдар көрініс тапты?
##### социалистік
##### жалпыұлттық демократтық
##### социалистік және жалпыұлттық демократтық
##### капиталистік
##### капиталистік және социалистік
##### маркстік
##### коммунизм
##### делегаттық
#####3
$$$$$ «Садақ» қолжазба журналын ұйымдастырушысы:
##### Б.Майлин
##### Ж.Тілепберген
##### Б.Майлин, Ж.Тілепберген
##### А.Байтұрсынов
##### Ә.Бөкейханов
##### М. Дулатов пен Ж. Аймауытов
##### С.Сейфуллин
##### І.Жансүгіров
#####3
$$$$$«Дала уәлияты» газетіне А.Құнанбаевтың қай өлеңдері басылып шықты?
##### «Жаз»
##### «Күлембайға»
##### «Жаз», «Күлембайға»
##### «Жігіттер ойын арзан, күлкі қымбат»
##### «Өлең-сөздің патшасы»
##### «Интернетте оқып жүр талай қазақ баласы»
##### «Базарға қарап тұрсам әркім барар»
##### «Жаздыңгүні, шілде болғанда»
#####3
$$$$$ «Түркістан уәлияты» қай тілде жарық көрді?
##### қазақша
##### өзбекше
##### қазақша, өзбекше
##### татарша
##### орысша
##### қазақша, орысша
##### түрікше
##### татарша, қазақша
#####3
$$$$$ «Торғай» газеті көпшілікке пайдалы материалды қандай әріптермен жариялап тұрды?
##### қазақ
##### араб
##### қазақ және араб
##### орыс
##### орыс пен кириллица
##### латын
##### кириллица
##### латын және араб
#####3
$$$$$Отырықшылық мәселесі туралы пікірсайысқа түскен басылымдар:
##### «Айқап»
##### «Қазақ»
#####«Айқап» пен «Қазақ»
##### «Қазақстан»
##### «Қазақ мұңы» мен «Қазақ»
##### «Тіршілік»
##### «Ұшқын»
##### «Қазақ мұңы»
#####3
$$$$$ «Тіршілік» газетінің редакторы:
##### Р.Дүйсенов
##### С.Сейфуллин
##### Р.Дүйсенов, С.Сейфуллин
##### А.Асылбеков
##### М.Дулатов
##### А.Байтұрсынов
##### М.Дулатов, А.асылбеков
##### М.Шоқай
#####3
$$$$$ «Абай» журналы қандай басылым?
#####ғылыми
#####әдеби
#####ғылыми-әдеби
#####көпшілік
#####ғылыми-көпшілік
#####әдеби-танымдық
##### жалпыұлттық-саяси
#####танымдық
#####3
$$$$$ «Абай» журналын шығарушылар:
#####Ж.Аймауытов
#####М.Әуезов
#####Ж.Аймауытов, М.Әуезов
#####Мұрат Әуезов
#####С.Сейфуллин
#####К.Тоғысып, Т.Жомартбаев
#####Т.Жомартбаев
#####М.Әуезов, С.Сейфуллин
#####3
$$$$$ «Қазақстан-Заман» гезетінің материалдары қай тілде жарық көрді?
#####қазақша
#####түрікше
#####қазақша, түрікше
#####татарша
#####орысша
##### қазақша, орысша
##### өзбекше
#####татарша, қазақша
#####3
$$$$$ «Екеу» деген кімдердің бүркеншік аттары?
#####Ж.Аймауытов
##### М.Әуезов
#####Ж.Аймауытов, М.Әуезов
#####М.Дулатов, А.Байтұрсынов
#####М.Дулатов
##### Мұрат Әуезов
#####А.Байтұрсынов
##### Мұрат Әуезов, М.Дулатов
#####3
$$$$$Баспасөзде Тың игеру мәселесін кеңінен көтерді:
#####1950 жылдарында
#####«Жылымық» кезеңінде
#####Сталин қайтыс болғаннан кейінгі кезеңінде
#####Азамат соғысы кезінде
#####Ұлы жұт жылдарында
##### Революция кезеңінде
##### Ұлы Отан соғысы жылдарында
##### 1960 жылдары
#####3
$$$$$ «Мұхбір» газеті:
##### Жетісудағы алғашқы басылым
##### 1919 жылы шыққан газет
#####Облыстық басылым
#####Семейде шыққан газет
#####1918 жылы шыққан
#####Аудандық газет
#####1920 жылы шыққан
#####Талды-Қояндыда басылған
#####3
$$$$$Ұлы Отан Соғысы жылдарындағы майдандық газеттер:
##### «Жауға қарсы аттан»
#####«Суворовшы»
#####«Сталиндік жауынгер»
##### «Майдан»
##### «Отан үшін алға!»
##### «Майдангерлер»
#####«Дивизия»
#####«Майданнан хат»
#####3
$$$$$Қазақ тілінде сатира жанрының дамуына үлес қосқан басылымдар:
##### «Шаншар»
#####«Жаршы»
#####«Шаншар», «Жаршы»
##### «Әзіл әлемі»
#####«Зілді әзіл»
#####«Күлкі өмір ұзартады»
#####«Зәлді әзіл», «Әзіл әлемі»
#####«Шаншар», «Күлкі өмірді ұзартады»
#####3
$$$$$1925 жылы шыққан газеттер:
#####«Шаншар», «Теңдік»
##### «Жаңа мектеп»
#####«Таң», «Азат әйел»
#####«Ауыл», «Қазақ»
#####«Еңбекші қазақ»
#####«Лениншіл жас»
#####«Дала», «Түркістан уәлияты»
#####«Бала тілі бал», «Садақ»
#####3
$$$$$Ұлы Отан соғысы кезеңінде төтенше жағдайға байланысты екі ғана республикалық басылым қалды, олар:
##### «Социалистік Қазақстан»
##### «Казахстанская правда»
##### «Социалистік Қазақстан», «Казахстанская правда»
##### «Лениншіл жас»
##### «Лениншіл жас», «Казахстанская правда»
##### «Ленинская смена», «Казахстанская правда»
##### «Майдан», «Бәрі де майдан үшін»
##### «Бәрі де майдан үшін»
#####3
$$$$$ «Егемен Қазақстан» газетіне редакторлық еткен тұлғалар:
##### С.Сейфуллин
##### Т.Рысқұлов
##### Ғ.Мүсірепов
##### М.Жұмабаев
##### М.Сералин
##### Т.Қожамқұлов
##### М.Тынышпаев
##### А.Байтұрсынов
#####3
$$$$$ «Парасат» қандай басылым?
##### саяси
##### қоғамдық
##### әдеби
##### танымдық
##### аудандық
##### қалалық
##### оқу-ағартушылық
##### ғылыми-көпшілік
#####3
$$$$$«Қазақстан» газетінде оқу-ағарту, өнер-білім, мәдениет мәселелеріне арналып жарияланған материалдар.
##### «Біздегі тағы да бір қате пікір», «Қазақта машағат болмай, рахат болмайды», «Қазақ қыздарын оқыту»;
##### «Қазақта машағат болмай, рахат болмайды», «Қазақ қыздарын оқыту», «Біздегі тағы да бір қате пікір»;
##### «Қазақ қыздарын оқыту», «Біздегі тағы да бір қате пікір», «Қазақта машағат болмай, рахат болмайды»;
##### «Өнердің бәрі ғылым, білімде», «Салауаттылыққа жол ашылсын», «Санамыздың оянуына қажет нәрсе»;
##### «Жаңаша оқу тәсілі», «Қазақ оқығандары бітірер іс», «Алыстан арбалағанша...»
##### «Басты мәселе», «Тіл мәселесіне сақ болайық»;
##### «Бұлай мәслихат», «Әдебиет таңы», «Бақу», «Тәнсіз жан жоқ», «Ойға келген пікірлерім»;
##### «Қазақ оқығандары бітірер іс», «Әдебиет таңы», «Салауаттылыққа жол ашылсын»
#####3
$$$$$ «Қазақстан» газетінің редакторы мен авторлар құрамын ата.
##### С.Қожанов, М.Дулатов, С.Сейфулин, М.Жұмабаев;
##### М.Дулатов, С.Қожанов, М.Жұмабаев, С.Сейфулин;
##### М.Жұмабаев, С.Қожанов, С.Сейфулин, М.Дулатов;
##### М.Сералин, Ә.Байділдин, С.Жақыпов, С.Баймаханов;
##### Е.Бұйрин, Ғ.Қарашев, Б.Қаратаев, С.Меңдешов;
##### Ж.Аймауытов, Р.Дүйсенбаев, Б.Майлин, Б.Қаратаев;
##### С.Садуақасов, Қ.Кемеңгеров, М.Тынышпаев;
##### Б.Қаратаев, Ә.Байділдин, Б.Майлин, М.Сералин;
#####3
$$$$$ «Айқап» журналының редакторы мен авторлары кімдер еді?
##### Ж.Аймауытов, Қ.Кемеңгеров, М.Тынышпаев, Ғ.Қарашев;
##### Қ.Кемеңгеров, Ғ.Қарашев, Ж.Аймауытов, М.Тынышпаев;
##### Ғ.Қарашев, Қ.Кемеңгеров, Ж.Аймауытов, М.Тынышпаев;
##### М.Сералин, Ә.Ғалимов, С.Торайғыров, Ж.Сейдалин, С.Көбеев, С.Сейфуллин, Б.Майлин, С.Дөнентаев, Б.Қаратаев;
##### Ш.Құдайбердиев, Р.Дүйсенбаев, М.Бекетов, Ә.Балғымбаев;
##### М.Дулатов, Ш.Айманов, Қ.Жапанов, Б.Әбділов;
##### А.Байтұрсынов, Ә.Бөкейханов, А.Шонаев, Қ.Жаңатаев, А.Қылымбаев;
##### Ә.Ғалимов, С.Көбеев, Р.Дүйсенбаев, С.Дөнентаев, С.Торайғыров.
#####3
$$$$$ «Айқап» журналындағы тұрақты айдарларды ата?
##### «Асыл мұра», «Әдебиет майданы», «Тіл тұғыры», «Асылдың сынығы»;
##### «Әдебиет майданы», «Асылдың сынығы», «Асыл мұра», «Тіл тұғыры»;
##### «Асылдың сынығы», «Әдебиет майданы», «Тіл тұғыры», «Асыл мұра»;
##### «Телераммалар», «Оқу-ағарту», «Әйел теңдігі»;
##### «Өлең-жыр», «Фельетон», «Хабаршыларымыздан», «Ашық хат», «Басқалардан жауап»;
##### «Жер-жерден», «Ел-елден», «Ішкі хабар», «Ауылдан хабар»;
##### «Сырт елдерде», «Хат-хабар», «Оқшау сөз»;
##### «Хабаршыларымыздан», «Ішкі хабар», «Оқу-ағарту», «Хат-хабар»;
#####3
$$$$$ «Қазақ» газетінің редакторлары мен шығарушылары және авторлары
##### Х.Сосновский, Е.Иманбаев, Ж.Андреев, М.Көпеев;
##### Ж.Андреев, М.Көпеев, Х.Сосновский, Е.Иманбаев;
##### М.Көпеев, Х.Сосновский, Е.Иманбаев, Ж.Андреев;
##### С.Қожанов, М.Шоқаев, Б.Жүндібаев, М.Тынышпаев, М.Сералин;
##### А.Байтұрсынов, М.Дулатов, М.Оразаев, Ә.Бөкейханов, Ш.Құдайбердиев, М.Жұмабаев, Б.Майлин;
##### Б.Қаратаев, М.Жолдыбаев, Б.Бекжанов;
##### Р.Дүйсенбаев, Ж.Аппасов, Ш.Айманов, Д.Иманқұлов;
##### М.Оразаев, М.Жолдыбаев, М.Шоқаев, Ш.Құдайбердиев, С.Қожанов.
#####3
$$$$$ «Қазақ» газетінде 1916 жылғы ұлт-азаттық көтерілісі туралы жарияланған материалдар?
##### «Қазақ әскерге алыну мәселесі», «Біздің ел», «Майданнан хат», «Не істеуге Петроград хаты»;
##### «Біздің ел», «Не істеуге Петроград хаты», «Қазақ әскерге алыну мәселесі», «Майданнан хат»;
##### «Не істеуге Петроград хаты», «Біздің ел», «Қазақ әскерге алыну мәселесі», «Майданнан хат»;
##### «Бітім жайы», «Әскер алу», «Тыл жұмысына бару керек пе?»;
##### «Жарлық шықты», «Қазақтардың қарсылығы»;
##### «Әскер туралы баяндама», «Ашық хат»;
##### «Метрика тіркеу», «Жетісу қазақтарының наразылығы»;
##### «Әскер алу», «Жарлық шықты», «Әскер туралы баяндама», «Ашық хат»;
#####3
$$$$$ «Қазақ» газетінде «Алаш» мәселесінің жазылуы.
##### «Жұрт алдында жауапкер», «Ақша қайда?», «Атылған қазақ»;
##### «Ақша қайда?», «Атылған қазақ», «Жұрт алдында жауапкер»;
##### «Атылған қазақ», «Жұрт алдында жауапкер», «Ақша қайда?»;
#####«Ашық хат», «Қазақ халқының тұңғыш съезі»;
#####«Алаш бірлігі», «Алаш» партиясы», «Алашқа тілектес»;
#####«Сайлау туралы», «Бұған кім жауапты», «Қайтсек ел боламыз?»;
##### «Ел қорғау жайынан», «Алаш азаматтары»;
##### «Алаш» партиясы», «Ашық хат», «Бұған кім жауапты»
#####3
$$$$$ «Сарыарқа» газетінің авторлар құрамын ата.
##### С.Сәдуақасұлы, Қ.Кемеңгерұлы, С.Қожанұлы, Қ.Тоғысұлы
##### Қ.Кемеңгерұлы, Қ.Тоғысұлы,С.Сәдуақасұлы,
##### С.Сәдуақасұлы, Қ.Кемеңгерұлы, Қ.Тоғысұлы, С.Қожанұлы
##### А.Байтұрсынұлы, М.Дулатұлы, С.Сайфоллаұлы
##### Ә.Бөкейхан, Х.Ғаббасұлы, Ж.Аймауытұлы, Т.Құнанбайұлы
##### Ғ.Қарашұлы, Б.Қаратайұлы, С.Торайғырұлы
##### Ш.Айманұлы, М.Орақбайұлы, М.Жолдыбайұлы
##### Ж.Аймауытұлы, Ә.Бөкейхан, М.Орақбайұлы
#####3
$$$$$ «Жас азамат» ұйымының басқарма мүшелері кімдер еді?
##### Мырзаұлы, Садуақасұлы, Сейітұлы, Досымбекқызы, Байділдәұлы
##### Байділдәұлы ,Мырзаұлы, Досымбекқызы, Садуақасұлы,
##### Мырзаұлы, Байділдәұлы, Садуақасұлы, Досымбекқызы,
##### Малдыбайұлы, Тұрғанбайұлы, Көмекұлы, Оразбайқызы
##### Нұркеұлы, Сейфоллаұлы, Рақымжанұлы, Есқызы
##### Жүсіпбекұлы, Арыстанұлы, Әмірғалиұлы, Құлжанқызы
##### Нығыметұлы, Сәбитұлы, Тілегенұлы, Мырзақызы
##### Мырзақызы, Тұрғанбайұлы, Әмірғалиұлы, Рақымжанұлы.
#####3
$$$$$Ғ.Қарашев «Қазақстан», «Айқап», «Қазақ» басылымдарында қандай бүркеншік аттармен жазған?
##### «Қыр баласы», «Ғ.Т», «Қазақ», «Ғұмыр»
##### «Қыр баласы», «Ғұмыр», «Ғ.Т».
##### «Ғұмыр», «Ғ.Т», Қыр баласы».
##### «Мұштақ», «Ғ.Қ», «Дала», «Алаш»
##### «Оразақай», «Қазақ», «Мұштақ»
##### «Молда», «Оразақай», «Қазақ»
##### «Арғын», «Алаш», «Қазақ»
##### «Оразақай», «Алаш», «Мұштақ».
#####3
$$$$$1905 жылы Қарқаралы жәрмеңкесінде патша ағзам атына жазылған арыз-тілекті (петицияны) қазақ зиялыларынан кімдер ұйымдастырды?
##### Ә.Бөкейханов, А.Байтұрсынұлы, М. Дулатұлы
#####М. Дулатұлы,Ә.Бөкейханов, А.Байтұрсынұлы
#####Ә.Бөкейханов, М. Дулатұлы, А.Байтұрсынұлы
##### Ж.Сейдалин, Б.Қаратаев,А.Мәметұлы
##### И.Арабайұлы, Д.Қашқымбайұлы, Ә.Ғалимов
#####Тілеубергенұлы, К.Тоғысұлы,Е.Сатыбалды баласы
##### Б.Тәнешұлы, Х.Тұрсыналы баласы, Қ.Маманқанұлы
##### Д.Қашқымбайұлы, Ж.Сейдалин, Х.Тұрсыналы баласы.
#####3
$$$$$ «Қазақстан» газетінің редакторлары мен авторлар құрамын атаңыз?
##### Е.Бұйрин, Ғ.Қараш, Б.Қаратаев,С.Мендешұлы
##### С.Мендешұлы, Ғ.Қараш,Б.Қаратаев
##### Ғ.Қараш,Б.Қаратаев,С.Мендешұлы
#####М.Сералин, Ғ.Байдилдин, М.Жұмабайұлы
#####С.Қожанұлы, М.Дулатұлы, С.Сейфуллин
##### Ж.Аймауытұлы, Р.Дүйсенбаев,Б.Майлин
##### С.Сәдуақасұлы, Қ.Кемеңгерұлы, М.Тынышбайұлы
##### М.Тынышбайұлы, М.Дулатұлы, М.Жұмабайұлы.
#####3
$$$$$А.Байтұрсынұлының «Қазақ» газетінде оқу мәселесіне арналған мақалалар?
##### «Оқу жайы», «Қазақша оқу жайы», «Бастауыш мектеп», «Мектеп деректоры»
##### «Қазақша оқу жайы», «Бастауыш мектеп», «Мектеп деректоры», «Оқу жайы»
##### «Бастауыш мектеп», «Оқу жайы», «Мектеп деректоры» «Қазақша оқу жайы»
#####«Оқу туралы», «Білім мәселесі», «Мектеп қандай болу керек», «Жаңа оқулықтар»
##### «Жаңа әліппе», «Білім-болашақтың қамы», «Біз неге артта қалдық»
#####«Жаңаша оқу», «Қазаққа не керек?», «Ертенінің қамы бүгіннен» «Ғылым-білім білгенге»
##### «Мектеп мерейі», «Оқу туралы бірер сөз», «Мәдениет ошағы» «Алтын діңгек»
##### «Қазаққа не керек?», «Жаңаша оқу», «Біз неге артта қалдық»
#####3
$$$$$ «Қазақ» газетінде «Алаш» мәселесінің жазылуы?
#####«Алаш бірлігі», «Алаш партиясы», «Алашқа тілектес», «Алаш партиясы»программасының жобасы
#####«Алаш партиясы», «Алаш партиясы»программасының жобасы«Алашқа тілектес»,
#####«Алашқа тілектес», «Алаш партиясы»программасының жобасы, «Алаш партиясы »,
##### «Ашық хат», «Қазақ халқының тұңғыш сьезі», «Бостандық мейрамы »
####«Жұрт алдында жауапкер», «Ақша қайда», «Атылған қазақ»
####«Сөйлеу туралы», «Бұған кім жауапты», «Қайтсек ел боламыз?»
####«Ел қорғау жайынан», «Алаш азаматтары», «Құрылтай құрбандары»
####«Атылған қазақ», «Жұрт алдында жауапкер», «Құрылтай құрбандары»
#####3
$$$$$XXғасырдың басында ұлт зиялылары үзбей жазып тұрған Қазақстанда жарық көрген татар мерзімді баспасөздері .Баспасөзге белсенділік танытқан қазақ авторлары мен жарық көрген қала аттарын атаңыз?
#####«Халық»газеті, «Уақыт» газеті, «Фикир»газеті, «Шора»журналы
##### «Шора»журналы, «Халық»газеті, «Фикир»газеті, «Уақыт» газеті
##### «Фикир»газеті, «Халық»газеті, «Уақыт» газеті,«Шора»журналы
##### «Тәржіман»газеті, «Тұрмыш»газеті, «Юлдуз» газеті
#####«Нұр»газеті
#####«Ақмола»журналы, «Ел» газеті
#####«Қазан утлары» журналы, «Яңа юл»журналы
##### «Яңа юл»журналы, «Тұрмыш»газеті, «Қазан утлары».
#####3
$$$$$С.Торайғыровтың «Айқап» журналында жарияланған мақалаларын атаңыз
##### «Қазақ тіліндегі өлең кітаптары жайынан», «Өлең және айтушылар», «Қазақ ішінде оқу , оқыту жолы қалай?»
##### «Қазақ ішінде оқу , оқыту жолы қалай «Өлең және айтушылар», «Қазақ тіліндегі өлең кітаптары жайынан»
##### «Қазақ тіліндегі өлең кітаптары жайынан», «Өлең және айтушылар», «Қазақ ішінде оқу , оқыту жолы қалай»
##### «Әдебиет туралы ойлар», «Оқу, оқыту мәселесі», «Өлеңшілер»
##### «Әдебиет майданы», «Оқытудың жаңа жолы» , «Өлең айтушылар»
##### «Қазақтың көне әдебиеті», «Ауыз әдебиетінің мұралары» «Мектеп жайы»
##### «Жастар тәрбиесі», «Оқыту үшін оқу керек»,«Тілдегі шұбарлықтар»
##### «Оқыту үшін оқу керек», «Жастар тәрбиесі», «Өлең айтушылар»
#####3
$$$$$1905 жылы Петербурда өзге ұлттың өкілдерімен бірге автономист – федералистер одағын құруға ат салысқан қазақ оқығандары кімдер?
#####Бодуэн де Куртенэ, А.Кусов, В.Жаботинский, Х.Досмуханбетұлы, М.Тынышпайұлы
##### А.Кусов, Бодуэн де Куртенэ, Х.Досмуханбетұлы, В.Жаботинский,
##### Бодуэн де Куртенэ, В.Жаботинский, Х.Досмуханбетұлы, А.Кусов,
##### В.В.Бартольд, В.В. Радлов;М.Шоқай, Ж.Досмұхамбетұлы
##### П.Н.Милюков, А.Керинский, М.Шоқай, Ж.Досмұханбетұлы
##### В.Александров, А.Сидоров, Ж.Ақбайұлы, М.Дулатұлы
##### Т.Павлов, Е.Макушкин, А.Байтұрсынұлы, Ә.Бөкейхан
##### Ә.Бөкейхан, А.Керинский, В.Александров, М.Шоқай
#####3
$$$$$Коммуникациялық қатынастың қиындығына қарамастан “Айқап” журналы қай елдермен ірі қалаларға тараған?
#####Қытай,Туркия,Қазан,Уфа,Петербур,Мәскеу,Самара,Саратов,Орынбор, Омбы,Пішпек, Түрікменстан, Өзбекстан, Бақшасарай, Баку
##### Бақшасарай, Баку, Омбы,Пішпек, Түрікменстан, Петербур, Мәскеу,Самара,Саратов, Қытай, Туркия, Қазан, Уфа,
##### Омбы,Пішпек, Петербур, Мәскеу,Самара,Саратов, Түрікменстан, Бақшасарай, Баку, Қытай, Туркия, Қазан, Уфа,
##### Ауғанстан, Өзбекстан, Тәжікстан
##### Туркия, Египет, Ресей
##### Әзірбайджан, Башқұртстан, Қалмақстан
##### Қырғызстан, Өзбекстан, Иран
##### Иран, Башқұртстан, Туркия.
##### Қалмақстан, Қырғызстан, Иран.
#####3
$$$$$ «Ауыл» газетінде Б.Майлиннің «Малай» деген бүркеншік атпен қандай фельетондары жарық көрді?
##### Ыбырайымыз, Бастың әлегі, Көкқұтан
##### Бастың әлегі, Көкқұтан, Ыбырайымыз
##### Көкқұтан, Бастың әлегі, Ыбырайымыз
##### Өңгелбай, Ақырзаман, Құлақ
##### Сарыбас, Доңғай, Ішірткі
##### Шөңғе, Бүкір, Алыпсоқ
##### Сақалды молда, Ішірткі
##### Ішірткі, Сарыбас
#####3
$$$$$ «Мұғалім» қандай журнал және оның редакторы кім?
##### Қоғамдық-саяси, ғылыми-педагогикалық – Ғ.Мұсағалиев
##### Ғылыми-педагогикалық – Ғ.Мұсағалиев
##### Қоғамдық-саяси – Ғ.Мұсағалиев
##### Көркем-әдеби, мәдени – Х.Досмұхамедов
##### Ғылыми-көпшілік, ағартушылық – С.Садуақасов
##### Қоғамдық-саяси және әдеби – С.Садуақасов
##### Саяси, шаруашылық, білім, әдеби – С.Қожанов
##### Саяси, шаруашылық – С.Қожанов
#####3
$$$$$ «Ұшқын», «Еңбек туы», «Еңбекші қазақ» газеттерінің алғашқы редакторлары кімдер?
#####Т.Сәжиев, Ә.Байділдин, С.Сейфуллин
#####Ә.Байділдин, Т.Сәжиев, С.Сейфуллин
##### С.Сейфуллин, Ә.Байділдин, Т.Сәжиев
##### А.Байтұрсынов, М.Жұмабаев, М.Дулатов
#####Н.Нұрмақов, С.Меңдешов, І.Қабылов
#####Б.Майлин, І.Жансүгіров, Қ.Әбдірахманов
#####С.Дөнентаев, Ж.Тілеков, ӘСәрсенбаев
##### ӘСәрсенбаев, А.Байтұрсынов, М.Дулатов
#####3
$$$$$ «Социалды Қазақстан» және «Социалистік Қазақстан» газеттерінің алғашқы редакторлары кімдер?
#####Ә.Мусин, Ғ.Мүсірепов, Ж.Арыстанов, С.Бәйішев
##### С.Бәйішев, Ж.Арыстанов, Ғ.Мүсірепов,Ә.Мусин
##### Ғ.Мүсірепов, С.Бәйішев,Ә.Мусин, Ж.Арыстанов
##### Ә.Байділдин, М.Жолдыбаев, М.Әуезов, Ж.Аймауытов
#####О.Жандосов, С.Мұқанов, Ғ.Сланов, А.Сегізбаев
##### Б.Майлин, І.Жансүгіров, Ғ.Сланов, Ғ.Мұстафин
#####С.Меңдешов, С.Төлешов, А.Тоқмағамбетов, Ж.Сыздықов
##### Ж.Сыздықов, Ж.Аймауытов, М.Жолдыбаев
#####3
$$$$$ «Бостандық туы» газетінде кімдер қызмет істеген?
#####Ж.Сыздықов, С.Омаров, Ж.Саин, А.Тоқмағамбетов
##### А.Тоқмағамбетов, Ж.Сыздықов, Ж.Саин
##### С.Омаров, А.Тоқмағамбетов, Ж.Саин, Ж.Сыздықов
#####М.Сералин, Б.Майлин, С.Қарпықов, Ж.Елеков
#####Н.Сәбитов, С.Дөнентаев, Т.Құнанбаев, М.Әуезов
#####С.Қожанов, Қ.Жоламанов, А.Дәкебаев
#####Ғ.Досмұхаметов, М.Жұмабаев, Б.Серкебаев, Ш.Құдайбердиев
#####Қ.Жоламанов, С.Қарпықов, Ж.Елеков
#####3
$$$$$ «Темірқазық» қандай журнал болды?
##### Саяси, шаруашылық, білім, әдебиет
#####Әдебиет, Саяси, шаруашылық, білім
#####Білім, шаруашылық, әдебиет, Саяси
#####Ғылыми-көпшілік
##### Әдеби-көркем
#####Тарихи, этнографиялық
##### Мәдени, ағартушылық
#####Ғылыми-көпшілік, әдеби-көркем
#####3
$$$$$ «Таң» журналында М.Әуезовтың қандай шығармалары жарық көрген?
##### «Қайғылы жетім», «Қазақ қызы», «Қорғансыздың күні», «Бүркітші»
##### «Қорғансыздың күні», «Бүркітші», «Қазақ қызы», «Қайғылы жетім»
#####«Бүркітші», «Қайғылы жетім», «Қазақ қызы», «Қорғансыздың күні»
#####«Қазақтың өзгеше мінездері», «Адамдық негізі-әйел»
#####«Оқудағы құрбыларым», «Ғылым», «Абайдан соңғы ақылдар»
#####«Жастар ұйымдарына ашық хат», «Ескерту керек»
#####«Өліп таусылу қаупі», «Абай ақындығының айнасы»
##### «Адамдық негізі-әйел», «Жастар ұйымдарына ашық хат»
#####3
$$$$$ «Арай» журналы қандай басылым?
#####Жастарға арналған саяси-қоғамдық, әдеби журнал
#####Жастарға арналған қоғамдық-саяси, әдеби журнал
#####Жастарға арналған әдеби, саяси-қоғамдық журнал
#####Жастарға арналған әдеби, саяси, көркем журнал
#####Жас жеткіншектерге арналған қоғамдық, мәдени журнал
#####Мамандарға арналған тарихи, этнографиялық, әдеби журнал
#####Мектеп оқушыларына арналған педагогикалық-ағарту журналы
##### Мектеп оқушыларына арналған мәдени журнал
#####3
$$$$$Т.Қожакеевтің қазақ баспасөзі тарихына байланысты 1991-1998 жылдар арлалығында шыққан кітаптарын ата...
##### «Жас тілшілер серігі», «Жыл құстары», «Көк сеңгірлер», «Сара сөздің сардарлары», «Сатира негіздері»
##### «Сара сөздің сардарлары», «Сатира негіздері»
«Көк сеңгірлер», «Жас тілшілер серігі», «Жыл құстары»,
##### «Көк сеңгірлер», «Жас тілшілер серігі», «Жыл құстары», «Сара сөздіңсардарлары»,«Сатира негіздері»
#####«Қазақ сатирасы», «Сатира және дәуір», «Адам. Қоғам. Сатира»
#####«Шындықты бұрмалай айтайық», «Абай-сатирик», «Журналист туралы кітапша»
##### «Өрен өнер», «Баспасөзге шолу жөнінде», «Жанр шарттары»
#####«Журнал тарихынан қашаннан бастаймыз», «Үш жәдігер»
#####«Журналист туралы кітапша», «Баспасөзге шолу жөнінде», «Жанр шарттары»
#####3
$$$$$Т.Амандосовтың баспасөздің теориясы мен публицистикасына арналған еңбектерін ата ...
#####«Совет журналистикасының теориясы мен практикасы», «Газет жанрлары», «Журналист және өмір», «Достың лебізі»
#####«Газет жанрлары», «Совет журналистикасының теориясы мен практикасы», «Журналист және өмір ,«Достың лебізі»
#####«Достың лебізі», «Газет жанрлары», «Журналист және өмір, «Совет журналистикасының теориясы мен практикасы»
#####«СССР-дегі информация мен насихаттың бұқаралық құралдары», «Газет редакцияларында жұмысты ұйымдастыру»
#####«Журналистік шеберлік және публицистика жанрлары», «Публицистика дәуір үні»
#####«Газеттің хабар жанрлары, корреспонденция, мақала, оның түрлері», «Тақырып және мазмұн»
#####«Очерк» жанрлары, «Фельетон» жанрлары, «Бүгінгі қазақ публицистикасы»
##### «Тақырып және мазмұн», «Бүгінгі қазақ публицистикасы»
#####3
$$$$$Ш.Уәлихановтың публицистикалық еңбектерінің жазылуында ең көбірек қолданылған жанрлардың түрлері?
#####хаттар, мақалалар, ғылыми мақалалар, жолсапар очерктері;
#####ғылыми мақалалар, жолсапар очерктері; хаттар, мақалалар,
##### жолсапар очерктері; хаттар, мақалалар, ғылыми мақалалар,
#####зерттеулер, күнделіктер, жазбалар;
#####очерктер, естеліктер, тарихи мақалалар;
#####ауыз әдебиет үлгілері, шежіре естеліктер және этнографиялық мақалалар;
#####газет-журналдарда жарияланған зерттеу еңбектері, аудармалар.
#####этнографиялық мақалалар; тарихи мақалалар;
#####3
$$$$$ «Дала уалаяты газетінің» шығарушы, редакторлары кімдер?
#####Д.Сұлтанғазин, Е.Абылайханов, Р.Дүйсенбаев
##### Е.Абылайханов, Р.Дүйсенбаев Д.Сұлтанғазин,,
#####Р.Дүйсенбаев, Д.Сұлтанғазин, Е.Абылайханов,
#####Ж.Аймауытов, М.Әуезов, М.Ж.Көпеев
#####С.Қожанов, Ә.Балғымбаев, Ж.Сейдалин
#####М.Сералин, Ш.Ибрагимов, М.Дулатов
#####А.Құрманбаев, С.Көбеев, Б.Сырттанов
#####Б.Сырттанов, Ә.Балғымбаев, Ж.Сейдалин
#####3
$$$$$ «Қазақстан» газетінің редакторы мен авторлар құрамын ата.
#####Е.Бұйрин, Ғ.Қарашев, Б.Қаратаев, С.Меңдешов
#####Ғ.Қарашев, Б.Қаратаев, С.Меңдешов, Е.Бұйрин,
##### С.Меңдешов, Е.Бұйрин, Ғ.Қарашев, Б.Қаратаев,
##### С.Қожанов, М.Дулатов, С.Сейфулин, М.Жұмабаев
#####М.Сералин, Ә.Байділдин, С.Жақыпов, С.Баймаханов
#####Ж.Аймауытов, Р.Дүйсенбаев, Б.Майлин, Б.Қаратаев
#####С.Садуақасов, Қ.Кемеңгеров, М.Тынышпаев
#####С.Жақыпов, С.Баймаханов, С.Садуақасов
#####3
$$$$$ «Қазақстан» газетінде оқу-ағарту, өнер-білім, мәдениет мәселелеріне арналып жарияланған материалдар.
#####«Бұлай мәслихат», «Әдебиет таңы», «Бақу», «Тәнсіз жан жоқ», «Ойға келген пікірлерім»
#####«Тәнсіз жан жоқ», «Ойға келген пікірлерім», «Әдебиет таңы», «Бұлай мәслихат», «Бақу»,
#####«Әдебиет таңы», «Бақу», «Тәнсіз жан жоқ», «Ойға келген пікірлерім», «Бұлай мәслихат»,
##### «Біздегі тағы да бір қате пікір», «Қазақта машағат болмай, рахат болмайды», «Қазақ қыздарын оқыту»
##### «Өнердің бәрі ғылым, білімде», «Салауаттылыққа жол ашылсын», «Санамыздың оянуына қажет нәрсе»
#####«Жаңаша оқу тәсілі», «Қазақ оқығандары бітірер іс», «Алыстан арбалағанша...»
#####«Басты мәселе», «Тіл мәселесіне сақ болайық»
#####«Салауаттылыққа жол ашылсын», «Тіл мәселесіне сақ болайық»
#####3
$$$$$ «Қазақстан» газетінің жанрлық ерекшеліктері?
#####«Бас мақала», «Фельетон», «Жолсапар очерктері», «Мақала», «Хабар»
#####«Мақала», «Хабар» «Жолсапар очерктері», «Бас мақала», «Фельетон»,
#####«Мақала», «Хабар», «Бас мақала», «Фельетон», «Жолсапар очерктері»,
#####Корреспонденция, суреттеме, портреттік очерк
#####Мақала, репортаж, сауалнама
##### Маметка, суреттеме, репортаж
##### Хат-хабар, есеп, сұхбат, проблемалық мақала
##### Сауалнама, суреттеме, портреттік очерк
#####3
$$$$$ «Айқап» журналының редакторы мен авторлары кімдер еді?
#####М.Сералин, Ә.Ғалимов, С.Торайғыров, Ж.Сейдалин, С.Көбеев, С.Сейфуллин, Б.Майлин, С.Дөнентаев, Б.Қаратаев
#####Б.Майлин, С.Дөнентаев, Б.Қаратаев, Ж.Сейдалин, С.Көбеев, М.Сералин, Ә.Ғалимов, С.Торайғыров С.Сейфуллин,
##### Ж.Сейдалин, С.Көбеев, С.Сейфуллин, Б.Майлин, С.Дөнентаев, Б.Қаратаев, М.Сералин, Ә.Ғалимов, С.Торайғыров
#####Ж.Аймауытов, Қ.Кемеңгеров, М.Тынышпаев, Ғ.Қарашев
#####Ш.Құдайбердиев, Р.Дүйсенбаев, М.Бекетов, Ә.Балғымбаев
#####М.Дулатов, Ш.Айманов, Қ.Жапанов, Б.Әбділов
#####А.Байтұрсынов, Ә.Бөкейханов, А.Шонаев, Қ.Жаңатаев, А.Қылымбаев
#####А.Шонаев, Қ.Жаңатаев, А.Қылымбаев, Ә.Балғымбаев
#####3
$$$$$ «Айқап» журналындағы тұрақты айдарларды ата?
##### «Өлең-жыр», «Фельетон», «Хабаршыларымыздан», «Ашық хат», «Басқалардан жауап»
##### «Хабаршыларымыздан», «Ашық хат», «Фельетон», «Басқалардан жауап», «Өлең-жыр»
##### «Ашық хат», «Басқалардан жауап» «Хабаршыларымыздан», «Өлең-жыр», «Фельетон»
#####«Асыл мұра», «Әдебиет майданы», «Тіл тұғыры», «Асылдың сынағы»
##### «Телераммалар», «Оқу-ағарту», «Әйел теңдігі»
##### «Жер-жерден», «Ел-елден», «Ішкі хабар», «Ауылдан хабар»
##### «Сырт елдерде», «Хат-хабар», «Оқшау сөз»
##### «Тіл тұғыры», «Асылдың сынағы», «Ел-елден»
#####3
$$$$$ «Қазақ» газетінің редакторлары мен шығарушылары және авторлары
#####А.Байтұрсынов, М.Дулатов, М.Оразаев, Ә.Бөкейханов, Ш.Құдайбердиев, М.Жұмабаев, Б.Майлин
#####Ш.Құдайбердиев, М.Оразаев, Ә.Бөкейханов, М.Жұмабаев, А.Байтұрсынов, М.Дулатов, Б.Майлин
##### М.Оразаев, Ә.Бөкейханов, Ш.Құдайбердиев, М.Жұмабаев, Б.Майлин, А.Байтұрсынов, М.Дулатов,
#####Х.Сосновский, Е.Иманбаев, Ж.Андреев, М.Көпеев
##### С.Қожанов, М.Шоқаев, Б.Жүндібаев, М.Тынышпаев, М.Сералин
##### Б.Қаратаев, М.Жолдыбаев, Б.Бекжанов
#####Р.Дүйсенбаев, Ж.Аппасов, Ш.Айманов, Д.Иманқұлов
#####Андреев, М.Көпеев, Ш.Айманов, Д.Иманқұлов
#####3
$$$$$ «Қазақ» газетінде 1916 жылғы ұлт-азаттық көтерілісі туралы жарияланған материалдар?
##### «Қазақ әскерге алыну мәселесі», «Біздің ел», «Майданнан хат», «Не істеуге Петроград хаты»
#####«Біздің ел», «Майданнан хат», «Қазақ әскерге алыну мәселесі», «Не істеуге Петроград хаты»
#####«Майданнан хат», «Біздің ел», «Не істеуге Петроград хаты», «Қазақ әскерге алыну мәселесі»
##### «Бітім жайы», «Әскер алу», «Тыл жұмысына бару керек пе?»
##### «Жарлық шықты», «Қазақтардың қарсылығы»
#####«Әскер туралы баяндама», «Ашық хат»
##### «Метрика тіркеу», «Жетісу қазақтарының наразылығы»
##### «Қазақтардың қарсылығы», «Әскер алу».
#####3
$$$$$ «Қазақ» газетінде «Алаш» мәселесінің жазылуы.
#####«Алаш бірлігі», «Алаш» партиясы», «Алашқа тілектес»
##### «Алаш» партиясы», «Алашқа тілектес» «Алаш бірлігі»,
##### «Алашқа тілектес», «Алаш» партиясы», «Алаш бірлігі»,
##### «Жұрт алдында жауапкер», «Ақша қайда?», «Атылған қазақ»
##### «Ашық хат», «Қазақ халқының тұңғыш съезі»
#####«Сайлау туралы», «Бұған кім жауапты», «Қайтсек ел боламыз?»
##### «Ел қорғау жайынан», «Алаш азаматтары»
#####«Ақша қайда?», «Атылған қазақ», «Қайтсек ел боламыз?»
#####3
$$$$$ «Сарыарқа» газетінің авторлар құрамын ата.
##### Ә.Бөкейхан, Х.Ғаббасұлы, Ж.Аймауытұлы, Т.Құнанбайұлы
#####Ж.Аймауытұлы, Х.Ғаббасұлы, Ә.Бөкейхан, Т.Құнанбайұлы
##### Х.Ғаббасұлы Ж.Аймауытұлы, Т.Құнанбайұлы, Ә.Бөкейхан
##### С.Сәдуақасұлы, Қ.Кемеңгерұлы, С.Қожанұлы, Қ.Тоғысұлы
#####А.Байтұрсынұлы, М.Дулатұлы, С.Сайфоллаұлы
#####Ғ.Қарашұлы, Б.Қаратайұлы, С.Торайғырұлы
#####Ш.Айманұлы, М.Орақбайұлы, М.Жолдыбайұлы
##### С.Торайғырұлы, Қ.Кемеңгерұлы, С.Қожанұлы, Қ.Тоғысұлы
#####3
$$$$$ «Бірлік туы» газетінің авторлары құрамын ата.
#####С.Қожанұлы, М.Шоқайұлы, Б.Хайретдин, М.Дулатұлы, Б.Майлыбайұлы
#####М.Дулатұлы, М.Шоқайұлы, Б.Хайретдин, Б.Майлыбайұлы, С.Қожанұлы
#####С.Қожанұлы, М.Дулатұлы, Б.Майлыбайұлы, М.Шоқайұлы, Б.Хайретдин
##### Б.Хайретдин, Б.Малдыбайұлы, М.Жұмабайұлы
#####Ә.Бөкейхан, А.Байтұрсынұлы, С.Торайғұлұлы
##### Х.Досмұхаметұлы, М.Әуезұлы, С.Сәдуақасұлы
##### Ш.Құдайбердіұлы, Ғ.Қарашұлы, Ж.Аймауытұлы
#####Б.Малдыбайұлы, С.Торайғұлұлы, А.Байтұрсынұлы
#####3
$$$$$ «Жас азамат» ұйымының басқарма мүшелері кімдер еді?
##### Мырзаұлы, Садуақасұлы, Сейітұлы, Досымбекқызы, Байділдәұлы
##### Байділдәұлы, Садуақасұлы, Мырзаұлы, Сейітұлы, Досымбекқызы
##### Садуақасұлы, Мырзаұлы, Сейітұлы, Досымбекқызы, Байділдәұлы
##### Малдыбайұлы, Тұрғанбайұлы, Көмекұлы, Оразбайқызы
##### Нұркеұлы, Сейфоллаұлы, Рақымжанұлы, Есқызы
##### Жүсіпбекұлы, Арыстанұлы, Әмірғалиұлы, Құлжанқызы
##### Нығыметұлы, Сәбитұлы, Тілегенұлы, Мырзақызы
##### Сейфоллаұлы, Арыстанұлы, Әмірғалиұлы
#####3
$$$$$Аталғандардың қай қатары Ш. Мұртазаның шәкірттері?
##### О. Бөкей, Н. Оразбеков, Ф.Оңғарсынова, С.Әбдірайымов, С.Әшімбаев
##### Ф.Оңғарсынова, С.Әбдірайымов, О. Бөкей, С.Әшімбаев Н. Оразбеков,
##### С.Әбдірайымов, С.Әшімбаев, О. Бөкей, Н. Оразбеков, Ф.Оңғарсынова
##### А.Шәріп, О.Бөкей, Қ. Құрманєалиев, С.Әшімбаев
##### З.Шілдебайұлы, О.Бөкей,Ф.Оңғарсынова
##### С. Бердіқұл, С.Әбдірайымов, С.Ақтаев
##### Н.Жүсіп, Ф.Оңғарсынова, С. Бердіқұл, А.Шәріп
##### С. Бердіқұл, А.Шәріп, С.Ақтаев
#####3
$$$$$1913 жылы шығып тұрған басылымдар:
##### «Айқап», «Қазақ», «Қазақстан», «Ешім даласы»
##### «Ешім даласы», «Айқап», «Қазақ», «Қазақстан»
##### «Қазақстан», «Ешім даласы», «Айқап», «Қазақ»
##### «Кедей», «Жаршы», «Балға», «Ерік»
##### «Ауыл», «Серке», «Садақ»
##### «Тақ», «Шолпан»
##### «Аќ жол», «Шаншар», «Кедей», «Жаршы»
##### «Кедей», «Тақ», «Шолпан»
#####3
$$$$$ «Айқап» журналы бетінде жарияланған қандай пікірталас мәселелер қазақ зиялыларының идеалық ұстанған көзқарасын айқындады? Қазақтың қоғамдық ойының дамуына игі ықпал етті.
##### Көшпелі тұрмыс пен отырықшылық , сьезд шақыруы мен төлтума жазу емлесі
##### Отырықшылық пен көшпелі тұрмыс , сьезд шақыруы мен төлтума жазу емлесі
##### Сьезд шақыруы мен төлтума жазу емлесі, көшпелі тұрмыс пен отырықшылық
##### Мектеп –медресе мен өнер –білім, оқу –оқыту , тәуіптік пен дәрігерлік
##### Дүниежүзілік экономика мен саясаттағы дағдарыстар мен шиеленістер
##### Өнеркәсіппен мал шаруашылығы , бау-бақша мен мақта өндіру кәсібін игеру
##### Ұлттық саяси партия мен ұйым құру , алашорда автономиясын ресми айқындау
#####Бау-бақша мен мақта өндіру кәсібін игеру, өнеркәсіппен мал шаруашылығы
#####3
$$$$$1905 жылы Қарқаралы жәрмеңкесінде патша ағзам атына жазылған арыз-тілекті (петицияны) қазақ зиялыларынан кімдер ұйымдастырды?
##### Ә.Бөкейханов, А.Байтұрсынұлы, М. Дулатұлы
##### М. Дулатұлы, А.Байтұрсынұлы, Ә.Бөкейханов
##### А.Байтұрсынұлы, Ә.Бөкейханов, М. Дулатұлы
##### Ж.Сейдалин, Б.Қаратаев,А.Мәметұлы
##### И.Арабайұлы, Д.Қашқымбайұлы, Ә.Ғалимов
#####Ж.Тілеубергенұлы, К.Тоғысұлы,Е.Сатыбалды баласы
##### Тәнешұлы, Х.Тұрсыналы баласы, Қ.Маманқанұл
##### Қ.Маманқанұл, Ж.Сейдалин, Б.Қаратаев
#####3
$$$$$ «Қазақ» газетінің редакторлары мен белсенді авторлары?
##### А.Байтұрсынұлы, М.Дулатұлы, Ә.Бөкейханов, Ш.Құдайбердіұлы, Х.Досмұхаметұлы, М.Тынышпайұлы, М.Жұмабайұлы, М.Саматұлы, Ж.Жәнібекұлы
#####Ә.Бөкейханов, Ш.Құдайбердіұлы, Х.Досмұхаметұлы, М.Тынышпайұлы, М.Саматұлы, Ж.Жәнібекұлы, А.Байтұрсынұлы, М.Дулатұлы, М.Жұмабайұлы
#####М.Жұмабайұлы, А.Байтұрсынұлы, М.Дулатұлы, М.Саматұлы, Ж.Жәнібекұлы, Ә.Бөкейханов, Ш.Құдайбердіұлы, Х.Досмұхаметұлы, М.Тынышпайұлы
#####С.Қожанұлы, М.Шоқай, Б.Жүндібаев, М.Тынышпайұлы, М.Сералин
#####Х.Сосновский, И.Иманбаев, Ж.Андреев, Ж.Көпеев,Ш.Құдайбердіұлы,Ж.Ақбайұлы
#####Б.Қаратаев,М.Жолдыбайұлы, Б.Бекжанов,Н.АЙтмұханбетов,Е.Хасаболатов
##### Д.Иманқұлов, Қ.Жанатаев,А.Құрманбаев
##### Н.АЙтмұханбетов,Е.Хасаболатов, Р.Дүйсенбаев, Ж.Аппасов
#####3
$$$$$А.Байтұрсынұлының «Қазақ» газетінде оқу мәселесіне арналған мақалалар?
##### «Оқу жайы», «Қазақша оқу жайы», «Бастауыш мектеп», «Мектеп деректоры»
##### «Қазақша оқу жайы», «Бастауыш мектеп», «Мектеп деректоры», «Оқу жайы»
##### «Мектеп деректоры», «Қазақша оқу жайы», «Оқу жайы», «Бастауыш мектеп»
##### «Оқу туралы», «Білім мәселесі», «Мектеп қандай болу керек», «Жаңа оқулықтар»
#####«Жаңа әліппе», «Білім-болашақтың қамы», «Біз неге артта қалдық»
##### «Жаңаша оқу», «Қазаққа не керек?», «Ертенінің қамы бүгіннен», «Ғылым-білім білгенге»
#####«Мектеп мерейі», «Оқу туралы бірер сөз», «Мәдениет ошағы», «Алтын діңгек»
##### «Жаңаша оқу», «Қазаққа не керек?», «Біз неге артта қалдық»
#####3
$$$$$Ә.Бөкейханның «Қазақ» газетіндегі жарияланымдары?
##### «Бас қосу турасында», «Бащқұрт жері», «Екі сьезд», «Төртінші дума һәм қазақ»
##### «Төртінші дума һәм қазақ» ,«Бащқұрт жері», «Бас қосу турасында», «Екі сьезд»
##### «Бащқұрт жері», «Екі сьезд», «Төртінші дума һәм қазақ» «Бас қосу турасында»
##### «Жер іздеген қазақтар», «Бас қосу турасында», «Азып-тозып кетпеске не амал бар?»
##### Жер мәселесі», «Қазақ һәм жер мәселесі», « Сайлау саясаты»
##### «Донос», «Қайсысы пайдалы», «Жер жоспарлану және жерге орналасу мәселесі»
#####«Қазынаға кеткен жерлер», «Орыс,қазақ ауылдар», «Балқан жайынан»
##### «Балқан жайынан»,Жер мәселесі», «Қазақ һәм жер мәселесі»
#####3
$$$$$М.Дулатұлының «Қазақ» газетінде жарияланған мақалалары?
##### «Мұсылман істер хақында», «Сайлау саясаты», «Чума жайынан», «Земство не нәрсе»
##### «Сайлау саясаты», «Чума жайынан», «Земство не нәрсе» «Мұсылман істер хақында»,
##### «Чума жайынан», «Земство не нәрсе» «Сайлау саясаты», «Мұсылман істер хақында»,
##### «Бітім жайы», «Әскер алу», «Тыл жұмысына бару керек пе?»
##### «Бұл қалай?», «Ұйым керек», «Қала болудан қайту»
##### Әскер туралы баяндама», «Ашық хат», «Қазақ шаруаларынң хал-жайы»
##### «Метірке тіркеу» , «Жетісу қазақтарының наразылығы», «даланы шарпыған өрт»
##### «Тыл жұмысына бару керек пе?», Әскер туралы баяндама»
#####3
$$$$$ «Қазақ» газетінде «Алаш» мәселесінің жазылуы?
##### «Алаш бірлігі», «Алаш партиясы », «Алашқа тілектес», «Алаш партиясы»программасының жобасы
##### «Алаш партиясы»программасының жобасы, «Алаш бірлігі», «Алаш партиясы », «Алашқа тілектес»,
##### «Алаш бірлігі», «Алаш партиясы»программасының жобасы, «Алаш партиясы », «Алашқа тілектес»,
##### «Ашық хат», «Қазақ халқының тұңғыш сьезі», « Бостандық мейрамы »
##### Жұрт алдында жауапкер», «Ақша қайда», «Атылған қазақ»
##### «Сөйлеу туралы», «Бұған кім жауапты», «Қайтсек ел боламыз?»
##### Ел қорғау жайынан», «Алаш азаматтары», «Құрылтай құрбандары»
##### «Бұған кім жауапты», « Бостандық мейрамы » , Жұрт алдында жауапкер»
#####3
$$$$$XXғасырдың басында ұлт зиялылары үзбей жазып тұрған Қазақстанда жарық көрген татар мерзімді баспасөздері .Баспасөзге белсенділік танытқан қазақ авторлары мен жарық көрген қала аттарын атаңыз?
##### «Халық»газеті, «Уақыт» газеті, «Фикир»газеті, «Шора»журналы
##### «Уақыт» газеті, «Шора»журналы «Фикир»газеті, «Халық»газеті
##### «Шора»журналы, «Уақыт» газеті, «Фикир»газеті, «Халық»газеті
##### «Тәржіман»газеті, «Тұрмыш»газеті, «Юлдуз» газеті
##### «Нұр»газеті
##### «Аң»журналы, «Ақмола»журналы, «Ел» газеті
##### «Қазан утлары» журналы, «Яңа юл»журналы
##### «Яңа юл»журналы, «Тұрмыш»газеті
#####3
$$$$$С. Торайғыровтың «Айқап» журналында жарияланған мақалаларын атаңыз
##### «Қазақ тіліндегі өлең кітаптары жайынан», «Өлең және айтушылар», «Қазақ ішінде оқу , оқыту жолы қалай?»
##### «Қазақ ішінде оқу , оқыту жолы қалай?» , «Қазақ тіліндегі өлең кітаптары жайынан», «Өлең және айтушылар»,
##### «Өлең және айтушылар», «Қазақ ішінде оқу , оқыту жолы қалай?», «Қазақ тіліндегі өлең кітаптары жайынан»
##### «Әдебиет туралы ойлар», «Оқу, оқыту мәселесі», «Өлеңшілер»
##### «Әдебиет майданы», «Оқытудың жаңа жолы» , «Өлең айтушылар»
##### «Қазақтың көне әдебиеті», «Ауыз әдебиетінің мұралары», «Мектеп жайы»
##### «Жастар тәрбиесі», «Оқыту үшін оқу керек», «Тілдегі шұбарлықтар»
##### «Мектеп жайы» ,«Қазақтың көне әдебиеті»
#####3
$$$$$ «Сарыарқа» газетінің авторлар құрамын атаңыз?
#####Ә.Ермекұлы, Х.Ғаббасұлы, Ж.Аймауытұлы, Құнанбайұлы, М.Тұрғанбайұлы
#####Құнанбайұлы, М.Тұрғанбайұлы, Х.Ғаббасұлы, Ә. Ермекұлы, Ж.Аймауытұлы,
##### Х.Ғаббасұлы, Ж.Аймауытұлы, Ә. Ермекұлы, Құнанбайұлы, М.Тұрғанбайұлы,
##### А.Байтұрсынұлы, М.Дулатұлы, С.Сейфоллаұлы, Б.Майлыұлы,
#####С.Сәдуақасұлы, Қ.Кемеңгерұлы, С.Қожанұлы, К.Тоғысұлы,М.Тынышбайұлы
##### Ғ.Қараш, Ж.Тілепбергенұлы, С.Торайғырұлы, М.Сералыұлы,
##### Ш.Айманұлы, М.Оралбайұлы, Н.Жолдыбайұлы, Ж.Сейдалыұлы
##### Ж.Тілепбергенұлы, М.Дулатұлы, С.Сейфоллаұлы, Б.Майлыұлы
#####3
$$$$$1905 жылы Петербурда өзге ұлттың өкілдерімен бірге автономист – федералистер одағын құруға ат салысқан қазақ оқығандары кімдер?
##### Бодуэн де Куртенэ, А.Кусов, В.Жаботинский, Х.Досмуханбетұлы, М.Тынышпайұлы
##### А.Кусов, В.Жаботинский, Х.Досмуханбетұлы, М.Тынышпайұлы, Бодуэн де Куртенэ
##### Х.Досмуханбетұлы, Бодуэн де Куртенэ, М.Тынышпайұлы, А.Кусов, В.Жаботинский
#####В.В.Бартольд, В.В. Радлов;М.Шоқай, Ж.Досмұхамбетұлы
##### П.Н.Милюков, А.Керинский, М.Шоқай, Ж.Досмұханбетұлы
##### Александров, А.Сидоров, Ж.Ақбайұлы, М.Дулатұлы
##### Павлов, Е.Макушкин, А.Байтұрсынұлы, Ә.Бөкейхан
##### М.Дулатұлы, А.Керинский, М.Шоқай, А.Байтұрсынұлы
#####3
$$$$$ «Ауыл» газетінде Б.Майлиннің «Малай» деген бүркеншік атпен қандай фельетондары жарық көрді?
##### Ыбырайымыз, Бастың әлегі, Көкқұтан
##### Бастың әлегі, Көкқұтан, Ыбырайымыз,,
##### Көкқұтан, Ыбырайымыз, Бастың әлегі,
##### Өңгелбай, Ақырзаман, Құлақ
##### Сарыбас, Доңғай, Ішірткі
##### Шөңғе, Бүкір, Алыпсоқ
##### ақалды молда, Ішірткі
##### Ішірткі, Ақырзаман, Құлақ
#####3
$$$$$ «Қызыл қазақстан» журналы мына мәселелерді қамтыды:
##### Қоғамдық-саяси, шаруашылық және мәдениет
#####Мәдениет, шаруашылық, қоғамдық-саяси
##### шаруашылық, мәдениет, қоғамдық-саяси.
##### қоғамдық-саяси
##### шаруашылық
##### мәдениет
##### әдебиет
##### мәдениет, әдебиет
#####3
$$$$$ «Түркістан уалаяты» газеті өз оқырмандарына қазақтың біртуар перзенттерінің өмірі мен еңбек жолдарына алғаш рет танысуларына мүмкіндік жасаған еді. Олар кімдер?
##### Ш. Уалиxанов, Ы. Алтынсарин, А. Құнанбаев
##### Ы. Алтынсарин ,А. Құнанбаев, Ш. Уалиxанов,
##### А. Құнанбаев, Ш. Уалиxанов, Ы. Алтынсарин.
##### Ш. Айманов, М.Ж. Көпеев, Ш.М. Ибрагимов
##### С. Мұқанов, Қ. Жұмалиев, Е. Ысмайылов
##### С.Н. Имашев, Т. Ќожакеев, X.Н. Бекxожин
##### Ш. Уалиxанов, А, Құнанбаев, С. Сейфуллин
##### С. Сейфуллин, X.Н. Бекxожин, Қ. Жұмалиев
#####3
$$$$$Алаш партиясының басылымы:
##### «Сарыарқа», «Қазақ»
##### «Қазақ»
##### «Сарыарқа»
##### «Кедей айнасы», «Ауыл»
##### «Сарыарқа».
##### « Қазақстан«.
##### «Тілші», «Айқап»,
##### «Алаш».
##### «Тілші», «Айқап»
#####3
$$$$$Қасым Қайсенов шығармашылығының тақырыптық ерекшелігі:
##### әскер тақырыбы, партизандар жорығы жайлы жазуында
##### әскер тақырыбы жайлы жазуында
##### партизандар жорығы жайлы жазуында
##### философиялық ой-толғаулар жазуда
##### поэма, өлең жанрында толғауында
##### махаббат тақырыбын, лирикалық сарында жазуында
##### ауыл өмірін бейнелеуінде
##### лирикалық сарында жазуында
#####3
$$$$$ «Тіршілік» газетінің шығарушылары мен авторлар құрамын ата?
##### Р.Дүйсенбаев, С.Сейфуллин, А.Асылбеков, Ж.Нұркин
#####Ж.Нұркин, С.Сейфуллин, Р.Дүйсенбаев, А.Асылбеков
##### А.Асылбеков, Ж.Нұркин, Р.Дүйсенбаев, С.Сейфуллин,
##### Н.Төреқұлов, М.Жолдыбаев, Қ.Сарымолдаев
##### С.Абыланов, Ә.Айсарин, Е.Алдоңғаров
##### Н.Манашев, Н.Нұрмақов, С.Садуақасов
##### М.Тұрғанбаев, Ж.Шанин, Ғ.Мұратбаев
##### С.Сейфуллин, Ғ.Мұратбаев, М.Жолдыбаев.
#####3
$$$$$ «Қазақ» газетінің редакторлары мен белсенді авторлары?
##### А.Байтұрсынов
##### М.Дулатов
##### Ә.Бөкейханов
##### С.Қожанұлы
##### М.Шоқай
##### М.Тынышпайұлы
##### М.Сералин
##### Б.Жүндібаев
#####3
$$$$$ «Серке» газетінде М.Дулатұлының жарияланған материалдары?
##### «Жастарға», «Біздің мақсатымыз»
##### «Жастарға»
##### «Біздің мақсатымыз»
##### «Жер туралы»
##### «Оян,қазақ!», «Асыл мұра»
#####«Жер туралы», «Дума хағында»
#####«Алашқа», «Самодержавие туралы»
#####«Бұратана ел», «Ғылым ғаламаты»
#####3
$$$$$ Ә.Бөкейханның «Қазақ» газетіндегі жарияланымдары?
#####«Бас қосу турасында», «Бащқұрт жері», «Екі сьезд».
##### «Төртінші дума һәм қазақ», «Бащқұрт жері», «Екі сьезд».
##### «Бащқұрт жері», «Төртінші дума һәм қазақ», «Бас қосу
турасында».
##### «Жер іздеген қазақтар», «Бас қосу турасында», «Азып-тозып кетпеске не амал бар?»
#####«Жер мәселесі», «Қазақ һәм жер мәселесі», « Сайлау саясаты»
#####«Донос», «Қайсысы пайдалы», «Жер жоспарлану және жерге орналасу мәселесі»
#####«Қазынаға кеткен жерлер», «Орыс,қазақ ауылдар», «Балқан жайынан»
##### «Донос», «Қайсысы пайдалы», «Төртінші дума һәм қазақ»
#####3
$$$$$ XXғасырдың басында ұлт зиялылары үзбей жазып тұрған Қазақстанда жарық көрген татар мерзімді баспасөздері .Баспасөзге белсенділік танытқан қазақ авторлары мен жарық көрген қала аттарын атаңыз?
##### «Халық газеті»
##### «Уақыт» газеті
##### «Фикир» газеті
##### «Тәржіман»газеті
##### «Ақмола»журналы
##### «Қазан утлары» журналы
##### «Нұр»газеті
##### «Юлдуз» газеті
#####3
$$$$$ “Бекет батыр” атты киносценарийіне қазақ зиялыларынан кім кино рецензия жазды?
##### Ә.Диваев, Х.Досмұхамедұлы
##### Ә.Диваев
##### Х.Досмұхамедұлы
##### Т.Рысқұлұлы, С.Асфендиярұлы
##### М.Төреқұлұлы, С.Қожанұлы
##### Т.Шонанұлы
#####М.Жұмабайұлы
##### Т.Шонанұлы, Қ.Кемеңгерұлы
#####3
$$$$$ Коммуникациялық қатынастың қиындығына қарамастан “Айқап” журналы қай елдермен ірі қалаларға тараған?
##### Қытай, Туркия, Қазан, Уфа, Петербур
##### Мәскеу,Самара,Саратов,Орынбор
##### Омбы,Пішпек, Түрікменстан
##### Ауғанстан, Өзбекстан, Тәжікстан
##### Мәскеу, Лондон, Ирак
##### Туркия, Египет, Ресей
##### Әзірбайджан, Башқұртстан, Қалмақстан
##### Қырғызстан, Өзбекстан, Иран
#####3
$$$$$ Ежелгі түріктердің ұлыстық ақпарат таратумен сақтаудағы тұтынған материалдары?
##### тас, қыш
##### тері, ағаш
##### асыл металл
##### қағаз
##### папирус
##### үңгірлер
##### парақ
##### ескерткіш
#####3
$$$$$ Ежелгі түріктер жазуға қолайлы тастарды ілкі әзірде қалай таңдап ажыратты?
##### Табиғи өңделген
##### төзімділігінде
##### мықтылығында
##### Қасиетіне
##### Пішініне қарап
##### Әдемілігіне
##### Сапалығына
##### Түсіне
#####3
$$$$$ Ысмағұлбек Ғаспрәлінің кадет корпусындағы оқуын тастап, төрүкшілдік жолға біржола түсуіне не себеп болды, кім әсер етті?
##### Әскери ортадағы төрүк ұлты өкіліне деген көзқарас
##### Әскери ортадағы төрүк ұлты өкіліне деген көзқарас және славияншыл Иван Катков
##### Славияншыл Иван Катков себепші болды
##### Ұлт зиялылары М.Акчурин, Али-Челеби Боданинский, Аджы – Абибула Эфенди
##### Миссионер ғалымдар Остроумов, Миропеев
##### Ресейдің империялық саясаты һәм Ильминский, А. Алекторов ықпалы
##### М.Тынышпаев пен М.Шоқай себепкер болды
##### Қырымға Европалық келмісектерді қоныстандыру, жергілікті халықты кемсітушілік
#####3
$$$$$ «Қазақтың өкпесі» деп аталатын көсемсөздің көтерген мәселесі не туралы?
##### Жер туралы
##### Надандық туралы
##### Өнерсіздік туралы
##### Дін туралы
##### Қазақтың жат қылықьары туралы
##### Халықты ағарту туралы
##### Ауру- сырқаудың халық денсаулығына зияны туралы
##### Казактардың озбырлығы туралы
#####3
$$$$$ «Ауыл» газетінде Б.Майлиннің «Малай» деген бүркеншік атпен қандай фельетондары жарық көрді?
##### «Ыбырайымыз»
##### «Бастың әлегі»
##### «Көкқұтан»
##### «Сақалды молда»
##### «Ішірткі»
##### «Шөңге»
##### «Бүкір»
##### «Алып соқ»
#####3
$$$$$ «Ауыл» газетін кімдер шығарды?
##### М.Сералин, Б. Майлин
##### М.Сералин
##### Б.Майлин
##### С.Мұқанов, М. Әуезов
##### А.Байтұрсынов
##### А. Тоқмағанбетов, І. Жансүгіров
##### Ү.Сатыбалинов, Т.Сарымолдаев
#####А.Байтұрсынов, М.Дулатов
#####3
$$$$$ «Айқап» журналы бетінде жарияланған қандай пікірталас мәселелер қазақ зиялыларының идеалық ұстанған көзқарасын айқындады? Қазақтың қоғамдық ойының дамуына игі ықпал етті.
##### Көшпелі тұрмыс пен отырықшылық
##### Сьезд шақыруы
##### Төлтума жазу емлесі
##### Мектеп –медресе мен өнер –білім
##### Саясаттағы дағдарыстар мен шиеленістер
##### Өнеркәсіп пен мал шаруашылығы
##### Алашорда автономиясын ресми айқындау
##### Ұлттық саяси партия мен ұйым құру
#####3
$$$$$1905 жылы Қарқаралы жәрмеңкесінде патша ағзам атына жазылған арыз-тілекті (петицияны) қазақ зиялыларынан кімдер ұйымдастырды?
##### Ә.Бөкейханов
##### А.Байтұрсынұлы
##### М. Дулатұлы
##### Ж.Сейдалин
##### И.Арабайұлы
##### Б.Тәнешұлы
##### Қ.Маманқанұлы
##### Д.Қашқымбайұлы
#####3
$$$$$ «Қызыл Қазақстан» журналы мына мәселелерді қамтиды:
##### қоғамдық-саяси
##### шаруашылық
##### мәдени
##### әдеби
##### ағартушылық
##### әлеуметтік
##### экономикалық
##### тек саясат
#####3
$$$$$ «Тїркістан уалаяты» газетінің оқырмандарына қазақтың біртуар перзенттерінің өмірі мен еңбек жолдарына алғаш рет танысуларына мүмкіндік жасаған еді. Олар кімдер?
##### Ш.Уәлиханов
##### Ы.Алтынсарин
##### А.Құнанбаев
##### Ш.Айтматов
##### О.Сүлейменов
##### М.Жұмабаев
##### Ш.Мұртаза
##### Ш.Құдайбергенов
#####3
$$$$$А.Байтұрсыновтың мақалаларын табыңыз:
##### «Қазақ жерін алу туралы низам»
##### «Земство»
##### «Көшпелі һәм отырықшы норма»
##### «Оқу-ағарту ісі жөнінде»
##### «Тың игеру»
##### «Жер қазақтікі»
##### «Дала ұрпақтары»
##### «Оытырықшылық туралы»
#####3
$$$$$1923 жылы басылымда болған журналдар:
##### «Сана»
##### «Темір қазық»
##### «Шолпан»
##### «Садақ»
##### «Түркістан»
##### «Қызыл Қазақстан»
##### «Тілші»
##### «Шаншар»
#####3
$$$$$1922-24 жылдары С.Сейфуллиннің «Қызыл Қазақстан» журналына жазған мақалалары:
##### «"Аштардың рухтары", "Эсер партиясы һәм олардің айыптылары туралы билік", "Октябрь һәм ұлт мәселесі"
##### "Иван мен Мырзабек", "Әдебиет һәм оның бағыттары", "Әдебиет һәм оның ағымдары"
##### "Биылғы Совет сайлаулары", "Ленин һәм оянып келе жатқан Күншығыс"
##### «Күзетші иттер», «Тар жол, тайғақ кешу», «Октябрь»
##### «Жарасымды сүгіреттер», «Көшпелі Көжебай», «Радио хабарлары» фельетондары
##### "Тінікейді не ойландырды", "Қойшы тастамақ" очерктері, "Үлгілі мектеп"
##### "Ташкентте ойын-сауық кеші", "Пара алу тоқтала ма", "Қазаққа пайдалы жас талап"
##### "Көшпелі Көжебай", "Радио хабарлары" фельетондары, "Тінікейді не ойландырды"
#####3
$$$$$Ш.Мұртазаның шәкірттері:
##### О.Бөкей
##### Н.Оразбеков
##### С.Әшімбаев
##### Ш.Мұртаза
##### Н.Жүсіп
##### Ф.Оңғарсынова
#####С.Ақтаев
##### С.Бердіқұлов
#####3
$$$$$Ж.Аймауытов «Ақ жол» газетіне қандай мақалалар жазды?
##### "Ташкентте ойын-сауық кеші", "Пара алу тоқтала ма", "Қазаққа пайдалы жас талап"
##### "Тінікейді не ойландырды", "Қойшы тастамақ" очерктері, "Үлгілі мектеп"
##### «Жарасымды сүгіреттер», «Көшпелі Көжебай», «Радио хабарлары» фельетондары
##### «"Аштардың рухтары", "Эсер партиясы һәм олардің айыптылары туралы билік", "Октябрь һәм ұлт мәселесі"
##### "Иван мен Мырзабек", "Әдебиет һәм оның бағыттары", "Әдебиет һәм оның ағымдары"
##### «Көшпелі Көжебай», «Радио хабарлары» фельетондары, «Күзетші иттер»
##### «Жарасымды сүгіреттер», «Көшпелі Көжебай», «Тар жол, тайғақ кешу»
##### «Күзетші иттер», «Тар жол, тайғақ кешу», «Октябрь»
#####3
$$$$$Ш.Мұртаза «Жұлдыз» журналында басшылық еткенде қай жерлердегі қазақтардың хал-жағдайына құлақ түріп, шеттеп қалған бауырларымыздың мұңы мен біраз мұқтаждықтарын арнайы сөз қылды?
##### Таулы Алтайдағы
##### Новосібірдегі
##### Германиядағы
##### Қытайдағы
##### Моңғолиядағы
##### Қарақалпақстандағы
##### Ресейдегі
##### Түркменстандағы
#####3
$$$$$ «Кеңесіп пішкен тон келте болмайды» мақаласында М.Сералин кімдерге алғыс айтады?
##### С.Шорманов
##### Ғ.Жүсіпов
##### С.Шорманов, Ғ.Жүсіпов
##### М.Дулатов
##### А.Байтұрсынов
##### М.Әуезов
##### С.Шорманов, М.Әуезов
##### А.Байтұрсынов,М.Дулатов
#####3
$$$$$Б.Майлин 1928-29 жылдары жазған шығармалары:
##### «Кесiндiлер»
##### «Сойқaнды содырлар»
##### «Шала сауаттылар үшiн оқу кітабы»
##### «Колхоз»
##### «Қанжар» өлеңдер жинағы
##### «Күзгі жаңбыр» жинағы
##### «Қара шелек»
##### «Даудың басы- Дайрабайдың көк сиыры»
#####3
$$$$$Соғыстан кейінгі жылдары газет беттерінде қай жанрлар көп ұшырасты?
##### очерк
##### фельетон
##### очерк, фельетон
##### заметка
##### рецензия
##### заметка, очерк
##### фельетон, репортаж
##### репортаж
#####3
$$$$$1937 жылы 26 сәуiрде Қазақcтaн жазyшыларының бiрiншi съезiнен кейiнгi бiрiншi пленумы болды. Оның президиумында Сәкен Сейфуллин, Iлияс Жансүгiров, Мұхтар Әуезов, Fабит Мүсiрепов, Сәбит Mұқановтармен бiрге Бейiмбет Майлин дер отырды?
##### С.Мұқанов, Ғ.Мүсірепов
##### С.Сейфуллин, І.Жансүгіров
##### М.Әуезов, Б.Майлин
##### Шәкәрім, М.Жұмабаев
##### М.Шоқай, М.Тынышпаев
##### М.Сералин, Н.Жүсіп
##### Ғ.Мұстафин, М.дулатов
##### С.Сейфуллин, М.Жұмабаев
#####3
$$$$$Тың игеру науқанына қарай жарық көрген басылымдар:
##### «Кустанский комсомолец»
##### «Комсомолец Караганды»
##### «Молодой цилинник»
##### «Тың игеру»
##### «Казахстан расцветает»
##### «Комсомол»
##### «Казакстанская правда»
##### «Жылымық»
#####3
$$$$$ «Жаңа әдебиет» басылымының айдарлары:
##### «Әдебиеттік ғылыми білімдер»
##### «Әдебиет классиктері»
##### «Сын-библтография»
##### «Біртуар дарындылар»
##### «Ақын-жазушылар»
##### «Айтылмаған сырлар»
#####«Әдебиет майталмандары»
##### «Қазақ ақындары»
##### «Мәдениет пен өнер»
#####3
$$$$$1913 жылы шығып тұрған басылымдар:
##### «Айқап», «Қазақ»
##### «Қазақстан», «Ешім даласы»
##### «Қазақ», «Ешім даласы»
##### «Ауыл», «Серке»
##### «Садақ», «Жаршы»
##### «Таң», «Шолпан»
##### «Шаншар», «Кедей»
##### «Ақ жол», «Ерік»
#####3
$$$$$Қазақтар тұңғыш «Айқап» газеті арқылы қанда орыс ақын-жазушыларымен танысты?
##### А.С.Пушкин
##### М.Ю.Лермонтов
##### Л.Н.Толстой
##### М.Горький
##### Н. Г. Чернышевский
##### Н. И. Долгополов
##### Михаэлис
##### И. С. Тургенев
#####3
$$$$$ «Қазақ» газетінде 1916 жылғы ұлт-азаттық көтерілісі туралы жарияланған материалдар?
##### «Қазақ әскерге алыну мәселесі», «Біздің ел», «Майданнан хат», «Не істеуге Петроград хаты»
##### «Біздің ел», «Майданнан хат», «Қазақ әскерге алыну мәселесі», «Не істеуге Петроград хаты»
##### «Майданнан хат», «Біздің ел», «Не істеуге Петроград хаты», «Қазақ әскерге алыну мәселесі»
##### «Бітім жайы», «Әскер алу», «Тыл жұмысына бару керек пе?»
##### «Жарлық шықты», «Қазақтардың қарсылығы»
##### «Әскер туралы баяндама», «Ашық хат»
##### «Метрика тіркеу», «Жетісу қазақтарының наразылығы»
##### «Қазақтардың қарсылығы», «Әскер алу»
#####3
$$$$$1917-1918 жылдары «Жас қазақ» ұйымы қандай басылымдарды жарыққа шығарды?
##### «Тіршілік»
##### «Айна»
##### «Тіршілік», «Айна»
##### «Қазақ», «Дала»
##### «Дала»
##### «Жас қазақ»
##### «Алаш»
##### «Жас қазақ», «Алаш»
#####3
$$$$$ «Түркістан» газеті қандай басылым?
##### республикалық
##### саяси
##### қоғамдық
##### облыстық
##### танымдық
##### оқу-ағартушылық
##### әдеби, мәдени
##### салалық басылым
#####3
$$$$$ «Социалды Қазақстан» және «Социалистік Қазақстан» газеттерінің алғашқы редакторлары кімдер?
##### Ә.Мусин, Ғ.Мүсірепов, Ж.Арыстанов, С.Бәйішев.
##### С.Бәйішев, Ж.Арыстанов, Ғ.Мүсірепов,Ә.Мусин.
##### Ғ.Мүсірепов, С.Бәйішев,Ә.Мусин, Ж.Арыстанов.
##### Ә.Байділдин, М.Жолдыбаев, М.Әуезов, Ж.Аймауытов
##### О.Жандосов, С.Мұқанов, Ғ.Сланов, А.Сегізбаев
##### Б.Майлин, І.Жансүгіров, Ғ.Сланов, Ғ.Мұстафин
##### С.Меңдешов, С.Төлешов, А.Тоқмағамбетов, Ж.Сыздықов
##### Ж.Сыздықов, Ж.Аймауытов, М.Жолдыбаев
#####3
$$$$$1918 жылы шығарыла бастаған алғашқы Кеңес басылымдары:
##### «Заря свободы»
##### «Голос Алтая»
##### «Қазақ мұңы»
##### «Алаш баласы»
##### «Отырықшылық»
##### «Дала жаңғырығы»
##### «Түркістан»
##### «Қазақ хақы»
#####3
$$$$$ «Жаңа мектеп» журналы ғылыми-әдістемелік жұмыстарды жолға қоюда қандай рөл атқарды?
##### Қазақстанда оқу-ағарту ісін дамытты
##### өрендетудегі, мектеп ісін жолға қойды
##### мұғалім-педагог кадрларын даярлауға көмектесті
##### жаңа мектептер салуға жол ашты
##### оқуға талпынған адамдар саны көбейді
##### мұғалімдерге сабақ жүргізуге ақыл кеңес береді
##### орысша мектептердің көптеп ашылуына себепкер болды
##### білікті маман даярлауға атсалысты
#####3
$$$$$Қазан төңкерісінен кейін ұлтшылдық туын көтерді деп айыпталып, большевиктердің күшімен жабыла бастаған газеттер:
##### «Қазақ», «Алаш»
##### «Сарыарқа», «Бірлік туы»
##### «Жас азамат», «Абай»
##### «Дала», «Айна»
##### «Айқап», «Садақ»
##### «Сана», «Бірлік туы»
##### «Айна», «Жас азамат»
##### «Алаш», «Айқап»
#####3
$$$$$1921-25 жылдар аралығында С.Сейфуллиннің оқу-ағарту жайлы жазған мақалалары:
##### «Әр қазақтың жадында оқу болсын»
##### «Зор міндет»
##### «Барлық күш оқуға»
##### «Оқусыз білім жоқ, білімсіз күнің жоқ»
##### «Оқы, оқы және оқы»
##### «Сауатсыздықты жою»
##### «Әр бала білім алуға құқылы»
##### «Сауат ашу»
#####3
$$$$$Ж.Аймауытов өзінің журналистік жолын қай басылымдардан бастады?
##### «Алаш»
##### «Сарыарқа»
##### «Абай»
##### «Түркістан уәлияты»
##### «Дала уәлияты»
##### «Айқап»
##### «Алаш»
##### «Қазақ»
#####3
$$$$$Ж.Аймауытовтың проблемалық мақалаларында негізгі көтерген мәселелері:
##### шаруа жайы
##### әкімшілік, сот жайы
##### әйел теңдігі, жастар тұрмысы
##### жер туралы
##### отаршылдық
##### оқу-ағарту
##### тіл мәселесі
##### өнер-мәдениет
#####3
$$$$$Б.Майлинге ерекше әсер еткен «Айқап» журналынына жиі жазатын зиялы қауым өкілдері:
##### М.Сералин
##### С.Торайғыров
##### С.Дөнентаев
##### С.Сейфуллин
##### Мұрат Әуезов
##### Т.Кәкішев
##### С.Меңдешов
##### О.Жандосов
#####3
$$$$$ «Айқап» журналы бетінде жарияланған қандай пікірталас мәселелер қазақ зиялыларының идеалық ұстанған көзқарасын айқындады? Қазақтың қоғамдық ойының дамуына игі ықпал етті.
##### Көшпелі тұрмыс пен отырықшылық
##### Сьезд шақыруы
##### Төлтума жазу емлесі
##### Мектеп –медресе мен өнер –білім
##### Саясаттағы дағдарыстар мен шиеленістер
##### Өнеркәсіп пен мал шаруашылығы
##### Алашорда автономиясын ресми айқындау
##### Ұлттық саяси партия мен ұйым құру
#####3
$$$$$Ежелгі түріктер жазуға қолайлы тастарды ілкі әзірде қалай таңдап ажыратты?
##### Табиғи өңделген
##### төзімділігінде
##### мықтылығында
##### Қасиетіне
##### Пішініне қарап
##### Әдемілігіне
##### Сапалығына
##### Түсіне
#####3
$$$$$Ысмағұлбек Ғаспрәлінің кадет корпусындағы оқуын тастап, төрүкшілдік жолға біржола түсуіне не себеп болды, кім әсер етті?
##### Әскери ортадағы төрүк ұлты өкіліне деген көзқарас
##### Әскери ортадағы төрүк ұлты өкіліне деген көзқарас және славияншыл Иван Катков
##### Славияншыл Иван Катков себепші болды
##### Ұлт зиялылары М.Акчурин, Али-Челеби Боданинский, Аджы – Абибула Эфенди
##### Миссионер ғалымдар Остроумов, Миропеев
##### Ресейдің империялық саясаты һәм Ильминский, А. Алекторов ықпалы
##### М.Тынышпаев пен М.Шоқай себепкер болды
##### Қырымға Европалық келмісектерді қоныстандыру, жергілікті халықты кемсітушілік
#####3
$$$$$ «Қазақтың өкпесі» деп аталатын көсемсөздің көтерген мәселесі не туралы?
##### Жер туралы
##### Надандық туралы
##### Өнерсіздік туралы
##### Дін туралы
##### Қазақтың жат қылықьары туралы
##### Халықты ағарту туралы
##### Ауру- сырқаудың халық денсаулығына зияны туралы
##### Казактардың озбырлығы туралы
#####3
$$$$$ «Ауыл» газетінде Б.Майлиннің «Малай» деген бүркеншік атпен қандай фельетондары жарық көрді?
##### «Ыбырайымыз»
##### «Бастың әлегі»
##### «Көкқұтан»
##### «Сақалды молда»
##### «Ішірткі»
##### «Шөңге»
##### «Бүкір»
##### «Алып соқ»
#####3
$$$$$ « Ауыл» газетін кімдер шығарды?
##### М.Сералин, Б. Майлин
##### М.Сералин
##### Б.Майлин
##### С.Мұқанов, М. Әуезов
##### А.Байтұрсынов
##### А. Тоқмағанбетов, І. Жансүгіров
##### Ү.Сатыбалинов, Т.Сарымолдаев
#####А.Байтұрсынов, М.Дулатов
#####3
$$$$$Ә.Бөкейханның «Қазақ» газетіндегі жарияланымдары?
##### «Бас қосу турасында», «Бащқұрт жері», «Екі сьезд», «Төртінші дума һәм қазақ»
##### «Төртінші дума һәм қазақ» ,«Бащқұрт жері», «Бас қосу турасында», «Екі сьезд»
##### «Бащқұрт жері», «Екі сьезд», «Төртінші дума һәм қазақ» «Бас қосу турасында»
##### «Жер іздеген қазақтар», «Бас қосу турасында», «Азып-тозып кетпеске не амал бар?»
##### Жер мәселесі», «Қазақ һәм жер мәселесі», « Сайлау саясаты»
##### «Донос», «Қайсысы пайдалы», «Жер жоспарлану және жерге орналасу мәселесі»
##### «Қазынаға кеткен жерлер», «Орыс,қазақ ауылдар», «Балқан жайынан»
##### «Балқан жайынан»,Жер мәселесі», «Қазақ һәм жер мәселесі»
#####3
$$$$$М.Дулатұлының «Қазақ» газетінде жарияланған мақалалары?
##### «Мұсылман істер хақында», «Сайлау саясаты», «Чума жайынан», «Земство не нәрсе»
##### «Сайлау саясаты», «Чума жайынан», «Земство не нәрсе» «Мұсылман істер хақында»,
##### «Чума жайынан», «Земство не нәрсе» «Сайлау саясаты», «Мұсылман істер хақында»,
##### «Бітім жайы», «Әскер алу», «Тыл жұмысына бару керек пе?»
##### «Бұл қалай?», «Ұйым керек», «Қала болудан қайту»
##### Әскер туралы баяндама», «Ашық хат», «Қазақ шаруаларынң хал-жайы»
##### «Метірке тіркеу» , «Жетісу қазақтарының наразылығы», «даланы шарпыған өрт»
##### «Тыл жұмысына бару керек пе?», Әскер туралы баяндама»
#####3
$$$$$ «Қазақ» газетінде «Алаш» мәселесінің жазылуы?
##### «Алаш бірлігі», «Алаш партиясы », «Алашқа тілектес», «Алаш партиясы»программасының жобасы
##### «Алаш партиясы»программасының жобасы, «Алаш бірлігі», «Алаш партиясы », «Алашқа тілектес»,
##### «Алаш бірлігі», «Алаш партиясы»программасының жобасы, «Алаш партиясы », «Алашқа тілектес»,
##### «Ашық хат», «Қазақ халқының тұңғыш сьезі», « Бостандық мейрамы »
##### Жұрт алдында жауапкер», «Ақша қайда», «Атылған қазақ»
##### «Сөйлеу туралы», «Бұған кім жауапты», «Қайтсек ел боламыз?»
##### Ел қорғау жайынан», «Алаш азаматтары», «Құрылтай құрбандары»
#####«Бұған кім жауапты», «Бостандық мейрамы» , Жұрт алдында жауапкер»
#####3
$$$$$ Ұлттық журналистиканың ілкі белгісі ежелгі түрік руна алфавитімен бәдізделген қай өзен бойынан табылған тас бітіктерден көрініс тапқан?
#####Орхон
#####Енисей
#####Талас
#####Шу
#####Есіл
#####Ертіс
#####Жайық
#####Көксу
#####3
$$$$$ «Тәржіман» газетінің географиялық таралу аймағы Ресейге қараған түрік халықтарын былай қойғанда, басқа қай елдерді қамтыды ?
#####Түркия
#####Франция
#####Ауғанстан
#####Қырғыстан
#####Өзбекстан
#####Дағыстан
#####Бельгия
#####Португалия
#####3
$$$$$ Ысмағұлбек Гаспиринский талантының бір қыры көп тілі білгендігі. Барша төрүк тілдерімен бірге қандай тілдерді жетік меңгерген жан?
#####Араб
#####Парсы
#####Орыс
#####Италиан
#####Қазақ
#####Қытай
#####Грузин
#####Испан
#####3
$$$$$Қазақ публицистикасының алғашқыүлгілеріқатарында Ы.Алтынсариннің кезінде "Оренбургский листок"газетіндежарияланған ... жатады?
#####Мақалалары
#####Этнографиялық мақалалары
#####Очерктері
#####Сюжеттері
#####Бағдарламалары
#####Лидтері
#####Лицензиялары
#####Анықтамалары
#####3
$$$$$ Қазақ баспасөзінің тарихын тұңғыш зерттеуші, профессор Х.Н. Бекхожин өз еңбегінде қазақ публицистикасының негізін салушы ретінде кімді атайды?
#####Ш. Уәлиханов
#####А. Құнанбаев
#####Ы. Алтынсарин
#####М.Дулатұлы
#####М.Жұмабаев
#####С.Сейфуллин
#####І.Жансүгіров
#####О.Сүлейменов
#####3
$$$$$ Шоқан патша өкіметінің жерді бөліске салудағы теңсіздігін қай мақаласында жазды?
##### «Қазақтардағы шамандықтың қалдықтары»
##### «Қазақтардағы шамандықтың қалғандары »
##### «Қазақтардың қонысы туралы»
##### «Қазақтардың ырымы жайлы»
##### «Қазақтардық салты туралы»
##### «Қазақтардың мінезі мен ісі »
#####«Қазақтардың ата тегі туралы»
##### «Қазақтардың шұрайлы жері»
#####3
$$$$$ Абай өзінің туындыларындақандай қоғамдық проблемалық мәселелері жөнінде сөз қозғады ?
##### Оқу – ағарту
##### Философия
##### Педагогика
##### Шынығу
##### Мансап
##### Байлық
##### Денсаулық
##### Даңқ
#####3
$$$$$ Қазақстанда публицистиканың қалыптасу немен тұспа-тұс келеді? кезеңі жылы шығуымен
##### 1870 жылмен
##### Ташкентте шығару үкімімен
##### "Түркістан уалаятының газеті" шығуымен
##### Репрессиямен
##### Патша өкіметінің қыспақ кезеңімен
##### Отарлау саясатымен
##### Қудалау кезеңімен
##### Ашаршылық уақытымен
#####3
$$$$$ «Түркістан уалаятының газетіндегі» жарияланымдар:қандай айдарлармен орыс баспасөзінің кейбір жаңалықтары жүйелі түрде аударма түрінде көшіріліп, беріліп түрған?
##### "Мәлім-нама"
##### "Әр түрлі хабар"
##### "Ығламнама"
##### «Түріктер»
##### «Халық»
##### «Қоғам»
##### «Аңыз дүниә»
##### «Замана»
#####3
$$$$$ Қ. Бекқожин: «Қазақ газетінің» пайда болуының, оның патша үкіметінің отарлау саясатына қарсы күрес жариялауының, әсіресе, патша үкіметінін ұлт араздығын қоздыру әрекетіне жауап ретінде кімдердің бірлесіп орыс және қазақ тілінде газет шығаруының үлкен саяси мәні бар»—деген баға береді.
#####Еврей Хаим Сосновский
##### Қазақ Ешмұхамбет Иманбаев
##### Жетпісбай Андреев
#####Қазақ Асхат Арғын
##### Өзбек Али Асимов
#####Ұйғыр Мурат Насыров
##### Орыс Расул Артемов
##### Орыс Вадим Казаченко
#####3

$$$$$ «Қазақ газеті» шыққан тұста патша үкіметінің іс-әрекеті ?
##### Жалған манифест жариялады
##### Бандылар тобын ұйымдастырды
##### Еврейлерді қырғынға ұшыратты
##### Соғыс жариялады
##### Көтеріліс жариялады
##### Бунт көтерді
##### Газетті жапты
##### Қуана қарсы алды
#####3
$$$$$ 1911 жылдың қай айларда орыс баспаханасынан «Қазақстан» газетінің алғашқы екі нөмірі жарық көреді?
##### Наурыз
##### Мамыр
##### Май
##### Сәуір
##### Көкек
##### Тамыз
##### Шілде
##### Қаңтар
#####3
$$$$$ "Фикир" қай халықтардыңмұң-мұқтажы мен мұрат-мүддесін көздеген ортақ басылымға айналды ?
##### Қазақ
##### Татар
##### Башқұрт
##### Өзбек
##### Грек
##### Орыс
##### Қырғыз
##### Испан
#####3
$$$$$ «Қазақстан» газеті нені насихаттады ?
##### Қоғамдық жаңа қатынастар туа бастағанын
##### Сауда кәсіптерімен айналысу керектігін
##### Отырықшылыққа көшу керектігің
##### Жаңа компьютерлік технологияларды меңгеруді
##### Білімнің қажетсіздігін
##### Мал шаруашылығын дамытуды
##### Көшпелі өмірдің дұрыстығын
##### Егін салудың қажетсіздігі жайын
#####3
$$$$$ «Қазақстан» газетінде маңызды қоғамдық мәселелермен қатар тағы не жайы үзбей жарияланып тұрған?
##### Оқу-ағарту
##### Өнер-білім
##### Мәдениет
##### Спорт
##### Аңыз-әңгіме
##### Табиғат
##### Егіншілік
##### Мал шаруашылығы
#####3
$$$$$ "Айқап" ...?
##### XX ғасырдың бас кезінде болған елеулі оқиғаларды бірі
##### 1911-1915 жылдары тұрақты түрде шығарылып тұрды
##### Қазақпублицистикасыныңқалыптасуындаүлкен орын алады
##### Тарихымызды жырлады
##### Тарихи сырларды ашып көрсете білді
##### Жалған ақпарат таратты
##### Халықтың әдеби мұрасын жоққа шығарды
##### Заман тынысын жалпы қамтыды
#####3
$$$$$ Журналдың неге "Айқап" аталғандығына толық, тұжырымды жауапты редактор М.Сералиннің бағдарламалық мақаласынан ала аламыз:
##### Біздің қазақтың "Әй, қап" демейтүғын қай ісі бар?!
##### "Қап, пұлдың жоқтығы, қолдың қысқалығы-ай" дедік.
##### "Қап ынтымақсыздығымыз-ай" дедік
##### "Қап заңсыз әрекетіміз-ай" дедік
##### "Қап, дұшпан жинап алармыз-ау" дедік
##### "Қап,жақындарымыздың жоғы-ай"дедік
##### "Қап қиындықтан құтылмадық-ау"
##### " Қап,патша жарлығының қатал тұстары-ай"
#####3
$$$$$ ''epistola '' сөзі ?
##### Эпистолярлық
##### Жазбаша үндеу
##### Хат
##### Мақала
##### Очерк
##### Сценарий
##### Лид
##### Заметка
#####3
$$$$$ Хат- пиблицистиканың талдамалы жанрларының бір түрі болып табылады. Онда не мазмұндалады ?
##### Өтініш
##### Нұсқау
##### Жарлық
##### Заң
#####Конституция
##### Ата заң
##### Кодекс
##### Құқықтар базасы
#####3
$$$$$Ә Бөкейхановтың ''Ашық хат '' шығармасы эпистолярлық публицистика жанрында жазылғандығына шүбә келтіруге болмайды. Олардың қандай сапалары да публицистиканың хат жанрында жазылғандығын көрсетеді?
#####Мазмұндық
#####Пішіндік
#####Композициялық
#####Үйлесімділік
#####Сипаттылық
#####Сандық
#####Маңыздылық
#####Нақтылық
#####3
$$$$$“Айқап ” басылымының қамтымақшы болған мәселелердің ұзын-ырғасы мынадай:
#####Отырықшылық және көшпенділік
#####Халық ағарту
#####Әскери міндет
#####Қоғамдық
#####Саяси
#####Экономикалық
#####Мемлекеттік
#####Халықаралық
#####3
$$$$$XX ғасыр көшбасшылары?
##### «Айқап»-айнасы
##### «Қазақ» энциклопедиясы
##### «Алаш»
##### «Бірлік туы»
##### «Садақ»
##### «Жетісу»
##### «Егемен»
##### «Сарыарқа»
#####3
$$$$$1921-1925 ... қозғалысының дамуы ?
#####Тілшілер
#####Журналистер
#####Қоғам қайраткерлер
#####Спортшылар
#####Саудагерлер
#####Дәрігерлер
#####Малшылар
#####Шаруашылық өкілдері
#####3

$$$$$Қазан төңкерісінен кейін қай газеттер ұлтшылдық туын көтерген басылымдар ретінде айыпталды ?
#####"Қазақ"
#####"Алаш"
#####"Сарыарқа"
##### «Жетісу»
##### «Егемен»
##### «Астана»
##### «Диалог»
##### «Замана»
#####3
$$$$$Сәкеннің журналистік қызметі неден бастау алды ?
#####1917 жылдың апрель айынан
#####Ақмола қаласынан
#####"Тіршілік" газетінен
#####1918 жылдан
##### «Сарыарқа» газетінен
##### «Айқап» журналынан
##### «Садақ» журналынан
#####Алматы қаласынан
#####3
$$$$$Бірін-бірі жалғастырушы газеттер ?
##### «Ұшқын»
##### «Еңбек туы»
##### «Еңбекші қазақ»
#####«Сарыарқа»
##### «Замана»
##### «Алаш»
##### «Бірлік туы»
##### «Тылсым дүние»
#####3
$$$$$Аймауытов - публицистің өндірте жазып, жариялаған жылының бірі-1924 жыл.Осы жылы Жүсіпбектің мақала, фельетондары қай басылымдарында бірінен соң бірі жарық көрді?
##### «Ақ жол»
##### «Еңбекші қазақ»
##### «Қызыл Қазақстан»
##### «Сарыарқа»
##### «Замана»
##### «Алаш»
##### «Бірлік туы»
##### «Тылсым дүние»
#####3
$$$$$Қазақ публицистикасының алғашқыүлгілеріқатарында Ы.Алтынсариннің кезінде "Оренбургский листок"газетіндежарияланған ... жатады?
#####Мақалалары
#####Этнографиялық мақалалары
#####Очерктері
#####Сюжеттері
#####Бағдарламалары
#####Лидтері
#####Лицензиялары
#####Анықтамалары
#####3
$$$$$Ұлттық журналистиканың ілкі белгісі ежелгі түрік руна алфавитімен бәдізделген қай өзен бойынан табылған тас бітіктерден көрініс тапқан?
#####Орхон
#####Енисей
#####Талас
#####Шу
#####Есіл
#####Ертіс
#####Жайық
#####Көксу
#####3
$$$$$Ж.Аймауытовтың Абай туралы еңбектері ?
##### «Абай» журналы жөніндегі мақаласы
##### «Абайдың өнері һәм қызметі»
##### «Абайдан соңғы ақындар»
##### «Абайдың қара сөздері»
##### «Өлең-сөздің патшасы»
##### «Абай- дара қазақта»
##### «Ұлы ақын»
##### «Абайдың салған сара жолы»
#####3
$$$$$1941-1945 жылдар аралығында республикада жалпы саны 229 газет шығып тұрды. Бұл мерзімде нелер жабылып қалды?
##### «Лениншіл жас»
##### «Октябрь балалары»
#####Журналдар
#####Баспаханалар
#####Редакторлық мекемелер
#####Журналистер Одағы
#####Жазушылар Одағы
##### «Бірлік туы» газеті
#####3
$$$$$ «Қазақстан» газетінің редакторлары мен авторлар құрамын атаңыз?
#####Е.Бұйрин, Ғ.Қараш, Б.Қаратаев,С.Мендешұлы
#####С.Мендешұлы, Ғ.Қараш,Б.Қаратаев
#####Ғ.Қараш,Б.Қаратаев,С.Мендешұлы
#####М.Сералин, Ғ.Байдилдин, М.Жұмабайұлы
#####С.Қожанұлы, М.Дулатұлы, С.Сейфуллин
#####Ж.Аймауытұлы, Р.Дүйсенбаев,Б.Майлин
#####С.Сәдуақасұлы, Қ.Кемеңгерұлы, М.Тынышбайұлы
#####М.Тынышбайұлы, М.Дулатұлы, М.Жұмабайұлы.
#####3
$$$$$С. Торайғыровтың «Айқап» журналында жарияланған мақалаларын атаңыз?
##### «Қазақ тіліндегі өлең кітаптары жайынан», «Өлең және айтушылар», «Қазақ ішінде оқу , оқыту жолы қалай?»
##### «Қазақ ішінде оқу , оқыту жолы қалай «Өлең және айтушылар», «Қазақ тіліндегі өлең кітаптары жайынан»
##### «Қазақ тіліндегі өлең кітаптары жайынан», «Өлең және айтушылар», «Қазақ ішінде оқу , оқыту жолы қалай?»
##### «Әдебиет туралы ойлар», «Оқу, оқыту мәселесі», «Өлеңшілер»
##### «Әдебиет майданы», «Оқытудың жаңа жолы» , «Өлең айтушылар»
##### «Қазақтың көне әдебиеті», «Ауыз әдебиетінің мұралары», «Мектеп жайы»
##### «Жастар тәрбиесі», «Оқыту үшін оқу керек», «Тілдегі шұбарлықтар»
##### «Оқыту үшін оқу керек», «Жастар тәрбиесі», «Өлең айтушылар»
#####3
$$$$$ «Қызыл қазақстан» журналы мына мәселелерді қамтыды:
#####Қоғамдық-саяси, шаруашылық және мәдениет
#####Мәдениет, шаруашылық, қоғамдық-саяси
#####Шаруашылық, мәдениет, қоғамдық-саяси
#####Қоғамдық-саяси
#####Шаруашылық
#####Мәдениет
#####Әдебиет
#####Мәдениет, әдебиет
#####3
$$$$$Алаш партиясының басылымы:
##### «Сарыарқа», «Қазақ»
##### «Қазақ»
##### «Сарыарқа»
##### «Кедей айнасы», «Ауыл»
##### «Замана»
##### «Қазақстан».
##### «Егемен Қазақстан»
##### «Бірлік туы»
#####3
$$$$$ «Темірқазық» қандай журнал болды?
#####Саяси, шаруашылық, білім, әдебиет
#####Әдебиет, Саяси, шаруашылық, білім
#####Білім, шаруашылық, әдебиет, Саяси
#####Ғылыми-көпшілік
#####Әдеби-көркем
#####Тарихи, этнографиялық
#####Мәдени, ағартушылық
#####Ғылыми-көпшілік, әдеби-көркем
#####3
$$$$$ «Дала уалаяты газетінің» шығарушы, редакторлары кімдер?
#####Д.Сұлтанғазин, Е.Абылайханов, Р.Дүйсенбаев
#####Е.Абылайханов, Р.Дүйсенбаев Д.Сұлтанғазин
#####Р.Дүйсенбаев, Д.Сұлтанғазин, Е.Абылайханов
#####Ж.Аймауытов, М.Әуезов, М.Ж.Көпеев
#####С.Қожанов, Ә.Балғымбаев, Ж.Сейдалин
#####М.Сералин, Ш.Ибрагимов, М.Дулатов
#####А.Құрманбаев, С.Көбеев, Б.Сырттанов
#####Б.Сырттанов, Ә.Балғымбаев, Ж.Сейдалин
#####3
$$$$$ «Айқап» журналындағы тұрақты айдарларды ата?
##### «Өлең-жыр», «Фельетон», «Хабаршыларымыздан», «Ашық хат», «Басқалардан жауап»
##### «Хабаршыларымыздан», «Ашық хат», «Фельетон», «Басқалардан жауап», «Өлең-жыр»
##### «Ашық хат», «Басқалардан жауап» «Хабаршыларымыздан», «Өлең-жыр»,«Фельетон»
##### «Асыл мұра», «Әдебиет майданы», «Тіл тұғыры», «Асылдың сынағы»
##### «Телераммалар», «Оқу-ағарту», «Әйел теңдігі»
##### «Жер-жерден», «Ел-елден», «Ішкі хабар», «Ауылдан хабар»
##### «Сырт елдерде», «Хат-хабар», «Оқшау сөз»
##### «Тіл тұғыры», «Асылдың сынағы», «Ел-елден»
#####3
$$$$$ «Қазақ» газетінде «Алаш» мәселесінің жазылуы?
##### «Алаш бірлігі», «Алаш» партиясы», «Алашқа тілектес»
##### «Алаш» партиясы», «Алашқа тілектес» ,«Алаш бірлігі»
##### «Алашқа тілектес», «Алаш» партиясы», «Алаш бірлігі»
##### «Жұрт алдында жауапкер», «Ақша қайда?», «Атылған қазақ»
##### «Ашық хат», «Қазақ халқының тұңғыш съезі»
##### «Сайлау туралы», «Бұған кім жауапты», «Қайтсек ел боламыз?»
##### «Ел қорғау жайынан», «Алаш азаматтары»
##### «Ақша қайда?», «Атылған қазақ», «Қайтсек ел боламыз?»
#####3
$$$$$1913 жылы шығып тұрған басылымдар:
##### «Айқап», «Қазақ», «Қазақстан», «Ешім даласы»
##### «Ешім даласы», «Айқап», «Қазақ», «Қазақстан»
##### «Қазақстан», «Ешім даласы», «Айқап», «Қазақ»
##### «Кедей», «Жаршы», «Балға», «Ерік»
##### «Ауыл», «Серке», «Садақ»
##### «Тақ», «Шолпан»
##### «Аќ жол», «Шаншар», «Кедей», «Жаршы»
##### «Кедей», «Тақ», «Шолпан»
#####3
$$$$$“Айқап ” басылымының қамтымақшы болған мәселелердің ұзын-ырғасы мынадай:
#####Отырықшылық және көшпенділік
#####Халық ағарту
#####Әскери міндет
#####Қоғамдық
#####Саяси
#####Экономикалық
#####Мемлекеттік
#####Халықаралық
#####3
$$$$$ «Қазақстан» газетінде маңызды қоғамдық мәселелермен қатар тағы не жайы үзбей жарияланып тұрған?
#####Оқу-ағарту
#####Өнер-білім
#####Мәдениет
#####Спорт
#####Аңыз-әңгіме
#####Табиғат
#####Егіншілік
#####Мал шаруашылығы
#####3
$$$$$ «Қазақ» газетінде «Алаш» мәселесінің жазылуы?
##### «Алаш бірлігі», «Алаш партиясы », «Алашқа тілектес», «Алаш партиясы» программасының жобасы
##### «Алаш партиясы»программасының жобасы, «Алаш бірлігі», «Алаш партиясы »,«Алашқа тілектес»
##### «Алаш бірлігі», «Алаш партиясы»программасының жобасы, «Алаш партиясы » ,«Алашқа тілектес»
##### «Ашық хат», «Қазақ халқының тұңғыш сьезі», « Бостандық мейрамы »
#####«Жұрт алдында жауапкер», «Ақша қайда», «Атылған қазақ»
##### «Сөйлеу туралы», «Бұған кім жауапты», «Қайтсек ел боламыз?»
##### «Ел қорғау жайынан», «Алаш азаматтары», «Құрылтай құрбандары»
##### «Бұған кім жауапты», « Бостандық мейрамы » , Жұрт алдында жауапкер»
#####3
$$$$$ «Ауыл» газетінде Б.Майлиннің «Малай» деген бүркеншік атпен қандай фельетондары жарық көрді?
#####Ыбырайымыз, Бастың әлегі, Көкқұтан
#####Бастың әлегі, Көкқұтан, Ыбырайымыз
#####Көкқұтан, Ыбырайымыз, Бастың әлегі
#####Өңгелбай, Ақырзаман, Құлақ
#####Сарыбас, Доңғай, Ішірткі
#####Шөңғе, Бүкір, Алыпсоқ
#####Ақалды молда, Ішірткі
#####Ішірткі, Ақырзаман, Құлақ
#####3
$$$$$ «Қазақстан» газетінде оқу-ағарту, өнер-білім, мәдениет мәселелеріне арналып жарияланған материалдар?
##### «Біздегі тағы да бір қате пікір», «Қазақта машағат болмай, рахат болмайды», «Қазақ қыздарын оқыту»
##### «Қазақта машағат болмай, рахат болмайды», «Қазақ қыздарын оқыту», «Біздегі тағы да бір қате пікір»
##### «Қазақта машағат болмай, рахат болмайды», «Қазақ қыздарын оқыту», «Біздегі тағы да бір қате пікір»
##### «Қазақ қыздарын оқыту», «Біздегі тағы да бір қате пікір», «Қазақта машағат болмай, рахат болмайды»
##### «Өнердің бәрі ғылым, білімде», «Салауаттылыққа жол ашылсын», «Санамыздың оянуына қажет нәрсе»
##### «Басты мәселе», «Тіл мәселесіне сақ болайық»
##### «Бұлай мәслихат», «Әдебиет таңы», «Бақу», «Тәнсіз жан жоқ», «Ойға келген пікірлерім»
##### «Қазақ оқығандары бітірер іс», «Әдебиет таңы», «Салауаттылыққа жол ашылсын»
#####3

$$$$$Ысмағұлбек Гаспиринский талантының бір қыры көп тілі білгендігі. Барша төрүк тілдерімен бірге қандай тілдерді жетік меңгерген жан?
#####Араб
#####Парсы
#####Орыс
#####Италиан
#####Қазақ
#####Қытай
#####Грузин
#####Испан
#####3
$$$$$ «Тәржіман» газетінің географиялық таралу аймағы Ресейге қараған түрік халықтарын былай қойғанда, басқа қай елдерді қамтыды ?
#####Түркия
#####Франция
#####Ауғанстан
#####Қырғыстан
#####Өзбекстан
#####Дағыстан
#####Бельгия
#####Португалия
#####3
$$$$$Сәкен Сейфуллиннің шаруашылық - экономика тақырыбында жазған мақалалары ?
##### «Қазақ қаласы»
##### «Екібас заводында»
##### «Қазақ кедейіне фабрика керек»
##### «Қазақ тарихы »
##### «Салт-дәстүр жайында»
##### «Еңбек етсең ерінбей ...»
##### «Қайрат заводы»
##### «Замана»
#####3
$$$$$Сәкен - публицист елдегі ауыр ахуалға жаны ауыра отырып, тығырықтан шығудың жолдарын іздестіреді. Осындай жағдайда халыққа ең қажеттілерін атаңыз ?
#####Оқу - білім алу.
#####Халық шарушылығын оңдау
#####Халықтыңдеңсаулығынқорғау
#####Спорт дамыту
#####Журналистика шыңы
#####Тілшілер өмірінен
#####Орман шаруашылығын дамыту
#####Ғылымның жаңа технологияларын үйрену
#####3
$$$$$Ғ.Қарашев «Қазақстан», «Айқап», «Қазақ» басылымдарында қандай бүркеншік аттармен жазған?
##### «Қыр баласы», «Ғ.Т», «Қазақ», «Ғұмыр»
#####«Қыр баласы», «Ғұмыр», «Ғ.Т»
##### «Ғұмыр», «Ғ.Т», Қыр баласы»
##### «Мұштақ», «Ғ.Қ», «Дала», «Алаш»
##### «Оразақай», «Қазақ», «Мұштақ»
##### «Молда», «Оразақай», «Қазақ»
##### «Арғын», «Алаш», «Қазақ»
##### «Оразақай», «Алаш», «Мұштақ»
#####3Приложенные файлы

  • docx 4603278
    Размер файла: 164 kB Загрузок: 0

Добавить комментарий