ХУ варіант-30

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ
УПРАВЛІННЯ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСНОЇ ДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ

АРТЕМІВСЬКЕ МЕДИЧНЕ УЧИЛИЩЕ


КОМПЛЕКСНІ ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ
з предмету «Основи медсестринства»
зі спеціальності 5.12010102 „Сестринська справа”

ВАРІАНТ 15
Розглянуто та затверджено на засіданні предметної методичної комісії

Артемівськ – 2011

15 ВАРІАНТ (2011 р.)

1. Невербальні методи використовують найчастіше при спілкуванні із пацієнтами, що:
A Прикуті до ліжка
B Мають розлади слуху
C Мають розлади психіки
D Мають розлади координації
E Мають розлади зору

2. Що називають ятрогеніями:
A Ускладнення при виконанні будь-яких медичних маніпуляцій
B Проблеми із здоров’ям пацієнта нанесені будь-якими медичними чинниками
C Страх пацієнта перед будь-якими медичними втручаннями
D Ускладнення, що виникають у пацієнта при застосуванні будь-яких лікарських засобів
E Страх пацієнта перед можливістю захворіти

3. ВІЛ та вірусний гепатит В мають такий шлях передачі:
A Трансмісивний
B Крапельний
C Фекально-оральний
D Контактний
E Всі перераховані

4. До інструментальних методів обстеження пацієнтів відносять:
A Визначення ваги
B Тонометрія
C Визначення зросту
D Електрокардіографія
E Визначення обводу грудної клітки

5. До основних принципів організації охорони здоров’я в Україні належать:
A Профілактична спрямованість
B Екологічний пріоритет
C “Перш за все не нашкодити пацієнтові”
D Соціальний характер
E Добровільність допомоги

6. Забір крові на біохімічні дослідження необхідно проводити:
A перед обідом
B після сніданку
C зранку, натще
D ввечері, перед сном
E в любий час

7. При виявленні інфекційного захворювання, медична сестра приймального відділення
повинна заповнити:
A Направлення на лікування в інфекційну лікарню
B Направлення на прийом до лікаря-інфекціоніста
C Термінове повідомлення про інфекційне захворювання
D Медичну карту стаціонарного хворого
E Медичну карту амбулаторного хворого

8. Студент звернувся до медичної сестри з приводу забою колінного суглобу.Через який
час медичній сестрі необхідно знімати міхур з льодом при тривалому застосуванні?
A 10 - 15 хв.
B 5 - 10 хв.
C 1 - 5 хв.
D 15 - 20 хв.
E 20 - 30 хв.

9. Кисень, при проведенні оксигенотерапії, пацієнту з набряком легень, зволожують:
A водою
B ізотонічним розчином
C фурациліном
D спиртом
E глюкозою.

10. Порушення потреб пацієнтів визначають у такій сестринській моделі:
A Адаптаційна (Рой)
B Еволюційно-адаптаційна (КАС)
C Дефіцит самодогляду (Орем)
D Додатково-доповнююча (Хендерсон)
E Поведінкова система (Джонсон)

11. Під час уведення товстого шлункового зонда пацієнт почав синіти, задихатися. Якою
повинна бути тактика медичної сестри в даній ситуації?
A Про стан хворого повідомити лікаря
B Заспокоїти хворого
C Негайно вийняти зонд
D Всі відповіді вірні
E Продовжувати процедуру

12. Під час дуоденального зондування в дуоденальному вмісті з'явилася кров. Що повинна зробити медична сестра в цій ситуації?
A Процедуру провести до кінця
B Припинити проводити процедуру, повідомити лікаря
C Ввести через зонд 1\% р-н вікасолу
D Покласти міхур з льодом на низ живота
E Ввести в/м 1\% р-н вікасолу
13. Пацієнту, який знаходиться на лікуванні в хірургічному відділенні було призначено очисну клізму, але ефекту вона не дала. Яка наступна дія медичної сестри?
A Поставити сифонну клізму
B Поставити олійну клізму
C Поставити емульсійну клізму
D Поставити крапельну клізму
E Поставити гіпертонічну клізму

14. Медичній сестрі необхідно розвести біцилін-3 для проведення внутрим'язової ін'єкції.
Флакон містить 1200000 ОД. Скільки розчинника необхідно ввести у флакон?
A 1 мл
B 3 мл
C 2 мл
D 6 мл
E 0,5 мл

15. Пацієнт тривалий час знаходиться на постільному режимі з приводу травми нижніх кінцівок. Під час ранкового туалету медична сестра помітила у ділянці крижової кістки поблідніння шкіри. Який це ступінь розвитку пролежнів?
A ІІ - ІІІ
B ІІ
C ІІІ
D ІV
E І

16. Пацієнту призначено зігрівальний компрес на ділянку плеча. Який розчин можна
застосувати при виконанні процедури?
A 96\% розчин етилового спирту
B 70\% розчин етилового спирту
C 6\% розчин перекису водню
D 40\% розчин етилового спирту
E 0,9\% розчин NaCl

17. Медична сестра неврологічного відділення визначила добовий діурез який склав 2400 мл. Як медична сестра повинна оцінити результат?
A Олігурія
B Ніктурія
C Поліурія
D Ішурія
E Протеїнурія

18. Який метод дезінфекції необхідно обрати для предметів догляду з гуми (грілка, міхур з
льодом)?
A Кип’ятіння протягом 15 хвилин
B Двохразове протирання 0,2\% розчином дезактину з інтервалом 15 хвилин
C Занурення у 5\% розчин хлораміну на 20 хвилин
D Занурення в 1\% розчин хлорного вапна на 10 хвилин
E Двохразове протирання розчином фурациліну у співвідношенні 1/5000

19. Згідно з моделлю В. Хендерсон, пацієнт - це:
A Індивід, який має набір взаємопов'язаних систем поведінки, кожна з яких прагне
балансу і рівноваги всередині себе
B Набір анатомічних органів і фізіологічних систем
C Незалежний досконалий індивід, який має 14 фундаментальних потреб
D Індивід, який має набір взаємопов'язаних біологічної, психологічної і соціальної
систем, які впливають на його поведінку
E Незалежний індивід, який має 5 фундаментальних проблем

20. Після проведення суб'єктивного і об'єктивного обстеження, медсестра приступає до
другого етапу сестринського процесу, який ставить перед собою мету:
A Скласти план догляду
B Встановити первинні проблеми
C Встановити наявні та потенційні проблеми
D Реалізувати план догляду
E Визначити ефективність сестринського втручання під час вирішення конкретної
проблеми пацієнта

21. Пацієнт перебуває на постільному режимі у зв'язку з вираженою недостатністю
кровообігу. Йому необхідно призначити наступний вид харчування:
A Парентеральне харчування
B Штучне через зонд
C Годування з напувальника
D Через гастростому
E Поживну клізму

22. Під час здійснення п’ятого етапу сестринського процесу медична сестра має на меті:
A Оцінити отримані результаті
B Використати стандарти сестринських втручань
C Здійснити суб’єктивне обстеження хворого
D Здійснити об’єктивне обстеження хворого
E Визначити мету сестринських втручань

23. Під час патронажу хворий поскаржився медичній сестрі на поганий апетит, закреп,
безсоння. До якого рівня людських потреб за А. Маслоу слід віднести проблему хворого?
A І
B ІІ
C ІІІ
D ІV
E V

24. Під час госпіталізації хворого медична сестра оглядає його, проводить інтерв’ю з ним
та його родичами. Який це етап сестринського процесу?
A V
B ІІ
C ІІІ
D ІV
E І

25. У хворого в ранньому післяопереційному періоді в результаті парезу кишківника,
виник метеоризм. Що треба зробити в цьому випадку?
A Використати газовідвідну трубку
B Поставити сифонну клізму
C Поставити олійну клізму
D Дати хворому грілку
E Поставити емульсійну клізму

26. Медична сестра терапевтичного відділення після підшкірного введення препарату хворому, виявила, що помилково ввела йому замість 1 мл гепарину 1 мл інсуліну. Як повинна діяти медична сестра в такому випадку?
A Ввести хворому антагоніст інсуліну
B Ввести хворому антидот інсуліну
C Посилити спостереження за станом хворого
D Терміново повідомити лікаря
E У разі погіршення стану хворого повідомити лікаря

27. У пацієнта, що знаходиться в непритомному стані почалося блювання. Яке ускладнення особливо небезпечне в цей момент?
A Шлунково-кишкова кровотеча
B Аспірація блювотних мас
C Зневоднення організму
D Колапс
E Розвиток патологічного дихання

28. Медсестрі необхідно графічно зобразити у температурному листку пульс пацієнта, який складає 88/хв. Вкажіть ціну однієї поділки даного пульсу:
A П’ятьом пульсовим ударам
B Чотирьом ударам
C Двом пульсовим ударам
D Одному ударові
E Трьом пульсовим ударам

29. У пацієнта внаслідок критичного падіння температури розвинувся колапс. Вкажіть
який пульс характерний для цієї патології:
A Брадікардія
B Твердий
C Аритмічний
D Тахікардія
E Ниткоподібний

30. У хворого з хронічною серцевою недостатністю медсестра при обстеженні виявила
негативний водний баланс. Про що це свідчить?
A Поліурія
B Зменшуються набряки
C Набряки утримуються на одному рівні
D Набряків немає
E Збільшуються набряки

31. У хворого з бронхіальною астмою раптово виник приступ. Яку допомогу ви повинні
надати хворому?
A Забезпечити доступ свіжого повітря
B Покласти хворого у горизонтальне положення
C Дати протикашлеві засоби
D Накласти джгут на нижні кінцівки
E Зігріти хворого

32. У хворого з переломом шийки стегнової кістки ви виявили проблему характерну для
початкового періоду пролежнів. Вкажіть найбільш ранню проблему:
A Утворення некрозу
B Утворення пухирців
C Гіперемія
D Блідість шкіри
E Висипання

33. Хворому, який страждає на хронічний коліт, призначена медикаментозна мікроклізма
з гарбузовою олією. Скільки олії повинна ввести медсестра при проведенні медикаментозної клізми місцевої дії?
A 30 - 50 мл
B 250 - 300 мл
C 300 - 500 мл
D 1000 мл
E 1500 мл

34. У пацієнта із скаргами на сильний біль у епігастрії, медсестра разом з ним проводить вербальну та невербальну оцінку болю за допомогою шкали болю. Як називається такий вид сестринських втручань?
A Компенсаторні
B Залежні
C Взаємозалежні
D Незалежні
E Частково компенсаторні

35. Пацієнт 24-х років, хворий на цукровий діабет, перебуває в непритомному стані. За
якою системою допомоги надаватиметься догляд цьому пацієнту до його виходу з коми?
A Частково компенсаторною
B Самодопомоги
C Комплексною
D Повністю компенсаторною
E Консультативною

36. Який з перелічених факторів не враховується при створенні безпечного для пацієнта
середовища?
A Вік пацієнта
B Стать пацієнта
C Ступінь рухливості
D Порушення зорового, слухового і смакового сприйняття
E Рівень свідомості
37. У пацієнта, який знаходиться на стаціонарному лікуванні третій день, порушено
засинання. Яке з перелічених втручань медсестра не може планувати в плані догляду?
A Створення пацієнту комфортних умов у ліжку
B Прийом снодійних засобів о 22-й годині
C Створення звичного для пацієнта мікроклімату в палаті
D Забезпечення оптимального освітлення в нічний час
E Проводити медсестринську оцінку якості сну і рівня тривожності пацієнта

38. Медсестра визначає як задовольняється в пацієнта потреба в адекватному харчуванні. Що з переліченого об'єктивно характеризує задоволення цієї потреби?
A Що знає пацієнт про раціональне харчування
B Чи хороший у пацієнта апетит
C Якій їжі надає перевагу (м’ясній, овочевій, молочній)
D Які страви або продукти не любить
E Відповідність ваги тіла до зросту пацієнта

39. До фізіологічних потреб за А. Маслоу належать:
A Потреба в їжі та рідині
B Потреба в одязі, оселі
C Потреба в спілкуванні
D Потреба в допомозі
E Потреба в самоповазі

40. Медсестра працює в інфекційній лікарні. Поточна дезинфекція - це:
A Дезинфекція, яка проводиться в осередку інфекції одноразово після ізоляції хворого
B Дезинфекція, яка проводиться постійно, незалежно від наявності інфекційного захворювання
C Дезинфекція, яка проводиться в осередку інфекції, багаторазово в присутності
хворого чи носія
D Дезинфекція, яка проводиться в осередку інфекції після госпіталізації хворого
E Дезинфекція, яка проводиться в осередку інфекції після переведення хворого в
інше відділення

41. Пацієнтка скаржиться на задишку і кашель з погано відокремлюваним мокротинням.
Який з запланованих у догляді перелічених заходів сприятиме відходженню мокротиння?
A Забезпечення регулярного випорожнення кишок та сечового міхура
B Регулярно провітрювати палату
C Спостерігати за частотою дихання, кольором шкіри
D Забезпечити вживання рідини
E Повертатися на інший бік і глибоко дихати по декілька хвилин щогодини

42. Хто визначає об’єм участі пацієнта у догляді згідно медсестринського процесу?
A Медсестра разом з пацієнтом
B Лікар
C Старша медсестра
D Медсестра
E Пацієнт43. Як краще запобігти розвитку тромбофлебіту, якщо лікарем призначені часті венепункції?
A Дотримуватись правил асептики
B Намагатися міняти місце венепункції, використовувати якісні голки
C Повністю витискати повітря зі шприца перед введенням ліків
D Попросити лікаря обмежити кількість внутрішньовенних маніпуляцій
E Після кожної пункції використовувати напівспиртовий компрес.

44. Який документ заповнюють медсестри здійснюючи ІV етап медсестринського процесу?
A Індивідуальна картка стаціонарного хворого
B План сестринського догляду
C Статистична карта стаціонарного хворого
D Протокол сестринських втручань
E Карта сестринського обстеження пацієнта

45. План догляду - це докладно відпрацьований документ, на основі якого здійснюється
догляд, і який:
A Виключає самостійність медсестер на етапі надання догляду
B Виконується без змін на протязі всього лікування
C При необхідності можна змінювати і коректувати
D Не потребує від медсестер інтелектуальних навиків
E Вимагає автоматичного виконання запланованого всіма медсестрами

46. Поясніть пацієнту з гастростомою чому не можна одноразово вводити у шлунок велику кількість їжі:
A Це може спричинити погіршення засвоєння їжі
B Вона може не вміститися через малий об’єм шлунка
C Це може спричинити спазм м’язів шлунка і викид їжі назад через стому
D Їжу треба вводити на декілька разів на день
E Так пишиться у підручниках з догляду

47. Які дії медсестри більш за все допоможуть зменшити страх пацієнта перед ризиком
інфікування ВІЛ і вірусами гепатитів у лікарні?
A Дати пацієнту прочитати друковані матеріали про шляхи передачі ВІЛ-інфекції і
вірусних гепатитів
B Працювати в гумових рукавичках
C Мити руки перед тим, як переходити від одного пацієнта до іншого
D Відкривати стерильні разові шприці і системи, а також інструменти, отримані з
ЦСВ в присутності пацієнта
E При нагоді повторювати, що “в нашій лікарні інфікування пацієнтів неможливе”

48. Що Ви порадите пацієнту з хронічним атонічним закрепом стосовно харчування,
питного режиму і рухової активності?
A Більше вживати молочних продуктів, кількість рідини не має значення, більше
рухатись в межах можливостей
B Вживати свіжих фруктів і овочів до 500 г на день, збільшити вживання рідини,
більше рухатись в межах можливостей
C Вживати свіжих фруктів і овочів до 500 г на день, обмежити вживання рідини і рухову
Активність

D Більше вживати м’ясних продуктів, кількість рідини збільшити, рухова активність не
має значення
E Головне вживати свіжі фрукти і овочі до 500 г на день, питний режим і рухова
активність не мають значення

49. Медсестра здійснює догляд за літньою пацієнткою. Визначити причини можливих
непорозумінь.
A Супроводження до маніпуляційної
B Нагадування про причину перебування в стаціонарі
C Контроль прийому ліків
D Спілкування суворим тоном, посилання на недоліки віку
E Роз’яснення доцільності прийому ліків

50. Медсестринська модель В. Хендерсон включає задоволення людських потреб у кількості:
A 14
B 8
C 10
D 5
E 12

51. Медсестра проводить обстеження пацієнта, що надійшов до приймального відділення. До суб’єктивного методу обстеження належить:
A Інтерв’ю
B Термометрія
C Антропометрія
D Рентгенографія
E Лабораторні дослідження

52. Операційна медсестра підготувала бікс до стерилізації, в який помістила операційну білизну. Який режим стерилізації в автоклаві?
A Темепература - 120оС, тиск - 3 атм., час - 30 хв.
B Темепература - 132оС, тиск - 2 атм., час - 20 хв.
C Темепература - 145оС, тиск - 1 атм., час - 60 хв.
D Темепература - 160оС, тиск - 2 атм., час - 45 хв.
E Темепература - 180оС, тиск - 2 атм., час - 60 хв.

53. Медсестра проводить передстерилізаційну обробку шприців та голок. Яким реактивом перевіряють залишки миючого розчину на шприцах та голках?
A Фенолфталеїн
B Бензидин
C Амідопірин
D Перекис водню
E Хлорамін


54. Медсестра пояснює пацієнту, як зібрати сечу на добовий діурез. Добовий діурез - це:
A Накопичення в сечовому міхурі
B Виділення сечі
C Нетримання сечі
D Утворення та виділення сечі за добу
E Наявність в катетері

55. Медсестра підводить підсумок догляду за пацієнтом. П’ятий етап медсестринського
процесу - це:
A складання плану догляду
B виконання плану догляду
C збір інформації про пацієнта
D виявлення проблем пацієнта
E Оцінка якості та корекція догляду

56. Медсестра провела обстеження та виявила проблеми пацієнта. Вкажіть третій етап
медсестринського процесу:
A Реалізація плану догляду
B Збір інформації про пацієнта
C Виявлення проблем пацієнта
D Складання плану медсестринського догляду
E Оцінка якості та корекція догляду

57. На якому етапі медсестинського процесу проводиться медсестринська діагностика:
A ІІІ
B І
C ІІ
D IV
E V

58. Медсестра доглядає за пацієнтом з паралічем. Вкажіть потенційну проблему в
даного пацієнта:
A Головний біль
B Ризик виникнення пролежнів
C Біль за грудниною
D Нудота
E Біль в ділянці епігастрію

59. Перший етап медсестринського процесу має назву:
A Медсестринське обстеження
B Складання плану медсестринського догляду
C Оцінка якості догляду
D Реалізація плану догляду
E виявлення проблем пацієнта

60. Пацієнту перед операцією лікар призначив очисну клізму. Яке положення слід
зайняти пацієнту для виконання процедури?
A На спині
B На правому боці
C На животі
DНа лівому боці
E Стоячи

61. Під час обходу палатна медична сестра виявила, що молодша медична сестра невчасно перестелила ліжко хворого і зробила зауваження в присутності хворих. Яке порушення вона здійснила?
A Етико- деонтологічних принципів
B Лікувально -охоронного режиму
C Санітарно-гігієнічного режиму
D Правил внутрішнього розпорядку
E Субординації

62. У присутності хворого маніпуляційна та палатна сестри обговорюють його стан,
використовуючи незрозумілі йому терміни. Такі дії можуть призвести до виникнення:
A Егогенії
B Неадекватної поведінки
C Ятрогенії
D Егротогенії
E Ігнорування хвороби

63. Медичній сестрі протитуберкульозного диспансеру необхідно провести дезінфекцію
плювальниць. Для цього їй слід вибрати наступний розчин:
A 2\% гідрокарбонату натрію
B 40\% формаліну
C 1\% хлорного вапна
D 5\% хлораміну
E 3\% перекису водню

64. Хвора М., 55р., скаржиться на виражений головний біль, запаморочення, нудоту, шум
у вухах, тремтіння рук та ніг. АТ – 180/100 мм.рт.ст. Лікар призначив гірчичники. На яку ділянку тіла медична сестра повинна їх поставити?
A Вздовж хребта
B На ділянку серця
C Між лопатками
D На грудну клітку
E На потилицю

65. Пацієнту О., який хворіє на тромбофлебіт нижніх кінцівок, призначено гірудотерапію.
Що може бути протипоказанням до постановки п'явок у пацієнта?
A Передінфарктний стан
B Гіпертонічна хвороба
C Анемія
D Застійна печінка
E Цукровий діабет
66. Медична сестра маніпуляційного кабінету виконує ін'єкції шприцами одноразового
використання. Після чого вона може здати шприци на утилізацію?
A стерилізації
B дезінфекції
C використання
D промивання проточною водою
E обробки етиловим спиртом

67. У пацієнтки А., 42 років, протягом 4 діб спостерігалися нездужання, температура 390 С. На 5-й день з'явилася загальна слаб-кість, значне потовідділення, пульс став ниткоподібним, темепература 35,8 0С. Визначте стан пацієнта.
A літичне зниження температури
B підвищення температури
C збереження температури
D критичне зниження температури
E фебрильна температура

68. Пацієнтка 64-х років лікується в ендокринологічному відділенні з приводу цукрового діабету. Вночі у неї з'явилося сповільнене та глибоке дихання з шумним вдихом та посиленим видихом. Який патологічний тип дихання спостерігається в пацієнтки?
A Куссмауля
B Експіраторна задишка
C Інспіраторна задишка
D Чейна-Стокса
E Біота

69. У приймальне відділення лікарні доставлено пацієнта В., 67 років, зі скаргами на біль
стискаючого характеру за грудниною. Лікар призначив йому гірчичники. На яку ділянку тіла медична сестра повинна їх поставити?
A на потилицю
B на ділянку серця
C на ліву руку
D між і під лопатками
E на литкові м'язи

70. Пацієнта С., 30 років, турбує сухий кашель та підвищення температури тіла до 39 0С. Протягом 3 діб медична сестра спостерігала добові коливання температури не більше 10 С. Який тип гарячки спостерігається у пацієнта?
A гарячка неправильного типу
B гарячка послаблювального типу
C гарячка переміжного типу
D гарячка гектичного типу
E гарячка постійного типу

71. Студенти медичного училища отримали завдання здійснити перший етап сестринського процесу з пацієнтом В., 35 років. Цей етап включає:
A визначення мети догляду
B виявлення проблем пацієнта
C бесіду з пацієнтом та його родиною
D планування сестринського догляду
E оцінку ефективності догляду

72. У пацієнта М., який хворіє на грип, температура тіла знизилася з 39,2 С до 36,3 С протягом 2 годин. Насамперед, яка система страждає у разі критичного зниження температури тіла?
A нервова
B травна
C ендокринна
D серцево-судинна
E сечовивідна

73. Пацієнтка Н., 35 років, під час приступу бронхіальної астми приймає положення, яке поліпшує її стан: сидить, упираючись руками в край ліжка. Як називається таке
положення хворого?
A активне
B вимушене
C пасивне
D Сімса
E Фаулера

74. Медична сестра нефрологічного відділення визначила добовий діурез у пацієнта за допомогою проби Зимницького. Він склав 350 мл. Як медична сестра повинна оцінити результат?
A Олігурія
B Ніктурія
C Поліурія
D Полакіурія
E Ішурія

75. Працюючи у терапевтичному відділенні лікарні маніпуляційна медична сестра виконує незалежні та залежні втручання . Незалежне втручання полягає у наступному:
A введення внутрішньовенно 2,4% еуфіліну 5 мл на 5 мл ізотонічного розчину
B взяття крові на ревмопроби
C дезінфекція шприців та голок
D робота в складі бригади спеціалістів
E виконання призначень терапевта

76. Пацієнтці Ю., 43 років, яка знаходиться на лікуванні у кардіологічному відділенні з приводу лікування міокардиту лікар призначив досліджувати властивості пульсу. Яка судина найчастіше використовується для визначення властивостей пульсу?
A сонна артерія
B скронева артерія
C ліктьова артерія
D стегнова артерія
E променева артерія

77. При підготовці до операції пацієнта 65-ти років лікар призначив очисну клізму. Яке
положення слід зайняти пацієнту для виконання процедури?
A на спині
B на правому боці
C на животі
D на лівому боці
E стоячи

78. У пацієнта В., 23 років, спостерігається перший період гаряч-ки. Із перелічених заходів виберіть той, який полегшить його стан.
A міхур з льодом
B грілка
C холодний компрес
D медичні банки
E п'явки

79. Планування сестринських втручань здійснюється медичною сестрою:
A Самостійно.
B Разом із лікуючим лікарем
C Разом із членами бригади.
D Разом із пацієнтом.
E Разом ізлікарем-консультантом

80. Назвіть потребу першого рівня за моделлю В.Хендерсон:
A Нормально дихати.
B Забезпечити безпеку пацієнта.
C Самостійно вибирати одяг.
D Відпочивати.
E Проявляти самоповагу.

81. На які лікарські препарати випускають окрему вимогу:
A На гормональні.
B На спазмолітики.
C На антибіотики.
D На протитуберкульозні.
E На наркотичні.

82. Як відпускають лікарські препарати з аптеки у відделення лікарні:
A На прохання хворого.
B На прохання лікаря.
C За рецептом- вимогою.
D За бажаннюм головної медсестри.
E За розпорядженням головної медсестри.


83. Яий дезрозчин використовують для вологого прибирання палат терапевтичного відділення:
A 3\% розчин хлораміну.
B 0,5\% розчин хлорного вапна.
C 5\% розчин хлорного вапна.
D 6\% перекис водню.
E 1\% дезоксону.

84. У пацієнта виявлено туберкульоз легень. Його госпіталізовано у стаціонар. Який вид
дезінфекції призначається у помешканні пацієнта?
A Вогнищева заключна
B Вогнищева поточна
C Профілактична
D Комбінована
E Камерна

85. Каретою швидкої допомоги в приймальне відділення стаціонару доставлено пацієнта
з ознаками легеневої кровотечі. З чого необхідно розпочати медсестринські втручання?
A Часткової санітарної обробки пацієнта
B Негайного заповнення документації на пацієнта
C Термінового транспортування у відділення
D Надання невідкладної долікарської допомоги
E Повної санітарної обробки пацієнта

86. Під час оцінки функціонального стану пацієнта медсестра звернула увагу на наявність дефіциту пульсу. Поясніть, що це?
A Різниця між систолічним і пульсовим тиском
B Різниця між систолічним і діастолічним тиском
C Різниця між частотою серцевих скорочень і частотою пульсу на променевій артерії
D Різниця між пульсовим і діастолічним тиском
E Зменшення інтервалу між окремими пульсовими хвилями

87. При здійсненні підсумкової оцінки ефективності медсестринського процесу виявлено, що пролежень у пацієнта не загоївся у визначений термін. Якими повинні бути дії медсестри?
A Порадити родичам забрати пацієнта з лікарні додому
B Подовжити термін здійснення запланованих втручань
C Доповісти старшій медсестрі, виконувати її розпорядження
D Припинити втручання, чекати самостійного загоєння
E Оцінити стан пацієнта, переглянути план догляду

88. Здійснюючи медсестринський процес, медсестра виявила у пацієнта експіраторну
задишку. Які ознаки цього стану?
A Утруднений вдих
B Утруднений видих
C Утруднений вдих і видих
D Вдих і видих поверхневий
E Дихання рідке, з паузами89. Пацієнт з порушенням серцево-судинної системи призначена дієта №10. При спілкуванні з ним медична сестра пояснює мету дієти
A Зниження артеріального тиску, зменшення набряків
B Щадіння нервової системи
C Відновлення порушенної функції печінки
D Відновлення вітамінного балансу
E Нормалізація секреторної і моторної функції кишечнику

90. Різниця між величинами систолічного і діастолічного тиску – це:
A Мінімальний тиск
B Максимальний тиск
C Пульсовий тиск
D Венозний тиск
E Артеріальний тиск

91. За призначенням лікаря медична сестра визначила АТ тяжкохворому пацієнту, результати якого необхідно графічно зобразити у температурному листі. Вкажіть ціну однієї поділки АТ в температурному листі:
A 2 мм рт. стовпчика
B 5 мм рт. стовпчика
C 3 мм рт. стовпчика
D 4 мм рт. стовпчика
E 10 мм рт. стовпчика

92. Пациєнт 40 рооків, поступає в пульмонологічне відділення з діагнозом хронічний бронхіт. Чим буде вимірювати медична сестра життєву ємкість легень?
A Динамометром
B Тонометром
C Спірометром
D Апарат Боброва
E Фонендоскопом

93. У хірургічне відділення поступив пацієнт у непритомному стані. У палату доставлений
на каталці і перекладений на ліжко санітарами. Як називається таке положення пацієнта у ліжку?
A Вимушене
B Активне
C Постільне
D Палатне
E Пасивне

94. Хворий Г., 60 років госпіталізований в неврологічне відділення з гострим порушенням
мозкового кровообігу. Під час огляду медична сестра оцінила ризик розвитку
пролежнів за шкалою Norton 10 балів. Оцініть ступінь ризику розвитку пролежнів.
A Помірний
B Низький
C Пацієнт не потрапляє в зону ризику
D Високий
E ІІ стадія розвитку пролежнів
95. У стаціонарі на тривалому ліжковому режимі знаходиться пацієнт після інсульту. З
якою метою медсестра при обстеженні використовує шкалу Norton?
A Визначення ступеню ризику виникнення пролежнів
B Визначення стадії розвитку пролежнів
C Планування обстеження пацієнта
D Виявлення проблем пацієнта
E Профілактики внутрішньолікарняної інфекції

96. Для запобігання подразнення шкіри навколо гастростоми, її необхідно обробити:
A Колодієм
B Клеолом
C Пастою Лассара
D 1\% розчином калію перманганату
E Маззю Вишневського

97. У хворого хронічна недостатність кровообігу ІІ Б ст. При визначенні водного балансу
виявили, що протягом доби хворому введено 1,5 л рідини. Добовий діурез становить
800 мл. Як називається це явище?
A Дизурія
B Позитивний діурез
C Анурія
D Поліурія
E Від’ємний діурез

98. Пацієнт 62-х років поступив до приймального відділення з гіпертонічною хворобою ІІ
стадії. Лікар наказав госпіталізувати його до кардіологічного відділення. Який документ
необхідно заповнити частково і передати у відділення?
A Медичну карту стаціонарного хворого (титульний лист)
B Температурний лист
C Амбулаторну картку ф. 0-25 у
D Лист обстеження
E Листок лікарських призначень

99. Пацієнту лікар призначив введення крапель у вухо. Що необхідно зробити перед
процедурою, якщо має місце гноєтеча із вуха?
A Висушити слуховий хід марлевою турундою
B Здійснити туалет слухового ходу за допомогою 3\% перекису водню
C Промити слуховий хід
D Закапати краплі за призначенням
E Не виконувати призначення

100. Медична сестра визначає ефективність навчання хворого самодогляду при захворюванні опорно-рухового апарату. Який це етап медсестринського процесу?
A Планування дій медсестри
B Інтерпретація даних обстеження
C Оцінка ефективності сестринського догляду
D Суб’єктивне обстеження пацієнта
E Впровадження плану в дію

15

Приложенные файлы

  • doc 1459310
    Размер файла: 164 kB Загрузок: 1

Добавить комментарий