птлз


ПТЛЗ фармація
Вкажіть вид нормативної документації, що відноситься до зовнішніх документів і є загальним для всіх фармацевтичних підприємств:
*Технічні умови
Якому класу чистоти приміщення щодо виробництва лікарських засобів згідно GMP відповідають локальні зони для технологічних операцій з найменшим ризиком контамінації :

Підприємство займається виготовленням скляних ампул. Вкажіть з якою метою на даному підприємстві проводиться стадія калібрування склодроту
Відбору трубок з однаковим діаметром
Підприємство займається виготовленням скляних ампул. За якими показниками слід проводити оцінку якості ампульного скла:
Гідролітична стійкість, залишкова напруга
Вкажіть, який спосіб миття скляних ампул дозволяє одночасно відбраковувати ампули з міктротріщинами
Вібраційний спосіб
Недоліком одержання води для ін'єкцій методом дистиляції є:
Значні витрати енергії
Вкажіть необхідне обладнання для розчинення лікарських та допоміжних речовин при одержанні розчинів для ін'єкцій :
Реактор з нержавіючої сталі
До розчинів солей утворених сильною кислотою та слабкою основою, які потребують стабілізації розчином кислоти хлористоводневої відноситься :
Новокаїну гідрохлорид
Який метод очистки, розчинів для ін'єкцій, слід запропонувати для видалення з них ендотоксинів :
Метод ультрафільтрації
Фільтрування за допомогою друк-фільтра
Який недолік притаманний шприцевому наповненню ампул у порівнянні з вакуумним:
Невисока продуктивність
До розчинів для ін'єкцій, що містять термолабільні речовини слід віднести:
Адреналіну гідрохлориду
Вкажіть вимоги до води для ін'єкцій, які суттєво відрізняють її від води очищеної:
Відсутність пірогенних речовин
При виготовленні ампул попередньо використовується калібрування склодроту на апараті Філіпіна. За яким параметром проводять сортування?
За зовнішнім діаметром
Технологічна стадія "Ампулювання" у виробництві ін'єкційних розчинів включає операції наповнення і запаювання ампул, що здійснює автомат типу 541А. Які принципи покладені в основу роботи даного автомата:
Шприцевий метод наповнення і за допомогою мембранних дозаторів, пневматичне відтягування капілярів
15. Якої марки скло не придатне для виробництва ампул?
МТЗ (медичне товарне знебарвлене)
В ампульному цеху перед використанням ампул необхідно зняти залишкову напругу. Яку операцію для цього проводять?
Відпал ампул
При вхідному контролі ампул і скляних флаконів необхідно перевірити відсутність у них залишкової напруги. Вкажіть, за допомогою якого приладу можна зробити це визначення:
Полярископ-поляриметр
Для визначення остаточної напруги в ампульному склі використовують метод:
Поляризаційно-оптичний
При виробництві ампул використовують скло різних марок. Вкажіть, якої марки скло можна використовувати для виготовлення ампул для олійних ін'єкційних розчинів:
АБ-1
При виробництві ампул для ін'єкційних розчинів використовують скло різних марок. Вкажіть, якої марки скло можна використати для виготовлення ампул для розчинів, які чутливі до дії світла:
СНС-1
Ампульный цех підприємства випускає розчини для ін'єкцій. Із запропонованого переліку виберіть марки ампульного скла, що використовують у виробництві ін'єкційного розчину новокаїну:
НС-3, НС-1, УСП-1
Яку марку скла використовують для виготовлення ампул для розчину ціанкобаламіну 0,01%:
Світлозахисне нейтральне (СНС-1)
На стадії підготування ампул до наповнення назвіть основні операції:
Розкриття ампул, віджиг ампул, зовнішнє і внутрішнє миття ампул, сушіння і стерилізація, оцінка якості
В ампульному цеху ампули наповнюються об'ємом, який є більшим за номінальний. З якою метою це проводять?
Щоб забезпечити потрібну дозу при наповненні шприца
При оцінці якості ампул визначають хімічну стійкість. Вкажіть методи визначення даного показника:
За допомогою різних кислотно-основних індикаторів, за допомогою рН-метра, вагові методи
Який відсоток від взятих на перевірку показника "термостійкість" ампул повинні бути неушкодженими?
98%
При перевірці термічної стійкості 100 ампул із однієї партії 20 ампул тріснули. Чи термічно стійке скло використали при їх виготовленні?
Ні, має бути 98 цілих
27.п ри виробництві ампул підбирають скло з необхідною термостійкістю. Вкажіть, що забезпечує дана властивість ампульного скла, щоб ампули відповідали вимогам нормативно-технічної документації:
Витримування різких коливань температури
Який розчинник не використовують у виробництві ін'єкційних розчинів?
Мінеральні олії
При виробництві ампул підбирають скло з необхідною легкоплавкістю. Що забезпечує дана властивість ампульного скла?
Якісне запаювання ампул
Якість розчинів для ін'єкцій в ампулах оцінюють за різними показниками. Вкажіть, яку кількість ампул перевіряють на наявність механічних включень:
100%
Якість розчинів для ін'єкцій в ампулах оцінюють за різними показниками. Вкажіть, яку кількість ампул перевіряють при визначенні якості запаювання (герметичності):
100%
Ампульний цех підприємства виготовляє розчини для ін'єкцій. Вкажіть послідовність технологічних операцій при виготовленні розчину еуфіліну:
Розчинення, стандартизація, фільтрування, наповнення, запаювання ампул
Ампульний цех підприємства випускає розчини для ін'єкцій. Підберіть необхідну послідовність технологічних операцій для процесів приготування розчинів і ампулювання:
Розчинення, ізотонування, стабілізація, додавання консервантів, фільтрування, наповнення, запаювання
На стадії ампулювання назвіть основні операції:
Миття ампул, сушіння, наповнення ампул розчином, запайка ампул, оцінка якості
Який спосіб миття ампул базується на принципі осадження завислих з рідин частинок за законом Стокса?
Вібраційний
Для видалення скляного пилу із внутрішньої стінки склодроту його миють камерним методом. Для чого в установці для миття склодроту цим способом встановлюється барботер?
Для збільшення ефективності миття шляхом створення турбулентних потоків
Ампульний цех підприємства випускає розчини для ін'єкцій. Із запропонованого переліку виберіть можливі методи наповнення ампул розчинами для ін'єкцій:
Вакуумний, шприцевий, пароконденсаційний
Ампульний цех підприємства випускає олійні ін'єкційні розчини. Які методи наповнення і запаювання ампул, що містять олійні розчини, використовувати найбільш раціонально?
Наповнення проводять шприцевим методом, запаювання здійснюють методом відтягування капілярів
Фармацевтичне підприємство випускає розчини для ін'єкцій. За допомогою якого методу можна здійснити наповнення ампул олійним розчином?
Шприцевим
Який із зазначених методів наповнення ампул ін'єкційними розчинами дозволяє зберігати капіляри від забруднень їх густими і в'язкими розчинами?
Шприцевий
Які антиоксиданти використовуються для стабілізації олійних розчинів для парентерального введення?
Бутилоксітолуол, бутилоксіанизол, токоферол
Одним з основних вимог ДФ до розчинів для ін'єкцій є апірогенність. Який із зазначених методів не дозволяє видалити пірогенні речовини з води для ін'єкцій
Перегонка
Ампульний цех підприємства випускає олійні розчини для ін'єкцій. Які існують методи визначення герметичності ампул, наповнених олійними розчинами для ін'єкцій?
За допомогою води очищеної або водного розчину мила
Ампульний цех підприємства випускає розчини для ін'єкцій. Які існують методи визначення герметичності ампул, наповнених водними розчинами для ін'єкцій?
За допомогою пофарбованого розчину метиленового синього
Який з методів контролю вмісту механічних включень у розчинах, призначених для ампулювання, дозволяє визначити кількість часток, їхні розміри і провести ідентифікацію виду?
Візуально-оптичний
Мембранно-мікроскопічний
Візуальний
Оптичний
В ампульному цеху виготовляють розчини для ін'єкцій. Вкажіть, до якої групи розчинів відноситься розчин гексаметилентетраміну для ін'єкцій:
Розчини, які не підлягають тепловій стерилізації
Ампульний цех підриємства виготовляє розчини для ін'єкцій. Яка послідовність технологічних операцій має бути при виготовленні розчину гексаметилентетраміну?
Розчинення, стандартизація, фільтрування, наповнення, запаювання ампул
В ампульному цеху виготовляють розчини для ін'єкцій. Вкажіть, до якої групи розчинів відноситься розчин аскорбінової кислоти для ін'єкцій:
Розчини, які легко окислюються
В ампульному цеху виготовляють розчини для ін'єкцій. Вкажіть, до якої групи розчинів відноситься розчин еуфіліну для ін'єкцій:
Розчини, які не підлягають тепловій стерилізації
На підприємстві випускають ін'єкційні розчини в ампулах. Важливою операцією технологічного процесу одержання розчинів для ін'єкцій є фільтрування розчину. Які фільтри для стерильної фільтрації використовують?
*Мембранні фільтри "Владіпор", "Міліпор"
Ампульный цех підприємства випускає розчини для ін'єкцій. Назвіть фільтруюче устаткування, що складається з корпусу, перфорованої котушки-труби, на яку намотується кілька шарів марлі у вигляді слабкого джгута:
Фільтр "ХНІХФІ"
51. На фармацевтичному підприємстві одним із методів стерилізації термолабільних речовин є метод тиндалізації. Вкажіть, у чому полягає суть даного методу:
Триразове нагрівання розчину до 40-60*С із перервами на добу для термостатування
Розчини в тюбик-крапельницях у промислових умовах готують у приміщеннях, що відповідають умовам асептики:
Класу А
Ампульний цех підприємства випускає розчин кофеїн-бензоату натрію для ін'єкцій. Який стабілізатор додають для стабілізації розчину?
0,1 М розчин натрію гідроксиду
Для стабілізації 5%, 10%, 20% розчинів новокаїну, які виготовляються в промислових умовах використовують:
Кислоту хлористоводневу 0,1М
На фармацевтичному підприємстві випускають розчини для ін'єкцій. Який стабілізатор необхідно використати для стабілізації розчину глюкози?
Стабілізатор Вейбеля
Ампульний цех підприємства випускає розчини для ін'єкцій. Вкажіть склад реактиву Вейбеля, який використовують у виробництві ін'єкційних розчинів глюкози:
Кислота хлористоводнева, натрію хлорид, вода
Розчини для ін'єкцій солей слабких кислот і сильних основ потребують стабілізації. Вкажіть, які стабілізатори використовують для цих розчинів:
0,1 М розчин натрію гідроксиду
Ампульний цех підприємства випускає олійні розчини для ін'єкцій. Який розчинник використовують при виробництві 20% ін'єкційного розчину камфори в олії?
Олія персикова
Ампульний цех підприємства випускає розчини для ін'єкцій. Яку олію не використовують для приготування ін'єкційних розчинів?
Вазелінову
На фармацевтичному підприємстві застосовують різні способи запаювання ампул. Для яких розчинів проводять запаювання капілярів нагріванням за допомогою електричного опору?
Термостійких
На фармацевтичному підприємстві виготовляють очні краплі в тюбик-крапельницях. Вкажіть метод стерилізації тюбик-крапельниць:
Газова стерилізація
Одна з операцій технологічного процесу одержання розчинів для ін'єкцій є фільтрування розчинів. Які фільтри використовують для стерильної фільтрації?
Фільтр-свічки
Які інфузійні розчини вводять в організм при необхідності корекції складу крові при зневодненні, викликаному діареєю, при набряках мозку, токсикозах?
Регулятори водно-сольового балансу і кислотно-лужної рівноваги
До якої групи інфузійних розчинів відносяться полівінілпіролідон, спирт полівініловий, гемодез, неогемодез, полідез?
Геодинамічні, протишокові рідини
Для видалення домішок з ін'єкційного розчину глюкози проводять спеціальне очищення за допомогою таких речовин:
Адсорбцією домішок на вугіллі активованому
На фармацевтичному підприємстві виготовляють розчин магнію сульфату для ін'єкцій. Вкажіть особливості приготування даного розчину:
Приготування розчину більш високої концентрації і очищення від домішок марганцю і солей заліза
Ампульний цех підприємства випускає розчин глюкози. Вкажіть, від яких домішок очищають глюкозу при відсутності сорту "для ін'єкцій:
Від пірогенних та барвних речовин
Для деяких речовин, що використовуються для приготування ін'єкційних розчинів, НТД пред'являє підвищені вимоги до чистоти - сорт "для ін'єкцій". Який розчин очищають, додаючи на 1 л розчину збиті білки 3 яєць і 3% активоване вугілля, розчин нагрівають до 105°С і витримують 15 хвилин?
Розчин желатини медичної 10%
Яка із стадій є останньою при виготовленні ін'єкційних розчинів?
Маркування
В ампульному цеху перевіряють на герметичність запаяні ампули, занурюючи їх у воду. Вкажіть, який препарат поміщено в ампули:
5% розчин глюкози
В ампульному цеху перевіряють на герметичність запаяні ампули, занурюючи їх у розчин метиленового синього. Вкажіть, який препарат поміщено в ампули:
40% розчин глюкози
Вкажіть методи контролю розчинів для парентерального введення на механічні включення:
Візуально-оптичні
Які розчини для парентерального введення з перерахованих речовин піддаються спеціальному очищенню при відсутності сорту "для ін'єкцій"?
Магнію сульфат, кальцію хлорид, глюкоза
Показник, що дозволяє оцінити сумарний внесок різних розчинених речовин в осмотичний тиск розчину - це:
Осмоляльність
З якою метою використовують активоване вугілля у процесі виготовлення ін'єкційних розчинів?
З метою очищення деяких ін'єкційних розчинів
У цеху по виробництву стерильних лікарських форм необхідно вибрати метод стерилізації очних крапель для одержання лікарської форми з термолабільних речовин. Який із перерахованих методів є найбільш оптимальним у даному випадку?
Стерилізаційна фільтрація
Які з очних лікарських форм готують тільки у промисловому виробництві?
Очні краплі
Які з очних лікарських форм промислового виготовлення називають мінімсами?
Очні лікарські форми одноразового застосування
Лабораторний контроль якості ін'єкційних лікарських форм, очних крапель полягає у перевірці на:
Тотожність, корисність, прозорість, pH, номінальний об'єм, відсутність механічних включень
79. Магнію оксид вводять до складу ампульного скла з метою підвищення:
а) Термостійкості
80. Оксиди натрію і калію вводять до складу ампульного скла з метою підвищення:
а) Термостійкості
81. Оксиди бору і алюмінію вводять до складу ампульного скла з метою підвищення:
b) Хімічної стійкості
82. Який неводний розчинник не застосовується при виготовленні ін'єкційних розчинів?
а) Вазелінове масло
83. Що спільного в технології виробництва ін'єкційних розчинів кальцію хлориду і магнію сульфату?
а) Вимагають додаткового очищення
84. Що дозволяє здійснити негайне після виготовлення розтин ампули в нагрітому стані?
а) Уникнути засмоктування скляного пилу всередину ампули
85. Для заповнення якими ін'єкційними розчинами призначені ампули зі скла АБ-1:
а) Олійними
86. До фізичних методів стабілізації ін'єкційних розчинів відносяться наведені нижче, за винятком:
а) Використання консервантів
87. Для яких ін'єкційних розчинів проводять запаювання ампул нагріванням за допомогою електричного опору?
b) Термолабільних
88. Який з методів контролю вмісту механічних домішок в розчинах, призначених для ампулювання, дозволяє визначити кількість частинок, їхні справжні розміри і провести ідентифікацію виду?
а) Мембрано-мікроскопічний
89. Який з перерахованих методів не дозволяє видалити пірогенні речовини з води для ін'єкцій?
е) Перегонка
90. Що таке калібрування ампульного склодроту?
а) Сортування дроту по зовнішньому діаметру
91. Який з методів стерилізації не придатний для розчинів термолабільних речовин?
а) Автоклавування
92. За допомогою якого приладу визначають залишкову напругу в ампульному склі?
а) поляриметр
93. За допомогою натрію гідрокарбонату проводять стабілізацію ін'єкційного розчину:
а) Натрію тіосульфату
94. Негативні каталізатори - це речовини, які:
а) Утворюють комплексні сполуки з іонами важких металів
95. Розчин глюкози для ін'єкцій в процесі виробництва очищають вугіллям активованим з метою:
а) Очищення розчину від слідів важких металів (залізо, мідь)
96. З якою метою до розчину глюкози для ін'єкцій додають натрію хлорид?
а) Для блокування альдегідної групи
95. Вкажіть приклад ампульного препарату для ін'єкцій у вигляді порошку:
а) Гексенал
98. Термостійкість ампул повинна становити:
а) 98%
99. В процесі виробництва ін'єкційного розчину натрію кофеїн-бензоату перед заповненням ампул необхідна їх сушка через:
а) Малу ємність ампул
100. Розчин натрію тіосульфату для ін'єкцій стабілізують:
а) Натрію гідрокарбонатом
101. Розчин кислоти нікотинової для ін'єкцій стабілізують:
а) Натрію гідрокарбонатом
102. Розчин сульфацил-натрію для ін'єкцій стабілізують:
d) Хлористоводневою кислотою
103. Оптимальний спосіб сушіння при виробництві ампульованих порошків для ін'єкцій:
а) У сублімаційних сушарках
104. До речовин, що використовуються у виробництві ін'єкційних розчинів в якості протимікробних стабілізаторів (консервантів) відносяться наведені нижче, за винятком:
а) 80-Твін
105. Вкажіть вимогу до води для ін'єкцій, яка істотно відрізняє її від води очищеної (дистильованої):
а) Відсутність пірогенних речовин
106. Скло якої марки непридатне для виготовлення ампул?
а) ОС-1
107. З наведеного переліку стадій виробництва ампул для ін'єкцій виключіть зайву стадію?
а) Відпал склодроту
108. Які технологічні операції проводять в приміщеннях 1-го класу чистоти?
а) Вивантаження і наповнення стерильних ампул і закупорювання флаконів
109. Демінералізацію води можна провести за допомогою перерахованих методів, за винятком:
а) Електроплазмолізу
110. Промислова установка отримання води для ін'єкцій працює за принципом:
а) Дистиляції
111. Який принцип лежить в основі роботи термокомпресійного аквадистилятора?
а) Відкачування пари компресором з парового простору з подальшим стисненням
112. Технологічна стадія "Ампулювання" у виробництві ін'єкційних розчинів включає операції наповнення і запаювання ампул, які здійснює автомат типу 541А. Які принципи покладені в основу роботи даного автомата:
а) шприцевий метод наповнення за допомогою мембранних дозаторів, пневматична відтяжка капілярів
113. На технологічній стадії "Водопідготовка" при виробництві рідких лікарських препаратів використовують різне обладнання для отримання води очищеної. На чому заснований принцип роботи триступінчастого горизонтального аквадистилятора?
b) Використання пари, утвореної в одній секції апарату для нагрівання наступної секції
114. Ампульний цех підприємства випускає розчини для ін'єкцій. Яка послідовність технологічних операцій повинна бути при приготуванні розчину гексаметилентетраміну?
а) Розчинення, стандартизація, фільтрування, наповнення, запаювання ампул
115. Ампульний цех підприємства випускає розчини для ін'єкцій. Виберіть основні операції на стадії підготовки ампул до наповнення:
а) Відкриття ампул, відпал ампул, зовнішня і внутрішня мийка ампул, сушіння та стерилізація, оцінка якості
116. Ампульний цех підприємства випускає розчини для ін'єкцій. Наведіть правильну технологічну схему підготовки ампул до наповнення:
а) відкриття ампул, набір ампул в касети, зовнішня і внутрішня мийка ампул, сушіння та стерилізація, оцінка якості
117. Ампульний цех підприємства випускає масляні ін'єкційні розчини. Які методи наповнення і запаювання ампул, що містять масляні розчини, використовувати найбільш раціонально:
а) Наповнення проводять шприцевим методом, запаювання здійснюється методом відтягнення капілярів
118. При виробництві ампул використовують скло різних марок. Вкажіть якої марки скло можна використовувати для приготування ампул з олійними ін'єкційними розчинами:
b) АБ-1
119. Ампульний цех підприємства випускає розчини для ін'єкцій. Які існують методи визначення герметичності ампул, наповнених водними розчинами для ін'єкцій:
а) За допомогою пофарбованого розчину метиленового синього
120. Ампульний цех підприємства випускає розчини для ін'єкцій. Вкажіть склад реактиву Вейбеля, що використовується у виробництві ін'єкційних розчинів глюкози:
а) Кислота соляна, натрію хлорид, вода
121. Ампульний цех підприємства випускає олійні розчини для ін'єкцій. Який розчинник використовують при виробництві 20 % ін'єкційного розчину камфори в олії:
а) Персикове масло
122. Ампульний цех підприємства випускає розчини для ін'єкцій. Назвіть насосні установки, що складається з корпусу, перфорованої котушки-труби, на яку намотується кілька шарів марлі у вигляді слабкого джгута:
а) Фільтр ХНІХФІ
1
Фармацевтичне підприємство освоює випуск нової продукції. У якому розділі               технологічного регламенту описаний зовнішній вигляд і фізико-хімічні властивості готового продукту :  
A  Характеристика сировини, матеріалів і напівпродуктів  
B              Виклад технологічного процесу  
C              Характеристика кінцевого продукту
D              Характеристика допоміжної сировини і матеріалів  
E              Інформаційні матеріали  
  Відповідно до діючого Закону України « Про лікарські засоби» промислове виробництво здійснюється по технологічним нормативним документах – регламентам. Регламент - це основний правовий документ , який визначає порядок діяльності підприємства по випуску ліків. Технологічний регламент – нормативний документ, в якому представленні технологічні методи, технічні засоби, норми і нормативи приготування ліків. Технологічний регламент, незалежно від його типу, повинен містити  розділ про характеристику готової продукції
Даний розділ повинен вміщувати: назву продукції відповідно до ФС, АНД або статті ДФУ, назву ,категорію,номер діючої АНД і реєстраційний номер продукції. ВідповідьС
              2
При подрібненні лікарської рослинної сировини використовують
сировину з               оптимальним значенням вологості (5-6%), як поступають якщо
матеріал               пересушений:
A              Зволожують водою, перемішують, подрібнюють і негайно висушують
B              Перемішують, подрібнюють  і відділяють пил просіюванням через систему сит
C              Сировину обробляють 70% етанолом, підігрівають, подрібнюють
D              Пересушений матеріал вважається непоправним браком
E              Сировина подрібнюють  украй обережно після обробки спирто-глицериновою               сумішшю
  Висушування рослин виробляється з метою одержання лікарської сировини, стійкої при зберіганні, економічнішої при перевезені. Сушка лікарських рослин — дуже важлива і відповідальна операція. При подрібненні лікарської рослинної сировини, яка пересушена зволожують водою, перемішують, подрібнюють і негайно висушують
Відповідь А
              3
Вкажіть який тип мішалок слід використовувати для приготування цукрового               сиропу :
A              Циркуляційні
B              Пропелерні
C              Турбінні
D              Пневматичні
E              Якірні
  На фармацевтичних заводах або фабриках цукровий сироп готують в мідно лужних сироповарочних котлах з паровою сорочкою, При виборі виду мішалки і частоти оборотів двигуна основним критерієм є властивості змішуваних речовин, плинність. Цукровий сироп – це густуватий, в’язкий розчин. Якірна мішалка -використовується для перемішування рідин підвищеної в'язкості, особливо у випадках підведення або відведення теплоти через сорочку. Якірні мішалки — це такі, що створюють переважно потенціальний рух, їх застосовують у випадку більш в'язких рідин (>100 Па-с), вони називаються тихохідними.
ВідповідьЕ
 
              4
На підприємстві випускають лікарські сиропи. Їх готують на основі сиропу:
A              Вишневого
B              Цукрового
C              Малинового
D              Ревеневого
E              Солодкового
  На фармацевтичних заводах або фабриках виготовляють лікарські сиропи  на основі цукрового сиропу ( із розрахунку 0,36 л води очищеної та 0,64 кг цукру) Відповідь В
              5
Для приготування сиропу використовують 82 частини цукрового сиропу; 1 частина КJ (KBr); 12 частин рідкого екстракту чебрецю і 5 частин 96% етанолу.  Як називається цей               препарат?
A              Пертусин
B              Холосас
C              Амброксол
D              Бронхолитин
E              Сироп солодковый
  Лікарський засіб виготовлений за складом82 частини цукрового сиропу; 1 частина калію йодиду (калію броміду ); 12 частин рідкого екстракту чебрецю і 5 частин 96% етанолу носить назву пертусину.  Застосовується в дитячій практиці як відхаркуючий та пом’якшуючий кашель засіб при бронхитах. ВідповідьА             
6
Фітохімічний цех випускає настойки. Ця лікарська форма               є:
A              Масляні витяги з лікарської рослинної сировини
B              Водні витягання з лікарської рослинної сировини
C              Водноетанольні витяги з лікарської рослинної сировини, що містять 25\% вологи
D              Спиртові витяги з лікарської рослинної сировини, що отримуються без нагрівання і видалення екстрагента
E              Витяги з лікарської рослинної сировини, отримані з використанням ефіру або хлороформу
  Настойки  за визначенням ДФУ являють собою забарвленні рідкі спиртові або водноспиртові витяги із лікарської рослинної сировини, одержанні без нагрівання і видалення екстрагенту. Відповідь D              .
   
              7
Рушійною силою дифузійного процесу при екстрагуванні рослинної               сировини є:
A              Різниця концентрацій діючої речовини в сировині і екстрагенті
B              Висока температура екстрагента
C              Висока полярність екстрагента
D              Броунівський рух  часток
E              Наявність плівкової мембрани
  Процес екстрагування відноситься до масообмінних процесів і проходить за рахунок дифузії із зони з високої концентрації.Одним із основних факторів, які впливають на на повноту і швидкість екстрагування
Відповідь А.
              8
При виготовленні фітохімічних препаратів витягання екстрактних речовин з рослинної сировини відбувається за рахунок:
A              Молекулярної і конвективної дифузії
B              Молекулярної і клітинної дифузії
C              Конвективної і клітинної дифузії
D              Коацервації
E              Абсорбції і адсорбції екстрагента рослинною сировиною
  Екстрагування засноване на дифузії біологічно активних речовин з внутрішніх структур часток матеріалу в екстрагент і закінчується досягнувши рівноважних концентрацій. У рівноважному стані з матеріалу в екстрагент переходить така ж кількість молекул, як і з екстрагента в матеріал, тобто концентрація залишається постійною. При цьому  в матеріалі концентрація вища, ніж в екстрагенті.
Дифузія буває: молекулярна і конвективна Відповідь А.
              9
На фармацевтичній фабриці готують рідкий екстракт глоду методом перколяції. Вкажіть кількість першого витягу при отриманні 100 літрів               екстракту
:
A              85 літрів
B              25 літрів
C              35 літрів
D              75 літрів
E              100 літрів
  Для рідких екстрактів витягання розділяють на дві порції. Першу порцію у кількості 85% по відношенню до маси сировини збирають в окрему ємність. Потім підставляють іншу місткість ведуть перколяцію до повного виснаження сировини. При цьому отримують в 5-8 разів (по відношенню до маси завантаженої в перколятор сировини) більше слабких витягів, які називають "відпусткою". Цю "відпустку" упарюють під вакуумом при температурі 50-60°С до 15% по відношенню до маси сировини, завантаженої в перколятор. Після охолодження цей залишок, що згущує, розчиняють в першій порції витягання. Отримують витяги в співвідношенні 1:1 по відношенню до сировини.
Рішення: 100л х 0,85 = 85 л Відповідь А.
              10
Процес екстракції складається з декількох стадій. Вкажіть завершуючу стадію              
процесу :
A              Масообмін
B              Мацерація
C              Розчинення
D              Віджимання первинного соку
E              Промивання рослинної сировини екстрагентом
             
  Основу виробництва екстракційних препаратів складають процеси экстракцииВ процесі екстрагування відбувається массопередача, що характеризується переходом одного або декількох речовин з однієї фази (сировини) в іншу (екстрагент). Массопередача з сировини з клітинною структурою - складний процес, Відповідь А.
 
              11
Вкажіть вид вологи, яка  повністю не віддаляється при висушуванні, :
A              Кристалізаційна
B              Вільна
C              Зовнішня
D              Осмотична
E              Рівноважна
  Існує кілька способів видалення вологи:
Механічний: у вигляді віджимання через центрифугування, відстоювання;
Теплова сушка: випаровування вологи та видалення парів. Для висушування речовин, що легко розкладаються або змінюються при нагріванні до 100 0C, застосовують висушування' у вакуумі. Для цієї мети користуються так званими вакуум-сушильними шафами. вода, що входить до складу кристалічних речовин у вигляді самостійних молекул. Наприклад, вода, що входить до складу гіпсу (CaSO4•2Н2O) видалення рідини (найчастіше волога води, рідше за інші рідини, напр. летких оргганічних розчинників) з матеріалів тепловими способами. Здійснюється шляхом випару рідини і відведення пари, що утворилася, при підводі до висушуваного матеріалу Відповідь А.
              12
При отриманні спирту етилового використовують процес ректифікації.
Вкажіть               принцип процесу :
A              Це розподіл суміші взаємозмішуваних рідин з різною температурою кипіння на окремі фракції
B              Це перегонка в глибокому вакуумі
C              Це промивання відпрацьованої сировини 3-5 кратною кількістю етанолу
D              Це перегонка з інертними газами
E              Це технологічний прийом отримання рідких екстрактів
  розділення рідких сумішей, що містять два або кілька компонентів різної питомої ваги, багаторазовим випаровуванням суміші й конденсацією пари. Рушійною силою ректифікації – різниця між фактичними і рівноважними концентраціями компонентів у паровій фазі, що відповідають складу рідкої фази.
Для ректифікації як правило, використовують колонні апарати, що дозволяє реалізувати багаторазовий контакт між потоками рідкої і газоподібної фаз.
Відповідь А.
13
Цех таблетковий виробляє таблетки з напресованним покриттям. Вкажіть              
апаратуру, що використовується для цього, :
A              Тритураційна машина
B              Дражувальний котел
C              Мармеризер
D              Ексцентрикова машина
E              Машина таблеткова подвійного пресування
  Покриття таблеток залежно від їх складу і способу нанесення розділяють на наступні групи:Пресовані ( чи сухі ) покриття,
Плівкові покриття, дражирувані покриття (нанесення цукрової оболонки). Нанесення оболонок пресуванням ("сухі" покриття) здійснюють за допомогою таблеткових машин  типу "Драйкота" англійської фірми "Манести" або вітчизняної РТМ-24Д. Машина є подвоєним агрегатом, що складається з двох роторів Відповідь Е.
14
Фармацевтичне підприємство випускає густі екстракти. Вкажіть              
технологічну стадію, не передбачену при їх виготовленні, :
A              Сушка
B              Екстрагування
C              Очищення витягань
D              Випарювання
E              Стандартизація
  Густі екстракти - це концентровані витягання з лікарської рослинної сировини, що є в'язкими масами із вмістом вологи не більше 25%.Процес виробництва густих екстрактів включає три основні стадії:
1) отримання витягу;2) її очищення і
3) згущування. Відповідь А.
 
15
Фармацевтичне підприємство випускає препарат "Коргликон". Вкажіть сировину
для його отримання:
A              Трава конвалії травневої
B              Трава полину
C              Корінь кульбаби
D              Листя подорожника
E              Кора крушина
  Препарат "Коргликон"- це фітопрепарат максимального  очищення, що вміщує у своєму складі діючу речовину вихідної лікарської сировини у природному стані. Його одержують із трави конвалії травневої методом противотока в батареї 4 –х екстракторів, екстрагент – 80% етанол. Розчин вміщує серцеві глікозиди.  Препарат випускається стандартизованим  по діючій речовині. Відповідь А.
16
Фармацевтичне підприємство виробляє новогаленові препарати. Вкажіть, при отриманні якого з них використовують циркуляційний  апарат типу "Сокслет"?
A              Коргликон
B              Дигоксин
C              Адонізид
D              Лантозид
E              Целанід
  Суть циркуляційного екстрагування полягає в багатократному екстрагуванні матеріалу чистим екстрагентом. Подрібнену сировину екстрагують циркуляційним методом в апараті типу Сосклету. Такому методу піддається сировина трави горицвіту весняного з якого одержують адонізид. Відповідь С.
17
Фармацевтичне підприємство виробляє густий екстракт, де як               екстрагент
використовується 0,25 % розчин аміаку. Вкажіть цей екстракт:
A              Густий екстракт солодки
B              Густий екстракт полину
C              Густий екстракт валеріани
D              Густий екстракт чоловічої папороті
E              Густий екстракт пустирника
  Густий екстракт  - це концентровані витяжки із лікарської рослинної сировини з вмістом вологи 25%. У виробництві густих екстрактів в якості екстрагенту використовують воду (в деяких випадках горячу), водні розчини аміаку, хлороформну воду, етанол різної концентрації, органічні розчинники, зрідженні гази, рослинні та мінеральні олії. В даному випадку екстрагент
використовується 0,25 % розчин аміаку для густого екстракт солодки.
Відповідь А.
 
18
Фармацевтичне підприємство виробляє екстракти-концентрати.
Вкажіть               концентрацію етанолу в  екстрагенті при їх отриманні:
A              50-60% спирт
B              90-96\% спирт
C              70-75\% спирт 
D              20-40% спирт
E              70-90 \% спирт
  Розрізняють рідкі концентрати, які готують в співвідношенні 1:2 і сухі концентрати, в яких співвідношення 1:1. Це означає, що з 1 частини по масі рослинного матеріалу отримують дві об'ємні частини рідкого концентрату або 1 частина по масі сухого концентрату. При отриманні екстрактів як екстрагент використовують етанол низьких концентрацій (від 20 до 40%). Це пояснюється прагненням наблизити концентрати по складу речовин, що екстрагуються, до аптечних водних витягань. Відповідь D .
19
Фармацевтичне підприємство виробляє екстракт-концентрат термопсиса сухого,              
в якому склад діючих речовин перевищує норму. Вкажіть речовину,              
використовувану для  розбавлення екстракту, :
A              Лактоза
B              Спирт етиловий
C              Пектин
D              Вода очищена
E              Натрію хлорид
  Сухі концентрати отримують аналогічно сухим екстрактам. Сухі концентрати готують у співвідношенні 1:1 (тільки для сухого концентрату конвалії воно дорівнює половинній кількості 1:2). Сухі екстракти поділяють на екстракти з лімітованою і нелімітованою верхнею межею діючих речовин.Такі екстракти повинні вміщувати діючу речовину в строго в певній кількості. Цього досягають додаванням наповнювачів або змішуванням певних співвідношень екстрактів, що вміщують діючих речовин більше або менше норми. В якості наповнювачів використовують молочний цукор, глюкозу,лактозу, декстрин картопляний.
Відповідь А.
              20
Цех по виробництву суспензій  освоює випуск нових препаратів. Вкажіть              
оптимальний спосіб виробництва суспензій
A       Краплинний метод
B              Розмелювання в рідкому
            середовищі
C              Реперколяция 
D              Перколювання
E              Мацерація
  Суспензія – це рідка лікарська форма, яка вміщує в дисперсній фазі одну або більше подрібнених порошкоподібних речовин, розпреділенних в рідкій фазі. При приготуванні в промислових умовах суспензій використовують методи: змішування, розмелювання в рідкому   середовищі, дроблення  за допомогою ультразвуку.
Відповідь В.
              21
Цех по виробництву суспензій і емульсій освоює випуск нових препаратів. Запропонуєте механізми для їх ультразвукового отримання:
A              Рідинною свисток, магнітострикційний випромінювач
B              Дисмембратор, электроплазмолизатор імпульсний
C              Дезинтегратор, рідинною свисток
D              Роторно-пульсаційний апарат, дисмембратор
E              Змішувач відцентрової дії з корпусом, що обертається
  Суспензії – це мікрогетерогенні системи, в яких дисперсна фаза тверда, а дисперсійне середовище – рідке. Під дією ультразвукових хвиль на рідину виникає явище кавітації. Ультразвукова кавітація досягається за допомогою механічних і електромеханічних випромінювачів. Для одержання в рідині сильного ультразвуку використовують рідинні свистки. Із електромеханічних випромінювачів в промисловості більш перспективними є магнітострикційний випромінювач. Магнітострикція – це властивість деяких матеріалів міняти свої розміри під дією сильного магнітного поля. Відповідь А.
              22
Цех по виробництву суспензій і емульсій освоює випуск нових препаратів.
Запропонуєте механізм для їх отримання шляхом помелу в рідкому середовищі:
A              Якірна мішалка
B              Электроплазмолизатор імпульсний
C              Дезинтегратор
D              Дисмембратор
E              Роторно-пульсаційний апарат
  Для приготування суспензій та емульсій, що вміщують тверді речовини, шляхом помелу в рідкому середовищі, застосовують роторно – пульсаційні апарати і колоїдні млини різної конструкції. При одержанні дисперсних систем за допомогою РПА можна поєднати операції диспергування та емульгування, що забезпечує одержання багатофазних систем,  такі як емульсійно – суспензійні лініменту стрептоциду, синтоміцину. Відповідь Е.
23
Мазевий цех підприємства при виробництві мазі на стадії фасовки може              
використовувати наступну апаратуру:
A              Шнекові і поршневі дозуючі машини
B              Автомат Резепина
C              Машини роторні
D              Машини ексцентрикові
E              Дискові машини
  Мазі фасують за допомогою шнекових та поршневих  дозуючих машин.
Відповідь А.
24
Мазевой цех підприємства освоює випуск нової мазі. Вкажіть технологічну              
операцію, яка забезпечує рівномірність розподілу лікарської               речовини в основі, :
A              Фасовка
B              Підготовка основи
C              Стандартизація
D              Гомогенізація
E              Упаковка
  Рівномірність розподілу лікарської речовини в основі забезпечує технологічна операція – гомогенізація. Гомогенізація - найважливіший технологічний процес при виробництві медикаментів. Гомогенізація - це процес змішування різних речовин з метою отримання суміші рівномірної консистенції. Дуже важливо розподілити активні речовини так, щоб їх відсотковий вміст залишався постійним в будь-якому, навіть найменшою, дозі готового продукту. Відповідь D .
25
Аерозольний цех підприємства  використовує у своїй роботі пропелленти
різних               груп. Виберіть пропелленти, що відносяться до групи стислих газів, :
 
A              Азот, закис азоту, двоокис вуглецю
B              Хладони (фреони)
C              Пропан, Бутан, изобутан
D              Винил- і метилхлорид
E              Метиленхлорид, этиленхлорид
  Аерозоль – це дисперсія твердих або рідких частинок у газі, розмір яких залежить від призначення. Пропеленти розсіюіванні або евакуюючі гази, за допомогою яких усередині ємкості створюєтьс тиск. До стиснутих  газів відносять – азот, нітрогену (І)  оксид, карбону діоксид.
Відповідь А.
 
 
 
              26
Аерозольний цех підприємства  використовує у своїй роботі пропелленты різних              
груп. Виберіть пропелленты, що відносяться до групи легколетучих органічних              
раствориттелей, :
A              Хладони (фреони)
B              Метиленхлорид, этиленхлорид
C              Пропан, Бутан, изобутан
D              Винил- і метилхлорид
E              Двоокис вуглецю
  Пропеленти -  розсіюіванні або евакуюючі гази, за допомогою яких усередині ємкості створюєтьс тиск.В залежності від тиску насичених парів їх поділяють на основні- створюють тиск не менше 0,2 МПа і допоміжні – створюють тиск менше 0,1 МПа.  За агрегантим станом  до групи легколетучих органічних  розчинників відносять – метиленхлорид, етиленхлорид
Відповідь В.
27
При виробництві максимально-очищених екстракційних препаратів              
використовуються специфічні методи очищення витягу. Вкажіть метод, що
відноситься               до висолювання, :
A              Дія насичених розчинів сильних електролітів
B              Процес дії на витяг нагріву
C              Діаліз
D              Дія УФ-облучения
E              Ультразвукова дія
  Новогаленові (максимально очищені екстракційні) препарати — це фітопрепарати, що містять у своєму складі діючі речовини вихідної лікарської сировини в їх природному стані, максимально звільнені від супутніх речовин. Способи очищення первинної витяжки можуть бути різноманітними та індивідуальними При одержанні максимально очищених препаратів  застосовують  різні  методи один з них метод кристалізації. До цього методу використовують випарювання розчинника (ізотермічний),
охолодження гарячих розчинів (ізогідридний),
одночасне охолодження і випарювання (комбінований), використання інших речовин, що знижують розчинність (висолювання). Висолювання - це виділення в осад розчиненої речовини, що викликається добавкою до розчину великих кількостей нейтральних солей.
Відповідь А.
 
28
При виробництві максимально-очищених екстракційних препаратів              
використовується очищення витягу методом рідинної екстракції, що є               :
A              Процес витягання з однієї рідини за допомогою іншої
B              Процес дії на витяг нагріву
C              Процес дії електролітів
D              Діаліз
E              Процес дії ультразвука
  В основі рідинної екстракції лежить  – це переведення одного або декількох компонентів розчину з однієї рідкої фази в ту, що контактує і не змішується з нею іншу рідку фазу, що містить виборчий розчинник (екстрагент). Перехід речовин проходить при наявності різниці концентрації між рідкими фазами по закону рівноцінного розпреділення між рідкими фазами до динамічної рівноваги між ними.
Використовується для витягання, розподілу і концентрації розчинених речовин.
Відповідь А.
29
Фітохімічний цех підприємства виробляє максимально-очищені екстракційні препарати. При цьому використовуються специфічні методи очищення витягу. Знайдіть з приведених визначень метод, що відноситься  до   діалізу,
A              Процес поглинання газів
B              Процес витягання з однієї рідини за допомогою іншої  
C              Процес дії на витяг нагріву
D              Процес дії електроліту
E              Властивості молекул біополімерів не проходити через напівпроникні мембрани
  Явище діалізу і електродіалізу застосовується при очищенні рослинних витяжок. Діаліз заснований на властивостях молекул біополімерів, які мають великі розміри, не проходять через напівпроникаючі мембрани, в той час як речовини з меншими розмірами молекул проходять через них досить вільно
Відповідь Е.
30
 
Цех підприємства виробляє м'які желатинові безшовні капсули. Вкажіть метод отримання :
A              Краплинний метод
B              Метод макання
C              Метод штампування
D              Метод виливання
E              Метод розчинення
  Капсули - це тверді дозовані лікарські засоби з твердою або м’якою оболонкою різної форми і місткості Виробництво м’яких безшовних желатинових капсул основано на фізичних властивостях.
Крапельний — самий молодий метод, Дозволяє отримувати м'які безшовні желатинові капсули строго сферичної форми. Принцип його полягає у витискуванні під тиском з концентричної трубчастої форсунки одночасно розплаву оболонки і рідкого наповнювача, який заповнює капсулу в результаті двофазного концентричного потоку; запечатування капсул відбувається за рахунок природного поверхневого натягнення желатину. При використанні крапельної технології є можливість регулювати товщину стінки желатинової оболонки, діаметр готової і об’єм наповнення желатинової капсули. Метод досить високопродуктивний . Відповідь А.
31
Фітохімічний цех підприємства виробляє рідкі екстракти. Яку кількість об'ємних частин рідкого екстракту отримують з однієї  вагової  частини                лікарської рослинної сировини відповідно до вимог фармакопеї
A              10  ч.
B              0,5ч.
C              1 ч.
D              5 ч.
E              3 ч.
  Рідкі екстракти — це рідкі концентровані водно-спиртові витяжки з лікарської рослинної сировини (ЛРС), одержані в співвідношенні 1:1. На фармацевтичних підприємствах рідкі екстракти готують за масою (з 1 кг сировини одержують 1 кг рідкого екстракту).
Відповідь С
              32
На фармацевтичному підприємстві виготовляють таблетки натрію хлориду. Вкажіть, яким методом їх готують.
A              Прямого пресування без допоміжних речовин
B              Формування
C              Прямого пресування з додаванням допоміжних речовин
D              Пресування з попереднім вологим гранулюванням
E              Пресування з попереднім сухим гранулюванням Пряме пресування — це сукупність    різних    технологічних      заходів, що дозволяють  поліпшити  основні       технологічні       властивості       таблетованого матеріалу: сипкість і спресовуваність — і одержати з нього таблетки,  минаючи стадію   грануляції    Таблетування   без   грануляції  здійснюється:
із     додаванням      допоміжних    речовин,     які     поліпшують   технологічні властивості     матеріалу; примусовою подачею  таблетованого    матеріалу    із завантажувального бункера таблеткової машини   в   матриці ;   і з   попередньою   спрямованою кристалізацією спресовуваних речовин.
Відповідь А
 
33
              На фармацевтичному підприємстві виготовляють різні типи таблеток. Вкажіть, з якою метою застосовують таблетки – Solublettaе. 
A                  Для імплантації 
B                 Для приготування розчинів різного фармацевтичного призначення 
C                 Для  приготування розчинів для ін’єкцій 
D                 Для  сублінгвального застосування 
E              Для перорального застосування  Залежно від призначення і способу застосування таблетки поділяють на різні групи. Однією з таких є Solublettae — таблетки, які використовуються для приготування розчинів різного фармацевтичного призначення.
Відповідь В
 
              34
              При виготовленні таблеток застосовують різні групи допоміжних речовин. Вкажіть, з
              якою метою використовують наповнювачі. 
A              Для покращення розпадання 
B              Для досягнення необхідної сили зчеплення частинок 
C              Для одержання певної маси таблеток 
D              Для покращення текучості грануляту 
E              Для коригування смаку 
  Наповнювачі  додаються для отримання певної маси таблеток. При невеликому дозуванні лікарської речовини (зазвичай 0,01-0,001 г) або при таблетуванні сильнодіючих, отруйних і інших речовин їх можна використовувати з метою регуляції деяких технологічних показників (міцності, здатності розпадатися і тому подібне). Наповнювачі визначають технологічні властивості маси для таблетування і физико-механические   властивості   готових   таблеток.
Відповідь З
 
              35
              Для висушування гранул використовують різні типи сушарок. Вкажіть, до якого типу
              сушарок відноситься сушарка СП-30. 
A Сушарка з примусовою циркуляцією повітря 
B              Сублімаційна сушарка 
C              Інфрачервона сушарка 
D              Сушарка з силікагельною колонкою 
E              Сушарки з псевдорозрідженим шаром 
  Для сушки вологих гранул використовують різні типи сушарок Сушарка СП- 30 відноситься до типу сушарок з псевдорозрідженим шаром
Відповідь Е
 
              36
              На фармацевтичному підприємстві виготовляють збори.  Вкажіть вірну повну
              послідовність операцій приготування збору протиастматичного
A              Просіювання, змішування, оприскування розчином натрію нітріту, висушування 
B              Подрібнення, змішування,стандартизація 
C              Просіювання, змішування, оприскування розчином натрію нітріту, висушування 
D              Подрібнення,просіювання, змішування, оприскування розчином натрію нітріту ,
              перемішування, висушування, стандартизація 
E              Подрібнення, просіювання, змішування, висушування, стандартизація 
  Протиастматичний збір є офіцінальним Склад:листя беладони – 2 частина ; листя дурману-  6 частин; листя белени 1 частина; натрію нітріту – 1 частина. Подрібнене листя до 3 мм, просіюють,змішують, обприскують розчином 1 г нітріту натрію в 2 мл води очищенної, ретельно перемішують до однорідної зволоженної маси і сушать при температурі не більше 60°С до одержання 10 частин, стандартизують .
Відповідь D
 
              37
              На фармацевтичному підприємстві випускають гранули. Вкажіть час розпадання               гранул  покритих оболонкою.
A              15 хвилин 
B              не більше 30 хвилин 
C              20 хвилин 
D              45 хвилин 
E              60 хвилин 
  Гранули (цукрова крупка)—лікарська форма , що складається з твердих сухих, досить міцних агрегатів частинок порошку. Лікарська форма для внутрішнього застосування у вигляді крупинок круглої, циліндричної або неправильної форми, що містить суміш лікарських і допоміжних речовин. Час розпадання               гранул  покритих оболонкою не більше 30 хвилин
Відповідь В.
38
На фармацевтичному підприємстві виготовляютиь суспензії і емульсії. Вкажіть 
апаратуру, яку застосовують для   диспергування і перемішування  в рідкому
середовищі.  
A              Роторно-пульсаційний апарат, колоїдні млинки 
B              Барабанні мішалки 
C              Вібраційні мішалки 
D              Якірні мішалки
E              Рамні мішалки
  У промисловій технології гетерогенних  рідких  лікарських засобів широке поширення знайшли роторно-пульсаційні апарати та колоїдні млини різної конструкції для   диспергування і перемішування  в рідкому               середовищі.   За допомогою РПА можна поєднувати операції диспергування та емульгування, що забезпечує одержання багатофазних дисперсних систем.
Відповідь А.
39
              На фармацевтичному підприємстві виготовляють таблетки нітрогліцерину. Вкажіть, який показник не визначають при оцінці якості цих таблеток. 
A              Розчинність 
B              Середню масу 
C              Відхилення від середньої маси 
D              Кількісний вміст діючих речовин 
E              Механічну міцність 
  Таблетки, одержані формуванням зволожених мас, називаються формованими (тритураційними)  таблетками. Прикладом таких таблеток є таблетки нітрогліцерину.
На відміну від пресованих формовані таблетки не піддаються дії тиску; зчеплення частинок цих таблеток здійснюється в результаті автогезії при висушуванні, тому таблетки володіють малою міцністю.
ВідповідьЕ.
              40
              При виготовленні 200 кг драже “Ревіт” одержано 198 кг готового продукту. Вкажіть               вихід і технологічні втрати: 
A              * Вихід - 98\%, втрати - 2\%
B              Вихід - 100\%, втрати - 0\% 
C              Вихід - 99\%, втрати - 1\% 
D              Вихід - 97\%, втрати - 3\% 
E              Вихід - 99,5\%, втрати - 0,5\% 
  Рівняння матеріального балансу:
С1 =С2 +С5 ;
200 = 198 + 2
Вихід = 198/200 х 100% = 99%
технологічні втрати = 2/200 х 100% = 1%
Відповідь С.
              41
              На фармацевтичному підприємстві планується випуск  гетерогенних мазей. Вкажіть               апаратуру, яка необхідна для гомогенізації мазей. 
A              Електропанель для плавлення основ 
B              Трьохвалкова мазетерка, роторно-пульсаційний апарат  (РПА)
C              Реактор-змішувач 
D              Змішувач з лопатевими мішалками 
E              Дезінтегратор 
  Гетерогенні мазі – характеризуються наявністю міжфазної поверхні між лікарськими речовинами і основою. Для гомогенізації у виробництві використовують жорнові млини, валкові мазетерки. В даний час для гомогенізації мазей, особливо емульсійних, суспензіонних і комбінованих, застосовується РПА При готуванні мазей  з аморфних речовин з використанням РПА, стадії попереднього подрібнення лікарських речовин можна опустити,при готуванні мазей з ЛР, що мають міцну кристалічну решітку, передбачено тонку подрібнення речовини перед застосуванням РПА,   це дає значний економічний ефект
Відповідь В.
42
              Ампульний цех підприємства випускає розчини для ін’єкцій. Вкажіть, який стабілізатор              додають до 1% розчину морфіну гідрохлориду для ін’єкцій.
A              Амінопропіленгліколь 
B              0,1 н розчин натрію хлориду 
C              0,1 н розчин кислоти хлоридної 
D              Ронгаліт 
E              Натрію метабісульфіт 
  Стабілізатори можуть прискорювати або сповільняти небажані хімічні реакції, створювати певні значення  рН розчину, підвищувати розчинність ЛР. Вибір стабілізатора залежить від природи лікарських речовин. 1% -5% розчини морфіну гідрохлориду для ін’єкцій стабілізують додаванням 10-20 мл 0,1 н розчином кислоти хлористоводневої на 1 л
Відповідь С.
43
              Ампульний цех підприємства випускає 5% олійний розчин токоферолу ацетату для
              ін’єкцій. Вкажіть, який метод наповнення ампул раціонально використовувати при
              заповненні ампул цим розчином.
A              Шприцевий  і вакуумний 
B              Вакуумний 
C              Пароконденсаційний 
D              Шприцевий  
E              Шприцевий і пароконденсаційний 
  При наповненні ампул неводними розчинами виникає необережність забруднення капіляра олією, яка буде перешкоджати якісній запайці ампул. Раціональним методом наповнення є шприцевий, а запайку проводити методом відтяжки.
Відповідь D.
              44
              При виробництві фітопрепаратів екстрагент, що залишився в сировині, видаляють із               сировини і повертають у виробництво. Як називається цей процес? 
A              Ліофілізація 
B              Ректифікація 
C              Екстрагування 
D              Сублімація 
E              Рекуперація 
  Рекуперація – повернення, технологічний прийом, який здійснюється з метою повернення у виробництво частини цінних розчинників із відпрацьованої сировини, конденсатів.
ВідповідьЕ.
45
              Ампульний цех виготовляє розчини для ін'єкцій. Вкажіть методи визначення
              герметичності ампул, наповнених олійними розчинами для ін’єкцій. 
A              за допомогою розчину мила
B              з допомогою метиленового синього  
C              з  допомогою ультразвуку 
D              з допомогою метилового оранжевого  
E              з допомогою проточного методу  
  Контроль якості запаювання або закупорювання проходять 100% посудин і для визначення герметичності використовують 3 методи: вакуумування;за допомогою розчинів індикаторів (для водних розчинів) і води або мильного розчину (для масляних розчинів);
по свіченню газового середовища усередині посудини під дією високочастотного електричного поля. Для визначення герметичності ампул з масляними розчинами використовують воду або водний розчин мила. При попаданні такого розчину всередину ампули відбувається зміна прозорості і кольору масляного розчину за рахунок утворення емульсії і продуктів реакції обмилення. Відповідь А.
              46
 
Одним з показників перевірки якості готових ампул є відсутність залишкових напруг у склі. Вкажіть яка операція із стадії “Підготовка ампул до наповнення” усуває даний               недолік: 
A              миття  ампул
B              відкриття капілярів  
C              відпал  ампул  
D              сушіння ампул 
E              стерилізація ампул  
  Виготовлені на стеклоформующих автоматах і набрані в касети ампули піддають відпалу для зняття внутрішньої напруги в склі, що утворюється із-за нерівномірного розподілу маси скла і нерівномірного охолодження ампул в процесі виготовлення. Напруга, що виникає в склі, тим більша, чим сильніше при охолодженні перепад температури між зовнішнім і внутрішнім шарами скла. Таким чином при різкому охолодженні напруги в прагнучому скоротиться зовнішньому шарі скла можуть перевищити межу міцності, в склі виникнуть тріщини, і виріб зруйнується.
Відповідь С.
              47
              При виготовленні ін’єкційних лікарських форм на фармацевтичних підприємствах
              використовуються різні способи запаювання ампул. Для яких ін’єкційних розчинів               проводять запаювання капілярів у потоці інертних газів (азот, аргон, вуглекислий газ):
A              Гідролітично нестійких  
B              В’язких   
C              Термостійких  
D              Легкоокислювальних  
E              Світлочутливих  
  Операція запаювання ампул є найбільш відповідальною операцією в технологічному процесі ампулирования Для легкоокислювальних ін’єкційних розчинів проводять запаювання капілярів у потоці інертних газів (азот, аргон, вуглекислий газ)
Відповідь D             
              48
              На фармацевтичних підприємствах використовуються різні способи одержання
              екстракційних  препаратів. Назвіть характерні технологічні особливості методу
              реперколяції по Чулкову. 
A              наявність пускового і робочого періоду   
B              поділ сировини на нерівні частини  
C              поділ  сировини на рівні частини  
D              використання батареї з трьох перколяторів 
E              упарювання останнього зливу до 15\% по відношенню до маси сировини.  
   
Екстрагування проводять в батареї з 4-х і більше  перколяторів. Розрізняють два періоди: в пусковий період щодня завантажують по одному перколятору і зливу готового продукту не виробляють В кожний перколятор завантажують рівну кількість сировини, яку заздалегідь заливають рівною кількістю чистого екстрагента (для 1-го перколятора) або витягом , отриманим з попереднього перколятора. Через добу після завантаження останнього перколятора починається робочий період. Збір готового продукту проводиться щоденно з головного перколятору, яким є кожен, знову завантажений сировиною.             
ВідповідьА.
              49
              На фармацевтичній фабриці виготовляють сік із свіжої рослинної сировини. Вкажіть,
              яку операцію проводять на стадії очистки соку.   
A              адсорбція  
B              відстоювання  
C              нагрівання з наступним різким охолодженням  
D              фільтрація  
E              кристалізація  
  Препарати, отримані зі свіжих рослин, мають більшу активність, чим відповідні препарати з висушеної сировини. Отримані соки містять велику кількість білків, ферментів, слизи і тому нестійкі. Для очищення їх обробляють 95% спиртом, що осаджує білкові, слизисті і пектинові речовини. До кожних 85 частин вичавленого соку додають по масі 15 частин 95% етанолу, у якому розчинений хлоретон (0,3% від загальної маси рідини). З метою швидкого нагрівання суміш ставлять у воду, попередньо нагріту до температури 80— 85 °С, на 30 хв, а потім швидко прохолоджують у проточній воді. Така зміна температур сприяє інактивації ферментів і згортанню білкових речовин, що поліпшує також і додавання спирту. ВідповідьС.
50
              При проведенні контролю якості таблеток на фармацевтичних підприємствах
              проводять тест визначення міцності на стирання таблеток. Вкажіть, який прилад
              використовують для проведення даного тесту: 
A              лабараторний індикатор процесу розчинення  
B              кутомір  
C              пружинний динамометр  
D              лабараторний індикатор процесу розпадання  
E              барабанний стирач
  На фармацевтичних підприємствах
проводять тест визначення міцності на стирання таблеток. Для проведення цього контролю використовують прилад який носить назву барабаний стирач. Контроль проводиться за методикою ДФУ.
Відповідь Е.
              51
              Контроль якості таблеток на фармацевтичних підприємствах передбачає визначення               міцності на стирання. Вкажіть, скільки таблеток беруть для випробування, якщо маса
              таблетки менше 0,65г: 
A              2 
B              5 
C              50 
D              0 
E              20 
  Визначення               міцності на стирання проводять за методикою ДФУ.При масі однієї таблетки 650мг або менше для випробування беруть кількість таблеток, відповідної максимально близької до маси 6,5 г; при масі  більше  650 мг – 10 цілих таблеток. Перед випробуванням  з таблеток видаляють пил, зважують ( точна наважка) і поміщають у барабан.
Відповідь Е             
52
              Контроль якості виготовлених таблеток на фармацевтичному підприємстві включає
              визначення вмісту допоміжних речовин тальку і аеросилу. Вкажіть, яким методом
              проводять таке визначення: 
A              фотоколориметричним  
B              титриметричним  
C              гравіметричним  
D              спектрофотометричним  
Eхроматографічним   Визначення вмісту допоміжних речовин тальку і аеросилу проводять гравіметричним  методом.
ВідповідьС
53
              На фармацевтичному підприємстві проводять тести на визначення розчинення і
              розпадання таблеток. При якій температурі проводяться тести:  
A              20 °С 
B              37 ° С
C              50 °С 
D              18 °С 
E              30 °С 
  Тест «розчинення» для твердих дозованих форм проводиться за методикою ДФУ. При цьому водяна баня або нагріваючий пристрій дозволяє в ході випробування підтримувати температуру всередині посудини (37 ± 0,5)°С і підтримувати середовище розчинення в постійному плавному русі.
Відповідь B             
54
              Для оцінки зовнішнього вигляду таблетки визначають її розміри. Вкажіть, який прилад
              використовується для проведення даного дослідження: 
A              мікрометр  
B              циркуль  
C              міліметрова лінійка  
D              штангенциркуль  
E              сантиметрова лінійка  Для цього переглядають 20 таблеток і проводять висновок про дефекти поверхні або їхньої відсутності. Визначають за допомогою штангенциркуля розміри таблетки (діаметр, висота), тип таблетки згідно НТД, а також колір і розділову ризку.
Відповідь D
 
55
              На фармацевтичних підприємствах  виготовляють таблетки покриті
              кишковорозчинними оболонками. Вкажіть, протягом якого часу вони не повинні
              розпадатися в кислому середовищі  згідно вимог ДФУ: 
A              протягом 4 год. 
B              протягом 2 год. 
C              протягом 1 год..  
D              протягом 3 год.  
E              протягом 5 год.  
  Таблетки кишково – розчинні – це таблетки з відстроченим вивільненням, що мають бути стійкими у шлунковому соку і вивільняти діючу речовину або речовини у кишковому соку. Такі таблетки виготовляють , покриваючи ядра таблеток оболонкою, стійкою до шлункового соку. Як рідке середовище використовують  0,1М розчин кислоти хлористоводневої.Час стійкості в кислому середовищі має бути не менше 1 години.
ВідповідьС.
56
              Фармацевтичне підприємство виготовляє порошки. Вкажіть ступені подрібнення
              порошків, що наведені в ДФУ:
A              Крупний, середньокрупний, середньодрібний, дрібний, дрібніший, найдрібніший 
B              Крупний, середній, тонкий 
C              Крупний, середній, дрібний, колоїдний 
D              Крупний, середньокрупний, дрібний, найдрібніший 
E   Крупний, середньокрупний, середньодрібний, дрібніший, колоїдний  Подрібнення-це процес зменшення розмірів кусків твердих матеріалів завдяки механічній дії. Процес подрібнення характеризується ступенем подрібнення  речовини.
ВідповідьА
              57
              Фармацевтичне підприємство виготовляє таблетовані лікарські засоби. Від якої
              властивості таблеткової маси найбільш залежить  швидкість заповнення матричного               отвору таблеткової машини?
A              Вологість 
B              Відносна щільність 
C              Пористість 
D              Текучість (сипкість) 
E              Насипна щільність 
  Властивості вихідних лікарських речовин багато в чому визначають раціональний спосіб таблетування Ці властивості часто поділяють на дві великі групи: фізико-хімічні та технологічні.
Здатність порошкоподібної системи висипатися із ємкості або « текти» під силою власної ваги і забезпечувати рівномірне заповнення матричного каналу називається сипучістю таблетованої маси. Від цієї  властивості найбільш залежить швидкість заповнення матричного               отвору таблеткової машини.
Відповідь D.
 
58 При виготовленні таблеток необхідно проводити постадійний контроль якості. Які прилади використовують для визначення гранулометричного (фракційного) складу грануляту? 
A              Різноманітні вібросита 
B              Стандартний набір сит
C              Фріабіляторилопасні
D              Лабораторні ідентифікатори 
E              Мікроскоп  При виготовленні таблеток необхідно проводити постадійний контроль якості, для визначення гранулометричного складу застосовують стандартний набір сит.
 
 
 
 
 
 
 
Вірна відповідь: В
59 У процесі виготовлення фіто- та органопрепаратів використовують різні види сушарок. Яку сушарку найбільш доцільно використовувати для сушіння
              термолабільних сполук?  
A              Ліофільна сушарка
B              Валкова сушарка 
C              Стрічкова сушарка 
D              Сушильна шафа
E              Барабанна сушарка                Для сушіння фіто- та органопрепаратів, які містять термолабільні діючи речовини , для попередження руйнування відповідних сполук доцільно застосовувати ліофільну сушарку.
 
 
 
 
 
Вірна відповідь: А
60 На фармацевтичному підприємстві застосовується різні типи сушарок. Які сушарки належать до типу контактних?  
A              Повітряно-циркуляційні сушарки
B              Стрічкові сушарки 
C              Валкові сушарки
D              Пневматичні сушарки 
E              Розпилюючі сушарки  До сушарок контактного типу відносяться валкові сушарки
 
 
 
 
 
Вірна відповідь: С
61
  У фармацевтичному виробництві сировинні матеріали підлягають подрібненню. Яке обладнання використовується для тонкого подрібнення лікарських речовин? 
A              Дезінтегратор, молоткові млини 
B              Валковий подрібнювач 
C              Барабанні млини 
D              Бігуни 
E              Вібраційні млини 
  Для тонкого подрібнення лікарських речовин у фармацевтичному виробництві застосоаують молоткові млини,дезінтегратор
 
 
 
 
Вірна відповідь: А
62 При виготовленні таблеток застосовують допоміжні речовини в різних кількостях.
Вкажіть максимальну кількість аеросилу, яка регламентується ДФУ. 
A              10%
B              2\% 
C              3\% 
D              5\% 
E              1\%  Максимальну кількість аеросилу при виготовленні таблеток, згідно ДФУ поинна становити до 10%
 
 
 
Вірна відповідь: А
 
63
 
 
 
 
  При виготовленні таблеток застосовують різні види гранулювання. Вкажіть найбільш продуктивний метод  структурного гранулювання: 
A              Брикетування
B              Гранулювання в  дражувальному котлі
C              У псевдорозрідженому шарі.  
D              Гранулювання в  розпилювальних сушарках
E              Вологе гранулювання  в вертикальних грануляторах.   Найбільш продуктивний метод структурного гранулювання при виробництві таблеток-є гранулювання в псевдорозрідженому шарі.  
 
 
 
 
 
 
Вірна відповідь:С
64 Для виготовлення мікрокапсул застосовують різні методи. Вкажіть метод, який відноситься до фізико-хімічних. 
A              Проста  і складна коацервація. 
B              Метод диспергування в системі рідина – рідина.  
C              Міжфазна поліконденсація. 
D              Міжфазнаполімерізація. 
E              Метод дражування.  До фізико-хімічних методів виготовлення мікрокапсул відноситься проста і складна коацервація, яка основана на розділенні фаз і дозволяє включити у оболонку лікарську речовину в будь-якому агрегатному стані.
 
 
Відповідь : А
65 При оцінці якості желатинових капсул визначають розчинність. Вкажіть, в якому випадку серія вважається стандартною за вимогами ДФ України при визначенні цього показника.
A              Якщо за 15 хвилин в воді розчинилось не менше 80 \% діючої речовини
B              Якщо за 30 хвилин в воді розчинилось не менше 75% діючої речовини.
C              Якщо за 30 хвилин в воді розчинилось не менше 85% діючої речовини і не більше
              100%.
D              Якщо за 45 хвилин в воді розчинилось не менше 85\% діючої речовини.  
E              .  Якщо за 45 хвилин в воді розчинилось не менше 75% і не більше 115% діючої речовини. Згідно з вимогами ДФУ, якщо не має інших вказівок, желатинові капсули витримують випробовування на розчинність. Якщо за 45 хвилин в воді розчинилось не менше 75% і не більше 115% діючої речовини.
 
 
 
Вірна відповідь:Е
66 Ампульний цех підприємства випускає розчини для ін’єкцій. Вкажіть, які фільтри застосовують для стерильного фільтрування розчинів для ін’єкцій. 
A              Мембранні і глибинні фільтри. 
B              Друк-фільтр. 
C              Нутч-фільтр. 
D              Фільтр ХНІХФІ. 
E              Рамний фільтр-прес.  Для стерильного фільтрування розчинів для ін’єкцій застосовують мембранні і глибинні фільтри з розміром пор який має затримувати мікроорганізми.
 
 
Вірна відповідь: А
67 Розчини для ін’єкцій солей слабких кислот і сильних основ потребують стабілізації. Вкажіть, які стабілізатори використовують для цих розчинів.  
A              Трилон Б
B              0,1 М розчин кислоти   хлоридної. 
C              0,1 М розчин натрію гідрооксиду
D              Аскорбінова кислота. 
E              Бутилокситолуол.  Розчини для ін’єкцій солей слабких кислот і сильних основ легко піддаються гідролізу, що прводить к утворенню важкорозчинних сполук, що неприпустимо для ін’єкційних розчинів.Для попередження гідролізадодають 0,1 М розчин натрію гідрооксиду
 
 
Вірна відповідь:С
68 На фармацевтичному підприємстві виготовляють очні краплі в полімерних контейнерах. Вкажіть метод стерилізації  крапель в шприц-тюбиках. 
A              Радіаційна стерилізація.
B              Газова стерилізація
C              Стерилізація фільтруванням. 
D              Сухожарова стерилізація.
E              Автоклавування. Для стерилізації обєтів в полімерній упаковці застосовують  суміш етиленоксида і СО2,перевага данного методу полягає у проникності газів через полімерну упаковку.
 
 
Вірна відповідь: В
69 На фармацевтичному підприємстві виготовляють супозиторії. Вкажіть, який метод найбільш оптимально використовувати для виготовлення супозиторіїв в промислових умовах: 
A              Пресування
B              Викачування 
C              Виливання в форми 
D              Штампування 
E          Ліофілізації Найбільш оптимальним методом для виготовлення суппозиторіїв в промислових умовах є метод виливання, оскільки мае ряд переваг: висока продуктивність, гігієнічність, економічність,упаковка служить формою для суппозиторіїв.
 
 
 
Вірна відповідь С
70 Одним із типів покриттів таблеток є энтеросолюбильні оболонки. Вказати місце їх розчинення:A в кишечникуB в шлункуC в ротовій порожниніD в прямій кишціE в піхві Процес розчинення ентеросолюбильних оболонок в організмі обумовлен впливом на них комплексу ферментів і різних солюбілізуючих речовин, які містяться в кишковому соці.Вірна відповідь: А 
71 Одним із продуктів таблеточного цеху фармацевтичного підприємства є драже. В чому полягає технологія приготування данної ЛФA формування зволоженої маси тонко подрібнених лікарських і допоміжних речовин.B багатократне нашарування таблеток оболонкамиC багатократне нашарування допоміжних речовин на гранули з лікарським речовинамиD багатократне нашарування речовин на цукрові гранули
Е. багатошарове сухе пресування допоміжних речовин на гранули з лікарським речовинами Згідно з визначенням драже-це тверда дозована форма для внутрішньо вживання, яка отримується шляхом багаторазового нашарування лікарських і допоміжних речовин на цукрові гранули.Вірна відповідь: Д
72 На фармацевтичному підприємстві виготовляють різні типи таблеток. Вкажіть структуру каркасних таблеток. 
A              Сітчаста матриця, в яку включена лікарська речовина 
B              Таблетки, покриті плівковою оболонкою 
C              Таблетки, покриті  жиророзчинною оболонкою 
D              Таблетки з дражированою оболонкою 
E              Дисперсії лікарських речовин в поліетилені  В основу структури каркасних таблеток згідно ДФУ лежить сітчаста матриця, в яку включена діюча речовина.
 
 
 
 
Вірна відповідь:А
73 Якість таблеток оцінюють за різними показниками. Вкажіть прилади, які застососвують для визначення розчинення таблеток. 
A              Кошик, що хитається
B              Прилад з кошиком, проточний прилад 
C              Прилад з  лопаттю; кошик, що хитається 
D              Проточний прилад  
E              Прилад з кошиком, прилад з лопаттю, проточний прилад  Для визначення розчинності таблеток згідно ДФУ можуть використовувати прилад з кошиком, проточний прилад, прилад з лопаттю.
 
 
 
 
Вірна відповідь:Е
74 Якість таблеток оцінюють за різними показниками. Вкажіть прилад, який застососвують для визначення розпадання таблеток. 
A              Кошик, що хитається 
B              Проточний прилад 
C              Прилад ХНІХФІ 
D              Прилад з лопаттю  
E              Фріабілятор Прилад, що застосовуеться для проведення тесту, щодо визначення розпадання таблеток носить назву кошик,що хитаеться.
 
 
 
Вірна відповідь: А
75 При визначенні технологічних властивостей порошків визначають сипкість. Вкажіть, за допомогою яких приладів визначають цей показник. 
A              Фріабілятор
B              Набір сит 
C              Дезінтегратор 
D              Вібраційна лійка 
E              Дисмембратор При визначенні технологічних властивостей порошків визначають сипкість, для визначення даного показника згідно ДФУ застосовують вібраційну лійку.
 
 
 
 
Вірна відповідь:Д
76 На фармацевтичному підприємстві планується випуск  суспензій. Вкажіть апаратуру,               яку можна застосувати для одночасного диспергування і гомогенізації гетерогенних систем. 
A              Роторно-пульсаційний апарат 
B              Пропелерні мішалки 
C              Реактор-змішувач 
D              Змішувач з лопатевими мішалками 
E              Дезінтегратор  Для виробництва суспензій для одночасного диспергування і гомогенізації можна застосовувати роторно-пульсаційний апарат, що досягаеться шляхом інтенсивного механічного впливу на частинки дисперсної фази, яке викликае турбулізацію і пульсацію суміші.
 
 
Вірна відповідь:А
77 При виробництві аерозолів застосовують пропеленти. Вкажіть, яку роль відіграють пропеленти в аерозолях. 
A              Диспергатори
B              Розчинники для лікарських речовин 
C              Стабілізатори 
D              Емульгатори 
E          Створюють тиск в упаковці  Ваєжливе значення для видачі аерозольного продукта мають євакуюючі гази, за допомогою яких всередині упаковки створюеться тиск, ці гази називають пропіленами.
 
 
Вірна відповідь:Е
78 Який принцип дії апарата Сокслета при отриманні екстрактів?A Многократна циркуляція экстрагента через сировинуB Молекулярна дифузія экстрагента в статичних умовахC Використання псевдорозрідженняD Вплив ультразвукуEПротитечійна екстракція В основі роботи апарату Сокслета лежить принцип багаторазової циркуляції екстрагента через сировину.Вірна відповідь: А
 
79               До складу аерозолів входять діючі компоненти, розчинники, пропеленти. Які з нижче перерахованих речовин використовуються в якості пропелентів? 
A              фреон 11, оксид вуглецю, пропан-бутан 
B              ізопропілмірістат, неон, оксид сірки 
C              пропіленглікольмоностеарат, аргон, гелій 
D              лінетол, мірістинова кислота, бензокаін
E              сірководень, водень, триетаноламін В якості пропіленів, які використовуються при виробництві аерозолів зокрема можна віднести фреон 11, оксид вуглецю, пропан-бутан 
 
 
 
Вірна відповідь: А
80 Ефективність аерозольної терапії в значній мірі визначається розміром частинок дисперсної фази. Від чого залежить розмір аерозольних частинок одержаних при розпиленні вмісту аерозолю: 
A              фракційного складу, методу заповнення контейнеру 
B              ступеня подрібнення, об‘єму контейнера 
C              однорідності системи, швидкості розпилення 
D              процентного вмісту твердої фази, температури заповнення  
E              діаметру вихідного отвору, тиску насиченої пари пропеленту Розмір аерозольних частинок одержаних при розпиленні вмісту аерозолю залежить від діаметра вихідного отвору розпилювальної головки та тиску насиченої пари пропілен та.
 
 
Вірна відповідь:Е
81 В цеху по виробництву стерильних лікарських форм необхідно вибрати метод стерилізації очних крапель для одержання лікарської форми з термолабільних речовин. Який із перерахованих методів є найбільш оптимальним в даному випадку: 
A              Додавання аскорбінової кислоти
B              Термічна стерилізація 
C              Стерильна фільтрація
D              Заповнення в середовищі інертного газу  
E              Використання полімерних упаковок  Для стерилізації очних крапель для одержання лікарської форми з термолабільних речовин доцільно використовувати стерильну фільтрацію з використанням глибинних та мембраних фільтрів.
 
 
 
 
Вірна відповідь:С
82 Вкажіть назву готової лікарської форми, яка являє собою желатинові капсули, заповнені мікрогранулами.
A              тубатина
B              спансула
C              перли 
D              таблетки типу “ОРОС” 
E              мікрокапсула Згідно ДФУ  тверді желатинові капсули, заповнені мікрокапсулими з жировою оболонкою називаються спансулами.
 
 
 
Вірна відповідь: В
83 На фармацевтичному підприємстві у дражувальному котлі проводять багаторазове нашарування лікарських і допоміжних речовин на цукрові гранули. Яка називається готова лікарська форма? 
A              драже 
B              дражовані таблетки 
C              мікрокапсули
D              медули
E              гранули  Згідно ДФУ тверда дозована форма для внутрішнього застосування, яка виготовляеться шляхом багаторазового нашарування лікарських і допоміжних речовин на цукрові гранули є драже
 
 
 
Вірна відповідь: А
84 Які антиоксиданти використовуються для стабилизації олійних розчинів для парентерального введення:A трилон Б, ЕДТА, БОТB твін-80, кверцитин, пропілгаллатC токоферол, бутилокситолуол, бутилоксианізолD Спен-20, ПЕО-400, ПЕО-1500E аминофенол, параамінофенола, хлорбутанол Для стабілізації олійних розчинів для парентерального введения використовують токоферол, бутилокситолуол, бутілоксіанізол та інші стабілізаториВірна відповідь: С 
85 Які розчини підлягають спеціальній очистці  при відсутності сорта "для ін'єкцій"A желатин, новокаїн, натрія сульфітB гексаметилентетрамін, новокаїнC натрія нітрит, ерготал, кальцію хлоридD аскорбінова кислота, анальгінE магнію сульфат, кальцію хлорид, глюкоза Підлягають спеціальній очистці  при відсутності сорта "для ін'єкцій"згідно ФС магнію сульфат, кальцію хлорид, глюкоза, желатин, гексаметилентетрамін.Вірна відповідь: Е 
86 Вказати методи контроля розчинів для парентерального введенія на механічні включенняA візуально-оптичніB лінулюс-тестC амперметричні методиD гравіметричні методиE ЯМР та УФ-спектроскопія При контролі розчинів для парентерального введення на механічні включення для більш об'єктивної оцінки якості розчинів використовують візуально-оптичні методи засновані на використанні проекторів, збільшувальних лінз і т.д.Вірна відповідь: А 
87 Назвати фільтри,які використовуються для стерильної фільтрації розчинів для ін’єкцій A фільтри фірми "Мілліпор", "Владіпор"B фільтр "грибок"C фільтр ХНІХФІD фільтри з розміром пор 4,5-7 мкмE скляніфільтри з розміром пор 1,5-3 мкм Для стерильної фільтрації розчинів для ін’єкцій  використовують мембранні фільтри з сентитичних полімерів до них відносяться фільтри фірми "Мілліпор", "Владіпор"Вірна відповідь: А 
88 Які змішувачі відносяться до типу змішувачів з обертовим корпусом?A дисмембраторB червячно-лопатевий змішувач
C апарат з псевдорозрідженнямD кульові млиниE роторно-пульсаційний апарат До змішувачів з обертовим корпусом відносяться кульові млиниВірна відповідь: Д 
89 При пресуванні таблетки прилипають до прессінструменту.Вибрати причину прилипання із перерахованих:A внаслідок неоднорідності гранулятаB внаслідок надмірної вологості гранулята і тискуC незадовільна текучість гранулятаD висока питома платність порошківE таблетуемий порошок має кристали пластинчастої форми. Вологість вище оптимального рівня і тиску пресування призводить до прилипання таблетки до прессінструменту.Вірна відповідь: В 
90 Вибрати із запропонованих властивостей  ті, які відносяться до фізико-хімічних властивостей порошків (грануляту)?A розчинністьB пористістьC насипна массаD сила виштовхуванняE пресованність До фізико-хімічних властивостей порошків (грануляту) відноситься такий показник як розчинність.Вірна відповідь: А 
91 Вибрати плівкоутворюючі речовини для покриття таблеток, розчинних у шлунковому соці.A віскB спермацетC етилцелюлозаD фталати декстринаE желатин До плівко утворюючих речовин для покриття таблеток, розчинних у шлунковомусоці відноситься желатин.Вірна відповідь: Е 
92 До яких властивостей порошків відноситься насипна масаA хімічнимB технологічнимC фізичнимD фізико-хімічнимиE біологічним Насипна маса- маса одиниці об'єму вільно насипнного  порошкоподібного матеріалу і відноситься до технологічних властивостей.Вірна відповідь: В
93 Назвати одну з умов, необхідних для одержання таблеток методом прямого пресуванняA якщо насипна маса перевищує питому густину порошків.B пресована маса повинна бути багатокомпонентноюC повинна бути таблеточна машина подвійного пресуванняD при умовах наявності вакуума в матрицяхE пресуемі речовини повинні мати кристали ізодіаметричної форми Для одержання таблеток методом прямого пресування відноситься ізодіаметрина форма кристалів, хороша сипучість, пресуемість, низька адгезія до прес-інструменту.Вірна відповідь: Е 
94 З якою метою використовують вугілля активоване в процесі виробництва ін’єкційних розчинівA з метою очищення деяких ін’єкційних розчинівB для створення буферної системиC в якості антиоксидантаD для збільшення хімічної стійкості ампельного скла.E для зняття залишкової напруги З метою очищення деяких ін’єкційних розчинів від домішок використовують вугілля активоване оброблене соляною кислотою.Правильна відповідь: А
 
95 Які методи очищення витяжки використовують при виробництві настойок: 
A              Діаліз, відстоювання
B              Екстракційні методи очищення в системі рідина-рідина 
C              Денатурація, фільтрація, сорбція 
D              Відстоювання при температурі 8-10 С, фільтрація 
E              Заміна розчинника, відстоювання, фільтрація  Очищення проводять шляхом відстоювання при температурі не віще 10 С-для попередження повторного утворення осадку при подальшому зберіганні, далі фільтрують
 
 
Вірна відповідь Д
96 Розрихлювачі вводять до складу таблетуючих масс:A Для покращення смакових якостейB Для одержання таблеток певної массиC Для покращення процесса гранулюванняD Для полегшення виштовхування таблеток із матриціE з метою забезпечення швидкого механічного руйнування таблеток в рідкому середовищі Розпушувачі-група речовин, які вводять до складу таблеток з метою забезпечення швидкого механічного руйнування таблеток в рідкому середовищіВірна відповідь: Е
 
97 Процес нанесення оболонок на таблетки методом дражування складається з наступних стадій: 
A              Ґрунтування, нашаровування, згладжування і глянцювання
B              Обволікання, тістування, глянцювання
C              Ґрунтування, нашаровування і глянцювання
D              Ґрунтування, згладжування і глянцювання
E              Обволікання, згладжування і глянцювання Згідно з технологічним процесом виробництва оболонок на таблетки методом дражування складається з наступних стадій:  грунтування, нашаровування, згладжування і глянцювання.
 
 
 
Вірна відповідь : А
98 Яка марка скла повинна використовуватися для виготовлення ампул для розчину цианкобаламина 0,01 %:
A              нейтральне (НС-2)
B              світлозахисне нейтральне (СНС-1  )
C              нейтральне (НС-1) 
D              нейтральне (НС-2А) 
E              безборне (АБ-1)  Розчин цианокобаломіна потребує додаткового захисту, щодо впливуї світла,з цією метою ампули відповідного розчину виготовляються з марки скла СНС-1
 
 
Вірна відповідь:В
99 Здатність порошкоподібної маси висипатися з ємкості лійки або “текти” під силою               власної ваги і забезпечувати рівномірне заповнення матричного каналу називається: 
A              пресованістю
B              плинністю
C              гранулюванням; 
D              дражуванням; 
E          розпиленням.  Здатність порошкоподібної маси висипатися з ємкості лійки або “текти” під силою власної ваги і забезпечувати рівномірне заповнення матричного каналу називається плинністю
 
 
 
Вірна відповідь: В
100               Яких плівкових покриттів не існує? 
A              жиророзчинних; 
B              водорозчинних; 
C              розчинних в шлунковому соці; 
D              кишково-розчинних; 
E              нерозчинних.  Згідно з ДФУ не існує жиророзчинних плівкових покриттів.
 
 
 
 
Вірна відповідь :А
101               При оцінці якості капсул не визначають: 
A              однорідність дозування; 
B              середню масу; 
C              смак
D              швидкість розпадання; 
E              швидкість розчинення.  Згідно ДФУ при оцінці якості капсул не визначають ії смак
 
 
 
 
Вірна відповідь: С
102 Яка із стадій є останньою при приготуванні ін’єкційних розчинів: 
A              фільтрування;
B              стерилізація; 
C              маркування
D              якісний контроль; 
E           кількісний контроль Згідно з технологічним процесом виробництва ін’єкційних розчинів маркування являється останньою стадією виробництва.
 
 
Вірна відповідь:С
103 До ліпофільних суппозиторних основах відносяться:A Сплави гидрогенізованих жирівB поліетиленоксидні основиC желатин-гліцеринова основаD Колагенова основаE Мильно-гліцеринова основа Згідно прийнятої класіфікаціі суппозиторних основ сплави гідрогенізованих жирів відносяться до ліпофільних основВірна відповідь: А 
104 Показник, який дозволяє оцінити сумарний внесок  в осмотичний тиск розчина - це:A ІзоіонічностьB ІзогідрічностьC ОсмоляльністьD ІзовязкістьE апірогенність Згідно з визначенням: який дозволяє оцінити сумарний внесок  в осмотичний тиск розчина - це:- осмоляльність.Вірна відповідь: С 
105 При пресуванні таблетки прилипають до прессінструменту. У чому полягає технологічна помилка:A Недостататня кількість розбавлюючих речовинB Недостатня кількість речовин, що склеюютьC Недостатня кількість розрихлюючи речовин.D Недостатня кількість ковзких речовинE Недостатня кількість барвних речовин. Однією з причин прилипання таблеток до прессінструменту при пресуванні є недостатня кількість ковзких речовин.Вірна відповідь: Д
106 Вказати технологічні властивості таблеточної маси від яких головним чином залежить точність дозування при виробництві таблеток:A СипучістьB Відносна плотністьC Коеффіціент ущільненняD пресуемістьE ліофільність Сипкість є технологічною властивістю таблетуючої маси, від якої, головним чином,залежить точність дозування при виробництві таблетокВірна відповідь: А 
107 Гранулометричний розподіл часток пресуємого материала відноситься  до технологічних властивостей і позначається терміном:A істина щільністьB Насипна щільністьC Фракційний складD ПористістьE Сипучість Згідно з визначенням-гранулометричний розподіл часток пресованого матеріалу відноситься до технологічних властивостей і позначається терміном «фракційний склад».Вірна відповідь: с 
108 Отримання дражованних покриттів у таблетках здійснюють у наступних апаратах:A розпилювальних сушаркахB машин подвійного пресуванняC машини з потрійного пресуванняD апарату відцентрової діїE обдукторах Створення дражованих покриттів здійснюється в котлах або обдукторах.Вірна відповідь: Е 
109 Назвіть деталі таблеточної машини, що входять в поняття "прес-інструмент":A Завантажувальна воронка, матрицяB Нижній і верхній пуансони, матрицяC ворошитель , верхній пуансонD Живильник-дозатор, верхній і нижній пуансониE Матриця, ворошитель До деталей таблеточної машини, що входять в поняття прес-інструмент належить верхній і нижній пуансон, матриця.Вірна відповідь: В 
110 На фармацевтичному підприємстві виготовляють таблетки нітрогліцерину.Вкажіть, яким методом іх виготовляють:A Пресування з попереднім вологим гранулюваннямB Пряме  прессовання, без допоміжних речовин.C Пряме пресування з додаванням допоміжних речовинD ФормуванняE Пресування з попереднім сухим гранулюванням Таблетки нітрогліцерину виготовляють методом формування, так як при використанні тиску може статися вибух.Вірна відповідь: Д 
111 Який із вказаних методів наповнення ампул ін'єкційними розчинами дозволяє зберегти  капіляри від забруднення густими і в'язкимирозчинами?A Турбо-вакуумнийB ВакуумнийC ШприцевийD ПароконденсаціоннийE Продавлювання розчину Шприцевий метод наповнення ампул ін'єкційними розчинами дозволяє зберегти капіляри від забруднень їх густими і в'язкимиВірна відповідь: с 
112 За допомогою якого приладу визначають залишкову напругу в ампельному  склі?A Поляриськоп-поляриметрB СпектрофотометрC Адсорбційний мас-спектрографD Лазерний генераторE фотоелектроколориметр Залишкова напруга визначається поляризаційно-оптичним методом за допомогою апарата-поляриметра. Метод заснований на різниці ходу променів у випробуваному зразку.Вірна відповідь: А
 
113 Однією із операцій технологічного процеса виробництва розчинів для інєкцій є фільтрування.Які фільтри використовують для стерильної фільтрації
AНутч-фільтриB Фільтри-свічкиC Фільтр ХНІХФІ.D Друк-фільтри.E Фільтр-грибок Для стерильної фільтрації використовують мембранні та  глубинні фільтри, до останніх відносяться фільтри свічки
 
 
 
 
Правильна відповідь: В
114 Вказати з якої сировини отримають інсулін:A Щітоподібна залозаB Передня частка гіпофізаC Подшлункова залоза великої рогатої худоби та свинейD Кора наднирниківE Задня частка гіпофіза Сировиною для отримання інсуліну служить підшлункова залоза великої рогатої худоби і свиней.Вірна відповідь: c
 
115 Для видалення домішок з ін’єкційного розчину глюкози  проводять спеціальне
              очищення за допомогою таких речовин:
 
A              . *Адсорбцією домішок на вугіллі активованому 
 
B              . Додаванням гідроокису кальцію з наступною фільтрацією
 
C              . Додаванням кислоти хлористоводневої з наступною адсорбцією на вугіллі активованому
 
D              . Попереднє опрацювання вугіллям активованим із наступною стабілізацією
хлористоводневою кислотою
 
E. Додаванням оксиду заліза з наступною абсорбцією домішок на вугіллі активованому Для очищення розчину глюкози від домішок використовують вугілля активоване освітлююче  марки «А».
 
Вірна відповідь: А
116 Вкажіть тривалість настоювання при виробництві настойок методом мацерації:
 
A              . 3-4 години 
 
B              . 24 години 
 
C              . *7 діб 
 
D              . 14 діб 
 
E              . 1-2 доби  Метод мацерації у класичному вигляді передбачаю настоювання протягом 7 діб у темному місці при періодичному перемішуванні.
 
Вірна відповідь: С
117 У таблетковому цеху виготовляють таблетки методом формування. Вкажіть, який показник якості не визначають для цих таблеток
 
A. Розпадання 
 
B.* Механічна міцність 
 
C              . Розчинність 
 
D              . Кількісний вміст діючих речовин 
 
E              . Однорідність дозування  Таблетки одержані методом формування (тритураційні таблетки) не випробовують на механічну міцність (стираність, роздавлювання).
 
Вірна відповідь: В
118
  Якість густих екстрактів оцінюють за різними показниками. Вкажіть максимальний вміст вологи  в густих екстрактах згідно  вимог ДФ України.
 
A              . 5 % 
 
B              . 20 % 
 
C              . 10 % 
 
D              .* 25 %
 
E              . 100 %  Вміст вологи в густих екстрактах не має перевищувати 25 % від загальної маси екстракту.
 
Вірна відповідь: D
119 Якість розчинів для ін’єкцій в ампулах оцінюють за різними показниками. Вкажіть яку кількість ампул перевіряють на наявність механічних включень.
 
A.* 100 %
 
B              . 98 % 
 
C              . 95 % 
 
D              . 90 % 
 
E              . 50 %  Контролю на наявність механічних включень підлягають всі ампули в серії.
 
Вірна відповідь: A
120
 
 
 
 
  Якість розчинів для ін’єкцій в ампулах оцінюють за різними показниками. Вкажіть, яку кількість ампул перевіряють при визначенні якості запаювання (герметичності):
 
A. 50 % 
 
B              . 97 % 
 
C              . 80 % 
 
D              . 75 % 
 
E              .* 100 % Контролю на герметичність підлягають всі ампули в серії.
 
Вірна відповідь: E
121 У фітохімічному цеху підприємства виготовляють соки свіжих рослин. Вкажіть, які машини використовують для подрібнення рослинної сировини.
 
A              . Дезінтегратор. 
 
B              .Траворізки
 
C              . Коренерізки
 
D              . Кулькові млини
 
E.* "Волчкові " подрібнювачі Для подрібнення свіжої лікарської сировини в технології одержання соків використовують машини – вовчки.
 
Вірна відповідь: E
122 У хімічному цеху виготовляють спиртовий розчин кислоти борної. Вкажіть, які фільтри використовують для фільтрування цього розчину: 
 
A              . Нутч-фільтри  
 
B              . Паперові фільтри 
 
C              .* Друк-фільтри 
 
D. Фільтри-мішки 
 
E. Мембранні фільтри  Для фільтрування спиртових розчинів використовують закриті нутч-фільтри закритого типу, до яких відноситься друк-фільтр.
 
Вірна відповідь: C
123 У фітохімічному цеху підприємства виготовляють екстракційні препарати. Вкажіть, з якою метою застосовують екстракти-концентрати. 
 
A              . Як готові лікарські засоби 
 
B              .* Для швидкого приготування настоїв і відварів в аптечній практиці 
 
C              . Для приготування настойок 
 
D.Для приготування сухих екстрактів 
 
E. Для приготування густих екстрактів  Екстракти-концентрати одержують на фармацевтичних підприємствах. В якості екстрагенту використовують спирт низької концентрації (20-40 %) з метою наближення концентратів по складу екстрактивних речовин до водних витягів, які одержують в аптеках. Оскільки екстракти-концентрати використовують з метою швидкого приготування настоїв та відварів в аптечній практиці.
 
Вірна відповідь: B
124
  На фармацевтичному підприємстві виготовляють таблетки нітрогліцерину. Вкажіть вірну послідовність технологічних стадій і операцій при виробництві даних таблеток.
 
A              .* Допоміжні роботи, змішування сухих порошків, зволоження суміші зв’язуючими рідинами, втирання вологої маси в перфоровані пластини, виштовхування втертої маси пуансонами, висушування таблеток, стандартизація, фасування, упакування.  
 
B              . Змішування сухих порошків, зволоження суміші зв’язуючими рідинами, формування таблеток, стандартизація, фасування 
 
C              . Допоміжні роботи, змішування сухих порошків, протирання вологої маси через
гранулятор, таблеткування, стандартизація, фасування, упакування
 
D              . Зволоження суміші зв’язуючими
рідинами, втирання вологої маси в перфоровані пластини, таблеткування, стандартизація,  упакування  
 
E              . Допоміжні роботи, гранулювання, таблеткування, стандартизація, фасування, упакування   Таблетки нітрогліцерину на фармацевтичних підприємствах виготовляють методом формування, що включає стадії наступні стадії: допоміжні роботи, змішування сухих порошків, зволоження суміші зв’язуючими рідинами, втирання вологої маси в перфоровані пластини, виштовхування втертої маси пуансонами, висушування таблеток. стандартизація, фасування, упакування.
 
Вірна відповідь: A
              125
  У таблетковому цеху виготовляють тритураційні таблетки методом формування. Вкажіть, які показники якості не визначають для даних таблеток.
 
A. Однорідність вмісту 
 
B. Розпадання і розчинення 
 
C. Однорідність дозування 
 
D              .* Стирання таблеток і стійкість до роздавлювання  
 
E. Мікробіологічну чистоту  Таблетки одержані методом формування (тритураційні таблетки) не піддають випробуванню на механічну міцність (стираність та роздавлювання)
 
Вірна відповідь: D
126
  При виробництві таблеток застосовують різні види допоміжних речовин. Вкажіть, які речовини застосовують для покриття, розчинного у кишечнику. 
 
A. Бензиламіно-, диетиламінобензилцелюлоза, п-амінобензоат               
 
B. Поліетиленоксид, полівінілпіролідон, метилцелюлоза 
 
C.* Ацетилфталілцелюлоза, шелак, казеїн 
 
D              . Етилцелюлоза, моналаурат поліетиленсорбіту, поверхнево-активні речовини 
 
E              . Поліетиленоксид, амінобензоат, шелак,  З метою одержання кишковорозчинніх покриттів  в якості плівкоутворювачів використовують речовини природного походження (шелак, карнаубський віск, казеїн, кератин, парафін, церезин, спермацет, етиловий спирт) та синтетичного походження (стеаринова кислота в поєднанні з жирами і жовчними кислотами, бутилстеарат, фталати декстрину, моносукцинати ацетил-, метилфталілцелюлози)
 
Вірна відповідь: C
127 На фармацевтичному підприємстві виготовляють таблетки. Вкажіть час розпадання таблеток, не покритих оболонкою. 
 
A              . не більше 5 хвилин 
 
B. * не більше 15 хвилин 
 
C              . не більше 10 хвилин 
 
D. не більше 20 хвилин 
 
E. не більше 30 хвилин  Відповідно до ДФУ час розпадання таблеток не покритих оболонкою не має перевищувати 15 хв.
 
Вірна відповідь: B
128
  На фармацевтичному підприємстві випускають порошки. Вкажіть апаратуру, яку застосовують для фасування порошків. 
 
A. Тубонаповнювальні дозувальні машини 
 
B              . Дезінтегратори 
 
C. Дисмембратори 
 
D. Шнекові і порневі дозувальні машини 
 
E.* Шнекові і вакуумні дозатори На фармацевтичних підприємствах для фасування порошків використовують у переважній більшості шнекові і вакуумні дозатори, у зв’язку з їх простотою конструкції та експлуатації, низькою похибкою у дозуванні, що не перевищує 3 %.
 
Вірна відповідь: E
129               Якість сухих екстрактів оцінюють за різними показниками. Вкажіть вміст вологи  в сухих екстрактах згідно до вимог ДФ України. 
 
A. 95 % 
 
B. 25 % 
 
C              . 20 % 
 
D. 75 % 
 
E              .* 5 % Вміст вологи у сухих екстрактах не має перевищувати 5 % від загальної маси екстракту.
 
Вірна відповідь: E
130
  При виробництві ампул підбирають скло з необхідною термостійкістю. Вкажіть, що
забезпечує дана властивість ампульного скла, щоб ампули відповідали вимогам
нормативно-технічної документації.  
 
A.* Витримування різких коливань температури    
 
B              . Легке розрізання капілярів   
 
C. Якісне запаювання ампул   
 
D. Витримування навантаження в процесі виробництва і транспортування 
 
E. Можливість захисту світлочутливих речовин    Оскільки ін’єкційні препарати у процесі свого виробництва піддаються термічній стерилізації, до ампульного скла висувається вимога термічної стійкості. Вона необхідна для того, щоб ампули витримували різкі коливання температури і не руйнувались.
 
Вірна відповідь: A
132 Ампульний цех підприємства випускає розчин глюкози. Вкажіть, від яких домішок очищають глюкозу при відсутності сорту „для  ін’єкцій.  
 
A              . від пірогенних і білкових речовин 
 
B. від сульфатів і зіліза 
 
C. від марганцю і заліза 
 
D              .* від пірогенних та барвних речовин
 
E. від домішок білкової природи і барвних речовин  Розчин глюкози піддають очищенню від барвних та пірогенних речовин.
 
Вірна відповідь: D
133 В ампульному цеху виготовляють розчини для ін’єкцій. Вкажіть, до якої групи розчинів відноситься розчин аскорбінової кислоти для ін’єкцій: 
 
A. Розчини солей, які утворені слабими основами і сильними кислотами 
 
B              . Розчини речовин, які не підлягають тепловій стерилізації  
 
C              .* Розчини, які  легко окислюються  
 
D              . Розчини солей, які утворені сильними основами і слабими кислотами 
 
E. Розчини речовин, які потребують спеціальної очистки  Розчин кислоти аскорбінової відноситься до розчинів, що легко окислюються
 
Вірна відповідь: C
134 В ампульному цеху виготовляють розчини для ін’єкцій. Вкажіть, до якої групи розчинів відноситься розчин еуфіліну для ін’єкцій. 
 
A. Розчини речовин, які  легко окислюються 
 
B.* Розчини, які не підлягають тепловій стерилізації 
 
C. Розчини солей, які утворені слабими основами і сильними кислотами 
 
D. Розчини солей, які утворені сильними основами і слабими кислотами 
 
E. Розчини речовин, які потребують спеціальної очистки  Еуфілін відноситься до термолабільних речовин. У його розчині під впливом температури відбувається процес гідролізу, який призводить до втрати доброякісності розчину.
 
Вірна відповідь: B
135 Фітохімічний цех підприємства виготовляє біогенні стимулятори з різних видів               сировини. Вкажіть препарати біогенних стимуляторів, які одержують із мінеральних джерел:    
 
A.* Пелоідин, гумізоль, торфот, ФіБС для ін’єкцій 
 
B. Екстракт алое рідкий, лінімент алое, сік алое, біосед 
 
C. Скловидне тіло, завис плаценти для ін’єкцій, плазмол, солкосерил 
 
D. Екстракт алое рідкий, лінімент алое, плазмол 
 
E. Пелоідин, гумізоль, торфот, плазмол, солкосерил  До препаратів біогенних стимуляторів мінерального походження відносяться: пелоідин, гумізоль, торфот, ФіБС для ін’єкцій 
 
Вірна відповідь: A
136 Фітохімічний цех підприємства виготовляє біогенні стимулятори з різних видів               сировини. Вкажіть препарати біогенних стимуляторів тваринного походження.   
 
A              . Пелоідин, гумізоль, торфот, ФіБС для ін’єкцій  
 
B. Екстракт алое рідкий, лінімент алое, сік алое, біосед 
 
C.* Скловидне тіло, завис плаценти для ін’єкцій, плазмол, солкосерил 
 
D. Екстракт алое рідкий, лінімент алое, плазмол 
 
E. Пелоідин, гумізоль, торфот, плазмол, солкосерил  До препаратів біогенних стимуляторів тваринного походження відносяться:
скловидне тіло, завис плаценти для ін’єкцій, екстракт плаценти для ін’єкцій, плазмол, солкосерил, аміоцен, аміоцен для ін’єкцій, полібіолін, актовегін, апілак, прополіс. 
 
Вірна відповідь:C
137 Фітохімічний цех підприємства виготовляє біогенні стимулятори з різних видів               сировини. Вкажіть препарати біогенних стимуляторів рослинного походження:  
 
A. Скловидне тіло, завис плаценти для ін’єкцій, сік алое, біосед 
 
B. Екстракт алое рідкий, пелоідин, сік алое, біосед 
 
C. Пелоідин, гумізоль, торфот, ФіБС для ін’єкцій  
 
D.* Екстракт алое рідкий, лінімент алое, сік алое, біосед 
 
E. Пелоідин, гумізоль, торфот, плазмол, солкосерил  До препаратів біогенних стимуляторів рослинного походження відносяться:
екстракт алое рідкий, лінімент алое, сік алое, біосед.
 
Вірна відповідь:D
138 На фармацевтичному підприємстві виготовляють водні розчини. Вкажіть розчин, який виготовляють шляхом хімічної взаємодії речовин та електрохімічним методом. 
 
A              . Розчин калію аресеніту 
 
B. Розчин розчин свинцю гідроксоацетату 
 
C. Розчин  кальцію гідроксиду 
 
D. Розчин полівінілового спирту 
 
E.* Розчин алюмінію гідроксоацетату  Розчин алюмінію гідроксоацетату одержують у дві стадії методом хімічної взаємодії. На першій стадії одержують алюмінію гідроксид. На другій стадії розчин алюмінію гідроксиду обробляють 30 % розчином кислоти оцтової.
Даний препарат одержують також  електрохімічним методом, який базується на узагальненій реакції.
 
Вірна відповідь:E
139 На фармацевтичному підприємстві виготовляють сиропи. Вкажіть, з якою метою застосовують солодковий сироп. 
 
A              . Як послаблюючий засіб   
 
B. Як смаковий сироп 
 
C.* Як відхаркуючий і легкий послаблюючий засіб 
 
D .При гіпо- та авітамінозах С в дитячій практиці 
 
E. При анеміях  Солодковий сироп у медичній практиці використовується, як відхаркуючий і легкий послаблюючий засіб 
 
Вірна відповідь:C
140 Вкажіть, з якою метою використовують наповнювачі у виробництві таблетокA.* Для забезпечення певної маси таблеток 
B. Для забезпечення стабільності таблеток 
C. Для таблетування сильнодіючих речовин 
D. Для забезпечення механічної міцності 
E. Для надання таблеткам певних властивостей Наповнювачі у виробництві таблеток використовують з метою надання таблеткам необхідної маси при малій кількості діючих речовин.
 
Вірна відповідь:A
141 Вкажіть технологічний прийом при якому у виробництво повертається частинацінного екстрагента з відпрацьованої сировини 
A. Екстрагування
 
B.* Рекуперація 
C. Реперколяція 
D. Ректифікація 
E. Регенерація Рекуперація – це процес повернення назад у виробництво з відпрацьованої сировини цінних екстрагентів 
 
Вірна відповідь: В
142 Який нормативно-технічний документ встановлює вимоги до якості  лікарського
засобу або лікарської рослинної сировини, затверджений на обмежений термін. 
 
A. Державний стандарт (ДСТУ) 
 
B. Технологічний промисловий регламент (ТПР) 
 
C. Фармакопейна стаття (ФС) 
 
D.* Тимчасова фармакопейна стаття (ТФС) 
 
E. Галузевий стандарт (ГСТУ)  Тимчасова фармакопейна стаття – це нормативний документ, який встановлює вимоги до лікарського засобу, його упаковки, умов та терміну зберігання, затверджений на обмежений термін.
 
Вірна відповідь: D
143 Якими методами проводять визначення спирту в настойках: 
 
A              . За допомогою спиртоміра й ареометра. 
 
B. Дистиляційний, біологічний. 
 
C. Хімічний, біологічний. 
 
D. По температурі кипіння. 
 
E.* Дистиляційний, по температурі кипіння ДФУ пропонує проводити визначення концентрації спирту в настойках дистиляційним методом, або за температурою кипіння.
 
Вірна відповідь: E
144 Скільки об’ємних частин рідкого екстракту-концентрату одержують з однієї вагової  частини лікарської рослинної сировини? 
 
A. 1,0 
 
B. 0,5 
 
C.* 2,0 
 
D. 10,0 
 
E. 5,0  Рідкі екстракти-концентрати готують у співвідношенні 1:1. Тому з однієї вагової  частини лікарської рослинної сировини буде одержано одну вагову частину екстракту.
 
Вірна відповідь: C
145 Для таблеток, покритих оболонкою, який якісний параметр не визначається? 
 
A              . Розчинність. 
 
B.* Міцність на стирання
 
C. Здатність до розпаду. 
 
D. Середня маса і відхилення від неї. 
 
E. Однорідність дозування Для таблеток покритих оболонкою не визначають міцність на стирання.
 
Вірна відповідь: B
146 Із запропонованих методів нанесення покриттів на таблетки виберіть напресовані: 
 
A. Нанесення покриття у псевдозжиженому шарі. 
 
B. Нарощування в дражувальному котлі-обдукторі. 
 
C. Нанесення покриття в установці відцентрової дії. 
 
D              .* Використання машин подвійного пресування. 
 
E. Нанесення покриття в абдукторах.  З метою одержання напресованих покриттів використовують
 
Вірна відповідь: D
147 На стадії підготування ампул до наповнення  назвіть основні операції: 
 
A              .* Розкриття ампул, відпал ампул, зовнішнє і внутрішнє  миття ампул, сушіння і стерилізація, оцінка якості.
 
B. Миття ампул, сушіння і стерилізація ампул, оцінка якості. 
 
C. Розкриття ампул, миття ампул, сушіння, визначення термічної і хімічної стійкості  скла, віджиг ампул. 
 
D. Розкриття ампул, миття і сушіння ампул, визначення глибини розрідження. 
 
E              . Розкриття ампул, миття  внутрішніх і зовнішніх поверхонь, сушіння, зняття
залишкової напруги.  Підготовка ампул до наповнення складається з таких основних стадій: розкриття ампул, відпал ампул, зовнішнє і внутрішнє  миття ампул, сушіння і стерилізація, оцінка якості.
 
Вірна відповідь: A
148 Які методи застосовують при наповненні ампул ін’єкційними розчинами? 
 
A.* Вакуумний, шприцевий, пароконденсаційний. 
 
B. Камерний, вакуумний, шприцевий. 
 
C. Вихровий, вакуумний. 
 
D. Ультразвуковий, вібраційний, шприцевий. 
 
E. Ультразвуковий, вихровий.  На даний час розрізняють три основних методи наповнення ампул ін’єкційними розчинами: вакуумний, шприцевий та параконденсаційний.
 
Вірна відповідь: A
149 Дайте визначення лікарської форми тубатіни: 
 
A              . Тверді капсули з кришечкою, наповнені мікро- капсулами. 
 
B. Капсули сферичної форми, отримані методом занурення. 
 
C. Капсули яйцеподібної форми, отримані методом пресування. 
 
D.* М’які капсули з подовженою шийкою. 
 
E. М’які ректальні капсули у формі витягнутої краплі.  Тубатини – це м’які капсули з подовженою шийкою, призначені для використання в основному у дитячій практиці.
 
Вірна відповідь: D
150 Яка із запропонованих лікарських форм випускається промисловістю в гранулах? 
 
A              . Діазолін; 
 
B.* Плантаглюцид; 
 
C. Мукалтін; 
 
D. Ревіт; 
 
E. Лінкоміцину гідрохлорид.  Із перерахованих лікарських засобів у гранулах випускаються тільки Плантаглюцид.
 
Вірна відповідь: B
151 Сиропи, що не містять діючих речовин використовується у промисловому виробництві в якості: 
 
A. Як стабілізатори; 
 
B              . Як розчинники для приготування рідких лікарських форм; 
 
C. Як основа для приготування неводних лікарських форм; 
 
D              . Як емульгатори; 
 
E              .* Корегуючих речовин, як склеюючі та загущуючі;  Розрізняють смакові та лікарські сиропи. Смакові сиропи не містять діючих речовин та використовуються для корекції неприємного смаку у ЛЗ. Вони можуть виконувати також функцію зв’язуючих та згущуючих речовин
 
Вірна відповідь: E
152 Для приготування олії шипшини у промислових умовах як сировину використовують: 
 
A              . Сухі цілі плоди шипшини; 
 
B              . Свіжі плоди шипшини;  
 
C              .* Сухе насіння плодів шипшини звільнених від м’якоті; 
 
D              . Сухі подрібнені плоди шипшини; 
 
E              . Плоди та квіти шипшини.  Сировиною для одержання олії шипшинової слугує сухе насіння плодів шипшини звільнене від м’якоті.
 
Вірна відповідь: C
153 Які з очних лікарських форм готують тільки у промисловому виробництві? 
 
A              . Очні примочки
 
B              . Очні мазі;  
 
C. Очні краплі; 
 
D              .* Очні вставки  ;  
 
E              . Очні промивання. Очні вставки не належать до екстемпоральних лікарських форм і готуються тільки в умовах промислового виробництва.
 
Вірна відповідь: D
154 На фармацевтичному підприємстві одним із методів стерилізації термолабільних
речовин є метод тиндалізації. Вкажіть у чому полягає суть даного методу? 
 
A              . Стерилізація сухим жаром при 180-200 ºС тривалий час; 
 
B              . Автоклавування при температурі 119-121 ºС і тиском 1,0-1,1 атм; 
 
C              . Стерилізація при 100 ºС текучою парою; 
 
D.* Триразове нагрівання розчину до 40-60 ºС із перервами на добу для термостатування; 
 
E              . Стерилізація струмом високої та надвисокої частоти.  Метод тиндилізації передбачає триразове нагрівання розчину, що підлягає стерилізації, до температури 40-60 ºС із перервами на добу для термостатування; 
 
Вірна відповідь: D
155 Таблетки, які отримують формуванням зволожених мас називаються: 
 
A. Таблетками покритими оболонками; 
 
B              .* Тритураційними таблетками; 
 
C              . Шипучими таблетками; 
 
D              . Таблетками з плівковим покриттям. 
 
E              . Таблетками з модифікованим вивільненням.  Тритураційні таблетки одержують методом формування зволожених мас.
 
Вірна відповідь: B
156 Вкажіть спосіб застосування oriblettae – таблеток: 
 
A. Для приготування розчинів. 
 
B              . Сублінгвально; 
 
C              . Для імплантацій; 
 
D              . Вагінально; 
 
E              .* Перорально;  Таблетки можуть бути класифіковані в залежності від способу застосування на декілька груп. Оriblettae – таблетки призначені для перорального застосування.
 
Вірна відповідь: E
157 Однією з нових лікарських форм промислового виробництва, що використовується в дитячій практиці та призначені для маленьких дітей, які не вміють ковтати таблетки є:
               
A. Драже 
 
B              .* Тубатини 
 
C              . Спансули
 
D              . Медули 
 
E              . Гранули  Тубатини – м’які капсули з подовженою шийкою, призначені для застосування у дитячій практиці.
 
Вірна відповідь: B
158 На фармацевтичному підприємстві виготовляють олію камфорну для зовнішнього застосування. Вкажіть, яку олію використовують в якості розчинника. 
 
A.* Соняшникову  
 
B              . Персикову 
 
C              . Вазелінову  
 
D. Оливкову  
 
E              . Сливову  В якості розчинника в технології розчину олії камфорної використовують олію соняшникову.
 
Вірна відповідь: A
159 На фармацевтичному підприємстві виготовляють мазі. Вкажіть, на якій основі виготовляють мазь сірчану просту. 
 
A. На ланоліні 
 
B              . На вазеліновій 
 
C. На основі „для очних мазей” 
 
D              .* На емульсійній 
 
E. На поліетиленгліколевій  На фармацевтичних підприємствах мазь сірчану просту готують на основі Кутумової (емульсійна основа).
 
Вірна відповідь: D
160 Нормативний документ, в якому встановлені вимоги до конкретної продукції та послуг, і що регулює відносини між постачальником і споживачем. Який термін відповідає даному визначенню? 
 
A. Технічний регламент; 
 
B              . Стандарт; 
 
C              .* Технічні умови; 
 
D              . Технологічний регламент; 
 
E. Методичні вказівки.  Технічні умови – це  нормативний документ, що встановлює вимоги до конкретної продукції чи послуг і регулює відносини між постачальником та споживачем.
 
Вірна відповідь: C
161 Допоміжні речовини при виробництві таблеток потрібні для надання масі для таблетування необхідних технологічних властивостей, забезпечення точності дозування, механічної міцності, стабільності таблеток в процесі зберігання. Які допоміжні речовини покращують розпадання або розчинення таблеток в організмі?  
 
A              . Коригенти. 
 
B              . Антифрикційні речовини; 
 
C              . Ковзкі речовини; 
 
D              . Наповнювачі; 
 
E              .* Розпушуючі речовини;  Розпушуючі речовини використовують з метою покращення розпадання та розчинення таблеток.
 
Вірна відповідь: E
162 Для покращення яких властивостей наповнювача при заповненні твердих
желатинових капсул додають ковзні допоміжні речовини - 0,1 % - 0,3 % аеросил або магнію стеарат разом з 0,5 % - 1 % тальком. 
 
A. Для однорідності; 
 
B              .* Для покращення сипкості; 
 
C              . Для регулювання вмісту вологи; 
 
D              . Для гомогенності змішування; 
 
E. Для здатності до компактного формування. Для покращення сипкості наповнювача при заповненні твердих желатинових капсул додають ковзні допоміжні речовини.
 
Вірна відповідь: B
163 У якій кількості при виробництві таблеток додається пластифікатор Твін-80 
 
A              .* Не більше 1\% 
 
B              . Не більше 0,5\% 
 
C              . Не більше 3\% 
 
D              . Не більше 5\% 
 
E              . 10\%  Твін 80 відноситься до допоміжних речовин вміст, яких у таблетка обмежується. Вміст його не має перевищувати 1 % від середньої маси таблеток.
 
Вірна відповідь: A
164 Недоліком цукрово-мучного дражування, що використовується при покритті таблеток оболонками є 
 
A              . Покриття вступає у взаємодію з таблеткою 
 
B              . Покриття відволожується 
 
C              .* При зберіганні в результаті оксидації та ензимного розщеплення білкових речовин в муці утворюються вільні органічні кислоти, що призводять до прогіркання 
 
D              . Через певний проміжок часу змінюється колір покриття 
 
E              . Через певний проміжок часу відбувається розшарування  Недоліком цукрово-мучного дражування, що використовується при покритті таблеток оболонками є 
прогіркання у процесі зберігання.
 
Вірна відповідь: C
165 Цех фармацевтичного підприємства, що випускає аерозольні форми, як пропеленти використовує зріджені гази. Які із запропонованих речовин відносяться до групи зріджених газів?
 
A. Азот 
 
B              .* Хладони або фреони               
 
C              . Закис азоту 
 
D              . Метиленхлорид 
 
E              . Етиленхлорид  До зріджених газів, що використовуються у технології лікарських засобів, що знаходяться під тиском відносяться хладони та фреони.
 
Вірна відповідь: B
166 Таблетковий цех фармацевтичного підприємства опановує випуск “шипучих” таблеток з вітамінами. Вкажіть групи розрихлювачів газоутворюючої дії 
 
A. Лимонна кислота та магнію стеарат 
 
B              . Кислота аскорбінова та аеросил 
 
C              . Кислота винна та магнію стеарат 
 
D              .* Кислота винна та натрію гідрокарбонат 
 
E              . Кислота лимонна та аеросил  До розпушуючих речовин газоутворюючої дії відносяться кислота винна, або лимонна та магнію гідрокарбонат.
 
Вірна відповідь: D
167 Для визначення остаточної напруги в ампульному склі використовують метод 
 
A              . За допомогою апарату Сокслета 
 
B              . Розчином метиленового синього 
 
C              . За допомогою пікнометра 
 
D              . За допомогою “барабанного зтирача” 
 
E.* Поляризаційно-оптичний  З метою визначення залишкової напруги в ампельному склі на фармацевтичних підприємствах використовують поляризаційно-оптичний метод
 
Вірна відповідь: E
168 Обладнання для подрібнення класифікуються по способу подрібнення. До яких машин відноситься вальцева дробарка? 
 
A. стираючих
 
B              . ріжучих, 
 
C              .* роздавлюючих, 
 
D              . ударних, 
 
E              . ударно-відцентрових.  Вальцева дробарка по способу подрібнення відноситься до роздавлюючи машин
 
Вірна відповідь: C
169 Для одержання однорідної суміші сипучих матеріалів використовують змішувачі. В яких змішувачах відсутні деталі, що обертаються? 
 
A.* Змішувачі псевдозрідженого шару; 
 
B              . Змішувачі барабанні; 
 
C              . Лопатеві змішувачі; 
 
D. Двохконусний змішувач; 
 
E              . Відцентровий змішувач.  В змішувачах псевдозрідженого шару відсутні деталі, що обертаються, оскільки перемішування матеріалу відбувається за рахунок руху повітря у камері установки.
 
Вірна відповідь:A
170 Для видалення скляного пилу із внутрішньої стінки склодроту його миють камерним способом. Для чого в цій установці  встановлюється барботер?
 
A. Для підігрівання розчину миючого засобу; 
 
B.* Для збільшення ефективності миття шляхом створення турбулентних потоків; 
 
C. Для висушування склодроту після миття; 
 
D              . Для зняття внутрішньої напруги; 
 
E              . Для визначення внутрішньої напруги.  Для збільшення ефективності миття склодроту камерним методом розташовується барботер.
 
Вірна відповідь: B
171 При антацидних гастритах використовують сік подорожника. Яким способом одержують сік подорожника? 
 
A              . Реперколяцією в батареї перколяторів
 
B              . Екстрагуванням зрідженими газами; 
 
C              . Мацерацією водним розчином етанолу; 
 
D              . Розчиненням концентратів; 
 
E              .* Пресуванням під високим тиском;.  Сік подорожники одержують шляхом пресування листя подорожника під високим тиском.
 
Вірна відповідь: E
 
             
 Це версія файлу http://intranet.tdmu.edu.ua/data/kafedra/test4/%D0%A3%D0%BA%D1%80/%D0%A4%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B5%D0%B2%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D1%84%D0%B0%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B5%D1%82/4%20%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81/ID_4359_%D0%9C%D0%BE%D0%B4%D1%83%D0%BB%D1%8C%201-%20%D0%9D%D0%A2%D0%94%20%D0%92%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BD%D0%B8%D1%86%D1%82%D0%B2%D0%BE%20%D0%B5%D0%BA%D1%81%D1%82_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_sem_7.rtf у форматі HTML.G o o g l e автоматично генерує гіпертекстові версії документів, знайдених в Інтернеті.
1. Виберіть методи наповнення ампул розчинами для ін'єкцій:
A. * вакуумний
B. камерний
C. вихровий
D. вихровий
E. ультразвуковий
2. Виберіть методи наповнення ампул розчинами для ін'єкцій:
A. * шприцевий
B. камерний, шприцевий, ультразвуковий
C. шприцевий, пароконденсаційний, вихровий
D. вихровий
E. ультразвуковий
3. Виберіть методи наповнення ампул розчинами для ін'єкцій:
A. * пароконденсаційний,
B. камерний
C. вихровий
D. вихровий
E. ультразвуковий
4. Виберіть всі можливі методи наповнення ампул розчинами для ін'єкцій:
A. * вакуумний, шприцевий, пароконденсаційний
B. камерний, шприцевий, ультразвуковий
C. шприцевий, пароконденсаційний, вихровий
D. вихровий, вібраційний, пароконденсаційний
E. ультразвуковий, вібраційний, термічний
5. Виготовлення розчинів для ін'єкцій в промислових умовах проводять в таких апаратах:
A. * фарфорових, емальованих або скляних реакторів і баків, що герметично закриваються і оснащені сорочкою та мішалкою
B. алюмінієвих, чугунних або скляних реакторів і баків, що герметично закриваються і оснащені сорочкою та мішалкою
C. фарфорових, емальованих або скляних реакторах і баків, що герметично закриваються і оснащені барботером та мішалкою
D. фарфорових, керамічних або мідних реакторів і баків, що герметично закриваються і оснащені фільтрами та мішалкою
E. чугунних або скляних реакторі
6. Для виготовлення препаратів гормонів у розчинах для ін'єкцій використовують такі розчинники:
A. * жирні олії
B. багатоатомні спирти
C. одноатомні спирти
D. воду для ін'єкцій
E. етери, естери
7. Для деяких речовин НТД висуває підвищенні вимоги до чистоти - гатунок „для ін'єкцій." Вкажіть ці речовини
A. * сірчано кислий магній, хлорид кальцію, кофеїн - бензоат натрію, еуфілін
B. сірчано кислий магній, новокаїн, еуфілін, натрія цитрат глюкоза
C. ментол, хлорид кальцію, кофеїн - бензоат натрію, аскорбінова кислота
D. сірчано кислий магній, хлорид кальцію, левоміцетин, еуфілін, натрія хлорид
E. магнію карбонат основний, кодеїн, еуфілін, натрія гідроцитрат
8. Для деяких речовин НТД висуває підвищенні вимоги до чистоти - гатунок „для ін'єкцій". Вкажіть ці речовини:
A. * магнію сульфат
B. глюкоза
C. аскорбінова кислота
D. натрія хлорид
E. магнію карбонат основний
9. Для деяких речовин НТД висуває підвищенні вимоги до чистоти - гатунок „для ін'єкцій". Вкажіть ці речовини:
A. * кальція хлорид
B. глюкоза
C. аскорбінова кислота
D. натрія хлорид
E. магнію карбонат основний
10. Для деяких речовин НТД висуває підвищенні вимоги до чистоти - гатунок „для ін'єкцій". Вкажіть ці речовини:
A. * кофеїн-бензоат натрію
B. глюкоза
C. аскорбінова кислота
D. натрія хлорид
E. магнію карбонат основний
11. Для деяких речовин НТД висуває підвищенні вимоги до чистоти - гатунок „для ін'єкцій". Вкажіть ці речовини:
A. * еуфілін
B. глюкоза
C. аскорбінова кислота
D. натрія хлорид
E. магнію карбонат основний
12. Для деяких речовин НТД висуває підвищенні вимоги до чистоти - гатунок „для ін'єкцій". Вкажіть ці речовини:
A. * гексаметилентетрамін
B. глюкоза
C. аскорбінова кислота
D. натрія хлорид
E. магнію карбонат основний
13. Для деяких речовин НТД висуває підвищенні вимоги до чистоти - гатунок „для ін'єкцій". Вкажіть ці речовини:
A. натрію цитрат
B. глюкоза
C. аскорбінова кислота
D. натрія хлорид
E. магнію карбонат основний
14. Для деяких речовин НТД висуває підвищенні вимоги до чистоти - гатунок „для ін'єкцій". Вкажіть ці речовини:
A. * натрію гідроцитрат
B. глюкоза
C. аскорбінова кислота
D. натрія хлорид
E. магнію карбонат основний
15. Для деяких речовин НТД висуває підвищенні вимоги до чистоти - гатунок „для ін'єкцій". Вкажіть ці речовини:
A. * натрію гідрокарбонат
B. глюкоза
C. аскорбінова кислота
D. натрія хлорид
E. магнію карбонат основний
16. Для деяких речовин НТД висуває підвищенні вимоги апирогенність. Вкажіть ці речовини:
A. * глюкоза
B. гексаметилентетрамін
C. аскорбінова кислота
D. натрія хлорид
E. магнію карбонат основний
17. Для деяких речовин НТД висуває підвищенні вимоги апирогенність. Вкажіть ці речовини:
A. * желатин
B. гексаметилентетрамін
C. аскорбінова кислота
D. натрія хлорид
E. магнію карбонат основний
18. Назвіть фільтруюче обладнання, яке складається з корпусу, перфорованої катушки-труби, на яку намотують декілька шарів марлі у вигляді слабкого джгута:
A. * фільтр ХНІХФІ
B. фільтр "грибок"
C. нутч-фільтр
D. рамний фільтр
E. друк-фільтр
19. Стадія приготування розчину включає такі операції:
A. * Розчинення, ізотонування, стабілізація, введення консервантів, фільтрування
B. Розчинення, стабілізація, введення консервантів, ізотонування, фільтрування
C. Розчинення, ізотонування, стабілізація, фільтрування, введення консервантів
D. Розчинення, фільтрування, ізотонування, стабілізація, введення консервантів
E. Розчинення, ізотонування, стабілізація, введення консервантів, фільтрування
20. У виробництві ІЛФ використовується вода різного ступеня очищення. Вода знесолена (демінералізована) використовується для:
A. * для миття склодроту, ампул, допоміжних матеріалів
B. для охолодження реакторів
C. проведення визначення герметичності ампул
D. розведення концентратів для інфузій
E. для виробництва ІЛФ
21. Які розчинники використовуються для розведення концентратів:
A. * 0,9% натрію хлорид
B. 15% глюкози
C. 10 % натрію хлорид
D. олії
E. 0,3% калію хлорид
22. Для виробництва лікарських засобів-суспензій, порошок не повинен бути гідрофобним тому що:
A. * частинки будуть збільшуватись в розмірах
B. зменшується тиск
C. збільшується тиск
D. необхідно буде вводити стабілізатори
E. втрачається пролонгований ефект
23. При виробництві ін'єкційного розчину адреналіну для стадії «одержання розчину» необхідно вказати такі показники контролю в процесі виробництва:
A. * стерильність
B. методи очищення
C. вміст вологи
D. об'єм контейнера
E. герметичність упаковки
24. При виробництві ін'єкційного розчину адреналіну для стадії «одержання розчину» перед наповненням необхідно вказати такі показники контролю в процесі виробництва:
A. * апірогенність
B. вміст вологи
C. об'єм контейнера
D. герметичність упаковки
E. методи очищення
25. При виробництві ін'єкційного розчину адреналіну для стадії «одержання розчину» необхідно вказати такі показники контролю в процесі виробництва:
A. * кількість адреналіну
B. вміст вологи
C. об'єм контейнера
D. герметичність упаковки
E. методи очищення
26. При виробництві ін'єкційного розчину адреналіну для стадії «одержання розчину» необхідно вказати такі показники контролю в процесі виробництва:
A. * кільскість води для ін'єкцій
B. вміст вологи
C. об'єм контейнера
D. герметичність упаковки
E. методи очищення
27. При виробництві ін'єкційного розчину анальгіну для стадії «одержання розчину» необхідно вказати такі показники контролю в процесі виробництва:
A. * прозорість
B. вміст вологи
C. об'єм контейнера
D. герметичність упаковки
E. методи очищення
28. При виробництві ін'єкційного розчину анальгіну для стадії «ампулювання розчину» необхідно вказати такі показники контролю в процесі виробництва:
A. * герметичність запаювання
B. вміст вологи
C. об'єм розчинника
D. методи очищення
E. сухий залишок
29. При виробництві ін'єкційного розчину анальгіну для стадії «ампулювання розчину» необхідно вказати такі показники контролю в процесі виробництва:
A. методи очищення
B. вміст вологи
C. об'єм розчинника
D. * точність дозування
E. сухий залишок
30. При виробництві ін'єкційних розчинів для стадії «підготовка ампул до наповнення» необхідно вказати такі показники контролю в процесі виробництва:
A. * залишкова напруга
B. вміст вологи
C. об'єм розчинника
D. точність дозування
E. методи очищення
31. При виробництві ін'єкційних розчинів для стадії «підготовка ампул до наповнення» необхідно вказати такі показники контролю в процесі виробництва:
A. * хімічна стійкість ампул
B. вміст вологи
C. об'єм контейнера
D. точність дозування
E. методи отримання ампул
32. При виробництві та зберіганні ін'єкційних розчинів нерідко спостерігається зміна їхніх властивостей. Процеси, що відбуваються в препаратах, можна умовно класифікувати на:
A. * фізичні
B. бактеріостатичні
C. фармакотерапевтичні
D. фармакотехнологічні
E. структуро-механічні
33. При виробництві та зберіганні ін'єкційних розчинів нерідко спостерігається зміна їхніх властивостей. Процеси, що відбуваються в препаратах, можна умовно класифікувати на:
A. * хімічні
B. бактеріостатичні
C. фармакотерапевтичні
D. фармакотехнологічні
E. структуро-механічні
34. При виробництві та зберіганні ін'єкційних розчинів нерідко спостерігається зміна їхніх властивостей..Процеси, що відбуваються в препаратах, можна умовно класифікувати на:
A. * біологічні
B. бактеріостатичні
C. фармакотерапевтичні
D. фармакотехнологічні
E. структуро-механічні
35. При виробництві та зберіганні ін'єкційних розчинів нерідко спостерігається зміна їхніх властивостей. Процеси, що відбуваються в препаратах, можна умовно класифікувати на фізичні, хімічні, біологічні. До фізичних процесів можна віднести:
A. укрупнення частинок дисперсної фази
B. гідроліз
C. омилення
D. окисно-відновні процеси
E. життєдіяльність мікроорганізмів
36. При виробництві та зберіганні ін'єкційних розчинів нерідко спостерігається зміна їхніх властивостей. Процеси, що відбуваються в препаратах, можна умовно класифікувати на фізичні, хімічні, біологічні. До фізичних процесів можна віднести:
A. * Розшарування розчину
B. гідроліз
C. омилення
D. окисно-відновні процеси
E. життєдіяльність мікроорганізмів
37. При виробництві та зберіганні ін'єкційних розчинів нерідко спостерігається зміна їхніх властивостей. Процеси, що відбуваються в препаратах, можна умовно класифікувати на фізичні, хімічні, біологічні. До фізичних процесів можна віднести:
A. * зміна консистенції
B. гідроліз
C. омилення
D. окисно-відновні процеси
E. життєдіяльність мікроорганізмів
38. При виробництві та зберіганні ін'єкційних розчинів нерідко спостерігається зміна їхніх властивостей. Процеси, що відбуваються в препаратах, можна умовно класифікувати на фізичні, хімічні, біологічні. До фізичних процесів можна віднести:
A. * випаровування
B. гідроліз
C. омилення
D. окисно-відновні процеси
E. життєдіяльність мікроорганізмів
39. При виробництві та зберіганні ін'єкційних розчинів нерідко спостерігається зміна їхніх властивостей. Процеси, що відбуваються в препаратах, можна умовно класифікувати на фізичні, хімічні, біологічні. До фізичних процесів можна віднести:
A. * сублімація
B. гідроліз
C. омилення
D. окисно-відновні процеси
E. життєдіяльність мікроорганізмів
40. При виробництві та зберіганні ін'єкційних розчинів нерідко спостерігається зміна їхніх властивостей. Процеси, що відбуваються в препаратах, можна умовно класифікувати на фізичні, хімічні, біологічні. До хімічних процесів можна віднести:
A. * гідроліз
B. укрупнення частинок дисперсної фази
C. випаровування
D. розшаровування
E. життєдіяльність мікроорганізмів
41. При виробництві та зберіганні ін'єкційних розчинів нерідко спостерігається зміна їхніх властивостей. Процеси, що відбуваються в препаратах, можна умовно класифікувати на фізичні, хімічні, біологічні. До хімічних процесів можна віднести:
A. * омилення
B. укрупнення частинок дисперсної фази
C. випаровування
D. розшаровування
E. життєдіяльність мікроорганізмів
42. При виробництві та зберіганні ін'єкційних розчинів нерідко спостерігається зміна їхніх властивостей. Процеси, що відбуваються в препаратах, можна умовно класифікувати на фізичні, хімічні, біологічні. До хімічних процесів можна віднести:
A. * окисно-відновні процеси
B. укрупнення частинок дисперсної фази
C. випаровування
D. розшаровування
E. життєдіяльність мікроорганізмів
43. При виробництві та зберіганні ін'єкційних розчинів нерідко спостерігається зміна їхніх властивостей. Процеси, що відбуваються в препаратах, можна умовно класифікувати на фізичні, хімічні, біологічні. До біологічні процесів можна віднести:
A. * життєдіяльність мікроорганізмів
B. гідроліз
C. випаровування
D. розшаровування
E. укрупнення частинок дисперсної фази
44. Для очищення ін'єкційних розчинів в заводських умовах від механічних включений можна використовувати
A. * мембранні фільтри
B. фільтр-грибок
C. нутч-фільтр
D. відстоювання
E. висолювання
45. Для стерилізації розчинів використовують три методи : механічний, хімічний, фізичний. Назвіть метод який відноситься до фізичних методів
A. * радіаційна стерилізація
B. газова стерилізація
C. використання консервантів
D. стерилізація розчинами або речовинами
E. стерилізуюча фільтрація
46. Для стерилізації розчинів використовують три методи : механічний, хімічний, фізичний. Назвіть метод який відноситься до фізичного:
A. * тиндалізація
B. використання консервантів
C. стерилізуюча фільтрація
D. стерилізація розчинами або речовинами
E. газова стерилізація
47. Для стерилізації розчинів використовують три методи : механічний, хімічний, фізичний. Назвіть метод який відноситься до хімічного:
A. * Газова стерилізація
B. Стерилізуюча фільтрація
C. Тиндалізація
D. Стерилізація паром під тиском
E. Стерилізація сухим жаром
48. Для стерилізації розчинів використовують три методи : механічний, хімічний, фізичний. Назвіть метод який відноситься до хімічного:
A. * Використання консервантів
B. Стерилізуюча фільтрація
C. Тиндалізація
D. Стерилізація паром під тиском
E. Стерилізація сухим жаром
49. Для стерилізації розчинів використовують три методи : механічний, хімічний, фізичний. Назвіть метод який відноситься до хімічного:
A. * Стерилізація розчинами або речовинами
B. Стерилізуюча фільтрація
C. Тиндалізація
D. Стерилізація паром під тиском
E. Стерилізація сухим жаром
50. Для стерилізації розчинів фільтруванням використовують:
A. * мембранні фільтри з порами 0,22 і 0,3 мкм
B. мембранні фільтри з порами 0,45 мкм
C. глибинні фільтри
D. фільтри ХНІХФІ
E. мембранні фільтри з порами до 0,22 мкм
51. До скла для виготовлення ампул не пред'являють вимоги на:
A. * тугоплавкість
B. хімічна стійкість
C. прозорість
D. термічна стійкість
E. відсутність механічних включень
52. Ефективність фільтру при глибинному фільтруванні залежить від:
A. * діаметру товщини волокна
B. природи волокна
C. часу фільтрування
D. хімічної взаємодії із волокнами
E. товщини фільтру
53. Ефективність фільтру при глибинному фільтруванні залежить від:
A. * щільності структури
B. природи волокна
C. часу фільтрування
D. хімічної взаємодії із волокнами
E. товщини фільтру
54. За способом одержання мембрани (фільтри) класифікують на різні групи. З якою метою використовують металеві фільтри.
A. * з метою бактеріостатичної дії
B. для густих розчинів (сиропів)
C. для олійних розчинів
D. для очищенні крові
E. розділення на дві фази
55. За способом одержання мембрани (фільтри) класифікують на різні групи. З якою метою використовують ядерні фільтри.
A. * для очищенні крові
B. для густих розчинів (сиропів)
C. для олійних розчинів
D. з метою бактеріостатичної дії
E. розділення на дві фази
56. За способом одержання мембрани (фільтри) класифікують на різні групи. З якою метою використовують ядерні фільтри.
A. * для очищенні вакцин
B. для густих розчинів (сиропів)
C. для олійних розчинів
D. з метою бактеріостатичної дії
E. розділення на дві фази
57. За способом одержання фільтри класифікують на ядерні, плівкові, порошкові. Назвіть фільтри, що одержуються із срібла
A. * металеві
B. плівкові
C. порошкові
D. волокнисті
E. ÿдерні
58. За способом одержання фільтри класифікують на ядерні, плівкові, порошкові. Назвіть фільтри, які одержуються із розчинів і розплавів полімерів.
A. * плівкові ядерні
B. ÿдерні
C. порошкові
D. композитні
E. металеві
59. За способом одержання фільтри класифікують на ядерні, плівкові, порошкові. Назвіть фільтри, які одержуються методом порошкової металургії.
A. * композитні
B. плівкові
C. порошкові
D. ÿдерні
E. металеві
60. За способом одержання фільтри класифікують на ядерні, плівкові, порошкові. Назвіть фільтри, які одержуються стіканням полімерних волокон.
A. * волокнисті
B. плівкові
C. порошкові
D. ÿдерні
E. металеві
61. За якими показниками поділяються розчинники на жирні олії, одно- і багатоатомні спирти, етери, естери аміді і т.д.:
A. * за хімічними властивостями
B. за ступенем чистоти
C. за розчинювальною здатністю
D. за густиною
E. за фізичними властивостями
62. Запаювання ампул з капілярами тонкого діаметру здійснюється:
A. * оплавленням капіляру
B. відпалом
C. наплавленням на капіляр скляного пилу
D. відтяжкою капілярів
E. нанесенням розплавленого скла
63. Контроль якості розчинів в ампулах не здійснюється за показниками:
A. * ізогідрічность
B. стерильність
C. відсутність механічних включень
D. ÿкісний і кількісний аналіз діючих речовин
E. пірогенність
64. Назвіть недоліки вакуумного способу наповнення ампул розчином
A. * точність дозування ±5-10%
B. низька продуктивність
C. вибагливість до форми і розміру ампул
D. складна апаратура
E. цей метод не має недоліків
65. Назвіть недоліки вакуумного способу наповнення ампул розчином
A. * проміжок часу між наповненням і запаювання 5-10 хв
B. низька продуктивність
C. вибагливість до форми і розміру ампул
D. складна апаратура
E. це й метод не має недоліків
66. Назвіть недоліки вакуумного способу наповнення ампул розчином
A. * частина розчину залишається в камері
B. низька продуктивність
C. вибагливість до форми і розміру ампул
D. складна апаратура
E. це й метод не має недоліків
67. Назвіть недоліки вакуумного способу наповнення ампул розчином
A. * при запаюванні ампул утворюються «чорні головки»
B. низька продуктивність
C. вибагливість до форми і розміру ампул
D. складна апаратура
E. це й метод не має недоліків
68. Назвіть переваги вакуумного методу наповнення ампул розчином
A. * невибагливість до розміру і форми ампул
B. невеликий проміжок часу між наповненням і запаювання
C. капіляр не змочується розчином
D. можливість додатково профільтрувати
E. точність дозування (2 %)
69. Назвіть переваги вакуумного методу наповнення ампул розчином
A. * висока продуктивність
B. невеликий проміжок часу між наповненням і запаювання
C. капіляр не змочується розчином
D. можливість додатково профільтрувати
E. точність дозування (2 %)
70. Назвіть недоліки шприцевого методу наповнення ампул розчином
A. * вибагливість до розміру і форми ампул
B. невеликий проміжок часу між наповненням і запаювання
C. капіляр не змочується розчином
D. можливість додатково профільтрувати
E. точність дозування (2 %)
71. Назвіть метод запаювання ампул, якщо ампули наповнювали розчином шприцевим методом:
A. * відтяжкою капілярів
B. оплавленням капіляру
C. наплавленням на капіляр скляного пилу
D. відпалом
E. нанесенням розплавленого скла
72. Назвіть метод запаювання ампул, якщо ампули наповнювали розчином вакуумним методом:
A. * оплавленням капіляру
B. відпалом
C. наплавленням на капіляр скляного пилу
D. відтяжкою капілярів
E. нанесенням розплавленого скла
73. При глибинному фільтруванні частинки затримуються на поверхні у товщі капіляру за рахунок
A. * механічного гальмування
B. сили тяжіння
C. когезії
D. трибоелектричних явищ
E. магнітного поля
74. При глибинному фільтруванні частинки затримуються на поверхні у товщі капіляру за рахунок
A. * адсорбції
B. сили тяжіння
C. когезії
D. трибоелектричних явищ
E. магнітного поля
75. При оцінці якості стерильних розчинів перевіряють на наявність пірогенів різними методами. Якщо метод оснований на вимірюванні температури тіла кроликів, після введення препарату - це метод
A. * біологічний
B. хімічний
C. фізичний
D. молекулярний
E. механічний
76. Розчинники для ін'єкційних розчинів не повинні мати:
A. * низької температури кипіння
B. хімічної чистоти
C. стійкісті при зберіганні
D. фармакологічної індиферентності
E. високої розчинюючої здатності
77. Стерилізаційна фільтрація - це звільнення розчинів термолабільних речовин від МО, їхніх спор, пірогенів за допомогою:
A. * мембранних перегородок
B. складчастого фільтру
C. декількох шарів марлі
D. додавання хімічних речовин
E. застосування високих температур
78. Стерилізацію термолабільних ін'єкційних розчинів у первинному упакуванні проводять:
A. * стерилізаційним фільтруванням
B. хімічною стерилізацією
C. стерилізацією парою під тиском
D. газовою стерилізацією
E. гарячим повітрям
79. У всіх випадках кінцеву стерилізацію продукту необхідно проводити у:
A. * контейнері
B. реакторі
C. проміжній тарі
D. котлі
E. балонах
80. У тому разі, коли неможливо здійснити кінцеву стерилізацію, використовують:
A. * стерильну фільтрацію
B. теплову стерилізацію
C. хімічну стерилізацію
D. не стерилізують
E. попередню стерилізацію
81. Ультразвуковий метод миття ампул дозволяє  додатково здійснювати:
A. * відбраковування ампул з мікротріщинами
B. видалення частинок скляного пилу
C. бактеріостатичну дію
D. одночасно внутрішню і зовнішню мийку ампул
E. видалення забруднень
82. Як називаються фільтри, що є стійкими в органічних і водних середовищах при різних рН, температур та піддаються регенерації.
A. * композитні
B. плівкові
C. волокнисті
D. ÿдерні
E. металеві
83. Який максимальний термін дозволено використовувати фільтри для глибинного фільтрування:
A. * 8 год
B. 12 год
C. 10 год
D. 24 год
E. 4 год
84. Який спосіб наповнення використовують для олійних розчинів
A. * шприцевий
B. ультразвуковий
C. вакуумний
D. пароконденсаційний
E. контактний
85. Якість запаювання ампул без ризику контамінації перевіряють:
A. * за допомогою метиленового синього після автоклавування
B. плавленням капіляру
C. у камерах під вакуумом
D. у камерах під тиском
E. відпалом
86. В ампульному цеху виготовляють розчини для ін'єкцій. Вкажіть, до якої групи розчинів відноситься розчин еуфіліну для ін'єкцій
A. * Розчини, які не підлягають тепловій стерилізації
B. Розчини речовин, які легко окислюються
C. Розчини солей, які утворені сильними основами і слабими кислотами
D. Розчини солей, які утворені слабими основами і сильними кислотами
E. Розчини речовин, які потребують спеціальної очистки
87. В ампульному цеху виготовляють розчини для ін'єкцій. Вкажіть, до якої групи розчинів відноситься розчин гексаметилентетраміну для ін'єкцій
A. * Розчини, які не підлягають тепловій стерилізації
88. В ампульному цеху виготовляють розчини для ін'єкцій. Вкажіть, до якої групи розчинів відноситься розчин барбамілу для ін'єкцій
A. * Розчини, які не підлягають тепловій стерилізації
B. Розчини речовин, які легко окислюються
C. Розчини солей, які утворені сильними основами і слабими кислотами
D. Розчини солей, які утворені слабими основами і сильними кислотами
E. Розчини речовин, які потребують спеціальної очистки
89. Ампули складаються з корпусу і капіляру. Для чого служить корпус ампули:
A. * для вміщення розчину ЛР
B. для наповнення ампули
C. для нанесення назви ЛП
D. для змішування розчинника і ЛР
E. для забезпечення дозування.
90. Ампули складаються з корпусу і капіляру. Для чого служить капіляр ампули:
A. * для наповнення ампули
B.  для нанесення назви ЛП
C. для вміщення розчину ЛР
D. для змішування розчинника і ЛР
E. для забезпечення дозування.
91. Випускають ампули з різним маркуванням. Розшифруйте, що означає дане маркування: ІП-С:
A. * шприцевого наповнення з розтрубом відкриті
B. спарені
C. вакуумного наповнення без перебивки відкриті
D. шприцевого наповнення відкриті
E.  вакуумного наповнення з перебивкою відкриті
92. Випускають ампули з різним маркуванням. Розшифруйте, що означає дане маркування: ІП-В:
A. * шприцевого наповнення відкриті
B. спарені
C. вакуумного наповнення без перебивки відкриті
D.  вакуумного наповнення з перебивкою відкриті
E. шприцевого наповнення з розтрубом відкриті
93. Випускають ампули з різним маркуванням. Розшифруйте, що означає дане маркування: С:
A. спарені
B. вакуумного наповнення з перебивкою відкриті
C. вакуумного наповнення без перебивки відкриті
D. шприцевого наповнення відкриті
E. шприцевого наповнення з розтрубом відкриті
94. Випускають ампули з різним маркуванням. Розшифруйте, що означає дане маркування: Г:
A. * для гліцерину
B. спарені
C. вакуумного наповнення без перебивки відкриті
D. вакуумного наповнення з перебивкою відкриті
E. шприцевого наповнення з розтрубом відкриті
95. Випускають ампули з різним маркуванням. Розшифруйте, що означає дане маркування: ВПВ:
A. * вакуумного наповнення з перебивкою відкриті
B. вакуумного наповнення без перебивки відкриті
C. спарені
D. шприцевого наповнення відкриті
E. шприцевого наповнення з розтрубом відкриті
96. Випускають ампули з різним маркуванням. Розшифруйте, що означає дане маркування: ВВ:
A. * вакуумного наповнення без перебивки відкриті
B. вакуумного наповнення з перебивкою відкриті
C. спарені
D. шприцевого наповнення відкриті
E. шприцевого наповнення з розтрубом відкриті
97. Випускають ампули з різним маркуванням. Промаркуйте ампули для вакуумного наповнення з перебивкою відкириті:
A. * ВПВ
B. ВВ
C. С
D. Г
E. ІП-С
98. Випускають ампули з різним маркуванням. Промаркуйте ампули для вакуумного наповнення без перебивки відкириті:
A. * ВВ
B. ВПВ
C. С
D. Г
E. ІП-С
99. Випускають ампули з різним маркуванням. Промаркуйте ампули для шприцевого наповення, відкрита:
A. * ІП-В
B. ВПВ
C. С
D. ВВ
E. ІП-С
100. Випускають ампули з різним маркуванням. Промаркуйте ампули для шприцевого наповення з розтрубом, відкрита:
A. * ІП-С
B. ВПВ
C. С
D. ІП-В
E. ВВ
101. Випускають ампули з різним маркуванням. Промаркуйте ампули для гліцерину:
A. * Г
B. ВПВ
C. С
D. ІП-В
E. ВВ
102. Випускають ампули з різним маркуванням. Промаркуйте спарені ампули:
A. * С
B. ВПВ
C. ВВ
D. ІП-В
E. Г
103. До ампульного скла висувається ряд вимог. Для чого необхідна хімічна стійкість скла:
A. * для попередження вилужування
B. для витримування різких коливаннь температури
C. для візуального контролю
D. для якісного запаювання ампули
E. для захисту світлочутливих речовин
104. До ампульного скла висувається ряд вимог. Для чого необхідна легкоплавкість скла:
A. * для якісного запаювання ампули
B. для витримування різких коливаннь температури
C. для візуального контролю
D. для попередження вилужування
E. для захисту світлочутливих речовин
105. До ампульного скла висувається ряд вимог. Для чого необхідна прозорість скла:
A. * для візуального контролю
B. для витримування різких коливаннь температури
C. для якісного запаювання ампули
D. для попередження вилужування
E. для захисту світлочутливих речовин
106. До ампульного скла висувається ряд вимог. Для чого необхідна механічна міцність скла:
A. * для  транспортування
B. для якісного запаювання ампули
C. для візуального контролю
D. для попередження вилужування
E. для захисту світлочутливих речовин
107. До ампульного скла висувається ряд вимог. Для візуального контролю на відсутність домішок в розчині ампули повинні бути:
A. * прозорі і безбарвні
B. легкоплавкі
C. механічно міцними
D. термічно міцними
E. хімічно міцними
108. До ампульного скла висувається ряд вимог. Для здійснення якісної запайки ампули повинні бути:
A. * легкоплавкі
B. прозорі і безбарвні
C. механічно міцними
D. термічно міцними
E. хімічно міцними
109. До ампульного скла висувається ряд вимог. Для витримування навантажень при обробці в процесі виробництва, транспортуванні ампули повинні бути:
A. * механічно міцними
B. легкоплавкі
C. прозорі і безбарвні
D. термічно міцними
E. хімічно міцними
110. До ампульного скла висувається ряд вимог. Для витримування коливання температур ампули повинні бути:
A. * термічно міцними
B. легкоплавкі
C. механічно міцними
D. прозорі і безбарвні
E. хімічно міцними
111. До ампульного скла висувається ряд вимог. Для гарантування стабільності всіх компонентів у розчинні ампули повинні бути:
A. * хімічно міцними
B. легкоплавкі
C. механічно міцними
D. термічно міцними
E. прозорі і безбарвні
112. До ампульного скла висувається ряд вимог. Для легкого розкриття капіляру ампули повинні бути:
A. * крихкими
B. легкоплавкі
C. механічно міцними
D. термічно міцними
E. прозорі і безбарвні
113. До ампульного скла висувається ряд вимог - хімічна стійкість. Назвіть метод, який не використовується для підвищення хімічної стійкості ампул:
A. * обробка поверхні ампул каремзитами
B. дія на скло водяною парою
C. використання неводних розчинників
D. роздільне ампулювання
E. обробка поверхні ампул силіконами
114. До ампульного скла висувається ряд вимог - хімічна стійкість. Назвіть метод, який використовується для підвищення хімічної стійкості ампул:
A. * обробка поверхні ампул силіконами
B. дія на скло УФ- випроміненням
C. введення у скло спеціальних компонентів - оксид заліза та бору
D. проведення відпалу
E. проведення бракеражу
115. До ампульного скла висувається ряд вимог - хімічна стійкість. Назвіть метод, який використовується для підвищення хімічної стійкості ампул:
A. * обробка поверхні ампул водяною парою
B. дія на скло УФ- випроміненням
C. введення у скло спеціальних компонентів - оксид заліза та бору
D. проведення відпалу
E. проведення бракеражу
116. До ампульного скла висувається ряд вимог - хімічна стійкість. Назвіть метод, який використовується для підвищення хімічної стійкості ампул:
A. * зневоднення препарату
B. дія на скло УФ- випроміненням
C. введення у скло спеціальних компонентів - оксид заліза та бору
D. проведення відпалу
E. проведення бракеражу
117. До ампульного скла висувається ряд вимог - хімічна стійкість. Назвіть метод, який використовується для підвищення хімічної стійкості ампул:
A. * використання неводних розчинників
B. дія на скло УФ- випроміненням
C. введення у скло спеціальних компонентів - оксид заліза та бору
D. проведення відпалу
E. проведення бракеражу
118. До ампульного скла висувається ряд вимог - хімічна стійкість. Назвіть метод, який використовується для підвищення хімічної стійкості ампул:
A. * роздільне ампулювання
B. дія на скло УФ- випроміненням
C. введення у скло спеціальних компонентів - оксид заліза та бору
D. проведення відпалу
E. проведення бракеражу
119. До ампульного скла висувається ряд вимог - хімічна стійкість. Назвіть метод, який використовується для підвищення хімічної стійкості ампул:
A. * заміна скла іншим матеріалом
B. дія на скло УФ- випроміненням
C. введення у скло спеціальних компонентів - оксид заліза та бору
D. проведення відпалу
E. проведення бракеражу
120. Змінюючи склад компонентів можна одержати різні властивості скла. З якою метою додають до скла оксид алюмінію:
A. * для збільшення хімічної стійкості скла
B. для зменшення температури плавлення скла
C. для збільшення термічної стійкості скла
D. для зняття напруги із скла
E. для надання певного забарвлення склу
121. Змінюючи склад компонентів можна одержати різні властивості скла. З якою метою додають до скла оксид бору:
A. * для збільшення хімічної стійкості
B. скла для зменшення температури плавлення скла
C. для збільшення термічної стійкості скла
D. для надання певного забарвлення
E. для зменшення хімічної стійкості скла
122. Змінюючи склад компонентів можна одержати різні властивості скла. З якою метою додають до скла оксид натрію:
A. * для зменшення температури плавлення скла
B. для збільшення хімічної стійкості скла
C. для збільшення термічної стійкості скла
D. для зняття напруги із скла
E. для надання певного забарвлення склу
123. Змінюючи склад компонентів можна одержати різні властивості скла. З якою метою додають до скла оксид магнію:
A. * для збільшення термічної стійкості скла
B. для збільшення хімічної стійкості скла
C. для зменшення температури плавлення скла
D. для зняття напруги із скла
E. для надання певного забарвлення склу
124. Змінюючи склад компонентів можна одержати різні властивості скла. З якою метою додають до скла оксид магнію:
A. * для збільшення механічної стійкості скла
B. для збільшення хімічної стійкості скла
C. для зменшення температури плавлення скла
D. для зняття напруги із скла
E. для надання певного забарвлення склу
125. Змінюючи склад компонентів можна одержати різні властивості скла. З якою метою додають до скла оксид маргану:
A. * для надання певного забарвлення склу
B. для збільшення хімічної стійкості скла
C. для збільшення механічної стійкості скла
D. для зняття напруги із скла
E. для зменшення температури плавлення скла
126. Змінюючи склад компонентів можна одержати різні властивості скла. Для зменшення температури плавлення у склад скла додають:
A. * оксид натрію
B. оксид алюмінію
C. оксид бору
D. оксид магнію
E. оксид маргану
127. Змінюючи склад компонентів можна одержати різні властивості скла. Для підвищення механічної міцності у склад скла додають:
A. * оксид магнію
B. оксид алюмінію
C. оксид бору
D. оксид натрію
E. оксид маргану
128. Змінюючи склад компонентів можна одержати різні властивості скла. Для підвищення термічної міцності у склад скла додають:
A. * оксид магнію
B. оксид алюмінію
C. оксид бору
D. оксид натрію
E. оксид маргану
129. Змінюючи склад компонентів можна одержати різні властивості скла. Для підвищення хімічної міцності у склад скла додають:
A. * оксид алюмінію
B. оксид магнію
C. оксид бору
D. оксид натрію
E. оксид маргану
130. Змінюючи склад компонентів можна одержати різні властивості скла. Для підвищення хімічної міцності у склад скла додають:
A. * оксид бору
B. оксид магнію
C. оксид кальцію
D. оксид натрію
E. оксид маргану
131. Змінюючи склад компонентів можна одержати різні властивості скла. Для надання певного забарвлення у склад скла додають:
A. * оксид маргану
B. оксид алюмінію
C. оксид бору
D. оксид натрію
E. оксид магнію
132. Перед наповненням ампул необхідно зняти внутрішню напругу. Коли виникає в ампулах внутрішня напруга:
A. * при нерівномірному охолодженні ампул
B. при калібруванні склодроту
C. при додаванні до скла оксидів металів
D. при варінні скла
E. при стерилізації ампул
133. Перед наповненням ампул необхідно зняти внутрішню напругу. Коли виникає в ампулах внутрішня напруга:
A. * при формуванні ампул на склоформуючих машинах
B. при калібруванні склодроту
C. при додаванні до скла оксидів металів
D. при варінні скла
E. при стерилізації ампул
134. При ампулюванні водних розчинів можливе вилужування. Що означає данний процес:
A. * розчинення верхнього шару скла
B. виділення із скла лугів
C. проходження окиснення при дії лугів
D. проходження відновлення при дії лугів
E. вимивання лугів із розчинів
135. При виготовленні ампул в них виникає внутрішня напруга. Якою операцією знімають внутрішню напругу:
A. * відпал
B. сушіння
C. миття
D. калібрування
E. стерилізація
136. При виробництві ампул для ін'єкцій розчинів використовують скло різних марок. Вкажіть якої марки скло можна використати для виготовлення ампул для розчинів, які чутливі до дії світла:
A. * СНС-3
B. НС-3
C. НС-1
D. НС-2
E. СНСH-1
137. При виробництві ампул для ін'єкційних розчинів використовують скло різних марок. Вкажіть якої марки скло можна використати для виготовлення ампул для розчинів, які чутливі до дії світла:
A. * СНС-1
B. ХТ
C. ХТ-1
D. АБ
E. НС-3
138. При виробництві ампул використовують скло різних марок. Вкажіть якої марки скло можна використовувати для виготовлення ампул для олійних ін'єкційних розчинів
A. * АБ-1
B. СНС
C. ХТ
D. НС-1
E. НС-3
139. При виробництві ампул використовують скло різних марок. Вкажіть, якої марки скло можна використовувати для виготовлення ампул для ін'єкційних розчинів, які піддаються гідролізу:
A. * НС-3
B. АБС-1
C. АБ-1
D. ХТ
E. СНС-1
140. При виробництві ампул використовують скло різних марок. Вкажіть, якої марки скло можна використовувати для виготовлення ампул для ін'єкційних розчинів солей алкалоїдів:
A. * НС-3
B. АБС-1
C. АБ-1
D. ХТ
E. СНС-1
141. При виробництві ампул використовують скло різних марок. Вкажіть якої марки скло можна використовувати для виготовлення ампул для олійних ін'єкційних розчинів
A. * АБ
B. НС-2
C. СНС-1
D. 2ХТ-1
E. НС-1
142. При виробництві ампул використовують скло різних марок. Вкажіть якої марки скло можна використовувати для виготовлення ампул для лікарських речовин,які менше чутливі до дії лугів
A. * НС-1
B. НС-2
C. СНС-1
D. АБ 2
E. ХТ-1
143. При виробництві ампул використовують скло різних марок. Вкажіть якої марки скло можна використовувати для виготовлення ампул, що містять розчини магнію сульфату:
A. * НС-1
B. НС-2
C. СНС-1
D. АБ 2
E. ХТ-1
144. При виробництві ампул використовують скло різних марок. Вкажіть якої марки скло можна використовувати для виготовлення ампул, що містять розчини натрію хлориду:
A. * НС-1
B. НС-2
C. СНС-1
D. АБ 2
E. ХТ-1
145. При виробництві ампул використовують скло різних марок. Вкажіть якої марки скло можна використовувати для виготовлення ампул для крові:
A. * НС-2
B. ХТ-1
C. СНС-1
D. АБ 2
E. НС-1
146. При виробництві ампул використовують скло різних марок. Вкажіть якої марки скло можна використовувати для виготовлення ампул для крові:
A. * НС-2А
B. ХТ-1
C. СНС-1
D. АБ-2
E. НС-1
147. При виробництві ампул використовують скло різних марок. Вкажіть якої марки скло можна використовувати для виготовлення ампул з інфузійними розчинами:
A. * НС-2
B. ХТ-1
C. СНС-1
D. АБ-2
E. НС-1
148. При виробництві ампул використовують скло різних марок. Вкажіть якої марки скло можна використовувати для виготовлення ампул, що містять інфузійні розчини:
A. * НС-2А
B. ХТ-1
C. СНС-1
D. АБ-2
E. НС-1
149. При виробництві ампул використовують скло різних марок. Вкажіть якої марки скло можна використовувати для виготовлення ампул зрозчинами світлочутливих речовин:
A. * СНС-1
B. НС-2
C. ХТ-1
D. АБ-2
E. НС-1
150. При виробництві ампул використовують скло різних марок. Вкажіть якої марки скло можна використовувати для виготовлення шприців «Рекорд»:
A. * ХТ-1
B. НС-2
C. СНС-1
D. АБ-2
E. НС-1
151. При виробництві ампул використовують скло різних марок. Вкажіть якої марки скло можна використовувати для виготовлення шприців «Рекорд»:
A. * ХТ
B. НС-2
C. СНС-1
D. АБ-2
E. НС-1
152. Назвіть марку ампульного скла, де міститься найбільша кількість оксиду бору:
A. * НС-3
B. НС-2
C. СНС-1
D. АБ-2
E. ХТ
153. Назвіть марку ампульного скла, яка є найбільш хімічно стійкою:
A. * НС-3
B. НС-2
C. СНС-1
D. АБ-2
E. ХТ
154. Однією з вимог до ампульного скла є термічна стійкість. Вкажіть, який перепад температур повинні витримувати ампули марки АБ -1:
A. * 110 0С
B. 130 0С
C. 150 0С
D. 160 0С
E. 90 0С
155. Однією з вимог до ампульного скла є термічна стійкість. Вкажіть, який перепад температур повинні витримувати ампули марки НС-1:
A. * 130 0С
B. 110 0С
C. 150 0С
D. 160 0С
E. 90 0С
156. Однією з вимог до ампульного скла є термічна стійкість. Вкажіть, який перепад температур повинні витримувати ампули марки УСП-1:
A. * 130 0С
B. 110 0С
C. 150 0С
D. 160 0С
E. 90 0С
157. Однією з вимог до ампульного скла є термічна стійкість. Вкажіть, який перепад температур повинні витримувати ампули марки СНС-1:
A. * 150 0С
B. 130 0С
C. 110 0С
D. 160 0С
E. 90 0С
158. Однією з вимог до ампульного скла є термічна стійкість. Вкажіть, який перепад температур повинні витримувати ампули марки НС-3:
A. * 160 0С
B. 130 0С
C. 150 0С
D. 110 0С
E. 90 0С
159. Однією з вимог до ампульного скла є термічна стійкість. Вкажіть ампульного скла, якщо перепад температур становит 110 0С:
A. * АБ-1
B. СНС-1
C. НС-3
D. НС -1
E. УСП-1
160. Однією з вимог до ампульного скла є термічна стійкість. Вкажіть ампульного скла, якщо перепад температур становит 130 0С:
A. * НС -1
B. СНС-2
C. НС-3
D. АБ-1
E. НС-2
161. Однією з вимог до ампульного скла є термічна стійкість. Вкажіть ампульного скла, якщо перепад температур становит 130 0С:
A. * УСП-1
B. СНС-1
C. НС-3
D. АБ-1
E. НС -2
162. Однією з вимог до ампульного скла є термічна стійкість. Вкажіть ампульного скла, якщо перепад температур становит 150 0С:
A. * СНС-1
B. НС -1
C. НС-3
D. АБ-1
E. УСП-1
163. Однією з вимог до ампульного скла є термічна стійкість. Вкажіть ампульного скла, якщо перепад температур становит 160 0С:
A. * НС-3
B. СНС-1
C. НС-1
D. АБ-1
E. УСП-1
164. При підготовці ампул до наповнення проводять відпал ампул. Для чого здійснюють дану операцію:
A. * щоб зняти внутрішню напругу
B. щоб збільшити термічну стійкість ампул
C. щоб закалити ампули
D. щоб збільшити хімічну стійкість ампул
E. щоб збільшити механічну міцність ампул
165. У виробництві ІЛФ використовується вода різного ступеня очищення. Вода знесолена (демінералізована) використовується для:
A. * для миття склодроту, ампул, допоміжних матеріалів
B. для охолодження реакторів
C. проведення визначення герметичності ампул
D. розведення концентратів для інфузій
E. для виробництва ІЛФ
166. Які існуюють методи визначення герметичності ампул, наповнених водними розчинами для ін'єкцій:
A. * з метиленовим синім
B. відпал
C. поляриметричний метод
D. за допомогою води
E. за допомогою розчину мила
167.  Які існуюють методи визначення герметичності ампул, наповнених олійними розчинами для ін'єкцій:
A. * за допомогою води
B. з метиленовим синім
C. поляриметричний метод
D. відпал
E. за допомогою вакуумної установки
168. Які існуюють методи визначення герметичності ампул, наповнених олійними розчинами для ін'єкцій:
A. * за допомогою мильного розчину
B. з метиленовим синім
C. поляриметричний метод
D. відпал
E. за допомогою вакуумної установки
169. Однією з вимог до ампульного скла є хімічна стійкість. Хімічну стійкість визначають за допомогою рН-метру. Вкажіть марку скла, якщо зсув рН становить не більше 0,8:
A. * УСП-1
B. СНС-1
C. НС-3
D. АБ-1
E. НС -1
170. Однією з вимог до ампульного скла є хімічна стійкість. Хімічну стійкість визначають за допомогою рН-метру. Вкажіть марку скла, якщо зсув рН становить не більше 0,9:
A. * НС-3
B. СНС-1
C. НС-1
D. АБ-1
E. УСП-1
171. Однією з вимог до ампульного скла є хімічна стійкість. Хімічну стійкість визначають за допомогою рН-метру. Вкажіть марку скла, якщо зсув рН становить не більше 1,2:
A. * СНС-1
B. НС -1
C. НС-3
D. АБ-1
E. УСП-1
172. Однією з вимог до ампульного скла є хімічна стійкість. Хімічну стійкість визначають за допомогою рН-метру. Вкажіть марку скла, якщо зсув рН становить не більше 1,3:
A. * НС -1
B. СНС-1
C. НС-3
D. АБ-1
E. УСП-1
173. Однією з вимог до ампульного скла є хімічна стійкість. Хімічну стійкість визначають за допомогою рН-метру. Вкажіть марку скла, якщо зсув рН становить не більше 4,5:
A. * АБ-1
B. СНС-1
C. НС-3
D. НС-1
E. УСП-1
174. Однією з вимог до ампульного скла є хімічна стійкість. Хімічну стійкість визначають за допомогою рН-метру. Вкажіть на яке значення може зсунитися значення рН для марки скла УПС:
A. * не більше 0,8
B. не більше 0,9
C. не більше 1,2
D. не більше 1,3
E. не більше 4,5
175. Однією з вимог до ампульного скла є хімічна стійкість. Хімічну стійкість визначають за допомогою рН-метру. Вкажіть на яке значення може зсунитися значення рН для марки скла НС-3:
A. * не більше 0,9
B. не більше 0,8
C. не більше 1,2
D. не більше 1,3
E. не більше 4,5
176. Однією з вимог до ампульного скла є хімічна стійкість. Хімічну стійкість визначають за допомогою рН-метру. Вкажіть на яке значення може зсунитися значення рН для марки скла СНС-1:
A. * не більше 1,2
B. не більше 0,9
C. не більше 0,8
D. не більше 1,3
E. не більше 4,5
177. Однією з вимог до ампульного скла є хімічна стійкість. Хімічну стійкість визначають за допомогою рН-метру. Вкажіть на яке значення може зсунитися значення рН для марки скла НС-1:
A. * не більше 1,3
B. не більше 0,9
C. не більше 1,2
D. не більше 0,8
E. не більше 4,5
178. Однією з вимог до ампульного скла є хімічна стійкість. Хімічну стійкість визначають за допомогою рН-метру. Вкажіть на яке значення може зсунитися значення рН для марки скла АБ-1:
A. * не більше 4,5
B. не більше 0,9
C. не більше 1,2
D. не більше 1,3
E. не більше 0,8
179. У виробництві ампул проводять калібровку склодроту. Назвіть обладнання, на якому проводять дану операцію:
A. * апарат Філіпіна
B. апарат Резепіна
C. склоформуюча машина
D. піч Маріупольського ЗТО
E. апарат АП-25М
180. У виробництві ампул проводять відкривання капілярів. Назвіть обладнання, на якому проводять дану операцію:
A. * апарат Резепіна
B. апарат Філіпіна
C. склоформуюча машина
D. піч Маріупольського ЗТО
E. апарат АП-25М
181. У виробництві ампул проводять відпал ампул. Назвіть обладнання, на якому проводять дану операцію:
A. * піч Маріупольського ЗТО
B. апарат Резепіна
C. склоформуюча машина
D. апарат Філіпіна
E. апарат АП-25М
182. Назвіть обладнання, на якому формують ампули:
A. * склоформуюча машина
B. апарат Резепіна
C. апарат Філіпіна
D. піч Маріупольського ЗТО
183. В ампульному цеху виготовляють розчини для ін'єкцій. Вкажіть, до якої групи розчинів відноситься розчин адреналіну гідрохлориду для ін'єкцій
A. * Розчини, які не підлягають тепловій стерилізації
B. Розчини речовин, які легко окислюються
C. Розчини солей, які утворені сильними основами і слабими кислотами
D. Розчини солей, які утворені слабими основами і сильними кислотами
E. Розчини речовин, які потребують спеціальної очистки
184. В ампульному цеху виготовляють розчини для ін'єкцій. Вкажіть, до якої групи розчинів відноситься розчин аміназину для ін'єкцій
A. * Розчини, які не підлягають тепловій стерилізації
B. Розчини речовин, які легко окислюються
C. Розчини солей, які утворені сильними основами і слабими кислотами
D. Розчини солей, які утворені слабими основами і сильними кислотами
E. Розчини речовин, які потребують спеціальної очистки
185. В ампульному цеху виготовляють розчини для ін'єкцій. Вкажіть, до якої групи розчинів відноситься розчин дипразину для ін'єкцій
A. * Розчини, які не підлягають тепловій стерилізації
B. Розчини речовин, які легко окислюються
C. Розчини солей, які утворені сильними основами і слабими кислотами
D. Розчини солей, які утворені слабими основами і сильними кислотами
E. Розчини речовин, які потребують спеціальної очистки
186. В ампульному цеху виготовляють розчини для ін'єкцій. Вкажіть, до якої групи розчинів відноситься розчин кальцію глюконату для ін'єкцій
A. * Розчини речовин, які потребують спеціальної очистки
B. Розчини речовин, які легко окислюються
C. Розчини солей, які утворені сильними основами і слабими кислотами
D. Розчини солей, які утворені слабими основами і сильними кислотами
E. Розчини, які не підлягають тепловій стерилізації
187. В ампульному цеху виготовляють розчини для ін'єкцій. Вкажіть, до якої групи розчинів відноситься розчин розчин глюкози для ін'єкцій
A. * Розчини речовин, які потребують спеціальної очистки
B. Розчини речовин, які легко окислюються
C. Розчини солей, які утворені сильними основами і слабими кислотами
D. Розчини солей, які утворені слабими основами і сильними кислотами
E. Розчини, які не підлягають тепловій стерилізації
188. В ампульному цеху виготовляють розчини для ін'єкцій. Вкажіть, до якої групи розчинів відноситься розчин желатину медичного для ін'єкцій
A. * Розчини речовин, які потребують спеціальної очистки
B. Розчини речовин, які легко окислюються
C. Розчини солей, які утворені сильними основами і слабими кислотами
D. Розчини солей, які утворені слабими основами і сильними кислотами
E. Розчини, які не підлягають тепловій стерилізації
189. В ампульному цеху виготовляють розчини для ін'єкцій. Вкажіть, до якої групи розчинів відноситься розчин магнію сульфату для ін'єкцій
A. * Розчини речовин, які потребують спеціальної очистки
B. Розчини речовин, які легко окислюються
C. Розчини солей, які утворені сильними основами і слабими кислотами
D. Розчини солей, які утворені слабими основами і сильними кислотами
E. Розчини, які не підлягають тепловій стерилізації
190. В ампульному цеху виготовляють розчини для ін'єкцій. Вкажіть, до якої групи розчинів відноситься розчин натрія кофеїн бензоату для ін'єкцій
A. * Розчини речовин, які потребують стабілізації
B. Розчини речовин, які легко окислюються
C. Розчини солей, які утворені сильними основами і слабими кислотами
D. Розчини солей, які утворені слабими основами і сильними кислотами
E. Розчини, які не підлягають тепловій стерилізації
191. В ампульному цеху виготовляють розчини для ін'єкцій. Вкажіть, до якої групи розчинів відноситься розчин натрію цитрату для ін'єкцій
A. * Розчини речовин, які потребують спеціальної очистки
B. Розчини речовин, які легко окислюються
C. Розчини солей, які утворені сильними основами і слабими кислотами
D. Розчини солей, які утворені слабими основами і сильними кислотами
E. Розчини, які не підлягають тепловій стерилізації
192. В ампульному цеху виготовляють розчини для ін'єкцій. Вкажіть, до якої групи розчинів відноситься розчин натрію гідрокарбонату для ін'єкцій
A. * Розчини речовин, які потребують спеціальної очистки
B. Розчини речовин, які легко окислюються
C. Розчини солей, які утворені сильними основами і слабими кислотами
D. Розчини солей, які утворені слабими основами і сильними кислотами
E. Розчини, які не підлягають тепловій стерилізації
193. В залежності від механізму затримування частинок фільтрувальні перегородки, використані для стерильної фільтрації, поділяють на:
A. * глибинні і поверхневі
B. пластинчасті, поверхневі і між фазні
C. мембранні, складчасті і глибинні
D. складчасті і глибинні
E. складчасті і поверхневі
194. Вкажіть основні вимоги, що пред'являються ДФ України до ін'єкційних лікарських форм:
A. * апірогенність, стабільність, відсутність механічних включень, стерильність
B. стабільність, апірогенна, низька в'язкість, стерильність
C. відсутність механічних включень, стерильність, апірогенна, низька в'язкість
D. стерильність, низька в'язкість, стабільність, апірогенна
E. низька в'язкість, стабільність, апірогенна, стерильність
195. Вкажіть, якими способами не здійснюють внутрішнє миття ампул:
A. * камерним
B. шприцевим
C. вакуумним
D. термічним
E. ультразвуковим
196. Ампульний цех підприємства виготовляє розчини для ін'єкцій. Вкажіть послідовність технологічних операцій при виготовленні розчину еуфіліну.
A. * Розчинення, механічне фільтрування, стандартизація, наповнення, запаювання ампул
B. Розчинення, додавання консервантів, наповнення і запаювання ампул
C. Розчинення, фільтрування, стерилізація
D. Розчинення, стабілізація, стандартизація, фільтруання
E. Розчинення, стандартизація, фільтрування, стерилізація
197. У виробництві ампул використовують різне обладнання. З якою метою використовують апарат Філіпіна:
A. * для калібрування склодроту
B. для миття ампул
C. для розкриття капілярів
D. для зняття внутрішньої напруги
E. для формування ампул
198. У виробництві ампул використовують різне обладнання. З якою метою використовують апарат Резепіна:
A. * для розкриття капілярів
B. для калібрування склодроту
C. для миття ампул
D. для зняття внутрішньої напруги
E. для формування ампул
199. У виробництві ампул використовують різне обладнання. З якою метою використовують піч Маріупольського ЗТО:
A. * для зняття внутрішньої напруги
B. для калібрування склодроту
C. для розкриття капілярів
D. для миття ампул
E. для формування ампул
200. У виробництві ампул використовують різне обладнання. З якою метою використовують склоформуючі машини:
A. * для формування ампул
B. для калібрування склодроту
C. для розкриття капілярів
D. для зняття внутрішньої напруги
E. для миття ампул
201. Для миття ампул використовують різні способи. Назвіть спосіб миття ампул, який оснований на різкому та миттєвому погашенні розрідження та ступінчастого вакуумування:
A. * турбовакуумний спосіб миття
B. пароконденсаційний спосіб миття
C. вакуумний спосіб миття
D. вихровий спосіб миття
E. ультразвуковий спосіб миття
202. Для миття ампул використовують різні способи. Назвіть спосіб миття ампул, який оснований створенні та скиданні вакууму:
A. * вакуумний спосіб миття
B. пароконденсаційний спосіб миття
C. турбовакуумний спосіб миття
D. вихровий спосіб миття
E. ультразвуковий спосіб миття
203. Для миття ампул використовують різні способи. Назвіть спосіб миття ампул, який оснований на перепад тиску, який після гідроудару ступінчасто зростає за рахунок розрідження в апараті:
A. * вихровий спосіб миття
B. пароконденсаційний спосіб миття
C. турбовакуумний спосіб миття
D. вакуумний спосіб миття
E. ультразвуковий спосіб миття
204. Для миття ампул використовують різні способи. Назвіть спосіб миття ампул, який оснований на видалення повітря з ампул та наповнення гарячою водою, яка закипає завдяки створеному вакуумому:
A. * пароконденсаційний спосіб миття
B. вакуумний спосіб миття
C. турбовакуумний спосіб миття
D. вихровий спосіб миття
E. ультразвуковий спосіб миття
205. Для миття ампул використовують різні способи. Назвіть спосіб миття ампул, який оснований на вібрації ампул з демінералізованою водою:
A. * вібраційний спосіб миття
B. пароконденсаційний спосіб миття
C. вакуумний спосіб миття
D. вихровий спосіб миття
E. ультразвуковий спосіб миття
206. Для миття ампул використовують різні способи. Назвіть спосіб миття ампул, який оснований на утворенні кавітаційних порожнин:
A. * ультразвуковий спосіб миття
B. пароконденсаційний спосіб миття
C. турбовакуумний спосіб миття
D. вихровий спосіб миття
E. вакуумний спосіб миття
207. Для миття ампул використовують різні способи. Назвіть спосіб миття, який не використовується:
A. * турбовихровий спосіб миття
B. пароконденсаційний спосіб миття
C. турбовакуумний спосіб миття
D. вихровий спосіб миття
E. вакуумний спосіб миття
208. Для миття ампул використовують різні способи. Назвіть спосіб миття ампул з наведених:
A. * вихровий спосіб миття
B. ультрафільтраційний спосіб миття
C. кріовакуумний спосіб миття
D. сублімаційний спосіб миття
E. турбовихровий спосіб миття
209. Для миття ампул використовують різні способи. Назвіть спосіб миття ампул з наведених:
A. * шприцевий спосіб миття
B. ультрафільтраційний спосіб миття
C. кріовакуумний спосіб миття
D. сублімаційний спосіб миття
E. турбовихровий спосіб миття
210. Для миття ампул використовують різні способи. Назвіть спосіб миття ампул з наведених:
A. * вакуумний спосіб миття
B. ультрафільтраційний спосіб миття
C. кріовакуумний спосіб миття
D. сублімаційний спосіб миття
E. турбовихровий спосіб миття
211. Для миття ампул використовують різні способи. Назвіть спосіб миття ампул з наведених:
A. * парокондесаційний спосіб миття
B. ультрафільтраційний спосіб миття
C. кріовакуумний спосіб миття
D. сублімаційний спосіб миття
E. турбовихровий спосіб миття
212. Для миття ампул використовують різні способи. Назвіть спосіб миття ампул з наведених:
A. * ультразвуковий спосіб миття
B. ультрафільтраційний спосіб миття
C. кріовакуумний спосіб миття
D. сублімаційний спосіб миття
E. турбовихровий спосіб миття
213. Для миття ампул використовують різні способи. Назвіть спосіб миття ампул з наведених:
A. * термічний спосіб миття
B. ультрафільтраційний спосіб миття
C. кріовакуумний спосіб миття
D. сублімаційний спосіб миття
E. турбовихровий спосіб миття
214. Для миття ампул використовують різні способи. Назвіть спосіб миття ампул з наведених:
A. * турбовакуумний спосіб миття
B. ультрафільтраційний спосіб миття
C. кріовакуумний спосіб миття
D. сублімаційний спосіб миття
E. турбовихровий спосіб миття
215. Для миття ампул використовують різні способи. Назвіть спосіб миття ампул з наведених:
A. * вібраційний спосіб миття
B. ультрафільтраційний спосіб миття
C. кріовакуумний спосіб миття
D. сублімаційний спосіб миття
E. турбовихровий спосіб миття
216. Для миття ампул використовують різні способи. Назвіть спосіб миття ампул з наведених:
A. * віброультрозвуковий спосіб миття
B. ультрафільтраційний спосіб миття
C. кріовакуумний спосіб миття
D. сублімаційний спосіб миття
E. турбовихровий спосіб миття
217. Для миття ампул використовують різні способи. Назвіть найрозповсюджений спосіб миття ампул:
A. * вакуумний спосіб миття
B. вібраційний спосіб миття
C. термічний спосіб миття
D. пароконденсаційний спосіб миття
E. турбовихровий спосіб миття
218. Для миття ампул використовують різні способи. Назвіть малоефективний спосіб миття ампул:
A. * вакуумний спосіб миття
B. вібраційний спосіб миття
C. термічний спосіб миття
D. пароконденсаційний спосіб миття
E. турбовихровий спосіб миття
219. Для миття ампул використовують різні способи. Назвіть різновид вакуумного методу миття:
A. * пароконденсаційний спосіб миття
B. вібраційний спосіб миття
C. термічний спосіб миття
D. ультразвуковийспосіб миття
E. турбовихровий спосіб миття
220. Для миття ампул використовують різні способи. Назвіть різновид вакуумного методу миття:
A. * вихревийспосіб миття
B. вібраційний спосіб миття
C. термічний спосіб миття
D. ультразвуковийспосіб миття
E. турбовихровий спосіб миття
221. Для миття ампул використовують різні способи. Назвіть різновид вакуумного методу миття:
A. * турбовакуумний спосіб миття
B. вібраційний спосіб миття
C. термічний спосіб миття
D. ультразвуковийспосіб миття
E. турбовихровий спосіб миття
222. Для миття ампул використовують різні способи. Назвіть суть шприцевого способу миття:
A. * введення голки в ампулу та подача води турбулентним потоком
B. видалення повітря з ампул та наповнення гарячою водою, яка закипає завдяки створеному вакуумому
C. перепад тиску, який після гідроудару ступінчасто зростає за рахунок розрідження в апараті вихровий спосіб миття
D. різке та миттєве погашенняі розрідження та ступінчасте вакуумування
E. створення кавітаційних порожнин
223. Для миття ампул використовують різні способи. Назвіть суть ультразвукового способу миття:
A. * створення кавітаційних порожнин
B. видалення повітря з ампул та наповнення гарячою водою, яка закипає завдяки створеному вакуумому
C. перепад тиску, який після гідроудару ступінчасто зростає за рахунок розрідження в апараті вихровий спосіб миття
D. різке та миттєве погашенняі розрідження та ступінчасте вакуумування
E. введення голки в ампулу та подача води турбулентним потоком
224. Для миття ампул використовують різні способи. Назвіть суть пароконденсаційного способу миття:
A. * видалення повітря з ампул та наповнення гарячою водою, яка закипає завдяки створеному вакуумому
B. створення кавітаційних порожнин
C. перепад тиску, який після гідроудару ступінчасто зростає за рахунок розрідження в апараті вихровий спосіб миття
D. різке та миттєве погашення і розрідження та ступінчасте вакуумування
E. введення голки в ампулу та подача води турбулентним потоком
225. Для миття ампул використовують різні способи. Вкажіть суть турбовакуумного способу миття:
A. * різке та миттєве погашення і розрідження та ступінчасте вакуумування
B. видалення повітря з ампул та наповнення гарячою водою, яка закипає завдяки створеному вакуумому
C. перепад тиску, який після гідроудару ступінчасто зростає за рахунок розрідження в апараті вихровий спосіб миття
D. створення кавітаційних порожнин
E. введення голки в ампулу та подача води турбулентним потоком
226. Для миття ампул використовують різні способи. Вкажіть суть турбовакуумного способу миття:
A. * введення голки в ампулу та подача води турбулентним потоком
B. видалення повітря з ампул та наповнення гарячою водою, яка закипає завдяки створеному вакуумому
C. перепад тиску, який після гідроудару ступінчасто зростає за рахунок розрідження в апараті вихровий спосіб миття
D. різке та миттєве погашення і розрідження та ступінчасте вакуумування
E. створення кавітаційних порожнин
227. З якою метою проводять калібрування склодроту:
A. * для розділення по внутрішньому діаметру
B. для стерилізації
C. для зняття внутрішньої напруги
D. для миття
E. для висушування
228. Яку операцію необхідно провести, що розділити склодріт по внутрішньому діаметру:
A. * калібрування
B. стерилізація
C. одержання склодроту
D.  миття
E. висушування
229. При формуванні ампул на склоформуючих апаратах утворюється напруга, що призводить до руйнування ампули при стерилізації. Якою операцією знімають залишкову напругу:
A. * відпал
B. стерилізація
C. калібрування
D.  миття
E. висушування
230. При формуванні ампул на склоформуючих апаратах утворюється внутрішня напруга. Вкажіть метод для визначенння залишкової напуги:
A. * поляризаційно-оптичний метод
B. з допомогою кислотно-основних індикаторів
C. ультразвуковий метод
D.  термічний метод
E. центробіжний метод
231. При формуванні ампул на склоформуючих апаратах утворюється внутрішня напруга, яку необхідно зняти. Для цього використовують поляризаційно-оптичний метод. Який колір вказує про відсутність залишкової напруги:
A. * фіолетовий
B. жовтий
C. червоний
D.  синій
E. оранжевий
232. Згідно GMP для виробництва стерильної продукції «чисті» зони класифікують відповідно до необхідних характеристик повітря на:
A. * Класи чистоти
B. Чисті технологічні зони
C. Чисті виробничі зони
D. Чисті виробничі цехи
E. Чисті цехи
233. Ампульний цех підприємства виготовляє розчини для ін'єкцій. Вкажіть послідовність технологічних операцій при виготовленні розчину гексаметилентетраміну.
A. * Розчинення, механічне фільтрування, стандартизація,наповнення, запаювання ампул
B. Розчинення, додавання консервантів, наповнення і запаювання ампул
C. Розчинення, фільтрування, стерилізація
D. Розчинення, стабілізація, стандартизація, фільтруання
E. Розчинення, стандартизація, фільтрування, стерилізація
234. Ампульний цех підприємства виготовляє розчини для ін'єкцій. Вкажіть послідовність технологічних операцій при виготовленні розчину барбамілу.
A. * Розчинення, механічне фільтрування, стандартизація, наповнення, запаювання ампул
B. Розчинення, додавання консервантів, наповнення і запаювання ампул
C. Розчинення, фільтрування, стерилізація
D. Розчинення, стабілізація, стандартизація, фільтрвуання
E. Розчинення, стандартизація, фільтрування, стерилізація
235. Ампульний цех підприємства виготовляє розчини для ін'єкцій. Вкажіть послідовність технологічних операцій при виготовленні розчину адреналіну гідрохлориду.
A. * Розчинення, механічне фільтрування, стандартизація, наповнення, запаювання ампул
B. Розчинення, додавання консервантів, наповнення і запаювання ампул
C. Розчинення, фільтрування, стерилізація
D. Розчинення, стабілізація, стандартизація, фільтрування
E. Розчинення, стандартизація, фільтрування, стерилізація
236. Ампульний цех підприємства виготовляє розчини для ін'єкцій. Вкажіть послідовність технологічних операцій при виготовленні розчину аміназину.
A. * Розчинення, механічне фільтрування стандартизація,, наповнення, запаювання ампул
B. Розчинення, додавання консервантів, наповнення і запаювання ампул
C. Розчинення, фільтрування, стерилізація
D. Розчинення, стабілізація, стандартизація, фільтрвуання
E. Розчинення, стандартизація, фільтрування, стерилізація
237. Ампульний цех підприємства виготовляє розчини для ін'єкцій. Вкажіть послідовність технологічних операцій при виготовленні розчину дипразину.
A. * Розчинення, механічне фільтрування, стандартизація, наповнення, запаювання ампул
B. Розчинення, додавання консервантів, наповнення і запаювання ампул
C. Розчинення, фільтрування, стерилізація
D. Розчинення, стабілізація, стандартизація, фільтрвуання
E. Розчинення, стандартизація, фільтрування, стерилізація
238. Ампульний цех підприємства виготовляє розчини для ін'єкцій. Вкажіть послідовність технологічних операцій при виготовленні розчину глюкози.
A. * Розчинення, стабілізація, фільтрування, стерилізація, наповнення і запаювання ампул
B. Розчинення, механічне фільтрування, стандартизація, наповнення, запаювання ампул
C. Розчинення, фільтрування, стерилізація
D. Розчинення, стабілізація, стандартизація, фільтрвуання
E. Розчинення, стандартизація, фільтрування, стерилізація
239. Ампульний цех підприємства виготовляє розчини для ін'єкцій. Вкажіть послідовність технологічних операцій при виготовленні розчину кофеїн бензоату натрію.
A. Розчинення, стабілізація, фільтрування, стерилізація, наповнення і запаювання ампул
B. Розчинення, механічне фільтрування, стандартизація, наповнення, запаювання ампул
C. Розчинення, фільтрування, стерилізація
D. Розчинення, стабілізація, стандартизація, фільтрвуання
E. Розчинення, стандартизація, фільтрування, стерилізація
240. Ампульний цех підприємства виготовляє розчини для ін'єкцій. Вкажіть послідовність технологічних операцій при виготовленні розчину новокаїну.
A. * Розчинення, стабілізація, фільтрування, стерилізація, наповнення і запаювання ампул
B. Розчинення, механічне фільтрування, стандартизація, наповнення, запаювання ампул
C. Розчинення, фільтрування, стерилізація
D. Розчинення, стабілізація, стандартизація, фільтрвуання
E. Розчинення, стандартизація, фільтрування, стерилізація
241. Ампульний цех підприємства виготовляє розчини для ін'єкцій. Вкажіть який стабілізатор використовують для стабілізації  розчину новокаїну.
A. * 0,1 н розчин хлористоводневої кислоти
B. Стабілізатор Вейбеля
C. 0,1 н розчин гідрооксиду натрію
D. 8,3% розчином хлористоводневої кислоти
E. 0,5 н розчином кальцію гідрооксиду
242. Ампульний цех підприємства виготовляє розчини для ін'єкцій. Вкажіть який стабілізатор використовують для стабілізації 5% розчину аскорбінової кислоти.
A. * розчин метабісульфіт натрію
B. 0,1 н розчин хлористоводневої кислоти
C. 0,1 н розчин гідрооксиду натрію
D. Стабілізатор Вейбеля
E. 0,5 н розчином кальцію гідрооксиду
243. Ампульний цех підприємства виготовляє розчини для ін'єкцій. Вкажіть який стабілізатор використовують для стабілізації  розчину глюкози.
A. * Стабілізатор Вейбеля
B. 0,1 н розчин хлористоводневої кислоти
C. 0,1 н розчин гідрооксиду натрію
D. 8,3% розчином хлористоводневої кислоти
E. 0,5 н розчином кальцію гідрооксиду
244. Ампульний цех підприємства виготовляє розчини для ін'єкцій. Вкажіть який стабілізатор використовують для стабілізації  розчину кофеїн-бензоату натрію
A. * 0,1 н розчин гідрооксиду натрію
B. 0,1 н розчин хлористоводневої кислоти
C. Стабілізатор Вейбеля
D. 8,3% розчином хлористоводневої кислоти
E. 0,5 н розчином кальцію гідрооксиду
245. Ампульний цех підприємства виготовляє розчини для ін'єкцій, який потребує введення стабілізаторі. Вкажіть розчин, для якого для стабілізаціїї додають стабілізатор Вейбеля
A. * 40% розчин глюкози для інєкцій
B. 10% розчин желатину медичного для інєкцій
C. 10% розчин кальцію глюконату для інєкцій
D. 10% розчин новокаїну для інєкцій
E. 10% розчин кофеїн-бензоату натрію для інєкцій
246. Ампульний цех підприємства виготовляє розчини для ін'єкцій, який потребує введення стабілізаторі. Вкажіть розчин, для якого для стабілізаціїї додають 0,1 н розчин натрію гідрооксиду
A. * 10% розчин кофеїн-бензоату натрію для інєкцій
B. 10% розчин желатину медичного для інєкцій
C. 10% розчин кальцію глюконату для інєкцій
D. 10% розчин новокаїну для інєкцій
E. 40% розчин глюкози для інєкцій
247. Ампульний цех підприємства виготовляє розчини для ін'єкцій, який потребує введення стабілізаторі. Вкажіть розчин, для якого для стабілізаціїї додають хлористоводневу кислоту
A. * 0,5% розчин новокаїну для інєкцій
B. 10% розчин желатину медичного для інєкцій
C. 10% розчин кальцію глюконату для інєкцій
D. 40% розчин глюкози для інєкцій
E. 10% розчин кофеїн-бензоату натрію для інєкцій
248. Ампульний цех підприємства виготовляє розчини для ін'єкцій, який потребує введення стабілізаторі. Вкажіть розчин, для якого для стабілізаціїї додають хлористоводневу кислоту
A. * 0,25 % розчин новокаїну для інэкцій
B. 10% розчин желатину медичного для інєкцій
C. 10% розчин кальцію глюконату для інєкцій
D. 40% розчин глюкози для інєкцій
E. 10% розчин кофеїн-бензоату натрію для інєкцій
249. Ампульний цех підприємства виготовляє розчини для ін'єкцій, який потребує введення стабілізаторі. Вкажіть розчин, для якого для стабілізаціїї додають метабісульфіт натрію
A. * 5% розчин аскорбінової кислоти
B. 40% розчин глюкози для ін?єкцій
C. 10% розчин кальцію глюконату для інєкцій
D. 10% розчин новокаїну для інєкцій
E. 10% розчин кофеїн-бензоату натрію для інєкцій
250. В якій очній лікарській формі неоднорідні розміри крапель і їх о'бєм
A. * гідрогелі
B.  очні плівки
C. очні мазі
D. очні вставки
E. очні порошки
251. Очні лікарські засоби класифікуються на декілька груп. До яких відносяться очні таблетки
A. * до твердих
B. до рідких
C. до м'яких
D. до ін'єкцій
E. це окрема група
252. В якій очній лікарській формі неоднакове в часі вивільнення лікарських речовин
A. * гідрогелі
B. очні краплі
C. очні мазі
D. очні плівки
E. очні таблетки
253. Виберіть методи, які використовуються для виробництва очних суспензій
A. * конденсаційний
B. адсорбційний
C. абсорбційний
D. кристалізаційний
E. коацервація
254. Виберіть методи, які використовуються для виробництва очних суспензій
A. * дисперсійний
B. адсорбційний
C. абсорбційний
D. кристалізаційний
E. коацервація
255. Для аерозольних суспензій лікарських засобів, що знаходяться під тиском, розмір частинок не має перевищувати:
A. * 10-20 мкм
B. 40-50 мкм
C. 30-40 мкм
D. 20-30 мкм
E. 100 мкм
256. Для яких лікарських речовин використовують технологію заморожування
A. * гормонів
B. вітамінів
C. антибіотиків
D. сульфаніламідів
E. бензолопохідних
257. До інфузійних розчинів висуваються специфічні вимоги. Що передбачає ізогідричність
A. * зберігати стійкість концентрації водних іонів, рівну рН плазми крові
B. містить певні іони в таких самих співвідношеннях та кількостях, як у сироватці крові
C. осмотичний тиск розчинів рівний осмотичному тисковці рідин організму
D. мати в'язкість близьку до в'язкості плазми крові
E. мати фізіологічні константи, як плазма крові
258. До інфузійних розчинів висуваються специфічні вимоги. Що передбачає ізоінонічність:
A. * містить певні іони в таких самих співвідношеннях та кількостях, як у сироватці крові
B. осмотичний тиск розчинів рівний осмотичному тисковці рідин організму
C. зберігати стійкість концентрації водних іонів, рівну рН плазми крові
D. мати в'язкість близьку до в'язкості плазми крові
E. мати фізіологічні константи, як плазма крові
259. До інфузійних розчинів висуваються специфічні вимоги. Що передбачає ізотонічність:
A. * осмотичний тиск розчинів рівний осмотичному тискові рідин організму
B. містить певні іони в таких самих співвідношеннях та кількостях, як у сироватці крові
C. зберігати стійкість концентрації водних іонів, рівну рН плазми крові
D. мати в'язкість близьку до в'язкості плазми крові
E. мати температуру депресії сироватки крові
260. До інфузійних розчинів висуваються специфічні вимоги. Якщо осмотичний тиск розчинів рівний осмотичному тисковці рідин організму, то - це
A. * ізотонічність
B. ізоіонічність
C. ізогідричність
D. ізомолярність
E. стабільність
261. До інфузійних розчинів висуваються специфічні вимоги. Якщо розчин містить певні іони в таких самих співвідношеннях та кількостях, як у сироватці крові то - це
A. * ізоіонічність
B. ізотонічність
C. ізогідричність
D. ізомолярність
E. стабільність
262. До інфузійних розчинів висуваються специфічні вимоги. Якщо розчин зберігає стійкість концентрації водних іонів, рівну рН плазми крові, то- це
A. * ізогідричність
B. ізоіонічність
C. ізотонічність
D. ізомолярність
E. стабільність
263. Замороженні інфузійні розчини випускаються в таких розчинниках
A. * 5 % глюкози
B. 15% глюкози
C. 40% глюкози
D. 10 % натрію хлорид
E. 0,6% калію хлориду
264. Замороженні інфузійні розчини випускаються в таких розчинниках:
A. * 0,9% натрію хлориду
B. 0,3% калію хлориду
C. 4,5% натрію гідрокарбонату
D. 10% натрію хлориду
E. 0,6% калію хлориду
265. Інфузійні розчини використовуються при різних патологічних станах. Які з нижченаведених використовуються при зневодненні
A. * регулятори водно-сольового обміну
B. дезінтоксикаційні
C. препарати для парентерального годування
D. гемодинамічні
E. поліфункціональні
266. Інфузійні розчини використовуються при різних патологічних станах. Які з нижченаведених використовуються при інтоксикації:
A. * дезінтоксикаційні
B. гемодинамічні
C. препарати для парентерального годування
D. регулятори водно-сольового обміну
E. розчини з фукцією переносу кисню
267. Інфузійні розчини використовуються при різних патологічних станах. Які з нижченаведених використовуються при коматозному стані хворого:
A. * препарати для парентерального годування
B. дезінтоксикаційні
C. гемодинамічні
D. регулятори водно-сольового обміну
E. розчини з фукцією переносу кисню
268. Інфузійні розчини використовуються при різних патологічних станах. Які з нижченаведених використовуються для лікування шокових станів:
A. * гемодинамічні
B. дезінтоксикаційні
C. препарати для парентерального годування
D. регулятори водно-сольового обміну
E. розчини з фукцією переносу кисню
269. Інфузійні розчини використовуються при різних патологічних станах. З якою метою використовуються гемодинамічні інфузійні розчини:
A. * для лікування шокових станів
B. для лікування хворих, які знаходяться в коматозному стані
C. при інтоксикаціях організму
D. при зневодненні організму
E. при операційних втручаннях
270. Інфузійні розчини використовуються при різних патологічних станах. З якою метою використовуються дезінтоксикаційні інфузійні розчини:
A. * при інтоксикаціях організму
B. для лікування хворих, які знаходяться в коматозному стані
C. для лікування шокових станів
D. при зневодненні організму
E. при операційних втручаннях
271. Інфузійні розчини використовуються при різних патологічних станах. З якою метою використовуються регулятори водне-сольового обміну:
A. * при зневодненні організму
B. для лікування хворих, які знаходяться в коматозному стані
C. при інтоксикаціях організму
D. для лікування шокових станів
E. при операційних втручаннях
272. Інфузійні розчини використовуються при різних патологічних станах. З якою метою використовуються розчини парентерального годування:
A. * для лікування хворих, які знаходяться в коматозному стані
B. для лікування шокових станів
C. при інтоксикаціях організму
D. при зневодненні організму
E. при операційних втручаннях
273. Інфузійні розчини використовуються при різних патологічних станах. Назвіть препарати, які відносяться до гемодинамічних розчинів:
A. * полівінілпіролідон, спирт полівініловий, гемодез, полідез неогемодез, глюконеодез, ентеродез
B. сольові ін'єкційні 0,9 % і 10 % розчини натрію хлориду, розчини Рінгера і Рінгера--Локка, рідина Петрова, розчини натрію гідрокарбонату, розчин калію хлориду
C. розчин глюкози, гідролізат казеїну, амінопептид, амінокровин, фібриносол, ліпостабіл, ліпідин, ліпофундин, інтроліпід,  амінофосфатид
D. перфторовуглецеві сполуки
274. Інфузійні розчини використовуються при різних патологічних станах. Назвіть препарати, які відносяться до препаратів парентерального годування:
A. * розчин глюкози
B. полівінілпіролідон
C. 0,9%розчини натрію хлориду
D. поліглюкін
E. перфторовуглецеві сполуки
275. Інфузійні розчини використовуються при різних патологічних станах. Назвіть препарати, які відносяться до дезінтоксикаційних розчинів:
A. * полівінілпіролідон, спирт полівініловий, гемодез, полідез неогемодез, глюконеодез, ентеродез
B. поліглюкін, реополіглюкін, желатиноль
C. сольові ін'єкційні 0,9 % і 10 % розчини натрію хлориду, розчини Рінгера і Рінгера--Локка, рідина Петрова, розчини натрію гідрокарбонату, розчин калію хлориду
D. розчин глюкози, гідролізат казеїну, амінопептид, амінокровин, фібриносол, ліпостабіл, ліпідин, ліпофундин, інтроліпід,  амінофосфатид
E. перфторовуглецеві сполуки
276. Інфузійні розчини використовуються при різних патологічних станах. Назвіть препарати, які відносяться до регуляторів водно-сольового балансу та кислотної рівноваги:
A. * сольові ін'єкційні 0,9 % і 10 % розчини натрію хлориду, розчини Рінгера і Рінгера--Локка, рідина Петрова, розчини натрію гідрокарбонату, розчин калію хлориду.
B. полівінілпіролідон, спирт полівініловий, гемодез, полідез неогемодез, глюконеодез, ентеродез
C. поліглюкін, реополіглюкін, желатиноль
D. розчин глюкози, гідролізат казеїну, амінопептид, амінокровин, фібриносол, ліпостабіл, ліпідин, ліпофундин, інтроліпід,  амінофосфатид
E. перфторовуглецеві сполуки
277. Інфузійні розчини використовуються при різних патологічних станах. Назвіть препарати, які відносяться препаратів парентерального годування:
A. * розчин глюкози, гідролізат казеїну, амінопептид, амінокровин, фібриносол, ліпостабіл, ліпідин, ліпофундин, інтроліпід,  амінофосфатид
B. полівінілпіролідон, спирт полівініловий, гемодез, полідез неогемодез, глюконеодез, ентеродез
C. сольові ін'єкційні 0,9 % і 10 % розчини натрію хлориду, розчини Рінгера і Рінгера--Локка, рідина Петрова, розчини натрію гідрокарбонату, розчин калію хлориду
D. поліглюкін, реополіглюкін, желатиноль
E. перфторовуглецеві сполуки
278. Інфузійні розчини використовуються при різних патологічних станах. Назвіть препарати, які відносяться до препаратів парентерального годування:
A. * фібриносол
B. полівінілпіролідон
C. 0,9%розчини натрію хлориду
D. поліглюкін
E. перфторовуглецеві сполуки
279. Інфузійні розчини використовуються при різних патологічних станах. Назвіть препарати, які відносяться до препаратів парентерального годування:
A. * ліпостабіл
B. полівінілпіролідон
C. 0,9%розчини натрію хлориду
D. поліглюкін
E. перфторовуглецеві сполуки
280. Інфузійні розчини використовуються при різних патологічних станах. Назвіть препарати, які відносяться до препаратів парентерального годування:
A. * ліпидин
B. полівінілпіролідон
C. 0,9%розчини натрію хлориду
D. поліглюкін
E. перфторовуглецеві сполуки
281. Інфузійні розчини використовуються при різних патологічних станах. Назвіть препарати, які відносяться до розчинів з функцією переносу кисню:
A. * перфторовуглецеві сполуки
B. полівінілпіролідон
C. 0,9%розчини натрію хлориду
D. розчин глюкози
E. поліглюкін
282. Інфузійні розчини використовуються при різних патологічних станах. Назвіть препарати, які відносяться до розчинів з функцією переносу кисню:
A. * перфторовуглецеві сполуки.
B. полівінілпіролідон, спирт полівініловий, гемодез, полідез неогемодез, глюконеодез, ентеродез
C. сольові ін'єкційні 0,9 % і 10 % розчини натрію хлориду, розчини Рінгера і Рінгера--Локка, рідина Петрова, розчини натрію гідрокарбонату, розчин калію хлориду
D. розчин глюкози, гідролізат казеїну, амінопептид, амінокровин, фібриносол, ліпостабіл, ліпідин, ліпофундин, інтроліпід,  амінофосфатид
E. поліглюкін, реополіглюкін, желатиноль
283. Інфузійні розчини використовуються при різних патологічних станах. Назвіть препарати, які відносяться до препаратів парентерального годування:
A. * гідролізат казеїну
B. полівінілпіролідон
C. 0,9%розчини натрію хлориду
D. поліглюкін
E. перфторовуглецеві сполуки
284. Інфузійні розчини використовуються при різних патологічних станах. Назвіть препарати, які відносяться до препаратів парентерального годування:
A. * амінопептид
B. полівінілпіролідон
C. 0,9%розчини натрію хлориду
D. поліглюкін
E. перфторовуглецеві сполуки
285. Інфузійні розчини використовуються при різних патологічних станах. Назвіть препарати, які відносяться до препаратів парентерального годування:
A. * амінокровин
B. полівінілпіролідон
C. 0,9%розчини натрію хлориду
D. поліглюкін
E. перфторовуглецеві сполуки
286. Інфузійні розчини використовуються при різних патологічних станах. Назвіть препарати, які відносяться до регуляторів водно-сольового балансу та кислотної рівноваги:
A. * 0,9% розчини натрію хлориду
B. полівінілпіролідон
C. поліглюкін
D. розчин глюкози
E. перфторовуглецеві сполуки
287. Інфузійні розчини використовуються при різних патологічних станах. Назвіть препарати, які відносяться до регуляторів водно-сольового балансу та кислотної рівноваги:
A. * рідина Петрова
B. полівінілпіролідон
C. поліглюкін
D. розчин глюкози
E. перфторовуглецеві сполуки
288. Інфузійні розчини використовуються при різних патологічних станах. Назвіть препарати, які відносяться до регуляторів водно-сольового балансу та кислотної рівноваги:
A. * розчин гідрокарбонату натрію
B. полівінілпіролідон
C. поліглюкін
D. розчин глюкози
E. перфторовуглецеві сполуки
289. Інфузійні розчини використовуються при різних патологічних станах. Назвіть препарати, які відносяться до регуляторів водно-сольового балансу та кислотної рівноваги:
A. * розчини калію хлориду
B. полівінілпіролідон
C. поліглюкін
D. розчин глюкози
E. перфторовуглецеві сполуки
290. Інфузійні розчини використовуються при різних патологічних станах. Назвіть препарати, які відносяться до регуляторів водно-сольового балансу та кислотної рівноваги:
A. * 10% розчини натрію хлориду
B. полівінілпіролідон
C. поліглюкін
D. розчин глюкози
E. перфторовуглецеві сполуки
291. Інфузійні розчини використовуються при різних патологічних станах. Назвіть препарати, які відносяться до регуляторів водно-сольового балансу та кислотної рівноваги:
A. * розчин Рінгера
B. полівінілпіролідон
C. поліглюкін
D. розчин глюкози
E. перфторовуглецеві сполуки
292. Інфузійні розчини використовуються при різних патологічних станах. Назвіть препарати, які відносяться до регуляторів водно-сольового балансу та кислотної рівноваги:
A. * розчин Рінгера-Локка
B. полівінілпіролідон
C. поліглюкін
D. розчин глюкози
E. перфторовуглецеві сполуки
293. Інфузійні розчини використовуються при різних патологічних станах. Назвіть препарати, які відносяться до дезінтокаційних розчинів:
A. * полівінілпіролідон
B. поліглюкін
C. 0,9%розчини натрію хлориду
D. розчин глюкози
E. перфторовуглецеві сполуки
294. Інфузійні розчини використовуються при різних патологічних станах. Назвіть препарати, які відносяться до дезінтокаційних розчинів:
A. * неогемодез
B. поліглюкін
C. 0,9%розчини натрію хлориду
D. розчин глюкози
E. перфторовуглецеві сполуки
295. Інфузійні розчини використовуються при різних патологічних станах. Назвіть препарати, які відносяться до дезінтокаційних розчинів:
A. * глюконеодез
B. поліглюкін
C. 0,9%розчини натрію хлориду
D. розчин глюкози
E. перфторовуглецеві сполуки
296. Інфузійні розчини використовуються при різних патологічних станах. Назвіть препарати, які відносяться до дезінтокаційних розчинів:
A. * ентеродез
B. поліглюкін
C. 0,9%розчини натрію хлориду
D. розчин глюкози
E. перфторовуглецеві сполуки
297. Інфузійні розчини використовуються при різних патологічних станах. Назвіть препарати, які відносяться до дезінтокаційних розчинів:
A. * спирт полівініловий поліглюкін.
B. спирт полівініловий
C. 0,9%розчини натрію хлориду
D. розчин глюкози
E. перфторовуглецеві сполуки
298. Інфузійні розчини використовуються при різних патологічних станах. Назвіть препарати, які відносяться до дезінтокаційних розчинів:
A. * гемодез
B. поліглюкін
C. 0,9%розчини натрію хлориду
D. розчин глюкози
E. перфторовуглецеві сполуки
299. Інфузійні розчини використовуються при різних патологічних станах. Назвіть препарати, які відносяться до дезінтокаційних розчинів:
A. * полідез
B. поліглюкін
C. 0,9%розчини натрію хлориду
D. розчин глюкози
E. перфторовуглецеві сполуки
300. Інфузійні розчини використовуються при різних патологічних станах. Назвіть препарати, які відносяться до гемодинамічних розчинів:
A. * поліглюкін
B. полівінілпіролідон
C. 0,9%розчини натрію хлориду
D. розчин глюкози
E. перфторовуглецеві сполуки
301. Інфузійні розчини використовуються при різних патологічних станах. Назвіть препарати, які відносяться до гемодинамічних розчинів:
A. * реополіглюкін
B. полівінілпіролідон
C. 0,9%розчини натрію хлориду
D. розчин глюкози
E. перфторовуглецеві сполуки
302. Інфузійні розчини використовуються при різних патологічних станах. Назвіть препарати, які відносяться до гемодинамічних розчинів:
A. * желатиноль
B. полівінілпіролідон
C. 0,9%розчини натрію хлориду
D. розчин глюкози
E. перфторовуглецеві сполуки
303. Існує однотипний склад жирових емульсій. Вкажіть правильний варіант
A. * рослинна олія, фосфоліпіди, сорбіт, вода для ін'єкцій, вітамін Е
B. вазелінова олія, гліцерин, фосфоліпід, вода для ін'єкцій, вітамін К
C. рослинна олія, хлорид натрію, ксиліт, вода для ін'єкцій, вітамін А
D. глюкоза, гліцерин, фосфоліпіди, вода для ін'єкцій, вітамін Е
E. глюкоза, гліцерин, вода для ін'єкцій, вітамін Е
304. Контактні лінзи поділяють на декілька груп. Яких з нижче наведених груп немає:
A. * еластичні
B. напівжорсткі
C. м'які гідрогенізовані
D. жорсткі
E. еластомні
305. На які групи поділяють очні вставки
A. розчинні, біорозчинні, нерозчинні
B. біорозчинні, нерозчинні, змішані
C. водорозчинні, жиророзчинні, сльозорозчинні
D. водорозчинні, нерозчинні, сльозорозчинні
E. водорозчинні, жиророзчинні, нерозчинні
306. За розчинністю очні вставки класифікують:
A. * розчинні
B. змішані
C. жиророзчинні
D. водорозчинні
E. сльозорозчинні
307. За розчинністю очні вставки класифікують:
A. * біорозчинні
B. змішані
C. жиророзчинні
D. водорозчинні
E. сльозорозчинні
308. За розчинністю очні вставки класифікують:
A. * нерозчинні
B. змішані
C. жиророзчинні
D. водорозчинні
E. сльозорозчинні
309. Однією з очних лікарських форм є ламелі. Вкажіть визначення даної лікарської форми
A. * невелика ємність з високомолекулярного матеріалу, яка містить рідкі або газоподібні ліки
B. наноситься безконтактним способом, як носії лікарських речовин є азот, оксид нітрогену
C. складаються з матриці, в яку включена лікарська речовина оточена мембраною
D. невеликі желатинові овальні диски із включеною в них лікарською речовиною
E. невеликі матричні таблетки
310. Однією з очних лікарських форм є мінімси. Вкажіть визначення даної лікарської форми
A. * невеликі желатинові овальні диски із включеною в них лікарською речовиною
B. наноситься безконтактним способом, як носії лікарських речовин є азот, оксид нітрогену
C. складаються з матриці, в яку включена лікарська речовина оточена мембраною
D. невелика ємність з високомолекулярного матеріалу, яка містить рідкі або газоподібні ліки
E. наноситься у вигляді мякої лікарської форми у конюктиву
311. Очні лікарські засоби класифікуються на декілька груп. До яких відносяться очні краплі
A. * до рідких
B. до твердих
C. до м'яких
D. до ін'єкцій
E. це окрема група
312. Очні лікарські засоби класифікуються на декілька груп. До яких відносяться очні мазі
A. * до м'ÿких
B. до твердих
C. до рідких
D. до ін'єкцій
E. це окрема група
313. Очні лікарські засоби класифікуються на декілька груп. До яких відносяться очні порошки
A. до твердих
B. до рідких
C. до м'яких
D. до ін'єкцій
E. це окрема група
314. Очні лікарські засоби класифікуються на декілька груп. До яких відносяться очні спреї:
A. * це окрема група
B. до твердих
C. до м'яких
D. до ін'єкцій
E. до рідких
315. Очні суспензіі можна одержати двома методами. Як називається метод, при якому суспензія утвориться в наслідок зменшення ступеня дисперсності вихідної лікарської речовини:
A. * дисперсійний
B. адсорбційний
C. абсорбційний
D. конденсаційний
E. кристалізаційний
316. Очні суспензіі можна одержати двома методами. Як називається метод, при якому суспензія утвориться в наслідок збільшення ступеня дисперсності вихідної лікарської речовини, яка знаходиться в молекулярному стані:
A. * конденсаційний
B. адсорбційний
C. дисперсійний
D. абсорбційний
E. кристалізаційний
317. У виробництві очних лікарських засобів використовується різні групи допоміжних речовин. До якої групи відноситься поліакриламід
A. * консерванти,
B. біополімери
C. антиоксиданти
D. емульгатори
E. ПАР
318. У виробництві очних лікарських засобів використовується різні групи допоміжних речовин. До якої групи відноситься мертіолат
A. * консервант
B. біополімер
C. антиоксидант
D. емульгатори
E. ПАР
319. У виробництві очних лікарських засобів використовується різні групи допоміжних речовин. До якої групи відноситься хлорбутанолгідрат
A. * консерванти,
B. біополімери
C. емульгатори
D. антиоксиданти
E. ВМС
320. При виробництві м'яких очних лікарських засобів використовують мазеві основи різних груп. Яка група викликає відчуття «піску» склеювання повік після викликання:
A. * гідрофільні
B. гідрофобні
C. адсорбційні
D. абсорбційні
E. десорбційні
321. Яка енергетична цінність одного флакону жирової емульсії:
A. * 1000 ккал
B. 1500 ккал
C. 150 ккал
D. 1050 ккал
E. 100 ккал
322. Яке обладнання використовують для виробництва очних лікарських засобів:
A. * фарфорові або скляні реактори
B. нікельовані апарати або чавунні реактори
C. котли з обігрівом і мішалкою емальовані
D. нікельовані апарати або скляні реактори
E. чавунні реактори
323. Яке основне завдання очних вставок:
A. * збільшення часу контакту лікарських препаратів і кон'юктиви
B. корекція зору
C. захист очей від факторів зовнішнього середовища
D. вони є лікарською формою гормонів
E. зміна кольору очей
324. Яке основне завдання очних вставок:
A. * покращення зору
B. збільшення часу контакту лікарських препаратів і кон'юктиви
C. захист очей від факторів зовнішнього середовища
D. вони є лікарською формою гормонів
E. використовуються як ЛФ
325. Який основний спосіб стетерелізації жирових емульсій для парентерального годування:
A. * ультрафільтрація
B. додавання антисептичних речовин
C. обробка УФ променями
D. термічний
E. окреме ампулювання ЛР і розчинника.
326. Який розмір частинок в жирових емульсіях для парентерального годування
A. * 0,5-1 мкм
B. 0,3-05 мкм
C. 7-8 мкм
D. 1-5 мкм
E. 2-7 мкм
327. Які із очних лікарських засобів застосовуються для попереднього їх розчинення з метою одержання очних крапель:
A. * очні таблетки
B. очні олівці
C. очні плівки
D. очні суспензії
E. очні вставки
328. Які із очних лікарських форм, що призначена для вставлення в кон'юктивальний мішок, складаються з матриці, в яку включена лікарська речовина
A. * очні вставки
B. очні примочки
C. очні мазі
D. очні спреї
E. очні таблетки
329. Які речовини, що додаються до жирових емульсій утворюють ліпосоми
A. * ПАР
B. ВМС
C. жири
D. вуглеводи
E. білки
330. Які розчинники використовуються для розведення концентратів для внутрішньовенних інфузій
A. * 10% глюкози
B. 0,9% натрію хлорид
C. 0,3% калію хлорид
D. вода для ін'єкцій
E. персикова олія

Приложенные файлы

  • docx 496017
    Размер файла: 163 kB Загрузок: 0

Добавить комментарий