ДОДАТОК


ДОДАТОК
ПСИХОЛОГІЧНИЙ ІНСТРУМЕНТАРІЙ
ДИФЕРЕНЦІАЛЬНО-ДІАГНОСТИЧНИЙ ОПИТУВАЛЬНИК (Є.А.Клімова)
Інструкція обстежуваному
«Вам пропонується, не замислюючись, відповісти на 20 пар питань опитувальника. Припустимо, що після відповідного навчання Ви зможете виконати будь-яку роботу. Але якби Вам довелося вибирати тільки з двох можливостей, то чому б Ви віддали перевагу? При цьому відповіді повинні бути диференційовані. Якщо названа в питанні діяльність скоріше подобається, чим не подобається, слід поставити у відповідній клітці знак «плюс». Якщо безумовно подобається - два плюси, а якщо дуже подобається - три плюси. Якщо скоріше не подобається, чим подобається - один мінус, якщо безумовно не подобається - два мінуси, а якщо дуже не подобається - три мінуси. Номери і буквені позначення в клітках листа відповідей відповідають номерам і позначенням питань. Відповідати потрібно на кожне питання без пропусків, і кожного разу з двох пропонованих можливостей «а» або «б» одну (ту, якій віддається перевага) відзначати плюсом (плюсами), іншу (що відкидається) - мінусом (мінусами) ».
Припустимо, що після відповідного навчання Ви зможете виконувати будь-яку роботу. Проте, якщо Вам довелося б вибирати тільки з двох можливостей, чому б Ви віддали перевагу?
1. а) Доглядати тварин;
б) Обслуговувати машини, прилади (слідкувати, регулювати).
2. а) Допомагати хворим людям, лікувати їх;
б) Складати таблиці, схеми, програми для обчислювальних машин.
3. а) Стежити за якістю книжкових ілюстрацій, плакатів, художніх листівок, музичних дисків;
б) Стежити за станом рослин.
4.а) Обробляти матеріали (дерево, тканини, метали, пластмаси і т.п.);
б) Доводити товари до споживача (рекламувати, продавати).
а) Обговорювати науково-популярні книги, статті;
б) Обговорювати художні книги (вистави, концерт).
а) Вирощувати молодняк (тварин якої-небудь породи);
б) Тренувати товаришів (молодших) у виконанні яких-небудь дій (трудових, учбових, спортивних).
7.а) Копіювати малюнки, зображення (налаштовувати музичні інструменти);
б) Управляти якими-небудь вантажними (підйомними або транспортними) засобами: підйомним краном, трактором і ін.
8.а) Повідомляти людям потрібні ним відомості (в довідковому бюро, на екскурсії);
б) Оформляти виставки, вітрини (приймати участь в підготовці п'єс, концертів).
9.а) Ремонтувати речі, вироби (одежу, техніку);
б) Шукати і виправляти помилки в текстах, таблицях, малюнках.
10.а) Лікувати тварин;
б) Виконувати обчислення, розрахунки.
11.а) Виводити нові сорти рослин;
б) Конструювати новий вигляд промислових виробів (машин, одягу, будинків).
12.а) Розбирати сварки, спори між людьми (переконувати, карати, заохочувати);
б) Розбиратися в кресленнях, схемах, таблицях (перевіряти, уточнювати, приводити до ладу).
13.а) Спостерігати, вивчати роботу кружків художньої самодіяльності;
б) Спостерігати, вивчати життя мікробів.
14.а) Обслуговувати, налагоджувати медичні прилади, апарати;
б) Надавати людям медичну допомогу при пораненнях, ударах, опіках і т.д.
15.а) Складати точні описи-звіти про спостережувані явища, події, вимірювані об'єкти і др.;
б) Художньо описувати, зображати події (які спостерігали або про які читали).
16.а) Робити лабораторні аналізи в лікарні;
б) Приймати, оглядати хворих, розмовляти з ними, направляти їх на лікування.
17.а) Фарбувати або розписувати стіни приміщень, поверхні виробів;
б) Здійснювати монтаж будівлі або збірку машин, приладів.
18.а) Організовувати для однолітків і молодших культпоходи (в театри, музеї), екскурсії, туристичні походи і т.д.;
б) Грати на сцені, брати участь в концертах.
19.а) Виготовляти по кресленнях деталі, вироби (машини, одяг), будувати будівлі;
б) Займатися кресленням, копіювати креслення, карти.
20.а) Вести боротьбу з хворобами рослин, з шкідниками лісу, саду;
б) Працювати на клавішних машинах (комп'ютері, телетайпі, набірній машині і ін.)
Обробка. Визначаються переваги людини до певних типів професійної діяльності.
V.Людина - художній образ - творчі спеціальності.
Ключ для обробки даних.
Людина - природа - 1а, 36, 6а, 10а, Па, 136, 16а, 20а;
Людина - техніка - 16, 4а, 76, 9а, 116, 14а, 176, 19а;
Людина - людина -2а, 46, 66, 8а, 12а, 146,166, 18а;
Людина - знакова система -26, 5а, 96, 106, 126, 15а, 196, 206;
VЛюдина - художній образ - За, 56, 7а, 86, 13а, 156,17а, 186.
За кожен збіг відповіді з ключем нараховується 1 бал. Визначається сумарна кількість балів по кожному з типів професій, що характеризує схильність до відповідних професій.

КАРТА ІНТЕРЕСІВ (МОДИФІКОВАНА МЕТОДИКА А.Е. ГОЛОМШТОКА)
Інструкція обстежуваному
«Пропонований перелік питань допоможе Вам вибрати професію. Подумайте перш ніж відповісти, на кожне питання постарайтеся дати якомога точнішу відповідь. Якщо Ви не раз переконувалися, що дуже любите або Вам дуже подобається те, про що ми питаємо, то в листі відповідей у розділі під тим же номером, що і номер питання, поставте два плюси; якщо просто подобається (любите) - один плюс; якщо не знаєте, сумніваєтеся - нуль; якщо не подобається (не любите) - мінус; якщо дуже не подобається - два мінуси.
Чи любите ви (чи подобається вам, хотіли б ви)...
Знайомитися з життям рослин або тварин?
Уроки географії, читання підручника по географії?
3.Читати художню або науково-популярну літературу про геологічні експедиції?
Уроки і підручник анатомії і фізіології людини?
Уроки домоводства або домашні заняття домоводством?
6.Читати науково-популярну літературу про фізичні відкриття, про життя і діяльність видатних фізиків?
7.Читати про відкриття в хімії або про життя і діяльність видатних хіміків?
8.Читати технічні журнали («Техніка молоді», «Юний технік» і ін.)?
9.Читати статті в науково-популярних журналах про досягнення у області електротехніки і радіоелектроніки?
10.Знайомитися з різними металами і їх властивостями?
11.Дізнаватися про різні породи деревини і про їх практичне застосування?
12.Дізнаватися про досягнення у області будівництва?
13.Читати книги, дивитися фільми про водіїв різних видів транспорту (автомобільного, залізничного і ін.)
Читати книги, дивитися фільми про льотчиків, космонавтів?
Знайомитися з військовою технікою, зустрічатися з учасниками Великої Вітчизняної війни?
Читати книги про історичні події і історичних діячів?
Читати класиків російської і зарубіжної літератури?
Читати і обговорювати газетний-журнальні статті і нариси?
Обговорювати поточні справи, події в учбовій групі і в навчальному закладі?
Читати книги про життя школи (про роботу вихователя, вчителя)?
Читати книги, дивитися фільми про роботу міліції?
Піклуватися про порядок в речах, про красивий вигляд приміщення, в якому вчитеся, живете, працюєте?
Читати книги типу «Цікава математика» або «Математичне дозвілля»?
Вивчати економічну географію?
Займатися іноземною мовою?
Знайомитися з життям видатних художників, з історією розвитку образотворчого мистецтва?
Знайомитися з життям видатних майстрів сцени і кіно, зустрічатися з артистами, колекціонувати їх фотографії?
Знайомитися з життям і творчістю видатних музикантів, з питаннями теорії музичного мистецтва?
Читати спортивні газети, журнали, книги про спорт і видатних спортсменів?
30.Вивчати ботаніку, зоологію, біологію?
31.Знайомитися з різними країнами по описах і географічних картах?
32.Читати про життя і діяльність знаменитих геологів?
33.Читати про те, як люди навчилися боротися з хворобами, про лікарів і про досягнення у області медицини?
34.Відвідувати з екскурсією підприємства легкої промисловості (швейне, взуттєве, текстильне і ін.)?
35.Читати книги типу «Цікава фізика», «Фізики жартують»?
Знаходити хімічні явища в природі, проводити досліди по хімії, стежити за ходом хімічних явищ?
Знайомитися з новітніми досягненнями сучасної техніки (слухати і дивитися радіо- і телепередачі, шукати статті в газетах)?
38.Відвідувати радіотехнічний кружок або знайомитися з роботою електрика?
39.Знайомитися з різними вимірювальними інструментами (для металообробки) і працювати з ними?
40.Спостерігати за виготовленням виробів з дерева, розглядати нові зразки меблів?
41.Зустрічатися з будівельниками, спостерігати за їх роботою?
42.Читати популярну літературу про засоби і правила пересування?
43.Читати книги, дивитися фільми про річковиків, моряків?
44.Читати книги, дивитися фільми на військові теми, знайомитися з історією воєн, крупних битв і долею видатних полководців?
Обговорювати поточні політичні події у нас і за кордоном?
Читати літературно-критичні статті?
47.Слухати радіо- і теленовини, дивитися тематичні телепередачі?
48.Дізнаватися про події, що відбуваються в місті, республіці, країні?
Давати пояснення товаришам, як виконувати учбове завдання, якщо вони не можуть його зробити?
Справедливо розсудити вчинок друга, знайомого або літературного героя?
Забезпечувати сім'ю продуктами, організовувати живлення всіх під час походу?
Читати науково-популярну літературу про відкриття в математиці, про життя і діяльність видатних математиків?
Цікавитися у пресі за ходом виконання плану народного господарства?
Читати художню літературу на іноземній мові?
Бути членом редколегії, займатися художнім оздобленням газет?
56.Відвідувати драматичний театр або театр юного глядача?
57.Слухати оперну і симфонічну музику?
Відвідувати спортивні змагання, слухати і дивитися радіо- і телепередачі?
Відвідувати біологічний кружок?
Займатися в географічному кружку, вивчати природу і життя рідного краю?
Складати і збирати описи, зображення геологічних об'єктів (мінералів, шарів землі і т.п.)?
Вивчати функції організму людини, причини виникнення хвороб і шляху їх лікування?
Відвідувати кружок кулінарії, готувати удома обіди?
Проводити досліди по фізиці?
Готувати розчини, зважувати реактиви?
Розбирати і ремонтувати, збирати різні механізми (годинник, праску, велосипед, швейну машинку і ін.)?
Користуватися точними вимірювальними приладами (вольтметром, амперметром, осцилографом і ін.) і проводити розрахунки?
68.Майструвати різні деталі і предмети з металу?
Збирати різні зразки деревини або художньо обробляти дерево (випилювати, випалювати, вирізувати, полірувати і ін.)?
Робити будівельний ескіз або виконувати креслення різних споруд?
71.Відвідувати кружок юних залізничників, юних автоаматорів?
72.Брати участь в секції парашутистів, в гуртку авіамоделістів або в роботі авіаклубу?
Займатися в стрілецькій секції?
Вивчати історію виникнення різних народів і держав?
Писати класні або домашні твори по літературі?
76.Спостерігати за вчинками, поведінкою, життям інших людей, аналізувати явища і події життя?
Виконувати суспільну роботу (організовувати, об'єднувати товаришів на яку-небудь справу)?
Проводити час з маленькими дітьми (читати їм книги, що-небудь їм розповідати, допомагати їм в чому-небудь)?
79.Встановлювати дисципліну серед однолітків або молодших?
Спостерігати за роботою продавця, кухаря, офіціанта?
Займатися в математичному кружку?
82.Вивчати питання розвитку промисловості, дізнаватися про нові досягнення у області планування і обліку на промисловому підприємстві?
83.Працювати з іноземними словниками, розбиратися в оборотах мови малознайомої мови?
Відвідувати музеї, художні виставки?
Виступати на сцені перед глядачами?
Грати на одному з музичних інструментів?
Грати в спортивні ігри?
88.Спостерігати за зростанням і розвитком тварин і рослин, вести записи спостережень.
Самостійно складати географічні карти, збирати різні географічні матеріали?
Збирати колекції мінералів, збирати експонати для географічного музею?
Знайомитися з роботою медсестри, лікаря або фармацевта?
Відвідувати кружок кроєння і шиття, шити собі і членам сім'ї?
Займатися у фізичному кружку або відвідувати факультативні заняття по фізиці?
Займатися в хімічному кружку або відвідувати факультативні заняття по хімії?
95.Займатися в одному з технічних кружків (моделювати літаки, кораблі, машини і ін.)?
96.Знайомитися з пристроєм електроприладів, електроапаратури і електричних машин, збирати, конструювати, ремонтувати радіоприлади (підсилювачі, осцилографи і ін.)?
97.Уроки праці в шкільних слюсарний-верстатних майстернях?
98.Брати участь в гуртку «Умілі руки» або в столярному?
Бувати на будівництві, спостерігати за ходом будівництва, за обробними роботами?
Контролювати дотримання правил пересування пішоходами і водіями транспортних засобів?
101.Брати участь в секції веслярів, парусників, аквалангістів, в загоні по порятунку потопаючих?
102.Брати участь у воєнізованих іграх?
103.Відвідувати історичні музеї, знайомитися з пам'ятниками культури народу?
104.3айматися в літературному кружку, відвідувати факультативні заняття по літературі або мові?
105.Вести особистий щоденник?
106. Виступати в класі з повідомленнями про міжнародне положення, з бесідами і доповідями на різні теми?
107. Виконувати роботу вожатого?
108. З'ясовувати причини поведінки і вчинків людей, яких вони хотіли б приховати?
109. Допомагати покупцеві в магазині вибирати покупку?
110. Вирішувати складні задачі по математиці?
111. Точно вести підрахунки своїх грошових доходів і витрат?
112. 3айматися в іноземному кружку або вести факультативні заняття?
113. Займатися в художньому кружку?
114. Брати участь в оглядах художньої самодіяльності?
115. Займатися в хорі або в одному з музичних кружків?
116. Займатися в якій-небудь спортивній секції?
117. Брати участь в біологічних олімпіадах або готувати виставки рослин або тварин?
118. Брати участь в географічних експедиціях?
119. Брати участь в геологічній експедиції?
120. Спостерігати і залицятися за хворими, надавати допомогу?
121. Брати участь у виставках кулінарних або кондитерських виробів (або відвідувати їх)?
122. Брати участь у фізичних олімпіадах?
123. Вирішувати складні задачі по хімії? Брати участь в хімічних олімпіадах?
124. Розбиратися в технічних кресленнях і схемах, креслити або складати креслення самому?
125. Розбиратися в складних радіосхемах?
126. Відвідувати з екскурсією промислові підприємства, знайомитися з новими типами верстатів, спостерігати за роботою на них або за їх ремонтом?
127. Майструвати що-небудь з дерева своїми руками?
128. Брати посильну участь в будівельних роботах?
129. Брати посильну участь в обслуговуванні і ремонті автомобіля, тролейбуса і т.п.?
130. Керувати літаками цивільної авіації?
131. Жити по жорстко встановленому режиму, строго виконуючи розпорядок дня?
132. 3айматися в історичному кружку (збирати матеріал, виступати з доповідями на історичні теми)?
133. Працювати з літературними джерелами, довідниками, вести щоденник вражень про прочитаний?
134. Брати участь в диспутах і читацьких конференціях?
135. Готувати і проводити конференції або дискотеки, вечори відпочинку?
136. Шефствувати над важковиховуваними, обговорювати з ким-небудь питання виховання дітей і підлітків?
137. Допомагати в роботі міліції, бути членом кружка «Юний друг міліції»?
138. Постійно спілкуватися з різними людьми?
139.Брати участь в математичних олімпіадах?
140.Цікавитися вартістю товарів, намагатися зрозуміти питання ціноутворення, зарплати, організації праці?
141.Розмовляти з товаришем (або знайомим) на іноземній мові?
142.Брати участь у виставках образотворчого мистецтва?
143. Відвідувати театральний кружок?
144.Брати участь в музичних оглядах-конкурсах?
Брати особисту або командну участь в спортивних змаганнях?
Вирощувати в саду, на городі рослини або виховувати тварин і доглядати їх?
147.Провести топографічну зйомку місцевості?
148.Здійснювати тривалі і важкі походи, під час яких доводиться напружено працювати за заданою програмою?
149.Працювати в лікарні, поліклініці, аптеці?
150.Працювати фахівцем на підприємстві легкої або харчової промисловості?
151.Вирішувати складні задачі по фізиці?
152.Працювати на хімічному виробництві або в хімічній лабораторії?
Брати участь у виставках технічної творчості?
Працювати у області електроенергії або радіоелектроніки?
155.Працювати у верстата (в основному стоячи), виготовляти різні металеві деталі до виробів?
Виконувати по кресленнях столярні або модельні роботи?
Працювати в будівельній бригаді?
158.Возити пасажирів або вантажі, дотримувати правила вуличного руху?
159.Працювати в штормову погоду на великій річці або у відкритому морі?
160.Працювати військовим фахівцем?
161. Ходити в походи по історичних місцях рідного краю?
162. Писати розповіді, складати вірші, байки і т.п.?
163. Писати замітки або нариси в стінгазети або в періодичний друк?
164. Керувати бригадою під час трудового десанту?
165. Організовувати ігри і свята для дітей?
166. Працювати в юридичній установі (у суді, адвокатурі, прокуратурі)?
167. Надавати людям різні послуги?
168. Виконувати роботу, що постійно вимагає застосування математичних знань?
169. Працювати у області економіки, планування або фінансування підприємства народного господарства?
170. Брати участь в олімпіадах, конкурсах, конференціях на іноземній мові?
171. Брати участь у виставках образотворчого мистецтва?
172. Грати на сцені або зніматися в кіно?
173. Працювати музикантом, музичним режисером або викладати музику?
174. Працювати викладачем фізкультури або тренером?
Обробка і інтерпретація результатів
Обробка листа відповідей полягає в підрахунку кількості позитивних і негативних відповідей по кожному з 29 рядків. Рядки, що одержали максимальну кількість плюсів, указують на сфери діяльності, яким віддається перевага. Якщо кількість плюсів в декількох рядках однакова, то переважаючим інтересам обстежуваного відповідають ті з них, які містять меншу кількість мінусів.
Лист відповідей до методики «Карта інтересів»
1 2 3 4 5 6 1 30 59 88 117 146 2 31 60 89 118 147 3 32 61 90 119 148 4 33 62 91 120 149 5 34 63 92 121 150 6 35 64 93 122 151 7 36 65 94 123 152 8 37 66 95 124 153 9 38 67 96 125 154 10 39 68 97 126 155 11 40 69 98 127 156 12 41 70 99 128 157 13 42 71 100 129 158 14 43 72 101 130 159 15 44 73 102 131 160 16 45 74 103 132 161 17 46 75 104 133 162 18 47 76 105 134 163 19 48 77 106 135 164 20 49 78 107 136 165 21 50 79 108 137 166 22 51 80 109 138 167 23 52 81 110 139 168 24 53 82 111 140 169 25 54 83 112 141 170 26 55 84 113 142 171 27 56 85 114 143 172 28 57 86 115 144 173 29 58 87 116 145 174 У листі відповідей в кожному з 29 рядків підраховується сума плюсів і сума мінусів. Потім підраховується алгебраїчна сума цих показників. Рівень вираженості інтересів визначається шляхом зіставлення значення суми з наступними нормативами: 8 і більш - високий, 5 - 7 - вище середнього, 1 - 4 –середній, -5 - 0 - нижче середнього -6 і менш - низький.
29 рядків листа відповідей відповідають наступним інтересам:
1 - біологія
2 - географія
3 - геологія
4 - медицина
5 - легка і харчова промисловість
6 - фізика
7 - хімія
8 - техніка
9 - електрорадіотехніка10 - металообробка
11 - деревообробка
12 - будівництво
13 - транспорт
14 - авіація, морська справа
15 - військова служба
16 - історія
17 - література
18 - журналістика
19 - суспільна діяльність
20 - педагогіка
21 - право, юриспруденція
22 - сфера обслуговування, торгівля
23 - математика
24 - економіка
25 - іноземна мова
26 - образотворче мистецтво
27 - сценічне мистецтво
28 - музика
29 - фізкультура, спорт
При інтерпретації даних враховується і розподіл плюсів мінусів в рядку. Перші дві позиції в рядку відповідей говорять про поверхневі інтереси і захоплення. Другі дві позиції в рядку містять відомості про схильності обстежуваного, про його прагнення до поглибленого пізнання. Дві останні позиції рядка дають уявлення про розвинені схильності і наявність деяких навиків і умінь, про прагнення до практичної діяльності. Велика кількість плюсів говорить про добре розвинені професійні інтереси. Мала кількість плюсів і велика кількість мінусів свідчать про несформованість пізнавальних і професійних інтересів.

ЕКСПЕРТНА ОЦІНКА ЗГУРТОВАНОСТІ УЧБОВОЇ ГРУПИ
Інструкція обстежуваному
У методиці дається сім психологічних характеристик групи. Потрібно вибрати одне з трьох запропонованих тверджень (а, б, в), яке, на вашу думку, найбільш всього відображає дійсний стан групи.
Оцінювані психологічні характеристики учбових груп або класів:
1. а) Думаю, що всім учням тепло, затишно і комфортно в класі, вони в колі друзів.
б)Далеко не всі відчувають дружню підтримку класу.
в)Є в класі самотні учні.
2.а) В основному учні дорожать учбовою групою.
б)Основна маса учнів не замислюється про значення класу в своєму шкільному житті.
в)Думаю, що є такі учні, які хотіли б поміняти клас.
3.а) Відчувається, що в класі виявляється турбота про кожного учня.
б) Клас виходить в своїй діяльності за рамки турботи про себе, про школу, проявляє турботу у великих масштабах
в) Можна сказати, що клас турбують скоріше зовнішні справи типу дискотек, ніж внутрішній захист кожного учня.
4.а) Можна висловити задоволення від виховної роботи в
класі.
б)Думаю, що виховна робота в класі може бути доповнена деякими важливими моментами.
в)Вважаю, що вона вимагає корінної зміни.
5. а) Можна позитивно оцінити колективні творчі справи, які проводяться в класі.
б) Треба б частіше вводити в практику колективні творчі справи.
у)Нові колективні творчі справи класу не потрібні.
6. а) Думаю, що в класі є основа для загальної дружби.
б)В основному дружать групами, загального не виходить.
в)Дружба всіх в класі неможлива.
7. а) Думаю, що більшість учнів проявляють свої здібності і інтереси в класі.
б)У класі дуже обмежені можливості для прояву здібностей учнів.
в)Є багато учнів в класі, здібності і інтереси яких ще не розкриті.
Обробка і інтерпретація даних:
Одержані відповіді переводяться в бали за допомогою наступної таблиці 1.
Підраховується загальний сумарний результат в балах.
№ питань Відповіді в балах
А Б В
1 10 2 -10
2 10 2 -10
3 10 20 -10
4 10 5 -10
5 20 10 -10
6 10 6 -5
7 30 20 -10
Таблиця 1
Оцінка результатів тестування
Найбільшою сумою балів може бути 100, найменшою - 65.
Високий рівень групової згуртованості – 76 - 100 балів (є згуртований колектив, де серед всіх цінується і поважається особа кожного учня, учні не тільки здійснюють активну значущу діяльність усередині класу, але і надають позитивну дію на тих осіб, що їх оточують).
Середній рівень групової згуртованості — 46 - 75 балів (у класі відсутня єдність колективу, наявні лише окремі угрупування по симпатіях, загальних інтересах і т. д., позитивна діяльність учнів обмежена тільки рамками свого класу).
Низький рівень групової згуртованості – 30 - 45 балів (учні роз'єднані, є лише окремі лідери, що пригнічують особистість інших, колективні справи проводяться від випадку до випадку і не роблять значного впливу як на учнях даного класу, так і на тих, що їх оточують).
Критичний рівень групової згуртованості - нижче 30 балів (учні не згуртовані і майже некеровані, немає лідерів серед них самих, відсутні і авторитети серед дорослих - вчителів).

МЕТОДИКА ОЦІНКИ ПСИХОЛОГІЧНОЇ АТМОСФЕРИ В КОЛЕКТИВІ
Інструкція обстежуваному
У запропонованій таблиці приведені протилежні по сенсу пари слів, за допомогою яких можна описати атмосферу у вашій групі, колективі. Чим ближче до правого або лівого слова в кожній парі ви поставите знак *, тим більше виражена ця ознака у вашому колективі.
Оцініть атмосферу у Вашій групі. При цьому обведіть бал межу двома характеристиками.
1 2 3 4 5 6 7 8 Дружелюбність Ворожість
Згода Незгода
Задоволеність Незадоволеність
Захопленість Байдужість
Продуктивність Непродуктивність
Теплота Холодність
Співпраця Відсутність співпраці
Взаємна підтримка Недоброзичливість
Цікавість Незацікавленість
Успішність Неуспішність
Обробка і аналіз даних
Відповідь по кожному з 10 пунктів оцінюється зліва направо від 1 до 8 балів. Чим лівіше розташований знак *, тим нижче бал, тим краще психологічна атмосфера в колективі, на думку того, хто відповідає. Підсумковий показник коливається від 10 (найбільш позитивна оцінка) до 80 (найбільш негативна).
Оцінка результатів проводиться за наступною шкалою:
10 - 31 бал - сприятлива психологічна атмосфера в колективі, для учнів характерні взаємодопомога, взаємовиручка, відчуття колективної відповідальності;
32-54 бали - помірно сприятлива психологічна атмосфера в колективі, але існує вірогідність виникнення проблемних ситуацій в міжособових взаєминах;
55-80 балів — психологічна атмосфера в колективі несприятлива, необхідна ретельна робота педагога та психолога з учнями в даному колективі.
На підставі індивідуальних профілів створюється середній профіль, який і характеризує психологічну атмосферу в колективі.

ОЦІНКА МІКРОКЛІМАТУ УЧБОВОЇ ГРУПИ
Інструкція обстежуваному
Просимо вас заповнити дану карту. У ній пропонуються показники, що характеризують мікроклімат учбової групи. Карта складена за принципом полярних думок. Зліва - думки, що розкривають психологічний клімат з позитивного боку, справа - з негативного боку. Між полярними думками розташовані цифри 3-2-1-0-1-2-3. Ваше завдання: по-перше, вибрати одну з полярних думок (зліва або справа), що відображає типову картину взаємин у вашій учбовій групі і звичайного настрою в ній; по-друге, відзначити кружком одну з цифр, яка відповідає ступеню вираженості кожного показника.
Високий ступінь вираженості - 3.
Середній ступінь вираженості - 2.
Слабкий ступінь вираженості - 1.
Якщо вам важко визначити, яка з двох полярних думок відображає типовий мікроклімат вашої учбової групи, то відзначте відповідь цифрою 0.
Наприклад, звертаючись до першої строчки, ви знаєте, що у вашій групі зазвичай бадьорий і життєрадісний настрій. Але вираженість цього показника, по-вашому, середня. Вам потрібно відзначити кружком цифру 2 в лівій від нуля частині.
Позитивні особливості +3 +2 +1 0 -1 -2 -3 Негативні особливості
У групі зазвичай бадьорий і життєрадісний настрій. У групі зазвичай настрій пригнічений, похмурий.
Група активна, працездатна Група пасивна, інертна.
Обстановка в групі спокійна, ділова Обстановка в групі знервована, напружена
У групі учні відчувають себе затишно. У групі студенти відчувають себе незатишно
Учні знають і відчувають, що група у разі потреби захистить і підтримає їх. У учнів немає упевненості в підтримці групи в скрутну хвилину
Учні відносяться один до одного з симпатією Взаємини в групі відрізняються антипатією.
Колектив справедливо відноситься до всіх своїх членів, віддає кожному по заслугах Колектив ділиться на тих, яким віддається перевага і ким нехтують. Існує необ'єктивність в оцінці окремих членів групи.
Відносини окремих мікрогруп усередині колективу характеризується взаєморозумінням, тактовністю, співпрацею в загальних для колективу справах. Угрупування усередині колективу конфліктують між собою, їх члени замикаються в своїх інтересах, не хочуть розуміти інших.
Конфлікти в групі виникають рідко, з серйозних причин, вирішуються справедливо і доброзичливо. Конфлікти виникають часто, вирішуються через силу, хворобливо.
У критичні періоди група об'єднується. Керується принципом "Один за всіх і всі за одного" У важкі періоди в колективі виникає неуважність, сварки, взаємні докори.
Новачки відчувають до себе доброзичливе і дбайливе відношення групи Група проявляє байдужість або недоброзичливість до новачків.
Учням подобається бувати разом в інституті і поза ним. Учні не прагнуть бувати разом, кожен живе своїми інтересами.
Учні люблять свою групу, радіють її успіхам, засмучуються невдачам. Учні свою групу не цінують. Байдужі до її досягнень, легко погоджуються на перехід в іншу групу.
Учні серйозно відносяться до навчання, прагнуть опанувати таємницями професії. Навчання не вважається першорядною справою, прагнення до учбових успіхів не заохочується.
У групі панує вимогливість і нетерпимість до ледарів і прогульників. До ледарів і прогульників відноситься поблажливо.
Учні беруть активну участь в суспільному житті групи. Учні пасивні в суспільному житті групи.
У групі серйозно відносяться до розподілу суспільних доручень, враховуються побажання і схильності кожного. Доручення розподіляються за принципом «Лише б не мені».
Учні з бажанням включаються в трудові справи групи. Групу нелегко підняти на загальну трудову справу.
Актив групи має авторитет і довіру. У активі групи знаходяться люди, що не користуються підтримкою і пошаною колективу.
Відносини між групою і куратором характеризуються доброзичливістю, розумінням, співпрацею. Відносини групи з куратором характеризуються антипатією, конфліктністю.
Обробка і інтерпретація даних:
1. Для визначення психологічного мікроклімату (ПМ) необхідно скласти всі позитивні бали, потім негативні і з більшої суми відняти меншу.
2.Оцінити рівень ПМ по балах:
50-60 балів - високий ступінь сприятливості ПМ;
40-49 балів - середньо-високий ступінь сприятливості ПМ;
21-39 балів - середній ступінь сприятливості ПМ;
11-20 балів - середньо-низький ступінь сприятливості ПМ;
0-10 балів - незначна сприятливість ПМ.
Несприятливість ПМ характеризують бали з негативним знаком, подібно до позитивно - рівневої кваліфікації.
3. Складається профіль ПМ, що показує вираженість по кожній з досліджуваних складових.

ВИВЧЕННЯ ПСИХОЛОГІЧНОГО КЛІМАТУ В УЧБОВІЙ ГРУПІ
Інструкція обстежуваному
Кожен студент заповнює анкету і здає її (ставиться знак«+» у відповідній графі характеру відповідей)
А - абсолютно згоден з цим;
Б - згоден з цим
В - згоден, але не зовсім;
Г - не згоден з цим;
Д - абсолютно не згоден з цим.
Анкета
№ Думки про клас Характер відповідей
А Б В Г д
1 Учні нашого класу люблять і хочуть вчитися. 2 Учні добре відносяться один до одного. 3 Учні готові виконати будь-яку суспільну роботу 4 Учні рідко сваряться один з одним. 5 Учні завжди допомагають один одному в навчанні. 6 Учні часто бувають разом в вільний від занять час 7 Учні беруть активну участь в суспільній роботі 8 Учні задоволені результатами своєї роботи. 9 Учні завжди рахуються з думкою товаришів 10 Позакласні заходи у нас проходять весело і жваво 11 Учні нашого класу гостро реагують на успіхи і невдачі товаришів в навчанні 12 Учні нашого класу дружні і доброзичливі. Загальна кількість відповідей Загальна кількість балів Обробка і інтерпретація даних:
Для обробки використовується один з бланків анкети, при цьому підраховується кількість кожного виду відповідей, загальна їх кількість по кожному пункту анкети, яка перетвориться в бали (користуючись ключем анкети).
Ключ
Позначення характеру відповіді в анкеті Зміст відповіді Бали
А Абсолютно згоден 3 цим 5
Б Згоден 3 цим 4
В Згоден, але не зовсім 3
Г Не згоден 3 цим 2
Д Абсолютно не згоден 3 цим 1
Для підрахунку результатів опиту з бланків анкети наносяться «крапки», їх сума підраховується
№ Думки про клас Кількість відповідей по пунктах
А Б В Г Д
1 Учні нашого класу люблять і хочуть вчитися. . . 12 Учні нашого класу дружні і доброзичливі. . Загальна кількість відповідей 18 Загальна кількість балів 90 Обчислюємо величину, що характеризує психологічний клімат (С):
С=S/
де S - кількість всіх балів, n - число учнів.
Оскільки всі 12 пунктів анкети направлено на виявлення позитивних відносин і відповідь типу «абсолютно згоден з цим» оцінюється в 5 балів, то при «ідеальному» оптимальному психологічному кліматі кожен опитаний «дасть» 60 балів. Виходячи з цього, вважаємо, що С = 60 характеризує оптимальний клімат. Але якщо всі опитані на кожен пункт анкети дадуть відповідь «Абсолютно не згоден з цим», тоді С = 12. В цілому величина С, що характеризує психологічний клімат, може приймати значення в діапазоні від 12 до 60.
Оцінка результатів проводиться за наступною шкалою: 12-28 балів - сприятливий психологічний клімат в колективі, для учнів характерні взаємодопомога, взаємовиручка, відчуття колективної відповідальності; 29-45 балів - психологічний клімат в колективі помірно сприятливий, але існує вірогідність виникнення проблемних ситуацій в міжособових взаєминах; 46-60 балів - психологічний клімат в колективі несприятливий.

ПСИХОЛОГІЧНИЙ КЛІМАТ КЛАСНОГО КОЛЕКТИВУ (В. В. ОНУФРІЄВА)
Інструкція обстежуваному
Випробовуваним пропонується три питання:
а) Чи завжди учнів вашого класу хвилюють успіхи і невдачі один одного в навчанні?
6} Чи завжди учні вашого класу надають допомогу один одному в навчанні?
в) Чи всі учні вашого класу відповідально відносяться до навчання?
Дається інструкція: «З кожного питання оціните свій клас, користуючись п'ятибальною шкалою».
Завжди хвилює - 5.
Частіше хвилює – 4.
Хвилює в половині випадків - 3.
Частіше не хвилює - 2.
Зовсім не хвилює - 1.
Хай випробовуваний дав із запропонованих питань наступні оцінки: а - 4; б - 4; в-3.
Обробка і інтерпретація результатів Обчислюється середній бал групи:
X=A+Б+В3П,
де А, Б, В - бальні оцінки з питань; П - число випробовуваних.
Хай X = 3,8
Критерії оцінки. Якщо:
А) X > 4,5 бали, показник психологічного клімату високий, оцінка 3 бали.
Б) 3,5< Х< 4,5- показник психологічного клімату середній, оцінка 2 бали.
В) У решті випадків показник психологічного клімату низький, оцінка 1 бал.
У нашому випадку Х= 3,8, оцінка 2 бали.

ТЕСТ НА ВИЗНАЧЕННЯ БАЗОВИХ СТИЛІВ МИСЛЕННЯ
Порядок роботи. Експериментатор зачитує твердження, а випробовувані в протоколі заняття (таблиця 1) відзначають свою згоду або незгоду поряд з номером тверджень, відповідно, знаками « + » або «-».
1.Мені легше що-небудь зробити, чим пояснити, чому я так зробив.
Я люблю складати програми для комп'ютера.
Я люблю читати художню літературу.
Я люблю живопис (скульптуру).
5.Мені простіше засвоїти що-небудь, якщо я маю можливість маніпулювати предметами.
6.Я люблю шахи, шашки.
7.Я легко висловлюю свої думки як в усній, так і у письмовій формі.
Я хотів би займатися колекціонуванням.
Я скоріше хотів би бути слюсарем, ніж інженером.
Для мене алгебра цікавіша, ніж геометрія.
11.У художній літературі для мене важливіше не що сказано, а як сказано.
Я люблю відвідувати видовищні заходи.
Мені подобається що-небудь робити своїми руками.
У дитинстві я любив створювати свій шифр для листування з друзями.
Я надаю велике значення формі виразу думок.
Мені важко передати зміст розповіді без його образного уявлення.
Будь-яку інформацію я сприймаю як керівництво до дії.
Мене більше привертає товарний знак фірми, чим її назва.
Мене привертає робота коментатора радіо, телебачення.
Знайомі мелодії викликають у мене в голові певні картини.
Коли я слухаю музику, мені хочеться танцювати.
Мені цікаво розбиратися в кресленнях і схемах.
Мені подобаються уроки літератури.
Знайомий запах викликає всю картину подій, що відбулися багато років тому.
Істинно тільки те, що можна поторкати руками.
Я віддаю перевагу точним наукам (математику, фізику).
Я за словом в кишеню не лізу.
Люблю малювати.
Мені подобалося в дитинстві збирати механізми з деталей конструктора.
Мені здається, що я зміг би вивчити стенографію.
Мені подобається читати вірші вголос.
Я згоден з Ф. М. Достоєвським, що краса врятує мир.
Краще зробити табурет руками, чим займатися його проектуванням.
Мені здається, що я зміг би опанувати професією програміста.
Люблю поезію.
Перш ніж виготовити якусь деталь, спочатку я роблю креслення.
Для мене краще попрацювати в майстерні, ніж вивчати креслення.
Мені цікаво було б розшифрувати стародавній тайнопис.
Якщо мені потрібно виступити, то я завжди готую свою мову, хоча упевнений, що знайду необхідні слова.
Більше люблю вирішувати задачі по геометрії, чим по алгебрі.
Я люблю удома займатися рукоділлям, майструвати.
Я зміг би опанувати мови програмування.
Мені неважко написати твір на задану тему.
Мені легко представити образ неіснуючого предмету або явища.
Я вважав за краще б сам відремонтувати праску, ніж нести її в майстерню.
Я легко засвоюю граматичні конструкції мови.
Люблю писати листи.
Сюжет кінофільму можу представити як ряд образів.
У школі мені більше всього подобалися уроки праці, домоводства.
У мене не викликає утруднень вивчення іноземної мови.
Я охоче щось розповідаю, якщо мене просять друзі.
Я легко можу представити в образах зміст почутого.
Я частіше спочатку зроблю, а потім думаю про правильність рішення.
Думаю, що зміг би вивчити китайські ієрогліфи.
Не можу не поділитися тільки що почутою новиною.
Мені здається, що робота сценариста цікава.
При вирішенні якоїсь проблеми мені легше йти методом проб і помилок.
Якби у мене була машина, то вивчення дорожніх знаків не склало б труднощів.
Я легко знаходжу спільну мову з незнайомими людьми.
Мене привертає робота художника-оформлювача.
Таблиця 1.
Протокол тесту «Профіль мислення».
1 2 3 4 5
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 ЗО 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 Сума Обробка і аналіз даних. У протоколі дослідження підраховується сума знаків (+) для кожного чинника (п'ять вертикальних стовпців) і записується нижче:
- наочне мислення -,
- символічне мислення - ,
- знакове мислення - ,
- образне мислення - ,
Шкала оцінки вираженості базового типу мислення розбивається на три інтервали: низький рівень (від 0 до 5 балів), середній рівень (від 6 до 9 балів), високий рівень (від 10 до 15 балів).

ДОСЛІДЖЕННЯ ГНУЧКОСТІ МИСЛЕННЯ
Хід виконання завдання
Учням пред'являють бланк із записаними анаграмами (наборами букв). Протягом 3 хвилин вони повинні складати з наборів букв слова, не пропускаючи і не додаючи жодної букви. Слова можуть бути тільки іменниками.
Обробка результатів
Підрахувати кількість вірно складених слів протягом 3 мін.
Кількість складених слів — показник гнучкості мислення
Рівень гнучкості
мислення Дорослі Учні
3—4 класів 1—2 класів
Високий 26 і більш 20 і більш 15 і більш
Середній 21-25 13-19 10-14
Низький 11-20 7-12 5-9
Зразок бланка
ИВО ЯОДЛ АИЦПТ УАРДБЖ ОАЕФМРС
ЙЛА РУОТ УАРГШ УАКЮКР АИККРПС
АБЛ ЕНОБ ООСВЛ ООАРБД ОАИДМНЛ
АШР АУКЛ ОАЛМС ААККЗС ЕЕЪВДЦМ
ОЗВ ИАПЛ БРЕОР УАЬБДС ЕЕДПМТР
УКБ ААПЛ ОТМШР АИСЛПК ОАЬТДРС
ИРМ ОРЩБ ОЕЛСВ ЕУЗНКЦ АААЛТПК
ОТМ ОЕТЛ ААШЛП УАПРГП ОАЕМЛСТ
АСДОЕРМ ОЕСМТ ООЛТЗ ААЬБДЕС
ОБЛ ОКТС АИЛДН ЬОЕЧЛМ ААОСКБЛ

ДОСЛІДЖЕННЯ ШВИДКОСТІ МИСЛЕННЯ
Хід виконання завдання
Випробовуваним пред'являється бланк із словами, в яких пропущені букви. По сигналу психолога протягом 3 хвилин вони вписують бракуючи букви. Кожен прочерк означає одну пропущену букву. Слова повинні бути іменниками, прозивними, в однині
Зразок бланка
П – Л – А 3 – О – ОК С – Я – О – ТЬ
О – Р – Ч К – Н –А К – С – А – НИК
К – Р – ОН С – Е – ЛО У – И – Е – Ь
З – Р – 0 К – Ш – А А – Е – Ь – ИН
В – С – ОК Т – А – А С – А – Ц – Я
С – Г – ОБ К – У – КА Ч – Р – И – А
В – Т – А С – А – КА К – П – С – А
П – Д – АК С – У – А Т – У – О – ТЬ
П –Р – А С – А – А С – Е – О – А
Б – Л – ОН П – Е – А К – Н – О – А
Обробка результатів
Підрахувати кількість правильно складених слів протягом З хвилин.
Показником швидкості мислення і одночасно показником рухливості нервових процесів (н.п.) виступає кількість складених слів:
менше 20 слів — низька швидкість мислення і рухливість н.п.;
21—30 слів — середня швидкість мислення і рухливість н. п.;
31 слово і більш — висока швидкість мислення і рухливість н.п.

ОПИТУВАЛЬНИК ВИДІВ ІНТЕЛЕКТУ
Інструкція:
Прочитайте уважно приведені нижче твердження і проставте в колонці «Бал» відповідний бал (від 0 до 2), залежно від ступеня ухвалення Вами кожного твердження:
0 - «це до мене абсолютно не відноситься»;
1 - «це до мене відноситься частково»;
2 - «це точно про мене».
№ Твердження Бал
Вербальний/лінгвістичний інтелект 1 Мені подобається розповідати історії і анекдоти 2 Я добре запам'ятовую дрібні подробиці. 3 Мені подобаються словесні ігри (ребуси і ін.). 4 Я читаю книги для свого задоволення. 5 Як правило, я хороший розповідач (оратор). 6 Як аргумент в спорі я використовую саркастичні зауваження. 7 Мені подобається говорити і писати про свої ідеї. 8 Якщо мені потрібне що-небудь запам'ятати, я намагаюся заримувати зміст. 9 Якщо щось ламається і не працює, перше, що я роблю — читаю інструкцію. 10 У груповій розробці презентації я б вважав за краще відповідати за написання тексту і бібліотечні дослідження. Логіко-математичний інтелект 1 Мені дуже подобаються уроки математики. 2 Мені подобаються логічні математичні головоломки. 3 Мені подобається вирішувати математичні задачки. 4 Якщо мені потрібне щось запам'ятати, я в думках розташовую фрагменти вмісту в логічному порядку. 5 Мені подобається розуміти, як працює та або інша річ. 6 Мені подобається комп'ютер і математичні ігри. 7 Мені подобається грати в шахи і шашки. 8 Як аргумент в спорі я прагну збудувати якийсь логічний висновок. 9 Якщо щось зламалося і не працює, я спробую з'ясувати принцип роботи механізму. 10 При підготовці групової презентації я вважав за краще б розробляти графіки і діаграми. Візуальний/просторовий інтелект 1 Я віддаю перевагу карті над письмовим описом напрямів. 2 Я часто мрію. 3 Я одержую задоволення від фотографії. 4 Мені подобається малювати. 5 Якщо мені потрібне щось запам'ятати, я спробую намалювати схему. 6 Мені подобається креслити карлючки на папері. 7 У журналі я більше дивлюся на картинки, ніж читаю текст. 8 Як аргумент в спорі я зазвичай відстороняюся, мовчу або намагаюся уявити собі можливе рішення. 9 Якщо щось зламалося і не працює, я спробую намалювати схему того, як воно працює. 10 При підготовці групової презентації я вважав за краще б малювати малюнки. Інтерперсональний інтелект 1 Я добре знаходжу контакт з іншими. 2 Мені подобається бути членом клубів і організацій. 3 У мене є декілька дуже близьких друзів. 4 Мені подобається допомагати іншим студентам/учням вчитися. 5 Мені подобається працювати в групі. 6 Друзі часто просять моєї ради, оскільки я лідер. 7 Якщо мені потрібне щось запам'ятати, то я попрошу іншого розпитати мене, щоб зрозуміти, чи запам'ятав я зміст. 8 Коли необхідно привести аргумент, я зазвичай прошу у друга або іншої авторитетної людини підтримки. 9 Якщо щось зламалося і не працює, я спробую знайти кого-небудь, хто допоможе мені все полагодити. 10 При підготовці групової презентації я вважав за краще б виступити в ролі організатора. Природний/натуралістичний інтелект 1 Як правило, я добре поінформований про те, що відбувається навколо мене. 2 Мені подобається гуляти по лісу і милуватися деревами і квітами. 3 Мені приносить задоволення робота в саду. 4 Я люблю колекціонувати речі (наприклад, марки, камінчики, листівки і Т.П.). 5 Якби я був дорослим, то вважав за краще б жити на природі, а не в місті. 6 Якщо мені треба щось запам'ятати, я спробую організувати це в якісь смислові категорії. 7 Мені подобається дізнаватися і запам'ятовувати назви квітів, дерев, тварин. 8 Коли необхідно привести аргумент, я зазвичай порівнюю свого опонента з тим, про що я недавно чув або читав, і після цього реагую відповідним чином. 9 Якщо щось зламалося і не працює, я озирнуся навколо, намагаючись знайти щось, що допоможе мені вирішити проблему 10 При підготовці групової презентації я вважав за краще б організовувати і класифікувати інформацію в смислові категорії. Обробка результатів. Підрахуйте суму балів по кожному виду інтелекту. Ви набудете значення в діапазоні від 0 до 20. Далі визначте домінуючий вид інтелекту. Результати обробки представляються в Табл.1 і у вигляді графіка, де вказано ступень вираженості кожного виду інтелекту.
Для інтерпретації отриманих результатів також використовується наступна шкала:
0-6 балів — слабка вираженість даного виду інтелекту;
7-13 балів - середня вираженість даного виду інтелекту;
14-20 балів - сильна вираженість даного виду інтелекту.
Таблиця 1.
Вид інтелекту Загальний бал
Вербальний/лінгвістичний Логіко-математичний Візуальний/просторовий ІнтерперсональнийНатуралістичний
ТЕСТ ІНТЕЛЕКТУ АМТХАУЕРА
Складається з дев'яти субтестів, кожний з яких направлений на вимірювання різних функцій інтелекту (у всіх групах завдань, за винятком ІУ-УІ субтестів, використовуються завдання закритого типу).
Інструкції, опис завдань і зразки рішень до окремих субтестів даються із стимульним матеріалом. Перед початком роботи по кожному субтесту випробовувані повинні добре розібратися в змісті прикладів. Потім включається секундомір:
1 субтест — 6 хв.;
2 субтест — 6 хв.;
3 субтест — 7 хв.;
4 субтест — 8 хв.;
5 субтест — 10 хв.;
6 субтест — 7 хв.;
7 субтест — 9 хв.;
8 субтест — 10 хв.;
9 субтест — 3 хв. на запам'ятовування і 6 хвилин на відтворення.
Інструкція.
Кожне із завдань є незавершеним реченням, в якому немає одного слова. Вам потрібно вибрати з нижче приведеного списку слів те, яке є, на вашу думку, найбільш відповідним для завершення речення, щоб воно придбало правильний сенс. Якщо ви знайшли таке слово, потрібно в листі відповідей поставити поряд з номером завдання ту букву, за якою знаходиться знайдене слово серед інших варіантів відповіді.
Зразок 1.
1. Кролик більше всього схожий на...
а) кішку; б) білку; в) зайця; г) лисицю; д) їжака. Якщо ви знайшли правильну відповідь, то в листі відповідей ставиться наступне: їв, що означає, що «Кролик більше всього схожий на зайця».
Зразок 2.
2. Протилежністю надії є...
а) смуток; б) злість; в) ніжність; г) смуток; д) відчай. У листі відповідей ставиться: 2д, що означає, що «Протилежністю надії є відчай». Природно, записувати в лист відповідей пропозицію, що вийшла по сенсу, не потрібно: у вас дуже обмежений час. Краще ще раз перевірити ваші відповіді, і якщо раптом знайдеться інше рішення, то закреслювати колишню букву і поставити поряд іншу.
Стімульний матеріал. Розділ 1. Завдання 1-20
1.У дерева завжди є...
а) листя; б) плоди; в) бруньки; г) коріння; д) тінь.
2.Коментар — це...
а) закон; б) лекція; в) пояснення; г) слідство; д) натяк.
3.Протилежністю зради є...
а) любов; б) дармоїдство; в) хитрість; г) боязкість; д) відданість.
4.Жінки ... бувають вищими за чоловіків.
а) завжди; б) зазвичай; в) часто; г) ніколи не; д) іноді.
5.Обід не може відбутися без...
а) столу; б) сервізу; в) пищи; г) води; д) голоду.
6.Заняттям, протилежним відпочинку, є...
а) праця; б) турбота; в) втома; г) прогулянка; д) тренування.
7.Для торгівлі необхідно мати...
а) магазин; б) гроші; в) прилавок; г) товар; д) ваги.
8.Коли суперечка кінчається взаємною поступкою, це називається...
а) конвенцією; б) компромісом; в) розв'язкою; г) змовою; д) примиренням.
9.Людину, яка погано відноситься до нововведень, називають...
а) анархістом; 6) лібералом; в) демократом; г) радикалом; д) консерватором.
Сини ... перевершують батьків по життєвому досвіду.
а) ніколи не; б) часто; в) рідко; г) зазвичай; д) завжди.
При однаковій вазі більше всього білків містить...
а) м'ясо; б) яйця; в) жир; г) риба; д) хліб.
12.Співвідношення виграшів і програшів в лотереї дає можливість визначити...
а) число учасників; б) прибуток; в) ціну одного квитка; г) кількість квитків; д) вірогідність виграшу.
13.Тітка... буває старша за племінницю.
а) завжди; б) рідко; в) майже завжди; г) ніколи не; д) обов'язково.
14.Твердження, що всі люди чесні...
а) помилково; 6) хитро; в) абсурдно; г) вірно; д) не доведено.
Зростання шестирічної дитини рівне приблизно ... см.
а)160; 6)60; в)140; г)110; д) 50.
Довжина сірника... см.
а) 4; 6) 3; в) 2,5; г) 6; д) 5.
Не цілком доведене твердження називають...
а) двозначним; б) парадоксальним; в) гіпотетичним; г) плутаним; д) очевидним.
18.На північ від всіх названих міст розташований...
а) Новосибірськ; б) Мурманськ; в) Красноярськ; г) Іркутськ; д) Хабаровськ.
19.Речення не існує без...
а) дієслова; б) підмета; в) звернення; г) крапки; д) слова.
20.Відстань між Москвою і Новосибірськом складає приблизно... км.
а) 3000; б) 1000; в) 7000; г) 4800; д) 2100.
Опис завдань розділу 2 і зразки рішень.
Інструкція.
У цьому розділі вам пропонуються ряди, що містять по 5 слів, зі всіх п'яти слів чотири можуть бути об'єднані в одну групу по загальному сенсу, відповідному для всіх цих чотирьох слів. П'яте, зайве по сенсу слово і повинно бути вашою відповіддю на завдання, яке інакше може бути назване так: «Знайдіть зайве слово, не відповідне по сенсу до чотирьох інших з п'яти названих». Це зайве слово позначене відповідною буквою, яку необхідно проставити поряд з номером завдання.
Зразок 1.
1.а) стіл; 6) стілець; в) голуб; г) диван; д) шафа.
Відповідь їв, оскільки «голуб» не відноситься до предметів меблів, а сенс об'єднання слів саме такий. Слово «голуб» є зайвим по сенсу у ряді названих слів.
Зразок 2.
2.а) йти; б) мчатися; в) повзти; г) бігти; д) лежати. Відповідь 2д, оскільки «лежати» не відноситься до позначення способів пересування. Слово «лежати» є зайвим по сенсу у ряді названих слів.
Стімульний матеріал. Розділ 2. Завдання 21-40.
21.а) писати; б) рубати; в) шити; г) читати; д) ліжко.
22.а) вузький; б) незграбний; в) короткий; г) високий; д) широкий.
а) велосипед; б) мотоцикл; в) потяг; т) трамвай; д) автобус.
а) захід; б) курс; в) напрям; г) подорож; д) північ.
а) бачити; б) говорити; в) відчувати; г) нюхати; д) чути.
26.а) прилягти; б) підвестися; в) сісти; г) притулитися; д) підвестися.
а) круг; б) еліпс; в) стріла; г) дуга; д) крива.
а) добрий; б) вірний; в) чуйний; г) боязкий; д) чесний.
29.а) розділяти; б) звільняти; в) зв'язувати; г) різати; д) відрізняти.
а) межа; б) міст; в) суспільство; г) відстань; д) шлюб.
а) завіса; б) щит; в) невід; г) фільтр; д) стіна.
а) матрос; б) тесляр; в) шофер; г) велосипедист; д) перукар.
а) кларнет; 6) контрабас; в) гітара; г) скрипка; д) арфа.
а) віддзеркалення; 6) луна; в) діяльність; г) відгомін; д) наслідування.
а) учення; б) планування; в) тренування; г) звіт; д) рекламування.
а) заздрість; б) скупість; в) обжерливість; г) скнарість; д) жадність.
а) розум; б) висновок; в) рішення; г) почин; д) договір.
а) тонкий; 6) худий; в) вузький; г) огрядний; д) короткий.
а) шийка; б) пробка; в) ніжка; г) спинка; д) ручка.
а) туманний; б) морозний; в) легковажний; г) похмурий; д) дощовий.
Опис завдань розділу 3 і зразки рішень.
Інструкція.
У розділі 3 дані такі завдання, в яких не вистачає одного слова в другій парі слів. Перша пара слів — повна, така, що складається з двох взаємозв'язаних по сенсу слів; потрібно зрозуміти сенс цього взаємозв'язку, щоб відповідно до нього вибрати бракуюче в другій парі слово з п'яти слів, що приводяться нижче.
Зразок 1.
1.Ліс — дерево; луг—?
а) кущ; б) пасовище; в) трава; г) сіно; д) стежина. Відповідь 1 в, оскільки взаємне відношення лісу і дерев має такий же сенс, як взаємне відношення лугу і трави.
Зразок 2.
2.Темний — світлий; мокрий — ?
а) дощовий; б) сирий; в) похмурий; г) вологий; д) сухий. Відповідь 2д, оскільки взаємне відношення темного і світлого має такий же суперечливий сенс, як взаємне відношення мокрого і сухого.
Стімульний матеріал. Розділ 3. Завдання 41-60.
41.Школа — директор; кружок — ?
а) голова; 6) член; в) керівник; г) завідувач; д) відвідувач.
42.Годинник — час; термометр — ?
а) прилад; б) вимірювання; в) ртуть; г) тепло; д) температура.
43.Шукати — знаходити; роздумувати — ?
а) запам'ятовувати; б) приходити до висновку; в) розслідувати; г) співати; д) згадувати.
44.Круг — куля; квадрат — ?
а) призма; б) прямокутник; в) тіло; г) геометрія; д) куб.
45.Дія — успіх; обробка — ?
а) товар; б) праця; в) обробка; г) досягнення; д) ціна.
46.Тварина — коза; їжа — ?
а) продукт; 6) їжа; в) обід; г) хліб; д) кухня.
47.Голод — худина; праця — ?
а) зусилля; б) втома; в) ентузіазм; г) плата; д) відпочинок.
48.Місяць — Земля; Земля — ?
а) Марс; б) зірка; в) Сонце; г) планета; д) повітря.
49.Ножиці — різати; орнамент — ?
а) вишивати; б) прикрашати; в) створювати; г) малювати; д) випилювати.
50.Автомобіль — мотор; яхта — ?
а) борт; б) кіль; в) корма; г) вітрило; д) щогла.
51.Роман — пролог; опера — ?.
а) афіша; б) програма; в) лібретто; г) увертюра; д) арія.
52.Ялина — дуб; стіл — ?
а) меблі; 6) шафа; в) скатертина; г) гардероб; д) гарнітур.
53.Мова — гіркий; око — ?
а) зір; б) червоний; в) окуляри; г) світло; д) гострозорий.
54.їжа — сіль; лекція — ?
а) нудьга; б) конспект; в) гумор; г) бесіда; д) мова.
55.Рік — весна; життя — ?
а) радість; б) старість; в) народження; г) юність; д) навчання
56.Рішення — біль; перевищення швидкості — ?
а) відстань; 6) протокол; в) арешт; г) аварія; д) опір повітря.
57.Наука — математика; видання — ?
а) друкарня; б) розповідь; в) журнал; г) газета «Звістки»; д) редакція.
58.Гори — перевал; річка — ?
а) човен; б) міст; в) брід; г) пором; д) беріг.
59.Шкіра — дотик; око — ?
а) освітлення; б) зір; в) спостереження; г) погляд; д) збентеження.
60.Смуток — настрій; гнів — ?
а) засмученість; б) лють; у) страх; г) афект; д) прощення.
Опис завдань розділу 4 і зразки рішень.
Інструкція.
У завданнях цього розділу міститься всього по два слова, які об'єднані загальним сенсом. Цей їх загальний сенс потрібно постаратися передати одним, в крайньому випадку — двома словами. Це одне слово і буде відповіддю на завдання, його потрібно записати поряд з номером завдання.
Зразок 1.
1.Пшениця, овес — ?
Відповідь: 1. зернові, оскільки це слово точно передає загальний сенс обох слів, об'єднуючи їх цим загальним сенсом.
Зразок 2.
2.Хліб, масло — ?
Відповідь: 2. їжа, оскільки це слово правильно виражає загальний сенс обох названих слів.
Стімульний матеріал. Розділ 4. Завдання 61-76.
Яблуко, суниця — ?
Сигарета, кава — ?
Годинник, термометр — ?
Нос, очі—?
Луна, дзеркало — ?
Картина, байка — ?
Голосно, тихо — ?
Сім'я, яйце — ?
Герб, прапор — ?
Кит, щука — ?
Голод, спрага — ?
Мурашка, осика — ?
Ніж, дріт — ?
Вгорі, внизу — ?
Благословення, прокляття —?
Похвала, покарання —?
Опис завдань розділу 5 і зразки рішень. Інструкція.
У цьому розділі дані прості завдання, які по суті є не стільки арифметичними, скільки практичними Тому вирішуючи їх, необхідно бути уважним відносно практичного сенсу ваших відповідей. Це дозволить перевірити правильність вашого рішення не тільки за змістом обчислень, але і з потреби цих, а не інших обчислень.
Зразок 1.
1.Книга коштує 25 монет. Скільки коштують 3 книги?Відповідь: 75 (монет), оскільки тут дійсно необхідно помножити:
25 х 3. Правильний запис відповіді: 1,75.
Зразок 2.
2.Човен пливе за течією річки із швидкістю 10 км/год, а швидкість цієї течії складає 4 км/год. Яка швидкість човна щодо берега?
Відповідь: 14 км/год, оскільки в цьому завданні необхідно скласти швидкість човна і перебігу води: 10+4. Правильний запис відповіді: 2,14.
Стімульний матеріал. Розділ 5. Завдання 77-96.
У хлопчика було 100 монет, з них він витратив 15. Скільки монет у нього залишилося?
Скільки кілометрів проїде автомобіль за 9 годин, якщо його швидкість складає 70 км/год?
Фрукти в 15 ящиках важать 280 кг, а кожен порожній ящик важить 3 кг Яка чиста вага фруктів?
80.Траншею 6 чоловік викопають за 72 години. За скільки годин викопають таку ж траншею 18 чоловік?
Упаковка з трьох кулькових ручок коштує 5 монет. Скільки кулькових ручок можна придбати на 60 монет?
Людина пробігає 1,5 м за чверть секунди. Яку відстань ця людина пробіжить за 10 секунд?
Дерево знаходиться в 20 м північніше удома, а будинок розташований в 15м на північ від ставка. Як відстань від дерева до ставка?
Шматок матерії завдовжки 3,5 м коштує 70 монет. Скільки коштує 2,5 м такої ж матерії?
Робочі виконають завдання учотирьох за 90 днів. Скільки потрібно робочих для виконання такого ж завдання за половину дня?
Дріт завдовжки 48 см при нагріванні збільшується до 56 см. Яка буде довжина 72-сантиметрового дроту при його нагріванні?
У майстерні за 8 годин роблять 280 стільців. Скільки стільців буде виготовлено в цій майстерні за півтори години?
Сплав складається з двох частин срібла і трьох частин олова. Скільки грамів олова буде потрібно для отримання 15 г сплаву?
Одна людина заробляє в день 3 сотні монет, а інша — 5 сотень. Разом вони заробляють 120 сотень монет за половину місяця. Скільки сотень монет заробляє за 15 днів перший з цих двох людей?
За один і той же час перший ткацький цех випускає 60 м матерії, а другою — 40 м. Скільки матерії виготовить другий цех на той час, коли перший вже випустить 90 м матерії?
Хтось віддав восьму частину своїх грошей за поштові марки і ще в три рази більше грошей за папір, після чого у нього залишилося 8 монет. Скільки монет у нього було спочатку?
92.У два ящики упаковано 43 предмети. У перший ящик увійшло на 9 предметів більше, ніж в другій. Скільки предметів знаходиться в першому ящику?
93.Шматок матерії завдовжки 60 м розрізали на дві частини так, що одна з них складає дві третини інший. Яка довжина того шматка матерії, який більше?
Підприємство відправило три чверті своєї продукції на експорт, а п'яту частину цієї продукції реалізувало для своїх робочих. Який відсоток продукції залишився на складі підприємства?
Сік, що заповнює 6/7 об'єму місткості, коштує 72 сотні монет. Скільки сотень монет стоїть 1/2 об'єму тієї ж самої місткості?
У одній сім'ї у кожної дочки рівне число братів і сестер, а у кожного сина сестер в два рази більше, ніж братів. Скільки в сім'ї дочок?
Опис завдань розділу 6 і зразки рішень.
Інструкція.
У цьому розділі кожне завдання представлене рядом чисел, розташованих в певному зв'язку між собою. Необхідно продовжити числовий ряд на підставі виявленої вами особливості цього зв'язку чисел.
Зразок 1.
1.2,4, 6, 8, 10, 12, 14...
Відповідь: 16, оскільки в цьому ряду чисел особливість їх зв'язку між собою — постійне зростання кожного наступного числа на 2 одиниці.
Зразок 2.
2.2, 9, 7, 10, 8, 11,9, 12...
Відповідь: 10, оскільки в цьому числовому ряду особливість зв'язку чисел між собою полягає в тому, що при переході від першого числа до другого потрібно відняти 2 одиниці, а при переході від другого числа до третього потрібно додати 3 одиниці і т.д.
Стімульний матеріал. Розділ 6. Завдань 97—116.
6, 9, 12, 15, 18,21,24...
16, 17, 19, 20, 22, 23,25...
19, 16, 22, 19, 25,22,28...
100.17, 13, 18, 14, 19, 15,20...
101. 4, 6, 12, 14, 28, ЗО, 60...
102. 26, 28, 25, 29, 24, 30, 60...
103. 29, 26, 13, 39, 36, 18, 54...
104. 21,7, 9, 12, 6, 2, 4...
105. 5,6, 4, 6, 7, 5,7...
17, 15, 18, 14, 19, 13,20...
279, 93, 90, 30, 27, 9, 6...
108.4, 7, 8, 7, 10, 11, 10...
9, 12, 16, 20, 25, 30, 36...
5,2, 6, 2, 8,3, 15...
15, 19, 22, 11, 15, 18,9...
8,11,16, 23, 32, 43, 56...
113.9, 6, 18,21,7, 4, 12...
7, 8, 10, 7, 11, 16, 10...
15,6, 18, 10, 30, 23,69...
3,27,36, 4, 13, 117, 126...
Ключі.
Форма А
1г, 2в, Зд, 4д, 5в, 6а, 7г, 86, 9д, 10в, 116, 12д, 13в, 14а, 15г, 16а, 17в 18б,19д, 20г.
21д, 22б, 23а, 24г, 25б, 26г, 27в, 28г, 29д, 30г, 31д, 32г, 33а, 34в, 35д, 36в, 37а, 38г, 39б, 40г.
41в, 42д, 43б, 44д, 45в, 46г, 47б, 48в, 49б, 50г, 51г, 52б, 53б, 54в, 55г, 56д, 57в, 58в, 59б, 60г.
4.61 — плоди; 62 — наркотичні збудливі засоби; 63 — прилади; 64 — органи чуття; 65 — віддзеркалення; 66 — витвір мистецтва; 67 — сила; 68 — зародки; 69 — символи; 70 — водні тварини; 71 — органічні потреби; 72 — живі організми; 73 — металеві вироби; 74 — положення в просторі; 75 — побажання (санкції); 76 — заходи виховання.
5.77(85), 78(630), 79(235), 80(24), 81(36), 82(60), 83(35), 84(50), 85(720), 86(84), 87 (52,5), 88(9), 89(45), 90(60), 91(16), 92(26), 93(36), 94(5), 95(42), 96(4).
6. 97(27), 98(26), 99(25), 100(16), 101(62), 102(31), 103(51), 104(7), 105(8), 106(12), 107 (2), 108(13), 109(42), 110(19), 111(13), 112(71), 113(15), 114(17), 115(63), 116(14).
Субтест 4.
Збіг з ключем — 2 бали.
Аналогічне, але неповне значення слова — 1 бал.
Неспівпадання з ключем і взагалі далеке від сенсу слова поняття — 0 балів.
Обробка результатів IST по вищенаведеному ключу. Потім проводиться інтерпретація результатів згідно коментарю до методики і на основі побудови профілю структури інтелекту.
Інтерпретація результатів окремих субтестів IST.
Субтест 1: «ДП» (доповнення пропозицій): виникнення міркування, здоровий глузд, акцент на конкретно-практичне, відчуття реальності, самостійність мислення, що склалася.
Субтест 2: «ВС» (виключення слова): відчуття мови, індуктивне мовне мислення, точний вираз словесних значень, здатність відчувати, додається підвищена реактивність, яка у дорослих скоріше відноситься до вербального плану.
Субтест 3: «АН» (аналогії): здатність комбінувати, рухливість і непостійність мислення, розуміння відносин, обставин мислення, задоволеність приблизними рішеннями.
Субтест 4: «УЗ» (узагальнення): здібність до абстракції, утворення понять, розумове утворення, уміння грамотне виражати і оформляти зміст своїх думок.
Субтест 5: «ПМ» (пам'ять, мнестичні здібності): висока здібність до запам'ятовування, збереження в умовах перешкод і логічного, осмисленого відтворення. Хороша зосередженість уваги. Цей субтест займає центральне місце у всіх профілях, хоча в змісті процедури виконання тесту його номер 9.
Субтест 6: «АЗ» (арифметичні завдання): практичне мислення, здатність швидко вирішувати проблеми, що формалізуються/

ВИЗНАЧЕННЯ ПЕРЕВАЖАЮЧОГО ТИПУ ТЕМПЕРАМЕНТУ
Інструкція вимагає уважно прочитати перелік властивостей і поставити знак (+), якщо випробовуваний вважає, що це властивість йому властива, і знак (—) — якщо вона у нього відсутня. У сумнівних випадках нічого не ставиться.
І
Непосидючість, метушливість.
Нестриманість, запальність.
Нетерплячість.
Різкість і прямолінійність у відносинах з людьми.
Рішучість і ініціативність.
Упертість.
Винахідливість в спорі.
Неритмічність в роботі.
Схильність до ризику.
Незлопам'ятність, необразливість.
Швидкість і пристрасність мови.
Неврівноваженість і схильність до гарячості.
Нетерпимість до недоліків
Агресивність забіяки.
Виразність міміки.
Здатність швидко діяти і вирішувати.
Невпинне прагнення до нового.
Володіння різкими, поривчастими рухами.
Наполегливість в досягненні поставленої мети.
Схильність до різкої зміни настрою.
II
Життєрадісність.
Енергійність і діловитість.
Не закінчує почату справу.
Схильність переоцінювати себе.
Здатність швидко схоплювати нове.
Нестійкість в інтересах і схильностях.
Легке переживання невдачі і неприємностей.
Легке пристосування до різних обставин.
Захопленість будь-якою справою.
Швидке охолодження, коли справа перестає цікавити.
Швидке включення в нову роботу і перемикання з одного виду роботи на іншій.
Тяжіння одноманітною, буденною, копіткою роботою.
Товариськість і чуйність, не скутість в спілкуванні з іншими людьми.
Витривалість і працездатність.
Гучна, швидка, виразна мова.
Збереження самовладання в несподіваній, складній ситуації.
Володіння завжди добрим настроєм.
Швидке засипання і пробудження.
Часта незібраність, поспішність в рішеннях.
Схильність іноді ковзати по поверхні, відволікаючись.
III
Спокій і холоднокровність.
Послідовність і усебічність в справах.
Обережність і розсудливість.
Уміння чекати.
Мовчазність, небажання базікати по дурницях.
Володіння спокійною, рівномірною мовою, без різко виражених емоцій, жестикуляцій і міміки.
Стриманість і терплячість.
Доведення початої справи до кінця.
Уміння застосовувати свої сили в справу (не розтрачувати їх по дурницях).
Строге притримування виробленого розпорядку життя, системи в роботі.
Легка заборона поривів.
Мале сприйняття схвалення і осуду.
Незлобивість, прояв поблажливого відношення до зауважень в свою адресу.
Постійність в своїх відносинах і інтересах.
Повільне залучення до роботи і перемикання з одного вигляду роботи на іншій.
Рівність у відношенні зі всіма.
Акуратність і порядок у всьому.
Важке пристосування до нової обстановки.
Володіння витримкою.
Поступове сходження з новими людьми.
IV
Сором'язливість і соромливість.
Розгубленість в новій обстановці.
Скрутність у встановленні контактів з незнайомими людьми.
Відсутність віри в свої сили
Легке перенесення самоти.
Відчуття пригніченості і розгубленості при невдачах.
Схильність йти в себе.
Швидка стомлюваність.
Володіння тихою мовою, що іноді знижується до шепоту.
Мимовільне пристосування до характеру співбесідника.
Вразливість до сліз.
Надзвичайна сприйнятливість до схвалення і осуду.
Пред'явлення високих вимог до себе і тих, хто його оточує.
Схильність до підозрілості, недовірливості.
Безтурботна чутливість і легка вразливість.
Надмірна образливість.
Скритність і нетовариськість, небажання ділитися своїми думками.
Мала активність, боязкість.
Покірливість і покірність.
Прагнення викликати співчуття і допомогу у тих, що оточують.
Обробка результатів
1.Підрахувати кількість плюсів по кожній картці окремо.
2. Обчислити відсоток позитивних відповідей за кожним типом темпераменту:
Х=А1А100%, Ф=А3А100%,
С=А2А100%, М=А4А100%,
де X, С, Ф, М— типи темпераменту; А1, А2, АЗ, А4 — число позитивних відповідей за картками; А — загальне число позитивних відповідей за чотирма картками.
У кінцевому вигляді «формула темпераменту» набуває такого вигляду:
Т= 35%Х+ 30% С + 14% Ф + 21%М.
Це означає, що даний темперамент на 35% — холеричний, 30% — сангвінічний, 14% — флегматичний і 21% — меланхолійний.
Якщо відносний результат числа позитивних відповідей за яким-небудь типом складає 40% і вище, значить, даний тип темпераменту у вас домінуючий. Якщо цей результат складає 30 — 39%, то якості даного типу виражені достатньо яскраво. Якщо результат 20 — 29%, то середньо виражені. При результаті 10 — 19% можна стверджувати, що риси цього типу темпераменту виражені в малому ступені.

ВИВЧЕННЯ І ДІАГНОСТИКА ХАРАКТЕРУ МЕТОДАМИ В.С. ІВАШКІНА
Хід виконання завдання
Пропонується випробовуваним наступне завдання: «На лініях, розташованих правіше за кожну рису вдачі, поставте вертикальну риску так, щоб відстань від її початку до поставленої риски показувала, наскільки сформована у вас відповідна риса вдачі. Майте на увазі, що повна довжина всієї лінії відповідає вищому рівню розвитку відповідної риси вдачі. Потім відмітьте хрестиком на тій же лінії, до якого рівня сподіваєтеся розвинути її у себе до моменту закінчення школи. Виконайте те ж саме по кожній рисі вдачі, включеній в список».
Довжина ліній на картці — 10 сантиметрів. Середина кожної лінії відмічена легким штрихом.
Риса вдачі Оцінки
Моральна зрілість —
доброта, тактовність, людинолюбство, колективізм, інтернаціоналізм, працьовитість, чесність. _________________________________________________
Повнота — різноманітність прагнень, захоплень, діяльності. Внутрішнє багатство і активність. _________________________________________________
Цілісність — єдність, узгодженість і несуперечність психічного складу. Єдність слова і діла. _________________________________________________
Визначеність — стійкість поведінки, відповідність переконанням, що склалися, цінностям і спрямованості особистості. _________________________________________________
Сила — енергійність, пристрасність, захопленість, наполегливість і завзятість в досягненні мети і подоланні перешкод на шляху до неї. _________________________________________________
Твердість — послідовність і непохитність в свідомому відстоюванні принципів, поглядів і ухвалених рішень. _________________________________________________
Врівноваженість — оптимальне співвідношення активності і стриманості, рівність в діяльності і спілкуванні. _________________________________________________
Обробка результатів
Зміряти в міліметрах довжини відрізків і виразити оцінки рис вдачі в числовій формі.
Побудувати індивідуальні профілі актуального (по штрихах) і бажаного (по хрестиках) рівнів сформованості рис вдачі. Зіставити одержані профілі.

ОПИТУВАЛЬНИК ГЕКСА ДЛЯ ВИЗНАЧЕННЯ ХАРАКТЕРОЛОГІЧНИХ ОСОБЛИВОСТЕЙ ОСОБИСТОСТІ
Хід виконання завдання
Пропонується випробовуваним наступне завдання: «Поставте хрестик (один або два, залежно від ступеня вираженості якості, позначеної питанням) біля тієї риси вдачі, яка є на увазі, прочерк — відсутність даної риси».
Учень не може залишатися спокійним, якщо його не помічають, бажає привертати до себе увагу.
Внутрішній світ мало привертає його увагу (емоції, відчуття і т.д.).
Звертає величезну увагу на свій внутрішній світ, веде щоденник.
Любить «світський» спосіб життя, надає велике значення умовним формулам ввічливості.
Говорить мало і дуже рідко сміється.
Дуже виверткий, уміє отримати користь з будь-якої справи, знайти вихід зі всякого положення, опортуніст.
Вся його поведінка підпорядкована певним принципам, поважає розклади і розпорядження.
Живе безтурботно, прагне узяти якомога більше з життя.
Працює з великим старанням, наполегливо переслідуючи в роботі далеко віддалені цілі.
Живе, не піклуючись ні про минуле, ні про майбутнє.
Часто і довго роздумує про вже минулі події і його хвилює думка про те, що можна було б поступити інакше.
Серцевий, щедрий, душа компанії, веселий.
Коли йому суперечать, стає дратівливим і буркотливим.
Має потребу здаватися краще, дорікає вам в необ'єктивності.
Тримається з гідністю, не дорікає вам за зайву офіційність, «церемонність», за відчуття дистанції.
Легко знаходить спільну мову у відносинах з іншими людьми, легко пристосовується до різних ситуацій.
«Методичний розум», любить порядок у всьому, регулярність.
Шукає змін, розваг, нової обстановки, струсу.
Любить самотність, боїться контактів з незнайомими людьми, страждає від нерозуміння тих, що оточують.
Щасливий вже тим, що живе, вірить, що все рано чи пізно прийде до ладу, оптиміст.
Тривожний, нерішучий, боязкий, легко втрачає упевненість в собі, не вистачає упевненості у власних силах.
Швидко ухвалює рішення, потім ретельно виконує задумане.
Володіє як би природженим авторитетом, темпераментом ватажка, керівника.
Йому дорікають за те, що він береться за дуже багато справ і не може закінчити те, що почав.
Дуже вимогливий як до себе, так і до тих, що його оточують.
Йому дорікають за те, що він не завжди стежить за собою, ледачий.
Розсудливий, обережний, передбачливий, мало сприйнятливий до різних впливів ззовні, має дуже незалежний характер.
Дуже м'який характер, легко дозволяє керувати собою.
Йому дорікають за упертість, образливість.
Навмисно цинічний, уїдливий, повний іронії.
Відчуває, що його привертають великі справи, важкі почини.
Має інтерес до незвичайного, містичного, дивного.
Дуже прив'язаний до своїх звичок, способу життя, не здійснює необдуманих вчинків.
Йому дорікають за непостійність настрою, за деяку агресивність, дратівливість, навіть ворожість.
Дуже терплячий і наполегливий в роботі.
Перш за все шукає зручності і спокою.
Схильний до надмірностей, крайнощів, можливо навіть і до безрозсудності.
38. Справляє враження дуже байдужого до всього і байдужої людини, яка не виявляє явної цікавості до оточуючих його людей, подій, речей.
Таблиця відповідей
№ типа 1 2 3 4 5 б 7 8
9 1 3 1 7 2 5 2
23 12 11 14 15 4 29 8
25 20 13 18 17 6 33 10
31 22 19 32 27 16 36 26
37 24 21 34 35 30 38 28
Загальна формула характеру Примітка. Деякі номери в таблиці представлені двічі. Колонка, яка містить найбільшу кількість хрестиків, указує на переважний тип випробовуваного. Не основний тип характеру називається паратипом.
1 тип по таблиці — пристрасно-емоційний, 2 тип - щедро-холеричний, 3 тип - сентиментально-плотський, 4 тип - нервовий, 5 тип - флегматичний, 6 тип - сангвінічний (реалістичний), 7 тип -апатичний (гальмівною), 8 тип - аморфний. Аналіз результатів
Відповіді на даний опитувальник можуть бути наступного типу: XX — риса вдачі дуже виразно виражена, х — риса вдачі присутня, але виражена не дуже виразно; прочерк говорить про відсутність даної межі.
На останній лінії таблиці відповідей треба підрахувати загальну кількість хрестиків по колонках, це і буде формулою характеру випробовуваного. Наприклад: 2—3—1—7—2—7—1—5. Нервово-реалістичний тип - основний. Параморфний — паратип.

ТЕСТ ВИЗНАЧЕННЯ ХАРАКТЕРУ
Візьміть лист паперу, потім, відповідаючи на поставлені питання, звіряйтеся за шкалою оцінки відповідей про число балів і записуйте їх. Після по сумі набраних вами балів дізнаєтеся, до якої з чотирьох груп, представлених в кінці тесту, ви можете себе віднести.
1.Чи часто замислюєтеся над тим, який вплив роблять ваші вчинки на тих, що вас оточують?
а) дуже рідко б)рідко
в)достатньо часто
г)дуже часто.
2.Чи трапляється вам говорити щось таке, в що самі не вірите, — із-за упертості, наперекір іншим, або з яких-небудь інших міркувань?
(Так, ні)
3.Які з нижче перерахованих якостей понад усе цінуєте ви в людях?
а)наполегливість
б)широту поглядів
в)ефективність, уміння «показати себе».
4.Чи маєте схильність до педантизму?(Так, ні)
5.Чи швидко забуваєте про неприємності, які трапляються з вами?
(Так, ні)
Чи любите аналізувати свої вчинки? (Так, ні)
Знаходячись в колі осіб, добре вам відомих:
а) чи прагнете зберегти тон, прийнятий в ньому
б) чи залишаєтеся самим собою?
8.Приступаючи до важкого завдання, чи прагнете не думати про складнощі, що вас очікують?
(Так, ні)
9.Яке з перерахованих нижче визначень понад усе підходить вам?
а)мрійник
б)«сорочка-хлопець»
в)старанний в праці
г)пунктуальний, акуратний
д)«філософ» в широкому сенсі цього слова
е)суєтна людина.
10.При обговоренні того або іншого питання:
а)чи висловлюєте свою точку зору, хоча, мабуть, вона відрізняється від думки більшості
б)чи вважаєте, що в даній ситуації краще промовчати, хоч і маєте іншу точку зору
в)чи підтримуєте більшість, залишаючись при своїй думціг)не утрудняєте себе роздумами і приймаєте точку зору, яка
превалює ?
11.Яке відчуття викликає у вас несподіваний виклик до керівника?
а)роздратування
б)тривогу
в)заклопотаність
г)байдужість.
12.Якщо в запалі полеміки опонент «зірветься» і допустить особистий випад проти вас, як поступите?
а)відповісте йому в тому ж тоні
б)проігноруєте цей факт
в)образитеся
г) запропонуйте зробити перерву.
13.Якщо робота забракована, викличе це у вас:
а) досаду
б) сором
в) гнів?
14.Якщо ви сплохували, кого в першу чергу ви будете звинувачувати?
а)себе самого
б)«фатальне невезіння»
в)інші «об'єктивні обставини».
15.Чи не здається вам, що навколишні люди (керівники, колеги або підлеглі) недооцінюють ваші здібності і знання?
(Так, ні)
16.Якщо друзі або колеги починають над вами насміхатися, то ви:
а)на них злитеся
б)прагнете ретируватися
в)не гарячкуєте, починаєте підігравати їм
г)відповідаєте сміхом і не звертаєте уваги
д)робите байдужий вигляд і навіть посміхаєтеся, але в душі обурюєтеся?
17.Якщо поспішаєте і на звичайному місці не знаходите свій портфель (парасольку, рукавички і т.п.), то ви:
а)мовчки продовжуватимете пошук
б)звинувачуючи своїх домашніх безладно, шукатимете
в)підете без потрібної речі?
18.Що швидше за все виведе вас з рівноваги?
а)довга черга в приймальні
б)штовханина в суспільному транспорті
в)прихід в певне місце кілька разів поодинці з того ж питання.
19.Закінчивши суперечку, чи продовжуєте вести її в думках, приводячи все нові і нові аргументи в захист своєї точки зору?
(Так, ні)
20. Якщо для виконання термінової роботи та трапиться нагода вибрати собі помічника, кого з кандидатів ви виберете?
Людини: а) старанного, але безініціативного
б)того, що знає, але дурня і сперечальника
в) обдарованого, але з лінню.
Шкала оцінки відповідей
Номер питання Бали Номер
питання Бали Номер
питання Бали
1 а-0 9 а-0 14. а-2
6-І 6-І а-0
в-2 в-3 а-0
г-3 г-2 15. Так-0
2 Так-0 д-2 Ні-2
Ні-1 е-0 16. а-0
3 а-1 10 а-2 6-1
6-1 6-0 в-2
в-0 в-0 г-0
4 Так-2 г-0 д-0
Ні-0 11. а-0 17. а-2
5 Так-0 6-І 6-0
Ні-2 в-2 в-1
6 Так-2 г-0 » 18. а-1
Ні-0 12. а-0 6-0
7 а-2 6-2 в-2
6-0 в-1 19. Так-0
8 Так-0 г-3 Ні-2
Ні-2 13. а-2 20. а-0
6-1 6-1
в-0 в-2
Якщо набрали: нижче 15 балів, то ви людина слабохарактерна, неврівноважена і безтурботна. У ваших неприємностях готові винити кого завгодно, окрім себе. І у дружбі, і в роботі важко на вас покладатися (задумайтеся над цим!);
від 15 до 25 балів. У вас достатньо твердий характер. Володієте реалістичними поглядами на життя, але не всі ваші вчинки рівноцінні. Бувають і зриви, і помилки. Ви добросовісні і цілком терпимі в колективі. Та все ж є ще над чим подумати, щоб позбавитися деяких недоліків (можна не сумніватися, що це вам під силу!);
від 26 до 38 балів. Ви належите до людей наполегливих і таких, що володіють достатнім відчуттям відповідальності. Цінуйте свої думки, але і з думкою інших рахуєтеся. Правильно орієнтуєтеся у виникаючих ситуаціях і в більшості випадків умієте вибрати правильне рішення. Це говорить про наявність у вас сильного характеру. Уникайте тільки самообожнювання і завжди пам'ятаєте: сильний — це не означає жорстокий;
понад 38 балів. Ви людина з ідеальним характером. А може бути, така сума балів — це результат не зовсім об'єктивної оцінки своїх вчинків і поведінки?

ТЕСТ АЙЗЕНКА ДЛЯ ВИЗНАЧЕННЯ ТЕМПЕРАМЕНТУ
На кожне пропоноване питання слід відповісти «Так» чи ні». Середнього значення для відповіді не передбачено.
Чи часто ви маєте тягу до нових вражень, щоб відвернутися, випробувати сильні відчуття?
Чи часто ви відчуваєте, що потребуєте друзів, які можуть вас зрозуміти, виразити співчуття?
Чи вважаєте ви себе безтурботною людиною?
Чи дуже ви важко відмовляєтеся від своїх намірів?
5.Чи обдумуєте ви свої справи неспішно і чи вважаєте за краще почекати, перш ніж діяти?
Чи завжди ви стримуєте свої обіцянки, навіть якщо це вам не вигідно?
Чи часто у вас бувають спади і підйоми настрою?
Чи швидко ви зазвичай дієте і говорите і чи не витрачаєте багато часу на обдумування?
Чи виникало у вас коли-небудь відчуття, що ви нещасні, хоча ніякої серйозної причини для цього не було?
10.Чи вірно, що сперечаючись, ви здатні зважитися на все?
11.Чи бентежитеся ви, коли хочете познайомитися з людиною протилежної статі, яка вам симпатична?
Чи буває, що, розсердившись, ви виходите з себе?
Чи часто ви дієте необдумано, під впливом моменту?
14.Чи часто вас турбує думка про те, що вам не слідувало б чого-небудь робити або говорити?
Чи вважаєте за краще ви читання книг зустрічам з людьми?
Чи вірно, що вас легко зачепити?
Чи любите ви часто бувати в компанії?
Чи бувають у вас такі думки, якими вам не хотілося б ділитися з іншими людьми?
Чи вірно, що іноді ви настільки повні енергії, що все горить в руках, а іноді відчуваєте сильну млявість?
Чи стараєтеся ви обмежити круг своїх знайомств невеликим числом найближчих друзів?
Чи багато ви мрієте?
Коли на вас кричать, чи відповідаєте ви тим же?
Чи часто вас терзає відчуття провини?
Чи всі ваші звички хороші і бажані?
25.Чи здатні ви дати волю власним відчуттям і щосили повеселитися в галасливій компанії?
26.Чи можна сказати, що нерви у вас часто бувають напружені до межі?
27.Чи вважають вас людиною живою і веселою?
28.Після того, як справа зроблена, чи часто ви повертаєтеся до неї в думках і думаєте, що могли б зробити краще?
29.Чи вірно, що ви зазвичай мовчазні і стримані, коли знаходитеся серед людей?
30.Чи буває, що ви передаєте чутки?
Чи буває, що вам не спиться тому, що різні думки лізуть вам в голову?
Чи вірно, що вам часто приємніше і легше прочитати про те, що вас цікавить в книзі, хоча можна швидше і простіше дізнатися про це у друзів?
Чи буває у вас серцебиття?
Чи подобається вам робота, яка вимагає пильної уваги?
Чи бувають у вас напади тремтіння?
Чи вірно, що ви завжди говорите про знайомих вам людям тільки хороше, навіть тоді, коли упевнені, що вони про це не дізнаються?
Чи вірно, що вам неприємно буває в компанії, де постійно жартують один над одним?
Чи вірно, що ви дратівливі?
Чи подобається вам робота, яка вимагає швидкості дій?
40.Чи вірно, що вам нерідко не дають спокою думки про різні неприємності і «жахи», які могли б відбутися, хоча все кінчилося благополучно?
Чи вірно, що ви неквапливі в рухах?
Ви коли-небудь спізнювалися на побачення або на роботу?
Чи часто вам сняться кошмари?
44.Чи вірно, що ви такий любитель поговорити, що ніколи не упустите випадку поговорити з незнайомою людиною?
45.Чи турбують вас які-небудь болі?
46.Засмутилися б ви, якби довго не могли бачитися з своїми друзями?
47.Чи можете ви назвати себе нервовою людиною?
Чи є серед ваших знайомих такі, які вам явно не подобаються?
Чи легко вас зачіпає критика ваших недоліків або вашої роботи?
50.Могли б ви сказати, що ви упевнена в собі людина?
51.Чи важко вам одержати справжнє задоволення від заходів, в яких багато учасників?
Чи турбує вас відчуття, що ви чимось гірше за інших?
Зуміли б ви внести пожвавлення до нудної компанії?
54.Чи буває, що ви говорите про речі, в яких зовсім не розбираєтеся?
Чи турбуєтеся ви про своє здоров'я?
Чи любите ви жартувати над іншими?
Чи страждаєте ви безсонням?
Обробка і інтерпретація результатів тестування
Ключ до опитувальника
Показники властивостей темпераменту Показник щирості відповідей
Екстраверсія НейротізмІ.Так 29. Ні 2. Так 31. Так 6. Так
3. Так 32. Ні 4. Так 33. Так 12. Ні
5. Ні 34. Ні 7. Так 35. Так 18. Ні
8. Так 37. Ні 9. Так 38. Так 24. Так
10. Так 39. Так 11. Так 40. Так ЗО. Ні
13. Так 41. Ні 14. Так 43. Так 36. Так
15. Ні 44. Так 16. Так 45. Так 42. Ні
17. Так 46. Так 19. Так 47. Так 48. Ні
20. Ні 49. Так 21. Так 50. Так 54. Ні
22. Так 51. Ні 23. Так 52. Так 25. Так 53. Так 26. Так 55. Так 27. Так 56. Так 28. Так 57. Так Обробку тестування слід починати з визначення достовірності відповідей випробовуваних. Якщо відповіді співпадають з вказаними в ключі, то кожному з них приписується 1 бал. Якщо сума балів по показнику щирості відповідей складає 5 або 6, то отримані результати беруться під сумнів. Якщо сума балів більше 7, то дані тестування вважаються недостовірними і подальша обробка результатів не проводиться. При сумі балів від 0 до 4 — відповіді достовірні.
На чистому листі паперу викреслюються дві взаємно-перпендикулярні осі екстравертованості і нейротизму, як позначено на рис. 1, із значеннями шкал 0-24. Точка перетину осей відповідає значенню 12. Підраховується сума балів по показнику екстраверсії — інтроверсії. Бали за відповіді по даному показнику нараховуються так само, як і по показнику «Щирості відповідей» (за кожну відповідь, співпадаючу з показником екстраверсії в ключі опитувальника, привласнюється 1 бал).


Приложенные файлы

  • docx 803404
    Размер файла: 162 kB Загрузок: 0

Добавить комментарий