Крок 1 2014 медичний ф-т

У сироватці крові пацієнта встановлено підвищення активності гіалу- ронідази. Визначення якого біохімічного показника сироватки крові дозволить підтвердити припущення про патологію сполучної тканини?
Сіалові кислоти
Білірубін
Сечова кислота Б. Глюкоза
Е. Галактоза
Після загоєння рани на її місці утворився рубець. Яка речовина є основним компонентом цього різновиду сполучної тканини?
Колаген
Еластин
Гіалуронова кислота Б. Хондроітин-сульфат
Е. Кератансульфат
У чоловіка 35-ти років феохромо- цитома. В крові виявляється підвищений рівень адреналіну та норадреналі- ну, концентрація вільних жирних кислот зросла в 11 разів. Активація якого ферменту під впливом адреналіну підвищує ліполіз?
ТАГ-ліпаза
Ліпопротеїдліпаза
Фосфоліпаза А2 Б. Фосфоліпаза С
Е. Холестеролестераза
У людини з хронічним захворюванням нирок порушена їх видільна функція. рН венозної крові становить 7,33. Для корекції кислотно-лужного стану пацієнту доцільно внутрішньовенно ввести розчин:
Бікарбонату натрію
Хлориду натрію
Глюкози
Б. Хлориду калію
Е. Хлориду кальцію
При обтураційній жовтяниці і жовчних норицях часто спостерігається протромбінова недостатність. З дефіцитом в організмі якого вітаміну це пов’язано?
К
Вб
А Б. С Е. Е
При дослідженні крові хворого виявлено значне збільшення активності МВ-форм КФК (креатинфосфокіна- зи) та ЛДГ-1. Яку патологію можна припустити?
А. Інфаркт міокарда
В. Гепатит
С. Ревматизм Б. Панкреатит Е. Холецистит
У чоловіка 53-х років діагностовано сечокам’яну хворобу з утворенням уратів. Цьому пацієнту призначено аллопурінол, який є конкурентним інгібітором ферменту:
Ксантиноксидаза
Уреаза
Уратоксидаза
Б. Дигідроурацилдегідрогеназа Е. Уриділтрансфераза
Крива дисоціації оксигемоглобіну зміщена вправо. Які зміни в організмі людини можуть бути причиною цього?
Гіпертермія
Збільшення концентрації 2,3- дифосфогліцерату в еритроцитах
Алкалоз Б. Гіпокапнія Е. Гіпоксемія
Ціаністий калій є отрутою, від якої смерть організму наступає миттєво. На які ферменти в мітохондріях діє ціанистий калій?
Цитохромоксидаза (аа3)
Флавінові ферменти
Цитохром В5
Б. НАД+ - залежні дегідрогенази Е. Цитохром Р-450
При різноманітних захворюваннях рівень активних форм кисню різко зростає, що призводить до руйнування клітинних мембран. Для запобігання цьому використовують антиоксиданти. Найпотужнішим природнім антиоксидантом є:
Альфа-токоферол
Глюкоза
Вітамін D
Жирні кислоти
Гліцерол
Глікоген, що надійшов з їжею, гідролізувався у шлунково-кишковому тракті. Який кінцевий продукт утворився в результаті цього процесу?
Глюкоза
Лактат
Лактоза Б. Галактоза Е. Фруктоза

Для підвищення результатів спортсмену рекомендували застосовувати препарат, який містить у собі карнітин. Який процес в найбільшому ступені активується карнітином?
Транспорт жирних кислот у міто- хондрії
Синтез кетонових тіл
Синтез ліпідів
Тканинне дихання
Синтез стероїдних гормонів
Хворому з прогресуючою м’язовою дистрофією було проведено біохімічне дослідження сечі. Поява якої речовини у великій кількості в сечі може підтвердити захворювання м’язів у даного хворого?
Креатин
Порфірини
Сечовина
Б. Гіпурова кислота Е. Креатинін
При обстеженні чоловіка 45-ти років, що тривалий час перебував на рослинній дієті, виявлено негативний азотистий баланс. Яка особливість раціону стала причиною цього явища?
Недостатня кількість білків
Надмірна кількість води
Надмірна кількість вуглеводів Б. Недостатня кількість жирів
Е. Недостатня кількість жирів і білків
До клініки поступив чоловік 40-ка років, якого укусила гадюка. Де переважно буде проходити гемоліз еритроцитів у цьому випадку?
У кровоносному руслі
У клітинах печінки
У клітинах селезінки Б. У кістковому мозку Е. У паренхімі нирок
У жінки обмежений кровотік у нирках, підвищений артеріальний тиск. Гіперсекреція якого гормону зумовила підвищення тиску?
Ренін
Адреналін
Норадреналін Б. Еритропоетин Е. Вазопресин

У чоловіка 41-го року відзначаються періодичні напади серцебиття (пароксизми), сильне потовиділення, напади головного болю. При обстеженні виявлена гіпертензія, гіперглікемія, підвищення основного обміну, тахікардія. При якій патології наднирників спостерігається подібна картина?
Гіперфункція мозкового шару
Гіпофункція мозкового шару
Гіперфункція кори наднирників Б. Гіпофункція кори наднирників Е. Первинний альдостеронізм
Пацієнт 16-ти років, що страждає на хворобу Іценко-Кушінга, консультований з приводу надмірної ваги тіла. При опитуванні з’ясувалося, що енергетична цінність спожитої їжі складає 1700-1900 ккал/добу. Яка провідна причина ожиріння у даному випадку?
Надлишок глюкокортикоїдів
Нестача інсуліну
Надлишок інсуліну
Б. Нестача глюкокортикоїдів Е. Гіподинамія
Лімфоцит уражений ретровірусом ВІЛ (СНІД). В цьому випадку напрямок потоку інформації в клітині буде:
РНК ^ ДНК ^ і-РНК ^ поліпептид
ДНК ^ і-РНК ^ поліпептид ^ ДНК
ДНК ^ поліпептид ^ і-РНК Б. і-РНК ^ поліпептид ^ ДНК
Е. Поліпептид ^ РНК ^ ДНК ^ і-РНК
20. У пацієнта у результаті тривалого блювання відбувається значна втрата шлункового соку, що є причиною порушення кислотно-лужного стану в організмі. Яка з перерахованих форм порушення кислотно-лужного стану має місце?
Негазовий алкалоз
Газовий ацидоз
Негазовий ацидоз
Газовий алкалоз
Метаболічний ацидоз
21. Препарат "Іептрал", який використовують при хворобах печінки, містить Б-аденозилметіонін. Ця активна амінокислота бере участь у синтезі:
Фосфоліпідів
Жовчних кислот
Триацилгліцеролів Б. Холестерину
Е. Гему
22. Хвора 39-ти років, з цукровим діабетом в анамнезі, госпіталізована до клініки у прекоматозному стані кето- ацидотичного типу. Збільшення вмісту якого метаболіту до цього призвело?

Ацетоацетат
Цитрат
Альфа-кетоглутарат Б. Малонат
Е. Аспартат
23. У хворого 49-ти років на гострий панкреатит виникала загроза некрозу підшлункової залози, що супроводжувалось надходженням у кров і тканини активних панкреатичних протеї- наз і розщеплення тканинних білків. Які захисні фактори організму можуть інгібувати ці процеси?
«2-макроглобулін, ^-антитрипсин
Імуноглобуліни
Кріоглобулін, інтерферон Б. Церулоплазмін, трансферин Е. Гемоплексин, гаптоглобін
24. У 19-місячної дитини із затримкою розвитку та проявами самоагресії, вміст сечової кислоти в крові -1,96 ммоль/л. При якому метаболічному порушенні це спостерігається?
Синдром Леша-Ніхана
Подагра
Синдром набутого імунодефіциту Б. Хвороба Гірке
Е. Хвороба Іценко-Кушінга
25. Чоловік 53-х років звернувся зі скаргами на гострий біль у правому підребер’ї. При огляді лікар звернув увагу на пожовтілі склери хворого. Лабораторні аналізи показали підвищену активність АЛТ та негативну реакцію на стеркобілін у калі. Для якого захворювання характерні такі симптоми?
Жовчнокам’яна хвороба
Гемолітична жовтяниця
Гепатит
Б. Хронічний коліт
Е. Хронічний гастрит

26. Основними тригерами, що включають ефекторні системи клітини у відповідь на дію гормонів, є проте- їнкінази, які змінюють каталітичну активність певних регуляторних ферментів шляхом АТФ-залежного фо- сфорилювання. Який із наведених ферментів є активним у фосфорильо- ваній формі?
Глікогенфосфорилаза
Ацетил-КоА-карбоксилаза
ГОМГ-КоА-редуктаза Б. Піруваткіназа
Е. Глікогенсинтаза
27. При алкаптонурії відбувається надмірне виділення гомогентизинової кислоти із сечею. С порушенням метаболізму якої амінокислоти пов’язано виникнення цього захворювання?
Тирозин
Фенілаланін
Аланін
Метіонін
Аспарагін
28. У хворого, що страждає на спадкову хворобою Хартнупа, спостерігаються пелагроподібні ураження шкіри, порушення розумового розвитку в результаті нестачі нікотинової кислоти. Причиною цього захворювання є порушення такого процесу:
Всмоктування і реабсорбція в нирках триптофану
Трансамінування фенілаланіну
Декарбоксилювання триптофану Ю. Всмоктування і реабсорбція в нирках метіоніну
Е. Всмоктування і реабсорбція цистеїну
29. Хворий помилково прийняв надмірну дозу тироксину. До яких змін секреції тиреоліберину та тиреотро- піну це призведе?
Секреція гормонів зменшиться
Секреція гормонів збільшиться
Змін секреції гормонів не буде
Б. Секреція тиреоліберину збільшиться, тиреотропіну - зменшиться Е. Секреція тиреотропіну збільшиться, тиреоліберину - зменшиться
30. Проводять дуоденальне зондування. Що із наведеного доцільно ввести людині під шкіру, щоб суттєво збільшити надходження до дванадцятипалої кишки жовчі?
Холецистокінін-панкреозимін
Гастрин
Секретин
Нейротензин
Соматостатин
31. У чоловіка 32-х років, хворого на пневмонію, спостерігається закупорка харкотинням дихальних шляхів. В організмі хворого при цьому буде розвиватися така зміна кислотно- лужної рівноваги:
Респіраторний ацидоз
Метаболічний ацидоз
Респіраторний алкалоз
Метаболічний алкалоз
Змін не буде
32. При регенерації епітелію слизової оболонки порожнини рота (розмноження клітин) відбулася реплікація (авторепродукція) ДНК за на- півконсервативним механізмом. При цьому нуклеотиди нової нитки ДНК є комплементарними до:
Материнської нитки
Змістовних кодонів
Ферменту ДНК-полімерази Б. Інтронних ділянок гену
Е. Ферменту РНК-полімерази
33. Для профілактики атеросклерозу, ішемічної хвороби серця, порушень мозкового кровообігу рекомендується споживання жирів із високим вмістом поліненасичених жирних кислот. Однією з таких жирних кислот є:
Лінолева
Олеїнова
Лауринова
Б. Пальмітоолеїнова Е. Стеаринова
34. При обстеженні жінки 56-ти років, що хвора на цукровий діабет 1-го типу, виявлене порушення білкового обміну, що при лабораторному дослідженні крові проявляється аміноаци- демією а клінічно - уповільненням загоєння ран і зменшенням синтезу антитіл. Який з перерахованих механізмів викликає розвиток аміноациде- мії?
Підвищення протеолізу
Гіперпротеїнемія
Зменшення концентрації амінокислот у крові
Б. Підвищення онкотичного тиску в плазмі крові
Е. Збільшення ліпопротеїдів високої щільності
35. При обстеженні хворого окуліст виявив збільшення часу адаптації ока
до темряви. Нестача якого вітаміну може бути причиною такого симптому?
А
Вб
В2 Б. С Е. К
36. Чоловікові 58-ми років зроблено операцію з приводу раку простати. Через 3 місяці йому проведено курс променевої та хіміотерапії. До комплексу лікарських препаратів входив 5-фтордезоксиуридин - інгібітор тимідилатсинтази. Синтез якої речовини блокується цим препаратом?
ДНК
і-РНК
р-РНК Б. т-РНК Е. -
37. Стеатоз виникає внаслідок накопичення триацилгліцеролів у гепа- тоцитах. Одним з механізмів розвитку цього захворювання є зменшення утилізації нейтрального жиру ЛП- ДНЩ. Які ліпотропні речовини попереджують розвиток стеатозу?
Метіонін, B6, Bi2
Аргінін, B2, B3
Аланін, Bi, PP
Валін, B3, B2
Ізолейцин, Bi, B2
38. У чоловіка 40-ка років внаслідок посиленого гемолізу еритроцитів підвищився вміст заліза в плазмі крові. Який білок забезпечує його депонування в тканинах?
Феритин
Гаптоглобін
Трансферин
Транскортин
Альбумін
39. Хвороба Андерсена належить до групи спадкових хвороб, що розвиваються внаслідок уродженої недостатності синтезу певних ферментів глі- когенолізу. Недостатність якого ферменту є молекулярною основою цього глікогенозу?
Аміло(1,4-1,6)трансглікозидаза
Глікогенсинтаза
Глюкозо-6-фосфатази
Ю. Лізосомальні глікозидази Е. Фосфофруктокіназа
40. У недоношеного немовляти спостерігається жовтяниця. З нестачею у нього якого ферменту це пов’язано?
УДФ-трансглюкуронідаза
Лужна фосфатаза
Кисла фосфатаза
Каталаза
НАД+ - дегідрогеназа
41. У жінки 36-ти років має місце гіповітаміноз В2. Причиною виникнення специфічних симптомів (ураження епітелію, слизових, шкіри, рогівки ока) імовірно є дефіцит:
Флавінових коферментів
Цитохрому А1
Цитохромоксидази Ю. Цитохрому В
Е. Цитохрому С
42. При диспансерному обстеженні у хворого знайдено цукор в сечі. Який найбільш імовірний механізм виявлених змін, якщо вміст цукру в крові нормальний?
Порушення реабсорбції глюкози в канальцях нефрона
Порушення фільтрації глюкози в клубочковому відділі нефрона
Недостатня продукція інсуліну підшлунковою залозою
Ю. Інсулінорезистентність рецепторів клітин
Е. Гіперпродукція глюкокортикоїдів наднирниками
43. Порушення процесів мієлініза- ції нервових волокон призводить до неврологічних розладів і розумової відсталості. Такі симптоми характерні для спадкових і набутих порушень обміну:
Сфінголіпідів
Нейтральних жирів
Вищих жирних кислот Б. Холестерину
Е. Фосфатидної кислоти
44. У хворого 15-ти років концентрація глюкози натще 4,8 ммоль/л, через годину після цукрового навантаження - 9,0 ммоль/л, через 2 години - 7,0 ммоль/л, через 3 години - 4,8 ммоль/л. Ці показники характерні для такого захворювання:
Прихований цукровий діабет
Цукровий діабет І типу
Цукровий діабет II типу Б. Хвороба Іценко-Кушінга Е. -
45. Робочий комунальної служби спустився в каналізаційний колодязь без засобів захисту і через деякий час знепритомнів. Лікарями швидкої допомоги діагностовано отруєння сірководнем. Який вид гіпоксії при цьому розвинувся?
Гемічний
Перевантажувальний
Тканинний
Б. Циркуляторний Е. Респіраторний
46. Спеціальний режим харчування призвів до зменшення іонів Ca2+ в крові. До збільшення секреції якого гормону це призведе?
Паратгормон
Тирокальцитонін
Вазопресин
Соматотропін
Тироксин
47. До шпиталю було доставлено юнака 16-ти років, хворого на інсулі- нозалежний цукровий діабет. Рівень глюкози у крові пацієнта складав 18 ммоль/л. Хворому було введено інсулін. Дві години потому рівень глюкози зменшився до 8,2 ммоль/л, тому що інсулін:
Стимулює перетворення глюкози в печінці у глікоген та ТАГ
Стимулює транспорт глюкози через плазматичні мембрани в головному мозку та печінці
Гальмує синтез кетонових тіл із глюкози
Стимулює розщеплення глікогену в печінці
Стимулює розщеплення глікогену у м’язах
48. Обстеження пацієнта з високим артеріальним тиском показало в нього вторинну артеріальну гіпертензію. Причиною такого стану є ренін- продукуюча пухлина нирки. Що є головною ланкою в патогенезі вторинної артеріальної гіпертензії в хворого?
Гіперпродукція ангіотензину 2, альдостерону
Гшерпродукцш кортизолу
Гшерпродукцш Інсуліну
Недостатня продукція вазопресину
Недостатня продукція катехоламі- нів
49. Підшлункова залоза - орган змішаної секреції. Ендокринно продукує бета-клітинами гормон інсулін, який впливає на обмін вуглеводів. Як він впливає на активність глікогенфо- сфорилази (ГФ) і глікогенсинтетази (ГС)?
Пригнічує ГФ, активує ГС
Активує ГФ і ГС
Пригнічує ГФ і ГС
Активує ГФ, пригнічує ГС
Не впливає на активність ГФ і ГС

50. Молода людина 25-ти років споживає надмірну кількість вуглеводів (600 г на добу), що перевищує її енергетичні потреби. Який процес буде активуватися в організмі людини у даному випадку?
Ліпогенез
Гліколіз
Ліполіз
Ілюконеогенез
Окиснення жирних кислот

Крок 1 Загальна лікарська підготовка (українськомовний варіант, вітчизняні студенти) 2014 рік 13 PAGE \* MERGEFORMAT 14515
Приложенные файлы

  • doc 173366
    Размер файла: 162 kB Загрузок: 0

Добавить комментарий