задачи_господ_право_заоч

Тема 2. Поняття та види підприємницької діяльності
Задача № 1. Громадяни Циганов та Норко домовились про те, що Циганов (будівельник за фахом) у період літньої відпустки зробить ремонт у квартирі Норко. На вимогу Норко між громадянами було укладено письмовий договір, який містив усі необхідні умови, в тому числі строки, суму та порядок розрахунку. По закінченні робіт громадянин Циганов, отримавши обумовлену договором грошову винагороду в розмірі 2000 грн., сплатив певну суму прибуткового податку. Але після розгляду декларації про сукупний річний доход його було оштрафовано за те, що він займався підприємницькою діяльністю без державної реєстрації.
Питання:
1. Чи можна вважати діяльність, що нею займався Циганов, підприємництвом? Обґрунтуйте свою відповідь.
2. Яку суму прибуткового податку сплатив Циганов ?
3. Які органи розглядають справи, пов'язані із порушенням порядку зайняття підприємницькою діяльністю?


Тема 2 - Задача № 2. Державна податкова адміністрація м. Києва звернулась до ВАТ "Радіозавод "Маяк" з попередженням про притягнення ВАТ до відповідальності у зв'язку з порушенням вимог чинного законодавства. На думку податківців, порушення законодавства полягало в неодержанні ліцензії на послуги із перевезення працівників цього підприємства з роботи додому автобусом, що був спеціально придбаний заводом з такою метою.
Питання:
1. Чи вважається діяльність підприємства зі здійснення автотранспортних перевезень власних працівників господарською? Чи має це значення у ситуації, що розглядається?
2. Чи потрібен спеціальний дозвіл (ліцензія) на здійснення подібних автотранспортних перевезень?
3. Чи мав право податковий орган взагалі здійснювати перевірку наявності ліцензії?


Тема 2 - Задача № 4. Посадову особу районної податкової інспекції було звинувачено у корупції і притягнуто до відповідальності за зайняття підприємницькою діяльністю. Під час перевірки було з'ясовано, що ця особа була учасником одного з товариств з обмеженою відповідальністю (ТОВ). Працівник податкової служби заперечував проти звинувачення, посилаючись на те, що він як фізична особа учасник ТОВ не є підприємцем. Підприємницькою діяльністю, на його думку, займався не він, а засноване за його участю ТОВ.
Питання:
1. Які особи не можуть займатися підприємницькою діяльністю? Якими нормативними актами це визначається?
2. Чи заслуговують на увагу доводи працівника податкової служби?
3. Чи змінилася б ситуація, якби зазначена особа була учасником не ТОВ, а повного товариства?


Тема 2 - Задача № 3. На початку 2008 р. до складу учасників товариства з обмеженою відповідальністю було введено нового учасника громадянина Ізраїлю, який вніс інвестицію до його статутного фонду у розмірі 100 тис. доларів США. Зважаючи на суму інвестиції, на зборах учасників цього громадянина було призначено на посаду президента товариства, хоча на території України він постійно не проживав, а займався налагодженням зв'язків з ізраїльськими партнерами.
Державна служба зайнятості винесла постанову про накладення на товариство стягнення у вигляді штрафу, посилаючись на відсутність дозволу на працевлаштування іноземного громадянина в Україні. Товариство оскаржило постанову до господарського суду, посилаючись на Конституцію України, згідно зі ст. 43 якої кожен має право на працю, а держава "гарантує рівні можливості у виборі професії та роду трудової діяльності".
Питання:
1. Якими нормативними актами регламентовано необхідність отримання дозволу на працевлаштування іноземного громадянина в Україні? На яких роботодавців поширюються ці положення?
2. Які санкції передбачено для роботодавців, які використовують працю іноземців без дозволу державної служби зайнятості?
3. Яке рішення має прийняти господарський суд?


Тема 3 Практичні завдання

Тема 3 - Задача № 1. Асоціація рекламних фірм уклала договір на організацію та проведення рекламної кампанії великого підприємства. Порушивши ряд умов договору, асоціація завдала рекламодавцеві значних збитків. Підприємство звернулося до господарського суду з позовом до асоціації, вимагаючи відшкодування суми збитків. Заперечуючи проти позову, юрист асоціації заявив, що причиною порушень умов договору став вихід із асоціації групи рекламних фірм, яким передбачалося доручити виконання договору, тому до них і слід пред'являти позов.
Питання:
1. Чи могла асоціація укладати від свого імені договір на проведення рекламної кампанії?
2. Хто несе відповідальність за зобов'язаннями об'єднання підприємств?
3. Яке рішення має прийняти господарський суд?


Тема 3 - Задача № 2. На загальних зборах відкритого акціонерного товариства була сформована спостережна рада у строк, передбачений статутом ВАТ. Проте група акціонерів оскаржила в суді рішення загальних зборів ВАТ, оскільки частина членів спостережної ради не є акціонерами, а один з акціонерів (юридична особа) уповноважила свого працівника за довіреністю здійснювати повноваження в спостережній раді.
Питання:
1. Який порядок формування органів управління ВАТ?
2. Який статус спостережної ради ВАТ? Чи є вона органом управління?
3. Хто має право входити до складу спостережної ради? Чи можуть особи, які не є акціонерами, та юридичні особи акціонери входити до спостережної ради ВАТ?
Тема 3 - Задача № 3. Товариство з обмеженою відповідальністю "Крок" акціонер товариства "Росава" подало позов до суду про визнання недійсним рішення загальних зборів АТ. У позові ТОВ зазначало, що правління АТ не дало ТОВ можливості брати участь у роботі загальних зборів АТ, посилаючись на те, що ТОВ ще не повністю сплатило вартість акцій, на які воно підписалося. У зв'язку із цим ТОВ вимагало скасування рішення і відшкодування збитків.
Питання:
1. Хто має право брати участь у загальних зборах АТ? Коли акціонер набуває права власності на акції АТ?
2. Чи є ТОВ власником акцій? У який строк слід оплачувати акції емітента?
3. Яке рішення має прийняти суд?


Тема 3 - Задача № 4. Голова правління відкритого акціонерного товариства "Неон" (він же власник 60% акцій), зловживаючи своїм посадовим становищем, почав завдавати шкоди підприємству. Він безкоштовно або за заниженими цінами забирав зі складу товарно-матеріальні цінності, укладав невигідні для ВАТ договори тощо.
Питання:
1. Чи мав би право власник 60% акцій, не обіймаючи посади голови правління ВАТ, укладати договори та діяти іншим чином від імені ВАТ?
2. Який орган може відкликати членів виконавчого органу ВАТ (правління)? Чи матиме при цьому значення кількість акцій, що знаходяться у власності акціонера?
3. Що можна порадити акціонерам у ситуації, що склалася?

Тема 3 - Задача № 5. Двоє фізичних осіб вирішили створити товариство з обмеженою відповідальністю, подавши всі необхідні документи до державної адміністрації. Але працівник органу реєстрації відмовив їм. посилаючись на ст. 63 Закону України "Про господарські товариства", згідно з якою ревізійна комісія, що утворюється зборами учасників товариства з їх числа, повинна налічувати не менше трьох осіб.
Питання:
1. Які документи подаються для державної реєстрації товариства з обмеженою відповідальністю?
2. Чи правомірна відмова працівника держадміністрації? Якою повинна бути мінімальна кількість учасників товариства з обмеженою відповідальністю?
3. Чи є підстави для розгляду спору в суді?

Тема 3 - Задача № 7. Один із учасників товариства з обмеженою відповідальністю виїхав за кордон на постійне місце проживання. Решта учасників вирішила виключити його зі складу ТОВ та ввести іншу особу. Прийнявши відповідне рішення і склавши протокол, вони звернулися до держадміністрації із проханням зареєструвати зміни до установчих документів, але їм було відмовлено із посиланням на те, що вивести учасника можна лише за його згоди.
Питання:
1. Чи правомірна відмова держадміністрації?
2. Яким чином можна довести, що учасник систематично не виконує обов'язки, покладені на нього товариством?
3. Що робити з часткою в статутному фонді учасника, який виїхав за кордон?
Тема 3 - Задача № 6. У 2005 р. було створено і зареєстровано товариство з обмеженою відповідальністю. Учасниками виступали 3 особи, які мали однакові частки у сформованому статутному фонді. На день реєстрації товариства кожен з учасників вніс до статутного фонду по 30% своєї частки, шо відповідало Закону України "Про господарські товариства". У подальшому учасники решту своїх вкладів не вносили, і статутний фонд товариства не змінювався. Через 5 років 2 учасники вирішили вийти з товариства, написавши відповідні заяви, які були у встановленому порядку нотаріально засвідчені. У заявах зазначалося, що учасники на майно товариства не претендують, а від своєї частки в статутному фонді відмовляються. Водночас 2 сторонні особи виявили бажання увійти як учасники у товариство. Рішення про вихід зі складу учасників та вступ до нього нових осіб було прийнято на зборах учасників товариства зі складанням відповідного протоколу.
На початку 2012 р. учасники, які вийшли з товариства, звернулися до суду із позовом до товариства та його директора (учасника, який залишився) про виділення майна товариства. Відповідач позов не визнав, посилаючись на те, що свого часу позивачі від своїх часток в майні та інших майнових претензій до товариства відмовилися, що і було оформлено належним чином.

Питання:
1. За яких умов можливе відчуження частки учасника у статутному фонді на користь товариства або третіх осіб?
2. Яке значення мають нотаріально засвідчені заяви учасників про відмову від своїх часток та претензій на майно товариства?
3. До якого суду звернулися колишні учасники товариства? Яке рішення він має прийняти?Тема 3 - Задача № 8. Громадянин Васильников, перебуваючи у складі учасників повного товариства, що займалося виготовленням металопластикових вікон, вирішив заснувати власне підприємство. Не виходячи з товариства, він заснував приватне підприємство, основним видом діяльності якого було виробництво жалюзі та віконних склопакетів. На неодноразові вимоги товариства припинити випуск ідентичної продукції він не реагував. Товариство звернулося до суду із позовом до Васильникова про відшкодування збитків у вигляді упущеної виголи.

Питання:
1. Яким законодавчим актом передбачено заборону учасникам повного товариства конкурувати з повним товариством? Що розуміється під терміном "конкуренція" у цьому разі?
2. Чи підпадає під ознаки конкуренції діяльність приватного підприємства?
3. До якого суду звернулося товариство? Яке рішення він має прийняти?


Тема 3 - Задача № 9. Подружжя, зареєстровані як фізичні особи суб'єкти підприємницької діяльності, обидва займалися підприємницькою діяльністю. Чоловік займався торговельною діяльністю, а дружина діяльністю із надання побутових послуг. Через деякий час вони вирішили розлучитися. Оскільки угоди щодо умов поділу спільного майна досягнуто не було, чоловік подав позов із вимогою про проведення такого поділу в судовому порядку.

Питання:
1. Вирішення яких питань віднесене законодавством до компетенції господарських судів?
2. У якому суді буде вирішуватися питання щодо поділу спільного майна подружжя? Чи має значення для вирішення цього питання наявність у обох із подружжя статусу суб'єктів підприємницької діяльності?
3. У якому суді розглядався б позов одного з подружжя щодо поділу спільного майна, об'єднаний із вимогою про примусове стягнення з іншого з подружжя заборгованості за господарською угодою, укладеною між ними?


Тема 3 - Задача № 10. Споживче товариство "Промінь" уклало із сільськогосподарським акціонерним товариством відкритого типу "Вікторина" договір купівлі-продажу належного "Променю" приміщення магазину. Від імені споживчого товариства договір підписав голова правління. Оплату передбачалося провести у 30-тиденний термін із моменту підписання договору із обумовленням відповідних штрафних санкцій за прострочення оплати.
Протягом обумовленого терміну кошти за придбане приміщення на рахунок продавця не надійшли, у зв'язку із чим останній подав до господарського суду позов із вимогою про стягнення із покупця суми основного боргу і пені за прострочення оплати. У свою чергу покупець подав зустрічний позов із вимогою визнати договір купівлі-продажу недійсним як такий, що не відповідає вимогам закону. На його думку, невідповідність договору чинному законодавству полягала у тому, що згідно зі статутом споживчого товариства відчуження його майна належить до виключної компетенції загальних зборів товариства, а на голову правління покладено одноособове вирішення лише поточних питань діяльності товариства, коло яких встановлюється рішенням правління. Крім того, договір купівлі-продажу не був нотаріально посвідчений.

Питання:
1. Які наслідки укладення угоди особою з перевищенням своїх повноважень? Чи можна вважати таким договір купівлі-продажу, що розглядається?
2. Чи є обов'язковим нотаріальне посвідчення договору купівлі-продажу нерухомого майна, укладеного між юридичними особами?
3. Яке рішення може прийняти господарський суд?


Тема 3 - Задача № 11. Державне підприємство, отримавши попередньо дозвіл регіонального відділення Фонду державного майна України, уклало договір із виробничим підприємством щодо продажу йому нерухомого майна одного з непрацюючих цехів. Товариство з обмеженою відповідальністю, що займалося аналогічною діяльністю і також було зацікавлене у придбанні нерухомості державного підприємства, подало позов до суду про визнання договору купівлі-продажу недійсним. Підставою недійсності договору воно вважало не проведення конкурсу із відчуження майна державним підприємством. Виробниче підприємство проти позову заперечувало, посилаючись на те, що вибір контрагентів за господарськими договорами, у тому числі договорами купівлі-продажу, належить до компетенції їх сторін.
Питання:
1. Який правовий статус майна державного підприємства? У якому порядку здійснюється відчуження основних засобів, що є державною власністю?
2. Які наслідки укладення угод без додержання порядку відчуження таких основних засобів?
3. Яке рішення має прийняти суд?


Тема 4. Організація підприємницької діяльності

Тема 4 - Задача № 1. Громадянин Петров вирішив заснувати приватне підприємство. Державна адміністрація, до якої звернувся Петров із необхідними документами, відмовила в реєстрації підприємства, посилаючись на недостатність розміру статутного фонду, передбаченого установчими документами підприємства. Петров не погодився і звернувся до суду із заявою про спонукання державної адміністрації здійснити реєстрацію приватного підприємства.
Питання:
1. Які обов'язкові реквізити статуту приватного підприємства?
2. Яким законодавчим актом визначений мінімальний розмір статутного фонду приватного підприємства? Чи потрібний взагалі статутний фонд підприємству?
3. До якого суду звернувся Петров? Чи виграє він справу?


Тема 4 - Задача № 2. Вирішивши заснувати приватне підприємство, громадянин Санін зібрав усі необхідні документи і подав до органу реєстрації. Але працівник держадміністрації відмовився прийняти документи, мотивуючи це тим, що офіційну назву підприємства "інтернешнл Фуд Компані" у порушення ст. 37 Закону "Про мови в Українській РСР" утворено і подано не українською мовою.

Питання:
1. Які документи слід подати для реєстрації приватного підприємства? Який порядок подання документів на реєстрацію?
2. Якою мовою було подано назву підприємства?
3. Що можна порадити Саніну в цій ситуації?Тема 4 - Задача № 3. Для отримання дозволу на виготовлення гербової печатки державний науково-дослідний інститут "Укренерго проект" звернувся до місцевого відділу внутрішніх справ. Але йому було відмовлено у видачі дозволу із посиланням на те, що печатку із зображенням Державного герба України можуть використовувати тільки органи державної влади та управління (наприклад, Міністерство палива та енергетики України, до відання якого належить вищезазначений інститут).

Питання:
1. Які органи можуть використовувати зображення Державного герба України?
2. Чи правомірна відмова місцевого відділу внутрішніх справ?


Тема 4 - Задача № 4. Для того, щоб мати можливість займатися ломбардними операціями, товариство з обмеженою відповідальністю подало документи для перереєстрації у повне товариство. Працівник державної адміністрації висунув вимоги щодо надання довідки банку про сплату кожним учасником не менш як 30% внеску до статутного фонду.

Питання:
1. Які документи подаються для перереєстрації суб'єкта підприємницької діяльності?
2. Яким документом може бути підтверджено розмір статутного фонду діючого підприємства?
3. Чи правомірна вимога працівника державної адміністрації?


Тема 4 - Задача № 5. У 2007 р. було створено і зареєстровано в установленому порядку товариство з обмеженою відповідальністю""Мрія". У серпні 2011 р. у товариства виникла необхідність внести зміни до установчих документів, пов'язані із зміною його місцезнаходження, прийняттям до складу учасників нових осіб та виходом кількох осіб зі складу учасників. Були зібрані всі необхідні документи і подані для реєстрації змін. Проте районна державна адміністрація відмовила в прийнятті документів, висунувши вимоги щодо обов'язкової перереєстрації товариства і збільшення статутного фонду до величини, еквівалентної 625-ти розмірам мінімальної заробітної плати.

Питання:
1. Який мінімальний розмір статутного фонду передбачений законодавством для товариств з обмеженою відповідальністю?
2. Чи правомірні вимоги державної адміністрації щодо проведення перереєстрації товариства та збільшення розміру його статутного фонду?
3. Чи є підстави для розгляду спору в господарському суді?Тема 4 - Задача № 6. Між фірмою "АСТА" (замовником) та товариством з обмеженою відповідальністю "Верона" (підрядником) була укладена угода про розробку конструкторської документації. Як з'ясувалося пізніше, на момент укладення цієї угоди державну реєстрацію товариства не було здійснено, проте зобов'язання за угодою були виконані товариством після його державної реєстрації: конструкторську документацію передано замовникові на підставі відповідного акта і вартість відповідних робіт замовником оплачено.
Державна податкова інспекція звернулася до суду з позовом про визнання недійсною угоди, посилаючись на укладання цієї угоди до моменту державної реєстрації товариства і вважаючи її такою, що суперечить інтересам держави і суспільства.

Питання:
1. З якого моменту товариство з обмеженою відповідальністю набуває прав юридичної особи?
2. Які правові наслідки укладення угод до моменту державної реєстрації? Яке значення має в ситуації, що розглядається, факт виконання товариством угоди після державної реєстрації?
3. Яке рішення має прийняти суд?Тема 4 - Задача № 7. У квітні 2008 р. було зареєстровано товариство з обмеженою відповідальністю "Тема" із оголошеним статутним фондом у розмірі 50 тис. грн. На момент реєстрації товариства фактично було внесено 20 тис. грн. У лютому 2009 р. засновники товариства прийняли рішення про зменшення статутного фонду до розміру часток, що були фактично внесені ними. Оформивши необхідні документи, засновники звернулися до місцевої державної адміністрації. Але працівник органу реєстрації відмовився зареєструвати зміни до установчих документів, висунувши вимоги про внесення спершу всієї оголошеної суми.

Питання:
1. Який мінімальний розмір статутного фонду передбачено для товариств з обмеженою відповідальністю?
2. За яких умов можна зменшувати розмір статутного фонду?
3. Чи правомірна відмова працівника державної адміністрації? Що можна порадити засновникам?
Тема 4 - Задача № 8. У 2010 р. під час перевірки діяльності підприємства, що здійснювало оптовий продаж фотоапаратів, плівок та інших фотоматеріалів, податковий інспектор виявив, що зазначена діяльність здійснювалася без ліцензії на оптову торгівлю непродовольчими товарами. Згодом податкова інспекція подала позов до господарського суду про визнання всіх укладених підприємством угод недійсними і стягнення в доход держави коштів, одержаних ним за цими угодами.

Питання:
1. Чи мають право органи податкової служби перевіряти наявність ліцензій та подавати позови до підприємств про визнання укладених без наявності ліцензій договорів недійсними?
2. Чи правомірні вимоги податкової служби про необхідність придбання ліцензії на оптову торгівлю фотоапаратами та відповідними матеріалами?
3. Яке рішення має прийняти господарський суд?Тема 4 - Задача № 9. Громадянин Павлов, маючи відповідний фах і зареєструвавшись як суб'єкт підприємницької діяльності, уклав договір із фірмою "Еко" на розробку проектної документації на об'єкт, який мав бути збудований фірмою. Податкова інспекція подала позов про визнання договору недійсним, мотивуючи це тим, що у Павлова немає ліцензії на зайняття будівельною діяльністю, в тому числі на виконання проектних робіт для будівництва. Крім того, у позові вона просила стягти з Павлова всі кошти, що були отримані ним за договором, в доход держави. Фірма "Еко" проти позову заперечувала, посилаючись на те, що договір має бути визнаний недійсним згідно зі ст. 48 Цивільного кодексу УРСР як такий, що не відповідає вимогам закону. Тому сторонам (тобто фірмі "Еко") повертаються, зокрема, всі кошти, отримані їх контрагентами за недійсною угодою.
Питання:
1. Який порядок отримання ліцензії на здійснення господарської діяльності? Чи підлягає ліцензуванню будівельна діяльність, якою займався громадянин?
2. Які наслідки настають у разі укладення угоди в межах господарської діяльності, що потребує ліцензування, без наявності ліцензії?
3. Яке рішення має прийняти суд?


Тема 4 - Задача № 10. Приватний підприємець Грушин здійснював продаж спортивних товарів населенню. Готівкових коштів він не приймав, а виписував рахунок, за яким покупець сплачував обумовлену суму через Ощадбанк. Торговий патент він не придбав. Податкова інспекція оштрафувала Грушина за те, що він здійснював торговельну діяльність без патенту. Грушин не погодився і звернувся до господарського суду.
Питання:
1. У яких випадках придбання патенту на здійснення торговельної діяльності є обов'язковим?
2. Чи мав приватний підприємець право звертатися із позовом до господарського суду?
3. Яке рішення має прийняти суд? Обґрунтуйте свою відповідь.
Тема 4 - Задача № 11. Акціонерне товариство "Будинок побуту "Столичний" з початку нового року перейшло на спрощену систему оподаткування за єдиним 6-тивідсотковим податком. Під час чергової перевірки працівники податкової інспекції оштрафували АТ за відсутність торгового патенту на надання побутових послуг. АТ звернулося до господарського суду.
Питання:
1. Який порядок патентування підприємницької діяльності? Які послуги відносяться до побутових?
2. Які штрафні санкції передбачені законодавством за здійснення діяльності без патенту?
3. Яке рішення має прийняти господарський суд?


Тема 4 - Задача № 12. Рішенням районної податкової інспекції на спільне підприємство "Кафе "Сервіс", якому належав будинок із розташованими у ньому магазином і кафе, було накладено штрафні санкції за здійснення торговельної діяльності без патенту. Підприємство звернулося до суду із позовом про визнання недійсним рішення податкового органу. Представники підприємства вважали, що звинувачення ДПІ у відсутності торгового патенту на кафе, яке розташоване в одному приміщенні з магазином, є безпідставним, адже магазин і кафе знаходяться в одному будинку, зареєстровані як одна торговельна точка одного суб'єкта підприємницької діяльності. Податківці позов не визнали, посилаючись на те, що для здійснення торговельної діяльності в магазині та кафе, які займають два окремих приміщення (мають два окремих входи) і займають дві торговельні зали у різних частинах однієї будівлі, хоч і знаходяться в одній будівлі, слід придбати два торгових патенти: окремо для магазину і окремо для кафе.
Питання:
1. Яка торговельна діяльність підлягає патентуванню?
2. Чи можна вважати магазин і кафе структурними підрозділами СП? Чи має це правове значення?
3. Яке рішення має прийняти суд?Тема 4 - Задача № 13. Підприємство, що займалося виробництвом предметів з кольорового скла, напередодні Нового року вирішило орендувати кіоск у центральній частині міста та протягом 12 днів здійснювати продаж ялинкових прикрас власного виробництва. Оскільки продавати прикраси передбачалося населенню за готівкові кошти, підприємство звернулося до місцевої податкової інспекції із заявою про видачу короткотермінового торгового патенту. Але працівник податкової служби відмовив підприємству у видачі патенту, посилаючись на те, що короткотерміновий патент видається лише для проведення ярмарків і виставок-продажів. Підприємство звернулося до господарського суду.
Питання:
1. Який порядок придбання і видачі короткотермінового патенту?
2. Де міститься застереження про те, що короткотерміновий патент видається лише для проведення ярмарків і виставок-продажів?
3. Яке рішення має прийняти суд?

Тема 4 - Задача № 14. Фізична особа, зареєструвавшись як суб'єкт підприємницької діяльності, почала займатися наданням різноманітних послуг населенню. Оплата за послуги здійснювалася за готівкові кошти. Під час чергової перевірки працівники податкової служби попередили громадянина, що він повинен відкрити поточний рахунок у банку, куди здавати всі отримані готівкові кошти. Підприємець звернувся за консультацією до представництва Державного комітету України з питань регуляторної політики та підприємництва.
Питання:
1. Якими актами законодавства регламентується порядок відкриття рахунків фізичними особами суб'єктами підприємницької діяльності?
2. Чи передбачено законодавством обов'язкове відкриття рахунків фізичними особами суб'єктами підприємницької діяльності?
3. Яку відповідь отримає громадянин? Чи мають право співробітники представництва Державного комітету України з питань регуляторної політики та підприємництва давати подібні консультації?


Тема 4 - Задача № 15. Отримавши відповідну освіту, зареєструвавшись як суб'єкт підприємницької діяльності і придбавши ліцензію, громадянин почав надавати послуги лікувального масажу. З огляду на те, що він не мав необхідного приміщення, він надавав послуги вдома у замовника. Кошти, отримані як плату за надання відповідних послуг, він відображав у книзі обліку.
Податкова інспекція під час перевірки підприємця оштрафувала його за проведення розрахунків із споживачами без застосування реєстратора розрахункових операцій (каси). Підприємець звернувся до суду.


Питання:
1. Яка відповідальність передбачена за не проведення розрахункових операцій через реєстратори розрахункових операцій?
2. Розрахункові операції за якими послугами дозволено проводити без застосування реєстраторів розрахункових операцій? Чи належить надання медичних послуг до такої діяльності?
3. Яке рішення має прийняти суд?Тема 4 - Задача № 16. У результаті господарської діяльності із виробництва взуття військова частина зазнала збитків. Майна, закріпленого за нею, не вистачало для розрахунку з кредиторами, тому вони вирішили звернутися за відшкодуванням до Міністерства оборони, у віданні якого знаходилась частина.
Питання:
1. Чи мала право військова частина займатися господарською діяльністю?
2. Який правовий статус майна військової частини?
3. Чи несе Міністерство оборони відповідальність за зобов'язаннями військової частини у разі нестачі коштів у неї як суб'єкта господарської діяльності?

15

Приложенные файлы

  • doc 230933
    Размер файла: 160 kB Загрузок: 0

Добавить комментарий