КурМат общая шпора


= формуласымен анықталады?... жылуөткізгіштік коэффициенті;
= / формуласымен анықталады... орташа тығыздық
сж= / формуласындағы - бұл:... қиратқыш жүктеме
сж= / формуласындағы - бұл:... үлгі ауданы
«Керамика» термині бұл:... саздан дайындалған күйдірілген бұйым
«Конгломерат» калай түзіледі?... шағал түйірінің цементтелуі нәтижесінде
«Тиімді» керамикалық қабырғалық материалдарды өндіру әдісі:... қуыс түзгіштерді пайдалану... жанып кететін қоспаны ендіру
30% ылғалдықта ағаш беріктігі:төмендейді
CaSO4 - формуласы?... ангидриттің;
CaSO4 x 2H2 O - формуласы?... гипстің;
Fe-Fe3С жүйесінде төмендегідей фазаларды ажытаруға болады:сұйық қорытпа, қатты ерітінділер – феррит және аустенит, цементит және графит
MgCO3 - формуласы?... магнезиттің;
MgCO3 х CaCO3 - формуласы?... доломиттің
ρ = m – m1 / Va
Абрамс конусымен араласпа жайылымдылығын анықтағанда:қаттылығы немесе жайылымдылығын бағалауға болады
Автоклавты жағдайда силикатты қоспаның компоненттеінің арақатынасы мына реакциямен өтеді: Ca(O 2+SiO2+H2O=CaOSiO2(n+1)H2O
Автоклавты материалдар мен бұйымдардың түрлері. силикатты кірпіш бөлмеаралық және ішкі қабырғалар үшін силикатты блоктар мен тақталар, ұстындар баспалдақ материалдары және алаңдары және тағы басқалары
Автоклавты ұялы бетондар үшін ұнтақталған кварцты құмның орнына сүйретпе-күлді (зола-унос) пайдаланғанда қандай кемшілік орын алады?... біртекті емес химия-минералдық құрам...; жоғары ылғалсыйымдылық және бетонның су беруі баяу...; бетонның сызатқа төзімділігі төмен
Автоклавты ұялы бетондардағы кварцты құмды қандай материалмен алмастыруға болады?... күлмен...; пемзамен...; туфпен
Автоклавты ұялы бетондарды келесі араластан дайындайды:... цемент пен кварцты құм, соның ішінде құмның бір бөлігін ұнтақтайды...; ұнтақталған сөнбеген әк майдаланған кварцты құм...; әр түрлі қатынастағы әк, цемент және құм
Ағаш ақау түрі Талшықтардың ирелендеп орналасуы Дің жуандығы Ұрық тұқымынан бүлінуі
Ағаш бұйымдарды оттан сақтайды:Бура
Ағаш бұйымдарының отқа төзімділігін арттыру тәсілдері:антипирендер сіңдіру
Ағаш кептірудің әдістері Күнде кептіру Жоғарғы жиілікті тоқпен кептіру Бумен содан кейін құрғақ ауамен кептіру
Ағаш қасиеттерін салыстыру үшін оларды стандартты ылғалдыққа келтіреді:12%
Ағаш талшықты плитаның төзімділігін арттыру үшін қосатын қоспа Су жұқпас зат Антисептик Антипирин
Ағаш үгінділері мен жаңқалардан жасалатын конструкциялық композиттер АЖТ (ДСП) Арболит Фибролит
Ағаш үгінділері мен жаңқалардан жасалатын конструкциялық композициялық материалдар:АЖТ (ДСП), арболит, фибролит
Ағаш үгінділері мен жаңқаларын жасалатын конструктивті композиттер: фибролит, АТЖ(ДСП)
Ағаштан жасалған бұйымдардың отқа төзімділігін арттыру әдісі:... антипиринмен қанықтыру
Ағашты жанудан қорғауға қолданылатын антипиренді көрсет: бура, амония фосфаты, бор қышқылы, диамоний фосфаты
Ағашты жанудан сақтайтын заттар Амоний тұзы Бордың натрий тұзы Күкірт қышқылдарының амоний тұзы
Ағашты шірітетін саңырауқұлақтардың таралу орны Орманда Қоймада Үйде
Ағашты шіруден қорғау үшін:антисептиктер сіңдіреді
Ағаштың ерекше қасиеттері Жылуөткізгіштігі төмен Созылым беріктігі жоғары Өңдеуге оңай
Ағаштың ерекше қасиеттері: жылуөткізгіштігі төмен, өңдеуге оңай;
Ағаштың ерекше қасиеттері:жылуөткізгіштігі төмен,созылым беріктігі жоғары
Ағаштың жіңішкеру ақауы (сбежистость):дөңгелек ағаш материалдарының жуан жағының жіңішкеруі
Ағаштың ішкі құрылымының кесіндісі Көлденең Радиал Тангенталь
Ағаштың керексіз бұтағы (пасынок) дегеніміз:жансызданған екінші ұшы
Ағаштың құрамына кіреді:целлюлоза
Ағаштың макроқұрылымын құрайды Өзек Камбий Шел қабық
Ағаштың макроқұрылымын құрайды:өзек, қабық, камбий, жылдық сақиналар, шел қабық
Ағаштың негізгі кемшілігі: гигроскоптық шіруі жануы антизатроптылық
Ағаштың негізгі кемшіліктері Шіриді Жануы Суды сіңіреді
Ағаштың сыртқы қабығы ағашты сақтайды Температурадан Кебуден Биологиялық әсерден
Ағаштың шын тығыздығы орташа алғанда, г/см3:1.54
Ағаштың ылғалдығы байланысты …ортаның температурасы мен қатынасты ылғалдығына
Агрегатты – ағымды технология бойынша құрастырмалы темірбетон өнімдер өндірісін
де жылу өңдеудің ең көп таралған түрі: уландырғыш камерада
Айналмалы пег ұзындығы: 230, 185, 95;
Айналмалы пеш ұзындығы, м. 95 185 230
Акустикалық материалдар оқшаулап, сіңіреді:дыбысты
Акустикалық материалдар туралы түсінік: ауа және қоршаудың материалында пайда болатын дыбыс энергиясын жұтатын және күш деңгейін, дыбыс деңгейін төмендететін материалдар
Акустикалық материалдардың ерекшеліктері:ашық, байланысып тұратын жоғары кеуекті
Ақ пигменттің жасанды түрі Әк Титан тотығы Қорғасын тұздары
Ақ түсті пигментті көрсетіңіз: бор,мырышты, белила, қорғасынды белила, титанды белила
Ақ цемент шикізаты Таза әктас Кварцты құм Каолин
Аққыш сұйықтық қасиеттегі керамикалық масса қалай аталады?... шликер
Аққыштық сұйық қасиеттегі ылғалданған сазды қалыптау үшін қолданады?... кілемді керамиканы...; сантехникалық бұйымдарды...; керамикалық қолжуғышты
Алюминий балқымаларын термиялық өңдеу түрлері:жасыту, шынықтыру және жұмсарту
Ангидридті гипс қолдану орны Сылақ Қалау жұмыстары Жасанды мәрмәр
Ангидридті цемент беріктігін арттыру мақсатында қосады Күйдірілген доламит Домналы қож Кальций сульфаты
Ангидридті цемент маркалары 50 200 150
Ангидридті цемент маркалары: 50, 150;
Ангидридті цементтің қатаюы процесін жылдамдату мақсатында қосады: домналы қож , күйдірілген доломит, Әк
Ангидритті цемент маралары:50, 150, 200
Ангобтау - бұл күйдірілмеген керамикалық бұйымдардың бетіне жағу... ақ сазды...;түсті сазды
Анизотропты материал… ағаш… кальцит минералы… слюда
Анизотропты материал… ағаш… мусковит… слюда
Анизотропты материал… мусковит… кальцит минералы… ағаш
Анизотропты материал… мусковит… кальцит минералы… ситалл
Анизотропты материал… ситалл… мусковит… слюда
Анизотропты материал… слюда… кальцит минералы… ситалл
Анизотропты материал… ағаш…;кальцит минералы…;ситалл
Анизотропты материалдар бұл:... қасиеттері бағыттарға тәуелді материалдар
Аралас ерітіндінің беріктігі байланысты:әк немесе саз балшық шығынына
араласпаны қабаттанудан сақтау... араласпадағы толтырғышты құм мөлшерін 20-40% көбейту... қатты фазаның майда бөліктері мен құм, қиыршық тастың ірі фракцияларының құрамы (мысалы 1:3) арасындағы оңтайлы қатынасты эксперименталды анықтау
Арболит деп бетонды айтады:... цементті байланыстырғыштан тұратын... органикалық толтырғыштардан тұратын
Арболит өндірісінде толтырғыш ретінде не қолданады:... ағаш өңдеудегі қалдықтардан дайындалатын майдаланған ағаш... күріш сабанын... бөлшектелген мақта паяларын
Арболиттің шикізаттары Ағаш өндірісінің қалдығы Цемент Ерігіш шыны
Арматура түрі Үздіксіз тегіс бетті Спираль пішінді Тор
Арматура түрі:Үздіксіз тегіс бетті,Спираль пішінді,Тор
Арматураны алдын-ала кенеулеу қарапайым арматуралаудан қандай артықшылықтарды береді. бетон созылған аймағында жарықтар пайда болуын алдын ала білдіреді,бұйымның массасын азайтады,конструкция қатаңдығын жоғарлатады,арматура шығынын қысқартады.
Арнайы ерітінділерге жатады:... ыстыққа төзімді... қышқылға төзімді... акустикалық
Арнайы ерітінділердің түрлері: гидрозоляциялық, рентгендік сәулелерден қорғау акустикалык иньекциялык, тампонаждық
Арнайы жерде қолданантын құрылыс материалдар Жылуизоляциялық Акустикалық Гидроизоляциялық
Арнайы жерде қолданантын құрылыс материалдар: Жылуизоляциялық, Акустикалық, Гидроизоляциялық
Арнайы қызметке арналған керамикалық бұйымдар Лекалды Жол қаптау Канализациялық жүйелер
Арнайы қызметке арналған керамикалық бұйымдар: қышқылға төзімді, клинкерлі кірпіш, құбыр қаптайтын кірпіш;
Арнайы қызметке арналған керамикалық бұйымдар:Лекалды, Жол қаптау, Канализациялық жүйелер
Арнайы штукатуркалық ерітінділерді қандай мақсатта қолданады?... ғимараттың қасбеті мен басқа да беттерді сәндеп әрлеу үшін... акустикалық штукатуркалау (дыбыс жұтқыш бетпен)... гидроизоляциялау (суөткізбейтін)
Аса ауыр бетон категориясына қандай бетон жатады?... 2500 кг/м3 жоғары;
Аса берікті бетонды пайдалану мүмкіндік береді... темірбетонды бұйымның салмағын қысқартуға... темірбетонды бұйымның материалсыйымдылығын қысқартуға
Аса жеңіл бетондарға жатады:... газдыбетон;... көбіктібетон;
Аса жоғарыберікті бетондарды қай жерде қолданған тиімді?... теңіз мұнай платформа құрылысында... үлкен аралықты көпір құрылысында... биік ғимараттарды тұрғызу кезінде
Асбессті тарату құрылғысы: и жүгіртпе гидротаратқыш
Асбест - табиғи жіңішке талшықты минерал, құрамына сулы жәнесусыз................ кіреді:магний, кальций және натрий силикаттары
Асбест қолданылады:жабын материал, қоршаулық конструкция, жылуоқшаулық мастика түрінде
Асбест құрамы:Натрий силикаты, Кальций силикаты, Магний силикаты
Асбест құрамына кіретін силикаттар Магний Кальций Натрий
Асбест талшықты ыдырату түрлері Құрғақ Сулы Жартылай құрғақ
Асбестіцементтік бұйымдар қасиеттері мынандай факторларға тәуелді Цемент сапасына Асбест маркасына Массаның тығыздалыну дәрежесіне
Асбестіцементтік бұйымдар қасиеттері тәуелді:Асбест маркасына
Асбестіцементтік бұйымдарды құрылыс саласына енгізу нәтижесінде Жинақтық жұмыстың еңбек сиымдылығы 1,5÷2 есе төмендейді Еңбек өнімділігін 2-2,5 асырады Үй конструкциясы массасын азайтуға ықпалын тигізді
Асбестіцементтік негізгі бұйымдар түрлері Жамылтқы жазық плиткалары Толқынды табақтар Қысымды құбырлар
Асбестоцемент бұйымдарын дайындау үшін цемент пен асбесттің қатынасты мөлшері:Ц=90…80%, А=10…20%
Асбестоцементті араласпаның құрамы: цемент, асбест;су
Асбестоцементті бұйымдар өндірісі әдісін көрсетіңіз: ылғалды жартылай құрғақ, құрғақ
Асбестоцементті бұйымдар өндірісінде қолданылатын портландцементке қойылатын талаптар. минералдық құрамы бойынша алитті 3СаО*SiO2 > 50% 3CaAl2O3<8% еркін CaO<1% MgO<5% уатылу майдалығы < 3000cm2/г, Қоспа 3% аспайды, маркасы 400 500
Асбестоцементті бұйымдар өндірісінде қолданылатын хризотил – асбесттің негізгі қасиеттерін көрсетіңіз: Минерал, магни гидро циликаты 3MgO*2SiO*2Н2О2 талшықты құрылымды, талшық диаметрі 3-10мкм ұзындығы 1-18 мм және ұзын, созудағы беріктігі = 3000Мпа, жанбайды, адсорбциялық қабілеті бар.
Асбестоцементті бұйымдар өндірісіндегі негізгі шикізат: Асбест, портлантцемент
Асбестоцементті бұйымдар түрлері бойынша қоспаның үлгілілік құрамы: Массасы бойынша асбест көлемі `10-20% цеменет 80-90%
Асбестоцементті бұйымдардың қандай жасалу түрі кең тараған және оның сипаттамасы. ылғалды түрі.Асбестті судың улкен көлемімен және цементпен голлендердегі 5-7% құрғақ компонент құрамымен араластырады бүйымдарды тұру қалыптық машиналарда престен шығарады
Асбестоцементті бұйымдардың түрлері: жазық профитльді қаңылтыр, шатырлы және қабырғалы панельдер, еденге арналған тақталар трубалары
Асбестоцементті бұйымның қасиеттері: иілуге жоғары механикалық беріктігі, аз тығыздық, аз жылу өткізгіштік, ұзаққа төзімділік
Асбестоцементтің құрамы: Цемент Асбест Су
Асбестоцементтің құрамы:цемент, асбест және су
Асбесттік бұйымдар өндірісінің негізгі технологиялық операциялары Асбест ыдырату Асбестцементтік массаны дайындау Қалыпталынған бұйымдарды алдын-ала қатайтқызу
Асбестцементтік бұйымдар қасиеттері тәуелді: Судың тазалығына, Асбест маркасына
Асбестцементтің қасиеттері Беріктігі жоғары Тығыздығы төмен Морт сынғыш
Асбестцементтің қасиеттері: беріктігі жоғары;
Асбестцементтің қасиеттері:жұқа қабатты, тығыздығы төмен бола тұра беріктігі жоғары, су өткізбейді, бірақ морт сынғыш
Асфальт бетонының кеуектілік шегі:5-7%
Асфальт немесе қарамай бетон құрамы Толтырғыш Минералды ұнтақ Битум, қарамай
Асфальтті байланыстырғыш араласпасының құрамы:мұнай битумы, майда ұнтақталған минералды ұнтақ қосындысы
Асфальтті бетонның негізгі материалын көрсет. Қиыршықтас, құм, минераль ұнтақ, битум
Асфальтты бетон зауыт негізгі процестері Тасжару Ұнтақ битум дайындау Араластыру
Атом энергетикасында қандай бетондарды қолданады және радиациялық сәулеленуден тиімді қорғайды... гидратты... ерекше ауыр... аса ерекше ауыр
Ауа байланыстырғыш заттарды көрсетіңіз: гипсті байланыстырғыш, ауа әгі
Ауа әгін алу үшін көбірек қолданылатын құрылғы: шахталық пеш
Ауа әгін алуға болады:карбонатты кальций-магнийлі тау жыныстарын 900 -12000С температурада күйдіру арқылы
Ауа әгін үшін пайдаланылатын шикізат: Извястняк, бор
Ауа әгінің негізгі пайдалану саласы:силикат бұйымдар дайындау
Ауа әгінің түрлері Сөндірілген кесек Ұнтақталған қайнама әк Сөндірілген ұлпа әк
Ауа әгінің түрлері: сөндірілген ұлпа әк, ұнтақталған қайнама әк, сөндірілген кесек;
Ауа әгінің түрлерін көрсетіңіз: ұнтақталған сөндірілмеген әк, қиыршықты сөндірілмеген әк түйіршігінің өлшемі 5-70 мм болатын бос себілген қоспа
Ауада қатаятын байланыстырғыштарға жатады:құрылыс гипсі
Ауада қатаятын бейорганикалық байланыстырғыш заттарға жатады:... әк... гипс
Ауада қатаятын бейорганикалық тұтқыр заттарға жатады:... гипс;
Ауада қатаятын құрылыс ерітіндісіне байланыстырғыш зат ретінде пайдаланады:... әк, гипс... әктің цементпен немесе гипспен араласы
Ауалық байланыстырғыш заттар Әк Гипс Магнезиалды байланыстырғыш
Ауалық байланыстырғыш заттар: магнезиалды байланыстырғыш, әк, гипс
Ауалық әгінің қатуы кезінде жүретін үрдіс:... CaO + Н2О = Ca(ОН)2;
Ауыр бетон байланыстырғышы Портландцемент Сульфатқа төзімді Пуццолан цемент
Ауыр бетон байланыстырғышы:Портландцемент, Сульфатқа төзімді цемент, Пуоцоллан цемент
Ауыр бетон байланыстырғышы:Пуццолан цемент, Сульфатқа төзімді цемент
Ауыр бетон үшін толтырғыш ретінде қолданылатын тау жыныстарының тобы:гранит, диорит, габбро, базальт
Ауыр бетонға арналған ірі толтырғыш қиыршық тастың дұрыс анықтамасы? қатты тау жыныстарының ұнтақталған минералды
Ауыр бетонның беріктігі бойынша маркалары:М50…800
Ауыр бетонның жылу өткізгіштігі қыш кірпішімен салыстырғанда:1,5…2 есе жоғары
Ауыр бетонның орташа тығыздығы, кг/м3:2000–2500
Ауыр және жеңіл бетондарда арматураның коррозияға төзімділігін қалай қамтамасыз етуге болады?... тығыздықты жоғарылатып, өткізушілігін азайтып... олардың қорғаныс қасиеттерін ингибирлейтін және тығыздайтын қоспалар енгізу арқылы жоғарылатып... арматураға арнайы жабындарды, бетонға арнайы қорғаныс жабындарын жағып
Ауырбетондардың сығылуға беріктігі бойынша маркалары .50-800
Ауырбетондардың сығылуға беріктік маркасын қалай анықтайды? Қоршаған ортаныің ылғалдылығы 90-100% кезіндегі және t=20+-2C –та 28 тәулік әшәнде қатқан жұмысшы қоспадан дайындалған қырлары 15см болатын үлгі кубтаоды сығу шегі бойынша
Ауырбетонның беріктігі бойынша маркасын анықтау үшін эталонды үлгісінің өлшемдері (см):15*15*15
Аязға қарсы қоспалар:Поташ
Аязға төзімділігі бойынша бұйымдар маркалары F15 F25 F50
Аязға төзімділігі бойынша бұйымдар маркалары:F15, F25, F50
Аязға төзімділік маркалары F 10, F15 F25, F35 F150, F200
Аязға төзімділік маркалары:F 10 , F15 , F25, F35, F150, F200
Аязға төзімділік маркалары:F 10, F15...F25, F35...F150, F200
БАЗ (беттік активті заттар) портландцементке қосады:байланыстырғыш қоймалжыңының иілімділігін арттыру, гидрофобтау үшін $ түйіршектік құрамын жақсарту үшін
Байланыстырғыш зат түріне байланысты құрылыс ерітінді Портландцементті Гипсті Цементізбесті
Байланыстырғыш заттардың бөлінуі Минералды Органикалық Органоминералды
Байланыстырғыш түрі бойынша ерітінділер бөлінеді:... цементті... әкті... аралас
Байланыстырғыш түріне байланысты негізсіз жабынқыш және гидроизоляциялық орама материалдар болады:... резинабитумды... битумды-полимерлі... резиналы-қарамайлы
Байланыстырғыш түріне қарай бетон түрлері:силикат бетон, гипсбетон
Байланыстырғышқа өндіріс қалдығын қолдану себебі Экологиялық жағынан Байланыстырғыш үнемдеу Байланыстырғыш құнын төмендету
Байланыстырғышқа толықтырғыш қоспағанда Ісінеді Жарылады Қатайғанда шөгеді
Байланыстыру қабілеті бойынша саз қандай топқа бөлінеді?... майлы, иілгішті, майсыз
Бақылау үлгілерін қалыптау үшін товарлы бетон араласпасының үстемесін қай жерде алады?... көлік сыйымдылықтарына (бетонтасығыш, самосвал және т.б.) арту кезінде
Бақылаулық бетон үлгілерін 28 тәулік бойы қалыпты жағдайдағы сақтау шарты қандай (ГОСТ бойынша)... температура 20±20С және салыстырмалы ылғалдылық 100%
Балқуы қиын әйнекей құрамы Кварц Каолин Топырақ
Балқуы қиын әйнекей құрамы:Кварц, Каолин, Топырақ
Барлық маркадағы бетондарға жарамды құм:... кварцты;
Бастапқы деформация шамасы өзгермейтін бетонның өздігінен кернеуді төмендету қасиеті:... релаксация;
Бастапқы шикізатына байланысты полимерлі орама материалдар болады:... коллоксилинді және резиналы
Бастапқы шикізатына байланысты полимерлі орама материалдар болады:... коллоксилинді және резиналы
Баяу балқитын саздардың балқу температурасы:1350-1580С
Баяу ұстасып, баяу қатаятын гипс байланыстырғыштарына жатады:ангидрит цементі
Бейорганикалық жылу өткізбейтін минералдардың шикізаты: тау жыныстары;
Бейорганикалық жылуизоляциялық материалдар: Минералды мақта, Көбікті шыны
Бейорганикалық байланыстырғыш заттар анықтамасы: сумен араластырғанда плпстикалық қою затқа айналып, физико-химиялық процестердің әсері нәтижесінен біртіндеп қатып, тасқа айналатын жасанды майда ұнтақ
Бейорганикалық жылу өткізбейтін материал Минералды мақта Асбест талшықтары Кеуектелінген керлит
Бейорганикалық жылу өткізбейтін материал шикізаты Металлургия қож Шыны сынықтары Тау жыныстары
Бейорганикалық жылуизоляциялық материалдарға жатады Газобетон Минералды мақта Көбікті шыны
Бейорганикалық жылуизоляциялық материалдарға жатады:газобетон, минералды мақта, көбікті шыны
Бейорганикалық жылуоқшаулағыш материалды көрсетіңіз: минеральды мақта, және одан жасалған бұйымдар, пісірілген перлит пен вермикулит
Бейорнагикалық жылуоқшаулағыш материалдарын жасайтын шикізаттар: Тау жыныстары, шлак, шыны
Белгілі заң бойынша бетон беріктігі байланысты:цемент активтілігі, цемент-су қатынасы және толтырғыш сапасына
Беріктігі бойынша портландцемент маркалары:400; 500; 550; 600
Беріктік – материалдың мынандай қасиеті:ішкі кернеулерді туғызатын жүктеулер немесе басқа әсерлерді бұзылмай қабылдауы
Бетон араласпасы мен цементтің ұстасу мерзімін қалай реттеледі?... химиялық қоспаларды қолдану жолымен... сәйкес цементті таңдау жолымен
Бетон араласпасын қалыпқа жайғастыру кезінде араласпаның тасталу биіктігі аспауы тиіс:... 1,2м
Бетон араласпасын тығыздау үрдісі кезінде араласпаның қабаттануға бейімділігін қалай азайтуға болады?... химиялық гидрофобты тұрақтандырғыш қоспаларды пайдаланып...Б)химиялық су ұстағыш қоспаларды пайдаланып... применением химических минеральных добавок с развитой удельной поверхностью
Бетон араласпасын ұзақ уақыт дірілдету неге алып келеді?... қабаттануға... жайғастырылған бетонның биіктігі бойынша беріктігінің біркелкі болмауына
Бетон араласпасына ауа жинақтағыш қоспаларды ендіру қандай әсер береді?... жайғасымдылықты жақсартады... беріктігін аз ғана төмендетеді... аязға төзімділігін айтарлықтай жоғарылатады
Бетон араласпасындағы су мөлшерін азайту бетонның қасиетіне қалай әсер етеді?... қатуды жылдамдатады... беріктігін жоғарылатады... аязға төзімділігін жоғарылатады
Бетон араласпасының негізгі құрылым түзетін компоненті:... цемент қамыры;
Бетон араласпасының жылжымалылығы қандай өлшем бірлікте өлшенеді?... см;
Бетон араласпасының жылжымалылығы құм және қиыршық тас арасындағы қатынасқа тәуелді ма?... ия... оңтайлы қатынаста жақсы жылжымалылық береді
Бетон араласпасының жылжымалылығы мен жайғасымдылығы қандай факторға тәуелді?... цемент қамырының консистенциясына... цемент тасы мен толтырғыш арасындағы қатынасына... құм жіне қиыршық тас (шағал) арасындаңы қатынасына
Бетон араласпасының консистенциясы (жайғасымдылығы) қалай тағайындалады?... оның тығыздалу шартынан шыға отырып... бетонның эксплуатациялық қасиеттерін есепкс алып
Бетон араласпасының қасиеттеріне шешуші әсер етеді... су шығыны... цемент шығыны
Бетон араласпасының қатаңдығы қандай өлшем бірлікте өлшенеді?... сек;
Бетон араласпасының су қажеттілігін қалай төмендетуге болады?... пластифициялайтын қоспа ендіру арқылы... ірі түйірлі толтырғыштарды пайдаланып
Бетон араласпасының технологиялық қасиеті бағаланады:... жылжымалылық көрсеткішімен... қатаңдық көрсеткішімен
Бетон араласпасының үстеме көлемі одан дайындалған бақылау үлгілерінің көлемінен қанша есе асу керек?... 1,5-2 есе.
Бетон бұйымдарын арматуралау мақсаты:сығым және иілім беріктігі жоғары материал алу
Бетон дегеніміз не?... байланыстырғыш зат, су, толтырғыш және қажетті қоспадағы қатайған араласпа;
Бетон ерітіндісіндегі құмның түйіраралық қуыстылығы жоғары болуы неге алып келеді?... цемент шығынының жоғарылауына... су цемент қатынасының жоғарылауына... бетон беріктігінің төмендеуіне
Бетон жақсы қарсыласатын материалдарға жатады:... қысуға
Бетон кеуегіндегі судың көлемі аязданғанда қаншаға ұлғаяды?... 9-10 %;
Бетон классы мынандай бақылауға алынады Сығылып сынғандағы беріктігі Аязға төзімділігі Су өткізбеуі
Бетон кластары В1 В40 60
Бетон класы дегеніміз:бір қасиетінің 95% дәлдігін беретін сандық көрсеткіш
Бетон класы қамтамасыздандырылған қысу кезіндегі беріктік шамасымен анықталады:... 0,95
Бетон конструкциялары бұзылғанда қайта қалпына келтіру және апаттық жағдайларда пайдаланған тиімді:ұлғаятын цементтер
Бетон коррозиясы негізінде:цемент тасының бұзылуы
Бетон коррозиясының 1-ші түрі қауіпті:... су қысымында жұмыс жасайтын конструкцияларда... жұмсақ су әсер ететін конструкцияларда
Бетон қандай орташа тығыздықпен жеңіл бетонға жатады?... 1800 кг/м3;
Бетон қатаюын тездету:химиялық қоспа қосу, жылумен өндеу
Бетон қоспасын дайындауға арналған судың сутек көрсеткіші (рН) келесі шектерде болуы қажет:4-12,5
Бетон қоспасын қандай тығыздау әдісі көп таралған және тиімді? Дірілдету
Бетон қоспасына баға беруші қасиет Нығыздалуы Беріктілігі Қабатталуы
Бетон қоспасына қойылатын талаптар Ыңғайлы салынуы Қалыптан шығару уақыты Цемент шығыны
Бетон қоспасындағы негізгі қосылыстарды түзетін компоненттер: су, толықтырғыш, цемент;
Бетон қоспасындағы негізгі құрамын түзетін компонент Цемент Су Толтырғыш
Бетон қоспасының ыңғайлысалу көрсеткіші қалай беріледі? Бетон қоспасын тығыздау әдісіне , конструкциялардың қималарының өлшемдері мен арматуралау қоюлығына байланысты
Бетон құрамы саласындағы қазіргі заманғы технологиялық есептеулердің негізделуі:... оның эксплуатациялық қасиеттерімен бетонның құрылымы мен құрамына
Бетон құрамын есептеу реті қалай?... судың цементке қатынасын, суды, цементті анықтайды, ірі толтырғыш түйірінің ығысу коэффициентін белгілейді, қиыршық тасты, құмды анықтайды, сынақтық жайғасымдылығын тексереді
Бетон құрамын таңдағанда су цемент қатынасының мәні қандай ойдан шыға отырып тағайындалады?... аязға төзімділігі, суөткізушілігі, майысу кезіндегі созылу беріктігі бойынша талаптар ескеріледі... суөткізушілігі бойынша талаптар ескеріледі... майысу кезіндегі созылу беріктігі бойынша талаптар ескеріледі
Бетон құрамындағы ірі толтырғыштың өлшемдері:5…70 мм
Бетон микрокеуектілік азаяды Қоспа пайдаланғанда Цемент гидротациялау артқанда С/Ц төмендегенде
Бетон негізіне лак бояғыш жабынды жағудың кезектілігін көрсет: раквинаны цемент ерітіндісімен жабу, грунтовка, шпаклевка, краскалық құрамды жабу, лакпен жабу
Бетон сумен қаныққанда:... беріктігі төмендейді... жылуөткізгіштігі жоғарылайды
Бетон толтырғыштарына қойылатын талаптар:түйіршіктік минималды өзара қуыстылығы, беттің кедір-бұдырлығы, беріктігін төмендететін қоспалар дың болмауы
Бетон тығыздығы тәуелді: Құрылымына
Бетон тығыздығын жоғарылату нәтижесінде алады:... жоғары беріктікті... жоғары өткізбеушілікті... жоғары ұзақмерзімділікті
Бетон тығыздылығы Құрылымына Бетон дайындалу технологиясына Толтырғыш түріне
Бетон үшін толтырғыштардың түйіршіктік құрамы нені көрсетеді:... әр түрлі іріліктегі түйірлердің барын... әр түрлі іріліктегі түйірлердің жаңа бетон денесіндегі жинақталу дәрежесін
Бетонға қарағанда ерітінді беріктігіне көп әсер етеді:... құм сапасы... құмның түйіршіктік құрамы... түйір аралық құуыстылық және зиянды қосылмалардың болуы
Бетонға химиялық қоспа пластификаторды ендіру ықпал жасайды:... бетон араласпасының жылжымалылығының жоғарылауына... берілген жылжымалылықтағы араласпаны алу үшін су шығынын төмендетуге
Бетондағы ақаулар мен кеуектер:... беріктікті төмендетеді... ұзақ мерзімділікті төмендетеді... агрессиялы орта әсеріне төзімділігін төмендетеді
Бетондағы толтырғыштардың ролі... шөгуін төмендетеді... жоғары беріктікті қамтамасыз етеді... байланыстырғыш материалдар шығынын төмендетеді
Бетондағы цемент тасының қатаюы:толтырғыштарды байланыстыратын цемент тасының түзуі
Бетондағы цемент шығынын үнемдеу қол жеткізіледі:... суперпластификаторлар мен микротолықтырғыштарды ендіріп... қатаң бетон араласпасын ендіріп... оңтайлы түйіршік құрамдағы таза толтырғыштарды пайдаланып
Бетондалған конструкцияларды теріс температураның әсерінен қорғау үшін келесі әдісті қолданады:... жылытылған қалып, бетон араласпасы үшін жылытылған шикізаттар және цементтің гидратациясы кезінде бөлінетін жылуға негізделген термос әдісі... қатуды тездеткіш және аяздануға қарсы химиялық қоспалар... жылу көп бөлетін цемент, жайғастырылған бетонды электрмен жылыту, бу және ауамен жылыту
Бетондар үшін қандай қалыпты қоюлықтағы цементті пайдаланған жөн... төмен;
Бетондар үшін пайдаланылатын материалдардың қасиеттері келесі талапты қанағаттандыруы тиіс:... сәйкес мемлекеттік стандарт пен техникалық шарттар талабын
Бетондар үшін толтырғыш ретінде пайдаланады?... жергілікті тау жынысы... өндіріс қалдықтары
Бетондарға су қажеттілігі төмен байланыстырғышты (ВН қолдану мүмкіндік береді:... су цемент қатынасын төмендетугі... тығыздығын жоғарылатуға... беріктігін жоғарылатуға
Бетонды аязға төзімділікке сынау кезінде беріктігінің максималды төмендеуі рұқсат етіледі?... 25 %;
Бетонды және темірбетонды бұйымдар үшін қандай шлактыпортландцемент пайдаланған жөн?... булау жүргізілетін;
Бетоннан дайындалған сыртқы қабырға қалыңдығы мен ғимаратты жылытуға кететін отын шығыны неге тәуелді?... жылуөткізгіштікке... кеуектілікке
Бетонның II -түрдегі коррозия төзімділігін арттыру Гидролизациялау Әрлеу Сіңірту
Бетонның III -түрдегі коррозия төзімділігін арттыру F)CaSO4 еруін жоғарлататын CaCl2 Ca(O 2 еруін жоғарлататын CHB Бетон тығыздығын көтеру
Бетонның I-түрдегі коррозия төзімділігін арттыру Тығыздығы жоғары бетондар Карбонизациялау Пуццоланды цемент
Бетонның аққыштығы бұл:... тұрақты жүктеменің ұзақ уақыт әсер еткендегі уақыт бойынша деформациялану қабілеті
Бетонның аязға төзімділігі бойынша маркалары:F25…500
Бетонның беріктігі мен деформациялануы анықталады:... цемент тасының құрылымы мен қасиеттерімен
Бетонның беріктігі мен деформациялануы анықталады:... цемент тасының құрылымымен... цемент тасының қасиеттерімен
Бетонның беріктігіне оның ылғалдылығы қалай әсер етеді?... төмендейді... бетонның жұмсару коэффициенті азаяды
Бетонның беріктік шегінің өлшемі қандай?... МПа;... кгс/см2
Бетонның берілген маркасының беріктігі мен қиыршық тастың беріктігі қандай қатынаста болуы қажет. Қиыршық тас беріктігі бетон беріктігінен 1,5-2 есе көп
Бетонның гигроскоптылығы бұл:... материалдың ауадан су буын жұтып және конденсациялау қабілеті
Бетонның жылжуы (ползучесть) артады:... цемент мөлшері жоғарылағанда... су цемент қатынасы жоғарылағанда... ірі толтырғыш азайғанда
Бетонның жылжуына:... цемент түрі мен шығыны әсер етеді... су цемент қатынасы әсер етеді... толтырғыштың ірілігі мен түрі әсер етеді
Бетонның жылу өткізгіштігі қай жерде ескеріледі?... жылытылатын ғимараттың жабыны мен қабырға қалыңдығын жылутехникалық есептеу кезінде
Бетонның жылуды бір қабатынан екінші қабатына беру қабілеті, бұл:... жылуөткізгіштік
Бетонның жылуөткізгіштігі неге тәуелді?... ылғалдылық дәрежесіне... кеуектілікке
Бетонның жылуөткізгіштігінің төмендеуіне қандай фактор әсер етеді?... ауалық кеуектіліктің жоғарылауы... жабық кеуектілік
Бетонның қажетті тығыздығына қол жеткізеді:... бетон құрамын мұқият таңдаумен... пластифициялайтын химиялық қоспаны пайдаланып
Бетонның қай құрамы оның қасиеттері мен ұзақ мерзімділігіне басты әсерін тигізеді?... цемент қамыры;
Бетонның қасиеттері мен құрылымын қалыптастыруда қандай үрдіс алда тұрады?... цементтің гидратациялануы;
Бетонның құрылыстық көрсеткіштері Ақау болуы Кеуектері Құрылым ірілігімен
Бетонның құрылыстық көрсеткіштері:класс, аязға төзімділік
Бетонның қысу кезіндегі беріктік шегі қандай формуламен анықталады?... Rқысу = Рбұзғ./F;
Бетонның қысыммен суды өткізу қабілеті:... су өткізгіштік;
Бетонның майда толтырғыштарының фракциясы: 0,63-1,25; 0,315-0,63;
Бетонның маркасын анықтауда оның беріктігі қанша тәуліктен соң анықталады?... 28;
Бетонның суды сіңіріп өз бойында ұстап тұру қабілеті бұл:... су сіңіргіштік;
Бетонның суөткізгіштігі тәуелді... тығыздығына... кеуектілік сипатына
Бетонның сыртқы күштер әсерінен туындайтын ішкі кернеулердің әсерінен күйреуге қарсы тұру қабілеті ол:... беріктік
Бетонның тығыздығын жоғарылтауға болады:... су цемент қатынасын төмендету арқылы... пластифициялайтын химиялық қоспаны пайдалану арқылы
Бетонның шөгуі неге алып келеді:... бетонда сызаттардың пайда болуына... бетонның беріктік жоғалтуына
Бетонның ылғалдану кезінде беріктігін сақтау қабілеті бұл:... суға төзімділік;
Бетонның ылғалдылық шөгуі Ылғал бөлінуден Ылғал ауасынан Буланудан
Бетонополимерлер дегеніміз – ол:полимермен сіңдірілген қатайған бетон
Бетонполимер бұл:... арнайы полимерлі құраммен қанықтырылған цементті бетондар
Бетоны с использованием вторичного сырья промышленности:… жоғары экономикалық тиімділікті береді... қоршаған ортаның экологиясын жақсартады
Беттік терезе шынысының қалыңдығы, мм:2-6мм:
Беттік шыны түрлері: витринилық шыны, арматураланған шыны, әшекейлі өрнекті, жылуоқшаулағыш, шыныққан, терезелі
Битум пастасы - ол:қажетті тұтқырлыққа дейін сумен араластырған битум эмульсиясы
Битум эмульсиясы – ол:БАЗ ерітіндісінде езілген битум
Битум қасиетін анықтайтын аспаптар Сақина және шар Дуктолиметр Пенетрометр
Битум маркасын анықтауға болады Қаттылығымен Балқу температурасы Созылуы
Битум маркасын анықтауға болады:қаттылығымен, балқу температурасы және созылуы бойынша
Битум сіңген кеуекті шөгінді кеуекті тау жыныстары Әктас Доламит Саз
Битум түзетін қосылыстар түрі Қатты бөлік Шайыр Майлы фракциялар
Битум түрлері Асфальтты жыныстардан өндіретін Мұнайдан өндіретін Табиғи
Битум эмульсиясының, пастасының, мастикасының битумға қарағанда артықшылықтары:оң температурада салқын күйінде қолданылады, байланыстырғыш шығынын азайтады
Битум: асфальтты жыныстардан өндіретін, мұнайдан өндіретін;
Битумды байланыстырғаш түрлерін көрсет: мұнайлы битумдар
Битумды гидроизоляциялық материалдар Гидролиз Резеңкелі – бризол Изол
Битуминозды пластиктердің қолданылу аясы:... жабынқыш материалдар… гидроизоляциялық материалдар
Біліктеу әдісімен термоплатикалық массалардан өндірілетін материал түрі Рулон Пленка Парақша
Бір материалдың басқа затқа жабысу қасиеті... деп аталады:…А)адгезия;
Бірнеше рет жұмсарып және қатаятын полимер:... термоиілгішті;
Біртұтас кірпіштен, бетонды тастан және жеңіл тау жыныстарынан қаланған қабырғаға арналған қалау ертіндісінің жылжымалылығы, см:9-13
Болат арматура коррозияланбайтын сутектік көрсеткіші (рН), бойынша бетондағы сілтілі орта қандай болуы тиіс?... 11,8;
Болат арматура мен бетонның, темірбетонның бірлескен жұмысы үшін маңызды факторды белгіле: арматура мен бетонның температуралыұ созылу коэффиценттері бірдей және олар бір бірімен берік ілініседі, бетон сығылу жүктемелерін , ад арматура созылу жүктемелерін қабылдайды
Болат беріктігін арттыру үшін қосатын қоспа Марганец Кремний Ванадий
Болат беріктігін арттыру үшін қосатын қоспа:Марганец, Кремний, Ванадий
Болат беріктігін арттыру үшін қослатын қоспа:Кремний
Болат деген:темірдің 0,1-2,14% көміртегімен қорытпасы
Болат құрамындағы көміртегінің мөлшері көбейген сайын:қаттылығы артып, иілімділігі төмендейді
Болаттар қышқылдансыздыру дәрежесі бойынша түрі Қайнаған Жайлы Жартылай жайлы
Болаттар қышқылдансыздыру дәрежесі бойынша түрі:Қайнаған, Жайлы, Жартылай жайлы
Болатты бұйымдарды өндіру әдістері Прокат Престеу Штамптау
Болатты бұйымдарды өндіру әдістері: престеу, прокат;
Болатты бұйымдарды өндіру әдістері:Прокат, Престеу, Штамптау
Болатты қалыптастырып өңдеу ерекшелігі Ішкі кернеуді азайтады Беріктігі артады Ұрғандағы тұтқырлығы артады
Болатты қалыптастырып өңдеу ерекшелігі :Ішкі кернеуді азайтады, Беріктігі артады, Ұрғандағы тұтқырлығы артады
Болатты легирлейтін негізгі химиялық элементтер:Алюминий, Селен, Мыс
Болатты созуға беріктігін анықтаумен қоса анықталатын қасиет Ағу шегі Беріктік шегі Ұзару
Болатты созуға беріктігін анықтаумен қоса анықталатын қасиет:Ағу шегі, Беріктік шегі, Ұзару
Болатты термиялық өңдеу әдістері:тұрақтандыру, жұмсарту
Болаттың механикалық қасиеттері беріктігі бойынша бөліну: жоғары, қалыптағыдай, аса жоғары;
Болаттың механикалық қасиеттері беріктігі бойынша бөлінуі Қалыптағыдай Жоғары Аса жоғары
Болаттың механикалық қасиеттері беріктігі бойынша бөлінуі:Қалыптағыдай, Аса жоғары
Болаттың механикалық қасиеттері беріктігі бойынша бөлінуі:Қалыптағыдай, Жоғары, Аса жоғары
Болаттың термиялық өңдеу түрлері Қалыптастыру Суару Босату
Болаттың термиялық өңдеу түрлері:Қалыптастыру, Суару, Босату
Бор... тау жынысына жатады?... органогенді түзілімдегі
Бояғыш заттарда байланыстырғыштарға мыналар жатады: олифтер,майлы лак, әртүрлі желімдердің су ертінділері,май,су және эмульгатары бар су эмульсиялары
Бояғыш заттардағы байланыстырғыш заттар не үшін қажет: пигмент түрлері мен толтырғыштарды боялған бетпен байланыстыру үшін
Бояғыш қосылыстардағы еріткіштерге анықтама беріп түрлерін көрсет: сылақ қосылыстарын керекті консистенцияға жеткізетін сұйықтықтар :скипидар, уаитспирит, техникалық сольфент,ацетон
Бояғыш құрамында су байланыстырғыштарын алу үшін әртүрлі желімдер пайдаланады. Мездра желіміне анықтама бер: жануарлар терісін суда қайнатып кептіргенде шығатын ерітінділер өнімі
Бояу қоспасының құрамындағы толтырғыштарды тағайындау анықтамасы: бояку қоспасына пигменттерді үнемдеу үшін және оларға қосымша қасиеттерді , беріктікті,отқа төзімділікті беру үшін қосатын ерітілмейтін минералды ұнтақ
Бояу сапасын сипатттайды Ұнтақтық дәрежесі Химиялық әрекеттерге төзімді Күн сәулесіне төзімді
Бояулы құрам бөлінеді:... майлы, эмальды бояулы;
Бөліктер агрегаты деген не?... беттік күштермен байланысқан бөліктер тобы
Бөренені ұзыннан кесіп өндіретін материалдар: тақтай, брус;
Бөренені ұзыннан кесіп өндіретін материалдарға Брус Тақтай Шпал
Бөрененің жуандығына байланысты бөлінуі Ірі Орташа Уақ
Бөрененің қолданатын орны Телеграф бағаналары Су техникалық құрылыстарында қолданатын конструкция элементтері Күшке кедергі көрсеті үшін пайдаланатын қадалар
Бөрененің қолданылуы: Ферма буымында
Брусчатка өндіруге қандай тау жыныстарын пайдаланады?... граниттер және диабаздар
Бутты тас дегеніміз не? Ең үлкен өлшемі 50 см көп болмайтын пішіні дұрыс емес формалы тастың бөлшектері
Бұйымдар салмағы бойынша қабырғалық материал массасы, кг 4,4 16 40
Бұйымдар салмағы бойынша қабырғалық материал массасы, кг:4,4...16...40
В= х 100 % формуласы бойынша анықталады?... су сіңіргіштік
Витриналық шыны қолданатын орны Кинотеатр зал Аэропорт зал Вокзал зал
Витриналық шыны қолданатын орны:Кинотеатр зал, Аэропорт зал, Вокзал зал
Вулканды пемзаны қайда қолданады?... жеңіл бетондарда толтырғыш ретінде
Вулканды туфтарда... кеуекті құрылым;
Вулканнан атылып шыққан магмалық тау жыныстылар түрі Пемза Туф Күлі
Вулканнан атылып шыққан магмалық тау жыныстылар түрі:Пемза, Туф, Күлі
Г-10А II – гипс маркасын ашып түсіндіріңіз: Г – гипс, 10 МПа – сығуға беріктігі, А – тез қатайатын, II – ұнтақталу индексі (орташа)
Газбетон және газсиликат алғанда байланыстырғыш қоймалжыңы күбінеді:газдандырғыш және байланыстырғыш арасында химиялық реакция жүру арқылы шығатын газдың арқасында
Газбетон құрамына кіреді:цемент, ұнтақталған құм, газдандырғыш, су
Газдыбетонды дайындауда оның ұялы құрылымын қалыптастыру үшін пайдаланады:... ПАК-3 алюминий пудрасы... ПАК-4 алюминий пудрасы
Газобетонды алу үшін қандай кеуек құрағыштар қолданылады. Алюминиевая пудра
Газосиликат және пеносиликат өндіруде қолданылатын байланыстырғыш: известі кремнеземисті байланыстырңыш
Герметик түрлері Мастикалы Погонажды Жапсырмалы
Герметикалық материалдардың (герметиктар) қолдану саласы:құрылыс конструкция элементтерінің суға және ауаға төзімдігін жоғарылату үшін жабынды гидроизоляциялау
Герметиктер пайдаланатын орны Конструкциялар өзара қиылысқан жерінде ылғал өткізбеу Ауа өткізбеу Құрал – бұйымдар өзара су өткізбеу
Гетерогенді аморфты шыны әрлеу материалдары: мозайкалы плитка, Көбікті декор, Көбікті шыны, жасанды пемза
Гетерогенді шыны кристалды әрлеу материалдар:
Гигроскопиялылық дегеніміз материалдың мынандай қабілеті:ауадан су буын сіңіру
Гигроскоптылық – бұл бетонның қабілеті:... ауадан су буын жұту;
Гидравликалық байланыстырғыш заттарды көрсетіңіз: портландцемент, глиноземді цемент
Гидравликалық байланыстырғыш заттың қатаятын орны Суда Ылғалды жерде Құрғақ ауа жағдайында
Гидравликалық байланыстырғыш заттың қатаятын орны: Ылғалды жерде, суда
Гидравликалық байланыстырғыш заттың қатаятын орны:Буланған жағдайында
Гидравликалық байланыстырғышқа жатады:гидравликалық әк, портландцемент
Гидравликалық әкті алу үшін құрамында қанша мөлшерде сазы бар әктасын біріккенше күйдіреді?6-20 %
Гидратациялану үрдісінде цементтің қай клинкерлік минералынан жылу көп бөлінеді:... 3СаО . Al2O3;
Гидратты әк қолдану саласы Құрылыс ерітінді Маркасы төмен бетон Силикат кірпіш
Гидроизоляциялық қабықшаларды қолдану жері Суару каналдарында су өткізбейтін жабындыға Ғимараттарды топырақ ылғалынан, жер асты судан Қатайып жатқан бетонды ылғандандырмау
Гидроизоляциялық қабыршақ материалдарды дайындау әдістері:экструзия, полимерлерді созу
Гидроизоляциялық материал түрі Жұқа қабық Мастика Сырланған
Гидротехникалық бетонның маркасы анықталатын мерзім:1 тәулік
Гидротехникалық бетонның сапасы қамтамасыз етіледі:... жоғары беріктігімен... жоғары суөткізбеушілігімен... жоғары аязға төзімділігімен
Гидротехникалық құрылыс, жерасты құрылғылары үшін тиімді цементтер:сульфатқа төзімді, пуццоланды
Гидрофильдік – бұл бетонның қабілеті:… сумен суланатын;
Гидрофобтылық – бұл бетонның қабілеті:... сумен суланбайтын;
Ғимараттың ішін әрлеу үшін қандай тасты қаптауыш материалды пайдаланады?... мәрмәр;... мәрмәрлі әктас
Ғимараттың қай бөлігі алма–кезек аяздану мен еру әсерінен бұзылуға көбірек бейім?... цокольді;
Гипс байланыстырғыштың қатаюы келесі реакция бойынша жүреді: CaSO4* 0.5 H2O+1.5H2O = CaSO4* 2 H2O
Гипс негізіндегі сәулеттік-әрлегіш бұйымдар:... плафон, розетка, карниз
Гипс тасын күйдіргенде жүретін процесс:дегидратация
Гипсті байланыстырғыш алуға пайданыланыт шикізат: Табиғи гипстық тас
Гипсті байланыстырғыштағы бетондар сипатталады:... тазалығымен... салыстырмалы аз ғана орташа тығыздығымен... жоғары жылу- және дыбысоқшаулағыш қабілетімен
Гипсті байланыстырғыштағы бетондардың эксплуатациялық қасиеттерін қалай жоғарылатуға болады?... пластифициялайтын және гидрофобтық қоспаларды ендіріп... ұнтақталған сөнбеген әк және талшықты дисперсті қоспа ендіріп ... гипстібетонның бетіне гидроизоляциялық және суға төзімді бояу жағады
Гипстің кемшілігіне жатады:... суға төзімділігі төмен... беріктігі төмен... қаттылығы төмен
Гипстің қатаюы бойынша бөлінуі Тез Қалыпты Баяу
Гипстің ұстасу жылдамдығын азайту үшін қосатын баяулатқыштар Кератинды Әк-желімді Сульфиттік спирт
Гипстің ұстасу жылдамдығын өзгертетін қоспалар: натрий хлориді, сульфиттік бражка;
Гипстің ұстасу жылдамдығын өзгертетін қоспалар:Екі сулы гипс, Сульфиттік бражка, Натрий хлориды
Гипстің ұстасу мерзімін баяулату үшін қолданады:... сульфитті-ашытқылы бражка;
Гипстің цемент құрамындағы рөлі? Ұстасу уақытын басқару үшін
Глазурь – бұл керамикалық бұйымдағы шынытәрізді жабын:... су өткізгіштігін азайтатын... беріктікті жоғарылататын
Глиноземды цемент тиімді:апаттық, жедел, қысқы жұмыстар үшін
ГОСТ бойынша 0,16мм елегінен өтетін құм түйіршіктерінің мөлшері шектен аспауы тиіс, %:... 10;
ГОСТ талабына сәйкес белсенді минералды қоспадағы портландцементте қоспа мөлшері болуы мүмкін (%): ... 5-20;
Гранит ерекшелігі Беріктігі жоғары Аязға төзімді Үйкеліске төзімді
Гранит ерекшелігі:Беріктігі жоғары, Аязға төзімді,Үйкеліске төзімді
Граниттің ерекшелігі:Аязға төзімді, беріктігі жоғары
Графит пішініне және оның пайда болу жағдайларына байланысты шойынның түрлері:сұр, шар тәріздес графит бар және қақталған жоғары беріктілі
Грунтовка деген не? боялған қабатпен сылақтың жабысуын, кеуектіліктің төмендеуін, бояуды үнемдеуді қамтамасыз ететін бояғыш құрылым
Дайындалу әдісі бойынша табиғи тас материалдары мен бұйымдары түрлерге бөлінеді:араланған және шақпақталған
Дайындалу тәсілі бойынша арматура түрі: ыстықтай өңделген, суықтай созылған;
Дайындау тәсілі бойынша арматура түрі Ыстықтай өңделген Суықтай созылған Термиялық бекемделген
Дайындау тәсілі бойынша арматура түрі:Ыстықтай өңделген, Суықтай созылған, Термиялық бекемделген
Дала шпатын көрсетіңіз... ортоклаз... альбит... анортит
Даналық материал ретінде жұмсақ черепицаны алу әдістері:полимерлік атмосфераға төзімді бояумен боялған орама жабындық материал негізінде
Деготты байланыстырғыш түрлерін көрсет: таскөмірлі пек
Деготты зат негізіде қандай жабын материалдарын алады? Толь
Деформациялылық бұл материалдың:... сыртқы жүктеме әсерінен өзінің пішіні мен өлшемін өзгерту қабілеті;
Дәнекерлеу ерекшелігі Біріктіру сұлбаларын оңайлатады Металл шығынын азайтады Еңбек өнімділігін арттырады
Дәнекерлеу ерекшелігі:Біріктіру сұлбаларын оңайлатады, Металл шығынын азайтады, Еңбек өнімділігін арттырады
Дәнекерлеудің түрлері Газбен пісіру Диффузиямен пісіру Электр доғамен пісіру
Дәнекерлеудің түрлері:Газбен пісіру, Диффузиямен пісіру, Электр доғамен пісіру
Дәстүрлі ерітіндіден құрғақ құрылыс араласпасының айырмашылығы Қасиетінің тұрақтылығы Технологиялық жоғары көрсеткіштер Функционалдық қасиетінде
Дәстүрлі ерітіндіден құрғақ құрылыс араласпасының айырмашылығы:қасиетінің тұрақтылығы, технологиялық жоғары көрсеткіштер, функционалдық қасиеті
Дәстүрлі цемент ерітіндісінің беріктігін бет тығыз болғанда анықтауға болады:бетон беріктігін анықтағанмен бірдей
Діңгегінің диаметріне байланысты кесілудің жоғарғы жағында домалақ орман материалыы бөрененің диаметрі қандай.14см жогары
Домалақ пішінді толтырғыш оның түйіраралық қуыстылығына қалай әсер етеді:... азайтады;
Дөңгелек орман материалдарын қалыңдығы бойынша Ұсақ Орташа Ірі
Дыбыс жұтқыш материалдардың тығыздығы, кг/м3:400
Дыбыс оқшаулағыш материалдар не үшін қолданылады? Аралық жабындар, сыртқы және ішкі қабырғалар арқылы тарайтын соққы дыбысын жұту үшін
Дыбыс оқшаулағыш материалдар тиімді, егер оларда: тығыздығы аз және ашық кеуектілігі 60%дан жоғары болса
Дыбысжұтқыш материалдарды не үшін қолданылады? Өндірістік цехтарда дыбыс деңгейін төмендету және көрермен залдарында және басқа да бөлмелерде жақсы акустикалық жағдайларды құру үшін
Дюралюминдердің ерекшеліктері:жоғары беріктілі, тығыздығы төмен, коррозияға төзімді
Егер қысу кезіндегі нағыз беріктігі берілгеннен айтарлықтай ерекшеленетін болса, бетон араласпасының құрамындағы қай құрамдас бөліктің шығыны реттеледі?... беріктігін жоғарылату үшін цемент шығынын көбейтеді, беріктігін төмендету үшін цемент шығынын азайтады
Егер материалдың шын тығыздығы 2,6 г/см3, ал орташа тығыздығы 1560 кг/м3болса, онда материалдың кеуектілігін анықтаңыз:40
Еденге арналған полимерлі материалдар: кумаровты тақта, резенке тақтадар, поливинилхлоридті тақтадлар, ворсолин, линолеум
Еденді жабуға арналған (линолеум) ПВХ (поливинилхлорид) өндірісінің негізгі әдістері:... білікті-каландрлі, жақпа
Едендік ПВХ жапқыштарын (линолеум) өндірудің негізгі әдістері Біліктеу-каландрлау Жағу Экструзиялық
Едендік ПВХ жапқыштарын (линолеум) өндірудің негізгі әдістері:Біліктеу-каландрлау
Едендік ПВХ жапқыштарын (линолеум) өндірудің негізгі әдістері:біліктеу-каландрлау, жағу, экструзиялық
Екі сулы гипсті гипспісіретін қазандағы дегидратациялық реакциясын көрсетіңіз: CaSO4*2H2O – CaSO4*0.5H2O + 1.5 H2O
Ерекше жеңіл бетон құрамы Байланыстырғыш Майда ұнтақталған қоспа Су
Ерекше жеңіл бетонның құрамы: кеуектүзгіш, байланыстырғыш, майда ұнтақталған компонент;
Ерігіш шыны қолдану орны Желім Қышқылға төзімді Отқа төзімді
Ерігіш шыны қолдану орны:Желім, Қышқылға төзімді, Отқа төзімді
Ерітінді қоспасының жылжымалылығын қандай аспаппен тексереміз? СтройЦНИИЛ конусында
Ерітінді маркалары 4, 10 50, 75 150, 200
Ерітінді маркасы қалай анықталады? Жұмыс қоспасынан жасалған 28тәулік бойы, қалыпты жағдайда ұстаған 70мм қабырғалы куб үлгілерінің сығуға беріктік шегі
Ерітіндіге саз балшық пен әкті қосудың мақсаты:қолайлы жайылу және су ұстағыш қабілетін арттыру үшін
Ерітіндінің негізгі қасиетіне жатады:... жылжымалылығы... су ұстау қабілеті
Ерітіндінің су ұстағыштығын жақсарту үшін қосады Әк Трепел Күл
Ертінді маркалары: 150, 200
Еш қоспасыз шыны алуға болатын тотықтар:SiO2, P2O5, B2O3
Әйнекей (глазурь) жабынының ақауы:... цек... мушка
Әйнекейдің (глазурь) балқуына және оның керамикалық шикі өніммен ұстасуына қандай үрдіс ықпал жасайды?... күйдіру
Әйнекейдің шикізат заттары: кварц құмы, дала шпаттары;
Әк алу үшін шикізаттағы қоспалар Балшық Кварц Магний
Әк алу үшін шикізаттағы қоспалар: Кварц
Әк алу үшін шикізаттағы қоспалар:Магнезит, Балшық
Әк сапасының мәндерінің еруі: Суда еруі;
Әк сапасының мәндерінің сипаты Активтілігі Сөнуінің жылдамдығы Әктегі сөнбеген түйір мөлшері
Әк-қож байланыстырғышына ұнтақтаған кезде 3-5 % гипс қосады:қатаю процестерін жақсарту үшін
Әкті күйдіруге арналған пештер:шахталы және айналмалы
Әктің карбонизациялану үрдісі келесідей:... CaO + CO 2 = CaСO3;
Әктің қолдану орны Сылақ жұмыстарында Әрлеу жұмыстарында Бояу алуда
Әктің қолдану орны: сылақ жұмыстарында
Әрлегіш гипсті қолдану орны Жасанды мәрмәр Сылақ Сәулеттік бұйымдар
Әрлеу шыны бұйымдар:Смальта, марблит
Әрлеуші сылақ қабатының жылжымалылығы және құмның түйіршіктерінің ірілігі қандай . жылжымалдылығы 8-12см, құн туйіршіктерінің ірілігі <1.25мм
Әсемдік (декоративті) сылақты алуға болады:түсті цементтен, әсемдік тау жыныстарынан алынған толтырғыштар қолданып, бетін арнайы өндеуден өткізу арқылы
Әсемдік (декоративті) сылақтың компоненттері Түсті цемент Әсемдік тау жыныстарынан алынған толтырғыштар Жасанды бояғыштар
Әсемдік (декоративті) ерітінділер түрлері Сграфитто Террацтық Шимайланып өрнектелген
Әсемдік (декоративті) ерітінділер түрлері:сграфитто, террацтық, шимайланып өрнектелген
Әсемдік (декоративті) сылақтың компоненттері: Түсті цемент, Жасанды бояғыштар
Жабыстырылған (клееные) ағаш конструкцияларын алу:рейкалар мен тақтайларды полимерлі желім қолданып жабыстырылатын материал
Жазық бетті шыны маркалары М1, М2 М3, М5 М6, М8
Жазық бетті шыны маркалары:М1, М2.......М3, М5.......М6, М8
Жазық бетті шынының аталуы Сапалы Терезелік Техникалық
Жазық бетті шынының аталуы:Сапалы, Терезелік, Техникалық
Жайғасымдылығы бойынша құрылыстық ерітінділерінің тағайындалуы мен оны таңдауға қандай ауа райлық жағдай әсер етеді?... ыстық ауа райында және кеуекті кірпіште сұйық ерітінділерді қолданады... салқын ауа райында және тығыз кірпіште қою ерітінділерді қолданады
Жайғасымдылық бойынша қандай бетон араласпасы үшін пластифициялайтын химиялық қоспаларды пайдалануда максималды эффектке қол жеткізіледі:... құймалы... жылжымалы... аз жылжымалы
Жаңа жайғастырылған бетон араласпасының алғашқы шөгуі төмендейді:... бетон араласпасындағы судың төмендеуімен... цемент қамырының шығынының азаюымен... ірі толтырғыштың құрамы жоғары болғанда
Жаңадан жайғастырылған бетон араласпасының тез кебуі неге алып келеді?... шөгу сызаттарының пайда болуына... бетонның соңғы беріктігінің төмендеуіне... бетонның аязға төзімділігінің төмендеуіне
Жапырақты ағаштарды қолдану орны Қаша Қалып Қалқа (бөлме)
Жасанды каучук құрылымындағы заттар Бутадиен Бутадиен стирол Хлорпрен
Жасанды кеуекті толтырғыштардың түрлері:вермикулит, перлит, керамзит
Жасанды минералды пигментті көрсетіңіз: цинктік, литопонды және титандық белила, цинкрон, қорғасындық, қорғасынды сурик, ультрамарин, газды сажа
Жасанды минералдық бояулар Мырыш тотығы Қорғасын негізіндегі карбонат Литопон
Жасанды минералдық бояулар:Қорғасын негізіндегі карбонат, Мырыш тотығы
Жез деген:мырыш пен цинктің қорытпасы
Желімдерді еріту үшін пайдаланады:... ацетон, спирт… дихлорэтан
Желімді мастиктер ішінен кеңінен тарағаны:... битумды... қарамайлы
Жеңіл балқитын шикізаттың отқа төзімділік көрсеткіші, t0C... 13500С дейін
Жеңіл бетон түрлерінің құрылымы және алу әдісі бойынша:кеуекті толтырғыштар негізінде, ұялы, ірі кеуекті
Жеңіл бетон үшін толтырғыш ретінде тау жыныстарының тобы:пемза, туф, вермикулит, перлит
Жеңіл бетонға анықтама беріңіз:500-1800кг/м3 жоғары кеуекті бетондар
Жеңіл бетонда толықтырғыш ретінде қолданылатын керамикалық материал: Крамзит, аглопорит
Жеңіл бетондар алу үшін қандай толтырғыш қолданады?... керамзит;... аглопорит;
Жеңіл бетондар дайындау үшін толтырғыш ретінде қолданады:... жасанды – керамзит, аглопорит, перлит, шлакты пемза... табиғи – туф, пемза... ісінген полистирол
Жеңіл бетондарға арналған жасанды кеуекті толтырғыштар: керамзит,аглопорит,шлакты пемза,перлит және вермикулит
Жеңіл бетондардағы саз негізіндегі жасанды кеуекті толтырғыштар қалай аталады?... керамзит... аглопорит
Жеңіл бетондарды дайындау үшін пайдаланады:... керамзит;... аглопорит;
Жеңіл бетондардың жылуфизикалық қасиеттерін (жылуөткізгіштік) жақсартуға қандай факторлар әсер етеді?... бетондағы кеуекті толтырғыштар мөлшерінің көбеюі... бетон тығыздығының азаюы... бетонның ерітінді бөлігінің кеуектенуі
Жеңіл бетондардың толтырғыштары?... керамзит;
Жеңіл бетонды дайындайды:... керамзитте... аглопоритте... ісінген шлакта
Жеңіл ерітінділер үшін қолданылатын майда толтырғыш Пемза Туф Ұлутас
Жер қабатында орналасқан тау жыныстарының бөлінуі Магмалық Шөгінді Метаморфты
Жер қабатында орналасқан тау жыныстарының бөлінуі: шөгінді, магмалық, құйылған;
Жер қабатында орналасқан тау жыныстарының бөлінуі:Магмалық, Шөгінді, Метаморфты
Жиі қолданылатын көбік пласт түрлері:полистиролды, поливинилхлоридті
Жоғарғы температурада күйдіріліп алынатын гипс байланыстырғышын алу үшін табиғи гипс тасын өңдеу температурасы:600-900С
Жоғары берікті бетондар алу үшін толтырғыштарды қолданған жөн:... таза және түйір аралық қуыстылығы аз жақсы түйіршіктік құрамға ие толтырғыштарды... әлсіз түйірлері жоқ толтырғыштарды... ірі толтырғыштың беріктік шегі берілген бетон беріктігіне қарағанда 20% үлкен
Жоғары беріктілі бетонның беріктігі бойынша маркалары:М 600…1000
Жоғары иілгішті саздың су қажеттілігі, %:... 28-30
Жоғары маркадағы цементті пайдалану қамтамасыз етеді:... далалық жағдайда үймерет бөліктерін шегенсіздеуді тездетуді... зауытта құрама темірбетонды дайындау мерзімін қысқартуды
Жоғары маркалы және тез қатаятын цементті жоғары құрамда дайындайды... 3СаО .SiO2;
Жоғары температурада күйдірілген гипс маркалары 100 150 200
Жол жабыны қолданылатын тастар: гранит, диорит;
Жол жабыны үшін қолданылатын тастар Гранит Диорит Габбро
Жол жабыны үшін қолданылатын тастар:Гранит, Диорит, Габбро
Жол және аэродромдық жабындар үшін бетонның қандай сапа параметрін қарастырады, бірінші кезекте оның құрамын есептеуде:... қысу кезіндегі беріктігі... майысу кезіндегі созылуға беріктігі... аязға төзімділігі
Жолдық кірпіш маркалары М400 М600 М1000
Жолдық кірпіш маркалары:М400.....М600....М1000
Жүктеме әсерінен иілу деформациясынсыз қирайтын бетонның қасиеті:... морттық;
Жүктемедегі бетонның деформациялық қасиеттері сипатталады:... деформациялану модулімен
Жүктемені алғаннан кейін де сақталатын деформация түрі қалай аталады?... қайтымсыз;
Жүктемені алғаннан кейін қайтадан қалпына келетін деформация түрі қалай аталады?... қайтымды;
Жылу- және дыбыс оқшаулау үшін қолданылатын шыны бұйымдар:көбік шыны, шыны мақта
Жылу оқшаулайтын керамикалық бұйым шикізаты Жеңіл балқитын балшық Трепел Диатомит
Жылу оқшаулайтын керамикалық бұйым шикізаты:Жеңіл балқитын балшық, Трепел, Диатомит
Жылу өткізбейтін материал топтастыру Қолданатын шикізат Сыртқы түріне Сығылу қабілетіне
Жылу өткізбейтін материал тығыздығы бойынша маркалары Ерекше жеңіл Жеңіл Ауыр
Жылу өткізбейтін материалдың тығыздық маркалары:Тығыз, Тығыздығы орташа
Жылу сақтайтын шыныларды шынының бетіне нені жағу арқылы алады?күн сәулесінің өтуіне кедергі жасайтын металлдар мен олардың тотықтарының қоспасы қабатын
Жылуды жақсы өткізеді:... тығыз материалдар
Жылуизоляциялық материалдар қасиеті: жоғары кеуектілік, төменгі жылуөткізгіштік коэффициенті
Жылуоқшаулағыш керамиканы өндірудегі негізгі шикізат:... диатомит... трепел
Жылуоқшаулағыш материалдардың жағымды қасиеттерін атаңыз:... кеуектілігі жоғары... жылу өткізгіштігі төмен... салмағы аз
Жылуоқшаулағыш материалдардың маркасы қандай көрсеткіш бойынша анықталады?... тығыздық
Жылуоқшаулағыш материалдың қасиеттері:... жоғары кеуектілік, төмен жылу өткізгіштік
Жылуөткізбейтін материалдағы саңыраулар түрлері Жабық Ашық Ірі
Жылуөткізгіштік тәуелді болады: Кеуектілік пен материялың құрылымына
Жылутехникалық қасиеттері бойынша бұйымдар түрлері Тиімді Шартты тиімді Кәдімгі кірпіш
Жылутехникалық қасиеттері бойынша бұйымдар түрлері: Шартты тиімді, Тиімді
Жылутехникалық қасиеттері бойынша бұйымдар түрлері:Тиімді, Шартты тиімді, Кәдімгі кірпіш
Заманауи жабындық орама материалдарының рубероидтан айырмашылығы: картондық негіз шыныдан жасалған тоқылмаған мата және тоқылған шыныматасына немесе синтетикалық талшықтарға ауыстырылған, битум полимермен модификацияланған
Заттық құрам - бұл:затты құрайтын химиялық элементтердің жиынтығы
Заттың ішкі құрылысы материалдардың қандай қасиеттеріне әсер етеді?қаттылық, беріктік, сыртқы әсерлерге төзімділік
Зауыттық дайындалудағы құрама темірбетонды ғимараттар мен үймереттерді тұрғызу үшін пайдаланудың артықшылығы қандай ?... бұйым жоғары сапалылығымен және ұзақ мерзімділігімен ерекшеленеді... құрылыс нысандарын тұрғызу мерзімі мен еңбек сыйымдылығы қысқарады... бұйым төмен сапалылығымен және ұзақ мерзімділігімен ерекшеленеді
Изолды қолданатын орны Бассейндер Резервуар Құбырды коррозиядан қорғау
Изотропты материалдар... барлық бағытта бірдей қасиетке ие
Иілімді саздарға күйдіру кезіндегі ширауын азайту және деформациялар мен сызаттарды болғызбау үшін қосады:майсыздандыратын қоспалар
Иленгіштігі бойынша саз түрі Жоғары иленгішті Мөлшерлі иленгішті Иленбейтін
Иленгіштігі бойынша саз түрі:Жоғары иленгішті, Мөлшерлі иленгішті
Иленгіштігі бойынша саз түрі:Жоғары иленгішті, Мөлшерлі иленгішті, Иленбейтін
Ірі және майда толтырғыш ретінде Құм Қиыршық тас Малта тас
Ірі өлшемді ламинат деп аталатын материал:беті әсемдік полимерлі жабынмен қапталған ағаш талшықтарынан тұратын қатты тақтайшалар
Ірі толтырғыш құрамындағы ұзынша келген пішінді түйірлердің (ине және жалпақ) болуы неге алып келеді?... түйір аралық қуыстылықтың жоғарылауына... бетон беріктігінің төмендеуіне... бетон кеуектілігінің жоғарылауына
Ірі толтырғыштар қандай фракцияларға бөлінеді, мм?5-10,10-20,20-40,40-70
Ірі толықтырғыш: қиыршық тас
К= нас /сух формуласымен анықталады?... жұмсару коэффициенті
Каолинит бұл:… сазды минерал
Каолиниттің түзілуі... R2O Al2O36SiO2 +CO2+H2O→ Al2O32 SiO22H2O+4SiO2+ R2CO3
Капиллярлық сору бұл:... кеуекті бетондағы капиллярлық күш есебінен судың көтерілуі;
Карбонаттар тобына кіретін жыныс құраушы минералдар: кальцит, магнезит,доломит
Каучук толтырғыштар Бор Каолин Күйе
Кварцит сияқты метаморфты жыныстарды қандай мақсатта қолданады?... жоғары төзімділіктегі сыртқы қаптау үшін
Кебу кезіндегі бетонның көлемі мен өлшемдерінің кішіреюі .....алып келеді:... шөгуге;
Кептіру нәтижесінде ағаштағы өзгеріс Беріктігі артады Желімдеп ұштастыруға бейімділігі Көлем өзгергіштігі кемиді
Кептіру нәтижесіне ағаштағы өзгеріс?Желімдеп ұштастыруға бейімділігі артады, Беріктігі артады, Көлем өзгергіштігі кемиді
Кептіру үрдісінде шикі керамикалық бұйымдардың ауалық шөгуі кезінде:... шикі бұйымның сызықты және көлемдік өлшемдері кішірейеді... физикалық байланыстағы су шығады
Керамзит – бұл... бетонның жасанды кеуекті толтырғышы... саз негізіндегі жеңіл толтырғыш
Керамзитті гравий нені білдіреді? домалақ гранул түрінденгі кептірілген саздардың күйдірілген өнімі
Керамзитті саздың қандай қасиеті басым болуы керек:... ісінуі
Керамика ғылымының дамуына үлкен үлесін қосқан ғалым... Будников... Кингери... Августинник
Керамика өндірісінде қолданылатын материалды атаңыз... саз... шыны сынықтары... кварцты құм
Керамика өндірісінде материалдың қайтымсыз өзгеруіне алып келетін үрдіс қалай аталады?... күйдіру
Керамика өндірісіндегі балқытқыш қоспаларды атаңыз:... темір қосылыстары... жеңіл балқитын шыны... дала шпаты
Керамикалық бұйым бетіндегі саздан дайындалған жабылым қалай аталады?... ангоб
Керамикалық бұйымға әйнекейді (глазурь) жағу әдісі:... батыру... шашырату
Керамикалық бұйымдарға әйнекейді жағу тәсілі... батыру... құю... шашырату
Керамикалық бұйымдарды иілгішті әдіспен қалыптауда қолданады:... таспалы пресс
Керамикалық бұйымдарды өндіруге арналған саздағы негізгі каолинит минералының химиялық формуласы. AL2O3*2SIO2*2H2O
Керамикалық бұйымдарды тығыздығын қалай азайтуға болады?... көмір үгінділерін ендіріп... жанып кететін қоспалар ендіріп... ағаш қалдықтарын ендіріп
Керамикалық бұйымдардың бетіндегі шыны тәрізді жабылым қалай аталады?... әйнекей
Керамикалық әрлеу материалын көрсет: Ғимараттың ішкі қаптама жасау мен еденнек қасбетіне арналған керамикалық тақталар
Керамикалық жабынқыштарға жататын бұйым:... қатардағы черепица... конекті черепица... разжелобочная черепица
Керамикалық жылу өткізбейтін бұйымдарды өндіру Қалыптау Кептіру
Керамикалық кірпіш өлшемдері, мм 250х120х65 250х120х88 288х138х63
Керамикалық кірпіш өлшемдері, мм: 250х120х65, 250х120х88, 288х138х65
Керамикалық кірпіш өлшемдері, мм:250х120х65.....250х120х88....288х138х63
Керамикалық кірпішті жартылай құрғақ әдіспен жасау кезінде қандай пресс қолданылады: тізелі – рычагты
Керамикалық кірпішті күйдіру үшін кеңінен тараған пеш түрі: туннелді
Керамикалық кірпішті құрғату үшін қажетті агрегат: тунельді құрғатқыш
Керамикалық кірпішті пластикалы әдіспен жасау кезінде қандай пресс қолданылады: ленталы вакумды
Керамикалық кірпіштің беріктік маркасын қалай анықтайды? Жекелеген үлгілердің ең аз көрсеткіштерін есепке алғандағы сығылу мен иілуге сыналған 5 стандартты үлгілердің орташа нәтижелері
Керамикалық материал бұл -... сазды массаны қалыптап, кептіріп және күйдіру жолымен алынатын жасанды материал
Керамикалық материалға жатпайды:... рубероид... шлактысиликат... шыны
Керамикалық материалға жатпайды:... фибролит... әк... шифер
Керамикалық материалдар мен бұйымдар үшін қажетті шикізат: Саз
Керамикалық материалдар пайдалану орны Еденді қаптау Құбыр Қабырға қаптау
Керамикалық материалдар пайдалану орны:Еденді қаптау, Құбыр, Қабырға қаптау
Керамикалық материалдарды сазды негізгі өндеу түрі Қалыптау Күйдіру Кептіру
Керамикалық материалдарды сазды негізгі өндеу түрі:Қалыптау, Күйдіру, Кептіру
Керамикалық материалдың оттық шөгуі сипатталады:... күйдіру кезіндегі бұйымның сызықтық өлшемдері мен көлемінің өзгеруімен
Керамикалық минералдардың өндірісінде сазды негізгі өңдеу түрі: пісіру, күйдіру, қалыптау;
Керамикалық тас өлшемдері, мм 250х120х138 288х138х138 250х250х138
Керамикалық тас өлшемдері, мм:250х120х138.....288х138х138.....250х250х138
Керамикалық төбе жабын материалдар: Черепицалар
Керамикалық шикі бұйымды қандай мақсатта кептіреді?... сызат түзілудің алдын алу үшін
Керамикалық шикі бұйымның кебуі... бірге жүреді... физикалық байланыстағы судың шығуымен
Керең әйнекей (глазурь) бұл -… мөлдір емес
Кесілген материалдарды қандай хвойлы ағаштардан дайындайды: қарағай шырша балқарағай самырсын
Кеуекті керамикалық бұйымдар тобына жатады:... толық денелі кірпіш... сазды черепица
Кеуекті материалдарды модифициялауда қанықтырғыш агент ретінде қолданады:... стирол
Кеуекті толтырғыштағы жеңіл бетондарды қолданады:... қоршау конструкцияларда... көтеріп тұратын конструкциялардың өз салмағын төмендету үшін
Кеуекті толтырғыштағы жеңіл бетонның тығыздығын, азайту жағына қарай, қалай реттеуге болады:... кеуекті құмдарды ендіріп... тығыз және кеуекті құм арасындағы қатынасты өзгертіп
Кеуекті толтырғыштағы кеуектенген жеңіл бетонды қандай мақсатта қолданады?... жылутехникалық қасиеттерін жақсарту үшін... қабырғалық бұйымдардың салмағын жеңілдету үшін
Кеуектілікке байланысты қасиеттер:беріктік, жылуөткізгіштік
Кірпіш маркасын анықтайды:иілім және сығым беріктігі бойынша
Кірпіш өндірісіндегі жартылай құрғақ әдістің иілгішті әдіспен салыстырғандағы оңды тұсы... өнім бағасын төмендету... бұйымның қырлары анық
Кірпіш өндірісіндегі жартылай құрғақ әдістің иілгішті әдіспен салыстырғандағы теріс жағы... престеудің күрделі үрдісі... орташа тығыздығы жоғары
Кірпіш өндірісіндегі жартылай құрғақ әдістің иілгішті әдіспен салыстырғандағы оңды тұсы... аз иілгішті сазды пайдалану... кептіруге отын шығынын қысқарту... бұйымның қырлары анық, тегіс
Кірпіштегі ложок өлшемі, мм... 250 х 65
Кірпіштегі постель өлшемі, мм... 250 х 120
Кірпіштегі тычок өлшемі, мм... 120 х 65
Кірпішті жартылай құрғақ әдіспен жасағандағы саздың ылғалдылығы, %8-13 %
Кірпішті пластикалық әдіспен жасағандағы саздың ылғалдылығы, %18-26 %
Кірпіштің ГОСТ бойынша аязға төзімділігі, цикл... 25 кем емес
Кірпіштің ГОСТ бойынша беріктігі, кг/см2... 100 кем емес
Кірпіштің ГОСТ бойынша су сіңіргіштігі, %... 6 кем емес
Кірпіштің қыры қалай аталады?... постель… ложок… тычок
Кластер дегеніміз не... байланыстырғышпен жабысқан бөлшектер тобы
Коллоидты жүйеде энергияның меншікті бетін төмендету жолдары:... меншікті бетті азайту... беттік белсенді заттарды ендіру
Композиттік алюминий материал:боялған пластик немесе минерал аралық парақшалардан тұратын өңдеулік материал
Композициялы майда дәнді бетондар құрамына кіретіндер:... композициялық байланыстырғыш заттар... белсенді минералды қоспа... кеңейтетін және басқа арнайы қоспалар
Композициялық майдадәнді бетондардың құрамы қалай тағайындалады?... бетонның тағайындалуына және оған қойылатын талапқа байланысты... бетонның тұтынылу жағдайына байланысты
Композициялық материалдар үшін парақты толтырғыш... жібек мата... зығыр холсты
Композициялық материалдар үшін парақты толтырғыш... сәндік қағаз... жібек мата
Композициялық материалдар үшін талшықты толтырғыш... минералды мақта... шыны мақта
Композициялық материалдар үшін талшықты толтырғыш... шыны мақтасы... көпсіген асбест
Композициялық материалдардың дәнді толтырғыштары... өзен құмы... жуылған құм
Композициялық материалдардың дәнді толтырғыштары... өзен құмы... бархан құм... жуылған құм
Композициялық материалдардың дәнді толтырғыштары... өзен құмы... бархан құм... ұсақталған құм
Композициялық материалдардың дәнді толтырғыштары... өзен құмы... жуылған құм... ұсақталған құм
Композициялық материалдардың дәнді толтырғыштары... ұсақталған құм... бархан құм... жуылған құм
Композициялық материалдардың дәнді толтырғыштары:... бархан құмы... ұсақталған құм
Композициялық материалдардың дәнді толтырғыштары:... бархан құмы... өзен құмы
Композициялық материалдардың дәнді толтырғыштары:... қиыршық тас.. шағал
Композициялық материалдардың дәнді толтырғыштары:... ұсақталған құм... жуылған құм
Конгломератты құрылымнан тұратын материалдар Құм Малта тас Қиыршық тас
Конгломератты құрылымнан тұратын материалдар:Құм, Малта тас, Қиыршық тас
Конструктивті - әрлегіш материалдарға жатады... беттік кірпіш, сәндік бетон, шыныблоктар
Конструкциялық ауырбетондардың орташа тығыздығы қандай мәнде болады, кг/м3:2200-2500
Конструкциялық материалдар Табиғи тастар Металл Ағаш материалдар
Конструкциялық материалдар:Табиғи тастар, Металл, Ағаш материалдар
Коррозиялық төзімділікке қатысты шлактыпортландцементтің портландцементтен айырмашылығы?... ШПЦ минералданған су әсеріне қатысты төзімділігі жоғары;
Коррозияның 1-түріне бетонның төзімділігін жоғарылату үшін пайдаланады:... тығыздығы жоғары бетонды, бетон бетінің табиғи немесе жасанды карбонизациясын... арнайы цементтерді (пуццоланды)... гидроизоляцияны немесе бетонды қанықтыруды
Коррозияның 1-ші түрінде ненің есебінен бетон қирайды?... цемент тасындағы құрамдас бөліктің жұмсақ су әсерінен еруі себебінен... жұмсақ су әсер еткенде
Коррозияның 2-түріне бетонның төзімділігін жоғарылату үшін пайдаланады:... цементті дұрыс таңдайды... бетон тығыздығын жоғарылатады, бетон бетін арнайы бояулармен қорғайды... қаптайды немесе бетонды қанықтырады
Коррозияның 3- түрінде бетонның төзімділігін арттыру үшін қолданады:... сазды және пуццоланды цемент... ауа жинақтағыш және пластифициялайтын қоспаларды, майдадисперсті кремнеземды қоспаларды енгізеді... су цемент қатынасы төмен бетонды, қаптау немесе бетонды қанықтырады
Көбік шыны ерекшелігі Беріктігі жоғары Жеңіл өнделеді Аязға төзімді
Көбік шыныны алу жолдары:газдандырғышпен араласқан ұнтақталған шыныны термиялық өндеу
Көбікбетон алудың технологиялық жолдары:техникалық көбік алу, цемент ерітіндісін дайындау, оларды араластыру, қалыптау
Көбікпласттан жасалған жылуоқшаулағыш материалдардың кемшіліктері: уытты, ұзақка төзімділігі төмен
Көбікшыныны алуға болады:газдандырғыш ұнтағымен араластырылған ұнтақ шыныны термиялық өңдеу арқылы
Көбірек дыбыс жұтқыш тиімді материалды көрсетіңіз: шыны талшықты төсеніштер және плиталар, минералды мақталық төсеніштер және әртүрлі смоладағы плиталар ағаш талшықты және изоляцияланған плита, пенополиуретан
Көп кеуекті шыны түрлері Қорғаныштық Қорғаныштық – монтажды Судан қорғайтын
Көп кеуекті шыны түрлері:Қорғаныштық, Қорғаныштық – монтажды, Судан қорғайтын
Көп мәрте жұмсарып, қатаюға қабілетті полимерлер:термопластикалы
Креминийдің болатқа беретін қасиеті Беріктігін арттырады Пісіруге жарамдылығы жоғары Тотығуға төзімділігін төмендетеді
Креминийдің болатқа беретін қасиеті:Беріктігін арттырады, Пісіруге жарамдылығы жоғары, Тотығуға төзімділігін төмендетеді
Күйдіргіш (каустикалық) доломит алуға болатын шикізат:MgCO3
Күйдіру кезінде керамикалық бұйымдардың кеуектілігін қандай қоспа жоғарылатады?... ағаш үгінділері... көмір бөліктері
Қабырғаға арналған табиғи тас өнімдері 390х190х188 390х190х288 490х240х188
Қабырғаға арналған табиғи тас өнімдері:390х190х188.....390х190х288.....490х240х188
Қабырғаға арналған табиғи тас өнімдері:490х240х188, 390х190х288, 390х190х188
Қабырғалық керамикалық бұйым шикізаты Балшық Кварцты құм Жүдеулеткіш қоспалар
Қабырғалық керамикалық бұйым шикізаты:Балшық, Кварцты құм, Жүдеулеткіш қоспалар
Қабырғалық керамикалық бұйымдардың номенклатурасы... кірпіштер… беттік тастар... керамикалық тастар
Қабырғалық керамикалық материалдардың маркасы анықталады:... майысу және қысу беріктігі бойынша
Қажалуы бойынша талап қойылатын бұйымды атаңыз:... едендік плиткалар… жол кірпіші
Қазақстан Республикасына сәйкес терезе шыны талаптары Сәуле өткізгіштік 84-89% Қалыңдығы 2-6 мм Тығыздығы 2,4-2,5 г/см3
Қазақстан Республикасына сәйкес терезе шыны талаптары:Сәуле өткізгіштік 84-89%, Қалыңдығы 2-6 мм, Тығыздығы 2,4-2,5 г/см3
Қазақстанда кездесетін мәрмәр түсі Қара Ақ Қызғылт
Қазақстанда кездесетін мәрмәр түсі:Қара, Ақ, Қызғылт
Қазақстандағы ең ірі цемент заводтар Шымкент Семей Өскемен
Қазіргі жағдайда бетон сапалығы мен тиімділігі қол жеткізіледі:... цементті модификациялау есебінен... белсенді минералды компоненттерді пайдаланып... жергілікті шикізаттық материалдарды пайдаланып
Қазіргі заманғы құрылыста гипстібетонды қайда қолданады?... қалқаларды, аспалы потолоктарды орналастыру үшін... дайын құрғақ араласпа түрінде сылақтық және шпаклевка үшін... ғимараттың ішкі бөлмелерінде қолданылатын акустикалық плита мен сәндік элементтер үшін
Қай мінездеме бойынша құмды ауыр бетонға ұсақ толтырғыш ретінде пайдаланады? түйіршік ,минералды құрамына және зиянды
Қай толтырғыштың (құм немесе қиыршық тас) сапасы бетон беріктігіне айтарлықтай көп әсерін тигізеді?... қиыршық тас (шағал)
Қайнатпа - әк деген:CaO
Қалаулық (кладочный) құрылыс ерітіндісі үшін құрғақ цемент араласпасының құрамы Портландцемент Кварц құмы Гидратты әк
Қалаулық (кладочный) құрылыс ерітіндісі үшін құрғақ цемент араласпасының құрамы:портландцемент, кварц құмы немесе карбонатты толтырғыш, гидратты әк, еритін полимер
Қандай байланыстырғыштар органикалыққа жатады? битумды және дегтевті
Қандай бетонда және неге ол бетонда арматуралық болаттың коррозиялану қаупі бар?... сілтілік ортасы кәдімгі бетондарға (рН<11,8) қарағанда төмен ұялы және силикатты бетондарда
Қандай бетондар жоғары шөгуімен сипатталады?... жоғары кеуекті... құрамында цементі көп... су цемент қатынасы жоғары
Қандай бетондарға иілу кезіндегі созылуға беріктігі бойынша марка қойылады?... жол құрылысында қолданылатын... аэродром құрылысында қолданылатын
Қандай бұйым санитарлық-техникалық керамикаға жатады?... фаянсты қолжуғыш... жартылайфарфорлы унитаз... фаянсты жуғыш
Қандай жағдайда араласпаны дайындаудың иілгішті әлісі қолданылады... саз борпылдақ, ылғал, жақсы суланатын
Қандай жағдайлар ауыр бетон қатуына аса жағымды? Темпер 20С0+2С0 және қоршаған ортаның салыстырмалы ылғалдылығы 90-100%
Қандай керамикалық бұйымдарды өндіруде қалыптаудың жартылай құрғақ әдісі қолданылмайды:... санитарлық керамика... дренажды құбырлар... күрделі пішіндегі бұйымдар
Қандай керамикалық бұйымдарды өндіруде қалыптаудың жартылай құрғақ әдісі қолданылуы мүмкін?... керамикалық кірпіш... керамикалық қасбеттік плиткалар... едендерге арналған плиткалар
Қандай керамикалық бұйымдардың міндетті түрде аязға төзімділігін анықтайды?... құрылыстық кірпіш... жол кірпіш... қасбеттік плиткалар
Қандай керамикалық материалдар үшін аязға төзімділікті анықтау міндетті?... жабындық материалдар ... жол материалдар
Қандай кеуектілік сипат бетонның аязға төзімділігін төмендетеді?... ашық және өзара қатысатын
Қандай қосылмалардың есебінен бетонда ісіну мен сынықтар (выкол) байқалады?... оның құрамында батпақ кесектері болғанда... оның құрамында саз кесектері болғанда
Қандай құрылыс материалдарын өндіргенде таулы әк тастың түрі қолданылады? Портландцемент, ауа әгі, селикатты кірпіш
Қандай материалдардың жылу өткізгіштігі жоғары... кристалды құрылымдағы;
Қандай материалды қабатты кешенді негізін БПБ мұнайлы битуммен қанықтыру жолымен дайындайды?... монобитэп
Қандай минералдың соққыға беріктігі жоғары... темірлі-магнезиалды
Қандай орташа тығыздықтағы керамикалық бұйым тиімді құрылыс керамикасына жатады,кг/м3... 1450
Қандай саздың ауада отырғыштығы көбірек? Пластикалылығы жоғары, су қажеттілігі 28% көп
Қандай саздың ауалық шөгуі жоғары... жоғары иілгішті саз
Қандай слюда мөлдір... мусковит;
Қандай тау жынысы берік?... тереңдік... ақпалы
Қандай тау жынысының жылу өткізгіштігі басымдау?... тереңдік... ақпалы
Қандай тау жынысының құрылымы кеуекті?... туф;... әктас-ракушечник
Қандай тау жынысының құрылымы қабатты... сазды сланец;
Қандай тығыздықпен бетон аса жеңіл бетон категориясына жатады?... 100 кг/м3 төмен;
Қандай факторлар бетон беріктігін жоғарлатуға әсер етеді? Суцемент қатынасын азайту
Қандай шарттарды сақтау жоғарыберікті бетондарды алуға мүмкіндік береді?... жоғарыберікті цемент және толтырғыштарды пайдаланып... су цемент қатынасының төменгі шегін тағайындау... цементтердің оңтайлы шығынымен
Қандай шарттарды сақтау жоғарыберікті бетондарды алуға мүмкіндік береді?... бетонның тығыз құрылымын алуға ықпал жасайтын суперпластификаторлар мен кешенді қоспаларды пайдалану... бетон араласпасын аса мұқияттылықпен араластыру және тығыздау... бетонның қатаюына қолайлы жағдайды жасау
Қара бояу компоненті Сырлы күйе Екі тотықты марганец Ұнтақталған графит
Қарамай алатын шикізат Тас көмір Ағаш Торф
Қарамай алатын шикізат?Шымтезек Ағаш, Тас көмір
Қарамай түрлері Тас көмірлік Құрама Айдалған
Қарапайым қыш кірпішінің маркалары:М75…300
Қасбетті қаптауда қолданатын тау жыныстылар Гранит Лабрадорит Габбро
Қасбетті қаптауда қолданатын тау жыныстылар:Гранит, Лабрадорит, Габбро
Қатайғанда ширамайтын минералды байланыстырғыш:құрылыс гипсі
Қатайматын мастика дайындауға қолданылады Полиизобутилен Нейтралды май Бор
Қатайматын мастика дайындауға қолданылады:полиизобутилен, нейтралды май және бор
Қатардағы стандартты керамикалық кірпіштің маркасы:75-300
Қатардағы стандартты кірпіштің өлшемі, мм:250*120*65
Қатаю жылдамдығына байланысты цементердің реттік орналасуы:... алюминатты, алитті, пуццоланды, белитті және шлактыпортландцемент
Қатаюды жылдамдататын қоспаларды бетон араласпасына ендіру қандай әсер береді... бастапқы уақытта бетон беріктігін жинауын айтарлықтай жылдамдатады... жекеленген жағдайда бетонды жылумен өңдеуден бас тартуға мүмкіндік береді... бұйымды жылумен өңдеу кезіндегі энергия шығынын азайтуға мүмкіндік береді
Қатты композициялар сипатталады... полиқұрылымдылықпен
Қатты құрылыс материалдарының макроқұрылым түрі Конгломератты Ұялы Талшықты
Қатты құрылыс материалдарының макроқұрылым түрі:Конгломератты, Ұялы, Талшықты
Қатты құрылыс материалдарының макроқұрылымдары ұялы, талшықты, қабатты және т.б. Қандай құрылыс материалдарға ұялы құрылымы тән? Газобетон, пенобетон, поропласт
Қатты құрылыс материалдарының макроқұрылымдары ұялы, талшықты, қабатты және т.б. Қандай құрылыс материалдарға талшықты құрылымы тән? Минерплды мақта, ағаш, пластикалық шыны
Қатты құрылыс материалдарының макроқұрылымдары ұялы, талшықты, қабатты және т.б. Қандай құрылыс материалдарға қабатты құрылымы тән? Текстолит, СВАМ
Қатты құрылыс материалдарының макроқұрылымдары ұялы, талшықты, қабатты және т.б. Қандай құрылыс материалдарға босаңқы түйіршікті құрылымы тән? Құм, қиыршық тас, малты тас, керамзит
Қауіпсіз шыныларға жатады:арматураланған, ламинатталған көпқабатты
Қиратпай сынау тәсілінің қирататын тәсілге қарағанда артықшылығы:... сынауды жүргізу үшін салыстырмалы еңбек сыйымдығының аздығы
Қиын балқитын битум жағылған себіндідегі жұмсақ битуммен қаныққан материал қалай аталады?... рубероид
Қиын балқитын шикізаттың отқа төзімділік көрсеткіші, t0C... 1350-15800С
Қиыршық тас (гравий) пен шағыл (щебень) тастың айырмашылығы:түйірлерінің пішіні мен бет құрылысында
Қиыршық тастың беріктік бойынша маркасы қай көрсеткішпен анықталады. Қиыршық тастың цилиндр ішіндегі үгітілуі көрсеткіші бойынша
Қиыршық тастың қандай пішіні сапалы толықтырғыш үшін тиімдірек. Кубқа жақын пішін
Қож сілтілі бетонның қатаю әрекеттілігін арттырады:Сазды компонент, Ұнтақталған қож
Қожды сілтілі бетонды қатаю әрекеттелігін арттыру Ұнтақталған қож Күл Қожды күл
Қожды сілтілі бетонды қатаю әрекеттілігін арттырады: сазды компонент, майда дәнді құм, ұнтақталған қож;
Қожды сілтілі бетонның қатаю әрекеттілігін арттырады: Сазды компонент, майда дәнді құм, ұнтақталған қож Қолдану орнына қарай құрылыс ерітіндісінің бөлінуі: Қалаулық
Қолданатын битум температурасына байланысты түрі Ыстық Жылы Суық
Қолдану аясына байланысты саздың түрі:... керамзитті... гончарлық... құбырлық
Қолдану аясына байланысты саздың түрі:... фарфорлы... кірпішті... фаянсты
Қолдану орнына қарай құрылыс ерітіндінің бөлінуі Қалаулық Сылақтық Монтаждық
Қолдану орнына қарай құрылыс ерітіндісінің бөлінуі:Сылақтық, Қалаулық, Монтаждық
Қолдану саласы бойынша құрылыстық керамика класка бөлінеді:... қабырғалық... беттік... сантехникалық
Қолдану саласына сәйкес керамикалық материалдар түрлері Қабырға тұрғызуға Үстінгі қабат жабуға Қабырғаның сыртқы бетін қаптауға
Қолдану саласына сәйкес керамикалық материалдар түрлері:Қабырға тұрғызуға, Үстінгі қабат жабуға, Қабырғаның сыртқы бетін қаптауға
Қолдануы бойынша ерітінділердің түрлері Қалаулық (кладочный) Әрлейтін Арнайы
Қолдануы бойынша ерітінділердің түрлері:қалаулық (кладочный), әрлейтін, арнайы
Қолдануына байланысты акустикалық материалдар бөлінеді: дыбыс оқшаулағыш, дыбыс жұтқыш
Қоршаған ортаның қандай температурасында бетонның қатаюы тоқтайды?... 00С төмен;
Қорытпаға жататын металл:болат
Қоспасыз портландцементтің су тұтынушылығы:28 %-тен жоғары
Құбыр, арматура, бұрыштық, швеллер сияқты пішінделген болат бұйымдарды алуға болады:ыстықтай жаншып
Құйма бетонды дайындау кезінде бетон араласпасының қабаттануын алдын алу үшін және оның су ұстағыш қабілетін жоғарылату үшін:... жеткілікті су ұстау қабілетіне ие цементтерді пайдаланады... суперпластификаторларды, ауа жинақтағыштар мен су ұстағыш қоспаларды пайдаланады
Құйма тас бұйымдары алынады:базальттан, әктастан
Құйма тастан дайындалған бұйымның қолданылуы... едендерді құрастыруда... жол құрылысында... химиялық қондырғыларды қаптауда
Құймалы тас негізінде материалдар үшін шикізаттар:... диабаз... базальт
Құймалы бетонды дайындау кезінде бетон араласпасының қабаттануын алдын алу үшін және оның су ұстау қабілетін жоғарылату үшін:... су цемент қатынасының мәнін шектейді... бетон араласпасындағы құм мөлшерін көбейтеді... ірі толтырғыш түйірінің жылжымалық коэффициентін жоғарылатады
Құймалы өздігінен тығыздалатын бетон араласпасын құбыр бойынша сапалы жіберу үшін қажет:... оның құрамына су ұстағыш қабілетіне ие микротолықтырғыштарды енгізу жолымен
Құм құрамындағы (жалпы құрылыстық жұмыстар үшін) сазды, батпақты және шаң тәрізді қосылмалардың мөлшері аспауы тиіс, %:... 3;
Құм түйірінің ірілігі қалай анықталады?... стандартты електер жинағынан елеу арқылы;
Құрамындағы магний оксидіне байланысты әк Кальцийілі Магнезиялы Доломитті
Құрғақ араласпаға су ұстағыш қабілетін жоғарылату үшін қосады:модификацияланған метилцеллюлозаны
Құрғақ құрылыстық араласпа бұл:... рационалды құрамдағы майдадәнді мұқият араластырылған құрғақ компоненттердің композициясы... байланыстырғыш зат, майда дисперсті минералды компоненттер, химиялық және полимерлік қоспадағы араласпа
Құрғақ құрылыстық араласпа сапасын жоғарылату үшін ендіреді:... полимерлі ұнтақ тәрізді дисперсияны... су ұстағыш компоненттер... басылып қалудың алдын алатын заттарды
Құрылымына байланысты еденге арналған полимерлі орама материалдар мен плиткалы бұйымдарды құрылымы бойынша жіктейді... бірқабатты және көпқабатты... маталы, пленкалы, картонды негізде
Құрылыс алаңында жаңа жайғастырылған бетонның тез кеуіп кетуі кезінде... айтарлықтай шөгу деформациясы туындайды, микросызаттар пайда болады... бетонның құрылымы нашарлайды, соңғы беріктігі төмендейді... эксплуатациялық қасиеттері және ұзақ мерзімділігі төмендейді
Құрылыс алаңында қалыпты температурада қатаятын монолитті конструкцияларды тұрғызуда бетон беріктігінің өсу темпін қандай факторлар тездетуі мүмкін?... минералдық құрамы және цементтің ұнтақтық майдалылығы... су цемент қатынасы, химиялық қоспаның түрі және мөлшерленуі... су цемент қатынасының мәні жоғары бетондарды қолданып
Құрылыс алаңында қалыпты температурада қатаятын монолитті конструкцияларды тұрғызуда бетон беріктігінің өсу темпін қандай факторлар тездетуі мүмкін?... минералдық құрамы және цементтің ұнтақтық майдалылығы... су цемент қатынасы, химиялық қоспаның түрі және мөлшерленуі... су цемент қатынасының мәні жоғары бетондарды қолданып
Құрылыс гипсін алады:... екісулы табиғи гипстен;
Құрылыс гипсін алу гипс реакциясы:СаSО2х 2Н2О СаSО4х 0,5Н2О+1,5 Н2О
Құрылыс гипсінің беріктігін арттыратын процесс:қатаю және құрғау
Құрылыс гипсінің қатуы кезінде жүретін үрдіс:...А)CaSO40,5Н2О+1,5Н2О=CaSO42Н2О;
Құрылыс ерітінді құрамы Байланыстырғыш зат Құм Су
Құрылыс ерітінділер топтастырылуы Тығыздығына Байланыстырғыш затына Қолданылатын орнына
Құрылыс ерітінділерін пластификациялайтын химиялық қоспалар Ауа ендіргіш нейтралданған шайыр Сульфит ашытқы Әк
Құрылыс ерітіндінің қатаюын болдырмайтын қоспалар Натрий Кальций Магний хлориттері
Құрылыс ерітіндісі дегеніміз не? Рационалды таңдалып алынған байланыстырғыш зат,ұсақ толтырғыштар(құм) және судың қоспасының қатаюы нәтижесінде алынатын жасанды тас материалдары
Құрылыс ерітіндісін көбінесе қайда қолданады:... іргетас, қабырға, бағана, күмбезді қалауға... қабырға беттері мен жабындарды сылауда
Құрылыс ерітіндісіндегі байланыстырғыш материалдар шығынын қалай үнемдеуге болады?... майдадисперсті минералды компоненттерді енгізіп... ірі өзен құмын пайдаланып
Құрылыс ерітіндісінің негізбен (мысалы, қалау кірпішімен) ұстасуы неге тәуелді?... ерітіндінің беріктігіне, оның адгезиялық қасиетіне... ерітіндінің иілгіштігіне, қатты фазаның түйіршіктік құрамына... ерітіндінің су ұстау қабілетіне, негіздің су сіңіргіштігіне
Құрылыс ерітіндісінің су ұстау қабілетін жоғарылату жүзеге асады:... майдадисперсті минералды компоненттерді ендіріп - әк, саз, күл, шлак... арнайы органикалық қоспаларды ендіріп – метилцеллюлоза және т.б..
Құрылыс ертінділерін пластификациялайтын химиялық қоспалар: сульфит ашытқы
Құрылыс жұмыстарында сылаққа арналған құрғақ құрылыс араласпасының жоғары тиімділігі мен қолдану басымдылығы немен түсіндіріледі?... еңбек өнімділігінің жоғарылығымен... құрылыс жұмысының жоғары сапасын қамтамасыз ететін құрамның гомогенділігімен және тұрақтылығымен... өңірлік зауыттарда өндіру және құрылыстық-техникалық қасиеттерін өзгерусіз ұзақ уақыт сақтау мүмкінкіндігімен
Құрылыс керамика технологиясында мундштук – бұл... бұйымға берілген пішін мен өлшем беретін таспалы престің бөлігі
Құрылыс материал құрылымын анықтайтын дәрежелері Макроқұрылым Микроқұрылым Заттың ішкі құрылымы
Құрылыс материал құрылымын анықтайтын дәрежелері:Макроқұрылым, Микроқұрылым, Заттың ішкі құрылымы
Құрылыс материал тығыздығының түрлері Шынайы Орташа Сусымалы
Құрылыс материал тығыздығының түрлері:Шынайы, Орташа, Сусымалы
Құрылыс материалдар құрамы Химиялық Минералды Фазалық
Құрылыс материалдар құрамы: химиялық, минералды,
Құрылыс материалдар құрамы:Химиялық, Минералды, Фазалық
Құрылыс материалдар отқа төзімділігі бойынша түрлері Жанбайтын Қиын жанатын Жанатын
Құрылыс материалдар отқа төзімділігі бойынша түрлері:Жанбайтын, Қиын жанатын, Жанатын
Құрылыс материалдардың гидрофизикалық қасиеттері Су сіңірімділігі Су өткізгіштігі Суға төзімділігі
Құрылыс материалдардың гидрофизикалық қасиеттері:Су сіңірімділігі, Су өткізгіштігі, Суға төзімділігі
Құрылыс материалдардың отқа төзімділігі бойынша түрлері:Жанбайтын, Қиын жанатын, Жанатын
Құрылыс материалдардың су сіңіргіштігі кеуекке байланысымен өзгеруі Көлеміне Түріне Өлшемдеріне
Құрылыс материалдардың су сіңіргіштігі кеуекке байланысымен өзгеруі:Көлеміне, Түріне, Өлшемдеріне
Құрылыс материалдары мен бұйымдардың өндірісіндегі автоклавты қатаю туралы түсінік: су буының 0.8-1.2 және 1.6 Мпа қысымында температура және 200.3 градус цельсийға сәйкес су буына қаныққан ортаға қатуы
Құрылыс материалдарын өндіру кезіндегі химиялық реакцияның жылдамдығына әсер ететін фактор:... температура... қысым... концентрация
Құрылыс материалдарын өндіру кезіндегі химиялық реакцияның жылдамдығына әсер ететін фактор:... температура... қысым... катализатор
Құрылыс материалдарын өндіру кезіндегі химиялық реакцияның жылдамдығына әсер ететін фактор:... температура... катализатор... концентрация
Құрылыс материалдарын өндіру кезіндегі химиялық реакцияның жылдамдығына әсер ететін фактор:... катализатор... қысым... концентрация
Құрылыс материалдарының механикалық қасиеттері: беріктік, серпімділік, қаттылық,
Құрылыс материалдарының механикалық қасиеттеріне Беріктігі Қаттылығы Тозуы
Құрылыс материалдарының механикалық қасиеттеріне жатады:беріктік
Құрылыс материалдарының механикалық қасиеттеріне:Беріктігі, Қаттылығы, Тозуы
Құрылыс материалдарының физикалық қасиеттері: Ылғалдылығы, кеуектілігі, тығыздығы;Аязға төзімділігі
Құрылыс материалдарының физикалық қасиеттеріне Тығыздығы Кеуектілігі Аязға төзімділігі
Құрылыс материалдарының физикалық қасиеттеріне Ылғалдылығы Су сіңіргіштігі Жылу өткізгіштігі
Құрылыс материалдарының физикалық қасиеттеріне жатады:кеуектілік, жылуөткізгіштік
Құрылыс материалдарының физикалық қасиеттеріне:Тығыздығы, Кеуектілігі, Аязға төзімділігі
Құрылыс материалдарының физикалық қасиеттеріне:Ылғалдылығы, Су сіңіргіштігі, Жылу өткізгіштігі
Құрылыс материалдарының химиялық қасиеттеріне жатады:сілтіге төзімділік, ерігіштік
Құрылыс материалының орташа тығыздығының өлшем бірілігі:... г/см 3;... кг/м 3;
Құрылыс шынысын алу үшін қажетті шикізат: кварцты құм, әк, доломит, дала шпат, поташ, бура, глинозем, калцильенген сода
Құрылыс шынысынан жасалатын бұйымдар:блоктар, пакеттер, профилиттер, құбырлар
Құрылыс шынысының өндірісі келесі негізгі әрекеттерден тұрады:шикізаттық материалдарды өңдеу; шихта дайындау; шыныны қайнату; бұйымдарды қалыптау және жасыту
Құрылыста қолданатын мұнайды айдаудан алынатын материал:битум
Құрылыста қолданылатын ағаш түрленрінің тығыздығы Өте жеңіл Жеңіл Орташа
Құрылыста негізінен қолданылатын ағаш тұқымдары:қылқанды
Құрылыста пайдаланылатын құбыр түрі Ыстықтай тартылған Электр доғамен пісірілген Электр доғамен пісірілген тік төрт бұрышты
Құрылыста пайдаланылатын құбыр түрі:Ыстықтай тартылған, Электр доғамен пісірілген, Электр доғамен пісірілген тік төрт бұрышты
Құрылыста фанердің келесі түрлерін қолданады:... желімделген, бакелизирленген,сәндік... отқа төзімді,конструктивті,әрлегіш
Құрылыстық болат бұйымдарының көптеген түрлерін дайындау үшін көбінесе қолданылатын болат:азкөміртектілі және легирленген конструкциялық
Құрылыстық ерітіндінің аязға төзімділігі тәуелді:... бетондардың аязға төзімділігі сияқты барлық факторларға... ерітінді құрамында аязға төзімділікті бірден арттыратын беттік-белсенді химиялық қоспалардың болуына
Құрылыстық ерітіндінің жайғасымдылығы неге тәуелді:... жаңадан дайындалған ерітіндінің жылжымалық дәрежесіне... оның су ұстау қабілетіне
Құрылыстық керамика өндірісінде бұйымды қалыптаудың қандай әдісін қолданады?... иілгішті қалыптау... жартылайқұрғақ пресстеу... шликерлік құю
Құрылыстық керамика өндірісінде күйдіру температурасын төмендету үшін балқытқыш ретінде қолданады:... жеңіл балқитын шыны... дала шпаты
Құрылыстық керамика өндірісінде қандай қоспа балқытқыш ретінде қолданылады?... құрамында темірі бар қазба... шыны үгінділері... нефелинді концентрат
Құрылыстық керамика өндірісінде қандай қоспалар балқытқыш деп аталады?... күйдіру температурасын төмендететін қоспа... сұйық фазаның пайда болуына ықпал жасайтын қоспа
Құрылыстық керамика өндірісінде қандай пеш қолданады?... туннельді... камералы
Құрылыстық керамика өндірісіндегі табиғи кремнеземді шикізат:... кварцит... тарамды кварц (жильный)... кварцты құм
Құрылыстық керамика өндірісіндегі табиғи кремнеземді шикізат:... трепел... диатомит... маршаллит
Құрылыстық өндірісте қолданатын араласпа Қатты Жылжымалы Құйылма бетон
Құрылыстық өндірісте қолданатын араласпа:Аса қатаң, Жылжымалы
Қызыл пигмент түрі Қорғасын суригі Лизмия Темірлі сурик
Қызыл түсті пигментті көрсетіңіз: табиғи мумия, жасанды мумия, қорғасынды сурик
Қылқан жапырақты ағаш түрлері Қарағай Самырсын Шырша
Қылқан жапырақты ағаш: шырша, самырсын, балқарағай, қарағай
Қыс мезгілінде жүргізілетін тасты қалау мен конструкцияларды монтаждау үшін (панель, ірі блоктар және кідімгі қалауд құрылыс ерітінділеріне ендіреді:... аяздануға қарсы химиялық қоспалар... поташ, натрий нитриті және кальций нитриті мен мочевинадан тұратын кешенді қоспалар
Қысу кезіндегі беріктікті анықтау үшін ГОСТ сәйкес эталонды куб үлгісінің өлшемі:...А)15х15х15(см);
Қыш бетін глазурлеудің мақсаты:су өткізбегіштігін, әсемдігін арттыру
Қыш бұйымдары өндірісіндегі бұйымдарды кептірудің мақсаты:деформациялар мен сызаттарды болғызбау
Қыш бұйымдарының технологиясы келесі әрекеттерден тұрады:шикізаттық материалдарды табу, қоспа дайындау, бұйымдарды қалыптау,оларды кептіру және күйдіру
Қыш кірпішін қалыптау әдістері:иілімді қалыптау, жартылай құрғақтай престеу
Қыш кірпішінің аязға төзімділігі бойынша маркалары:F15…F50
Қышқылға төзімді бетон дайындау үшін пайдаланады:... еріген шыны... кварцты құм... базальт
Қышқылға төзімді керамикалық бұйымдар шикізаты Каолин Кварц Дала шпаты
Қышқылға төзімді керамикалық бұйымдар шикізаты:Каолин, Кварц, Дала шпаты
Лак – ол:ұшпа еріткіштегі шайыр қоспасы
Лак бояғыш материалдардың негізгі компоненттерін көрсетіңіз: пигменттер, байланысқыш заттар, толтырғыш
Лак пен эмальдың кемшіліктері: уыттылық, отқа қауіптілік
Лак-бояу бетінің негізін және қабыршағын жасау үшін қолданылады: байланыстырғыштар
Лакты бояуда олиф-бұл:... байланыстырғыш;
Лакты бояулы материалға жатпайды?... коллер
Лас толтырғыштардың бетон қасиетіне тигізетін теріс әсерін цемент шығынын жоғарылату арқылы реттеуге рұқсат етіледі ме?... жоқ;
Легирленген болаттарды алу мақсаты:болаттын сапасын арттырып оған арнайы қасиеттер беру
Легирленген болаттарды алу үшін қолданылатын заттар:никель, хром, вольфрам, мыс және т.б.
Легирлеу үшін пайдаланатын негізгі химиялық элементтер Көміртегі Алюминий Мыс
Легирлеу үшін пайдаланатын негізгі химиялық элементтер:Көміртегі, Алюминий, Мыс
Линкрустің жағымды қасиеттерію... суға- және шіруге төзімді, күн сәулесіне түсін өзгертпейді
Линолеумді қандай әдіспен алады?... білікті-каландрлеу... жақпа
Линолиум өндіру әдістері Поливинилхлоридті Резеңкелі Колоксилинді
Магмалық жыныстарды (алғашқы) қалай жіктейді?... массивті, сынғыш
Магмалық тау жыныстары деп айтады:жер қыртысының әртүрлі тереңдігінде магманың қатып қалуынан пайда болған
Магмалық тау жыныстарын құрайтын минералдар:Дала шпаттары , Кальцит, Слюда
Магмалық тау жыныстарының (алғашқы) пайда болуы:... магманың суып қатуының нәтижесінде
Магмалық тау жыныстылардың бөлінуі Тереңдікті массив Тасып шыққан Вулканнан атылып шыққан
Магмалық тау жыныстылардың бөлінуі:Тереңдікті массив, Тасып шыққан, Вулканнан атылып шыққан
Магмалық тау жыныстыларын құрайтын минералдар:слюда, дала шпаты, сиенит
Магнезиалды байланыстырғыш заттарға каустикалық магнезит пен каустикалық доломит жатады. Оларды немен араластырады? Хлорлы магний мен күкірт қышқыл тұздарының сулы ерітіндісімен
Магнезияды байланыстырғыштағы бетондар сипатталады:... портландцементтегі бетондармен салыстырғанда қатаю кезінде жылуылғалды өңдеу кезеңінің жоқтығымен... жоғары отқа төзімділігімен және төмен жылу өткізгіштігімен... жақсы қажалуға төзімділігімен, қысу және майысу кезіндегі беріктігімен
Магнезиялық байланыстырғыш заттарды қолданатын орны Еден қаптау Сылақ жұмыстарында Жылуды аз өткізетін бұйымдар жасауда
Магнезиялық бетондар қандай кемшіліктерге ие?... су ұзақ әсер еткенде беріктігі төмендейді... кейбір қышқылдар мен тұз әсеріне төзімсіз... болат және алюминийдің коррозиялануын туындатады
Майда дисперсті минералды заттарды қосқанда ерітіндінің су ұсту қабылеті жоғарылайды:: известь, саз
Майда құмды пайдалану ... алып келеді:... цемент шығынының жоғарылауына... бетон беріктігінің төмендеуіне... бетон араласпасының жылжымалылығының төмендеуіне
Майда толтырғыш ретінде ауыр құрылыс ерітіндісін дайындауға қолданады Кварц құм Табиғи құм Дала шпаты
Майда толықтырғыш: құм,
Майлы бояғыштарды байланыстырушыларды көрсетіңіз: натуралды олифа
Майолика деп аталатын материалдар:артынша глазурленетін қызарып күйдірілетін саздар
Массаны дайындаудың жартылай құрғақ әдісі қандай жағдайда пайдаланады?... саздың құрылымы тығыз, ылғалдылығы төмен болғанда
Массаны дайындаудың шликерлік әдісі қандай жағдайда пайдаланады?... масса көпкомпонентті, біртекті емес және қиын пісетін саз болғанда
Массасы 6075 г, 15х15х15 см қалыптағы материал үлгісінің орташа тығыздығын ρ0(кг/м3) анықтау қажет:1800
Массивті үймереттерді бетондау кезіндегі жайғастырылатын әр қабаттың қалыңдығы артық болмау керек:... 45 см
Материал бетін бояудың негізгі операциялары Грунттау Сылақ жағу Бояу жағу
Материал бетін бояудың негізгі операциялары: грунттау, сылақ жағу, бояу жағу
Материал түріне байланысты орама материалдар бөлінеді:... поливинилхлоридті қабықты, линкруст
Материалдар жылу өткізгіш: ауыр;
Материалдар жылу өткізгіштігі бойынша кластары Төмен Орташа Жоғары
Материалдардың арнлуына қарай екі топқа бөледі. Констукцияда қолданылатын, арнаулы құрылыс материалдарды көрсетіңіз: акустикалық, қаптау, отқа төзімді, жылу оқшаулағыш
Материалдардың ғимаратта қолдану жағдайына қарағанда, оларды екі топқа бөледі. Көтергіш констукцияда қолданылатын, құрылымдық материалдарды көрсетіңіз: Жасанды тас материялдары, бетондар, металдар, полимерлер
Материалдардың жылу оқшаулағыш қасиеттерін қамтамасыз ететін кеуектер түрі:жабық
Материалдардың жылу өткізгіштігі әсер ететін факторлар Құрылымы Ылғалдылығы Кеуектілігі
Материалдардың жылу өткізгіштігі әсер ететін факторлар:Құрылымы, Ылғалдылығы, Кеуектілігі
Материалдардың жылу өткізгіштігіне әсер ететін факторлар:Ылғалдылығы, Кеуектілігі, Құрылымы
Материалдардың кеуекті құрылымын жасау әдістері Газдандыру Көбіктендіру Жанғыш органикалық қоспа қолдану
Материалдардың кеуекті құрылымын жасау әдістері:газдандыру, көбіктендіру, жанғыш органикалық қоспа қолдану
Материалдардың макроқұрылымы бола алады:талшықты, ұялы
Материалдардың микроқұрылымы бола алады:кристалдық және аморфтық
Материалдардың суға төзімділігін сипаттайды:жұмсару коэффициенті
Материалдың аязға төзімділігін анықтаңыз: материялдың суға қаныққан қалпында көп ретті қайталанатын еру және қату жағдайында айтарлықтай бұзылмауы және беріктігін жоғалтпау қасиеті
Материалдың аязға төзімділігін анықтауға болады:сумен қаныққан күйінде кезекпен мұздатып, еріту циклына беріктігі мен салмағын жоғалтпай шыдауы бойынша
Материалдың беріктігі анықталады: Материялдың сыртқы күштер әсерінен туындайтын ішкі кернеу мен деформацияға, бұзылмай қарсы тұруы
Материалдың беріктігі қандай көрсеткішпен бағаланады?... беріктік шегімен;
Материалдың жұмсару коэфициентін Кр және суға төзімділігін анықтау қажет, егер оның ең үлкен беріктігі құрғақ жағдайда 30 МПа, ал сумен қаныққан жағдайда 25,5 МПа: Кр=0.85 суға төзімді
Материалдың жылуөткізгіштігінің анықтамасы: λ =1,16 - 0,16. Материялдың өз қалыңдығы арқылы бір беттен басқа бетке жылу өткізу өасиеті
Материалдың кеуектілігін анықтау: материял көлемінің кеуектермен толтыру дәрежесі К = (1 – ρо/ ρ) 100%
Материалдың кеуектілік көрсеткішінің өлшемі қандай?... %;
Материалдың нағыз тығыздығы қандай өлшем бірлікпен өлшенеді?... г/см3;
Материалдың нақты тығыздығын ρ (г/см3) анықтау: Абсолютті ты,ыз материялдың көлем бірлігінің массасы
Материалдың орташа тығыздығын ρ0 (г/см3, кг/м3) анықтау: Қалыпты жағдайдағы материялдың көлем бірлігінің массасы ρо = m / Vт
Материалдың су өткізгіштігі былай анықталады: Материялдың қысымда су өткізу қасиеті
Материалдың су сіңіргіштігін анықтау: Материялдың сумен тікелей байланыс кезіндегі оны сіңіріп, сақтау қасиеті
Материалдың сусымалы тығыздығын ρн (г/см3, кг/м3) анықтау: Босанған түйіршікті және талшықтыматериялдың көлем бірлігінің массасы ρүй = m1 – m2/ V
Материалдың технологиялық қасиеттері бұл:... бөлшектенуі, аралануы, жылтыратылуы, щегеленуі
Материалдың тығыздық коэфициентін Кпл анықтау: материял көлемін қатты заттармен толтыру дәрежесі
Материалдың үйме тығыздығының өлшем бірілігі:... г/см3;... кг/м3;
Мемлекеттік стандарт бөлінуі Ғылыми ізденістер негізінде тексеріп көрсету Тәртіпке қарай сынау Мамандардың сараптама қорытындысы
Мемлекеттік стандарт бөлінуі:Ғылыми ізденістер негізінде тексеріп көрсету, Тәртіпке қарай сынау, Мамандардың сараптама қорытындысы
Мемлекеттік стандарттың тараулары: сынау әдістері, өндірістің техникалық шарттары;
МЕСТ379-79 сәйкес силикатты кірпіш маркаларына сығылуға беріктік шектерінің келесі мәндері сәйкес келеді: 30,25,15,12.5, 10, 7.5 Мпа
Металл сайдинг - :беті полимерленген болаттан жасалған панелдер
Металл бетін бояудың негізгі операциялары: сылақ жағу;
Металл статикалық әдіспен анықталатын қасиет: каттылық, созу, иілу (изгиб), (кручение )
Металлдар мен қорытпалар қатты күйінде - олар:кристалдық денелер
Метаморфты (түрі өзгерген) жыныстар қалай пайда болған?... алғашқы және екіншілік жыныстардың келесі өзгеруінің нәтижесінде
Метаморфты жыныстарды қалай жіктейді?... өзгерген атқылаған жыныстар, өзгерген шөгінді жыныстар
Метаморфты табиғи тастар қысуға төзімділік қысуға төзімділік маркалары, кгС/м2 М4; М7; М10 М15; М25; М35 М600; М800; М1000
Метаморфты табиғи тастар қысуға төзімділік қысуға төзімділік маркалары, кгС/м2:М4; М7; М10.....М15; М25; М35.....М600; М800; М1000
Метаморфты табиғи тастардың жұмсару коэффиценті 0,6 0,75 1,0
Метаморфты табиғи тастардың жұмсару коэффиценті:0,6.....0,75.....1,0
Метаморфты тау жыныстылар түрлері Гнейс Мәрмәр Кварц
Метаморфты тау жыныстылар түрлері:Гнейс, Мәрмәр, Кварц
Метаморфтық тау жыныстары деп айтады:жоғары температуралар мен қысымдар нәтижесінде пайда болған
Механикалық әрекеттен бұзылған бетон араласпасының өзінің құрылымын қайта қалпына келтіру қабілеті:...А)тиксотропия;
Мәрмәр сияқты метаморфты жыныстарды қандай мақсатта қолданады?... ішкі қабырғаларды қаптау үшін
Мәрмәр сияқты метаморфты жыныстарды қандай мақсатта пайдаланады?... қабырғалардың ішін қаптау үшін... ішкі ұстындар өндірісі үшін
Мәрмәр тақталарыдың стандарт өлшемдері, см 30,5х30,5х1 30х30х1,5 30х60х1,5
Мәрмәр тақталарыдың стандарт өлшемдері, см :30,5х30,5х1....30х30х1,5....30х60х1,5
Микроқұрылым әсер етеді:жылуөткізгіштікке, ұлғаюға, гигроскопиялылыққа
Минерал мақтаның органикалық байланыстырғыштары:полимер
Минералды жылу өткізбейтін бұйымдар түрлері Газобетон Көбікбетон Ірі саңылаулы керамзит бетон плиталары
Минералды мақта артықшылықтары: отқа төзімді шірімейді, аз гигроскопиялы, төмен жылу өтк 0.04 -0.05Вт/м*градус
Минералды мақта өндіруге қажет шикізаттарды көрсет: мергельдер, доломиттер, базальтттар, домна шлактары
Минералды мақта талшығын алады:шөгінді, ақтарылып атылатын тау жыныстары, қож балқымаларын үрлеу немесе центрифугалау арқылы
Минералды мақтаны алатын тау жыныстар Мергель Доламит Базальт
Минералды мақтаны өндірудегі негізгі операциялар Балқыту Үрлеу Центрифуга
Минералды мақтаның тығыздына байланысты түрлері Қатты Қатаң Жұмсақ
Минералдық қоспаларсыз цементтің тығыздығы, кг/м3:3,05-3,15
Минералдық құрам - бұл:табиғи немесе жасанды химиялық қоспалардың (минералдар) жиынтығы
Монолитті және құрамалы темірбетонды конструкциялардағы ақаулар не себептен болуы мүмкін:... сапасы төмен шикізаттық материалдарды пайдаланудан... бетон құрамын сапасыз таңдағанда... жайғастырылған бетонға күтім талапқа сай жасалмағаннан
Монолитті және құрамалы темірбетонды конструкциялардағы ақаулар не себептен болуы мүмкін:... бетон араласпасын жайғастырудағы технологиялық үрдістерді дұрыс жүргізбегендіктен... бетон араласпасын жеткілікті тығыздамағандықтан... жайғастырылған бетонға тиісті күтімнің болмағандығынан
Монолитті конструкцияларды бетондау кезінде бақылау үлгілерін қалыптауға арналған бетон араласпасының үстемесін қай жерде алады?... бетондау орнында
Монолитті құрылыс нысандары үшін құбыр желісі бойынша бетон араласпасының сенімді жылжуын қамтамасыз етудің шарты қандай?... бетон араласпасының құрамындағы құм мөлшері біршама көбейеді... майда құм пайдаланғанда суперпластификтор мен ауа жинақтағыш қоспалар қосу қажет... цемент шығынын көбейту керек және толтырғыштың ірілігін азайту қажет
Мономер бұл:... полимеризациялану, поликонденсациялану және т.б. реакциясы кезінде полимер түзетін төменмолекулярлы қосылыс
Мономер деген не?... бұл әр түрлі реакцияда полимер түзетін төменмолекулярлы қосылыстар
Мономинералды материал тұрады... бір минералдан
Монтажды көбік – ол:ауада қатаятын, қысыммен қаныққан сұйық полимер герметик
Моос қаттылық шкаласына кіретін минералдар Тальк Гипс Кварц
Моос қаттылық шкаласына кіретін минералдар:Тальк, Гипс, Кварц
Морт материалдар... шыны
Морттық- жүктеме әсерінен болатын материал қасиеті:... пластикалық деформациясыз байқалмай қирауы
Мосс қаттылық шкаласына кіретін минералдар: тальк, гипс;кварц
Мұнайлы битум қолданатын орнына байланысты бөлінуі Жолдық Құрылыстық Жабындық
Мұнайлы битум қолданылатын орнына байланысты бөлінуі: жолдық;
Мұнайлы битум негізінде қандай жабын материалдарын алады? рубероид
Мұнайлы битумдардың негізгі мінездемемін көрсет: жұмсарту температурасы, қаттылық және соөылғыштық, тұтану температурасы
Мұнайлы битумды асбесттік қағазға сіңіру жолымен алынатын суоқшаулағыш материал қалай аталады: гидроизол
Нақты өндірісте цементті белсендіруді қандай мақсатта жасайды ?... бетонның қатуын жылдамдату үшін... бұйымды дайындау мерзімін қысқарту үшін
Наноматериалдардың жіктелуі Металл оксидтер Күрделі оксидтер Таза металл ұнтақтары
Наноматериалдардың жіктелуі:Металл оксидтер, Күрделі оксидтер, Таза металл ұнтақтары
Натрий тотығының әсері Балқу процесін жылдамдатады Балқу температурасын төмендетеді Химиялық төзімділігі азаяды
Натрий тотығының әсері: суда ериді, химиялық төзімділігі азаяды, балқу процесі жылдамдатылады;
Натрий тотығының әсері:Балқу процесін жылдамдатады, Балқу температурасын төмендетеді, Химиялық төзімділігі азаяды
Не үшін өндірісшілерге цементтің ұстасуының басталуы мен аяқталуын білулері тиіс?... бетон араласпасының ұстасқанға дейін жайғастыру және тасымалдау мерзімін білу үшін... ұстасу мерзімін реттейтін химиялық қоспаларды қолдану немесе қолданбау шешімін қабылдау үшін
Неге ауыр бетон үшін ұсақ толтырғыштардың белгіленген түйіршікті құрамы болуы қажет? құмның түйіршік арасының бос кеңістігін төмендету және бетондағы цемент шығынын азайту үшін
Неге мәрмәрді ғимараттың сыртын қаптау үшін қолданбаған дұрыс?... атмосфералық әсерлерден ол химиялық өзгерулерге ұшырайды
Негізді тотықтың қышқылды тотықтардың қосынды мөлшеріне қатынасы қалай аталады?гидравликалық модуль
Негізсіз рулонды материалдарды көрсет: изол, бризол
Нейтрон сәулесінен қорғану үшін қолданылатын бетондар:гидраттық
Олифтер түрі... табиғи... жасанды... жартылай табиғи
Олифтің қолданылуы:... есіктерді өңдеу үшін
Оңай балқитын саздардың балқу температурасы:1350С – тан төмен
Орама материалға жатпайды:… гипстікартон
Органикалық байланыстырғыш заттар негізінде жасалған суоқшаулағыш рулонды метериалдарды көрсет: гидроизол, металлоизол, изол, бризол
Органикалық жылу өткізбейтін материал Ағаш талшықты тақта Жылу өткізбейтін пластмасса Қамыстан істелінген тақталар
Органикалық жылу өткізбейтін материалдар толтырғыштар Мақта сабағы Қамыс Зығыр қалдығы
Органикалық жылуоқшаулағыш материалдар өндірісінде қолданылатын шикізат: ағаш, ағаш өңдеуінің қалдығы, бір жылдық өсімдік, аңның жүні
Органикалық жылуоқшаулағыш материалдарын көрсет: ағаш талшықты жылуоқшаулағыш тақталар, фибролитті тақталар, арболиттті тақталар, құрылыс киізі, тығындық бұйымдар
Органикалық шөгінді тау жыныстарына мыналар жатады: диатомит,трепель,онганогенді известняк
Органикалық шынының ерекше: Ультрафиолет сәулелерді өткізеді
Органогенді тау жыныстарының пайда болуы Жануар қалдығы Өсімдік организмі Сүйектер мен тері майлар өзара бірігуінен
Органогенді тау жыныстарының пайда болуы:Жануар қалдығы, Өсімдік организмі, Сүйектер мен тері майлар өзара бірігуінен
Орташа иілгішті саздың су қажеттілігі, %:... 20-28
Отқа төзімді керамикалық бұйымдар шикізаты Отқа төзімді балшық Каолин Магнезит
Отқа төзімді керамикалық бұйымдар шикізаты:Отқа төзімді балшық, Корунд
Отқа төзімді керамикалық бұйымдар шикізаты:Отқа төзімді балшық, Каолин, Магнезит,корунд
Отқа төзімді материал түрлері Динас Шамот Хроммагнезитті материал
Отқа төзімді материал түрлері:Динас, Шамот, Хроммагнезитті материал
Отқа төзімді саздардың балқу температурасы:1580-2000С
Отқа төзімді сазды шикізаттың отқа төзімділік көрсеткіші, t0C.... 15800 С жоғары
Оттан сақтайтын сырлы құралдардың заттары Ерігіш шыны Ұнтақ толтырғыш Сілтіде төзімді бояулар
Отын түрі Газ Мазут Майдаланған көмір
Оюлы шыны алуға болады:ою салатын біліктерден өткізіп
Өлшемдері 15х15х15 см болатын бетон сығу кезіндегі беріктігін анықтаңыз, егер оған түсірілген күш 90000 кгс тең болса. 40МПа
Өндірістік бетон құрамын анықтауда құм мен қиыршық тастың ылғалдылығы қалай ескеріледі?... толтырғыш құрамындағы су мөлшеріне (оның ылғалдылығын қарай олардың салмағын көбейту керек
Өндірістік ғимараттар үшін темірбетон бұйымдарының номеклатурасын көрсет: фирмалар,балкалар,ұстындар,қабырға панелі,ригельдер,іргетастар,кранасты балкалар.
Өңделетін бетке сұйық күйде жұқа қабат түрінде жағылатын құрам, бұл қандай материал?... лактар... бояулар... олифтер
Өңдеулік материалдар конструкцияларға беретіні Рең Өң Коррозиядан қорғағыш
Өртену жағдайында бетон өзінің көтергіш қабілетін жоғалтпай жоғары температура әсеріне қарсы тұру қасиеті:... отқа төзімділік;
Өсімдік майынын жасалатын олифа негізінде дайындалатын бояу түрлері:майлы
Өте ауыр бетон толтырғышы Барит Темір рудасы Темір жаңқалар
П= ( )х 100 % формуласымен анықталады:... кеуектілік
Пайдалану аймағына байланысты Тоғанды бітеулерге Темірбетон конструкцияларына арналған қатардағы бетон Қоршау конструкциялары
Пайдалану аймағына байланысты бетонның жіктелуі: монолитті, гидротехникалық;
Парақты шыныны әдіспен алады:… тігінен тарту... жазықтық тарту... прокаттау
Парақша шыны түрлері Терезелік Мыспен таралған Шыныққан
Парақша шыны түрлері:Терезелік, Мыспен таралған, Шыныққан
Парақша шыныны алу әдістері:тік және көлденең созу, жаншу (прокат), флоат-әдіс
Парақша шыныны алуға болады:кварц құмы, әк тас, доломит, каолин, сақар, содадан тұратын шикізаттық шихтаны балқыту арқылы
Паркет үшін қолданыатын ағаш Емен Үйеңкі Қайың
Паркетке қолданатын ағаш: емен, шырша, үйеңкі, шамшат
Паркеттің түрлері:қарапайым және қалқанша
Пенетрометр –арналған құрал... битумның қаттылығын анықтауға
Пентафталды олиф компоненті Пентафталды шайырды сиккатив Уайт спирт Өсімдік майымен модификациялау
Пигменттердің негізгі қасиеттері: бояу қабілеттілігі ,жамылғыштық, майдалылық,май сыйымдылық,жарыққа және отқа төзімділік
Пигмет анықтамасы: ұсақталған түрлі түсті, минералды және органикалық негізі бар ұнтақ, суда және органикалық ерітіндісінде ерімиді, бірақ олармен бірқалыпты деңгейде араласады
Пиломатериалдар бұйымдарының стандартты ылғалдылығы:12%
Пластикалық заттардың құрамына кіретін негізгі компонеттер: полимерлер, толтырғыштар, қатайтқыштар, реттегіш
Пластифицияланған портландцементті алады:... портландцемент клинкері мен пластифициялаушы қоспаларді бірге ұнтақтау арқылы;
Пластмасса бұйымдарының негізгі кемшілігі:оңғыш, уытты
Пластмасса негізіндегі әрлеу бұйымдарының түрлері Тақта Қабыршақ Сырланған
Пластмасса негізіндегі әрлеу бұйымдарының түрлері:тақта, қабыршақ, ұзын, сырланған
Пластмасса толықтырғыштары Ағаш шпоны Шыныталшықтар Тығын ұнтағы (пробковая мука)
Пластмасса толықтырғыштары:күйе, ағаш шпоны, шыныталшықтар, тығын ұнтағы (пробковая мука)
Пластмассаға тән сипат Тығыздығы шамалы Жылуизоляция жақсы Үйкеліске төзімді
Пластмассадан жасалған бұйымдардың оң қасиеттері: жоғары беріктік, үлкен диапазондағы тығыздық, төмен жылу өткізгіштік, өғдеудегі жеңілдік, химиялық төзімділік
Пластмассадан жасалған бұйымдардың теріс қасиеттері. жылу төзімділіктің төменгі деңгейі(70-100c), ұлкен кеңейу температуралық коэффициентті, жоғары жылжымалылық, жанғыштық, улылық
Пластмассалар органикалық толтырғыштары Қағаз Мақта Ағаш
Пластмассалардағы байланыстырғыштарға жатады:полимерлер
Пластмассалардан бұйымдар жасау тәсілдері Престеу Қысыммен құю Біліктеу
Пластмассалардың құрамындағы органикалық қосылғыштар: қағаз;
Пластмасстан жасалған жылуоқшаулағыш материалдарды көрсет: пенополистирол, пенполивинилхлорид, пенополиуретан, мипора
Плпстмассадан жасалған жылуоқшаулағыш материалдарды көрсет: пенополистирол, поливинилхлорид, пенополиуретан, мипора,сотокласт
Поливинилхлорид қабықшаның (пленк құрылыста қолануы Керілетін төбеде Әсемдік беттерде Жуылатын түсқағаздар
Поливинилхлорид қабықшаның (пленк құрылыста қолдануы:Керілетін төбеде, Әсемдік беттерде, Жуылатын түсқағаздар
Поливинилхлорид қабықшаның (пленка) құрылыста қолануы:керілетін төбеде, әсемдік беттерде, жуылатын түсқағаздар жасағанда негіз ретінде пайдалану
Поливинилхлорид қолданатын орны Линолиум Ұзын жиетеме бұйымдар Құбыр ішін тыстау үшін
Поливинилхлоридті линолеумді өндіру кезінде тұрақтандырғыштар ретінде қолданады... кальций стеараты
Поливинилхлоридті линолеумді өндіру кезінде тұрақтандырғыштар ретінде қолданады... кальций стеараты
Поликонденсациялық пполимерлерді көрсет: фентолформальдегид, карбомид, полиамид, полиэфир
Полимер қоспалары Негізгі (түзу) Кеңістікті (үш өлшемді) Тармақты
Полимер құбыр артықшылығы Жеңіл Иілімді Жұмсақ
Полимербетон байланыстырғышы Полиэфирлі шайыр Элоксидті шайыр Карбамидті
Полимербетон бұл:... байланыстырғышы түрлі полимерлі шайыр, ал толтырғыштары қиыршық тас пен құм болып табылатын бетондар
Полимербетон мен оның түрлерін көбінесе қай жерде қолданады?... өнеркәсіптік мекемелердің агрессиялық жағдайында... үймереттердегі өткізбейтін бетондарда
Полимербетонда полимер байланыстырғыш ретінде пайдаланады Фуранды шайыр Эпоксидті полиэфирлі шайыр Фенолформальгидті шайыр
Полимербетондар алуға қолданылатын полимерлер:фенолоформальдегид
Полимербетонды қандай мақсатта қолданған дұрыс?... химия өндірісінде коррозиялық-тұрақты конструкцияларда... гидротехникалық үймереттердегі су төккіштерде ( водосли ... сантехникалық бұйымдарда
Полимербетонның морт сынғыштығын төмендету үшін қолданылады:асбест, шыныталшық
Полимербитумды байланыстырғышты неде дайындайды?... турбоараластырғышта
Полимердегі толтырғыш қасиет Полимерді үнемдейді Беріктігі мен қаттылығы өседі Өлшем шөгуін азайтады
Полимердің молекулалық массасы ауырлаған сайын қасиетінің өзгеруі Балқу температурасы өседі Иілгіштігі өседі Ерігіштігі төмендейді
Полимеризацияда бастаушының (инициатор) болуы қалай әсер етеді?... полимеризация үрдісін жылдамдатады
Полимеризациялық полимерлерді көрсет: Полиэтилен, полипропилен, полизобутилен,поливинильхлорид, полистирол
Полимерлерге пластификаторды қосқанда:морт сынғыштығы азаяды
Полимерлі бетондардағы толтырғыш:Кварцит, Асбест
Полимерлі әрлеу материалдарын көрсетіңіз: полистрирольді тақта, фенолитті тақта, қағазды төзімді пластик, ағаш талшықты тақтайша, линкруст, жуылатын түсқағаз
Полимерлі композициялық материалдарды қандай белгілері бойынша сипаттайды?... талшықтарын армирлейтін материалы бойынша
Полимерлі конструкциялық материалды көрсетіңіз: шыны пластик, шыны талшықты анизотропты материал, шыны текстолит, ағаш өабатты пластик
Полимерлі материалдардың толтырғыштарының арналулары және олардың түрлері: бұйымның қасиеті қажетті бағытта өзгереді және байланыстырғыштың шығынын азайтады.Түрлері: бор, таль, құм, асбест, стеклоткань,қағаз
Полимерлі эмульсия құрамы Су Дисперстік орта Пигмент
Полимерцементті сыр құрамы Полимер Ақ цемент Ұнтақталған толтырғыш
Полиминералды материал тұрады… бірнеше минералдан
Полистирол полимерлену нәтижесінде алынатын заттар Стирол Этилбензол Бензол этилен
Полистирол түрі Шыны тәрізді мөлдір Қатты зат Күн сәулесінің 90% өткізеді
Полистирол: қатты зат;
Полиэтиленнен жасаған бұйым құрылыста қолданылатын орны Су және канализация құбырлары Бу өткізбейтін жұқа жарғақ материал Металл бұйымдарын тотығудан қорғау
Порландцементтегі гидрофобты қоспа Мылонафт Олейн қышқылы Петролатум
Портландцемент алуға пайданыланыт шикізат: известня және саз
Портландцемент клинкерінің құрамына кіретін негізгі минералдар:3CaO . SiO2, 4CaO . Al2O3 . Fe2O3
Портландцемент алу үшін реттегіш қоспалар қосылған әк және саздың бірігіп күйдірілген қоспасы:клинкер
Портландцемент алынады:клинкерге ұнтақ гипс тасын қосып ұнтақтап майдалау арқылы
Портландцемент бұл:… гипстен басқа құрамында минералды қоспалары жоқ цемент;
Портландцемент жасайтын шикізат құрамында келесі оксидтер бар: CaO, SiO2, Al2O3, Fe2O3
Портландцемент клинкердегі тотық қоспасының мәні, % 95 96 97
Портландцемент клинкерін күйдіру температурасы:1450С
Портландцемент негізіндегі бетон араласпасының ұстасу басы қай уақыттан (мин) соң басталады?... 45 кеш емес;
Портландцемент негізіндегі бетондардың қолданылу температурасы:2500С
Портландцемент өндірудің негізгі кезеңдері Шикізатты күйдіруге дайындау Күйдіру Клинкерді ұнтақтау
Портландцемент түрлері: тез қататын сульфатқа төзімді ақ пластификациялы гидрофобты
Портландцемент тығыздығы, г/см3 Шынайы 3,1 Орташа 1,1 (бос салғанд Орташа (нығыздап салғанда 1,3)
Портландцемент тығыздығы, г/см3: Шынайы 3,1
Портландцементтегі бейтарап қоспа Әктас Доламит Кварцты құм
Портландцементтегі белсенді қоспа Трепел Диатомит Түйіршіктелген қож
Портландцементтегі белсенді қоспа: алит
Портландцементтегі белсенді қоспа:Диатомит, Трепел, Түйіршіктелген қож
Портландцементтегі гидрофобты қоспа: асидол, сабыннафт
Портландцементтегі сульфатты каррозия не себепті пайда болады?судың құрамындығы сульфат ерітінділері мен цемент тасының гидроалю инаты арасындағы әрекеттесу реакциясы салдарынан және цемент тасын бұзатын этрингиттің(кальцийдің гидросульфоалюминаты) пайда болуынан
Портландцементті клинкердің құрамына қандай минералдар жатады?3CaO*SiO2, 2CaO*SiO2, 3CaO*Al2O3, 4CaO*Al2O3*Fe2O3
Портландцементтін қатаюының негізгі себебі: цеменнің сумен химиялық әсері;
Портландцементтің зауыттағы беттік үлес ауданы, см2/г:2500-3000
Портландцементтің қатаю процесінде: клинкер минералдары гидролизденеді және гидратацияланады
Портландцементтің қатаюын жылдамдату және алғашқы беріктігін қамтамасыз ету үшін клинкердегі алит минералының мөлшері:45-60 %
Портландцементтің қатаюының негізгі себебі Цементтің сумен химиялық реакциясы Коллоид – ерітінді түзуі Коагуляциялануы
Портландцементтің қатуы мен беріктікке есептеу қалай жүреді? әртүрлі беріктікпен қызмет ұзақтығы бар гидросиликаттар пайда болу мен негізгі клинкерлік минералдардың сумен әрекеттесуі
Портландцементтің маркалық беріктігін анықтау үшін қатаю мерзімдері:28 тәулік
Портландцементтің маркасын көрсетіңіз:400,500,550,600
Портландцементтің минералдық құрамы: белит, алит;
Портландцементтің төмен маркалы бетондарда пайдаланатын қоспалар: доломит, әктас
Портландцементтің химиялық құрамы, % Кальций оксиді 63-66 Алюминий оксиді 4-8 Темір оксиді 2-4
Портландцеметтін минералдық құрамы Белит Алит Үшкальцийлі алюминат
Портланцементтің негізгі маркалары 400 500 600
Престелінген және престелінбеген жазық табақтар қолданатын орны Қабырғалық панельдер Жамылтқы тақталар Санитарлық-техникалық кабиналар
Прокатты профильдердің негізгі түрлері Швеллер Рельс Квадратты кесінді
Прокатты профильдердің негізгі түрлері: швелер
Прокатты профильдердің негізгі түрлері:Швеллер, Рельс, Квадратты кесінді, Қоставр
Профессор А.А.Байков көрсеткен портландцементтің қатаю кезеңдері:... еру, коллоидтану,кристалдану
Пуццоланды портландцементті қай жерде қолдану мақсатты:... су асты үймереттерді орналастыруда... жерасты және гидротехникалық үймереттерді орналастыруда
Пуццоланды портландцементті портландцемент клинкерін.....бірге ұнтақтау арқылы алады:... белсенді минералды қоспамен;
Радиоактивті сәулелерден қорғаудағы бетонда қолданылатын ірі толтырғыштар? барит, магнетит,лимонит,
Резеңке қолданатын орны Линолиум Гидролизациялық материал Герметик
Романцемент маркалары 25 50 100
Рубероид – бұл … себілумен қиынбалқитын битумды жағу арқылы жұмсақ битуммен қанықтырған орама материал
Руберонд құрамы Картон Минералдық түйір Битум
Саз кірпішін күйдіру температурасы:Т=900-1000С
Саз қандай физика-механикалық және химиялық үрдістер нәтижесінде пайда болады?... магмалық далашпатты тау жыныстары мен метаморфты жыныстардың желденуінен
Саз құрамындағы тотықтар SiO2 CaO TiO2
Саз құрамындағы тотықтар: Al2O3 , SiO2
Саз құрамындағы тотықтар:SiO2, CaO, TiO2
Саз пісуінің температуралық интервалы бұл температура интервалы... пісу басталғаннан балқу басталғанға дейінгі
Саз шығу тегіне байланысты қандай тау жынысына жатады?... шөгінді
Сазда карбонат қосылмалары келесі түрде кездеседі:... әктас... бор... магнезит
Сазда карбонат қосылмалары қай түрде кездеседі?... доломит... әктас
Саздағы иілгіштік қасиеті жоқ қосылмалар... кварц... ортоклаз... әктас
Саздағы саздық фракция өлшемі, мм:0,005 мм ден төмен
Саздағы сульфатты қосылмалар қандай түрде кездеседі:... гипс... ангидрит
Сазды кірпішті қандай температурада күйдіреді?... Т = 900 -1000°С
Сазды күйдіру кезіндегі 1000-12000С температура интервалында қандай үрдіс жүреді... саздың пісуі
Сазды күйдіру кезіндегі 2000С температура интервалында қандай үрдіс жүреді... физикалық байланысқан судың бөлінуі
Сазды күйдіру кезіндегі 450-5000С температура интервалында қандай үрдіс жүреді... саздың дегидратациясы
Сазды күйдіру кезіндегі пісу үрдісінде түзіледі:... муллит
Сазды майдалауда қандай құрал-жабдықты пайдаланады?... біліктер... жүгіргіштер... дезинтегратор
Сазды минерал – каолиниттің формуласы:... AL2O3 x 2SiO2 x 2H2O
Сазды шикізаттағы қандай тотықтар оған және піскен бұйымға түс береді?... Fe2O3... Cч2O3
Сазды шикізатты майдалау үшін қандай жабдықты қолданады?... біліктер... дезинтеграторлар
Сазды шикізаттың қасиетіне кварц құмының қосылмалары қалай әсер етеді?... шикізаттың иілгіштігін азайтады... кептіру үрдісін жақсартады
Сазды шикізаттың отқа төзімділігі бойынша жіктелуі:... отқа төзімді... қиын балқитын... жеңіл балқитын
Саздың ауалық шөгуін қалай азайтуға болады?... жүдеудеткіштерді ендіріп
Саздың байланыстырғыш қабілетінің анықтамасын көрсет:... иілгішті емес материалдармен араластырғанда иілгіштігін сақтау
Саздың дегидратациялануы кезінде жүретін үрдіс:... химиялық байланыстағы су бөлінеді
Саздың иілгіштігі қандай факторға тәуелді:... минералдық құрамы... түйіршіктік құрамы... химиялық құрамы
Саздың иілгіштігін жақсарту әдістері:... пластифициялайтын қоспалар ендіру... сазды ысқылау... атмосфералық жағдайда жатқызу
Саздың иілгіштігін жақсарту әдістері:... сазды мұздату... сазды булау... сазды майда ұнтақтау
Саздың өндеу кезіндегі процесстер Жалпы шөгу Тығыздалу Қатаю
Саздың өндеу кезіндегі процесстер:Жалпы шөгу, Тығыздалу, Қатаю
Саздың пісу үрдісі .... алып келеді:... сазды бұйымның тығыздалуына
Саздың технологиялық қасиетін жақсартуда қосатын қоспалар Кварц құмы Қож Ағаш жоңқалары
Саздың технологиялық қасиетін жақсартуда қосатын қоспалар:Кварц құмы, Қож, Шыны, Ағаш жоңқалары
Санитарлық-техникалық керамикалық бұйымдарды қалыптаудың тиімді әдісі:... шликерлік
Сапалы құмда түйіраралық қуыстылық аспауы тиіс, %:... 38;
Сапалы силикатты бетонды алу үшін, оның құрамын анықтауда келесі шарттарды сақтау керек:... толтырғыш ретіндегі құм майда болған сайын, құмның байланыстырғыш құрамына кіретін бөлігі аз майдалану керек... бетонның берілген беріктігі жоғары болған сайын, байланыстырғыш шығыны көп болады... байланыстырғыштың шығыны майда құмның дисперстілігі көбейген сайын азайып және силикаттыбетонды араласпасының қалыптау ылғалдылығы артқан сайын өседі
Сапалық сертификатта көрсетілгендей оңтайлы мөлшерлеуге қатысты, пластификациялаушы қоспалардың шығынын азайту неге алып келеді?... пластификациялаушы әсер төмендейді... бетонның эксплуатациялық қасиеттері нашарлайды
Сәндік бетондар қолданылады:... тұрғын және қоғамдық ғимараттарда қоршағыш конструцияларда... ғимараттардағы баспалдақ марштары мен қасбеттік элементтерде... тұтас едендер, жол жиектік плиткаларда
Сәндік бетондарға қандай цемент қолданылады?... ақ;
Сиккатив деген не? Майлы қышқылдардың метал тұздарының органикалық еріткіштегі ерітіндісі, майлы бояулардың пленкаларын кетіру үшін қолданады
Силикат бетонын алуға қолданылатын байланыстырғыш:әк-кремнеземді
Силикат кірпішін қалыптау әдісі:жартылай құрғақтай пресстеу, Р=30 МПа
Силикат кірпішін қыш кірпішімен салыстырғанда:жоғары температураға және суға төзімділігі төмен
Силикат кірпішінің құрамы Кварц құмы Ауа әгі Су
Силикат кірпішінің құрамы:кварц құмы + ауа әгі + су
Силикатты ұялы бетондар көбікті бетонды және газобетонды жасап шығаруда қолданылатын байланыстарғыш. портландцемент
Силикатты бетон алу үшін қолданылатын байланыстарғыш түрі: известь – кремние земисті
Силикатты бетон бұл:… автоклавта қатаятын цементсіз бетон
Силикатты бетон өндірісінде байланыстырғыштың қай түрі қолданылады?... әк... майда ұнтақталған құм
Силикатты бетон өндірісінде қандай байланыстырғыш заттың суы қолданылады?... әкті-кремнеземді... әкті-шлакты... әкті-күлді
Силикатты бетондар өндірісінде байланыстырғыш заттың қай түрін пайдаланады?... әкті-аглопоритті... әкті-белитті
Силикатты бетонның байланыстырғыштары:Әкті-күлді, Әкті-шлакты, Әкті-құмды
Силикатты кірпіш керамикалық кірпішке салыстырғанда Суға төзімділігі төмен Жоғарғы температураға төзімділігі төмен Ылғалға төзімділігі төмен
Силикатты кірпіш керамикалық кірпішке салыстырғанда: Суға төзімділігі төмен, Тығыздығы жоғары, Жоғары температураға төзімділігі төмен
Силикатты кірпіш өндірісіндегі негізгі шикізаттар: әк, кварцты құм
Силикатты кірпіш өндірісінің әдісі. Силоситті барабанды
Силикатты кірпіш өндірудегі силикатты қоспа құрамы: Құрғақ қоспа массасы бойынша кварцты құм 90-92% белсенді СаО есепке алғанда, әк 8-10% су 7-9% құрғақ массасы бойынша
Силикатты кірпішті келесі жағдайларда қолдануға тиым салынады:500C жоғары температурада пайдаланатын пештер, құбыларды қалау және іргетас пен ғимараттың покольдерін қалау
Силикатты кірпішті өндіру кезінде қолданатын өнеркәсіп қалдықтары Металлургиялық шлактар ТЭС шлагы және құмы Цементік пештің тозаңы(пыль-унос)
Силикаттық бұйымдарды өндіру процессі мынандай операциялардан тұрады Әктілі-кремнеземдік араласпа дайындау Біртекті силикаттық бетон араласпасын даярлау Автоклавта, қаныққан бу ортасында бұйымдардың қатаюы
Силикаттық бұйымның қатаюы:автоклавта өндеуде кальций гидроксиді мен кремний қос гидроксидінің әрекеттесуі
Силикаттық кірпіш қысқандағы мықтылық шегі бойынша маркалары М300, 250 М200, 150 М100, 75
Силикаты бетондар өндірісі үшін байланыстырғыш ретінде пайдаланады:... ауалық әк... майда ұнтақталған құм
Силикаты бояудың анықтамасы: жұмысшы күйге дейінгі калилі сүйық шынымен араластырған пигменттердің майдаланған толтырғыштармен қоспасынан тұрады
Ситаллдар бұл:... шыныны бағытты кристалдандыру арқылы алынатын шыныкристалды материалдар
Ситаллдардың сипаттамасы:шыныкристалды құрылым, беріктігі жоғары, химиялық төзімді, қатты
Смальта деп аталады:тұншықтырылғын түсті шынының кішкене қисық кесектері
Совелит деген не және оның қолданылуы: асбест(20%) диатомита(80%) қоспаның ұнтақтары түріндегі асбесто-доломитті материал.<300градус температурада жылу құрылғыларынан оқшаулауға қолданылады
Сорбциялық ылғалдылыққа анықтамасы: материялдың қоршаған ауадан, су буын сіңіру қасиеті
Сортаментте келтірілетін негізгі мәндер Сыртқы сұлбасы Ұзындық бірлігінің массасы Геометриялық сипаттамалары
Сортаментте келтірілетін негізгі мәндер:Сыртқы сұлбасы, Ұзындық бірлігінің массасы, Геометриялық сипаттамалары
Сөндірілген әкті алу реакциясын көрсетіңіз: CaO+H2O = Ca(O 2
Сөндірілген қиыршық известі алу реакциясын көрсетіңіз: CaCO3 – CaO + CO2
Сөну жылдамдығына байланысты әк түрі Тез Орташа Баяу
Сөну жылдамдығына байланысты әк түрі:Тез , Баяу
Стандартты құжаттар: кәсіпорындық стандарты, құрылыс нормалары мен ережелері, Қазақстан Республикасының стандарты
Стандартты құжаттарына Қазақстан Республикасының стандарты Құрылыс нормалары мен ережелері Құрылыс нормалары
Стандартты құжаттарына:Қазақстан Республикасының стандарты, Құрылыс нормалары мен ережелері, Құрылыс нормалары
Стандартты портландцементке қоятын шарттары:Араласпаның нормалды қоюлығы 22-28% аралығында болуы, Ұстасу мерзімі 45 минуттан ерте басталмауы
Стандарттың портландцементке қоятын шарттары №008елеуштегі қалдық 15% артық болмау араласпаның нормалды қоюлығы 23-26% аралығында болуы ұстасу мерзімі 45 минуттан ерте басталмауы
Статикалық әдіспен анықталатын қасиет Созу Иілу Бұралу
Статикалық әдіспен анықталатын қасиет:Созу, Иілу, Бұралу
Створ ережесінің мағынасы... композициялық материалдың оңтайлы құрылымына жағымды қасиеттер кешені сәйкес келеді
Стерженьдік арматура түрі А-І, А-ІІ А-ІІІ, А-IV А-V, А-VІ
Стерженьдік арматура түрі: A-I, A-II, A-V, A-VI;
Стерженьдік арматура түрі:А-І, А-ІІ......А-ІІІ, А-IV…..А-V, А-VІ
Стиролдың 100 % полимеризациялануына қол жеткізу мүмкін бе?... мүмкін емес
Су өткізбейтін материалдар Болат Шыны Битум
Су өткізбейтін материалдар:Болат, Шыны, Битум
Су цемент қатынасының төмен мәнінде бетондар ие:... ең жоғарғы тығыздыққа... жоғары беріктіке... жоғары аязға төзімділікке
Суға қаныққан бетонның алма-кезек аязда қатыру мен еріту кезінде айтарлықтай қирау белгілерінсіз және беріктігін төмендетпей төтеп беру қасиеті:... аязға төзімділік
Суда қатаятын бейорганикалық байланыстырғыш заттарға жатады... портландцемент;... шлактыпортландцемент;
Сульфатқа төзімді портландцементтің қарапайым портландцементтен айырмашылығы:клинкерлік минералдардың мөлшерінде
Сульфатқа төзімді портландцементтің сульфатты каррозияға төзімділігі жоғары болады, егер оның клинкерінің минералогиялық құрамында келесілер болса:50% децін 3СаО*SiO 2 және 5% дейін 3СаО*AL2O3
Сульфатқа төзімді цементтер бетонды және темірбетонды конструкцияларға арналған... судың ауыспалы деңгейі жағдайында... сульфатты су әсері жағдайында
Сульфаттар тобына кіретін жыныс құраушы минералдар: Гипс, ангидрит
Сумен қанығу нәтижесінде материалдың қасиеттері өзгеруіне Тығыздық Жылу өткізгіштігі Көлемі ұлғаяды
Сумен қанығу нәтижесінде материалдың қасиеттері өзгеруіне:Тығыздық, Жылу өткізгіштігі, Көлемі ұлғаяды
Сумен реакцияға түстей-ақ қатаятын бейорганикалық байланыстырғыш заттар:саз
Сұйық көбікпласт – ол:оқшауланатын бетке жабылатын, онда кеуектеніп, қатаятын сұйық тұтқыр олигомерлі шайырлар
Сығу мен майысу беріктігінің шегі бойынша бұйымдар маркалары М300, М250 М200, М175 М100, М75
Сығу мен майысу беріктігінің шегі бойынша бұйымдар маркалары:М300, М250......М200, М175.....М100, М75
Сығу мен майысу беріктігінің шегі бойынша керамикалық қабырғалық бұйымдардың маркалары: M100, M75, M200, M175
Сығуға қабілеттілігі бойынша жылу өткізбейтін материал бөлінеді Жұмсақ Қатты Қатаңдығы жоғары
Сылақтық ерітіндіні қолдану орны Ішкі қабырғаны Төбені Сыртқы қабырғаны
Сымдық арматура түрі В-ІІ В-І Вр-І, Вр-ІІ
Сымдық арматура түрі: Вр-I, Bp-II, B-II; B-I;
Сымдық арматура түрі:В-ІІ.....В-І.....Вр-І, Вр-ІІ
Сыр пластификатор ретінде Кастор майы Каучук Дибутилфалот
Сырға толтырғыш қосу себебі Қаттылығы артады Беріктігі артады Өзіндік құнын арзандатады
Сырлар құрамы Байланыстырғыш зат Еріткіш Толтырғыш
Сырлар мен лактар еріткіштері Скипидар Ацетон Бензол
Сырларға қосатын толтырғыш түрлері Ұнтақталған бор Тальк Гипс
Сырларға қосатын толықтырғыш: Ұнтақталған бор
Сырларға сикакативтер ретінде Марганец Кобальт Майлы органикалық қышқылдардың тұздары
Сыртқы қабырға қалау үшін қолданылатын байланыстырғыш зат Цемент Шлактыпортландцемент Цементсаз
Сыртқы қалау, сылау жұмыстары үшін ерітінділер аязға төзімділік маркалары Г10 Г25 Г50
Сыртқы пішіні бойынша арматура түрі:Тегіс бетті сырық Тегіс бетті сым, Спираль пішінді сырық
Табиғи битум құрамы Күкірт (S) Оттегі (O) Азот (N)
Табиғи битумның элементтік құрамы: Оттегі, Көміртек Табиғи каучук, целлюлоза, жібек, жүн және янтарь жатады:полимерлерге
Табиғи битумның элементтік құрамы:Күкірт, Көміртек
Табиғи гипс кездесетін түрлері Кристалды Жіңішке талшықты Түйіршікті
Табиғи минералды пигментті қөрсет: бор, охра, темір сурик, табиғи мумия, умбра, графит
Табиғи минералдық бояулар Сурик Охра Умбра
Табиғи минералдық пигменттер Охра Мумия Сурик
Табиғи минералдық пигменттер: екі тотықты марганец, сурик;
Табиғи минералдық пигменттер: охра, мумия, сурик
Табиғи олифке анықтама бер: өсімдік майларын 200оС температураға дейін қыздырып сикатив қосып өңделген өнім
Табиғи тастар пайдалануына байланысты Қабырғалық Едендік Гидротехникалық ғимараттар
Табиғи тастар пайдалануына байланысты:Қабырғалық, Едендік, Гидротехникалық ғимараттар
Табиғи тастардың өндеулік фактура түрлері Араланған Тегістелген Жылтырлаған
Табиғи тастардың өндеулік фактура түрлері:Араланған, Тегістелген, Жылтырлаған
Табиғи тастардың өңдеулік фактура түрлері: араланған;
Табиғи тастың ұзаққа төзімділік класы Өте төзімді Төзімді Орташа төзімді
Табиғи тастың ұзаққа төзімділік класы:Өте төзімді, Төзімді, Орташа төзімді
Тағайындалуы бойынша құрылыс ерітіндісі болады.... қалақтық... әрлегіш... арнайы
Тақта және панель түріндегі арболит бұйымдарды қайда қолданады: ауыло шаруашылық ғимараттардың ілінген және өзін өзі көтеру қабырғаларын салғанда
Тақтаның шликерлі әдіспен құрастыру кезіндегі, саздың ылғалдылығыы % 45-60 %
Талшықты құрылымды материал Ағаш Шыны мақта Текстолит
Талшықты құрылымды материал:Ағаш, Шыны мақта, Текстолит
Тасты бұйымдарының фактура көріністері Кедір-бұдыр Жолақты Сызықты
Тасты бұйымдарының фактура көріністері:Кедір-бұдыр, Жолақты, Сызықты
Тасты бұйымдарының фактура көріністері:Кедір-бұдыр, Сызықты, Жолақты
Тау жыныстары генетикалық классикациясына байланысты қандай негізгі топтарға бөлінеді? Магмалық, шөгінді, метаморфты
Тау жыныстары пайда болуы бойынша топтарға бөлінеді:магмалық, шөгілме, метаморфтық
Тез қатаятын цементте тез қатаюды қамтамасыз ету үшін, ондағы клинкер мөлшері болуы тиіс:... С3S > 50% и C3S + C3A > 60%;
Темірбетон деген:бетон және болат арматурадан жасалған материал
Темірбетонды конструкцияларда бетонның арматурамен ұстасу беріктігіне әсері қандай, егер ол ерте жаста қатырылған болса (жаңадан жайғастырылған)... төмендейді... бетонның арматурамен түйісу қабатындағы жекеленген деструкция себебінен төмендейді
Температура 00С төмендегенде цемент тасындағы физика- химиялық үрдістер:... тоқтайды;
Температураға байланысты гипс тастан алынатын зат Құрылыс гипсі Жоғарғы беріктікті гипс Ангидридті цемент
Терезе шыны күйі Түссіз Күңгірт Айнадай өңделген
Терезе шыны күйі:Түссіз, Күңгірт, Айнадай өңделген
Терезелік шынылардың қалыңдығы бойынша маркалары:2-6мм
Термоқатаюдың жылдамдығы байланысты:... температураға
Термотөзімділік –материалдың ... қасиеті... температураның бірден өзгеруі кезінде шытынамау
Терракота деп аталады:иілмелі саздардан алынатын ірі өңдеулік тақтайшалар мен сәулет бөлшектері
Технологиялық анизотроптылық қай кезде туындайды?... металдың иілгішті деформациясы кезінде
Тиімді дыбысжұтқыш бұйымдар конструкциясы Тесіктелген Гипспен байланысқан Кеуекті-талшықты жабындық материалдар
Тиімді дыбысжұтқыш бұйымдар конструкциясы: тесіктелген, гипспен байланысқан кеуекті-талшықты жабындық материалдар
Тиімді дыбысжұтқыш бұйымдар конструкциясы:Тесіктелген, Кеуекті-талшықты жабындық материалдар
Тиімді қабырғалық қыш бұйымдарына жатады:кеуекті, кеуекті-қуыс, қуыс бұйымдар
Тиімді қабырғалық қыш материалдарының жылуөткізгіштігі:0,465…0,175 Вт/мС
Толтырғыш түрі бойынша бетон топталады:тығыз, арнайы, кеуекті толтырғыш негізінде
Толтырғыштардың қуыстылығы іс жүзінде қандай шекте ауытқиды... 20-50%;
Толтырғыштардың меншікті бетінің жоғары болуы неге алып келеді?... цемент шығынының жоғарылауына... су цемент қатынасы мәнінің жоғарылауына... бетонның аязға төзімділігінің төмендеуіне
Толтырғыштың кеуекті құрылымы жеңіл бетонның беріктігін төмендетеді ме?... ия;
Толықтырғыш ірілігі бойынша бетон топталады Майда түйіршікті Ірі түйіршікті Құмды
Толықтырғыш түрі бойынша бетон топталады:Кеуекті толтырғыш негізінде, Арнайы толтырғыш негізінде, Тығыз толтырғыш негізінде
Төмен иілгішті саздың су қажеттілігі, %:... 8-20
Төменгі температурада күйдіріліп алынатын гипс байланыстырғышын алу үшін табиғи гипс тасын өңдеу температурасы:110-180С
Турбоараластырғыш кожухындағы майдың температурасы... 200
Туф қандай тау жынысына жатады?... вулкандық;
Түйір ірілігі бойынша құмның стандартты араласы, мм?... 0,16-5;
Түйіршік құрамы бойынша бетондардың ұсақ толтырғыштары (құм) нені көрсетеді? табиғи және жасанды құм болып бөлінетін минералды түйіршіутері 0,14-5 мм болатын бос себілген қоспа
Түрлі қабырғалық бұйымдар арасынан керамикалық қабырғалық материалдарды таңдаңыз.... сазды кірпіш... керамикалық тас
Түрлі қабырғалық бұйымдар арасынан керамикалық қабырғалық материалдарды таңдаңыз.... сазды толық денелі кірпіш... сазды қуыс денелі кірпіш
Түсті портландцементті алады:... ақ цемент, гипс және пигментті бірге қосып ұнтақтау арқылы;
Түсті цемент пигмент түрлері Охра Темірлі сурик Сурик
Түсті цементтің пигментті түрлері: темірлі сурик, хром тотығы;
Тұрақты жүктеме астында тұратын бетонның баяу үдейтін (айлар, жылдар) иілгішті қайтымсыз деформациясы нені сипаттайды:... аққыштықты
Тұрғын ғимараттардағы көп қолданатын линолеум түрлері:ПВХ-линолеум, глифталь түрлі
Тұтқыр белсенділігінің артуы бетонның қасиеттеріне қалай әсер етеді?... қатуы жылдамдайды;
Тығыз және берік құрылымды сенімді алу үшін аса берікті бетондағы цемент шығынын:... 600 кг/м3 дейін кіші және орташа өлшемдегі құрама темірбетонды бұйымдар үшін шектейді... 450 кг/м3 дейін үлкен массивтегі бұйымдар үшін
Увиолды шынының ерекшеліктері:құрамында ультракүлгін сәулені көп өткізетін хром, титан тотықтарықоспасының мөлшері аз
Ұзаққа төзімді табиғи тас түрі Гранит Сиенит Габбро
Ұзаққа төзімді табиғи тас түрі:Гранит, Сиенит, Габбро
Ұстасу процесін баяулату үшін қосатын қоспалар Глицерин Магний тұздарыь Кальций тұздары
Ұялы бетон алуда газдандырғыш ретінде қолданылады:алюминий ұнтағы, сутек асқын тотығы
Ұялы бетон бұл:... майда және орташа ауа кеуектері көп аса жеңіл бетон... бетонның жалпы көлемінің кеуектілігі 85% дейінгі аса жеңіл бетон
Ұялы бетон дайындауда қолданады:байланыстырғыш, кремнеземды толтырғыш, кеуектендіргіш, су
Ұялы бетон құрамын анықтағанда қамтамасыз ету керек:... берілген тығыздықты... ең үлкен беріктікті... кеуектүзгіштер мен байланыстырғыш заттың минималды шығынын
Ұялы бетон құрамын қалай реттейді?... нақты материалда тәжірибелік замес нәтижесі бойынша... ұялы бетон араласпасын дайындау технологиясын есепке алып
Ұялы бетондардың ең төменгі тығыздығыкг/м3:200..300
Ұялы бетонды дайындауда ұялы құрылымды қалыптастыру үшін пайдаланады:... көбіктүзгіштер... газтүзгіштер
Ұялы бетонның ең жақсы құрылымы сипатталады:... біркелкі орналасқан майда кеуектермен... дұрыс шар тәрізді пішіндегі кеуектермен
Ұялы бетонның тығыздығы, оның сапалы кеуектілігі қамтамасыз етіледі:... қажетті кеуектүзгіш мөлшерімен (шығынымен)... кеуектүзгіштердің кеуек түзу қабілетінің дәрежесімен
Ұялы газосиликатты бетонды жасап шығаруда қолданылатын негізгі компоненттер: әк кипелька, кварцты құм, алюминий пудрасы, су
Ұялы құрылымнан тұратын материалдар: көбікті шыны, көбікті бетон;
Ұяшықты силикатты бетонды дайындағандағы ірі толтырғыштар: болмайды
Фазалық құрам - бұл:жүйедегі қасиеттері мен физикалық құрылысы бойынша бірыңғай бөлшектердің жиынтығы
Фанера дегеніміз - ол:фенол-формальдегидті, карбамидты, ақ уызды желімдермен біріктірілген шпондардан тұратын көп қабатты парақша материал
Фанера, паркет жасау үшін қолданылатын ағаш тұқымдары:емен, қайың
Фибробетон қандай қасиеттерге ие?... сызатқа төзімділігі жоғары... созылуға беріктігі жоғары... соққыға (ударной вязкость) және қажалуға төзімділігі жоғары
Фибролиттік тақталарды қайда қолданылады? Қабырға және шатырларды жылыту үшін
Физикалық анизотроптылық қандай жағдайда туындайды?... кристалдық тор құрылысының ерекшелігіне байланысты
Флоат –әдіспен... парақты шыныны өндіреді
Фритталау бұл үрдіс... әйнекей компоненттерін балқытып суыту
Фуронды полимерлі бетондар үшін толтырғыш ретінде Гранит Лабрадорит Либбро
Химиялық құрам - бұл:тотықтардың жиынтығы
Химиялық құрамына байланысты материалдар Органикалық Минералды Металлдар
Химиялық құрамына байланысты материалдар:Органикалық, Минералды, Металлдар
Химиялық шөгінді минерал Әктас Доламит Гипс
Химиялық шөгінді минерал:Әктас, Доламит, Гипс
Химиялық шөгінді тау жыныстарына мыналар жатады: Гипс, известняковые туфы, ангидрит
Химия-минералогиялық құрамына байланысты саздың түрі:... каолинитті... монтмориллонитті... бентонитті
Целлюлозаны алады... ағаштан... өсімдіктен
Цемент беріктігін 10 кгк/см2 (1МП арттыру цемент шығынын төмендетуге алып келеді:... 2-5 кг/м3;
Цемент көлемінің біркелкі өзгермеуі құрамындағы ...жоғары құрамның болуымен негізделеді:... бос СаО немесе МgО;
Цемент қатайғандағы көлемінің біртекті өзгермеу себебі неде?клинкердегі бос СаО және МgО қалыпты мөлшерден артық болуында
Цемент қатаю процесіне әсер ететін факторлар Клинкердің химиялық – минералдық құрамы Ұнталығының майдалығы Су мөлшері
Цемент маркасын анықтайтын негізгі көрсеткіш:иілім және сығым беріктігі
Цемент тастың коррозиядан қорғау әдістері:тастың тығыздыығн жоғарылату; цементке аморфты SiO2 енгізу
Цемент тасындағы коррозияның бірінші түрінің дамуына әсер етеді:... тұщы су;
Цемент тасының коррозия түрі Тұщы суда Магнезиялды Сульфатты су ерітінділерінде
Цемент тасының коррозиялық бұзылуына әсер етушілер:Тұздар, Тұщы су, Сілтілер
Цемент тасының коррозиясының бұзылуына әсер етушілер Сілтілер Тұздар Тұщы су
Цемент тасының қатаюын қамтамасыз етеді:оның құрамында судың болуы
Цемент шығынын қажетті оңтайлы мөлшерден төмендету неге алып келеді?... бетон араласпасының қабаттануына... араласпада микроқуыстардың пайда болуына... бетонның беріктігі мен ұзақ мерзімділігінің төмендеуіне
Цемент шығынына майда толтырғыш қалай әсер етеді?... арттырады;
Цементте S3O мөлшері аспауы тиіс, %:... 3,5;
Цементте МgО мөлшері аспауы тиіс, %:... 5;
Цементте СаО мөлшері аспауы тиіс, %:... 0,05;
Цементтен, кремнеземды компонеттерден, көбік құраушылардан және судан алынған ұялы бетонды атаңыз: пенобетон
Цементтің оптималды ұнтақтық майдалылығы қандай?...А)2500-3000 см2/г;
Цементтің беріктігіне әсер етеді:... барлық аталғандар;
Цементтің маркасы қысу кезіндегі беріктікке сәйкес келеді... 28 тәулікте қатайған 4х4х16 см арқалықтың жартысы
Цементтің толтырғышқа қатынасындағы бетонның құрамы өзінің қасиеті бойынша оңтайлы болады, егер:... цемент қамыры толтырғыштардың түйірлерін аз ғана ығыстырып түйіраралық қуыстарын толығымен толтырады
Цементтің ұстасу мерзімі анықталады:... Вик құралымен;
Цементті-полимерлі бетон бұл:... цемент салмағынан 20-25% дейін түрлі жоғарымолекулярлы органикалық қосылыстар қоспадағы цементті бетондар
Шағал немесе қиыршық тастың беріктігі қалай анықталады?...А)цилиндрде жаншу арқылы;
Шағалдың кемішіліктеріне жатады:... оның қатаю кезінде цемент тасымен ұстасуы әлсіз... шағалға қарағанда оның цемент тасымен беттік түйісуі төмен
Шикі асбестоцементті накат жасау үшін, олардыан берілген өлшемді беттерді кесу үшін келесі қондырғы қолданады: беттерді қалыптағыш машина
Шикізат материалдарының түрлеріне және олардың өңдеу жағдайына қарағанда құрылыс материалдары табиғи және жасанды болып бөлінеді. Табиғи құрылыс материалдарын көрсетіңіз: Буттық тас, қиыршық тас, қабырға тастар, қаптау мәрмәр тақтайшалары, гранит
Шикізат материалдарының түрлеріне және олардың өңдеу жағдайына қарағанда құрылыс материалдары табиғи және жасанды болып бөлінеді. Жасанды құрылыс материалдарын көрсетіңіз: Цемент , кірпіш, бетон, әинек
Шлакопортландцементті портландцемент клинкерін, қажетті гипсі бар түйіршіктелген домна шлактарын біріктіріп майдалау арқылы алады. Домна шлактарының санын көрсетіңіз.20-80%
Шлакоситаллдар бұл:... шлак негізіндегі шыныны катализациялық кристалдандыру арқылы алынатын материалдар
Шлактыпортландцементті ...бірге ұнтақтау арқылы алады:... портландцементті клинкер мен түйіршіктелген домна шлагы;
Шлактыпортландцементтің портландцементтен ерекшеленуі?... алғашқы 7-10 тәулікте баяу қатады... гидратация үрдісінде жылубөлінуі төмен
Шликерді сусыздандыру үшін қолданылатын құрал-жабдықты көрсет:... фильтр пресс... вакуум–фильтр... шашыратқыш кептіргіш
Шойынды домна пешінде қыздырғудағы берілген материалдар: темір руда, жанармай, флюсы
Шойынның иілімділігін, соққыға тұтқырлығын және шыдамдылығын арттыру үшін орындалады:түрлендіру (модифициялау) және жасыту
Шөгінді жыныстарды (екінші) қалай жіктейді?... механикалық, химиялық, органогенді
Шөгінді механикалық жыныстар (цементтелген) қалай жіктеледі?... құмдақтар, конгломераттар, брекчиялар;
Шөгінді механикалық жынысты түзілімдер (борпылдақ) қалай жіктеледі?... құмдар, шағал, саздар, табиғи шағал
Шөгінді тау жыныстарының бөлінуі Ұсақталып шөгіп қалған Химиялық Органикалық заттар араласқан
Шөгінді тау жыныстарының бөлінуі:Ұсақталып шөгіп қалған, Химиялық, Органикалық заттар араласқан
Шпатлевка деген не? боялатын бетті тегістеу үшін жасалған әрлеуші құрамдар, түрлері:гипс, желім,майлы лак
Шыны – бұл... суыған металды емес балқымадағы аморфты материал
Шыны (әйнек) - бұл:тез салқындатылған минералдық балқымалардан жасалған аморфты материал
Шыны блоктары деп аталады:тығыз жабыстырылған шыны қораптар
Шыны бұйым сапасын бағалау Сыртқы көрінісімен Оптикалық қасиетімен Суға төзімділігімен
Шыны бұйым сапасын бағалау:Сыртқы көрінісімен, Оптикалық қасиетімен, Суға төзімділігімен
Шыны жасауға арналған қосымша шикізаттар Фосфор Қалайы тотығы Хром
Шыны жасауға арналған қосымша шикізаттар:Фосфор, Қалайы тотығы, Хром
Шыны жасауға арналған шикі заттар:Әктас, Кварц құм
Шыны жылтыратқыштар: алюминий сульфаты, натрий сульфаты;селитра калиевая
Шыны жысауға арналған шикі заттар Кварц құм Каолин Әктас
Шыны жысауға арналған шикі заттар:Кварц құм, Каолин, Әктас
Шыны массаны қалыптау әдіс түрлері Сору Илемдеу Үрлеу
Шыны массаны қалыптау әдіс түрлері:Сору, Илемдеу, Үрлеу
Шыны пакеттерінің жылу шығындалу коэфиценті, Вт/м2 3,13 2,72 1,74
Шыны пакеттерінің жылу шығындалу коэфиценті, Вт/м2:3,13.......2,7.....1,74
Шыны талшығын пайдалану Қабырғалық панель Жылу оқшаулайтын қабырғалық материал Дыбысты оқшаулайтын қабырғалық қаптама
Шыны талшығын пайдалану түрлері: шыны ұлпа;
Шыны талшығын пайдалану:Қабырғалық панель, Жылу оқшаулайтын қабырғалық материал, Дыбысты оқшаулайтын қабырғалық қаптама
Шыны талшығының қалыңдығына қарай бөлінуі Ультра жұқа Қалыңдатылған Доғал
Шыны талшығының қалыңдығына қарай бөлінуі:Ультра жұқа, Қалыңдатылған, Доғал
Шыны тотықтары SiO2 Na2O K2O
Шыны тотықтары:SiO2, Na2O, K2O
Шыны түзгіш тотықтар: SiO2 , K2O; Р2О5 B2O3
Шыны түзгіш тотықтар: Р2O, B2O3, SiO2
Шыны шихтасы – бұл… шыны шикізаттарының мөлшерленген және араласқан араласы
Шыны шихтасы деп айтады:мөлшерленген шикізатты құрайтын материалдардың бірқалыпты араласпасы
Шыны шихтасының балқу температурасы... 15500С;
Шыны шихтасының максималды қайнату температурасы:1550С
Шыныға арнайы қасиет беретін модификаторлар Фосфор Титан Барий
Шыныға арнайы қасиет беретін модификаторлар:Фосфор, Титан, Барий
Шыныға түс берушілер Марганец Кобальт Темір байланыстырғыштар
Шыныға түс берушілер: марганец қосылыстары, кобальт қосылыстары;
Шыныға түс берушілер:Марганец, Кобальт, Темір байланыстырғыштар
Шыныдан жасалған қаптағыш бұйымы: Марблит, эмпльды шыны тақта, кілемді-мазайкалы шыны тақтасы
Шыныдан кең номеклатуралы келесі бұйымдар дайындалады:: Шыныпаркеттер, шыныпорфилит, қуысты шыны блоктар, шыны түтікше
Шыныкристалдыларға қандай материалдар мен бұйымдар жатады?... шлактыситалл… сигран… ситалл
Шыныкристаллит деп аталатын әсемдік тақтайшалар алынады:шынымен байланысқан шыны түйіршектерінің, тау жыныстарының араласпасын күйдіру арқылы
Шыныны беріктеуге болады:жасытып, пластификациялап
Шыныны жылтыратқыштар Селитра Ас тұзы Натрий сульфаты
Шыныны жылтыратқыштар:Селитра, Ас тұзы, Натрий сульфаты
Шыныны қайнату келесі үрдістерден тұрады:... силикат және шыны түзілу, түссіздендіру, гомогенизация, суыту
Шыныны қалай алады?... кварцты құм, әктас, сода немесе натрий сульфатын қайнату арқылы
Шынының құрылымы:аморфты
Шынының негізгі кемшіліктері:аса морт сынғыш
Шынының негізгі қасиеті... морттығы... созылу кезіндегі беріктік... оптикалық қасиеті
Шыныпластик – ол:артынша қатайтылған термореактивті полимерлермен сіңдірілген шыны талшықтар немесе шыны матасынан тұратын парақша материал
Шыныпластикті арматураны пайдаланып дайындайды:... арқалықтар... фермалар
Шынырубероид алынады:битумды байланыстырғышын шыны талшыққа жағу арқылы
Ыдыстағы құмның массасы 3000 г болған кездегі құмның сусымалы тығыздығын анықтаңыз (кг/л). Ыдыстың сыйымдылығы 2 л, массасы 300 г:1,35
Ылғалды жерде қолданатын ерітінділердің аязға төзімділігі Г100 Г200 Г300
Ылғалды жерде қолданатын ерітінділердің аязға төзімділігі:F300. F100. F200
Ыстық асфальтты бетонды және ерітіндіні қандай температурада салады: қоспа температурасы 140-160 С
Ыстыққа төзімді бетонды өндіруде қандай байланыстырғыштар қолданылады? глинозем цементі
Ыстыққа шыдамды бетондарды алуға болады: глиноземді цементтен, базальт толтырғышынан
Эмаль бояуының құрамы: пигмент + лак
Эмульсиялық бояулар дегеніміз: полимердің судағы пигменттелген дисперсиясы

Приложенные файлы

  • docx 8699060
    Размер файла: 160 kB Загрузок: 0

Добавить комментарий