ИНДЗ ПедПс2011-12

ІНДЗ З ПЕДАГОГІЧНОЇ ПСИХОЛОГІЇ
1. Дайте розгорнуту відповідь на запитання, у якій сформулюйте власні думки та наведіть цитати з опрацьованої літератури (з повним посиланням!) для їх підтвердження.
"У дії лежить таємниця навчання, інтересу і уваги. Людина призначена для діяльності; дитина прагне до діяльності; її самоосвіта в грі є не що інше, як діяльність. Завдяки дії розвиваються її фізичні й духовні сили. Дитина вступає до школи, і цей перший природній і несвідомий розвиток перетерплює раптову і довгу перерву, яка занадто часто приносить шкоду її фізичним і духовним функціям. З 6 до 14 або навіть до 19 років учень у силу приписання закону зазнає однобічне, пасивне, протиприродне книжкове і сидяче навчанню, яке незнайоме із принципом дії, яке щодня... примушує учня до довгого пасивного сприйняття і нерухливого сидіння в школі та за домашньою роботою та нерідко відштовхує непомірною кількістю пропонованого матеріалу, якого просто не вміщає людська пам'ять. Варто лише згадати порушений обмін речовин, з одного боку, і товсті підручники релігії, історії, словесності, граматики всіляких мов, географії, фізики... – з іншої; незліченна кількість назв, чисел і інших частковостей, які роблять честь фахівцеві, але, однак, не мають нічого загального для закладання основ світогляду ... Отже, зрозуміло, чому наше шкільне навчання виявляє настільки пагубний вплив на душу і тіло" [Лай В.А. "Школа действия" //Хрестоматия по истории зарубежной педагогики. – М., 1981. – С. 525 – 526]. Автор цих рядків відомий німецький педагог кінця ХІХ початку ХХ сторіччя. Чи можливо йому заперечити? Що змінилося за останнє сторіччя в процесі "розгадування" психологами "таємниці навчання"? Література: 1.Зимняя И.А. Педагогическая психология. – М.: Логос, 1999. – 384 с., 2.Хрестоматия по педагогической психологии. http://bookland.net.ua/book.php?id=2816
2. Дайте розгорнуту відповідь на запитання, у якій сформулюйте власні думки та наведіть цитати з опрацьованої літератури (з повним посиланням!) для їх підтвердження.
"Коли матеріал – наприклад, урок або вірш – занадто великий або важкий для запам'ятовування, його можна заучувати поступово, вроздріб, частинами, які згодом поєднуються, але можна цей матеріал заучувати і відразу весь цілком, повторюючи його багато раз до повного засвоєння..." [Экспериментальная психология / П. Фресс и Ж. Пиаже. – М., 1973. – С. 259]. Дайте психологічне обґрунтування як ефективніше заучувати – вроздріб або цілком? Відповідно до Вашої позиції – сформулюйте рекомендації школярам по заучуванню. Література: 1. Власова О.І. Педагогічна психологія. - К.: Либідь, 2005 – 400с. 2. Загальна психологія: Навч. пос. /Скрипченко О. – К.: “А.П.Н.”. 1999 – 463 с.
Дайте розгорнуту відповідь на запитання, у якій сформулюйте власні думки та наведіть цитати з опрацьованої літератури (з повним посиланням!) для їх підтвердження.
"Якби вправа або тренування навички зводилися до "уторування" або "продовбування" чого б то ні було на основі незліченних повторень, то це не могло б привести рівно ні до чого гарного, тому що саме на початку розвитку навички, коли рухи неправильні і неспритні, затримувати-то і нема чого. Діалектика розвитку навички саме і полягає в тому, що там, де є розвиток, там, виходить, кожне наступне виконання краще попереднього, тобто не повторює його; тому вправа є в сутності повторення без повторення. Розгадка цього вигаданого парадокса в тому, що вправа являє собою не повторення руху, а його побудову. Правильно проведена вправа повторює раз за разом не засіб, використовуваний для розв'язання даного рухового завдання, а процес розв'язання цього завдання, від разу до разу змінюючи і поліпшуючи засіб" [Бернштейн Н.А. О построении движений. – М., 1947. – С. 175]. Проаналізуйте психологічний зміст і проілюструйте на прикладі певної навички процес її "побудови". Які зміни на кривій формування навички варто було б у цьому випадку очікувати? Література: 1. Зимняя И.А. Педагогическая психология. – М.: Логос, 1999. – 384 с. 2. Фридман Л.Ф., Кулагина И.Ю. Психологический справочник учителя.. –М.: "Совершенство", 1998. – 432 с
Дайте розгорнуту відповідь на запитання, у якій сформулюйте власні думки та наведіть цитати з опрацьованої літератури (з повним посиланням!) для їх підтвердження.
В одному широко відомому експерименті А. Бандура показував дітям телевізійні картинки насильства, чиненого дорослими. Пізніше діти проявляли більшу схильність до насильства, і засоби, які вони вибирали для вираження свого насильства, були копією тих, які вони бачили по телевізору. Бандура із цього приводу констатує: "У дійсності, на практиці всі прояви научіння є результатом безпосереднього досвіду, що здобувається на компенсаторній основі, – у ході спостереження за поведінкою інших людей і відтворення її. Можливість навчатися шляхом спостереження дозволяє людям засвоювати великі, узагальнені зразки поведінки, уникаючи необхідності виробляти їх поступово традиційним шляхом проб і помилок". Його дослідження показують, що ми найбільшою мірою навчаємося в тих, з ким постійно зв'язані, і тих, ким ми захоплюємося. [Уотермен Р. Фактор обновления. – М.: Прогресс, 1988. – С. 19]. Висловіть своє ставлення до даного положення. Чи завжди діють саме такі психологічні механізми научіння? Література: 1. Бех І.Д. Виховання особистості: У 2 кн. - К.: Либідь, 2003. - 280 с. 2. Вікова та педагогічна психологія О.В.Скрипченко, Л.В.Долинська, З.В.Огороднійчук та ін. – К.: Просвіта, 2001. – 416с
Дайте розгорнуту відповідь на запитання, у якій сформулюйте власні думки та наведіть цитати з опрацьованої літератури (з повним посиланням!) для їх підтвердження.
Коли Луї Армстронга запитали, що таке джаз, то він відповів: "Людина, якщо ти запитуєш у Бога, ти ніколи не довідаєшся сама". Поясніть, що прагнув своєю відповіддю сказати великий музикант. Які висновки в області психології навчання з нього випливають? Література: 1. Власова О.І. Педагогічна психологія. К.: Либідь, 2005 – 400с. 2. Фридман Л.Ф., Кулагина И.Ю. Психологический справочник учителя. –М.: "Совершенство", 1998. – 432 с.
Дайте розгорнуту відповідь на запитання, у якій сформулюйте власні думки та наведіть цитати з опрацьованої літератури (з повним посиланням!) для їх підтвердження.
"Розробка шкільної програми, яка була б по суті не стільки переліком розділів і тем, скільки програмою діяльності учнів, вимагає врахування багатьох умов. Намагаючись знайти критерії добору змісту, ми повинні погодитися з тим, що цей зміст є певною мірою довільним і залежить від теоретичної концепції системи навчання, на яку опираються творці програми, від школи і від соціально-політичних умов даної держави. Але незалежно від цих умов, що тільки частково модифікують зміст освіти, існують інші, як би універсальні критерії, які необхідно враховувати в будь-якій дидактичній системі і у будь-яких соціальних умовах. Вони стосуються необхідності врахування ." [Оконь В. Введение в общую дидактику. – М., 1990. – С. 94]. Спробуйте дописати список універсальних психологічних критеріїв дидактичної системи. Якою мірою, на Ваш погляд, ці критерії реалізуються в сучасній системі навчання? Література: 1. Зимняя И.А. Педагогическая психология. – М.: Логос, 1999. – 384 с. 2. Вікова та педагогічна психологія О.В.Скрипченко, Л.В.Долинська, З.В.Огороднійчук та ін. – К.: Просвіта, 2001. – 416с.
Дайте розгорнуту відповідь на запитання, у якій сформулюйте власні думки та наведіть цитати з опрацьованої літератури (з повним посиланням!) для їх підтвердження.
"У якості методу викладання демонстрація виступає поряд з іншими методами, такими, як розповідь або лекція. Її ефективність багато в чому залежить від того наскільки вірно і повно буде реалізований принцип наочності та дотримані правила, які з нього випливають. Перелік їх можна поповнити, привівши правила, сформульовані В. Оконем: 1) спостереження повинне бути організоване таким чином, щоб усі учні могли добре бачити предмет, що демонструється; 2) демонстрація повинна дозволити учням сприймати предмет по можливості різними органами відчуттів, а не тільки за допомогою зору; 3) організовувати демонстрацію і ставити питання в ході спостереження необхідно таким чином, щоб найважливіші компоненти і особливості предметів робили на учнів найбільш сильне враження; 4) спостереження повинне дозволити учням пізнавати предмети і явища в їхній дії й розвитку" [Оконь В. Введение в общую дидактику. – М., 1990]. Охарактеризуйте із психологічної точки зору дані правила. Можливо є необхідність доповнити ці правила? Література: 1. Вікова та педагогічна психологія О.В.Скрипченко, Л.В.Долинська, З.В.Огороднійчук та ін. – К.: Просвіта, 2001. – 416с 2. Власова О.І. Педагогічна психологія. - К.: Либідь, 2005 – 400с.
Дайте розгорнуту відповідь на запитання, у якій сформулюйте власні думки та наведіть цитати з опрацьованої літератури (з повним посиланням!) для їх підтвердження.
"Існує думка, що з елементами програмованого навчання можна зустрітися вже в прадавні часи. Про це може свідчити хоча б описаний Платоном діалог Сократа із хлопчиком про те, як можна розрахувати площу чотирикутника. У цьому діалозі Сократ, майстерно користуючись евристичною бесідою, змушував співрозмовника відразу ж давати оцінку кожній відповіді на задане йому питання, вимагав виправлення допущених помилок, підкреслював логічні зв'язки між окремими кроками на шляху від незнання до знання, учив мислити самостійно і критично, зберігаючи при цьому зручний для хлопчика темп роботи. До повного переліку найважливіших особливостей сучасної концепції програмованого навчання сократівській евристиці не вистачає тільки двох: так званого самоконтролю і поступового підвищення рівня складності роботи учня за рахунок раціонального зменшення числа навідних вказівок" » [Оконь В. Введение в общую дидактику. – М., 1990. – С. 204]. Як ви оцінюєте зазначену паралель двох педагогічних парадигм? Які психологічні механізми можуть лежати в основі евристичної бесіди? Література: 1. Савчин М.В. Педагогічна психологія. - К.:Академвидав, 2007 -424с. 2. Фридман Л.Ф., Кулагина И.Ю. Психологический справочник учителя. –М.: "Совершенство", 1998. – 432 с
Дайте розгорнуту відповідь на запитання, у якій сформулюйте власні думки та наведіть цитати з опрацьованої літератури (з повним посиланням!) для їх підтвердження.
На початку другої чверті вчитель пропонує учням початкового класу: – Давайте я вас розсаджу так, щоб мені було зручно з вами працювати. Ті, хто одержав 3 або більш низьку оцінку, сядьте, будь ласка, у ряд праворуч від мене. А ті, хто одержав інші оцінки, сядьте, будь ласка, ліворуч від мене. Для чого? Справа в тому, що як тільки ти одержиш уже не 3, а 5, я тебе пересаджую в інший ряд, а як тільки станеш знову одержувати оцінки нижче 4, я пересаджую тебе назад. Це гра в рух буде наочно показувати ваші успіхи і невдачі в навчанні. Ті, хто сидить праворуч, більше потребують моєї допомоги й допомоги однокласників. Вони повинні займатися наполегливіше, змінити ставлення до своєї навчальної роботи в школі та вдома. Які психологічні закономірності враховує педагог при стимулюванні до навчання? У чому освітня і виховна цінність такої педагогічної стратегії? Література: 1. Бех І.Д. Виховання особистості: У 2 кн. - К.: Либідь, 2003. - 280 с. 2. Скрипченко, О. В. [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ]Психолого-педагогічні основи навчання : Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова. - К. : Укр. Центр духовної культури, 2005. – 710 с.
Дайте розгорнуту відповідь на запитання, у якій сформулюйте власні думки та наведіть цитати з опрацьованої літератури (з повним посиланням!) для їх підтвердження.
"Який упертий цей Толя Петренко... Ніколи він не слухає пояснення, вічно вертиться, розмовляє, відволікає інших. Що з ним робити, як зацікавити?" Якось раз після уроків Євгенія Павлівна зупинила Толю в коридорі. – Бажаєш, скажу по секрету, про що завтра піде мова на моєму уроці? Наступного дня Толя Петренко, на диво всього класу, підняв руку і, відповівши на запитання вчителя, подивився по сторонах тріумфально. А на перерві він підійшов до Євгенії Павлівні і, бентежачись, попросив: – Скажіть, а про що ви будете завтра розповідати? Розкрийте психологічні засоби досягнення Толею успіху. Чи Можна оцінити дії вчителя як антипедагогічні? Література: 1. Бех І.Д. Виховання особистості: У 2 кн. - К.: Либідь, 2003. - 280 с. 2. Савчин М.В. Педагогічна психологія. - К.:Академвидав, 2007 -424с.
Дайте розгорнуту відповідь на запитання, у якій сформулюйте власні думки та наведіть цитати з опрацьованої літератури (з повним посиланням!) для їх підтвердження.
При вивченні біогеоценозів педагог вибирає кілька ділянок однакових біогеоценозів, які перебувають на різних стадіях рекреаційної дигресії: наприклад, ділянка, розташована у межах міста, поруч із містом і в 20 км від міста. Клас ділиться на групи, кожна з яких досліджує одну ділянку, виконуючи при цьому однакові завдання з вивчення стану ґрунту, рослинного покриву, тваринного світу і порівнянню отриманих даних з результатами роботи минулих років. Для цього в групах учні розділяються за "спеціальностями": картографи, геоморфологи, ґрунтознавці, ботаніки, зоологи. Кожному "фахівцеві" видається інструкція, де позначений навчальний матеріал, який учень повинен повторити і вивчити самостійно, перераховане встаткування, дані завдання і питання. Після цього всі учні самостійно обробляють отримані дані, виявляють причини дигресії біогеоценозів, шукають способи, спрямовані на їхнє відновлення. На уроці від кожної групи робиться повідомлення про результати досліджень, проходить обмін думками, формулюються висновки В чому психологічна сутність методу і засобів навчання використаних педагогом? До яких навчальних і виховних результатів вони можуть привести? Література: 1. Возрастная и педагогическая психология (Под ред. А.В. Петровского.) – М.: Просвещение, 1979–288 с 2. Хрестоматия по педагогической психологии. http://bookland.net.ua/book.php?id=2816
Дайте розгорнуту відповідь на запитання, у якій сформулюйте власні думки та наведіть цитати з опрацьованої літератури (з повним посиланням!) для їх підтвердження.
На уроці математики вчителька, перш ніж почати виводити формулу площі кругу, запропонувала школярам завдання наступного змісту: – Для обладнання мостів через невеликі річки під мостом укладають трубу, пропускна здатність якої повинна бути не менше пропускної здатності русла ріки. Розрахуйте найменше значення діаметра труби, щоб річкова вода безперешкодно текла по ній. Поперечний переріз русла ріки являє собою трапецію з основами 5 і 9 м, висотою 1,2 м. Школярі самі визначали план розв'язку завдання, розділившись на групи. Процес знаходження площі перетину і діаметр труби здійснювався разом із учителькою. У чому психологічна сутність методу і засобів навчання, використаних педагогом? До яких навчальних і виховних результатів вони можуть привести? Література: 1. Вікова та педагогічна психологія О.В.Скрипченко, Л.В.Долинська, З.В.Огороднійчук та ін. – К.: Просвіта, 2001. – 416с 2. Фридман Л.Ф., Кулагина И.Ю. Психологический справочник учителя. –М.: "Совершенство", 1998. – 432 с
Дайте розгорнуту відповідь на запитання, у якій сформулюйте власні думки та наведіть цитати з опрацьованої літератури (з повним посиланням!) для їх підтвердження.
Першокласнику (в 1998 році) дали нестандартне завдання: – У якому році твоя бабуся пішла в перший клас? Це непросте завдання, але я певен, – сказав учитель, – що ти зможеш сам його розв'язати. – Моїй бабусі зараз 50 років. – Скільки їй було років, коли вона пішла в перший клас? – Стільки ж, скільки і мені, 7 років. – Добре, як довідатися, скільки років пройшло, як твоя бабуся пішла в школу, якщо їй зараз 50 років, а пішла вона з 7 років у школу? – У школу вона пішла в 7 років, виходить, – міркує маля, – вона пішла в перший клас – від 50 відняти 7 – 43 роки тому. Від 1998 відняти 43, вийде 1955. Ура! Я знаю, у якому році моя бабуся пішла в перший клас – в 1955 році. – Молодець! Ти правильно міркував і успішно впорався з таким складним завданням. У чому психологічна сутність методу і засобів навчання, використаних педагогом? До яких навчальних і виховних результатів вони можуть привести? Література: 1. Зимняя И.А. Педагогическая психология. – М.: Логос, 1999. – 384 с. 2. Хрестоматия по педагогической психологии. http://bookland.net.ua/book.php?id=2816
Дайте розгорнуту відповідь на запитання, у якій сформулюйте власні думки та наведіть цитати з опрацьованої літератури (з повним посиланням!) для їх підтвердження.
Одним з напрямків модернізації сучасної освіти став розвиток профільного навчання в школі. Впровадження профільного навчання в сільській школі зустрічається з рядом труднощів, до яких належать: неможливість створення багатопрофільних шкіл, профільних класів, у ряді випадків
·і профільних груп; недостатньо висока кваліфікація окремих вчителів-предметників; відсутність достатнього фінансування; далекість від вищих і середніх професійних навчальних закладів тощо. Розкрийте психологічну сутність профільного навчання в сучасній середній школі. Які, на Ваш погляд, оптимальні варіанти організації профільного навчання в сільській школі? Література: 1. Скрипченко, О. В. [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ]Психолого-педагогічні основи навчання : Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова. - К. : Укр. Центр духовної культури, 2005. - 710, 2. Савчин М.В. Педагогічна психологія К.:Академвидав, 2007. -424с.
Дайте розгорнуту відповідь на запитання, у якій сформулюйте власні думки та наведіть цитати з опрацьованої літератури (з повним посиланням!) для їх підтвердження.
"Усе, що тільки можна представляти для сприйняття відчуттями, а саме: видиме –
· для сприйняття зором, чутне
· – слухом, запахи –
· нюхом, що можна скуштувати – смаком, доступне дотику –
· шляхом дотику" (Я.А. Коменский)."Навчання повинне бути погоджене з людською природою й законами її розвитку" (А. Дистервег)."Не все може бути цікавим в учінні, а неодмінно є і нудні речі, і повинні бути. Привчіть же дитину робити не тільки те, що її займає, але і те, що не займає" (К.Д. Ушинский)." Необхідно навчати не учня взагалі, а кожну конкретну особистість відповідно до її особливостей" (В.В. Розанов) Про які педагогічні принципи навчання мова йде в представлених висловленнях? Розкрийте їхню психологічну сутність. Література: 1. Власова О.І. Педагогічна психологія. - К.: Либідь, 2005. – 400с. 2. Хрестоматия по педагогической психологии. http://bookland.net.ua/book.php?id=2816
Дайте розгорнуту відповідь на запитання, у якій сформулюйте власні думки та наведіть цитати з опрацьованої літератури (з повним посиланням!) для їх підтвердження.
Учень сьомого класу обкопує яблуню в саду. Перевернувши шар ґрунту і виявивши довгі кореневища пирію, він старанно рубає їх лопатою на дрібні шматки і закопує в землю. Учня запитують: "Для чого ти це робиш?" – "Як для чого?
·– зі здивуванням дивиться хлопчик на запитувача,
· щоб бур'яни не росли під яблунею."– А ти хіба не вчив по ботаніці, що таке кореневище?– Учив: Кореневище
·– це видозмінене стебло. На ньому є бруньки, з яких виростають нові пагони. Це вегетативне розмноження. – Правильно! А тоді навіщо ж ти їх залишаєш у землі: щоб вони вегетативно розмножувалися, і з них виросло багато нових пагонів пирію?
·Хлопчик сконфужено мовчить. Який недолік освіти демонструє дана ситуація? У чому психологічні причини її виникнення? Література: 1. Подоляк Л., Главник О. Основи педагогічної психології: Навчальний посібник. –К.:Главник, 2006. –112 с. 2. Фридман Л.Ф., Кулагина И.Ю. Психологический справочник учителя. –М.: "Совершенство", 1998. – 432 с.
Дайте розгорнуту відповідь на запитання, у якій сформулюйте власні думки та наведіть цитати з опрацьованої літератури (з повним посиланням!) для їх підтвердження.
У деяких сучасних школах стали вводити електронні щоденники. Оцінки учнів можна подивитися в Інтернеті на сайті цієї школи, використовуючи пароль, який відомий батькам і який дозволяє дивитися винятково оцінки своїх дітей. Висловіть Ваше ставлення до подібного нововведення. Які можуть виникати психологічні проблеми п використанні інтернет-технологій у керівництві освітою? Література: 1. Вікова та педагогічна психологія О.В.Скрипченко, Л.В.Долинська, З.В.Огороднійчук та ін. – К.: Просвіта, 2001. – 416с 2. Скрипченко, О. В. [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ]Психолого-педагогічні основи навчання : Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова. - К. : Укр. Центр духовної культури, 2005. - 710,
Дайте розгорнуту відповідь на запитання, у якій сформулюйте власні думки та наведіть цитати з опрацьованої літератури (з повним посиланням!) для їх підтвердження.
У сучасній освіті велике значення приділяється розвитку дистанційного навчання на базі інформаційних технологій. Серед них: пересилання досліджуваного матеріалу по електронній пошті; заняття, проведені в чаті; трансляція навчальних програм по національному і регіональному телебаченню і радіо; кабельне телебачення; голосова пошта; двостороння відеоконференція; однобічна відеотрансляція з однобічним зв'язком по телефону. Дайте психологічний аналіз переваг та недоліків використання даних засобів дистанційного навчання. Які можуть бути обмеження у використанні інформаційних технологій у дистанційному навчанні? Література: 1. Власова О.І. Педагогічна психологія. К.: Либідь, 2005. – 400с. 2. Практическая психология образования. (Под ред. И.В. Дубровиной). – М.: Т«Сфера», 1997. – 528 с.
Дайте розгорнуту відповідь на запитання, у якій сформулюйте власні думки та наведіть цитати з опрацьованої літератури (з повним посиланням!) для їх підтвердження.
У наше століття кіно, відео, телебачення змінюється ставлення учнів до художній літературі. Нерідко вони міркують: "Навіщо читати Л. Толстого "Війна і мир" або М. Булгакова "Майстер і Маргарита", краще подивитися фільм, цікаво, швидко і повчально". Проаналізуйте психологічні переваги і недоліки екранізацій літературних творів. Чи є сенс заміняти читання книги переглядом екранізації? Література: 1. Зимняя И.А. Педагогическая психология. – М.: Логос, 1999. – 384 с. 2. Хрестоматия по педагогической психологии. http://bookland.net.ua/book.php?id=2816
Дайте розгорнуту відповідь на запитання, у якій сформулюйте власні думки та наведіть цитати з опрацьованої літератури (з повним посиланням!) для їх підтвердження.
У житті сучасної людини величезне значення має телебачення. Дайте психологічну характеристику впливу телепродукції на пізнавальний, моральний і естетичний розвиток дитини. Які б заходи Ви запропонували для розвитку психолого-педагогічного потенціалу засобів масової інформації? Література: 1. Савчин М.В. Педагогічна психологія. - К.:Академвидав, 2007 -424с. 2. Фридман Л.Ф., Кулагина И.Ю. Психологический справочник учителя. –М.: "Совершенство", 1998. – 432 с
Дайте розгорнуту відповідь на запитання, у якій сформулюйте власні думки та наведіть цитати з опрацьованої літератури (з повним посиланням!) для їх підтвердження.
Однією з головних соціокультурних тенденцій сучасного розвитку є глобалізація. Глобалізація підсилює різноманітні зв'язки між цивілізаціями, сприяє формуванню економічної, інформаційної та геополітичної спільності. Універсальною гуманістичною цінністю стає діалог культур. Які зміни в розвитку освітніх систем, цілях і змісті освіти відбуваються в контексті цих тенденцій? Перелічіть психолого-педагогічні проблеми, які пов'язані з глобалізацією. Література: 1. Скрипченко, О. В. [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ]Психолого-педагогічні основи навчання : Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова. - К. : Укр. Центр духовної культури, 2005. – 710 с. 2. Бех І.Д. Виховання особистості: У 2 кн. - К.: Либідь, 2003. - 280 с.
Дайте розгорнуту відповідь на запитання, у якій сформулюйте власні думки та наведіть цитати з опрацьованої літератури (з повним посиланням!) для їх підтвердження.
Вікові кризи – теоретичне поняття, що позначає перехід у віковому розвитку до нового якісно специфічного етапу. На думку Л.С.Виготського, вікові кризи обумовлені, насамперед, руйнуванням звичної соціальної ситуації розвитку і виникненням іншої, яка більш відповідає новому рівню психологічного розвитку дитину. Якими психолого-педагогічними засобами можна "зм'якшувати" поведінку дитини в періоди криз психічного розвитку? Які навчальні та виховні впливи, навпаки, збільшують кризові явища? Література: 1. Вікова та педагогічна психологія О.В.Скрипченко, Л.В.Долинська, З.В.Огороднійчук та ін. – К.: Просвіта, 2001. – 416с 2. Бех І.Д. Особистісно зорієнтоване виховання - нова освітня філософія // Педагогіка толерантності. – 2001. - № 1. – С.16-19.
Дайте розгорнуту відповідь на запитання, у якій сформулюйте власні думки та наведіть цитати з опрацьованої літератури (з повним посиланням!) для їх підтвердження.
Класу запропонували допомогти в підготовці першого поверху школи до шкільного свята. При цьому було виділено 4 основних завдання: 1) вимити підлогу, 2) акуратно розставити столи і стільці, 3) стерти пил з меблів і полити квіти, 4) підготувати та упорядкувати матеріали для виставки, розклавши всі відібрані експонати. Розставити меблі неважко, але це можна зробити тільки в останню чергу – після закінчення прибирання. Значить тим, хто готовить виставку, доведеться затриматися довше інших. Витерти пил і полити квіти – сама нетривала та легка робота, а відбір і систематизація матеріалів для виставки зажадають часу, копіткості, уваги і смаку. Роз'яснивши всі моменти роботи, вихователь кладе на стіл чотири листки паперу (за кількістю завдань) і просить клас розділитися на бригади та вибрати вид роботи самим. Потім він відволікається, роблячи вид, що зайнятий своєю справою, і спостерігає за ходом розподілу ділянок роботи і за розподілом на бригади. Проаналізуйте психологічну сутність і виховний потенціал даного засобу організації діяльності. Яке місце педагога в ситуації? Література: 1. Вікова та педагогічна психологія О.В.Скрипченко, Л.В.Долинська, З.В.Огороднійчук та ін. – К.: Просвіта, 2001. – 416с. 2. Реан А.А., Коломенский Я.Л. Социальная педагогическая психология.-СПб, ПИТЕР, 1999. – 416 с.
Дайте розгорнуту відповідь на запитання, у якій сформулюйте власні думки та наведіть цитати з опрацьованої літератури (з повним посиланням!) для їх підтвердження.
Бенджамин Франклін (1706–1790) – видатний американський просвітитель і державний діяч, один з авторів декларації незалежності США, спираючись на моральні цінності свого часу, у молодості склав для себе "комплекс чеснот" з відповідними наставляннями і наприкінці кожного тижня відзначав випадки їх порушення. От цей комплекс:
Помірність. Потрібно їсти не до пересичення і пити не до сп'яніння.
Мовчання. Потрібно говорити тільки те, що може принести користь мені або іншому; уникати порожніх розмов.
Порядок. Слід тримати всі свої речі на своїх місцях; для кожного заняття мати своє місце і час.
Рішучість. Потрібно вирішуватися виконувати те, що необхідно зробити; неухильно виконувати те, що вирішене.
Працьовитість. Не можна гаяти час даремно; потрібно бути завжди зайнятим чимось корисним; слід відмовлятися від усіх непотрібних дій і контактів.
Щирість. Не можна обманювати, треба мати чисті і слушні думки та помисли.
Справедливість. Не можна заподіювати кому б то ні було шкоди; не можна уникати добрих справ, які входять до числа твоїх обов'язків.
Помірність. Слід уникати крайностів; стримувати, наскільки ти вважаєш доречним, почуття образи від несправедливостей.
Чистота. Потрібно не допускати тілесного бруду; дотримуватись охайності в одязі і у житлі.
Спокій. Не слід хвилюватися по дрібницях.
Скромність і т.д. "Але в цілому, – так Франклін підбивав підсумок до кінця життя, – хоча я досить далекий від тієї досконалості, на досягнення якого були спрямовані мої честолюбні задуми, старання мої зробили мене краще і щасливіше, ніж я був би без цього досвіду" (Франклин Б. Избр. произв. М., 1956. С. 482-483). Проаналізуйте психологічну сутність даного "комплексу чеснот". Чи Вважаєте ви можливим його використання в сучасному виховному процесі? Література: 1. Бех І.Д. Виховання особистості: У 2 кн. - К.: Либідь, 2003. - 280 с. 2. Фридман Л.Ф., Кулагина И.Ю. Психологический справочник учителя. –М.: "Совершенство", 1998. – 432 с.
Дайте розгорнуту відповідь на запитання, у якій сформулюйте власні думки та наведіть цитати з опрацьованої літератури (з повним посиланням!) для їх підтвердження.
В один будинок був запрошений на сімейне свято дуже здатний парубок. Зібралося багато гостей, і всі довго не сідали, чекаючи його. Але він спізнювався. Так і не дочекавшись, стомлені від чекання гості нарешті, зайняли свої місця. Юнак з'явився через годину. Він не намагався вибачитися за запізнення, лише весело кинув на ходу: – Зустрів знайомого, знаєте (він недбало назвав ім'я відомого вченого), та й забовтався. Потім він, із труднощами протискуючись між меблями та заподіюючи незручності гостям, обійшов стіл і кожному сидячому фамільярно простягав руку. За столом поводився жваве, балакуче і на весь вечір заволодів застільною бесідою. Іншим він майже не давав і рота розкрити – говорив сам або коментував кожне слово оточуючих. Дайте психологічний аналіз поведінки юнака. Що може служити причиною такого типу поведінки парубка? Література: 1. Бех І.Д. Виховання особистості: У 2 кн. - К.: Либідь, 2003. - 280 с. 2. Зимняя И.А. Педагогическая психология. – М.: Логос, 1999. – 384 с.
Дайте розгорнуту відповідь на запитання, у якій сформулюйте власні думки та наведіть цитати з опрацьованої літератури (з повним посиланням!) для їх підтвердження.
Ми багато сперечалися з подругою – яку професію вибрати. І те начебто не підходить, і це... – Я точно знаю, куди не піду: на вчителя – не бажаю псувати нерви; не піду в хімічне виробництво, тому що від спілкування з хімічними препаратами можна втратити здоров'я; на фабрику не піду, тому що там перетворишся в робота, виконуючи механічну і одноманітну роботу. Я прагну, щоб на моїй роботі не псувалося здоров'я й було цікаве. Хотілося, щоб вона була пов'язана із тваринами та великою кількістю поїздок. – Тоді тобі потрібно йти працювати в цирк! – викликнула подруга і додала, – а по мені – аби тільки одержувати пристойну платню. Я потім довго думала. Сумніваюся, чи є в мене талант для цирку. Може бути, подруга права, і, якщо немає покликання, треба думати про заробіток? Дайте психологічний аналіз мотивам вибору професії в дівчат. Який засіб психолого-педагогічного впливу було використано в даній ситуації? Література: 1. Профконсультационная работа со старшеклассниками / Под. ред. Федоришина Б.А. – К.: Радянська школа, 1980. – 159 с. 2. Савчин М.В. Педагогічна психологія. - К.:Академвидав, 2007. -424с.
Дайте розгорнуту відповідь на запитання, у якій сформулюйте власні думки та наведіть цитати з опрацьованої літератури (з повним посиланням!) для їх підтвердження.
Третьокласники активні: кожний прагне помітити помилку товариша та виправити її. У своїй ретельності дехто навіть починає фантазувати: бачити помилку там, де її й не було зовсім. Одна з дівчинок причепливо стежить за Ірою, яка читає біля дошки, і наполегливо махає рукою, бажаючи виправити помилку. Її не турбує, щоб Іра краще читала, – є лише бажання заявити про себе, продемонструвати, що вона може краще, ніж Іра, і заслужити похвалу вчительки. Дайте психологічне пояснення подібного ставлення учнів до своїх однокласників. Які психолого-педагогічні висновки повинен зробити вчитель? Література: 1. Вікова та педагогічна психологія О.В.Скрипченко, Л.В.Долинська, З.В.Огороднійчук та ін. – К.: Просвіта, 2001. – 416с. 2. Бех І.Д. Виховання особистості: У 2 кн. - К.: Либідь, 2003. - 280 с.
Дайте розгорнуту відповідь на запитання, у якій сформулюйте власні думки та наведіть цитати з опрацьованої літератури (з повним посиланням!) для їх підтвердження.
Якось Василь відмовився чергувати, так і сказав: – Не буду, і все! Педагог не став обурюватися та загрожувати різними покараннями, а тільки сказав: – Давай спокійніше. Сідай-но, поговоримо. Ти не прагнеш чергувати? – Не прагну. – Але ж у класі ти не один. Ще 23 людини. І все чергують, тому що обов'язок кожного допомогти прибиральниці, яка прибирає всю школу. І в будь-якому класі нашої школі учні чергують. Що ж ти за особливий? Усі чергують, а ти – "не буду". Подумай, як учні на тебе дивитися будуть. Та й ти сам: адже за тебе, виходить, хтось повинен зайвий раз прибирати? Ти подумай ще раз, не поспішай, а завтра ми з тобою повернемося до цієї проблеми. На інший день ранком Василь підійшов до вчителя і буркнув під ніс: – Буду чергувати. Тільки нехай із мною хто-небудь інший чергує, не Петрова. А то вона все вчить і вчить, що як робити. Набридло. Що найбільше цінував учитель у своїх учнях? Оцініть психолого-педагогічну позицію та поведінку вчителя, визначите мотиви його вчинку відносно школяра. Література: 1. Вікова та педагогічна психологія О.В.Скрипченко, Л.В.Долинська, З.В.Огороднійчук та ін. – К.: Просвіта, 2001. – 416с 2. Фридман Л.Ф., Кулагина И.Ю. Психологический справочник учителя. –М.: "Совершенство", 1998. – 432 с.
Дайте розгорнуту відповідь на запитання, у якій сформулюйте власні думки та наведіть цитати з опрацьованої літератури (з повним посиланням!) для їх підтвердження.
У сьомому класі пропав журнал. Почалися пошуки. Усе це було дуже тривожно, тому що це трапилося перед закінченням навчального року, і журнал був необхідний для підведення підсумків успішності зі всіх дисциплін. Здавалося, усяка надія була загублена, і залишалося подумати, як відновлювати оцінки за рік кожному учневі. Але отут після уроків до вихователя підійшов юнак і заявив, що може назвати того, хто забрав журнал. Педагог, подумавши, відповів: – Знаєте, мабуть, такою ціною мені журнал не потрібний. – Якою ціною? – остовпів юнак. – Ціною вашого падіння. Що найбільше цінував учитель у своїх учнях? Оцініть психолого-педагогічну позицію та поведінку вчителя, визначите мотиви його вчинку відносно юнака. Література: 1. Вікова та педагогічна психологія О.В.Скрипченко, Л.В.Долинська, З.В.Огороднійчук та ін. – К.: Просвіта, 2001. – 416с. 2. Бех І.Д. Виховання особистості: У 2 кн. - К.: Либідь, 2003. - 280 с.
Дайте розгорнуту відповідь на запитання, у якій сформулюйте власні думки та наведіть цитати з опрацьованої літератури (з повним посиланням!) для їх підтвердження.
"Я вірю, що всі проблеми – проблеми людства знаходять своє головне вирішення у вихованні", –
· відзначав Р. Тагор. Чи Згодні Ви з ним? Обґрунтуйте найбільш актуальні завдання виховання підростаючого покоління. Література: 1. Бех І.Д. Виховання особистості: У 2 кн. - К.: Либідь, 2003. - 280 с. 2. Савчин М.В. Педагогічна психологія.- К.:Академвидав, 2007 -424с.
Дайте розгорнуту відповідь на запитання, у якій сформулюйте власні думки та наведіть цитати з опрацьованої літератури (з повним посиланням!) для їх підтвердження.
Ф.М. Достоєвський колись висловив думку про те, що вища мета виховання – допомогти дитині стати самою собою, прожити своє життя, уникнувши долі тих, які себе в ньому не знайшли. Як би Ви прокоментували психолого-педагогічний зміст подібної мети? Укажіть основні шляхи її досягнення. Література: 1. Бех І.Д. Виховання особистості: У 2 кн. - К.: Либідь, 2003. - 280 с. 2. Хрестоматия по педагогической психологии. http://bookland.net.ua/book.php?id=2816
Дайте розгорнуту відповідь на запитання, у якій сформулюйте власні думки та наведіть цитати з опрацьованої літератури (з повним посиланням!) для їх підтвердження.
"Мистецтво виховання, – писав один із забутих прадавніх авторів,– полягає в тому, щоб передбачити неминуче і зменшити ефект того, що трапилося". Як ви розумієте психолого-педагогічний зміст цієї фрази? Яку професійно значиму рису особистості вихователя вона відбиває? Література: 1. Бех І.Д. Виховання особистості: У 2 кн. - К.: Либідь, 2003. - 280 с. 2. Хрестоматия по педагогической психологии. http://bookland.net.ua/book.php?id=2816
Дайте розгорнуту відповідь на запитання, у якій сформулюйте власні думки та наведіть цитати з опрацьованої літератури (з повним посиланням!) для їх підтвердження.
"Із дванадцяти IV класів були відібрані учні, що скоріше відносили свої невдачі на рахунок недоліку здібностей, ніж зусиль, і рівень інтелекту яких дозволяв їм одержувати більш високі оцінки. І те й інше повідомлялося вчителям поряд із проханням час від часу говорити цим школярам, що при більшій старанності вони могли б добитися кращих успіхів. За чотири місяці до і через чотири місяці після експерименту в експериментальних і контрольних класах тестувалися мотиви досягнення, каузальна атрибуція успіху і невдачі, рівень інтелекту, тривожність, фіксувалися успіхи і оцінки в арифметиці. При повторнім тестуванні ефекти сприятливої каузальної атрибуції спостерігалися не тільки в поіменно відібраних учнів, але, що було несподіваним, і в більшості інших учнів цих класів. У порівнянні з контрольною групою учні експериментальних класів тепер більшою мірою пояснювали невдачі недостатністю зусиль, рідше знижували свій рівень домагань, одержували більш високі бали з окремих шкал тестів інтелекту і були менш тривожними" [Хекхаузен X. Мотивация и деятельность. Т.2. – М., 1986. – С. 333 – 334]. Проаналізуйте психологічний зміст описаного ефекту. Чи досить сліпої віри вчителя в передбачувані високі досягнення учня, щоб підвищити навчальний ефект? Література: 1. Савчин М.В. Педагогічна психологія. - К.:Академвидав, 2007. -424с. 2. Реан А.А., Коломенский Я.Л. Социальная педагогическая психология.-СПб: ПИТЕР, 1999. – 416 с
Дайте розгорнуту відповідь на запитання, у якій сформулюйте власні думки та наведіть цитати з опрацьованої літератури (з повним посиланням!) для їх підтвердження.
Учителька математики щось пояснювала, а Вітя, уразливий хлопчик, що тільки-но одержав трійку по улюбленому предмету історії, сидів і розкладав якийсь папірець на столі, думаючи про свою невдачу. Що ти там робиш? Чому не слухаєш? – обрушилася на нього Ксенія Віталіївна. – Ти став погано поводитися: – Ну й що ж! – зухвало буркнув Вітя. – Як ти розмовляєш із учителем? Устань! – А чого мені вставати? Я нічого не зробив: Ах, так! Ну тоді вийди звідси! – А я не піду! – Ні, підеш! Учителька, схопивши хлопчика за руку, вигнала його силою із класу під несхвальний шепіт усіх інших школярів. Дайте психологічний аналіз причин зриву в поведінці хлопчика та педагогічних методів, обраним учителем. У чому полягав психолого-педагогічний прорахунок учителя? Література: 1. Хрестоматия по педагогической психологии. http://bookland.net.ua/book.php?id=2816 2. Реан А.А., Коломенский Я.Л. Социальная педагогическая психология.-СПб: ПИТЕР, 1999. – 416 с.
Дайте розгорнуту відповідь на запитання, у якій сформулюйте власні думки та наведіть цитати з опрацьованої літератури (з повним посиланням!) для їх підтвердження.
Одного разу діти разом з педагогом поїхали в ліс збирати насіння білої акції, щоб засіяти ними вулицю новобудов в мікрорайоні школи. Учителька сказала, що на землі дуже мало насіння, тому що більшість засохлих стручків висить на високих гілках. Не встигла вчителька сказати це, як Вітя, дуже хуліганистий і конфліктний хлопчик, був уже на дереві. Усім було зрозуміло, що зробив він це єдино із прагнення ослухатися, виявити норовливість. Але, на диво, учителька похвалила Вітю: – Дивіться, діти, який молодець Вітя! Зараз він буде кидати нам стручки. Ця похвала застала хлопчика зненацька. Але думати було ніколи, під високою акацією вже розсідалися діти, і Вітя почав зривати сухі стручки та кидати їх. Діти навперебій просили його: – Вітя, кидай мені... Вітьок, кидай прямо в шапку... Хлопчик захопився роботою. Найшлося ще одне відважне хлопча, яке не побоялося гострих шипів і колючок. І вони з Вітею почали змагатися. Дайте психологічний аналіз і оцініть педагогічну значимість дій учителя. У чому психологічні особливості взаємодії з конфліктно налаштованими людьми? Література: 1. Вікова та педагогічна психологія./ О.В.Скрипченко, Л.В.Долинська, З.В.Огороднійчук та ін. – К.: Просвіта, 2001. – 416с. 2. Бех І.Д. Виховання особистості: У 2 кн. - К.: Либідь, 2003. - 280 с.
Дайте розгорнуту відповідь на запитання, у якій сформулюйте власні думки та наведіть цитати з опрацьованої літератури (з повним посиланням!) для їх підтвердження.
Ідучи на урок, педагог бачить у кабінету юрбу хлопців і двох підлітків, що б'ються. Педагог попросив усіх зайти в кабінет, а забіяк залишитися в коридорі. Закривши двері і залишившись наодинці із хлопчиками, педагог запитує: – Можете пояснити, чому ви посварилися, з– за чого виникла бійка? Хлопчики мовчать, вони загрозливо дивляться один на одного. – Це секрет? – серйозно запитує педагог. Вони кивають головою. – Тоді зробимо так, даю вам 5 хвилин – поговоріть як чоловік із чоловіком, тільки без бійки та образ, тихо, мирно з'ясуєте свої відносини. І пам’ятайте, ви повинні ввійти в клас більш міцними друзями, ніж були колись, покажіть усім, як ви можете цивілізовано вирішувати складні життєві проблеми. Дайте психологічний аналіз і оцініть педагогічну значимість дій учителя. Чи згодні ви з думкою, що на практиці повинно реалізовуватися якесь уявлення про "чоловіче" і "жіноче" виховання? Література: 1. Бех І.Д. Виховання особистості: У 2 кн. - К.: Либідь, 2003. - 280 с. 2. Хрестоматия по педагогической психологии. http://bookland.net.ua/book.php?id=2816
Дайте розгорнуту відповідь на запитання, у якій сформулюйте власні думки та наведіть цитати з опрацьованої літератури (з повним посиланням!) для їх підтвердження.
– Сідаєте, будь ласка, і розкрийте буквар на тій сторінці, де буква "Я"! І діти читають оповідання про те, як маленький Петрик, вивчивши всі букви, приходить додому радісний і пропонує бабусі: "Хочеш, я навчу тебе читати? Це зовсім просто!" – А тепер на наступній сторінці прочитайте іншу розповідь! – Сторінок більше немає! – Як немає? – Ми закінчили книгу! – Зовсім закінчили!.. – Тоді закрийте підручник... І давайте поговоримо: чому він вас навчив? – Він навчив читанню і письму! – Навчив рідній мові... Як правильно говорити! Дав знання! – Учив нас бути добрими, уміти дружити! – Любити читати... Любити книгу! – Поважати батьків! – Бути ввічливими! – У ньому багато смішних і веселих малюнків! – Ще там ребуси, кросворди, скоромовки! – Я дуже люблю цю книгу! Коли я брала її додому, я клала її під подушку, і вона спала разом із мною! – А я всім показував, і сусідам теж! – А тепер покладіть голови на парти! Закрийте очі! – учитель знижує голос. – Я бачу, ви полюбили вашу першу книгу, правда? – Так, – шепотять діти. – і вам, напевно, хочеться сказати їй добрі слова дяки? – Так, – шепотять діти. – Так подумайте, якими словами ви б виразили свою їй дяку. Дайте психологічний аналіз і оцініть педагогічну значимість дій учителя. Яку концепцію або модель навчання й особливості педагогічної діяльності вчителя демонструє даний фрагмент? Література: 1. Зимняя И.А. Педагогическая психология. – М.: Логос, 1999. – 384 с. 2. Фридман Л.Ф., Кулагина И.Ю. Психологический справочник учителя.. –М.: "Совершенство", 1998. – 432 с
Дайте розгорнуту відповідь на запитання, у якій сформулюйте власні думки та наведіть цитати з опрацьованої літератури (з повним посиланням!) для їх підтвердження.
Розмова у вчительській: – Вчитель тоді вчитель, коли він блискуче знає свій предмет, тому що із цього, з його наукового багажу, і починається визнання учнями, а потім і батьками. – Оскільки душа дитини розкривається повніше не на уроці, а в якихось позаурочних справах і в процесі спілкування, то тільки той учитель – майстер, хто вільно володіє прийомами спілкування, уміє зробити життя школяра цікавим. – Треба навчити дитину вчитися все життя і постійно працювати над собою, збагачуючи себе духовно, – це головне для вчителя. – Культура, кругозір і інтелігентність – от важливі показники якості людини як учителя. – А я вважала і вважаю, що головне у вчителя – це сумлінність. Я от уже двадцять п'ять років перша приходжу в школу і остання йду. Я всю себе віддаю дітям. Потрібно всього себе віддавати дітям – от що робить учителя Вчителем! – Але ж ще потрібно, щоб було, що віддавати дітям. – От я випустила в життя кілька сотень хлопчиків і дівчаток. З них виросли двоє академіків, троє докторів і п'ять кандидатів наук, а вже інженерів, лікарів, учителів і не порахувати. – А скількох Ви не врятували? Скільки серед цих тисяч випускників тих, хто спився, або опинився на лаві підсудних, або хоча злочину і не зробив, але став поганою людиною? Дайте психологічний аналіз реплік педагогів. Які критерії діяльності педагога Ви вважаєте найбільш важливими та чому? Література: 1. Савчин М.В. Педагогічна психологія К.:Академвидав, 2007. -424с. 2. Фридман Л.Ф., Кулагина И.Ю. Психологический справочник учителя. –М.: "Совершенство", 1998. – 432 с
Дайте розгорнуту відповідь на запитання, у якій сформулюйте власні думки та наведіть цитати з опрацьованої літератури (з повним посиланням!) для їх підтвердження.
Олексій, восьмикласник, зв'язавшись із двірською компанією хлопців старше себе, виявився учасником групового нападу і побиття перехожого. Хлопці перебував у нетверезому стані. Враховуючи неповноліття Олексія і його стан здоров'я (хвороба серця), а також ту обставину, що він не проявляв при бійці активності, а лише був присутній при цьому, школі надавалася можливість взяти його на поруки. Для цього було необхідно позитивне рішення педагогічної ради школи. При негативному рішенні хлопчика чекав суд і позбавлення волі. Після бурхливого обговорення педрада більшістю всього у два голоси все-таки прийняла рішення – взяти Олексія на поруки і дозволити відвідувати школу. На завтра він уперше в житті взяв участь у чергуванні по школі та, надягнувши пов'язку, сумлінно стояв на переході і стежив за порядком. У цей час Валентина Іванівна проводжала свій другий клас у гардероб. Проходячи повз Олексія, вона сказала малятам голосно: – Діти, подивиться – це той самий хуліган (і вона показала на Олексія, вхопивши його за рукав), якого вчора ледве не вигнали зі школи. Пам'ятаєте, я вам ранком розповідала про нього. У долю секунди Олексій зірвався з місця і, кинувши на ходу пов'язку чергового, зі збентеженим обличчям вибіг зі школи. Дайте психологічний аналіз і оцініть педагогічну значимість учинку вчителя. Про які особливості й можливі результати виховання може говорити даний факт?Література: Вікова та педагогічна психологія. О.В.Скрипченко, Л.В.Долинська, З.В.Огороднійчук та ін. – К.: Просвіта, 2001. – 416с 2. Бех І.Д. Виховання особистості: У 2 кн. - К.: Либідь, 2003. - 280 с.
Дайте розгорнуту відповідь на запитання, у якій сформулюйте власні думки та наведіть цитати з опрацьованої літератури (з повним посиланням!) для їх підтвердження.
Юрій Сергійович одержав дуже бешкетний, неспокійний клас, який з першого ж уроку вирішив, за словами школярів, "випробувати хіміка на герметичність". Коли Юрій Сергійович увійшов у кабінет, то з одного кута почулося: Ку-ку. Коли вчитель повернувся туди, то з іншого кута пролунало: – Ку-ку. Потім, як тільки він починав говорити, "ку-ку" звучало звідки-небудь знову. У відповідь Юрій Сергійович сказав усьому класу: – Ку-ку, ку-ку! І всі розсміялися, учитель сміявся разом із учнями. Після цього урок тривав спокійно. Дайте психологічний аналіз і оцінітіть педагогічну значимість дій учителя. Яку концепцію або модель навчання й особливості педагогічної діяльності вчителя демонструє даний фрагмент? Література: 1. Реан А.А., Коломенский Я.Л. Социальная педагогическая психология.-СПб: ПИТЕР, 1999. – 416 с 2. Зимняя И.А. Педагогическая психология. – М.: Логос, 1999. – 384 с.
Дайте розгорнуту відповідь на запитання, у якій сформулюйте власні думки та наведіть цитати з опрацьованої літератури (з повним посиланням!) для їх підтвердження.
У класі шум, бруд, школярі до уроку не готові. – Сідайте, сідайте. Сходіть хто-небудь у вчительську, візьміть там мапи на шафі, – звертається вчитель до класу. Кидаються до виходу кілька хлопчиськ. – Куди, куди! Підіть один хто-небудь, так скоріше. – Можна ми вдвох? – викрикує учень із місця. – Ну, добре, тільки швидше. – і я з ними? – ще один учень із місця. – Ні! Я сказав: підуть двоє! – Ви ж сказали, піде один? – сказав ображено хлопчик, що встав третім. – Що? Ах, так... Що у вас там? Припиніть гамір. Гамір триваючи, наростає. – І чому у вас завжди підручники відкриті? Що це за мода така? Питання таке: коли і як утворювалася Давньоруська держава та причини її виникнення. Борисов! Зараз же залиши його! – учневі, що затіяв метушню із сусідом по парті. – Це не я! – з місця кричить Борисов, – Зараз подивимося, хто в нас піде відповідати. – Довго шукає по журналу потрібне прізвище, у класі все притихли чекаючи. Дайте психологічний аналіз і оцініть педагогічну значимість описаної ситуації. Які особливості навчання й педагогічної діяльності вчителя демонструє даний фрагмент? Література: 1. Савчин М.В. Педагогічна психологія. - К.:Академвидав, 2007. -424с. 2. Хрестоматия по педагогической психологии. http://bookland.net.ua/book.php?id=2816
Дайте розгорнуту відповідь на запитання, у якій сформулюйте власні думки та наведіть цитати з опрацьованої літератури (з повним посиланням!) для їх підтвердження.
Magister dixit ("Учитель сказав")- таким був вирішальний довід у середньовічних суперечках і диспутах. У той час слово вчителя було остаточним. Добре це або погано? Якщо погано, то що може служити таким вирішальним доводом у сучасній педагогіці? Література: 1. Зимняя И.А. Педагогическая психология. – М.: Логос, 1999. – 384 с. 2. Фридман Л.Ф., Кулагина И.Ю. Психологический справочник учителя. –М.: "Совершенство", 1998. – 432 с.
Дайте розгорнуту відповідь на запитання, у якій сформулюйте власні думки та наведіть цитати з опрацьованої літератури (з повним посиланням!) для їх підтвердження.
Учитель літератури Е.Н. Ільїн уважає, що оцінки по літературі зовсім не такі, як, припустимо, по фізиці або хімії. Кожну оцінку по літературі він корегує моральною шкалою. Слухаючи учня, уловлює емоції, почуття, переконаність, особисте ставлення учня до того, про що він говорить. Відмінні, але не особистісні відповіді радості не приносять. Високим балом він оцінює навіть боязку спробу щось сказати, додати, уточнити, коли інші мовчать. Бажання мислити вже результат! Про важке учитель запитує "важких". Він уважає, що так простіше змусити працювати. Учні іноді самі коментують свої відповіді і самі ставлять собі оцінки. Це радує та народжує в учнів почуття відповідальності та вимогливості до себе. У чому на Ваш погляд, полягають психологічні особливості й виховне значення оцінювання успіхів учнів по літературі в Е.Н. Ільїна? Як Ви вважаєте, чи можна застосовувати подібний підхід у викладанні природничих дисциплін? Література: 1. Савчин М.В. Педагогічна психологія. - К.:Академвидав, 2007. -424с. 2. Бех І.Д. Виховання особистості: У 2 кн. - К.: Либідь, 2003. - 280 с.13PAGE 15


13PAGE 14115
15

Приложенные файлы

  • doc 371623
    Размер файла: 160 kB Загрузок: 2

Добавить комментарий