УРОК 1

УРОК 1.
Дотекстовий етап
1. Ознайомтеся з наступною інформацією, яка допоможе вам сформувати певні фонові знання, необхідні для роботи над текстом:
Дослідження британських вчених показали, що до 2015 року більше ніж 3 млрд. людей, тобто 44% всього населення планети, будуть володіти англійською мовою. Вже зараз біля 400 млн. можуть назвати її рідною мовою, ще 600 млн. – використовують в якості другої мови. Так, в 9 країнах світу англійська мова є державною. Це такі держави як Велика Британія, США, Канада, Австралія, Нова Зеландія, ЮАР, Ірландія, Мальта, Беліз. Ще в 36 країнах світу вона вважається загальнонаціональною, чи офіційною. На сьогоднішній день англійська мова – мова міжнародного бізнесу, дипломатії, науково-технічного співробітництва, мореплавства та авіації, т. і. Це основна мова мережі Інтернет та ІТ. На ній зберігається більш ніж 80% всієї світової інформації. Вона фактично стає глобальною мовою з відповідною назвою glocal (global+local) English (glocal имеет другое значение).
Розрізняють національні та регіональні варіанти англійської мови. Національний варіант мови це варіант, який розповсюджений на території проживання тієї чи іншої нації та вживається всіма верстами населення у всіх сферах спілкування. Основні національні варіанти англійської мови – британський, американський, канадський, австралійський та новозеландський. Вони мають певні розбіжності на всіх рівнях мови. Найбільш суттєво відрізняється від мови населення Британських островів американський варіант англійської мови. Основна частина розходжень стосується лексико-семантичних особливостей вживання окремих мовних одиниць, що спричинено історичними умовами розвитку країни. Певні розходження спостерігаються також у галузі граматики, фонетики й орфографії.
Регіональний варіант - це варіант, який використовується як універсальний засіб мовного спілкування в певних країнах та регіонах світу і функціонує лише в обмежених сферах. Oб’єктивно регіональні варіанти мови відчувають вплив національних мов та культур, що знаходить своє відтворення в наборі, змісті та використанні одиниць різних мовних рівнів. Продовжуючи поширюватися світом, англійська мова фрагментується у багато місцевих діалектів: Spanglish - своєрідний мікс іспанської та англійської, Greekish - суміш грецької та англійської, Singlish, якою розмовляють в Сінгапурі, та Manglish - на Філіппінах. Можна говорити також про Denglish, Franglais, Chinglish, Japlish, etc. На власному діалекті – європейській англійській – розмовляють в ЄС. Його особливістю є те, що він має обмежений словниковий склад і тому є простим і зручним для використання. Загалом англійською в ЄС може сьогодні спілкуватися більш ніж половина європейців (51%) і вона планомірно поширюється через мовну політику Євросоюзу: її, починаючи з початкової школи, вивчають 90% школярів.
2. Запам’ятайте наступний матеріал, знання якого необхідне для перекладацької діяльності:
2.1. Основне завдання перекладача - створення адекватного перекладу, який відтворює як зміст, так і форму оригіналу засобами іншої мови. Основними сходинками, що ведуть до цієї мети, є три типи закономірних відповідників - еквівалент (еквівалентний відповідник), аналог (варіантний відповідник) та [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ].
Переклад за допомогою еквіваленту (еквівалентного відповідника): в цьому випадку для однозначного слова чи словосполучення мови оригіналу існує стійкий, постійний, рівнозначний відповідник в мові перекладу, який, як правило, не залежить від контексту. Однак не всі одиниці мають еквівалентні відповідники. До цієї групи відповідників відносяться, наприклад, числівники, назви днів тижня та місяців, д терміни: Monday - понеділок, May – травень, poplar - тополя, verdict - приговор, witness – очевидець, Supreme Court – верховний суд, prison - в’язниця.
Переклад за допомогою [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ] (варіантного відповідника): в цьому випадку одному іншомовному слову частково відповідає декілька слів мови перекладу (слова з різними відтінками значення, синоніми, які розрізняються стилістичним забарвленням, відтінками вживання т. і.). Наприклад:
stranger - незнайомець, чужак, приїжджий, іноземець, приходько , т.і.
square - 1. квадрат, площа, майдан, сквер, квартал; 2. міщанин, обиватель.
face - обличчя, морда (тварини), вираз обличчя, зовнішній вигляд, поверхня, фасад, грань, циферблат , т.і.
state - 1. стан, положення, будова, структура, суспільне становище, парадність, пишність т.і.; 2. держава, штат.
Вибір варіантного відповідника робиться на основі контексту. Наприклад, слово tough, буде перекладатися по-різному в різних сполученнях: жорсткий (the law is too tough); небезпечний хуліган (a gang of toughs); міцний (he was thin but tough); надійний (the watch is extremely tough); твердий (tough as a tortoise shell).
Крім еквівалентів та аналогів значення іншомовного слова розкриває [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ], при якому замість слова вживається його тлумачення (пояснення). Такий прийом перекладу або, точніше, інтерпретації слова звичайно застосовується в тих випадках, коли у словниковому складі мови перекладу, немає ні еквіваленту, ні аналогів, які відповідають значенню слова чи словосполучення оригіналу. Найчастіше описово перекладаються слова, що позначають поняття або явища, відсутні в житті носіїв мови перекладу, тому вони не мають в українській мові спеціальних слів для їх позначення. Наприклад:
mall - великий торговий комплекс, який складається з різних крамниць, розташованих на спільній території чи навіть під одним дахом;
sabbatical leave – довготривала відпустка, яка надається науковим робітникам і викладачам університету;
"Yellow Pages" - телефонний довідник;
high tea  - вечірній чай із закускою після раннього обіду;
affirmative action - дії, спрямовані проти дискримінації по відношенню до певних груп населення.
2.2. Інтернаціональні слова та «хибні друзі перекладача»
До цієї категорії лексичних одиниць відносяться слова, що вживаються в різних мовах зі схожим звучанням, написанням та значенням (president, bank, flag). Однак більшу загрозу при перекладі складають псевдоінтернаціоналізми, або «хибні друзі» перекладача, які можна розділити на дві групи.
До першої групи відносяться слова, що мають однакове звучання та написання, але зовсім різне значення. Наприклад:
advocate - захисник, прихильник, а не адвокат;
complexion – колір обличчя, а не комплекція;
decade – десятиліття, а не декада;
replica - точна копія, а не репліка.
До другої групи відносяться такі слова, які співпадають лише в одному чи двох значеннях, але розходяться в інших. Наприклад:
character – персонаж, а не тільки характер,
figure - малюнок, цифра, а не тільки фігура,
pretend – вдавати з себе, рідко претендувати,
position - посада, а не тільки позиція.
Третю групу складають пароніми – слова, близькі (але неоднакові) за звучанням і написанням, але різні за значенням. Наприклад:
addresser – адресант – той, хто надсилає поштове повідомлення,
addressee – адресат – той, кому адресовано поштове повідомлення,
economic – економічний, господарський,
economical – економний, ощадливий,

historic – історичний, що має історичне значення,
historical –історичний, що стосується історії.

2.3. В теорії перекладу розрізняють такі види письмового перекладу: повний, реферативний, анотативний. Метою повного перекладу є отримання ідентичного тексту на мові перекладу; метою реферативного – отримання тексту, який виключає неістотну інформацію; мета анотативного перекладу – коротке викладення основних положень тексту оригіналу.

Текст 1. World’s language
More than 300 million peop
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·сlosing. And imagine being a foreigner and having to learn that in English one tells a lie but the truth, that a person who says “I could care less” means the same thing as someone who says “I couldn’t care less”.
We have this strange – and to foreigners i
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·m all. A foreigner could be excused for thinking that to know set is to know English.
Anthropology 93/94, David Crystal

Текст 2. AE and BE
The co
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
· еditor of the Oxford English Dictionary, created a stir in linguistic circles on both sides of the Atlantic when he announced his belief that American English and British English are drifting apart so rapidly that within 200 years the two nations won’t be able to understand each other at all.
Текстовий етап
І. Пропедевтичні вправи
Вправа 1. Визначте різновид наданих текстів (інформаційна замітка, тематична стаття, інтерв’ю, есе, тощо). Виясніть їх реципієнта та визначте домінуючу інформацію: когнітивна, інформаційно-термінологічна, чи інформаційно-емоціональна (див. вступ).
Вправа 2. Встановіть комунікативне завдання кожного тексту: передача нової інформації без її оцінки; передача фактів, її оцінка автором, спроба привернути реципієнтів на свій бік, тощо.
ІІ. Вправи на засвоєння мовного матеріалу
Вправа 1. Знайдіть у текстах еквіваленти наступних виразів:
відтінки значень, житель Нью-Йорка, різні значення, повний пасток, сприйняти як комплімент, заради спілкування
Вправа 2. Передайте значення наступних слів; прокоментуйте ваше використання еквівалентного/варіантного відповідника чи описового перекладу:
rapid, slogan, (non)native speaker, complexity, signify
Вправа 3. Після того як ви прочитали та зрозуміли зміст першого тексту, докажіть, що на відміну від французів, ви розрізняєте значення слів house та home. Вкажіть, яке з слів використовується в наступних прикладах:
зелена трава рідного дому; мій дім – моя фортеця; внутрішні справи; династія Тюдорів; внутрішнє радіомовлення; противоправне вторгнення до помешкання; квартирний злодій; палата лордів; новосілля (входини); міністр внутрішніх справ (у Великобританії); бездомні діти; всі квитки на виставу продані.
Вправа 4. Проконсультуйтесь зі словниками і встановіть різницю між значенням слів different та various. Перекладіть наступні речення:
1.This car is different from anything else on the market.
2. I will do it for various reasons.
3. They are people with quite different lifestyles.
4. The
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
Вправа 5. За допомогою спеціальних словників знайдіть відповідники «хибних друзів» перекладача:
a) popular culture, popular education, popular meeting, popular festival, popular science books, popular prices, popular notion, popular fellow;
б) world boxing champion, champion of the poor, champion horse, two times Olympic champion, champion of peace;
в) without distinction, fine distinction, to get a distinction, to draw a distinction, writer of distinction, distinction mission.
ІІІ. Лінгвокраїнознавчі вправи
Вправа 1. Складіть список найбільш авторитетних словників англійської мови.
Вправа 2. Дізнайтеся як передати англійською мовою назви:
а) країн Китай, Сінгапур, Шрі-Ланка, В’єтнам, Японія, Корея, Іран, Ірак;
б) їх жителів;
в) мов, якими вони розмовляють.
Вправа 3. Встановіть скільки етнічних груп проживає в Україні і запишіть назви основних англійською мовою.
ІV. Вправи на переклад
1. Поради перекладачу
1.1. Іншомовні вирази, які стали крилатими в різних мовах, можна віднести до еквівалентів (lingua franca; status quo; a posteriori; a priori; pro forma; tabula rasa; dum spiro spera; vis-а-vis; au pair; laissez faire, post scriptum). При перекладі таких мовних одиниць особливо важливо орієнтуватися на конкретного адресата, для якого виконується даний переклад (його освітній рівень, ерудиція, тощо). Однак необхідно зазначити, що в англомовних текстах такі вирази використовуються набагато ширше. В українській мові за допомогою транскрипції передаються лише найбільш відомі, інші рекомендується перекладати.
1.2. Слово nation в 20 ст. стало в більшості випадків перекладатися як держава, країна, а не як “нація” через те, що у свідомості більшості людей Заходу вкоренилася концепція саме національної держави, тому вони вживають його в значенні nation-state, тобто держава. У нас слово нація сприймається більшістю людей дещо по-іншому – так би мовити, в національно-етнічному значенні. Відповідно до цього nationality – це не національна (у нашому розумінні) належність, а державна. Коли необхідно передати англійською мовою значення одиниці нація (національність) в більш звичайному для нас розумінні, можна вдатися до слів ethnic (ethnicity).
1.3. Обидва вирази: couldn’t care less та could care less мають однакове значення. Вони означають високий рівень незацікавленості, байдужості, хоч можуть передаватися дещо по-різному:
Frankly, I could not care less about football. – Якщо чесно, мене футбол зовсім не цікавить (я зовсім байдужий до футболу).
Unfortunately some managers could not care less about new technologies. – Деякі менеджери на жаль, не цікавляться новими технологіями.
He could not care less about it. – Йому море по коліно.
Слід зауважити, що в британському варіанті до 1960 року правильним вважався лише цей вираз; зараз вживається обидва вирази, хоча could care less вважається неофіційним. Щодо американського варіанту англійської мови, то в ньому саме ця форма є більш поширеною.
1.4. Зверніть увагу на те, що у Великій Британії та США існує суттєва різниця в найменуванні посади міністра іноземних справ: в США це State Secretary (держсекретар), а у Великій Британії - Foreign Secretary. Відповідно розрізняються і назви міністерств іноземних справ: State Department (Держдепартамент) та Foreign Office. Необхідно розрізняти вживання слів minister та ministry, за допомогою яких ми передаємо поняття, що відповідають українським міністр та міністерство та загальноприйнятих в США і Великій Британії термінів secretary і department.
2. Вправи на аналіз перекладацьких рішень
Вправа 1. Проаналізуйте наступні речення і виберіть кращі, на ваш погляд, варіанти перекладу. Прокоментуйте перекладацькі неточності та помилки. У разі, коли жоден варіант вас не задовольняє, запропонуйте свій:
1. I am afraid that it will lead us to a global village with a global culture:
а) боюсь, що ми прийдемо до феномену глобальної культури у глобалізованому світі;
б) схоже, що глобалізація призведе до появи чогось на кшталт «псевдокультури»;
в) боюсь, що ми будемо жити в глобальному селі з глобальною культурою.
2. It means that English speakers can often draw shades of distinction unavailable to non-English speakers:
а) це означає, що люди, які розмовляють англійською мовою, можуть відчувати відтінки, які недоступні для тих, хто цією мовою не розмовляє;
б) це означає, що англійці відчувають і використовують у мові більшу палітру відтінків тих чи інших слів, ніж іноземці;
в) це означає, що англійці відчувають такі відтінки значень мовних одиниць, яких немає в вокабулярі інших носіїв англійської мови.
3. The word fly, for example, signifies an annoying insect, a means of travel, and a critical part of a gentleman’s сlosing:
а) Наприклад слово fly oзначає і докучливу комаху, і засіб подорожування, і певну деталь чоловічого одягу;
б) Слово fly, наприклад, може означати зловредну муху, засіб повітряного пересування, критичну частину чоловічого одягу;
в) Під словом fly, наприклад, можна розуміти як докучливу муху і спосіб пересування повітрям, так і н
·еобхідну пікантну деталь чоловічого одягу.
Вправа 2. Прочитайте текст перекладу, виконаного іншим студентом, знайдіть та вкажіть на недоліки
Вправа 3. Прокоментуйте недоліки в перекладі та зробіть правку перекладеного фрагменту тексту:
Indeed, Robert Burchfield created a stir in linguistic circles on both sides of the Atlantic when he announced his belief that American English and English English are drifting apart so rapidly that within 200 years the two nations won’t be able to understand each other at all.
Дійсно Роберт Бурчфілд сколихнув лінгвістичні кола по обидва берега Атлантичного океану, коли він оголосив свою віру щодо того, що Американська англійська мова та Британська англійська мова розходяться так швидко, що через 200 років дві нації не розумітимуть одна одну.
Вправа 4. Назвіть вид перекладу, що застосовувався для даного відрізка тексту (анотативний, реферативний, буквальний, функціональний).
Esperanto has never been a secondary official language of any recognized country though there were plans at the beginning of the 20th century to establish the world's first Esperanto state. [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ], a Chinese linguist, even promoted the replacement of Chinese with Esperanto. In addition, the self-proclaimed [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ] [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ] of [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ] used Esperanto as its official language in 1968.
The US Army has published military phrase books in Esperanto, to be used in [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ]. In the summer of 1924, the [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ] adopted Esperanto as its official [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ]. Esperanto is the working language of several [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ] international organizations. The largest of these, the [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ], has an official consultative relationship with the [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ] and [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ], which recognized Esperanto as a medium for international understanding in 1954. Esperanto is also the first language of teaching and administration of the [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ].
Незважаючи на те, що в свій час мова Есперанто досить широко використовувалась як мова-посередник, або як робоча мова деяких міжнародних організацій, вона офіційно так і не стала другою іноземною мовою жодної країни світу.


3. Вправи на самостійний переклад
Вправа 1. Перші вирази кожної групи у вправі взяті з базового тексту. Надайте приклади з аналогічними моделями та перекладіть їх:
а) imagine being a foreigner; imagine having a younger brother; imagine being a non-native English speaker and trying to find some job;
б) it is often said that; it is seldom mentioned that; it is never meant that; it is sometimes argued that;
в) to be greeted with a look of surprise; to be treated as dearest guests; to be dined and wined; to be met with suspicion; to be done with precision; г) to be likely to hear; to be likely to come across; to be likely to be met
Вправа 2. Перекладіть наступні атрибутивні словосполучення, пам’ятаючи про те, що одне й те ж англійське слово може перекладатися по-різному в залежності від наступного за ним іменника. Надайте приклади:
a) fair weather, fair knowledge, fair competition, fair complexion, fair distribution of wealth, fair chance, the fair sex;
б) global atmosphere, global communication, global cuisine, global disarmament, global war;
в) fine arts, a fine edge, fine china, fine mechanics, fine chemicals, fine paper;
г) distinct footprints, distinct possibility, distinct advantage, distinct preference, distinct smell;
Вправа 3. Перекладіть речення українською мовою, виберіть для кожного з речень необхідний відповідник з дужок:
1. Health and fair time of a day!
2. Don’t you miss a fair chance given to you.
3. All is fair in love and war.
4. Do you believe that once I was fair and young.
5. He has a fair income.
6. It must be a fair competition.
(чесний, справедливий, непоганий, красивий, гарний, хороший, ясний)
1. Man has no Body distinct from his Soul.
2. The student had distinct advantage over his mates.
3. These are two distinct cultural groups.
4. Her speech was marked with distinct English accent.
5. There was a distinct smell of something burning.
6. American cities are as distinct as fingerprints.
(чіткий, виразний, ясний, явний, відчутний, відмінний, вагомий, різний)
1. A nation could split over the language issue.
2. The President spoke to the nation.
3. Nation shouldn’t lift up sword against nation.
4. In this nation I see one third of its citizens ill-housed and ill-nourished.
5. Surely, this great nation is a wise and courageous people.
6. He doesn’t look a man having the ability to govern this nation.
7. Otherwise they are ready to start nation-wide strike.
8. The USSR was the nation-victor in the World War II.
9. At “The Nation” we say “This is what journalism looks like”.
(нація, держава, національність, люди, країна, народ, народність, Америка)
Вправа 4. Проаналізуйте наступні речення і вкажіть можливі варіанти передачі значення виділених одиниць:
1. We will always have a kind of sentiment to our alma mater.
2. The average per capita income in the country has grown by 12 percent.
3. It is mentioned that China is ready to allow Taiwan de facto independence but as long as it doesn’t declare de jure independence. 4. One can say all American cities are alike, I can say au contraire.
5. You are perfectly right, - the sheriff grumbled, - Сherсhez la femme.
6. It is necessary to preserve the status quo.
7. My favorite local TV program is “a posteriori”.
8. A student of such background has to be a priori very smart.
9. You have to get over this loss – c’est la vie!
10. She’s just a spoiled girl living la dolce vita.
Вправа 5. Перекладіть українською мовою наступні речення, звертаючи особливу увагу на передачу значення «хибних друзів» перекладача:
1. There is a popular tendency among most newsmen and TV commentators to portray Congressmen as men who are working themselves to death to serve the people.
2. The victory of the popular revolution in Cuba has become an example for the peoples of Latin America.
3. The results show that he is more popular than both the President and the Vice-president.
4. To tell the truth, I am not a champion of marriage.
5. You have to draw a distinction between good and evil.
6. A state is obliged to provide social and political freedom without distinction based on race, sex, class, etc.
7. She was widely known as a champion of women’s rights.
8. She had the distinction of being the first woman to fly to Space.
9. It was done in response to popular demand.
10. I got a distinction in my history exam.
Вправа 6. Перекладіть наступні речення українською мовою, відбирайте варіанти перекладу багатозначних слів виходячи з контексту.
1. Tickets are available at the box office.
2. I am available in the afternoon mainly.
3. The availability of cheap and effective sell phone is rather problematic.
4. He can hardly be called an efficient secretary.
5. We offer a fast, efficient and friendly service.
6. I was impressed by the efficiency with which they handled the crisis.
7. He met a challenge with willingness.
8. His statements are open to challenge.
9. He was the challenger for this title.
10. The new discovery challenges traditional beliefs.
11. It annoys me when people forget to say thank you.
12. The mosquitoes annoyed me so much that I couldn’t sleep.
13. One of the annoyances of travelling there is bad roads.
14. Public disclosure of events, however embarrassing, is very important.
15. She was embarrassed by his comments.
16. They were criticized for spying and other embarrassing operation in that country.
17.To be fair, because of those annoying insects and maddening heat our trip became rather embarrassing.
18. He is an unmarried man without dependants.
19. We are looking for a dependable woman for house- keeping.
20. We need speed, quality, dependability and flexibility.
Вправа 7. Перекладіть наступні речення англійською мовою, звертаючи увагу на переклад виділених слів:
1. Він точнісінька копія свого батька. Ніколи не бачила, щоб люди були так схожі.
2. Він мій улюблений письменник. Мені подобається поетична образність його творів.
3. В неї було найрозкішніше вбрання (яке можна було тільки уявити).
4. Це все твої вигадані страхи. Нічого схожого в дійсності немає.
5. Це очевидно, що ваша дитина обдарована яскравою уявою.
6. Наш пікнік не залежитиме від погоди. Будь-яка погода гарна, коли ти з друзями.
7. Повір мені, вона з тих, на кого можна покластися.
8. Я люблю, щоб робота була цікавою і творчою.
9. Наші стосунки побудовані взаємозалежності.
10. Багато людей похилого віку залежні від метеорологічних умов.
11. Нам потрібні працівники з креативним мисленням.
12. Будь-яке творіння, окрім людини, знає і шанує свого творця.
13. Не можна порахувати піщинки на березі моря, ані зорі на небі.
14. Я трохи розгубився від нескінченого потоку незнайомих слів і незвичної інтонації.
15. Не бери до уваги її слова. Вона така брехуха. Крім того, їй бракує такту.
Завдання для самостійної роботи
Вправа 1. Виконайте повний переклад тексту 1 в писемній формі. Вкажіть на найбільші труднощі передачі змісту статті українською мовою. Прокоментуйте ваші перекладацькі рішення.
Вправа 2. Складіть список найбільш вживаних «хибних друзів перекладача» за словником Палажченко.
Завдання для індивідуального виконання
Текст 1. Spanglish
According to the 2000 census, 35,3 mln. Hispanics live in the United States. This number makes their community the largest minority (majority minority) in the country. All this has created an unparalleled situation of language contact. In effort to present the mother tongue while at the same time acculturate to mainstream Americana has resulted in a variant of Spanglish - the curious blend of English and Spanish.
It is difficult to define Spanglish. There is simple “a code switching”, moving from one language to another (You’ve got a nasty mancha on your camiseta); adaption of an English word into a Spanish form (Quiero parquear el coche?); translation of an English expression into Spanish using English syntax (Te llamo para art s for “I’ll call you back”); and straight phonetic translation.
As language, culture and identity are interrelated, Spanglish has become a defining point for Mexican-Americans – too Mexican to be American and too American to be Mexican.
Вправа 1. Зверніть увагу на багатозначність слова community. Наведіть приклади його вживання в різних словосполученнях та контекстах.
Вправа 2. Поясніть значення неологізму «majority minority» і перекладіть його.
Вправа 3. Перекладіть спочатку за допомогою словника іспанські слова використані в тексті, потім передайте значення речень з ними.
Вправа 4. Передайте основну ідею тексту українською мовою.

Текст 2 . Russian lawmakers try to stop a foreign slang
Russian nationalists, backed by some linguists and language specialists, have been warning for years that the Russian language – which was carefully supervised in Soviet times – is going out of control and could be inundated by the wave of foreign borrowings. Experts have even given the phenomenon an English label: nyu spik (newspeak).
Often these borrowings describe something fundamentally new to Russia, such as broker, dealer, sponsor, cheeseburger, provider, etc. Ironically, some of these words are employed every day by Duma deputies – electorate, speaker, consensus, impeachment. But purists complain that no effort has been made to adapt older and grammatically harmonious Russian words to meet new purposes. And they become furious at the increasingly popular usage of English words where perfectly good Russian equivalents exist. For example, many sportscasters now say goalkeeper rather than the familiar Russian vratar. Street signs in downtown Moscow refer to parking, not a traditional stoyanka. Even criminals use killer instead of Russian ubyitsa.
Russian nationalists seem not to understand that in the modern globalized world the only way to halt the process would be to impose complete isolation. Who wants that?
Вправа 1. Дайте дефініцію термінам “borrowing” та “slang”.
Вправа 2. Поясніть розходження в значенні слова націоналіст в українській мові та nationalist в англійській мові. Чи можна їх вважати перекладацькими відповідниками?
Вправа 3. Виконайте реферативний переклад тексту
Текст 3. Hinglish
Turn on any Indian TV station these days and you’re likely to hear things like “Hungry kya?” and “What your bahana is?”. Coke in India has its own native slogan “Life ho to aisi” (Life should be like this). These and countless other new words and phrases are part of the language in the country. Hinglish (the mix of Hindi and English) is the language of the street and the college campus, a bridge between two cultures that has become an island of its own.
The hybrid is hip at present and it turns up in the oddest places, from TV ads to taxicabs, and even in movies. It is the fastest-growing language in the country. Ten years ago if somebody used Hinglish it would be a sign of a lack of education. Now it’s a huge advantage.
Indeed, David Crystal, a British linguist, recently projected that about 350 million the world’s Hinglish speakers may soon outnumber native English speakers.
Вправа 1. Поясніть значення наступних слів:
hybrid, campus, outnumber, advantage.
Вправа 2. Перекладіть наступні словосполучення, що побудовані за моделлю з тексту:
the fastest-growing language; the slowest-reading pupil, the least-gaining student, the worst-working employee, the fastest-developing nation, the sweetest- smelling tea
Вправа 3. Перекладіть наступні речення, звертаючи увагу на передачу значення слова odd, яке зустрічалося в тексті:
1. Haven’t you noticed you have odd socks on?
2. Rather odd manners, I should say.
3. Everything she could find were some odd bits of food.
4. Mind that pictures are on odd pages.
5. We tried to avoid odd corners.
6. He couldn’t afford having only some odd jobs.
Вправа 4. Прокоментуйте наступні перекладацькі рішення - використання еквівалента, аналога, описового перекладу - при передачі значення слова hip:
1.It’s hard to be hip over 50 when everyone else is 20.
Важко поспіти за молодими та інформованими, коли тобі за 50.
2.This word is hip now.
Це слівце зараз дуже модне.
3. My parents aren’t exactly hip, you know.
Розумієш, мої батьки дещо старомодні люди.
4. She was the hippest girl in our gang.
Вона сама крута дівчина в нашій компанії.

Заголовок 1 Заголовок 215

Приложенные файлы

  • doc 106481
    Размер файла: 158 kB Загрузок: 0

Добавить комментарий