Khto_vpershe_zaproponuvav_termin

Хто вперше запропонував термін “екологія”?
Эрнст Геккель у 1866 р.
Де утворюються ооцисти токсоплазми?
В епітелії тонкої кишки
Назвіть проміжних і остаточних хазяїв нанофієтозу.
Проміжний – черевоногі молюски; остаточні – людина, собаки, кішки, норки, борсуки; додатковий хазяїн – прісноводні риби
Які існують методи лабораторної діагностики ентеробіозу?
Овоскопія зішкрібка з перанальних складок; метод «липкої стрічки»; гельмінтоскопія фекалій, коли високий ступень інвазії.
Яка відмінність між ектопаразитом і ендопаразитом?
Ектопаразит паразитує на зовнішніх покривах організму; ендопаразит паразитує у внутрішньому середовищі організму.
Яке медичне значення мають ракоподібні?
Вони є переносниками збудників хвороб; зокрема раки та краби є переносниками Paragonimus ringeri, а рачок циклоп може бути переносником Diphyllobothrium latum та Dracunculus medinensis
Назвіть отруйних для людини представників кишковопорожнинних.
Медузи
У яких представників стьожкових червів яйця морфологічно однакові?
У Taeniarhychus saginatus (ціп’як неозброєний) та у Taenia solium (ціп’як озброєний).
У яких синантропних комах розвиток відбувається з неповним метаморфозом?
У тарганів, вошей, клопів.
Як називається захворювання збудником якого є Trypanosoma cruzi?
Хвороба Чагаса або американський трипаносомоз

ІІ ) Ситуаційна задача. Побудуйте піраміду біомаси озера, якщо суха маса на 1 м2 у продуцентів становить 100 г, у первинних консументів 10, у вторинних консументів 2 г.
Продуценти Консументи І Консументи ІІ (побудувати це пірамідою)
100г 10г 2г
Перелічіть абіотичні екологічні фактори.
Температура, вода, атмосферний тиск, повітря, гравітація, елетромагнітне поле, сонячне світло, хімічний склад і агрегатний стан субстрату.
Які стадії розвитку токсоплазми можна виявити в організмі проміжного хазяїна?
Ендозоїти, псевдоцисти (гостра стадія), справжні цисти (хронічна стадія).
Де локалізуються збудники метагонімозу і нанофієтозу?
У людини – в тонкій кишці.
Личинки яких нематод активно проникають в організм людини?
Анкілостома(Ancylostoma duodenale), Некатор(Necator americanus), Вугриця кишкова(Strongiloides stercoralis)
Які типи паразитизму притаманні членистоногим?
Ектопаразити, постійні паразити людини та тимчасові паразити. Також можуть бути випадковими паразитами.
Яке медичне значення мають кліщі?
Тимчасові та постійні(коростяний свербун, залозник вугровий) паразити людини, переносники збудників енцефаліту, туляремії, омської лихоманки, кліщового поворотного тифу та кліщового висипного тифу.
Яких тварин називають пасивно-отруйними?
Пасивно-отруйні ті тварини, що не мають спеціальних пристосувань та органів для накопичення отрути та отруєння інших організмів. Наприклад, жаби дереволази. Є отруйні форми – в них на шкірі є токсична речовина.
Яйця якого гельмінта мають діжкоподібну форму, товсту оболонку, світлі “пробочки” на полюсах?
Яйця волосоголовця людського (Trichocephalus trichiurus).
Хто з представників членистоногих є переносниками збудника чуми?
Блоха людська (Pulex irritans) та блоха щуряча (Xenopsylla cheopsis).
Як називається захворювання збудником якого є Plasmodium vivax?
Триденна малярія.

ІІ ) Ситуаційна задача. Побудуйте екологічну піраміду чисел помірної зони (влітку), якщо кількість особин на 1000 м2 становить: продуцентів 1500, травоїдних тварин 150 000, первинних хижаків 100 000, кінцевих хижаків 10. Назвіть представників різних рівнів живлення.
Яблуня ( Попелиця ( Сонечко ( Комахоїдні птахи.

Що таке екологічна ніша?
Сукупність параметрів середовища, які характеризують місце виду в екосистемі.
Які шляхи зараження людини токсоплазмозом?
Через брудні руки, шерсть зараженої кішки, при вживанні брудних овочів, фруктів, при лаборанторних дослідженнях крові хворих, при вживанні в їжу погано обробленого термічно мяса заражених тварин.
Назвіть проміжних хазяїнів збудника клонорхозу.
Перший - молюск Bithynia, другий - риба родини коропових.
Вкажіть латинські назви нематод, яйця яких можуть поширюватися через брудні руки.
Ascaris lumbricoides, Trichocephalus trichiurus, Enterobius vermicularis,
Які функції виконує зовнішній покрив тіла членистоногих?
Захисний.
Чи властивий кліщам статевий диморфізм?
Так, самка і самець відрізняються розмірами, інколи зовнішнім виглядом
Яких тварин називають активно-отруйними?
Активно-отруйні ті тварини, що мають спеціальни утвори для отруєння інших організмів. Наприклад, змії, в них є мішечки для накопичення яду, залози для його вироблення та зуби для проколювання покривів жертви.
Для діагностики якого гельмінтозу роблять зскрібок з періанальних складок?
Для діагностики ентеробіозу, що викликаний гостриками(Enterobius vermicularis)
Що таке “чумний блок”?
«Чумний блок» - це скупчення чумних бактерій у шлунку блохи, що призводить до тимчасової непрохідності кишківника членистоногого.
Як називається захворювання збудником якого є Plasmodium ovale?
Малярія типу триденої (ovale-малярія).
ІІ ) Ситуаційна задача. За правилами екологічної піраміди визначте, скільки планктону потрібно з’їсти киту, щоб збільшити приріст своєї маси на 200 кг, враховуючи, що він харчується виключно планктоном.
За правилом екологічної піраміди, кожна наступна ланка в екологічній піраміді зменшується в десять разів, планктон є продуцентом і займає перше місце в цьому ланцюгу живлення. Тому киту треба з*їсти 2000 кг планктона для збільшення своєї маси на 200 кг.
Що таке антропогенний фактор?
Антропогенні фактори – сукупність факторів оточующого середовища, що зумовлені випадковою або навмисною діяльностю людини за період її існування.
Хто є остаточним хазяїном токсоплазми?
Представники родини котячих.
Чи може людина заразитися опісторхозом від кішки?
Ні. Людина може заразитись опісторхозим при вживанні в їжу сирої або недостатньо обробленої термічно риби.
Які нетрансмісивні нематодози поширюються через комах?
Вухереріоз
Для яких членистоногих характерний личинковий паразитизм?
Вольфартова муха, оводи
У чому полягає особиста профілактика укусів кліщів?
Носіння закритих комбінезонів у Тайзі, перевірка свого тіла на предмет кліщів після прогулянки лісом, використання репелентів.
Яке медичне значення має клоп Triatoma infestans?
Поцілунковий клоп є переносником хвороби Чагаса.
Яким чином людина може заразитись дракункульозом?
При випадковому заковтуванні з водою рачка циклопа, в якому є личинка ришти.
Чи отруйний для людини павук Latrodectus tredecimguttatus?
Так, каракут отруйний. Його отрута має нейротоксичну дію і вражає органи ЦНС.
Як називається захворювання збудником якого є сисун котячий?
Опісторхоз.
ІІ ) Ситуаційна задача. На скільки особин зменшиться чисельність популяції щук в озері (середня маса 5 кг), якщо маса фітопланктону, яким харчувалися коропи цього озера, зменшилася з 95 до 80 т?

Фітопланктон Коропи Щука
І) Розрахуємо на 95 т фітопланктону
А) Знаходимо біомасу коропів: 95т – 100%
Х – 9% Х = 8,55т(8550кг)
Б) Знаходимо біомасу щук: 8,5 т – 100%
Х - 12% Х = 1,02т(1020кг)
ІІ) Розрахуємо на 80 т фітопланктону
А) 80т – 100%
Х – 9% Х = 7,2т(7200кг)
Б) 7,2т – 100%
Х – 12% Х = 0,864т(864кг)
ІІІ) Розраховуємо різницю щук в кг:
1020кг – 864кг = 156 кг
IV) Знаходимо кількість щук:
156кг: 5кг(маса однієї щуки) = 31 щука
Які ви можете навести приклади наземних природних екосистем?
Ліс, луки, навіть, гниючий пеньок у лісі можна роздивлятися як екосистему.
Де в організмі людини локалізується піхвова трихомонада?
У жінок – в піхві, сечоводах, сечовому міхурі, бартолинових залозах, у чоловіків – в уретрі, сім’яних мішечках, простаті.
Чому опісторхоз вважають природно-осередковою хворобою?
Тому що осередки цього захворювання існують у природі і без участі людини. Цими осередками є всі організми, що вживають в їжу сиру заражену рибу. Людина може заразитись, потрапивши в такий природний осередок.
Які трансмісивні нематодози поширені в тропічних і субтропічних регіонах?
Лоалоз, онхоцеркоз, бругіоз.
Для яких членистоногих характерний імагінальний паразитизм?
Кліщі, блохи, воші, мошки, комари, сліпні, мокреці.
Як називають тимчасового хазяїна, на якому живляться кліщі?
Хазяїн-живитель(факультативний хазяїн)
Яке медичне значення має блощиця Cimex lectularius?
Не встановлено того факту, що постільний клоп переносить збудників хвороб, проте слина блошиці містить отруйні речовини, що викликають біль і подразнення в місці укуси.
Що таке цистицерк?
Цистицерк – личинкова стадія розвитку деяких стьожкових червів, під час якої сколекс та шийка інвагінуються у велику заповнену рідиною цисту. Ці цисти розвиваються в м’язах або головному мозку «хазяїна» після проковтування яєць цистицерків ним.
Які продукти життедіяльності бджіл застосовують в медицині?
Прополіс, отруту, мед, віск, маточне молочко, перга.
Як називається захворювання збудником якого є сисун ланцетоподібний?
Дикроцеліоз

ІІ ) Ситуаційна задача. Під час лабораторного дослідження фекалій пацієнта виявили кулясті клітини, які мали оболонку і два ядра, різні за розміром і формою. Чи є такі клітини сигналом для лікаря про наявність у пацієнта інвазійної хвороби?
Так, слід підозрювати балантидіаз. Треба провести мікроскопію мазка фекалій.

Які ви знаєте штучні екосистеми?
Агроценоз, акваріум, рибогосподарські ставки, парки, сквери, пасовища.
Які організми є природним резервуаром збудника вісцерального лейшманіозу?
Шакали, собаки, вовки.
Які є методи лабораторної діагностики парагонімозу?
Овоскопія харкотиння або фекалій. Серологічні ревкції на ранніх стадіях хвороби.
Якими нематодозами можна заразитися, вживаючи немиті овочі?
Аскаридозом, трихоцефальозом, некаторозом, стронгілоїдозом, анкілостомоз
Які кліщі є постійним паразитами людини?
Свербун коростяний, Sarcoptes scabiei та залозник вугровий, Demodex folliculorum є постійними паразитами людини, тому що вони живуть під шкірою, залозник також живе в оці і вони не міняють хазяїна.
Що таке трансоваріальна передача збудника хвороби?
Це передача збудника хвороби нащадкам шляхом проникнення його у яйцеклітину.
Які клопи є паразитами людини?
Поцілунковий клоп, Triatoma infestans та постільний клоп, Cimex lectularius.
При яких трематодозах у людини може виникнути жовтяниця внаслідок закупорки жовчних проток?
Фасціольоз, опісторхоз, клонорхоз, дикроцеліоз
Для чого в медицині застосовують отруту медоносної бджоли?
Для виготовлення ліків, при апітерапії – для лікування артритів, радикуліту, ревматизму, тромбофлебіту.
Як називається захворювання збудником якого є сисун легеневий?
Парагонімоз
ІІ ) Ситуаційна задача. Під час планового медичного обстеження працівників їдальні середньої школи у фекаліях шеф-кухаря виявлено цисти амеб, що містять вісім ядер. Чи може цей працівник їдальні бути для учнів школи джерелом зараження на амебіаз?
Ні, тому що у хворого виявлена восьмиядерна циста амеби кишкової, Enatamoeba coli, вона не викликає ніякої патогенної дії.
Які основні три групи організмів входять до складу будь-якої екосистеми?
Продуценти, консументи, редуценти або автотрофи та гетеротрофи, що поділяються на консументів, сапротрофів та редуцентів.
Як можна відрізнити цисту балантидія від цисти лямблії?
Зріла циста лямблії має 4 ядра, циста балантидію має лише 2 ядра. Балантидій – подвійна оболонка, лямблія - щільна оболонка.
Де локалізується Paragonimus ringeri в організмі остаточного хазяїна?
Легеневий сисун локалізується у мілких бронхах. Також можливе позалегеневе розташування – у селезінці, печінці, головному мозку.
Для яких нематод не характерна міграція личинок в організмі людини?
Волосоголовець людський, гострик
Які відмінності між механічним та біологічним переносником?
Механічний переносник – членистоногі, в організмі яких не відбувається розвиток паразита.
Біологічний(специфічний) переносник – це ті членистоногі, в організмі яких проходять певні стадії розвитку.
Які кліщі є переносниками тайгового енцефаліту?
Тайговий кліщ, Ixodes persulcatus.
Яке медичне значення мають блохи?
Переносники чуми і лепри, щурячого рикетсіозу.
Які розміри мають марити печінкового сисуна?
3-5 см
Для чого в медицині застосовують отруту гадюки?
Для діагностики та лікування хвороб, пов’язаних із порушенням згортання крові; знеболювальні та протизапальні засоби.
Як називається захворювання збудником якого є стьожак широкий?
Дифілоботріоз, тому що збудник захворювання – Diphyllobothrium latum.
ІІ ) Ситуаційна задача. До інфекційного відділення поступив хворий. Він скаржився на біль у шлунку, часті рідкі випорожнення з домішками слизу і крові. Під час лабораторного дослідження фекалій виявлено вегетативні форми амеб діаметром 3040 мкм. Внутрішній вміст цитоплазми мав велику кількість фагоцитованих еритроцитів. Який вид амеб паразитує у хворого? Чи можна діагностувати в нього амебіаз?
Можна. Пацієнт хворий на дизентерійний амебіаз, тому що в нього виявлена forma magna. Вона може перейти у forma minuta, але на даний момент пацієнт є джерелом зараження інших людей. Треба негайно лікувати.

Як називаються гетеротрофи, що споживають мертву органіку?
Сапротрофи
Якого представника класу джгутикових можна виявити в дуоденальному вмісті людини?
Лямблія, Lamblia intestinalis.
Яка стадія сисуна печінкового є інвазійною для людини?
Адолескарія
Для яких нематод характерна міграція личинок в організмі людини?
Ascaris lumbricoides, Ancylostoma duodenale, Necator americanus, Strongiloideus stercoralis, Dracunculus medinensis, Trichinella spiralis, філярії.
Які членистоногі можуть бути механічними переносниками збудників хвороб?
Таргани, мухи
Де локалізується збудник корости в організмі хазяїна?
Свербун коростяний, Sarcoptes scabiei, локалізується в епідермісі, переважно ті ділянки, де шкіра тонка і ніжна.
Який тип ротового апарату притаманний блохам?
Колючо-сисний ротови апарат.
Які трематоди є роздільностатевими?
Шистосоми
Як називаються речовини, що нейтралізують отруту?
Антитоксична сироватка
Як називається захворювання збудником якого є ришта?
Дракункульоз, тому що збудник – Dracunculus medinensis.
ІІ ) Ситуаційна задача. У зимовий період за медичною консультацією до Києва приїхав хворий на лейшманіоз. Чи повинні лікарі ізолювати такого хворого? Чи може він бути джерелом зараження на лейшманіоз інших мешканців Києва?
Якщо це вісцеральний лейшманіоз, то ні, пацієнт не є джерелом зараження тому що взимку москіти не розмножуються і в Києві москіти не живуть. Тому вісцеральний лейшманіоз є сезонним захворюванням, а ле якщо це шкірний лейшманіоз, то хворий є джерелом зараження і його треба лікувати.
Які ви знаєте форми симбіозу?
Мутуалізм, коменсалізм, паразитизм.
Який представник джгутикових може виявлятися в сечі людини?
Trichomonas vaginalis.
Хто може бути остаточним хазяїном печінкового сисуна?
Велика і мала рогата худоба, інколи - людина.
Які нематоди розвиваються зі зміною хазяїнів?
Dracunculus medinensis, Trichinella spiralis, філярії.
Які класи належать до типу членистоногих?
Павукоподібні, Комахи, Ракоподібні.
Який тип паразитизму характерний для коростяного свербуна?
Постійний ектопаразит.
Які морфологічні особливості має людська блоха?
На тілі є зубці, щетинки, шпички; задні ноги – довгі, бо призначені для стрибків; відсутні крила.
Як називається інвазійна для людини стадія печінкового сисуна?
Адолескарій
До якої родини належить чорна блекота?
До родини Пасльонових
Як називається захворювання збудником якого є ціп’як карликовий?
Нанофієтоз.

ІІ ) Ситуаційна задача. При обстеженні працівників їдальні в одного з них виявлено лямбліоз, у другого урогенітальний трихомоноз. Хто з них більш небезпечний для оточуючих? Яких заходів необхідно вжити, щоб запобігти цим хворобам у відвідувачів їдальні?
Більш небезпечний хворий на лямбліоз, бо цисти Лямблії можуть потрапити на їжу здорових людей; потрібно вилікувати хворих і простерилізувати посуд
Які чотири основні типи середовища вам відомі?
Водне, повітряне, грунтове, підземне та внутрішнє середовище організмів.
Які представники джгутикових локалізуються в кишечнику людини?
Lamblia intestinalis.
Хто є проміжним хазяїном печінкового сисуна?
Ставковик малий(Galba truncatula)
Які нематоди є геогельмінтами?
Ascaris lumbricoides, Trichocephalus trichiurus, Enterobius vermicularis, Ancylostoma duodenale, Necator americanus, Strongiloideus stercoralis
Які морфологічні особливості має яйце Trichocephаlus trichiurus?
Мають діжкоподібну форму, товсту оболонку, світлі “пробочки” на полюсах.
Як називаються яйця вошей?
Гниди
Хто є збудником американського трипаносомозу?
Trypanosoma crusi
На які групи поділяються активно-отруйні тварини?
Озброєні(мають отруйні залози і ранячий апарат) та неозброєні
Як називається захворювання збудником якого є ціп’як неозброєний?
Теніаринхоз
Яке медичне значення має залозниця вугрова?
Вона є збудником демодекозу(залозна короста)

ІІ ) Ситуаційна задача. Самка малярійного комара напилася крові людини, хворої на малярію. Скільки ооцист малярійного плазмодія утвориться в організмі комара, якщо в ньому опинилося три макрогаметоцити і два мікрогаметоцити?
3 ооцисти за кількістю макрогаметоцитів

Як називається фактор, дія якого виходить за межі витривалості організму?
Лімітуючий
Які протозойні хвороби, збудники яких належать до джгутикових, поширені в Україні?
Lamblia intestinalis та Trichomonas vaginalis
Яке захворювання спричинює Fasciola hepatica?
Фасціольоз
Які нематоди є біогельмінтами?
Dracunculus medinensis, Trichinella spiralis, філярії.
Які умови потрібні для того, щоб яйця людської аскариди стали інвазійними?
Вологе середовище, наявність кисню; дозрівають від 3 тижнів до декількох місяців і залишаються інвазійними протягом 3-7 років
Назвіть послідовні стадії метаморфозу іксодових кліщів.
Яйце личинка дві німфальні стадії статевозріла особина
Який тип паразитизму властивий вошам?
Постійні ектопаразити людини
Назвіть шлях зараження людини шкірним лейшманіозом.
Через контакт із хворою людиною, собакою, внаслідок укусу москіта, також через гризунів
Які гриби є смертельно отруйними?
Бліда поганка, червоний мухомор, сатанинський гриб, дощовик несправжній
Як називаються захворювання збудником яких є ціп’як озброєний?
Теніоз

ІІ ) Ситуаційна задача. У фекаліях пацієнта знайдено відносно великі яйця гельмінта овальної форми, жовтого кольору, з кришечкою на одному з полюсів. Діагноз якої інвазійної хвороби підтверджує такий результат лабораторного дослідження, і чи завжди виявлення такого виду яєць є доказом хвороби пацієнта?
Це схоже на яйця Fasciola hepatica, що спричинюють фасціольоз. Це можуть бути транзитні яйця.
Які одноклітинні тварини можуть паразитувати в печінці або жовчовивідних шляхах людини?
Leishmania donovani, Trypanosoma gambiense et rhodesiense, Toxoplasma gondii, Plasmodium vivax
Які трематоди потрапляють в організм людини на стадії метацеркарія?
Opisthorhis felineus, Dicrocelium lanceatum, Clonorchis sinensis, Paragonimus ringeri, Nanophyetus salmincola, Metagonimus yokogawai
Які особливості будови сколекса та проглотид у Diphyllobothrium latum?
Овальний сколекс, з двома присмоктувальними щілинами – ботріями, що розташовані на спинному і черевному боках; у центрі кожного квадратного членика знаходиться матка розеткоподібної форми
Які морфологічні особливості мають яйця Enterobius vermicularis?
Яйця безбарвні, прозорі, овально-асиметричної форми; всередині можна спостерігати личинку
Яке медичне значення собачого кліща?
Ixodes ricinus переносник збудників шотландського енцефаліту, весняно-літнього енцефаліту, туляремії
Які зовнішні ознаки вошей пов’язані з паразитичним способом життя?
Відсутні крила, ротовий апарат колючо-сисного типу, на кінці кожної лапки знаходиться кігтик, слина містить антикоагулянти, що подразнює шкіру хазяїна
Які амеби є для людини патогенними?
Entamoeba histolytica
Де утворюється маточне молочко у бджіл?
У слинних залозах
Як називається захворювання збудником якого є Schistosoma haematobium?
Сечостатевий шистосомоз
Які оболонки планети беруть участь у формуванні біосфери?
Атмосфера, літосфера, гідросфера.
ІІ ) Ситуаційна задача. У фекаліях пацієнта знайдено яйця печінкового сисуна. Відомо, що напередодні він вживав яловичу печінку. Чи достатньо цих даних для діагностики фасціольозу?
Ні, це можуть бути транзитні яйця.
Назвіть реакцію рослин і тварин на тривалість світлового дня.
Фотоперіодизм
Які протозойні хвороби є природно-осередковими?
Трипаносомоз африканський та американський, вісцеральний лейшманіоз
Якими трематодозами можна захворіти після вживання сирої риби?
Опісторхозом, клонорхозом, нанофієтозом та метагонімозом
Як людина заражується дифілоботріозом?
Випивши некип’ячену воду разом із рачком циклопом, або з’ївши недостатньо термічно оброблену рибу
Яке медичне значення має кліщ Dermacentor pictus?
Є переносником збудника туляремії
Як можна відрізнити лобкову вошу від головної й одежної?
У Phthirus pubis тіло коротке, трапецієподібної форми, немає чіткого поділу на груди і черевце
Де в організмі людини локалізується Lamblia intestinalis?
У слизовій оболонці тонкої кишки
Які отруйні рослини використовуються в медичній практиці?
Болиголов, Віх отруйний, Чемериця Лобеля
Назвіть заповідники, що знаходяться на території України? (мінімум 3 заповідника)
Асканія Нова, Шатські озера, Канівський, Поліський, Медобори

Які морфологічні особливості має яйце Opisthorchis felineus?
Жовтого або блідо-коричневого кольору, з кришечкою на одному з полюсів і горбком на протилежному.
ІІ ) Ситуаційна задача. Студент, який приїхав з Близького Сходу, звернувся до лікаря зі скаргою на порушення сечовиділення. Під час лабораторних досліджень у сечі пацієнта знайдено яйця овальної форми розміром 150 мкм, жовтого кольору, з шипом на боці. Про яке захворювання це свідчить? Чи може цей студент стати джерелом зараження людей, які його оточують?
Це сечостатевий шистосомоз, викликаний Shistosoma haematobium. Студент не може стати джерелом інвазії, бо личинки активним шляхом проникають у тіло людини у відкритих водоймах.
Назвіть стан організму, за якого вияви життєдіяльності знижені.
Анабіоз
Які одноклітинні розвиваються зі зміною хазяїнів?
Trypanosoma cruzi, Trypanosoma gambiense et rhodesiense, Leishmania donovani, Leishmania ifanctum, Toxoplasma gondii, Plasmodium vivax
Для яких трематод проміжними хазяїнами є представники класу ракоподібних?
Paragonimus ringeri
Хто є остаточним хазяїном Alveococcus multilocularis?
Лисиці, вовки, песці
Які морфологічні особливості мають членики Diphyllobothrium latum?
У центрі кожного квадратного членика знаходиться матка розеткоподібної форми
Де поширений тайговий кліщ?
Ixodes persulcatus поширений у лісовій та лісостеповій зонах, особливо у тайзі Далекого Сходу.
Яке медичне значення мають Pulex irritans?
Блоха людська є переносником збудників чуми, прокази.
Де в організмі людини локалізується Leishmania tropica?
У клітинах епітелію шкіри
Які отруйні рослини використовуються в медичній практиці?
Болиголов, Віх отруйний, Чемериця Лобеля
Назвіть державні документи, присвячені охороні видової різноманітності?
«Червона книга»
ІІ) Ситуаційна задача. У студента, який щойно повернувся з Далекого Сходу, кашель із сильним мокротинням з домішкою крові, біль у грудях, загальна слабкість. Після мікроскопічного дослідження мокротиння в ньому виявили яйця розміром 0,1 мм, овальної форми, золотисто-брунатного кольору. Про який діагноз можна говорити?

Парагонімоз, спричинений Paragonimus ringeri

Назвіть стан організму, за якого уповільнюються процеси життєдіяльності тварин у період зимової сплячки.
Анабіоз
Яка відмінність між проміжним і остаточним хазяїном?
Проміжний хазяїн – той, у якому відбувається розвиток личинок, безстатеве або партеногенетичне розмноження паразита.
Остаточний хазяїн – той, де паразит досягає статевої зрілості і розмножується статевим шляхом.
Які трематоди локалізуються в легенях людини?
Paragonimus ringeri
Які існують методи лабораторної діагностики ехінококозу?
Серологічні реакції, виявлення сколексів та гачків у харкотинні і дуоденальному вмісті.
Який матеріал слід використовувати для лабораторної діагностики фасціольозу?
Наявність яєць у дуоденальному вмісті та у фекаліях; серологічні реакції.
Хто є природним резервуаром вірусу тайгового енцефаліту?
Ixodes persulcatus
Яке медичне значення мають Phthirus pubis?
Збудник фтіріозу
Де в організмі людини локалізується Trichomonas vaginalis?
У жінок: піхва, бартолинові залози, сечоводи, сечовий міхур;
У чоловіків: простата, уретра, сім’яні мішечки
Що таке апітерапія?
Апітерапія – це галузь терапії, що базується на лікування людей продуктами бджолиної життєдіяльності: мед, маточкове молоко, перга, віск, бджолина отрута.
Які методи досліджень застосовують в сучасній екології?
Емпіричні, експериментальні та методи моделювання.
ІІ ) Ситуаційна задача. До педіатра привели дівчинку віком 5 років. Мати дівчинки повідомила, що в її дитини знижений апетит та неспокійний сон. Вона останнім часом скаржиться на біль у животі. При дослідженні фекалій дівчинки виявлено кілька гельмінтів з членистим тілом завдовжки 12 см і овальні яйця гельмінтів розміром 4050 мкм, усередині яких видно безбарвні онкосфери. Про який діагноз можна говорити?

Ці симптоми та результати анілізу можуть свідчити про гіменолепідоз, спричинений Hymenolepis nana
Як називають форму співжиття організмів різних видів, за якої організм одного виду тривалий час використовує організм іншого виду як джерело живлення та середовище існування, завдаючи шкоди останньому.
Паразитизм
Що таке трансмісивні хвороби?
Трансмісивні хвороби – характеризуються тим, що паразит передається через кровосисного переносника
Які трематоди локалізуються в кишечнику людини?
Metagonimus yokogawai, Nanophyetus salmincola
Хто є остаточним хазяїном ехінокока?
Собаки, вовки, шакали, лисиці
Які методи лабораторної діагностики парагонімозу?
Овоскопія харкотиння та фекалій, серологічні реакції на ранніх стадіях
Яке медичне значення має селищний кліщ?
Є переносником збудника кліщового поворотного тифу
Яке медичне значення мають Pediculus humanus capitis і Pediculus humanus humanus?
Вони є збудниками педикульозу та переносниками збудника поворотного та висипного тифу
Скільки триває цикл еритроцитарної шизогонії у Plasmodium malariae?
72 години
Які ви знаєте отруйні гриби, що ростуть в Україні?
Сатанинський гриб, бліда поганка, червоний мухомор, несправжній дощовик, поганка біла
Що таке сукцесія?
Сукцесія - послідовна необоротна й закономірна зміна одного біоценозу іншим на певній ділянці середовища.
ІІ ) Ситуаційна задача. Під час лабораторного дослідження у фекаліях хворого виявили членики ціп’яка розміром 1,5 ( 0,6 см. При мікроскопії в члениках виявлено матку з 812 бічними відгалуженнями. Про який діагноз свідчать наведені дані?

Про теніоз, за кількістю розгалуджень
Який фактор визначає верхню межу життя в атмосфері?
Ультрафіолетове проміння
Яку функцію виконує мікронуклеус у Balantidium coli?
Збереження та передача спадкової інформації
Які трематоди локалізуються в печінці людини?
Fasciola hepatica, Opisthorhis felineus, Dicrocelium lanceatum, Clonorchis sinensis
Яка особиста профілактика теніаринхозу?
Не вживати у їжу погано термічно оброблену яловичину, дотримання правил особистої гігієни
Які методи лабораторної діагностики дикроцеліозу?
Овоскопія фекалій, дуоденального вмісту; серологічні реакції
Яке медичне значення мають гамазові кліщі?
Кліщі роду Gamazoidea є постійними чи тимчасовими паразитами птахів і ссавців. Через птахів і гризунів людині передаються різні інфекціїні хвороби.
Які види тарганів можуть бути механічними переносниками збудників хвороб?
Blatta orientalis та Blattella germanica
Скільки триває цикл еритроцитарної шизогонії у Plasmodium vivax?
48 годин
Що таке апітерапія?
Апітерапія – це галузь терапії, що базується на лікування людей продуктами бджолиної життєдіяльності: мед, маточкове молоко, перга, віск, бджолина отрута.
Чому фітоценоз є основою діючого біогеоценозу?
Бо рослини є продуцентами органічних речовин
ІІ ) Ситуаційна задача. У дитини, що пройшла курс лікування з приводу гіменолепідозу, взяли кал на аналіз. Результати овогельмінтоскопії негативні. Чи достатньо цього для висновку про цілковите видужання хворого?

Ні, потрібно повторити дослідження тричі з інтервалом 5-7 днів.

Як називаються живі істоти, які живляться дрібними рештками організмів?
Редуценти(сапротрофи)
Як називаються організми, для яких паразитичний спосіб життя єдино можлива форма існування?
Справжні(облігатні) паразити
Як називаються личинки трематод, що локалізуються в м’язах риб?
Метацеркарії
Як діагностують дифілоботріоз у людини?
Овоскопія фекалій або гельмінтоскопія фекалій(частина стробіли)
Які морфологічні особливості має яйце Fasciola hepatica?
Велике яйце жовтого кольору овальної форми з кришечкою на одному із полюсів
Які паразитичні комахи розвиваються з повним метаморфозом?
Мухи, москіти,комарі, мошки, мокреці, сліпні, блохи.
Які членистоногі є постійними паразитами людини?
Sarcoptes scabiei, Demodex folliculorum
Де в організмі людини може локалізуватись фіна ехінокока?
Печінка, легені, м’язи, трубчасті кістки, головний мозок
Які отруйні речовини тваринного походження використовують для лікування?

Де локалізується трофозоїт малярійного плазмодія на стадії персня?
В еритроциті.
ІІ ) Ситуаційна задача. У фекаліях дитини 3 років виявлено гельмінти білого кольору завдовжки 10 мм. При детальному дослідженні тіла паразита було помічено розширення стравоходу. При мікроскопії зскрібка періанальних складок виявлено безбарвні асиметричні яйця розміром приблизно 50 ( 20 мкм. Про яке захворювання свідчать наведені дані?

Ентеробіоз
Визначте тип взаємовідносин між організмами різних видів, коли організм одного виду використовує організм іншого виду як житло і джерело харчування, не завдаючи шкоди останньому.
Коменсалізм
Де саме в організмі людини локалізується Balantidium coli?
Товста кишка, зокрема сліпа. Можуть проникати у стінку кишки.
Які трематоди локалізуються в кровоносних судинах людини?
Шистосоми
Які існують можливі шляхи зараження людини цистицеркозом?
Випадкове заковтування яєць із брудних рук, із зараженою водою і їжею, при потраплянні зрілих члеників у шлунок під час блювоти або вживання препаратів, що розчиняють оболонку гельмінта
Яйце якого гельмінта має товсту горбисту оболонку?
Ascaris lumbricoides
Які паразитичні комахи розвиваються з неповним метаморфозом?
Воші, клопи, таргани
Які членистоногі є постійними ектопаразитами?
Sarcoptes scabiei, Demodex folliculorum
Де в організмі людини може локалізуватись личинка Trichinella spiralis?
У скелетній мускулатурі
Які тварини називаються активно-отруйними?
Ті, у яких отрута накопичується у спеціально призначених для цього органах
Як відбувається зараження людини лямбліозом?
Заковтування цисти Lamblia intestinalis з брудною їжею або із брудних рук.
ІІ ) Ситуаційна задача. Дівчинка 15 років була доставлена в лікарню із запаленням червоподібного відростка. Аналіз крові показав у дівчинки ознаки анемії. У фекаліях було виявлено яйця гельмінта. Яйця безбарвні, мають лимоноподібну форму (50 ( 30 мкм), з “пробочками” на полюсах. Визначте вид гельмінтів, що паразитують у дівчинки.

Trichocephalus trichiurus

Визначте тип взаємовідносин між організмами різних видів, коли організм одного виду використовує організм іншого виду виключно як житло.
Квартиранство
На якій стадії балантидій потрапляє до організму людини?
Циста
Як називаються статевозрілі форми трематод?
Марита
Які цестоди можуть спричинювати розвиток не однієї, а двох хвороб? Назвіть ці хвороби.
Tenia solium спричинює теніоз, також може спричинити цистицеркоз.
Яйця яких гельмінтів закономірно виявляються в дуоденальному вмісті хворих?
Fasciola hepatica, Opisthorhis felineus, Dicrocaelium lanceatum, Clonorchis sinensis, Echinococcus granulosus
Які комахи є механічними переносниками збудників інвазійних хвороб травної системи?
Таргани, мухи, мошки, сліпні
Яке медичне значення мають мошки?
Вони є механічними переносниками збудників чуми, туляремії, сибірки, прокази; специфічні переносники мікрофілярій
Де в організмі людини може локалізуватись гострик?
Нижній відділ тонкої кишки та верхній відділ товстої кишки; може спускатися до виходу із прямої кишки
Назвіть тварин, що мають природний імунітет до отрут.
Нейтралізувати зміїну отруту здатні: їжак, соня садова, мангуст, американський борсук, опосум, лісовий хом’як.
Хто є проміжним хазяїном збудника бругіозу?
Комарі роду Anopheles, Aedes, Mansonia
ІІ ) Ситуаційна задача. У хворого при овоскопії фекалій було знайдено яйця теніїд. Які додаткові дослідження слід провести для уточнення діагнозу?
Гельмінтоскопію фекалій, щоб визначити кількість розгалуджень матки. У Tenia solium їх буде 7-12, а у Tenia saginata – 17-35.
Визначте тип взаємовідносин між організмами різних видів, коли обидва організми мають один від одного взаємну користь.
Мутуалізм
У кого паразитує кишковий балантидій?
У свиней, рідше у людини та пацюків
Які трематодози мають природно-осередкові особливості поширення?
Фасціольоз, опісторхоз, дикроцеліоз, клонорхоз
Яку загальну назву має друга личинкова стадія розвитку цестод?
Фіна
Яйця яких гельмінтів мають кришечку?
Сисуни(трематоди), крім шистосом, що мають шпичку
Яку спільну назву мають інвазійні хвороби, поширювані кровосисними комахами?
Трансмісійні
Який тип метаморфозу притаманний ґедзям?
Повний метаморфоз
Де поширене захворювання онхоцеркоз?
Західна Африка і Центральна Америка
Назвіть тварин класу ссавців, резистентних до дії отрут рептилій.
Їжак, соня садова, мангуст, американський борсук, опосум, лісовий хом’як
Назвіть збудників нематодозів людини, яйця яких дозрівають в грунті.
Геогельмінти: Ascaris lumbricoides, Trichocephalus trichiurus, Ancylostoma duodenale, Necator americanus, Strongiloides stercoralis
ІІ ) Ситуаційна задача. Студентка живе в гуртожитку. У неї спостерігається висипання на тілі та нестерпне свербіння в нижній ділянці живота та між пальцями верхніх кінцівок, яке посилюється вночі. Було встановлено, що ці симптоми викликані паразитуванням членистоногого. Який організм спричинює в людини ці симптоми? Чи небезпечна студентка для оточуючих?
Sarcoptes scabiei. Так, вона є небезпечною, бо зараження відбувається через контакт з хворим, через постільну білизну на предмети побуту


Приложенные файлы

  • doc 245099
    Размер файла: 157 kB Загрузок: 0

Добавить комментарий