Наказ Міністра оборони України №171

Витяг із наказу Міністра оборони України
№ 171 від 4 липня 1995 р.
Про заходи щодо організації екологічного забезпечення Збройних Сил України

Для реалізації державної політики в галузі охорони природного середовища та забезпечення раціонального використання природних ресурсів у Збройних Силах України

НАКАЗУЮ:

1. Покласти на війська радіаційного, хімічного та біологічного (РХБ) захисту Збройних Сил України відповідальність за планування заходів екологічного забезпечення, організацію та контроль їх виконання у Збройних Силах України як на мирний, так і на воєнний час.
Загальне керівництво службою екологічної безпеки покласти на начальника військ радіаційного, хімічного та біологічною захисту ЗС - начальника Головного управління військ радіаційного, хімічного та біологічного захисту ЗС Генерального штабу ЗС України.
2. Ввести в дію Положення про організацію екологічного забезпечення ЗС України (додаток до наказу).
3. Заступникам Міністра оборони України, командуючим видами ЗС України, військами військових округів, начальникам управлінь центрального апарату Міністерства оборони України, командуючому 43 ракетною армією, командирам корпусів, з'єднань, військових частин, начальникам військові - навчальних закладів, установ і організацій МО України організувати вивчення підлеглими зазначеного Положення та забезпечити його безумовне виконання.
4. Начальнику Генерального штабу ЗС - першому заступнику МО України:
до 1.08.91 р. створити у складі військ радіаційного, хімічного та біологічного захисту ЗС України службу екологічної безпеки ЗС України;
зазначену службу екологічної безпеки ЗС України створити за рахунок існуючої чисельності природоохоронних органів МО України і військ РХБ захисту Збройних Сил України у такому складі:
у центральному апараті МО України у Головному управлінні військ РХБ захисту ЗС Генеральної о штабу ЗС України управління екології штатною чисельністю 9 військовослужбовців та 14 працівників ЗС України (за рахунок чисельності Інспекції охорони природного середовища Тилу Збройних Сип України на відділу радіаційної безпеки Головного управління військ РХБ захисту ЗС Генерального штабу Збройних Сил України);
у Центрі адміністративного управління військами стратегічних ядерних сил МО України - група (екологічної безпеки) чисельністю 3 військовослужбовці (за рахунок відділу спеціальної діяльності Центру);
у службі РХБ військ Повітряної оборони України - відділення (екологічної безпеки)
чисельністю 3 військовослужбовці та 1 працівник Збройних Сил України (за рахунок інспекції охорони природного середовища Військово-повітряних Сил України);
у службі РХБ захисту Військово-морських Сил України - відділення (екологічної безпеки) чисельністю 4 військовослужбовці та 1 працівник ЗС України (за рахунок інспекції охорони природного середовища ВМС України);
в управліннях військ РХБ захисту військових округів - служба екологічної безпеки чисельністю 4 військовослужбовці та 1 працівник Збройних Сил України (за рахунок чисельності інспекції охорони природного середовища тилу військових округів та груп радіаційної безпеки управлінь військ РХБ захисту військових округів);
у службі РХБ захисту управлінь армійських корпусів (крім 2 АК) - штатна посада інспектор екологічної безпеки (військовослужбовець) (за рахунок інспекції охорони природного середовища тилу військових округів та груп радіаційної безпеки управлінь військ РХБ захисту військових округів);
до 1.08.95 р. розробити обґрунтовані пропозиції щодо ведення загально університетської кафедри військової екології Харківського військового університету в структуру факультету військ радіаційного, хімічного та біологічного захисту університету з одночасним перейменуванням її у кафедру екологічного забезпечення військ;
до початку 1996 навчального року включити до програм бойової та
командирської підготовки розділ "Основи екологічної безпеки військ" з обсягом учбового
часу 4 та 6 годин відповідно, в т.ч. 2 години на часи самостійної підготовки офіцерів;
до 1.11.95 р. подати обґрунтовані пропозиції щодо створення до кіпця 1996 року Центральної військово-екологічної лабораторії за рахунок чисельності радіометричних лабораторій військових округів та скорочення з'єднань і чистин військ радіаційного, хімічного та біологічного захисту;
до 1.12.95 р. подати проект наказу МО України з аналізом ходу виконання Плану заходів по посиленню охорони природного середовища і дотримання вимог природоохоронного законодавства у ЗС України, введеного в дію наказом МО України №84 від 28.04.93 р. та проект Комплексної програми екологічного забезпечення ЗС України до 2001 р.;
5. В управліннях авіаційних корпусів, та корпусів протиповітряної оборони. управлінні залізничних військ, дивізіях, бригадах, окремих частинах. Військово-навчальних: закладах, установах і організаціях МО України обов'язки з питань екологічного забезпечення покласти:
там де штатна посада "Начальник служби радіаційного, хімічною та біологічного захисту", на відповідних начальників, перейменувавши зазначену
посаду на "Начальник служби радіаційного, хімічного та біологічного захисту, начальник служби екологічної безпеки'';
там. де відсутня штатна посади "Начальник служби радіаційного, хімічного та біологічного захисту", на посадових осіб управлінь частин, яких призначати наказом відповідних командирів (начальників).
6. Начальнику розквартирування військ та капітального будівництва начальнику Головного управління розквартирування військ та капітального будівництва ЗС України, з початку 1996 року забезпечити своєчасне виконання запланованих і узгоджених з Головним управлінням військ РХБ захисту Збройних Сил Генерального штабу ЗС України будівельно-монтажних робіт, пов'язаний з екологічним забезпеченням діяльності військ (сил).
7. Наказ Міністра оборони України № 218 від 23.12.1992р. вважати таким, що втратив чинність.
Додаток до наказу Міністра оборони України


ПОЛОЖЕННЯ
про органііацію екологічного забезпечення
Збройних Сил України

1. Загальні положення
1. Наявність постійно діючих факторів військової діяльності, що негативно впливають на навколишнє природне середовище, здоров'я особового складу та населення, посилення уваги міжнародних організацій, органів державної влади, громадськості до питань екологічної безпеки військових об'єктів та військово-промислового виробництва, участь ЗС України у програмах ліквідації ядерної та звичайного видів озброєння, необхідність врахування впливу екологічних факторів на діяльність військ (сил) в мирний і воєнний час обумовили необхідність створення у ЗС України такого виду забезпечення як екологічне та відповідних органів щодо його організації.
Екологічне забезпечення ЗС України. - це комплекс організаційно-технічних заходів, які здійснюються ЗС України і спрямовані на охорону та відновлення навколишнього природного середовища в процесі діяльності військ, а також на забезпечення виконання військами завдань за призначенням в умовах впливу
екологічно несприятливих антропогенних та природних факторів.
Метою екологічного забезпечення ЗС України є досягнення екологічної безпеки усіх видів діяльності військ (сил) та захист особового складу, озброєння і військової техніки в умовах впливу екологічно несприятливих антропогенних і природних факторів, а також охорона навколишнього природного середовища у місцях дислокації та розташування військ та інших військових об'єктів.
2. Основні завдання екологічного забезпечення ЗС України.
4. Основними завданнями екологічного забезпечення Збройних Сил України є:
екологічне забезпечення повсякденної діяльності військ (сил);
організація екологічною забезпечення діяльності ЗС України в умовах виливу на них екологічно несприятливих антропогенних і природних факторів;
екологічний моніторинг ЗС України у системі державного екологічного моніторингу; відновлення навколишнього природного середовища у процесі повсякденної діяльності військ (сил), після проведення навчань, випробувань, спеціальних робіт, а також після аварій та катастроф на військових об'єктах;
військово-наукове забезпечення основних завдань екологічного забезпечення 3С України;
участь у екологічному забезпеченні на етапах проектування, будівництва та експлуатації об’єктів ЗС України, конверсії військово-промислового виробництва, а також на етапах утилізації і знищення ядерного і звичайного видів озброєння та військової техніки;
взаємодія з державними і відомчими органами охорони довкілля та міжнародна співпраця з питань екологічною забезпечення військової діяльності;
підготовки кадрів військових екологів, екологічна підготовки і виховання особового складу ЗС України.
5. Екологічне забезпечення повсякденної діяльності військ (сил) включає:
удосконалення органів екологічної безпеки ЗС України відповідно з завданнями екологічного забезпечення діяльності військ (сил);
забезпечення виконання у ЗС України законодавчих та нормативних актів держави у сфері охорони навколишнього природного середовища:
екологічну паспортизацію військових об'єктів;
урахування та здійснення заходів екологічного забезпечення під час бойової підготовки військ (сил);
підготовку пропозицій в План забезпечення РХБ захисту військ (сил) при
веденні бойових дій;,
будівництво, реконструкцію, ремонт та експлуатацію природоохоронних споруд, приладів, що безпосередньо пов’язані із діяльністю військ (сил);
оцінку екологічної шкоди від діяльності військ (сил) та здійснення заходів щодо відновлення навколишнього природного середовища.
6. Організація екологічного забезпечення діяльності ЗС України в умовах впливу на них екологічно несприятливих антропогенних та природних факторів включає:
розробку директивних і нормативно-технічних документів які регламентують діяльність військ (сил) як в мирний, так і у воєнний час в умовах впливу на них несприятливих антропогенних та природних факторів;
моніторинг здоров'я військовослужбовців, працівників Збройних Сил України та членів їх сімей;
організацію екологічного забезпечення_бойової підготовки військ (сил), які виконують завдання у зонах надзвичайного екологічного стану і лиха;
здійснення заходів щодо поліпшення середовища мешкання та гарантованого забезпечення екологічної безпеки особового складу, озброєння і військової техніки;
інформаційне і соціальне забезпечення, екологічна підготовка і виховання особового складу, життєдіяльність якого здійснюється у зонах надзвичайною екологічного стану;
здійснення заходів щодо правового і соціально - економічного захисту військовослужбовців, працівників Збройних Сил України та членів їх сімей, які зазнали впливу несприятливих екологічних факторів у результаті аварій та катастроф на військових і цивільних об'єктах.
7. Екологічний моніторинг ЗС України у системі державного екологічного моніторингу включає:
розробку концепції автоматизованої підсистеми екологічного моніторингу ЗС України на базі діючих і розроблюваних автоматизованих систем управління (АСУ), обчислювальних центрів (пунктів) і вимірювальних комплексів тя систем:
розробку і видання директив та нормативно - технічних документів, що регламентують функціонування підсистеми екологічного моніторингу ЗС України;
розробку та упровадження спеціального математичного, програмного і матеріально - технічною забезпечення автоматизованої підсистеми екологічного моніторингу ЗС України;
забезпечення функціонування автоматизованої підсистеми екологічного моніторингу та інформаційне поєднання її з державною системою та відомчими підсистемами:
контроль, аналіз і прогнозування екологічного стану в ЗС України та подання інформації зацікавленим державним органам.
8. Відновлення навколишнього природного середовища у процесі повсякденної діяльності ЗС України після проведення навчань, випробувань-спеціальних робіт, а також після аварій та катастроф на військових об'єктах включає:
розробку комплексних програм робіт з відновлення навколишнього природного середовища, в місцях дислокації та бойової підготовки військ (сил);
розробку та упровадження системи організаційно - технічних заходів по підновленню навколишнього природного середовища;
створення нових і удосконалення діючих формувань для екологічного захисту і ліквідації наслідків аварій, катастроф і стихійного лиха;
організацію і проведення аварійно - рятувальних і аварійно-відновлювальних робіт на військових об'єктах у військових містечках і на закріплених за військами (синами) територіях і акваторіях.
9. Військово-наукове забезпечення основних завдань екологічного забезпечення ЗС України включає:
виявлення об'єктів і дослідження факторів несприятливого екологічного впливу дій військ (сил) на навколишнє природне середовище з метою оцінки можливої шкоди та організації екологічного забезпечення:
розробку та обґрунтування методології оцінки ступеня ризику військовослужбовців
і населення в місцях розташування військ (сил), військових об'єктів при проведенні навчань, спеціальних робіт, аваріях, катастрофах та стихійному лиху;
розробку спеціалізованих та адаптацію діючих нормативно правових і організаційних документів у сфері екологічного забезпечення ЗС України;
розробку наукових основ та пропозицій для планування і здійснення робіт по відновленню навколишнього природною середовища у місцях розташування і бойової підготовки військ (сил);
розробку методології прогнозу характеру і масштабів аварійних станів, обґрунтування і розробку заходів щодо їх запобігання та зменшення рівня імовірних втрат особового складу і населення, я також організаційно - технічних заходів по ліквідації наслідків аварій, які виникли;
розробку та упровадження інформаційно-аналітичних систем для забезпечення екологічного моніторингу та управління заходами щодо захисту і відновлення середовища мешкання та здоров'я військовослужбовців і населення.
10. Участь у екологічному забезпеченні на етанах проектування, будівництва та експлуатації об'єктів Збройних Сил України, конверсії військово-промислового виробництва, я також на етапах утилізації і знищення ядерного і звичайного видів озброєння та військової техніки включає:
екологічну експертизу тактико - технічних характеристик зразків озброєння, боєприпасів і військової техніки па усіх етапах життєвого циклу;
розробку нормативно-технічних документів щодо створення екологічно чистих і безпечних у експлуатації видів (зразків) озброєння і військових об'єктів для забезпечення науково-дослідних і дослідно-конструкторських робіт (НДДКР);
участь у екологічному забезпеченні державної програми конверсії військово-промислового виробництва;
забезпечення екологічної безпеки демонтажу ядерного та зберігання звичайного видів озброєння;
розробку вимог щодо забезпечення екологічної безпеки військових об'єктів по утилізації і знищенню ядерного та звичайного видів озброєння та військової техніки:
екологічне забезпечення проектування, будівництва і експлуатації військових об'єктів та військово-промислового виробництва;
організацію і забезпечення проведення екологічної експертизи військових об’єктів та військово-промислового виробництва.
11. Взаємодія з державними і відомчими органами охорони навколишнього природного середовища та міжнародна співпраця з питань екологічного забезпечення військової діяльності включає:
організацію взаємодії органів екологічної безпеки ЗС України з державними органами влади та управління на місцях Міністерством охорони навколишнього природного середовища та ядерної безпеки України (Мінекобезпеки), іншими органами у сфері охорони навколишнього середовища;
координацію науково-дослідних і дослідно-конструкторських робіт у МО України і аналогічними роботами в інших міністерствах і відомствах України з метою найбільш ефективного використання науково-технічного потенціалу держави для вирішення екологічних проблем;
міжнародна співпраця у сфері охорони навколишнього природного середовища;
вивчення, узагальнення, упровадження міжнародного досвіду по виконанню іншими державами зобов'язань, передбачених міжнародними угодами у сфері охорони навколишнього природного середовища;
взаємодію з військовими закладами інших держав з питань екологічного забезпечення діяльності військ.
12. Підготовка кадрів військових екологів, екологічна підготовка і вихований особового складу ЗС України включає:
організацію підготовки кадрів у сфері військової екології у ЗС України;
організацію екологічного навчання і виховання особового складу ЗС України;
методологічне забезпечення підготовки кадрів з питань військової екології.

3. Об'єкти екологічного забезпечення
13. Охороні від забруднення, псування, ушкодження, виснаження, руйнування на території України підлягають природні екологічні системи, озоновий шар атмосфери,
земна, поверхневі і підземні води, атмосферне повітря, ліси, тваринний і рослинний світ, мікроорганізми, генетичний фонд, природні ландшафти тощо.
14. Особливій охороні підлягають: державні природні заповідники, природні заказники, національні природні парки, пам'ятники природи, рідкісні види тварин і рослий, які знаходяться під загрозою знищення, і місця їх мешкання.
15. 0собовий склад та працівники ЗС України, члени їх сімей, озброєння і військова техніка військові об'єкти, житлові містечка і гарнізони, місця постійної дислокації та бойової підготовки, виробничої та іншої діяльності військ.4. Основні принципи організації та діяльності органів(служби)
екологічної безпеки ЗС України
16. Командири (начальники) об'єднань, з'єднань, військових частин, військово-навчальних закладів, установ і організацій міністерства оборони України несуть відповідальність за своєчасне виконання природоохоронних заходів та суворе дотримання вимог щодо забезпечення екологічної безпеки у підпорядкований військових частинах.
17. Посадові особи військової частини повинні суворо виконувати вимоги природоохоронного законодавства України, норми і правила охорони природною середовища, раціонального використання природних ресурсів та вимагати цього від підлеглих.
18. Контроль та організація виконання вимог природоохоронного законодавства України, наказів і директив МО України, начальника Генерального штабу ЗС - першого заступника МО України, розпоряджень начальника військ РХБ захисту ЗС начальника Головного управління військ РХБ захисту Збройних Сил Генерального штабу Збройних Сил України та начальника управління екології покладається на посадових осіб служби екологічної безпеки.
І9. 0ргани екологічної безпеки ЗС України є складовою частиною військ РХБ захисту ЗС України, вони створюються у видах ЗС, управліннях військових округів і центральному апараті МО України.
20. У військових частинах відповідного до штатів призначаються посадові особи служби екологічної безпеки та там, де відсутні штатні посади, обов'язки посадових осіб служби екологічної безпеки покладаються на посадових осіб управлінь частин, які призначаються наказами командирів (начальників) військових частин. Функціональні
обов'язки посадових осіб служби екологічної безпеки розробляються згідно з диним Положенням відповідно до виду Збройних Сил України та їх специфіки і затверджуються відповідними командирами (начальниками).
22. 3абезпечепня проведення вимірювання і збору даних екологічної обстановки, проведення аналізу та екологічної експертизи в ланці служби екологічної безпеки покладається на Центральну військово-екологічну лабораторію (ЦВЕЛ) Міністерства оборони України.
23. Підрозділи служби екологічної безпеки у військах (силах) підпорядковуються
з питань, екологічного забезпечення управлінню екології Головною управління військ РХБ захисту Збройних Сил Генерального штабу Збройних Сил України.
25. Головним завданням служби екологічної безпеки є практична реалізація заходів екологічного забезпечення Збройних Сил України.
26. Управління екології, служба екологічної безпеки та ЦВЕЛ МО у своїй діяльності керуються природоохоронним законодавством України, наказами та директивами Міністра оборони України, начальника Генерального штабу Збройних Сил - першою заступника Міністра оборони України, начальника військ РХБ захисту Збройних Сил - начальника Головного управління військ РХБ захисту Збройних Сил Генерального штабу Збройних Сил України, вказівками начальника управління екології та даним Положенням.
27. Управління екології органи служби екологічної безпеки та ЦВЕЛ МО при виконанні покладених на них функцій екологічного забезпечення взаємодіють з територіальними органами Мінекобезпеки та інших міністерств і відомств України.
28. Загальне керівництво службою екологічної безпеки Збройних_Сил України покладається на начальника військ РХБ захисгу ЗС - начальника Головного управління військ РХБ захисту ЗС Генерального штабу ЗС України. Керівництво організацію та виконанням заходів екологічного забезпечення у видах ЗС України, об'єднаннях, з'єднаннях та частинах здійснюють відповідно командуючі, командири і начальники усіх рангів. Заходи екологічного забезпечення плануються і організуються центральним апаратом МО України, командуваннями видів ЗС України, військових округів та командирами військових частин.
29. Екологічне забезпечення здійснюється силами і засобами самих військ (сил). Найбільш складні і специфічні завдання екологічного забезпечення, особливо по ліквідації аварій і катастроф, виконуються спільно силами і засобами військ РХБ захисту, інженерних військ, медичної служби та інших військ (сил) залежно від обставин.

5. Управління екології Головного управління військ РХБ захисту ЗС Генерального штабу ЗС України
30. Управління екології входить до складу Головного управління військ РХБ захисту Генерального штабу ЗС України і керує органами служби екологічної безпеки ЗС України та ЦВЕЛ МО з питань екологічного забезпечення ЗС України.
31. Управління екології безпосередньо підпорядковується начальнику військ РХБ захисту ЗС - начальнику Головного управління військ РХБ захисту ЗС Генерального штабу ЗС України.
32. На управління екології покладається:
розробка концепції екологічного забезпечення ЗС Укриши в мирний час;
координація діяльності органів служби екологічної безпеки щодо практичних заходів по екологічному забезпеченню ЗС України;
екологічне супроводження діяльності ЗС України;
організація, контроль та надання практичної допомоги військам (силам) у здійсненні заходів екологічної безпеки при зберіганні на складах та у військових частинах джерел іонізуючою випромінювання та токсичних речовин, їх експлуатації, використанні на практичних заняттях, навчання та роботах, а також при транспортуванні;
організація обліку джерел іонізуючого випромінювання та токсичних речовин, а також інших екологічно небезпечних об'єктів і джерел забруднення, які зберігаються і використовуються військами (силами);
організація і контроль за додержанням у військових частинах вимог законодавства України, наказів і директив Міністра оборони України з питань охорони навколишнього природного середовища, ядерної та радіаційної безпеки;
організація, контроль та надання допомоги у забезпеченні військових частин і об'єктів очисними спорудами та природоохоронним обладнанням;
участь у розробці програм і методик утилізації радіоактивних та високотоксичних речовин;
організація моніторингу здоров'я військовослужбовців, працівників та членів їх сімей у Збройних Силах України;
забезпечення проведення екологічної експертизи потенційно небезпечних військових об'єктів ЗС України;
оцінка екологічної безпеки експлуатації потенційно небезпечних військових об'єктів та прогнозування їх екологічного стану;
організація і забезпечення проведення екологічного моніторингу навколишнього природного середовища у місцях дислокації і розташування військових об'єктів ЗС України;
підготовка та подання доповідей МО України, начальнику Генерального штабу ЗС - першому заступнику МО України про стан екологічної безпеки та виконання заходів екологічного забезпечення у ЗС України;
організація і забезпечення практичних заходів по ліквідації наслідків екологічних аварій, що мали місце на об'єктах Збройних Сил України;
розробка нормативної бази діяльності служби екологічної безпеки та підготовка
керівних документів з питань екологічного забезпечення Збройних Сил України;
організація і забезпечення проведення екологічних перевірок військових частин щодо дотримання норм та правил екологічної безпеки;
участь у розробці автоматизованої системи екологічного моніторингу Збройних Сил України:
розробка керівних і нормативно - технічних документів, що регламентують функціонування автоматизованої системи екологічного моніторингу Збройних Сил України;
організація і забезпечення заходів щодо підвищення кваліфікації посадових осіб служби екологічної безпеки з питань військової екології (спеціалістів - військових екологів);
методичне забезпечення системи військової освіти з питань військової екології;
участь у організації науково-дослідних і дослідно-конструкторських робіт з питань екологічного забезпечення Збройних Сил України, замовником яких є МОУ;
організація взаємодії з Мінекобезпеки, а також з іншими міністерствами та відомствами України з питань екологічного забезпечення;
узагальнення статистичних звітних даних з питань екологічного забезпечення і подання їх МО України та начальнику Генерального штабу ЗС - першому заступнику МО України;
організація контролю за цільовим фінансуванням робіт, пов'язаних з ліквідацією ядерною і звичайного видів озброєння, утилізацією ядерних матеріалів, військово-технічних систем і похованням радіоактивних відходів, конверсією, охороною навколишньою природного середовища;
узгодження рішень про призначення на посади начальників органів служби екологічної безпеки видів Збройних Сил України, військових округів.
33. Управління екології має право:
здійснювати перевірку з питань екологічною забезпечення видів ЗС України та військових округів;
вимагати від посадових осіб служби екологічної безпеки звіти, відомості. поясненна та інші документи з питань екологічного забезпечення ЗС України; вимагати обмеження або припинення експлуатації шкідливих об'єктів військових частин, які експлуатуються з грубими порушеннями природоохоронного законодавства;
подавати встановленим порядком пропозиції начальнику Генерального штабу ЗС щодо притягнення посадових осіб ЗС України, винних у грубому порушенні природоохоронного законодавства до дисциплінарної та матеріальної відповідальності;
готувати проекти наказів (директив) у межах своїх повноважень і контролювати їх виконання;
залучати особовий склад і транспортні засоби військових частин для проведення обстежень екологічного стану в місцях їх дислокації і розташування за розпорядженням начальника Генерального штабу ЗС - першого заступника Міністра оборони України.
Управління екології використовує печатку Головною управління військ РХБ захисту Збройних Сил Генерального штабу Збройних Сил України.
6. Центральна військово-екологічна лабораторія Міністерства оборони України 34. Центральна військово-екологічна лабораторія Міністерства оборони України
є складовою частиною служби екологічної безпеки Збройних Сил України.
На неї покладено здійснення екологічних вимірювань і аналізів.
35. Керівництво ЦВЕЛ МО здійснюється управлінням екології.
36. На ЦВЕЛ МО покладається:
спостереження за джерелами забруднення шкідливими речовинами повітря, води та земель на військових об'єктах;
організацію збору інформації про стан екологічної безпеки і заходів щодо охорони навколишнього природного середовища та раціонального використання природних ресурсів у ЗС України, її узагальнення і подання до управління екології;
визначення фахових викидів шкідливих речовин у атмосферне повітря, воду та землю на військових об'єктах Збройних Сил України;
контроль за виконанням встановленого порядку спостереження за станом екологічної безпеки у військових частинах;
визначення разом з медичною службою військових частин місць відбору проб для аналізу забруднення атмосферного повітря, грунту та акваторій у місцях дислокації та розташування військових частин;
контроль за зниженням шкідливих речовин у Збройних Силах України;
забезпечення управління екології картами з відображенням екологічної обстановки та її прогнозом у місцях дислокації та розташування військ (сил);
подання в управління екології пропозицій, про включення до планів бонової підготовки проведення спеціальних оглядів стану екологічної безпеки (забруднення територій, повітря та акваторій) для визначення робіт по їх відновленню силами та засобами військ (сил);
виділення при необхідності спеціалістів - екологів для надання допомоги під час проведення спеціальних оглядів стану забруднення територій, повітря та акваторій у місцях дислокації та розташування військ (сил);
контроль за виконанням у військових частинах спеціальних оглядів стану екологічної безпеки, передбачених планами бонової підготовки;
методична допомога з питань навчання особового складу військових частин організації спостереження за станом екологічної безпеки і підготовки донесень за результатами цих спостережень.
Центральна військово-екологічна лабораторія Міністерства оборони України зобов'язана:
здійснювати спостереження за станом екологічної безпеки у військових частинах за поданням управління екології;
узагальнювати у військових частинах, де проводяться спеціальні огляди стану екологічної безпеки, звіти, відомості, пояснення та відповідні документи з питань охорони навколишнього природного середовища та раціонального використання природних ресурсів і організації заходів екологічного забезпечення;
вимагати припинення експлуатації обладнання військових частин, яке експлуатується з порушенням природоохоронного законодавства України;
подавати встановленим порядком пропозиції Щодо вживання заходів про притягнення посадових осіб військових частин, винних у грубому порушенні природоохоронного законодавства України до дисциплінарної та матеріальної відповідальності;
подавати установленим порядком до управління екології матеріали про факти грубого порушення природоохоронного законодавства України, виявлені у військах (силах);
організовувати взаємодію з територіальними органами Мінекобезпеки з питань обміну інформацією про стан екологічної безпеки на територіях і акваторіях, закріплених за військовими частинами.

7. Служба екологічної безпеки виду ЗС України, ВО (ОК)
38. служба екологічної безпеки виду Збройних Сил України та військовою округу безпосередньо підпорядковується начальнику служби РХБ захисту виду Збройних Сил України, начальнику управління військ РХБ захисту військового округу.
На службу екологічної безпеки виду ЗС України, військового округу покладається:
участь у визначенні меж територій та акваторій, закріплених за військовими частинами, які входять до складу виду Збройних Сил України, військового округу або підпорядкованим:
здійснення контролю за виконанням військами (силами) природоохоронного законодавства України, наказів та директив МО України, начальника Генеральною штабу ЗС - першого заступника МО України, командуючих видами ЗС України, військами військових округів, начальника військ РХБ захисту ЗС - начальника ГУ військ РХБ захисту ЗС ГШ Збройних Сил України, вказівок начальника управління екології з питань організації екологічного забезпечення ЗС України;
організація раціонального використання водних ресурсів, дотримання встановлених норм та правил водокористування, скидання стічних вод, додержання санітарних зон охорони водо джерел за режиму експлуатації поверхневих та підземних вод;
контроль за своєчасним оформленням у територіальних органах Мінекобезпеки дозволів на спеціальне водокористування, узгодження їх використання з місцевими органами;
складання річного та перспективного плану контролю екологічної безпеки у підлеглих військах (силах) та об'єктах;
участь у плануванні та контроль за обладнанням парків техніки, технологічних ліній, гальванічних та малярних цехів системами очищення і зворотного використання води, удосконалення технологічного процесу з метою скорочення водоспоживання і зменшення забруднення стоків, що скидаються;
контроль за додержанням нормативних допусків по очищенню та скиданню господарсько-побутових, промислових, зливних і баластних стоків;
перевірка військових кораблів та суден щодо обладнання їх системами збору, обробки та видачі стічних вод, які містять нафту, сміття, а також додержання правил запобігання забрудненню річок і морів, очищення акваторій баз ВМС України від нафти, нафтопродуктів, сміття, рідких та твердих підходів;
контроль за обладнанням нафтобаз, складів пально-мастильних матеріалів, автопарків, пунктів технічного обслуговування та ремонту техніки, котелень, які працюють на мазуті, засобами (устаткуванням) збору та обробки стоків, які містять нафту;
узгодження замовлення своєчасного проведення лабораторних аналізів стоків, що скидаються, викидів шкідливих речовин у повітря з ЦВЕЛ МО та територіальними органами Мінекобезпеки;
супроводження проведення на об'єктах ЗС України спеціальних заходів, які виключають забруднення водних ресурсів радіоактивними, хімічними, біологічними та іншими токсичними шкідливих речовинами вище дозволених норм;
організація охорони повітряною басейну, додержання гранично допустимих норм викиду в атмосферу шкідливих речовий, виконання заходів по їх скороченню. зниженню токсичності вихлопних газів військової техніки;
контроль та планування оснащення військових виробничих об'єктів обладнанням (пилогазоочисними пристроями) для уловлювання та знешкоджування шкідливих речовин, які викидаються в атмосферу джерелами забруднення;
організація проведення заходів щодо боротьби з промисловими, транспортними та іншими шумами, випромінюванням і звуковими коливаннями;
організація охорони та раціонального використання землі, проведення комплексу організаційно - господарських, агротехнічних та гідротехнічних заходів проти її заболочення та забруднення стічними водами, промисловими та іншими відходами;
контроль за обладнанням тваринницьких комплексів (підсобних господарств системами збору, утилізацією та знешкодженням відходів, додержанням санітарно-захисної зони сільськогосподарськими структурами виду ЗС України І військового округу;
перевірка відповідності санітарно-захисним нормам відведених для збору сміття місць (гарнізонних звалищ сміття);
супроводження та здійснення контролю за проведенням рекультивації землі (встановленням порушеного ґрунтового покриття), охороною та раціональним використанням лісових ресурсів, своєчасним їх відновленням у військових лісогосподарствах, правильним використанням лісових площ військами (силами) при проведенні будівельних робіт, занять та навчань;
контроль за виконанням військами (силами) вимог законодавства України щодо охорони і використання тваринного і рослинного світу, виконанням військово-мисливськими та рибальськими товариствами планових заходів по розведенню, розселенню та охороні тварин, птиці, цінних промислових риб;
здійснений заходів щодо зменшення негативного впливу господарської діяльності військ (сил) на тваринний та рослинний світ у місцях дислокації та розташування військових частин; контроль за виконанням в установлені строки вимог, розпоряджень і постанов щодо усунення порушень екологічної безпеки, виявлених державними природоохоронними органами та управління екології.
40. Служба екологічної безпеки виду ЗС України військового округу, має право:
перевіряти військові частини з питань додержання ними природоохоронного законодавства України і виконання вимог наказів та директив Міністра оборони України, начальника Генерального штабу Збройних Сил - першого заступника МО України, командуючих видами ЗС України, військами військових округів, начальника військ РХБ захисту ЗС - начальника Головною управління військ РХБ захисту ЗС Генерального штабу ЗС України, а також вказівок начальника управління екології;
одержувати від посадових осіб військових частин відомості, документи, пояснення і статистичну звітність а питань охорони природного середовища та раціонального використання природних ресурсів за підлеглі військові чистини та підрозділи;
виносити рішення про припинення або закінчення експлуатації військовими частинами джерел забруднення, які експлуатуються з грубим порушенням вимог природоохоронного законодавства України;
передавати в установленому порядку до державних природоохоронних органів матеріали про факти грубого порушення вимог природоохоронного законодавства України у військових частинах;
подавати в установленому порядку пропозиції про притягнення до дисциплінарної або адміністративної відповідальності посадових осіб, винних у порушенні вимог природоохоронного законодавства України;
залучати транспортні засоби військових частин при обстеженні екологічного стану у місцях Їх дислокації і розташування з розпорядження відповідних командирів (начальників);
вести службове листування у межах своїх повноважень.

8. Служба екологічної безпеки військової частини
41. Служба екологічної безпеки військової частини організується згідно з вимогами цього Положення та Тимчасових Статусів Збройних Сил України на підставі наказу командира (начальника) та Плану екологічного забезпечення
військової частини в мирний час.
42. На службу екологічної безпеки військової частини покладаються:
ведення обліку та організація контролю за зберіганням, використанням
транспортуванням ядерних матеріалів, джерел іонізуючого випромінювання, токсичних речовин відповідно-до встановлених норм і правил;
планування та контроль реалізації заходів щодо скорочення викидів (скидання) шкідливих речовин у навколишнє природне середовище в усіх видах діяльності військ (сил);
складання річного та перспективного плану контролю екологічної безпеки на підлеглих військових об'єктах і його виконання (контроль за його виконанням);
забезпечення своєчасного оформлення у територіальних органах Мінекобезпеки дозволу на спеціальне водокористування, гранично-допустимі норми викидів (скиду) та розміщення (складування) шкідливих речовин, а також контроль за своєчасним затвердженням екологічних паспортів;
контроль за організацією екологічно правильної експлуатації ти технічного обслуговування ОВТ транспортних засобів, комунльних і побутових об'єктів. технологічних ліній та цехів, пунктів заправки і складів пально-мастильних матеріалів, підсобних господарств військової частини;
організація заходів по ліквідації наслідків забруднення навколишнього природного середовища у місцях дислокації і розташування військових частин;
організація проведення інвентаризації джерел забруднення, профілактичних оглядів (ремонту) обладнання (систем) збору, очищення і знешкодження викидів (скидання) забруднюючих речовин у навколишнє природне середовище навколо військової частини;
подання за підпорядкуванням до служби екологічної безпеки статистичних даних щодо охорони природного середовища та раціонального використання природних ресурсів за військові частини;
організація та проведення навчально-виховної роботи з особовим складом військової частини з питань охорони природного середовища та використання природних ресурсів, забезпечення екологічної безпеки:
своєчасне виявлення фактів порушення природоохоронного законодавства України та порушення клопотань про притягнення посадових осіб військової частини, винних у ньому, до відповідальності в установленому порядку.

9. Першочергові роботи з екологічного забезпечення ЗС України:
43. Першочергового екологічного забезпечення у ЗС України вимагають такі роботи:
участь в утилізації ядерних матеріалів та токсичних речовин;
участь в очищенні земель від відходів ракетного палива;
утилізація військової техніки, озброєння та боєприпасів, термін експлуатації яких закінчився;
якісне поліпшення стану елементів баз і складів пально-мастильних матеріалів;
дообладнання військових кораблів і суден сучасними технічними засобами запобігання забрудненню навколишнього природного середовища;
оцінка екологічної шкоди від діяльності військ (сил) у місцях їх дислокації та розташування;
будівництво нових, реконструкція діючих очисних споруд;
проведення екологічної паспортизації військових об'єктів та організація системи екологічного контролю;
здійснення комплексного і безперервного виховання військовослужбовців та членів їх сімей з питань екологічної безпеки.


1.2. Витяг із наказу Міністра оборони Украпи №65 від 12 березня 1996 р.
Про стан екологічної безпеки Збройних Сил України та заходи щодо його покращення
Екологічний стан військових об'єктів Збройних Сил України погіршується протягом тривалого часу. Найбільш небезпечна обстановка для здоров'я особового складу військових частин і мешканців прилеглих територій склалася в пунктах дислокації військових частин; м. Арциз, Біла Церква, м.Запоріжжя, м.Ківерці, м. Кривий Ріг, м. Луцьк, м. Маріуполь, с.Озерне, м. Полтава, м. Прилуки, м.Узин, м. Черляни, м. Чугуїв та інших, де нафтопродукти проникли у грунти і грантові води.
Внаслідок експлуатації у військах (силах) технічно зношених і морально застарілих природоохоронних споруд довкілля зазнає постійне навантаження,
із наявних каналізаційних очисних споруд більше половини потребують ремонту та реконструкції. Окрім того, майже 200 військових містечок залишаються не каналізованими. Щорічний об'єм скидів нечистот у цих містечках становить понад 1,5 мільйона кубічних метрів, які вивозяться асенізаційним транспортом, на . що витрачається майже 1,5 тисячі тони пального.
Загалом без нормативного очищення та знезараження на грунт і у водоймища протягом року із військових об'єктів скидається більше як 10 мільйонів кубічних метрів каналізаційних та промислових стоків, що створює умови для виникнення інфекційних захворювань.
Заходи щодо зменшення розмірів забруднення атмосферного повітря майже не проводяться: пилогазоочисним устаткуванням обладнано близько 10% котелень, що експлуатуються у військах (силах), фактично не організовано контроль за токсичністю вихлопних газів дизельної та карбюраторної техніки, яка працює із значними перевищеннями встановлених норм викидів забруднюючих речовин.
Вимагає екологічного супроводження процес ліквідації (утилізації) звичайного озброєння, боєприпасів та небезпечних речовий, що не підлягають подальшій експлуатації чи зберіганню.
У військах (силах) мають місце порушення основних санітарних правил роботи джерелами іонізуючого випромінювання щодо їх утилізації та поховання. Протягом року відповідні посадові особи видів ЗС України та військових округів не уклали договори зі спец комбінатами на поховання радіоактивних відходів, понад 3 тони яких до цього часу зберігаються у військах (силах).
Продовжується забруднення довкілля відходами тваринництва. Більшість підсобних господарств не обладнані місцями з твердим покриттям для збору, накопичення та утилізації відходів тваринництва. Це підсобні господарства військових частин м. Черкаське, м. Котовськ, м. Ужгород, м.Львів.
Природному середовищу завдається шкода самовільним вирубуванням зелених насаджень, що мали місце в Білтород-Дніетровському, Миколаївському, Рівненському, Полтавському та Луцькому гарнізонах.
Не можна назвати господарським ставлення окремих посадових осіб до питань раціонального використання природних ресурсів.
Незважаючи на дуже скрутний стан у забезпеченні питною водою гарнізонів, особливо південних, не проводиться робота з її економії у військових частинах А 1747 (м. Арциз), А 0220 (м. Болград), 21559 (м. Миколаїв), А 2128 (м. Бердичів), А1334 (м. Білгород-Дністровський). Цілодобово ллється вода в туалетах, умивальниках, системи зворотного використання події на пунктах миття техніки не працюють, миття її здійснюється прямим використанням води питної якості зі скидом на грунт та у водоймища, забруднюючи їх нафтопродуктами.
У багатьох військових частинах, військово-навчальних закладах, установах, організаціях і па підприємствах Міністерства оборони України відсутні або знаходяться в неробочому етапі лічильники коди, тепла, газу та електроенергії, що дає законну можливість місцевим органам комунального господарства та районних електричних мереж обчислювати відпуск цих ресурсів у об'ємах, які значно перевищують фактично спожиті.
Викликає тривогу тон факт, що із 976 артезіанських свердловин більше як 10% виведено із експлуатації, проте залишаються у незатампонованому стані, що може стати причиною забруднення водоносних горизонтів.
Робота по оформленню екологічних паспортів у Збройних Синах України, по оформленню (переоформленню) дозволів на спец водокористування, викиди (скиди) забруднюючих речовин у навколишнє природне середовище, по інвентаризацій джерел забруднення проводиться незадовільно.
Наведені факти порушень природоохоронного законодавства України свідчать про те, що у військах (силах) відсутні чітко визначені критерії щодо дотримання вимог природоохоронною законодавства України. Турбота про збереження навколишнього природного середовища та захист його від забруднення і руйнування в процесі життєдіяльності ЗС України нестала повсякденною свідомою роботою посадових осіб та особового складу.
З метою реалізації державної політики України у галузі охорони навколишнього природного середовища і раціонального використання природних ресурсів

НАКАЗУЮ:
1. Ввести в дію Комплексну програму екологічного забезпечення Збройних Сил України до 2000 р. та Навчальну програму з дисципліни "Основи екологічної безпеки військ"
2. Заступникам МО України, командуючим видами ЗС України, військами військових округів, начальникам управлінь центрального апарату МО України, командирам корпусів, з'єднань, військових частин, начальникам військово-навчальних закладів, установ МО України вжиття необхідних заходів дня усунення зазначених недоліків, що мають місце при організації екологічного забезпечення в повсякденному житті військ (сил), згідно з вимогами керівних документів, для чого:
для планування та виконання природоохоронних заходів, з початку 1996 навчального року у військах (силах) ввести день захисту природного середовища друга та четверта субота кожного місяця;
до 1.08.96 р. проаналізувати роботу проведену у військах (силах) станом на 1.06.96 р. згідно з наказом Міністра оборони України № 84 від 28.04.93 р.: про підсумки роботи доповісти за підлеглістю через начальника Генеральною штабу Збройних Сил - першого заступника МО України;
організувати виконання Комплексної програми екологічного забезпечення Збройних Сил України до 2000 року та своєчасне донесення за підлеглістю через начальника Генерального штабу Збройних Сил - першого заступника Міністра оборони країни про хід виконання окремих її пунктів згідно з обумовленими термінами.
3. Командуючим видами Збройних Сил України, військами військових округів, начальникам управлінь центрального апарату Міністерства оборони України, командирам корпусів, з'єднань, військових частин, начальникам військово-навчальних закладів, установ, організацій і підприємств Міністерства оборони України;
до 1.08.96 р. організувати:
отримання дозволів у місцевих державних органах на спеціальне водокористування, гранично допустимі викиди (скиди) забруднюючих речовин у навколишнє природне середовище та на поховання (розміщення) відходів згідно з Положенням про порядок видачі дозволів на спеціальне використання природних ресурсів, затвердженим постановою Кабміну України № 459 від 10.08.92 р. в редакції Постанови Кабміну України № 268 від 28.04.94р.;
роботу щодо передачі дня поховання радіоактивних відходів і непридатних джерел іонізуючою випромінювання спеціальним комбінатам та укласти з ними угоди відповідно до вимог чинною законодавства;
протягом 1996 року:
проведення інвентаризації_джерел забруднення, довкілля. включаючи кораблі та судна ВМС України. За результатами роботи прийняти рішення про припинення експлуатації екологічно небезпечних військових об'єктів до повного усунення виявлених нсдоліків;
вжити заходів щодо встановлення лічильників на вводах газо- і тепло-централей та електро- і водомереж для точного обліку їх споживання;
забезпечити поновлення роботи систем очищення та зворотного використання води на пунктах миття техніки у парках військової техніки;
обладнати контрольно-технічні пункти діагностичними приладами для здійснення контролю токсичності вихлопних газів автотранспорту та бойової техніки у парках Київського гарнізону та гарнізонах, розташованих в обласних центрах України - протягом 1996-1997 рр., у решті гарнізонів - до 1999 р.
4. Заступнику МО України по тилу - начальнику тилу Збройних Сил України до 1.10.97 р. організувати проведення:
технічної інвентаризації резервуарного парку і технологічного обладнання складів і баз пально-мастильних матеріалів згідно з наказом МО України №84 від 28.04.93 р.;
екологічної паспортизації складів і баз пально-мастильних матеріалів протягом 1996-1997 рр.
5. Заступнику Міністра оборони України по озброєнню - начальнику озброєння Збройних Сил України:
протягом 1996р. розробити та ввести в дію у ЗС України талон токсичності військовго транспортного засобу;
протягом 1996-1997рр. завершити екологічну паспортизацію ремонтних військових частин, підприємств і організацій.
6. Начальнику розквартирування військ та капітального будівництва -начальнику Головного управління розквартирування військ та капітального будівництва ЗС України:
з 1.06.96р, залучити Центральний проектний інститут МО України до підготовки
проектно-кошторисної документації на виконання природовідновлювальннх робіт на військових екологічно-небезпечних об'єктах, в першу чергу на об'єктах ВПС України, які зазнали забруднення від нафтопродуктів та солей важких металів;
протягом 1996-1998 рр. організувати проведення інвентаризації та еколого-техноногічної наладки діючого водопровідно-каналізаційного і теплового господарства, вжити заходів щодо покращення їх технічного стану та експлуатації;
до 1.01.98 р, організувати проведення тампонажу артезіанських свердловин, виведених з експлуатації.
1.3. Витяг із наказу Міністра обороті України
№145 від 6 травня 1997 р.
Про організацію екологічного забезпечити ЗС України у 1996 році та заходи щодо його покращення
Аналіз результатів інспектування та перевірок, проведених у ЗС України в 1996 році, свідчить про те, що природоохоронній роботі стало приділятися більше уваги, однак ще не скрізь у військах (силах) на сьогодні сформовано новий погляд на роль та місце екологічною забезпечення у повсякденній діяльності.
Краще здійснювалася робота а щодо поліпшення організації екологічного забезпечення у військах Прикарпатського військового округу, Північного ОТК і Силах ППО України, де командуючі і штаби виявили наполегливість щодо забезпечення виконання вимог чинного законодавства, накатів і директив МО України з питань охорони навколишнього природного середовища, раціонального використання природних ресурсів.
Найбільш успішно питання екологічного забезпечення у минулому навчальному році вирішувалися у військових частинах 2344 (Сили ППО), А2865 (ВПС); А1556, А1625. А1692 (Прикарпатський ВО), А3671 (Одеський ВО), А3832 (Північне ОТК),
Особливу увагу з питань екологічної безпеки було зосереджено на виконанні Плану заходів щодо капітального будівництва, реконструкції та ремонту матеріальної бази природоохоронних об'єктів ЗС України на 1996-1997 роки. Разом з тим, оцінено ''незадовільно'' - організацію екологічного-забезпечення та стан екологічної безпека у військових частинах 45004, А3898, 82326. А2391 (ВИС),
А0289, А3438 (Одеський ВО), 36843 (Прикарпатський ВО), 83212 (Північне ОТК).
Невжиття своєчасних та дійових заходів щодо забезпечення екологічної безпеки привело до значних матеріальних збитків.
З метою усунення вказаних у аналізі порушень щодо організації екологічною забезпечення та раціонального використання природних ресурсів в ЗС України.

НАКАЗУЮ:
1. Заступникам МО України, командуючим військами військових округів Північного ОТК, начальникам управлінь центрального апарату МО України; начальнику залізничних військ - начальнику управління залізничних військ, командирам з'єднань, військових часгин, начальникам військово-навчальних закладів, установ, організацій і підприємств МО України: вжити необхідних заходів для усунення недоліків, що мали місце при організації екологічного забезпечення в повсякденному житті військ (сил); до 01.06.97 проаналізувати організацію екологічного забезпечення, стан екологічної безпеки у військах (силах) та роботу підпорядкованих підрозділів і посадових осіб служби екологічної безпеки:
при передачі у народне господарство територій військових об'єктів, що вивільняються ЗС України, передбачати їх очищення від побутового та будівельного сміття, ліквідацію осередків забруднень та засипання ям, котлованів тощо. Передачу територій проводити за обов'язковою участю представників служби екологічної безпеки Збройних Сил України;
звіт про стан екологічної безпеки військ (сил) та заходи щодо його покращення, подавати щорічно за підлеглістю через начальника військ РХБ захисту ЗС – начальника Головного управління військ РХБ захисту ЗС Генеральної о штабу ЗС України до 15.01 станом на 01.01 поточного року.
2. За досягнуті результати в поліпшенні екологічного стану військ (син) та вмілу організацію екологічного оголосити подяку:
заступнику Міністра оборони України - Командувачу Силами МІЙ1 України генерал-лейтенанту Стеценку О.О.;
командуючому військами Прик В.О. генерал-полковнику Шуляку П.І.;
командуючому військами Північного ОТК генерал-лейтенанту Конотопу В.М.,
начальнику розквартирування військ та капітального будівництва - начальнику Головного управління розквартирування військ та капітального будівництва ЗС України генерал-лейтенанту Рудковському Д.О.;
заступнику начальника тилу Прикарпатського полковнику Бяхтееву В.О.;
начальнику служби РХБ захисту Сил ППО України полковнику Бойку І.М.;
начальнику військ РХБ захисту Прик В.О., полковнику Казмірчуку В.О.; начальнику служби РХБ захисту Північного ОТК полковнику Сіліну В.О..:
3. Начальнику Генеральною штабу ЗС України - першому заступнику МО України організувати проведення обов'язкової екологічної експертизи проектів щодо відновлення довкілля на об'єктах ЗС України управлінням екології Головного управління військ РХБ захисту Генерального штабу ЗС України для врахування її висновків при проведенні державної екологічної експертизи.
4. Заступнику МО України з озброєння - начальнику Озброєння Збройних Сил України з 01.01.98 ввести в дію екологічний паспорт військового ремонтного підприємства розроблений військового частиною А2070 та завершити роботи з розробки екологічного паспорта військової частини, введення якого провести в, термін до 01.07.98р.
5. Заступнику МО України - командувачу ВПС України, заступнику МО України - командувачу 43 Ракетною армією:
допуск та всі види робіт з відновлення довкілля, які проводяться організаціями різних форм власності, а також іноземними фірмами, проводити за погодженням з управлінням екології Головного управління військ РХБі захисту Генерального штабу ЗС України з обов'язковим щоквартальним звітом про виконання робіт;
до 15.05.97 підготувати пропозиції щодо створення органів служби екологічної безпеки у ВПС України, які подати начальнику Генерального штабу ЗС України.
6. Звернути увагу заступника Міністра оборони України - Командувача ВПС України генерал-полковника Антонця В.М. та заступника МО України -Командувача 43 Ракетного армією генерал-полковника Міхтюка В.О. на необлідність вжиття дійових заходів іцодо покращення організації екологічного забезпечення у підлеглих військах (силах).

1.4. Витяг із наказу Міністра оборони України
№ 106 від 06 травня 1995 р.
Про організацію індивідуального радіаційного доза метричного контролю та пільги спостерігачам України
Згідно з Нормами радіаційної безпеки (НРБ-76/87) від 26.05.87 р., основними санітарними правилами роботи з радіаційними та іншими джерелами іонізуючих випромінювань (ОСП-72/87) від 26.08.87 р.. Законом України "Про соціальний та правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей"

НАКАЗУЮ:
1. Віднести спостерігачів України до категорії А осіб, що постійно, або тимчасово працюють з джерелами іонізуючих випромінювань (професійні працівники, персонал), яка визначена Нормами радіаційної безпеки (НРВ-76/87).
2. Начальнику Центру верифікації Збройних Сил України встановити індивідуальний радіаційній дозиметричний контроль спостерігачів України та щороку призначати з їх числа відповідальних за радіаційну безпеку в Центрі верифікації ЗС України та 1246 Центрі забезпечення реалізації договорів про скорочення озброєнь.
Підставою для заповнений карток обліку індивідуальних доз опромінювання спостерігачів України вважати довідки, які надаються адміністрацією підприємств промисловості Міністерства Російської Федерації з атомної енергії.
3. Начальнику Центру верифікації ЗС України надавати податкову відпустку спостерігачам України за роботу з джерелами іонізуючих випромінювань відповідно до їх участі в спостереженні за розукомплектуванням та знищенням ядерних боєприпасів.
Надання додаткової відпустки здійснювані згідно чинного законодавства.
4. Заступнику МО України по тилу - начальнику тилу ЗС України забезпечити спостерігачів України додатковим харчуванням згідно до встановлепих норм.
5. Начальнику Головного військово-медичного управління Генерального штабу ЗС України забезпечити своєчасніш медичний огляд та псршочергове-санаторно-курортне лікування спостерігачів України,
6. Наказ начальника Головного штабу ЗС України № 67 від 17.06.93р. вважати таким, що втратив чинність.
7. Контроль за виконанням наказу покласти на начальника Центру верифікації Збройних Сил України.

1.5. Витяг із наказу Міністра оборони України № 85 від 12 березня 1997 р.
Про затвердження Тимчасового порядку проведення
пошуково-рятувальних операцій (робіт) у разі
авіаційної події в зазначених районах відповідальності України.
Згідно з вимогами постанови Кабінету Міністрів України від 16.10.95 №822 (22-95-н) "Про заходи щодо забезпечення організації пошуку та рятування екіпажів і пасажирів повітряних суден, що зазнали лиха" та з метою підвищення оперативності управління пошуково-рятувальними операціями (роботами) і забезпечення своєчасної допомоги екіпажам і пасажирам повітряних суден, що терплять або зазнали лиха.

НАКАЗУЮ:
1. Затвердити Тимчасовий порядок проведення пошуково-рятувальних операцій (робіт) у разі авіаційної події в зазначених районах відповідальності України, що додається. (Тимчасовий порядок - для службового користування )
2. Встановити, що виконання вимог Тимчасового порядку є обов'язковим для всього керівного складу авіаційних об'єднань, з'єднань, військових частин, підприємств та авіаційних компаній незалежно під форм власності, а також органів, що організовують повітряний рух, та посадових осіб, які беруть участь у керівництві та здійсненні пошуково-рятувальних операцій (робіт).
3. Відповідальнісгь за організацію і проведення робіт з пошуку і рятування екіпажів та пасажирів повітряних суден, що терплять або зазнали лиха у районах відповідальності України за аеронавігаційне обслуговування повітряною руху, покласти на заступника Міністра оборони України - Командувача Військово-повітряних Сил України.
4. Заступнику Міністра оборони України - Командувачу Військово-повітряних Сил України польоти повітряних суден, які не забезпечені в пошуково-рятувальному відношенні, заборонити.
5. Відповідальність за пошуково-рятувальне забезпечення польотів повітряних суден покласти на командирів авіаційних об'єднань та частин, керівників-експлуатантів ЦИВІЛЬНОЇ авіаційної техніки.
6. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника Міністра оборони України Командувача Військово-повітряних Сил України.

15

Приложенные файлы

  • doc 6019384
    Размер файла: 157 kB Загрузок: 0

Добавить комментарий