метод. МФТЗ Фармація 2014 Модуль 1


ЛЬВІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ІМЕНІ ДАНИЛА ГАЛИЦЬКОГО
КАФЕДРА ОРГАНІЗАЦІЇ ТА ЕКОНОМІКИ ФАРМАЦІЇ
МЕДИЧНЕ І ФАРМАЦЕВТИЧНЕ ТОВАРОЗНАВСТВО
Модуль 1
БАЗОВІ ЗАСАДИ МЕДИЧНОГО І ФАРМАЦЕВТИЧНОГО ТОВАРОЗНАВСТВА
Методичні вказівки до практичних занять
для студентів ІV курсу фармацевтичного факультету
спеціальності «Фармація»
ЛЬВІВ - 2014
Тема: ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ТОВАРОЗНАВСТВА.
КЛАСИФІКАЦІЯ І КОДУВАННЯ ТОВАРІВ

Завдання 1.Дати визначення:
Товарознавство Товар Якість ЛЗ та ВМП Стандартизація Сертифікація Завдання 2. Запишіть у вигляді таблиці основні терміни у галузі стандартизації та їх визначення.
Термін Його визначення
Нормативний документ
Галузь стандартизації
Об’єкт стандартизації
Міжнародна стандартизація
Регіональна стандартизація
Національна стандартизація
Міжнародний стандарт
Регіональний стандарт
Національний стандарт Стандарт, прийнятий міжнародною організацією зі стандартизації
Стандартизація, участь в якій є відкритою для відповідних органів всіх країн
Стандартизація, яка проводиться на рівні однієї конкретної держави
Стандарт, прийнятий регіональною організацією зі стандартизації
Стандартизація, участь в якій є відкритою для відповідних органів країн лише одного географічного або економічного регіону
Сукупність взаємопов’язаних об’єктів стандартизації
Предмет ( продукція, процес, послуга), який підлягає стандартизації
Документ, що установлює правила, загальні принципи чи характеристики щодо різних видів діяльності або їх результатів
Стандарт, прийнятий національним органом зі стандартизації однієї держави
Завдання 3. Згідно наказу МОЗ України № аптечні заклади мають право придбавати та продавати:
№ Назва Визначення Джерело
Лікарські засоби
Придбання та продаж зазначених товарів здійснюється за умови________________________________________________________________________
Тема . ЯКІСТЬ, СТАНДАРТИЗАЦІЯ ТА СЕРТИФІКАЦІЯ ЛІКАРСЬКИХ ЗАСОБІВ ТА ВИРОБІВ МЕДИЧНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ.
Завдання 1. Вказати категорії та види стандартів.
В залежності від сфери дії
Категорії стандартів Сфера дії
ДСТУ ГСТУ СТТУ СТП ТУУ ГОСТ ISO *Державним стандартом на лікарські засоби є
Види стандартів: в залежності від специфіки об’єкта стандартизації, складу та змісту вимог (навести приклади):
Завдання 2. Навести приклади нормативних документів.
Приклад 1 Приклад 2 Приклад 3
Цифрове позначення
і його розшифрування Назва Вид Сфера дії Ким розроблений Ким затверджений Основні розділи Термін дії Завдання 3. Вказати умови, при яких розробляються ТУ:
______________________________________________________________
______________________________________________________________
Завдання 4. Подати структурні елементи (розділи) ТУ, ФС та АНД:
ТУ ФС АНД
1. Вступна частина
(галузь застосування) 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Завдання 5. Розшифруйте позначення нормативного документа ГСТУ 21 216-94.
Індекс документа
Реєстраційний номер
Умовне позначення міністерства
Рік затвердження
Завдання 6. Розшифруйте позначення нормативного документа ТУ У 12345813.001-93.
Індекс документа
Порядковий реєстраційний номер
Скорочена назва держави
Рік затвердження
Код підприємства (організації) – власника оригіналу ТУ із ОКПО (8 знаків)
Завдання 7. Навести перелік товарів аптечного асортименту, які підлягають обов’язковій сертифікації в Україні.
Медична техніка
Медичне обладнання
Інструменти медичні
Тара медична зі скла
Мийні засоби
Харчова продукція та продовольча сировина

Тема: ГОТОВІ ЛІКАРСЬКІ ЗАСОБИ, ХАРАКТЕРИСТИКА І КЛАСИФІКАЦІЯ, УПАКОВКА І МАРКУВАННЯ.
Завдання 1. Провести розподіл вказаних готових лікарських форм за 5-ма рівнями АТС-класифікації (згідно Компендіуму останнього видання).
Розподіл лікарських застобів за АТС-класифікацією
1. Назва лікарського засобу Код АТС
1-й рівень АТС-класифікації 2-й рівень АТС-класифікації 3-й рівень АТС-класифікації 4-й рівень АТС-класифікації 5-й рівеньАТС-класифікації 2. Назва лікарського засобу Код АТС
1-й рівень АТС-класифікації 2-й рівень АТС-класифікації 3-й рівень АТС-класифікації 4-й рівень АТС-класифікації 5-й рівень АТС-класифікації 3. Назва лікарського засобу Код АТС
1-й рівень АТС-класифікації 2-й рівень АТС-класифікації 3-й рівень АТС-класифікації 4-й рівень АТС-класифікації 5-й рівень АТС-класифікації Завдання 2. Навести усі зареєстровані торгові назви лікарських форм для вказаних міжнародних непатентованих назв лікарських засобів (згідно Компендіуму останнього видання)
Міжнародна непатентована назва/ торгові назви
1. 2. 3.
Завдання 3. Заповнити класифікацію лікарських засобів за галуззю застосування. Навести приклади.
№ зп Назва групи лікарських форм Види лікарських форм Приклад
1. Лікарські засоби для орального застосування Краплі, рідини, розчини, суспензії, емульсії, гелі, пасти, порошки, гранули, сиропи, таблетки, чаї, капсули, кахети або облатки, ліофілізати, гумки Оріпрім суспензія 100 мл
2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. Завдання 4. Для вказаних лікарських засобів навести всі лікарські форми, у вигляді яких вони випускаються промисловістю.
Назва лікарського засобу
Лікар-ські форми
Завдання 5. Проаналізувати відповідність маркування лікарського засобу вимогам наказу МОЗ № 426.
Вимоги до маркування згідно наказу № 426 Приклад Оцінка відповідності
а) штрих-код лікарського засобу 482 – Україна (вказати код країни)
+/-
б)
в)
г)
г)
д)
е)
є)
ж)
з)
и)
і)
ї)
й)
к)
Завдання 6. Вказати окремі особливі вимоги до маркування лікарських засобів.
Мінімальна кількість інформації, яка повинна бути нанесена на первинну упаковку у вигляді:
2)
3)
4)
5)
при наявності вторинної упаковки, що відповідає всім вимогам Обов’язково наноситься:
1)
2)
3)
4)
5)
При відсутності відповідної площі на первинній упаковці обов’язково вказуються дані: Випадки, коди допоміжні речовини повинні обов’язково бути вказані на упаковці або в інструкції для медичного застосування 1)
2)
ЛЗ, що містять радіонукліди
Гомеопатичні ЛЗ
Традиційні ЛЗ рослинного походження
Символи і піктограми
Завдання 7. Дати визначення виду упаковки для лікарських засобів згідно наказу МОЗ № 500.
Приклади визначень назв упаковок лікарських засобів
Назва упаковки лікарського засобу Визначення
Завдання 8. Підібрати необхідний комплекс упаковки для вказаних видів лікарських форм
Лікарська форма Первинна упаковка Вторинна упаковка
Розчин для ін’єкцій Драже Гель Паста оральна Супозиторії ректальні Чай трав’яний Кахета або облатка Пластир лікувальний Завдання 9. Проаналізувати зміст інструкції для медичного застосування, що супроводжує рецептурний або безрецептурний лікарський засіб, стосовно відповідності вимогам діючих нормативних актів.
Вимоги до інструкції для медичного застосування,
що супроводжує лікарський засіб
Вимоги згідно наказу № 426 Приклад Оцінка відповідності
Тема. ПОРЯДОК ДЕРЖАВНОЇ РЕЄСТРАЦІЇ ЛІКАРСЬКИХ ЗАСОБІВ
Завдання 1. Виділити особливості проходження процедури державної реєстрації в Україні для лікарських засобів.
Процедура державної реєстрації ЛЗ в Україні може здійснюватись за одним з 5-ти типів заяв:
Назва Зміст
1.
2.
3.
4.
5.
Етапи процедури державної реєстрації лікарських засобів в Україні:
обов’язкові етапи та їх суть
1.
2.
3.
необов’язкові етапи
Вимоги до реєстраційного досьє (вказати особливі для лікарських засобів)
Термін проведення експертизи реєстраційних матеріалів
Додаткові документи, що надаються при перереєстрації ЛЗ
1.
2.
3.
Випадки, коли лікарський засіб не може бути рекомендований до:
реєстрації перереєстрації
Повна або тимчасова заборона застосування лікарського засобу шляхом _______________ Відмова у реєстрації (перереєстрації) лікарського засобу
Тема. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА МЕДИЧНИХ ВИРОБІВ
Завдання 1. Дати визначення:
Безпека медичних виробів Джерело
Ризик застосування медичних виробів Завдання 2. Навести орієнтовну класифікацію виробів медичного призначення за ступенем потенційного ризику застосування:
КЛАС ХАРАКТЕР ВИРОБУ ВИД ВИРОБУ
1


3
Завдання 3. Здійснити класифікацію медичних виробів за суб’єктами застосування.
Медичні вироби
Приклади
Завдання 4.Розширувати графічні символи для маркування медичних виробів згідно ДСТУ EN 980:2007.
1. Символи, які найчастіше застосовують 2. Нові графічні символи
SN
ref СР Завдання 5.Навести приклади документів стосовно якості медичних виробів.
№ зп Назва документу Ким виданий Термін дії Сутність документу
1. Сертифікат якості
2. Сертифікат відповідності
3. Сантарно-гігієнічний висновок
4. Реєстраційне посвідчення
5.
Сертифікат походження Завдання 6. На офіційному сайті МОЗ України здійснити пошуковий запит щодо реєстрації медичного виробу __________________. Результати представити у вигляді витягу з Державного реєстру медичної техніки та виробів медичного призначення.
Номер за Державним реєстром (номер свідоцтва про державну реєстрацію) Назва медичного виробу Найменування виробника,
країна виробника Код медичного виробу згідно з УКТЗЕД Дата та номер наказу МОЗ про включення (виключення) медичного виробу
до (з) Державного реєстру
Тема: ЗАГАЛЬНО-ХІРУРГІЧНІ ІНСТРУМЕНТИ
РІЗАЛЬНІ ІНСТРУМЕНТИ
Завдання 1. Провестикласифікацію загально-хірургічних інструментів за функціональною ознакою.
№ зп Група інструментів Призначення
Завдання 2. Усі різальні хірургічні інструменти повинні відповідати таким вимогам:
1 –
2 –
3 –
4 –
Матеріалом для виготовлення різальних інструментів є ____________ марок:
_______________________________________________________________
Розшифрувати позначення: 40Х13:
50HRC:
Завдання 3. Розкрийте зміст понять”гострота” та “стійкість” стосовно хірургічних інструментів:
Гострота Стійкість
Завдання 4. Здійснити класифікацію ножів медичних хірургічних:
Ножі медичні хірургічні
1.
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
2.
3.
4.
5.
6.
Завдання 5. Здійснити класифікацію ножиць медичних:
Ножиці медичні
Типи:1. Звичайні (шарнірні)2. Гільотинні
Товарні види:
Завдання 6. Описати будову (конструктивні особливості) різальних інструментів:
Ножі: 1.2.3.
3.1
3.2
Ножиці медичні хірургічні:
1.12.
1.2
Пила медична:
2.
Щипці кісткові (кусачки):
1.12.
1.2
Завдання 7. Вказати сферу застосування кожного з ножів медичних хірургічних:
Ніж медичний хірургічний Сфера застосування
Скальпелі
1.
2.
3.
4.
Ножі
1.
2.
3.
4.
5.
Завдання 8. Заповнити таблицю деталізації застосування для наступних різальних хірургічних інструментів:
Товарні види Застосування
Долота
1.
2.
3.
Распатори
1.
2.
3.
4.
Ложки медичні
1.
2.
3.
4.
Пили медичні
1.
2.
3.
4.
Щипці-кусачки кісткові
Завдання 9. Описати способи перевірки функціональних властивостей для вказаних ріжучих інструментів.
Інструмент Спосіб перевірки різальних властивостей Вимоги
1.Скальпелі
2.Ножі
3. Распатори
4.Ложки
5.Ножиці
6. Пили
7. Щипці
8. Долота
Завдання 10. Описати етапи органолептичного дослідження різальних інструментів.
Органолептичне дослідження різальних інструментів:
1 –
2 –
3 –
4 –
Завдання 11. Опишіть правила зберігання, передстерилізаційної очистки, дезінфекції та стерилізації хірургічних інструментів.
Зберігання Передстерилізаційна очистка Дезінфекція Стерилізація Завдання 12. В залежності від умов застосування при хірургічному втручанні інструменти поділяють на 2 групи:
Інструменти 1-ї групи Інструменти 2-ї групи
О С Н О В Н І Д О П О М І Ж Н І
Випробування на корозійну стійкість:
ЗАТИСКНІ ІНСТРУМЕНТИ
Завдання 1. Здійснити класифікацію затискачів за функціональним призначенням:
1.
2.
3.
4.
5.
Завдання 2. Описати будову (конструктивні особливості) затискних інструментів:
Кровоспиннізатискачі:
1.1.12.
1.23.
Пінцети:
Завдання 3. Вказати застосування основних типів затискних інструментів.
№ з/п Тип інструмента Застосування
1. Затискачі кровоспинні 2. Затискачі для тимчасового
затискання судин 3. Клеми для тимчасового затискання судин 4. Дисектори 5. Затискачі шлунково-кишкові 6. Голкотримачі 7. Корнцанги 8. Пінцети Завдання 4. Здійснити класифікацію кровозупинних затискачів в залежності від:
Форми губок Профілю робочої частини Розмірів Призначення
Завдання 5. Вказати основні відмінності між жорсткими та еластичними кровозупинними затискачами:
Жорсткі Еластичні
Функціональне призначення
Будова
Завдання 6. Навести товарні види, особливості будови та сферу застосування еластичних затискачів.
№з/п Товарні види Особливості будови Сфера застосування
Для судин
1 2 3 4 5 6 7 Затискачі фіксаційні
1 2 3 4 5 6 7 8 Завдання 7. Ознайомитися з товарними видами затискачів шлунково-кишкових.

з\п Товарні види За жорсткістю Сфера застосування
1 2 3 4 5 6 Завдання 8. Описати основні способи перевірки якості затискних інструментів.
Група інструментів Методика перевірки якості
Затискачі кровоспинні
Затискачі шлунково-кишкові
Пінцети
Завдання 9. Вказати відмінності у будові і функціональному призначенні голкотримачів і затискачів кровозупинних.
Група інструментів Голкотримачі Затискачі кровозупинні
Будова
Функціональне призначення
Завдання 10. Описати функціональне призначення і будову пінцетів.
Будова Функціональне призначення
Завдання 11. Здійснити класифікацію пінцетів за товарними видами і застосуванням.
№ з\п Товарні види Застосування
1 2 3 4 5 РОЗШИРЯЮЧІ ТА ВІДТИСНЯЮЧІ ІНСТРУМЕНТИ
Завдання 1. Здійснити класифікацію гачків хірургічних:
1. 1.1 1.2
А –
Б –
В –
2.
3.
Завдання 2. Вказати на основну конструктивну ознаку дзеркал.
Завдання 3. Здійснити класифікацію дзеркал.
№з\п Товарні види Сфера застосування
1 2 3 4 5 6 7 8 Завдання 4. Здійснити класифікацію ранорозширювачів.
№з\п Товарні види Сфера застосування
1 2 3 4 5 6 Завдання 5. Вказати способи перевірки функціональних властивостей ранорозширюючих інструментів.
Група інструментів Спосіб перевірки
Гачки
Дзеркала
Язикотримачі
Завдання 6. Здійснити класифікацію простих відтисняючих інструментів
1.
2.
3.
4.
4.1. 4.2
5.
6.
6.1 6.2
6.3 6.4
Завдання 7. Здійснититоварознавчий аналіз за допомогою НТД _____________________
Назва виробу
Назва і позначення нормативного документу
Призначення Технічні вимоги
Правила прийма-ння і методи випробування
Упаковка, маркування, зберігання
Наявність дефектів Гарантійний термін використання Тема: СПЕЦІАЛЬНІ МЕДИЧНІ ІНСТРУМЕНТИ
АКУШЕРСЬКО-ГІНЕКОЛОГІЧНІ ІНСТРУМЕНТИ
Завдання 1. Перерахувати інструменти, які застосовуються:
В нормальному (не патологічному) акушерстві При патологічних випадках в акушерстві Для ембріотомії
Завдання 2. Вказати, в чому полягає різниця між стетоскопом акушерським та звичайним стетоскопом ?
________________________________________________________
Завдання 3.А) Як відрізнити ножиці для розрізання пуповини від ножиць для розрізання плоду при ембріотомії
В) Як відрізнити гачок декапітаційний від гачка для пахового згину ?
Завдання 4. Здійснити класифікацію гінекологічних інструментів:
Інструменти гінекологічні

Кюретки
Щипці
кульові
Зонд матковий з поділками
1 смРозширювачі каналу шийки матки по Гегару
Зеркала
1. Отто __________________________ 1.
2. Сімса _________________________ 2.
3.Куско __________________________ 3.
4.Дуайєна ________________________
Завдання 5. Здійснититоварознавчий аналіз за допомогою НТД _____________________
Назва виробу
Назва і позначення нормативного документу
Призначення Технічні вимоги
Правила прийма-ння і методи випробування
Упаковка, маркування, зберігання
Наявність дефектів Гарантійний термін використання
ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГІЧНІ ІНСТРУМЕНТИ
Завдання 1. Здійснити класифікацію ЛОР-інструментів:
ЛОР-інструменти

Ріжучі
Допоміжні
Інструменти длятрахеотомії
Діагностичні1)
2)
3)
1)
2)
3)
1)
2)
3)
4)
5)
1)
2)
3)
4)

Завдання 2. Аденотом –це ріжучий інструмент, робоча частина якого має вигляд
_____________________________________________________________________________
Завдання 3.Конхотом – це ріжучий інструмент, робоча частина якого представляє собою _______________________________________________________________________
Завдання 4. Робочою частиною тонзилотома гільйотинного Матьє є
_____________________________________________________________________________,
а тонзилотома ричажного (по Тітінг-Бохону)___________________________________.
Завдання 5. Здійснити перевірку функціональних властивостей ріжучих інструментів, що застосовуються в оториноларингологічній практиці.
Назва інструмента Призначення Спосіб перевірки функціональних
(ріжучих) властивостей Вимоги
(не повинно бути)
Аденотом
Тонзилотом
Конхотом
Завдання 6. Описати призначення і склад набору вушних інструментів.
Склад Призначення
Завдання 7. Здійснититоварознавчий аналіз за допомогою НТД _____________________
Назва виробу
Назва і позначення нормативного документу
Призначення Технічні вимоги
Правила прийма-ння і методи випробування
Упаковка, маркування, зберігання
Наявність дефектів Гарантійний термін викорис-тання УРОЛОГІЧНІ ІНСТРУМЕНТИ
Завдання 1. Здійснити класифікацію урологічних інструмтентів та приладів.
Урологічні інструменти

Бужі
Цистоліто-триптори
Катетери
Евакуатори


З а с т о с у в а н н я:

Завдання 2.А) Описати будову катетера:
Б) Описати будову бужа:
Завдання 3. Ціна поділки за шкалою Шар’єра відповідає ________. Діаметр катетера становить:
№ 3 –
№ 18 –
Завдання 4. Розшифруйте цифрові позначення нанеробочій частині бужів:
14
16

Завдання 5. Здійснити класифікацію катетерів та бужів:
Катетери
Катетери


Металеві
Еластичні
М’які

1.1.1.
2.2.2.
3.3.3.
4.
5.
Бужі
Металеві
Еластичні

1.1.
2.
3.
4.
Завдання 6. Здійснититоварознавчий аналіз за допомогою НТД _____________________
Назва виробу
Назва і позначення нормативного документу
Призначення Технічні вимоги
Правила прийма-ння і методи випробування
Упаковка, маркування, зберігання
Наявність дефектів Гарантійний термін викорис-тання ОФТАЛЬМОЛОГІЧНІ ІНСТРУМЕНТИ
Завдання 1. Дати характеристику особливостей даної групи інструментів:
1)
2)
Завдання 2. Здійснити класифікацію хірургічних інструментів, що застосовуються в офтальмології.
До ріжучих офтальмологічних інструментів відносять:
-скальпелі офтальмологічні - а) черевцевий - малий та середній
б) гострокінцевий – середній
та
- ножі: (вказати товарні види (асортимент)
1)
2)
3)
4)
5)
6)
Пінцети очні– основні товарні види:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
До розширяючих та відтисняючих офтальмологічних інструментів відносять:
1)
2)
3)
4)
Зонди очні застосовують для:
1)
2)
Їх товарні види: 1) 2)
Завдання 3. Здійснититоварознавчий аналіз за допомогою НТД _____________________
Назва виробу
Назва і позначення нормативного документу
Призначення Технічні вимоги
Правила приймання і методи випробування
Упаковка, маркування, зберігання
Наявність дефектів Гарантійний термін використання Тема: ДІАГНОСТИЧНІ ІНСТРУМЕНТИ ТА ПРИЛАДИ
Завдання 1. Провести класифікацію апаратів для вимірювання артеріального тиску людини залежно від виду, будови, розміщення манжети. Дані представити у вигляді схеми (рис. 1).
Завдання 2. Описати будову тонометра механічного та осцилометричного.
Тонометр механічний Тонометр осцилометричний
Апарати для вимірювання артеріального тискуРис. 1. Класифікація вимірювачів артеріального тиску
Завдання 3. Згідно із запропонованим алгоритмом (рис.2) провести товарознавчий аналіз апаратів для вимірювання артеріального тиску. Дати розширену характеристику кожного етапу.
«Торгівля заборонена до окремого розпорядження»

1 етап Перевірка відповідності супровідних документів Ні
так 2 етап Наявність видимих пошкоджень пакування Так
Ні 3 етап Перевірка комплектності апаратів для вимірювання АТ Ні
Так 4 етап Органолептичне дослідження апаратів для вимірювання АТ Ні
Так 5 етап Перевірка функціональних властивостей апаратів Ні
Так 6 етап Оформлення письмового дозволу на реалізацію апаратів Так 7 етап Реалізація та зберігання апаратів для вимірювання АТ Рис. 2. Алгоритм проведення товарознавчого аналізу апаратів для вимірювання артеріального тиску
1 етап 1.
2.
3.
4.
5.
2 етап 3 етап 4 етап 5 етап 6 етап 7 етап Завдання 4. Здійснити фармацевтичну опіку при реалізації апаратів для вимірювання артеріального тиску, використовуючи блок-схему (рис.3). Надати консультацію стосовно правильного вимірювання тиску, зберігання та догляду апарату в домашніх умовах.
Блок 1 Вибір апарату

Вік покупця (хворого) Наявність супутніх захворювань Статура покупця (хворого) Наявність навичок стосовно вимірювання тиску
МВ СВ ПВ* так Ні

Механічні
Напів-автоматичні Автоматичні на зап’ястя Автоматичні на плече
Осцилометричні Блок ІІ Вибір манжети Блок ІІІ Ознайомлення покупця із супровідними документами Блок ІV Пробне вимірювання артеріального тиску Блок V Рекомендації щодо вимірювання тиску
Блок VI Рекомендації щодо
зберігання апарату
Блок VІI Реалізація та заповнення гарантійного талону Завдання 5. На основі каталогів фірм-виробників (microlife, a&d) ознайомитись з новітніми технологіями у сфері діагностики артеріальної гіпертензії:
Mam-технологія Pad-технологія Завдання 6. Провести вимірювання АТ з допомогою різних типів вимірювачів: механічного, напівавтоматичного та автоматичного. Порівняти результати та зареєструвати можливі помилки, які відбулись при проведенні вимірювання.
№зп Тип вимірювача Результати вимірювання Помилки при вимірюванні
1. Механічний 2. Напіавтоматичний 3. Автоматичний Завдання 7. Здійснити класифікацію засобів для вимірювання температури тіла людини.
Засоби для вимірювання температури тілЗа людини

Завдання 8. Надати покупцю консультацію стосовно придбання різних типів термометрів.
№ зп Тип термометра Вартість Час вимірювання Точність показів, С
Завдання 9. Здійснити класифікацію тестів та тест-систем.
Тести (швидкі тести, експрес-тести)

Завдання 10. Навести класифікацію тест-систем для визначення вагітності.
Класифікаційна ознака Товарні види Характеристика
за чутливістю за ступенем новизни Завдання 11. На основі каталогів фірм-виробників провести порівняння споживчих характеристик глюкометрів.
Модель Виробник Діапазон вимірювання Час вимірювання Память Середне значення Кількість крові для вимірювання Розміри Кількість елементів живлення і тривалість їх роботи Ергономічність Характерні переваги/ недоліки
Тема:СТЕРИЛЬНІ ВИРОБИ ОДНОРАЗОВОГО ВИКОРИСТАННЯ ДЛЯ ІН'ЄКЦІЙ ТА
ІНФУЗІЙ

Завдання 1. До виробів “single-use” (одноразового використання) ставиться ряд вимог. Основними з них є 1)__________________ 2) ___________________ 3) ______________________
Оскільки вони контактують з кров’ю та біологічними рідинами організму, вони повинні бути також ____________________________ та ______________________________________.
Шприци
Завдання 2. Використовуючи ключовіслова, провести класифікацію шприців (рис. 1).
Ключові слова:шприц типу Амбер, шприц типу Луер, шприц типу Рекорд, шприци одноразового використання, шприци багаторазового використання, шприци 2-х та 3-х компонентні, шприци саморуйнівні, шприци з інтегрованими нез’ємними голками.

ШПРИЦИ
Рис.1. Класифікація шприців
Завдання 3. Описати будову двох- і трьохкомпонентного шприца. Зробити висновок про принципову відмінність в будові.
Будова двох - і трьохкомпонентного шприців
№ Двохкомпонентний шприц Трьохкомпонентний шприц
1. Циліндр 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 2. 2.1. 2.2. 3. Висновок : ___________________________________________________________________________
Завдання 4. На гуртову фірму надійшли шприци одноразового використання різного об’єму: 0,3, 0,5, 1, 2, 3, 5, 10, 20, 30, 50, 60 та 100 мл. Провести класифікацію шприців залежно від об’єму. Для кожної класифікаційної групи вказати сферу застосування.
Класифікація шприців за обємом
Вид шприців Обєм (мл) Сферазастосування
Великі
Середні
Малі
Завдання 5. Розшифрувати умовні позначення, які використані при маркуванні шприців одноразового використання. При цьому визначити: торгову марку шприца, торгову назву шприца, країну походження шприца, тип шприца, термін придатності, серію виготовлення шприца, розмір голки (у випадку, коли шприц комплектується голкою), стерилізуючий агент, який використано для стерилізації.

1
2
4
6
3
5
B-D
B-D
STERILE EO
STERILE EO
2
LOТТТТТТТТТT
12
8
7
9
10
11
14
15
13

BECTON FRAGA
DICKINSONSPAINSTERILE SINGLE USE SYRINGEСТЕРИЛЬНЫЙ ШПРИЦ ОДНОРАЗОВОГО ПРИМЕНЕНИЯ STERILNA STRIEKAČKA PRE JEDNORAZOVÉ POUZITIE ОДНОРАЗОВИЙ ШПРИЦ СТЕРИЛЬНИЙ JALOWA STRZYKAWA JEDNORAZOWEGO UZYTHU STERIL EGYSZERHASZNÁLATOS FECSKENDÖ SERINGĂ STERILĂ DE UNICĂ FOLOSINTA RO 147/97 (PP+PE)
Р т С Є
CH01 0318
КРАЇНА-ВИРОБНИК ІСПАНІЯ STERILESINGLEUSESYRINGEСТЕРИЛЬНЫЙ ШПРИЦ ОДНОРАЗОВОГО ПРИМЕНЕНИЯ STERILNASTRIEKAČKAPREJEDNORAZOVÉ POUZITIE ОДНОРАЗОВИЙ ШПРИЦ СТЕРИЛЬНИЙ JALOWASTRZYKAWAJEDNORAZOWEGOUZYTHUSTERILEGYSZERHASZNÁLATOSFECSKENDÖ SERINGĂ STERILĂ DEUNICĂ FOLOSINTARO 147/97 (PP+PE)
LUER 6% LUER 6% LUER 6%
10 ml 21 Gх 1 1/2" 2006-08 0009-036
0,8 x 40 mm1 - 9 - 2 - 10 - 3 - 11 - 4 - 12 - 5 - 13 - 6 - 14 - 7 - 15 - 8 - B-D
LATEX FREE
LOT2
STERILE EO
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
12
13
14
16
15
11

2 ml 0,6 x 25
23 GA 1 C Є
0318 BECTON
DICKINSON MADE IN BECTON DICKINSON S.A. MADRIDSPAINSTERILE SYRINGE. VERIFY PACKAGE INTEGRITY. NON PYROGENIC SERINGUE STERILE. VERIFIER LINTEGRITÉ DE LEMBALLAGE AVANT STRICT USAGE UNIQUE. APYROGENE. STERILE SPRITZE. AUF UNVERSEHRIHEIT DER PACKUNG ACHTEN. PYROGENFREI.
STERIL SPROJTE. KONTROLLER PAKNINGEN PYROGENFRI STERIELE SPUIT. VOOR GEBRUIK, VERZEKER U VAN DE INTEGRITEIT VAN DE VERPAKKING. NIET PYROGEEN. JERINGUILLA ESTERIL VERIFICARLA INTEGRIDAD DELENVASE. APIROGENA. SIRINGA STERILE. VERIFICARE LINTEGRITA DELLA CONFEZIONE. APIROGENA.
Rappr: B-D ITALIA SPA
000226-LF 2006-01 ISO 7886-1 (PP) Luer


1 - 9 - 2 - 10 - 3 - 11 - 4 - 12 - 5 - 13 - 6 - 14 - 7 - 15 - 8 - 16 - Завдання 6. Перерахувати документи стосовно якості, з якими супроводжуються шприци одноразового використання. Для кожного документу вказати: орган, який видав документ та термін дії документа.
Документи стосовно якості, з якими супроводжуються шприци одноразового використання
№з.п. Назва документу Орган, який видав документ Термін дії документу
1. 2. 3. 4. 5. Завдання 7. На гуртову фірму надійшли шприци одноразового використання національного товаровиробника – “Гемопласт”. Для візуального визначення розміру шприца виробник застосував кольорове кодування на упаковці шприца та на ящиках (ярликах), а саме:
1 мл -
2 мл -
5 мл -
10мл -
20мл
Завдання 8. Кожен тип шприца BogMark оснащений “власною” моделлю голки, діаметр та довжина якої залежить від об’єму шприца. Вказати параметри голки, розшифрувати кольорове кодування голки та загальні сфери використання шприців типу BogMark.
Об’єм шприца, параметри голки, кольорове кодування та загальні сфери використання шприців типу BogMark
Об”єм шприца Діаметр голки Довжина голки Кольорове кодування голки Загальні сфери використання шприца
2,5 мл 5,0мл 10 мл 20 мл П. Пристрої для внутрішньовенного введення лікарських засобів
Завдання 9. Здійснити класифікацію пристроїв для внутрішньовенного введення лікарських засобів (рис. 2).
Пристрої для внутрішньовенного введення лікарських засобів

Медичні сестри Лікарі

Суб'єкти внутрішньовенних інфузій
Рис. 2. Класифікація пристроїв для внутрішньовенних інфузій
Завдання 10.Здійснити класифікацію периферичних внутрішньовенних катетерів (рис. 3).
ПРИНЦИПИ КЛАСИФІКАЦІЇ

За матеріалом виготовлення За будовою


За розміром За кольоровим кодуванням Сфера застосування Швидкість потоку в мл/хв.
Зовнішній діаметр довжина Рис. 3. Класифікація ПВВК
Завдання 11. Периферичний венозний доступ на сучасному етапі забезпечується використанням наступних пристроїв:
1) ______________ 2) ________________ 3) _______________ 4) __________________
Вказати принципові відмінності будови і застосування.
Відмінності будови і застосування пристроїв для внутрішньовенного
введення лікарських засобів
Відмінності в: Пристрої для коротко-тривалого введення ЛЗ Пристрої для довго-тривалого введення ЛЗ
будові застосуванні Завдання 12. Описати будову перфузійної системи (внутрішньовенного катетера типу Метелик).
1)
2)
3)
Завдання 13. Описати будову внутрішньовенного катетера типу Венфлон.
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
Завдання 14. Представити переваги та недоліки застосування периферичних внутрішньовенних катетерів у вигляді таблиці показів та протипоказів
Покази до застосування Протипокази
Завдання 15. Розшифрувати умовні позначення, які використані при маркуванні внутрішньовенних катетерів. При цьому визначити: торгову назву та торгову марку внутрішньовенного катетера, назву виробника і країну походження, розмір голки, серію та термін придатності, стерилізуючий агент.
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
Завдання 16.Заповнити блок–схему фармацевтичної опіки при використанні ПВВК
у відділеннях лікувально-профілактичних закладів (рис.4).

Рис.4. Блок-схема фармацевтичної опіки при використанні периферійних внутрішньовенних катетерів у відділеннях лікувально-профілактичних закладів.
Завдання 17. Описати будову інфузійних систем. Розшифрувати умовні позначання, які використані при маркуванні інфузійних систем. Визначити: торгову марку та торгову назву інфузійної системи, назву і країну виробника, розмір голки, термін придатності та серію, стерилізуючий агент.
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
Ш. Голки ін’єкційні
Завдання 18. Описати будову голки для ін’єкцій. Розшифрувати умовні позначення, які використані при маркуванні голок для ін’єкцій. При цьому визначити: торгову назву та торгову марку голки, назву і країну виробника, розмір голки, термін придатності та серію голки, а також стерилізуючий агент. Вказати на особливості позначення діаметра голки.
1)2)
3)4)
5)6)
7)
Завдання 19. На гуртову фірму надійшли голки для ін’єкцій, які мають різне кольорове кодування. Надати консультацію працівникам лікувально-профілактичних закладів стосовно специфіки використання голок ін’єкційних
Специфіка застосування голок ін’єкційних
Кольоровий код Розмір голки Сфера застосування
Блакитний Чорний Зелений Жовтий Червоний Кремовий Рожевий Світло-коричневий Оранжевий ІУ. Шовні матеріали
Завдання 20. Сучасні шовні матеріали повинні бути виготовлені з неінфікованої сировини, легко і надійно стерилізуватись, бути універсальними та відповідати наступним вимогам :
Вимоги до сучасних шовних матеріалів
Біосумісність
Біодеградація
Атравматичність
Міцність
Завдання 21. Здійснити класифікацію шовних матеріалів
ПРИНЦИПИ КЛАСИФІКАЦІЇ ШОВНИХ МАТЕРІАЛІВ
1. за здатністю до біодеструкції
2. за структурою
3. за сировиною
Завдання 22. Розшифрувати систему позначення шовних ниток
Система позначення шовних ниток згідно USP
Метричний розмір Умовний номер згідно USP Діаметр
Завдання 23. Описатиметоди стерилізації шовних матеріалів. Вказати сферу застосування кожного методу
Метод стерилізації Чинник Сфера застосування
Завдання 24. Надати консультацію працівникам лікувально-профілактичних закладів стосовно зберігання стерильних шовних матеріалів.
1)
2)
3)
4)
5)
Завдання 25. У лікарняну аптеку надійшла вимога-рецепт від офтальмологічного відділення на забезпечення стерильним шовним матеріалом. У продуктовому асортименті аптеки є наступні стерильні шовні матеріали: максон, суржилен, етибонд, мерсилен, мірален, новафіл, флексон, дермалон, кетгут, пролен. Підібрати стерильний шовний матеріал, який необхідний для роботи офтальмологічного відділу.
Завдання 26. Відповідно до алгоритму (рис.5) провести товарознавчий аналіз стерильного виробу медичного призначення.
«Торгівля заборонена до окремого розпорядження»
1 етап Перевірка відповідності супровідних документов Ні
Так 2 етап Органолептичне дослідження стерильних виробів медичного призначення Ні
Так 3 етап Перевірка кількості стерильних виробів медичного призначення Ні
Так 4 етап Оформлення письмового дозволу на реалізацію Так 5 етап Реалізація та зберігання стерильних виробів медичного призначення
Рис. 5. Алгоритм проведення товарознавчого аналізу стерильних виробів медичного призначення
Товарознавчий аналіз стерильних виробів медичного призначення
1 етап Перевірка відповідності супровідних документів:
1 -
2 -
3 -
4 -
5 -
2 етап Органолептичне дослідження стерильних виробів медичного призначення:
1 -
2 -
3 -
4 -
3 етап Перевірка кількості стерильних виробів медичного призначення:
4 етап Оформлення письмового дозволу на реалізацію:
5 етап
Реалізація та зберігання стерильних виробів медичного призначення:
на гуртовій фірмі:
в аптеці:
Завдання 27. Надати консультацію працівникам лікувально-профілактичних закладів щодо дезінфекції використаних виробів із пластичних мас.
№з/п Назва дезінфекційного засобу Концентрація розчину Термін знераження (експозиції)
1. Перекис водню 6%. 60 хв.
2. 3. 4. 5. 6. Примітка:
1. Дезінфікуючий розчин повинен застосовуватись ______________________________
2. При відсутності дезінфікуючих засобів _______________________________________
___________________________________________________________________________
Завдання 28. Організувати зберігання стерильних виробів із пластичних мас, що надійшли від постачальників на аптечний склад згідно вимог наказу МОЗ України № 44.
Завдання 29. Представити у вигляді схеми процес утилізації використаних:
а) шприца одноразового застосування б) голки одноразового застосування.


Приложенные файлы

  • docx 597453
    Размер файла: 156 kB Загрузок: 0

Добавить комментарий