ПЕДАГОГИКА бои?ынша тест 550


1-ВАРИАНТ 50-сұрақ
$$$$Педагогиканың негізгі категориялары:
####Оқыту.
####Тәрбие.
####Білім беру.
@@
$$$$«Тұлға» ұғымының мәнін ашу үшін оның келесі ұғымдармен қатынасы:
####даралық
####адам
####индивид
@@
$$$$Мектеп оқушысының жеке ерекшелігі:
####Жан-жақты тұтас жетіліуі.
####Жыныстық және рухани дамуы.
####Тұлғалық қасиеттерінің қалыптасуы.
@@
$$$$Педагогикалык зерттеулердің әдіснамалық принциптері:
####Құбылыстарды даму барысында зерттеу.
####Бір құбылысты екіншілерімен өзара қатынаста байланыстыра зерттеу.
####Зерттеу әдістері зерттелетін құбылыстың мән-мағынасына сай келуі.
@@
$$$$Әлеуметтенудің мәнін ашушы ұғымдар
####өзін-өзі жаңғырту
####ортамен кіріктірілу
####бейімделу
@@
$$$$Мінез-құлықты қалыптастыру және іс-әрекетті ұйымдастыру әдістері
####қоғамдық пікір
####жаттығу
####талап
@@
$$$$Білім беретін мемлекеттік стандарттар жауап беретін талаптар
####жалпы мәдени ортаның жағдайы
####білім беру салаларының және сатыларының сабақтастығы стандарт ережелерінің бұзылмауы
####білім алушылардың мүмкіндіктері мен қажеттіліктері
@@
$$$$Дүниетанымның құрамды бөліктері:
####Жеке тұлғаның құндылық бағыттары.
####Жеке тұлғаның дүниетанымы қалыптасуының жолдары мен тәсілдері.
####Дүниетанымның философиялық негіздері.
@@
$$$$Тәрбие бағыттарының түрлері:
####Экономикалық тәрбие.
####Еңбек тәрбиесі.
####Экологиялық тәрбие.
@@
$$$$Т.И.Щукина бойынша тәрбие әдістері жіктеледі:
####Жеке тұлғаның санасын қалыптастыру әдістері.
####Іс-әрекетті ұйымдастыру мен қоғамдық мінез-құлық тәжәрибесін қалыптастыру әдістері.
####Мінез-құлық пен іс-әрекетті ынталандыру әдістері.
@@
$$$$Балалар ұжымының педагогикалык теориясын дамытуға үлестерін қосқан
педагог-ғалымдар:
####С.Т.Щацкий.
####П.П.Блонский.
####Л.С.Выготский.
@@
$$$$Сынып жетекшісінің міндеттері:
####Әлеуметтік міндеттер.
####Болжамдық міндеттер.
####Диагностикалык міндеттер.
@@
$$$$Отбасы тәрбиесінде қолданылатын басты әдістер:
####Баланы қорғау.
####Бірге еңбек ету.
####Әңгіме-сұхбат.
@@
$$$$Оқытудың жалпы заңдылықтары:
####Оқыту мақсаты.
####Оқыту әдістері.
####Оқыту мазмұны.
@@
$$$$Білім беру жүйесінің негізгі нормативтік кұжаттары:
####Оқу бағдармалары.
####Оқулықтар.
####Оқу жоспары.
@@
$$$$Оқытуды ұйымдастыру формалары:
####Семинар.
####Оқу саяхаты (экскурсия ).
####Сабақ.
@@
$$$$Баяндау әдісіндегі энгіме түрлері:
####Әңгімелей отырып баяндау.
####Әңгімелей отырып бекіту.
####Баяндап айту.
@@
$$$$Оқудан тыс жағдайында оқушылармен ұжымдық жұмыс жүргізу әдістемесін жасағандар:
####П .П.Блонский.
####А.С. Макаренко.
####Н.К. Крупская.
@@
$$$$Оқушылардың танымдық әрекетінің белсенділігіне зор үлес қосқан әдіскерлер мен психологтар:
####Б.Г. Есипов.
####В.В. Давыдов.
####Л.С.Выготский.
@@
$$$$Бақылаудың түрлері:
####Қорытынды бақылау.
####Алдын ала бақылау.
####Күнделікті бақылау.
@@
$$$$Педагогикалық технологиялардың теориялық тәжірибелік негізде орындалуын қарастырған педагогтар:
####С.Н. Лысенкова.
####Е.Н. Ильин.
####В.Ф. Шаталов.
@@
$$$$Қазақстан Республикасында «Білім беру туралы»3аңдар қабылданған жылдар:
####1992ж.
####1999ж.
####2007ж.
@@
$$$$Басқару іс-әрекеттері үдерісіндегі қызметтёр:
####Жоспарлау.
####Ұйымдастыру.
####Мақсаттарды айқындау.
@@
$$$$Мұғалімге басқару шешімдерін өндеуге ақпараттың түрі:
####Тактикалык ақпарат.
####Бастапқы ақпарат.
####Жедел ақпарат.
@@
$$$$Мұғалімдерді аттестациялау (сараптау ) принциптері:
####Еріктілік.
####Жариялылық.
####Шынайлылық
@@
$$$$Жоғары білім нәтижесіне жетудегі адамның иерархиялық білім «сатылары»:
####кәсіби құзыреттілік
####cауаттылық және білімділік
####мәдениет және менталитет
@@
$$$$Тұлға дамуының негізгі бағыттары
####дене
####әлеуметтік
####психикалық
@@
$$$$Баланың өмірлік жолын айқындайды:
####Отбасы жағдайы.
####Ата-аналарының кәсіптері.
####Ата-аналарының материалдық жағдайы.
@@
$$$$Педагогикалық эксперимент кезеңдері:
####Қорытынды кезең
####Анықтаушы кезеңі
####Қалыптастырушы кезеңі
@@
$$$$Даму оқыту мен тәрбиенің көмегі арқылы тарихи қалыптасқан іс-әрекет формаларын меңгеру арқылы жүреді және бұл жағдайда олар (оқыту мен тәрбие ) тек жеткен деңгейге ғана сүйенбейді, сонымен қатар оның алдында да жүреді деп түсіндірушілер
####П.П.Блонский
####К.Д.Ушинский
####Л.С.Выготский
@@
$$$$Педагогика тарихындағы тәрбие мақсатын анықтаудағы бағыттар
####өзіндік «Менді» кұрумен байланыстыру
####мәдениет құндылықтарына бағдарлау
####мемлекет мақсатымен байланыстыру
@@
$$$$Білім берудің мемлекеттік стандарттарының функциялары
####білім беруді және оны басқаруды ізгілендіру
####азаматтардың толыққанды , сапалы білім алуын қамтамасыз ету
####білім беру кеңістігін сақтау
@@
$$$$Дүниетанымның құрамды бөліктері:
####Жеке тұлғаның құндылық бағыттары.
####Дүниетанымның философиялық негіздері.
####Жеке тұлғаның дүниетанымы қалыптасуының жолдары мен тәсілдері.
@@
$$$$Еңбек тәрбиесінің мазмұндық негізі:
####Өзіндік қызмет еңбегі.
####Оқу еңбегі.
####Қоғамдық пайдалы еңбек.
@@
$$$$Т.И.Щукина бойынша тәрбие әдістері жіктеледі:
####Мінез-құлық пен іс-әрекетті ынталандыру әдістері.
####Жеке тұлғаның санасын қалыптастыру әдістері.
####Іс-әрекетті ұйымдастыру мен қоғамдық мінез-құлық тәжәрибесін қалыптастыру әдістері.
@@
$$$$Балалар ұжымының педагогикалык теориясына үлестерін қосқан педагог-
ғалымдар:
####Т.Е.Конникова.
####П.Н.Лепешинский.
####А.С.Макаренко.
@@
$$$$Дәстүрлі емес әдістемелерде сынып жетекшісінің негізгі қызметтері:
####Баланың денсаулығын сақтау.
####Баланың адамгершілігін тәрбиелеу.
####Баланың қабілетін дамытуға қамқорлық.
@@
$$$$Отбасының негізгі қызметтері:
####Тәрбиелеу.
####Шаруашылық-экономикалық.
####Ұрпақ жалғастыру.
@@
$$$$Оқыту ұстанымдары:
####Көрнекілік.
####Жеткіліктік.
####Ғылымилық.
@@
$$$$Жалпы білім беруші мекемелердің білім стандартының бөліктері:
####Мектептік.
####Ұлттық-аймақтық.
####Мемлекеттік.
@@
$$$$Оқу дәрістерін өткізу әдіс-тәсілдеріне байланысты дәрісбаян түрлері:
####Ақпараттық дәрісбаян.
####Көрнекілі дәрісбаян.
####Бинарлы дәрісбаян.
@@
$$$$Ю.К.Бабанский оқыту әдісін бөледі:
####Оқытуда өзіндік бақылау және бақылау әдістері.
####Оқыту процесінде оқушылардың оқу іс-әрекетін ынталандыру әдісі.
####Ұйымдастыру және оқу-таным іс әрекетін іске асыру әдістері.
@@
$$$$Оқудан тыс жағдайында оқушылармен ұжымдық жұмыс жүргізу әдістемесін жасағандар:
####П.П.Блонский.
####H. К. Крупская.
####Д.С. Макаренко.
@@
$$$$Оқушылардың оқыту белсенділік мәселесін өндеуге үлес қосқандар:
####И.Я. Лернер.
####М.И. Махмутов.
####Р.Г. Лемберг
@@
$$$$Қазіргі зерттеушілердің бақылауға қоятын талаптары:
####Бақылау мазмұнының бағдарламалық талаптарға сәйкес болуы.
####Алынған ақпарат мазмұнының объективтілігі мен нақтылығы.
####Бақылаудың даралық және ұжымдық формаларын үйлестіру.
@@
$$$$Педагогикалық технологиялардың теориялық негізде орындалуын карастырған педагогтар:
####В.В. Данилов.
####В.К. Дьяченко.
####В.В. Беспалько.
@@
$$$$Жалпы білім беретін бағдарламалар:
####Оқушының кәсіптік таңдауын шешуге бағытталады.
####Жеке адамның мәдениетінің қалыптасуына бағытталады.
####Жеке адамның қоғам мен өмірге бейімделуін қамтамасыз етеді.
@@
$$$$Басқару әдістерінің негізгі топтары:
####Психологиялық-педагогикалық ықпал ету әдістері.
####Қоғамдық әсер ету әдістері.
####Әкімшілік-ұйымдастыру әдістері.
@@
$$$$Н.Д. Хмель, бойынша педагогикалык үдерістің негізгі сипаттамалары:
####Оқушылар ұжымының қалыптасқандығы.
####Оқушылардың үлгерімі.
####Оқушылардың қоғамдық белсенділігі.
@@
$$$$Мұғалімдерді аттестациялау (сараптау ) принңиптері:
####Жариялылық.
####Еріктілік.
####Шынайлылық
2 –ВАРИАНТ 50-сұрақ
$$$ 1
Балалар ұжымының педагогикалық теориясын дамытуға үлестерін қосқан педагог-ғалымдар:
A) П.П.Блонский.
C) Л.С.Выготский.
F) С.Т.Щацкий.
$$$ 2
Балалар ұжымының педагогикалық теориясын дамытуға үлестерін қосқан педагог-ғалымдар:
B) П.Н.Лепешинский.
D) А.С.Макаренко.
H) Т.Е.Конникова.
$$$ 3
Балалар ұжымымен жұмыстар жүргізудегі мұғалімнің кәсіби маңызды қасиет-сапаларына көңіл бөлген ғалымдар:
C) К.Успанов.
E) Н.Д.Хмель.
G) В.А.Сластенин.
$$$ 4
Қазіргі қоғамдық пайдалы жұмыстарға қатысуда оқушы белсенділігі мыналарға байланысты:
A) Мектепте ұйымдастырылатын жұмыстардың тиімділігіне.+
C) Мұғалім позициясына.
F) Сұранысқа ие болуына.
$$$ 5
Сыныптағы тәрбие жүйесінің кезеңдері:
B) Жүйенің қалыптасуы.+
D) Ұжым іс-әрекетінің жүйесі мен мазмұнын жасау.+
G) Жүйені лайықты тәртіп бойынша қалыптастыру.+
$$$ 6
Сынып жетекшісінің іс-әрекетінің міндеттері:
C) Әлеуметтік міндеттер.+
F) Диагностикалық міндеттер.+
H) Адамгершілік міндеттер.+
$$$ 7
Дәстүрлі емес әдістемелерде сынып жетекшісінің негізгі қызметтері:
A) Баланың денсаулығын сақтау.
D) Баланың адамгершілігін тәрбиелеу.
F) Баланың қабілетін дамытуға қамқорлық.
$$$ 8
Оқушылардың сыныптағы іс-әрекетін ұйымдастыру - бұл:
B) Сыныптың мектептегі тіршілік-қызмет әрекетін ұйымдастыру.
D) Топтың пәндік іс-әрекетін ұйымдастыру.
G) Өмірді түсініп, сезінудің рухани іс-әрекетін ұйымдастыру.
$$$ 9
Дидактика ғылым ретінде төмендегідей мәселелерді қарастырады:
B) Кімді оқытамыз.+
C) Не үшін оқытамыз.+
F) Неге оқытамыз.+
$$$ 10
Оқытудың жалпы заңдылықтары:
C) Оқыту мақсаты.
E) Оқыту мазмұны.
F) Оқыту әдістері.
$$$ 11
Оқытудың жеке заңдылықтары.
A) Гносеологиялық.
D) Жеке дидактикалық.
F) Ұйымдастырушылық.
$$$ 12
Оқыту принциптері:
B) Ғылымилық.
C) Көрнекілік.
G) Жеткіліктік.
$$$ 13
Оқыту принциптері:
B) Ғылымилық.
C) Жүйеллілік.
G) Саналылық және белсенділік.
$$$ 14
Білім мазмұнының формальды теориясын ұстанушылар:
B) Гераклит.
D) Цицерон.
F) Песталоцци.
$$$ 15
Жалпы білім беруші мекемелердің білім стандарты үш бөліктен құралады.
C) Мемлекеттік.
E) Ұлттық-аймақтық.
G) Мектептік.
$$$ 16
Білім беру жүйесінің негізгі нормативтік құжаттары:
B) Оқу жоспары.
E) Оқу бағдармалар.
F) Оқулықтар.
$$$ 17
Оқытуды ұйымдастыру формаларына жатады:
A) Сабақ.
C) Семинар.
F) Оқу саяхаты.
$$$ 18
Дидактикалық мақсаттарға байланысты сабақ типтері:
B) Жаңа білім материалын хабарлау.
C) Білімді бекіту.
E) Білім, ептілік және дағдыларды тексеру.
$$$ 19
Оқу дәрістерін өткізу әдіс-тәсілдеріне орай дәрісбаян түрлері:
B) Ақпараттық дәрісбаян.
F) Бинарлы дәрісбаян.
H) Көрнекілі дәрісбаян.
$$$ 20
Сабақтың нәтижелілігі мыналарға байланысты:
D) Мұғалімнің дайындық деңгейіне.
G) Оқушылардың оқу-танымдық әрекетін ұйымдастыра алуына.
H) Оқу іс-әрекеті нәтижесін болжай алуына.
$$$ 21
Ю.К.Бабанский оқыту әдісін үлкен үш топқа бөледі:
C) Ұйымдастыру және оқу-таным іс-әрекетін іске асыру әдістері.+
F) Оқыту процесінде оқушылардың оқу іс-әрекетін стимулдау әдісі.+
G) Оқытуда өзіндік бақылау және бақылау әдістері.+
$$$ 22
И.П. Подласый бойынша оқыту әдістері тобы:
B) Практикалық.+
E) Көрнекілік.+
F) Сөздік.+
$$$ 23
Баяндау әдісінде әңгіме түрлері мынадай:
D) Баяндап айту.+
E) Әңгімелеп баяндау.+
G) Әңгімелеп бекіту.+
$$$ 24
Оқыту әдістерін өз еңбектерінде қарастырған ғалымдар:
A) М.А. Данилов.
D) И.Я. Лернер.
G) М.Н. Скаткин.
$$$ 25
Оқудан тыс жағдайында оқушылармен ұжымдық жұмыс жүргізу әдістемесін жасағандар:
C) Н.К. Крупская.
E) П.П.Блонский.
H) А.С. Макаренко.
$$$ 26
Ұжымдық-танымдық іс-әрекеттің мынадай белгілері бар:
B) Бірыңғай мақсаттық, жалпы мотивтің болуы.
D) Іс-әрекеттер барысында оқушылар арасында өзара жауапкершіліктің және тәуелсіздіктің пайда болуы.
G) Жалпы нәтижелердің болуы.
$$$ 27
Оқу белсенді тобының ішінде оқушылардың ішінен таңдалатын және маңызды роль атқаратын:
E) Кеңесші.
F) Басшы.
H) Кітапханашы.
$$$ 28
Топтық жұмыстарды ұйымдастыру проблемалары бойынша айналысқан зерттеушілер:
B) И.Т. Волков.
F) В. Оконь
G) А.М.Раевский.
$$$ 29
Оқушылардың оқыту белсенділік мәселесін өңдеуге үлес қосқандар:
A) Р.Г. Лемберг
D) И.Я.Лернер.
G) М.И.Махмутов.
$$$ 30
Өздерінің еңбектерінде оқушыларда шығармашылықты дамытуға, ойларын жүйелеуге шақырған Қазақтың ағартушылары мен педагогтары:
B) А.Құнанбаев.
E) Ы.Алтынсарин.
H) М.Жұмабаев.
$$$ 31
Оқушалардың танымдық әрекетінің белсенділігіне зор үлес қосқан әдіскерлер мен психологтар:
C) Л.С.Выготский.
F) Б.Г. Есипов.
G)В.В. Давыдов.
$$$ 32
Қазіргі зерттеушілер бақылауға келесідегідей дидактикалық талаптар кояды:
A) Бақылау мазмұнының бағдарламалық талаптарға сәйкес болуы.
C) Алынған ақпарат мазмұнының обьективтілігі мен анықтығы.
E) Бақылаудың даралық және ұжымдық формаларын үйлестіру.
$$$ 33
Бақылаудың түрлері:
B) Алдын ала бақылау.+
D) Күнделікті бақылау.+
G) Қорытынды бақылау.+
$$$ 34
Оқыту нәтижелерін тексеруде тестердің мынадай түрлері қолданылады:
B) Алынған білімдер негізінде ойлау қызметін орындай алуын тексеру.
C) Өткен тақырыптарға өзіндік сын баға бере алуы.
F) Білімдерді алынған мәліметтер негізінде жаңа нақты жағдайларда қолдана білуі.
$$$ 35
Педагогикалық технологиялардың теориялық негізде орындалуын қарастырған педагогтар:
A) В.В.Беспалько.+
D) В.В.Данилов.+
G) В.К. Дьяченко.+
$$$ 36
Педагогикалық технологиялардың теориялық тәжірибелік негізде орындалуын қарастырған педагогтар:
C) Е.Н. Ильин.+
F) С.Н. Лысенкова.+
H) В.Ф. Шаталов.+
$$$ 37
Дидактикада оқыту технологиялары төмендегідей сипаттарымен жіктеледі:
A) Қолдану деңгейі.
E) Философиялық негіз.
G) Тәжірибе меңгерудің ғылыми мінездемесі.
$$$ 38
Жалпы білім беретін бағдарламалар:
A) Жеке адамның мәдениетінің қалыптасуына бағытталады.+
D) Жеке адамның қоғам мен өмірге бейімделуін қамтамасыз етеді.+
G)Оқушының кәсіптік таңдауын шешуге бағытталады.+
$$$ 39
A) Мектептің іс-әрекетін қадағалау-бұл:
C) Білім мазмұнының оңтайлы түрін көрсету.
E) Мектеп оқушысының оқу жүктемесін мөлшерлеуге көмектесу.
G) Оқу нәтижесін дұрыс мөлшерлеу.
$$$ 40
Басқару іс-әрекеттері процесінде мынандай қызметтер орындалады:
A) Мақсаттарды айқындау.
C) Жоспарлау.
F) Ұйымдастыру.
$$$ 41
Басқару іс-әрекеттері процесінде мынандай қызметтер орындалады:
A) Келісім жасау.
C) Реттеу.
F) Ынталандыру.
$$$ 42
Басқару әдістерінің негізгі топтары:
B) Әкімшілік-ұйымдастыру әдістері.+
E) Психологиялық-педагогикалық ықпал жасау әдістері.+
G) Қоғамдық әсер әдістері.+
$$$ 43
Педагогикалық диагностика бағыттарын анықтаған педагогтар:
A) Л.И.Катаева+
D) Б.М. Макарова.+
G) Б.П. Битинас.+
$$$ 44
Мұғалімге басқару шешімдерін өңдеуге ақпараттың үш түрі аса қажет–олар:
B) Бастапқы ақпарат.+
E) Тактикалық ақпарат.+
G) Жедел ақпарат.+
$$$ 45
Қазақстандық ғалым-педагог Н.Д. Хмель бойынша педагогикалық процестің негізгі сипаттамалары:
B) Оқушылардың үлгерімі.+
E) Оқушылар ұжымының қалыптасқандығы.+
G) Оқушылардың қоғамдық белсенділігі.+
$$$ 46
Т.И.Щукина бойынша тәрбие әдістерінің жіктелуі:
C) Жеке тұлғаның санасын қалыптастыру әдістері.+
E) Іс-әрекетті ұйымдастыру мен қоғамдық мінез-құлық тәжірибесін қалыптастыру әдістері.+
G) Мінез-құлық пен іс-әрекетті ынталандыру әдістері.+
$$$ 47
Сананы қалыптастыру әдістеріне жатады:
A) Этикалық әңгіме.+
D) Түсініктеме.+
F) Сендіру.+
$$$ 48
Мектептің жылдық жұмыс жоспары мына принциптер негізінде құрастырылады:
C) Жоспарлаудың ғылымилыѓы.
E) Жоспардың нақтылығы.
F) Жоспардың перспективтілігі
$$$ 49
Мұғалімдерді аттестациялау (сараптау) принциптері:
D) Еріктілік+
E) Жариялылық+
G) Шынайлылық+
$$$ 50
Мұғалімдерді аттестациялау (сараптау) барысында үш түрлі сараптау комиссиясы түзеледі-олар:
B) Бас сараптау комиссиясы.+
E) Аудандық сараптау комиссиясы.+
H) Білім мекемесіндегі сараптау комиссиясы.+
2-ВАРИАНТ 50-сұрақ
$$$ 51
Қазіргі педагогиканың әдіснамасы-бұл:
A) Әдіс туралы ғылым.+
C) Бір нәрсені тану туралы ғылым.+
E) Зерттеу процесі туралы ілім.+
$$$ 52
Гректің «paidagogas» сөзінің мағынасы:
A) Баланы жетектеуші.+
D) Қожасының баласын жетектеуші құл.+
E) Тәрбие туралы ғылымның аты.+
$$$ 53
Педагогика, педагогикалық шындық туралы ғылым ретінде:
A) Педагогикалық процестің дамуы мен қызмет етуінің заңдылықтарын зерттейді.+
F) Теориялық білімдерді жинақтайды.+
H) Педагогикалық шындық тәжірибесін зерттейді.+
$$$ 54
Педагогиканың негізгі категориялары:
B) Оқыту.+
D) Тәрбие.+
G) Білім беру.+
$$$ 55
Педагогиканың бөлімдері:
B) Педагогиканың жалпы негіздері.+
C) Оқыту және тәрбие теориясы.+
D) Білім беру жүйесін басқару.+
$$$ 56
Педагогикалық пәндер қатарына жатады:
A) Әлеуметтік педагогика.+
C) Салыстырмалы педагогика.+
E) Этнопедагогика.+
$$$ 57
Педагогиканың теориялық қызметтеріне жатады.
C) Түсіндіру.+
E) Анықтау.+
G) Болжау.+
$$$ 58
Педагогиканың технологиялық қызметтеріне жатады:
B) Жобалау. +
E) Жаңалау.+
F) Ықпал таныту.+
$$$ 59
Тұлғаны қалыптастыруға байланысты тұжырымдар жасаған Ежелгі грек ойшылдары:
B) Сократ.+
D) Платон.+
F) Аристотель.+
$$$ 60
Жеке тұлғаның дамуына әсер ететін факторлар:
A) Тұқым қуалаушылық .+
C) Әлеуметтік орта.+
G) Тәрбие.+
$$$ 61
Мария Монтессори оқушылардың жекелеп оқуына ыңғайлы пәндер деп мыналарды көрсетті:
D) Грамматикалық пәндер.+
E) Математикалық пәндер.+
H) Биологиялық пәндер.+
$$$ 62
Даму барысында адамда :
A) Сана мен өзіндік сана қалыптасады.+
C) Жеке тұлға ретінде қалыптасады.+
E) Дербес жаңғыртушы іс-әрекет иесі болып жетіледі.+
$$$ 63
Мектеп оқушысының жеке ерекшелігі дегеніміз-оның:
A) Жыныстық және рухани дамуы.+
C) Жан-жақты тұтас жетілуі.+
E) Тұлғалық қасиеттерінің қалыптасуы.+
$$$ 64
Баланың өмірлік жолын айқындайды:
C) Отбасы жағдайы.+
F) Ата-аналарының кәсіптері.+
H) Ата-аналарының материалдық жағдайы.+
$$$ 65
Педагогика әдіснамасының деңгейлері:
D) Философиялық деңгейі.
F) Жалпы ғылымдық деңгейі.
H) Нақты ғылымдық деңгейі.
$$$ 66
Педагогикалық зерттеулердің әдіснамалық принциптері:
B) Құбылыстарды даму барысында зерттеу.+
D) Зерттеу әдістер зерттелетін құбылыстың мән-мағынасына сай келуі.+
F) Бір құбылысты екіншілерімен өзара қатынаста байланыстыра зерттеу.+
$$$ 67
Педагогика саласындағы зерттеулер-бұл:
C) Білім заңдылықтары жөнінде жаңа мәліметтер алу.+
D) Білім беру жүйесінде жаңа мәліметтер алу.+
H) Ғылыми ізденіс процесі.+
$$$ 68
Ғылыми-педагогикалық зерттеу әдістерінің тобы:
D) Педагогикалық тәжірибесін зерттеу әдістері.+
F) Теориялық зерттеу әдістері.+
H) Математикалық зерттеу әдістері.+
$$$ 69
Педагогикалық эксперимент міндеттері:
A) Жобаланған педагогикалық құбылыстар мен байланыстар мәнін зерттеу.+
C) Педагогикалық құбылысқа зерттеушінің белсенді ықпал жасауы.+
G) Педагогикалық ықпал мен ықпалдастықтың нәтижесін өлшестіру.+
$$$ 70
Педагогикалық эксперимент кезеңдері:
B) Теориялық кезең.+
E) Ғдістемелік кезең.+
F) Талдау кезеңі.+
$$$ 71
Тұтас педагогикалық процесте мұғалімнің еңбек құралдарының өзіндік сипаттары – ол:
A) Оның білімі.+
G) Оның білігі.+
H) Оның тұлғалық қасиеттері.+
$$$ 72
Педагогикалық процестің мәнін қарастырған ғалым педагогтар:
B) М.А.Данилов.+
D) Ю.К.Бабанский.+
G) Б.Т.Лихачев.+
$$$ 73
Педагогикалық үрдістің қарама-қайшылығын зерттеген ғалым-педагогтар:
A) М.А.Данилов.+
C) М.Н.Алексеев.+
F) М.Н.Скаткин.+
$$$ 74
Педагогикалық үрдіске басшылық ету барысында мұғалімнің алатын нәтижелері:
B) Оқушылардың оқу белсенділігі.+
D) Оқушылардың оқудан тыс белсенділігі.+
F) Оқушылардың іс-әрекет тәсілдерін меңгеруі.+
$$$ 75
Педагогикалық үрдістің негізгі заңдылықтары:
A) Оқу орнының педагогикалық процесі қоғамның әлеуметтік –экономикалық қажеттілігіне сай болады.+
C) Педагогикалық процестің мақсатқа бағыттылығы қоғамның мақсатын көрсетеді.+
E) Педагогикалық процесс екі жақты процесс болып табылады.+
$$$ 76
Педагогикалық процестің негізгі заңдылықтары:
B) Оқушылардың шығармашылық белсенділігі мұғалімнің мұқият ұйымдастырылған іс-әрекетінің нәтижесі.+
D) Педагогикалық процестің қызметі оқушылардың жас ерекшеліктері мен даму деңгейлеріне сай келуіне байланысты.+
G) Педагогикалық процесс бір қас қағым сәттік емес, ұзақ мерзімге уақытқа бағытталған.+
$$$ 77
Оқу-тәрбие процесінің ұстанымдарына (принциптеріне) жатады:
A) Педагогикалық процестің ізеттілігі, тұлғалық нысандық бағыттылығы.+
D) Іс-әрекеттің санамен мінез-құлық бірлігін қалыптастыруға бағыттылығы.+
F) Педагогикалық процестегі іс-әрекеттерді оқушылардың қажеттілігін ескере отырып ұйымдастыру.+
$$$ 78
Оқу-тәрбие процесініњ ұстанымдарына (принциптеріне) жатады:
B) Педагогикалық талап қоюда оқушының көзқарасын сыйлаумен ұйымдастыру.+
E) Оқушымен ұжымның дамуында жас ерекшелік пен ұлттық ерекшеліктерді ескеру.+
G) Педагогикалық басшылықты оқушылардың қайраткерлілігімен ұластыру.
$$$ 79
Оқу-тәрбие процесінің ұстанымдарына (принциптеріне) жатады:
C) Ұстаздардың, оқушылар ұстанымының және отбасылардың оқушыларға қоятын талаптарының үйлесімділігі.+
F) Әр бір бала үшін тиімді психологиялық ахуалдың әлеуметтік қауіпсіздігін қамтамасыз ету.+
H) Оқушы тұлғасы мен ұжымның дамуындағы жаңа құрылымды үздіксіз бақылау.+
$$$ 80
Аристотель тәрбие мақсатын:
B) Жан рақымды дамыту деп білді.+
D) Ақыл-есті дамыту деп білді.+
F) Ерік-жігерді дамыту деп білді.+
$$$ 81
Платон мыналарды тәрбиелеуге көп ықылас білдірген:
C) Ақыл-ойды.+
E) Еріктілікті.+
H) Сезімді.+
$$$ 82
Я.А.Коменский бойынша тәрбие үш мақсатқа жетуге бағытталуы қажет:
A) Өзіңді тану.+
D) Қоршаған ортаны тану.+
F) Құдайға сыйыну.+
$$$ 83
Тұлғаның әлеуметтенуі кезінде оның дамуына әсер ететін факторлар:
A) Мегафакторлар.+
D) Макрофакторлар.+
F) Мезофакторлар.+
$$$ 84
Дүниетаным - бұл:
B) Ақиқатты дүниеге деген көзқарастар жүйесі.+
E) Адамның алатын орнына деген көзқарастар жүйесі.+
H) Адамның өз-өзіне қатынасына деген көзқарастар жүйесі.+
$$$ 85
Дүниетанымның формалары:
B) Ағартушылық.+
C) Мифологиялық.+
E) Діни.+
$$$ 86
Дүниетанымның құрамды бөліктері:
A) Дүниетанымның философиялық негіздері.+
D) Жеке тұлғаның құндылық бағыттары.+
F) Жеке тұлғаның дүниетанымы қалыптасуының жолдары мен тәсілдері.+
$$$ 87
Тәрбие түрлеріне мыналар жатады:
B) Азаматтық тәрбие.+
D) Құқықтық тәрбие.+
H) Эстетикалық тәрбие.+
$$$ 88
Тәрбие түрлеріне мыналар жатады:
C) Экологиялық тәрбие.+
E) Экономикалық тәрбие.+
G) Еңбек тәрбиеcі.+
$$$ 89
Еңбек тәрбиесін мазмұндық негізін мыналар құрайды:
A) Оқу еңбегі.+
C) Өзіндік қызмет еңбегі.+
F) Қоғамдық пайдалы еңбек.+
$$$ 90
Дәстүрлі педагогикада тұлғаның базалық мәдениетін қалыптастыруда тәрбиелік істердің мынадай бағыттары ұсынылады:
C) Азаматтық тәрбие.+
E) Еңбек тәрбиесі.+
G) Адамгершілік тәрбиесі.+
$$$ 91
Дәстүрлі педагогикада тұлғаның базалық мәдениетін қалыптастыруда тәрбиелік істердің мынадай бағыттары ұсынылады:
A) Ғылыми дүниетаным тәрбиесі.+
D) Эстетикалық тәрбие.+
H) Дене тәрбиесі.+
$$$ 92
Т.И.Щукина бойынша тәрбие әдістерінің жіктелуі:
C) Жеке тұлғаның санасын қалыптастыру әдістері.+
E) Іс-әрекетті ұйымдастыру мен қоғамдық мінез-құлық тәжірибесін қалыптастыру әдістері.+
G) Мінез-құлық пен іс-әрекетті ынталандыру әдістері.+
$$$ 93
Сананы қалыптастыру әдістеріне жатады:
A) Этикалық әңгіме.+
D) Түсініктеме.+
F) Сендіру.+
$$$ 94
Іс-әрекетті ұйымдастыру мен мінез-құлық тәжірибесін қалыптастыру әдістеріне жатады:
B) Жаттығу.+
E) Тапсырма беру.+
G) Тәрбиелік жағдайлар.+
$$$ 95
Ынталандыру әдістеріне жатады:
A) Жазалау.+
D) Мадақтау.+
F) Жарыс.+
$$$ 96
Тәрбиенің құрал-жабдықтарына қойылатын талаптар:
B) Гигиеналық талаптарға сай болуы.+
D) Эстетикалық талаптарға сай болуы.+
F) Мектептің талаптарына сай болуы.+
$$$ 97
«Форма» терминінің мәні білдіреді:
B) Тәрбие процесінің сырттай көрінісін.+
D) Тәрбиелік жұмыстардың және тәрбиелік шаралардың бірлікті жиынтығын.+
F) Тәрбиеленушілердің іс-әрекеттерін жоспарлы ұйымдастыру жүйесін.+
$$$ 98
Тәрбиелік жұмыстар төмендегі аталған тәрбиелік қызметтерді орындайды:
C) Ұйымдастырушылық.+
E) Реттеушілік.+
H) Ақпараттық.+
$$$ 99
Балалар ұжымының педагогикалық теориясын дамытуға үлестерін қосқан педагог-ғалымдар:
A) П.П.Блонский.+
C) Л.С.Выготский.+
F) С.Т.Щацкий.+$$$ 100
Балалар ұжымының педагогикалық теориясын дамытуға үлестерін қосқан педагог-ғалымдар:
B) П.Н.Лепешинский.+
D) А.С.Макаренко.+
H) Т.Е.Конникова.+
4- ВАРИАНТ 50 сұрақ
$$$ 1
Педагогика ғылымының зерттеу объектісі:
D) Қоршаған педагогикалық шындық.+
$$$ 2
Педагогика ғылымының зерттеу пәні:
A)Жеке тұлғаның даму процесі.+
$$$ 3
Педагогика ғылымының негізгі категориялары:
B) Тәрбие, оқыту, білім беру, педагогикалық процесс.+
$$$ 4
Педагогика ғылымының функциялары:
A) Ғылыми-теориялық, технологиялық.+
$$$ 5
Адамзат дәуірінің әр даму кезеңдеріндегі тәрбие және білім беру теориясы мен практикасын зерттейтін педагогика ғылымымының саласы:
C) Педагогика тарихы.+
$$$ 6
Жалпы педагогика бөлімдері:
B) Жалпы негіздері, тәрбие теориясы, дидактика, мектептану.+
$$$ 7
Психикалық дамуында ауытқушылық бар балаларды оқытумен және тәрбиелеумен айналысатын педагогика саласы:
C) Олигофренопедагогика.+
$$$ 8
Әр елдердің білім беру жүйелерінің қызметтерін және дамуын зерттейтін педагогика ғылымы саласы:
A) Салыстырмалы педагогика.+
$$$ 9
Педагогика ғылымының пайда болу себебі:
B) Адамды өмірге дайындау қажеттілігі.+
$$$ 10
Ғылым ретінде педагогиканың негізін қалаған:
D) Я. А. Коменский.+
$$$ 11
Тұлға дамуы – бұл:
A) Адамның дене, психикалық және рухани сипаттамаларының сандық және сапалық өзгерістері.+
$$$ 12
Оқушы қабілеттерін дамыту:
A) Табиғи нышандардан тәуелді.+
$$$ 13
Жалпы педагогика бөлімдері:
B) Жалпы негіздері, тәрбие теориясы, дидактика, мектептану.+
$$$ 14
Педагогика – бұл:
C) Адам тәрбиесі туралы ғылым.+
$$$ 15
Педагогиканың объектісі:
D) Тәрбиелік қатынастың нәтижесінде дамушы адам.+
$$$ 16
Педагогика пәні:
A) Адамның дамуын ќамтамасыз ететін тәрбиелік ќатынастар.+
$$$ 17
Жас ұрпақтың өмірі мен тәрбиесі үшін жұмыс жасайтын ең алғашќы мекемелер қай қоғамда пайда болды:
B) Құлдық қоғамда.+
$$$ 18
Қандай пәдер педагогика ғылымының құрылымына енбейді?
D) Биология.+
$$$ 19
Педагогика ғылымының салалары:
C) Мектепке дейінгі педагогика, мектеп педагогикасы, жоғары мектеп. педагогикасы, әскери педагогика.+
$$$ 20
Педагогиканың ұйымына (категориясына) жатпайды:
D) Туу.+
$$$ 21
Педагогиканың дамуы мен қалыптасуына ықпал етті:
E) Қоғамдық өмірде тәрбиенің ролінің артуы.+
$$$ 22
Қазақ тілінде алғаш «Педагогика» оқулығын жазған педагог:
D) М. Жұмабаев.+
$$$ 23
Тәрбие жөніндегі ғылымның істер ету ауқымынын анықтайтын термин (атау):
A) Педагогика.+
$$$ 24
Педагогиканың негізгі ұйымдарына жатады:
D) Тәрбие, білім беру, оқыту, дамыту, қалыптастыру.+
$$$ 25
Педагогиканың негізгі міндеті:
A) Адам тәрбиесі туралы білімдерді жинақтау және жүйелеу.+
$$$ 26
Білім берудің өнімін тұтынушылар:
A) Қоғам+
D) Мемлекет+
$$$ 27
«Тұлға» ұғымының мәнін ашу үшін оның келесі ұғымдармен қатынасын анықтау керек:
B) Даралық +
C) Адам+
$$$ 28
Мектеп оқушысының жеке ерекшелігі:
F) Жыныстық және рухани дамуы+
G) Тұлғалық қасиеттерінің қалыптасуы.+
$$$ 29
Педагогикалық эксперимент кезеңдері:
A) Нәтиже алу кезеңі.+
C) Теориялық кезеңі.+
$$$ 30
Педагогикалық методологияның мәні:
B) арнаулы зерттеу әдістерін жасауға арналған ғылым+
D) философиялық қағидаларды тікелей ғылыми зерттеулерде қолдану туралы ғылым +
$$$ 31
Педагогиканың нақты ғылымилық әдіснамалық принциптеріне жататын тұғырлар:
A) Іс-әрекеттік.+
E) Тұлғалық.+
$$$ 32
Тұлғаның бағыттылығы, ұстанымы негізінде тәрбие әдістері:
C) Тұлғаның санасын қалыптастыру әдістері.+
E) Іс-әрекет пен мінез-құлықты ынталандыру әдістері.+
$$$ 33
Мектепішілік бақылау формалары:
B) Тақырыптық.+
D) Ұжымдық.+
$$$ 34
Дүниетанымның құрылымына енетін:
C) Білім.+
G) Көзқарас.+
$$$ 35
Тәрбиелік іс-шаралардың дәстүрлі педагогикада тұлғаның базалық мәдениетін қалыптастыру үшін ұсынылатын бағыттары:
A) Эстетикалық тәрбие.+
C) Дене тәрбиесі.+
$$$ 36
Т.И. Щукина бойынша тәрбие әдістері жіктеледі:
E) Мінез-құлық пен іс-әрекетті ынталандыру әдістері.+
F) Іс-әрекетті ұйымдастыру мен қоғамдық мінез-құлық тәжірибесін қалыптастыру әдістері.+
$$$ 37
Балалар ұжымының педагогикалық теориясына үлестерін қосқан педагог-ғалымдар:
A) Т.Е. Конникова.+
B) А.С. Макаренко.+
$$$ 38
Оқушылардың сыныптағы іс-әрекетін ұйымдастыру:
D) Сыныптың мектептегі тіршілік-қызмет әрекетін ұйымдастыру.+
E) Сыныптың тәрбиелік іс-әрекетін ұйымдастыру+
$$$ 39
Отбасы тәрбиесінде қолданылатын басты әдістер:
E) Әнгіме-сұхбат.+
G) Бірге еңбек ету.+
$$$ 40
Оқытудың жеке заңдылықтары:
B) Ұйымдастырушылық+
E) Жеке дидактикалық+
$$$ 41
Білім мазмұнының формальді теориясын ұстанушылар:
A) Цицерон.+
F) Гераклит.+
$$$ 42
Сабақтың нәтижелілігі байланысты:
E) Мұғалімнің дайындық деңгейіне.+
F) Оқушылардың оқу-танымдық әрекетін ұйымдастыра алуына.+
$$$ 43
И.П. Подласый бойынша әдістері:
A) Практикалық.+
D) Көрнекілік.+
E) Сөздік.+
$$$ 44
Топтық жұмыстарды ұйымдастыру мәселелері бойынша айналысқан зерттеушілер:
C) А.М. Раевский.+
G) В. Оконь+
$$$ 45
Оқушылардың танымдық әрекетінің белсенділігіне зор үлес қосқан әдіскерлер мен психологтар:
D) Б.Г. Есипов.+
E) Л.С. Выготский.+
$$$ 46
Қазіргі зерттеушілердің бақылауға қоятын талаптары:
C) Бақылау мазмұнының бағдарламалық талаптарға сәйкес болуы.+
D) Алынған ақпарат мазмұнының объективтілігі мен нақтылығы.+
$$$ 47
Жалпы білім беретін бағдарламалар:
B) Оқушының кәсіптік таңдауын шешуге бағытталады.+
D) Жеке адамның мәдениетінің қалыптасуына бағытталады.+
$$$ 48
Басқару іс-әрекеттері үдерісіндегі қызметтер:
F) Мақсаттарды айқындау.+
G) Ұйымдастыру.+
$$$ 49
Педагогикалық диагностика бағыттарын анықтаған педагогтар:
A) Л.И. Катаева.+
C) Б.М. Макарова.+
$$$ 50
Мұғалімдерді аттестациялау (сараптау) барысындағы сараптау комиссиясы:
D) Аудандық сараптау комиссиясы.+
E) Білім мекемесінлегі сараптау комиссиясы.+
5-ВАРИАНТ 50-сұрақ
$$$ 51
Зерттеліп отырған құбылыстағы байланыстарды көрсетеді және солардан туындайды:
B) Заңдар+
D) Принциптер+
E) Заңдылықтар+
$$$ 52
Тұлғаға тән қасиеттер:
A) Әлеуметтік мәні болуы+
F) Психологиялық дамудың белгілі бір деңгейі+
G) Әлеуметтік функцияларды атқаруы +
$$$ 53
Баланың өмірлік жолын айқындайды:
F) Әлеуметтік орта.+
G) Мемлекет саясаты.+
H) Қоғамдағы жағдай.+
$$$ 54
Ғылыми- педагогикалық зерттеу әдістері:
C) Әдіснамалық зерттеу әдістері.+
D) Эмпирикалық зерттеу әдістері.+
E) Теориялық зерттеу әдістері.+
$$$ 55
Педагогикалық зерттеудің теориялық әдістері:
A) модельдеу+
C) абстракциялау+
F) Талдау+
$$$ 56
Әлеуметтенудің мәнін ашушы ұғымдар:
B) бейімделу+
C) сыртқы ықпал+
D) ортамен кіріктіру+
$$$ 57
Тұлғаның санасын қалыптастыру әдістері:
C) Пікірсайыс ( диспут)+
D) дәріс+
E) дебат+
$$$ 58
Тұлғаның әлеуметтенуі кезінде оның дамуына әсер ететін факторлар:
A) Микрофакторлар.+
D) Мезофакторлар+
H) Макрофакторлар.+
$$$ 59
Дүниетаным:
C) Адамның өз-өзіне қатынасына деген көзқарас жүйесі.+
E) Адамның алатын орнына деген көзқарас жүйесі.+
G) Дүниеге деген көзқарас жүйесі.+
$$$ 60
Сананы қалыптастыру әдістері:
A) Сендіру+
B) Этикалық әңгіме.+
C) Түсіндіру.+
$$$ 61
Отбасында тиімді тәрбиелеудің белгілі ережелері қалыптасқан:
B) Баланы сол қалпында сүю, құрметтеу+
E) Балаға көп сөз айтудың қажеті жоқ, оған тек қана практикалық тапсырмалар беру қажет.+
F) Баланы қиындықтар құрсаңында жалғыз қалдыруға болмайды.+
$$$ 62
Дидактика ғылым ретінде қарастыратын мәселелер:
B) Не үшін оқыту керек.+
D) Нені оқыту кереқ+
H) Қалай оқыту керек+
$$$ 63
Білім беру жүйесінің негізгі нормативтік құжаттары:
A) Оқу бағдарламалары+
C) Оқулықтар.+
G) Оқу жоспары.+
$$$ 64
Оқытуды ұйымдастыру формалары:
E) Семинар.
F) Оқыту саяхаты
G) Сабақ.
$$$ 65
Оқыту әдістерін қарастырған ғалымдар:
A) Ю.К.Бабанский
B) И.Я.Лернер.
C) М.Н.Скаткин.
$$$ 66
Өздерінің еңбектерінде оқушыларда шығармашылықты дамытуға, ойларын жүйелеуге шақырған Қазақтың ағартушылары мен педагогтары:
D) Ы.Алтынсарин
E) М.Жұмабаев.
G) А.Құнанбаев
$$$ 67
Оқыту нәтижелерін тексеруде қолданылатын дидактикалық тестер:
C) Өткен тақырыптарға өзіндік сын баға бере алуы.
E) Алынған білімдер негізінде ойлау қызметін орындай алуын тексеру.
$$$ 68
Қазақстан Республикасының білім беру жүйесінің сатысы:
B) Бастауыш білім беру мектебі+
C) Негізгі білім беру мектебі+
H) Жалпы орта білім беру мектебі+
$$$ 69
Басқару әдістерінің негізгі топтары:
A) Психологиялық-педагогикалық ықпал ету әдістері.
F) Әкімшілік-ұйымдастыру әдістері.
G) Әлеуметтік-педагогикалық әдістер.
$$$ 70
Мұғалімдерді аттестациялау (сараптау) принциптері:
D) Жариялылық.
E) Шынайлылық.
G) Еріктілік.
$$$ 71
Білім беру философиясының нысаны білім берудің пәнаралық және сыртқы факторларын ескеруші сипаттамалары:
F) Құндылық+
G) Жүйелік +
H) Ғылымилық+
$$$ 72
Биологиялық бағыт өкілдері:
C) Н.К. Крупская+
D) Л.И. Божович +
E) Э. Торндайк+
$$$ 73
Даму барысында адамда:
A) Ғылыми дүниетанымы қалыптасады.+
D) Жеке тұлға ретінде қалыптасады.+
G) Сана мен өзіндік сана қалыптасады.+
$$$ 74
Педагогикалық зерттеулердің әдіснамалық принциптері:
A) Зерттеу әдістері зерттелетін құбылыстың мән-мағынасына сай келуі.+
B) Бір құбылысты екіншілермен салыстыра зерттеу.+
C) Құбылыстарды даму барысында зерттеу.+
$$$ 75
Педагогикалық процесстің мәнін қарастырған ғалым- педагогтар:
E) Б.Т. Лихачев+
F) М.А. Данилов.+
H) Н.Д. Хмель+
$$$ 76
И.Я. Кондратьев пен В.П. Симонов бойынша білімді меңгерудің деңгейлері:
A) Затты айыра білу.
B) Есте сақтау.
C) Түсіну.
D) Қолдану.
$$$ 77
В.П.Беспалько бойынша білім туралы хабарларды меңгеру деңгейлері:
E) Түсіну
F) Тану.
G) Қайта жаңғырту.
H) Қолдану.
$$$ 78
В.В.Краевский мен И.Я. Лернер білім берудің мазмұнын әлеуметтік тәжірибе ретінде қарастырып, мазмұн келесі өзара байланысты құрамдас бөліктерден тұратындығын айтады:
C) Табиғат, қоғам, техника.
D) Дағды, іскерлік.
E) Интеллектуалдық рәсім.
F) Іс-әрекеттің құралы.
$$$ 79
Педагогиканың мазмұны келесі қызметтерді атқарады:
A) Ақпарттық.
B) Әдіснамалық.
C) Оқытушылық.
D) Дамытушылық.
$$$ 80
Педагогика курсының мазмұнын құрылымдау келесі принциптерге сүйенеді:
A) Мақсатқа бағыттылық.
B) Ғылымилық.
C) Негізділік.
D) Тұтастылық.
$$$ 81
Әдіснамалық білімнің 4-құрылымдық деңгейі:
C) Философиялық.
D) Жалпы ғылыми.
E) Нақты ғылыми.
F) Технологиялық
$$$ 82
Педагогикалық процесс:
A) Арнайы ұйымдастырылған білім.
B) Білім алу.
C) Білім мен тәжірибені меңгеру.
D) Педагогтар мен білім алушылардың өзара әрекеті.
$$$ 83
Педагогикалық процесс:
D) Білімділік.
E) Тәрбиелеушілік.
F) Дамытушылық.
G) Әдістемелік.
$$$ 84
Педагогикалық өзара әрекеттесу:
A) Педагогикалық әсер.
B) Педагогикалық әсерін белсенді қабылдау.
C) Ақпаратты ұғыну.
D) Студенттің өзіндік белсенділігі.
$$$ 85
Қазіргі сабаққа қойылатын дидактикалық талаптар:
A) Әрбір сабақтың білім беру мақсатын дәл анықтау.
B) Сабақтың ақпарттылығын реттеу.
C) Танымдық іс-әрекеттің жаңа технологияларын енгізу.
D) Оқытудың әрқилы түрлерін, формалары мен әдістерін тиімді ұштастыру.
$$$ 86
Қазіргі сабаққа қойылатын негізгі талаптар:
E) Ғылымның жаңа жетістіктерін негізге алу.
F) Сабақта барлық дидактикалық принциптерді жүзеге асыру.
G) Білім алушылардың қызығушылығын ояту.
H) Білім алушылар ұғынатын пәндік байланыстарды орнату.
$$$ 87
Педагогиканың негізгі қарастыратын негізгі мәселелері:
B) Жеке адамның дамуы.
C) Білім беру, тәрбиелеу.
D) Туындаған қиыншылықтарды шешу.
E) Әдістемелік проблемаларды шешу.
$$$ 88
Жалпы адамзаттық мәдениет:
B) Адамзат жинақтаған мәдениет мұрасы.
C) Адамдардың іс-әрекетін үйлестірудегі шара..
D) Интеграцияланудағы шара.
E) Тәрбие мақсатын анықтаушы.
$$$ 89
Оқушылардың оқу іс-әрекетін бақылауды ұйымдастыруға қойылатын педагогикалық талаптар:
A) Әр оқушының жеке жұмысын бақылау.
B) Бақылаудың барлық оқу пройесінде жүйелі журуі.
C) Оқыту бағдарламаларының барлық бөлімдерді қамтуы.
D) Бақылаудың объективтілігі.
$$$ 90
Мектептегі әдістемелік жұмыстардың міндеттері:
E) Мектептің педагогикалық ұжымы іс-әрекетінде педагогикалық тәжірибені жүйелі зерттеу.
F) Инновациялық бағытталақты қалыптастыру.
G) Мұғалімнің даярлық деңгейін арттыру.
H) Зерттеу жөніндегі жұмыстарды ұйымдастыру.
$$$ 91
Мектепте әдістемелік жұмысты ұйымдастырудың формалары әр түлі факторларға байланысты өзгеріске түседі:
A) Білім саласындағы мемелекеттік саясат.
B) Мұғалімдердің педагогикалық деңгейі.
C) Моральдік-психологиялық климат.
D) Мұғалімдер мен ұжым арасындағы нақты ситуация.
$$$ 92
Педагогика әдіснамасы:
A) Педагогикалық шындықты көрсететін білім алу әдістері.
B) Педагогикалық шындықты көрсететін білім алу принциптері.
C) Педагогикалық теорияның құрылымы.
D) Зерттеу жұмысыныңы сапасын бағалайтын іс-әрекет жүйесі.
$$$ 93
Ғылыми дүнетаным:
D) Қоғамдық сананың дамыған формасы.
E) Философиялық көзқарас.
F) Адамгершілік көзқарас.
G) Эстетикалық көзқарас.
$$$ 94
Жеке адамның санасын қалыптастыру әдістері:
A) Әңгімен мазмұнының оқушылардың жас ерекшеліктеріне мен әлеуметтік тәжірибесіне сәйкестігі.
B) Әңгіменің қызықты, әсерлі болуы.
C) Оқушыларды әңгімеге тарту.
D) Әңгіме барысында көрнекіліктер қолдану.
$$$ 95
А.С.Макаренко жеке адам тәрбиесінің қоғамдық бағыттылығы тұрғысынан ұжымның кейбір белгілерін көрсетеді:
A) Ұжым тәрбиенің мақсаты және объектісі.
B) Ұжым адамдарды жалпы мақсаттылыққа біріктіреді.
C) Ұжым қоғамның бөлігі.
D) Ұжымның өзін-өзі басқару органдары мен басқарушылары болады.
$$$ 96
Білім мазмұнын іріктеудің жалпы дидактикалық өлшемдер жүйесі:
A) Өзінше ойлай алатын шығармашылық тұлға қалыптастыру.
B) Оқыту материалдарын жоғары ғылыми және практикалық мәнділікте көрсету.
C) Білім мазмұнын құрастыруда халықаралық тәжірибені ескеру.
D) Білім мазмұнының мектептің оқу-әдістмемелік және материалдық базасына сәйкестігі.
$$$ 97
Оқытудың әр кезеңінде бақылаудың әр түрлері қолданылады:
A) Алдын-ала бақылау.
B) Ағымдық бақылау.
C) Тақырыптық бақылау.
D) Қорытынды бақылау.
$$$ 98
Отбасы:
E) Болашақ азаматтың әлеуметтену жолындағы алғашқы қадам жасайтын ұясы.
F) Балаға алғашқы моральдық білімдер беретін орта.
G) Еңбекке, өзін-өзі қызмет етуге баулитын орта.
H) Ата-ананың іс-әрекеті, өмір сүру салты.
$$$ 99
Оқытудың негізгі белгілері:
C) Екі жақтылығы.
D) Оқушы мен мұғалімнің біріккен іс-әрекеті.
E) Мұғалімнің басқаруы.
F) Бірлігі және тұтастығы.
$$$ 100
Мектепішілік бақылауға бірнеше талаптар қойылады:
A) Жүйелілік.
B) Объективтілік.
C) Әсерлілік.
D) Тексерушінің құзырлылығы.
6-ВАРИАНТ 50-сұрақ
#####Балалар ұжымының педагогикалық теориясын дамытуға үлестерін қосқан педагог-ғалымдар:
?????П.П.Блонский.
?????Л.С.Выготский.
?????С.Т.Щацкий.
@@
##### Балалар ұжымымен жұмыстар жүргізудегі мұғалімнің кәсіби маңызды қасиет-сапаларына көңіл бөлген ғалымдар:
????? К.Успанов.
????? Н.Д.Хмель.
?????В.А.Сластенин.
@@
#####Қазіргі қоғамдық пайдалы жұмыстарға қатысуда оқушы белсенділігі мыналарға байланысты:
?????Мектепте ұйымдастырылатын жұмыстардың тиімділігіне.
?????Мұғалім позициясына.
?????Сұранысқа ие болуына.
@@
#####Сыныптағы тәрбие жүйесінің кезеңдері:
????? Жүйенің қалыптасуы.
????? ұжым іс-әрекетінің жүйесі мен мазмұнын жасау.
????? Жүйені лайықты тәртіп бойынша қалыптастыру.
@@
##### Сынып жетекшісінің іс-әрекетінің міндеттері:
????? Әлеуметтік міндеттер.
????? Диагностикалық міндеттер.
????? Адамгершілік міндеттер.
@@
##### Дәстүрлі емес әдістемелерде сынып жетекшісінің негізгі қызметтері:
????? Баланың денсаулығын сақтау.
????? Баланың адамгершілігін тәрбиелеу.
????? Баланың қабілетін дамытуға қамқорлық.
@@
#####Оқушылардың сыныптағы іс-әрекетін ұйымдастыру - бұл:
????? Сыныптың мектептегі тіршілік-қызмет әрекетін ұйымдастыру.
????? Топтың пәндік іс-әрекетін ұйымдастыру.
????? Өмірді түсініп, сезінудің рухани іс-әрекетін ұйымдастыру.
@@
Дидактика ғылым ретінде төмендегідей мәселелерді қарастырады:
????? Кімді оқытамыз.
????? Не үшін оқытамыз.
????? Неге оқытамыз.
@@
##### Оқытудың жалпы заңдылықтары:
????? Оқыту мақсаты.
????? Оқыту мазмұны.
????? Оқыту әдістері
@@
#####Оқытудың жеке заңдылықтары.
????? Гносеологиялық.
????? Жеке дидактикалық.
????? Ұйымдастырушылық.
@@
#####Оқыту принциптері:
????? Ғылымилық.
????? Көрнекілік.
????? Жеткіліктік.
@@
##### Оқыту принциптері:
????? Ғылымилық.
????? Жүйелілік.
????? Сананылық және белсенділік.
@@
##### Білім мазмұнының формальды теориясын ұстанушылар:
????? Гераклит.
????? Цицерон.
????? Песталоцци.
@@
##### Жалпы білім беруші мекемелердің білім стандарты үш бөліктен құралады.
????? Мемлекеттік.
????? ұлттық-аймақтық.
????? Мектептік.
@@
##### Білім беру жүйесінің негізгі нормативтік құжаттары:
????? Оқу жоспары.
????? Оқу бағдармалар.
????? Оқулықтар.
@@
##### Оқытуды ұйымдастыру формаларына жатады:
????? Сабақ.
????? Оқу саясаты.
????? Семинар.
@@
##### Дидактикалық мақсаттарға байланысты сабақ типтері:
????? Жаңа білім материалын хабарлау.
????? Білімді бекіту.
????? Білім, ептілік және дағдыларды тексеру.
@@
##### Оқу дәрістерін өткізу әдіс-тәсілдеріне орай дәрісбаян түрлері:
????? Ақпараттық дәрісбаян.
????? Бинарлы дәрісбаян.
????? Көрнекілі дәрісбаян.
@@
##### Сабақтың нәтижелілігі мыналарға байланысты:
????? Мұғалімнің дайындық деңгейіне.
????? Оқушылардың оқу-танымдық әрекетін ұйымдастыра алуына.
????? Оқу іс-әрекетін нәтижесін болжай алуына.
@@
##### Ю.К.Бабанский оқыту әдісін үлкен үш топқа бөледі:
????? ұйымдастыру және оқу-таным іс әрекетін іске асыру әдістері.
????? Оқыту процесінде оқушылардың оқу іс-әрекетін стимулдау әдісі.
????? Оқытуда өзіндік бақылау және бақылау әдістері.
@@
#####И.П. Подласый бойынша оқыту әдістері тобы:
????? Практикалық.
????? Көрнекілік.
????? Сөздік.
@@
##### Баяндау әдісінде әңгіме түрлері мынадай:
????? Баяндап айту.
????? Әңгімелеп баяндау.
????? Әңгімелеп бекіту.
@@
##### Оқыту әдістерін өз еңбектерінде қарастырған ғалымдар:
????? М.А. Данилов.
????? И.Я.Лернер.
????? М.Н. Скаткин.
@@
##### Оқудан тыс жағдайында оқушылармен ұжымдық жұмыс жүргізу әдістемесін жасағандар:
????? Н.К. Крупская.
????? П.П.Блонский.
????? А.С. Макаренко.
@@
##### Ұжымдық- танымдық іс-әрекеттің мынадай белгілі бар:
????? Бірынғай мақсаттық, жалпы мотивтің болуы.
????? Іс-әрекеттер барысында оқушылар арасында өзара жауапкершіліктің және тәуелсіздіктін пайда болуы.
????? Жалпы нәтижелердің болуы.
@@
##### Оқу белсенді тобының ішінде оқушылардың ішінен таңдалатын және маңызыды роль атқаратын:
????? Кеңесші.
????? Басшы.
????? Кітапханашы.
@@
##### Топтық жұмыстарды ұйымдастыру проблемалары бойынша айналысқан зерттеушілер:
????? И.Т. Волков.
????? А.М.Раевский
????? В. Оконь
@@
##### Оқушылардың оқыту белсенділік мәселесін өндеуге үлес қосқандар:
????? Р.Г.Лемберг
????? И.Я.Лернер.
????? М.И.Махмутов.
@@
##### Өздерінің еңбектерінде оқушыларда шығармашылықты дамытуға, ойларын жүйелеуге шақырған қазақтың ағартушылары мен педагогтары:
????? А.Құнанбаев.
????? Ы.Алтынсарин.
????? М.Жұмабаев.
@@
##### Оқушалардың танымдық әрекетінің белсенділігіне зор үлес қосқан әдіскерлермен психологтар:
????? Л.С.Выготский.
????? Б.Г. Есипов.
????? В.В. Давыдов.
@@
##### Қазіргі зерттеушілер бақылауға келесідегідей дидактикалық талаптар кояды:
????? Бақылау мазмұнының бағдарламалық талаптарға сәйкес болуы.
????? Алынған ақпарат мазмұнының обьективтілігі мен анықтығы.
????? Бақылаудың даралық жғне ұжымдық формаларын үйлестіру.
@@
##### Бақылаудың түрлері:
????? Алдын ала бақылау.
????? Күнделікті бақылау.
????? Қорытынды бақылау.
@@
##### Оқыту нәтижелерін тексеруде тестердің мынадай түрлері қолданылады:
????? Алынған білімдер негізінде ойлау қызметін орындай алуын тексеру.
????? Өткен тақырыптарға өзіндік сын баға бере алуы.
????? Білімдерді алынған мәліметтер негізінде жаңа нақты жағдайларда қолдана білуі.
@@
##### Педагогикалық технологиялардың теориялық негізде орындалуын қарастырған педагогтар:
????? В.В.Беспалько.
????? В.В.Данилов.
????? В.К. Дьяченко.
@@
##### Педагогикалық технологилардың теориялық тәжірибелік негізде орындалуын қарастырған педагогтар:
????? Е.Н. Ильин.
????? С.Н. Лысенкова.
????? В.Ф. Шаталов.
@@
##### Дидактикада оқыту технологиялары төмендегідей сипаттарымен жіктеледі:
????? Қолдану деңгейі.
????? Философиялық негіз.
????? Тәжірибе меңгерудің ғылыми мінездемесі.
@@
##### Жалпы білім беретін бағдарламалар:
????? Жеке адамның мәдениетінің қалыптасуына бағытталады.
????? Жеке адамның қоғам мен өмірге бейімделуін қамтамасыз етеді.
????? Оқушының кәсіптік таңдауын шешуге бағытталады.
@@
#####Педагогикалық кеңестің жұмыс мазмұны:
????? Мектептің іс-әрекетін қадағалау-бұл:
????? Педагогикалық процестің жүзеге асуын тексеру.
????? Білім мазмұнының оңтайлы түрін көрсету.
@@
##### Басқару іс-әрекеттері процесінде мынандай қызметтер орындалады:
????? Мақсаттарды айқындау.
????? Жоспарлау.
????? Ұйымдастыру.
@@
##### Басқару іс-әрекеттері процесінде мынандай қызметтер орындалады:
????? Келісім жасау.
????? Реттеу.
????? Ынталандыру.
@@
##### Басқару әдістерінің негізгі топтары:
????? Әкімшілік-үйымдастыру әдістері.
????? Психологиялық-педагогикалық ықпал жасау әдістері.
????? Қоғамдық ғсер әдістері.
@@
##### Педагогикалық диагностика бағыттарын анықтаған педагогтар:
????? Л.И.Катаева
????? Б.М. Макарова
????? Б.П. Битинас.
@@
##### Мұғалімге басқару шешімдерін өндеуге ақпараттың үш түрі аса қажет–олар:
????? Бастапқы ақпарат.
????? Тактикалық ақпарат.
????? Жедел ақпарат.
@@
##### Қазақстандық ғылым-педагог Н.Д. Хмель бойынша педагогикалық процестің негізгі сипаттамалары:
????? Оқушылардың үлгерімі.
????? Оқушылар ұжымының қалыптасқандығы.
????? Оқушылардың қоғамдық белсенділігі.
@@
##### Т.И.Щукина бойынша тәрбие әдістерінің жіктелуі:
????? Жеке тұлғаның санасын қалыптастыру әдістері.
????? Іс-әрекетті ұйымдастыру мен қоғамдық мінез-құлық тәжірибесін
????? Мінез-құлық пен іс-әрекетті ынталандыру әдістері.
@@
##### Мектептің жылдық жұмыс жоспары мына принциптер негізінде құрастырылады:
????? Жоспарлаудың ғылымилығы.
????? Жоспардың нақтылығы.
????? Жоспардың перспективтілігі
@@
##### Мұғалімдерді аттестациялау (сараптау) принциптері:
????? Еріктілік
????? Жариялылық
????? Шынайлылық
@@
##### Мұғалімдерді аттестациялау (сараптау) барысында үш түрлі сараптау комиссиясы түзеледі-олар:
????? Бас сараптау комиссиясы.
????? Аудандық сараптау комиссиясы.
????? Білім мекемесіндегі сараптау комиссиясы.
@@
##### Қазіргі педагогиканың әдіснамасы-бұл:
????? Әдіс туралы ғылым.
????? Бір нғрсені тану туралы ғылым.
????? Зерттеу процесі туралы ілім.
@@
##### Гректін «paidagogas» сөзінің мағынасы:
????? Баланы жетектеуші.
????? Тәрбие туралы ғылымның аты.
????? Қожасының баласын жетектеуші құл.
7-ВАРИАНТ 50-сұрақ
#####Педагогика, педагогикалық шындық туралы ғылым ретінде:
????? Педагогикалық процестің дамуы мен қызмет етуінің заңдылықтарын зерттейді.
????? Теориялық білімдерді жинақтайды.
????? Педагогикалық шындық тәжірибесін зерттейді.
@@
##### Педагогиканың негізгі категориялары:
????? Оқыту.
????? Тәрбие.
????? Білім беру.
@@
##### Педагогиканың бөлімдері:
????? Педагогиканың жалпы негіздері.
????? Оқыту жғне тәрбие теориясы.
????? Білім беру жүйесін басқару.
@@
##### Педагогикалық пғндер қатарына жатады:
????? Әлеуметтік педагогика.
????? Салыстырмалы педагогика.
????? Этнопедагогика.
@@
##### Педагогиканың теориялық қызметтеріне жатады.
????? Түсіндіру.
????? Анықтау.
????? Болжау.
@@
##### Педагогиканың технологиялық қызметтеріне жатады:
????? Жобалау.
????? Ықпал таныту.
????? Жаңалау.
@@
##### Тұлғаны қалыптастыруға байланысты тұжырымдар жасаған ежелгі грек ойшылдары:
????? Сократ.
????? Платон.
????? Аристотель.
@@
##### Жеке тұлғаның дамуына әсер ететін факторлар:
????? Тұқым қуалаушылық .
????? Әлеуметтік орта.
????? Тәрбие.
@@
##### Мария Монтессори оқушылардың жекелеп оқуына ынғайлы пәндер деп мыналарды көрсетті:
????? Грамматикалық пәндер.
????? Математикалық пәндер.
????? Биологиялық пәндер.
@@
##### Даму барысында адамда :
????? Сана мен өзіндік сана қалыптасады.
????? Жеке тұлға ретінде қалыптасады.
????? Дербес жаңғыртушы іс-әрекет иесі болып жетіледі.
@@
##### Мектеп оқушысының жеке ерекшелігі дегеніміз-оның:
????? Жыныстық жғне рухани дамуы.
????? Жан-жақты тұтас жетіліу.
????? Тұлғалық қасиетттерінің қалыптасуы.
@@
##### Балалық өмірлік жолын айқындайды:
????? Отбасы жағдайы.
????? Ата-аналарының кғсіптері.
????? Ата-аналарының материалдық жағдайы.
@@
##### Педагогика ғдіснамасының денгейлері:
????? Философиялық денгейі.
????? Жалпы ғылымдық денгейі.
????? Нақты ғылымдық денгейі.
@@
##### Педагогикалық зерттеулердің әдіснамалық принциптері:
????? Құбылыстарды даму барысында зерттеу.
????? Зерттеу ғдістер зерттелетін құбылыстың мән-мағынасына сай келуі.
????? Бір құбылысты екіншілерімен өзара қатынаста байланыстыра зерттеу.
@@
##### Педаогика саласындағы зерттеулер-бұл:
????? Білім заңдылықтары жөнінде жаңа мәліметтер алу.
????? Білім беру жүйесінде жаңа мғліметтер алу.
????? Ғылыми ізденіс процесі.
@@
##### Ғылыми педагогикалық зерттеу ғдістерінің тобы:
????? Педагогикалық тәжірибесін зерттеу әдістері.
????? Теориялық зерттеу әдістері.
????? Математикалық зерттеу әдістері.
@@
##### Педагогикалық эксперимент міндеттері:
????? Жобаланған педагогикалық құбылыстар мен байланыстар мәнін зерттеу.
????? Педагогикалық құбылысқа зерттеушінің белсенді ықпал жасауы.
????? Педагогикалық ықпал мен ықпалдастықтың нғтижесін өлшестіру.
@@
##### Педагогикалық эксперимент кезендері:
????? Теориялық кезен.
????? Әдістемелік кезен.
????? Талдау кезені.
@@
##### Тұтас педагогикалық процессте мұғалімнің еңбек құралдарының өзіндік сипаттары – ол:
????? Оның білімі.
????? Оның білігі.
????? Оның тұлғалық қасиеттері.
@@
##### Педагогикалық процестің мғнін қарастырған ғалым педагогтар:
????? М.А.Данилов.
????? Ю.К.Бабанский.
????? Б.Т.Лихачев.
@@
##### Педагогикалық үрдістің қарама-қайшылығын зерттеген ғалым-педагогтар:
?????М.А.Данилов.
????? М.Н.Алексеев.
????? М.Н.Скаткин.
@@
##### Педагогикалық үрдіске басшылық ету барысында мұғалімнің алатын нәтижелері:
????? Оқушылардың оқу белсенділігі.
????? Оқушылардың оқудан тыс белсенділігі.
????? Оқушылардың іс-әрекет тәсілдерін меңгеруі.
@@
##### Педагогикалық үрдістің негізгі заңдылықтары:
????? Оқу орнының педагогикалық процесі қоғамның-әлеуметтік – экономикалық қажеттілігіне сай болады.
????? Педагогикалық процестің мақсатқа бағыттылығы қоғамның мақсатын көрсетеді
????? Педагогикалық процесс екі жақты процесс болып табылады.
????? Педагогикалық процестің нәтижесі практиканың дамуына тәуелді болады.
????? Педагогикалық процесс біржақты процесс болып табылады.
@@
##### Педагогикалық процестің негізгі заңдылықтары:
????? Оқушылардың шығармашылық белсенділігі мұғалімнің мұқият ұйымдастырылған іс-әрекетінің нғтижесі.
????? Педагогикалық процестің қызметі оқушылардың жас ерекшеліктері мен даму деңгейлеріне сай келуіне байланысты.
????? Педагогикалық процесс бір қас қағым сәттік емес, ұзақ мерзімге уақытқа бағытталған.
@@
##### Оқу-тәрбие процесінің ұстанымдарына (принциптеріне) жатады:
????? Педагогикалық процестің ізеттілігі, тұлғалық нысандық бағыттылығы.
????? Іс-әрекеттің санамен мінез-құлық бірлігін қалыптастыруға бағыттылығы.
????? Педагогикалық процестегі іс-әрекеттерді оқушылардың қажеттілігін ескере отырып ұйымдастыру.
@@
##### Оқу-тәрбие процесінің ұстанымдарына (принциптеріне) жатады:
????? Педагогикалық талап қоюда оқушының көзқарасын сыйлаумен ұйымдастыру.
????? Оқушымен ұжымның дамуында жас ерекшелік пен ұлттық ерекшеліктерді ескеру.
????? Педагогикалық басшылықты оқушылардың қайраткерлілігімен ұластыру.
@@
######Оқу-тәрбие процесінің ұстанымдарына (принциптеріне) жатады:
????? ұстаздардың, оқушылар ұстанымының және отбасылардың оқушыларға қоятын талаптарының үйлесімділігі.
????? Әр бір бала үшін тиімді психологиялық ахуалдың ғлеуметтік қауіпсіздігін қамтамасыз ету.
????? Оқушы тұлғасы мен ұжымның дамуындағы жаңа құрылымды үздіксіз бақылау.
@@
##### Аристотель тәрбие мақсатын:
????? Жан рақымды дамыту деп білді.
????? Ақыл-есті дамыту деп білді.
????? Ерік-жігерді дамыту деп білді.
@@
##### Платон мыналарды тәрбиелеуге көп ықылас білдірген:
????? Ақыл-ойды.
????? Еріктілікті.
????? Сезімді.
@@
##### Я.А.Коменский бойынша тғрбие үш мақсатқа жетуге бағытталуы қажет:
????? өзіңді тану.
????? Қоршаған ортаны тану.
????? Құдайға сыйыну.
@@
##### Тұлғаның әлеуметтенуі кезінде оның дамына әсер ететін факторлар:
????? Мегафакторлар.
????? Макрофакторлар.
????? Мезофакторлар.
@@
##### Дүниетаным - бұл:
????? Ақиқатты дүниеге деген көзқарастар жүйесі.
????? Адамның алатын орнына деген көзқарастар жүйесі.
????? Адамның өз-өзіне қатынасына деген көзқарастар жүйесі.
@@
##### Дүниетанымның формалары:
????? Мифологиялық.
????? Діни.
????? Көркемдік.
@@
##### Дүниетанымның құрамды бөліктері:
????? Жеке тұлғаның құндылық бағыттары.
????? Жеке тұлғаның дүниетанымы қалыптасуының жолдары мен тәсілдері.
????? Дүниетанымның философиялық негіздері.
@@
##### Тәрбие түрлеріне мыналар жатады:
????? Азаматтық тәрбие.
????? Құқықтық тәрбие.
????? Эстетикалық тәрбие.
@@
##### Тәрбие түрлеріне мыналар жатады:
????? Экологиялық тәрбие.
????? Экономикалық тәрбие.
????? Еңбек тәрбиеcі.
@@
##### Еңбек тәрбиесін мазмұндық негізін мыналар құрайды:
????? Оқу еңбегі.
????? өзіндік қызмет еңбегі.
????? Қоғамдық пайдалы еңбек.
@@
##### Дәстүрлі педагогикада тұлғаның базалық мғдениетін қалыптастыруда тәрбиелік істердің мынадай бағыттары ұсынылады:
????? Азаматтық тәрбие.
????? Еңбек тәрбиесі.
????? Қоғамдық тәрбие.
@@
##### Дәстүрлі педагогикада тұлғаның базалық мәдениетін қалыптастыруда тәрбиелік істердің мынадай бағыттары ұсынылады:
????? Ғылыми дүниетаным тәрбиесі.
????? Эстетикалық тәрбие.
????? Дене тәрбиесі.
@@
##### Т.И.Щукина бойынша тәрбие әдістерінің жіктелуі:
????? Жеке тұлғаның санасын қалыптастыру әдістері.
????? Іс-әрекетті ұйымдастыру мен қоғамдық мінез-құлық тәжірибесін қалыптастыру әдістері.
????? Мінез-құлық пен іс-әрекетті ынталандыру әдістері.
@@
##### Сананы қалыптастыру әдістеріне жататды:
????? Этикалық әңгіме.
????? Түсініктеме.
????? Сендіру.
@@
##### Іс-әрекетті ұйымдастыру мен мінез-құлық тәжірибесін қалыптастыру әдістеріне жатады:
????? Жаттығу.
????? Тапсырма беру.
????? Тәрбиелік жағдайлар.
@@
##### Ынталандыру әдістеріне жатады:
????? Жазалау.
????? Мадақтау.
????? Жарыс.
@@
##### Тәрбиенің құрал-жабдықтарына қойылатын талаптар:
????? Гигиеналық талаптарға сай болуы.
????? Эстетикалық талаптарға сай болуы.
????? Мектептің талаптарына сай болуы.
@@
##### «Форма» терминінің мәні білдіреді:
????? Тәрбие процесінің сырттай көрінісін.
????? Тәрбиелік жұмыстардың және тәрбиелік шаралардың бірлікті жиынтығын.
????? Тәрбиеленушілердің іс-әрекеттерін жоспарлы ұйымдастыру жүйесін.
@@
##### Тәрбиелік жұмыстар төмендегі аталған тәрбиелік қызметтерді орындайды:
????? ұйымдастырушылық.
????? Реттеушілік.
@@
##### Балалар ұжымының педагогикалық теориясын дамытуға үлестерін қосқан педагог-ғалымдар:
????? П.П.Блонский.
????? Л.С.Выготский.
????? С.Т.Щацкий.
@@
##### Балалар ұжымының педагогикалық теориясын дамытуға үлестерін қосқан педагог-ғалымдар:
????? П.Н.Лепешинский.
????? А.С.Макаренко.
????? Т.Е.Конникова.
@@
#####Балалар ұжымының педагогикалық теориясын дамытуға үлестерін қосқан педагог-ғалымдар:
?????П.П.Блонский.
?????Л.С.Выготский.
?????С.Т.Щацкий.
@@
#####Балалар ұжымының педагогикалық теориясын дамытуға үлестерін қосқан педагог-ғалымдар:
?????П.Н.Лепешинский.
?????Т.Е.Конникова.
?????А.С.Макаренко.
@@
#####Балалар ұжымымен жұмыстар жүргізудегі мұғалімнің кәсіби маңызды қасиет-сапаларына көңіл бөлген ғалымдар:
????? К.Успанов.
????? Н.Д.Хмель.
?????В.А.Сластенин.
8-ВАРИАНТ 50- сұрақ
@@
#####Қазіргі қоғамдық пайдалы жұмыстарға қатысуда оқушы белсенділігі мыналарға байланысты:
?????Мектепте ұйымдастырылатын жұмыстардың тиімділігіне.
?????Мұғалім позициясына.
?????Сұранысқа ие болуына.
@@
#####Сыныптағы тәрбие жүйесінің кезеңдері:
????? Жүйенің қалыптасуы.
????? ұжым іс-әрекетінің жүйесі мен мазмұнын жасау.
????? Жүйені лайықты тәртіп бойынша қалыптастыру.
@@
##### Сынып жетекшісінің іс-әрекетінің міндеттері:
????? Әлеуметтік міндеттер.
????? Диагностикалық міндеттер.
????? Адамгершілік міндеттер.
@@
##### Дәстүрлі емес әдістемелерде сынып жетекшісінің негізгі қызметтері:
????? Баланың денсаулығын сақтау.
????? Баланың адамгершілігін тәрбиелеу.
????? Баланың қабілетін дамытуға қамқорлық.
@@
#####Оқушылардың сыныптағы іс-әрекетін ұйымдастыру - бұл:
????? Сыныптың мектептегі тіршілік-қызмет әрекетін ұйымдастыру.
????? Топтың пәндік іс-әрекетін ұйымдастыру.
????? Өмірді түсініп, сезінудің рухани іс-әрекетін ұйымдастыру.
@@
#####Дидактика ғылым ретінде төмендегідей мәселелерді қарастырады:
????? Кімді оқытамыз.
????? Не үшін оқытамыз.
????? Неге оқытамыз.
@@
##### Оқытудың жалпы заңдылықтары:
????? Оқыту мақсаты.
????? Оқыту мазмұны.
????? Оқыту әдістері
@@
#####Оқытудың жеке заңдылықтары.
????? Гносеологиялық.
????? Жеке дидактикалық.
????? Ұйымдастырушылық.
@@
#####Оқыту принциптері:
????? Ғылымилық.
????? Көрнекілік.
????? Жеткіліктік.
@@
##### Оқыту принциптері:
????? Ғылымилық.
????? Жүйелілік.
????? Сананылық және белсенділік.
@@
##### Білім мазмұнының формальды теориясын ұстанушылар:
????? Гераклит.
????? Цицерон.
????? Песталоцци.
@@
##### Жалпы білім беруші мекемелердің білім стандарты үш бөліктен құралады.
????? Мемлекеттік.
????? ұлттық-аймақтық.
????? Мектептік.
@@
##### Білім беру жүйесінің негізгі нормативтік құжаттары:
????? Оқу жоспары.
????? Оқу бағдармалар.
????? Оқулықтар.
@@
##### Оқытуды ұйымдастыру формаларына жатады:
????? Сабақ.
????? Оқу саясаты.
????? Семинар.
@@
##### Дидактикалық мақсаттарға байланысты сабақ типтері:
????? Жаңа білім материалын хабарлау.
????? Білімді бекіту.
????? Білім, ептілік және дағдыларды тексеру.
@@
##### Оқу дәрістерін өткізу әдіс-тәсілдеріне орай дәрісбаян түрлері:
????? Ақпараттық дәрісбаян.
????? Бинарлы дәрісбаян.
????? Көрнекілі дәрісбаян.
@@
##### Сабақтың нәтижелілігі мыналарға байланысты:
????? Мұғалімнің дайындық деңгейіне.
????? Оқушылардың оқу-танымдық әрекетін ұйымдастыра алуына.
????? Оқу іс-әрекетін нәтижесін болжай алуына.
@@
##### Ю.К.Бабанский оқыту әдісін үлкен үш топқа бөледі:
????? ұйымдастыру және оқу-таным іс әрекетін іске асыру әдістері.
????? Оқыту процесінде оқушылардың оқу іс-әрекетін стимулдау әдісі.
????? Оқытуда өзіндік бақылау және бақылау әдістері.
?
@@
#####И.П. Подласый бойынша оқыту әдістері тобы:
????? Практикалық.
????? Көрнекілік.
????? Сөздік.
@@
##### Баяндау әдісінде әңгіме түрлері мынадай:
????? Баяндап айту.
????? Әңгімелеп баяндау.
????? Әңгімелеп бекіту.
@@
##### Оқыту әдістерін өз еңбектерінде қарастырған ғалымдар:
????? М.А. Данилов.
????? И.Я.Лернер.
????? М.Н. Скаткин.
@@
##### Оқудан тыс жағдайында оқушылармен ұжымдық жұмыс жүргізу әдістемесін жасағандар:
????? Н.К. Крупская.
????? П.П.Блонский.
????? А.С. Макаренко.
@@
##### Ұжымдық- танымдық іс-әрекеттің мынадай белгілі бар:
????? Бірынғай мақсаттық, жалпы мотивтің болуы.
????? Іс-әрекеттер барысында оқушылар арасында өзара жауапкершіліктің және тәуелсіздіктін пайда болуы.
????? Жалпы нәтижелердің болуы.
@@
##### Оқу белсенді тобының ішінде оқушылардың ішінен таңдалатын және маңызыды роль атқаратын:
????? Кеңесші.
????? Басшы.
????? Кітапханашы.
@@
##### Топтық жұмыстарды ұйымдастыру проблемалары бойынша айналысқан зерттеушілер:
????? И.Т. Волков.
????? А.М.Раевский
????? В. Оконь
@@
##### Оқушылардың оқыту белсенділік мәселесін өндеуге үлес қосқандар:
????? Р.Г.Лемберг
????? И.Я.Лернер.
????? М.И.Махмутов.
@@
##### Өздерінің еңбектерінде оқушыларда шығармашылықты дамытуға, ойларын жүйелеуге шақырған қазақтың ағартушылары мен педагогтары:
????? А.Құнанбаев.
????? Ы.Алтынсарин.
????? М.Жұмабаев.
@@
##### Оқушалардың танымдық әрекетінің белсенділігіне зор үлес қосқан әдіскерлермен психологтар:
????? Л.С.Выготский.
????? Б.Г. Есипов.
????? В.В. Давыдов.
@@
##### Қазіргі зерттеушілер бақылауға келесідегідей дидактикалық талаптар кояды:
????? Бақылау мазмұнының бағдарламалық талаптарға сәйкес болуы.
????? Алынған ақпарат мазмұнының обьективтілігі мен анықтығы.
????? Бақылаудың даралық жғне ұжымдық формаларын үйлестіру.
@@
##### Бақылаудың түрлері:
????? Алдын ала бақылау.
????? Күнделікті бақылау.
????? Қорытынды бақылау.
@@
##### Оқыту нәтижелерін тексеруде тестердің мынадай түрлері қолданылады:
????? Алынған білімдер негізінде ойлау қызметін орындай алуын тексеру.
????? Өткен тақырыптарға өзіндік сын баға бере алуы.
????? Білімдерді алынған мәліметтер негізінде жаңа нақты жағдайларда қолдана білуі.
@@
##### Педагогикалық технологиялардың теориялық негізде орындалуын қарастырған педагогтар:
????? В.В.Беспалько.
????? В.В.Данилов.
????? В.К. Дьяченко.
@@
##### Педагогикалық технологилардың теориялық тәжірибелік негізде орындалуын қарастырған педагогтар:
????? Е.Н. Ильин.
????? С.Н. Лысенкова.
????? В.Ф. Шаталов.
@@
##### Дидактикада оқыту технологиялары төмендегідей сипаттарымен жіктеледі:
????? Қолдану деңгейі.
????? Философиялық негіз.
????? Тәжірибе меңгерудің ғылыми мінездемесі.
@@
##### Жалпы білім беретін бағдарламалар:
????? Жеке адамның мәдениетінің қалыптасуына бағытталады.
????? Жеке адамның қоғам мен өмірге бейімделуін қамтамасыз етеді.
????? Оқушының кәсіптік таңдауын шешуге бағытталады.
@@
#####Педагогикалық кеңестің жұмыс мазмұны:
????? Мектептің іс-әрекетін қадағалау-бұл:
????? Педагогикалық процестің жүзеге асуын тексеру.
????? Білім мазмұнының оңтайлы түрін көрсету.
@@
##### Басқару іс-әрекеттері процесінде мынандай қызметтер орындалады:
????? Мақсаттарды айқындау.
????? Жоспарлау.
????? Ұйымдастыру.
@@
##### Басқару іс-әрекеттері процесінде мынандай қызметтер орындалады:
????? Келісім жасау.
????? Реттеу.
????? Ынталандыру.
@@
##### Басқару әдістерінің негізгі топтары:
????? Әкімшілік-үйымдастыру әдістері.
????? Психологиялық-педагогикалық ықпал жасау әдістері.
????? Қоғамдық ғсер әдістері.
@@
##### Педагогикалық диагностика бағыттарын анықтаған педагогтар:
????? Л.И.Катаева
????? Б.М. Макарова
????? Б.П. Битинас.
@@
##### Мұғалімге басқару шешімдерін өндеуге ақпараттың үш түрі аса қажет–олар:
????? Бастапқы ақпарат.
????? Тактикалық ақпарат.
????? Жедел ақпарат.
????? Жалпы ақпарат.
@@
##### Қазақстандық ғылым-педагог Н.Д. Хмель бойынша педагогикалық процестің негізгі сипаттамалары:
????? Оқушылардың үлгерімі.
????? Оқушылар ұжымының қалыптасқандығы.
????? Оқушылардың қоғамдық белсенділігі.
@@
##### Сананы қалыптастыру әдістеріне жататды:
????? Этикалық әңгіме.
????? Түсініктеме.
????? Сендіру.
@@
##### Мектептің жылдық жұмыс жоспары мына принциптер негізінде құрастырылады:
????? Жоспарлаудың ғылымилығы.
????? Жоспардың нақтылығы.
????? Жоспардың перспективтілігі
@@
##### Мұғалімдерді аттестациялау (сараптау) принциптері:
????? Еріктілік
????? Жариялылық
????? Шынайлылық
@@
##### Мұғалімдерді аттестациялау (сараптау) барысында үш түрлі сараптау комиссиясы түзеледі-олар:
????? Бас сараптау комиссиясы.
????? Аудандық сараптау комиссиясы.
????? Білім мекемесіндегі сараптау комиссиясы.
@@
##### Қазіргі педагогиканың әдіснамасы-бұл:
????? Әдіс туралы ғылым.
????? Бір нәрсені тану туралы ғылым.
????? Зерттеу процесі туралы ілім.
@@
##### Гректін «paidagogas» сөзінің мағынасы:
????? Баланы жетектеуші.
????? Тәрбие туралы ғылымның аты.
????? Қожасының баласын жетектеуші құл.
9-ВАРИАНТ 50-сұрақ
Педагогикалық диагностика бағыттарын анықтаған педагогтар:
Л.И.Катаева
Б.М. Макарова
Б.П.
Битинас
Сыныптағы тәрбие жүйесінің кезеңдері:
¥жым іс-әрекетінің жүйесі мен мазмұнын жасау
Жүйені лайықты тәртіп бойынша қалыптастыру
Дәстүрлі емес әдістемелерде сынып жетекшісінің негізгі қызметтері:
Баланың денсаулығын сақтау
Бақылау
Әңгіме
Тәрбие түрлеріне мыналар жатады:
Адамгершілік тәрбие
Эстетикалық тәрбие
Ұжым жэне ұжымда тәрбиелеу мәселесін зерттеген ғалымдар:
А.С. Макаренко
В.А. Сухомлинский
С.Т. Шацкий
Тәрбие ерекшеленеді:
екі жақтылығымен
ұзақтығы және үздіксіздігімен
көпфакторлығымен
Дүниетаным дүние туралы мағлұматтардың жиынтығы ғана емес, ол:
Үйреншікті
Діни
Еңбек тәрбиесінің мазмұндық негізі:
Оқу еңбегі
Қоғамдық пайдалы еңбек
Өзіндік қызмет еңбегі
Тәрбие формаларын жіктеу белгілері:
сабақтан тыс жұмыста бірігіп әрекет ету
қатысушылар құрамы
Перспективалартүрлері (А.С. Макаренко бойынша):
алыс
жақын
Сыныптағы тәрбие жүйесінің кезеңдері:
Жүйенің қалыптасуы
Жүйені лайықты тэртіп бойынша қалыптастыру
Ұжым іс-эрекетінің жүйесі мен мазмүнын орындау
Отбасының жалпы сипаттамаларының көрсеткіші (көрсеткіштері):
отбасы құрылымы
Оқытудың жеке заңдылықтары:
Жеке дидактикалық
Оқыту ұстанымдары:
Көрнекілік
Сананылық және белсенділік
Оқу дэрістерін өткізу эдіс-тэсілдеріне байланысты дэрісбаян:
Көрнекілік
Ақпараттық
Бинарлы
Оқыту әдісі (Ю.К. Бабанский бойынша):
ұйымдастыру және оқу-таным іс-әрекетін іске асыру
оқыту процесінде оқушылардың оқу іс-әрекетін стимулдау әдісі
Оқыту процесінің звеноларында таным процесінің логикасы ретінде жазуға болады:
Абстракт ойлау - үғыну, мәнін түсіну
Практика - бекіту, іскерлікті, дағдыны практикалық қолдану
Оқыту процестерінің компоненттері:
Біліктілік
Мақсаттылық
Мектеп пен жоғары оқу орындарындағы баға қоюдың субъективті қателіктері:
орташа бағалау ұстанымында болу
көңіл-күйге орай баға қоя са
Оқулыққа қойылатын негізгі талаптар:
Оқу бағдарламасына сәйкес болу; оқушылар үшін ұғымды, қысқа және қызықты болуы
Жылдық оқу-тәрбие жүмысы жоспарының құрылымы:
Қойылатын міндеттер
Кіріспе
Жоспардың негізгі бөлімдерін сипаттау
Ұжымның жағымды әлеуметтік психологиялық жағдайын жасайды:
Эмоционалдық қарым-қатынас
Жеке адамдар арасындағы қарым-қатынас
Құқықтық қарым-қатынас
Мұғалімдерді аттестациялаудың принциптері:
Жүйелілік, тұтастық
Жариялылық
Шынайылылық
Тәрбиенің мақсаты:
Жеке түлғаның жан-жақты дамуы
Қоғам сұранысына сәйкес жеке тұлға қалыптастыру
Дидактика ғылым ретінде төмендегідей мәселелерді қарастырады:
Неге оқытамыз
Кімді оқытамыз
Нені үйретеміз
Мақсатына қарай педагогикалық эксперименттің түрлері:
Статистикалық эксперимент әдістері
Жасампаз эксперимент
Педагогика ғылымының басты міндеттерінің бірі:
білім беру жүйесінің дамуын болжау
педагогикалық практиканы зерттеу және қорыту
оқыту мен тәрбиенің заңдылықтарын ашу
Эстетикалық тәрбие міндеттерінің бірі:
эстетикалық талғамды және сезімді дамыту
эстетикалық мәдениет тәрбиелеу
Тәрбие мақсатының көрінісі:
қоғамдық
институционалдық
Ғылыми дүниетанымға енеді:
адамгершілік жүйесі
эстетикалық жүйе
ғылыми-философиялық жүйе
Өзара әрекетке түсетін негізгі, тәрбие құралдарының сипаты:
рухани
материалдық
әлеуметтік
Негізгі іс-әрекет:
ойын
оқу
еңбек
Сабақтан тыс іс-әрекетте өзара әрекет ету бойынша тәрбие формалары жіктеледі:
кеш
олимпиада
Ертеңгілік
Ұжымды зерттеу әдісі (әдістері):
социометрия
референтометрия
бақылау
Сыныптағы тыс жұмыстарының тиімділігіне:
әр оқушыға тигізетін тәрбиелік ықпалы болуы
Отбасы міндеттері:
тұрмыстық-экономикалык;
репродуктивтік және рекреативтік
Оқыту ұстанымдары:
Жеткіліктілік
Көрнекілік
Ғылымилық
Жалпы білім беруші мекемелердің білім стандартының бөліктері:
Ұлттық-аймақтық
Оқытуды үйымдастыру формасы (формалары):
Сабақ
Семинар
Баяндап айту
Баяндап оқып беру
Әңгімелей отырып бекіту
Ұжымдық-танымдық іс-әрекет түрлері:
Бірыңғай мақсаттың, жалпы мотивтің болуы
Оқушылардың танымдық іс-әрекетінің бағытталуында қолданылады:
Көрнекілік әдісі
Практикалық әдісі
Педагогикалық зерттеулердің әдіснамалық принциптері:
Зерттеу әдістерінің зерттелетін құбылыстың мән-мағынасына сай келуі
Бір кұбылысты екіншілерімен өзара қатынаста байланыстыра зерттеу
Педагогикалық процеске басшылық етудегі мұғалімнің нәтижелерінің бірі:
Оқушылардың пәнге деген қызығушылығы
Оқушылардың оқу белсенділігі

Дидактикада оқыту технологиялары төмендегідей сипаттармен жіктеледі:
Тәжірибені меңгерудің ғылыми сипаттамасы
Жеке адамның қоғам мен өмірге бейімделуін қамтамасыз етеді
Басқаруды ұйымдастырудың формалары мен бағыттары:
Әдістемелік бірлестіктер
Нұсқау-эдістемелік
Педагогтарды жаппай сауаттандыру, сауықтыру
Мүғалімдерді аттестациялаудың мақсаты:
Оқу-тәрбие процесінің сапасын арттыру
Педагогтардың кәсіби сәйкестілігін аңғару
Шығармашылықты дамыту
10 –ВАРИАНТ
«Мұғалімдердің біліктілігін артырудың теориялық және әдістемелік негіздері» тақырыбын өтуде қарастырылуы қажет сұрақтар:
1) Мектептегі әдістемелік жұмыс педагогикалық мәдениетті көтерудің факторы ретінде
2) Мұғалімдердің өзін өзі педагогикалық тұрғыдан жетілдіруі
3) Біліктілік, кәсіби шеберлік, педагогикалық құзыреттілік, педагогтарды аттестаттау ұғымдарының мәні
«Оқыту технологиялары» тақырыбын оқып-үйренудің негізгі мақсаттары:
1) Оқыту технологияларының мәні, концептуалды ережелері туралы білімдер жүйесін қалыптастыру
2) Басты технологиялық буындарға шолу жасау
3) Оқыту технологияларының жіктемесі туралы білімдер жүйесін қалыптастыру
«Педагогикалық жүйелерді басқару»немесе мектептану бөлімі мынандай ғылымдар тоғысында қарастырылады:
1)Басқару теориясы
2)Басқару психологиясы
3)Менеджмент
«Педагогикалық жүйелерді басқарудың негізгі принциптері мен мәні» тақырыбын оқып-үйрену аясында қарастырылатын негізгі сұрақтар:
1) Мемлекеттік, қоғамдық басқарудың өзіндік ерекшеліктері
2) Басқару, мектепішілік басқару, басқару мәдениеті ұғымдарының мәні
3) Мектеп педагогикалық жүйе және басқару нысаны ретінде
«Педагогикалық зерттеулердің әдіснамасы және әдістері» тақырыбын оқып-үйренудің негізгі мақсаттары:
1) Әдіснама мәні, қызметі, деңгейлері туралы білімдер жүйесін қалыптастыру
2) Педагогиканы зерттеу әдістемесімен таныстыру
3) Педагогиканың философиялық негіздерімен таныстыру
«Салауатты өмір сүру салтына» енгіз болатын 3 идея:
1)ақыл-ойдың айқындылығы;
2)жан тазалығы;
3)дене үйлесімділігі;
«Тұлға» ұғымының мәнін ашу үшін оның келесі ұғымдармен қатынасы:
1) педагог
2) даралық
3) білім беру
«Форма» терминінің мәні білдіреді:
1)Тәрбие процесінің сырттай көрінісін.
2)Тәрбиелік жұмыстардың және тәрбиелік шаралардың бірлікті жиынтығын.
3)Тәрбиеленушілердің іс-әрекеттерін жоспарлы ұйымдастыру жүйесін.
1998-1999жж.бекітілген 5-6 жастағы балаларды мектепалды дайындау бағдарламасын дайындаған ұжым?
1)Ы.Алтынсарин атындағы ӘЗИ авторлар ұжымы
2) «Қарлығаш» бағдарламасы
3)Семей-Астана авторлар ұжымы;
2 жастағы баланың белсенді сөздік қоры:
1) 200-250
2) 200-280
3) 200-300
Aристотель тәрбие мақсатын:
1)Жан рақымды дамыту деп білді.
2)Aқыл-есті дамыту деп білді.
3)Eрік-жігерді дамыту деп білді.
Cананы қалыптастыру әдістеріне жататды:
1)Этикалық әңгіме.
2)Түсініктеме.
3)Cендіру.Педагогиканың теориялық қызметтеріне жатады.
1)Түсіндіру.
2)Aнықтау.
3)Болжау.
Адамгершілік тәрбие міндеттері:
1) адамгершілік сезімдерді дамыту
2) адамгершілік ұғымдарды, пікірлерді, сезімдер мен сенімдерді қалыптастыру
3) қабылданған этикалық нормаларға және дәстүрлерге сәйкесті мінез-құлық тәжірибесін қалыптастыру
Адамның тұқым қуалаушылық белгілерін анықтайтын ғылым?
1)нышан туралы ғылым
2)гамета
3)генетика;
Ақпараттың көзіне байланысты анықталатын әдістер:
1) Практикалық.
2) Ауызша сөзбен түсіндіретін.
3) Демонстрациялық.
Ақыл-ой тәрбиесінің міндеті:
1) білуге құштарлығын дамыту
2) танымдық психикалық процестерін дамыту
3) интеллектуальдық дағдысы мен біліктілігін дамыту
Ата – аналарға арналған ғылыми – практикалық конференцияның тақырыптары:
1) «баларды тәрбиелеуде мектеппен отбасының ынтымақтыстығы»
2) кәсіптік бағдар беру мәселелері «отбасы – кіші мемлекет»
3) «отбасындағы тәрбиеде жұртшылықтың рөлі »
Ата-аналармен жүргізілетін жұмыстағы сынып жетекшісінің негізгі міндеттері:
1)отбасы мен мектептің балаға қоятын талаптарының бірлігін қамтамасыз ету;
2)ата-аналарамен тұрақты байланыс орнату;
3)ата-аналардың педпгогикалық білім дәрежесімен мәдениетін үнемі арттырып отыру;
Ауылшаруашылық еңбек бөлiмiндегі жұмыс түрлері:
1) Жидек отырғызу
2) Ауылшаруашылық еңбек
3) Тыңайту
Әлеуметтенудің мәнін ашушы ұғымдар ?
1)өзін-өзі жаңғырту;
2)ортамен кіріктірілу;
3)бейімделу;
Әіснамалаық принциптер жүйесі:
1)іс-әрекет;
2)мәдениетшілдік;
3)тұлғалық-бағдарлық көзқарас;
Бақылау – есеп беру сабақтарының дидактикалық мақсаты:
1) Студенттердің білімін тексеру және бақылау.
2) Оқу әрекетінің дағдыларын қалыптастыру.
3) Оқуға қызығушылықтарын қалыптастыру.
Бақылау түрлері:
1)қорытынды бақылау;
2)алдын ала бақылау;
3)күнделікті бақылау;
Бақылауға қойылатын талаптар:
1)Жоспарлылығы
2)Мақсаттылылығы
3) Жүйелілігі
Бала қолының ұсақ моторикасын дамытатын дидактикалық материалдар?
1)бау, ілмектер, түймелер
2)баулар, ілмек, материал қиындылары
3)қуыршақ, бау,жіп;
Бала психикасына саналы ықпал ету құралы?
1)рухани тепе-теңдігі, жасаған әрекеттеріне байланыстылық
2)сөз, оның меңгерілуі
3)сенімділік көңіл-күйі, эмоционалдық ерік-жігер;
Бала тәбетінің нашар болу себептері?
1)денсаулығы, жеп үйренбеген тамағы берілсе
2)тамақ ішуіне жалынып ізінен жүру
3)ұйқысының қанбауы;
Балабақшада оқыту-тәрбиелеу жұмыс мазмұнын, міндеттерін, мақсатын анықтайтын құжат?
1)стандарт
2)оқу құралы
3)бағдарлама;
Балалар ұжымы мен жұмыстар жүргізудегі мұғалімнің кәсіби маңызды қасиет-сапаларына көңіл бөлген ғалымдар:
1)В.А.Сластенин
2)Н.Д.Хмель
3) К.Успанов.
Балалар ұжымының педагогикалық теориясын дамытуға үлестерін қосқан педагог-ғалымдар:? 1)С.Т.Щацкий;
2)П.П.Блонский;
3)Л.С.Выготский
Балалар ұжымының педагогикалық теориясына үлестерін қосқан педагогикалық ғалымдар? 1)Т.Е.Конникова;
2)П.Н.Лепешинский;
3)А.С.Макаренко;
Балаларды отбасында тәрбиелеу туралы алғашқы теориялар қалыптасқан елдер?
1)Афина
2)Лаконии
3)Ежелгі Греция;
Баланың ақыл-ой, мотрикалық белсенділігін туғызатын әдіс?
1)эксперимент
2)практикалық
3)үлгілеу;
Баланың әлеуметтік қатынасына ықпал ететін әр түрлі субъектілерге көмек:
1)отбасын әлеуметтік қолдау;
2)мектептен тыс тәрбие мекемелерімен өзара бірлескен іс-қимыл жасау;
3)мұғалімдер ұжымының өзара педпгогикалық әрекетін қолдау;
Баланың дене дайындығының мазмұны?
1)баланың денсаулығы және жетілуі
2)салауатты өмір сүру салтын меңгеруі
3)балалардың сыртқы ортадағы күштерге төтеп беруі;
Баланың мектепалды дайындығына тілінің даму көрсеткіші:
1) сөйлемдерді құрастырып айтып береді.
2) шығармашылықпен әңгіме құрастырады
3) дыбыстарды дұрыс айтады, бірнеше сөзден сөйлем құрастырады, тақырып бойынша әңгіме құрастырады
Баланың мектепке дайындығын жүргізетін топ:
1) мектепалды топ
2) ересектер тобы
3) оқушы кезеңіне өтетін топ
Баланың өмірлік жолын айқындайды:
1)ата-аналарының кәсіптері;
2)отбасы жағдайы;
3)ата-аналарының материалдық жағдайы;
Баланың өте қарқынды даму кезеңі:
1) нәрестелік, сәбилік
2) туғаннан 3 жасқа дейін
3) сәбилік
Баланың психологиялық дайындығының маңызды компоненті?
1)психикалық әрекеттері мен сапаларының дайындығы
2)танымдық психиканың дайындығы
3)адамгершілік-ерік дайындығы;
Баланың тұлғалық сапасын қалыптастыратын педагогикалық категория:
1) білім беру
2) тәрбие
3) әлеументтендіру
Басқару әдістерінің негізгі топтары
1)Әкімшілік ұйымдастыру әдістері
2)Психологиялық педагогикалық ықпал ету әдістері
3)Қоғамдық әсер ету әдістерң
Басқару іс-әрекеті үдерісіндегі қызметтер:
1)Мақсаттарды айқындау
2)Ұйымдастыру
3)жоспарлау
Басқару іс-әрекеттері процесінде мынандай қызметтер орындалады:
1)мақсаттарды айқындау
2)жоспарлау
3)ұйымдастыру
Басқару іс-әрекеттері процесінде мынандай қызметтер орындалады:
1)Келісім жасау.
2)Реттеу.
3)Ынталандыру.
Бастауыш мектепте еңбекке баулу пәні бағдарламасында ауылшаруашылық бөлімінің мазмұны:
1)) оқушылардың ауылшаруашылық еңбектің мазмұнын үйрету арқылы кызығушылықтарын арттырады
2) оқушылардың ауылшаруашылық еңбек ету қабілеттерін дамыту
3) ауылшарушылық жұмыстарының негіздерімен таныстырады

Бастауыш мектепте еңбекті оқыту мен практикумының теориясы мен технологиясы мына пәндерді оқытумен тығыз байланысты:
1) Бейнелеу өнері оқытудың теориясы мен технологиясы.
2) Жас ерекшелік психологиясы мен педагогикасы.
3) Педагогика.
Бастауыш сынып оқушыларын еңбекке баулудың теориясы мен технологиясын сәтті меңгеруіне студенттердің келесі пән бойынша білімі жағдай жасайды:
1) Психология.
2) Жас ерекшелік физиологиясы мен мектеп гигиенасы.
3) Педагогикалық шеберлік.
Бастауыш сыныпта еңбекті оқыту сабақтарында балалар түймені тігу техникасымен танысады:
1) Төменгі түймені қолдану арқылы.
2) Сіріңке қолдану арқылы.
3) Материал астына мата кесіндісін салу арқылы.
Бастауыш сыныптарда матадан бұйымдарды өңдеу ретінде қолданылады:
1) Жұмсақ ойыншықтарды тігу.
2) Аппликация.
3) Кесте тігу.
Баяндау әдісіндегі әнгіме түрлері:?
1)Әңгімелей отырып баяндау;
2)Әңгімелей отырып бекіту;
3)Баяндап айту;
Баяндау әдісіндегі әнгіме түрлері:?
1)Әңгімелеп баяндау;
2)Әңгімелеп бекіту;
3)Баяндап айту;
Библиография:
1) әдебиеттерге талдау негізінде құрылады
2) зерттеу мәселесіне байланысты әдебиеттерді жинақтау
3) зерттелетін өзекті мәселе бойынша әдебиеттерді іріктеу
Биологиялық бағыт өкілдері:
1)Ч.Ломброзо
2)Э.Торндайк
3)З.Фрейд
Білім беретін мемлекеттік стандарттар жауап беретін талаптар?
1)жалпы мәдени ортаның жағдайы;
2)білім беру салаларының және сатыларының сабақтастығы стандарт;
3)білім алушылардың мүмкіндіктері мен қажеттіліктері
Білім беру жүйесінің негізгі нормативтік құжаттары
1)Оқу бағдарламалары
2)Оқулықтар
3)Оқу жоспары
Білім беру стандарты:
1) Білім беру ұйымдарының ұстанатын міндетті құжаты.
2) Білім берудегі нормативті құжат.
3) Бітірушілерді жалпы білімге дайындаудың міндетті деңгейі және білім берудің мазмұны.
Білім беру технологиялары:
1) Кредиттік.
2) Қашықтан оқыту.
3) Модульдік
Білім беру ұғымы:
1) жүйеленген білім, білік, дағдыны меңгерту
2) қоғамдық қажетті білім, біліктілік, дағдының белгілі жиынтығы
3) белгілі білім, білік, дағдыны жүйелі меңгеру нәтижесі немесе процесі
Білім беру философиясының нысаны білім берудің пәнаралық және сыртқы факторларын ескеруші сипаттамалары:
1)Дидактикалық және әдістемелік
2)Процессуалдық және нәтижелік
3)Әдістеме және әдіснама
Білім берудің мемлекеттік стандарттарының функциялары?
1)білім беруді және оны басқаруды ізгілендіру;
2)азаматтардың толыққанды, сапалы білім алуын қамтамасыз ету;
3)білім беру кеңістігін сақтау;
Білім берудің өнімін тұтынушылар
1)білім жүйесі
2)мемлекет
3)мектеп
Білім мазмұнының формальды теориясын ұстанушылар:
1)Гераклит.
2)Цицерон.
3)Песталоцци.
Білімді меңгеру үдерісінің негізгі кезеңдернің бірі:
1)Қабылдау,түсіну,тәжірибеде қолдану.
2)Бекіту,қолдану.
3)Қабылдау,бекіту,ұғыну.
В.Ф.Шаталовтың тірек конспектілер технологиясы элемменттері:
1)Тірек сигналдарын жазбаша көрсету.
2)Тірек сигналдарын зерделеу.
3)Материалды блокқа біріктіру.
Верный қаласында алғашқы балабақшаның ашылу уақыты:
1917 ж.
қазақ төңкерісі тұсында
патша өкіметі құлағаннан кейін
Ғылымды мынандай белгілері ерекшелейді:
1)Мемлекеттік жалпыға білім беру стандартында
2)Типтік бағдарламаларда.
3)Оқу жоспарларында
Ғылыми педагогикалық зерттеу әдістері
1)Эмпирикалық зерттеу әдістері
2)Теориялық зерттеу әдістері
3)Педагогикалық тәжірибені зерттеу әдістері
Ғылыми педагогикалық зерттеу әдістерінің тобы:
1)Педагогикалық тәжірибесін зерттеу әдістері.
2)Теориялық зерттеу әдістері.
3)Математикалық зерттеу әдістері.
Даму барысында адамда :
1) Дербес жаңғыртушы іс-әрекет иесі болып жетіледі.
2)Жеке тұлға ретінде қалыптасады.
3) Cана мен өзіндік сана қалыптасады
Даму барысында адамда:
1) Ғылыми дүниетанымы қалыптасады
2) Жеке тұлға ретінде қалыптасады
3)Сана мен өзіндік сана қалыптасады
Даму оқытумен тәрбиенің көмегі арқылы тарихи қалыптасқан іс-әрекет формаларын меңгеру арқылы жүреді және бұл жағдайда олар(оқыту мен тәрбие) тек жеткен деңгейге ғана сүйенбейді, сонымен қатар алдында да жүреді деп түсіндірушілер?
1)П.П.Блонский;
2)К.Д.Ушинский;
3)Л.С.Выготский;
Дамытушы заттық орта?
1)баланың қажетін өтейтін, табиғи, әлеуметтік, мәдени заттық құралдар
2)баланың дене, интеллектуалдық дамуын қаматамасыз ететін кешен
3)балалар әрекетінің материалдық обьектілер жүйесі;
Дәріс түрлері:
1) Шолу дәрісі.
2) Мәселелік дәріс.
3) Кеңес беру дәрісі.
Дәстүрлі емес әдістемелерде сынып жетекшісінің негізгі қызметтері:
1)Баланың денсаулығын сақтау.
2)Баланың адамгершілігін тәрбиелеу.
3)Баланың қабілетін дамытуға қамқорлық(қабілеттілік).
Дәстүрлі педагогикада тұлғаның базалық мәдениетін қалыптастыруда тәрбиелік істердің мынадай бағыттары ұсынылады:
1)Aзаматтық тәрбие.
2)Eңбек тәрбиесі.
3)Қоғамдық тәрбие.
Дәстүрлі педагогикада тұлғаның базалық мәдениетін қалыптастыруда тәрбиелік істердің мынадай бағыттары ұсынылады:
1)Ғылыми дүниетаным тәрбиесі.
2) Эстетикалық тәрбие.
3)Дене тәрбиесі.
Демонстрация әдісі:
1)Оқытуды жеңілдетеді
2)Танымдық іс-әрекетті белсендіруге қабілетті
3)Материалды түсінуге комектеседі
Демонстрация:
1)Оқушылар құбылысты жан-жақты қадағалап,одан қорытынды жасаумен сипатталатын оқыту әдісі 2)Оқушылардың шынайы құбылысты өзіндік тұрғыдан қабылдаулары және оны қадағалап,соған сай қорытынды жасаумен сипатталатын оқыту әдісі
3)Оқушылар құбылысты өз беттерімен қабылдап,жалпылама қорытынды жасаумен сипатталатын оқыту әдісі.
Дене тәрбиесін ұйымдастыру формасы:
1) сауықтыру шаралары, сабақ, ойын, ертеңгілік гимнастика
2) ертеңгілік гимнастика, ойын, сабақ
3) дербес қозғалыс әрекеті, шынықтыру процедурасы, белсенді демалыс
Деңгейлеп, саралап оқыту технологиясының ерекшелігі:
1) Білім алушылардың оқуға деген ынтасы артады.
2) Білім алушылардың деңгейі есепке алынады.
3) Қабілетті студенттер өздерінің іскерліктерін, икемділіктерін бекіте түседі
Дидактика ғылым ретінде төмендегідей мәселелерді қарастырады:
1) Кімді оқытамыз.
2) Hе үшін оқытамыз.
3) Қашан оқытамыз.
Дидактикада оқыту технологиялары төмендегідей сипаттарымен жіктеледі:
1)Қолдану деңгейі.
2)Философиялық негіз.
3)Тәжірибе меңгерудің ғылыми мінездемесі.
Дидактикалық мақсаттарға байланысты сабақ типтері:
1)Білімді бекіту
2)Жаңа білім материялын хабарлау
3)Білім,білік және дағдыларды тексеру
Дидактикалық мақсаттарға байланысты сабақ типтері:
1)Жаңа білім материалын хабарлау.
2)Білімді бекіту.
3)Оқу саяхаттары.
Дөңгелек стол әдісі мына стадиялардан тұрады:
1) Бағалау.
2) Консолидация (компромисті шешім, ойлар, позициялар).
3) Бағдарлау.
Дүниетаным:
1)адамның алатын орынына деген көзқарастар жүйесі;
2)адамның өз-өзіне қааынасына деген көзқарастар жүйесі;
3)дүниеге деген көзқарастар жүйесі;
Дүниетанымның құрамды бөліктері:
1)Жеке тұлғаның құндылық бағыттары
2)Жеке тұлғаның дүниетанымы қалыптасуының жолдары мен тәсілдері
3)Дүниетанымның философиялық негіздері
Дүниетанымның формалары:
1)Мифологиялық.
2)Діни.
3)Көркемдік.
Еңбек сабағы бойынша сыныптан тыс жұмыстың ұйымдастыру формасы болып табылады:
1) Мұғалімнің тапсырмасы бойынша оқушылардың жекелей жұмыстары.
2) Үйірмедегі жұмыс.
3) Сабақтан тыс жұмыстың жаппай формалары.
Еңбек тәрбиесі:
1) қоғамдық-пайдалы іс-әрекеттің тәжірибесін қалыптастыру
2) еңбек әрекеттерімен, өндірістік қарым - қатынастар қалыптастырады
3) еңбек іс-әрекетін орындауға, мамандық таңдауға қажетті білімдердің жүйесін қалыптастыру
Еңбек тәрбиесінің мазмұндық негізі?
1)өзіндік қызмет негізі;
2)оқу еңбегі;
3)қоғамдық пайдалы еңбек;
Еңбекке баулу мазмұнын анықтайтын принциптер:
1) Теория мен практиканың байланысы
2) Оқытудың көрнекілігі
3) Жүйелілік пен бірізділік
Еңбекке баулу сабақтарының типтерін келесі критерийлер бойынша анықтайды:
1) Мазмұны.
2) Оқу мақсаттары.
3) Өткізу тәсілі.
Еңбекті оқыту бойынша сабақтан тыс жұмысты ұйымдастыру принципі болып табылады:
1) Сабақ мазмұнын оқушылардың еркін таңдауы.
2) Балалардың шығармашылық өзіндік ынтасына тірегі.
3) Сабақтан тыс жұмыстардың жалпы оқу-тәрбиелік міндеттерге бағынуы.
Еңбекті оқыту сабағының құрылымына практикалық жұмыс кіреді, сонымен бірге кезеңдер:
1) Жаңа материалды баяндау.
2) Сабақты ұйымдастыру.
3) Орындалған жұмысты талдау және бағалау.
Жалпы білім беретін бағдарламалар?
1)оқушының кәсіптік таңдауын шешуге бағытталады;
2)жеке адамның мәдениетнің қалыптасуына бағытталады;
3)жеке адамның қоғам мен өмірге бейімделуін қамтамасыз етеді;
Жалпы білім беруші мекемелердің білім стандарты үш бөліктен құралады.
1)Мемлекеттік.
2)Ұлттық-аймақтық.
3)Мектептік.
Жаңа тұрпаттағы мұғалімнің ерекшеліктері?
1)тұлғалық
2)әдістемелік
3)сапалық;
Жеке тұлғаның дамуына әсер ететін факторлар:
1) Тұқым қуалаушылық
2) Әлеуметтік орта.
3) Тәрбие.
Жеке адамның санасын қалыптастырудың әдістері:
1)әңгіме;
2)пікірталас;
3)әңгімелесу;
Жоғары білім нәтижесіне жетудегі адамның иерархиялық білім «сатылары»?
1) кәсіби құзреттілік;
2)сауаттылық және білімділік;
3)мәдениет және менталитет ;
Зерттеліп отырған құбылыстағы байланыстарды көрсетеді және солардан туындайды:
1)теориялар
2)әдістер
3)гипотезалар
И.Г.Песталоциидің ақыл-ой тәрбиесіндегі қағидалар?
1)көрнекілікті қолдану және дамыта отырып оқыту
2)көрнекілік арқылы дамыта оқыту
3)дамыта оқытуда көрнекілік қолдану;
И.П. Подласый бойынша оқыту әдістері
1)Практикалық
2) Көрнекілік
3) Сөздік
К.С.Станиславскидің бағыттары:
1) Тіл ерекшелігі.
2) Ұлттық мінез.
3) Әдеп-ғұрып.
Кеңес Өкіметі кезінде Қазақстанда(1964-1975 ж аралы.) мектепке дейінгі тәрбие мәселесән зерттегенғалымдар?
1)Р.Жұмағожина
2)В.Андросова
3)Г.Охотская;
Кешенді жол табуды жүзеге асырудағы талаптар:
1)педагогикалық процестердің ізеттілігі, тұлға, нысанаға бағытталуы;
2)іс-әрекеттің сана мен міне-құлық бірлігін қалыптастыруға бағытталуы;
3)нақты істер жүйесі арқылыкүшті біріктіру өзін-өзі тәрбиелеу әсерін білдіеді;
Коммуникативтік қабілет?
1)адамдармен тез тіл табысу
2)көпшілік
3)мейірімділік;
Кредиттік жүйенің негізгі бағыттары:
1)Біілім алушыны өзіндік жұмыс жасауға бағыттау.
2)Білім алушылардың өзара бәсекелестігін тудыру.
3)Білімге деген сұранысын қамтамассыз ету.
Күн тәртібі:
1) белгілі талаптарға сай балалар әрекеті, тәулікке дұрыс бөлінуі
2) уақыттың балалар әрекетіне дұрыс бөлінуі
3) тәулік бойы бала әрекетінің уақытқа дұрыс бөлінуі.
Қазақстан Республикасында «Білім беру туралы » Заңдар қабылданған:
1)1992 ж;
2)1999 ж;
3)2007 ж;
Қазақстанда мектепке дейінгі тәрбие негізін салушылардың бірі:
1) А. Меңжанова
2) Б. Баймұратова
3) Н. Құлжанова
Қазақстандағы мектепке дейінгі балаларды тәрбиелеу және оқыту бағдарламасы (2009):
1) «Алғашқы қадам»
2) «Біз мектепке барамыз».
3) «Зерек бала»
Қазақстандық ғылым-педагог Н.Д.Хмель Бойынша педагогикалық үдерістің негізгі сипаттамалары?
1) оқушылар ұжымының қалыптасқандығы;
2)оқушылар үлгерімі;
3)оқушылардың қоғамдық белсенділігі;
Қазіргі зерттеушілердің бақылауға қоятын талаптары?
1)Бақылау мазмұнының бағдараламалық талаптарға сәйкес болуы;
2)алынған ақпарат мазмұныныңобъективтілігі мен нақтылығы;
3)бақылаудың даралық және ұжымдық;
Қазіргі қоғамдық пайдалы жұмыстарға қатысуда оқушы белсенділігі мыналарға байланысты:
1) Мектепте ұйымдастырылатын жұмыстардың тиімділігіне.
2) Мұғалім позициясына.
3) Cұранысқа ие болуына.
Мария Монтессори оқушылардың жекелеп оқуына ынғайлы пәндер деп мыналарды көрсетті:
1)Грамматикалық пәндер.
2)Математикалық пәндер.
3)Биологиялық пәндер.
Мәдени-гигиеналық дағдының қалыптастыру әдістері?
1)үнемі қадағалау, бағалау, көрсету, үлгі
2)жаттықтыру, үлгі көрсету, көркем шығарма
3)көрсету, жаттықтыру,үлгі,орындауын қадағалау;
Мектеп құрылымындағы ең негізгі буын:
1)аудитория;
2)зертхана;
3)сынып;
Мектеп оқушысының жеке ерекшелігі дегеніміз-оның:
1)Жыныстық және рухани дамуы.
2)Жан-жақты тұтас жетіліу.
3)Тұлғалық қасиетттерінің қалыптасуы.
Мектеп өміріндегі басты тұлғалар:
1) Сынып жетекшісі
2) Оқу пән мұғалімі
3) Мұғалім
Мектепке дейінгі балалардың дене тәрбиесінің негізін салушы ғалым?
1)П.Ф.Лесгафт
2)Г.В.Хухлаева
3)В.Г.Алямовская;
Мектепке дейінгі балалардың интеллектуалдық дамуы:
1) стандарттық емес жағдайда білім, білік, дағды, қабілет көлемін қолдануы
2) білуге құштарлығы, ұғымының кең болуы, біліктілігі, дағдысы, қабілеті.
3) қарапайым ақыл-ой әрекетінің амалын қалыптастыру
Мектепке дейінгі балалардыоқыту мазмұны?
1)баланың оқыту әрекетінересек тарапынан басқару
2)тәрбиеші менбаланың таным қызметін бірлесіп атқару
3)бірлескен танымдық екі жақты процесс;
Мектепке дейінгі кезеңге арналған бірінші әдістемелік құралдардың авторлары:
1) Я.А. Коменский «Ұлы дидактика»
2) Я.А. Коменский «Ана мектебі»
3) Н. Құлжанова «Мектептен бұрынғы тәрбие»
Мектепке дейінгі кезеңдегі топтар?
1)2-кішкентайлар,естияр,ересектер,мектепке дайындық
2)кішкентайлар, естияр, ересектер,мектепке дайындық
3)2-кішкентайлар,естияр, ересектер, мектепалды;
Мектепке дейінгі мекеме тәрбиешісінің кәсіби педагогикалық шеберлігінің ерекшеліктері:
1) Оқушының бойына әдеп, әдет, дағды сияқты моральдық нормаларды сіңіре білу
2) Тәрбиешінің оқыту мен тәрбиелеудің әдіс-тәсілдерін меңгеру, білгенін қызықты өткізе алатын, педагогикалық әдеп пен талантын ұйымдастыра білу
3) Тәрбиешіге оқу-тәрбие үдерісін ұйымдастыруда қажетті кәсіби білім, білік және дағдыларының жиынтығы
Мектепке дейінгі ұйым мен мектептің байланыс формалары:
C) педагогикалық процес арасындағы сабақтастық
D) стандарттар арасындағы сабақтастық
G) бағдарлама, оқулық мазмұны арасындағы сабақтастық
Мектепке дейінгі ұйым мен мектептің байланыс формалары?
1)бағдарлама, оқулық мазмұны арасындағы сабақтастық
2)стандарттар арасындағы байланыс
3)педагогикалық процесс арасындағы сабақтастық;
Мектепке дейінгі ұйымның тәрбиешісінің кәсіби іс-әрекетінің эстетикалық аспектілері?
1)оқу-тәрбие ұдерісінің мазмұны, құралдарының эстетикалық талғамы
2)оқытудың мақсаты, құралдарының эстетикалық талғамға сай болуы
3)тәрбиенің мазмұны, мақсаты, мазмұны, құралдарының эстетикалық талаптарға сай болуы;
Мектепте әдіснамалық жұмысты ұймдастыруға әсер ететін факторлар:
1)мұғалімдердің педагогикалық мәдиениетінің деңгейі;
2)адамның өз-өзіне қатынасынадеген көзқарасатар жүйесі;
3)дүниеге деген көзқарастар жұйесі;
Мектептегі әдістемелік жұмыс формалары:
1)Пәндік әдістемелі бірлестіктері
2)Проблемалық(инновациялық) топтар
3)Әдістемелік кеңестер
Мектептің жылдық жоспарын құрастыру ұстанымдары:
1)жоспарлаудың ғылымилығы;
2)жоспарлаудың жүйелілігі;
3)жоспардың перспиктивтілігі;
Мектептің жылдық жұмыс жоспарын құрастыру ұстамдары:
1)Жоспарлаудың жүйелілігі
2) Жоспарлаудың перспективтілігі
3) Жоспарлаудың ғылымилығы
Мектептің жылдық жұмыс жоспары мына принциптер негізінде құрастырылады:
1) Жоспарлаудың ғылымилығы.
2) Жоспардың нақтылығы.
3) Жоспардың перспективтілігі
Мектептің іс-әрекетін қадағалау:
1)педагогикалық үдерітің жүзеге асуын тексеру
2)Білім мазмұнының ғылымилығын тексеру
3)Сабақта қойылған мақсаттың нәтижелілігін тексеру
Мектептің іс-әрекетін қадағалау-бұл:
1)Білім мазмұнының ғылымилығын тексеру.
2)Оқу нәтижесін дұрыс мөлшерлеу.
3)Cабақта қойылған мақсаттың нәтижелілігін тексеру.
Мектепішілік бақылау формалары
1) Фронталдық
2). Тақырыпты
3) Сыныптық–қорыту
Мұғалім мамандығының белгілері(критерии)?
1)зерттеушілік қабілет
2)теориялық білімі
3)әдістемелік біліктілігі
Мұғалім тұлғасына қойылған басты талаптар:
1) Педагогтық әдеп және ұстаздық шеберлік .
2) Ұстаздық шеберлік
3) Педагогтық әдеп
Мұғалімге басқару шешімдерін өндеуге ақпараттың түрі:
1)Тактикалық ақпарат;
2)Бастапқы ақпарат;
3)Жедел ақпарат;
Мұғалімдерді аттестациялау (сараптау) барысындағы сараптау комиссиясы:
1) Аудандық сараптау комиссиясы
2) Білім мекемесіндегі мсараптау комиссиясы
3)Бас сараптау комиссиясы
Мұғалімдерді аттестациялау принциптері
1)Жариялылық
2)Шынайылылық
3)Еріктілік
Мұғалімдік шеберлік сипаттамасы:
1) кәсіби бағытына, педагогикалық техникасына байланысты
2) кәсіби біліміне байланысты
3) педагогикалық қабілетіне байланысты
Мұғалімнің жұмыс әрекетінің өзіндік ерекшеліктері:
1) Параллель сыныптардың көптігі
2) Сыныптағы бала санының толымдығы
3) Мұғалімнің өз білімі мен біліктілігін көтеруге жақсы жағдай жасаланған
Мұғалімнің өзін-өзі кәсіби дамытуының негізгі сипаттамалары:
1) Белсенді іс-әрекет нәтижесі
2) Тұлғаның әр түрлі бағыттағы үдерістері
3) Сандық және сапалық параметрлері
Мұғалімнің шығармашылық әрекетке даярлығының деңгейлері:
1) Базалық, оптималдық деңгей
2) Шығармалық деңгей
3) Зерттеушілік деңгей
Мінез-құлықты қалыптастыру және іс-әрекетті ұйымдастыру әдістері?
1)қоғамдық пікір;
2)жаттығу;
3)талап;
Н.Д.Хмель Бойынша педагогикалық үдерістің негізгі сипаттамалары?
1) оқушылар ұжымының қалыптасқандығы;
2)оқушылар үлгерімі;
3)оқушылардың қоғамдық белсенділігі;
Ойын түрлері:
1)Дидактикалық ойындар
2)Рөлдік ойындар
3)Іскерлік ойындар
Оқу белсенді тобының ішінде оқушылардың ішінен таңдалатын және маңызыды роль атқаратын: 1)Кеңесші.
2)Басшы.
3)Кітапханашы.
Оқу дәрістерін өткізу әдіс-тәсілдеріне байланысты дәрісбаян түрлері?
1)ақпараттық дәрісбаян;
2)көрнекілік дәрісбаян;
3)бинарлы дәрісбаян;
Оқу дискуссиясының ерекшелігі:
1)Игерілген білімдері негізіндн өз ойларын дәлелдей алуы
2) Жаңа білімді игеріп, өздерінң пікірін бекітіп өз көзқарастарын дәлелдей алуда
3)Меңгерген білім негізінде қатысушылардың ортақ шешімге келуі
Оқу-тәрбие процесінің ұстанымдарына (принциптеріне) жатады:
1) Педагогикалық процестің ізеттілігі, тұлғалық нысандық бағыттылығы.
2) Іс-әрекеттің санамен мінез-құлық бірлігін қалыптастыруға бағыттылығы.
3) Педагогикалық процестегі іс-әрекеттерді оқушылардың қажеттілігін ескере отырып ұйымдастыру.
Оқуға қойылатын талаптар:
1) Ғылыми ақпараттарды беру.
2) Тыңдаушылардың ойлау белсенділігін қалыптастыру.
3) Ойды дәл және нақты жеткізу.
Оқудан тыс жағдайында оқушылармен ұжымдық жұмыс жүргізу әдістемесін жасағандар? 1)П.П.Блонский;
2)А.С. Макаренко;
3)Н.К. Крупская;
Оқушылар ұжымының анықтамасы:
1) Нақтыланған – оны әрекеттің түріне байланысты адамдардың тобы
2) Барлық мүшелерінің құқықтары мен міндеттері бірдей және өзара жауапкершілікке негізделген оқушылар тобы
3) Ортақ әлеуметтік маңызы бар мақсатқа біріккен, соған сай белсенді әрекет ететін және ортақ сайланбалы ұйымы бар орта
Оқушылар ұжымындағы өзін-өзі басқаруды дамыту үлгісі:
1) Шешімді қабылдау. Шешімді жүзеге асыру. Ұжым болып нәтижесін қорытындылау.
2) Әрекеттің мақсатын анықтау. Ұжым болып мақсатты белгілеу
3) Басқару мәселесін қою. Шешімді ұжым болып талқылау.
Оқушыларды адамгершілікке тәрбиелеу жұмысының мазмұнындағы моральдық қалыптастыру:
1)отанға, еңбекке қатынас;
2)бір-біріне, өзіне;
3)тұлғалық, бағдарлық, әс-әрекеттілік;
Оқушылардың жұмыстарын бағалау кезінде мұғалім келесі критерийлерді есепке алу керек:
1) Уақыт мөлшерін.
2) Оқушының білімін.
3) Қауіпсіздік техникасы ережелерін сақтау.
Оқушылардың оқыту белсенділік мәселесін өндеуге ұлес қосқандар:
1)Р.Г.Лемберг
2)И.Я.Лернер.
3)М.И.Махмутов.
Оқушылардың сыныптағы іс-әрекетін:
1)Топтың пәндік іс-әрекетін ұйымдастыру
2)Оқушылардың танымдық іс-әрекеттерін ұйымдастыру
3)Сыныптың тәрбиелік іс-әрекетін ұйымдастыру
Оқушылардың сыныптағы іс-әрекетін ұйымдастыру - бұл:
1)Cыныптың мектептегі тіршілік-қызмет әрекетін ұйымдастыру.
2)Топтың пәндік іс-әрекетін ұйымдастыру.
3)Өмірді түсініп, сезінудің рухани іс-әрекетін ұйымдастыру.
Оқушылардың танымдық әрекетінің белсенділігіне зор үлес қосқан әдіскерлер мен психологтар?
1)Б.Г. Есипов;
2)В.В. Давыдов;
3)Л.С.Выготский;
Оқыту әдістерін қарастырған ғалымдар:
1)М.А.Данилов
2)М.Н.Скаткин
3)И.Я.Лернер
Оқыту әдістерін өз еңбектерінде қарастырған ғалымдар:
1)М.A. Данилов.
2)И.Я.Лернер.
3)М.H. Cкаткин.
Оқыту кинофильмін мына мақсатта қолданылады:
1)Білім алушылардың дүние танымын кеңейту
2)Студенттердің танымдық қызығушылығын арттыру
3)Оқу үрдісі кезінде студенттің танымдық белсенділігін жоғарылату
Оқыту нәтижелерін тексеруде қолданылатын тестер
1)Өткен таөырыптар мазмұнының әдістемелік деңгейін тексеру
2)Алынған білімдерді мәліметтер негізінде жаңа нақты жағдайларға қолдана білуі
3)Өткен тақырыптар бойынша оқушының жалпы дайындық деңгейін салыстыру
Оқыту принциптері:
1) Cананылық және белсенділік
2) Жүйеллілік.
3)Ғылымилық.
Оқыту принциптері:
1) Жеткіліктік.
2) Көрнекілік.
3) Ғылымилық.
Оқыту процесінде білім алушылардың меңгерген педагогикалық білім, білік және дағдылардың жиынтығы:
1) Білім беру мазмұны.
2) Білім, білік және дағды қалыптастыру мазмұны.
3) Педагогикалық білім берудің мазмұны.
Оқыту ұстанымдары?
1)көрнекілік;
2)жеткіліктік;
3)ғылымилық;
Оқытуда танымдық әрекетінің белсенділігіне зор үлес қосқан әдіскерлер мен психологтар:
1)Б.Г.Есипов;
2)В.В.Давыдов;
3)Л.С.Выгодский;
Оқытуды ұйымдастыру формалары?
1)Семинар;
2)Оқу саяхаты (экскурсия);
3)Сабақ;
Оқытудың беріктік ұстанымына:
1)Теориялық білімді тәжірибеде пайдалану.
2)Жаттығу әдісін пайдаланып,өткен материалды бекіту.
3)Оқыту материалын бекіту.
Оқытудың дәстүрлі әдіс тұжырымдамасын құрастырды:
А)И.Песталоции
Б)А.Дистерверг
В)Я.А.Коменский
Оқытудың жалпы заңдылықтары:?
1)Оқыту мақсаты;
2)Оқыту әдістері;
3)Оқыту мазмұны
Оқытудың жеке заңдылықтары.
1)Гносеологиялық.
2)Жеке дидактикалық.
3)Үйымдастырушылық
Отбасы тәрбиесінде қолданылатын басты әдістер:?
1)Баланы қорғау;
2)Бірге еңбек ету;
3)Әңгіме-сұхбат;
Отбасы тәрбиесінің құқықтық негіздері туралы қарастырған құжаттар:
1)1989 жылдың 20 қарашасында БӘӘ Бас Ассамблеясы «Бала құқығы туралы конвенциясы»; 2)17.12.1998 ж. Қ.Р конституциясындабекітілген жанұя тәрбиесінің құқықтыұ принциптері «неке және жанұя туралы заң»;
3)1959 жылы 20 қарашасында қабылданған БӘӘ Бас Ассамбелясы;
Отбасы тәрбиесінің мәселелерін қарастыруда назар аударылатын сұрақтар:
1)Отбасының тәрбиелік әлеуеті
2)Отбасы тұлғаны дамыту факторлары ретінде
3)Қазіргі отбасылардың ерекшеліктері
Отбасымен жүргізілетін тәрбие жұмысының түрлері:
1)баяндама;
2)ата-аналар жиналысы;
3)педагогикалық білімдер университеті;
Отбасында тиімді тәрбиелеудің белгілі ережелері қалыптасқан
1)Балаға көп сөз айтудың қажеті жоқ, оған тек ғана практикалық тапсырмаларн беру қажет
2)Балаға әсер ететін құрғақ сөз емес, оның қалай айтылғаны, шың көңілден шыққандығы
3)Баланы қиындықтар құрсаңында жалғыз қалдыру тиіс,себебі онда өзіндік өмірге деген көзқарасы қалыптасадыОтбасының негізгі қызметтері?
1)тәрбиелеу;
2)шаруашылық экономикалық;
3)ұрпақ жалғастыру;
Отбасының педагогикалық ықпалын диагностикалау жүйесінің компанеттері:
1)Ата-аналарының білімдері
2)Ата-ананың педагогикалық мәдениеті
3)Оқушының және отбасының жалпы сипаттамасы
Өздерінің еңбектерінде оқушыларда шығармашылықты дамытуға, ойларын жүйелеуге шақырған Қазақтың ағартушылары мен педагогтары
1)А.Құнанбаев
2)Ы.Алтынсарин
3)М.Жұмабаев
Өзіндік жұмыстың теориялық және эксперименттік түрлерін жіктеу негізге алады:
1) Жобалау әдісі.
2) Үлгілеу әдісі.
3) Ғылыми таным әдістері.
Өзіне-өзі қызмет ету бөлiмiндегі жұмыс түрлері:
1) Жамау
2) Түйме қадау
3) Ілгекпен тоқу
Өткенге, нәтижеге баға беру және қойылған мақсатқа сәйкес келуі?
1)педагогикалық өзіне-өзі бағасы
2)педагогикалық өзіне-өзі талдау
3)педагогикалық рефлексия;
Пәнді оқыту үдерісінде іске асырылатын функциялар:
1) Оқушыларды тәрбиелеу.
2) Оқушыларға білім беру.
3) Оқушыларды дамыту.
Педагог шеберлігінің критерийлері:
1) шығармашылық
2) нәтижелілік, тиімділік
3) мақсатқа сай
Педагогика әдіснамасының негіздері:
1)тарихи деңгей;
2)философиялық деңігей;
3)психологиялық деігей;
Педагогика әдіснамасының денгейлері:
1)Философиялық денгейі.
2)Жалпы ғылымдық денгейі.
3)Hақты ғылымдық денгейі.
Педагогика ғылымының басты міндеттері:
1)оқыту мен тәрбиенің заңдылықтарын ашу;
2)оқушыларды зерттеу;
3)оқушылар ұжымын зерттеу;
Педагогика зерттейді:
1)Педагогикалық үдерістің мазмұны мен технологиясын.
2)ПЕД.үдерістің әдістерін,құралдарын,формаларын.
3)ПЕД.үдерістің мақсаты.
Педагогика саласындағы зерттеулер-бұл:
1)Білім заңдылықтары жөнінде жаңа мәліметтер алу.
2)Білім беру жүйесінде жаңа мәліметтер алу.
3)Ғылыми ізденіс процесі.
Педагогика тарихындағы тәрбие мақсатын анықтаудағы бағыттар?
1)өзіндік «менді» құрылыммен байланыстыру;
2)мәдениет құндылықтарына бағдарлау;
3)мемлекет мақсатымен байланыстыру;
Педагогика, педагогикалық шындық туралы ғылым ретінде:
1)Педагогикалық процестің дамуы мен қызмет етуінің заңдылықтарын зерттейді.
2)Теориялық білімдерді жинақтайды.
3)Педагогикалық шындық тәжірибесін зерттейді.
Педагогикалық ғылымдар жүйесіне енетін ғылымдар:
1)Жалпы пед,жасерекшелік пед-касы.
2)Педагогика,педагогика тарихы,педагогиканы оқыту әдістемесі,әлеуметтік пед-ка.
3)Арнайы пед.пед.тарихы,салыстырмалы пед.
Педагогикалық жүйелерді басқару бөлімінің міндеттері:
1) Ұжымдық-шығармашылық іс-әрекетте тәрбиелеу теориясын түсіндіру
2)Мектепті басқарудың мәні,принциптері туралы түсініктер беру
3)Мектепті басқарудың негізгі қызметтері туралы мәліметтер беру
Педагогикалық зерттеудің теориялық әдістері:
1)Модельдеу
2)Абстактілеу
3)Талдау
Педагогикалық зерттеулердің әдіснамалық принциптері:
1)Зерттеу әдістері зерттелетін құбылыстын мән-мағынасына сай келуі
2) Бір құбылысты екіншілерімен өзара қатынаста байланыстыра зерттеу.
3) Құбылыстарды даму барысында зерттеу.
Педагогикалық қабілет?
1)педагогикалық әрекетін табысты орындау шарты
2)педагогтің жеке психологиялық ерекшелігі
3)кәсіби әрекетін нәтижелі орындаудың негізі;
Педагогикалық қабілеттер:
1) коммуникативтілік
2) ұйымдастырушылық
3) креативтілік
Педагогикалық қалыптасқан әдіснамалақ принциптер жүйесі:
1)этнопедагогикалық, антропологиялық;
2)жүйелік, кешенділік;
3)тұлғалық-бағдарлық, әіс-әрекеттілік;
Педагогикалық қарым-қатынас мәдениеті?
1)әңгімелесушіні тыңдай білу
2)өз сөзіңмен әңгімеге келесі адамды елітіп әкету
3)тыңдаушылардың реакциясын бақылау және ұғыну;
Педагогикалық қарым-қатынас мәдениеті?
1)тілдің лексикалық байлығы
2)адамзат қатынасындағы тіл этикеті
3)өзінің ойын талаптарға сай жеткізуі;
Педагогикалық қарым-қатынастың практикада қолданылып жүрген стильдері:
1) Авторитарлық
2) Демократиялық
3) Либералдық
Педагогикалық мәдениет?
1)жалпы адамзаттық мәдениеттің бір бөлігі
2)педагогикалық іс-әрекеттегі тұлғаның шығармашылық өзін-өзі реттеу тәсілдері
3)тұлғаны әлеуметтендіру, ұрпақтан ауысуы тарихи процесіне қызмет ;
Педагогикалық мәдениеттің компоненттері?
технологиялық
2)аксиологиялық
3)эвристикалық, тұлғалық;
Педагогикалық методологияның мәні
1)Әдістер туралы ғылым
2)Арнаулы зерттеу әдістерін жасауға арналған ғылым
3)Философиялық қағидаларды тікелей ғылыми зерттеулерде қолдану туралы ғылым
Педагогикалық пәндер қатарына жатады:
1)Әлеуметтік педагогика.
2)Cалыстырмалы педагогика.
3)Этнопедагогика.
Педагогикалық процестің мәнін қарастырған ғалым педагогтар:
1)М.А.Данилов
2)Б.Т.Лихачев
3)Ю.К.Бабанский
Педагогикалық процестің негізгі заңдылықтары:
1)Оқушылардың шығармашылық белсенділігі мұғалімнің мұқият ұйымдастырылған іс-әрекетінің нәтижесі. 2)Педагогикалық процестің қызметі оқушылардың жас ерекшеліктері мен даму деңгейлеріне сай келуіне байланысты.
3)Педагогикалық процесс бір қас қағым сәттік емес, ұзақ мерзімге уақытқа бағытталған
Педагогикалық рефлекция:
1) алынған нәтижеге баға
2) өзін-өзі талдау
3) қойылған мақсатқа сәйкес келуін талдау
Педагогикалық сипаты:
1) Іс-әрекетін ұйымдастыру формасы.
2) Адам әрекетінің, саналы қызметтің көрінісі.
3)Адамның іс-әрекетін ұйымдастыру түрлері.
Педагогикалық техниканың компоненттері:
1) Оқыту мен тәрбие жұмысын ұйымдастыра білу, ұжымға ықпал ете білу
2) Қимыл-қозғалысын басқара білу, сөйлеу шеберлігі, дикциясы
3) Басқа да ұйымдастыру формалары
Педагогикалық техниканың құрамдас бөліктері?
1)ұжыммен өзара әрекеттесу іскерліктері
2)өзін-өзі басқару іскерліктері
3)жеке тұлғамен өзара әрекеттесу іскерліктері;
Педагогикалық техниканың құрамы:
1) Тіл мәдениеттілігі, сөзді орынды пайдалана білуі, сөйлеу шеберлігі
2) Мұғалімнің сөзінің қарқыны
3) Бет құбылысы, ишара, сезімдік көңіл-күйі, өзін-өзі игере білуі
Педагогикалық технология:
1) оқыту, тәрбиелеу процесін оңтайландыру, педагогикалық тиімділікті көтеру
2) тәрбиелеу, дамыту және оқытудың сапасына жеңіл жету
3) өнер, шеберлік, біліктілік
Педагогикалық технологияларды теориялық тәжірибелік негізде орындалуын қаарстырған педагогтар: 1)С.Н.Лысенкова;
2)Е.Н.Ильин;
3)В.Ф.Шаталов;
Педагогикалық технологиялардың теориялық негізінде орындалуынқарастырған педагогтар:? 1)В.В.Данилов;
2)В.К.Дьяченко;
3)В.В.Беспалько;
Педагогикалық тұлғалық сапалары:
1)) Байқампаздық
2) Жауапкершілігі
3) Әдептілік
Педагогикалық үдерісті зерттеген ғалым:
1) Ю.К.Бабанский.
2) П.Ф.Каптерев.
3) Н.Д.Хмель.
Педагогикалық үдерістің кезеңдері:
1) Қорытынды.
2) Негізгі.
3) Дайындық.
Педагогикалық үрдістің қарама-қайшылығын зерттеген ғалым-педагогтар:
1)М.A.Данилов.
2)М.H.Aлексеев.
3)М.H.Cкаткин.
Педагогикалық үрдістің негізгі заңдылықтары:
Оқу орнының педагогикалық процесі қоғамның-әлеуметтік – экономикалық қажеттілігіне сай болады. 2) Педагогикалық процестің мақсатқа бағыттылығы қоғамның мақсатын көрсетеді. 3) Педагогикалық процесс екі жақты процесс болып табылады.
Педагогикалық үрдіске басшылық ету барысында мұғалімнің алатын нәтижелері:
1) Оқушылардың оқу белсенділігі.
2) Оқушылардың оқудан тыс белсенділігі.
3) Оқушылардың іс-әрекет тәсілдерін меңгеруі.
Педагогикалық шеберлік:
1) мұғалімнің қабілеті, жаңашылдық әрекеттері
2) жалпы мәдениеті, эрудиция әдебі
3) мұғалімнің білім, іскерлік, қабілет пен қасиеттердің кіріктірілуі
Педагогикалық шеберлікке жету жолдары?
1)тәжірибе алмасу
2)өзінің нәтижесі, әрекетіне қуануы
3)шығармашылық жағынан өзін-өзі дамыту;
Педагогикалық шеберліктің негізгі ерекшеліктері:
1) Бағдарлық, қабілеттілік.
2) Педагогтік әдептілік, айқын сөйлеу екпіні.
3) Педагогикалық техника, педагогикалық тәуелділік.
Педагогикалық іс-әрекет мәні:
1) Әлеуметтік тәжірибені беру
2) Өмірге дайындау жағдайын жасауды ұйымдастыру
3) Оқушыны дамыту
Педагогикалық эксперимент кезездері
1)Теориялық кезең
2)Талдау кезең
3)Әдістемелік кезең
Педагогикалық эксперимент кезездері
1) қортынды кезең
2)анықтаушы кезең
3)қалыптастырушы кезең
Педагогикалық эксперимент міндеттері:
1)Жобаланған педагогикалық құбылыстар мен байланыстар мәнін зерттеу.
2)Педагогикалық құбылысқа зерттеушінің белсенді ықпал жасауы.
3)Педагогикалық ықпал мен ықпалдастықтың нәтижесін өлшестіру.
Педагогиканы оқытудағы ұйымдастырушылық-әдістемелік ұстанымдар:
1) Оқу жұмыстарының топтық және жекелік формалары мен тәсілдерін үйлестіру.
2) Оқуға деген жағымды қатынасты қалыптастыру.
3) Педагогиканы оқыту үдерісінің тұтастығы мен бірлігі.
Педагогиканың бөлімдері:
1) Педагогиканың жалпы негіздері.
2) Оқыту және тәрбие теориясы
.3) Білім беру жүйесін басқару.
Педагогиканың ғылым ретіндегі пәні:
1) Оқыту біртұтас педагогикалық үдеріс ретінде.
2) Тәрбие біртұтас педагогикалық үдеріс ретінде.
3) Біртұтас педагогикалық үдеріс ретінде.
Педагогиканың нақты ғылымилық әдіснамалық принциптеріне жатратын тұғырлар
1) Құндылықтар теориясы
2)Аксиологиялық
3)Таным теориясы
Педагогиканың негізгі категориялары?
1)Оқыту;
2)Тәрбие;
3)Білім беру;
Педагогиканың технологиялық қызметтеріне жатады:
1)Жобалау.
2)Жаңалау.
3)Ықпал таныту.
Педагогиканың төртінші бөлімнің атаулары:
1) Педагогикалық менеджмент
2) Біліктілікті жетілдіру
3) Педагогикалық жүйелерді басқару
Педагогиканың негізгі категориялары:
Оқыту.
2 ) Тәрбие.
3) Білім беру.
Педагогтік әдептілік:
1) Тәжірибе
2) Толеранттылық
3) Ұстамдылық
Педагогтік құзіреттілік:
1) Ақпараттық-технологиялық
2) Құндылық-бағдарлық
3) Мәдени танымдық
Педагогтің жеке тұлғасына қойылатын ғылыми негізделген талап?
1)педагогтің идеальды моделі
2)педагог тұлғаның эталоны
3)профессиограмма;
Педагогтің кәсіби шеберлігінің даму іргесі:
1) кәсіби құзыретті
2)зерттеу әрекеті
3) кәсіби біліктілік
Педаогика саласындағы зерттеулер-бұл:
1)Білім заңдылықтары жөнінде жаңа мәліметтер алу.
2)Білім беру жүйесінде жаңа мәліметтер алу.
3)Ғылыми ізденіс процесі.
Педогогикалық мәдениеттің компоненттері:
1) Технологиялық.
2) Аксиологиялық.
3) Эвристикалық, тұлғалық.
Платон мыналарды тәрбиелеуге көп ықылас білдірген:
1)Aқыл-ойды.
2)Eріктілікті.
3)Cезімді.
Психологиясына және дене дамуына ықпал ету шеберлігі:
1)) педагог және бала болу шеберлігі
2) педагог және ата-ана болу шеберлігі
3) тәрбиеші және актер болу шеберлігі
Психологиясына және дене дамуына ықпал ету шеберлігі?
1)педагог және бала болу шеберлігі
2)тәрбиеші және актер болу шеберлігі
3)педагог және ата-ана болу шеберлігі;
Р.Оуэннің «Мінез-құлыққа арналған жаңа институтында» мектепке дейінгң балалар ұйымының аталуы?
1)ясли және кішкентай балалар үшін мектеп
2)кішкентай балаларға арналған мектеп
3)жұмысшылардың балаларына арналған мектеп;
Ресейде «Балабақша» журналын ашқан ғалым:
1) Я. М. Симонович
2) Аделаида Семеновна
3) Л.С.Симонович
Сабақ мазмұны:
1)Оқытылатын материалдар мазмұны.
2)Әрбір тақырып бойынша қамтылатын материалдар.
3)Сабақта тақырыбына сай берілетін материалдар көлемі.
Сабақ:
1) Белгіленген тәртіп және белгілі бір уақытта өткізілетін оқытуды ұйымдастырудың бір формасы.
2) Әр түрлі оқыту әдістері мен құралдарды қолданып өткізетін оқытуды ұйымдастырудың бір формасы.
3) Оқытуды ұйымдастырудың негізгі формасы.
Сабақтан тыс тәрбие жұмысының ерекшелігі:
1)балаға өзіне қатысты жағымды қатынысты қалыптастыру және ондағы өзін-өзі бағалаудың әділдігін қамтамасыз ету;
2)балада әр-түрлі көркем өнер әрекеттерінің түрімен тікелей танысу арқылы ондағы қажеттілікті қалыптастыру;
3)балада ынтымақаттық, ұжымдық өзара әрекет ету дағдысын қалыптастыру;
Сабақтан тыс тәрбие жұмысының мазмұнына әсер ететін факторлар:
1) Мектептің ерекшелігі және ондағы қалыптасқан дәстүр.
2) Мұғалімнің өзінің жеке басының ерекшелігі, қызығушылығы, бейімі.
3) Оқушылардың жас, жеке дара және сынып ерекшелігі
Сабақтан тыс тәрбие жұмысының танымдық әрекеттері:
1)шығармашылық әрекеті;
2)көңіл көтеру әрекеті;
3)еңбек әрекеті;
Сабақтың нәтижелілігі мыналарға байланысты:
1)оқушылардың оқу-танымдық әрекетін ұйымдастыра алуына;
2)мұғалімнің дайындық деңгейіне;
3)оқу іс-әрекетінің нәтижесін болжай алуына;
Cананы қалыптастыру әдістеріне жататды:
1)Этикалық әңгіме.
2)Түсініктеме.
3)Cендіру.
Сауал-сұрақ әдістері:
1)әңгімелесу;
2)интервью алу;
3)саулнама;
Саяси хабарлама өткізуге бағытталған жоспардың үлгісі:
1) Бір аптадағы әлемдегі саяси жағдайларға қысқаша сипаттама
2) Біздің еліміздегі, республикамыздағы ең маңызды, ең көрнекті табыстар, жаңалықтар туралы хабар.
3) Халықаралық жағдайдағы негізгі оқиғалар туралы хабар.
Семинар түрлері:
1) Оқыту семинары.
2) Семинар-пікірталас.
3) Семинар-конференция.
Семинардың мүмкіндіктері:
)Студенттер белсенділігін арттыра түседі.
2)Оқытушы студенттерді жақсырақ білу мүмкіндігіне ие болады.
3)Психологиялық тосқауылды жою жүзеге асырылады.
Сенсорлық тәрбиенің негізгі әдісі
D) эксперимент
F) зерттеу
G) тексеру
Сынып жетекшісінің талдау жұмысының мақсаты:
1) келешекте тәрбие жұмысын жетілдірудің жаңа нұсқасын жоспарлау
2) жаңа оқу жылының мақсат- міндеттерін анықтап негіздеу
3) сынып көлемінде педагогикалық процестің нәтижесін бағалау
Сынып алдында қойлған міндеттердің орындалуына талдау:
1)оқу жылының ішінде қандай міндеттер нәтижелі атқарылды;
2)қандай міндеттер орындалмады және оның міндеттері;
3)өткен оқу жылындағы міндеттердің дұрыстығы, өз уақытында қойылуы, уақытпен сәйкестілігі;
Сынып жетекшілерінің міндеттері:
1) Оқушыларға сабақта тәртіпті сақтауға ықпал ету
2) Оқушылардың дамуын, таным қабілеттерін бақылап зерттеу
3) Оқушылардың сабаққа қатысуын қадағалау
Сынып жетекшісі жұмысының негізгі мақсаты:
1) мектеп олқушылыран қоғамның белсенді және саналы азаматы етіп тәрбиелуге барынша ықпал ету;
2)сыныптағы әр бір жеке тұлғаның ғылыми дүние танымының қалыптасуының жан-жақты жарасымды дамуына жағдай жасау;
3) тәрбиенің құрамдас бөліктерін тәрбиелік іс-шараларда жүзеге асыру;
Сынып жетекшісі жұмысының негізгі міндеттері:
1) Оқушылардың не нәрсеге бейімділігін анықтар, оларды ынтымағы жарасқан, белсенді, саналы ұжымға ұйымдастыру.
2) Тәрбие үрдісінде мектептің, отбасы мен жұртшылықтың тығыз қарым- қатынасын қамтамасыз ету.
3) Оқушылардың талап-тілектері мен мүдделерін және олардың жеке басының ерекшеліктерін жан-жақты зерттеп білу.
Cынып жетекшісінің іс-әрекетінің міндеттері:
1) Әлеуметтік міндеттер.
2) Диагностикалық міндеттер.
3) Адамгершілік міндеттер
Сынып жетекшісінің міндеттері?
1)Әлеуметтік міндеттер;
2)Болжамдық міндеттер;
3)Диагностикалық міндеттер;
Сынып жетекшісінің тәрбие жұмысын жоспарлаудағы әр түрлі мақсаттары:
1)жақын қашықтық;
2)орта қашықтық;
3)алыс қашықтық;
Сынып жиналысы:
1) Сынып жетекшісінің топ оқушылармын өткізетін жиналысы
2) Оқушылар ұжымында өзін-өзі басқарудың жоғарғы органы
3) Оқушылар ұжымының өзіндік жұмыстарының формасы
Сынып сағатының ағартушылық әрекеті:
1)оқушыларрдың оқу бағдарламасында қамтылған өмірдің барлық құбылысын қамтиды; 2)оқушылардың білімдерінің көлемін кеңейтеді;
3)оқушылардың оқу бағдараламасында қамтылған білімдерінің көлемін, онда қарастыратын нысана өмірінің барлық құбылысын қамтиды;
Сынып сағатының болжамдылық қызметі:
1) Оқушылардың ақиқат өмірге белгілі бір қарым-қатынасын қалыптастыру
2) Оқушыларды бағалауға көмектеседі
3) Оқушыларға белгілі бір заттық және рухани құндылықтарды жасау
Сынып сағатының қалыптастырушылық қызметі:
1) Оқушылардың ойланып істеуі
2) Оқушылардың өмірін бағалауды дағдыға айналдыруды қалыптастырады
3) Топпен диалог құра білу біліктілігін тәрбиелеу
Сыныптағы тәрбие жүйесінің кезеңдері:
1)Ұжым іс-әрекетінің жүйесі мен мазмұнын жасау
2)Жүйенің қалыптасуы
3)Жүйені лайықты тәртіп бойынша қалыптастыру
Сыныптан тыс ұйымдастырылатын оқыту формасы:
1) Экскурсиялық сабақ.
2) Үй жұмысы.
3) Үйірме.
Т.И.Щукина бойынша тәрбие әдістері жіктеледі:?
1) Жеке тұлғаның санасын қалыптастыру әдістері;
2)Іс-әрекетті ұйымдастыру мен қоғамдық мінез-құлық тәжәрибесін қалыптастыру әдістері;
3)Мінез-құлық пен іс-әрекетті ынталандыру әдістері
Танымдық психикалық процестерді дамыту сипаты:
1) зияткерлік қабілетін дамыту міндеті
2) ақыл-ой тәрбиесінің міндеті
3) танымдық әрекетін дамыту міндеті
Тәрбие процесінің нәтижелілігінің басты белгісі:
1) жеке тұлғаның түрлі қасиеттерінің қалыптасу деңгейінің теориялық әзірленгендігі
2) тәрбие мақсатының талаптарына сай келетіндігі
3) тәрбиеленушілердің өз жас ерекшеліктеріне қарай мінез- құлық нормаларын және ережелерін білу
Тәрбие түрлеріне мыналар жатады:
Aзаматтық тәрбие
.2) Құқықтық тәрбие.
3) Эстетикалық тәрбие.
Тәрбие бағыттарының түрлері:?
1)Экономикалық тәрбие;
2)Еңбек тәрбиеcі;
3)Экологиялық тәрбие;
Тәрбие жоспарын құру мезімі:
1)жарты жылға;
2)бір жылға;
3) тоқсанға;
Тәрбие процесінің ерекшелігі:
1)үзіліссіз, ұзақ;
2)көпфакторлы, өзгермелі;
3)мақсат көздеген, кешенді, нұсқаулы;
Тәрбие үдерісін жүйелі құру концепциясының авторлары:
1)В.А.Караковский.
2)Н.Л.Селиванов.
3)Л.ИНовикова
Тәрбиелік жұмыстар төмендегі аталған тәрбиелік қызметтерді орындайды:
1)Ұйымдастырушылық.
2)Реттеушілік.
3)Aқпараттық.
Тәрбиелік іс-шаралардың дәстүрлі педагогикада тұлғаның базалаық мәдиниетін қалыптастыру үшін ұсынылатын бағыттары:
1)экономикалыұқ тәрбие;
2)дене тәрбиесі;
3)эстетикалық тәрбие;
Тәрбиеліктің критерийлері:
1)тәрбиенің көзінен жасырын құбылыспен байланысты;
2)тәрбие мақсатының талаптарына сай келетіндігі;
3)жеке тұлғаның түрлі қасиеттерінің қалыптасу деңгейінің теориялық әзірленгендігі;
Тәрбиелілік іс- шаралардың дәстүрлі педагогикада тұлғаның базалық мәдениетін қалыптастару үшін ұсынылатын бағыттары:
1) Экономикалық тәрбие.
2)Дене тәрбиесі.
3) Эстетикалық тәрбие.
Тәрбиеліліктің критерийлері:
1) тәрбие мақсатының талаптарына сай келетіндігі
2) жеке тұлғаның түрлі қасиеттерінің қалыптасу деңгейінің теориялық әзірленгендігі
3) тәрбиешінің көзінен жасырын құбылыспен байланысты
Тәрбиенің басты факторлары:
1) тәрбиеленушілердің жеке ерекшеліктері
2) тұқым қуалаушылық
3) орта
Тәрбиенің қоғамдағы жалпы қызметі
1) Баланы әр түрлі әлеуметтік қатынастарға қатыстыру.
2) Адам баласында адамгершілік сапа жүйесін қалыптастыру.
3) Ұрпақтан-ұрпаққа әлеуметтік тәжірибе мен мінез-құлық нормаларына қатысты білім, білік, дағдыларды беру.
Тәрбиенің қоғамдық бағыттылығы:
1) мемлекеттік құрылысты, билік органдарын және т.б нығайтуға қолдау көрсету үшін бағытталған тәрбие
2) тәрбиелеушілер мен тәрбиеленушілердің қоғамдық бағытта ынталандырылған өзара әрекетке қол жеткізу 3) қабылданған және қолданылып жүрген конституциялық заңдар негізінде
Тәрбиенің құрал-жабдықтарына қойылатын талаптар:
1)Гигиеналық талаптарға сай болуы.
2)Эстетикалық талаптарға сай болуы.
3 Мектептің талаптарына сай болуы.
Тәрбиенің негізгі бағыттары:
1) Рухани-адамгершілік, патриоттық, имандылық тәрбиесі т.б.
2) Құқықтық, экономикалық, экологиялық тәрбие т.б.
3) Ақыл-ой , дене, эстетикалық, еңбек, адамгершілік тәрбиесі т.б.
Тәрбиенің түрлері?
1)дене, ақыл-ой, адамгершілік, еңбек, эстетикалық
2)дене, рухани-адамгершілік, интернационалдық, еңбек, эстетикалық
3)дене, сенсорлық,рухани, сұлулық, еңбек тәрбиесі;
Тәрбиеші мәдениетінің маңызды компоненті?
1)тәрбиешінің балалармен қарым-қатынасында өнімді стильді құра білу шеберлігі
2)тәрбиешінің синтезіндегі гуманистік қасиет
3)балаларды құрметтеу, үлгілі, өнегелі болуы;
Тәрбиешінің этикаcының компоненттері
1) адамгершілік құндылықтар
2) кәсіби ар ождан
3) педагогикалық әділеттілік
Топтық жұмыс:
1)Біріккен сі-әрекет
2)Топ бойынша тапсырмаларды орындауы
3)топтың бірігуі
Топтық жұмыстарды ұйымдастыру мәселелері бойынша айналысқан зерттеушілер:
1)В.Оконь
2)И.Т.Волков
3)А.М.Раевский
Тұтас педагогикалық процессте мұғалімнің еңбек құралдарының өзіндік сипаттары – ол:
1) Оның білімі.
2) Оның білігі.
3) Оның тұлғалық қасиеттері.
Тұлға дамуының негізгі бағыттары?
1)дене;
2)әлеуметтік;
3)психикалық;
Тұлғаға тән қасиеттер:
1)физиологиялық қажеттіліктер;
2)әлеуметтік функцияларды атқаруы;
3)әлеуметтік мәні болуы;
Тұлғаға тән қасиеттер:
1)физиологиялық қажеттіліктері
2)әлеуметтік мәні болуы
3)психологиялық дамудың белгілі бір деңгейі
Тұлғанаң дамуына экономикалық, әлеуметтік, рухани, ұйымдастырушылық факторлардың әсері қамтамасыз ететін жол?
1)жобалау әрекеті
2)ұжымдық әрекет
3)баланың бірлескен әрекеті;
Тұлғаның әлеуметтенуі кезінде оның дамуына әсер ететін факторлар
1)Мезофакторлар
2)Мегафакторлар
3)Макрофакторлар
Тұлғаның бағыттылығы, ұстанымы негізінде тәрбие әдістері топтастырылады
* Тұлғаның санасын қалыптастыру әдістері
*Мінез-құлық тәжірибесін қалыптастыру және іс-әрекет ұйымдастыру әдістері
* Іс-әрекет пен мінез-құлықты ынталандыру әдістері
Тұлғаның санасын қалыптастыру әдістері
1)жарыс
2)жаттығу
3)жазалау
Тұлғаны қалыптастыруға байланысты тұжырымдар жасаған Eжелгі грек ойшылдары:
1) Cократ.
2) Платон.
3) Aристотель.
Ұжым алдындағы мақсатты-перспективалар:
C) Қашық.
D) Жақын.
H) Орта.
Ұжым арқылы тәрбиелеудің мәнісі –
E) Оқушылардың оқуы, достығы жарасып, өзімшілдігі жойылып, өз мүддесін ұжым мүддесімен ұштастыру, моральдық нормаға айналады.
F) Оқушылардың оқу, тәрбие және пайдалы еңбектегі бірлескен іс –әркетінде олардың жауапкершілігі, белсенділігі артып тұлғаның жан –жақты дамуына мүмкіншіліктер пайда болады.
G) Оқушылардың оқуы, достығы жарасып, ізгілік қарым–қатынас орнайды
Ұжым және ұжымда тәрбиелеу мәселесін зерттеген адамдар:
*А.С.Макаренко;
*С.Т.Шацкий;
*И.А.Сухомлинский;
Ұжымдық- танымдық іс-әрекеттің мынадай белгілі бар:
*Бірынғай мақсаттық, жалпы мотивтің болуы.
*Іс-әрекеттер барысында оқушылар арасында өзара жауапкершіліктің және тәуелсіздіктін пайда болуы. *Жалпы нәтижелердің болуы.
Ұстаз бен актер арасындағы ұқсастық?
*педагогикалық техника
*тұлғаға, ұжымға, адамға ықпал ету біліктілігі
*оқыту және тәрбиелеу процесінің болуы;
Ұстаздық сөйлеу қабілетін дамыту жолдары
1) Cуырып cалма сөз айту
2) Педагогикалық әдебиеттерді оқу
3) Тұспалдап сөз сөйлеу
Үздіксіз экологиялық білім беруде басшылыққа алынған қазақ ағартушыларының еңбектері:
1) Ы.Алтынсарин, М.Жұмабаев, С.Сейфуллин
2) А.Құнанбаев, Ш.Уәлиханов, Х.Досмұхамедов
3) Ә.Бөкейханов, І.Жансүгіров
Ынталандыру әдістері:
1)жариялау;
2)марапаттау;
3)жазалау;
Ынталандыру әдістеріне жатады:
1)Жазалау.
2)Мадақтау.
3)Жарыс.
Іс-әрекет компоненттері:
1) Мақсаттар.
2) Әрекеттер, түрткілер.
3) Операциялар.
Іс-әрекетті ұйымдастыру мен мінез-құлық тәжірибесін қалыптастыру әдістеріне жатады:
1)Жаттығу.
2)Тапсырма беру.
3)Тәрбиелік жағдайлар.
Эмоционалдық тұрақтылық
1) сабырлылық
2) ұстамдылық
3) өзін-өзі ұстай білу
Ю.К.Бабанский оқыту әдісін бөледі:
1)ұйымдастыру және оқу таным іс әрекетін әске асыру әдістері;
2)оқытуда өзіндік бақылау жіне бақылау әдістері;
3)оқыту процесінде оқушылардың оқу-әрекет ынталандыру әдісі;
Я.A.Коменский бойынша тәрбие үш мақсатқа жетуге бағытталуы қажет:
1)Өзіңді тану.
2)Қоршаған ортаны тану.
3)Құдайға сыйыну.
Я.А.Коменскийдің адам дамуының жас кезеңдерін бөлуі:
1) бала кезең, есейгендік, жігіттік, ақсалық
2) балалық шақ,есейгендік кезең, жігіттік,сақалық
3)балалық,есейгендік,жігіттік,сақалық
Қазіргі педагогиканың әдіснамасы-бұл:
1) Әдіс туралы ғылым.
2) Бір нәрсені тану туралы ғылым.
3)Зерттеу процесі туралы ілім.

Приложенные файлы

  • docx 1470673
    Размер файла: 154 kB Загрузок: 0

Добавить комментарий