ЗТ КПЗ Т1 з1 заходи безпеки 13.01.17

НАЦІОНАЛЬНИЙ АВІАЦІЙНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
Кафедра військової підготовки
ЗАТВЕРДЖУЮ
Голова ПМК тактики та ЗВП
_________________ І. СКВОРОК
«____» _____________ 20 __ рокуМетодична розробка

для проведення тактико-стройового заняття
з "Тактичної підготовки"Тема 1. Заходи безпеки при проведені занять з бойової підготовки

Заняття 1. Виконання заходів безпеки військовослужбовцями під час виконання навчально-бойових заходів та в повсякденній діяльності
РОЗРОБКУ СКЛАВ: РОЗГЛЯНУТА І СХВАЛЕНА
Викладач на засіданні ПМК тактики та ЗВП
Наконечний П.А. від «____» _________20 __ р.
Протокол № __м. Київ

Мета заняття
Студентам доповісти:
1. Доповісти студентам вимоги керівних документів щодо виконання заходів безпеки.
2. Заходи безпеки під час дії на автомобільній та авіаційній техніці і озброєнні.
3. Заходи безпеки під час поводження зі стрілецькою зброєю, бойовими гранатами, боєприпасами, мінами, вибуховими речовинами, освітлювальними та імітаційними засобами.
4. Заходи безпеки під час поводження з отруйними речовинами і хімічними рідинами, а також із медичними препаратами і наркотичними засобами.
5. Відповідальність і обов’язки посадових осіб та особового складу щодо дотримання заходів безпеки. (СР)
ІІ. Навчальні питання

1. Вимоги керівних документів щодо виконання заходів безпеки.
2. Заходи безпеки під час дії на автомобільній та авіаційній техніці і озброєнні.
3. Заходи безпеки під час поводження зі стрілецькою зброєю, бойовими гранатами, боєприпасами, мінами, вибуховими речовинами, освітлювальними та імітаційними засобами.
4. Заходи безпеки під час поводження з отруйними речовинами і хімічними рідинами, а також із медичними препаратами і наркотичними засобами.
5. Відповідальність і обов’язки посадових осіб та особового складу щодо дотримання заходів безпеки. (СР)

Самостійна підготовка:
1. Вивчення заходів безпеки при проведенні занять з бойової підготовки

ІІІ. Матеріальне забезпечення
Викладача
План проведення заняття та методична розробка
Стенди електрифіковані за програмою
Кодоскоп
Комплекти слайдів
Кривомір, компас
Канцелярські прилади (комплект)
Вказівка, ганчірка
Макет місцевості
Студента
Робочий зошит
Канцелярські прилади (кулькові ручки – чорний, синій, червоний, кольори, лінійка офіцерська, простий олівець, гумка, циркуль вимірювач)
Екіпіровка (польове спорядження, стальний шолом, протигаз, піхотна лопатка, фляга з водою, плащ накидка, комплект польового обмундирування, у солдата обов’язково має бути речовий мішок з такими речами: казанок, кухоль, ложка, сухий пайок, індивідуальна аптечка, засоби знезараження води, предмети особистої гігієни.)


IV. Методичне забезпечення та література
Бойовий статут Сухопутних військ, частина III (взвод, відділення, танк).
Бойовий статут Сухопутних військ, частина II (батальйон, рота).
Посібник « Загальна тактика ФВП НАУ – 2006 р.»
Навчальний посібник «Загальна тактика», частина II. «Основи загальновійськового бою. Взвод у бою»,Житомир-2003 р.
V. Загальні організаційно-методичні вказівки
Заняття з теми 1« Заходи безпека при проведені занять з бойової підготовки ».
Заняття 1 « Виконання заходів безпеки військовослужбовцями під час виконання навчально-бойових заходів та в повсякденній діяльності ». Проводиться методом тактико-стройового заняття.
Попутно з усним викладанням матеріалу, викладач робить записи на класній дошці, демонструє плакати, стенди, показує кадри на екрані за допомогою проекційної апаратури. Оформлення дошки повинно служити прикладом штабної культури для студентів.
Кожен малюнок, запис викладач зобов’язаний при підготовці до занять добре обміркувати, вони повинні бути наочні і розміщенні на дошці у відповідній послідовності, всі малюнки, записи необхідно виконувати без переробок і виправлень, записи вести чітко.
При кресленні на дошці не переривати пояснення і не креслити мовчки, не закривати собою дошку. В ході заняття вимагати від студентів робити записи у робочих зошитах (креслень, коротке викладання основних питань і розв’язання прикладів)
Визначаючи студентам завдання на виконання практичних робіт (графічних робіт) викладач повинен дати вказівку щодо порядку їх оформлення, особливу увагу необхідно звертати на грамотне, чітке і коротке оформлення студентами завдань, креслень.
Оцінка кожної виконаної роботи проводиться з урахуванням якості її оформлення (за Положенням кредитно-модульної системи).
У вступі:
-прийняти рапорт чергового про готовність взводу до заняття
-перевірити наявність слухачів,матеріальне забезпечення заняття
-доповісти назву,номер теми і заняття та навчальні питання(записати на дошці мету) та актуальність теми
-методом діалогу провести контроль засвоєння студентами навчального матеріалу попередньої теми
Показати зв'язок даної теми з попередніми і наступними заняттями
В основній частині заняття
- доповісти зміст навчальних питань
- під час викладу матеріалу перевірити методом діалогу правильність усвідомлення і засвоєння слухачами навчального матеріалу
- основні та статутні положення дати під запис:
На закінчення заняття:
- методом діалогу повторити основні положення заняття
- оцінити роботу слухачів
- відповісти на запитання слухачів
- дати завдання на самостійну роботу
ОСНОВНА ЧАСТИНА -80 хв.
ВСТУП-5хв.
Вимоги стосовно вивчення даної теми.
В результаті вивчення даної теми студент зобов’язаний:
Знати:
Мету і задачі солдата, відділення, взводу, роти при діях при зброї на бойовій техніці щодо виконання заході безпеки.
Порядок виконання робіт на бойовій техніці, озброєнні та повсякденній діяльності.
Вимоги керівних документів щодо виконання заході безпеки при виконанні навчально-бойових, бойових завдань та вході повсякденної діяльності з урахуванням досвіду ведення АТО.
Вміти
Виконувати роботи по обслуговуванню бойової техніки, озброєння та в повсякденній діяльності (виконання господарських робіт та несенні служби в добовому наряді).
Надавати допомогу та самодопомогу у випадку отримання травм при роботі на БТТ та при отруєння хімічними речовинами.

Актуальність теми №4
« Заходи безпека при проведені занять з бойової підготовки », заняття 1 «Виконання заходів безпеки військовослужбовцями під час виконання навчально-бойових заходів та в повсякденній діяльності » полягає в тому щоб кожен військовослужбовець знав заходи безпеки під час поводження зі стрілецькою зброєю, бойовими гранатами, боєприпасами, мінами, вибуховими речовинами, освітлювальними та імітаційними засобами,
отруйними речовинами і хімічним рідинами, а також із медичними препаратами і наркотичними засобами, а також
відповідальність і обов’язки посадових осіб та особового складу щодо дотримання заходів безпеки.

Перше питання. Вимоги керівних документів щодо забезпечення заходів безпеки
Заходи безпеки про приведенні боєприпасів в остаточне спорядження
Наводити боєприпаси в остаточно споряджений вид безпосередньо в артіллерійськіх парках або на вогневих позиціях забороняється. Виняток становлять реактивні снаряди, які у всіх випадках наводяться в остаточно споряджений вид на вогневих позиціях.
При приведенні боєприпасів в остаточно споряджений вид керівники робот і військовослужбовці повинні суворо виконувати наступні вимоги:
не допускати падіння боєприпасів;
не встановлювати постріли унітарного заряджання, а також снаряди і міни в окснарвіде в вертикальному положенні;
не вдаряти по детонатор і засобів займання;
закупорені боєприпаси негайно прибирати з пункту робіт і укладати в штабелі не ближче 25 м.;
на кожному робочому місці мати не більше двох пострілів і не більше однієї цинки з підривниками;
не переносити пошкоджені підривники (трубки) навалом, поза спеціальних дерев'яних ящиків, маса яких з виробами не повинна перевищувати 15 кг;
категорично забороняється керн підривати вручну за допомогою керна і молотка;
не допускати знаходження боєприпасів з відкритим очком понад часу, необхідного для виконання операцій з підготовки їх до ввинчування детонаторів (трубок);
застосовується дерев'яне технологічне обладнення (столи, складання і т. д.) не повинні мати виступаючих цвяхів, шурупів, болтів на поверхнях, що стикаються з боєприпасами;
забороняється захаращувати проходи і проїзди укупоркой або ящиками з боєприпасами;
роздувати детонатор (трубку), ударяти по ключу або запальнику категорично забороняється;
куріння забороняється , крім спеціально відведених місцях.

Особливості заходів безпеки при експлуатації ракет і боєприпасів
Правила безпеки повинні виконуватися за будь-яких умовах незалежно від терміновості виконання робіт, недолік матеріальних засобів або робочої сили та інші причини не можуть бути підставою для не вирішення правил безпеки.
Командир полку з о б о в ' я з а н и й:
-запроваджувати заходи безпеки і здійснює контроль за їх виконанням при роботі з озброєнням, бойовою та іншою технікою і боєприпасами, при проведенні занять, стрільб, навчань, своєчасно доводити ці заходи до підлеглих і вимагати суворо їх виконання.
Командири, начальники всіх ступенів, особовий склад розрахунків (екіпажів) та інші особи, пов'язані з експлуатації РАВ, при всіх роботах зобов'язані суворо дотримуватись заходів безпеки, визначені Керівництвом по експлуатації РАВ та експлуатаційної документації, а також вимогами, викладеними в керівних документах щодо заходів безпеки .Виконання заходів безпеки є обов'язковим у всіх випадках. Терміновість робіт і інші причини не є підставою для їх порушення.
При проведенні робіт з боєприпасами забороняється:
- встановлювати вертикально постріли унітарного заряджання, снаряди, міни, заряди і гільзи, а також перекочувати їх по столу непаралельно один одному;
-ударять по детонатор. засобами займання, а також ударяти боєприпаси одна об одну;
- керн підривника в снарядах ударом молотка по керну;
- розкривати лопаті блоку стабілізатора реактивних снарядів, переносити вручну більше одного неукупоренного пострілу, снаряда або міни калібру понад 57мм;
- переносити боєприпаси на спині, пліч, в несправній тарі або кришкою тари в низ;
- укладати тару з боєприпасами догори дном або на бічні стінки;
- виконувати розбирання і охолощену пострілів, а також виготовлення навчальних боєприпасів з бойових;
- застосовувати в якості навчальних експонатів боєприпаси і їх елементи в бойовому спорядженні.
Небезпечними в звертанні вважаються
Боєприпаси в остаточному спорядженні, що впали з висоти більш 1м (для пострілів з підривниками РІМ-2 і РІМ-2М- з висоти більш 0.85м);
- ракети без тари, що впали з будь-якої висоти, а в тарі з висоти більше 0,5 м;
- з слідами ударів і закопчений на снарядах, мінах, головних частинах реактивних снарядів або на корпусах головних підривників;
- з детонаторами, у яких пошкоджені або пом'яті мембрани;
- остаточно споряджені постріли, снаряди, міни, ракети, які зазнали дії поровимі, вибуху, бомбардування, тартіллерійскому обстрілу, а також побиваашіе в авіа-, авто-, і залізничних катастрофах.

Заходи безпеки при підготовці боєприпасів до стрільби
Боєприпаси при правильному поводженні з ними аполне безпечні і безвідмовні в дії.
Для забезпечення надійної дії боєприпаси ретельно оглядаються і готуються до стрільби. При огляді боєприпасів необхідно мати на увазі наступне:
- корпусу детонаторів повинні бути цілі, снаряди, підривники яких мають механічні пошкодження, на стрілянини не видаються.
- заряди в гільзах зі згорілим корпусом не повинні мати тріщин і механічних пошкоджень, заряди, що мають відставання піддону від полотна згорають гільз, до стрільби не допускаються
- забороняється порушувати герметичність зарядів в гільзах, виймати з них посилені кришки, порушувати упаковку мінометних і гранатометним пострілів, згвинчувати установчі та запобіжнині ковпачки та змінювати основні установки детонаторів без необхідності. Підготовка детонаторів і зарядів для стрільби проводиться тільки на вогневій позиції.
При підготовці до стрільби снаряди, заряди і гільзи ставити на грунт або кришки скриньок забороняється.
Стріляти з гармат всіх калібрів осколковими, осколково-фугасними снарядами в бойовому спорядженні з холостими пробками забороняється.
При завантаженні боєприпасів в танк, не можна допускати падіння пострілів і ударів по ним. Кумулятивними і і осколково-фугасними снарядами, що впали на тверду основу з висоти більше 1.5 м або головну частину з будь-якої висоти, а також зазнали різких ударав, стріляти забороняється.
Снаряд досилати прібойніком, щоб він надійно заклинило провідним паском на початку нарізів і щоб при наданні стовбура кута піднесення снаряд не міг осісти на заряд.
Посилені кришки виймають тільки перед стрільбою. Стріляти з посиленою кришкою забороняється.
Забороняється складання яких би то не було комбінацій з пакетів додаткових пучків пороху, не передбачених керівництвом і таблицями стрільби і особливо додавання пучків пороху до штатного заряду для збільшення дальності стрільби, так як це призведе до розриву каналу ствола.

Друге питання. Заходи безпеки під час дій на автомобільній та авіаційній техніці озброєнні

Заходи безпеки при завантаженні, розвантаженні та перевезенні інженерних боєприпасів
Засоби підривання необхідно завозити в сховище негайно після розвантаження .У виняткових випадках дозволяється залишати їх на відкритому майданчику на термін не більше однієї доби.
Боєприпаси, визнані небезпечними в зберіганні, повинні бути негайне видалення зі сховищ і вивезені.
ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ:
- Відчиняти ящики з боєприпасами в сховищах;
 - Приступати до роботи без інструктажу;
 - Перевищувати встановлену норму перенесення боєприпасів на одного працюючого і встановлену висоту штабелів;
- Працювати з боєприпасами при наближенні грози і при інших несприятливих метеоумов;
- Користуватися відкриті /, вогнем для освітлення / свічки і т.п. /;
 Завантаження / вивантаження / вагонів, які не закріплених упорними башмаками і автомобілів, не взятих на гальмо, ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ
При спільного перевезення на одному автомобілі, вибухових речовин / ВР / і засобів підривання / СП / кількість капсулів-детонаторів / електродетонаторів / не повинно перевищувати 400 шт .; упаковки з БВ і СВ повинні бути надійно закріплені для виключення їх взаємного переміщення, з відстані між ними не менше 1,5 км;
СВ повинні розміщуватися в передній частині кузова; проміжок між ВВ і СБ заповнюється інертними негорючими матеріалами, вільної сковування або підручники боєприпасами, що не містять ВВ.
При перевезенні на одному автомобілі БВ і СВ швидкість руху автомобіля має бути не більше 40 км \ год
Відстань між автомобілями при проходженні колоною має бути в межах 50-60 м, автомобіль, дотриманні СВ, слід пам'ятати колони, на чому знаходиться або, відповідальне за перевезенням вантажу
При отруєнні отруйними технічними рідинами:

 - Вивести (вивезти) потерпілого із зараженої атмосфери звільнити від одягу, просоченого парами отруйної технічної
рідини;

- Промити відкриття ділянки тіла, очі проточною водою протягом 5-10 хвилин. Якщо в очі або на шкіру потрапила кислота, то проводиться додаткове промивання їх розчином питної соди, а якщо луг, то 2% розчином борної кислоти;

- При вживанні отруйної технічної або спиртоподібних рідини всередину з метою сп'яніння необхідно швидко промити шлунок. Цій простій і в той же час дуже ефективною процедурою можна швидко видалити значну частину отрути з організму. Промивання шлунка проводиться наступним чином: потерпілому дають запити 1-1,5 літра теплої води, а потім штучно викликають блювоту шляхом подразнення кореня язика пальцем руки або ложкою. Промивання шлунка таким обрізом слід повторити 2-3 рази. При наявності активованого вугілля додаємо його до води, використовуваної для промивання в кількості 1-2 чайній ложці на 1 літр води.

   Після надання першої допомоги потерпілий повинен бити доставлений в медичний пункт (лікувальний заклад).

Деякі старшини і командири підрозділів часто приймають гострі отруєння отруйними і наркотичними засобами за звичайне алкогольне сп'яніння і, боячись відповідальності, укладають постраждалих в ліжко замість доставка їх в медичний пункт для огляду лікарем (фельдшером) а вживання термінових заходів по промивання шлунку і, в кінцевому рахунку , порятунку життя потерпілого.
У разі неможливості транспортування потерпілого або відсутності можливості евакуації, здійснюється виклик бригади фахівців з найближчого лікувального закладу «на себе».

При отруєння чадним або пороховим газами:

Винести (вивести) потерпілого із зараженої атмосфери (з бойової машини), розстебнути пояс, комір, дати на ватці понюхати нашатирний спирт, зробити штучне дихання (до відновлення самостійного дихання).

Найбільш ефективно способом штучного дихання є спосіб "з рота в рот". При цьому потерпілого укладають на спину таким чином щоб голова виявилася закинутою назад, під лопатки слід покласти м'який валик. Надає допомогу робить один-два глибокі вдихи і видихи, а потім, зробивши черговий глибокий вдих, розкриває рот потерпілого, щільно притискає свої губи до губ потерпілого і, стиснувши пальцями крила його носа, робить енергійний видих в рот потерпілого. При цьому грудна клітка потерпілого повинна розширюватися (вдих). Вихід постраждалим здійснюється в результаті самостійного спадання грудної клітини (штучне дихання проводити в повільному ритмі - 12-15 вдихів за хвилину:
- У холодну пору року потерпілого необхідно зігріти, давати теплий чай або каву;
- Після надання першої медичної допомоги потерпілого
негайно доставити в найближчий медичний пункт або до лікувального закладу.

При механічних травмах, ураженнях електрострумом.

- При отриманні травми, яка супроводжується сильним втратами крові, накласти вище кровотечі джгут, а на рану стерильну пов'язку (на місці накладення джгута вказати час його накладення);
- При переломі кістки накласти шину з підручних матеріалів (дошка, палиця, пучок товстих прутів). Шина повинна захоплювати
з переломом суглоби;
- При пошкодження шкіри рук (подряпин, порізи, мозолі) змащувати йодної настойкою, зеленкою, накладає
стерильну пов'язку;
- При ударах застосовують охолодження за допомогою струменя хлоретилу;
- При шоковому стані потерпілому дати понюхати нашатирний спирт, укласти на підлогу, кушетку;
- При електротравми звільнити від струмопровідних частин, зробити штучне дихання;
- Евакуювати потерпілого в найближчий медичний пункт або лікувального закладу.

Заходи безпеки при поводженні з отруйними і наркотичними лікарськими засобами. Отруєнь чадним газом. Надання першої допомоги потерпілим


Обов'язки посадових осіб при роботі з отруйними і наркотичними засобами порядок їх обліку, зберігання. Витребування та списання.

Начальники медичної служби частини, з'єднання несуть відповідальність за організацію та дотримання правил поводження, а також раціонального використання отруйних лікарських і наркотичних засобів.

У місцях зберігання у чергового лікаря, на посаді чергової медсестри, в процедурою повинні бути таблиці вищих разових і добових доз отруйних лікарських засобів.

Використання отруйних лікарських засобів (ОЛЗ) виконується за окремими заявками, підписаними командиром і начальником медичної служби частини, з'єднання.

Для прийому надійшли частина отруйних лікарських і наркотичних засобів призначається комісія, з включенням в неї відповідального за подальше зберігання, облік і відпустку ОЛЗ, які йому передаються в присутності голови комісії.

Зберігання отруйних і наркотичних препаратів здійснюється тільки в сейфах або металевих шафах. Металеві шкатулки, крім того, пригвинчуються до підлоги або стіни. В аптеках окремих МЕДИЧНИЙ батальйонів (СМО), лікувальних установах для зберігання ОЛЗ виділяються окремі приміщення (матеріальні кімнати). Ключ від сейфів, шкатулок і матеріальних кімнат (сховищ) протягом робочого дня зберігаються у особи, відповідальної за збереження ОЛЗ, після, в опечатаному вигляді здаються черговому по частині під розпис в книзі прийому і здачі службових приміщень. Додатковий екземпляр ключів, опечатані печаткою особи, відповідальної за ОЛЗ, зберігаються в секретному відділенні частини (з'єднання).
Двері приміщень (матеріальних кімнат, сховищ) в яких містяться ОЛЗ, оббиваються листовим залізом і посилюються металевими куточками, а вікна обладнуються міцними металевими решітками.
Запас отруйних лікарських засобів в медичних підрозділах та установах не повинен перевищувати триденний, а на
посаді чергового лікаря (фельдшера) - одноденний.
Про прийом і здачу чергувань медичним персоналом задаю, ОЛЗ н ключів від шаф в яких вони зберігаються робиться відповідний запис в книзі обліку цих коштів, або в окремому журналі »

Отруйні лікарські засоби і наркотичні коштів в шафах невідкладної допомоги та лікарських укладаннях розфасовуються в окремих пакетах (металевих скриньках) і зберігаються и шафах з позначкою "Для шафи невідкладної допомоги".

 Облік ОЛЗ ведеться в окремих книгах за формами відповідно до «Керівництва з обліку озброєння, техніки іншого військового майна»

У книгах обліку все аркуші нумеруються, прошнуровуються, скріплюються містичний печаткою військової частини.

Прибутково-видаткові документи реєструються в книзі реєстрації облікових документів (ф.№ 25).

Чисті бланки рецептів на ліки, що містять наркотичні речовини враховуються в книзі обліку наявності та руху матеріальних засобів у підрозділі (ф.№ 26).
Рецепти на відпущені ОЛЗ і зведені відомості підбираються
по місяцях.

Виписані отруйні лікарські препарати, наркотики а інші медикаменти обов'язково заносяться в книгу обліку хворих и амбулаторії »медичну книжку.
Посадові особи повинні здійснювати систематичні перевірки правильності призначення, використання в обліку лікарських засобів в медичних підрозділах частин і лікувальних установах, суворо стягувати з осіб, які порушили встановлений порядок призначення, виписування і відпуску ліків.

Вимоги щодо зберігання, відпуску та обліку отруйних та наркотичних засобів
Зберігання.

Отруйні та наркотичні лікарські засоби незалежно від кількості і лікарської форми зберігаються тільки в сейфах або металевих шафах під замком. Наркотичні лікарські засоби недоторканного запасу зберігаються тільки на медичних складах округу в спеціально обладнаних приміщеннях (сховищах).
Металеві шафи з запасом отруйних і наркотичних засобів і кімнати в яких вони знаходяться, обладнуються автономної охоронної (звуковий і світловий) сигналізацією, з висновком до чергового по частині.
 У чергового, куди здаються ключі від сейфів і кімнат в опечатування
вигляді під розписку, повинна бути інструкція по діям на випадок включення охоронної сигналізації.
Третє питання. Заходи безпеки під час поводження зі стрілецькою зброєю, бойовими гранатами, боєприпасами, мінами, вибуховими речовинами, освітлювальними та імітаційними засобами.

Капсулі-детонатори, запали, електродетонатори, які окислені або цілісність оболонки порушена - підлягають знищенню
Нітрогліцериновий порох брати голими руками ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ.
При вигвинчуванні детонаторів, запалів та інших засобів ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ застосовувати зайвих зусиль і ударяти по виробу
Вибухові роботи повинні проводитися групою в складі не менше двох підривників, не рахуючи керівника робіт
Особи, які порушують правила з техніки безпеки під час проведення підривних робіт, негайно усуваються від роботи і віддаляється від вибухового поля
На вибуховому полі проводити одночасно підривання і спалювання боєприпасів ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ
Керівник робіт повинен оглянути місце вибуху і при наявності відмов встановити їх причини. Підходити до заряду який відмовив дозволяється тільки керівнику робіт і не раніше ніж через 15 хвилин. Чіпати заряд ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ
Заряду який відмовив знищується вибухом іншого заряду
При знищенні боєприпасів, користуватися тільки електричним способом підривання, необхідно дотримуватися таких ПРАВИЛ:
-Вставіть Електродетонатори в заряди необхідно безпосередньо перед вибухом, після закінчення всіх підготовчих робіт тільки до розпорядження керівника робіт. При цьому особи, які не мають безпосередньо роботами, повинні бути вилучені до укриття, а кінці дільничних проводів електропідривної мережі від'єднані від магістральних проводів і заізольовані :
-до установки електродетонаторів в заряди і відходу людей від них джерела струму до магістральних проводах не підключати
- З'єднані лінії в місці розриву проводиться після відходу людей від розряду Не безпечну відстань
- Застосовувати завчасно перевіряти джерела струму і вимірювальні прилади
-вибухові міни і зарядів виробляти з бліндажів або надійного укриття
Передавати ключ від підривної машини іншим особам або містити не закритими на замок джерела струму \ підривні машинки, елементи батарей і т.п. ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ
Ключ від підривної машинки повинні знаходиться у керівника робіт постійно
Під час наближення грози і інших несприятливих метрологічних умов роботи на вибуховому поле негайно припиняються . Дроти окремих ділянок від'єднуються від магістральних, а особовий склад відводиться в укриття .До робіт можна буде тільки після повного припинення грозових розрядів.
Виходити з укриття під час спалювання і підкладати в багаття горючі матеріали і боєприпаси ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ
ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ робота і боєприпасами, знятих з мінних полів, а також роботи, пов'язані з бойовими випробуванням, роззброєння і заміною елементів зарядів, з транспортуванням і знищенням небезпечних і непридатних боєприпасів.Для керівництва навантаженням \ розвантаженням, ремонтом, консервацією та знищенням боєприпасів призначаються керівники робіт з осіб військовослужбовців \ офіцерів, прапорщиків або інженерно-технічного складу, які мають достатній досвід роботи з боєприпасами.
Після спалювання дозвіл на вихід з укриття дає керівник робіт.Після закінчення спалювання необхідно переконатися, що на площі не залишилося не згорілих ВВ. Для цього необхідно обережно розрити зону дерев'яною лопатою і виявлені незгорілі залишки зібрати і спалити
Йти з площі спалювання дозволяється тільки тоді, коли не залишається ніяких слідів горіння або тління будь-яких предметів
Витрачати боєприпаси, відпущені на бойову підготовку, на інші цілі ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ
Залежно від кількості, виду і властивостей боєприпасів знищені проводиться підривання або спалювання.
підривання знищуються
- Міни та набої
-брізантние вибухові речовини
Засоби підривання \ капсулі-детонатори, електродетонатори, запальні трубки, підривники заводського спорядження, запали боєприпаси ,, детонують шнури й вироби на їх основі.
Кількість одночасно підриваються боєприпасів визначуване інструкції і не повинно перевищувати:
- вибухові речовини - 20кг
- капсюлі-детонатори \ електродетонаторів \ - 1000шт
- детонуючого шнура - 500м
Знищувальні капсульні вироби укладають в ями для попередження від розкиду, накривати знищувані засоби землею \ щитами \ не рекомендується
Спалюванням знищується порох \ димні і бездимні \, вогневі-водні шнури, електрозапалювачі, піротехнічні засоби, практичні боєприпаси без обводок .Кількість одночасно спалюваних боєприпасів не повинно перевищувати 20 кг. Спалювання боєприпасів і металевих обводок ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ
Спалювання боєприпасів проводитися після ретельного перевірки на відсутність в них засобів підривання, здатних при спалюванні викликати вибух. Боєприпаси, запалювальні спалюванню, укладається на шар легкозаймистого матеріалу, який підпалюється дистанційно електричним способом від електрозапальника, гільза якого заповнюється порохом
Виробляти спалювання боєприпасів в ненависну погоду або при сильному вітру, а також на ділянках з торф'янистими грунтами, сухою травою і чагарником ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ

Четверте питання. Заходи безпеки під час поводження з отруйними речовинами і хімічними рідинами, а також із медичними препаратами і наркотичними засобами

Заходи безпеки при поводженні з отруйними рідинами і речовинами

Для забезпечення заходів безпеки при роботі з ОРіР слід виконувати наступні загальні вимоги:
- дотримуватися правил поводження з ОРіР;
- зберігати рідини тільки в закритiй герметичнiй тарі;
- не засмоктувати рідини ротом для створення сифона, при переливанні використовувати для цих цілей насос або гумовий шланг з грушею;
- під час роботи з рідинами не курити і не вживати їжу;
- забороняється зливати використання рідини і аналізу в каналізацію;
- зачистку резервуарів проводити використанням засобів індивідуального захисту (шланговий протигаз ПШ-1 або ПШ-2, рятувальний пояс з мотузкою комбінезон гумові чоботи і брезентові рукавиці);
- у всіх випадках виконання робіт при концентрації парів ОРіР вище гранично допустимої необхідний необхідно користуватися фільтруючими протигазами марки А;
- всі роботи З ОРіР (крім бензинів) повинні виконуватися в спецодязі, крім того, працюючі повинні мати засоби індивідуального захисту (загальновійськовий фільтруючий протигаз, окуляри захисні герметичні рукавички гумові технічні);
-по закінченні роботи рідини ретельно мити руки водою з милом;
-при можливому розбризкування рідини необхідно користуватися захисними окулярами, а при появі різі в очах і подразнення дихальних шляхів необхідно надіти загальновійськовий фільтруючий протигаз;
- при попаданні рідини на одяг або необхідність зняти і випрати. Пролиту рідину необхідно змити і нейтралізувати;
- здійснювати спеціальну підготовку та інструктаж особового складу;
- проводити попередні і періодичні медичні огляди осіб, які мають контакт з ОРіР.

Рідини на основі фосфорорганічних сполук
Рідини на основі фосфорорганічних сполук відноситься охолоджуючу фільтр охолоджуючої рідини марок ОР АМ2-ООР (ОР АМ2-ООР-5Ъ), ФОР АМ2-IЗНЗ (ФОР АМ2-IЗНЗ-5В), який використовується у виробах спеціальної техніки. Ці рідини володіє дратівливою дією на шкіру і слизові оболонки очей і носоглотки, здатні проникати через шкіру.
При попаданні рідини на одяг необхідно зняти і випрати.
Пролиту рідину необхідно змити великою кількістю води, приміщення провітрити. Забруднені рідини і воду знешкодити хлорсодержащими речовинами.
В аварійних ситуаціях при великій площі протоки особовий склад повинен проводити роботи по їх ліквідації загальновійськових фільтруючих протигазах ПМГ-2, ПМК.
При загорянні слід застосовувати засоби пожежогасіння: воду у вигляді компактних і розпорошених струменів, повітряно-механічної піни ПО-1, вогнегасники хімічні пінні, повітряно-пінні, вуглекислотні, порошкові, азбестові полотна.
Для попередження отруєння рідини на основі фосфорорганічних сполук необхідно проводити роботи з ними в провітрюваному приміщенні обладнаному припливно-витяжної механічної вентиляції з примусовим видаленням повітря від місця освіти парів з нижньої робочої зони.

Рідини на основі фтороорганічних сполук
 До рідин на основі фтоорганіческіх соєдненіє відносяться фторхлоруглеродние рідини 12Ф і 13ФМ, які застосовуються в якості розділових, приладових манометрических рідини при контакті з агресивними середовищами. Рідини 12Ф і 13ФМ розлягаються під дією відкритого полум'я і температура вище 250С утворенням токсичних продуктів термічного розкладання.
При вдиханні великої кількості парів в рідинах, особливо що містять продукти термічного розкладання, можливе гостре отруєння.
Для попередження отруєння рідинами на основі фторорганічних з'єднань необхідно дотримуватися наступних правил безпеки:
- всi роботи, пов'язані з нагріванням рідин, виробляти в витяжній шафі не допускаючи попадання їх парів і особливо продуктів термічного розкладання повітря виробничих приміщень;
- cтворення повної герметизації апаратури в яку залиті рідини;
- при роботі рідинами забороняється палити і приймати їжу;
- не допускати контакту рідини з незахищеними руками;
- по закінченню роботи з рідинами ретельно мити руки з милом.

Рідини на основі хлорорганічних сполук
Рідини на основі хлорорганічних сполук відносяться хлорорганічні розчинники трихлоретилен і перхлоретілен (тетрахлоретилен) які застосовуються в основному для чищення одягу, знежирення металів як екстраген для масел, жирів, восків.
Трихлоретилен і перхлоретілен при зіткненні з відкритим вогнем розкладаються з утворенням сильнодіючого отруйна речовина - фосген; мають наркотичну дію; надають сильну дію на нервову систему; можливі дерматити та екземи.
Для попередження отруєння рідини на основі хлорорганічних сполук необхідно всі роботи проводити в протигазах марки А, в разі можливого утворення фосгену в протигазах марки В, при високих концентраціях - використовувати ізолюючі шлангові протигази з примусовою подачею повітря; роботи проводити в бавовняному спецодязі, рукавички з хлорованого поліетилену.
Засоби пожежогасіння хімічна піна розпорошена вода.

Рідини на основі гліколів і їх похідних
До рiдин на основi глiколей і їх похідних належать: етиленглiколь ( ГОСТ 1910-83 та 6367-52); 66-% водневий розчин етиленглiколю; охолоджуючi рiдини ( антифризи) марок 40,65, Тосол-А, Тосол-А40, Тосол-А65, «Лена», «Лена 65», противіткатна рiдина ПВР-70, незамерзаюча рiдина «Арктика», рiина «Полюс», гальмiвнi рiдини «Нева», ГТЖ-22М, «Томь», «Роса».
Рідини виготовлені на основі гліколю і їх похідних мають характерний алкогольним запахом і солодкуватим смаком і можуть бути прийняті за спиртні напої; при порушенні техніки безпеки і прийомі їх всередину з метою сп'яніння викликають важке отруєння, а в деяких випадках-смерть. Смертельні дози рідини для людини при прийомі всередину наведені в додатку 3.
При зверненні з рідинами на основі гліколю і їх похідних з метою попередження отруєння ними необхідно, крім загальних заходів строго виконувати правила техніки безпеки викладені у відповідних інструкціях на конкретний товарний продукт.

Спирти рідини на основі спиртів
До спиртів і рідин на основі спиртів відносяться: тетрагідрофуриловий спирт (ТГФ), гальмівна рідина БСК, противідкатна рідина "Стеол-М", охолоджуючі рідини “Антифриз ” та “Тосол”.
Токсичності рідин на основі спиртів обумовлена наявністю в їх складі тетрагідрофурфурілового, бутилового спирту, які володіють високою пружністю парів і створюють небезпеку отруєнь при вдиханні. До складу рідини входять калій хромонокислий, який є небезпечною речовиною.
Рідини на основі спиртів мають характерний алкогольним запахом і пекучим смаком, при прийомі їх всередину вони викликають важкі отруєння.
Приміщення, в яких ведуться роботи зі спиртами, повинні бути обладнані припливно-витяжною вентиляцією. Спирти і рідини на їх основі є легкозаймистими та вибухонебезпечними, забороняється застосування відкритого вогню в місцях їх розливу і зберігання.
Засоби пожежогасіння: вогнегасники хімічні пінні, повітряно-пінні, вуглекислі, порошкові і азбестові полотна. Решта запобіжні заходи загальні для ОТР.

П’яте питання. Відповідальність і обов’язки посадових осіб та особового складу щодо дотримання заходів безпеки. (СР)

Безпека під час проведення занять із бойової підготовки забезпечується їх чіткою організацією, суворим дотриманням заходів безпеки, які визначаються статутами, курсами стрільб та водіння, відповідними керівництвами та настановами.
Командири (начальники) зобов’язані вживати заходів щодо попередження загибелі та травмування особового складу, встановлювати необхідні вимоги безпеки під час роботи з озброєнням та військовою технікою, під час здійснення маршу, проведення навчань, стрільб, спеціальних занять і робіт, своєчасно доводити ці вимоги до підлеглих та добиватися їх суворого виконання.
Перед початком занять з бойової підготовки командир зобов'язаний особисто впевнитися, що для цього створено безпечні умови, підлеглі засвоїли вимоги безпеки та мають достатні практичні навички щодо їх виконання.
Відповідальність за дотримання особовим складом вимог безпеки на заняттях несуть командири всіх ланок.
Вони зобов’язані:
вивчати з особовим складом вимоги безпеки під час проведення занять, приймати заліки зі знання цих вимог та забезпечувати постійний контроль за їх дотриманням;
перевіряти справність озброєння, військової та іншої техніки, яка виводиться (вивозиться) на заняття, звертати особливу увагу на знання особовим складом правил поводження з ними;
перевіряти справність та припасування обмундирування, спорядження й засобів індивідуального захисту особового складу з урахуванням пори року;
під час проведення занять на військовій техніці, з озброєнням, у лісистій місцевості, під час розташування табором та в інших пожежонебезпечних місцях вимагати від особового складу суворого дотримання вимог пожежної безпеки;
визначати маршрути руху машин та порядок перевезення особового складу до місць проведення занять;
на заняттях використовувати тільки технічно справні озброєння та військову техніку.


Завдання на самостійну роботу

Вивчити матеріал по конспекту
Законспектувати в зошит: вимоги керівних документів щодо виконання заходів безпеки.
- Заходи безпеки під час дії на автомобільній та авіаційній техніці і озброєнні.
- Заходи безпеки під час поводження зі стрілецькою зброєю, бойовими гранатами, боєприпасами, мінами, вибуховими речовинами, освітлювальними та імітаційними засобами.
- Заходи безпеки під час поводження з отруйними речовинами і хімічними рідинами, а також із медичними препаратами і наркотичними засобами.
- Відповідальність і обов’язки посадових осіб та особового складу щодо дотримання заходів безпеки. (СР)
Викладач Наконечний П.А.

15

Приложенные файлы

  • doc 4664246
    Размер файла: 154 kB Загрузок: 1

Добавить комментарий