Baza_Khirurgiya_3


Введення в хірургію. Гігієна у хірургічному стаціонарі. Робота середнього персоналу в умовах хірургічного стаціонару
1. Антропометрія – це:
a. Розділ антропології;
b. Проведення діагностичних маніпуляцій пацієнту;
c. Проведення лікувальних маніпуляцій пацієнту;
d. Визначення росту та маси тіла пацієнта.
2. Лікарська таємниця – це:
a. Таємниця сповіді;
b. Нерозповсюдження інформації інтимного характеру медичним працівником;
c. Нерозповсюдження медичним працівником інформації про захворювання пацієнта;
d. Нерозповсюдження медичним працівником інформації про особисте життя.
e. Нерозповсюдження медичним працівником компрометуючої інформації про колектив відділу.
3. Еутаназія – це:
a. Спосіб позбавлення людини від страждань;
b. Спосіб аналгезії;
c. Спосіб консервативного лікування;
d. Спосіб оперативного лікування;
e. Спосіб добровільної смерті;
f. Гуманітарний акт стосовно пацієнта.
4. Що означає термін “деонтологія” в перекладі з грецької мови?
a.Вчення про обов’язок
b.Вчення про пов’язки
c.Вчення про методи хірургічного лікування
d.Вчення про догляд за хворими
e.Вчення про пухлини.
5.Вкажіть показ до внутрішньошкірної ін’єкції:
a.введення препаратів для місцевої дії
b.забір крові для лабораторних досліджень
c.пряме вимірювання артеріального тиску
d.введення кровозамінників
e.проведення діагностичних проб на визначення підвищеної чутливості до ліків
1. Види санітарної обробки хворих, крім:
а. місцева, пробна
b. повна
c. часткова
d. генеральна
e. будь-яка з вище наведених
2. Скільки часу вимірюють температуру у ротовій порожнині:
a. 3-5 хв.
b. 5-10 хв.
c. 7-15 хв.
d. 10-15 хв.
e. 15-20 хв.
3. З якою метою перед вимірюванням температури в пахвинній ямці рекомендують її протирати сухою серветкою:
a. для дотримання гігієни
b. для забезпечення стійкого положення термометра
c. щоб не отримати занижених результатів
d. щоб не отримати результатів вищих за реальні
e. для комфорту пацієнта
4.Підшкірні ін’єкції виконуються у всіх ділянках тіла, окрім:
a.зовнішня поверхня плеча
b.передня стінка живота
c.підлопаткова ділянка
d.долонна поверхня китиці
e.зовнішня поверхня стегна
5.Голку якої довжини необхідно використовувати для проведення внутрішньом’язевої ін’єкції
a.1-2 см
b.6-8 см
c.10-15 см
d.3-5 см
e.15-17 см
1.Що передбачає суворий постільний режим:
a. дозволяється ходити по палаті і в туалетну кімнату
b. не дозволяється активно рухатися на ліжку
c. дозволяється вільно рухатися в ліжку, але не залишати його
d. дозволяється сидіти на ліжку, ходити по палаті
e. будь-що, з вище наведеного
2.Що є найбільш небезпечним для медичного працівника при догляді та лікуванні ВІЛ-інфікованих хворих?
a. Попадання інфікованої крові при уколах голками або пошкодженні шкіри ріжучими інструментами;
b. Попадання інфікованої крові на слизові;
c. Попадання мокроти і слини на шкіру або слизові;
d. Контакти з іншими виділеннями ВІЛ-інфікованого пацієнта.
3.При наявності пролежнів необхідно застосовувати вище зазначене, окрім:
a. Вкладання хворого на твердий матрац;
b. Застосування підкладних кругів;
c. Протирання шкіри камфорним спиртом;
d. Зміни положення тіла;
e. Перестилання ліжка хворого.
4.Розрізняють наступні способи введення ліків, крім:
a. зовнішній
b. внутрішній
c. змішаний
d. парентеральний
e. ректальний
1.Ятрогенне захворювання – це захворювання, зумовлене:
a. Вживанням високотоксичних отрут;
b. Проживанням особи на екологічно забруднених територіях;
c. Перебуванням у несприятливих санітарно - гігієнічних умовах;
d. Проживанням особи у незадовільних матеріально - побутових умовах;
e. Нефаховими діями медичного працівника.
2.При прийманні на роботу в хірургічне відділення медична сестра повинна була відповісти на запропоноване запитання: яку відповідальність несе медична сестра за недбале ставлення до своїх професійних обов’язків, що призвело до зараження особи вірусом імунодефіциту людини.
a. Кримінальну;
b. Морально – правову;
c. Адміністративну;
d. Цивільно-правову;
e. Відповідальності не несе.
1.Чоловік 40 років поступив у проктологічний відділ зі скаргами на наявність яскраво – червоної крові у калі після акту дефекації. При ректороманоскопії діагностували поліп прямої кишки. Здійснена операція – поліпектомія. Пацієнт звернувся до медичної сестри з метою уточнення доброякісності новоутворення. Як повинна поводити себе медсестра у даній ситуації?
a. Порадити звернутися до лікаря;
b. Розповісти про доброякісні пухлини;
c. Розповісти про хід операції;
d. Дати прочитати відповідну літературу;
e. Порадити з'ясувати діагноз в операційної медсестри.
2.У хірургічну клініку було доставлено в ургентному порядку пацієнта з тупою травмою живота. При поступленні він представив документ, в якому було вказано, що він є членом релігійної секти Свідків Єгови і що при будь яких обставинах йому не можна переливати кров та препарати крові та призначати ліки, виготовлені з крові людини. Під час операції лікар - хірург виявив розрив печінки із значною крововтратою. Як лікар-хірург повинен компенсувати втрачену кількість крові?
a. Не буде переливати кров, препарати крові і кровозамінники;
b. Буде переливати донорську кров і препарати крові;
c. Буде переливати кровозамінники;
d. Буде переливати плазму крові та альбумін;
e. Буде виконувати ретельний гемостаз під час операції.
4.Що означає термін “гіпургія” в перекладі з грецької мови?
a.Вчення про обов’язок
b.Вчення про пов’язки
c.Вчення про методи хірургічного лікування
d.Вчення про догляд за хворими
e.Вчення про пухлини.
5.Вкажіть ускладнення, що можливі при пункції підключичної вени:
a.гідроторакс, гідромедіастиніт, повітряна емболія
b.емфізема легень, емфізема шиї, осиплість голосу
c.клапанний пневмоторакс, кровохаркання
d.облітерація плевральної порожнини
e.пошкодження діафрагми
1.Які долікарські втручання необхідно проводити при критичному зниженні температури
a.слідкувати за станом серцево-судинної системи (частотою пульсу та рівнем артеріального тиску)
b.слідкувати за добовим діурезом
c.слідкувати за станом ротової порожнини
d.слідкувати за стільцем
e.проводити профілактику пролежнів
2.Розрізняють наступні способи введення ліків, крім:
a.зовнішній
b.внутрішній
c.змішаний
d.парентеральний
e.ректальний
3.Вкажіть назву приладу для визначення центрального венозного тиску:
a.Шприц Жане
b.Кухоль Есмарха
c.Прилад Короткова
d.Прилад Холдена
e.Прилад Вальдмана
3.За яким принципом етапності організована хірургічна допомога в Україні?
a.кваліфікована-спеціалізована-первинна
b.первинна-спеціалізована-кваліфікована
c.первинна-кваліфікована-спеціалізована
d.кваліфікована-первинна-спеціалізована
e.спеціалізована-первинна-кваліфікована
Змістовий модуль № 1. Тема 2.
Організація роботи в чистій перев’язочній. Десмургія, перев’язочний матеріал. Типові бинтові пов’язки. Пов’язки на голову, шию, грудну клітку. Догляд з хворими, оперованими на голові, шиї, грудній клітці.
1. Циркулярною називається пов’язка, наступні тури якої:
a. закривають попередні на 1/2;
b. закривають попередні на 2/3;
c. закривають попередні повністю;
d. розміщують від попередніх на ширину бинта;
e. накладаються один на одний за східним типом.
2. Яка пов’язка застосовується з метою гемостазу при кровотечі із скроневої артерії:
a. шапочка Гіппократа;
b. вуздечка;
c. вузлова;
d. чепець;
e. неаполітанська.
3. Назвіть найсуттєвішу помилку при накладанні пов’язки на шию:
a. дуже вільна;
b. не закріплена;
c. надто туга;
d. застосовано широкий бинт;
e. накладена зі значною кількістю турів.
4. Перев’язка - це:
a. засіб для іммобілізації;
b. спосіб діагностики;
c. маніпуляція;
d. операція;
e. вид асептики.
5.Повзучою називається пов’язка, наступні тури якої:
a. закривають попередні на 1/2;
b. закривають попередні на 2/3;
c. закривають попередні повністю;
d. знаходяться на відстані від попередніх на ширину бинта;
e. накладаються на попередній за розхідним типом
1. Назвіть один з суттєвих недоліків пращеподібної пов’язки:
a. складна у виконанні;
b. вимагає великої кількості матеріалу;
c. не здійснює герметичне закриття рани;
d. застосовується тільки при незначних пошкодженнях;
e. створює дискомфорт для пацієнта.
2. Яка пов’язка є доцільною для фіксації зігріваючого компресу на вухо:
a. шапочка Гіппократа;
b. вуздечка;
c. чепець;
d. вузлова;
e. неаполітанська.
3. Лейкопластир на пов’язка не використовується для:
a. лікування методом витягу переломів;
b. фіксації перев’язувального матеріалу;
c. зближення країв рани;
d. оклюзії проникаючої рани грудної клітки;
e. остаточного гемостазу.
4. Назвіть правило, якого слід дотримуватися при накладанні бинта:
a. знаходитися позаду пацієнта
b. дивитись на обличчя пацієнта і бинтувати;
c. дивитись тільки на ту ділянку, на яку накладається бинт;
d. слідкувати за діями помічника;
e. дивитись на обличчя пацієнта і ділянку де накладається бинт.
5. Пращеподібна пов’язка не застосовується для фіксації матеріалу в ділянці:
a. носа;
b. пахової западини;
c. підборіддя;
d. вушної раковини;
e. потилиці.
1. Складовими компонентами для приготування креолу є всі з наведених, oкрім:
a. етилового спирту;
b. хлоргекседину біглюконату;
c. каніфолі;
d. скипидару;
e. ефіру.
2. У випадку, коли лейкопластир погано фіксується до шкіри, смужки його протирають розчином:
a. первомура;
b. хлоргекседина біглюконата;
c. ізотонічним розчином хлориду натрію;
d. ефіру;
e. глюкози.
3. Перев’язувальний матеріал на грудній клітці фіксується пов’язкою:
a. колосоподібною;
b. коловою;
c. поворотною;
d. спіральною;
e. повзучою.
4. На потилицю і задню поверхню шиї накладається пов’язка:
a. поворотна;
b. восьмиподібна;
c. колосоподібна;
d. черепашача;
e. повзуча.
5.Який тип пов’язки застосовується на грудній клітці:
a. колосоподібна;
b. циркулярна;
c. спіральна;
d. повзуча;
e. Дезо.
Змістовий модуль № 1. Тема 3.
Догляд з хворими, оперованими на органах черевної порожнини, промежини, кінцівках. Пов’язки на живіт, промежину, кінцівки. Догляд за хворими з переломами. Гіпсова техніка.
1. Який тип пов’язки накладається на ділянку промежини:
a. пращеподібна;
b. східна черепашача;
c. розхідна черепашача;
d. Т- подібна;
e. колосоподібна.
2. Гіпсова пов’язка відноситься до:
a. тиснучих пов’язок;
b. іммобілізуючих пов’язок;
c. звичайних пов’язок;
d. оклюзій них пов’язок;
e. асептичних пов’язок.
3. Яка пов’язка накладається на куксу кінцівки:
a. циркулярна;
b. колосоподібна;
c. поворотна;
d. черепашача;
e. спіральна.
4. Які з наведених частин тіла можна знерухомлюватися гіпсовою пов’язкою:
a. обличчя;
b. будь-які;
c. кінцівки;
d. таз і промежинa;
e. живіт.
5. Яка фіксуюча пов’язка накладається на ділянку надколінника:
a. спіральна;
b. черепашача;
c. повзуча;
d. поворотна;
e. хрестоподібна.
1. Пов’язка за типом „панцирна рукавичка” накладається при:
a. ураженні шкіри всіх пальців;
b. переломах фаланг пальців;
c. після вправлення вивиху основної фаланги І пальця;
d. панариції вказівного пальця;
e. абсцесу долонної поверхні кисті.
2. Для підтримки калитки після операції застосовується наступна пов’язка:
a. пращеподібна;
b. східна черепашача;
c. поворотна;
d. колосоподібна
e. суспензорій.
3. Черепашача пов’язка накладається на:
a. підборіддя;
b. промежину;
c. куксу кінцівки;
d. п’ятку;
e. кисть.
4. Яка пов’язка накладається на І палець кисті:
a. колосоподібна;
b. спіральна;
c. черепашача;
d. хрестоподібна;
e. циркулярна.
5. До іммобілізуючих пов’язок належить:
a. пов’язка з витягом;
b. гіпсова;
c. бинтова;
d. клеолова;
e. лейкопластирна.
1. На конусоподібні ділянки тіла (передпліччя, гомілка) накладається пов’язка:
a. черепашача східна;
b. спіральна;
c. хрестоподібна;
d. спіральна з перегином;
e. поворотна.
2. На плечовий суглоб накладають наступну пов’язку:
a. колову;
b. спіральну;
c. поворотну;
d. хрестоподібну;
e. колосоподібну.
3. Після вправлення вивиху плеча накладається пов’язка:
a.колосоподібна;
b. Вельпо;
c. вісімподібна;
d. черепашача;
e. колова.
4. Iммобілізуючі пов’язки мають на меті:
a. звичайне знерухомлення;
b. репозицію та фіксацію;
c. покращення кровообігу в кінцівці;
d. знеболення;
e. загоєння рани.
5. Показанням до накладання пов’язки Дезо є перелом:
a.шийних хребців;
b. ключиці;
c. грудини;
d. ІІ-ІІІ ребер;
e. кісток передпліччя.
1. Які з наведених захворювань слід лікувати знерухомленням:
a. перелом тазу;
b. флегмона стегна;
c. абсцес легень;
d. прелом ребра без зміщення;
e. множинні забійні рани тулоба.
2. У хворого глибока рана значних розмірів в лівій пахвинній ділянці, масивна кровотеча з рани. Ви застосуєте:
a. оклюзій ну пов’язку;
b. фіксуючу пов’язку;
c. гемостатичну пов’язку;
d. косинкову пов’язку;
e. лейкопластирну пов’язку.
3. Для іммобілізації при переломі ключиці Ви застосуєте все, крім:
a.бинтова пов’язка на плечовий пояс;
b. шина Крамера і бинтова пов’язка;
c. пов’язка Вельпо;
d. коcинкова пов’язка на передпліччя;
e. тиснуча пов’язка.
4. На гомілку і передпліччя накладається наступний тип пов’язки:
a. колосоподібна;
b. хрестоподібна;
c. циркулярна;
d. спіральна з перегином;
e. спіральна.
5. Яке положення необхідно надати кінцівці на яку накладається гіпсова пов’язка:
a. середнє фізіологічне положення;
b. максимального згинання у суглобі;
c. максимального розгинання у суглобі;
d. підвищенного;
e. пронації.
Змістовий модуль № 1.
Тема 4. Антисептика. Догляд за хворими з гнійною патологією.
1. Який метод відноситься до механічної антисептики?
a. дренування рани;
b. застосування антибіотиків;
*c. первинна хірургічна обробка рани;
d. ультразвукова кавітація рани;
e. застосування розчину пероксиду водню .

2. З перерахованих антибіотиків ототоксичну дію мають:
a. пеніциліни;
*b. аміноглікозиди;
c. тетрацикліни;
d. цефалоспорини;
e. макроліди.
3. В якій концентрації застосовують розчин фурациліну для промивання ран:
a. 1:200;
b. 1:500;
c. 1:2000;
*d. 1:5000;
e. 1:10 000;
4. Гіпертонічний розчин хлориду натрію застосовується при:
a. первинній хірургічній обробці рани;
b. накладанні компресу;
c. стерилізації ріжучих інструментів;
*d. дренуванні гнійних порожнин та ран;
e. в якості антисептика;
5. З метою прискорення очищення від некротичних тканин на рану нанесено ферментновмістну мазь „Іруксол”. Який вид антисептики застосовано?
a. хірургічні;
b. хімічна;
c. механічна;
d. фізична;
*e. біологічна;
1. До методів фізичної антисептики відносять:
a. дренування рани;
b. промивання ран розчином хлоргексидину;
c. первинна хірургічна обробка рани;
*d. ультразвукова кавітація рани;
e. застосування антибіотиків;
2. Ускладненнями антибіотикотерапії є:
1. дисбактеріоз;
2. підвищення артеріального тиску;
3. зниження слуху;
4. алергічні реакції;
5. тахікардія.
Виберіть правильну комбінацію відповідей:
a.1,2,3;* b.1,3,4; c.2,3,4; d.3,4,5; e.2,4,5.
3. Гнійна рана промита пульсуючим струменем антисептика і дренована. Назвіть вид антисептики?
a. хімічна;
b. фізична;
c. механічна;
d. біологічна,
*e. змішана.
4. Що відноситься до антисептиків з групи барвників:
a. фурацилін, фурагін;
?*b. риванол, метиленовий синій, етакридину лактат;
c. йодонат, йодопірон;
d. розчин хлорного вапна;
e. жодний з наведеного;
5. Бактерицидна дія ультразвуку виявляється в:
1. руйнуванні тромбів;
2. зміні проникності оболонки мікробної клітки;
*3. кавітації;
*4. розщепленні молекул води;
5. появі мутації бактеріальних клітин.
Виберіть правильну комбінацію відповідей:
a.1,3; ‘’’b.2,3; c.2,4; d.1,4; e.3,5.
1. До методів біологічної антисептики відносять:
*a. застосування вакцин і сироваток;
b. застосування сульфаніламідів, нітрофуранів;
c. первинна хірургічна обробка рани;
d. дренування рани;
e. ультразвукова кавітація рани;
2. До помилок антибіотикотерапії варто віднести:
a. комбінацію антибіотиків з ністатином;
*b. комбінацію однотипних антибіотиків;
c. комбінацію різних шляхів введення антибіотиків;
d. комбінацію антибіотиків і протеолітичних ферментів;
e. комбінацію антибіотиків і нітрофуранів.
3. Який антисептик відноситься до групи альдегідів:
a. карболова кислота;
b. сулема;
c. калію перманганат;
*d. формалін;
e. нітрат срібла;
4. Джерелом ендогенної інфекції може бути все із наведеного, окрім:
a. Хронічного тонзиліту;
b. Наявності каріозних зубів;
c. Гнійничкових захворювань шкіри;
d. Хронічного остеомієліту;
*e. Облітеруючого ендартеріїту.
5. Що з наведеного відноситься до механічної антисептики?:
a. зрошення рани розчином пероксиду водню;
b. дренування рани марлевим тампоном;
*c. видалення з рани нежиттєздатних тканин;
d. іммобілізація кінцівки гіпсовою пов’язки;
e. накладання на рану ферментновмістної мазі;
1. До методів хімічної антисептики відносять:
a. первинна хірургічна обробка рани;
b. дренування рани;
*c. застосування сульфаніламідів, нітрофуранів;
d. застосування вакцин і сироваток;
e. ультразвукова кавітація рани;
2. Механізмом дії протеолітичних ферментів при гнійних процесах є:
*1. лізис некротизованих тканин;
2. підвищення згортання крові;
*3. фібриноліз;
*4. потенціювання дії антибіотиків;
5. протинабрякова дія.
Виберіть правильну комбінацію відповідей:
a.1,2,3,4; ‘’’b.1,3,4,5; c.1,2,4,5; d.1,2,3,5; e.2,3,4,5.
3. Яка мета фізичної антисептики:
a. підвищити імунітет пацієнта;
b. пригнітити патогенні властивості мікробів;
c. знищити мікроби в рані;
*d. створити в рані умови не сприятливі для розвитку мікробів;
e. знищити спори мікробів;
1. Антисептиком, що відноситься до окислювачів, є:
a. сулема;
*b. калію перманганат;
c. карболова кислота;
d. хлорамін;
e. срібла нітрат.
2. Активну імунізацію хворого можна здійснити, використовуючи наступні препарати:
1. стафілококовий анатоксин;
2. антистафілококовий гамма-глобулін;
3. бактеріофаг;
4. декарис.
Виберіть правильну комбінацію відповідей:
a.1,3,4; b.1,2,4; c.1,2,3;d.2,3; ‘’’e.1.
1. Антисептиком, що відноситься до групи галоїдів, є:
a. калію перманганат;
b. сулема;
c. карболова кислота;
*d. хлорамін;
e. срібла нітрат.
2. Промені лазера високої енергії здійснюють наступну дію:
1. змінюють хімічні реакції в тканинах;
*2. підвищують температуру в тканинах;
3. знищують мікроорганізми;
*4. різко підвищують внутрішньоклітинний і внутрішньо тканинний тиск;
5. підсилюють розмноження молодих клітин.
Виберіть правильну комбінацію відповідей:
a.1,3; b.1,5; c.2,4,5; d.3,4,5; ?e.1,2,3,4.
1. Що з наведеного відноситься до поверхневої антисептики?:
a. введення антисептика в порожнини організму;
b. внутрішньом’язеве введення антисептиків;
c. введення антисептиків в оточуючі рану тканин;
*d. зрошення рани розчином антисептика;
e. внутрішньовенне введення 1 % розчина фурагіну;
2. Крізь гумовий трубчатий дренаж грудної порожнини самовільно евакуюється ексудат. Який вид антисептики застосовується?:
a. механічна;
*b. фізична;
c. мікробіологічна;
d. хімічна;
e. біологічна;
1. Краї, стінка і дно рани висічено з накладанням первинного шва. Який вид антисептики застосовано?
a. хімічна;
b. фізична;
c. біологічна;
*d. механічна;
e. змішана;
1. Реґіонарною антисептикою називається введення антисептика в:
a. м‘які тканини кінцівки;
b. порожнину суглоба;
c. шлунково-кишковий тракт;
d. м’язи;
*e. судину, яка живить ділянку вогнища інфекції;
3. Ртуті оксиціанід відноситься до групи:
a. галоїдів;
*b. солей важких металів;
c. сульфаніламідів;
d. альдегідів;
e. окислювачів;
Змістовий модуль № 1.
Тема 5. Стерилізація перев’язочного матеріалу і операційної білизни. Організація роботи в операційній. Хірургічна обробка рук хірурга та операційного поля.
1. Що з наведеного не відноситься до профілактики повітряно-крапельної інфекції:
a. ультрафіолетове опромінення повітря;
*b. обробка операційного поля;
c. провітрювання;
d. проточно-витяжна вентиляція операційної зали;
e. вбирання маски;

2. Що з наведеного слід зберігати після стерилізації в розчині Люголя:
a. шовк;
*b. кетгут;
c. капрон;
d. лавсан;
e. голки;
3. Яка основна дія нашатирного спирту при обробці рук за способом Спасокукоцького-Кочергіна:
a. антисептична дія;
*b. властивість трансформувати жири в розчинний стан;
c. дубильна дія;
d. властивість розширяти пори шкіри;
e. властивість утворювати розчини з піною;
4. В біксі закладено по секторах різні матеріали: серветки, маски, халати та ін. Як називається наведена укладка?
a. спеціалізована;
b. цілеспрямована;
*c. сегментарна;
d. профільна;
e. секторальна;
5. Яка мінімальна температура (за Цельсієм) спричиняє загибель спороутворюючих бактерій:
a. 60;
b. 80;
c. 100;
*d. 120;
e. 140;
1. Обробка рук хірурга хлоргексидином-біглюконатом триває:
a. 1 хв.;
*b. 3 хв.;
c. 5 хв.;
d. 10 хв.
2. Який термін зберігання стерильного матеріалу в біксі, який не разу не відкривали:
a. 1 день;
b. 2 дні;
*c. 3 дні;
d. 5 днів;
e. 10 днів;
3. Яка робота з біксами проводиться відразу після закінчення стерилізації:
a. контроль на стерильність;
b. бікси виймають з камери автоклаву;
c. наносять на бікси маркування (дата стерилізації);
*d. закривають шторки бокових отворів бікса;
e. протирають бікси насухо;
4. Як стерилізують синтетичний матеріал (капрон, нейлон, тефлон та ін.):
a. кип’ятінням;
*b. парою під тиском;
c. замочуванням в спирті;
d. замочуванням в розчині Люголя;
e. сухим жаром.
5. Що з перерахованого відноситься до методів профілактики контактного інфікування?
1) стерилізація білизни;
2) стерилізація інструментів;
3) стерилізація шовного матеріалу;
4) обробка рук хірурга;
5) обробка операційного поля.
Виберіть правильну комбінацію відповідей:
a.1,2,3,4; b.1,3,4,5; c.1,2,3,5; d. 2,3,4,5;* e.1,2,4,5.
1. Які з перерахованих речовин застосовуються для обробки рук хірурга?
1) первомур;
2) новосепт;
3) церигель;
4) етиловий спирт;
5) хлорамін.
Виберіть правильну комбінацію відповідей:
*a. 1,2,3,4; b.1,2,3,5; c.2,3,4,5; d.1,3,4,5; e.1,2,4,5.
2. Назвіть мінімальний час в хв. для обробки рук хірурга за способом Спасокукоцького-Кочергіна:
a. 2 хв.;
*b. 3 хв.;
c. 5 хв.;
d. 6 хв.;
e. 10 хв.
3. Якою мінімальною кількістю разів змивається операційне поле антисептиком за методом Гроссіха-Філончикова?
a. 1 раз;
b. 2 рази;
*c. 3 рази;
d. 4 рази;
e. 5 разів;
5. Коли проводиться поточне прибирання в операційній?
a. Вранці, до початку роботи;
*b. Під час проведення операції;
c. Раз на тиждень;
d. В кінці робочого дня;
e. Раз на місяць.
1. Обробка рук за Спасокукоцьким — Кочергіним містить в собі:
1) миття рук щітками;
2) миття рук 0,5% розчином нашатирного спирту;
3) витирання рук стерильним рушником;
4) обробка рук 96% спиртом;
5)обробка рук 70% спиртом.
Виберіть правильну комбінацію відповідей:
*a.1,2,3; b.2,3,4; c.1,3,4; d.1,3,5; e.2,3,5.
2. Яка мінімальна температура (за Цельсієм) спричиняє загибель спороутворюючих бактерій:
a. 60;
b. 80;
c. 100;
*d. 120;
e. 140;
1. Які основні компоненти препарату С-4?
a. перекис водню + етиловий спирт;
*b. перекис водню + мурашина кислота;
c. перекис водню + нашатирний спирт;
d. перекис водню + метиловий спирт;
e. перекис водню + сулема.
3. Розчин, який застосовується для обробки операційного поля:
a. Розчин спирт-таніну;
b. 0,5% розчин аміаку;
c. Розчин ртуті дихлориду 1:1000;
*d. Спиртовий розчин Люголя.
e. Розчин перекису водню.
5. Яким способом обробки рук до операції можливо досягти їх повної стерильності:
a. хлоргексидином;
b. Спасокукоцького-Кочергіна;
c. новосептом;
d. первомуром;
*e. жодним з наведених;
1. Стерилізувати операційну білизну в автоклаві при тиску пари в 2 атм. слід:
a. 2 г од;
b. 1 г од;
c. 45 хв.;
d. 30 хв.;
*e. 20 хв.;
4. Який з непрямих методів контролю за стерильністю найбільш достовірний?
a. метод Мікуліча;
b. термометрія;
c. плавлення антипірину;
d. плавлення бензойної кислоти;
*e. бактеріологічний контроль.
5. Обробка рук хірурга розчином первомуру триває не менше:
*a. 1 хв.;
b. 2 хв.;
c. 3 хв.;
d. 5 хв.;
e. 10 хв.;
5. При якому з наведених способів обробки досягається найтриваліша дезінфекція: рук хірурга?
a. Спасокукоцького-Кочергіна;
b. Альфельда;
c. Фюрбрінгера;
d. Заблудовського;
*e. хлоргексидином;
Змістовий модуль № 1. Тема 6.
Організація роботи в перев’язочній. Підготовка і стерилізація ріжучих, оптичних загальнохірургічних інструментів.
1. До засобів холодної стерилізації відносяться:
1) ультрафіолетові промені;
2) іонізуюче випромінювання;
3) ультразвукові хвилі;
4) пари формаліну;
5) стерилізація в автоклаві .
Виберіть правильну комбінацію відповідей:
a.1,2,4,5; b.2,3,4,5; c.1,3,4,5; d.1,2,3,4; e.1,2,3,5.
2. Час стерилізації хірургічних інструментів в автоклаві під тиском 2 атм:
a. 2 год.;
b. 45 хв.;
c. 1 год.;
d. 20 хв.;
e. 1,5 год.
3. Стерилізація інструментів, що були в контакті з анаеробною інфекцією, здійснюється:
a. прожарюванням;
b. автоклавуванням протягом 1 год.;
c. кип'ятінням у розчині соди протягом 30 хв.;
d. етапним кип'ятінням;
e. парами формаліну.
4. Який з перерахованих методів застосовують для стерилізації цистоскопів, лапароскопів, торакоскопів?
1) прожарювання;
2) кип'ятіння протягом 30 хв. в 2% розчині соди;
3) автоклавування;
4) газова стерилізація;
5) стерилізація в спиртовому розчині хлоргексидину.
Виберіть правильну комбінацію відповідей:
a.1,2,3; b.2,3; c.2,4; d.2,5; e.4,5.
5. Стерилізація кетгуту за методом Губарєва здійснюється:
a. в парах йоду;
b. спиртовим розчином Люголя;
c. водним розчином Люголя;
d. у розчині нашатирного спирту;
e. у розчині сулеми.
1. При зберіганні стерильного шовку в банці спирт слід міняти через кожні:
a. 3 дні;
b. 5 днів;
c. 10 днів;
d. 15 днів;
e. 20 днів;
2. Парами формаліну слід стерилізувати:
a. ріжучі інструменти;
b. гумові рукавиці;
c. інструменти з оптичними системами;
d. марлеві серветки;
e. шприци;
3. При якій температурі (за Цельсієм) стерилізують інструменти в сухожаровій шафі:
a. 120;
b. 150;
c. 180;
d. 200;
e. 220;
4. При відкриті біксу після стерилізації, м/с знайшла контрольну речовину в порошкоподібному стані. Її подальші дії?
a. прийняти бікс в роботу;
b. провести повторну стерилізацію в автоклаві;
c. провести бакдослідження;
d. провести повітряну стерилізацію;
e. провести хімічну стерилізацію.
5. За допомогою якої речовини проведете контроль стерилізації гумових рукавичок?
a. тіосечовини;
b. резорцину;
c. альбуциду;
d. бензойної кислоти;
e. карбаміду.
1. Якої tC повинен бути миючий розчин для обробки інструментів після використання?
a. 40С;
b. 35С;
c. 20-25С;
d. 50С;
e. 60С.
2. На який час потрібно занурити інструменти після використання в дезрозчин?
a. 30 хв.;
b. 10-15 хв.;
c. 40 хв.;
d. 45 хв.;
e. 60 хв.
3. Коли накривається стерильний стіл?
a. після кварцування;
b. перед кварцуванням;
c. після вологого прибирання;
d. перед вологим прибиранням;
e. після вологого прибирання і кварцування.
4. За яким методом стерилізують металеві інструменти:
a. в сухожаровій шафі при t 160С – 1 годину;
b. в автоклаві при t 120С на протязі 25 хв.;
c. кип`ятінням на протязі 45 хв.;
d. в сухожаровій шафі при t 180С – 1 годину;
e. в автоклаві при t 120С – 20хв.
5. За допомогою якої речовини будете проводити контроль стерилізації в сухожаровій шафі?
a. антипірин;
b. сірка;
c. карбамід;
d. бензойна кислота;
e. тіосечовина.
1. Для контролю передстерилізаційної обробки на залишки крові використовують пробу:
a. перекис водню;
b. розчин Люголя;
c. бензидинову;
d. фенолфталеїнову;
e. розчин аміаку.
2. До якої зони відноситься “передопераційна”:
a. сурового режиму;
b. обмеженого режиму;
c. асептичної;
d. стерилізаційної;
e. наркозної
3. Дотримується наступний режим стерилізації в сухожарових шафах;
a. 0,5 год. при 200°С;
b. 1 год. при 180°С;
c. 1 год. при 220°С;
d. 2 год. при 180°С;
e. 2 год. при 220°С.
4. Посів для контролю стерильності шовного матеріалу слід здійснювати 1 раз в:
a. 3 дні;
b. 5 днів;
c. 10 днів;
d. 15 днів;
e. 20 днів.
5. Вкажіть термін стерильності інструментів, які були простерилізовані в сухожаровій шафі у відкритих ємкостях:
a. 3 доби;
b. 2 доби;
c. 6 годин;
d. 1 добу;
e. використати відразу після стерилізації.
1. Який час стерилізації інструментів в автоклаві під тиском 2 атм. і температурі 132°С:
a. 20 хв.;
b. 30 хв.;
c. 45 хв.;
d. 1 год.;
e. 1 год. 30 хв..;
2. Стерилізація інструментів в сухожаровій шафі проводиться при температурі:
a. 100-120С;
b. 120-140С;
c. 140-160С;
d. 160-180С;
e. 180-200С.
3. Після занурювання інструментів в дезрозчин, м/с повинна зробити:
a. занурити інструменти в миючий розчин;
b. промити під проточною водою;
c. промити в дистильованій воді і зробити пробу на залишки крові;
d. промити під проточною водою і занурити в миючий розчин;
e. висушити і простерилізувати в автоклаві.
4. При якій tC стерилізують гумові рукавички?
a. 130С – 40 хв.;
b. 180С – 15 хв.;
c. 120С – 45 хв.;
d. 132С – 20 хв.;
e. 160С – 2,5 години.
1. Що стерилізують в сухожаровій шафі?
a. перев`язувальний матеріал;
b. нерозсмоктувальний шовний матеріал;
c. гумові рукавички;
d. металеві інструменти;
e. кетгут.
Змістовий модуль 1.
Тема 7. Хірургічна операція. Підготовка хворих до операції. Догляд за хворими у післяопераційному періоді
1. Яка з наведених операцій не відноситься до симультантних:
А. Резекція шлунка і апендектомія;
B. Ваготомія і холецистектомія;
C. Стовбурова ваготомія і пілоропластика за Мікулічем;
D. Холецистектомія і апендектомія;
E. Холецистектомія і передня крурорафія.
2. Назвіть заходи, спрямовані на профілактику легеневих ускладнень після операції:
А. Призначення препаратів заліза;
B. Вдихання закису азота;
C. Промивання шлунка;
D. Дихальна гімнастика;
E. Холод на живіт.
3. До ускладнень з боку операційної рани відноситься все, окрім:
А кровотечі;
B гематоми;
C інфільтрату;
D болю в рані;
E евентрації.
4. Коли в післяопераційному періоді слід видалити контрольний дренаж:
А через 1 добу;
Б через 2 доби;
В через 3 доби;
Г через 4 доби;
Д коли припиниться його функція.
5. Найбільша небезпека розвитку в п/о періоді флеботромбозу нижніх кінцівок полягає в тому, що може спричинити:
А гангрену стопи;
Б тромбоемболію легеневої артерії;
В варикозне розширення вен
Г емболію судин головного мозку;
Д післяопераційну пневмонію.
6. Що слід застосувати при рефлекторній затримці сечі в післяопераційному періоді?
A. Катетеризація сечового міхура.
B. Міхур з льодом на низ живота.
C. Застосування сечогінних засобів.
D. Суворий ліжковий режим.
E. Все з вище наведеного
1. До діагностичних операцій відноситься:
А. апендектомія;
B. грижерозтин;
C. біопсія лімфоаузлів;
D. вправлення вивиху плеча;
E. розкриття панарицію.
2. Підготовка кишок в доопераційному періоді передбачає призначення наступного:
А. відхаркуючих засобів;
B. без шлакової дієти;
C. зондового харчування;
D. очисної клізми;
E. холоду на живіт .
3. В післяопераційному періоді профілактика тромбоемболічних ускладнень включає все із наведеного, окрім:
А. лікувальна фізкультура і адекватне знеболення;
B. бинтування ніг еластичними бинтами до і після операції;
C. застосування антикоагулянтів непрямої дії;
D. дезагрегантів;
E. суворий ліжковий режим.
4. В доопераційному періоду при виразковій хворобі дванадцятипалої кишки, ускладненій в анамнезі кровотечею, показанням до переливання крові є:
А інтоксикація;
B. виражена анемія;
C. необхідність стимуляції кровотворення;
D. необхідність імунокорекції.
E. усе є вірним.
5. В п/о періоді при метеоризмі показаним є все з наведеного нижче, окрім:
А введення газовідвідної трубки;
B. застосування спазмолітиків;
C. медикаментозна стимуляція перистальтики;
D. промивання шлунка;
E. гіпертонічні клізми.
1. За термінами виконання розрізняють наступні оперативні в втручання:
А. ургентні, термінові, паліативні;
B. планові, ургентні, багатоетапні;
C. ургентні, термінові, планові;
D. радикальні, планові, паліативні;
E. діагностичні, не термінові, одноетапні.
2. Профілактика нагноєння п/о рани передбачає наступне:
А. часті шви на рану;
B. розсмоктуючи шви на рану;
C. дренування рани;
D. лікувальна фізкультура;
E. герметична пов’язка.
3. Назагал при виконанні операції розрізняють наступні з наведених етапів, окрім:
А. операційна поза (вкладання хворого);
B. обробка операційного поля і знеболення;
C. оперативний доступ і оперативний прийом;
D. завершення операції;
E. виведення з наркозу.
4. У п/о періоді у хворих, які страждають від ожиріння, найчастішою проблемою, яку слід передбачати, є:
А. жирова емболія;
B. легеневі ускладнення (ателектази);
C. кумуляція анестетика в жировій тканині;
D. падіння артеріального тиску
E. електролітні зрушення.
5. В п/о періоді у жінки 50 років, якій проведено з дні назад операцію холецистектомію, раптово виникла задишка, болі за грудиною, кашель з мокротою червоного кольору. АТ 90/70 мм рт.ст., пульс – 90 уд/хв, частота дихання – 30 в 1 хв, субфебрильна температура. Яка вірогідна причини:
А. емболія гілок легеневої артерії;
B. аспіраційна пневмонія;
C. підпечінковий абсцес;
D. холангіт;
E. панкреатит.
6. Термін закінчення післяопераційного періоду:
A. Після усунення ранніх ускладнень;
B. Після загоєння п/о рани;
C. Після виписки зі стаціонару;
D. Після відновлення працездатності.
E. Все з вище наведеного.
1. Ургентна операція показана при:
А. варикозному розширенні вен нижніх кінцівок;
B. ліпомі;
C. перфоративній виразці щлунка;
D. трофічній виразці;
E. раку печінки.
2. Оптимальним варіантом підготовки до операції хворих на рак сигмовидної кишки є:
А. колостомія проксимальніше пухлини;
B. механічна очистка пухлини;
C. системна антибіотикотерапія;
D. механічна очистка кишок + пероральні антибіотики;
E. нічого із наведеного.
3. При підготовці хворого до операції на апендицит здійснюють все, окрім:
А. премедикацію;
B. очисну клізму;
C. гоління шкіри черевної стінки;
D. психологічну підготовку;
E. випорожнення сечового міхура.
4. Протипоказанням до оперативного лікування при защемленій грижі є:
А. флегмона грижевого мішка;
B. в анамнезі інфаркт міокарда;
C. вагітність;
D. багатокамерна грижа;
E. нічого із наведеного.
5. Які заходи є необхідними в п/о періоді для профілактики розладів функції шлунково-кишкового тракту у пацієнтів зі значними опіками:
А. адекватне знеболення;
B. адекватна інфузійна терапія;
C. застосування антацидних препаратів;
D. введення шлункового зонду;
E. усе наведене вище.
6. Вид санітарної обробки перед екстреною операцією:
A. Обтирання шкіри і заміна натільної білизни;
B. Часткова санітарна обробка шкіри;
C. Повна санітарна обробка шкіри;
D. Санітарна обробка не проводиться.
E. Все з вище наведеного.
1. Що із наведеного не застосовується для лікування післяопераційної пневмонії:
А. антибактеріальна терапія;
B. бронхолітики;
C. масаж грудної клітки, дихальна гімнастика;
D. положення Тренделенбурга;
E. оксигенотерапія.
2. Планове оперативне втручання виконується з приводу:
А. гострого апендициту;
B. защемленої грижі;
C. кровотечі з пошкодженої судини;
D. асфіксії;
E. жовчекам’яної хвороби.
3. При доопераційному обстеженні хворого з підозрою на травму уретри катетеризація сечового міхура:
А. обов’язкова;
B. бажана;
C. протипоказана;
D. здійснюється тільки металевим катетером;
E. здійснюється тільки гумовим катетером.
4. До перед операційних заходів, які зменшують вірогідність інфікування операційної рани відносять:
А. ванну;
B. антибіотикотерапію;
C. гоління шкіри;
D. очищення шлунково-кищкового тракту;
E. все вище зазаначене.
1. Операція за життєвими показаннями здійснюється при
А. при кровотечі, яка продовжується;
B. при доброякісній пухлині;
C. злоякісній пухлині;
D. облітеруючому ендарт еріїті;
E. варикозному розширенні вен нижніх кінцівок.
2. При наявності пролежнів необхідно застосовувати вище зазначене, окрім:
А. вкладання хворого на твердий матрац;
B. застосування підкладних кругів;
C. протирання шкіри камфорним спиртом;
D. зміни положення тіла;
E. перестилання ліжка хворого.
3. Джерелом ендогенної інфекції може бути все із наведеного, окрім:
А. хронічного тонзиліту;
B. наявності каріозних зубів;
C. гнійничкових захворювань шкіри;
D. хронічного остеомієліту;
E. облітеруючого ендартеріїту.
4. До легеневих ускладнень п/о періоду відноситься все, окрім:
А. пневмонії;
B. ателектазу;
C. бронхоектатичної хвороби;
D. бронхіту;
E. асфісксії.
5. Дослідженням, яке допомогає в діагностиці тромбоемболії легеневої артерії є:
А. біохімічний аналіз крові;
B. електрокардіографія;
C. загальний аналіз сечі;
D. фібробронхоскопія;
E. реовазографія.
6. Момент, з якого починається доопераційний період:
E. Початок захворювання;
B. Поступлення в стаціонар;
C. Встановлення діагнозу;
D. Початок підготовки до операції;
E. Все з вище наведеного.
1. До радикальних операцій належить:
А. холецистектомія;
B. гастростомія з приводу рани старовоходу;
C. обхідний анастомоз при раку кишки;
D. біопсія;
E. пункція плевральної порожнини.
2. Виникненню тромбоемболічних ускладнень в п/о періоді сприяють всі з наведених чинників, окрім:
А. варикозне розширення вен нижніх кінцівок;
B. виснаження;
C. ожиріння;
D. наявність онкологічного захворювання;
E. похилий вік.
3. За технікою виконання розрізняють наступні операції:
А. ургентні, термінові, двоетапні;
B. одноетапні, двоетапні, багатоетапні;
C. ургентні, термінові, планові;
D. радикальні, планові, паліативні;
E. діагностичні, не термінові, одноетапні.
4. Розходженню країв рани після лапаротомії сприяє все, окрім:
А. високий внутрішньочеревний тиск;
B. гематома;
C. масивна ін фузійна терапія;
D. нагноєння рани;
E. недостатнє ушивання апоневрозу.
5. При гострій затримці сечі в п/о періоді застосовують всі з наведених заходів, окрім:
А. паранефральна блокада;
B. введення спазмолітиків;
C. катетеризація сечового міхура;
D. введення сечогінних;
E. накладання епіцистостоми.
1. За методом видалення патологічного вогнища розрізняють наступні операції:
А. радикальні, резекції, екстирпації;
B. одно етапні, ампутації, резекції;
C. резекції, екстирпації, ампутації;
D. паліативні, планові, екстирпації;
E. діагностичні, планові, ампутації.
2. При гострій крововтраті і зупиненій кровотечі за ходом операції здійснюється переливання:
А. крові;
B. інтраліпіда;
C. гемодеза;
D. фіьриногена;
E. іпсилон-аміно-капронової кислота.
3. Профілактика тромбоемболічних ускладень в п/о періоді включає:
А. бинтування нижніх кінцівок еластичним бинтом;
B. застосування антикоагуляниів;
C. застосування дезагрегантів;
D. рання активізація хворого;
E. все з вище наведеного.
4. При ендогенній інтоксикації призначають:
А. спазмолітики;
B. ін фузійну терапію;
C. знеболюючі препарати;
D. антикоагулянти;
E. часту заміну пов’язки.
5. Зміни в загальному аналізі крові, які характерні для перенесеної гострої крововтрати є:
А. підвищення ШОЕ;
B. зниження рівня гемоглобіну;
C. еозинофілія;
D. лейкоцитоз;
E. збільшення гематокриту.
6. Час гоління шкіри перед плановою операцією
A. За добу перед операцією
B. Ввечері напередодні операції
C. Зранку в день операції
D. Гоління не проводиться
E. Все з вище наведеного.
1. Час, коли застосовується очисна клізма перед плановою операцією
A. За добу до операції
B. Ввечері напередодні операції
C. Зранку в день операції
D. Клізма не застосовується
E. Все з вище наведеного.
2. Мета паліативної операції
A. Полегшення стану хворого
B. Верифікація діагнозу
C. Вилікування хворого
D. Завершення одноетапної операції
E. Все з вище наведеного.
3. Термін проведення планової операції
A. Негайно
B. Після відповідної підготовки
C. В найближчий час
D. Відкладається на не визначений термін
E. Все з вище наведеного.
4. Мета накладання вантажу на рану після операції
A. Профілактика кровотечі
B. Профілактика розходження швів
C. Профілактика розвитку інфекції
D. Зменшення болю
E. Все з вище наведеного.
5. Захворювання, яке вимагає подовження доопераційної підготовки
A. Варикозне розширення вен
B. Декомпенсація серцевої діяльності
C. Гострий апендицит
D. Гострий тромбофлебіт
E. Все з вище наведеного.
6. Термін проведення невідкладної (ургентної) операції
A. Після відповідної підготовки
B. Відкладається на невизначений термін
C. В найближчий час
D. Негайно, після мінімального обстеження (впродовж 2-х год.)
E. Все з вище наведеного.
Змістовий модуль 2
Тема 8. Кровотеча і крововтрата. Методи тимчасової та кінцевої зупинки кровотечі.
1. Дайте найбільш повну і правильну відповідь: кровотеча – це
A) в зовнішнє середовище;
B) в порожнини організму;
C) в тканини організму;
D) в тканини, порожнини організму або в зовнішнє середовище;
E) в зовнішнє середовище і порожнини організму.
2. На які групи поділяються симптоми кровотечі
A) місцеві і загальні;
B) явні і приховані;
C) зовнішні і внутрішні;
D) первинні і вторинні;
E) поодинокі і множинні.
3. Назвіть метод заключної зупинки кровотечі при пошкодженні нижньої порожнистої вени.
A) перев’язка судини в рані;
B) судинний шов;
C) накладання кровоспинного затискача;
D) тампонада рани;
E) перев’язка судини на протязі.
4.Які з нижче наведених органів (частин тіла) можна кваліфікувати як потенційні джерела паренхіматозних кровотеч:
A) лице;
B) шлунок;
C) жовчевий міхур;
D) селезінка;
E)великий сальник.
5.У хворого діагностовано лівобічний гемоторакс. Лікувальна тактика повинна включати:
A) динамічне спостереження;
B) невідкладну торакотомію;
C) гемотрансфузію;
D) дренування плевральної порожнини;
E) електрофорез гемостатичних середників.
1.Дайте найбільш повну і правильну відповідь: причиною кровотечі є:
A) пошкодження судинної стінки внаслідок травми;
B) порушення проникливості судинної стінки;
C) сепсис;
D) травма судини, нейротрофічні зміни;
E) цинга.
2. Дайте найбільш повну і правильну відповідь: небезпека кровотечі полягає в розвитку:
A) шока, калапса, анемії, стисненні життєвоважливих органів;
B) шока, колапса, істинної аневризми;
C) шока, колапса, лейкопенії;
D) колапса, порушення функції органа, асфіксії;
E) анемії лекоцитоза, ацидоза.
3. Назвіть метод кінцевої зупинки кровотечі при пошкодженні тільної артерії стопи:
A) перев’язка судини в рані;
B) судинний шов;
C) накладання кровоспинного затискача;
D) тампонада рани;
E) шунтування судини.
4.Повітряна емболія може виникнути при пошкодженні вен:
A) черевної порожнини;
B) шиї;
C) тазу;
D) нижніх кінцівок;
E) лиця.
5. Для шлункової кровотечі характерні наступні симптоми:
A) розлитий біль в епігастрії;
B) систолічний шум на черевній аорті;
C) нудота;
D) блювота "кавовою гущею";
E) виділення свіжої крові під час дефекації.
1. Яка класифікація найбільш повно віддзеркалює різні прояви кровотечі:
A) анатомічна, за причиною виникнення, за клінічними проявами, з врахуванням часу появи;
B) анатомічна, фізіологічна, з врахуванням часу появи, за причиною виникнення;
C) за причиною появи, анатомічна, фізіологічна, за клінічними проявами, з врахуванням часу появи;
D) анатомічна, фізіологічна, клінічна, з врахуванням часу появи;
E) етіологічна, анатомічна, фізіологічна,клінічна.
2. Істинна аневризма – це:
A) патологічне вип’ячування стінки серця або судини;
B) розрив судинної стінки з утворенням гематоми;
C) розшарування стінки артерії;
D) розміщення артерії всередині гематоми;
E) розширення вени.
3. Назвіть метод заключного гемостазу при глибокому розриві селезінки, гемоперитоніумі
A) ушивання розрива;
B) перев’язка селезінкової артерії;
C) спленектомія;
D) обшивання кровоточивих судин;
E) пломбування дефекту селезінки.
4.Колір "кавової гущі" при шлунковій кровотечі зумовлений забарвленням:
A) ферритину;
B) меланіну;
C) гемоглобіну;
D) солянокислого гематину;
E) міоглобіну.
5.У хворого є рана на шкірі (довжиною 12 см, глибиною 0,3 см) в середній 1/3 стегна. Для зупинки кровотечі з рани Ви застосуєте будь-який з нижченаведених методів, крім:
A) пальцеве притиснення;
B) туга тампонада рани;
C) максимальне згинання в колінному суглобі;
D) тампонування рани сальником;
E) тиснуча пов"язка.
1.Які кровотечі відносяться до анатомічної класифікації
A) первинні, вторинні;
B) приховані внутрішні, приховані зовнішні;
C) артеріальні, венозні, капілрні, паренхіматозні;
D) ранні, пізні;
E) зовнішні, внутрішні.
2. На які основні групи поділяють всі способи зупинки кровотеч:
A) тимчасові, кінцеві;
B) фізичні, хімічні;
C) механічні, біологічні;
D) надійні, не надійні;
E) долікарські, лікарські.
3. назвіть метод заключної зупинки кровотечі при пораненні серця гемоперикардіумі:;
A) дренування порожнини перикарду;
B) накладання анастомозу між дефектом серця і аортой;
C) діатермокоагуляція дефекта;
D) ушивання рани;
E) тампонада рани.
4.У хворої масивно кровить уся поверхня різаної рани молочної залози. Для зупинки кровотечі Ви застосуєте будь-який з нижченаведених методів, окрім:
A) максимальне згинання кінцівки в суглобі;
B) накладання затискача в рану;
C) туга тампонада рани;
D) тиснуча пов"язка;
E) пальцеве притиснення судин.
5. Який латинський еквівалент терміну "кровохаркання"?
A) гематомезис;
B) гемоптое;
C) гемоторакс;
D) мелена;
E) гемоперитонеум.
1. Які кровотечі розрізняють за етіологічною ознакою:
А) механічні, нейротрофічні, арозійні;
B) септичні, фізіологічні, патологічні;
C) механічні, артеріальні, венозні;
D) зовнішні, внутрішні, приховані.
E) арозійні ранні, пізні.
2. Тимчасова зупинка кровоточі здійснюється:
A) накладання лігатури на судину в рані;
B) накладання судинного шва;
C) протезування судини;
D) давлячою пов’язкою, джгутом, пальцевим притисканням
E) діатермокоагуляцією.
3. Назвіть метод заключної зупинки кровотечі при пошкодженні загальної сонної артерії
A) накладання кровоспинного затискача;
B) судинний шов;
C) перев’язка на протязі;
D) тампонада рани;
E) закручування судини.
4.Який з наведених термінів відповідає поняттю "маткова кровотеча"?
A) мелена;
B) гематомезис;
C) гемоутерус;
D) метрорагія;
E) гемоптое.
5. До особливостей будови венозних судин слід віднести:
A) відсутність колатералей;
B) відсутність інтіми;
C) наявність клапанів;
D) вілсутність м"язового шару;
E) фіксованість периметру окремих судин.
1.Які кровотечі розріняють за клінічними ознаками:
A) септичні, арозійні, механічні;
B) артеріальні, венозні, капілярні;
C) ранні, пізні, відтерміновані,
D) зовнішні, внутрішні, приховані;
E) первинні, вторинні, повторні.
2. Максимальний час накладання джгута на нижню кінцівку в зимку становить:
A) 3 год.;
B) 4 год.;
C) 1 год.;
D) 1,5 год.;
E) 2 год.
3. Назвіть препарати, які застосовуються при хімічній кінцевій зупинці кровотечі:
A) корглікон, стровантин;
B) тромбін, біологічний антисептичний тампон;
C) гемостатична губка, фібринна плівка, віскоза;
D) фібринолізин, плазміноген;
E) адреналін, хлорид кальцію, нітрат срібла.
4.Виділення чорного, подібного до дьогтю, несформованого стільця носить назву:
A) гематомезис;
B) мелена;
C) метрорагія;
D) гемоптое;
E) гемоперитонеум.
5. Лікувальна тактика при тампонаді серця повинна включати:
A) перетиснення черевної аорти за Мамбургом;
B) холод на грудну клітку і гемостатична терапія;
C) пункію перикарду і аспірацію крові;
D) оперативне втручання;
E) гемотрансфузію.
1. Які кровотечі розрізняють за часом виникнення:
A) первинні, вторинні ранні, вторинні пізні;
B) тривалі, не тривалі, повторні;
C) профузні, інтенсивні, не інтенсивні;
D) гострі, хронічні, рецидивуючі;
E) ті, що зупинилися, ті, що тривають, ті що не можливо зупинити.
2. Назвіть фази компенсації крововтрати:
A) запобіжна, компенсаторна,
B) повна, часткова;
C) первинна, вторинна,
D) природня, штучна,
E) субкомпенсації, декомпенсації
3. Що відноситься до біологічного способу кінцевої зупинки кровотечі:
A) тампонада рани автотканинами;
B) гемотрансфузія;
C) гемостатична губка;
D) тромбін;
E) все з вище наведеного.
4. При комбінованій травмі максимальні терміни перетискання судин джгутом складають:
A) 30 хв;
B) 60 хв;
C) 80 хв;
D) 120 хв;
E) 200 хв.
5. У хворого діагностовано гемартроз лівого колінного суглоба. Лікувальна тактика повинна включати:
A) гемостатичну терапію;
B) гемотрансфузії;
C) артротомію і дренування суглобової порожнини;
D) пункційну аспірацію і консервативне лікування;
E) електрофорез гемостатиків.
1. Що таке гематома?
A) скупчення крові, обмежене тканинами;
B) крововилив в паренхіматозні органи;
C) скупчення крові, в порожнині суглобів;
D) просякнення кров’ю м’яких тканин;
E) скупчення крові в плевральній або черевній порожнинах.
2. Вкажіть найбільш повно перераховані способи кінцевої зупинки кровотечі:
A) механічний, біологічний, етіологічний, змішаний;
B) фізичний, хімічний, біологічний, змішаний;
C) механічний, фізичний, хімічний, біологічний;
D) механічний, фізичний, патогенетичний, фізіологічний;
E) хімічний, термічний, змішаний, апаратний.
3. Судинний шов з метою гемостазу накладається при пошкодженні
A) капілярів;
B) артеріол;
C) венул;
D) будь-яких судин;
E) магістральних судин.
4. Що слід першочергово здійснити на етапі першої допомоги потерпілому з вогнепальним переломом, який супроводжується кровотечею з магістральних судин:
A) іммобілізувати кінцівку;
B) ввести серцеві та судиннозвужуючі препарати;
C) накласти джгут на кінцівку;
D) знеболити;
E) накласти гемостатичну асептичну пов’язку.
5. Механізм самозупинки кровотечі включає, окрім:
A) спазм судин;
B) активація зсідальної системи крові,
C) централізація кровообігу;
D) ретракція згустка;
E) вихід крові з депо,
Змістовий модуль № 1. Тема 9.
Вчення про кров. Проби при переливанні крові.
1. Автор відкриття групи крові:
a. В.Н. Шамов;
b. М.І. Пирогов;
c. С.С. Юдін;
d. Парацельс;
e. К. Ландштайнер.

2. В яких елементах крові містяться аглютиногени?
a. плазма крові;
b. сироватка крові;
c. лейкоцити;
d. еритроцити;
e. тромбоцити.
3. При визначенні групи крові реакція ізогемаглютинації була позитивною з стандартними сироватками 0(І) і В(ІІІ) групами і від’ємною А(ІІ). Яка група крові?
a. 0(I);
b. А(II);
c. В(III);
d. АВ(IV);
e. псевдогемаглютинація.
4. Оптимальна температура зберігання консервованої крові:
a. від 0º до 4-2ºС;
b. від +4º до +6ºС;
c. від +8º до 0ºС;
d. -1º С;
e. -2º С.
5. Джерелами крові і її компонентів для переливання є наступні:
1) донорська кров;
2) автокров;
3) кров тварин;
4) трупна кров;
5) плацентарна кров.
Виберіть правильну комбінацію відповідей:
a. 1,2,3; b. 2,4,5; c. 2,3,5; d. 1,2,4,5; e. всі відповіді є вірними.
1. Які елементи крові містять аглютиніни?
a. сироватка крові;
b. лейкоцити;
c. еритроцити;
d. тромбоцити;
e. моноцити.
2. При визначенні групи крові реакція ізогемаглютинації була позитивною з стандартними сироватками 0(І) і А(ІІ) групами і від’ємною В(ІІІ). Яка група крові?
a. 0(I);
b. А(II);
c. В(III);
d. АВ(IV);
e. псевдогемаглютинація.
3. Проба на індивідуальну сумісність крові здійснюється між:
a. плазмою або сироваткою крові хворого і кров’ю донора;
b. плазмою донора і кров’ю хворого;
c. форменими елементами крові хворого і кров’ю донора;
d. форменими елементами крові донора і кров’ю хворого;
e. цільною кров’ю донора и цільною кров’ю хворого.
4. Які компоненти необхідні для визначення резус-приналежності?
a. Кров пацієнта і антирезусна сироватка;
b. Плазма пацієнта і антирезусна сироватка;
c. Еритроцити пацієнта і антирезусна сироватка;
d. Еритроцити донора і плазма пацієнта;
e. Стандартна сироватка І (0) групи і еритроцити донора
5. Аглютинація відзначається з целіклонами анти-А, відсутня з целіклонами анти-В. Яка група крові?
a. 0(I);
b. А(II);
c. В(III);
d. АВ(IV);
e. хибний результат.
4. Якими факторами визначається групова приналежність крові?
a. Резус фактором та кількістю еритроцитів;
b. Резус фактором та аглютиногенами;
c. Резус фактором та аглютинінами;
d. Аглютиногенами та аглютинінами;
e. Співвідношенням кількості еритроцитів і лейкоцитів.
5. Хто такий реципієнт?
a. Особа, що перенесла кровотечу;
b. Особа, що надає свої органи для трансплантації;
c. Особа, якій переливають кров або її препарати;
d. Особа, що видужує;
e. Особа, яка здійснює гемотрансфузію.
2. Які компоненти крові необхідні для проведення проби на індивідуальну сумісність?
a. Плазма донора і сироватка реципієнта;
b. Плазма реципієнта і сироватка донора;
c. Плазма донора і кров реципієнта;
d. Плазма реципієнта і кров донора;
e. Плазма донора і плазма реципієнта.
3. При визначенні групи крові реакції ізогемаглютинації не відбулося із жодною з стандартних сироваток. Яка група крові?
a. 0(I);
b. А(II);
c. В(III);
d. АВ(IV);
e. псевдогемаглютинація.
4. Які компоненти необхідні для визначення резус-приналежності?
a. Кров пацієнта і антирезусна сироватка;
b. Плазма пацієнта і антирезусна сироватка;
c. Еритроцити пацієнта і антирезусна сироватка;
d. Еритроцити донора і плазма пацієнта;
e. Стандартна сироватка І (0) групи і еритроцити донора
1. При визначенні групи крові виявилася позитивна реакція ізогемаглютинації з стандартними сироватками А(II) і В(III) груп і від’ємною з 0(I) і АВ(IV) групами. Про що свідчить подібний результат?
a. про 0(I) групу досліджуваної крові;
b. про А(II) групу;
c. про В(III) групу;
d. про АВ(IV) групу;
e. про непридатність стандартних сироваток.
1. Контроль за реакцією при визначенні групи крові за допомогою целіклонів здійснюється впродовж:
a. 3-5 с;
b. 20-30 с;
c. 1 хв.;
d. 2 хв.;
e. 2,5 хв.
Змістовий модуль № 1. Тема 10.
Переливання крові, препаратів крові, кровозамінників. Ускладнення при гемотрансфузії
1. Причина зупинки серця і дихання при масивних гемотрансфузіях:
a. Велика кількість перелитої крові
b. Розпад еритроцитів
c. Надлишок цитрату натрію
d. Надлишок плазми
e. Розпад тромбоцитів
2. Основними властивостями дезінтоксикаційних кровозамінників є наступні:
1) розведення крові;
2) зміна фізико-хімічних властивостей крові;
3) високі абсорбційні властивості;
4) посилення ниркової фільтрації;
5) посилення детоксикаційної функції печінки.
Виберіть правильну комбінацію відповідей:
a. 1,3,4; b. 2,3,4; c. 3,4; d. 3,4,5; e. 3,5.

3. Показаннями для внутрішньоартеріального переливання крові є наступні:
1) шок важкого ступеня;
2) передагональний стан внаслідок гострої крововтрати;
3) клінічна смерть;
4) передопераційна підготовка;
5) хірургічна операція.
Виберіть правильну комбінацію відповідей:
a. 1,2,3,4; b. 1,3,4; c. 1,2,4; d. 1,2,3; e. 1,2,3,4,5.
4. Протипоказанням до переливання білкових кровозамінників є наступні:
1) гнійно-запальні процеси;
2) тромбофлебіт;
3) гостра крововтрата;
4) ниркова недостатніть;
5) онкологічні захворювання.
Виберіть правильну комбінацію відповідей:
a. 1,2,5; b. 2,4; c. 3,4; d. 2,3,4; e. 2,4,5.
5. Показаннями до переливання крові є:
1) гостра крововтрата;
2) гнійна інтоксикація;
3) гострий тромбофлебіт;
4) гострий туберкульоз;
5) шок.
a. 1,2,5; b. 2,3,5; c. 3,4,5; d. 2,4,5; e. 1,3,5.
1. Механізм дезінтоксикаційної дії перелитої крові:
a. Адсорбція токсинів еритроцитами перелитої крові
b. Підвищення артеріального тиску
c. Прискорення згортання крові
d. Збільшення дихальної поверхні еритроцитів
e. Зменшення концентрації токсинів внаслідок гемодилюції
2. Клінічними проявами гемотрансфузійного шоку є наступні:
1) болі в животі;
2) тахікардія;
3) брадикардія;
4) падіння артеріального тиску;
5) болі в попереку.
Виберіть правильну комбінацію відповідей:
a. 1,2,3; b. 2,4; c. 3,4,5; d. 2,4,5; e. 1,3,4,5.
3. Протипоказаннями до реінфузії крові є наступні:
1) гемоторакс з пошкодженням крупних бронхів;
2) гемоперитонеум з пошкодженням шлунка і кишок;
3) гемоперитонеум при злоякісних новоутворах;
4) кров, яка міститься в черевній порожнині понад 24 год;
5) при порушеній позаматковій вагітності.
Виберіть правильну комбінацію відповідей:
a. 1.2,3,4; b. 2,3,4,5; c. 2,4,5; d. 1,2,5; e. 1,2,4,5.
4. Внутрішньокісткове переливання крові здійснюється в:
1) гребень здухвинної кістки;
2) діафіз стегнової кістки;
3) пп’яткову кістку;
4) грудину;
5) метафіз великогомілкової кістки.
a. 1,2,3; b. 2,3,4; c. 1,3,4; d. 1,3,5; e. 1,2,5.
5. При появі ознак гемотрансфузійного шоку слід:
1) прискорити темп трансфузії і щвидко завершити переливання;
2) приступити до вливання поліглюкіну;
3) дати хворому кисень для дихання;
4) провести паранефральну блокаду за А.В. Вишневським;
5) припинити переливання крові.
Визначіть послідовність дій:
a. 5,3,2,4; b. 4,3,5,2; c. 3,2,4,5; d. 5,2,3,4; e. 2,3,4,5
1. Показання до переливання крові визначаються:
1) алергічним станом хворого;
2) станом шоку;
3) наявністю печінково-ниркової недостатності;
4) необхідністю відновлення крововтрати;
5) наявністю у хворого авітамінозу.
Виберіть правильну комбінацію відповідей:
a. 1,2; b. 1,3; c. 2,3; d. 2,4; e. 4,5.
2. Метод гемодилюії – це --
a. спосіб прямого переливання крові;
b. спосіб розведення крові;
c. автоплазмотрансфузія;
d. автогемотрансфузія;
e. спосіб обмінного переливання крові.
4. Які препарати належать до середників гемодинамічної дії:
1) ізотонічний розчин хлориду натрія;
2) гіпертонічний розчин хлориду натрія;
3) желатиноль;
4) поліглюкін;
5) 10% розчин глюкози.
Виберіть правильну комбінацію відповідей:
a. 3,4; b. 1,2,5; c. 3,5; d. 2,4; e. 1,3,4.
5. Симптомами погіршення стану хворого при переливанні неякісної крові є:
1) збільшення гематокриту;
2) озноб;
3) гіпертермія;
4) боли в поперековій ділянці;
5) тахікардія.
Виберіть правильну комбінацію відповідей:
a. 1,2,3,4; b. 2,3,4; c. 1,3,4,5; d. 2,4,5; e. 2,3,4,5.
1. Які з наступних патологічних станів дозволяють брати кров, придатну для реінфузії?
1) позаматкова вагітність;
2) розрив кишки;
3) розрив селезінки;
4) розрив аневризми аорти;
5) розрив жовчного міхура.
Виберіть правильну комбінацію відповідей:
a. 1,2,3; b. 2,3,5; c. 3,4,5; d. 1,3,4; e. 1,5.
2. Який кровозамінник застосовується з метою дегідратації?
a. ліпофундин;
b. 4% розчин бікарбонату натрію;
c. поліглюкін;
d. манітол;
e. розчин альбуміну.
3. Показаннями до переливання крові є:
1) гостра крововтрата;
2) гнійна інтоксикація;
3) гострий тромбофлебіт;
4) гострий туберкульоз;
5) шок.
Виберіть правильну комбінацію відповідей:
a. 1,2,5; b. 2,3,5; c. 3,4.5; d. 2,4,5; e. 1,3,5.
2. Які трансфузійні реакції зустрічаються найчастіше при переливанні крові хворим, що знаходяться в наркозі:
a. гемотрансфузійний шок;
b. підвищена кровоточивість тканин;
c. набряк Квінке;
d. гостра печінкова недостатність;
e. озноб.
3. Ускладнення, які спричинені переливанням несумісної за резус-фактором крові, можуть виникати при наступних умовах:
1) при повторному введенні резус-від’ємним реципієнтам резус-позитивної крові;
2) при вагітності резус-від’ємної жінки резус-позитивним плодом;
3) при повторному переливанні резус-позитивним реципієнтам резус-від’ємної крові;
4) при беременности резус-положительной женщины резус-отрицательным плодом;
5) при переливанні резус-від’ємним реципієнтам плазми крові резус-позитивних донорів.
Виберіть правильну комбінацію відповідей:
a. 1,3,4,5; b. 1,2; c. 2,3,5; d. 2,4,5; e. 2,3,4,5.
5. Яку гемокоригуючу дію здійснює реополіглюкін?
1) стимулює гемопоез;
2) підвищує згортання крові;
3) відновлює ОЦК;
4) покращує реологічні властивості крові;
5) покращує мікроциркуляцію.
Виберіть правильну комбінацію відповідей:
a. 1,2,4; b. 2,3,1; c. 2,3,4; d. 3,4,5; e. 2,3,5.
1. Для попередження нітратної інтоксикації при переливанні консервованої крові слід:
a. вводити не більше 500 мл консервованої крові;
b. вводити хлорид калію;
c. вводити антигістамінні препарати;
d. вводити хлорид кальцію;
e. вводити гідрокарбонат натрію.
1. Основними вимогами до протишокових кровозамінників є наступні:
1) швидке виведення з кровоносного русла рідини;
2) швидка метаболізація;
3) тривале утримання в кровоносному руслі рідини;
4) швідке підвищення ОЦК;
5) зміна хімічного складу крові.
Виберіть правильну комбінацію відповідей:
a. 1,2,4; b. 3,4; c. 3,4,5; d. 1,2; e. 1,3,4,5.
Змістовий модуль 3.
Тема 11. Місцева анестезія
1. Розрізняють наступні види провідникової анестезії:
A. анестезію нервових стовбурів;
B. анестезію нервових сплетінь;
C. паравертебральну міжреберну;
D. спинномозкову і перидуральну;
E. всі з вище наведених

2. Що відноситься до провідникової анестезії
A. Спинномозкова анестезія;
B. Внутрішньо кісткова анестезія;
C. Внутрішньовенні анестезія;
D. Внутрішньом’язева анестезія;
E. Підшкірна анестезія.
3. Назвіть, що до новокаїнових інфільтратів є вірним.
A. Інфільтрацію виконують після розкриття футлярів;
B. Інфільтрація створює гідравлічне препарування тканин;
C. Інфільтрація створює токсичну концентрацію анестетика;
D. Інфільтрація створює загальне знеболення;
E. Інфільтрація впливає на гнійні вогнища.
4. Перидуральна анестезія належить до:
А. поверхневої анестезії
B. провідникової анестезії
C. інфільтраційної анестезії
D. інгаляційного наркозу
E. довенного наркозу
5. Що вважається показанням до спинномозкової анестезії
A. Операції на органах грудної клітки;
B. Атеросклероз судин нижніх кінцівок
C. Травматичний шок;
D. Операції на нижніх кінцівках;
E. Трепанація черепа.
1. Яка концентрація новокаїну застосовується при анестезії за О.В. Вишневським:
A. 1%;
B. 0,5%;
C. 3 %;
D. 5%.
E. 10 %
2. Який анестетик і його концентрація застосовуються для спинномозкової анестезії
A. 0,25 % новокаїн;
B. 0,5 % новокаїн
C. 0,5 % совкаїн;
D. 1 % совкаїн;
E. 10 % лідокаїн.
3. На якому рівні здійснюється пункція при спинномозковій анестезії.
A.C7-Th1
B. Th12-L1
C. L1-2
D. L2-3
E. L4-S1
4. Назвіть препарат, який застосовується для спинномозкової анестезії.
A. Гексенал;
B. Совкаїн;
C. Тіопентал-натрію;
D. Фентаніл
E. Дикаїн
5. Перевага місцевої анестезії.
A. Можливість застосування при порушенні газообміну;
B. Покращення функції органів дихання;
C. Проста техніка виконання;
D. Покращення функції серцево-судинної системи;
E. Відсутність ускладнень
1. Протипоказаннями до місцевої анестезії є все, окрім:
A. виражені запальні і рубцеві зміни в тканинах;
B. тривала масивна внутрішня кровотеча;
C. непереносимість анестезуючих засобів;
D. різке нервове збудження хворого;
E. вік хворого до 10 років.
2. Спосіб транспортування пацієнта після спинномозкової анестезії.
A. На животі;
B. На боці;
C. Напівсидячи;
D. На спині;
E. В будь-якому з наведених способів.
3. Назвіть недолік місцевої анестезії
A. Відсутність ускладнень;
B. Наявність кваліфікованого анестезіолога;
C. Не можна застосовувати при збудженні пацієнта;
D. Наявність складної апаратури;
E. Немає недоліків.
4. Пізніми ускладненнями спинномозкової анестезії вважають все, окрім :
A. гнійний менінгіт;
B. рухові парези;
C. менінгізм;
D. головні болі;
E. зупинку дихання.
5. Яке положення тіла є правильним при проведенні операції під спинномозковою анестезією розчином совкаїну?
А. з опущеною верхньою половиною тіла (положення Тренделенбурга);
B. з припіднятою верхньою половиною тіла;
C. горизонтальне;
D. на боці горизонтальне;
E. в сидячому положенні, зігнувшись до переду.
1. Які види анестезії відносяться до провідникових?
A. за Лукашевичем — Оберстом;
B. паравертебральна;
C. перидуральна;
D. спинномозкова;
E. всі з вище наведених.
1. Футлярна блокада не застосовується при:
A. пошкодженнях кінцівок;
B. запальних захворюваннях;
C. переломах ребер;
D. укусів гадів;
E. здійснення інфільтраційної анестезії в якості базису.
Змістовий модуль 3. Загальна анестезіологія та реанімація
Тема 12. Інгаляційний наркоз. Неінгаляційний наркоз
1. З якою метою анестезіолог застосовує міорелаксанти?
A. для посилення (потенціювання) дії наркотичних засобів;
B. для профілактики регургітації;
C. для блокування вегетативних реакцій;
D. для стабілізації гемодинаміки;
E. для інтубації трахеї.
2. Спосіб інгаляційного наркозу (вид дихального контуру), при якому можлива гіпокапнія:
A. Відкритий
B. Напіввідкритий
C. Напівзакритий
D. Закритий
E. Всі з вище наведених
3. Хворого 50 років оперують з приводу грижі білої лінії живота. Наркоз масковий фторотан-киневою сумішшю. АТ 130/60 мм рт. ст., ЧСС 78 в 1 хв, ЧД 18 в 1 хв. Зіниці до 2 мм, реакція на світло є в'ялою, рогівковий рефлекс є зниженим. Визначити стадію наркозу. A. I;
B. II;
C. III1-2;
D. III3-4.
E. IV
4. Назвіть перевагу інгаляційного наркозу газоподібною речовиною:
A. Сповільнене пробудження
B. Виділення речовини в незміненому виді
C. Швидке введення в наркотичний сон
D. Поєднання наркотичних речовин з тканинами організму.
E. Відсутність побічних дій.
5. Застосування якого з внутрішньовенних анестетиків є доцільним для ввідного наркозу в осіб з крововтратою понад 1000 мл, гіповолемією, низьким АТ?
А. гексенал;
B. тіопентал-натрію;
C. кетамін (каліпсол);
D. пропанідид (сомбревін);
E. фентаніл + дроперидол.
1. Який із видів знеболення дозволяє повноцінно контролювати функцію дихання та оксигенацію тканин під час операції:
А. місцева провідникова анестезія
B. довенний наркоз
C. інгаляційний інтубаційний багатокомпонентний наркоз
D. інгаляційний масковий наркоз
E. місцева інфільтраційна анестезія
2. Назвіть переваги внутрішньовенного наркозу:
A. Відсутність стадії збудження
B. Проведення наркозу без підготовки
C. Можливість дозування наркотичної речовини
D. Відсутність побічних дій
E. Тривалість і глибина знеболення.
3. Який наркоз є менш токсичним для хворого при операції на органах черевної
порожнини, тривалістю 2-3 год.?
А. ефірно-кисневою сумішшю (маскою);
B. фторотан-кисневою сумішшю (маскою);
C. ендотрахеальний фторотан-кисневою сумішшю;
D. нейролептаналгезія;
E. фракційний внутрішньовенний наркоз кетаміном.
4. Назвіть недолік наркозу, при якому застосовується закис азоту:
A. Загроза гіпоксії
B. Недостатнє розслаблення м’язів
C. Значний влив наркотичної дії
D. Загроза гіпотонії
E. Все з вище наведеного
5. Внутрішньовенний наркоз кетаміном (каліпсолом) є протипоказаним при:
A. первинній хірургічній обробці ран;
B. печінково-нирковій недостатності;
C. епілепсії, гіпертензії;
D. гіпотензії, значній крововтраті;
E. захворюваннях шлунково-кишкового тракту.
1. Який з перелічених препаратів застосовується для виконання довенного наркозу:
А. лідокаїн
B. дітілін
C. каліпсол
D. фторотан
E. новокаїн
2. Спосіб інгаляційного наркозу (вид дихального контуру), при якому можлива гіперкапнія:
A. Відкритий
B. Напіввідкритий
C. Напівзакритий
D. Закритий
E. Всі з вище наведених
3. Який з перелічених препаратів застосовується для виконання інгаляційного наркозу:
A. лідокаїн
B. дітілін
C. каліпсол
D. фторотан
E. новокаїн
4. Який з перелічених препаратів застосовується для розслаблення мускулатури під час інгаляційного інтубаційного наркозу з керованим диханням:
А. лідокаїн
B. дітілін
C. каліпсол
D. фторотан
E. новокаїн
5. Назвіть переваги інкубаційного наркозу:
A. Простота у виконанні
B. Немає потреби у складній апаратурі
C. Можливість проведення без підготовки
D. Можливість дозування наркотичної речовини
E. Відсутність ускладнень
1. Які можливі ускладнення після ендотрахеального наркозу:
A. рекураризація;
B. блювання;
C. набряк голосових зв’язок і підзв’язкового простору;
D. механічна асфіксія (западання язика);
E. все з вище наведеного
2. Назвіть недолік внутрішньовенного наркозу:
A. Необхідність спеціальної апаратури
B. Неможлівість швидкого виведення з наркозу
C. Неможливе швидке введення в наркоз
D. Необхідність кваліфікованого анестезіолога
E. Все з вище наведеного
3. Профілактика попадання шлункового вмісту в дихальні шляхи під час інтубаційного інгаляційного наркозу полягає у:
A. виконанні премедикації
B. введенні шлункового зонда
C. тампонаді ротової порожнини
D. роздуванні манжетки інтубаційної трубки
E. всі відповіді є вірними
4. Визначте нейролептик, який застосовується нейролептаналгезії
A. Аміназин
B. Дроперидол
C. Мепазин
D. Дипразин
E. Дитілін
5. Який із видів знеболення слід застосовувати під час виконання операцій у хворих з неадекватним спонтанним диханням та гіпоксесемією:
А. місцеву провідникову анестезію
B. довенний наркоз
C. інгаляційний інтубаційний багатокомпонентний наркоз
D. інгаляційний масковий наркоз
E. перидуральну анестезію
1. Яку профілактику западання язика (механічна асфіксія) слід проводити у хворого в ранньому післянаркозному періоді:
A. після операції внутрішньовенно ввести знеболюючі;
B. поставити повітровід;
C. забезпечити постійний контроль медичного персоналу и моніторингу
впродовж 2 год. після наркозу;
D. промиті хворому шлунок;
E. ввести зонд в шлунок.
2. Визначте рідину для наркозу:
A. Фторотан
B. Закис азоту
C. Циклопропан
D. Етилен
E. Новокаїн
1. Метою премедикації є:
A. попередження вагусного ефекту;
B. підвищення тонусу симпатичної нервової системи;
C. пригнічення салівації, попередження блювання і регургітації.;
D. зняття емоційного напруження;
E. всі відповіді є вірними.
2. Визначте газоподібну рідину для наркозу
A. Фторотан
B. Трилен
C. Циклопропан
D. Хлороформ
E. Новокаїн
Змістовий модуль 3. Загальна анестезіологія та реанімація
Тема 13. Реанімаційні заходи у хірургічних хворих
1. Оптимальні шляхи введення адреналіну при серцево-легеневій реанімації:
A. внутрішньом’язевим і внутрішньовенним;
B. підшкірним і внутрішньовенним;
C. внутрішньовенним і внутрішньосерцевим;
D. внутрішньокістковим і внутрішньом’язевим;
E. внутрішньом’язевим і внутрішньоартеріальним.
2. Співвідношення ШВЛ до непрямого масажу серця (один реаніматор)
A. 1 до5;
B. 2 до 12;
C. 1 до 10;
D. 1 до 3;
E. 1 до 15.
3. Співвідношення ШВЛ до непрямого масажу серця (два реаніматори)
A. 1 до 5;
B. 2 до 12;
C. 1 до 10;
D. 2 до 3;
E. 3 до 15.
4. Найкращий спосіб переливання крові в стадії агонії при масивній крововтраті
A. Внутрішньосерцевий;
B. Внутрішньоартеріальний;
C. Внутрішньовенний струменем;
D. Внутрішньовенний крапельний;
E. Будь-який з вище наведених.
5. Долікарська допомога при механічній асфіксії
A. Внутрішньом’язеве введення адреналіну;
B. Внутрішньовенне введення мезатону;
C. Відкритий масаж серця;
D. Штучна вентиляція легень і закритий масаж серця;
E. Допомога згідно АВС класифікації за Сафаром (звільнення верхніх дихальних
шляхів, ШВЛ, непрямий масаж серця).
1.Назвіть медикаментозні засоби, які застосовуються для відновлення кровообігу:
A. еуфілін;
B. адреналін;
C. гепарин;
D. промедол;
E. строфантин.
2. Ознака, яка є характерною для передагонії
A. Втрата свідомості;
B. Ниткоподібний пульс на магістральних судинах;
C. Часте, поверхневе дихання;
D. Переривчасте, судомне, патологічне дихання;
E. Розширені зіниці без реакції на світло.
3. Ознака, яка є характерною для клінічної смерті
A. Затьмарення свідомості;
B. Ниткоподібний пульс на магістральних судинах;
C. Часте, поверхневе дихання;
D. Переривчасте, судомне, патологічне дихання;
E. Розширені зіниці без реакції на світло.
4. Початок реанімації при клінічній смерті
A. Внутрішньовенне введення препаратів;
B. Внутрішньо серцеве введення препаратів;
C. Відкритий масаж серця;
D. Штучна вентиляція легень і закритий масаж серця;
E. Внутрішньо артеріальне введення препаратів.
5. Препарат, який застосовується для базової реанімації
A. Гідрокарбонат натрію;
B.Промедол;
C.Гепарин;
D.Дімедрол;
E.Фуросемід.
1. Назвіть симптом, який свідчить про ефективність серцево-легеневої реанімації:
A. звуження зіниць;
B. розширення зіниць;
C. збільшення ціанозу;
D. поява трупних плям;
E. набухання вен шиї.
2. Достовірна ознака біологічної смерті
A. Відсутність серцебиття понад 25 хв.;
B. Відсутність рогівкового рефлексу;
C. Трупні плями;
D. Розширені зіниці без реакції на світло;
E. Відсутність дихання понад 25 хв.
5. Оптимальний шлях введення препаратів при реанімації
A. Ендотрахеальний;
B. Пероральний;
C. Вунтрішньоартеріальний;
D. Внтурішньокістковий;
E. Внутрішньом’язевий.
1. При раптовій зупинці кровообігу незворотні зміни в півкулях кори головного мозку, зазвичай, настають:
А. через 9-10 хв;
B. через 11-12 хв;
C. через 4—5 хв;
D. через 1—2 хв;
E. через 8-9 хв.
2. До термінальних станів належать:
A. Соціальна смерть;
B. Преагональний стан;
C. Біологічна смерть;
D. Кома;
E. Втрата свідомості.
3. Ознака, яка є характерною для передагонії
A. Втрата свідомості;
B. Брадікардія, брадіпное;
C. Ниткоподібний пульс на магістральних судинах;
D. Переривчасте, судомне, патологічне дихання;
E. Розширені зіниці без реакції на світло.
1. Покращенню периферійного кровообігу сприяють наступні препарати:
А. застосування симпатоміметиків (ефедрин, мезатон, адреналін);
B. застосування серцевих глікозидів і аналгетикі;
C. інфузія високомолекулярних декстранів (поліглюкін);
D. інфузія декстранів (реополіглюкін, реомак) і гемодилюція;
Е. гемотрансфузія.
2. Вкажіть послідовність дій при серцево-легеневій реанімації
A. звільнення дихальних шляхів, штучне дихання, закритий масаж серця
B. масаж серця, штучне дихання, звільнення дихальних шляхів;
C. штучне дихання, звільнення дихальних шляхів, масаж серця;
D. штучне дихання, масаж серця, звільнення дихальних шляхів;
E. будь-яка послідовність з вище наведених.
1. Індекс шоку Алговера — це співвідношення:
A. Пульсу до артеріального тиску;
B. Дихання до пульсу;
C. Артеріального тиску до пульсу;
D. Артеріального тиску до дихання;
E. Пульсу до дихання.
1. Ознака, яка є характерною для агонії
A. Затьмарення свідомості;
B. Відсутність пульсу на магістральних судинах;
C.Часте, поверхневе дихання;
D. Переривчасте, судомне, патологічне дихання;
E. Розширені зіниці без реакції на світло.
Змістовий модуль 4 Травматизм та ушкодження.
Тема 14. Рани і рановий процес. Профілактика розвитку інфекції в рані. Лікування чистих ран.
1. Відкрите пошкодження тканин і органів, що складають раневий канал, носить назву:
A. рана
B. розтягнення
C. поранення
D. розрив
E. забій
2. Після поранення паренхіматозних органів загоєння проходить за рахунок:
A.нервових структур
B.судин
C.епітеліальних тканин
D.сполучної тканини
E.лімфатичних судин
3. Епітелізація – це:
A.фаза загоєння рани
B.процес розвитку грануляційної тканини
C.стадія очищення рани
D.утворення вторинних рубців
E.метаболізм позаклітинного матриксу
4. При якому виді ран найчастіше мають місце пошкодження кісток:
A.різані
B.тангенційні
C.колоті
D.рвані
E.вогнепальні
5. При первинній хірургічній обробці рани не зберігають:
A.вільні кісткові відламки
B.крупні судини
C.нервові стовбури
D. шкіру і підшкірну клітковину
E.усі кісткові уламки, зв’язані окістям
1. Який латинський еквівалент терміну "рана":
A.valvulus
B.vibices
C.vulnus
D.ruber
E.ruptura
2. Загоєння рани первинним натягом є можливе за всіх нижченаведених обставин, окрім:
A.повного і щільного доторкання країв рани
B.відсутністі інфекції в рані
C.збереження життєздатності країв рани
D.наявності гематоми
E.відсутності сторонніх тіл і некрозів
3. Колаген при нормальному загоєнні рани:
A.синтезується
B.деградує
C.синтезується і руйнується
D.розчиняється
E.виходить в позаклітинний простір
4. Зіяння рани (розходження її країв) зумовлюється:
A. регенерацією тканин
B.гідратацією тканин
C.еластичністю тканин
D.дегідратацією тканин
E.скоротливістю тканин
5. При первинній хірургічній обробці проводять висічення:
A.макроскопічно забруднених тканин
B.некротично змінених ділянок рани
C.вільно розташованих сторонніх тіл
D.країв та дна рани
E.імбібованих кров’ю тканин
1. Умовні лінії, що позначають хід еластичних волокон шкіри носять назву "лінії....":
A.Лангерганса
B.Пирогова
C. Гіпократа
D.Лангера
E.Купера
2. Необхідною умовою для первинного загоєння рани є:
А. наявність у рані кров'яних згустків;
B. щільне зіткнення країв рани;
C. введення в рану антибіотиків;
D. наявність в рані дренажу;
E. наявність інфекції.
3. До механізмів загоєння ран належить усе перелічене, крім:
A.епітелізація
B.відкладання колагену
C.запалення
D.фіброплазія
E.імуносупресія
4. Рана шкіри, підшкірної клітковини та м’язів живота трактується як:
A.проникаючих
B.інфікованих
C.поверхневих
D.наскрізних
E.асептичних
5. Первинна хірургічна обробка не застосовується при:
A.обширних розчавлених ранах
B.невеликих поверхневих ранах
C.наявності запалення в рані
D.ранньому поступленні хворих
E.ранах обличчя
1. Рани з рівними краями і непошкодженими оточуючими тканинами слід кваліфікувати як:
A.забійні
B.рвані
C.різані
D.вогнепальні
E.колоті
2. В які терміни треба зробити первинну обробку рани хворого, доставленого в стані
важкого шоку:
А. відразу ж при поступленні;
B. відразу після виведення хворого із шоку;
C. через 2 год. після поступлення;
D. наступного дня;
E. після налагодження переливання крові.
3. Які з наведених параметрів характеризують ІІ фазу загоєння рани:
A.підвищення осмотичного тиску
B.тканинний алкалоз
C.посилення фагоцитозу
D.тканинний ацидоз
E.підвищення основного обміну
4. Безумовне накладення первинного шва показане при ранах:
A.ступні
B.пальця
C.пахвини
D.статевого члена і калитки
E.капсули суглоба
5. На необроблену рану без клінічних ознак інфекції накладають шов, який носить назву:
A.первинний шов
B.первинний - відстрочений
C.вторинний ранній
D.вторинний пізній
E.провізорний
1. Рани з імбібованими кров’ю, ціанотичними, безжиттєвими ділянками слід віднести до:
A.різаних
B.колотих
C.забійних
D.асептичних
E.тангенційні
2. Які маніпуляції входять в первинну хірургічну обробку рани все, крім?
A.висічення країв рани;
B.зупинка кровотечі;
C.видалення з рани сторонніх тіл;
D.ультрафіолетове опромінення рани;
E.зашивання наглухо або дренування.

3. Яка рана загоїться швидше від інших:
A.з червоними крупнозернистими грануляціями
B.з яскраво-рожевими дрібнозернистими грануляціями
C.з блідо-рожевими крупнозернистими грануляціями
D.зі "склоподібними" грануляціями
E.з гіпергрануляціями
4. Келоїдні рубці виникають внаслідок:
A.вторинного загоєння рани
B.накладення первинно-відстрочених швів
C.індивідуальних особливостей організму пацієнта
D.довготривалого загоєння рани
E.розвитку гіпергрануляцій в рані
1. Які з перелічених симптомів характерні для різаної поперечної рани лівого передпліччя:
A.біль, вкорочення кінцівки, кровотеча
B.біль, кровотеча, зіяння
C.кровотеча, біль, крепітація
D.крепітація, вкорочення кінцівки, біль
E.зіяння, біль, крепітація
2. Що з наведеного не входить в поняття первинної хірургічної обробки:
A.висічення країв та дна рани
B.видалення гнійного виділення
C.зупинка кровотечі
D.розкриття гнійних кишень та запливів
E.розсічення рани
3. Чим визначається інтенсивність болю в рані:
A.станом серцево-судинної системи
B.кількістю нервових закінчень в ділянці рани
C.станом ендокринної системи
D.гостротою пошкоджуючого агента
E.нервово-психічним станом організму
4. Тривале не загоєння ран може спричинити усе перелічене, крім:
A.важка супутня патологія
B.недостатній венозний відтік з рани
C.наявність дренажів
D.неадекватне дренування рани
E.зовнішня компресія на рані сторонніми тілами (протезом)
2. В які терміни накладають первинно-відстрочений шов:
A.одразу після первинної хірургічної обробки
B.до 4 доби
C.на 5-7 день
D.на 8-15 день
E.на 20-30 день
1. Які з наведених параметрів характеризують І фазу загоєння рани:
A. тканинний алкалоз
B.зниження осмотичного тиску
C.тканинний ацидоз
D.зниження основного обміну
E.пригнічення фагоцитозу
1. Повноцінна регенерація характерна для:
A.високодиференційованих тканин
B.усіх тканин
C.низькодиференційованих тканин
D.тканин ЦНС
E.підшкірної клітковини
2. Фіброплазія – це:
A.розвинення фібриногену в рані
B.фаза загоєння рани
C.стадія дії цитокінів
D.процес деградації колагену
E. метаболізм позаклітинного матриксу
Змістовий модуль 4 Травматизм та ушкодження.
Тема 15. Інфіковані рани
1. Які з нижченаведених факторів зумовлюють вторинне інфікування рани:
A. порушення асептики при наданні першої допомоги
B.наявність мікробів на сторонніх тілах
C.порушення асептики в операційній
D.інфікованість пошкоджуючого агента
E.наявність мікробів на шкірі
2. Чим пояснити утворення зони молекулярного струсу при вогнепальному пораненні:
A.масою пошкоджуючого агента;
B.еластичністю тканин;
C.зміною осмотичного тиску;
D.зміною основного обміну;
E.зміною щільності тканин.
3. Як потрапляють в рану мікроби при первинному інфікуванні:
A.з пінцета підчас перев"язки після ПХО;
B.з нестерильних інструментів;
C.з нестерильного шовного матеріалу;
D.з пошкоджуючого агента;
E.з рук хірурга.
4. При наявності в рані картини гострого запалення останню слід віднести до:
A.асептичних;
B.розчавлених ран;
C.бактеріально забруднених ран;
D.інфікованих ран;
E.тангенційних ран.
5. З якою метою застосовуються протеолітичні ферменти при лікуванні ран:
A.стимулювати регенерацію тканин;
B.стимулювати імунну систему;
C.стимулювати ріст грануляцій;
D.розплавити некротичні тканини;
E.сповільнити фазу гідратації.
1. Всі засоби сприяють видаленню з рани гнійних виділень, крім?
A.дренажі;
B.протеолітичні ферменти;
C.гіпертонічний розчин хлориду натрію;
D.розчин антибіотиків;
E.альгіпор.
2. У хворого обширна рвана рана середньої третини стегна В післяопераційному періоді доцільно:
A.антибіотики;
B.протеолітичні ферменти;
C.лікувальну фізкультуру;
D.переливання крові;
E.остеосинтез.
3. В якій рані найбільш ймовірний розвиток інфекції:
A.різаній;
B.операційній;
C.вкушеній;
D.рубаній;
E.розміщеній на обличчі.
4. Волого-висихаючі пов’язки застосовують з метою:
A.посилення росту грануляцій;
B.зменшення попадання ексудату в пов’язку;
C.адекватної санації рани;
D.швидшого синтезу колагена;
E.активізації цитокінів.
5. Яким методом доцільно лікувати рану в фазі дегідратації:
A.частими перев"язками;
B.мазевими пов"язками;
C.протеолітичними ферментами;
D.лікувальною гімнастикою;
E.етапними некректоміями.
1.Який з зазначених методів можна застосовувати для місцевого лікування гнійних ран в фазі запалення:
A.мазеві пов'язки;
B.вітамінотерапія;
C.загальна антибіотикотерапрія;
D.промивання антисептиками;
E.імунізація.
2. У хворого рана з обмеженою ділянкою некрозу краю шкіри. Що необхідно зробити:
A.висікти зону некрозу;
B.накласти пов"язку з протеолітичними ферментами;
C.накласти шви на здорові ділянки шкіри;
D.накласти пов"язку з маззю Вишневського;
E.накласти пов"язку з гіпертонічним розчином.
3.Які з перерахованих поранень протікають найбільше сприятливо:
A.нанесені сокирою;
B.осколкові поранення;
C.кульові поранення;
D.нанесені гострими різальними інструментами;
E.нанесені тупими предметами.
4. Вторинним натягом загоюються рани:
A.асептичні;
B.після ПХО;
C.інфіковані;
D.свіжі;
E.поверхневі.
5. У хворого після первинної хірургічної обробки рани залишилися не видаленими вогнищеві зони некрозів. Які з нижчеперелічених лікарських засобів та маніпуляцій доцільно застосувати:
A.мазеві пов’язки на жировій основі;
B.протеолітичні ферменти;
C.біогенні стимулятори;
D.фізопроцедури;
E.лікувальний масаж.
1. Що з перерахованого не характерно для фази запалення при рановому процесі?
A.порушення проникності судинної стінки;
B.розвиток запального набряку;
C.розвиток грануляційного вала;
D.лейкоцитарна інфільтрація тканин;
E.розвиток тихорєцького ацидозу.
2. У хворого різана рана обличчя, краї рани гіперемовані, покриті фібрином. Що необхідно провести:
A.первинну хірургічну обробку;
B.пізню первинну хірургічну обробку;
C.вторинну хірургічну обробку;
D.туалет рани і накладення пов"язки;
E.накласти шви.
1. Які не характерні ознаки розвитку гнильної інфекції в рані:
A.іхорозний запах;
B.відсутність грануляцій;
C.сірий колір ексудату;
D.озноб при відсутності болючих відчуттів;
E.виражені болючі відчуття при відсутності ознобу.
2. Чим відрізняється пізня хірургічна обробка рани від вторинної хірургічної обробки:
A.технікою операції;
B.термінами операції;
C.застосуванням спеціальних інструментів;
D.відсутністю первинної хірургічної обробки;
E.застосуванням антибіотиків.
1. Характерною ознакою стафилококової інфекції при нагноєнні ран є:
A.задовільний стан хворого;
B.млявий перебіг запального процесу;
C.сильні болі в зашитій рані;
D.відсутність болючих відчуттів в рані;
E.незначна інтоксикація.
2. Яка техніка накладення вторинних пізніх швів:
A.голка з ниткою проводиться через грануляції;
B.висікаються шкірні краї рани;
C.висікають краї і дно рани до здорових тканин;
D.голка з ниткою проводиться під грануляціями;
E.зшиваються шкірні краї рани.
1. Ранніми симптомами анаеробної інфекції в рані є:
A.підвищення температури, частий слабкий пульс;
B.неадекватне поводження хворого;
C.біль в ділянці рани;
D.збільшення об’єму кінцівки;
E.все з вище наведеного.
2. Які терміни первинної хірургічної обробки рани від моменту поранення:
A.до 24 год;
B.до 48 год;
C.до розвитку інфекції в рані;
D.в будь-який час;
E.до 5-8 дня.
4. Як називається шов, що накладається для закриття рані, якщо з моменту поранення не пройшло 14 днів?
A.первинний шов;
B.первинно-відтермінований шов;
C.ранній вторинний шов;
D.пізній вторинний шов;
E.провізорний шов.
Змістовий модуль 4. Травматизм та ушкодження.
Тема 16. Закриті пошкодження м’яких тканин, черепа, грудної клітки, органів черевної порожнини.
1. Провіднми чинниками синдрому тривалого стиснення є всі з нижче наведених, окрім:
A. больового подразнення;
B. автогемодилюції;
C. плазмовтрати;
D. травматичної токсемії;
E. пошкодження м’язів.
2. Для І періоду синдрому тривалого стиснення характерно все, окрім:
A. гемоконцентрації;
B. гемодилюції;
C. креатинінемії;
D. уремії;
E. протеінурії та цилігдрурії.
3. Назвіть симптом забою м’яких тканин голови:
A. блювання;
B. втрата свідомості;
C. амнезія;
D. анізокорія;
E. підшкірна гематома.
4. Синдром травматичної асфіксії виникає при:
A. кровотечі з судин грудної клітки;
B. стисненні грудної клітки;
C. гіпоксії органів грудної клітки;
D. тривалому стисненні кінцівки;
E. забою нирок.
5.При закритій травмі живота найлегше, частіше і в значному ступені виникає розрив порожнистого органу за умови, якщо останній був:
A. порожнім;
B. наповненим;
C. рухомим;
D. спавшимся;
E. атонічним.
6. Свідомість хворого при струсі мозку
А. ясна;
B. короткотривала втрата свідомості;
C. тривала втрата свідомості;
D. втрата свідомості після “світлого періоду”.
E. все з вище наведеного
1.При синдромі тривалого стиснення відзначається все, окрім:
A. травмування нервових стовбурців;
B. ішемії кінцівки таїї сегментів;
C. венозного застою;
D. травматичної асфіксії;
E. внутрішньосудинного згортання крові.
2. Для періоду гострої ниркової недостатності при синдромі тривалого стиснення характерним є все, окрім:
A. наростання анемії;
B. різкого зниження діурезу до анурії;
C. гіперкаліємії і гіперкреатинінемії;
D. гемодилюції;
E. гіпокаліємії і поліурії.
3. Чим в першу чергу зумовлений сидром травматичної асфіксії:
A. спазмом артеріальних судин кінцівки;
B. стисненням артеріальних судин кірцівки;
C. стисненням кровоносних судин органів грудної клітки;
D. рефлекторним спазмом легеневих судин;
E. порушенням прохідності верхніх дихальних шляхів.
4.Чого не може бути при ізольованому зовнішньому проникаючому пораненні грудної клітки:
A. гемоперитонеуму;
B. гемотораксу;
C. гемоперикарду;
D. зовнішнього відкритого пневмотораксу;
E. зовнішнього (напруженого пневмотораксу).
5. Перед тим як здійснити реінфузію крові, з черевної порожнини при розриві паренхіматозного органу або судин брижі, слід:
A. верифікувати рівень гемоглобіну зібраної крові
B. порахувати пульс і виміряти артеріальний тиск
C. визначити рівень білірубіну зібраної крові
D. виключити інфікованість і гемоліз зібраної крові
E. здійснити все наведене.
6. Вид черепно-мозкової травми, при якому відзначається лікворея з вуха.
A. струс мозку;
B. здавлення мозку;
C. перелом основи черепа;
D. забій мозку;
E. перелом склепіння черепа.
1.Назвіть основні чинники, які зумовлюють важкість токсикозу у потерпілих з синдромом тривалого стиснення:
A. набряк пошкодженої кінцівки;
B. міоглобінемія і міоглобінурія;
C. гіперкаліємія, гіпонатріємія;
D. гіперкреатинінемія і гіперфосфатемія;
E. надлишок гістаміну і аденалової кислоти вкрові.
2. Синонімами синдрому тривалого стиснення є всі, окрім:
A. місцеве травматичне змертвіння;
B. міоренальний синдром;
C. травматична асфіксія;
D. краш-синдром;
E. позиційний синдром.
3. Що є характерним для зовнішнього клапанного (напруженого) пневмотораксу:
A. емфізема м’яких тканин в ділянці рани;
B. балотування середостіння;
C. сдавлювання легені з протележного боку;
D. зміщення середостіння в бік спавшої легені;
E. зміщення середостіння в протележний бік.
4. Що є характерним для зовнішнього відкритого пневмотораксу:
A. спадіння легені на боці пошкодження;
B. спадіння легені на протележному боці;
C. балотування середостіння;
D. зміщення середостіння в бік пошкодження;
E. зміщення середостіння в протележний бік.
5. Симпотом „ваньки-встаньки” визначається при пошкодженні:
A. шлунка;
B. печінки;
C. підшлункової залози;
D. селезінки;
E. тонкої кишки.
6.Свідомість хворого при забої мозку.
А. ясна;
B. короткотривала втрата свідомості;
C. тривала втрата свідомості;
D. втрата свідомості після “світлого періоду”.
E. все з вище наведеного.
1. Паталогоанатомічні зміни при синдромі тривалого стиснення включають все, окрім:
A. некрозу стиснених тканин;
B. некрозу звитих канальців нирок;
C. жирового переродження печінки з некрозами;
D. обтурації звитих канальців нирок міоглобіном;
E. множинних мікроінфарктів серця і легень.
2.Перша лікарська допомога при синдромі тривалого стиснення додатково обов’язково включає:
A. плазмаферез;
B. гіпербаричну оксигеннації;
C. гемодіаліз;
D. інфузійну терапію;
E. некректомію.
3. Середостіння при відкритому зовнішньому пневмотораксі при вдосі зміщується:
A. в бік пошкодження;
B. в протележний бік;
C. не зміщується;
D. зміщується до верху;
E. зміщується до низу.
4. Перша лікарська допомога при зовнішньому клапанному пневмотораксі:
A. штучна вентиляція легень;
B. оклюзійна пов’язка з одночасним відсмоктуванням повітря;
C. оклюзійна пов’язка з накладанням постійного дренажа;
D. оклюзійна пов’язка з штучною вентиляцією легень;
E. накладання постійного дренажа і штучна вентиляція легень.
5. При закритій травмі живота з розривом сечового міхура найінформативнішим методом обстеження є:
A. обзорна рентгенографія черевної порожнини;
B. лапароскопія;
C. контрастна цістографія;
D. ірігоскопія;
E. загальний аналіз сечі.
6.Струс головного мозку характеризується всім з наведеного, окрім:
A. короткотривалим порушенням свідомості;
B. перехідними загально мозковими симптомами;
C. вегетативними порушеннями;
D. явищами астенії;
E. стійкими вогнищевими неврологічними симптомами.
1.Для І періоду (48 год.) синдрому тривалого стиснення характерним є:
A. локальні зміни і ендогенна інтоксикація;
B. гостра ниркова недостатність;
C. інфекційні ускладнення;
D. нормалізація функції нирок;
E. септичний шок.
2. Найменше значення у визначення важкості клінічних проявів синдрому тривалого стисненя має:
A. тривалість стисненя;
B. ступінь стиснення;
C. площа стиснення;
D. наявеість супутніх пошкоджень кісток;
E. наявність супутніх пошкоджень внутрішніх органів.
3.Середостіння при відкритому зовнішньому пневмотораксі при видосі зміщується:
A. в бік пошкодження;
B. в протележний бік;
C. не зміщується;
D. зміщується до верху;
E. зміщується до низу.
4. Перша лікарська допомога при відкритому зовнішньому пневмотораксі:
A. трубчатий дренаж плевральної порожнини;
B. накладання оклюзійної пов’язки;
C. накладання оклюзійної пов’язки і активне відсмоктування повітря;
D. штучна вентиляція легень;
E. штучна вентиляція легень і лаваж бронхіального дерева.
5. При лапароскопії у випадку розриву печінки в черевній порожнині визначається тільки жовч:
A. так;
B. ні;
C. нічого не визначається;
D. кишковий вміст;
E. шлунковий вміст.
6.Свідомість хворого при стисненні мозку.
А. ясна;
B. короткотривала втрата свідомості;
C. тривала втрата свідомості;
D. втрата свідомості після “світлого періоду”.
E. все з вище наведеного.
1. Для ІІ періоду (3-12 днів) синдрому тривалого стиснення характерним є:
A. локальні зміни і ендогення інтоксикація;
B. гостра ниркова недостатність;
C. інфекційні ускладнення;
D. нормалізація функції нирок;
E. септичний шок.
2. Що є не характерним для відновлювального періоду синдрому тривалого стиснення:
A. нормалізація білка крові;
B. нормалізація показників електролітів;
C. високий ризик розвитку сепсісу;
D. висока уремія;
E. місцеві інфекційні ускладнення.
3. При наявності відкритого зовнішнього пневмотораксу в диханні приймають участь:
A. обидві легені;
B. на боці ураження;
C. на протилежному боці;
D. немає взагалі дихання;
E. по черзі одне, потім друге.
5. Найінформативнішим спеціальним методом діагностики розриву печінки є:1
A. іррігоскопія;
B. фіброгастродуоденоскопія;
C. обзорна рентгенографія живота;
D. лапароскопія;
E. пассаж барію по кишці.
6. Основний симптом забою головного мозку.
A. головокружіння, біль;
B. блювання;
C. прискорення пульсу;
D. випадіння функції ділянок мозку.
Е. анізокорія
1. Перша допомога при синдромі тривалого стиснення включає все, окрім:
A. іммобілізація пошкодженої кінцівки;
B. бинтування пошкодженної кінцівки;
C. призначення знеболюючих засобів;
D. при значення седативних препаратів;
E. гемодіалізу.
2. Назвіть показання до фасціотомії („лампасні розрізи”) при синдромі тривалого стиснення:
A. сильні болі в кінцівці;
B. різке напруження тканин с вираженою ішемією кінцівки;
C. травматичний шок;
D. гіповолемічний шок;
E. септичний шок.
4. На рентгенограмі при розриві порожнистого органу під куполом діафрагми може відзначатися вільний газ у вигляді серпа:
A. так;
B. ні;
C. тільки при видосі;
D. періодично;
E. тільки при вдосі.
6. Основний симптом струсу мозку.
A. ретроградна амнезія;
B. посилення рефлексів;
C. розширення зіниць;
D. глибоке ритмічне дихання.
E. прискорення пульсу;
6. Вітальні порушення при важких забоях головного мозку зумовлені:
A. крововтратою;
B. гіповолемічним шоком;
C.травмою базально-стовбурових відділів мозку або дислокацією стовбурового відділу мозку;
D. інтоксикацією;
E. гіпоксією.
Змістовий модуль 4. Травматизм та ушкодження.
Тема 17. Переломи. Механізм виникнення. Утворення кісткового мозоля. Перша допомога при переломах.
1. Назвіть, які переломи відносяться до класифікації за походженням:
1) діафізарні;
2) патологічні;
3) епіфізарні;
4) травматичні;
метафізарні.
Виберіть правильну комбінацію відповідей:
А) 2, 3; B) 1, 4, 5; C)4, 5; D) 2, 4; E) 1, 5.

2. До місцевих причин уповільненого зрощення переломів відносяться:
1) интерпозиция м'яких тканин;
2) авітаміноз;
3) зсув кісткових відламківв, не виправлене при репозиції;
4) порушення мінерального обміну;
5) порушення кровопостачання кіткових отломков.
Виберіть правильну комбінацію відповідей:
А) 1,2, 3; B) 2, 3, 4; C) 1, 3, 4; D) 3, 4, 5; E) 1, 3, 5.
3.Транспортна іммобілізація при переломі стегнової кістки (визначить рівні шини):
A. Пальці ступні – середня третина стегна;
B. Пальці ступні – верхня третина стегна;
C. Пальці ступні – колінний суглоб;
D. Пальці ступні – кульшовий суглоб;
E. Пальці ступні – нижній кут лопатки.
4.Кісткова мозоля складається з наступних шарів:
1) периостального;
2) ендостального;
3) фасціального;
4) інтермедіального;
5) параоссального.
Виберіть правильну комбінацію відповідей:
А) 1, 2, 3; B) 1, 2, 4, 5; C) 1, 2, 3, 5; D) 1, 2, 4; E) усі відповіді вірні.
5.Транспортна іммобілізація при переломі передплюсневих кісток (визначить рівні шини):
A. Пальці стопи – середина стопи;
B. Пальці стопи – п’яткова кістка;
C. Пальці стопи – нижня третина гомілки;
D. Пальці стопи – колінний суглоб;
E. Пальці стопи – нижня третина стегна.
1.Розрізняють наступні види переломів за локалізацією:
1) эпіфізарні;
2) підокістям;
3) діафізарні;
4) метафізарні;
5) эпіфізеоліз.
Виберіть правильну комбінацію відповідей:
А) 1, 2,3, 4; B) 1, 2, 3; C) 1, 2, 3,4; D) 1, 3, 4; E) усі відповіді вірні.
2. Пошкодження суглобової сумки може виникнути при:
А) патологічному переломі;
B) епіфізарному переломі;
C) діафізарному переломі;
D) переломі за типом “зеленої гілки”;
E) вродженому переломі.
3. Перша допомога при відкритому переломі і артеріальній кровотечі з магістральних судин:
A. Накладання транспортної іммобілізації,
B. Введення серцево-судинних засобів;
C. Футлярна новокаїнова блокада;
D. Накладання джгута;
E. Введення наркотичних анальгетиків.
4. В якому порядку змінюється гістологічна картина при утворенні і дозріванні кісткового мозоля?
1) утворення первинного кісткового мозоля;
2) утворення сполучнотканинного мозоля;
3) остеокластоз;
4) продуктивна реакція окістя;
5) вторинна кісткова мозоля.
Зазначте правильну послідовність етапів утворення кісткового мозоля:
А) 3, 2, 4, 1, 5; B) 3, 4,2, 1, 5; C) 3, 1, 4, 2, 5; D) 3, 1, 2, 4.5; E) 3, 4, 1, 2, 5,
1. Які елементи відносяться до ранніх ускладнень переломів:
1) жирова емболія;
2) травматичний шок;
3) остеомієліт;
4) сепсис;
5) крововтрата;
6) гемартроз
Виберіть правильну комбінацію відповідей:
А) 2, 3, 4,5; B) 1, 2, 5, 6; C) 1, 3, 4,5,6; D) 2, 4,5,6; E) усі відповіді є вірними.
2.Виберіть, що відноситься до загальних ускладнень переломів:
1) травматичний шок;
2) остеомієліт;
3) гемартроз;
4) жирова емболія;
5) несправжній суглоб;
6) крововтрата.
Виберіть правильну комбінацію відповідей:
А) 2, 4, 5; B) 1, 2, 5; C) 3, 4, 5; D)1, 4, 6; E) 4, 5, 6.
1. Які місцеві кардинальні симптоми мають значення для постановки діагнозу перелому?
1) біль, припухлість;
2) деформація кінцівки;
3) рваная рана з великою кількістю розчавлених тканин;
4) патологічна рухливість кінцівки;
5) вкорочення кінцівки.
Виберіть правильну комбінацію відповідей:
А) 2, 3, 4; B) 2,4,5; C) 3, 4, 5; D) 1, 2, 3; E)1, 3, 5.
1.Які з наведених переломів відносяться до класифікації за напрямком дії сили:
1) косі;
2) поперечні;
3) під кутом;
4) метафізарні;
5) компресійні;
6) комбіновані.
Виберіть правильну комбінацію відповідей:
А) 1, 2, 5; B) 1, 3, 6; C) 1,3, 4; D) , 2, 4, 6; E) 3, 4, 6.
2. Назвіть долікарську допомогу при переломі:
A.Накладання фіксуючої пов’язки;
B. Накладання гіпсової пов’язки;
C. Транспортна іммобілізація;
D. Зігріваючі компреси;
E. Міхур з льодом.
3.Транспортна іммобілізація при переломі плечової кістки (визначить рівні шини):
A. Променево-зап'ястковий суглоб – плечовий суглоб;
B. Ліктьовий суглоб – плечовий суглоб;
C. Пальці кисті – лопатка здорової сторони;
D. Пальці кисті – лопатка ушкодженої сторони;
E. Пальці кисті - плечовий суглоб.
4. Симптом «прилиплої п’ятки» визначається при:
A. Переломі п’яткової кістки;
B. Переломі хребта;
C. Переломі шийки стегна;
D. Переломі кісточок;
E. Переломі гомілки.
1.Розрізняють наступні види зміщення відламків:
1) комбіновані;
2) під кутом;
3) епіфізарні;
4) по довжині;
5) бокові.
Виберіть правильну комбінацію відповідей:
А) 2,4, 5; B) 1, 2, 4; C) 1, 3,5; D) 3, 4, 5; E) 2, 3, 4.
2. Які з наведених переломів відповідають анатомічній класифікації:
1) патологічні;
2) епіфізарні;
3) вроджені;
4) метафізарні;
5) травматичні;
6) діафізарні.
Виберіть правильну комбінацію відповідей:
А)1, 2, 4; B) 1, 4, 5; C) 3, 4, 5; D) 2, 4, 6; E) 3, 5, 6.
4. Дайте визначення, що таке рефрактура:
A. Перелом при остеомієліті;
B. Перелом в ділянці суглобу;
C. Повторний перелом;
D. Перелом, який не зростається;
E. Перелом із неправильною консолідацією.
2. Пізніми ускладненнями, що з'являються у віддалені терміни після переломів, є:
1) хронічний остеомієліт, нориці;
2) порушення трофіки тканин (утворення трофічних виразок);
3) ушкодження життєво важливих органів;
4) сепсис;
5) поява контрактури;
6) травматична епілепсія.
Виберіть правильну комбінацію відповідей:
А) 1, 3, 5, 6; B) 1, 4, 5, 6; C) 1, 2, 4, 5; D) 2, 3, 4, 6; E) усі відповіді вірні.
3.Транспортна іммобілізація при переломі кісток гомілки (визначить рівні шини):
A. Пальці ступні – середня третина стегна;
B. Пальці ступні – верхня третина стегна;
C. Пальці ступні – колінний суглоб;
D. П’ятка – кульшовий суглоб;
E. П’ятка – верхня третина стегна.
4. Визначте терміни утворення первинного кісткового мозоля:
A. 2-3 тижня;
B. 3-4 тижня;
C. 4-6 тижнів;
D. 2-3 місяці;
E. 5-6 місяців.
5. Транспортна іммобілізація при переломі кісток передпліччя (визначить рівні шини):
A. Променево-зап’ястковий суглоб – плечовий суглоб;
B. Ліктьовий суглоб – плечовий суглоб;
C. Пальці кисті – лопатка здорової сторони;
D. Пальці кисті – лопатка ушкодженої сторони;
E. Пальці кисті - верхня третина плеча.
Змістовий модуль 4. Травматизм та ушкодження.
Тема 18. Лікування переломів у стаціонарі. Вивихи.
1. Назвіть долікарську допомогу при вивиху:
A. Накладання фіксуючої пов’язки;
B. Накладання гіпсової пов’язки;
C. Транспортна іммобілізація;
D. Зігріваючі компреси;
E. Міхур з льодом.

2. Метод лікування переломів при інтерпозиції м’яких тканин:
A. Накладання скелетного витягу;
B. Накладання лонгетно-циркулярної гіпсової пов’язки;
C. Застосування апаратного методу лікування;
D. Виконання оперативного втручання;
E. Всі з вище наведених методів.
3. Вкажіть час і місце проведення репозиції кісткових уламків при переломі:
A. На місці отримання травми;
B. Під час транспортування;
C. В перев’язувальній через декілька днів;
D. В операційній в найближчий час;
E. В будь якому місці і в будь-який час.
4. Яку пов’язку слід застосувати при діафізарному переломі плеча:
А) задню гіпсову лонгету;
Б) циркулярну гіпсову пов’язку;
В) торакобрахіальну гіпсову пов´язку;
Г) кокситну гіпсову пов´язку;
Д) гіпсову пов’язку на стегно.
5. Яку пов’язку слід застосувати при діафізарному переломі стегна:
А) задню гіпсову лонгету;
Б) циркулярну гіпсову пов’язку;
В) торакобрахіальну гіпсову пов´язку;
Г) кокситну гіпсову пов´язку;
Д) гіпсову пов’язку на стегно.
1. Назвіть характерну ознаку вивиху, яка є не відзначається при переломі:
A.Вкорочення або подовження кінцівки;
B.Біль, втрата функції кінцівки;
C.Симптом «пружини»;
D.Крепітація, патологічна рухомість;
E.Деформація кінцівки.
2. Термін виконання репозиції перелому у пацієнта з явищами травматичного шоку:
A. На місці отримання травми;
B. Під час транспортування;
C. Після госпіталізації у відділення;
D. Після знеболювання;
E. Після виведення пацієнта з шоку.
3. До місцевих причин уповільненого зрощення переломів відносяться:
1) интерпозиция м'яких тканин;
2) авітаміноз;
3) зсув кісткових відламківв, не виправлене при репозиції;
4) порушення мінерального обміну;
5) порушення кровопостачання кіткових отломков.
Виберіть правильну комбінацію відповідей:
А) 1,2, 3; B) 2, 3, 4; C) 1, 3, 4; D) 3, 4, 5; E) 1, 3, 5.
4. Який метод відноситься до неоперативного методу фіксації кісткових відламків?
А. зшивання шовком;
B. скріплення металевими пластинами;
C. накладення кісткового витягу;
D. введення в кістково-суглобовий канал штифтів;
E. застосування компресійно-дистракційного методу.
5. Методи стабільної фіксації відламків:
1) шина Дітерихса;
2) шина Крамера;
3) гіпсова пов'язка;
4) інтрамедулярний остеосинтез;
5) екстрамедулярний остеосинтез;
6) компресійоно-дистракційний остеосинтез.
Виберіть правильну комбінацію відповідей:
А) 1, 2, 4, 5; B) 3, 4, 5; C) 3, 4, 5,6; D) 1, 4, 5, 6; E) 4,5,6.
1. Прийнято вважати, що відбувається вивих тієї кістки, суглобова поверхня якої розміщується дистальніше стосовно інших кісток суглобу; виняток складає вивих:
А. плечової кістки;
B. ліктьової кістки;
C. фаланги пальця;
D. стегнової кістки;
E. хребця.
2. Пізніми ускладненнями, що з'являються у віддалені терміни після переломів, є:
1) хронічний остеомієліт, нориці;
2) порушення трофіки тканин (утворення трофічних виразок);
3) ушкодження життєво важливих органів;
4) сепсис;
5) поява контрактури;
6) травматична епілепсія.
Виберіть правильну комбінацію відповідей:
А) 1, 3, 5, 6; B) 1, 4, 5, 6; C) 1, 2, 4, 5; D) 2, 3, 4, 6; E) усі відповіді вірні.
3. Виберіть, що відноситься до оперативних методів лікування переломів:
1) кісткова пластика;
2) скелетний витяг;
3) ручна або апаратна репозиція + гіпсова лонгета;
4) кістковий шов;
5) металоостеосинтез.
Виберіть правильну комбінацію відповідей:
А)1, 4, 5; B)2, 3, 5; C)1, 3, 4; D) 3, 4, 5; E) 1, 2, 3.
4. Оперативне лікування переломів є показаним в наступних випадках:
1) при переломах, що не зрослися або неправильно зрослих переломах;
2) при свіжих переломах шийки стегна (медіальних);
3) при поперекових переломах;
4) при влученні між кістковими відламками м'язів, фасцій (интерпозиция)
5) при вколочених переломах.
Виберіть правильну комбінацію відповідей:
А) 2, 3, 4, 5; B) 1, 3, 5; C) 3, 4, 5; D) 1, 2, 4; E) 1, 2, 3, 4.
5. Дайте визначення, що таке анкілоз:
A. Неправильне зрощення уламків;
B. Відсутність зрощення в місці перелому;
C. Обмеження рухів в суглобі в одному напрямку;
D. Обмеження рухів в суглобі в усіх напрямках .
E. Відсутність рухів в суглобі.
1. Вправляння вивиху плеча за Кохером (4 прийоми) здійснюється в наступному порядку:
1) сгинання передпліччя в ліктьовому суглобі;
2) приведення ліктя допереду з одночасною ротацією плеча;
3) приведення плеча до тулуба;
4) підняття руки допереду і доверху;
5) тяга донизу й одночасна ротація плеча назовні.
Визначіть послідовність дій:
А) 2,1,4,3; B)1,5,4,3; C)4,3,2,5; D)1,3,5,2; E)3,5, 1,2.
2. Дайте визначення, що таке псевдоартроз:
A. Неправильне зрощення уламків;
B. Відсутність зрощення в місці перелому;
C. Сповільнення утворення кісткового мозоля;
D. Суглоб з невправленим вивихом.
E. Втрата функції кінцівки після неправильного зрощення.
3. Зазначте місця проведення спиць при кістковому витягу:
1) ліктьовий відросток;
2) передня верхня ость здухвинної кістки;
3) великий вертлюх стегна;
4) кісточки стегна;
5) бугристість великогомілкової кістки;
6) надкісточкова ділянка;
7) кісточки гомілки;
8) п'яткова кістка.
Виберіть правильну комбінацію відповідей:
А) 1, 2, 3, 4, 5, 8; B) 1, 3, 4, 5, 8; C) 1, 3, 4, 5, 6, 8; D) 1, 4, 5, 8; E) усі відповіді вірні.
4. Назвіть причину розвитку неоартрозу;
A. Консолідація уламків к неправильному положення;
B. Відкриті переломи;
C. Інтерпозиція м’яких тканин;
D. Невправлений вивих;
E. Повторна репозиція уламків.
5. Визначіть основні принципи лікування переломів:
1) репозиция кісткових відламків;
2) фіксація кісткових відламків у правильному положенні, шляхом іммобілізації;
3) видалення гематоми шляхом пункції зі зони перелому;
4) прискорення процесів консолідації кістки і відновлення функції органа.
5) консервативне і оперативні методи лікування. Виберіть правильну комбінацію відповідей:
А) 1,2,3; B) 2, 3, 5; C) 1, 3, 4; D) 1, 2,4; E) усі відповіді вірні.
1. Для накладення кісткового витягу при переломі кісток гомілки заходи здійснюють у наступному порядку:
1) анестезія місця перелому;
2) проведення спиці через п'яткову кістку;
3) анестезія місця введення спиці;
4) фіксація вантажу і скоби.
Визначіть послідовність дій:
А) 1,2, 3,4; B) 3.1,2, 4; C) 3,2, 1,4; D) 2,3, 1, 4; E) 1, 3, 2,4.
2. Дайте визначення, що таке контрактура:
A. Неправильне зрощення уламків;
B. Відсутність зрощення в місці перелому;
C. Обмеження рухів в суглобі в одному напрямку;
D. Обмеження рухів в суглобі в усіх напрямках .
E. Відсутність рухів в суглобі.
1. Визначіть основні принципи лікування переломів:
1) репозиция кісткових відламків;
2) фіксація кісткових відламків у правильному положенні, шляхом іммобілізації;
3) видалення гематоми шляхом пункції зі зони перелому;
4) прискорення процесів консолідації кістки і відновлення функції органа.
5) консервативне і оперативні методи лікування. Виберіть правильну комбінацію відповідей:
А) 1,2,3; B) 2, 3, 5; C) 1, 3, 4; D) 1, 2,4; E) усі відповіді вірні.
2. Дайте визначення, що таке тугорухомість:
A. Неправильне зрощення уламків;
B. Відсутність зрощення в місці перелому;
C. Обмеження рухів в суглобі в одному напрямку;
D. Обмеження рухів в суглобі в усіх напрямках .
E. Відсутність рухів в суглобі
Змістовий модуль 4. Травматизм та ушкодження.
Тема 19. Опіки. Опікова хвороба.
1. Який латинський еквівалент терміну "опік":
A.congilatio
B.conventio
C.conformismus
D.combusio
E.abrasio
2. Які з нижчеприведених опіків зустрічаються найчастіше:
A.хімічні
B.електричні
C.термічні
D.променеві
E.електронно-механічні
3. Які з частин тіла найчастіше уражуються опіками:
A.верхня кінцівка
B.лице
C.грудна клітка
D.живіт
E.нижня кінцівка
4. При глибоких опіках чутливість шкіри:
A.ослаблена
B.посилена
C.відсутня
D.парадоксальна
E.незмінена
5. Які з нижчеприведених ступеней опіку відносяться до глибоких:
A.ІІІ А ст.
B.ІІ ст.
C.ІІІ Б ст.
D.І ст.
E.ІV ст.
6. Чотирьохступенева класифікація опіків будується на врахуванні:
A.характеру термічного агенту
B. локалізації опіку
C. глибини ураження
D. ступені порушення функції
E. стану ЦНС
7. Росткова зона шкіри має синонімічну назву:
A. Морган"ї шар
B. Пірогова шар
C. шар Беккера
D. Мальпігіїв шар
E. шар Негрі
8. Методика визначення площі опіку за Б.Н.Постниковим полягає в застосуванні:
A. правила "дев"яток"
B. вичислення площі контуру опіку на целофані
C. індексу Франка
D. графічних силуетів на міліметровому папері
E. долоні як міри площі
9. Середня величина загальної площі тіла складає:
A. 1000 см2
B. 12000 мм2
C. 48000 см2
D. 16000 см2
E. 160 см2
10. Площа долоні вважається за умовну одиниць виміру площі тіла і дорівнює її:
A. 9%
B. 2%
C. 0,5%
D. 1,2%
E. 18%
11. Яка з нижчеприведених формул відображає істинне "правило сотні":
A. вік хворого + загальна площа опіку (в %)
B. вік хворого - загальна площа опіку (в %)
C. вік хворого х загальну площу опіку (в %)
D. вік хворого + загальна площа опіку (в см )
E.
12. Недоліу "правила сотні" полягає в:
A. складнощах розрахунку
B. неприємних відчуттях хворого
C. неврахуванні глибини опіку
D. неврахуванні характеру термічного агенту
E. не має недоліків
13. Яка з нижчеприведених формул відображає правильну схему визначення індекса Франка:
A.. площа поверхневого опіку + 2 х площу глибокого опіку
B. площа поверхневого опіку х 3 х площу глибокого опіку
C. загальна площа опіку + 3 х площу глибокого опіку
D. площа поверхневого опіку + 3 х площу глибокого опіку
E. вік хворого + 3 х площу глибокого опіку
14. Для опіків ІІ ступеню характерні:
A. епідермальні піхурі
B. некроз сосочкового шару
C. струп
D. демаркаційна лінія
E. обвуглення
15. Загоєння опіків ІІІА ст. проходить:
A. без утворення рубця
B. з утворенням ніжних рубців
C. з утворенням грубих келоїдних рубців
D. з утворенням зони молекулярного струсу
E. загоєння не наступає
16. До поверхневого опіку відносяться:
A. опіки I ступеня;
B. опіки II ступеня;
C. опіки II а ступеня;
D. опіки III 6 ступеня;
E. опіки IV ступеня.
17. На підставі яких даних Ви в перший години можете припустити глибокий опік?
1) болюча чутливість збережена;
2) болюча чутливість відсутня;
3) визначається набряк неуражених нижче розміщених відділів кінцівок;
4) набряк відсутній;
5) при термографії визначається зниження тепловіддачі.
Виберіть правильну комбінацію відповідей:
А) 1, 2, 5; B) 1, 3,5; C) 2,3, 5; D) 2, 4, 5; E) 2, 5.
18. Опікова хвороба розвивається:
1) при поверхневих опіках до 10% площі поверхні тіла;
2) при поверхневих опіках більше 15% площі тіла;
3) більше 20% площі тіла;
4) при глибоких — від 5 до 10% площі тіла;
5) при глибоких – більше 10% площі тіла.
Виберіть правильну комбінацію відповідей:
А) 1, 4; B) 2,5; C) 2, 4; D) 1,5; E) 3,5.
19. При глибоких опіках формування струпа продовжується:
А) 1—2 дні;
Б) 3—7 днів;
В) 8—10 днів;
Г) 11—15 днів;
Д) більше 15 днів.
20. Прогноз важкості опіку. Яка відповідь відповідає відносно сприятливому прогнозу?
А) за правилом «дев'яток» — 45%;
Б) за правилом «сотні» — 81—100%;
В) за правилом «сотні» — 40—60%;
Г) опік поверхневий — 20%;
Д) за індексом Франка — 30—60 од.
21. Які періоди виділяються протягом опікової хвороби і в якій послідовності вони проходять?
1) гостра опікова токсемія;
2) фаза дегідратації;
3) опіковий шок;
4) септикотоксемія;
5) фаза гідратації;
6) реконвалесценція.
Виберіть правильну комбінацію відповідей:
А) 1,3, 2, 4; Б) 3.5, 1,6; В)3, 1,4, 6; Г) 1, 3,6, 2; Д) 3, 4, 1,6.
22. Характерними ознаками опікового шоку є:
1) порушення в перші години після опіку;
2) торпідная фаза шоку в перші години після опіку;
3) гіповолемія;
4) гіперкапнія;
5) олігурія.
Виберіть правильну комбінацію відповідей:
А) 2,4, 5; Б) 1, 3, 4; В) 2, 3, 5; Г) 1,3, 5; Д) 1, 4, 5.
23. Гостра опікова токсемія продовжується:
А) 2—72 год;
Б) 7—8 днів;
В) 10—15 днів;
Г) 15—20 днів;
Д) більше 20 днів.
24. Для клінічної картини опікового шоку середнього ступеня важкості характерно:
1) ціаноз шкіри;
2) блідість шкіри;
3) олігурія;
4) підвищене виділення сечі;
5) нормальний артеріальний тиск.
Виберіть правильну комбінацію відповідей:
А) 1,3,5; Б) 1, 4, 5; В) 2, 3, 5; Г) 2, 4, 5; Д) 2, 3.
25. П'ята доба після отримання обмеженого (менше 10%) за площею опіку в результаті попадання на шкіру розпеченого металу. Ваша хірургічна тактика?
А) відкритий метод лікування;
Б) некректомія;
В) лікування в умовах керованої абактеріального середовища;
Г) закритий метод лікування;
Д) пластична операція.
26. Які з нижчеперелічених заходів можуть застосовуватися в рамках відкритого методу лікування опіків:
1. інфрачервоне опромінення
2. АТУ-3
3. ультрафіолетове опромінення
4. аллатрансплантації
5. фіксуючі мазеві пов"язки
27. Вкажіть з нижчеприведених видів опікових уражень, де слід застосувати закритий метод лікування:
1. опіки кінцівок
2. опіки голови
3. опіки лиця
4. масові ураження
5. опіки дихальних шляхів
28. Які з нижчеприведених методик відносяться до пластичної хірургії опіків:
1. хімічна некректомія
2. аутотрансплантація, брефопластика
3. механічна некректомія
4. аутогемотрансфузія
5. первинна ексцізія рани
29. Які з нижчеперелічених речовин викликають коагуляційний некроз:
1. Азотна кислота
2. Бензин
3. Фосфор
4. Препарати ртуті
5. Їдкий калій
30. Які з нижчеперелічених речовин викликають колікваційний некроз:
1. Азотна кислота
2. Бензин
3. Фосфор
4. Препарати ртуті
5. Їдкий калій
31. Глибокі некрози, інтоксикація, гостра печінково-ниркова недостатність з жовтяницею та анурією можуть виникати при опіках, спричинених:
1. Соляною кислотою
2. Йодом
3. Бензином
4. Ртуттю
5. Фосфором
32. Визначте характерний вигляд струпу при опіку азотною кислотою:
1. Білий, товстий, м"який, пухкий;
2. Чорний, твердий, фіксований;
3. Сірий, покриваючий глибоку рану;
4. Жовтий, твердий, фіксований;
5. Червоний, твердий фіксований;

33. Визначте характерний вигляд струпу при опіку сірчаною кислотою:
1. Білий, товстий, м"який, пухкий;
2. Чорний, твердий, фіксований;
3. Сірий, покриваючий глибоку рану;
4. Жовтий, твердий, фіксований;
5. Червоний, твердий фіксований;
34. Визначте характерний вигляд струпу при опіку каустичною содою:
1. Білий, товстий, м"який, пухкий;
2. Чорний, твердий, фіксований;
3. Сірий, покриваючий глибоку рану;
4. Жовтий, твердий, фіксований;
5. Червоний, твердий фіксований;
35. Визначте характерний вигляд струпу при опіку фосфором:
1. Білий, товстий, м"який, пухкий;
2. Чорний, твердий, фіксований;
3. Сірий, покриваючий глибоку рану;
4. Жовтий, твердий, фіксований;
5. Червоний, твердий фіксований;
36. При опіках фосфором оптимальний спосіб припинення дії фосфору:
1. Зняття ваткою
2. Зняття пінцетом
3. Зняття зануренням у воду
4. Зняття струменем води
5. Асептична тиснуча повязка
37. Визначіть оптимальний нейтралізатор при опіку сірчаною кислотою:
А. Хлорамін
Б. Питтєва сода
В. Мідний купорос
Г. Р-н Люголя
Д. Лимонна к-та
38. Визначіть оптимальний нейтралізатор при опіку фосфором:
А. Хлорамін
Б. Питтєва сода
В. Мідний купорос
Г. Р-н Люголя
Д. Лимонна к-та
39. Визначіть оптимальний нейтралізатор при опіку їдким калієм:
А. Хлорамін
Б. Питтєва сода
В. Мідний купорос
Г. Р-н Люголя
Д. Лимонна к-та
40. Визначіть оптимальний нейтралізатор при опіку люізитом :
А. Хлорамін
Б. Питтєва сода
В. Мідний купорос
Г. Р-н Люголя
Д. Лимонна к-та
41. Визначіть оптимальний нейтралізатор при опіку іпритом:
А. Хлорамін
Б. Питтєва сода
В. Мідний купорос
Г. Р-н Люголя
Д. Лимонна к-та
Змістовий модуль 4. Травматизм та ушкодження.
Тема 20. Відмороження. Електротравма.
1. Які з нижчеперелічених факторів сприяють відмороженням:
A. підвищена вологість
B. тривалий рух
C. безвітряна погода
D. тісне взуття
E. вітер
2. Реактивний період відморожень наступає при:
A. тривалому перебуванні на холоді
B. оперативному лікуванні
C. введенні знеболюючих
D. припиненні дії холоду
E. вологості оточуючого середовища
3. Перша допомога при відмороженнях повинна включати все, крім:
A. інфузії нагрітих розчинів
B. введення протиправцевої сироватки
C. загального зігрівання
D. накладення сухої стерильної пов"язки
E . розтирання ділянки ураження снігом
4. Що з нижчепереліченого включає програма лікування
відморожень І ст.:
A. первинну хірургічну обробку;
B. сухі пов"язки;
C. розкриття піхурів;
D. УФО/УВЧ-терапію;
E. некректомію.
5. Характерна ознака відмороження ІІ ступеня:
A. Зворотня судинна реакція;
B. Некроз епідермісу;
C. Некроз всіх шарів шкіри;
D.Некроз всіх шарів шкіри і кісток;
E. Всі з вище наведених.
6. Характерна ознака відмороження ІІІ ступеня:
A.Зворотня судинна реакція;
B. Некроз епідермісу;
C.Некроз всіх шарів шкіри;
D.Некроз всіх шарів шкіри і кісток;
C. Всі з вище наведених.
7. Характерна ознака відмороження ІV ступеня:
A. Зворотня судинна реакція;
B. Некроз епідермісу;
C. Некроз всіх шарів шкіри;
D.Некроз всіх шарів шкіри і кісток;
E. Всі з вище наведених.
8. Долі карська допомога при відмороженнях:
A. Розтирання ураженої ділянки горілкою або спиртом;
B. Видалення міхурів;
C. Розтирання уражених ділянок чистим снігом;
D.Футлярна новокаїнова блокада;
E. Некректомія уражених ділянок.
9. Вкажіть, що відноситься до первинної хірургічної обробки відморожень:
A. Ампутація в межах здорових тканин;
B. Некректомія;
C. Видалення міхурів і накладання пов’язки;
D. Розтирання ураженої ділянки горілкою або спиртом;
E Автодермопластика
10. Які з нижчеприведених пошкоджень викликає електричний струм:
A. Електричні
B. Термічні
C. Хімічні
D. Механічні
E. Кріодеструктивні
11. Які з нижчеперелічених симптомів характерні для опікових ран, спричинених електричним струмом:
A. Гіперемія
B. Біль
C. Гіпертермія
D. Порушення функції
E. Набряк
12. З якого прийому слід розпочати заходи першої медичної допомоги при ураженні електричним струмом після припинення дії струму:
A. припинення дії струму;
B. масаж тіла;
C. штучна вентиляція легень;
D. перікардіальний удар;
E. закритий масаж серця.
13. Стан хворого після електротравми:
A. Без особливостей;
B. Підвищена збудливість або пригнічення;
C. Загальмованість;
D. Агресивність;
E. Все з вище наведеного.
14. Характеристика пульсу при електротравмі:
A. Пульс в межах норми;
B. Пульс сповільнений, напружений;
C. Пульс прискорений, задовільно наповнення;
D. Пульс частий, слабкий;
E. Пульс ниткоподібний.
15. Тони серця при електротравмі:
A. Ясні чисті;
B. Гучні;
C. Приглушені або глухі;
D. Не прослуховуються;
E. Ритм галопу.
16. Вкажіть один з ознак електротравми:
A. Підвищення температури тіла;
B. Підвищення артеріального тиску;
C.Параліч сфінктерів;
D. Судомне скорочення м’язів;
E. Розслаблення м’язів і сфінктерів.
17. Долі карська допомога при електротравмі:
A. Штучна вентиляція легень і непрямий масаж серця;
B. Протишокові заходи;
C. Внутрішньоартеральне введення крові;
D. Міхур з льодом до голови і кінцівок


Приложенные файлы

  • docx 597328
    Размер файла: 152 kB Загрузок: 0

Добавить комментарий