TRENUVAL_NI_TESTI_Z_LATINS_KOYi_MOVI_2013

ТРЕНУВАЛЬНІ ТЕСТИ З ЛАТИНСЬКОЇ МОВИ
ДЛЯ СТУДЕНТІВ МЕДИЧНОГО ФАКУЛЬТЕТУ
МОДУЛЬ ІІ
«КЛІНІЧНА ТА ФАРМАКОЛОГІЧНА НОМЕНКЛАТУРА»

Визначте іменник зі значенням суфіксу «синдром»:
daltonismus
gynaecophobia
diverticulitis
melanoma
acidosis
Визначте іменник зі значенням суфіксу «пухлина»:
nephritis
oedema
splenoma
agnosia
infantilismus
Оберіть прикметник зі значенням суфіксу «пасивна можливість»:
A) senilis
B) haemorrhagicus
C) osteogenus
D) congenitus
E) operabilis
Оберіть латинський прикметник зі значенням суфіксу «подібний до»:
A) uterinus
B) trophicus
C) cruciformis
D) pharyngeus
E) cancerogenus
Оберіть латинський прикметник зі значенням суфіксу «багатий на»:
A) neurogenus
B) infectiosus
C) mandibularis
D) rheumaticus
E) parotideus
Оберіть термін зі значенням суфіксу «процес дії»:
A) lithiasis
B) extractor
C) flexura
D) palpatio
E) stenosis
Оберіть термін зі значенням суфіксу «незапальне захворювання, часто пов’язане з отруєнням»:
A) otitis
B) distichiasis
C) sclerosis
D) botulismus
E) odontoma
Виберіть термін зі значенням «грибкове захворювання»:
A. mycosis
B. thrombosis
C. thyreotoxicosis
D. fibrosis
E. acidosis
Виберіть термін зі значенням «збільшення кількості клітин крові»:
A. erythrophobia
B. erythropenia
С. erythrocytosis
D. thrombosis
E. erythrophobia
Виберіть термін зі значенням «множинні ангіоми»:
A. angioma
B. angiodermatosis
C. angiocytosis
D. papillomatosis
E. angiomatosis
Виберіть префікс зі значенням «сам, само»
heterotopia
autotransplantatio
xenotransplantatio
hemiplegia
paraphlebitis
Виберіть префікс зі значенням «правильний, нормальний»
apnoe
eupnoe
hyperpnoe
hypotonia
syndactilia
Виберіть префікс зі значенням «середній»
underderma
epicardium
eupnoe
mesoderma
parapnoe
Виберіть префікс зі значенням «відновлення»
anabiosis
acephalia
catamnesis
mesoderma
hyperpnoe
Виберіть префікс зі значенням «напрямок дії зверху вниз»
mesoderma
hypertonia
catamnesis
syndromum
endocardium
Виберіть префікс зі значенням «з’єднання»
parametrium
metametrium
dysbalance
parametrium
syndromum
Виберіть префікс для утворення терміну зі значенням «навколопупковий»
syn umbilicus
meso umbilicus
endo umbilicus
epi umbilicus
para umbilicus
Виберіть префікс для утворення терміну зі значенням «зрощування (з’єднання) пальців»
disodactylia
epidactilia
mesodactylia
syndactylia
adactylia
Виберіть префікс для утворення терміну зі значенням « нормальне травлення»
dyspepsia
apepsia
eupepsia
hyperpepsia
hypopepsia
Виберіть префікс для утворення терміну зі значенням «підвищена жовчна секреція»
hypercholia
eucholia
discholia
acholia
hypocholia
Виберіть терміноелемент, який українською мовою перекладається як «вимірювання, виміряючий»
-logia
-metria, -metr-
-scopia
-graphia
alg-, -algia, -algesia
Виберіть терміноелемент, який українською мовою перекладається як «щока»
cheilo-, -cheilia
urano-
ul-, ulo-
melo-
gnatho-, -gnathia
Виберіть терміноелемент, який українською мовою перекладається як «сліпа кишка»
metro-, -metra, -metrium
hystero-
omphalo-
typhlo-
cholangio-
Виберіть терміноелемент, що можна визначити як «наука про захворювання печінки»
acheiria
rhinopharyngoscopia
oesophagodynia
stomatologia
hepatologia
Виберіть терміноелемент, що можна визначити як «реєстрація діяльності серця»
stethometria
hormonotherapia
cardiographia
brachialgia
logopathia
Виберіть терміноелемент, що можна визначити як «занадто довгі нижні кінцівки»
chirospasmus
cheilodynia
macropodia
ulodynia
gnathodynia
Визначте діагноз, який має в своєму складі терміноелемент зі значенням «кров»
hemiphlegia
haemolysis
hemialgia
hepatologia,
hemiopia
Виберіть терміноелемент, що можна визначити як «огляд ротової порожнини»
somatoscopia
stomatoscopia
stomatologia
stethometria
оsteologia
Виберіть терміноелемент, що можна визначити як «біль у плечі»
rhinoscopia
brachialgia
glossalgia
stethoscopus
hormonotherapia
Виберіть терміноелемент, що можна визначити як «загальне захворювання головного мозку»
encephalopathia
rhinopharyngoscopia
gonalgia
logopathia
rhinologia
Знайдіть термін зі значенням «хірургічна операція»
salpingitis
salpingolysis
salpingectasia
salpingoptosis
salpingorrhagia
Знайдіть термін зі значенням «вроджена вада»
rhachischisis
rhachiotomia
rhachitis
rhachialgia
rhachidesis
Знайдіть термін зі значенням «хірургічна операція»
nephrosis
nephritis
nephrolysis
nephroptosis
nephrotomographia
Знайдіть термін зі значенням «патологічний процес»
osteoclasia
osteologia
osteoma
osteomalacia
osteodesis
Знайдіть термін зі значенням «патологічний стан»
salpingolysis
salpingoscopus
salpingorrhexis
salpingostomia
salpingectomia
Знайдіть термін зі значенням «видалення яєчка(чоловічої статевої залози)»
salpingectomia
laparotomia
metreurysis
trachelotomia
orchiectomia
Знайдіть термін зі значенням «хірургічна операція накладання штучного анастомозу на нирку»
nephrostomia
nephroptosis
nephrectomia
nephroprivus
pyonephrosis
Знайдіть термін зі значенням «інструментальний огляд матки»
hysteroscopia
metreurysis
hysterotomia
pyometra
metroscopus
Знайдіть термін зі значенням «звуження слізного мішка»
dacryocystectasia
dacryocystosclerosis
dacryocystostomia
dacryocystostenosis
dacryocystographia
Знайдіть термін зі значенням «опущення внутрішніх органів»
enteroptosis
laparoptosis
gastroptosis
hysteroptosis
splanchnoptosis
Визначте, який з термінів позначає «запалення лімфатичної залози»:
Lymphadenitis
Hydradenitis
Sialadenitis
Adenitis
Parotitis
Термін «phlebosclerosis» перекладається як:
Ущільнення повіки
Ущільнення вени
Часткова втрата пам’яті
Запалення вени
Сухість кришталика
Яке з зазначених слів не має дублетного визначення:
Stomat-
Nephro-
Hepat-
Cheilo-
Leuc-
Виберіть кінцевий ТЕ зі значенням «наявність конкрементів, каменів»:
Megalocytus
Ureterolysis
Hyperplasia
Odontolithus
Coprostasis
Виберіть ТЕ зі значенням «запалення кістного мозку»:
Arthrosis
Osteogenesis
Leptomeningitis
Osteoporosis
Osteomyelitis
Знайдіть терміни з ТЕ зі значенням «вироблення крові»:
A) haematohorrhagia
B) haematocrinia
C) haematoplasia
D) haematorrhoea
E) haematopoesis
Знайдіть терміни з ТЕ зі значенням «харчування»:
A) ectopia
B) aphagia
C) dysplasia
D) dystrophia
E) lipostatis
Знайдіть терміни з ТЕ зі значенням «cлабкості»:
A) spirometria
B) anaesthesia
C) asthenia
D) aplasia
E) dysopia
Знайдіть терміни з ТЕ зі значенням «секреція»:
A) sialorrhoea
B) odontorrhagia
C) dysсrinia
D) pyuria
E) uropoesis
Знайідть терміни з ТЕ зі значенням «знання»:
A) pharmacologia
B) agnosia
C) logologia
D) logopaedia
E) biologia
Визначте термін зі значенням прикметника «другий, інший, незвичайний»
autopsia
neoarthrosis
pseudostenosis
allergia
heteroplasia
Визначте термін зі значенням прикметника «важкий»
hemiparesis
telepathia
necrophobia
brachypnoл
barotrauma
Знайдіть термін зі значенням «сірий»
chromatophorus
poliotrichia
leucodermia
chlorosis
melanoglossia
Знайдіть термін зі значенням «червоний»
erythema
polioencephalitis
leucomyelitis
melanodontia
chloroma
Підберіть до ТЕ «xer-» протилежний за значенням ТЕ:
iso-
cryo-
hydr-
macro-
poly-
Підберіть до ТЕ «lepto-» протилежний за значенням ТЕ:
brady-
brachy-
oligo-
pachy-
megalo-
Додайте другу частину терміну до ТЕ «glyco-» зі значенням «відчуття солодкого присмаку в роті»:
-orexia
-acusia
-osmia
-geusia
-phagia
Додайте першу частину терміну до ТЕ «–odontia» зі значенням «наявність зайвих зубів»
poly-
olig-
macro-
megalo-
allo-
Додайте грецький еквівалент до терміну «pia mater»
meningitis
pachymeninx
meningismus
meningocele
leptomeninx
Доберіть до грецького ТЕ «brachy-» латинський еквівалент:
longus, a, um
brevis, e
sinister, tra, trum
durus, a, um
sacer, cra, crum
Винайдіть український відповiдник терміну “herpes zoster”
опоясуючий лишай
гострий лишай
простий лишай
лишай носу
епідимічний лишай
Винайдіть латинський відповiдник терміну “вторинна інфекція”
infectio primaria
infectio chirurgica
infectio epidemica
infectio secundaria
infectio focalis
Винайдіть латинський відповiдник клінічного iдагнозу “gastritis”
endometriosis infectiosa
inflammatio ventriculi
stenocardia
hypopituitarismus
ruptura vaginae
Зазначити номер клінічного терміну, що записаний без орфографічних помилок
hyperthermanaestesia
cholemia
retrognathia
histolisis
hondrodystrophia
Підберіть відповідність закінчень клiнiчного діагнозу “Morb.. haemorrhagic... neonat...” - «Геморагічна хвороба новонароджених»
-us, -us, -orum
-us,-Ii, -orum
-a, -a, -i
-orum, -es, um
-i, -i, ae
Підберіть правильне закінчення прикметника у клінічному діагнозі:
otitis media catarrhalis acut
infarctus myocardii acut
abscessus retropharyngeus acut
morbus respiratorius acut
carcinoma pulmonum acut
Оберіть відповідний латинський переклад терміну «концентрований розчин гідрогену пероксиду»
solutio concentratus Hydrogeni peroxydis 
concentrata solutio Hydrogeni peroxydatis 
сoncentratus solutio peroxydi Hydrogeni
solutio Hydrogenii peroxydi concentrata 
solutio Hydrogenii peroxyditis concentratus
Виберіть правильну рецептурну форму наступних термінів: «spiritus aethylicus rectificatus»
Rp.:Spiritu aethylicum rectificatum
Rp.:Spiriti aethylici rectificati
Rp.:Spiritus aethylici rectificati
Rp.:Spiritum aethylicum rectificatum
Rp.:Spirituum aethylicorum rectificatorum
«Візьми: Сиропу алое із залізом»:
Rp.: Sirupus Aloe cum Ferro
Rp.: Sirupi Aloe cum Ferro
Rp.: Sirupi Aloes cum Ferrum
Rp.: Sirupi Aloes cum Ferro
Rp.: Sirupus Aloes cum Ferri
Виберіть правильний латинський еквівалент:
Recipe: Таблетки Phenacetini
tabulettarum
tabulettae
tabulettis
tabulettam
tabulettas
Виберіть правильний переклад наступних термінів: фенілсаліцилат
Phenylii salicylas
Phenylsalicylatum
Phenylsalicylat
Phenylium salicylatum
Phenylsalicylas
Визначте правильний порядок слів у термінах: «мазь жовтого окису ртуті»:
Hydrargyri flavi unquentum
unquentum Hydrargyri flavi oxydi
unquentum Hydrargyri oxydi flavi
oxydi Hydrargyri flavi unquentum
unquentum oxydi Hydrargyri flavi
Виберіть правильний переклад терміну «скипидар»:
oleum Terebinthinae
pix liquida Betulae
oleum Ricini
solutio oleі Persicorum
oleum jecoris
Виберіть рядок рецепту, відповідний до українського «для дітей»:
pro inhalationibus
ad mixturam
pro narcosi
pro infantibus
ad usum internum
Виберіть правильний рецептурний рядок, який відповідає українському «Видати такі дози числом 5»:
Date tales doses numero 5
Dentur tales doses numero 5
Detur tales doses numero 5
Da talis dosis numero 5
Da tales doses numero 5
Виберіть правильний рецептурний рядок:
Rp.: Tabulettas acidum lipoicum obductas
Rp.: Tabulettas acidi lipoici obductae
Rp.: Tabulettae acidi lipoici obductae
Rp.: Tabulettam acidum lipoicum dilutum
Rp.: Tabulettas acidi lipoici obductas
Виберіть рядок з правильним скороченням:
Rp.: Misce, f. supp.
Rp.: Da tal. dos. № 10 in ch. cer.
Rp.: Extr. Filicis maris spissi 1,0
Rp.: Camph. tr. 0,1
Rp.: Decocti rad. Senegae 6,0 – 200 ml
Виберіть правильний рецептурний рядок:
Rp.: Solutionis chloridi Natrii isotonicae
Rp.: Solutionis Natrii chloridi isotonicae
Rp.: Natrii chloridi isotonicae solutionis
Rp.: Isotonicae Solutionis Natrii chloridi
Rp.: Natrii chloridi solutionis isotonicae
Виберіть рядок з назвами гормональних препаратів:
A) Amidopyrinum, Paracetamolum, Phthalazolum, Crystepin
B) Panadol, Menalgin, Mucobene, Verapamil
C) Thyreocomb, Oestradiolum, Testosteronum, Pituitrinum
D) Pyrcophenum, Corinfar, Methioninum, Cyanocobalaminum
E) Heparinum, Anaprilinum, Methyltestosteronum, Synoestrolum
Виберіть правильний переклад терміну «азотиста кислота»:
acidum hydronitridum
acidum subnitricum
acidum nitricum
acidum nitrosum
acidum hydronitricum
Виберіть правильний переклад терміну «основний свинцю ацетат»:
Plumbi subacetas
Plumbi acetas
Plumbi hydroxydum
Emplastrum Plumbi
Plumbi oxydum
Виберіть правильний переклад терміну «аспірин»:
acidum aceticum
acidum arsenicosum
acidum ascorbinicum
acidum undecilenicum
acidum acetylsalicylicum
Визначте правильно термін «Vitaminum B»:
Natrii nitris
Calcii pantothenas
Mognesia usta
Zinci oxydum
Aluminii sulfas
Виберіть правильний рецептурний рядок:
«Візьми: Мазі амідохлориду ртуті»:
Rp.: Unquentum Hydrargyri amidochloridum
Rp.: Unquenti amidochloridi Hydrargyri
Rp.: Unquenti Hydrargyrum amidochloridum
Rp.: Unquenti Hydrargyri amidochloridi
Rp.: Unquenti Hydrargyro amidochlorido
Виберіть рядок, де всі іменники середнього роду:
mel, tempus, animal, hepar, sulfur
color, stigma, pix, solutio, aether
odor, tuber, alther, fel, os
jecur, caput, cor, pars,flos
lac, homo, gaster, lux, semen
Визначте синонім до терміну «oblata»:
capsula amylacea
axungia parcina
tabuletta obducta
solutio concentrata
lagena fusca
Виберіть відповідний переклад слова «наперстянка»:
Thermopsis
Menyanthes
Sinapis
Filix mas
Digitalis
Виберіть рядок рецепту, відповідний до українського «проти сказу»:
contra anginam
contra scabiem
contra tussim
contra rabiem
contra dystoniam
Виберіть рядок з правильним скороченням:
Rp.: Olei pro inject ad 100 ml
Rp.: Ol. Menthae gtts. III
Rp.: Tab. Methionini 0,25 obductas №50
Rp.: Amyli Tritic. a
· 10,0
Rp.: M. fiat pulv.
Виберіть правильний переклад терміну «Nitrogenium oxydulatum»:
гидроокис азоту
двуокис азоту
окис азоту
азотна кислота
закис азоту
15

Приложенные файлы

  • doc 104599
    Размер файла: 152 kB Загрузок: 0

Добавить комментарий