микроб вирусол каз 450шт 2016-2017


1. Газ бөлiнiп шығатын барлық процестер үшін "ашу"-деген терминдi алғашқы пайдаланған ғалым:
Р. Кох +
А. ван Левенгук
Т. Шванн
А.Л. Лавуазье
Г.Э.Шталь
2. Микробиология ғылымының морфологиялық кезеңінің дамуы мына ғалымның атымен байланысты:
Р. Кох
А. ван-Левенгук +
Л. Пастер
А. Басси
С.Н. Виноградский
3. Л.Пастердiң еңбектері теориялық ашылулардың мына саласына жатады:
ашу
тыныс алу
тіршіліктің өздiгiнен пайда болу мүмкін емес +фотосинтез
ашу, тыныс алу, фотосинтез
4. Медициналық микробиологияның дамуына алғашқы негіз жасаған ғалым:
С.Н. Виноградский
Ж.Л. Бюффон
Ф. Кютцинг
Л. Пастер +
А.Л. Лавуазье
5. Медициналық микробиологияның негiзiн салушы:
М.Я. Шлейден
Т.Шванн
С.Н. Виноградский
А. ван Левенгук
И.И.Мечников +

6. Топырақ микробиологиясының дамуына үлес қосқан ғалым:
С.Н. Виноградский +
Ф. Леффлер
А. ван Левенгук
Л. Пастер
П. Эрлих
7. XIX ғасырдың аяғындағы микробиологияның даму бағыты:
жалпы;
медициналық;
топырақты;
биохимиялық;
жалпы; медициналық; топырақты; биохимиялық +
8 . Жалпы микробиологияның дамуында үлес қоқан ғалым:
С.Н. Виноградский;
М. Бейеринк;
Л.Пастер;
С.Н. Виноградский; М. Бейеринк; +
М. Бейеринк; Л.Пастер;
9. элективті культуралар әдісін алғаш жасап, қолданған ғалым:
Т. Шлезенг;
С.Н. Виноградский; +
М.С. Воронин;
А. Мюнц
А. Мюнц; М.С. Воронин;
10. Топырақ түзілудің микробиологиялық табиғаты теориясын құрастырған ғалым:
П.А. Костычев +
Г. Гельригель
Г.Вильварт
А. Мюнц
Т. Шлезенг
11. Вирусология ғылымының негізін салушы:
М. Бейеринк
Л. Пастер
Д.И. Ивановский +
П.А. Костычев
М.С. Воронин
12. Д.И.Ивановский темекі теңбілі вирусын ашқан жыл:
1930ж
1932ж +
1910ж
1927ж
1922ж
13. Микробиология дамуының биохимиялық кезеңі:
ΧVIII ғасыр
ΧIΧ ғасыр
ΧΧ ғасыр +
ΧVII ғасыр
ΧV ғасыр
14. Микроорганизмдердің физиологиялық топтарына алғаш рет салыстырмалы биохимиялық зерттеулерді жүргізген микробиолог:
А. Клюйвев
К. Ван Ниль;
М. Бейеринк;
А. Клюйвев; К. Ван Ниль; +
А. Клюйвев; К. Ван Ниль; М. Бейеринк;
15. Тiршiлiктiң биохимиялық заты осыған негізделген:
конструктивтiк механизмдердiң бiрлiгiне;
энергетикалық механизмдердiң бiрлiгiне;
генетикалық механизмдердiң бiрлiгiне;
энергетикалық механизмдердiң бiрлiгiне; генетикалық механизмдердiң бiрлiгiне;
механизмдердiң конструктивтiк бiрлiгiне; энергетикалық механизмдердiң бiрлiгiне; генетикалық механизмдердiң бiрлiгiне; +
16. Микроәлемдi ашқан зеттеушi ғалым:
А. Ван Левенгук; +
С.Н. Виноградский;
Л.Пастер;
Р. Кох;
Г. Гельригель.
17. ХХ ғасырдың басында бастау алған микробиологияның жаңа ғылыми бағыты:
вирусология;
микология;
техникалық;
микроорганизмдер генетикасы;
вирусология; микология; техникалық; микроорганизмдер генетикасы +
18. Микробиологиядағы экологиялық бағыттың негiзiн салушы:
Т. Шлезенг;
С.Н. Виноградский;
М. Бейеринк;
Т. Шлезенг; С.Н. Виноградский;
С.Н. Виноградский; М. Бейеринк; +
19. Барлық микроорганизмдердi Protista бөлiмiне бiрiктiрудi ұсынған ғалым:
А. Клюйвер;
Э.Геккель; +
А.ван Левенчук;
Р. Стейнер;
С.Н. Виноградский.
20. Жоғарғы протистарға жатпайтын микроорганизмдер:
қарапайымдылар;
микроскопиялық балдырлар;
зең саңырауқұлақтары;
ашытқы саңырауқұлақтар;
бактериялар +
21. Төменгi протистарға жататын микроорганизмдер:
бактериялар
көк-жасыл балдырлар
ашытқы саңырауқұлақтар
бактериялар; көк-жасыл балдырлар +
бактериялар; көк-жасыл балдырлар; ашытқы саңырауқұлақтар
22. Барлық жасушалы ағзатүрлерін прокариот және эукариот деп бөлу үшін үлес қосқан ғалымдар:
А. Мюнц
Р. Стейнер
К.ван Ниль
А. Мюнц; Р. Стейнер
Р. Стейнер; К.ван Ниль +
23. Прокариоттың эукариоттан айырмашылығы:
екiншiлік қуыстары бар;
органеллалар өзiнiң мембранасы арқылы цитоплазмадан оқшауланған;
ядроның мембранасы бар;
рибосомалар 80S;
бiр ғана iшкi қуысы болады; +
24. Ультрақұрылымы жағынан эукариотты жасушаның прокариотты жасушадан айырмашылығы:
цитоплазмалық органоидтары болмайды;
рибосомалар 70 S
ДНҚ нуклеотидте және плазмидте шоғырланған;
бiр ғана iшкi қуысы болады;
ядроның мембранасы бар; +
25. Прокариотты және эукариотты жасушалар бiр-бiрiне ұқсамайды, барлық прокариотты ағзаларды арнайы Proharyatae патшалығына топтастыруды ұсынған ғалым:
Р. Мерей +
Р.Виттэкер
А.ван Левенчук
Т. Шлезенг
С.Н.Виноградский
26. Микроорганизмдерді өлшеу үшін қолданылатын бірлік:
Да;
нм;
мкм; +
мм
см.
27.Морфологиясы жағынан кокктарға жататын бактериялар:
вибрион;
спируллина;
сарцина; +
спирохета;
бациллус
28. Цилиндр пiшiндi бактериялық жасуша ... жатады:
кокктәрiздiлерге
спиральтәрiздiлерге
таяқшатәрiздiлерге +
жiпшетәрiздiлерге
сақинатәрiздiлерге
29. Жасуша қабырғасының құрылысына қарай эубактериялар бөлiнедi:
грам-оңға;
грам-терiске;
археобактерияға;
грам-оңға; грам-терiске; +
грам-терiске; археобактерияға
30. Грам-оң және грам -терiс эубактериялардың құрылысындағы айырмашылықтары:
химиялық құрамы;
ультрақұрылымы;
химиялық құрамы; ультрақұрылымы; +
айырмашылықтары жоқ;
бiлiнбейтiн айырмашылық;
31. Грам-оң бактерияның жасуша қабырғасы ерекшеленеді:
пептидогликанның қалыңдығы 40-90 % +
липополисахаридтер бар
липопротеиндер бар
тейхой қышқылдары болмайды
пептидогликан болмайды
32. Грам-терiс бактерияның қабырғасы ерекшеленеді:
тек сыртқы мембранасы ғана бар
пептидогликаның 1 - 10% мөлшерде болуы +
техой қышқылдарыны болуы
липопротеин және липополисахаридтердiң болмауы;
пептидогликан болмайды

33. Жасуша қабырғасы жоқ эубактерия:
микобактерия;
микоплазма; +
миксобактерия;
археобактерия;
цианобактерия;
34. Жасуша қабырғасы ерекше құрылымды эубактериялар:
миксобактерияларда;
флексибактерияларда;
экстримальдi-термофильдi бактерияларда;
галофильдi бактерияларда;
көрсетiлген бактериялар топтары. +
35. Прокариоттардың жасуша қабырғасының қызметі:
қорғаныс;
сыртқы пiшiнiн ұстап тұрады;
заттарды тасымалдау мен өткiзу;
қорғаныс; сыртқы пiшiнiн ұстап тұрады; заттарды тасымалдау мен өткiзу; +
гидролитикалық;
36. Капсула - ол ...
шырынды зат;
клетка қабырғасымен байланысты сақтайды;
аморфты құрылымнан тұрады;
осмореттеушi қызмет атқарады;
шырынды зат; клетка қабырғасымен байланысты сақтайды; аморфты құрылымнан тұрады; осмореттеушi қызметтi атқарады; +
37. Макро-, микро капсулалары өлшенеді:
0,2 мкм-ден үлкен;
0,2 мкм-ден кем;
0,2 мкм-ден үлкен; 0,2 мкм-ден кем; +
2 мкм;
1-5 мкм;
38. Шырышты қабықшаның капсуладан айырмашылығы:
шырынды зат; клетка қабырғасымен байланысты сақтайды; аморфты құрылымнан тұрады;
осмореттеушi қызметтi атқарады;жасушадан қиын бөлiнедi;
аморфты құрылыссыз түрде болады; жасушадан оңай бөлiнедi;+
жасушадан бөлiнбейдi;
құрылысы өте жұқа болады;
39. Кейбiр эубактериялар топтардың қабық құрылысы және маңызы:
құрылысы өте жұқа болады; метаболизмі тотықсызданған металлар қоспаларының тотығуымен байланысты +
бiр қабаттан тұрады;
құрылысы қалың болады;
құрылысы бірдей бірнеше қабатан тұрады;
өте жұқа құрылымды; бiрнеше қалың қабаттардан құралған;
40. Бактерия жасушадағы шырышты қабықшаларының қызметі:
қоректік зат қоры; айналасындағы жасушалармен байланысты қамтамасыздандырады; +
коньюгацияны қамтамасыздандырады;
биополимерлердi синтездеуге қатысады;
АТФ синтездеуде өте маңызы бар;
құрылысы өте жұқа болады; метаболизмі тотықсызданған металлар қоспаларының тотығуымен байланысты
41. Прокариоттар талшықтарының қызметі:
қозғалыс; +
су астындағы заттарға жабысу;
коньюгация;
биополимерлердi синтездеуге қатысады;
АТФ синтездеуде өте маңызы бар;
42. Талшықтардың қозғалуы:
сағат тілі қозғалысымен бірдей;
сағат тілі қозғалысына қарсы; 10 - 20 айн/сек жиiлiкпен;
жасушаның айналуы 8 - 10 айн/мин жылдамдықпен;
сағат тілі қозғалысымен бірдей; 10 - 20 айн/сек жиiлiкпен; жасушаның айналуы 8 - 10 айн/мин жылдамдықпен;
сағат тілі қозғалысына қарсы; 40 - 60 айн/сек жиiлiкпен; жасушаның айналуы 12 - 14 айн/мин жылдамдықпен; +
43. Талшықтардың жасуша сыртында орналасуы мен олардың санына қарай бактериялардың келесі топтары ажыратылады:

Монополярлы монотрих, стафилококк;
Биполярлы политрих, бацилла;
Перитрих; дитрих; +
Униполярлы дитрих, вибрион;
Сарцина; спирилла;
44. Талшықтың бөлімдері:
спиральданған жiп (фибрилла);
iлгек (крюк), спиральданған жiп (фибрилла), бас, акросома;
ЦПМ мен жасуша қабырғасында бекінген базальдi дене, iлгек (крюк);
iлгек (крюк), спиральданған жiп (фибрилла), акросома;
ЦПМ мен жасуша қабырғасында бекінген базальдi дене, iлгек (крюк), спиральданған жiп (фибрилла); +
45. Талшықтың қызметін қамтамасыз ететін қуат түрі:
трансмембрандық электрохимиялық градиент; +
жылу қуаты;
АТФ;
химиялық энергия;
АДФ;
46. Прокариоттардағы ЦПМ (цитоплазмалық мембрананың) қызметі:
заттарды талдап өткізу;
жасуша энергиясының айналымына қатысады;
тосқауылдық қызмет атқарады;
хромосомалардың репликациясына қатысады;
заттарды талдап өткізу; жасуша энергиясының айналымына қатысады; тосқауылдық қызмет атқарады; хромосомалардың репликациясына қатысады; +
47. Прокариоттардың заттарды жасушаның ішіне тасымалдау және оның зат алмасу өнімдерін сыртқа бөліп шығаруды қамтамасыз ететін тасымалдау жүйелері:
пассивтi диффузия;
жеңiлдетiлген диффузия;
белсенді транспортт;
химиялық модификацияланған молекула;
пассивтi диффузия; жеңiлдетiлген диффузия; белсенді транспортт; химиялық модификацияланған молекула; +
48. Прокариот жасушаларында мезосоманың қызметі:
фотосинтезге қатысады;
жасушалық энергетикалық метаболизміне қатысады
хромосома репликациясына;
заттарды талдап өткізу; жасуша энергиясының айналымына қатысады; тосқауылдық қызмет атқарады;
жасушалық энергетикалық метаболизміне қатысады; хромосома репликациясына қатысады; жасушаның бөлiнуiнде көлденең бөлетін тақтайшасын қалыптастыру үшін ықпал етеді. +
49. Прокариотты хлоросома дегеніміз ... :
фотосинтездеуші эубактериялардың цитоплазмаішілік мембраналар;+
жеке құрылымдар;
жасуша қабырғасының бөлiмi;
цитоплазманың жеке бөліктері ;
жасушаның бөлiнуiнде көлденең бөлетін тақтайшасы

50. Хлоросома қатысатын энергетикалық процесс:
аэробты тыныс алу;
ашу;
фотосинтез; +
анаэробты тыныс алу;
аэробты тыныс алу; ашу;
51. Прокариоттың барлық генетикалық ақпараты осында шоғырланған:
бiр хромосомада; +
бiрнеше ДНҚ молекулаларында;
плазмидасында;
транспозонада;
бірнеше хромосомаларда;
52. Прокариоттардың көпшілігінде хромосоманың молекулалық массасы:
1 - 3 х 109 Да (дальтон) тең +
6,5 х 109 Да (дальтон) тең
7,8 х 109 Да (дальтон) тең
5,6 х 109 Да (дальтон) тең
4,9 х 1010 Да (дальтон) тең
53. Жасушада хромосоманың көптеген көшірмесі пайда болатын жағдай:
сыртқы факторлардың әсерiнен; химиялық реагенттерден; +
ауыр металдардың тұздарынан; фотосинтез кезінде;
антибиотиктерден; аэробты тыныс алғанда;
анаэробты тыныс алғанда;
ашығанда;
54. Көптеген прокариоттардың ДНҚ құрамында гистондар жоқ болып шықты. ДНҚ-дағы заряд осы арқылы бейтраптанады:
фосфаттар топтары;
полиаминдер; ДНҚ кешені;
магний иондары; фосфаттар топтары;
негiзгi ақуыз бен ДНҚ кешені;
полиаминдер; магний иондары; +
55. Соңғы кезде гистондар мен гистонтәрізді ақуыздар табылған бактериялар:
архебактериялар; прохлорофиттер;
цианобактериялар; гелиобактерилар;
прохлорофиттер;
цианобактериялар; архебактериялар; +
гелиобактерилар; прохлорофиттер;
56. Прокариоттар ДНҚ-да Г-Ц бөлiгi өзгеру шамасы:
50 - 70 %;
23 -75 %; +
37 - 65 %;
60 - 75 %;
50 - 70 %; 37 - 65 %; 60 - 75 %;
57. Бактериялық хромосоманың репликациясын жүзеге асыратын механизм:
консервативтiк;
тура;
жартылай консервативтiк;+
аралық;
консервативтiк; аралық;
58. Прокариоттардың көпшілігіне тән жасушаның бөліну түрі:
қөлденен сызап пайда болу арқылы бөлiну;
көлденен біркелкі бинарлы бөліну;+
бүршiктену;
көптеп бөліну;
тең емес бөлiну.
59. Прокариотты жасушаларға бинарлы бөлінуден басқа тән бөліну түрі:
қөлденен сызап пайда болу арқылы бөлiну; тең емес бөлiну.
бүршiктену; тура бөлiну.
көптеп бөліну; тең емес бөлiну.
тура бөлiну.
қөлденен сызап пайда болу арқылы бөлiну; бүршiктену; көптеп бөліну; +
60. Прокариоттардың iшкi цитоплазмалық бейiмделгiштiк қосылыстары:
магнитосомалар; митохондриялар;
газды вакуольдер; хлоропласттар; ядролар;
аэросомалар; ядролар
карбоксисомалар;
магнитосомалар; газды вакуольдер; аэросомалар; +
61. Прокариотты хлоросомаларда орналасқан пигменттер:
бактериохлорофиллдер;+
хлорофилл «а»;
фикобилиндер;
хлорофилл «в»;
хлорофилл «а»; фикобилиндер
62. Прокариотты ағзаларда фикобилисомалардың атқаратын қызметі:
хромосома репликациясына қатысады;
құрамында суда еритiн пигмент фикобилипротеин бар; зат алмасу өнімдерін сыртқа бөліп шығарады;
заттарды тасымалдауды жүзеге асырады;
фотосинтез процесiне қатысады; үлы заттарды бейтараптандырады;
құрамында суда еритiн пигмент фикобилипротеин бар; фотосинтез процесiне қатысады; +
63. Фикобилисомалары бар прокариотты ағзалар:
бациллалар;
клостридиялар;
цианобактериялар;+
нокардиоформдалар;
цитофагтар.
64. Жасушасында карбоксисомалар кездесетін прокариотты ағзалар:
фототрофты бактериялар;
хемометотрофты бактериялар;
клостридиялар;
фототрофты бактериялар; хемометотрофты бактериялар;
цианобактериялар.+
65. Прокариоттарда карбоксисомалардың атқаратын қызметі:
тыныс алу процесiне қатысады;
РДФ-да СО2 бекінуін катализдейдi;+
жасушаның бөлiнуiн тездетедi;
заттардың тасымалдануын реттейді;
жасушаның өсуiн және дамуын реттейдi.
66. Прокариот жасушаларына тән қор заттары:
полисахаридтер; полипептидтер; полифосфаттар; +
полифосфаттар; гликоген; хитин;
липидтер; гликоген; хитин;
полипептидтер; гликоген; хитин;
полисахаридтер; гликоген; хитин;
67. Эубактериялардың осы күй тыныштық түрiне жататын формасы болып табылады:
эндоспора; экзоспора; циста; +
экзоспора; вегетативті жасуша;
циста; генеративті жасуша;
бактероид; гамета;
бүршік; вегетативті жасуша; генеративті жасуша;
68. Қолайсыз жағдайда гетероциста, аникета, баеоциста, гормогония түзетін эубактериялар тобы:
жасыл бактериялар;
күлгiн бактериялар;
клостридиялар;
цианобактериялар;+
түйнектi бактериялар.
69. Спора түзілу мен бірге өтетін белсенді процесс:
жасушаның бөлiнуi;
липидтiң синтезi;
ақуыз биосинтезi;+
жасуша қабырғасының қалыптасуы;
жасушаның бөлiнуi; липидтiң синтезi;
70. Сыртқы ортаның қолайсыз жағдайлардың әсерiне спораның төзiмдiлiгi осыған байланысты:
цистеиннiң көп мөлшерде болуы; рибосомалардың аз мөлшелерде болуы;
гидрофобты аминқышқылдарының көп мөлшерде болуы; рибосомалардың аз мөлшелерде болуы;
нуклеин қышқылдарының көп мөлшерде болуы;
цистеиннiң көп мөлшерде болуы; гидрофобты аминқышқылдарының көп мөлшерде болуы; +
цистеиннiң көп мөлшерде болуы; нуклеин қышқылдарының көп мөлшерде болуы;
71. Эндоспоралардың түзiлуiнде белгiлi бiр процесс өтеді, ол ... :
дипиколин қышқылының жиналуы; судың көп мөлшерде жиналуы.
кальций ионыдарының жиналуы; судың көп мөлшерде жиналуы.
магний; марганец, калий иондарының көп мөлшерде жиналуы;
оларда дипиколин қышқылының жиналуы; кальций ионының жиналуы; магний; марганец, калий иондарының көп мөлшерде болуы; +
судың көп мөлшерде жиналуы.
72. Спора жабындарының құрамына кіретін биополимерлер:
ақуыздар;
майлар;
гликолипидтер;
көмiрсулар;
ақуыздар; майлар; гликолипидтер; +
73. Өну кезіндегі спораның кезеңдері:
активациялық; репликациялық;
инициациялық; конъюгациялық;
өсу; өну; суды жинау;
өну;
инициациялық; активациялық; өсу;+
74. Эндоспораның өнуiнде активтi түрде басшылық ететін заттар:
ақуыздар;
бейорганикалық қоспалар;
көмiрсулар; +
кейбiр аминқышқылдары;
бейорганикалық қоспалар; кейбiр аминқышқылдары;
75. Жасуша метобализмі жинақталатын бағыттары әр түрлі, екі толассыз реакциялар:
фотосинтез; фототыныс алу;
анаболизм; катаболизм; +
аминдену; дезаминдену;
нитрификация; денитрификация
репликация; конъюгация;
76. Микроорганизмдердiң өсуi және дамуына қажет қоректік зат:
су; микро-, макро-, ультрамикроэлементтер; +
анаболизм;
катаболизм;
нуклеин қышқылдар;
су, нуклеин қышқылдар;
77. Микроорганизмдердi өсiруге қажетті қоректік орта:
пиримидиндер;
аминқышқылдары;
пуриндер;
дәрумендер;
пиримидиндер; аминқышқылдары; пуриндер; дәрумендер; +
78. Микроорганизмдердi өсiруге қажетті қоректік орта:
күрделi орта;
қатты орта;
сұйық орта;
элективтi орта;
күрделi орта; қатты орта; сұйық орта; элективтi орта;+
79. Молекулярлық оттегiне қатынасы бойынша ағзалар келесі топтарға бөлінеді:
облигатты аэробтар;
облигатты анаэробтар;
микроаэрофильдi;
аэротолерантты;
облигатты аэробтар; облигатты анаэробтар; микроаэрофильдi; аэротолерантты; +
80. Орта құрамында О2 бар болса да жоқ болса да өсуге қабiлеттi микробтар тобы:
микроаэрофилді;
аэротолерантты;
факультативтiк аэробтар;
факультативтiк анаэробтар; +
микроаэрофилдi; аэротолерантты;
81. Микроаэрофильдер -бұл аэробты бактериялар, сондықтан қажет етедi:
оттектi;
жоғарғы парциальды қысымға 0,20 бар төзе алмайды;
олардың өсу және дамуы үшiн 0,01 - 0,03 бар қажет;
оттектi; олардың өсуi және дамуы үшiн 0,01 - 0,03 бар;+
олардың өсуi және дамуы үшiн 0,09 - 1,5 бар қажет.
82. Аэротолерантты бактериялар мұқтаж етеді:
оттегiн, энергия алу үшiн;
оттегiнiң жоғарғы парциальдi қысымына төзе алмайды.
О2 пайдаланып энергия түзеді;
Ашу және дем алу процестерiнiң көмегiмен энергияны алады;
О2 қатысуымен өседi, бiрақ пайдалануға қабiлетсiз; ашу процесiнiң көмегiмен энергияны алады; +
83. Температураға байланысты бактериялар мынадай топқа бөлiнедi:
мезофилдер; психрофилдер; термофилдер; +
экстремалды-термофилдер; облигатты аэробтар;
мезофилдер; облигатты анаэробтар;
психрофилдер; факультативті аэробтар;
термофильдер; факультативті анаэробтар;
84. Мезофилді бактериялар үшiн температуралық оптимум келесі шектеулерде жатады:
20о С - 40о С; +
42оС - 50о С;
50о С - 57о С;
45о С - 60оС;
0 - 5оС.
85. Темофилдi бактериялар осы температуралық жағдайларда өсуге қабiлеттi (минимум):
850 С;
400 С жоғары
Жоғарғы шек 700 С;
400 С жоғары; шамамен 700 С;
200 С - 350 С+
86. Облигатты психрофилдердің өсу және даму үшiн температуралық оптимум осы шектеулерде жатады:
20о С; +
25о С;
- 2 о С;
10 о С;
35 о С.
87. Экстремалды-термофилды ағзалардың даму белсенділігі келесі температуралық шамасында жатады:
500С;
700С - 1050С;
550С - 600С;
600С - 650С;
460С - 550С; +
88. Микроорганизмдердiң өсуі мен дамуына әсер ететін жағдайлар:
рН - ортасы; фотопериодизм; гуттация
ылғалдылық; настия;
осмостық қысым; геотропизм;
минералдық қысым; яровизация; осморегуляция;
рН - ортасы; ылғалдылық; осмостық қысым; минералдық қысым; +
89. Сутегiнiң доноры ретiнде органикалық қосылыстарды қолданатын ағзалар:
хемотрофтар;
литотрофтар;
органотрофтар;+
фототрофтар;
хемотрофтар; литотрофтар; фототрофтар;
90. Литотрофты ағзалар пайдалануға қабiлеттi:
органикалық қосылыстарды;
электрондардың бейорганикалық донорларын;+
аралас заттарды;
әртүрлi газдарды;
аралас заттарды; әртүрлi газдарды;
91. Күлгiн бактерияларды, жасыл өсiмдiктердi, цианобактерияларды қоректену түріне қарай осы топқа жатқызады:
фотолитоавтотрофтар; +
хемолитоавтотрофтар;
фотоорганогетеротрофтар;
хемоорганогетеротрофтар;
хемолитогетеротрофтар.
92. Кейбiр күлгiн бактериялар үшiн күн сәулесі - энергия көзi болып табылады, органикалық қосылыстар - электрондардың доноры, ал СО2 - көмiртегiнiң қоры болып қызмет етедi. Мұндай прокариот ағзалардың қоректену түрі келесі:
фотоорганоавтотрофия; +
фотоорганогетеротрофия;
хемоорганогетеротрофия;
хемоорганоавтотрофия;
фотолитоавтотрофия;
93. Метан түзушi археобактериялар үшін, сутектi бактериялар үшін энерия көзi - тотығу-тотықсыздану реакциялары, электрондардың доноры - органикалық қосылыстар, көмiртегi қоры - СО2 болып табылады. Бұл ағзаларға тән қоректену түрі:
фотоорганоавтотрофия;
хемолитогетеротрофия;
хемоорганоавтотрофия; +
фотолитоавтотрофия;
фотолитогетеротрофия
94. Прокариоттардың қөп түрлері энергия көзi ретінде тотығу-тотықсыздану реакцияларын пайдаланады, көміртегі қоры мен электрондардың доноры ретінде органикалық қосылыстар қызмет етедi. Бұл азаларға тән қоректену түрі:
хемолитоавтотрофия
фотолитоавтотрофия;
хемоорганогетеротрофия+
хемолитоавтотрофия
фотолитогетеротрофия
95. Күлгiн бактериялар, кейбiр жасыл балдырлар, галобактериялар және кейбiр цианобактериялар үшін энергия көзi - күн сәулесі, электрондардың доноры мен көмiртегi көзi ретінде органикалық қосылыстар қызмет атқарады. Бұл ағзаларға тән қоректену түрі:
фотолитоавтотрофия;
хемоорганогетеротрофия;
хемолитоавтотрофия;
фотоорганогетеротрофия; +
фотолитогетеротрофия
96. Факультативтi метилотроф, құмырсқа қышқыл тотықтырғыштар үшiн энергия көзiне тотығу-тотықсыздандыру реакциясы, электрондарға - органикалық қосылыстар, көмiртегi көзiне - СО2 қызмет етедi. Бұл азалар үшiн тән қоректік орта:
фотолитогетеротрофия
фотоорганоавтотрофия
хемолитоавтрофия
фотолитоавтрофия
хемолитогетеротрофия. +
97. Нитрифициридтерде, тионды және сутектi бактерияларда, ацилофильдi темiр бактерияларда энергия көзi болып тотығу-тотықсыздану реакциясы табылады, электрондардың доноры- бейорганикалық қосылыстар, көмiртегi көзi болып -СО:
хемолитоавтотрофия +
фотолитоавтотрфия
фотоорганогетеротроффия
хемоорганогетеротрофия
фотоорганоавтотрофия
98. Химиялық энергияның тасымалдау процесіндегі орталық орны АТФ жүйесі екені белгілі. АТФ түзілуіне көмектесетін реакция түрі:
субстратты фосфорилдеу
мембрантєуелдi фосфорилдеу
субстратты фотофосфорилдеу
мембрантєуелдi фотофосфорилдеу
субстратты фосфорилдеу; мембранатәуелдi фосфорилдеу; субстратты фотофосфорилдеу; +
99. "Жасушаның энергетикалық валютасы" жататын энергия формасы:
НАД(Ф)Н
ФАДН
АТФ +
ЦТФ
НАД(Ф)Н; ФАДН; ЦТФ
100. Екінші, универсалды жасушалық энергияға жататын энергия көзі:
НАДхН2
электрохимиялық мембраналық потенциал +
ФАД Н2
НАДФ х Н2
НАДФ х Н2; НАДхН2;
101. Екiншi, универсальдi энергия түрiн ашқан ғалым:
П.Митчелл; +
С.Н.Виноградский;
А.Н.Бах;
М.Бейеринк;
В.В.Докучаев.
102. Өткен ғасырдың 60-шы жылдары П.Митчелл жазып шығарған теория:
тотығу;
энергетиканың хемиосмотикалық теориясы; +
тотықсыздану;
жаңа химиялық байланыстардың түзiлуi;
тотығу; тотықсыздану;
103. П.Митчельдiң хемиосмотикалық теориясына сүйене отырып, болған энергия ЭТЦ - жұмысы нәтижесiнде мынадай түрде жинақталады:
АТФ;
НАД х Н;
сутегi ионының трансмембрандық градиентiмен; +
ФАД х Н2;
АТФ; ФАД х Н2;
104. Сутек ионының трансмембрандық градиентiн жүйеге асыратын комплекс:
протонды АТФ -синтетазды; +
симпорта;
унипорта;
антипорта;
жеңiлдетiлген диффузия
105. Энергияның екi формасы жасушаға не үшiн қажет:
трансмембарндық протонды градиент энергиясы iшкi клетка аралық тасымалдау үшiн қолайлы энгергия;
трансмембрандық протонды градиент түрiндегi энергия мен мембранадағы локализденген процесс қамтамасыз етедi ;
цитоплазмаға өтетiн АТФ реакцияға қатысады;
АТФ мембранаға қатысты процестердiң өтуi үшiн энергияның қайнар көзi қызметiн атқарады
барлық жауабы дұрыс. +
106. Бактерияның ортада өсуiнде бiрiншiден энергияның жұмсалуына байланысты:
клеткада жүретiн заттардың биосинтез процесiмен; +
негiзгi клеткалық макромолекуланың түзiлуiнде АТФ жұмсалады;
өсуiмен тiкелей байланысты емес процеске энергия жұмсалады;
концентрациондық градиенттi ұстауда энергия жұмсалады;
өсуiмен тiкелей байланысты емес процеске энергия жұмсалады; концентрациондық градиенттi ұстауда энергия жұмсалады;
107. Ағзаның өмiр тiршiлiгiн ұстап тұраты нэнергиялық процестер:
клеткалық материалды жанартуда;
осмостық жұмыста;
клеткалық қозғалғыштығы;
заттарды тасымалдау;
клеткалық материалды жанартуда; осмостық жұмыста; клеткалық қозғалғыштығы; заттарды тасымалдау; +

108. Прокариотты организмдердi консервiлеу энергиясы проблемасын шешуге болатын жол:
синтез жолымен тотықсызданған жоғарғы молекула;
гранулада тығыз орналасқан қоректiк зат синтезi;
қоректiк заттарда ақуыз қабықшасы болады;
қоректiк зат осмостық активтiк емес жағдайда болады;
барлық жауабы дұрыс. +
109. Прокариотты ағзаларда тасымалдау жүйесi:
алғашқы;
екiншi;
үшiншi;
алғашқы; екiншi; +
екiншi; үшiншi;
110. Алғашқы тасымалдаушы жүйеге жататын процестер:
АТФ -азамен катализденетiн АТФ гидролизi;
бактериородопсин "түйiннiң" тотығу -тотықсыздануы қатысуымен Н+ трансмембрандық тасымалы
заттарды тасымалдау;
АТФ синетзi;
АТФ -азамен катализденетiн АТФ гидролизi; бактериородопсин "түйiннiң" тотығу -тотықсыздануы қатысуымен Н+ трансмембрандық тасымалы +
111. Екiншi тасымалдаушы жүйемен байланысты процесс:
трансмембрандық градиент Н+ энергиясы заттарды тасымалдауда қоздырушы күш қызметiнде; +
АТФ гидролизi;
АТФ синтезi;
полимерлер биосинтезi ;
АТФ гидролизi; АТФ синтезi; полимерлер биосинтезi
112. Екiншi тасымалдаушы жүйенің топтары:
унипорт;
антипорт;
диффузия;
симпорт;
унипорт; антипорт; диффузия; +
113. Заттардың молекулаларын тасымалдауда басқа заттың молекуласын қарсы тасымалдау немесе үйлесiмдi тасымалдауды асырмайтын тасымалдау аталады:
антипорт
симорт
унипорт +
пассивтi тасымал
активтi тасымал
114. Молекулалық затты тасымалдауда Н+ пен бiрге сол бағытта және бір тасымалдаушы ақуыздың көмегімен жүзеге асыратын механизм:
унипорт
симпорт +
антипорт
жеңiлдетiлген диффузия
пассивтi диффузия
115. Молекулалық затты тасымалдауда Н+ пен бiрге қарама -қарсы бағытта жүзеге асыратын механизм :
унипорт
симорт
антипорт +
жеңiлдетiлген диффузия
пассивтi диффузия
116. Прокариоттарда затттардың өтуi симпорт және унипорт механизмi кеңiнен таралған, олардың сiңiрiлуiне көптеген қажеттi қосылыстар қызмет етедi:
органикалық;
бейорганикалық;
минералдi;
биосинтетикалық;
барлық жауабы дұрыс. +
117. Прокариотағы организмдердiң өмiр тiршiлiгiн реттеп жүзеге асыратын деңгей:
транскрипциялы;
трансляцициялы;
метаболиттi;
коведенттiк;
барлық жауабы дұрыс. +
118. Ферменттердiң активтiлiгiн реттейтiн фактор:
физикалық;
химиялық;
ферменттердiң химиялық модификациясы;
реттеушi;
физикалық; химиялық; ферменттердiң химиялық модификациясы; реттеушi; +
119. Активтiлiк механизмiн дәлме-дәл, тура реттейтiн ферменттер:
аллостериялық +
индуцибельдi
конститутивтi
аралық
индуцибельдi; конститутивтi; аралық
120. Өсiп жатқан жасушада осы ферменттің синтезi бір жылдамдықпен және қалыпты концентрациясында болады:
аралық
индуцибельдi
конститутивтi +
аллостериалық
аралық; индуцибельдi
121. Қоректiк заттар құрамына байланысты саны күрт өзгеретiн ферменттер:
аллостериялық
индуцибельдi +
конститутивтi
аллостериялық ; конститутивтi
аралық
122. Ферменттің синтезi соңғы өніммен тұншығу құбылысы:
соңғы өнімнің репрессиясы +
синтездің индукциясы
катаболиттiк репрессия
метаболитикалық жолдардың реттелуi
синтездің индукциясы; катаболиттiк репрессия; метаболитикалық жолдардың реттелуi
123. Ферментердiң катаболитикалық жолының активтiлiгiн реттеушi негiзгi механизмге жатады:
ферментiң синтездік индукциясы
катаболиттiк репрессия
соңғы өнімнің репрессиясы
ферментiң синтездік индукциясы; катаболиттiк репрессия +
катаболиттiк репрессия; соңғы өнімнің репрессиясы
124. Соңғы өнімнің репрессиясы механизмiн анықтауда үлкен үлес қосқан ғалым:
Ф. Жакоб
Ж. Моно
А. Мюнц
Г. Бухнер
Ф. Жакоб; Ж. Моно +
125. Микробиологияда объектiнiң аталуына биноминальдi номенклатураны пайдалануды ұсынған ғалым:
К. Линней +
Ф. Кон
М. Адамсон
Д.Х.Берги
М. Адамсон; Д.Х.Берги
126. М.Адамсон классификациясының негізінде жатқан принцип:
зерттелетiн объектiнi сипаттауда максимальдi белгiлер пайдаланды
ұқсас белгiлердiң негiзiне ұқсас дәрежелер белгiленедi
барлық белгiлер бiрдей бағаланып есептеледi
коэффициенттер ұқсастығының маңызы және 1 ден 0 дейiнгi диапазонда өзгередi
барлық жауабы дұрыс +
127. Нөмерлiк таксономияның пайдалылығы:
туыстардың ұқсас дәрежесiн бағалауда
түрлердiң ұқсас дәрежесiн бағалауда
штаммалардың ұқсас дәрежесiн бағалауда
туыстардың ұқсас дәрежесiн бағалауда; түрлердiң ұқсас дәрежесiн бағалауда; +
кластар мен тұқымдастарды бағалауда
128. Прокариотты организмдердiң идентификациясын жылдамдату мақсатын шешу жолы:
Бергидiң бактериялар анықтамасы +
номерлiк классификация
филогенетикалық классификация
Ф. Кон ұсынған классификация
номерлiк классификация; филогенетикалық классификация; Ф. Кон ұсынған классификация
129. Бергидiң бактерия анықтамасының алғашқы баспасы жарыққа шыққан жыл:
1920ж
1939 ж +
1915ж
1901ж
1905ж
130. Бергидiң бактерия анықтамасының 9-шы баспасында Prokaryotae патшалығының көрсетілген өкілдер саны:
20
30
33 +
17
28
131. Прокариоттардың табиғи жүйесін құру үшін ғылыми даму бағытты:
гендiк инженерия
молекулярлық биология +
химиялық технология
цитология
вирусология
132. Жасуша эволюциясының схемасына сәйкес жалпы гипотетикалық ата тектен бастама алатын түпкiлiктi ажыратылатын бұтақтар:
архебактериялар
эубактериялар
уркариоттар
цианобактериялар
архебактериялар; эубактериялар; эукариоттар +
133. Штамм -...
түрдің әр түрлілігі;
бiр түрдiң бактериялы түрi;
әр түрлi тiршiлiк ортасынан шыққан бiр түрдiң бактериялы түрi;
Штаммалар арасындағы айырмашылық бiр түр iшiнен шықпайды
барлық жауабы дұрыс +
134. Клон -...
бiр клеткадан шыққан культура; +
түрдің әр түрлілігі;
бiр түрдiң бактериялы түрi;
әр түрлi жерлерден шыққан культура;
тiршiлiк ету мекенi.
135. 1-ші топтағы спирохеттердің ерекшеліктері:
Spirochaetales қатарын қосады;
өзiндiк морфологиясы және қозғалу қабiлетi бар;
аномальды циста түзiлуiне бейiм;
оттегiне қатысы әр түрлi;
барлық жауаптар дұрыс. +
136. Спирохеттердiң негiзгi тiршiлiк ету орнын көрсетiңiз:
тұщы су қоймалар;
тұзды көлдер;
жоғары дәрежедегi Н2S-бар орта;
тұщы су қоймасы және теңiз моллюскаларының асқазан-iшек трактi;
тұщы су қоймалар; тұзды көлдер; жоғары дәрежедегi Н2S-бар орта; тұщы су қоймасы және теңiз моллюскаларының асқазан-iшек трактi; +
137. 2-ші топқа жататын аэробты қозғалмалы спиральтәрізді немесе иілген грамтеріс прокариоттарға тән емес ерекшеліктер:
қатты жасушалы қабырғасы бар;
талшық көмегiмен қозғалады;
хемоорганогетеротрофтар;
қоректiк затарға қажеттiлiк бойынша ажыратылады;
теңiз моллюскаларының асқазан-iшек трактiнде тіршілік етеді; +
138. Spirillum туысына жататын ағзалар:
сапрофиттер;
паразиттер;
кейбiр патогендер;
сапрофиттер; паразиттер; кейбiр патогендер;+
паразиттер; кейбiр патогендер;
139. Spirillum туыстас өкiлдердiң таралу экологиясы:
тоған, лас су қоймалар;
шiрiген өсiмдiк қалдықтары;
теңiз тұрғындары;
шiрiген жануарлар қалдықтары;
тоған, лас су қоймалар; шiрiген өсiмдiк қалдықтары; теңiз тұрғындары; шiрiген жануарлар қалдықтары; +
140. Bdellovibrio bacteriovorus прокариотты ағзасынга емес ерекшелік:
Bolellovibrio туысына жатады;
басқа бактериялардың жасуша iшiнде паразит түрінде тіршілік ете алады;
жасуша iшiндегi даму циклы 3-5 сағат;
эпидемиялық ауру тудыратын қоздырғыштармен күрес үшiн пайдаланылады;
ауадан молекулярлы азотты топыраққа енгізеді +
141. 4-ші тобына, грамм -терiс аэробты таяқшалар мен коккалар, классификацияға сәйкес келесі тұқымдастар жатады:
Pseudomonaceae, Enterobakteriaceae
Azotobacteriaceae, Vibriococcaceae
Risobiaecae, Pacterillaceae
Methylococaceae, Enterobakteriaceae
Pseudomonaceae; Azotobacteriaceae; Risobiaecae; Methylococaceae+
142. Rizobium туысына бiрiктiрiлген бактериялар:
түйнектi бактериялар; +
азотфиксирлейтiн еркiн тiршiлiк ететiн бактериялар;
метил түзетiн;
целлюлозаны ыдыратушы;
уробактериялар.
143. Azotobakter туысына бiрiктiрiлген бактериялар:
еркiн тiршiлiк ететiндер;
молекулалы азотты белсендi фиксирлейтiн;
облигатты анаэробтар;
хемоорганогеторотрофтылар;
еркiн тiршiлiк ететiндер; молекулалы азотты белсендi фиксирлейтiн; облигатты анаэробтар; хемоорганогеторотрофтылар;+
144. Түйнектi бактериялар мен бұршақ тұқымдас өсiмдiктер арасындағы байланыстар:
саттелизм;
антогонизм;
мутализм; +
нейтрализм;
паразитизм.
145. Түйнектi және еркiн тiршiлiк ететiн азотфиксирлейтiн бактерияларда молекулалық азоттың сiңiрiлуi мына фермент көмегімен болады:
гликолизада;
нитрогеназа; +
нитратредуктаза;
енолаза;
нитритредуктаза.
146. Methylococcacae тұқымдасының өкiлдерi үшiн негiзгi қасиет:
азотты фиксациялауға қатысады;
аммонификацияға қатысады;
күкiрттi метаболиздейдi;
көмiртегi және энергия көзi ретiнде газ метанды пайдалану; +
әртүрлi өсiмдiктердiң сабақтарында ұлпалық өсiрудi тудыру.
147. 5-шi топ біріктіретін тұқымдас:
Enterobakteriaceae
Vibriococcaceae
Pacterillaceae
Rizobiaceae
Enterobakteriaceae, Vibriococcaceae, Pacterillaceae+
148. Enterobacteriaceae тұқымдасының өкілдері үшін қолайлы жағдайлар:
топырақ;
табиғи тоған су;
өсiмдiктер мен жануарлардың ыдыраған қалдықтары;
адам және көптеген жануарлардың iшектерi;
барлық жауабы дұрыс+
149. Ішек таяқшаларының болуынан су мен азық-түлік тағамдарының ластану себебі:
су құбырларындағы сулармен суға түседi;
адам және жануарлар iшегiнде болады;
адам iшегiнде негiзгi микрофлора компонентi болып келедi;
азық-түлiкке түседi;
су құбырларындағы сулармен суға түседi; адам iшегiнде негiзгi микрофлора компонентi болып келедi; азық-түлiкке түседi;+
150. Rickettsiales- қатарына жататын бактериялар өкiлдерiнде тән қарым-қатынас:
мутуализм;
паразитизм;
нейтрализм;
мутуализм; паразитизм;+
саттелизм.
151. Риккетсия тудыратын адам ауруы:
бөртпе сүзек;
эпидемиялық сүзек;
эндемикалық сүзек;
«жартасты тау» ауруы;
бөртпе сүзек; эпидемиялық сүзек; эндемикалық сүзек; «жартасты тау» ауруы;+
152. Chlamydiae туысының өкілдеріне тән тіршілік түрі:
еркін қозғалу түрлері
жасуша iшiндегi облигатты паразиттер +
симбиотикалық ассоциация
сапрофиттiк
еркiн қозғалу түрлерi; симбиотикалық ассоциация
153. Хламиндияның " энергетикалық паразит"- деп аталу себебі:
АТФ синтездейді;
жоғары энергетикалық қосылыстардың кейбiреуiн синтездей алмайды;
әр түрлi жануарлар ағзасында паразиттiк тiршiлiк етедi
АТФ және бір қатар жоғары энергетикалық қосылыстарды синтездей алмайды; +
клетка цитоплазмасында ғана көбейедi.
154. Бактериалдық формаларды микоплазма тобына бiрiктiруге мүмкiндiк беретiн белгісі:
клетка қабырқасы жоқ +
иесiнiң жасушасында ерекше локальденуге
энергиялық процестiң ерекше активтiлiгi ерекше клетка қабырғасының болуында
арнайы биопоимерлердiң синтездi активтiлiгiне
молекулалық азотты фиксациялау
155. Клетка қабырғасының жоқтығы микоплазмаға келесі ерекшелік белгісіне жауапты:
көптеген тәсiлдермен энергия алу
"қоқысшы" - қызметiн атқарады
антибиотиктерге сезiмтал емес
пенициллин және ұқсастарымен сезiмтал емес
антибиотиктерге сезiмтал емес; пенициллин және ұқсастарымен сезiмтал емес +
156. Қазiргi уақытта микоплазма өкiлдері кездесетін табиғи жағдай :
топырақта
суларда
тас көмiрде
ыстық қайнар көзде
барлық жауабы дұрыс+
157. Микоплазмалар кездесетін симбиотикалық ассоциация: кездеседi:
бактериялармен;
төменгi сатыдағы саңырауқұлақтармен;
өсiмдiктермен;
адам және жануарлармен;
бактериялармен; төменгi сатыдағы саңырауқұлақтармен; өсiмдiктермен; адам жєне жануарлармен;+
158. Micrococcaeae тұқымдасына бактерияларды біріктіретін лайықты қызмет:
көптеген органикалық заттарды ыдыратады
қоқыстау қызметiн атќарады
адамда, жануарларда, өсiмдiктерде көптеген ауруларды тудырады
көптеген органикалық заттарды ыдыратады; қоқыстау қызметiн атқарады+
азотофиксациялауда қатысады
159. Bacillus туысының бактерияларын ыдыратуға қабілетті полимерлік қосылыс:
полисахаридтер
ақуыздар
майлар
басқа макромолекулалар
барлық жауабы дұрыс+
160. Көптеген бациллердiң негiзгi керек ортасы:
ауа
топырақ+
ағын су
тұзды көл
адам мен жануарлардың iшек-қарын трактiсi
161. Bacillus туысынан жататын патогенді бактериялар:
сiбiр язвасы (күйдiргi) қоздырушылар+
тырысқақ қоздырушылар
дифтерия қоздырушылар
газды гангрена қоздырушылар
сiреспе қоздырушылар
162. Clostridium туысының көптеген өкiлдерi үшiн энергияның негiзгi қайнар көзi:
сiрке қышқылының ашуы
тыныс алу
май қышқылының ашуы+
сүт қышқылының ашуы
сiрке қышқылының ашуы; тыныс алу
163. Clostridium туысының көптеген өкiлдерi - сапрофиттер, топырақтақоректенетiнi белгiлi. Осы туыстың өкiлдерiнің тіршілік ету ортасы:
ауада;
тұзды саңырауқұлақта;
ағын суда;
адам және жануарлардың iшегiнде;
ағын суда; адам және жануарлардың iшегiнде;+
164. Clostridium туысына жататын қауіпті патогенді бактериялар формасы:
сiреспе қоздырушы;
газды гангрена қоздырушы;
ботулизм қоздырушы;
сiреспе қоздырушы; газды гангрена қоздырушы; ботулизм қоздырушы;+
оба қоздырушы
165. Тамырбактериялар туысы өкiлдерiне тән ерекшелiктер:
ашу және тыныс алу есебiнен энергияны алуы;
факультативтiк анаэроб ерекшелiгiмен;
еркiн өмiр сүрушi түрi;
әлсiз түптенушi түрi;
барлық жауабы дұрыс.+
166. Тамырбактериялардың жиі кездесетін патогенді түрі:
дифтерия қоздырушы;
өсiмдiкте ауру тудыратын қоздырушылар;
дифтерия коздырушы; өсiмдiкте ауру тудыратын қоздырушылар;+
газды гангрены қоздырушылар;
сiреспе қоздырушылар.
167. Көптеген микробактериялар сапрофиттер, топырақта қоректенетiндiгi белгiлi. Осы туыс өкiлдерi тасымалдайтын органикалық қосылыстар:
парафиндер;
балауыз;
ақуыз, көмiрсулар;
майлар;
барлық жауабы дұрыс.+
168. Mycobacterium туысына кіретін ауру тудырушы бактериялар:
туберкулез тудырушы;
лепра қозырушы;
туберкулез тудырушы; лепра қозырушы;+
iш сүзегiн қоздырушы;
дифтерия қоздырушы.
169. Классификациялаумен келiсе отырып, Берги бактериялар анықтамасында 20- топты «Аэробты хемолитрофты бактериялар мен оған жақын организмдер" прокариотқа бiрiктiрген:
бейорганикалық қосылыстар тотығу есебiнен ;
молекулалық сутектiң тотығу есебiнен алынатын энергияны;
органикалық энергияның есебiнен алынатын энергияны;
бейорганикалық қосылыстар тотығу есебiнен; молекулалық сутектiң тотығу есебiнен алынатын энергияны;+
бейорганикалық қосылыстар тотығу есебiнен ; молекулалық сутектiң тотығу есебiнен алынатын энергияны;
170. Nitrobacteriaceae тұқымдастары өкiлдерi үшiн энергияның қайнар көзi тотығу процессi болып келедi:
аммонийлық азот;
нитритер;
сульфаттар;
аммонийлық азот; нитритер;+
карбонаттар
171. Бүршiктенетнiн және бұтақтанатын бактерияларға тән ерекшелiктер:
шырышты өсiндiде пайда болу;
клеткалық өсу;
гипотәрiздi құрылыс - бүршiкше қалыптасу;
желiм заттың бөлiнуi;
шырышты өсiндiде пайда болу; клеткалық өсу; гипотәрiздi құрылыс - бүршiкше қалыптасу; желiм заттың бөлiнуi;+
172. Сiлекей қабық түзушi бактериялар сипатталатын ерекшеліктер:
жiптәрiздi бактериялар;
еркiнжүзетiн түрлер;
су астындағы нәрсеге бекитiн;
түтiк iшiнде жасуша көбейедi;
барлық жауабы дұрыс.+
173. Сiлекей қабық-түтiкте түзiлетiн бактериялар кездесетін жерлер:
ағынды суда;
жиналған суда;
суда органикалық заттардың жоғарғы мөлшерде болуы;
органикалық заттардың аз мөлшерде болуы;
ағынды суда; жиналѓан суда; суда органикалық заттардың жоғарғы мөлшерде болуы; органикалық заттардың аз мөлшерде болуы;+
174. Cytophagales қатарын құрайтын өкiлдер үшін энергиялық қайнар көз:
тыныс алу;
ашу;
тыныс алу; ашу;+
фотосинтез
тыныс алу; ашу; фотосинтез
175. Миксобактерияларға тән ерекшелiктер:
қозғалудың тайғанақ түрі;
жемiстi дененiң түзiлуi;
энергияны тыныс алу есебiнен алады;
өлi өсiмдiктер ќалдықтарын активтi ыдыратады;
қозғалудың тайғанақ түрi; жемiстi дененiң түзiлуi; энергияны тыныс алу есебiнен алады; өлi өсiмдiктер қалдықтарын активтi ыдыратады;+
176. топтағы архебактерия қазiргi өкiлдерiмен прокариоттар бөлiнген:
метаногендi бактериялар;
экстремальдi -термофильдi жєне галофильдi;
облигатты термофильдер;
клетка қабырғасыз;
метаногендi бактериялар; экстремальдi -термофильдi және галофильдi; облигатты термофильдер; клетка қабырғасыз;+
177. Архебактерия тобына кiретiн метаногендi бактериялар үшiн негiзгi тєн белгi:
СН- тудыруға қабiлеттi+
АТФ синтездеу үшiн жарық энергиясын пайдалану;
S реакциясынан энергия алу
NaCl жоғарғы концентрациясының қажеттiлiгiн байқау;
сульфаттарды HS дейiн тотықсыздандыру
178. Архебактерия II топшаны құрайтын экстремальдi- термофильдi бактериялар үшiн тән негiзгi белгiлер:
CH4 түзуге қабiлеттi;
АТФ синтездеу үшiн жарық энергиясын пайдалану;
S0 тотықсыздану реакциясынан энергия алу;
NaCl жоғарғы концентрацияның қажеттiлiгiн байқау
сульфаттарды H2S дейiн тотықсыздандыру+
179. Архебактерия құрамындағы галофильдi бактериялар үшiн тєн ерекшелiктерiмен көрiнедi:
NaCl жоғарғы концентрациясын қажет ету;
АТФ синтездеу үшiн күн энергиясын пайдалану;
бактериородопсин пигментiнiң болуы;
NaCl жоғарғы концентрациясын қажет ету; АТФ синтездеу үшiн күн энергиясын пайдалану; бактериородопсин пигментiнiң болуы;+
сульфатты H2S дейiн тотықсыздандыру.
180. Архебактерия V топтасы өкiлдерiн белгiлер жиынтығы сипаттайды:
облигатты термофильдер;
ацидофилдер немесе нейтрофильдер;
аэробтар, факультативтi немесе облигатты анаэробтар;
автотрофтар немесе гетеротрофтар;
барлық жауабы дұрыс.+
181. Кейбiр эубактерия тобындағы ашу процесi анаэробты жағдайда жүзеге асатыны белгiлi:
органикалық заттардың тотығу-тотықсыздану реакциясынан өзгеруi;
энергия алу тєсiлi;
субстратты формалау реакциясында АТФ т‰зiлуi;
ашытылуға қабiлеттi органикалық заттардың кең көлемде қолданылуы;
органикалық заттардың тотығу-тотықсыздану реакциясынан өзгеруi; энергия алу тәсiлi; субстратты формалау реакциясында АТФ түзiлуi; ашытылуға қабiлеттi органикалық заттардың кең көлемде қолданылуы;+
182. Гликолиз процесiн зерттеуге үлкен үлес қосқан зерттеушілер:
Энтнер -Дудоров;
Эмбден - Майергоф –Парнас+
Арнон;
Кальвин;
Кребс.
183. Эубактериялар үшiн негiзгi энергетикалық ресурс гомоферментативтi сүт қышқылы ашу жүйесiне негiзiнен энергетикалық ресурс эубактериялар үшiн қажет етедi:
глюкоза;
целлюлоза;
лактоза;
хитин;
глюкоза; лактоза;+
184. Глюкозаны тасымалдауда гликолиттi жол негiзгi қорегi болып келедi:
ПВК;+
С2 Н5ОН;
бутират;
пропионат;
ацетил - Ко А~ SH
185. Гомоферментативтік сүт қышқылымен ашытуда көмірсулар сүт қышқылына ашығанда қантты ортаға айналу пайызы:
85-90 %+
50-60 %
45-50 %
20-35 %
30-40 %
186. Гомоферментативті сүт қышқылы ашуды жүзеге асыратын бактерия тобы:
Streptococcus;
Pediococus;
Lactobacielus
Clostridium;
Streptococcus; Pediococus; Lactobacielus+
187. Гетероферментативтiк сүт қышқылы ашудың гомоферментативтi ерекше айырмашылықтарын ата:
ПФП тотығу бойынша субстратты ашыту жүредi;
гликолиттiк феремнт жолының кiлтi фруктозодифосфатальдолаза қатыспайды;
ашыту нәтижиесiнде сүт қышқылынан басқа да қосылыстар түзiледi;
ПФП тотығу бойынша субстратты ашыту жүредi; гликолиттiк феремнт жолының кiлтi фруктозодифосфатальдолаза қатыспайды; ашыту нәтижиесiнде сүт қышқылынан басқа да қосылыстар тқзiледi;+
Энтерн-Дудоров бойынша субстраттың ашылуы жүредi.
188. Сүт қышқылды бактериялар кеңінен тарған:
көмiрсу көп болатын жерде;
сүтте және сүт тағғамдарында;
ашыған тағамдарда;
ас қорыту трактiсiнде;
көмiрсу көп болатын жерде; сүтте және сүт тағамдарында; ашыған тағамдарда; ас қорыту трактiсiнде;+
189. Адам өмiрiнде қышқыл сүт микрофлоралардың маңызы:
қышқыл сүт тағамдарды алуда;
көкөнiстердi тұздау және ашытуда;
жемшөп сүрлеуде;
қышќыл сүт тағамдарды алуда; көкөнiстердi тұздау және ашытуда; жемшөп сүрлеуде;+
сiрке қышќылын алуда.
190. Л.Пастер спирттiк ашытуды зерттеуп белгіледі:
оттектегi бос ауада ашыту процесi ингибридтеледi
тыныс алу активтелiнедi
оттектегi бос ауада ашыту процесi ингибридтеледi; тыныс алу активтелiнедi+
спирттiњ жинақталуын барлық белгiлi эубактериялар жүзеге асырады
спирттiк ашыту басқада тағамдардың түзiлуiнен жүзеге асады
191. Егер ашытқы саңырауқұлақтағы ашытушы глюкозаға бисульфит қосса, сондағы негiзгi ашыту қорегi:
этанол
глицерин+
сүт қышқылы
ПВК
янтарь қышқылы
192. Спирттік ашу процесі ашытқы саңырауқұлақтардың жүзеге асыруымен жүретін жолы:
ПФП
Гликолиттiк+
Этнер-Дудоров
аралас
ПФП; гликолиттiк
193. Спирттiк ашуда ацетальдегидтiң этаномға тотықсыздануында үлкен рөл атқаратын фермент:
декарбоксилаза
акорбатальдолаза
алкогольдегидрогенеза+
пируватдекарбоксилаза
еполаза
194. Спирттiк ашу процесiн жүзеге асыруға қабілетті эубактериялар:
Sarcina ventricule;
Erwinia amylovora;
Zymmomanas mobils;
Bacillus subtilis;
Sarcina ventricule; Erwinia amylovora; Zymmomanas mobils;+
195. Пропион қышқылы ашу кезiнде білінетін биохимиялық процесс:
ПВК карбоксилдеу+
ПВК декарбоксилдеу
трансаминдеу
деаминдеу
ПВК декарбоксилдеу; трансаминдеу; деаминдеу
196. 1936 жылы глицериндi ашытуда көмiрқышқылы гетеротрофты ассимяляция процесiн ашқан ғалым:
Г. Бухнер;
Х.Вуд - К.Веркман;+
Л.А.Иванов;
Г.Кребсом;
С.Н. Виноградский.
197. Проипион қышқылы бактериялар арасында О2 -ге қатынасы әр түрлi екенi белгiлi. Осы топтағы бактериялардың оттекке төзімділігін қамтамасыз ететін фермент:
супероксидисмутаза
каталаза
пероксидаза
енолаза
супероксидисмутаза; каталаза; пероксидаза+
198. Пропион қышқылы бактерияларының тiршiлiк ететiн ортасы:
күйiс қайыратын жануарлардың iшiнде;
сүтте;
қатты сырда;
күйiс қайыратын жануарлардың iшiнде; сүтте; қатты сырда;+
лас суда.
199. Пропион қышқыл бактериялары микробиология өнеркәсібінде қолдану мақсаты:
"С" витаминнiң продуцентi
"В" витаминнiң продуцентi+
"А" витаминнiң продуцентi
кейбiр амин қышқылдарының процудентi
кейбiр кетоқышқылдардың продуцентi
200. Май қышқылы ашу процесiн жүзеге асыратын бактериялар:
p. Bacillus
p. Bacterium
p. Clostridium+
p. Pseudomonas
p. Cytphaga
201. Май қышқылы ашу процесiнде ашылған реакциялардың жаңа түрі:
көмірқышқылының гетеротрофты ассимиляцисы;
С2 + С2 түрiне конденсация реакциясы ;+
реакция, бутанолдың жинақталуын басқаруға;
реакция, этанолдың жинақталуын басқаруға;
реакция, ацетонның жинақталуын басқаруға.
202. Май қышқылы ашу процесiнде глюкозалы ашыту жүзеге асырылады:
ПФП;
Энтнер- Дудоров;
гликолититiк;+
аралас;
конденсация.
203. Клостридиямен оттексiз жұмыс iстеуде тіршіліктін түрін алғаш ашқан ғалым:
А.ван Левенчук;
Л. Пастер;+
М. Бейринк;
Х.Вуд;
К.Веркман.
204. Clostridium түрiне жататын алғашқы алынған микроорганизм кімнің атымен аталады:
Д. И. Ивановский;
С.Н. Виноградский;
Л.Пастер;+
М. Бейеринк;
А.ван Левенчук.
205. Май қышқылы ашу процесiнде бутираттан басқа түзiлетiн тотығу заттары:
сiрке қышқылы;+
янтарь қышқылы ;
прорион қышқылы;
лимон қышқылы ;
құмырсқа қышқылы;
206. Clostridium - туысына жататын эубактериялардың негізгі анықталу белгілері:
эндоспор түзуге қабiлетте;
облигатты- анаэробтағы тән энергиялық метаболизм;
сульфаттық диссимиляциялық тотықсыздануын жүзеге асыруға қабiлетсiздiгi
эволюция процесiнде туыстардан түрдiң алшақтануы
эндоспор түзуге қабiлетте; облигатты- анаэробтағы тән энергиялық метаболизм; сульфаттың диссимиляциялық тотықсыздануын жүзеге асыруға қабiлетсiздiгi+
207. Кластридтердің субстраттың ашытылуына байланысты микробиологияда физиологиялық топтарға бөлінуi:
аллостерикалық;
сахаролитикалық;
протеолитикалық;
пуринолитикалық;
сахаролитикалық; протеолитикалық; пуринолитикалық;+
208. 1-молекула гексозаны ашытқанда 3- молекула сiрке қышқылы түзiледi, ашу процесiнiң түрiнің аталуы:
май қышқылы;
спирттi;
гомоацетатты;+
сүт қышқылы;
лимон қышқылы.
209. Көптеген протеолитикалық клостридий сапропифиттерге қатысатыны белгiлi, бiрақ арасында кездесетін "потогендi түрi":
C .botalinum ;
C .tetani-сiреспе таяқшасы; (столбняк)
C .putrificum;
C .botalinum ; C .tetani-сiреспе таяқшасы; (столбняк)+
C. sporogents.
210. Субстраттарда ашу процесiнде сахаралитикалық клостриидий қызмет етедi:
моносахар;+
полисахаридтер;
ақуыздар;
пуриндер мен пиримидтер;
липидтер.
211. Субстраттарда ашу процесiнде протеолитикалық клостридий болады:
ақуыздар;
аминқышқылдары;
липидтер;
ақуыздар; аминқышқылдары;+
полисахаралар.
212. Субстраттарды ашу пуринолитикалық клостридий болады:
липидтер;
ақуыздар;
пуриндер мен пиримидиндер;+
полисахаралар;
моносахаралар.
213. Гомоацетаттың клостридийде көмiр қышқылының фиксациясы өтетін жол:
гликолиттiк;
ацетил-КоА жолымен;+
ПФП;
Этнтер-Дудоров;
глиоксилаттық.
214. Клостридий тобына жататын анаэробты азотофиксаторды топырақтан алғаш алған ғалым:
С.Н.Виноградский;+
Л.Пастер;
А.Клюйвер;
К. Ван Нил;
Г. Гельригель.
215. С.Н.Виноградский топырақтан бөлiп алған азотфиксирлеушi организмдi .... ғалымның атымен атады:
К.ван Ниля;
Г.Гельригеля;
Л. Пастер;+
А.Клюйвер;
Р.Кох.
216. Клострийда өмiр тiршiлiгiмен байланысты табиғат ағыны:
анаэробты жағдайда азот қосылыстардың ыдырауы;
анаэробты жағдайда пектиндi заттардың ыдырауы;
анаэробты жағдайда клетчатканың ыдырауы;
анаэробты жағдайда хитиннің ыдырауы;
анаэробты жағдайда азот қосылыстардың ыдырауы; анаэробты жағдайда пектиндi заттардың ыдырауы; анаэробты жағдайда клетчатканың ыдырауы; анаэробты жағдайда хитиннiң ыдырауы; +
217. Құрамында активтi пектиноза бар клостридийді пайдаланады:
зығырды сулағанда талшықтардың мацерацилануына;+
липидтердiң ыдырауына;
ақуыздың ыдырауына;
хитиннiң ыдырауына;
валютин бар заттардың ыдырауына.
218. Н- бутанол және ацетонды СССР-де микробиология өнеркәсiбiнде өндiрудi алғашқы рет ұсынған ғалым:
П.А.Костычев;
В.Н.Шапошников;+
С.Н.Виноградский;
М.С.Воронин
Л.И.Ворбьева.
219. Clostridium - бактериялар тобы практикалық қолдануды тапқан өнеркәсiп саласы:
парфюмерия өнеркәсiбi үшiн май қышқылын өндiру;
ацетон жєне бутанол алу үшiн ацето бутильдi өндiру;
азық-түлiк өнеркєсiбiнде;
парфюмерия өнеркәсiбi үшiн майқышқылын өндiру; ацетон және бутанол алу үшiн ацето бутильдi өндiру;+
жемшөп ақуыз өнеркәсiбiнде.
220. Пентозофосфатты тотығу жолымен қызмет атқаратын көмiрсуларды ашытудың саналы бiр ғана жолына жататын бактериялар:
клостридий;
цитофаг;
облигатты гетероферментативтiк сүт қышқылы бактериялары ;+
гомоферментативтiк сүтқышқылы бактериялары;
шiрiту микрофлора өкiлдерi.
221. Биогендi пентозды тектiлердiң ашытылу жолында эволюция процесiнде қосымша ферменттердің қалыптасуы:
транскетолазалар;
трансальдолазалар;
пептидазалар;
транскетолазалар; трансальдолазалар;+
амилазалар.
222. Көптеген организмдерде субстрат ашу процесiне пентоза пайдаланылады. Пентозаның гексозаға ауысуы үшiн ПФП тотықтыру қызметiн атқарады. Синтезделген пентозаның ашытылу жолы:
Энтер-Дудоров;
гликолитикалық;+
аралас;
ПФП;
глиоксилаттық.
223. Гексозаның ашытылу гликолитикалық жолында кейiнiрек ПФП пайда болды. Бiрақ:
ФГА түзiлуiнде;
фруктозо-6-фосфаттың түзiлуiнде ;
эритрозо-4-фосфаттың түзiлуiнде;
ФГА түзiлуiнде; фруктозо-6-фосфаттың түзiлуiнде ;+
Седогектулезо-1,7-дифосфат.
224. Энтнер - Дудоров жолында эубактериямен жүзеге асырудағы көмiрсуларды ыдырату:
КДФГ қышқылы түзiлуiнде;
ПВК және 3- ФГА түзiлуi;
сүт қышқылының түзiлуi;
пентозаның түзiлуi;
КДФГ қышқылы түзiлуiнде; ПВК және 3-ФГА түзiлуi;+
225. Энтнер - Дудоров жолы бойынша субстраттың ыдырауының жүзеге асу кезеңі:
целлюлоза субстрат қызметiн атќарғанда;
глюкон жєне гексурон қышқылы;+
липидтер;
пентозалар;
хитин.
226. Энтнер - Дудоров жолы эубактерияларда ең басты атқаратын қызметі:
тыныс алу процесiнен алынѓан грам - терiс; +
грамм-оң анаэробты бактериялар
грамм - терiс анаэробты эубактериялар;
аэротолерантты түр;
микроаэрофильдер.
227. Белгiлi қағидаларға сүйенсек Энтер-Дудоров жолы гликолиттiк және тотығу ПФП кейiнiрек қалыптасты. Бұл жол байланысты:
жоғарғы концентрациялы белок қосылыстарына;
пируватта жоғарғы қажеттiлiгiмен;+
витамин өндiру қажеттiлiкпен;
гормональдi қосылыстардың синтезiне ќажеттiлiгiмен;
липидтердiң биосинтезде қажеттiлiгiмен.
228. Облигатты анаэробтыларда Энтнер - Дудоров жолы кездесе ме:
ия;
жоқ;
өте сирек+
тек өана тереңдiкте тiршiлiк ететiн бактерияларда;
күйiс қайыратын жануарлардың қарнында.
229. Негiзгi ерекшелiктерiн сақтаған оттектi сатыда пайда болған алғашқы анаэробтарға жататын облигатты анаэробтылар:
ашу процесiнде энергияны алу;
ЭТЦ қатыспауы;
биосинтетикалық қабiлетi нашар дамығған;
тыныштық түрде түзiлуi ;
ашу процесiнде энергияны алу; ЭТЦ қатыспауы; биосинтетикалық қабiлетi нашар дамыған;+
230. Фотосинтез процесiнiң «шығу тегі» -нің міндеті:
органикалық ресурстардың планетада белгiлi бiр эволюция сатысында экологиялық кризистiң пайда болу нәтижесiнде таусылуы;+
эубактерияларды биосинтетикалық қабiлетiмен;
ССК пигменттерiнiң пайда болуы;
РЦ пигменттерiнiң түзiлуiмен;
ЭТЦ түзiлуiмен.
231. Фототрофты эубактерия пигменттерi қатысатын оттексiз фотосинтез:
бактериохлорофильдер;
хлорофильдер;
фикобилиндер;
каротиноидтар;
бактериохлорофильдер; каротиноидтар;+
232. Фототрофты бактерияларда оттектi фотосинтезге қатысатын пигментті топ:
ксантофильдер;
хлорофильдер;
фикобилипротеиндер;
ксантофильдер; хлорофильдер; фикобилипротеиндер;+
бактериохлорофильдер.
233. Күлгiн бактериялар, гелиобактериялар және прохлорофиттер жарықты жинайтын пигменттердiң локальденуiнің белгіленуі:
белкотармен комплекстi түрде мембранада интегрленген;+
хлоросомада;
карбоксисомада;
фикобилисомада;
хлоросомада; карбоксисомада;
234. Цианобактерияларда жарық жинайтын пигменттердiң негiзгi жинақтаушы массасы:
хлоросомада;
фикобилисомада;+
карбоксисомада;
мезосомада;
интегрленген ЦПМ-да.
235. Жасыл бактерияларда жарық жинайтын пигменттердi жинақтаушы орын:
карбоксисомада;
фикобилисомада;
хлоросомада;+
карбоксисомада; фикобилисомада;
мезосомдар.
236. Конструктивтi метаболизмде СО2 пайдалануға қарқынды өту үшiн, соңғы қорытындыда автотрофияға әкелiп қойған:
хемогетеротрофты метаболизм қойнауына;+
хемолитогетеротрофты метаболизмдi;
фотолитоавтотрофты метаболизмдi;
фотогетеротрофты метаболизмдi;
хемолитогетеротрофты метаболизмдi; фотолитоавтотрофты метаболизмдi; фотогетеротрофты метаболизмдi;
237. Фотосинтездеушi эубактериялар расында кең таралмаған СО2 фиксацияның жасыл күкiрт бактериялардан ерекшеленетін жолы:
қалпына келтiрушi ЦТК, ашық Д.Арноном;+
қалпына келтiрушi пентозофосфатты цикл;
тұйықталмаған циклде ацетил - Ко А -жолы;
фотосинтездiң С4 жолы бойынша СО2 фиксациясы;
фотосинтездiң САМ жолы бойынша СО2 фиксациясы.
238. Көмiрқышқылдардың автотрофты ассимиляциясының негізі болып табылатын жол:
фотосинтездiң С4 жолы бойынша СО2 фиксациясы;
қалпына келтiрушi пентозофосфатты цикл;+
тұйықталмаған циклде ацетил - Ко А -жолы.
фотосинтездiң САМ жолы бойынша СО2 фиксациясы;
қалпына келтiрушi ЦТК.
239. Күлгiн күкiрт бактериялар үшiн тән тіршілік түрі:
фотоорганогетеротрофия
хемоавтотрофия
фотолитоавтотрофия;+
хемолитоавтотрофия;
хемолитогетеротрофия.
240. Күлгiн бактериялар үшiн тән тіршілік түрі:
фотоорганогетеротротрофты;
хемоавтотрофия;
хемоавтотрофия;
Фотолитоавтотрофия;
фотоорганогетеротротрофты; хемоавтотрофия; хемоавтотрофия;Фотолитоавтотрофия;+
241. Қоректену түрі бойынша жасыл күкiрт бактериялар сипаттамасы:
облигатты хемогетеротрофтар және анаэробтар
факультативтi хемоорганогетотрофтар
облигатты фотолитоавтотрофтар және қатаң анаэробтар+
факультатифтi хемолитотрофтар және облигатты аэробтар
облигатты фотоорганогетеротрофты және облигатты аэробтар.
242. Гелиобактериялар ерекшеліктері:
анаэробты шарттарда өсу тек жарық кезiнде болады
көмiртегi көзi ретiнде кейбiр органикалық заттар саналады
СО2 фиксациясының жолы автотрофты болуы мүмкiн
белсендi азотофиксаторлар
барлық жауаптар дұрыс+
243. Гелиобактериялар ерекшеліктері:
барлық фотосинтездеушi эубактериялардың ең көне түрi;
гелиобактериялар - пластидтердiң ата тегi;
Bacillus тусының жеке өкiлдерiмен морфологиясында белгiлi бiр ұқсастық бар;
барлық фотосинтездеушi эубактериялардың ең көне түрi; гелиобактериялар - пластидтердiң ата тегi;+
сыртқы орта факторларының қарым-қатынасы
244. Цианобактериялардың морфологиялық белгiлерi бойынша ажыратылатын қатарларында бөлінген негiзгi таксономиялық топ саны:
2
5+
1
4
3
245. Цианобактериялардың органикалық қосылыстарды қолданумен қаранғы жерде өсуге қабiлетсiздiк байқалу себебі:
азотфиксацияның күшеюiнен;
органикалық заттарғға қабiлеттiлiк жоқтығынан;
ЦТК-ның үзiлуiне байланысты;+
оттексiз фотосинтезге қабiлеттiлiк;
генетикалық материалдыњ құрайтын бөлiгiнiң ерекшелiгi.
246. Азотфиксация процесінде цианобактериялардың нитрогеназды белсенділігіне тәуелді сыртқы ортаның факторы:
рН орта
О2 жоғарғы концентрациясы +
температура
рН орта; температура
сәулелену факторларына
247. Прохлорофиттiң сипаттайтын ерекшелiгi молекулалы оттектiң улы әрекетінен қызмет атқаратын фермент:
пероксидаза
амилаза
каталаза
супероксиддисмутаза+
альдолаза
248. Қазiргi кезде прохлорофиттер эндосимбиоттар негiзiнде қарастырылып жүр, эволюция кезіндегі өзгеріс:
хлоросоманың пайда болуына;
митохондрияның пайда болуына;
эукариотты клеткалардың қалыптасуына;
фикобилисоманың түзiлуiне;
хлоропласттардың жасыл балдырлардың және жоғарғы сатыдағы өсiмдiктердiң пайда болуына.+
249. Табиғатта фототрофты эубактериялардың таралуын анықтайтын негізгі фактор:
жарық
О2
қоректiк заттар
рН орта
жарық; О2; қоректiк заттар+
250. Табиғатта күлгiн және жасыл бактериялар кеңінен таралған орта:
жарық анаэробты су ортасында;
сульфидке бай тұзды және тұщы су қоймаларда;
әр түрлi топырақтарда;
жарық анаэробты су ортасында; сульфидке бай тұзды және тұщы су қоймаларда;+
аэрациялық экологиялық нишаларда.
251. Несерлi күлгiн бактериялар өсіп дамитын табиғи орта:
органикалық заттарға бай жерлерде;
сульфаттар аз жерлерде;
сульфидтер жеткiлiктi жерлерде;+
фототрофты күкiрт бактериялар жоқ жерлерде;
органикалық заттарға бай жерлерде; сульфаттар аз жерлерде;
252. Жасыл жiп тәрiздi бактериялардың штаммасы үшiн қалыпты экологиялық нишаны анықтаңыз:
нейтральды ыстық көздер;
сiлтiлi пайда болуына;
О2 аз көздер ( микроэрофильдер)
45-75 0 С температуралы су көзi
барлық жауабы дұрыс.+
253. Цианобактериялар кеңiнен таралған таралған табиғат шарттары:
барлық жерде;
мұзды және температурасы 70 -80 С ыстық жерлерде.
әр түрлi су қоймаларында;
топырақта, шөлдерде
барлық жауабы дұрыс.+
254. Фототрофтты эубактериялардың табиғаттағы маңызы:
көмiрсуларының айналымына қатысады;
азот және күкiрт айналымына қатысады;
оксигендi фотосинтездi жүзеге асырады;
көмiрсуларының айналымына қатысады; азот және күкiрт айналымына қатысады; оксигендi фотосинтездi жүзеге асырады;+
қорғаныс қызметiн жүзеге асырады.
255. Тотықсызданған күкiрт қосылыстарын тотықтыруды маңызды роль атқаратын эубактериялар:
фототрофты
хемотрофты
тионды
түссіз күкіртті
барлық жауабы дұрыс+
256. Бiрiншi топқа жататын темiр бактерияларының негізгі қасиеттері:
қабығғы бар, жiпше түр;
темiрдiң тотығуында, қатысатын эубактериялар;
темiр мен марганецтiң тотыѓуы энергия алуымен байланыссыз;
оксигендi фотосинтездi жүзеге асырады; темiрдiң тотығуында, қатысатын эубактериялар; темiр мен марганецтiң тотығуы энергия алуымен байланыссыз;+
темiр мен марганецтiң тотығуы энергия алуымен байланысты.
257. Екiншi топтағы эубактериялар құрайтын өкілдері:
ацидофильдi аэробтар;
темiрдi тотықтырушы энергияны алумен;
тотықсызданған күкiрт қосылысының нәтижиесiнде энергияны алу;
облигатты хемолитотрофтар, ассимиляция үшiн темiр тотығуындағы энергияны пайдалану
СО2 пайдалану+
258. Темiр бактериялардың тіршілік ету ортасы:
сульфидтiң туған жерi, жер астындағы суда;
темiрдiң қайнар көзi бар қышқылды суда;
көп мөлшердегi темiр тотығы бар қышқылды көлде;
кейбiр өкiлдерi көп мөлшердегi органикалық заттар бар ортаны қолдайды.
барлық жауабы дұрыс+
259. Таза культурада нитрлендiрушi бактерияларды тапқан ғалым:
С.Н. Виноградский;+
М. Бейеринк;
Л.Пастер;
П.А. Костычев;
А. Басси.
260. Нитрлеу процесi табиғатта азот айналымында маңызды болуымен қатар, оның терiс жақтары да бар. Нитрлеудiң терiс жағын ата:
топырақтың қышқылдануына єсер етедi
NH+ тотықтыра отырып нитраттардың түзілуіне әсер етеді, содан кейін топырақтан шайылады+
өсiмдiктер организмiне кейбiр заттардың түсуiне әсер етедi
кейбiр қосылыстардың ерiгiштiгiн жақсартады
кейбiр тiршiлiкке қажет элементтердiң қолайлығын төмендетедi
261. Сульфатредуциялық эубактериялардың табиғатта кеңiнен таралғаны белгiлi. Соған байланысты осы микроорганизмдердiң тiршiлiк ортасында басты рөл атқаратын процесс:
күкiрттi сутектiң түзiлуi;
сульфид минералдарының жиналуы;
әр түрлi металл бұйымдарының коррозиясы;
күкiрттi сутектiң түзiлуi; сульфид минералдарының жиналуы; әр түрлi металл бұйымдарының коррозиясы;+
конструктивтi метаболизмде органикалық қосылыстарды пайдалану.
262. Метилотрофтар кездесетін орта:
су қоймаларда және әр түрлi топырақтарда;
шiрiген өсiмдiк қалдықтары мен сасық суларда;
күйiс қайыратын жануарлар қарнында;
су қоймаларда және әр түрлi топырақтарда; шiрiген өсiмдiк қалдықтары мен сасық суларда; күйiс қайыратын жануарлар қарнында; +
ауа бассейнiнде.
263. Сiрке қышқылы микробиологиялық өнеркәсіпте қолданылу мақсаты:
асхана сiрке қышқылын өндiру үшiн;
аскорбин қышқылын өндiрiсiнде;
асхана сiрке қышқылын өндiру өшiн; аскорбин қышқылын өндiрiсiнде;+
мал азықтық ақуыз өндiрiсiнде;
амоний қышқылдарының түрлерiн алуда.
264. Аммонификация -....
ақуыздың ыдырау процесi және аммиактың түзiлуiмен аяқталады;+
майлардың ыдырау процесi;
қанттың ыдырау процесi;
целлюлозаның ыдырау процесi;
бейорганикалық қосылыстардың тотықсыздану процессi.
265. Аммонификация - ақуыздардың амминқышқылдарына дейiн ыдырауға апаратын процесс. Әрi қарай трансформацияға ұшыратады, сондықтан негiзiн құрайды:
аминдеу;
дезаминдеу;+
қайта аминдеу;
аминдеу; қайта аминдеу;
карбоксилдеу.
266. Дезаминдеу процесiнде өтетін процесс:
дезаминдеу процесiмен тотықтыру;
гидролитикалық дезаминдеу;
дезаминдеу процесiмен тотықтыру; гидролитикалық дезаминдеу;+
карбоксилдеу;
метилирлену
267. Аммонификация процесi тұрмыста "шiрiту" - деп аталу себебі:
жағымсыз иiсi жиналған тағамға;
метилмеркаптанның жинақталуына;
алғашқы аминдердiң жинақталуы "өлiк уы"- деп аталатыны белгiлi;
күкiрт сутектiң жинақталуы;
барлық жауабы дұрыс.+
268. Табиғаттағы барлық табиғи қосылыстармен қалыспай целлюлоза да синтезделедi, химиялық құрамы жағынан целлюлоза көптеген әсерлерге инерттi материал болып есептеледi. Бұл полимерлiк қосылыста тасымалдауға қабілетті бактерия тобы:
Сlostridium туыс өкiлдерi;
микроскопиялық саңырауқұлақ флорасы;
миксобактериялар;
микрофлора өкiлдерi күйiс қайыратын жануарлардың қарындары және т.б
Сlostridium туыс өкiлдерi; микроскопиялық саңырауқұлақ флорасы; миксобактериялар; микрофлора өкiлдерi күйiс қайыратын жануарлардың қарындары және т.б.+
269. Целлюлоза қиын ыдарайтын қосылыстар екенi белгiлi, сондықтан целлюлозалық комплекс тасымалдауды жүзеге асырады:
Эндо-1,4-глюконаза;
Экзо-1,4-глюконаза;
Бетта - глюкозидаза;
Эндо-1,4-глюконаза; Экзо-1,4-глюконаза; Бетта - глюкозидаза;+
Каталаза, пероксидаза.
270. Нитраттың нитритке дейiнгi тотықсыздану процесiн нитратты тыныс алу деп атайды. Нитраттың газ тәрiздi және молекулалық азотқа дейiн тотықсыздану процесi:
денитрификация;+
азотфиксация;
аммонификация;
ассимиляциялық нитратредукция;
азотфиксация; аммонификсация;
271. Азоттың табиғаттағы айналымына бір жағынан денитрификация - қажетті звено, бір жағынан теріс әсер ету себебі:
микрофлора өкілдерінің өзара байланыстарын бұзады
азотты топырақпен байланыстырады +
көптеген микрофлора өкілдерінің өсу және дамуын тежейді
нитратредукциясының ассимиляциясына әсер етеді
микрофлора өкілдерінің өзара байланыстарын бұзады; азотты топырақпен байланыстырады
272. Вирустардың про - эукариоттардан ажыратылуы:
организм емес;
белоксинтездеушi жүйе жоқ;
нуклеин қышқылының бiр түрi және белок қабықшадан тұрады;
иіссiз клеткасыз көбеюiне қабiлетсiз;
организм емес; белоксинтездеушi жүйе жоқ; нуклеин қышқылының бiр түрi және белок қабықшадан тұрады; иессiз клеткасыз көбеюiне қабiлетсiз;+
273. Вирустың шығу тегiнде ұсынылған негізгі болжамдар:
вирустар бактериялардың ұрпағы, дегенеративтiк эволюциядан өткен
вирустар өте ертедегi тiршiлiк еткен клеткасыз форманың ұрпағы,паразиттiк өмiр сүруге көшкен
вирустар ертедегi клеткалы генетикалық құрылым, автономды болған, бiрақ клеткаға тәуелділігін сақтаған +
вирустар - космостық келушiлер
вирустар бактериялардың ұрпаѓы, дегенеративтiк эволюциядан өткен; вирустар өте ертедегi тiршiлiк еткен клеткасыз форманың ұрпағы,паразиттiк өмiр сүруге көшкен; вирустар ертедегi клеткалы генетикалық құрылым, автономды болған, бiрақ клеткаға тәуелділігін сақтаған
274. Приондар типсiз вирустарға жатады. Адам және жануарлар организмiне түсiп, трансмиссиялық ерiтiндiтәрiздiлер миды зақымдайды. Приондардың вирустардандан ажыратылуы:
нуклейн қышқылдары жоқ;
туған ақуызды кодтаушы гендердiң бақылаудан шығып қалуы нәтижиесiнде пиондарда болатын аурулар;
белоктан құралған
нуклейн қышқылдары жоқ; туған ақуызды кодтаушы гендердiң бақылаудан шығып қалуы нәтижиесiнде пиондарда болатын аурулар; белоктан құралған+
тек қана нуклейн қышқылдарынан тұрады
275. Вироидтар типсiз вирустарға жатады. Олар өсiмдiктерде инфекциялық ауру тудырушылар, кәдiмгi ауру тарататын вирустардан айырмашылықтары жоқ. Вироидтардың өзіне тән белгісі:
ақуыз қабығы жоқ;
РНК-ның циркулярлы суперспиральданған молекуласымен көрсетiлген;
ақуыз қабығы жоқ; РНК-ның циркулярлы суперспиральданған молекуласымен көрсетiлген;+
ақуыз бар;
нуклеин қышқылдары болмайды.
276. Ретровирустар тобына жататын вирустар:
РНК - барлар;
керi транскрипция процесi тән қасиет (ревертаздар);
онковирустар;
ВИЧ;
РНК - барлар; керi транскрипция процесi тән қасиет (ревертаздар); онковирустар; ВИЧ; +
277. Қазiргi уақытта герпес вирусын, ВИЧ тәрiздi деп есептеу себебі:
иммунды системаға әсер етедi;
ең алдымен Т-лимфоцит жүйесiне, жекеше Т -хелперге әрекет ете алады
әр түрлi патологиялық процестердi шақырады
иммунды системаға әсер етедi; ең алдымен Т-лимфоцит жүйесiне, жекеше Т -хелперге әрекет ете алады +
дұрыс емес сфералық пішіннен тұрады
278. Капсид вирионнан тұратын құрылым:
аллостерикалық ақуыздан;
капсомерден;+
гистондардан;
индуцибельдi ақуыздар, ферменттерден;
көмiрсу мен липидтердiң жоғарғы мөлшерi.
279. ДНҚ құрамды вирустар тобына жататын вирустар:
аденовирустар;
шешек жєне герпес вирустары;
ретровирустар;
аденовирустар; шешек және герпес вирустары; +
тұмау вирустары.
280. РНҚ құрамды вирустар тобына жататын вирустар:
тұмау вирустары;
ретровирустар;
онковирустар;
аденовирустар;
тұмау вирустары; ретровирустар; онковирустар; +
281. Бактериофагтардың құрылысын жүргізетін зерттеу объектісі:
Т Escherichia coli фагтар сериясы +
әр түрлі бактериялық обьектілерде
өсімдік материалдарында
жануарлар материалында
клетка сырты материалында
282. Зерттелетін ортада бактериофагтардың көп мөлшерде болуы бір клеткада фагтық бөлшектердің адсорбцияланатын максимальды саны:
2-5
25-75
100-145
200-300 +
100-200
283. Фагтың клетка ішінде дамуын зерттейтін әдіс:
ионды-ауысатын
орналастыратын
белгіленген атомдар +
хроматографиялық
фазово-контрастты
284. Фагтың дамуындағы латентті сатысы:
жасырын саты +
вирулентті саты
лизогенді
литикалық цикл
литикалық цикл; лизогенді
285. Фаг, бейинфекциялық жағдайда, аналық клеткаларға берілуі:
вирион
профаг +
бактериофаг
колифаг
Фаг Т-2
286. Лизис тудыратындар, фагтар, олармен зақымдалған бактериялар :
профагтар
әлсіз фагтар
колифагтар
вирулентті фагтар +
профагтар; әлсіз фагтар
287. Құрамында РНК- бар вирус қатысатын топ:
риновирустар
паповавирустар
колифагтар
үлкен бактериофагтар
рибовирустар +
288. Кейбір РНК - бар вирустарда кері транскрипция процесіне жауапты фермент:
липаза
пероксидаза
ревертаза +
лигаза
гидролаза
289. Фагтарды практикада пайдалану неге негізделген:
қатаң спецификалық әсері
инфекцияның таралу жолдары мен көздерін мүмкіндігінше белгілеуге
инфекциялық аурулардың профилактикасы және емдеу үшін қолдануға
қатаң спецификалық әсері; инфекцияның таралу жолдары мен көздерін мүмкіндігінше белгілеуге
биотехнология және генді инжинерияда әлсіз фагтарды пайдалану +
290. Биотехнология және гендік инженерияда әлсіз фагтарды қандай мақсатта пайдаланады:
рекомбинантты ДНҚ жасау үшін векторлар есебінде +
лизогенді процесстерін меңгеру үшін
жұқпалы аурулардың алдын алу шаралары үшін
қоздырғышты анықтау немесе ішкі түрі варианттары үшін
микроденелердің бөлінген түрлері идентификация үшін
291. Бактериялардың генетикасында көбіне зерттелген белгі:
ұсақ өлшемдері; көбеюдің жылдамдығы; біркелкі гендер жиынтығы +
ұсақ өлшемдері;
көбеюдің жылдамдығы;
біркелкі гендер жиынтыѓы
плазмидтің болуы
292. Микроорганизмдердің өзгергіштік негізіне не жатады:
сыртқы факторлардың әсеріне байланысты генотип реакциясының өзгеруі;
геннің мутация нәтижиесінде генотиптің өзгеруі;
геннің рекомбинация нәтижесінде генотиптің өзгеруі
сыртқы факторлардың әсеріне байланысты генотип реакциясының өзгеруі; геннің мутация нәтижиесінде генотиптің өзгеруі; геннің рекомбинация нәтижесінде генотиптің өзгеруі +
коньюгация
293. Микроорганизмдердің модификациясының өзгергіштігі неге байланысты:
генотиптің пайда болуына ішкі-сыртқы клеткалық факторлардың әсері +
мутациямен байланыста;
геннің құрылымының қайта құрылуы
рекомбинациялық өзгергіштікке
мутациямен байланыста; геннің құрылымының қайта құрылуы
294. Тұқымқуалайтын (генотиптік өзгергіштік) байланысты:
ДНК- редупликациясына
И-РНК -синтезіне
Мутацияға +
Трансляцияға
ДНК- редупликациясына; И-РНК -синтезіне; трансляцияға
295. ДНК ның берілу типі бактарияда зерттелген:
трансформация;
трансдукция;
коньюгация;
трансформация; трансдукция; коньюгация; +
трансляция
296. Трансформация құбылысын алғашқы рет зерттеген ғалым:
С.Н.Виноградский
Ф.Гриффитс +
Ф.Жакоб
Л.Пастер
П.Эрлих
297. Трансформация процесі негізіне жатады:
ДНК бактериясынан бөлінеді, рецепиентке бактерия беріледі =
донор бактериясынан бактериофагтың қатысуымен рецепиент бактерияға ДНК ның берілуі
аталық жасуша-донордан аналыќ жасуша рецепиентке арасындаѓы ќатынасы кезінде генетикалық материалдың берілуі
гомологты рекомбинация
донор бактериясынан бактериофагтың қатысуымен рецепиент бактерияға ДНК ның берілуі; аталық жасуша-донордан аналық жасуша рецепиентке арасындағы қатынасы кезінде генетикалық материалдың берілуі
298. Трансдукция процесі негізіне жатады:
ДНК бактериясынан бөлінеді, рецепиентке бактерия беріледі
донор бактериясынан бактериофагтың қатысуымен рецепиент бактерияға ДНК-ның берілуі +
аталық жасуша-донордан аналық жасуша рецепиентке арасындағы қатынасы кезінде генетикалық материалдың берілуі
гомологты рекомбинация
донор бактериясынан бактериофагтың қатысуымен рецепиент бактерияға ДНК ның берілуі; аталық жасуша-донордан аналық жасуша рецепиентке арасындағы қатынасы кезінде генетикалық материалдың берілуі
299. Бактериялардың коньюгацияcы дегеніміз:
ДНК бактериясынан бөлінеді, рецепиентке бактерия беріледі
донор бактериясынан бактериофагтың қатысуымен рецепиент бактерияға ДНКның берілуі;
аталық жасуша-донордан аналық жасуша-рецепиентке қарым-қатынас арқылы генетикалық материалдың берілуі +
гомологты рекомбинация
донор бактериясынан бактериофагтың қатысуымен рецепиент бактерияға ДНКның берілуі; аталық жасуша-донордан аналық жасуша рецепиентке арасындағы қатынасы кезінде генетикалық материалдың берілуі
300. Плазмидттердің бактерияларда атқаратын қызметі:
көп мөлшердегі дәрілік препараттарға төзімділігін қамтамасыз етеді
коньюгацияға және жыныстық пилейге қабілеттілігін анықтайды
энтеротаксин заттарын детерминациялайды
бактериялардың вируленттілігін анықтауға қабілетті
барлық жауап дұрыс +
Микробиология және вирусология пәнінен тест сұрақтары.
1 . Микробиология зерттейді:
А. Балдырларды
Б. Мүктерді
В. Өсімдіктерді
Г. Қыналарды
Д. Ашытқыларды +
2. Бактериофагтарды зерттейтін ғылым:
А. Зоология
Б. Ботаника
В. Микробиология +
Г. Биохимия
Д.Биотехнология
3. Микроорганизмдердің басым көпшілігі:
А. Бактериялар +
Б. Вирустар
В. Балдырлар
Г. Қыналар
Д. Мүктер
4. Микроскопты алғаш рет осы елде жасап шығарды:
А. Англия
Б. Америка
В. Дания
Г. Голландия +
Д. Франция
5. Микроорганизмдерді алғаш көріп, сипаттаған ғалым:
А. Л. Пастер
Б. А. В. Левенгук +
В. А.Кирхер
Г. Р.Кох
Д. И. Мечников
6. 1857ж. ашу процесін ашқан ғалым:
А. А. В. Левенгук
Б. Р. Кох
В. Л. Пастер +
Г. М.М. Тереховский
Д. Л. С.Ценковский
7. 1885ж. құтыру ауруының қоздырғышын ашқан ғалым:
А. М.М. Триховский
Б. Р. Кох
В. Д. Смайлович
Г. Л. Пастер +
Д. И.И.Мечников
8. Өкпе ауруын қоздырушы микробтарды тапқан ғалым:
А. М.М. Триховский
Б. Р.Кох +
В. Д. Смайлович
Г. Н.Ф. Гамалея
Д. С.Н. Виноградский
9. Бактерияларды ашып зерттеген ғалым:
А. Л. Пастер +
Б. Р.Кох
В. Д. Смайлович
Г. Н.Ф. Гамалея
Д. С.Н. Виноградский
10. Сібір жарасы микробын тапқан ғалым:
А. Л. Пастер +
Б. Р.Кох
В. Д. Смайлович
Г. Н.Ф. Гамалея
Д. С.Н. Виноградский
11. С.Н. Виноградскидің ашқан жаңашылдығы:
А. Өкпе ауруын қоздырушы микробтарды тапқан
Б. Күкірт бактерияларының күкіртті сутегін күкірт қышқылына дейін тотықтыра алатынын дәлелдеді +
В. Бір микробты зерттеу үшін арнаулы қоректік орта дайындауды ұсынды
Г. Темекі теңбілі мен рябуха ауруларының қоздырғаштарын тапты
Д. Бактериофагтарды ашып зерттеді
12. Л. Пастердің ашқан жаңашылдығы:
А. Құтыру ауруының қоздырғышын тапқан +
Б. Өкпе ауруының қоздырғышын ашты
В. Бактериофагтарды тапты
Г. Хемосинтез құбылысын ашты
Д. Фотосинтезді тапты
13. С.Н. Винорадскидің ашқан жаңашылдығы :
А. Құтыру ауруының қоздырғышын тапқан
Б. Өкпе ауруының қоздырғышын ашты
В. Бактериофагтарды тапты
Г. Хемосинтез құбылысын ашты +
Д. Фотосинтезді тапты
14. Д.И. Ивановскидің ашқан жаңашылдығы:
А. Өкпе ауруының қоздырғышын тапты
Б. Бір микробты зерттеу үшін қоректік орта дайындауды ұсынды
В. Хемосинтез құбылысын ашты
Г. Рябуха ауруының қоздырғышын тапты +
Д. Бактериофагтарды ашты
15. Топырақ микробиологиясының негізін қалаушы ғалым:
А. Л.Пастер
Б. Д.И. Ивановский
В. С.Н. Виноградский +
Г. В.Л. Омелянский
Д. М.С. Воронин
16. Хемосинтез құбылысын зерттеген ғалым:
А. Д.И. Ивановский
Б. С.Н. Виноградский +
В. В.Л. Омелянский
Г. М.С. Воронин
Д. С.А. Королев
17. Эукариоттарға жататын микроорганизмдер:
А. Бактериялар, саңырауқұлақтар
Б. Балдырлар, көк – жасыл балдырлар
В. Бактериялар, көк – жасыл балдырлар
Г. Саңырауқұлақтар, балдырлар +
Д. Диплококкалар, қарапайымдар
18. Прокариоттарға жататын микроорганизмдер:
А. Бактериялар, саңырауқұлақтар
Б. Балдырлар, көк – жасыл балдырлар
В. Бактериялар, көк – жасыл балдырлар +
Г. Саңырауқұлақтар, балдырлар
Д. Аталғандардың барлығы
19. Бактериялар сыртқы пішініне қарай бөлінетін топтар саны:
А. 2
Б. 3 +
В. 4
Г. 5
Д. 6
20. Стрептококкалардың орналасуы:
А. Екі – екіден орналасады
Б. Моншақ тәрізді +
В. Сегіз – сегізден
Г. Клеткалары жүзгіш тәрізді
Д. Аталғандардың барлығы

21. Спора түзетін бактериялардың атауы:
А. Стрептококкалар
Б. Сарциналар
В. Стафилококкалар
Г. Бациллалар +
Д. Бактериялар
22. Шар тәрізді бактериялар:
А. Диплобациллалар
Б. Бациллалар
В. Стрептококкалар +
Г. Микобактериялар
Д. Аталғандардың барлығы
23. Үтір тәрізді бактериялар:
А. Спираллалар
Б. Спирохеталар
В. Микобактериялар
Г.Вибриондар +
Д. Диплококкалар
24. Бактериялардың клетка қабығы тұрады:
А. Капсулалар
Б. Зооглеядан
В. Шырышты заттардан +
Г. Цитоплазмадан
Д. Ядродан
25. Қанты мол ортада шырыш қабықшалар қалыңдап осы құрылымды түзеді:
А. Цитоплазма
Б. Ядро
В. Муреин
Г. Капсула +
Д. Клетка қабықшасы
26. Бактерия клеткасын бояуды ұсынған ғалым:
А. Л. Пастер
Б. Грам +
В. Р.Кох
Г. И.Мечников
Д.Н. Виноградский
27. Боялған клеткалардың аталуы:
А. Грам оң +
Б. Грам теріс
В. Липидтер
Г. Сахаридтер
Д. Аталғандардың барлығы
28. Мембрананың ойысуынан түзілетін құрылым:
А. Цитоплазма
Б. Мезосома +
В. Лизосома
Г. Ядро
Д. Вакуоль
29. Боялмаған клеткалардың аталуы:
А. Грам оң
Б. Грам теріс +
В. Липидтер
Г. Сахаридтер
Д. бактериофагтар
30. Клетка қабықшасында бояуды сіңіріп, ұстап тұратын зат:
А. Липидтер – сахаридтер
Б. Белоктар – майлар
В. Гликопептид – муреин +
Г. Лизосома
Д. Аталғандардың барлығы
Клетканың құрғақ затынан мембрананың үлесі:
А. 25-26 %
Б. 18-19 %
В. 10-17%
Г. 8-15 % +
Д. 6-16%
Бактерия қабықшасында кездесетін азоттық зат:
А. Хитин +
Б. Күкірт
В. Тимин
Г. Тилакоид
Д. Гликоген
Бактерия цитоплазмасында кездеспейтін заттар:
А. Гранулеза
Б. Гликоген
В. Волютин
Г. Күкірт
Д. Хлорофилл +
Фотосинтездеуші бактериялардың цитоплазмасында кездеседі:
А. Хроматин
Б. Күкірт
В. Тимин
Г. Тилакоид +
Д. Гликоген
Бактериялардың қозғалу типтерінің саны:
А. 5
Б. 3
В. 2 +
Г. 4
Д. 1
Бір жіпшесі бар бактериялардың атауы:
А. Монококкалар
Б. Монотрихтар +
В. Стрептококкалар
Г. Бациллалар
Д. Перитрихтар
Бірнеше жіпшелері бар бактериялардың атауы:
А. Лактозалар
Б. Перитрихтар
В. Лофотрихтар +
Г. Нуклеотидтер
Д. Монотрихтар
Бактерия клеткасында жіпшеден басқа бекіну органы:
А.Тимонуклеин
Б. Вибриондар
В. Фруктозалар
Г. Фимбриялар +
Д. Лофотрихтар
Клеткасын түгелдей жіпшелер алып жатқан бактерия аталады:
А. Лофотрихтар
Б. Амфитрихтар
В. Фимбриялар
Г. Перитрихтар +
Д. Спириллалар
40. Жіпшелері клетканың екі ұшында орналасқан бактерия аталады:
А. Лофотрихтар
Б. Амфитрихтар +
В. Фимбриялар
Г. Перитрихтар
Д. Спириллалар
Бактериялардың спора түзу процесінің маңызы:
А. Көбею үшін
Б. Жауларынан қорғану үшін
В. Органикалық заттарды ыдырату үшін
Г. Қолайсыз жағдайлардан қорғану үшін +
Д. Қозғалу үшін
Азотобактерлер қолайсыз жағдайларға қарсы түзеді:
А. Спора
Б. Циста +
В. Капсула
Г. Зооглея
Д. Шырышты зат
Бактериялар көбеюінің фазалар саны:
А. 6
Б. 8
В. 5
Г. 4 +
Д. 3
Бактериялардың жыныстық жолмен көбеюін атайды:
А. Лаг фаза
Б. Мейоз
В. Митоз
Г. Даму фазасы
Д. Коньюгация +
Лаг фаза жүреді:
А. Көбеюдің ең активті фазасы
Б. Жаңадан пайда болған бактерия клеткалары қырылған клеткалар санымен теңеседі
В. Бактериялар көбеймейді, жаңа ортаға бейімделеді +
Г. Пайда болған клеткалар санынан өлген клеткалар саны басым болады.
Д. Бактерия клеткасында зигота пайда болады
46. Даму фазасы жүреді:
А. Көбеюдің ең актив фазасы +
Б. Жаңадан пайда болған бактерия клеткалары қырылған клеткалар санымен теңеседі
В. Бактериялар көбеймейді, жаңа ортаға бейімделеді
Г. Пайда болған клеткалар санынан олген клеткалар саны басым болады.
Д. Бактерия клеткасында зигота пайда болады
47. Стационарлық фаза:
А. Көбеюдің ең актив фазасы
Б. Жаңадан пайда болған клеткалар мен қырылған клеткалар саны теңеседі +
В. Бактериялар көбеймейді, жаңа ортаға бейімделеді
Г. Пайда болған клеткалар санын өлген клеткалар саны басым болады.
Д. Бактерия клеткасында зигота пайда болады
48. Қырылу фазасы жүреді:
А. Көбеюдің ең актив фазасы
Б. Жаңадан пайда болған клеткалар мен қырылған клеткалар саны теңеседі
В. Бактериялар көбеймейді, жаңа ортаға бейімделеді
Г. Пайда болған клеткалар санын өлген клеткалар саны басым болады. +
Д. Бактерия клеткасында зигота пайда болады
49. Коньюгация фазасы жүреді:
А. Көбеюдің ең актив фазасы
Б. Жаңадан пайда болған клеткалар мен қырылған клеткалар саны теңеседі
В. Бактериялар көбеймейді, жаңа ортаға бейімделеді
Г. Пайда болған клеткалар санын өлген клеткалар саны басым болады.
Д. Бактерия клеткасында зигота пайда болады +
50. Әр түрлі немесе бір түрлі табиғи ортадан бөлініп алынған, бір түрге жататын микроорганизмдердің әр түрлі культураларын атайды:
А. Ет пептон сорпасы
Б. Ет пептон агар
В. Штамм +
Г. Клон
Д. Түр
51. Бір клеткадан алынған культура қалай аталады
А. Ет пептон сорпасы
Б. Ет пептон агар
В. Штамм
Г. Клон +
Д. Түр
52. Вирустарды алғаш рет ашқан ғалым:
А. Н.Ф. Гашалея
Б. Д.И. Ивановский +
В. И.И. Мечников
Г. Л. Пастер
Д. В.Л. Омелянский
53. Өсімдіктердің вирустар тудыратын аурулар:
А. Темекі теңбілі +
Б. Аусыл
В. Оба
Г. Құтыру
Д. Тұмау
54. Бактериялардың вирустары аталады:
А. Агтинфагтар
Б. Патоген вирустар
В. Бактериофагтар +
Г. Вириондар
Д. Вирусология
55. Актиномицеттердің вирустары аталады:
А. Актинофагтар +
Б. Фагтор
В. Бактериофагтар
Г. Патоген вирустар
Д. Вириондар
56. Вирустардың ерекше қасиеттерінің бірі:
А. Кез – келген жерде кездесетіндігі
Б. Жасанды қоректік ортада өспеуі +
В. Жасанды қоректік ортада өсуі
Г. Сүзгіден өтіп кетуі
Д. Темекі теңбілін қоздыруы
57. Вирустардың топырақта көбейю мүмкіндігі:
А. Иә, көбейе алады
Б. Жоқ, көбеймейді +
В. Аз мөлшерде көбейеді
Г. Көп мөлшерде көбейеді
Д. Орташа мөлшерде көбейеді
58. Вирустардың мөлшері:
А. 100-400мкм
Б. 1-10 мкм
В. 5-300мкм
Г. 10-350мкм +
Д. 3-5мкм
59. Микроағзаларға жатады:
А. балдырлар
Б. саңырауқұлақтар
В. микроскопиялық ұсақ ағзалар +
Г. макрофауна
Д. вирустар
60. Саңырауқұлақтарды зерттейтін ғылым
А. Биология
Б. Вирусология
В. Микология +
Г. Микробиология
Д. Биотехнология

61. Жыныстық жолмен көбейген саңырауқұлақтарда екі клетка сырт пішініне қарағанда бірдей болмаса оларды атайды:
А. Аскопоралар
Б. Ооспоралар +
В. Хламидоспоралар
Г. Бластоспоралар
Д. Зигоспоралар
62. Жыныстық жолмен көбейген саңырауқұлақтарда екі клетка сырт пішініне қарағанда бірдей болса олар аталады:
А. Аскопоралар
Б. Ооспоралар
В. Хламидоспоралар
Г. Бластоспоралар
Д. Зигоспоралар +
63. Таяқша бактериялар бөлінгенде тең екі клетка пайда болса олар аталады:
А. Коньюгация
Б. Стационарлық фаза
В. Изоморфты +
Г. Гетероморфты
Д. Гомозиготалы
64. Таяқша бактериялар бөлінгенде бір клетка үлкен, екіншісі кішкене болса олар аталады:
А. Коньюгация
Б. Стационарлық фаза
В. Изоморфты
Г. Гетероморфты +
Д. Гомозиготалы
65. Микробтар клеткасының құрамындағы судың мөлшері:
А. 70-80%
Б. 65-85%
В. 75-85% +
Г. 55-85%
Д. 45-65%
66. Микробтар клеткасының құрамындағы көміртегінің мөлшері:
А. 75-85%
Б. 65-75%
В. 55-65%
Г. 45-55% +
Д. 35-45%

67. Микробтар клеткасының құрамындағы оттегінің мөлшері:
А. 21%
Б. 30% +
В. 20%
Г. 40%
Д. 10%
68. Микробтар клеткасының құрамындағы сутегінің мөлшері:
А. 2-5%
Б. 5-15%
В.15-17%
Г.6-8% +
Д.7-40%
69. Клетка қабығының еріген қоректік заттарды өткізуі аталады:
А. Автотрофты қоректену
Б. Гетеротрофты қоректену
В. Голофитті қоректену +
Г. Голозойлы қоректену
Д. Паразитті қоректену
70. Қатты түйір заттрды қоршау арқылы қоректену түрі аталады:
А. Автотрофты
Б. Гетеротрофты
В. Голофитті
Г. Голозойлы +
Д. Паразитті
71. Гипертоникалық ерітіндегі бактерия клеткасы келесі құбылысқа ұшырайды:
А. Хемосинтез
Б. Плазмолиз +
В. Галофит
Г. Деплазмолиз
Д. Фотосинтез
72. Май қышқылы бактериялары ашытатын моносахаридтерге жатады:
А. Фруктоза +
Б. Мальтоза
В. Сахароза
Г. Крахмал
Д. Клетчатка
73. Бактерия клеткасындағы майдың мөлшері:
А. 5%
Б.10% +
В.15%
Г.2%
Д.1,5%
74. Май қышқылы бактериялары ашытатын моносахаридтерге жатады:
А. Мальтоза
Б. Сахароза
В. Галактоза +
Г. Крахмал
Д. Клетчатка
75. Май қышқылы бактериялары ашытатын дисахаридтерге жатады:
А. Сахароза +
Б. Фруктоза
В. Глюкоза
Г. Крахмал
Д. Галактоза
76. Май қышқылы бактериялары ашытатын дисахаридтерге жатады:
А. Глюкоза
Б. Фруктоза
В. Мальтоза +
Г. Крахмал
Д. Клетчатка
77. Май қышқылы бактериялары ашытатын полисахаридтерге жатады:
А. Глюкоза
Б. Фруктоза
В. Мальтоза
Г. Крахмал +
Д. Глюкоза
78. Май қышқылы бактериялары ашытатын полисахаридтерге жатады:
А. Глюкоза
Б. Фруктоза
В. Галактоза
Г. Сахароза
Д. Клетчатка +
79. Вирус белоктары амин қышқылдарының осы санынан тұрады:
А. 10-15
Б. 16-20 +
В. 13-30
Г. 15-35
Д. 20-40
80. Гипотоникалық ерітіндегі бактерия клеткасы келесі құбылысқа ұшырайды::
А. Хемосинтез
Б. Плазмоптиз +
В. Галофитті
Г. Плазмолиз
Д. Фотосинтез
81. Күн көзінің жарығын тұтынушыларды атайды:
А. Хемотрофтар
Б. Фототрофтар +
В. Фотосинтез
Г. Хемосинтез
Д. Автофагия
82. Энергетикалық материал ретінде органикалық және бейорганикалық заттарды пайдаланатын ағзаларды атайды:
А. Хемотрофтар +
Б. Фототрофтар
В. Фотосинтез
Г. Хемосинтез
Д. Автофагия
Көмір қышқыл газы мен бейорганикалық қосылыстардан қажетті заттарды синтездеу үшін күн энергиясын пайдаланатын ағзалар аталады?
А. Хемосинтез
Б. Хемотрофтар
В. Фототрофия
Г. Фотолитотрофтар +
Д. Фотоорганогетеротрофтар
Энергияны қарапайым органикалық қосылыстардан алатын ағзалар аталады:
А. Хемосинтез
Б. Хемотрофтар
В. Фототрофия
Г. Фотолитотрофтар
Д. Фотоорганогетеротрофтар +
Бейорганикалық қосылыстарды тотықтыру арқылы энергияны алатын ағзалар аталады:
А. Хемотрофия
Б. Фотолитотрофтар
В. Хемолитоавтотрофтар +
Г. Хемоорганогетеротрофтар
Д.Фотоорганогетеротрофтар
Энергия мен көміртегін органикалық қосылыстардан алатын ағзалар аталады:
А. Хелмотрофия
Б. Фотолитотрофтар
В. Хемолитоавтотрофтар
Г. Хемоорганогетеротрофтар +
Д.Фотоорганогетеротрофтар
Көміртегін сіңіруіне қарай барлық микроорганизмдерді неше топқа бөледі:
А. 2 +
Б. 4
В. 3
Г. 5
Д. 6
Көміртегін дайын органикалық қосылыстардан алатын ағзалар аталады:
А. Хемотрофтар
Б. Фототрофтар
В. Автотрофтар
Г. Гетеротрофтар +
Д. Хемосинтез
Көміртегін ауадағы көмір қышқылынан кейбір минерал заттар тотыққанда бөлінетін энергияның көмегімен алатын ағзаларды атайды:
А. Паратрофтар
Б. Автотрофтар +
В. Метатрофтар
Г. Гетеротрофтар
Д. Сапрофиттер
Аммиакты алдымен азотты қышқылға, содан соң азот қышқылына дейін тотықтыратын бактерияларға жататындар:
А. Ашытқылар
Б. Зең саңырауқұлақтары
В. Ауру қоздырушы бактериялар
Г. Нитрификациялаушы бактериялар +
Д. Денитрификациялаушы бактериялар
Азотты сіңіруіне қарай микроорганизмдерді неше топқа бөледі:
А. 3
Б. 2
В. 4 +
Г. 5
Д. 6
Оттегімен тыныс алатын микроорганизмдер осы топқа жатады:
А. Хемосинтез
Б. Аэробты +
В. Облигат анаэробты
Г. Анаэробты
Д. Факультативті анаэроб
Оттегіне мұқтаж емес микроорганизмдер:
А. Хемосинтез
Б. Аэробты микробтар
В. Фототрофтар
Г. Анаэробты микробтар +
Д. Хемотрофтар
Анаэроб бактерияларды ашқан ғалым:
А. Р.Кох
Б. Л. Пастер +
В. И. Мечников
Г. А. Кирхер
Д. А. В. Левенгук
Микроорганизмдер клеткаларындағы зат алмасу:
А. Катаболизм
Б. Биосинтез
В. Катализатор
Г. Метаболизм +
Д. Фотосинтез
Тыныс алу мен қоректену осы заттардың көмегімен жүреді:
А. Катаболизм
Б. Биосинтез
В. Ферменттер +
Г. Катализатор
Д. Гетеротрофтар
Ферменттерді алғаш рет ашқан ғалым
А. А.Л. Лавуазье
Б. К.С.Кирхгофор +
В. Г.А. Надсон
Г. Г.С. Филиппов
Д. Л. Пастер
Крахмалды қантқа айналдыратын фермент:
А. Амилаза +
Б. Каталаза
В. Дегидрогеназа
Г. Оксидаза
Д. Лактаза
Генотип бойынша бір – біріне өте жақын микробтардың, фенотипі жағынан бір – бірінен айырмашылықтың болуы осылай аталады:
А. Генотип
Б. Фенотип
В. Модификация +
Г. Мутация
Д. Геномдар
Микроорганизмдер клеткасындағы гендердің толық жиынтығы аталады:
А. Генотип +
Б. Фенотип
В. Модификация
Г. Мутация
Д. Геномдар
101.Медициналық микробиологияның негiзiн салушысы:
М.Я. Шлейден
Т.Шванн
С.Н. Виноградский
А. ван Левенгук
Р.Кох +
102.Медициналық микробиологияның негiзiн салушысы:
Ф. Леффлер +
М.Я. Шлейден
Т.Шванн
С.Н. Виноградский
А. ван Левенгук
103.Медициналық микробиологияның негiзiн салушысы:
М.Я. Шлейден
Т.Шванн
С.Н. Виноградский
А. ван Левенгук
П. Эрлих +
104. Бактериялардың капсуласы келесі қызметін атқарады:
осмореттеушi қызметтi атқарады; +
фотосинтез процесін өткізеді
тыныс алуды жүзеге асырады
АТФ түзеді
Газ бөліп шығарады
105.Бактериялардың капсуласы мына құрылымынан тұрады:
Талшықтардан
Миофибриллдерден
Аморфты заттан +
Изогенді топтардан
Судан
106.Эубактериялардың фотосинтездеуші цитоплазмаішілік мембраналар:
Хлоросома +
Хлоропласт
Хроматофор
Мезосома
Лизосома
107.Салқын сүйгіш микроорганизмдерді (температураның оптимумы + 10 0 C) атайды:
Психрофильді +
Мезофильді
Термофильді
Галофильді
Адаптация
108.Оптимальді температура + 30 0 C микроорганизмдер аталады:
Психрофильді
Мезофильді +
Термофильді
Галофильді
Адаптация
109. Жылу сүйгіш микроорганизмдерді (температураның оптимумы + 50 0 C) атайды:
Психрофильді
Мезофилді
Термофильді +
Галофильді
Адаптация
110.Гипертоникалық ерітінді дегеніміз:
Ерітіндінің осмостық қысымы төмен
Ерітіндінің осмостық қысымы жоғары +
Ерітіндінің осмостық қысымы орташа
Ерітіндінің осмостық қысымы мүлде жоқ
Жасушааралық сұйықтық
111.Гипотоникалық ерітінді дегеніміз:
Ерітіндінің осмостық қысымы төмен +
Ерітіндінің осмостық қысымы жоғары
Ерітіндінің осмостық қысымы орташа
Ерітіндінің осмостық қысымы мүлде жоқ
Жасушааралық сұйықтық
112.Изотоникалық ерітінді дегеніміз:
Ерітіндінің осмостық қысымы төмен
Ерітіндінің осмостық қысымы жоғары
Ерітіндінің осмостық қысымы жасуша ішіндегі осмостық қысымына тең +
Ерітіндінің осмостық қысымы мүлде жоқ
Жасушааралық сұйықтық
113.Жоғары осмостық қысымына бейімделген микроорганизмдер аталады:
Психрофильді
Мезофилді
Термофильді
Галофильді +
Адаптация
114.Белгілі бір тіршілік ету ортаның әртүрлі микроорганизмдердің жиынтығы:
Биота
Флора
Фауна
Биотоп
Микрофлора +
115.Өсімдіктермен селбесіп тіршілік ететін бактериялар:
Түйнек бактериялары +
Сүтқышқылы бактериялары
Спиртқышқылы бактериялары
Майқышқылы бактериялары
Шіру бактериялары
116.Түр дегеніміз:
1) бір жасушадан алынған микробтың культурасы
2) бір түрге жататын даралардың жиынтығы
3) генотипі бірдей даралардың жиынтығы +
4) қолдан жасалған қоректік ортада өскен бір түрдің популяциясы
5) таксондардың дұрыс атауы
117. Клон дегеніміз:
1) бір түрге жататын даралардың жиынтығы
2) нақты бір жерден бөліп алынған культура
3) генотипі бірдей даралардың жиынтығы
4) бір жасушадан алынған микробтың культурасы +
5) қолдан жасалған қоректік ортада өскен бір түрдің популяциясы

118. Вирустардың қасиеті:
1) біржасушалы тіршілік формасы.
2) ақуызды бөлшектер.
3) генетикалық материалы жоқ.
4) жасушалардан тыс көбееді.
5) тірі жасушадан тыс көбее алмайды +
119. Бациллаларға тән:
1) пішіні коккалы
2) волютин дәндері болады
3) Грамтеріс боялады
4) пішіні дөнгелек
5) споралары болады +
120. Бактериялар дегеніміз:
+1) қалыптасқан ядролары жоқ микроорганизмдер
2) эукариоттарға жатады
3) ядро қабықшасы болады
4) капсидалар болады
5) ұсақ жарық микроскоп арқылы көруге келмейтін бөлшектер
121. Бактериялардың қосымша құрылымдық компонентері болып табылады:
1) Цитоплазма
2) Нуклеотид
3) жасуша қабырғасы
+4) Спора
5) Цитоплазматикалық мембрана
122. Бактериялардың капсуласы:
+1) фагоциттерден қорғайды
2) липидтерден тұрады
3) қышқылдарға төзімділік танытады
4) цитоплазманың ақуызды сыртқы қабаты болып табылады
5) бөлінуге қатысады
123. Капсулаларды айқындау үшін пайдаланатын бояу әдісі:
1) Ауески (Ожешки) бояу әдісі
2) Циль-Нильсен бояу әдісі
+3) Гисса бояу әдісі
4) Романовский-Гимза бояу әдісі
5) Нейссер бояу әдісі
124. Нуклеоид дегеніміз:
+1) екітізбекті ДНҚ молекуласы
2) ақуызды қабықпен қорғалған ДНҚ
3) митоз арқылы бөлінеді
4) құрамында біртізбекті ДНҚ бар
5) Фрагменттерге бөлінген РНҚ
125. Бактериялардың талшықтары:
1) полисахаридтерден тұрады
+2) бактериялардың қозғалысын қамтамасыз етеді
3) фибрин ақуызынан тұрады
4) бактериялардың антибиотиктерге қарсы төзімділігіне жауапты
5) көбеюге жауапты
126. Бациллалар:
+1) споралардың көлемі жасуша диаметрінен үлкен болмайды
2) споралардың көлемі жасуша диаметрінен үлкен болады
3) спора түзбейді
4) адамның патологиясына қатысы жоқ
5) пішіні барабан таяқшаларына ұқсайды
127. Грамоң бактериялардың күлгін-көк түске боялу қабілеті осыған тәуелді:
1) құрамында көмірсулардың болуына
+2) Свойств пептидогликан қасиеттері мен құрамында тейхоя қышқылдарының болуына
3) құрамында цитоплазматикалық мембрананың болуына
4) құрамында нуклеин қышқылдарының болуына
5) қабырғанын қалындығына
128. Циль-Нильсен бояу әдісін осыны айқындау үшін қолданады:
1) Спора
2) Капсула
3) Волютин дәндері
+4) Қышқылдарға төзімді бактериялар
5) Цитоплазматикалық мембрана
129. Спирохеталардың морфологиялық ерекшеліктері:
1) споралары бар
2) қалыптасқан ядро бар
3) волютин дәндері бар
4) протоплазманың жиырылғыштығы
+5) бактериялардың иректелген формаларына жатады
130. Микроорганизмдердің басқа топтарынан актиномицеттер ерекшеленеді:
+1) ұзын бұтақталған жіптер түрінде болады
2) Грам теріс болады
3) қышқылдарға төзімді келеді
4) волютин дәндері болады
5) пептидогликанның құрамында арабиноза және галактоза анықталған
131. Риккетсиялар:
+1) Грамотеріс, облигатты жасушаішілік паразиттер
2) қоректік ортада өседі
3) топырақ бақтериялар
4) полиморфизмге қабілетсіз
5) адам патотологиясына қатыспайды
132. Риккетсияларға тән:
1) қозмалмалық
+2) полиморфизм
3) қышқылдарға төзімділік
4) ригидті қабықша
5) волютин дәндері болады
133. Саңырауқұлақтардың морфологиясы мен құрылымына тән:
1) жасуша қабырғаның болмауы
+2) мицелийдің түзілуі
3) капсуланың түзілуі
4) Диффузды орналасқан ядролық субстанция
5) майлы заттардың болуы
134. Мукор келесі патшалыққа жатады:
1) Procaryotae
+2) Eucaryotae
3) Nocardіa
4) Vіra
5) Sarcodіna
135. Микрококктар орналасады:
+1) біреуден
2) жұптасып
3) пакет, тюк құрап
4) тізбектеніп
5) жүзімнің сабағына ұқсап
136. Диплококктар орналасады:
1) біреуден
+ 2) жұптасып
3) пакет, тюк құрап
4) тізбектеніп
5) жүзімнің сабағына ұқсап
137. Спирохеттердің пішіні:
1) шартәрізді
2) жіптәрізді
3) таяқшатәрізді
4) конустәрізді
+5) иректелген
138. Жүзімнің сабағына ұқсап орналасатын кокктар аталады:
1) стрептококк
+2) стафилококк
3) сарцина
4) бацилла
5) микрококк
139. Стафилококктардың пішіні:
+1) шартәрізді
2) жіптәрізді
3) таяқшатәрізді
4) конустәрізді
5) иректелген
140. Фагоцитозға қарсы тұратын бактериялардың органелласы:
+1) капсула
2) спора
3) жасуша қабырғасы
4) талшықтар
5) цитоплазма
141. Қышқылдарға төзімді бактерияларды бояу үшін қолданылатын әдіс:
1) Романовский-Гимза
2) Грам
+3) Циль-Нильсен
4) Здродовский
5) Бурри
142. Сыртқы орта факторларына қарсы тұратын бактериялардың органелласы:
+1) спора
2) пили
3) жасуша қабырғасы
4) талшықтар
5) цитоплазма
143. Спирохеттерді бояу әдісі:
+1) Романовский-Гимза
2) Грам
3) Циль-Нильсен
4) Здродовский
5) Бурри
144.Тізбектеліп орналасатын кокктар аталады:
1) сарцина
2) микрококк
+3) стрептококк
4) стафилококк
5) бацилла
145. Сыртқы ортада споралар тіршілік қабілетін жоймайды:
1) бірнеше сағат аралығында
2) бірнеше минут аралығында
+3) бірнеше жыл аралығында
4) бірнеше күн аралығында
5) бірнеше апта аралығында
146. Грамоң бактериялардың боялу түсі:
1) жасыл
2) қоңыр
3) сары
+4) күлгін
5) қызыл
147. Вирион дегеніміз:
1) ДНҚ молкуласы
2) РНҚ молекуласы
3) капсид
+4) жетілген вирустық бөлшек
5) суперкапсид
148. Вирионның көлемі өлшенеді:
+1) нанометрмен
2) миллиметрмен
3) сантиметрмен
4) ангстреммен
5) микрометрмен
149. Ашытқылардың (дрожжи) пішіні:
+1) дөңгеленген жасушалар.
2) шүмақталған жіптер.
3) иректерген таяқшалар.
4) Друза.
5) V-тәрізді орналасқан таяқшалар.
150. Вирустар:
1) эукариоттарға жатады.
+2) жасушалық құрылымы жоқ, ұсақ микроорганиздер.
3) ядро мен ядро қабықшасы болады.
4) адам патологиясына қатыспайды.
5) өсімдіктерді зақымдамайды.

Приложенные файлы

  • docx 5829623
    Размер файла: 151 kB Загрузок: 0

Добавить комментарий