т?рбие


"Форма" терминінің мәні: B)Тәрбие үдерісінің сырттай көрінісін D)Тәрбиелік жұмыстары мен тәрбиелік іс-шаралардың жиынтығын H)Тәрбиешінің іс-әрекетінің көрінісін
«Адамдар нені қастерлейді, соның барлығы құндылық деп анықтайды. Ол зат, табиғат құүбылыстары қоғамдық үрдістер, адамның іс-әрекеттері, мәдени құбылыстары болуы мүмкін деген пікірдің авторы:Тугаринов В.Т.
«Балалар ұжымы өте сезімтал-аспап, ол тек педагог тұлғасының басшылығымен ғана дамиды» деген белгілі педагог: Сухомлинский В.А.
«Болашақ» оқушылар үйымының сатылы бөлімдері:«Мұрагер».«Ұлан».
«Білім беру» ұғымының мазмұндық аспектілері:білім беру- B)құндылық C) жүйе F)процесс және нәтиже
«Жалпы мәдениет адамның әлемге, өзіне деген қатынас аймағындағы негізгі бағыттарының тұрақтылығымен ,жинақтылығымен және олардың мінез-құлықта көріну сипатымен анықталады» деген пікірдің авторы:Зимняя А
«Жеке тұлға» ұғымының мәні: Өзіне биологиялық және әлеуметтік қасиеттер мен сапаларды біріктіреді. Қоғамдық қатынастар жүйесінің бір бөлігі. Әлеуметтік қатынастардың және саналы іс-әрекеттің субьектісі
«Қабілеттілік – іс-әрекеттің белгілі түрін ойдағыдай, нәтижелі орындауында көрінетін адамның жеке қасиеті» деп анықтама берген ғалым: Тәжібаев Т
«Қазақ халқының қолөнеріне» байланысты тәрбие сағатының атауы: Қазақ халқының оюлары Қолөнер- қастерлі қазынамыз Ұлттық қолөнерімізді қолға алайық
«Қиын» бала дегеніміз кім? Білім деңгейі төмен, тәртібі нашар, сабақтан көп қалатын, адамгершілік деңгейі төмен сынып мәселелері қызықтырмайтын, психикалық дамуы кейін қалған жеткеншек.
«Қиын» бала тәрбиесі төңірегінде мекетептің тәрбиесінде басшылыққа алуына болатындай бір сыпыра оң ұсыныс-бұл:отбасы тұрмысындағы қарым-қатынастарды, сәтсіздіктерді, бала тәртібін қадағалаудағы ата-ананың іс-әрекеттерін зерделеу.
«Қиын» балалардың пайда болуына себеп болатын 3 фактор:жүргізілетін жұмыстың оқушылар тұратын микроаудандарда күрт төмендеуі; жастайынан еңбектену әдет-дағдыларын қалыптастырмау; отбасы тәрбиесінің дұрыс ұйымдастырылмауы
«Құндылық» ұғымына тұңғыш философиялық анқтама берген тұлғалар: Лотце Р және Коген Г
«Мәдениет» сөзін лат. тілінен аударғандағы мағынасы: Дамыту, тәрбиелеу ,білім беру
«Педагогикалық процестің» компоненттері:Оқыту, тәрбиелеу, қалыптастыру. Дамыту, білім беру, іс-әрекет. Үйрету, білім мазмұны, құралдар
«Педагогикалық рефлексия-мұғалімнің өзін оқушының орнына қоя алу қабілеті, кез келген жағдайда да оқушының іс-әрекетіне түсінушіік білдіру, ... одан дұрыс қорытынды шығара алу» -деген пікірдің авторы: Таубаева Ш.Т.
«Педагогикалық технология –педагогикалық мақсатқа жету үшін пайдаланылатын барлық дара, инструменталдық және методологиялық құралдардың қолдану реті мен жиынтығының жүйесін білдіреді» деп анықтама берген ғалым: Кларин М. В
«Педагогикалық технология –педагогикалық процесті ұйымдастыру жүзеге асырудың жобасы(алгоритмі)» деп анықтама берген ғалым: Хайруллин Г.Т
«Педагогикалық технология- практикада іске асырылатын педагогикалық жүйенің жобасы» деп анықтама берген ғалым:Беспалько Б.П
«Педагогикалық технология- теориялық білімдерді тұтас педагогикалық процестің қызметін практика жүзінде іске асыруға бағытталған және педагогтармен оқушылардың өздерін өздері дамытуларына мүмкіндік тудыратын жүйелі іс-әрекеттер кешені» деп анықтама берген ғалым:Хмель Н.Д
«Педагогикалық технология» ұғымы 3 деңгейде қолданылады: жеке пәндік әдістемелік элементтік модульдік деңгейі;жалпы педагогикалық
«Психологиялық қолдау» ұғымына анықтама берген ғалым:Щербанева Н.Г
«Салауатты өмір сүру салтына» негіз болатын 3 идея:Ақыл-ойдың айқындылығы Жан тазалығы. Дене үйлесімдігі
«Сүйемелдеу» ұғымының мәнін талдау арқылы «көмек» , «қолдау» терминдерінің де мәнін ашу қажет.Сүйемелдеу- кешенді әдіс, оның негізіндегі функцияның бірлігі: туындаған мәселенің мәнін диагностикалау
«Тәрбие жүйесі дегеніміз-мектептегі өзін-өзі ұйымдастыруда жүзеге асатын, өзіндік қызмет ететін және даму логикасы бар, әлеуметтік тұтас ағза...» деп анықтама берген тұлға: Караковский В.А
«Тәрбие технологиясы –алдын ала жобаланған оқу-тәрбие процесінің практикада жүйелі әрі бірізді жүзеге асуы» деп анықтама берген ғалым: Беспалько В.А
«Тәрбие технологиясы –қойылған мақсатқа сәйкес білімді, білікті, дағдыны және қатынасты құрастыру, қалыптастыру мен бақылау бойынша операциялардың жиыны болып табылады» деп анықтама берген ғалым:Колеченко А.К
«Тәрбие технологиясы оқытушы мен оқушылар үшін барлық жақсы жағдайлар жасалынғанда оқу процесін жобалау, ұйымдастыру әрі жүзеге асыруда біріккен педагогикалық іс-әрекетттің жан-жақты( ұсақ түйегіне дейін) ойластырылған моделі» деп анқтама берген ғалым: Монахов В.М
«Тәрбие технологиясы –тәрбиелік мақсатқа жету үшін қолданылатын барлық қисынды ілім амалдарымен әдіснамалық құралдардың жүйелі жиынтығымен жұмыс істеу реті» деп анықтама берген ғалым: Кларин М.В
«Тәрбие технологиясы-тәрбие құралдарының арнайы формаларының, әдіс-тәсілдерінің, жолдарының жиынтығын анықтайтын психологиялық педагогикалық нұсқаулар жиынтығы» деп анықтама берген ғалым: Лихачев Б.Т
«Тәрбиесіз қоғам, қоғамсыз тәрбие өмір сүрмейді» деген қағидадан шығатын ой:Қоғамдағы тәрбиенің қызметі қоғамның мақсатын, талап-тілектерін ісжүзіне асыру боладыТәрбиенің мақсаты қоғамның мақсатымен бірлікте боладыҚоғамдағы өндіргіш күштер мен өндірістік қатынастардың дамуДәрежесімен байланысты анықталады
«Технология- дидактикалық жүйенің процессуалды бөлігі» деп анықтама берген ғалым: Чошанов М
«Технология- оқушы мен ұстазға бірдей қолайлы жағдай тудырушы оқу үдерісін ұйымдастыру және жүргізу бірлескен педагогикалық әрекетті жобалаудың жан-жақты ойластырылған үлгісі» деп анықтама берген ғалым: Монахов В.М
«Технология- өндірістік үдерісті жүргізудің әдістері мен тәсілдері жайлы білім жиынтығы» деген анықтама кімге тиісті немесе қай сөздікте берілген: Шетел сөздерінің қысқаша сөздігінде
«Тұлға» ұғымының мәнін ашу шін оның келесі ұғымдармен қатынасын анықтау керек: Даралық. Адам .Индивид
«Тұлға»ұғымының мәні ашуда қолданылатын ұғым:A)адам C)даралық D)индивид
«Ұжым –көздеген мақсатқа жетудегі ұйымшылдықпен мақсаттылық іс-әрекетімен сипатталатын адамдар тобы» деген пікірдің авторы: Қоянбаев Ж.Б
«Ұжым –қоғамдық мәні бар, ортақ мақсаттар негізінде жалпы бағыттарға қарым-қатынас жасайтын әлеуметтік бірлестігі»деген пікірдің авторы:Бабанский Б.К
«Форма» терминінің мәні білдіреді: B) Тәрбие процесінің сырттай көрінісін. D) Тәрбиелік жұмыстардың және тәрбиелік шаралардың бірлікті жиынтығын .F) Тәрбиеленушілердің іс-әрекеттерін жоспарлы ұйымдастыру жүйесін.
10-11 сыныптарда жүргізілетін кәсіптік бағдар жұмысының неізгі мақсаты –бұл:Оқушылардың өздері таңдаған мамандық ерекшеліктерін, сол мамандықтың келешегін жақсы білетіндей дәрежеге жетуф
12 жылдық оқытудағы басты мақсат-бұл : Қарқынды келіп келе жатқан ортада өмір сүруге қабілетті
1871 жылғы жарғыға сәйкес сынып тәрбиешілерінің міндеттері: Cабаққа тәртіп орнату, сабаққа қатысуы. Оқу процесін ұйымдастыру, сабаққа қатысуы. Қосымша сабақ ұйымдастыру, үй тапсырмасын орындату.
1871 жылғы Жарғыға сәйкес сынып тәрбиешілерінің міндеттері: Ұжымға көрнекіліктер жасау.Оқу процесін ұйымдастыру, сабаққа қатысуы.Ата-ананы ренжітпеу
1871 жылғы Жарғыға сәйкес сынып тәрбиешілерінің міндеттері:Қосымша сабақ ұйымдастыру, үй тапсырмасын орындатуОқу процесін ұйымдастыру, сабаққа қатысуыСабақта тәртіп орнату, сабаққа қатысуы
1922 жылы В.И.Ленин атындағы бүкіл одақтық құрылған ұйым бұл: Пионерлер
1934 жылғы Aғарту саласындағы енгізілімдер: Қазақстанда топтар кластарға өзгертілгеннен кейін топ жетекшілерінің класс жетекшілері деп атауы. Ұстаз қызметін бекітуі. Eрежемен бірге класс жетекшісінің қызметінің бекітілуі.
1934 жылғы Aғарту саласындағы енгізілімдер: Қазақстанда топтар кластарға өзгертілгеннен кейін топ жетекшілерінің класс жетекшілері деп атауы. Класс жетекшісінің туралы Eрежені РCФCР Халықағарту Комиссариатының бекітуі. Eрежемен бірге класс жетекшісінің қызметінің бекітілуі.
1934жылғы ағарту саласындағы еңгізілімдер: Топ жетекшісі деп аталды. Cынып жетекшісі деп аталды. Тәрбие жетекшісі деп аталды.
1935 жылдың қыркүйегінде бес сөздік (вербальды) баға енгізілді: B) «Өте жақсы», «Жақсы» C) «Қанағаттанарлық» D) «Жаман», «Өте жаман»
1991 жылдан кейін құрылған ҚР заңына сәйкес әрекет ететін, ерікті қоғамдық бірлестіктер –бұл : Балалар ұйымдары
5-7 сыныптарда жүргізілетін кәсіптік бағдар жұмысының негізгі мақсаты-бұл: Белсенді насихат, мамандыққа бейімдеу
8 сыныптарда жүргізілетін кәсіптік бағдар жұмысының негізгі мақсаты –бұл: Кәсіп пен мамандықты жан-жақты белсенді насхаттау және нақтылы кеңес беру
Aвторитарлы тәрбие: Тұлғаны басу. Қалайда лидерлікке ұмтылу. Өзінің адамгершілігін сезіндіру.
Aвторитарлы тәрбие: Тұлғаны басу. Тұлғаның дамуын тежеу. Белсенділігін басып тастау.
Aлғаш тәрбие мәселесімен айналысушы адамдар: Aта-ана. Aта-әже. Губернанткалар.
Aрнайы тәрбие жұмысын ұйымдастырушылар қашан пайда болды: ХIХ ғасырдың 70 жылдары. ХIХ ғасырдың аяғында. ХIХ ғасырда.
Aтамекен шығармашылық бағыты: Шаһар, жібек жолы. Әқиса.Cарыжайлау.
Aтамекен шығармашылық бағыты: Шаһар, жібек жолы. Шежіре, қасиет. Cалт, домбыра.
Cабақтан тыс әрекеттердің ұйымдастыру формасы: Қоғамдық пайдалы еңбек әрекеті. Көркем өнер шығармашылық әрекет. Физкультура-спорттық әрекет.
Cабақтан тыс әрекеттердің ұйымдастыру формасы: Түрлі бағыттағы конкурстар. Көркем өнер шығармашылық әрекет. Cынып бөлмелерін жөндеу жұмыстары.
Cабақтан тыс әрекеттердің ұйымдастыру формасы: Түрлі бағыттағы конкурстар. Интелектуалдық шоу. Шығармашылық кештер.
Cабақтан тыс әрекеттердің ұйымдастыру формасы:Қоғамдық пайдалы еңбек әрекеті. Көркем өнер шығармашылық әрекет. Физкультура-спорттық әрекет.
Cабақтан тыс тәрбие жұмысының мазмұнының ерекшеліктері: Балаға қоғамда өмір сүруге қажетті әлеуметтік тәжірибені негіздейді. Этикалық нормаларын сақтай білуге дағдыландыру. Қоғамдық белсенділігін шыңдайды.
Cабақтан тыс тәрбие жұмысының мазмұнының ерекшеліктері: Баланың практикалық әрекетін ұйымдастыруды көздейді. Баланың бос уақытын дұрыс ұйымдастыруды көздейді. Қызығушылығы мен ынтасын оятады.
Cалауатты өмір салтын құруға қатысты дәрігердің берген көмегі: Күн сәулесін пайдалану. Таза ауамен демалу. Таза суды пайдалану.
Cаяси үйлесімдер мен бірлестіктер: Баспасөз конференциясы байқаулар. Көркем өнерпаздар ұйымы.Кітапханалар.
Cаяси үйлесімдер мен бірлестіктер: Оқырмандар конференциясы, тақырыптық конференциясы. Баспасөз конференциясы байқаулар. Кездесулер.
Cоциометрия әдісі: Өзара қарым-қатынасты зерттейді. Оқушылардың жалпыға танымал немесе танымал еместігін зерттейді. Cыныптағы шағын топтардың барын анықтайды.
Cынып жетекші қандай кәсіби қасиеттерге ие:Педагогикалық сыпайылық. Оқушының жеке басына адамгершілік қарым-қатынас. Педагогикалық жүйелілік.
Cынып жетекші қандай функцияларды орындауы тиіс: Бақылау функциясы. Бағалау функциясы. Түзету функциясы.
Cынып жетекші қандай функцияларды орындауы тиіс: Қоғамдық, азаматтық, отбасылық. Оқыту процесін жүргізу, тәрбиелеу, даму және қалыптасу. Бағалау функциясы.
Cынып жетекші қандай функцияларды орындауы тиіс: Мақсатын айқындау, диагноз қою, ұйымдастырушылық. Тәрбиелік оқыту функцияларын. Бағалау функциясы.
Cынып жетекші тәрбие жұмыстарын жоспарлаудағы есепке алатын принциптері: Eңбек арқылы тәрбиелеу. Тәрбиенің мақсаттылығы. Оқушылардың жас және дербес ерекшеліктерін есепке алу. Cынып жетекші тәрбие жұмыстарын жоспарлаудағы есепке алатын прині:Ғылымилық.Көрнекілік. Түсініктілік.
Cынып жетекшінің міндеттері: Оқушыларға сабақта тәртіпті сақтауға ықпал ету. Оқушыларға пәндерден баға қою. Мектепте клуб ашуға басшылық жасау.
Cынып жетекшінің міндеттері: Оқушыларды үйіне жеткізіп салу. Оқушыларға сабақта тәртіпті сақтауға ықпал ету. Оқушалардың дамуын, таным қабілеттерін бақылап зерттеу.
Cынып жетекшінің міндеттері: Оқушылардың сабаққа қатысуын қадағалау. Оқушыларға сабақта тәртіпті сақтауға ықпал ету. Оқушалардың дамуын, таным қабілеттерін бақылап зерттеу.
Cынып жетекшісі жұмысының негізгі мақсаты: Оқушының жеке басының қызығушылығы мен көз қарастарына байланысты тәрбие сағаттарын ұйымдастыру. Cынып оқушылары арасында жағымды көңіл-күй тудыру. Әрбір оқушының пән мұғалімдерімен қарым-қатынасын анықтау.
Cынып жетекшісі жұмысының негізгі міндеттері: Тәрбие мен өзін-өзі тәрбиелеудің бірлігін қамтамасыз ету. Оқушыларды тәрбиелеуге және мектептен тыс түрлі бағыттағы тәрбие жұмыстарны ұйымдастыру. Aта-аналарды пән мұғалімдерімен таныстыру.
Cынып жетекшісінің әр жекеленген оқушыға қатысты 3 бағытты қызметіне жататын бөлімді ата:Aғартушылық, бағыттаушылық, болжамдық. Үйлестіру.Оқушылардың жалпы әрекетін басқару.
Cынып жетекшісінің әр жекеленген оқушыға қатысты 3 бағытты қызметіне жататын бөлімді ата:
Cынып жетекшісінің жеке оқушымен жұмысының мақсаты. Оқушының тұлғалық дамуына педагогикалық жағдай тудыру. Жеке басының жан-жақты қалыптасуын қамтамасыз ету. Күш-жігерінің артуын қамтамасыз ету.
Cынып жетекшісінің қойын дәптеріне: Әр жұмыс орнына жауап беретін оқушыны белгіле. Aлда істелер іске барлық оқушыларды әсіресе белсенділерді тартуға қол жеткіз. Жоспарланған істі дер кезінде орындамаған себепті кейінге қалдырудан аулақ бол.
Cынып жетекшісінің құқықтары: Баланың психикалық және жалпы денсаулығы туралы ақпарат алу. Әрбір оқушының үлгеріміне бақылау жасау. Балалардың сабаққа қатысуын бақылау.
Cынып жетекшісінің құқықтары: Баланың психикалық және жалпы денсаулығы туралы ақпарат алу.
Cынып жетекшісінің құқықтары: Баланың психикалық және жалпы денсаулығы туралы ақпарат алу. Әрбір оқушының үлгеріміне бақылау жасау. Балалардың сабаққа қатысуын бақылау.
Cынып жетекшісінің құқықтары: Білім деңгейін көтеру. Оқушылардың тәрбиелік деңгейін, белгілі бір бағытта көзқарасын қызығушылығын арттыру.
Cынып жетекшісінің құқықтары: Тәрбие сағатының жоспарын құруды ұйымдастыру. Әрбір оқушының үлгеріміне бақылау жасау. Балалардың сабаққа қатысуын бақылау.
Cынып жетекшісінің қызметі: Әр бағытта сыныптағы оқушылардың әрекетін ұйымдастырады. Әрбір тұлғаның дамуына қамқорлық жасайды. Cыныпта туындаған мәселелерді шешудегі қамқорлық.
Cынып жетекшісінің қызметінің мақсаты: Педагогикалық және әлеуметтік- гуманитарлық. Cынып оқушыларының қызығушылығын қамтамасыз ету. Оқушылардың жалпы әрекетін ұйымдастыру.
Cынып жетекшісінің мақсат қоюшылық қызметі: Педагогикалық процесс алдын-ала болжау тәрбиенің мүмкіндіктері жобалау. Бұқаралық ақпарат құралдарының балаға ықпаоын бақылау. Мұғалімдер ұжымының өзара педагогикалық әрекетіне қолдау көрсету.
Cынып жетекшісінің мақсат қоюшылық қызметі: Педагогикалық процесс алдын-ала болжау тәрбиенің мүмкіндіктері жобалау. Өткен оқу жылы қорытындысы нәтижесі талдау жасау. Мақсатты анықтауда пән мұғалімдері мен оқушылар және ата-аналардың өзара бірлескен іс әрекетін ұйымдастыру.
Cынып жетекшісінің оқушыларды зерттеу әдістеріне жататындар Бақылау. Жеке,дара және топтық әңгімелесу. Cауалнама.
Cынып жетекшісінің оқушыларды зерттеу әдістеріне жататындар Экскурсия.Индкуция және дедукция. Cауалнама.
Cынып жетекшісінің тәрбие жоспары: Оқулық. Ғылыми еңбек. Оқушылар ұжымының дамуына мақсатты және жүйелі түрде ықпал етеді.
Cынып жетекшісінің тәрбие жоспарының құрылымы: Кіріспе. Hегізгі бөлімі. Қорытынды.
Cынып жетекшісінің тәрбие жоспарының құрылымы: Мақсаты. Міндеті.Мазмұны.
Cынып жетекшісінің тәрбие жұмысын жоспарлаудағы әр түрлі мақсаттары: Жақын қашықтық. Орта қашықтық. Aлыс қашықтық.
Cынып жетекшісінің тәрбие жұмысын жоспарлаудағы әр түрлі мақсаттары: Жақын қашықтық. Орта қашықтық. Aлыс қашықтық.
Cынып жетекшісініңтәрбие жұмысы оқушының жан-жақты нәтижелі дамуын, тәрбие міндеттерін шешудің 3 бағыттағыформалары: Оқушыға тікелей ықпал жасау. Бұқаралық ақпарат құралдарының балаға ықпалын бақылау. Баланың әлеуметтік қатынасына ықпал ететін әртүрлі субьектілерге көмектесу бақылау жасау.
Cынып жетекшісініңтәрбие жұмысы оқушының жан-жақты нәтижелі дамуын, тәрбие міндеттерін шешудің 3 бағыттағыформалары: Тәрбиелеу ортасына жағдай тудыруы. Отбасына әлеуметтік қолдау көрсету. Тәрбие ықпалын алдын ала болжау.
Cынып жетекшісініңтәрбие жұмысы оқушының жан-жақты нәтижелі дамуын, тәрбие міндеттерін шешудің 3 бағыттағыформалары: Оқушыға тікелей ықпал жасау. Тәрбиелеу ортасына жағдай тудыруы.
Cынып жетешісі жұмысының негізгі мақсаты: «Заң», «Заңдылық» туралы ұғымдардың мәнін анықтау.
Cынып жетешісі жұмысының негізгі мақсаты: Мектеп оқушыларын қоғамдық белсенді және саналы азаматы етіп тәрбиелеуге барынша ықпал ету.
Cынып жетешісі жұмысының негізгі мақсаты: Мектеп оқушыларын қоғамдық белсенді және саналы азаматы етіп тәрбиелеуге барынша ықпал ету. Cыныптағы әрбір жеке тұлғаның ғылыми дүние танымының қалыптасуын, жан-жақты жарасымды дамуына жағдай жасау. Тәрбиенің құрамдас бөліктерін тәрбиелік іс-шараларда жүзеге асыру.
Cынып жетешісі жұмысының негізгі міндеттері: Дамыту. Тәрбиелеу, оқыту. Cабақ кестесін құру.
Cынып жетешісі жұмысының негізгі міндеттері: Оқушылардың ата-аналарымен үнемі байланыс жасап, отбасындағы бала тәрбиесіне байланысты педагогикалық оқу, насихат жұмыстарын жүргізу. Тәрбие мен өзін-өзі тәрбиелеудің бірлігін қамтамасыз ету. Оқушыларды тәрбиелеуде сыныптан тыс және мектептен тыс түрлі бағытта тәрбие жұмыстарын ұйымдастыру.
Cынып жетешісі жұмысының негізгі міндеттері: Оқушылардың талап-тілектері мен мүдделерін және олардың жеке басының ерекшеліктерін жан-жақты зерттеп білу. Оқушылардың не нәрсеге бейімділігін анықтар, оларды ынтымағы жарасқан, белсенді, саналы ұжымға ұйымдастыру.
Cынып жетешісі жұмысының негізгі міндеттері: Оқыту үрдісін ұйымдастырудың түрлері жайлы түсінік беру. Оқушылардың не нәрсеге бейімділігін анықтар, оларды ынтымағы жарасқан, белсенді, саналы ұжымға ұйымдастыру. Тәрбие үрдісінде мектептің, отбасы мен жұртшылықтың тығыз қарым-қатынасын қамтамасыз ету.
Cынып жетешісі жұмысының негізгі міндеттері: Тәрбиелеу, оқыту. Әдістемелік жұмысты басқару. Оқушыларды тәрбиелеуде сыныптан тыс және мектептен тыс түрлі бағытта тәрбие жұмыстарын ұйымдастыру.
Cынып жетешісінің атқаратын міндеттері: Оқушылардың ата-аналарымен байланыс, педагогикалық оқу, насихат жүргізу. Тәрбие мен өзін-өзі тәрбиелеудің бірлігін қамтамасыз ету. Cыныптан тыс және мектептен тыс түрлі бағытта тәрбие жұмыстарын ұйымдастыру.
Cынып жетешісінің атқаратын міндеттері: Оқушылардың ата-аналарымен байланыс, педагогикалық оқу, насихат жүргізу. Тәрбие мен өзін-өзі тәрбиелеудің бірлігін қамтамасыз ету. Cыныптан тыс және мектептен тыс түрлі бағытта тәрбие жұмыстарын ұйымдастыру.
Cынып жиналысы: Cынып жетекшісінің оқушылармен атқаратын тәрбие жұмысының негізгі бір түрі.
Cынып сағатының тәрбиелік қызметі: Aғартушылық қызмет. Ұжымды ынталандыру қызметі. Aқпаратты-түсіндірме қызметі.
Cынып сағатының тәрбиелік қызметі: Диагностикалық қызмет. Aғартушылық қызмет. Бағыттаушылық қызмет.
Cыныптағы әрбір жеке тұлғаның ғылыми дүние танымының қалыптасуын, жан-жақты жарасымды дамуына жағдай жасау. Тәрбиенің құрамдас бөліктерін тәрбиелік іс-шараларда жүзеге асыру.
А.С.Макаренко балалар ұжымының технологиясының негізгі қағидаларын келтірген еңбегі: «Ұстаздық дастан»
А.С.Макаренко бойынша ұжым дамуының кезеңдері :3
А.С.Макаренко бойынша ұжымның белгілері : 4
А.С.Макаренко бойынша ұжымның даму принциптері:В)жариялық, жауапты, бағыныштық Ф)перспективті бірізділік Ж)жұптық іс-әрекет.
А.С.Макаренко тұжырымдап берген ұжымның басты белгісі: Ұжым-басқа ұжыммен органикалық байланыста болатын қоғамның бір бөлігі
А.С.Макаренко ұжым перспективаларының түрлері ... бөліп көрсетті. Орта,қашық, жақын
А.С.Макаренконың белгілеген ұжым сатылары:Ғ)Бірінші саты-ұжымның құрылуы.G)Екінші сатыда белсенділердің ықпалы арта түседі.Н)Үшінші және одан кейінгі сатылар ұжымның кемелденуі.
Ағылшын психологы П.Торранстың зерттеулері бойынша оқушының шығармашылық дарындылығы –бұл: Қисынсыз сұрақ қоятын, өз жұмысымен ғана айналысатын, тәуелсіз, көбіне түсініспеушілік туғызатын, қияли әр нәрсеге,көз қарасы бөлек оқушы
Адам санына қарай тәрбие формалары:Бұқаралық
Адам санына қарай тәрбие формалары:Жеке.Топтық
Адам ұғымын анықтаушы сипаттамалар: тіршілік иесі өкілі; психикалық қасиеттер; филогенетикалық даму өкілі; онтогенетикалық даму өкілі
Адам факторының белсенділіг жандандырудың көп шарттарының бірі –бұл : Бос уақытты тиімді пайдалану
Адамгершілік –бұл: Қоғам үшін өмірдің наны. Дербес әрекет ережелерінің жүйесі. Жеке бастың өз ар ожданы бойынша әрекет етудегі ішкі ұстанымдары
Адамгершілік нышандарының соңғы нәтижесі анықтайтын адамгершілік тәрбиесінің тереңдік деңгейін танытатын белгілері: адамгершілік сана; адамгершілікпен ойлау; адамгершілік ерік; Адамгершілік сезім
Адамгершілік тәрбие міндеттері: A)моральдік ережелерді меңгеру E)адамгершілік жүріс – тұрыс іскерліктерін қалыптастыру H)адамгершілік сана қалыптастыру
Адамгершілік тәрбие міндеттері:адамгершілік сезімдерді дамыту.адамгершілік ұғымдарды, пікірлерді, сезімдер мен сенімдерді қалыптастыру. қабылданған этикалық нормаларға және дәстүрлерге сәйкесті мінез-құлық тәжірибесін қалыптастыру
Адамгершілік тәрбие міндеттері:Адамгершілік ұғымдарды, пікірлерді, сезімдер мен сенімдерді қалыптастыруҚабылданған этикалық нормаларға және дәстүрлерге сәйкесті мінез-құлық тәжірибесін қалыптастыру Адамгершілік сезімдерді дамыту
Адамгершілік тәрбиесі:Тәрбие салаларының маңызды бір құрамдас бөлігі.Жақсылық атаулыға деген сезімді дамыту, жамандыққа жол бермеу.Жағымды мінез-құлық нормалары мен ережелерінің жиынтығы.
Адамдардың денсаулығына, физиологиялық,психологиялық және интеллшектуалдық ерекшеліктеріне байланысты нақтылы мамандық бойынша жұмыс істеуге жарамды екендігін анықтау-бұл: кәсіби іріктеу
Адамзат баласының ұлт, халық болып қалыптасқаннан бергі жинақтаған ұлы байлығы.Шығармашылық күштермен адамның адами мүмкіншіліктерінің шарықтау шегінің көрінісі-бұл: Мәдениет
Адамның белгілі бір қызметпен айналысып, еңбек етуіне мүмкіндік беретін білімі, тәжірибесі, материалдық немесе рухани өндірістегі іскерлігі, технологиялармен толықтырылуының жиынтығы – бұл: Мамандық
Адамның белгілі іс-әрекет аумағында ерекше табыстарға жетуге көмектесетін, қабілет дамуының жоғарғы деңгейі – бұл: Дарындылық
Адамның қолданбалы, көрнекі-бейнелі немесе символдық түрде алдына мақсат қойып, оны орындаудың ең тиімді жолын тауып алуға қабілеттілігі – бұл: Интеллект
Азаматтық сананың негіздері – бұл: Діни-адамгершілік тәрбиесі Құқық әрекеттерінің негіздерімен танысу Кәсіби еңбекте жалпы кәсіптік дағдыларын игеруі
Азаматтық тәрбие мақсаты:Қоғамның адамгершілік идеалдарын, бейбітшілікке деген ұмтылысын тәрбиелеу.Тұлғаның өз абыройын бағалап құрметтеу сезімін қалыптастыру
Азаматтық тәрбие міндеттері: А)адами абыройды және ішкі еріндікті қалыптастыру С)азаматтарға және мемлекеттке сыйластық қалыптастырды Е)тәртіптілікті қалыптастырды
Акселерация дегеніміз: Жасөспірімдік жастағы балалардың физиологиялық, психологиялық тұлғасының жылдам дамуы.
Ақпараттық технология: А) ақпаратты өңдеумен байланысты процестер. Е) адам іс-әрекеті арқылы ауызша,жазбаша немесе басқа түрлі тәсілдермен жеткізілетін қажетті мағлұматтар жиынтығы.F) ақпаратты өңдеу процесінде қолданылатын құралдар мен әдістер жиынтығы
Ақыл ой тәрбиесінің міндеті (міндеттері):B)танымдық белсенділік және қызығушылық дамыту D)ой қабілеттерін дамыту F)ғылыми дүниетаным қалыптастыру
Ақыл-ой тәрбиесінің мақсаты:Балалардың ақыл-ой күштері дамытуСана-сезімі мен рухани жан дүниесін дамытуЛогикалық тұрғыда дұрыс ойлай білуге үйрету
Алғаш тәрбие мәселесімен айналысушы адамдар.Үй қызметшісі.Күтушілер.Губернанткалар
анская И.С. тұлғаға бағдарланған білім берудің толық жіктемесін жасап, оны шартты түрде үш негізгі топқа бөлді: A)Пәндік – дидактикалық B)әлеуметтік – педагогикалық H)Психологиялық
Аристотель тәрбие мақсатын: B)Жан рақымды дамыту деп білді D)Ақыл-есті дамыту деп білді F)Еркін-жігерді дамыту деп білді
Арнайы (түзету) мектептің зиятында жеңіл ауытқуы бар 1-3 сынып оқушылары үшін еңбекке үйрету үрдісінің формалары: Сабақ. Практикалық жұмыс. Экскурсия.
Арнайы білім беру жүйесі дифференциалданған қағиданы, жеке тәсілді, оқу бағдарламалары мен оқулықтарды қолдана отырып мынаған мүмкіндік береді: Оқушылар ұжымында қиындық деңгейлерінің әртүрлілігін. Бір сыныпта оқитындардың, түрлі деңгейлігін. Бағдарлама материалдарын вариативті меңгеру мүмкіндігіне.
Арнайы білім беру мекемелерінде ұйымдастырылған тәрбие жұмысының мақсаты: МШ балалардың кемшіліктерін түзету. МШ балаларды әлеуметті ортаға бейімдеу. МШ балалардың мүмкіндіктерін психологиялық тәсілдермен дамыту.
Арнайы мектептерде әдістемелік бірлестікке жетекшілік міндеті мынаған жүктеледі: Логопедке. Тәрбие аясындағы педагогтардың кәсіби әрекетін арттыруды ұйымдастырушыға. Дефектологқа.
Ата - аналарға арналған ғылыми - практикалық конференцияның такырыптары: «баларды тәрбиелеуде мектеппен отбасының ынтымақтыстығы».«кәсіптік бағдар беру мәселелері «отбасы - кіші мемлекет». «отбасындагы тәрбиеде жұртшылықтың рөлі»
Ата аналарға отбасын жақсарту мақсатында жеке дара көмек көрсете отырып, мұғалім: Педагогикалық әдептілік сақтау керек.маөқсатты түрде белгілі бір жоспарды ұстану керек.Ата-аналардың педагогикалық сауатын дамытуды ұйымдастыру керек.
Ата- аналардың қорытынды жиналысында талдауға қатысты мәселелер: Келесі оқу жыльш ұйымдастыруға лайьщты мәселе.Пән мұғалімдері, ата-аналар және мектеп әкімшілігі айналысатын мәселе.Биылғы оқу жылында қол жеткізген нәтиже.
Ата-аналар жиналысы өткізіледі: Мектеп бойынша жылына екі рет, сыныптар бойынша төрт рет.
Ата-аналар жиналысын қызықты да тиімді өткізу үшін жас санап жетекшісіне ең пайдалы кеңес: Ата-аналар жиналысын өткізу үшін барынша ыңғайлы күнді және уақытты таңдаған жөн.
Ата-аналар қауымының тұрақты органы – бұл: Ата-аналар комитеті
Ата-аналар лекторийлеріне ұсынатын тақырыпқа енетіндер: Қоғамдық және отбасылық тәрбие, олардың бірлігі. Жыныс тәрбиесі, жастарды некелік-отбасылық өмірге дайындау. Балалар мен жеткіншектерді еңбекке даярлауда, сүйетін мамандығын саналылықпен таңдауда өнеркәсіп, ауыл шаруашылық өндірістердің тәрбиелік рөлі
Ата-аналар мен сынып жетекшісінің байланыс жасауының бір түрі – ата-аналардың педагогикалық тапсырмаларды орындауы.
Ата-аналар тәрбиесі әдістерін іріктеу мен қолданудагы шарттар:Ата-аналардың педагогикалық мәдениеті.Ата-аналар жеке тәрбиесі мен беделі, отбасындағы қатынастар.Ата-аналар балаларын жете тануы
Ата-аналармен атқаратын жұмыстарында сынып жетекшісінің қызметі:Ата - аналарды сыныптағы оқу-тәрбие процесінің мазмұнымен және әдістемесі мен таныстыруАта - аналармен педагогикалық және психологиялық ағарту жұмыстарын
Ата-аналармен жұмысты ұйымдастыру міндеті – бұл: Ата-аналарды балаларының оқу еңбегінің нәтижелері туралы хабардар етіп отыру
Ата-аналармен жұмыстың дәстүрлі формалары
Ата-аналармен жүргізілетін жұмыстағы сынып жетекшісінің атқаратын негізгі міндеті: Ата-аналармен тұрақты байланыс орнату.
Ата-аналармен жүргізілетін жұмыстағы сынып жетекшісінің негізгі міндеттері: Ата-аналармен тұрақты байланыс орнату.Отбасы мен мектептің балаға қоятын талаптарының бірлігін қамтамасыз ету. Ата-аналардың педагогикалық білім дәрежесі мен мәдениетін үнемі арттырып отыру
Атқарымдық-әрекеттік компонент келесі бөліктен тұрады: Сыныптағы оқушылардың біріккен әрекетін, қарым- қатынасын ұйымдастыру әдістері мен түрлері
Аттестаттау принциптері: еріктілік, ашықтық, эксперттік бағалардың жүйелігі және тұтастығы
Аттестаттау ұстанымдары: обьективтілік, сыпайылық, игі ниеттілік
Аттестациялау(сараптау): Д)маман шеберлігінің деңгейін анықтайтын тәсіл Ф)мұғалімдердің кәсіби дайындығын жетілдіру жүйесі Ж)педагогтар мен мектеп басшыларының біліктілігін көтеру тәсілі.
Ашық есік күндері ұымдастырылатын шаралар:Көрмелер, спорт жарыстары ұйымдастырылады.Мектеп арнайы тақырыпқа сай безендіріледі.Кезекшілік ұйымдастырылып, мерекелік бағдарлама дайындалады
Ә.Исабаев көрсеткен ғылыми ұстанымның өлшемдері:Тілдік тақырыптардың өзіндік белгілері сараланып алынғаны абзал.Әдебиетпен байланысты болуы керек.Өзге тілдермен салыстырылуы керек
Әдіснама деңгейлері: A) философиялық D)жалпы ғылымилық F)нақты ғылымилық
Әдіснамалық принциптер жүйесі: Тұлғалық-бағдарлық көзқарас. Білім.Cыныпта туындаған мәселелерді шешуде қамқорлық жасайды.
Әдіснамалық принциптер жүйесі: Тұлғалық-бағдарлық көзқарас. Білім. Cыныпта туындаған мәселелерді шешуде қамқорлық жасайды.
Әдіснамалық принциптер жүйесі: Тұлғалық-бағдарлық көзқарас. Методология. Мәдениетшілдік.
Әдіснамалық принциптержүйесі:іс-әрекеттік.Мәдениетшілдік.Тұлғалық-бағдарлық көзқарас.
Әдіснамалық ұстанымдар жүйесі: Тұлғалық бағдарлық көзқарас. Іс-әрекеттік. Мәдениетшілдік.
Әдіснамалық ұстанымдар жүйесі: Тұлғалық бағдарлық көзқарас. Іс-әрекеттік. Мәдениетшілдік.
Әдіснамалық ұстанымдар жүйесі: Тұлғалық бағдарлық көзқарас. Іс-әрекеттік. Мәдениетшілдік.
Әдіснамалық ұстанымдар жүйесі: Тұлғалық бағдарлық көзқарас. Іс-әрекеттік. Мәдениетшілдік.
Әдіснаманың жалпы ғылымилық принциптері: сенергетика E) жүйелілік F) мәдениеттанушылық
Әдіснаманың жалпы ғылымилық принциптері:B)синергетикалық E)іс-әрекеттік F) мәдениеттанушылық
Әдістемелік жұмысты қорытындылау формалары: ғылыми-педагогикалық конференциялар,педагогикалық оқулар, жеке мұғалімдердің немесе әдістемелік бірлестіктерді шығармашылық бірлестіктері
Әдістемелік шығармашылық жұмыс істеу формалары біріктіріледі: ұжымдық, жеке, топтық
Әдістерді жіктеу ұстанатын принциптер: A) жеке тұлға іс-әрекет нәтижесінде дамып қалыптасуы B) жеке тұлғаның мотивтері, тілек-талаптары, ынтасы C) жеке тұлғаның қалыптасып келе жатқан қасиеттері
Әдістерді жіктеу: A)ортақты және ерекшелікті табуға көмектеседі C)мағыздыңы және кездейсоқтықты табуға көмектеседі F)теориялық және практикалықты табуға көмектеседі
Әдістері:Жаттықтыру.Мадақтау
Әлеуметтеннуді адамдардың әлеуеттері мен шығармашылық қабілеттерін өздері іске асыруы, ортаның тұлғаның өзіндік дамуына кедергі жасайтың негативті ықпалдарының өту процесі ретінде тсіндірілетін ізгілік (гуманистік) психология өкілдері: В)Г.Олпорт С)А.Маслоу E)К.Роджерс
Әлеуметтену факторлары (А.В. Мудрик бойынша) А)микрросоциум, тәрбие институттары, діни ұйымдар: С)мемлекет, ел, қоғам, мәдениет G)этнос, тұратын аймағы, тұратын жерінің трі, БАҚ
Әлеуметтенуді адамдардың әлеуеттері мен шығармашылық қабілеттерін өздері іске асыруы, деп танитын ізгілік(гуманистік) ипсихология өкілдері:B)Г.Олпорт C)А.Маслоу E)К.Роджерс
Әлеуметтенудің мәнін ашатын ұғым: бейімделу. сыртқы ықпал. ортамен кіріктіру
Әлеуметтенудің мәнін ашатын ұғымдар: Өзін-өзі жаңғырту. Бейімделу Ортамен кіріктірілуі..
Әлеуметтік ауытқуды С.А.Беличева «девиантты мінез-құлық» деп топтастырды:жеке бас дамуына кері бағытталған қимыл(соққы,тіл тигізу,өлтіру,т.б.);әлеуметтік және жеке мәселелерді шешуде (жұмыс,ішімдік,суицид,белсенді өмір сүруден қашу,т.б.);Құқық бұзу,материалды,ақшалай,мүліктен пайда табу(ұрлық,алдау,жымқыру,т.б.)
Әңгіме әдісі: Aдамдардың өзінен және қоршаған адамдардан өзіндік мәліметтер алу. Aнкета алу. Жаттығу.
Әңгіме әдісі: Aдамдардың өзінен және қоршаған адамдардан өзіндік мәліметтер алу. Aуызша ақпарат алу. Cөздік мәліметті жазып алу.
Әңгіме:Қандай да бір мәселенің мәнін ашу,оны жан-жақты қарастыру және жүйелі түрде мазмұндау.Екі адам бір-бірінің психологиялық ерекшеліктерін анықтау диалогы.Адамдарда қажетті сапаларды қалыптастыру мақсатында олардың сезіміне,ерік-жігеріне,ақыл-ойына жан-жақты әсер ету
Әңгімелесу түрлері: В)эпизоттық С)әңгімелесу-экспромт F)Жеке этикалық
Әңгімелесу әдісіне жатады:Ауызша мазмұндау әдісі.Танымды қалыптастыру әдісі.Сөздік әдіс.
Әңгімелесу кезінде міндетті түрде ескеру қажет:Психологиялық қорғаныс механизмінің мүмкіндігін Тұлғалық ерекшелітерін Қатысушылардың тілдік қатынастарын
Әңгімелесу құндылығы болып табылады:Білімді ерте меңгеруін анықтау құралы.Таным процесін басқару.
Әңгімелесу түрлері: B)эпизодтық C)кенеттен әңгімелесу F)этикалық
Әңгімелесуді жүргізуге қойылатын психологиялық-педагогикалық талаптарға жатады:Жас ерекшеліктерін ескеру.Әріптестік ортадағы оқыту және әлеуметтік жағдайға сүйену.
Әңгімелесуді жүргізудің дайындық кезеңіне кіреді:Әңгімелесу жоспарын құру.Материалдар мен оқу құралдарын таңдау.Тақырыпты анықтау.
Әңгімелесудің кіріспе бөлімінің негізгі әдістері:Оқушылардың жауаптарын толықтыру.Тақырыпқа қатысты сұрақтардың болуы.Балаларды әңгімелесуге келгендігі үшін мадақтау
Әңгіменің әдіс ретіндегі жеткіліксіздігі:Оқытушының оптималді дайындығы.Мұғалім квалификациясының жоғары деңгейі.Оқушылар мүмкіндігін білуі
Әңгіменің әдіс ретіндегі жеткіліксіздігі:Оқытушының оптималді дайындығы.Оқушылар мүмкіндігін білу.Мұғалім квалификациясының жоғары деңгейі
Әр адамның меңгеруіне тиісті философияда дәлелденген мәдениет түрлері(Э.С. Маркарян бойынша): рухани, материалдық, адамгершлік
Әрбір оқушының үлгеріміне бақылау жасау. Балалардың сабаққа қатысуын бақылау.
Әрбір парадигма жауап береді:Не үшін тәрбиелеу керек?
Әрекет мәдениетіне жататындар:Қарым-қатынас мәдениеті.Сөйлеу мәдениеті.Тұрмыстық мәдениет.
Әрекет ретіндегі ойын құрылымы:Қажеттілікті қанағаттандыру.Жоспарлау.Мақсатты жүзеге асыру
Әрекет үрдісінде жеке тұлғаның қалыптасатындығын атап көрсететін қағида:Тәрбие әрекеттінің қағидасы.Оқыту мен ойын әрекеттерінің қағидасы.Еңбек,басқарушылық әрекет қағидасы
Б.М.Теплов қабілеттілікке анықтама бере отырып, оның үш белгісін көрсетті: бір адамды екінші адамнан ажыратуға негіз болатын жеке даралық ерекшелік; нәтижесі табысқа сәйкес жететін ерекшелік: Қабілет деген түсінік адамда бар білім, ептілік және дағдымен ғана шектеліп қоймайтындығын айтады.
Бағалау анықтайды:C)Білімнің игерілу дәрежесін D)Ептіліктің игерілу дәрежесін F)Дағдылардың игерілу дәрежесін
Бағдарлы мектептердегі тәрбие жұмыстарын ұйымдастыратын маман: Әкімшілік куратор
Базалык пәндерді игерудегі педагогикалық пәндер циклі:Әлеуметтік педагогика
Бақылау:B)Алдын ала D)Күнделікті G)Қорытынды
Бақылаудың түрлері: Aлдын –ала бақылау. Күнделікті бақылау. Қорытынды бақылау.
Бақылаудың түрлері:B) Алдын ала бақылау. D) Күнделікті бақылау. G) қорытынды бақылау.
Бала белсенділерінің түрлері: Қарым-қатынас белсенділігі. Таным белсенділігі.Өзін-өзі тәрбиелеу белсенділігі.
Бала белсенділерінің түрлері: Қарым-қатынас белсенділігі. Таным белсенділігі. Өзін-өзі тәрбиелеу белсенділігі.
Бала белсенділерінің түрлері: Қарым-қатынас белсенділігі. Таным белсенділігі. Өзін-өзі тәрбиелеу белсенділігі.
Бала белсенділерінің түрлері: Іс-әрекет белсенділігі. Таным белсенділігі. Ойлау белсенділігі.
Бала белсенділігінің түрлері: Қарым - қатынас белсенділігі. Өзін - өзі тәрбиелеу белсенділігі. Таным белсенділігі
Бала тәрбиесінде отбасы мен мектептің бірін-бірі толықтыруы, өзара хабарласа, келісе әсер етуі, ықпал жасау – бұл: Мектеп пен отбасының ынтымақтастығы
Балалар бірлестіктеріндегі тәрбиеленушілер тұлғасын дамыту ерекшеліктеріне сәйкестендірілген іс-әрекеттерді ұйымдастырудың негізгі кезеңі мен педагогикалық шарты: Алғашқы бейімделу
Балалар бірлестіктеріндегі іс-әрекеттер тобы... принципіне орай орындалады: Балалар мен жасөспірімдердің бірлестіктері шеңберінде адамзаттық құндылықтарды жан-жақты үйлестіру
Балалар бірлестіктерінің белгісі: Балалар мен ересектердің бірлескен қызметін жүзеге асырылуына бағытталған құндылық мақсаттың болуы.
Балалар және жасөспірімдер бірлестіктерінде тәрбиеленушілер әрқилы мақсаттар төңірегінде бірігеді. Ондай мақсаттар түрі: Өз құрбыларымен ресми емес қарым-қатынасқа түсу
Балалар мен жас жеткіншектерді тәрбиелеуде қызмет ететін ұйымдардың бағыты:Компенсаторлық кызметі.Дамытушылық қызметі.Бағыттаушылық қызметі
Балалар мен жас жеткіншектерді тәрбиелеуде қызмет ететін ұйымдардың бағыты: Дамытушылық қызмет. Бағыттаушылық қызмет. Компенсаторлық қызмет.
Балалар мен жас жеткіншектерді тәрбиелеуді қажет ететін ұйымдардың бағыты: Жобалаушылық. Шығармашылық қызмет. Бағалау қызметі.
Балалар мен жас жеткіншектерді тәрбиелеуді қажет ететін ұйымдардың бағыты: Жобалаушылық. Шығармашылық қызмет. Aқпараттық-түсіндірме қызметі.
Балалар мен жас жеткіншектерді тәрбиелеуді қажет ететін ұйымдардың бағыты: Дамытушылық қызмет. Бағыттаушылық қызмет. Компенсаторлық қызмет.
Балалар мен жасөспірімдердің ерікті ұйымдары, қоғамдық ұйымның айрықша түрі – бұл: Балалар бірлестіктері
Балалар мен жасһспірімдер бірлестігінің ажыратылатын белгілері: (мерзімі, басқару формасы) Іс-әрекет мазмұны
Балалар ұжымы технологиясы қамтиды (А.С.Макаренко бойынша):қос ықпал ету, преспективалар қою, дәстүрлер қалыптастыру
Балалар ұжымымен жұмыстар жргізудегі мұғалімнің кәсіби маңызды қасиет-сапаларына көңіл бөлген ғалымдар: C) К.Успанов.E) Н.Д.Хмель. G) В.А.Сластенин.
Балалар ұжымымен жұмыстар жүргізудегі мұгалімнің кәсіби маңызды қасиет-сапаларына көңіл бөлген ғалымдар:К.Успаиов.Н.Д. Хмель.В.А. Сластенин
Балалар ұжымының педагогикалық теориясын дамытуға лестерін қосқан педагог-ғалымдар:A) П.П.Блонский.C) Л.С.Выготский.F) С.Т.Щацкий.
Балалар ұжымының педагогикалық теориясын дамытуға лестерін қосқан педагог-ғалымдар:B) П.Н.Лепешинский.D) А.С.Макаренко.H) Т.Е.Конникова.
Балалар ұжымының педагогикалық теориясын дамытуға лестерін қосқан педагог-ғалымдар: С.Т.Щацкий. П.П.Блонский. Л.С.Выготский.
Балалар ұжымының педагогикалық теориясын дамытудағы лестерін қосқан педагог-ғалымдар: С.Т. Шацкий. П.П. Блонский. Л.С. Выготский.
Балалар ұжымының педагогикалық теориясына лестерін қосқан педагог-ғалымдар:Т.Е.Конникова. П.Н. Лепешинский. А.С.Макаренко
Балалық өмірлік жолын айқындайды: C) Отбасы жағдайы. F) Ата-аналарының кәсіптері. H) Ата-аналарының материалдық жағдайы.
Баланы қолдау – оған сенім білдіру: Оны шартсыз қабылдау
Баланы қолдау бойынша жұмыстың тізбектілігі ұсынатын алгоритм – бұл: Мәселенің өойылымы
Баланы сыныпта шығару әдісі: Ескерту. Ауыртпалық сезімін тудырады. Жазалау.
Баланың әлеуметтік қатынасына ықпал ететін әр түрлі субъектілерге көмек,бақылау жасау:Отбасын әлеуметтік қолдау.Мектептен тыс тәрбие мекемелерімен өзара бірлескен іс-қимыл жасау.Мұғалімдер ұжымының өзара педагогикалық әрекетін қолдау.
Баланың әлеуметтік қатынасына ықпал ететін әр түрлі субъектілерге көмек, бақылау жасау: Ұстаздарға көмек.Мұғалімдер ұжымының өзара педагогикалық әрекетіне қолдау. Мектеп директорының оқу жұмысы бойынша орынбасарының көмегі.
Баланың әлеуметтік қатынасына ықпал ететін әр түрлі субъектілерге көмек, бақылау жасау: Отбасына әлеуметтік қолдау. Мектептен тыс тәрбие мекемелерімен өзара бірлескен іс-қимыл жасау.
Баланың әлеуметтік қатынасына ықпал ететін әртүрлі субьектілерге көмектесу бақылау жасау.
Баланың жас ерекшеліктеріне қарай өзіндік сенімдерінің, көзқарастарының қалыптасуында сананы қалыптастыру әдісі (әдістері): А)дәріс. Е)әңгіме-сұқбат. G)ақыл-кеңес.
Баланың жеке психологиялық еркешеліктеріне жататындар: Баланың мектептен тыс уақыттағы жағдайларын білу.
Баланың қоғамдық еңбекке белсенділігі: Өзінің бос уақытын жеке басының мүддесіне ғана пайдаланады, бірақ әлеуметтік маңызды істерге де белсенді түрде ат салысады.Қоғамдық өмірде белсенділік көрсетпейді, дегенменде тапсырманы орындайды.Өзінің уақытымен есептеспей барлық әлеуметтік еңбекке белсенді түрде араласады
Баланың оқушы ретінде табысты қалыптасуының белгілері: өз білім мекемесі, өз сыныбы, өз мұғалімі үшін мақтаныш; оқушының сыныпта, білім беру мекемесінде қолайлы сезімі, сынып жөнінде қамқорлық; ересектердің тәжірибесі мен білімін құрметтейтін оқушы болуы: Адамгершілік мәдениеттің анықталған саласына деген қызығушылық, оны терең түрде зерттеуге дайындық.
Баланың отбасындағы мәселелері туралы ҚР конституциясының тарауында былай делінген: Балаларды қоғау мен тәрбиелеу-ата-ананың табиғи құқығы және міндеті. Балалар үкіметтің қамқорлығына алынған. Балалар құқық қорғау орындарының қамқорлығын қажет етеді.
Баланың отбасындағы орындайтын тапсырмаларының деңгейі арқылы көруге болады: Ата-ананың ұйымдастыру және бағыттаушы рөлін. Ата-ана бала арасындағы қарым-қатынас сипатын. Ата-ананың тәрбие құралдарын.
Баланың өмір сүру, тіршілік ету, жеке тұлғалық және салауатты даму құқығын жариялаған құжат:С) «бала құқығы туралы конвенция» Е)ББҰ бас ассамблиясы шешімі Н)конвенция
Баланың өмірлік жолын айқындайды: Әлеуметтік орта. Мемлекет саясаты. Қоғамдағы жағдай.
Баланың тәрбиелік деігейінің көрсеткішіне ықпал етуші: Тәрбие әдістері. Тәрбиенің қызметтері. Тәрбиелеудің құралдары.
Баланың, дамуы оқыту мен тәрбиеден тәуелсіз, яғни спонтанды, өзінен-өзі жүреді, ол табиғатынан берілген ішкі қасиет (имманентті) деп түсіндірушілер: В)Э. Мейман С)Ж. Пиаже E)А.Ф, Лазурский
Барлық мүшелерінің құқықтаы мен міндеттері бірдей ұйым. Өзара жауапкершілікке негізделген оқушылыардың тобы.
Барлық топтағы оқушылар сұрақтарды талдауға белсене қатысады: Отбасылық өзара қарым-қатынасы жайлы. Қызықты болған жағдайда. Құрдастарымен жіне ересектермен өзара қарым-қатынасқа түскенде.
Басқару әдістернің негізгі топтары: B) әкімшілік-ұйымдастыру әдістері E) Психологиялық-педагогикалық ықпал ету әдістері G) Қоғамдық әсер ету әдістері
Басқару әдістерінің негізгі топтары: B) әкімшілік-ұйымдастыру әдістері. E) Психологиялық-педагогикалық ықпал жасау әдістері.G) қоғамдық әсер әдістері.
Басқару стильдері: Бетімен жіберушілік, демократиялық, агрессивті. Демократиялық, өктем, анархиялық. Демократиялық, өктем, ьетімен жіберушілік. Демократиялық, өктем, демонстрациялық.
Басқару іс-әрекеттері процесінде мынандай қызметтер орындалады: A) Мақсаттарды айқындау. C) Жоспарлау F) ұйымдастыру.
Басқару іс-әрекеттері процесінде мынандай қызметтер орындалады:A) Келісім жасау. C) Реттеу. F) Ынталандыру.
Басқару іс-әрекеттері процесіндегі қызметтер: A) Мақсаттарды айқындау C) Жоспарлау F) Ұйымдастыру
Басқару іс-әрекеттері үдерісіндегі қызметтер:: Мақсаттарды айқындау. Ұйымдастыру. Жоспарлау.
Басқару іс-әрекеттері үрдісіндегі қызметтер: Жоспарлау. Сендіру. Мақсаттарды айқындау.
Басқаруда басшылыққа алатын ақпараттар:А) аналитикалық В)бағалаушылық С) жобалаушылық
Басқаруда негізге алынады:С)бастапқы ақпарат. Е)тактикалық ақпарат. G)жылдам ақпарат.
Басқарудағы педагогикалық ақпарат түрлері: бастапқы, тактикалық, оперативті
Басқаруды ұйымдастыру формалары мен бағыттары:A) нұсқау-әдістемелік B) әдістемелік бірлестіктер D) педагогтарды жаппай сауаттандыру, сауықтыру
Бастауыш мектепте экологиялық бағытқа негізделген тәрбиелік іс-шаралар:Экологиялық із.Серуен.Сокпақ.
Бастауыш мектепте эстетикалық бағытқа негізделген пәндер:Бастауыш мектепте музыкаға тәрбиелеудің теориясы мен технологиясыЖазуға үйрету әдістемесіБастауыш мектепте бейнелеу өнері пәнін оқытудың теориясы мен технологиясы
Бастауыш сынып жасындағы бала: Әртүрлі жағдайды өз қиялында бейнелей алады. Өз қиялында өауіпті де үрейлі жағдайларды да тудыра алады. Кездесетін барлық жағдайларды да тудыра алады.
Бастауыш сынып мұғалімі, сынып жетекші жоспарының құрылымы: Cыныптаң қысқаша сипаттамасы, шәкірттер жайында жалпы мәліметтер. Cынып ұжымының қызметінің негізгі бағыттары мен түрлері. Тәрбие міндеттері.
Бастауыш сынып мұғалімі, сынып жетекші жоспарының құрылымы:Cыныптаң қысқаша сипаттамасы, шәкірттер жайында жалпы мәліметтер. Cынып ұжымының қызметінің негізгі бағыттары мен түрлері. Тәрбие міндеттері.
Бастауыш сынып мұғалімі, сынып жетекшісі жоспарының кұрылымы:Сыныптың қысқаша сипаттамасы, шәкірттер жайында жалпы мәліметтер.Тәрбие міндеттері.Сынып ұжымы қызметінің негізгі бағыттары мен түрлері
Бастауыш сынып мұғалімі,сынып жетекші жоспарының құрылымы: Cыныптың қысқаша сипаттамасы шәкірттер жайында жалпы мәліметтер. Бала тұлғасының дамуына ерекше назар аудару. Тәрбиеші зиянды дағдылармен үнемі күрес жүргізу керек.
Баяндау әдісіндегі әнгіме түрлері: D)Баяндап айту E)Әңгімелей отырып баяндау G)Әңгімелей отырып бекіту
Баяндау әдісіндегі әнгіме түрлері: D)Баяндап айту E)Әңгімелеп баяндау G)Әңгімелеп бекіту
Белгіленген мақстақа сәйкес тәрбие жоспарын жасағанда ескерілуі тиіс: Оқушылардың жас ерекшеліктері.
Белгілі бір қабілеті бар дара тұлғаны қалыптастыруға бағытталған педагогикалық әсерді ұйымдастыруға қажет құралдар, әдістер мен тәсілдердің өзара байланысқан бірлігі – бұл: Педагогикалық жүйе
Белгілі бір ққасиеттерді калыптастыру мақсатымен тәрбиеленушінің сезіміне, санасына, мінез-қүлқына ықпал етуді көрсететін категория:Тәрбие күралы.Тәрбие формасы.Тәрбие эдісі
Белгілі бір субмәдениеттің өкілі болып табылатын жастардың психологиялық ерекшеліктеріне қарай көрініс табатын жәйт: Ата-аналары мен мектеп тарапынан болатын бақылаулардан босауға деген ұмтылыстан
Белгілі бір уақыт аралығындағы педагогикалық жүйенің нақты күйі – бұл:Тәрбиелік ереже. Тәрбиелік жағдай. Тәрбиелік шаралар.
Биологиялық бағыт өкілдері Ч.Ломброзо З.Фрейд Л.С.Выготский
Биологиялық бағыт өкілдері: Н.К. Крупская Л.И. Божович Э. Торндайк
Биологиялық бағыт өкілдері:B)З.Фрейд D)Ч.Ломброзо E)Э.Торндайк
Болжамның рөлі: Ғылыми зерттеудің тірек көзі. Уақытша бар фактіні жүйеге келтіру. Проблеманың мәнін түсіну барысында дамиды.
Бұл кезеңде ұжымдағы-үлкендер мен балалардың бір мақсатта одақтасып,бірігіп әрекет жасаулары мен қарым-қатынастардың тығыз бекулері пайда болады:Тәрбие жүйесінің аяқталу кезеңі.Тәрбие жүйесінің қорытындылау кезеңі.Тәрбие жүйесінің соңғы кезеңі.
Бұл кезеңде ұжымның және өзін-өзі басқарудың дамуы,әрекеттердің жүйе түзушілік түрлері мен қызмет етуші жүйенің ең тиімді бағыттары бекітіліп,тиімді педогогикалық технологиялардың өңделуі жүргізілетін кезең:Тәрбие жүйесінің шарықтау шегі.Тәрбие жұмысының тәжірибелік өңделуі.Тәрбие жұмысы нәтижелерінің өңделуі.Тәрбие жұмысының соңғы рәсімделуі.
Бүгінгі күні сынып жетекшісі – тәлімгер-педагог, ол өсіп келе жатқан бала үшін – бұл: Оқушы мен қоғамның арасындағы рухани жалғастырушы
Бүгінгі қоғам жағдайында Отан игілігі үшін қызмет ететін балалар өозғалысының дамуына мүмкіндік жасайтын ұйымдардың бірі – бұл: Балалар мен жасөспірімдер бірлестігі
Бүгінде тәрбие сағатын балалар эрекетінің сипатына, олардың белсенділігі жэне дербестігі, өздігінен жұмыс жасау дәрежесіне, мұғалімнің ролі маңыздылығына байланысты 3 түрге бөлінуі:Оқушылардың өзіндік дербес белсенді жұмысымен сипатталады.Оқушыларды бағалауға көмектеседі.Мұғалімдер мен окушылардың өзара бірлікте атқаратын әрекетімен сипатталады
Біліктілікті көтеру мақсатында іс-шаралар ұйымдастырылуы мүмкін: Негізі жұмыс орнында үзіліссіз өткізілетін қысқа мерзімді тақырыптық оқулар. Сала, ұйым, мекеме деңгейінде жүргізілетін тақырыптық проблемалы емес орташа мерзімді семинарлар. Мамандардың кәсіби қызмет бағытында біліктілік көтеру мекемесінде ұзақ мерзімді оқу
Білім алу ойынның балалар өмірінде кезектесіп, алмасып отыруы бір-бірімен сабақтаса байланысуы бала дамуындағы қажетті шарт екенін сөз еткен тұлға: Руссо Ж.Ж.
Білім алушылардың жүйелі түрде меңгерген білім, іскерліктері мен дағдыларын анықтау, талдау және бағалау – бұл: Дарындылық диагностикасы
Білім беретін мемлекеттік стандарттар жауап беретін талаптар: Жалпы мәдени ортаның жағдайы.Білім беру салаларының және сатыларының сабақтастығы стандарт ережелерінің бұзылмауы. Білім алушылардың мүмкіндіктері мен қажеттіліктері.
Білім беру жүйесін стандарттау қажет: Д)баламалы оқулықтардың қосылуы үшін Ф)Тың оқу жоспарлауының енгізілуі үшін Н)мектептегі оқу процесінің жаңа еркін ұйымдастыру формаларына жету үшін.
Білім беру жүйесінің міндеті – бұл: Жеке тұлғаның қалыптасуы мен дамуы және оның кәсіби жетілуі үшін қажетті жағдайлар жасау
Білім беру жүйесінің негізгі нормативтік құжаттары:B) Оқу жоспары. E) Оқу бағдармалар. F) Оқулықтар.
Білім беру мемлекеттік стандарттары жауап беретін талап (талаптар):A)білім алушылардың мүмкіндіктері мен қажеттіліктеріB)жалпы мәжени ортаның жағдайын есепке алу C)білім беру салаларының және сатыларының сабақтастық ережелерінің бұзылмауы
Білім беру мемлекеттік стандарттары:B)азаматтардың толыққанды, сапалы білім алуын қамтамасыз етеді D)білім беру кеңістігін сақтауды қамтамасыз етеді E)білім беруді және оны басқаруды ізгілендіруді қамтамасыз етеді
Білім беру мемлекеттік стандарты құрастырылады: B)Білім беру деңгейіне орай D) Оқу жүктемесінің жоғары шекті көлемі G)Білім беру бағытына орай
Білім беру стандарты: Міндетті оқыту компоненттерін анықтайтын құжат. Міндетті білім берудің негізгі құжаты. Білім беру нормаларын анықтайтын құжат.
Білім беру философиясы мәртебесін аңықтаудағы көзқарастар: A)Білім беру филасофиясы ғылыми білімдердің пәнаралық саласы D)қолданбалы филасофия F)білім беру философиясы жеке ғылыми сала емес
Білім беру философиясының нысаны білім берудің пәнаралық және сыртқы факторларын ескеруші сипаттамалары:B)Құндылық C)Жүйелік G)Әдістеме және әдіснама
Білім беру философиясының нысаны білім берудің пәнаралық және сыртқы факторларын ескеруші сипаттамалары: Құндылық. Жүйелік. Ғылымилық.
Білім беру философиясының функциялары: B)сипаттаушылық және түсіндірушілік E)турлендірушілік H)болжамдық
Білім берудегі, соның ішіндегі педагогикадағы жаңашылдық пен зерттеушілік тәжірибеге сүйеніп, нақты деректер мен соңғы жаңалықтарға негізделген теориялық талдау және жинақтаудан құралған, білім беру мекемесінің немесе үнемі ізденісте болатын тәжірибелі педагог-маман еңбегінің жемісі – бұл:Озық педагогикалық тәжірибе
Білім берудің көздеріне сәйкес оқыту әдістері жіктемесінің арасында ең кең тарағаны (Огородников И.Т.,Перовский С.И.,Голант Е.Я.); B)Сөздік немесе ауызша баяндау әдісі E)Көрнекілік әдістер F)Тәжірибелік әдістер
Білім берудің құндылық сипаттамалары өзара байланысқан үш бөліктерді қарастырады:білім беру –құндылық:)тұлғалық G)қоғамдық H)мемлекеттік
Білім берудің мемлекеттік стандарттарының функциялары: білім беруді және оны басқаруды ізгілендіру. Азаматтарды толыққанды сапалы, білім алуын қамтамасыз ету. Білім беру кеңістігін сақтау.
Білім берудің өнімін тұтынушылар: Қоғам , Мемлекет Жеке адам
Білім берудің түрлері: В)жалпы білім С)политехникалық білім Е)кәсіптік білім
Білім берушілік іс-әрекет субъектілері
Білім берушілік іс-әрекет субъектілері: С)оқушы D)мұғалім H)ғалым және басқарушы
Білім мазмұны дегеніміз: Оқушылардың ғылыми білім, біліктілік және дағдыны игеру үдерісі. Оқушылардың дүниетанымдық адамгершілікті эстетикалық идея жүйесін меңгеруі. Оқушылардың ақыл-ой танымдық және шығармашылық қабілетін дамыту үдерісі.
Білім мазмұнын анықтайтын нормативті құжаттар:В)оқу жоспарлары Ғ)оқу бағдарламалары Н)оқулықтар,оқу құралдары
Білім мазмұнының оңтайлы түрін көрсету. E) Мектеп оқушының оқу жүктемесін мөлшерлеуге көмектесу.G) Оқу нәтижесін дұрыс мөлшерлеу.
Білім мазмұнының формальды теориясын ұстанушылар:B) Гераклит.D) Цицерон.F) Песталоцци.
Білім мен іскерлікті есепке алу түрлері:A)Күнделікті B)Мерзімді E)Қорытынды
Білім,білік және дағдыны қалыптастыру процесі қажет етеді: Диагностикалауды. Бақылауды. Оқу-танымдық іс-әрекеттерінің нәтижесін анықтауды.
Бірінші топ міндеттері: Баланы қорғау
В.А.Сухомлинскидің тәрбие туралы пікірі:«Тәрбиені ғылыми тұрғыда алдын- ала болжамдау, онда ол қарапайым көрініске: тәрбиеші - сауатсыз күтушіге, педагогика-балгерлікке айналар еді»«Тәрбие - кең мағынасында - бұл рухани жағынан үнемі жетілу және баюда көп салалы процесс«Балалар әсемдік, ойын, ертегі, музыка, сурет, фантазия, шығармашылық әлемінде өмір сүруге міндетті»
В.А.Сухомлинский «Қуаныш мектебі» атты мектебінде әсемдік заңы тұрғысынан ұйымдастырылуы «Әдемілік бұрышы», «Көгілдір аспан астындағы мектеп «Ертегілер бөлмесі», «Армен бұрышы». «Таңғажайып арал»
В.А.Ядов бойынша терминалдық құндылық сапасына жататындар:Жанұя,белсенді өмір сүру,денсаулық,т.б.
В.П.Тугаринов бойынша құндылықтың топтамасы:өмір құндылығы;мәдени құндылық;саяси-әлеуметтік;Рухани құндылық
В.Ф.Шаталов қолданған эдістері:Тіректі сигналдарды жазбаша қайта жаңғырту
Вальдороф жүйесінің ерекшелігі:Оқушыларды адамгершілікке, жеке тұлға болуға тәрбиелеуде оқу-тәрбиеүдерісін ізгілендіруге көп көңіл бөлініп, жүйелі жұмыстар жүргізудеР. Штайнер антропософия негізінде таным, өнер, сезім, адамгершілік, діндібіртұтас қарастырушы.Оқу жоспарларына мемлекеттік стандарттан тыс мүсіндеу, кескіндеме, қолөнер пәндерін енгізу
Г.И.Шукина бойынша тәрбие әдістері жктеледі: Жеке тұлғаның санасын қалыптастыру әдістері. Іс-әрекетті ұйымдастыру мен қоғамдық мінез-құлық тәжірибесін қалыптастыру әдістері. Мінез-құлық пен іс-әрекетті ынталандыру әдістері.
Г.И.Щукина бойынша мектепішілік басқару бағыттары:А)психологиялық.С)ұйымдастырушылық.Д)әдістемелік.
Г.И.Щукина оқытудың төмендегідей әдістерін көрсетеді:E)Ақпараттық-дамыту әдістері;эвристикалық әдістері F)Білімді,білік және дағдыны жетілдіру мен бекітуді оқыту әдістері; G)Жаттығу,практикалық жұмыс
Газеттерді оқьп үйретуге бағытталған тәрбиелік іс шараларға нұсқау сөйлем үлгісі:Терминдерге көніл бөліп, олардың ұғымын сөздіктен қараГазетті оқуды күнделікті әдетке айналдырМақаланың негізгі түйіні не екен, одан нені үйренуге болатыны жөнінде ойлан
Гимназия сияқты бағдарлы мектептерде тәрбие жұмыстарын ұйымдастыратын маман:Куратор.
Гректін «paidagogas» сөзінің мағынасы:A) Баланы жетектеуші. D) Қожасының баласын жетектеуші құл. E) Тәрбие туралы ғылымның аты.
Ғалым-педагог И.Гребенников отбасы қызметін...топқа бөледі:5
Ғибраттың атқаратын негізгі қызметтері:Реттеу.Бағалау.Тәрбиелеу.
Ғылыми бақылаудың күнделікті, қарапайым бақылаудан айырмашылығы: А)Зерттеу нәтижесінде алдын-ала белгіленеді Д)Нәтиже міндетті түрде белгіленеді Е)Алдын ала мәліметтер өңделеді.
Ғылыми бақылаудың күнделікті, қарапайым бақылаудан айырмашылығы:А)бақылаудың міндеттері анықталып, нысандары белгіленеді, жоспары жасалады.Д)нәтижесі міндетті түрде белгіленеді.Е)Алынған мәліметтер өңделеді.
Ғылыми дүниетаным құрамдас бөліктері:В) ғылыми-философиялық білімдер E) шындықты тану әдістер G) ғылыми жетістіктер
Ғылыми дүниетанымға енеді:А)адамгершілік жүйесі С)эстетикалық жүйе Е)ғылыми –философиялық жүйе
Ғылыми дүниетанымға енетін көзқарастар жүйесі: А) адамгершілік С) эстетикалық E) ғылыми-философиялық
Ғылыми дүниетанымды іске асыру жолдары:А)мұғалімнің әлеуметтік және кәсіби позициясын көрсетуі. С)пәнаралық байланыстарды іске асыру. F)ғылыми білімдер жүйесін қалыптастыру.
Ғылыми дүниетанымның диалектикалық мәні:B)тұрмыс пен ойлауда C)қоғамда F)табиғатта
Ғылыми дүниетанымның құрылымдық компоненттері: адам мұраты көзқарас және сенім, ғылыми білімдер жүйесі
Ғылыми дүниетанымның құрылымы(И.Ф.Харламов бойынша):В)адам мұраты құрайды С)көзқарас және сенім құрайды Н)ғылыми біліктілер жүйесі құрайды
Ғылыми- педагогикалық зерттеу әдістері: Әдіснамалық зерттеу әдістері. Эмпирикалық зерттеу әдістері. Теориялық зерттеу әдістері.
Ғылыми педагогикалық зерттеу әдістері:D)Педагогикалық эксперимент F)Теориялық зерттеу әдістерә H)Эмпирикалық зерттеу әдістері.
Ғылыми педагогикалық зерттеу әдістерінің тобы:D) Педагогикалық тәжірибесін зерттеу әдістері.F) Теориялық зерттеу әдістері.H) Математикалық зерттеу әдістері.
Ғылыми педагогикалық зерттеулер: В)іргелі Д)қолданбалы F)теориялық
Ғылыми-педагогикалық зерттеу әдістер:А)педагогикалық эксперимент.Д)педагогикалық сауалнама.G)педагогикадағы математикалық.
Даму барысында адамда: Жеке тұлға ретінде қалыптасады. Ғылыми дүниетанымы қалыптасады. Сана мен өзіндік сана қалыптасады.
Даму барысында адамда :A) Сана мен өзіндік сана қалыптасады.C) Жеке тұлға ретінде қалыптасады.E) Дербес жаңғыртушы іс-әрекет иесі болып жетіледі.
Даму барысында адамда: А)Сана мен өзіндік сана қалыптасады С)Жеке тұлға ретінде қалаптасады Е)Дербес іс-әрекет иесі болып жетіледі.
Даму оқыту мен тәрбиенің көмегі арқылы тарихи қалыптасқан іс-әрекет формаларын меңгеру арқылы жүреді және бұл жағдайда олар (оқыту мен тәрбие) тек жеткен деңгейге ғана сүйенбейді, сонымен қатар оның алдында да жүреді деп түсіндірушілер: П.П.Блонский. К.Д.Ушинский. Л.С.Выготский
Даму: Әр қилы факторлардың ықпалымен жүзеге асатын адам ағзасындағы сандық және сапалық өзгерістер. Алдын ала көзделген сапалық қасиеттердің адамдарда қалыптасуының белгілі мақсатқа бағытталған процесі. Эволюциялық ауысу немесе революциялық секіріс түрінде жүзеге асатын өрлеу процесі
Дара ерекшеліктерге: А)Жеке тұлғаның түйсіктерінің, қабылдауының,ойлауының, есінің ерекшеліктері В)Жеке тұлғаның қиялының өзіндік бегілері, қызығудың,беімділікті ерекшкліктері Д)Жеке тұлға қабілетінің, темпераментің,мінез-құлықтың ерекшкліктері.
Дарынды балалармен жұмыс жасауда негізге алынатын заңдылық:Дарынды баланы анықтау
Дарынды балалармен жұмыс жоспарын жүйелеу кезеңдері.оқушы қабілеттілігінің бағытын анықтау,ой-өрісін дамыта түсу үшін жұмыс жүйесін құру,дарынды оқушылармен жекелеген жұмыстар жүргізу:Ерекше қабілетті оқушыларды анықтау
Дарынды балалармен жұмыс жүргізгенде жүзеге асатын педагогикалық қағидалар.жеке оқушы туралы мәліметтік сұрақнама өзіндік бағалау әдісі арқылы алынады,жеке оқушы туралы мәлімет обьективті тесттерді жүргізу көмегімен алынады:Жеке оқушы туралы мәлімет күнделікті өмірдегі мінез-құлқы негізге алынады
Дарынды балалармен жүргізілген жұмыстардың заңдылығы:Оқушы позициясының ерекшелігі,іс-әрекеті қуанышты,мұңды,қайғылы,жабырқаулы,көңілді т.б.
Дарынды балалармен жүргізілетін жұмыстың негізгі қағидасы:Жеке тұлғаның дамуына әртүрлі мүмкіндіктер беру
Дарынды балалармен жүргізілетін жұмыстың түрі:Дарынды оқушылармен жүргізілетін топтық және жеке жұмыс түрлері
Дарындылықтың бағыттары.көркемдік-шығармашылық дарындылық,спорттық дарындылық:Жалпы интеллектуалды дарындылық
Дарындылықтың дамуында да отбасы өте маңызды жағдай болып келеді,соның ішінде:Отбасы құрылымы мен оның эмоционалды климаты
Дарындылықтың ең көп тараған концепциясы,американдық ғалым:Дж.Рензуллидің моделі
Дарындылықтың өзіндік ерекшелігі...байланысты:Қызығушылық бағдарға
Дәрігерлердің оқушылар денсаулығын жақсарту барысында берген кеңесі:Ақыл – ес,Жақсы мүсінЖақсы демалыс
Дәрігерлердің оқушылар денсаулығын жақсатту барысында берген кеңесі: Дұрыс ұйықтауға үйрен. Қоршаған ортаға қызығушылығын сақта. Aқыл-ес.
Дәріс бірліктерінің басымдылығын негізге алған арнайы сабақ типтері:А)жаңа материалды игеру Д)бекіту,қайталау Е)білімді бақылау, тексеру
Дәстүр бойынша тәрбиенің негізгі институты:Отбасы.Мектеп.Баспасөз ақпарат құралдары.
Дәстүр ұғымының анықтамасы: Мектеп көлемінде не болмаса белгілі бір сынып ішінде қалыптасады. Оқушылар ұжымының өмірін, белсенділігін нығайтады және дамытадыЖақсы әдет -ғұрып, ұжым өмірінде орныққан істің жағымды тәжірибесі
Дәстүрлі емес әдістемелерде сынып жетекшінің негізгі қызметтері: баланың денсаулығын сақтау. баланың адамгершілігін тәрбиелеу. Баланың қабілетін дамытуға қамқорлық
Дәстүрлі педагогикада тұлғаның базалық мәдениетін қалыптастыруда тәрбиелік істердің мынадай бағыттары ұсынылады: A) Ғылыми дүниетаным тәрбиесі.D) Эстетикалық тәрбие. H) Дене тәрбиесі.
Дәстүрлі педагогикада тұлғаның базалық мәдениетін қалыптастыруда тәрбиелік істердің мынадай бағыттары ұсынылады:C) Азаматтық тәрбие.E) Еңбек тәрбиесі.F) Қоғамдық тәрбие.
Дене тәрбиесі міндеттері: В)ағзаны шынықтыру Е)санитарлық-гигиеналық іскерлістер қалыптастыру F)еңбек қаблеттілігін арттыру
Дене тәрбиесінің міндеттері:Дененің әрқашан сау болуына, сергектікке, өзіне және айналасындағы адамдарға әрқашан қуаныш әкелуге ұмтылысын тәрбиелеу.Дене және спорт ойындарымен үнемі және жүйелі айналысуға қажеттілігін тәрбиелеу.Денсаулықты нығайту, ағзаны шьгаықтыру және дененің дұрыс қалыптасып дамуын, мүсіннің сымбатты болуын қамтамасыз ету
Денені физикалық жаттықтыру және ағзаны шынықтырудың дағдыларын қалыптастыру:Денсаулықты сақтау.
Деннің моральдық және әлеуметтік саулықтың,есендіктің толыққанды түрдегі жағдайы-бұл:Салауаттылық
Денсаулықты қорғаудағы алдын алу шараларын ұстану дағдыларын қалыптастыру.Денсаулықты сақтау.Салауатты өмір салтын ұстану.
Денсаулықты сақтау және физикалықдаму-бұл:Адамдарға алғашқы медициналық көмек көрсету тәртіптерімен танысу.Өз денсаулығын үшін жауапкершілік ұғымдарын қалыптастыру Жеке басқа байланысты санитарлық-гигиеналық талаптарды ұстануды қалыптастыру
Диагностикалау қамтиды: Бақылау мен тексеруді. Жинақталған статистикалық деректерді талдауды. Дидактикалық процестің жүргізілу процесін
Диалектикалық мәнін ашатын ғылыми дүниетаным: В) тұрмыс пен ойлаудың С) қоғамның F) табиғаттың
Дидактика ғылым ретінде қарастырады: В)қалай оқытамыз С)не үшін оқытамыз Ғ)нені оқытамыз
Дидактика ғылым ретінде қарастыратын мәселелер: Не үшін оқыту керек. Нені оқыту кереқ. Қалай оқыту керек.
Дидактика ғылым ретінде төмендегідей мәселелерді қарастырады: B) Кімді оқытамыз. C) қалай оқытамыз.F) Нені оқытамыз.
Дидактикада оқыту технологиялары төмендегідей сипаттарымен жіктеледі: A) Қолдану деңгейі. E) Философиялық негіз. G) Тәжірибе меңгерудің ғылыми мінездемесі.
Дидактикада оқыту технологияларының жіктелу және топталу сипаттамасы:B)Қолдану деңгейі бойыншаD)Тәжірибе меңгерудің ғылыми тұжырымдамасы бойыншаG)Тұлғалық құрылымға бағдарлануы бойынша
Дидактикалық мақсаттарға байланысты сабақ типтері: B) Жаңа білімді түсіндіру C) Білімді бекіту. E) Білім, ептілік және дағдыларды тексеру.
Дидактикалық мақсаттарға байланысты сабақ типтері:С)жаңа білім материалын хабарлау Е)ептіліктер мен дағдыларды қалыптастырып, бекіту, қорытындылау
Дидактикалық мақсаттарға байланысты сабақ түрі:Жаңа білімді меңгеру. Өткен материалды қайталау. Білімді бақылау, тексеру
Дидактикалық принциптерді басшылыққа алу. Cабақта оқыту әдістерін тиімді пайдалану.
Дидактиканың негізгі категориялары: В)оқыту Е)педагогтік іс-әрекет Н)білім беру
Дидактиканың негізгі категориялары: Оқыту, білім беру. Білім мазмұны. Оқыту әдісі.
Диспут:Пікір талас
Дұрыс сөйлесуде үйенетін негізгі қағида:Сыпайылық қағидасы.Кооперация қағидасы.Сөйлеу тәсілдерін біріктіру қағидасы
Дүние жүзіндегі алғашқы балалар бірлестіктері-бұл:Скауттер
Дүниетаным - бұл: B) Ақиқатты дүниеге деген көзқарастар жүйесі. E) Адамның алатын орнына деген көзқарастар жүйесі. H) Адамның өз-өзіне қатынасына деген көзқарастар жүйесі.
Дүниетаным дүние туралы мағлұматтардың жиынтығы ғана емес, ол: А)қоғамның саналы мақсат –мүдделері В)әлеуметтік құндылықтар С)гуманистік құндылықтар
Дүниетаным дүние туралы мағлұматтардың жиынтығы ғана емес, ол:В)діни Е)натуралистік Ғ)үйреншікті
Дүниетаным функциялары (Б.Т.Лихачев бойынша): В) болжамдық С) тәрбиелік және дамытушылық F) ағартушылық және ұйымдастырушылық
Дүниетаным функциялары (И.Ф.Харламов бойынша): А) ақпараттық В) бағдар беру G)баға беру
Дүниетаным: Дүниеге деген көзқарас жүйесі. Адамның алатын орнына деген көзқарас жүйесі. Адамның өз-өзіне қатынасына деген көзқарас жүйесі.
Дүниетаным:С)қоғамның жағдайына деген көзқарастар жүйесі Е)адамның алатын орнына деген көзқарастар жүйесі Н)адамның өз-өзіне қатынасына деген көзқарастар жүйесі.
Дүниетанымды қалыптастыруды анықтайтын шарттар: Болмысына және өзіне деген қатынасы, көзқарастары. Тәжірибесі, білімі, білігі, ұстанымы. Гуманистік қарым-қатынасы, талапшылдығы
Дүниетанымның құрылымы: Сенім. Білім. Көзқарас
Дүниетанымның құрамды бөліктері: A)дүниетанымның философиялық негіздері D)жеке тұлғаның құндылық бағыттары F) жеке тұлғаның дүниетанымының қалыптастыру жолдары мен тәсілдері
Дүниетанымның құрамды бөліктері; Білім. Сенім. Адам мұраты
Дүниетанымның формалары: Діни Мифологиялық Саяси.
Дүниетанымның формалары:C) Мифологиялық. E) Діни.H) Көркемдік.
Е.В:Бондаревскаяның тұжырымдамасы бойынша оқушыларды тәрбиелеуде қойылған маңызды міндет-бұл:Жалпы адамзаттық мәдени байлық мұраны пайдалана білуге баулу
Екінші топ міндеттері:Сыныппен тәрбие жұмысын дұрыс ұйымдастыру
Еңбек әректеттерінің негізгі компоненттері:Қимыл-қозғалыс мүмкіндігі.Ғимарат ішін бағдарлауы.Кеңістікті бағдарлауы.
Еңбек тәрбиесі:қоғамдық-пайдалы іс-әрекеттің тәжірибесін қалыптастыру. еңбек әрекеттерімен, өндірістік қарым - қатынастар қалыптастырады. еңбек іс-әрекетін орындауға, мамандық таңдауға қажетті білімдердің жүйесін қалыптастыру
Еңбек тәрбиесін мазмұндық негізін мыналар құрайды:A) Оқу еңбегі.C) өзіндік қызмет еңбегі.F) Қоғамдық пайдалы еңбек.
Еңбек тәрбиесінің мазмұндық негізі: Қоғамға пайдалы еңбек. Өндірістік еңбек. Оқу еңбегі.
Еңбек тәрбиесінің мазмұндық негізі: Өзіндік қызмет еңбегі. Оқу еңбегі. Қоғамдық пайдалы еңбек
Еңбек тірбиесі:Тұратын жерін тазалау,өзін таза ұстау дағдыларын қалыптастыру.Ұлттық мәдениеттегі басты салт-дәстүрлермен таныстыру.Күнделікті тіршілікке қажетті ұсақ кәсіби әдіс-тәсілдерді игеруі
Ерекше қажеттілігі бар баланы физиологиялық ерекшеліктеріне және еңбекке жарамдылық қабілеттеріне сай еңбекке дайындау үрдісі қарастырылатын әдіс түрі:Субъективті.Жүйелілік.Кешенді
Ерекше қажеттіліктері бар балаларлың кісңп таңдауы бойынша түзету мектебі педагогының алғашқы және орта кәсіби білім беру мекемелерінің мамандарымен өзара әрекеттерінің ерекшеліктері:Кәсіби іскерлікті жүзеге асыру үшін әмбебаптық дағдыларды дамыту.Баланың қандай кәсіби дағдыларды орындай білетінін кешенді диагностикалау.Кәсіп туралы дағдыларды қалыптастыру.
Ерекше оқыту қажеттілігі бар балалар мен жасөспірімдерді ұжымдық оқыту жағдайындағы дифференциалданған тәсілдің ерекшеліктері:Күшті оқушыларға уақытты бөлу:әлсіздерге көңіл бөлу және бақылау.Әлсіз оқушылардың оқу үлгерімінің жақсаруы.Үлгерімі жақсы оқушылардың мотивация деңгейлерінің артуы.
Жағымсыз әрекеттерді болдырмау мақсатында өзінің әрекеттері қадағалау: Өз әрекеттерін бақылау. Өзін-өзі қолдау
Жазалау бұл: Ескерту. Жазалау шарасы. Түзету.
Жақын перспектива дегеніміз – бұл: күнделікті өмірдегі әртүрлі іс-әрекетте оқушыны ынталдыру, қызықтыру.
Жалпы білім беретін бағдарламалар: A) Жеке адамның мәдениетінің қалыптасуына бағытталады. D) Жеке адамның қоғам мен өмірге бейімделуін қамтамасыз етеді. G)Оқушының кәсіптік таңдауын шешуге бағытталады.
Жалпы білім беретін қазіргі мектепте ұйымдастырлатын кәсіптік бағдар және мамандық таңдау жұмысын .... кезеңге бөлуге болады..4
Жалпы білім беретін қазіргі мектептің даму тенденцияларында тәрбие жұмысының негізгі блоктары: мазмұндық –тұтастық; ұйымдастырушылық іс-әрекеттік; технологиялық; нәтежиелік-бағалаушылық; өңдеушілік; Диагностикалық.
Жалпы білім беретін мектептің құрылымы: А) Бастауыш В) Негізгі орта С) Мектепке дейінгі
Жалпы білім беретін оқу бағдарламалары мазмұнына қарай бөлінеді: C)мектепке дейіңгі білім D)бастауыш білім G)негізгі орта және жалпы орта білім
Жалпы білім беретін орта мектептерде тәрбие жұмысының міндеттері:Қабілеттілігін арттыру.Жеке әдістеме қолдану.Баланың мүмкіндігін ашу
Жалпы білім беру мекемесінің құрылымы: D) Бастауыш E) Негізгі орта H) Жалпы орта
Жалпы білім беруші мекемелердің білім стандарттарының бөліктері: C) Мемлекеттік.E) ұлттық-аймақтық.G) Мектептік.
Жалпы білім беруші мекемелердің білім стандарты үш бөліктен құралады:В)жалпы адамзаттықС)мемлекеттікҒ)ұлттық мемлекеттік
Жалпы интеллектуалдық дарындылықты дамыту жолдары:қашықтықтан оқыту олимпиадаларына қатыстыру; интеллектуалды, шығармашылық сайыстырға қатыстыру; мектепішілік оқушылардың ғылыми қоғамына мүше болу; пәндік олимпиадалар, жарыстарға қатыстыру
Жалпы мәдениетті құрайтын құрылым бөлімдері: тарихи; математикалық ; ақпараттық; лингвистикалық; экологиялық; валеологиялық; шығармашылық –эстетикалық; Психологиялық.
Жаңа педагогикалық технологияның ерекшеліктері: Білім беруді ізгілендіру. Дамыта оқыту. Бағдарламалап оқыту.
Жаңа педагогикалық технологияның міндеттері:А)оқу бағдарламасының түрлендірілген нұсқаларын құрастыру Е)білім сапасын жаңа деңгейге көтеру Н)педагогикалық қызметтің өзекті мәселелерін білу
Жарыс:Бала қаблеттілігін арттыру
Жас ерекшеліктер: А)Белгілі бір жас кезеңіне тән анатомиялық сапалар G)Белгілі бір жас кезеңіне тән физиологиялық сапалар H)Белгілі бір жас кезеңіне тән психикалық спалар.
Жас кезеңдерінің даму шарттарына: С)Анатомиялық, физиологиялық жағдайы D)Психологиялық педагогикалық жағдай F)Дене көрсеткіштерінің жағдайы.
Жасөспірімдік шақ және оның ерекшеліктері:В)балалардың тәртібі нашарлап,сабаққа үлгерімі төмендейді С)бойы бұрынғыға қарағанда бір жылда екі есе шапшаңдықпен өседі D)жүйке жүйесінің құрылымы морфологиялық жағынан жетіліп болады
Жастардың әлеуметтік, мәдени, білім берудегі қажеттіліктерін шешуге септесетін қоғамдық бірлестік-бұл: Жастар ұйымы.
Жастардың өзіндік қоғам құрып, белгілі бір топ ішіндегі бейформалды, яғни, қоғамнан бөлек бірлестігі, осы бірлестік мәдениеті – бұл: Субмәдениет.
Жеке – бағытталған тәсілдегі технологиялық арсенал ( Е.В. Бондарева бойынша) мынандай талаптарға сай әдіс пен тәсілдер құралады: оқушылардың өз бетінше шешім қабылдау мүмкіндігіне ие болу үшін еркіндік беру әдісінен. Диалогтан. Баланың жеке дамуын қолдауға тәсілден.
Жеке адамның тіршілік жағдайын денсаулығына сәйкес таңдауы, яғный жеке әлеуметтік топтар мен жалпы қоғамның жоғары гигиеналық мәдениеті- бұл: Салауатты өмір салты.
Жеке адамның санасын қалыптастырудың әдістері:Әңгіме.Пікірталас.Әңгімелесу
Жеке бағытталған тәсілдегі технологиялық арсенал ( Е.В.Бондарева бойынша ) мынадай талаптарға сай әдіс пен тәсілдерден құралады: Оқушылардың өз бетінше шешім қабылдау мүмкіндігіне ие болу үшін еркіндік беру әдісінен. Ішкі түйсік сезімдерін бағалау әдісінен. Баланың жеке дамуын қолдауға тәсілден. Жеткіншектерді мектепке бейімделуіне қарай үш топқа бөлуге болады: бейімделуі аз және шейеленссіз өткен; бейімделудің кешеуілдігімен; оқ жылының соңына дейін мектепке бейімделмеген.
Жеке басты дамыту –бұл: Коммуникативті әрекеттердің негізгі үлгерімен танысу. Балада қоғамға қажеттілік сенімін дамыту. Баланың қоғамдағы даралығын айқындаушы әрекеттерді реттеуші ережелерді түсіндіру.
Жеке бастың адамгершілік қатынасын, ол өатынастың күші мен тұрақтылығын нақты іс –әрекет үстінде зерттеу керек. Соған сәйкес қарастырылатын деңгей: Адамгершілік спасының мәнін құрайтын адамгершілік өлшемдер жайында түсінік, білімі бар.
Жеке бастың эстетикалық мәдениеті: Бәрінен әдемілікті көру ұғымы. Өмір мен өнердің барлық құбылыстарын қабылдай, бағалай, түсіне білуі. Табиғат пен қоршаған орта құбылыстарын «әдемілік заңы бойынша» қабылдай білу.
Жеке гигиена: Өскелең ұрпақ денсаулығын қорғаудағы ғылым. Қоғам денсаулығын зерттейтін ғылым. Адам денсаулығын қорғаумен күшейтуші және белсенді тіршілік әрекетін ұзартушы гигиналық ережелер жиынтығы.
Жеке тәсілді жүргізудің негізгі шарты болып табылады: Тәрбиешінің тәрбие жұмыстары бойынша ұстанатын қағидалары, нысандары мен әдістері. Тәрбие жұмыстарының әдістер мен тәсілдері бойынша тәрбиешінің іскерлігі. Әрбір тәрбиеленуші қабілетіне қарай тәрбелеу.
Жеке тәсілді жүргізудің негізгі шарты болып табылады: Тәрбиешінің тәрбие жұмысын ұйымдастыруда қолданатын нысаны. Тәрбие жұмыстарының әдістері мен тәсілдері бойынша тәрбиешінің іскерлігі. Оқыту әдісін оқушылардың деңгейіне қарай бейімдеу.
Жеке тұлға дамуындағы сапаны қалыптастыруға немесе теріс әсерлерді жеңе білу қабілеттерін дамытуға әсер ететін педагогикалық әдіс: өзін – өзі тәрбиелеу. Тәрбие. Оқыту.
Жеке тұлға дамуының қозғаушы күші: В) Ішкі қарама-қайшылық D)Сыртқы қарама-қайшылық F)Жалпы және жеке қарама-қайшылық.
Жеке тұлға проблемасының негіз бағыттыры: А)Биологиялық D)Әлеуметтің Е)Биоәлеуметтік.
Жеке тұлғаға бағыталған білім берудің ғылым – теориялық негіздерін зерттеген ғалымдар: C)Е.В. Бондаревская E)И.С. Якиманская F)К. Роджерс
Жеке тұлғада қабілеттілік пен шығармашылық әрекетті дамытудағы ғылыми мағұлматтардың, түрлі ақпараттардың, мәдениеттіліктің, тәсілдерді игерудегі түрлі әрекеттердің жиынтығы: Тәрбие жүйесінің мазмұны. Тәрбие жүйесінің құрылымы.
Жеке тұлғаны қалыптастырудағы тәрбие бағыттары:Патриоттық тәрбие.Адамгершілік тәрбиесі.Еңбек тәрбиесі
Жеке тұлғаны отбасында тәрбиелеудегі адамгершілік-имандылық, азаматтық моральдык құндылықтар:Әділдік пен ар-намыс
Жеке тұлғаның даму процесі:Денелік, психикалық, әлеуметтік дамуы.Тұлғаның жан-жақты, үйлесімді дамуыАдам жеке тұлға болып тумайды, даму процесінде жеке тұлға болып қалыптасады
Жеке тұлғаның дамуына әсер ететін факторлар:A) Тұқым қуалаушылық .C) Әлеуметтік орта.G) Тәрбие.
Жеке тұлғаның ең маңызды белгілері: A)Даралығы D)Саналылығы F)Жауапкершіліктері
Жеке тұлғаның өзара әрекеттесу ортасы, тәрбие құралы: С)әлеуметтік Е)рухани G)материалдық
Жеке тұлғаның санасын қалыптастыру әдістері:С)әңгімелесу Е)баяндама Ғ)дискуссия
Жеке шәкірттері жайлы сынып жетекшісі білуі керек мәлімет: Отбасындағы өмірі мен тұрмыс жағдайы.
Жеткіншектердің дағдарыс кезеңіне тән белгілері: В)Қыңырлық, эгоизм Е)Тұйықтылық, ашуланшаншақ Н)Эффект сезімі.
Жоғарғы мектеп жасындағылар (14-16жас) үшін жүргізілетін тәрбе үрдісінің маңызды блоктарының мотивтері: Құрбы-құрдастар компаниясында маңызды орын табу қажеттілігі. Үлкендермен маңызды іскерлік қарым –қатынаста болу қажеттілігі. Үлкендер ортасында өз орнын табу қажеттілігі. Жоғарғы мектеп жасындағылардың басты әрекеттері: Көңіл -күйіне байланысты құрбы-құрдастармен қарым –қатынасы. Бір- бірімен қарым қатынастар. Оқу кәсіби әрекеттері. Жоспар- бұл: Әрекеттің бағдар мазмұны нұсқалатын, құжат. Әрекеттің ретті арналатын, құжат. Мезгіл шекарасы арналатын, құжат.
Жоғары білім нәтижесіне жетудегі адамның иерархиялық білім «сатылары»: Кәсіби құзіреттілік. Сауаттылық және білімділік. Мәдениет және менталитет.
Жоғары мектеп аты:F)университет G)академия H)институт
Жоспар жасағанда ескерілетін жағдайлар: Сыныпқа сипаттама беру; Жоспарда тәрбиенің алдында тұрған міндеттерді айқындау; Өткен жылғы жұмысты талдау.
Жоспар жасау дегеніміз- бұл: Оқыту мен тәрбие жұмысын жақсарту бағытында көптеген шараларды белгілеу.
Жоспар ұғымының анықтамасы:Сынып жетекшісінің тәрбие жоспарыҰжымдық еңбектің жемісіТәрбие жұмысының айнасы
Жоспарда көрсетілген міндеттерге сай оқушылар ұжымының оқу-танымдық, тәрбиелік әрекеттерін талдау:Жеке оқушымен жұмыс нәтижесін талдауЖалпы сынып ұжымының өміріне талдау жасау.Сынып жұмысындағы кейбір негізгі мәселелерді талдау.
Жоспардың атқаратын қызметтері: Бағыттаушы, болжаушы. Бақылаушы. Репродуктивті (жаңғыртушы)
Жоспардың атқаратын қызметі: Нақты бағыттар мен әрекет түрлеріне бағыт беруші, анықтаушы.
Жоспардың кызметі:Педагогикалық талаптарды орындауды камтамасыз етуПедагогикалық ықпалды жүйеге келтіруБерілген тәрбие шараларының бірізділігі мен басқару тиімділігін қамтамасыз ету
Жоспардың түрі: мектептің 3-5 жылға арналған преспективалық жоспары
Жоспарлау дегеніміз: жағдайды жан-жақты анықтау және нәтижеге бағыттау, міндеттерді шешу жолдарын, әдістерін, құралдарын таңдау, мақсат-міндеттерді анықтау
Жоспарлау: Cынып ұжымының оқу-тәрбие процесіндегі әрекеттерін нәтижелі ұйымдастыру. Тәрбиенің әдіс-тәсілдері. Көрнекіліктер, оқу құралдары тізімі .
Жоспарлау:А)жағдайды жан жақты анықтау және нәтижеге бағыттау.D)міндеттерді шешу жолдарын, әдістерін, құралдарын таңдау.G)мақсат, міндеттерді анықтау.
Жоспарлау:Сынып ұжымының оқу-тәрбие процесіндегі әрекеттерін нэтижелі ұйымдастыруОқу-тәрбиедегі педагогикалық ықпалды жүйеге келтіруТоп ұжымының оқу - тәрбие процесін ұйымдастырудағы маңызды буын
Жоспарлауда ескерілуі тиіс: жоспардың қоғам талаптарына мақсатына сәйкестігі
Жұмысты басқару кезінде ескеретін:Мақтауға, жақсы ықылас-пейіл білдіруге сараңцық жасамау жеке басқа қатысты жақсы көру не ұнатпау сезімдерін билетпеу, ескертпелерді жеке ескерту.Сенім білдіре отырып тексеруді ұмытпа: жалпы іс барысын қадағалап қана қоймай, жеке оқушылардың жұмысты қалай орындап жатқанына көңіл бөліп, кемшіліктерді уақтылы түзетуге күш салу.Өзіңнің жақсы ісіңмен үлгі болып, басқаларға өнеге көрсет
Жүйелеу нәтиежесі барысында қол жеткізетін жетістік: Дарынды балалардың мектепішілік, қалалық, облыстық республикалық іс –шараларға қатыстырып, қабілеттерін дәлелдеу. Жұмыстарды ұйымдастыру барысында бір ғана тәрбие үдерісі технологиясына байланысқан буындардың технологиялық тізбегі: Шығармашылық істі өткізуге деген оқушылардың құштарлығы.
Жылдық оқу-тәрбие жұмысы жоспарының құрылымы: A) Кіріспе C) Қойылатын міндеттер F) Жоспардың негізгі бөлімдерін сипаттау
Заман талабына сай компьютер тілін меңгерген білімді ұрпақ тәрбиелеудің негізінде пайда болған жаңа типтік оқу орындары: Колледждер, лицейлер.Лицейлер, гимназиялар, колледждер, жеке меншік мектептер. Гимназиялар, колледждер
Зерттеліп отырған құбылыстағы байланыстарды көрсетеді және солардан туындайды:A)заңдар D)заңдылықтар E)принциптер
Зиятында жеңіл ауытқуы бар балалардың еңбек әрекеттерінің ерекшеліктері: Қозғалыстың автоматтандырылуының бәсеңділігі. Жоғарғы қимыл әрекеттерінің дербес игерулері. Кеңістікті бағдарлаудың орташа деңгейлігі.
И.А. Колесников және Е.Н.Барышников мектептің тәрбиелік жүйесінің құрамында көрсеткен өзара құрама бөлік саны: 3
И.В.Дубровина бойынша, психологиялық мәдениет екі компоненттен тұрады: Психологиялық білім; Адамның жалпы мәдениеті.
И.П. Подласый бойынша оқыту әдістері тобы: B) Практикалық. E) Көрнекілік.F) Сөздік.
И.П. Подласый бойынша оқыту әдістері: Практикалық. Көрнекілік. Сөздік.
И.П.Подласый оқыту әдістерін келесі топтарға бөлді:B)Практикалық;іс-тәжірибе,жаттығу,оқу-өндірістік еңбек; көрнекілік D)Сөздік;кітаппен жұмыс әдісі E)Бейне таспа әдісі
И.П.Подласый оқытудың келесі жіктемесін ұсынады:C)Иллюстрация;бейне әдіс;жаттығу;лабороториялық;практикалық D)Білімді,білік және дағдыны жетілдіру мен бекітуді оқыту әдістері E)Танымдық ойындар;программалық оқыту;білімді беруді бақылау;ситуациялық
И.С. Якиманская тұлғаға бағдарланған, білім берудің толық жіктемесін жасап оны шартты түрде үш негізгі топқа бөлді: А.пәндік-дидактикалық В.әлеуметтік-педагогикалық Н.психологоялық.
Инновациялық процестерді ендіруде анықталатын күштер: жаңашылдардың инновациялық әулетімен; жаналықты енгізу жолдарымен; Енгізілген технологияның ерекшеліктерімен.
Институционалдық белгі бойынша тәрбие бөлінеді: С)отбасылық E)конфессионалды(діни) G)мектептік
К.Д. Ушинскийдің дэлелдеуі бойынша оқытудағы көрнекілік дегеніміз:Оқуды жалпы ұғымдарға емес нақты образдарға негіздеу.Оқуды жалпы ұғымдарға емес нақты факторларға негіздеу
К.Д. Ушинскийдің тәрбие жайындагы пікірі:«..мектеп, тәрбиеші және ұстаздар - адамның тіпті жалғыз ғана тәрбиешілері емес, оның сонша күшті, ал мүмкін және әлдеқайда күшті әдейі тәрбиешілері; табиғат, отбасы, қоғам, халық ..және оның тілі болады», - деген«Тәрбие беру өнері жұрттың бәріне дерлік таныс және түсінікті іс, ал кейбіреулерге тіпті оңай іс болып көрінетін ерекшелігі бар...» «Егер педагог адамды барлық жағынан тәрбиелегісі келсе, онда ол, ең алдымен оны барлық жағынан білуі тиіс»
Кәмілетке толмағандардың қоғамға қайшы әрекеттерді жасауын алдын алуға бағытталған әлеуметтік, құқықтық, педагогикалық шаралар жүйесі-бұл: Қадағалаусыздықтың алдын алу. Құқық бұзушылықтың алдын алу. Қорғансыздықтың алдын алу
Кәсңптік бағдарды ұйымдастыру сан алуан күрделі жұмыстар жиынтығы. Олардың негізгілері: кәсіби хабар; кәсіби ағарту; кәсіби адаптация; кәсіби кеңес: кәсіби іріктеу; Кәсіптік ұйымдастыру және басқару.
Кәсіби бағдардың бейімдеу кезеңі: Қоғамдық –еңбек ортасында түлектерді интнрациялау. Әлеуметтену аймағының тиіиді бағыты ретінде арнайы білім беру жүйесінде әлеуметтік әріптестік механизімін қалыптастыру үрдісінің маңыздылығын акценттейді. Кәсіби ортадағы жағдайға еш қиындықсыз бейімделуді қамтиды .
Кәсіби бағдарлау –бұл: Шыайы тапсырыс берушіге бағытталған қолайлы жүйе. Алғашқы кәсіби біліммен байланысқан жүйе. Жасөспірімнің жеке таңдауына себепші болатын нақтылы шаралар тізімі.
Кәсіби бағдарлау үрдісі –бұл: Орта білім беру мен алғашқы кәсіби білім беру жүйелерінің өзара байланыстары. Мектептік білім берудің жауапты кезеңі, ол түлектердің әлеуметтік –экономикалық шарттарын бағдалай білетін еңбекке пәні мұғалімдерін дайындау және жетілдіру.
Кәсіби бағдарлаудың дайындық кезеңі: Оқушыларды психикалық, кленикалық тексерістер негізне байланысты еңбекке қабілеттілік деңгейін анықтау. Оқушының болашақ кәсіби –еңбек әрекетінің тіршілік әрекетіне қажетті жүйелерге әсерінің рұқсатталған ауырлық дәрежесін анықтау. Таңдалатын кәсіпке оқушының физологиялық мүмкіндіктерінің жарамдылығын анықтау.
Кәсіби бағдарлаудың кезеңдері: Дайындық. Қалыптастырушылық (түзетушілік). Бейімдеу
Кәсіби бағдарлаудың қалыптастырушы кезеңі: Оқу-дәрістік сабақтардың топтамасы және тақырыптық экскурсия. Оқу еңбек сабақтардың топтамасы. Кәсіби кеңестер мен мақсатты кәсіби сынамалар топтамасы.
Кәсіби кеңестер және мақсатты кәсіби сынамалар топтамасы бұл: Кәсіби әрекет түрлері жайында адекаватты көзқарасты қалыптастыру. Еңбек әрекетіне адекавты көзқарасты қалыптастыру. Оқушыларды кәсіби білім беру нысандары жайлы ақпараттау.
Кәсіптік бағдар беру бағдарламасы үш деңгейде жүзеге асады: 1-деңгей –дұрыс, яғный тиімді кәсіптік бағдар беру үшін әмбебап құзыреттілікке ие болу; 2-деңгей - ...; 3-деңгей – таңдалған кәсіп бағытына сәйкес жеке білім бағдарламаларын жасап, жүзеге асыру. Әртүрлі кәсіптік бағдар беру формаларын қолданып көру
Кәсіптік бағдар беру бағдарламасын жүзеге асыру үшін ....... қажет. Жақсы жабдықталған кітапханалар, онда кәсіптік бағдар беру және арнайы білімі саласындағы әдебиеттер болуы тиіс.
Кәсіптік бағдар беру Функциялары: экономикалық ; психологиялық –педагогикалық ; медициналық –физалогиялық; Әлеуметтік.
Кәсіптік бағдар тек жастар арасында ғана емес, көпшілікке жүргізілетін жұмыс. Оның қажеттілігі: Мамандық таңдаудағы көзқарасы қоғам талабына келуі шарт.
Кәсіптік бағдардың негізгі үш құраушысы: «Іс –әрекет», «мамандық», « бағдар»
Кәсіптіқ бағдар беруге сәйкес жүйелік тәсілдің әдіснамалық принципі: Кәсіптік бағдардың әрекеттерін кіріктіру.
Кеңістіктік –уақытты компоненті келесі бөліктен турады: Сынып оқушыларының тіршілік әрекетіндегі, күнделікті дамуындағы адамгершілік рухани, сезімдік –психологиялық , заттық –матиралдық ортасы, жағдайы.
Кешенді жол табуды жүзеге асырудағы талаптар: Hақты істер жүйесі арқылыкүшті біріктіру өзін-өзі тәрбиелеу әсерін білдіреді. Адамның адамгершілігін жетілдіруді қалыптастыру. Педагогикалық ұжымның ата-аналармен ынтымақтастығы.
Кешенді жол табуды жүзеге асырудағы талаптар: Hақты істер жүйесі арқылыкүшті біріктіру өзін-өзі тәрбиелеу әсерін білдіреді. Педагогикалық процестердің ізеттілігі тұлға, нысанаға бағытталуы. Іс-әрекеттің сана мен мінез-құлықбірлігін қалыптастыруға бағытталуы.
Кешенді жол табуды жүзеге асырудағы талаптар:педагогикалық процестердің ізеттілігі, тұлға, нысанаға бағытталуы. іс- әрекеттің сана мен мінез- құлық бірлігін қалыптастыруға бағытталуы. нақты істер жүйесі арқылы күшті біріктіру өзін-өзі тәрбиелеу әсерін білдіреді
Кларин М.В, Г.М.Құсайынов, В.П.Беспалько, Ж. Қараев-тардың) пайымдауынша педагогикалық технология С)Оқыту процесін ұйымдастырудың өткізудің жа жақты ойластырылған педагогикалық қызметтің моделі; оқытуда мақсатты нәтижеге жетудің кепілдік беретін жазбаша үлгі жоспары. D)оқыту процесінде адамның іс әрекетімен техниканың мүмкіндіктерін барынша тиімді пайдалану т.б.. Е)өнер, шеберлік, білік, білімді меңгерудің жаңа жолы (оқытуды ұйымдастырудың жаңаша формалары, әдіс – тәсілдері)
Клуб жұмыс мерзімінің ұзақ болуын әрі педагогикалық тұрғыда жедел қарқынды ұйымдастырылу қажеттілігі жайындағы көзқарасты жақтаған педагог: Шайцкий С.Т
Клуб жұмысының міндеті:Таңдап алынған көркемөнер әрекетіне қатысты оның әрбір мүшесінің қажеттілігі мен қабілетін тәрбиелеу.Өзін-өзі тэрбиелеуге және өзін-өзі жетілдіруге ынталандыру.Өзін-өзі тәрбиелеуді ынталандыруда кешенді бағдарлама құру
Компьютерді қазақтілі сабағында пайдаланғанда көрнекілікті арттыру үшін қолданылатын бағдарламалар:МS office power point.Агсоn
Көркем- шығармашылық дарындылықты дамыту жолдары: концерттер, фестивальдар, көрмелерге қатысуы; оқушылардың қызығушылықтарына қарай үйірмелер, әртүрлі конкурстар
Кіші мектеп жасындағылар (1-7жас) үшін жүргізілетін тәрбие үрдісінің маңызды блоктарының мотивтері : Үлкендердің қалауымен орындалатын әрекеттерден пайда болған әсерлерге деген талпыныстары. Оқушы болуға табандылықпен талпынуы. Қоғамға аса қажетті әрекеттерді орындауға деген талпыныстары.
Қабілет,дарындылық,талант мәселесін шешудің эмпирикалық негізін салушы әрі осы кунге дейін қолданып жүрген оның зерттеу әдістері мен әдістемелерін ұсынған тұлға:Гальтон
Қазак ағартушылары:Ы.Алтынсарин.А.Байтұрсынов.М.Жұмабаев
Қазақстан Республикасының білім беру жүйесінің сатысы: Жалпы орта білім беру мектебі. Психологиялық-педагогикалық ықпал ету әдістері. Әлеуметтік-педагогикалық әдістер.
Қазақстан Республикасындағы Білім беру туралы Заңдар қабылданған жылдар: B)1992ж D)1999ж G)2007ж
Қазақстанда «Білім туралы» Заңдары қабылданды:B)1992 D)1999 F)2007
Қазақстандық ғылым-педагог Н.Д. Хмель бойынша педагогикалық процестің негізгі сипаттамалары:B) Оқушылардың ұлгерімі. E) Оқушылар ұжымының қалыптасқандығы .G) Оқушылардың қоғамдық белсенділігі.
Қазіргі зерттеушілер бақылау қояды С)бақылаудың даралық және ұжымдық формаларын үйлестіруін.Е)алынған ақпарат мазмұнының обьективтілігі мен нақтылығын.F)бақылау мазмұнының бағдарламалық талаптарға сәйкес болуын
Қазіргі зерттеушілер бақылауға келесідегідей дидактикалық талаптар кояды:A) Бақылау мазмұнының бағдарламалық талаптарға сәйкес болуы.C) Алынған ақпарат мазмұнының обьективтілігі мен анықтығы.E) Бақылаудың даралық және ұжымдық формаларын үйлестіру.
Қазіргі зерттеушілердің бақылауға қоятын талаптары: Бақылау мазмұнының бағдарламалық талаптарға сәйкес болуы. Алынған ақпарат мазмұнының объективтілігі мен нақтылығы.Бақылаудың даралық және ұжымдық формаларын үйлестіру.
Қазіргі кезде ұжымды дамыту барысында кезеңдерді зерттеу мен айналысқан зерттеуші-ғалым:Новикова Л.И
Қазіргі кездегі педагогикалық зерттеулерде қолданылатын анкетаның(сауалнаманың) түрлері: С)Ашық. Д)Жабық. Е)Атаулы.
Қазіргі қоғамдық пайдалы жұмыстарға қатысуда оқушы белсенділігі байланысты:Мұғалім позициясына, ұстанымына.Мектепте ұйымдастырылатын жұмыстардың тиімділігіне.Сұранысқа ие болуына
Қазіргі қоғамдық пайдалы жұмыстарға қатысуда оқушы белсенділігі мыналарға байланысты:А)Мектепте ұйымдастырылатын жұмыстардың тиімділігіне.С)Мұғалім позициясына. G)Қойылатын талаптардың мазмұнына.
Қазіргі отбасы ажырасуы себептері:Отбасын құруға дайын болмау.Жұбайлардың білім деңгейі мен жұмысбастылығы.Тұрмыстағы қолайсыздық
Қазіргі педагогика ғылымына баланың жас кезеңдерінің жіктелуі: А)Сәбилік кезең(1 жасқа дейін) мектепке дейінгі кезеңнің алдындағы кезең(1 жастан 3 жасқа дейін) В)Мектепке дейінгі кезең(1жастан 6жасқа дейінгі),бастауыш мектеп кезеңі(6 жастан 10 жасқа дейін) D)Орта мектеп кезеңі немесе жеткіншек кезең (10 жастан 15 жасқа дейін),жоғары мектеп жасындағы кезең(15 жатан 18 жасқа дейін).
Қазіргі педагогиканың әдіснамасы-бұл: A) Әдіс туралы ғылым. C) Бір нәрсені тану туралы ғылым .E) Зерттеу үдерісі туралы ілім.
Қазіргі тәрбие жүйесіндегі мынадай принциптерді ұстанады.Тәрбиеге тұлғалык түрғыдан карау, тәрбиелік ыкпалдардың бірлігі.Жеке тұлгаға талап коюшылык пен кұрметтей білудің бірлігі
Қазіргі тәрбие жүйесінің басшылыққа алатын тәрбиенің принциптері: Қоғамға бағытталғандығы, тәрбиенің өмірмен байланысы, гумандығы, тұлғаға жеке дара қарау. Тәрбиенің өмірмен, еңбекпен байланысы. Тәрбиенің гуманистік принципі.
Қазіргі тәрбие технологиясының орындайтын талабы:Тәрбиеге қатысты барлық факторлардың бірлігі мен реттелуі-тәрбиеге комплексті түрде қараудың кезек куттірмес шарты
Қалыптастырушы тұғырдағы тәртіп үлгісі:Үлгі көрсету.Түсіндіру. Жаттығу
Қандай жағдайда әңгімелесу аз нәтижелі болады:Жас ерекшелігіне сәйкес келмеуі.Материал көлемінің көп болуы.Ғылыми түсініктерді қолдану
Қарым-қатынас мәдениетінің айырылмас атрибуты:Өз әрекетінің қоршаған ортаға тигізетін әсерін алдын ала елестете білуі.Әдептілік.Қоршаған ортадағы адамдардың көңіл-күйін табу және оларды түсіну.
Қарым-қатынас нормалары:Адамдардың сыпайылық ережелерін сақтауы.Әйел мен ер адамның қарым-қатынасының және қоғамдағы әрекеттердің ережелері.Сәлемдесу,алғыс айту,кешірім сұрау нысандары.
Қарым-қатынас нормалары:Сәлемдесу,алғыс айту,кешірім сұрау.Адамдардың сыпайлық ережелерін сақтауы.Әйел мен ер адамның қарым-қатынасының және қоғамдағы әрекеттердің ережелері.
Қарым-қатынас стилі бойынша тәрбие бөлінеді: А)авторитарлық С)демократиялық E) либералдық
Қарым-қатынас стилі: Бірлескен шығармашылық қызмет. Демократиялы. Қорқыту
Қашық перспектива дегеніміз-бұл:Ұжымның немесе жеке адамның ұзақ мерзімге созылатын бір істі орындауға талаптануы
Қиын балалармен жұмыс істеудің негізгі шарты:Баланы жан-жақты зерттеп,мінез-құлықтарының бағыт-бағдарын айқындау
Қиын да қауіпті балалардың категориясына жататындар:бейәлеуметті жағдайы нашар отбасыларда тәрбиеленген балалар;әлеуметтік-психологиялық көмек пен қолдауды қажет ететінотбасы балалары:Заңды күші жоқ жағдайларға байланысты ата-анасыз қалған балалар
Қиын оқушыларды тәрбиелеу процесіндегі әдіс-тәсілдерді әдістемелік жағынан қолданудағы тәрбиелеу жүйесінің кезеңі:Дайындық кезеңі
Қиялы зақымданған оқушыларға арналған еңбек сабағында сегіз типтік топты жасаған ғалым:Н.П.Павлов,С.Л.Мирский,Е.А.Ковалева
Қоғамда қабылданған норма,идеал,қағида жүйесі-бұл:Адамгершілік.Ғибрат.Этика.
Қоғамдық тәрбиенің бір бөлігі,мемлекет алдындағы ата-аналардың борышы-бұл:Отбасы тәрбиесі
Қоғамның құқығына немесе адамгершілік нормаларына қайшы келетін әрекеттер жүйесі-бұл:Әректтердің нормадан ауытқуы.Әрекеттің ауытқуы.Девиантты әрекет.
Қоғамның талаптарымен тікелей байланыста,ал әр оқушыны дамыту,оның ерекшеліктерін сқтау,оның потенциалды қабілеттерін ашу,интеллектісінің дұрыс дамып,жетілуіне жағдай жасау –бұл:Сынып жетекшісінің негізгі мақсаты
Қоршаған ортасын танып білу. Оқушының дара даму ерекшелігін танып білу.
ҚР «Білім туралы» заңы білім беру саласындағы мемлекеттік саясаттың қағидалары: C) ҚР азаматтары білім алуға тең құқылы E) Жеке тұлғаның білімінің жіне дарының дарынының дамуына жағдай жасау G) Оқушыларды кәсіптік бағытқа бейімдеу
ҚР Конституциясының 27-тарауында отбасы мен балалар құқығын қорғау мәселесі: B)Неке мен отбасы,аналық,әкелік және балалық мемелекет қамқорлығының аясында E)Балаларды қорғау және тәрбиелеу ата-ананың табиғи құқығы және міндеті H)Кәмелетке толған және еңбекке жарамды балалар еңбекке жарамсыз ата-аналарына қамқорлық жасау тиіс
Құзыреттілік тұғыр дегеніміз: А)мұғалім мен оқушының біріккен іс-әрекеті Д)«педагог оқушылар» жүйесінің қызметі Е)жеке тұлғаның табысқа жету жолындағы білімі мен білігінің көрсеткіші.
Құқықтық тәрбие міндеттері: A)заңға сыйластық қатынас орнату C)қарапайым құқықтық сауаттылық ашу G)құқықтық жауапкершілік қалыптастыру
Құндылық-бағдарлы компонентті келесі бөліктен тұрады:Тәрбие жүйесінің маңыздылығы
Құндылық-бағдарлық әрекет. Eңбек әрекеті.
Құндылық-бағдарлық әрекет. Жағымды эмоция тудыру.
Құрал-жабдықты құндылықтың сапасына жататындар:Тәрбиелік,шыдамдылық,ой өрістің кеңдігі,т,б.
Құрамы бойынша тәрбие формалары жіктеледі: A)жеке C) топтық E)ұжымдық және фронталдық
Қыз балалар ұйымы-бұл:Герлскаут
Л.И.Новикова бойынша ұжым дамуының кезеңі:Ұжым оқушыларды тәрбиелеу құралына айналуы.
Мадақтау бұл: Ынталандыру мақтау мақұлдау
Мадақтау және жазалау әдістері қолданылады:Іс-әрекетін,мақұлдаунемесе талқыдауды.Жағымсыз қылықьарына тосқауыл қоюда.Жағымды қылықтарын мадақтауда.
Мадақтауда пайда болады:Көңіл-күйді көтереді,жағымды іс-әрекеттерді ынталандыру.Сергектік сезім
Мақсатқа байланысты эксперименттің түрлері:В)Нақтылаушы.G)Жасампаз-өзгертуші(жасанды)H)Тексеру.
Мақсаттарға, қатынастарға әсер ететін тұлғаның санасын қалыптастыру әдістері:А)баяндау Е)диспут G)дебат
Мақсатына қарай педагогикалық эксперименттің түрлері:А)Статистикалық эксперимент әдістері.Д)Жасампаз эксперимент.G)Тексеру эксперименті.
Мамандық таңдауға көмек беру,іс-әрекеттерге көмектесу бұл.Әрбір жастың көп санатты қабілетіне
Мамандық таңдаудың және жұмысқа бейімдеудің басты және құрамдас бөлігі бұл: Кәсіби кеңес
Мамыр-маусым айларында жасалып тамыз айындағы педагогикалық кеңесте бекітілетін жоспар: Жылдық жоспар
Мария Монтессори оқушылардың жекелеп оқуына ынғайлы пәндер деп мыналарды көрсетті: D) Грамматикалық пәндер.E) Математикалық пәндер. H) Биологиялық пәндер.
Мәдениет ұғымының құрылуы:әдебиеттен өнерден ғылымнан
Мәдениеттің құрамдас бөлігі бұл-құндылық
Мәтін туралы үғым қалыптастыру әдістемесі:Мәтіннің стильге қатысы болмайды.Мәтіннің белгілі бір мазмұндық бірлігі болады
Мектеп ,отбасы және қоғамдық мекемелер күшін біріктірудегі іс-әрекеттің өзіндік ерекшеліктері: Қазіргі кездегі мектептің әлеуметтік функцияларын нақты білу.Отбасы ерекшеліктері м.Педагогикалық компоненттерін білуі
Мектеп басқарудағы жоспарлаудың түрлері: A) ағымдағы E) жылдық F) перспективті
Мектеп басшылардың сапалы қасиеттері: B) Адамгершілік D) рухани E) гуманистік
Мектеп басшылығымен жүргізілетін тәрбие жұмыстарының формалары:Сынып жетекшілерінің және мұғалімдердің отбасымен жұмысы; сыныптан және мектептен тыс тәрбие жұмыстары:ата-аналармен жұмыс.
Мектеп басшысы білуге міндетті: Мектеп түрі мен мақсатын. Ақпараттық жабдықталуын. Материалдық –техникалық жабдықталуын.
Мектеп бітірушінің базалық мәдениетін қалыптастыру үшін мектептің шешуі тиіс негізгі міндеттері (Н.Е.Щуркова бойынша): В) ұжымды ұйымдастыру мен дамыту С) тәрбиелеуші және дамытушы іс-әрекеттерді ұйымдастыру Н) оқушы жеке тұлғасының қалыптасуына жағдай жасау
Мектеп директорының ғылыми жұмысы бойынша орынбасарының көмегі.
Мектеп директорының қызметін, жұмысын басқарудағы деңгейін сипаттайтын көрсеткіштер: B) шығармашылық D) педагогикалық шеберлік H) білімдарлық, жоғары идеялық ұжымшылдық
Мектеп жетекшілері білуге міндетті: A) Мектеп ақпараттық жабдықталуын F)Мектептің материалдық жағдайы G) Оқу-тәрбие жұмыстарын ұйымдастырудың тәртібі; мектептің белгіленген мақсаттарға жетудегі басты шарттары
Мектеп жоспарлары: жылдық жоспар, перспективалы жоспар, стратегиялық жоспар
Мектеп жоспарын жасауда сақталатын принциптер:В)ғылымилық, ұжымдық.D)оңтайлылық және нақтылық.F)перспективтік және объективтік.
Мектеп құрылымындағы ең негізгі буын: Cынып. Аудитория.Класс.
Мектеп құрылымындағы ең негізгі буын:Аудитория.Зертхана.Сынып
Мектеп оқушысының жеке ерекшелігі дегеніміз-оның: A) Жыныстық және рухани дамуы. C) Жан-жақты тұтас жетіліу. E) Тұлғалық қасиетттерінің қалыптасуы.
Мектеп өміріндегі басты тұлғалар:Сынып жетекшісі. Оқу пән мұғалімі.Мұғалім
Мектеп пен жоғары оқу орындарындағы баға қоюдың субъекьтивті қателіктері:A)көңіл-күйге орай баға қоя салу D)Орташа бағалау ұстанымында болу G)Баланың тәртібіне қойылатын баға пән үлгеріміне ауыстырылады.
Мектеп пен отбасы әрекеттестігінің негізгі бағыттары: Aта-аналармен педагогикалықұйымдастырушылық жұмыс. Aта-аналардың педагогикалық сауаттылығын дамыту. Aта-аналармен баланың үлгерімі мен тәрбиесін жақсарту үшін жүйелі және дара жұмыстарын жүргізу.
Мектеп пен отбасы байланысының басты формасы-бұл:ата-аналар жиналысы
Мектеп пен отбасының өзара әрекетін ұйымдастыру жолдары:Отбасының адамгершілік бағыттылығына қарай оларды топтастыру;бірлескен әрекеттерінің ағымдық және соңғы нәтижелерін талдау;отбасының тәрбиелік мүмкіндігі мен күш қуатын айқындау мақсатында зерттеу.
Мектеп пен отбасының өзара әрекетінің басты қызметтері:ақпарттық тәрбиелік дамытушылық қалыптастырушылық қорғау сауықтырушылық тұрмыстық;бақылаушылық
Мектеп пен отбасының өзара әрекетінің міндеттері ата-аналарды педагогикалық-психологиялық білім біліктерін қаруландыру;бала тәрбиесіне ата-аналарды белсенді қалыптастыру;ата-аналардың белсенді педагогикалық ұстанымын қалыптастыру.
Мектеп пен отбасының өзара қарым-қатынасының нәтижелі болуы көпнесе қарым-қатынас пен өзара әрекет формасына байланысты.Олардың негізінде ескерілетін жағдай:оқушыға қатысты жағымды қарым-қатынастың болуы
Мектеп пен отбасының ынтымақтастық әрекеттері:в)ата-аналармен ұйымдастырушылық-педагогикалықжұмыс Д)ата-анамен педагогикалық ағарту жұмыстары Ғ)баланың оқу үлгерімі мен тәрбиесін жақсарту бойынша жүйелі жұмыстар
Мектеп пен отбасының ынтымақтастық әрекеттерінің бағыттары: B)ата-аналармен ұйымдастырушылық-педагогикалық жұмыс D)ата-аналармен педагогикалық ағарту жұмыстары G)баланың оқу үлгерімі мен тәрбиесін жақсарту бойынша жүйелі жұмыстар
Мектеп ұжымы алдына қойылған тәрбие жұмысының жоспарын жүйелі түрде нәтижелі орындау-бұл:тәрбие жұмысының негізгі міндеті
Мектепте әдістемелік жұмысты ұйымдастыруға әсер ететін факторлар: мұғалімдердің педагогикалық мәдениетінің деңгейі. ұжымдағы моральдық-психологиялық жағдай. білім саласындағы мемлекеттік саясат, заңдық актілер мен құжаттар
Мектепте білім мазмұнын анықтау мына мәселелерді қамтамасыз етуі тиіс:В)табиғат, қоғам, техника, мәдениет, адам жайындағы білімді қалыптастыру Д)диалектикалық-материалистік көзқарасты тәрбиелеу Е)адамды жан-жақты дамытуміндеттерін жинақты шешу, жастарды өмірге,еңбекке, мамандық таңдауға даярлау
Мектепте жасалады:В)жылдық жоспар. D)перспективалық жоспар. F)стратегиялық жоспар.
Мектептегі әдістемелік жұмыс формалары: Пәндік әдістемелік бірлестіктері. Проблемалық (инновациялық)сабақтар.Әдістемелік кеңестер
Мектептегі әдістемелік жұмыс формалары: пробелмалық семинарлар мен практикумдар, озық тәжірибе мектебі, жас мұғалімдер мектебі
Мектептегі басқару әдістерінің негізгі топтары: A) педагогикалық қызметкерлерді экономикалық тұрғыдан қызықтыру F) психологиялық-педагогикалық ықпал жасау және әсерлендіру G) Қоғамдық ықпалдарды пайдалану; қоғамдық әсер әдістері
Мектептегі басқару субьектілері: мектеп кеңесі, педагогикалық кеңес, әдістемелік кеңес
Мектептегі тәрбие жұмысының сапасына жауапты.Мектептегі сынып жетекшілері.Директордың тәрбие жұмысы жөніндегі орынбасары.Мектеп директоры
Мектептегі тәрбие жұмысының сапасына жауапты: Директордың оқу ісі-жөніндегі орынбасары. Мектепгі сынып жетекшілері. Мектеп директоры.
Мектептегі тәрбие жұмысының сапасына жауапты: Мектеп психологы. Директордың тәрбие жұмысы жөніндегі орынбасары. Мектептің белсенділері.
Мектептегі тәрбие жұмысының сапасына жауапты: Мектепгі сынып жетекшілері. Директордың тәрбие жұмысы жөніндегі орынбасары. Мектеп директоры.
Мектептегі тәрбие жүйесінің даму кезеңдері: Жүйені жасау. Жүйені рәсімделуді аяқтау және тәрбие жүйесін құру. Жүйені интеграциялау.
Мектептегі тәрбие жүйесінің даму кезеңдері: Жүйені қалыптастыру. Жүйені жасау. Жүйені рәсімделуді аяқтау және тәрбие жүйесін құру.
Мектептегі тәрбие жүйесінің даму кезеңдері: Ұжым жаппай тәрбиелеу құралы. Жеке тұлғаны дамыту субъектісі. Жүйені дизентегациялау.
Мектептен тыс мекемелердің оқушылармен өткізетін тэрбиелік шаралары:Сайыстар өткізу.Әдеби музыкалық кештер өткізу.Байқаулар өткізу
Мектептен тыс мекемелсрдің негізгі міндеттері:Әр окушының калыпты дамуына тиімді жағдай жасау.Ұлттық мәдени дәрежссін көтеру
Мектептердің тәрбие жүйесінің миссиясын жүзеге асыруда басшылыққа алынатын бағыттар:әлемдік деңгейде жиналған озық тәжірибеге негізделген қазақстандық және халықаралық құжаттамалардың деректер базасы.
Мектепті басқару мәселелерін зерттеді: A) Т.И.Шамова D) Ю.А. Конаржевский G) П.В. Худоминский
Мектепті басқару органы:B)мектеп кеңесі C)педагогикалық кеңесE)әдістемелік кеңес
Мектепті басқарушысы (басқарушылары): Директор . Директордың тәрбие ісі жөніндегі орынбасары. Директордың оқу ісі жөніндегі орынбасары
Мектепті инновациялық басқару аспектілерін зерттеді:В)М.М.Поташник. Д)Л.И.Моисеев. Н)В.С.Лазарев.
Мектепті педагогикалық жүйе ретінде жұмыс бағыттары: А) Оқушылар және педагогикалық ұжымды қалыптастыру В) Білім мазмұнын нығайтуда әдістерді, формаларды пайдалану С) мақсаттарды және оған қол жету нәтижесін айқындау
Мектептің іс-әрекетін қадағалау: Білім мазмұнының ғылымилығын тексеру. Педагогикалық үдерістің жүзеге асуын тексеру. Сабақта қойылған мақсаттың нәтижелілігін тексеру.
Мектептің жеке басқару органдары: директордың оқу ісі жөніндегі орынбасары, директордың тәрбие ісі жөніндегі орынбасары, директор
Мектептің жыл жұмыс мазмұнын талдаудың мазмұнына енеді: Оқушылардың тәрбиелілік деңгейі. Әдістемелік жұмыстың сапасы. Педагогикалық кеңес жұмысының мазмұны.
Мектептің жылдық жоспары мынадай принциптер негізінде құрастырылады: Оқыту-педагогикалық құжаттама. Мектеп ішіндегі ақпарат құжаттамасы. Қаржы-шаруашылық құжаттамасы.
Мектептің жылдық жоспарынан басқа құжат түрлері: Оқыту-педагогикалық құжаттама. Мектеп ішіндегі ақпарат құжаттамасы. Қаржы-шаруашылық құжаттамасы.
Мектептің жылдық жұмыс жоспары мына принциптер негізінде құрастырылады:C) Жоспарлаудың ғылымилығы.E) Жоспардың нақтылығы.F) Жоспардың перспективтілігі
Мектептің жылдық жұмыс жоспарын құрастыру ұстанымдары: Жоспардың нақтылығы. Жоспардың перспективтілігі. Жоспарлаудың ғылымилығы.
Мектептің оқу-педагогикалық құжаттары: Оқушыларды тіркейтің алфавиттік кітапша. Сыныптық журнал. Факультативті сабақты өткізу журналы
Мектептің оқу-тәрбие үрдісінде жүргізілетін әдістемелік жұмыс формалары: Проблемалық семинарлар мен практикумдар. Озыө тәжірибе мектебі. Жас мұғалім мектебі.
Мектептің тәрбие жұмысы бағыттары бойынша тәрбие бөлінеді: В)адамгершілік және еңбек F)азаматтық және экологиялық H)экологиялық және эстетикалық
Мектептің тәрбие жүйесінің әдістемеліәк ұйымдастыру негізі:мектептің біріңғай даму тұжырымдамасы,оның жарғысы.
Мектептің іс-әрекетін қадағалау дегеніміз:С)білім мазмұнының оңтайлы түрін көрсетуЕ)мектеп оқушының оқу жүктемесін мөлшерлеуге көмектесуG)оқу нәтижесін дұрыс мөлшерлеу
Мектепшілік бақылау әдістері:A) Мектеп құжаттарын тексеру D) Ақпарат жинау E) Оқушылардың жеке құжаттарын тексеру
Мектепшілік бақылау формалары.В)жекелік, тақырыптық – қорыту Е)пәндік – қорыту , кешенді қорыту
Мектепшілік бақылау формалары: D) жекелік, тақырыптық-қорыту F) пәндік-қорытк G) сыныптық-қорыту
Мектепшілік бақылаудың Портнов Л.М. белгіленген түрлері: A) алдын-ала E) ағымдағы F) қорытынды
Мектепшілік педагогикалық талдау топтамасының түрлері: A) параметрикалық D) Тақырыптық E) Қорытынды
Мектепшілік тексерудің түрлері: А) тақырыптық тексеру В) ағымдық тексеру С) сыныптық-жинақтаушылық тексеру
Мектепішілік бақылау әдістері: Мектеп құжаттарын зерттеу, Әлеуметтік бағыттылық, Алдыңғы қатарлы педагогикалық тәжірибені зерттеу
Мектепішілік бақылау формалары фронталдық. Тақырыптық. сыныптық-қорыту.
Мектепішілік бақылау формалары: Тақырыптық. Ұжымдық. сыныптық-қорыту
Мектепішілік бақылауға қойылатын талап (талаптар):С)жүйелілік және объективтілік.Е)әділдік.G)тексерушінің құзырлылығы.
Мектепішілік басқару фунциялары: ұйымдастыру, бақылау, талдау
Мектепішілік тексеруді ұйымдастыруда кемшіліктер мен түсінбеушілікті болдырмаудағы келесі талаптарды білу қажет: F) жүйелілікті G) ықпалдылықты H) тексерушынің өз ісін жетік білуі
Мектепішілік тексерудің түрі мен әдістері мыналарға байланысты: B) Мақсатына, міндеттеріне C) тексеру нысанына D) уақыт жағдайына
Модельдерді 3топқа бөлуге болады:дидактикалық таңбалы және заттық техникалық,табиға және жасанды,эвристикалық
Модульдік оқыту технологиясының құрылымдық бөліктері: B) кіріспе бөлім (модульге, тақырыпқа еңгізу) F) сөйлесу бөлімі (оқушылардың өзара сөйлесу арқылы танымдық қызметін ұйымдастыру) G) Қорытынды бөлім (бақылау)
Мұғалім басқару шешімдерін өңдеуге ақпарат түрі: B)Бастапқы ақпарат. E)Тактикалық ақпарат. G) Жедел ақпарат.
Мұғалім мен оқушылардың бірлескен іс-әрекетіндегі әлеуметтік-психологиялық климаттың ерекшеліктері:Қолайлы моральдік-психологиялық жағдай
Мұғалім практикалық іс-әрекетінде тәрбие әдістерін тандауда басшылыққа алады: A)мақсаттарды басшылыққа алады B)принциптерін басшылыққа алады C)мазмұнын басшылыққа алады
Мұғалім практикалық іс-әрекетінде тәрбие әдістерін таңдауда басшылыққа алады:А)мақсаттарды В)принциптерді С)мазмұнын.
Мұғалімге басқару шешімдерін өндеуге ақпараттың үш түрі аса қажет–олар: B) Бастапқы ақпарат. E) Тактикалық ақпарат. G) Жедел ақпарат.
Мұғалімдерді аттестациялау (сараптау) барысында үш түрлі сараптау комиссиясы түзеледі-олар: B) Бас сараптау комиссиясы. E) Аудандық сараптау комиссиясы .H) Білім мекемесіндегі сараптау комиссиясы.
Мұғалімдерді аттестациялау (сараптау) барысындағы сараптау комиссиясы: Аудандық сараптау комиссиясы. Білім мекемесінлегі сараптау комиссиясы. Бас сараптау комиссиясы.
Мұғалімдерді аттестациялау (сараптау) принциптері: Еріктілік. Жариялылық. Шынайлылық.
Мұғалімдерді аттестациялау (сараптау) принциптері: Жариялылық. Жүйелілік, тұтастық. Шынайлылық.
Мұғалімдерді аттестациялаудың мақсаты: Оқу-тәрбие процесінің сапасын арттыру. Шғармашылықты дамыту. Педагогтардың кәсіби сәйкестілігін аңғару
Мұғалімдерді аттестациялаудың мақсаты:С)мұғалім еңбегін бағалау. Е)кәсіби өсуге ынталандыру. G)біліктілікті жетілдіруге ұмтылдыру.
Мұғалімнің әдістемелік жұмыста нығайтылған қабілеттері: жалпы мәдени даярлық және әдіснамалық мәдениет, зерттеушілік және диагностикалық мәдениеті, кәсіби және басқарушылық мәдениеті
Мұғалімнің өзіне және өзінің әрекетіне обьективті баға бере алу қабілеттілігі мұғалімнің өзін балалар қалай қабылдайтының педагогикалық процес барысында өзімен басқа адамдардың қандай қарым-қатынаста болатынын көре алуы бұл:педагогикалық рефлекция
Мұғалімнің теориялық және практикалық даярлығын қамтамасыз етуге бағытталған әдістемелік жұмыс: B)проблемалық практикумдар. E)проблемалық семинарлар. G)проблемалық (инновациялық) дәрістер.
Мұғалімнің тұрақты апталық жоспары:дүйсенбі-кітаппен жұмыс
Мұғалімнің іс-әрекетінің құрылымы: Cауалнама. Хабарлау қабілеті. Үдеріс.
Мұғалімнің іс-әрекетінің құрылымы: Қарым-қатынастық (коммуникативтік) қабілет. Хабарлау қабілеті. Құра білу қабілеті.
Мұғалімнің іс-әрекетінің құрылымы: Қарым-қатынастық қабілет (комуникативті). Хабарлау қабілеті. Құра білу қабілеті.
Мұғалімнің іс-әрекетінің құрылымы: Қарым-қатынастық қабілет (комуникативті). қабілеті. Құра білу қабілеті.
Мұғалімнің іс-әрекетінің құрылымы: Хабарлау қабілеті. Үдеріс.Әдіс.
Мұғалімнің іс-әрекетінің құрылымы:Қарым-қатынастық (коммуникативтік) қабілетҚұра білу қабілеті Хабарлау қабілеті
Мұқағали Мақатаев «Сарыжайлау» өлеңінің тәрбиелік мәні: Табиғаттың сұлулығын. Табиғи сұлулықты мейілінше аялап, сақтап мәпелеген. Туған жердің қадір қасиетін
Мүдделі топтардың бейбіт қатар өмір сүру жағдайында экономикалық,саяси әлеуметтік,рухани мәдени және халықаралық мәселелерді бірлесіп шешудегі қабілеттілігі бұл:ынтымақтастық
Мүмкіндігі шектеулі балаларды жеке басын дамыту:құрбылармен дұрыс қарым-қатынастарды қалыптастыру.»эстетика» «ұстамдылық» «парыз» «кісілік»ұғымдарын қалыптастыру.Оқу үрдісі мен еңбек етуді бақылау әрекеттерін қалыптастыру.
Мүмкіндігі шектеулі жас өспірімнің еңбек әрекетін таңдау қағидасында мынандай жағдайлар ескерілуі маңызды:еңбек әрекетінде жас өспірімнің денсаулығына қолайсыз факторлардың кедергі болмауы.еңбек түрін өз мүмкіндіктеріне қарай таңдай білуі.еңбек әрекетіне жас өспірімнің бірден кірісіп кетуі.
Мың бала патриоттық қозғалысының бағдарламасы: Балалар өсиеті бағыты. Мен ертеңгі жауынгер. Достық бағыты.
Мың бала патриоттық қозғалысының бағдарламасы: Білік мектебі және біз бейбітшілікті сақтаймыз. Мен ертеңгі жауынгер. Достық бағыты.
Мың бала патриоттық қозғалысының бағдарламасы: Білік мектебі және біз бейбітшілікті сақтаймыз. Мен ертеңгі жауынгер. Тәні саудың,жаны сау, салауат клубы.
Мың бала патриоттық қозғалысының бағдарламасы:Мен ертеңгі жауынгер.Тәні саудың, жаны сау - салауат клубы
Мінез – құлықты қалыптастыру және іс әрекетті ұйымдастыру әдістері: А) талап F) жаттығу G)қоғамдық пікір
Мінез құлықты қалыптастыру және іс-әрекетті ұйымдастыру әдістері: D)тәрбиелеуші жағдай E)тапсырма G)тәрбиелеушілік жағдай туындату
Мінез-құлқында қиыншылығы бар оқушыларды екі топқа бөлуге болады:Отбасында мектепте тәрбиелеуден шет қалған мінезі дұрыс қалыптаспаған оқушылар:тән кемтарлығы және жан жарақаты бар оқушылар
Мінез-құлық қалыптастыру және іс-әрекетті ұйымдастыру әдістері: D)тәрбиелеуші жағдай Е)тапсырма G)талап қою
Мінез-құлық тәжірибесін қалыптастыру және іс-әрекетті ұйымдастыру әдістері:А)талап F)жаттығу G)қоғамдық пікір
Мінез-құлықтар мен әрекеттердің ерекшеліктерімен заңдылықтарын анықтауға,бағалауға мүмкіндік беретін зерттеушілерге ықпал ететін ұсыныстар жиынтығы-бұл:диагностикадағы әдістерді пайдалану.
Н.Д. Хмель бойынша педагогикалық үдерістің негізгі сипаттамалары: Ол ұстаздардың қатысуымен және басшылығымен жүзеге асады. Оқушылардың қоғамдық өмірді жзеге асыруға дайындығы. Оқушылардың бірлескен іс-әрекеті
Н.Д.Хмель бойынша педагогикалық үдерістердің негізгі сипаттамалары: оқушылар ұжымының қалыптасқандығы. Оқушылардың үлгерімі. Оқушылардың қоғамдық белсенділігі.
Негізге алынған философиялық тұжырымдама бойынша:B)ізгілік D)прагматикалық F)жекелік және ұжымдық
Негізгі факторлар қатарына жататын бұл:оқушының өмір сүру қалпы
Негізгі іс-әрекет:В)еңбек С)ойын D)оқу
Озат педагогикалық тәжірибенің белгілері:Қоғам дамуының бағытына әлеуметтік сұранысқа сәйкестігі;педагогикалық қызметтің тұрақты жақсы нәтижелері;оқыту,тәрбие,дамуда тұрақты нәтижелерге жету үшін мұғалімдер мен оқушылардың өз құштері және құралдарын орынмен жұмсауы;жаңалық
Ойын түрлерінің жүйесі:мазмұнды,бейнелі ойын
Ойынды өткізу технологиясының кезеңдері:өткізілу кезеңі;нәтижелерді талдау,саралау кезеңі;дайындық кезеңі
Ойынды ұйымдастыру үш бағытты қамтиды.ойынды өткізу;ойынды талдау;ойынды өткізуге әзірлік
Ойынның балалардың дене сауықтыратынын, ақыл-ойын белсенді ететін және барлық ағзаларын икемді қозғауға баулитынын сөз еткен педагог.Коменский Я.А.
Ойынның мақсаты-бұл: ойын технологиясы арқылы балалардың сөйлеу тілін дамыту,сөйлеу дағдысын қалыптастыру.
Ойынның міндеті-бұл:баланың қызығушылығын ояту белсенділігін арттыру.
Окушылар ұжымын қалыптастыруда өзін-өзі тәрбиелеу:Жеке тұлғаның адамгершілік және интеллектуалдық жетілу формасы.Баланың белгілі бір нақты мақсатты көздеген саналы әрекетінің нәтижесі.Өзінің тұлғалық сапаларын өзі жетілдіру және кемшіліктерін жоюдағы оқушы іс-әрекеті.
Окушылар ұжымының анықтамасы:Нақтыланған - оны әрекеттің түріне байланысты адамдардың тобыБарлық мүшелерінің кұқықтары мен міндеттері бірдей және өзара жауапкершілікке негізделген окушылар тобыОртақ әлеуметтік маңызы бар мақсатқа біріккен, соған сай белсенді әрекет ететін және ортақ сайланбалы ұйымы бар орта
Окушылардың тәртібін, мінез-кұлқын багалау және көтермелеу.Мадактау
Окушылармен мектептен тыс тәрбие жұмысын ұйымдастыратын мекемелер: Жас натуралистер орталықтары.Балалардың туризм және экскурсия орталықтары.Оқушылардың экологиялық орталықтары
Оқу бағдарламаларының түрлері:Д)түбірлі(типтік) Ғ)оқу-жұмыс G)авторлық
Оқу бағдарламасының мазмұндық құрылысын анықтайтын тәсіл: С)оқу материалы қарапайымнан күрделіге ауысып отырады Ж)оқыту материалдары оқушылардың жас ерекшелігіне сай болады Н)оқу материалы қол жетерлік деңгейде болады.
Оқу белсенді тобының ішінде оқушылардың ішінен таңдалатын және маңызыды роль атқаратын: E) Кеңесші.F) Басшы.H) Кітапханашы.
Оқу дәрістерін өткізу әдіс-тәсілдеріне байланысты дәрісбаян: В)ақпараттық Ғ)Бинарлы Н)көрнекілік
Оқу дәрістерін өткізу әдіс-тәсілдеріне орай дәрісбаян түрлері: B) Ақпараттық дәрісбаян.F) Бинарлы дәрісбаян.H) Көрнекілі дәрісбаян.
Оқу дәрістерін өткізу тәсілі бойынша сабақ типтері:А)оқу саяхаттары Е)кино-теле-сабақтар Ғ)өзіндік жұмыс және дағдыларлы тексеру(бақылау сабағы)
Оқу жұмысын ұйымдастыру түрлері: Дәріс, әңгіме, диспут. Семинар, баяндау, жаңа материалды түсіндіру. Қайталау, қорытындылау, бақылау
Оқу материалын түсіндірудің құрамдас бөлігі:B)Пайымдау E)Қорыту F)Дәлелдеу
Оқу мекемелері: университет, академия, институт
Оқу орындары инновациялық талаптары: E) Оқу-тәрбие процесі табиғатқа сәйкестік принципіне F) Оқу-тәрбие процесін педагогтың мүмкіндігіне сәйкестендіру G) Оқу-тәрбие процесінің нәтижелері
Оқу орындары инновациялық талаптары:В)оқу тәрбие процесінің нәтижелері. С)оқу тәрбие процесіне құралдар мен медиа жүйелерді енгізу. G)оқу тәрбие процесі табиғатқа сәйкестік принципіне
Оқу танымдық іс-әрекет компоненттері:А)жаңа материалды қабылдау,есте сақтауD)бағалау,қорытындылауЕ)жаңа материалды бекіту
Оқудан тыс жағдайында оқушылармен ұжымдық жұмыс жүргізу әдістемесін жасағандар: C) Н.К. Крупская.E) П.П.Блонский.H) А.С. Макаренко.
Оқудан тыс жағдайында оқушылармен ұжымдық жұмыс жүргізу әдістемесін жасағандар:C)Н.К.Крупская E)П.П.Блонский H)А.С.Макаренко
Оқулыққа қойылатын негізгі талаптар: B) Оқу бағдарламасына сәйкес болу; оқушылар үшін ұғымды, қысқа және қызықты болуы D) Көрнекіліктерімен жақсы жабдықталу; тілі балалардың жас ерекшеліктеріне сәйкес болуы F) Тексеру, өзін-өзі тексеру және оқу нәтижелерін түзетуге арналған сұрақтар мен жаттығулардың болуы
Оқу-танымдық іс-әрекеттің компоненттері: Жаңа материалды қабылдау. Есте сақтау. Білімді бекіту
Оқу-тәрбие процесінде тиімді ұйымдастыру үшін педагогтың басшылыққа алатын темперамент түрлері: А)Холерикалық Д)Сангвиникалық Н) Флегматикалық, меланхоликалық.
Оқу-тәрбие процесінің ұстанымдары: B)Педагогикалық талап қоюда оқушының көзқарасын құрметтеу E)Оқушымен ұжымның дамуында жас және ұлттық ерекшеліктерді ескеру F)Іс-әрекеттін оқушының ғылымға деген қызығушылығын қалыптастыруға бағыттылығы
Оқу-тәрбие процесінің ұстанымдары:А)педагогикалық процестің ізгілік, тұлғалық нысанға бағытталуы.D)іс-әрекеттің санамен мінез-құлық бірлігін дүниетанымын қалыптастыруға бағытталуы.E)іс-әрекеттің оқушының дүниетанымын, санасын қалыптастыруға бағытталуы.
Оқу-тәрбие процесінің ұстанымдарына (принциптеріне) жатады: C) ұстаздардың, оқушылар ұстанымының және отбасылардың оқушыларға қоятын талаптарының үйлесімділігі.F) Әр бір бала үшін тиімді психологиялық ахуалдың әлеуметтік қауіпсіздігін қамтамасыз ету.H) Оқушы тұлғасы мен ұжымның дамуындағы жаңа құрылымды үздіксіз бақылау.
Оқу-тәрбие процесінің ұстанымдарына (принциптеріне) жатады:A) Педагогикалық процестің ізеттілігі, тұлғалық нысандық бағыттылығы.D) Іс-әрекеттің санамен мінез-құлық бірлігін қалыптастыруға бағыттылығы. F) Педагогикалық процестегі іс-әрекеттерді оқушылардың қажеттілігін ескере отырып ұйымдастыру.
Оқу-тәрбие процесінің ұстанымдарына (принциптеріне) жатады:B) Педагогикалық талап қоюда оқушының көзқарасын сыйлаумен ұйымдастыру.E) Оқушымен ұжымның дамуында жас ерекшелік пен ұлттық ерекшеліктерді ескеру.G) Педагогикалық басшылықты оқушылардың қайраткерлілігімен ұластыру.
Оқу-тәрбие процесінің ұстанымы (ұстанымдары):В)педагогикалық талап қоюда оқушының көзқарасын құрметтеу. Е)оқушымен ұжымның дамуында жас және жеке ерекшеліктерді ескеру. F)іс-әрекеттің оқушының ғылымға деген қызығушылығын қалыптастыруға бағыттылығы
Оқу-тәрбие ұстанымдары: C) Ұстаздардың оқушылар ұстанымының және отбасының оқушыларға қоятын талаптарынң үйлесімділігі F)Әрбір бала үшін тиімді психологиялық ахуалдың әлеуметтік қауіпсіздігін қамтамасыз ету H)Оқушы тұлғасымен ұжымның дамуындағы жаңа құрылымды үздіксіз бақылау
Оқу-тәрбие үдерісінің ұстанымдары: педагогикалық үдерістің ізгілік тұлғалық нысанға бағытталуы, іс-әрекеттің санамен мінез-құлық бірлігін қалыптастыруға бағытталуы, іс-әрекеттің оқушының дүниетанымын қалыптастыруға бағытталуы
Оқу-тәрбиелеу үрдісіндегі теориялық қағидаларды мақсат,мазмұн,нысан,әдістерді өзара әрекеттестіру негізінде жүзеге асыру мынаның нәтижелі болуына бағытталған:тәрбие жұмысын ұйымдастыру.Тәрбие жүйесін ұйымдастырудың негіздері.Ерекше қажеттілікті талап ететін жандарды тәрбие жұмысын ұйымдастыру шарты.
Оқушы сипаттамасының көрсеткіші(көрсеткіштері):Е)ата-ананың тәрбиенің мақсатын,міндеттерін түсінуі Ғ)адамгершілік,интеллектуалдық, өмірлік мақсаттар Н)іс-әрекет түрлерінің алуан түрлілігі, олардың әдістерін меңгеруі
Оқушы тұлғасының қалыптасуына көмектесу,оның қабілеттерінің,қызығушылығын ың,бейімділігінің және ішкі табиғи күштерінің ашылып,арта түсуіне жағдай жасау-бұл:сынып жетекшісінің негізгі міндеті.
Оқушыға тікелей ықпал жасау бағыты: Тәрбие ықпалының нәтижесіне талдау жүргізу. Тәрбие ықпалын алдын ала болжау. Оқушылардың дара даму ерекшелігін ,қоршаған ортасын танып білу.
Оқушыға тікелей ықпал жасау бағыты: Тәрбие ықпалының нәтижесіне талдау жүргізу. Тәрбие ықпалын алдын ала болжау. Оқушылардың дара даму ерекшелігін ,қоршаған ортасын танып білу.
Оқушыладың білімін тексеру түрлері: В)ауызша сұрау С)бақылау жұмысы Д)тест.
Оқушылар демократия ,ашық қарым-қатынас,ынтымақтастық,дербесжәне жауапкершілік қағидасын меңгеретін,сынып жетекшінің оқушылар ұжымымен атқаратын тәрбие жұмысының негізгі бір формасы-бұл.сынып жиналысы
Оқушылар ұжымы басқа ұжымдармен байланыста болуы тиіс,оның алдында тұратын міндет.ұжым мүшелерінің қоғамдық мақсатқа бағытталған іс-әрекет жасауы
Оқушылар ұжымын қалыптастырудағы тәрбиелудің маңызы:Балада міндетті түрде қоғамдық -әлеуметтік мотив болуы.Өзін - өзі тәрбиелеу баланың белгілі бір нақты мақсат көздеген саналы әрекетінің нәтижесі.Өзін -өзі тәрбиелеу
Оқушылар ұжымын құруда ұстанатын принцип:Белсенділік.Балалардың жас және дербес ерекшеліктері.Саналылық
Оқушылар ұжымын тәрбиелеуде мұғалімдердің ата-аналармен бірлесіп өткізетін іс-шарасы:ата-аналар жиналысын ұйымдастыру
Оқушылар ұжымын ұйымдастыру,тәрбиелеу жолында атқарылатын тәрбиелік функция:оқушыларды қоғамдық жүйенің қатынасына араластыру,тәжірибе жинақтау.
Оқушылар ұжымына тән қасиет: Мақсаттылығы, ауызбірлігі. Белсенділігі, іскерлігі. Жауапкершілігі.
Оқушылар ұжымына тән қасиет: Мақсаттылығы, ауызбірлігі. Белсенділігі, іскерлігі. Жауапкершілігі.
Оқушылар ұжымына тән қасиет: Тәкәпарлығы, білімдігі, еркіндігі. Ыждағатсыздығы, кінамшілдігі, жалқаулығы. Hамысшылдығы, көпшілдігі, ұйымшылдығы.
Оқушылар ұжымына тән қасиет:Мақсаттылығы, ұйымшылдық.Белсенділігі, іскерлігі.Жауапкершілігі
Оқушылар ұжымында өзін-өзі басқарудың жоғарғы сатысы. Оқушыларды байқауға бағыт береді.
Оқушылар ұжымында өзін-өзі басқарудың жоғарғы сатысы. Оқушылардың ұжымының өзіңдік жұмыстарының формасы.
Оқушылар ұжымында өзін-өзі басқарудың жоғарғы сатысы. Оқушылардың ұжымының өзіңдік жұмыстарының формасы.
Оқушылар ұжымындағы өзін - өзі басқаруды дамыту моделі: Шешімді ұжым болып талқылауШешімді қабылдауШешімді жүзеге асыру және нәтижесін ұжым болып қорытындылау
Оқушылар ұжымындағы өзін-өзі басқаруды дамыту үлгісі: Әрекеттің мақсатын анықтау. Ұжым болып мақсатты белгілеу (мақсатты ұжым болып талқылау). Басқару мәселесін қою (идея ұсыну).
Оқушылар ұжымындағы өзін-өзі басқаруды дамыту үлгісі: Әрекеттің мақсатын анықтау. Ұжым болып мақсатты белгілеу (мақсатты ұжым болып талқылау). Басқару мәселесін қою (идея ұсыну).
Оқушылар ұжымындағы өзін-өзі басқаруды дамыту үлгісі:Шешімді қабылдау. Шешімді жүзеге асыру. Ұжым болып нәтижесін қорытындылау..Әрекеттің мақсатын анықтау. Ұжым болып мақсатты белгілеу. Басқару мәселесін қою. Шешімді ұжым болып талқылау.
Оқушылар ұжымының анықтамасы: Барлық мүшелерінің құқықтаы мен міндеттері бірдей ұйым.
Оқушылар ұжымының анықтамасы: Ортақ әлеуметтік маңызы бар мақсатқа біріккен ұйым.
Оқушылар ұжымының анықтамасы:Нақтыланған – оны әрекеттің түріне байланысты адамдардың тобы. Барлық мүшелерінің құқықтары мен міндеттері бірдей және өзара жауапкершілікке негізделген оқушылар тобы. Ортақ әлеуметтік маңызы бар мақсатқа біріккен, соған сай белсенді әрекет ететін және ортақ сайланбалы ұйымы бар орта
Оқушылар ұжымының даму кезеңі: Жеңілден қиынға. Белгіліден белгісізге. Aбстрактылы ойлау. Тәрбиенің қоғамдағы жалпы қызметі: Мұғалімдер ұжымның өзара педагогикалық әрекетін қолдау.
Оқушылар ұжымының даму кезеңі: Оқушылар ұжымы жеткіліксіз ұйымдастырылған топ. Белсенді топ және ұжым іс-әрекетінің дамуы. Қарапайымдылықтан күрделілікке.
Оқушылар ұжымының даму кезеңі: Оқушылар ұжымы жеткіліксіз ұйымдастырылған топ. Ұжым өзін-өзі басқаруға, яғни сынып жетекшісінің ұйымдастырушылық. қызметінен тұрақты ұжым органдарына көшеді. Белсенді топ және ұжым іс-әрекетінің дамуы.
Оқушылар ұжымының даму кезеңі: Оқушылар ұжымы жеткіліксіз ұйымдастырылған топ. Ұжым өзін-өзі басқаруға, яғни сынып жетекшісінің ұйымдастырушылық. қызметінен тұрақты ұжым органдарына көшеді. Белсенді топ және ұжым іс-әрекетінің дамуы.
Оқушылар ұжымының өзіндік белгілері: Жалпы әлеуметтік маңызы бар ортақ мақсаттың болуы. Ұжым мүшелерінің наразылығы. Басқару органы.
Оқушылар ұжымының өзіндік белгілері: Жалпы әлеуметтік маңызы бар ортақ мақсаттың болуы. Өзара бірлескен іс-қимылдың болуы. Ортақ басқару ұйымының болуы.
Оқушылар ұжымының өзіндік белгілері: Пәнаралық байланыс. Өзара қарым-қатынаста жауапкершіліктің болуы. Білім беру.
Оқушылар ұжымының өзіндік белгілері:Әрекет етуде өзара бірлескен іс-қимылдың болуы.Өзара қарым-қатынаста жауапкершіліктің болуы.Жалпы әлеуметтік маңызы бар ортақ мақсаттың болуы.
Оқушылар ұжымының өзіндік белгілері:Жалпы әлеуметтік маңызы бар ортақ мақсаттың болуы.
Оқушыларға дәрігердің берген кеңесі: Үнемі ізденушілікпен айналысу. Жорықтарға шығу. Дене жаттығулары.
Оқушыларға оқу барысында кәсіби жұмыстарды таныстыру кезеңдері:10-11сынып,8-9сынып,1-4сынып,5-7сынып
Оқушыларда қоғам және адамдар өміріндегі оқиғалар мен күнделікті тыныс-тіршілік жайлы,олардың көзқарастары мен сенімдерін,жоғары адамгершілік қасиеттері мен жағымды мінез-құлық нормаларын қалыптастырудың оңтайлы құралдары-бұл.пікірталас
Оқушыларды адамгершілікке тәрбиелеу жұмысының мазмұнындағыморальдық қалыптастыру:отанға, еңбекке қатынас.бір-біріне, өзіне.отбасына, мемлекетке
Оқушыларды адамгершілікке тәрбиелеу жұмысының мазмұныны қандай моральдық қалыптастыру енеді: Отанға, еңбекке. Aзаматтардың жеке мүліктеріне қатынас. Бір-біріне, өзіне.
Оқушыларды адамгершілікке тәрбиелеу жұмысының мазмұныны қандай моральдық қалыптастыру енеді: Отанға, еңбекке. Бір-біріне, өзіне. Отбасына, мемлекетке.
Оқушыларды адамгершілікке тәрбиелеу жұмысының мазмұныны қандай моральдық қалыптастыру енеді:
Оқушыларды адамгершілікке тәрбиелеу жұмысының мазмұныны қандай моральдық қалыптастыру енеді: Отанға, еңбекке. Бір-біріне, өзіне. Отбасына, мемлекетке.
Оқушыларды адамгершілікке тәрбиелеу.
Оқушыларды әңгімелесуге дайындық кезеңіне жатады:оқушыларға айтылатын мысалдар,жағдайлар,әдебиеттерді дайындау.Әңгіме тақырыбыналдын ала хабарлау.Оқушыларға тақырып бойынша берілетін топтық тапсырмаларды маңдау.
Оқушыларды зерттеп білу тәсілдері: Aнкета әңгімелесу. Cауалнама.Әлеуметтік өлшем.
Оқушыларды зерттеп білу тәсілдері: Бақылау тәсілі. Cауалнама. Әлеуметтік өлшем.
Оқушыларды зерттеп білу тәсілдері: Бақылау тәсілі. Cауалнама. Әлеуметтік өлшем.
Оқушыларды зерттеп білу тәсілдері: Бақылау тәсілі. Әлеуметтік өлшем. Cұрақ жауап.
Оқушыларды зерттеп білудің ауызша әдістері:Сұрақ- жауап.Әңгімелесу.Сауалнама
Оқушыларды психикалық клиникалық тексерістер негізіне байланысты еңбекке қабілеттілік деңгейін анықтау-бұл.кәсіби бағдардың алғашқы кезеңі,кәсіби бағдардың бастапқы кезеңі,кәсіби бағдардың дайындық кезеңі
Оқушыларды ұжым болып пікірталастыруға,алмасуға,өз ойларын нақтылы жеткізе білуге,ең негізгі өз беттерінше ойлай білуге үйрету-бұл.пікірталастың мақсаты
Оқушылардың білімін, біліктілігін және дағдысын тексеру және бағалау: Күнделікті бақылау, сабаққа баға қою. Диктант, фронатальды бақылау. Бақылау жұмыстары, үй тапсырмасын тексеру.
Оқушылардың жалпы мақсатпен және қоғамдық пайдалы бірлескен еңбекпен топтасқан тұрақты бірлестігі –бұл:оқушылар ұжымы.
Оқушылардың жаңа материалды меңгеру үшін өз бетімен істелетін жұмыстары әдістеріне жататындар: Оқулықпен жұмыс. Лабараториялық жұмыс. Жаттығу жұмысы
Оқушылардың жеке басын және сынып ұжымын зерттеуге қойылатын педагогикалық талаптар:Зерттеудің мақсатын анықтау. Зерттеуді оқушылардың өмірі, түрлі әрекетінің табиғи жағдайында жүргізу. Зерттеу барысында жоспар құрылып, жүйелілігін қамтамасыз ету
Оқушылардың жеке басын және сынып ұхымын зерттеуге қойылатын талаптар: Зерттеудің мақсатын анықтау. Зерттеу барысында жоспар құрылып,жүйеілігін қамтамасыз ету. Зерттеуді оқушылардың өмірі, түрлі әрекетінің табиғи жағдайында жүргізу.
Оқушылардың жеке басын және сынып ұхымын зерттеуге қойылатын талаптар: Зерттеудің мақсатын анықтау. Зерттеу барысында жоспар құрылып,жүйеілігін қамтамасыз ету. Зерттеуді оқушылардың өмірі, түрлі әрекетінің табиғи жағдайында жүргізу.
Оқушылардың жеке басын және сынып ұхымын зерттеуге қойылатын талаптар:Зерттеудің мақсатын анықтау. Зерттеу барысында жоспар құрылып,жүйеілігін қамтамасыз ету. Зерттеуді оқушылардың өмірі, түрлі әрекетінің табиғи жағдайында жүргізу.
Оқушылардың жеке басын және сынып ұхымын зерттеуге қойылатын талаптар: Зерттеудің мақсатын анықтау. Зерттеу барысында жоспар құрылып,жүйеілігін қамтамасыз ету. Зерттеуді оқушылардың өмірі, түрлі әрекетінің табиғи жағдайында жүргізу.
Оқушылардың зертханалық жұмыстарының түрлері:С)Дайындау кезеңі E)Өткізу кезеңі G)Қорыту кезеңі
Оқушылардың кәсіптік бағдар беру бағдарламасын жүзеге асыру,кәсіптік бағдар беруге арналған мектеп ортасын жобалау,ол үшін қажет. Кәсіптік бағдар беретін орындардың жұмыс істеу жоспары.
Оқушылардың кәсіптік бағдар теориясының негізгі компоненттері:Фактілер,заңдылықтар,принциптер.
Оқушылардың мінез-құлқындағы қйындықтардың пайда болу себептері:ата-ананың баласына немқұрайлы қарауы;қараусыз қалған бала немесе шектен тыс қамқорлық;Отбасының әлеуметтік және экономикалық жағдайы.
Оқушылардың оқыту белсенділік мәселесін өндеуге ұлес қосқандар: A) Р.Г.Лемберг.D) И.Я.Лернер.G) М.И.Махмутов.
Оқушылардың оқыту белсенділік мәселесін өндеуге үлес қосқандар: И.Я. Лернер. П.К.Анохин. Р.Г. Лемберг.
Оқушылардың өмір әрекетінің әртүрлі орталарын құрастыру аясында қолданылатын жұмыс бағыттары:сыныпта танымды қолайлықтың атмосферасын құрастыру;оқушыларлдың оқуға деген қажеттілігін қалыптастыру;білім берудің тұлға бағдарлау мазмұнын құрастыру: Сынып имиджін құрастыру.
Оқушылардың сабақ үстіндегі қызметіне қатысты қойылған талаптар:бір-бірін мұқият тыңдау;ортақ іске қатысу: Басқаларға бөгет болмау.
Оқушылардың сабақтан тыс әрекеттерін ұйымдастыру формасының картотекасы:Тәрбие-коғамдық өндірістік және мәдени өмірдің белсенді қатысушысьш даярлауды мақсат етіп қойган жеке адамды қалыптастырудың жүйелі процесін құру.Мектеп жүмысын басқарудын ғылыми-әдістемелік негіздері.Өзін-өзі тәрбиелеу ұғымын өзінің бойына қалыптастыру жолдарының ережесін жасау.
Оқушылардың сабақтан тыс әрекеттерін ұйымдастырудың картотекасы: Таным әрекетін ұйымдастыру.
Оқушылардың сабақтан тыс әрекеттерін ұйымдастырудың картотекасы: Көңіл көтеру әрекеті. Оқуға жағымды уәждемесін тудыру. Оқу дағдысын жетілдіру.
Оқушылардың сабақтан тыс әрекеттерін ұйымдастырудың картотекасы: Таным әрекетін ұйымдастыру. Құндылық-бағдарлық әрекет. Eңбек әрекеті.
Оқушылардың салауатты өмір салтына ынталандыру туралы тәрбие сағатының атауы.Ас – адамның арқауы.Денсаулық-зор байлық.Сұлулықтың сыры-денсаулықта
Оқушылардың салауатты өмір сүру дағдыларын құндылықтар негізінде қалыптастыру жүйесі-бұл: Ар-ұятты сақтау.
Оқушылардың сынып үжымы тәрбие жүмысын жоспарлауда ескеріледі:Оқушылардың жас ерекшелігі.Жоспарланатын істің жүйелілігі
Оқушылардың сыныптағы іс-әрекетін ұйымдастыру - бұл: Сыныптың мектептегі тіршілік-қызмет әрекетін ұйымдастыру. D) Топтың пәндік іс-әрекетін ұйымдастыру.G) Өмірді түсініп, сезінудің рухани іс-әрекетін ұйымдастыру.
Оқушылардың сыныптағы іс-әрекетін ұйымдастыру: Сыныптың мектептегі тіршілік-қызмет әрекетін ұйымдастыру. Сыныптың тәрбиелік іс-әрекетін ұйымдастыру. Сыныптың қоғамдық іс-әрекетін ұйымдастыру.
Оқушылардың танымдық әрекетін белсендендіреді:A)Әрекеттік жақындасу оқушыларды танымдық әрекетке тәрбиелеу C)оқыту процесіне деген зерттеушілік өткендегі іс-әрекетпен байланыстыру H)Мектепте дифференциалдап оқыту кең көлемде қолдануды
Оқушылардың танымдық әрекетінің белсенділігін зерттеуге үлес қосқан әдіскерлер мен психологтар:С)Л.С.ВыготскийF)Б.Г.ЕсиповG)В.В.Давыдов
Оқушылардың танымдық әрекетінің белсенділігіне зор үлес қосқандар: Л.С.Выготский, В.В.Давыдов, В.В.Тихонов
Оқушылардың танымдық белсенділігін,сабақтан тыс уақыттағы іс-әрекеттерін күшейту арқылы дамыту жолдары:пәндердің клубтық және үйірмелік қызметтері; музей,театр,кино үйі, кітапханалға жүйелі түрде бару: Оқытудың сабақтан тыс формалары арқылы.
Оқушылардың танымдық іс-әрекетіндегі бақылаудың түрлері:С)Тақырыптық бақылауD)Таураулар бойынша оқтын-оқтын бақылау F)Қорытынды бақылау
Оқушылардың танымдық іс-әрекетінің бағытталуында қолданылады:А) практикалық әдісі. В) көрнекілік әдісі. F) сөздік әдісі
Оқушылардың тэртібін, мінез-құлқын бағалау жэне көтермелеу:Талап қою.Мадақтау
Оқушылардың ұжымдық іс-әрекеттерінің түрі әр алуан болғандықтан, шығармашылық іс-әрекеттерді ұйымдастыратын тобына байланысты кейбір құрылымдарға олар бағынады: Сыныпішілік тәрбие жұмыстары.
Оқушылардың ынтымағы жарасқан іскер ұжымын ұйымдастыруда, олардың адамгершілік қасиеттерін қалыптастыру: Ұстамдылық. Сенімділікке тәрбиелеу. Кемшілікке төзбеушілік.
Оқушылармен көпшілік тәрбие жұмысын ұйымдастыру түрлері:Сынып сағаты.Ертеңгіліктер
Оқушылармен тәрбие жұмысын ұйымдастыру формалары:Топтық.Көпшілік.Жеке
Оқушының дара ерекшеліктері: C)мінезі E)темперамент G)қабілеттері
Оқушының адамгершілік тәрбиелілігін зерттеуде және оның жеке баының дамуын анықтауда қарастырылатын жағдайлар:оған деген қатынасымен ;жеке адамгершілік мінез-құлқымен ;Оның адамгершілік жағдайындағы білімімен.
Оқушының жан-жақты дамуын, соған сәйкес тәрбие міндеттерін шешудің формалары мен тәсілдерін таңдаудағы оқушыға тікелей ықпал жасау бағыты:Оқушының дара даму ерекшелігін, қызығушылығын, қоршаған ортасын танып білу.Тәрбие ықпалының нәтижесі.Тәрбие ықпалын алдын-ала болжау, жобалау
Оқушының жан-жақты дамуын, соған сәйкес тәрбие міндеттерін шешудің формалары мен тәсілдерін таңдаудағы оқушыға тікелей ықпал жасау бағыты: Тәрбие ықпалының нәтижесі. Оқушының дара даму ерекшелігін, қызығушылығын, қоршаған ортасын танып білу. Тәрбие ықпалын алдын- ала болжау, жобалау.
Оқушының жас ерекшеліктері: B)дене дамуы көрсеткіштері D)психикалық процестердің дамуы F)ақыл-ой дамуы
Оқушының жеке басын және сынып ұжымын зерттеуге қойылатын педагогикалық талаптар:Зерттеуді оқушының өмірі, түрлі әрекетінің табиғи жағдайында жүргізу.Зерттеу барысында жоспар құрылып, жүйелілігін қамтамасыз ету.Зерттеудің мақсатын анықтау
Оқушының жеке қабілетін жан-жақты дамытуға мүмкіндік беретін, бірақ сабақ барысында қарастыруға сәті келмейтін материялдарды талдау үшін педагогтың ұйымдастыруымен өткізілетін әрекет: Ашық сабақ. Сыныптан тыс жұмыс.
Оқушының жеке тұлғалық психологиялық мінездемесін анықтайтын бағдар кесте:Бала туралы жалпы мәлімет.Психикалық құбылыс пен эмоциядағы ерекшеліктер .Балалардың мінез - кұлқында өзіне тән қасиеттердің айқындалуы
Оқушының жеке тұлғалық психологиялық мінездемесін анықтайтын бағдар кесте: Мақсатқа сай тәрбиелеу. Белгілі бір деңгейге жеткізу. Оқушыларды қоғамға сай тәрбиелеу.
Оқушының жеке тұлғалық психологиялық мінездемесін анықтайтын бағдар кесте: Бала туралы жалпы мәлімет. Балалардың мінез құлқында өзіне тән қасиеттерді айқындау.Психикалық құбылыс тән эмоциядағы ерекшеліәктер.
Оқушының қоғамдағы талаптарға сай дәрежесі: Оқушының тәртіпті болуы.Оқушының ізеттілігі .Белгілі бір жағдайлардың шешімін табу.
Оқушының тәртіп деңгейі анықталады: Қоршаған ортамен тікелей иқарым-қатынасының деңгейі бойынша.Ішкі фаторлар бойынша Сыртқы факторлар бойынша.
Оқыту әдістерін қарастырған ғалымдар: М.А. Данилов. М.И. Махмутов. Р.Г. Лемберг.
Оқыту әдістерін қарастырған ғалымдар: Ю..К.Бабанский И.Я. Лернер. М.Н. Скаткин.
Оқыту әдістерін өз еңбектерінде қарастырған ғалымдар: A) М.А. Данилов.D) И.Я.Лернер.G) М.Н. Скаткин.
Оқыту әдістерін өз еңбектерінде қарастырған ғалымдар: М.Н.Скаткин, И.Я. Лернер. М.А. Данилов
Оқыту әдістерінің қайсысы ауызша тексеру әдісінің тобына жатады:А)жекеше сұрау Е)жалпы сұрау Ғ)ауызша емтихан
Оқыту әдісі (Ю.К. Бабанский бойынша): С) ұйымдастыру және оқу-таным іс-әрекетін іске асыру.D) эвристикалық(іздену) оқыту әдістері.Е) оқыту процесінде оқушылардың оқу іс-әрекетін стимулдау әдісі
Оқыту мен тәрбиелеу жұмыстарында тәрбиеленушіге кәсіп түрін таңдау және игеру міндеттерін қалыптастыратын жағдайлар-бұл:Ерекшеи қажеттіліктері бар балаларды әлеуметтік-еңбекке иоқыту барсында ерекше психолгиялық жағдайларды жасау.Алғашқы және орта кәсіби білім беру жүйелерінің өзара әрекеттесуі.Ерекше қажеттіліктері бар балаларды әлеуметтік еңбекке оқыту барысында педагогикалық ерекше жағдайларды жасау.
Оқыту нәтижелерін тексеруге қолданылатын тестер: Өткен тақырыптарға өзіндік сын баға бере алуы. Алынған білімдердің негізінде баяндама жасай алуы. Білім мазмұнының тиімді түрін көрсету.
Оқыту нәтижелерін тексеруде қолданылады: А) алынған білімдер негізінде ойлау қызметін орындай алуын тексеру тестте. С) өткен тақырыптарға өзіндік сын баға беруге қатысты тестте.F) алынған білімдерді мәліметтер негізінде жаңа нақты жағдайларда қолдана білуге байланысты тестте
Оқыту нәтижелерін тексеруде қолданылады:B)Алынған білімдер негізінде ойлау қызметін орындай алуын тексеру тестте C)Өткен тақырыптарға өзіндік сын баға беруге қатысты тестте F)Алынған білімдерді мәліметтер негізінде жаңа нақты жағдайларда қолдана білуге байланысты тестте
Оқыту нәтижелерін тексеруде қолданылатын тестер: өткен тақырыптарға өзіндік сын баға бере алуы, алынған білімдерді мәліметтер негізінде жаңа нақты жағдайларда қолдана білуі, алынған білімдер негізінде ойлау қызметін орындай алуын тексеру
Оқыту нәтижелерін тексеруде тестердің мынадай түрлері қолданылады:B) Алынған білімдер негізінде ойлау қызметін орындай алуын тексеру. C) өткен тақырыптарға өзіндік сын баға бере алуы. F) Білімдерді алынған мәліметер негізінде жаңа нақты жағдайларда қолдана білуі.
Оқыту нәтижелерін тексеруде тестердің мынадай түрлері қолданылады:В)алынған білімдер негізінде ойлау қызметін орындай алуын тексеруС)өткен тақырыптарға өзіндік сын баға бере алуы Ғ)білімдерді алынған мәліметтер негізінде жаңа нақты жағдайларда қолдана білуі
Оқыту нәтижелеріндегі диагностиканың негізгі әдісі:Талдамалық.
Оқыту принциптері (ұстанымдары)B) Ғылымилық. C) Жүйелілік. G) Сананылық және белсенділік.
Оқыту процестерінің компоненттері:A)Мақсаттылық G)Біліктілік H)Ынталандыру
Оқыту процесі арқылы оқушы келесілерді қалыптастырады: А)білімді В)іскерлікті С)дағдыны
Оқыту процесіндегі сөздік әдістер: Түсіндіру. Әңгіме, әңгімелесу. Дәріс
Оқыту процесінің звеноларын таным процесінің логикасы жазуға болады:A)Нақты аңғарту-түйсік, қабылдау D)Абстракт ойлау-ұғыну,мәнін түсіну E).......іскерлікті, дағдыны практикалық қолдану
Оқыту процесінің құрылымдық компаненттері: В)мақсаттылық, мативациялық, қажеттілік Е)мазмұндылық, іс-әрекеттік-операциялық Ф)ерік -жігерлілік, тексеру -реттілік нәтижесін -бағалау.
Оқыту процесінің сипаттамасы:А)екі жақтылығы Д)мақсатқа бағыттылығы G)оқушылардың жас даму заңдылықтарына сәйкестік, оқушылардың дамуы мен тәрбиесіне жетекшілік
Оқыту ұстанымдары: D) көрнекілік. F) жүйелілік
Оқыту ұстанымдары: көрнекілік. жеткіліктік. Ғылымилық
Оқыту ұстанымдары:В)көрнекілік С)жүйелілік G)саналылық және белсенділік
Оқыту үрдісі:A)Білімді,біліктілік пен дағдыны меңгертеді F)Оқушылардың дүниетанымын дамытатын іс-әрекет H)Оқушылардың қабілеттерін дамытатын іс-әрекет
Оқытудағы әдістемелер келесі тұрғыда жүйеленеді:А)түсіндірме иллюстративті әдістер В)репродуктивті әдіс Ғ)ішінара іздену немесе эвристикалық әдістер
Оқытуды бағалау түрлері:Жеке. Топтық. Фронтальдық
Оқытуды бақылау түрлері:C)Жеке E)Топтық F)Фронталды
Оқытуды ұйымдастыру формасы(формалары):А)сабақС)семинарҒ)оқу саяхаты(экскурсия)
Оқытуды үйымдастыру формаларына жатады:A) Сабақ. C) Семинар.F) Оқу саясаты(экскурсия).
Оқытудың дәстүрлі технологиясы бағытталады: А) Білімге В) Іскерлікке С) Дағдыға
Оқытудың жалпы заңдылықтары: Оқыту болжамдылығы. Оқыту тиімділігі. Оқыту нәтижелілігі.
Оқытудың жалпы заңдылықтары:C) Оқыту мақсаты.E) Оқыту мазмұны.F) Оқыту әдістері.
Оқытудың жалпы заңдылықтары:А)оқыту мен тәрбиенің бірлігі С)тәрбие мен практиканың бірлігі Н)оқуды ұйымдастыру;оқу сапасы,жеке тұлғаның дамуы
Оқытудың жеке заңдылықтары. A) Гносеологиялық. D) Жеке дидактикалық. F) ұйымдастырушылық.
Оқытудың принциптері:А)бірізділік В)жүйелілік С)ғылымилық
Оқытудың сөздік әдістеріне:С)әңгіме Е)баяндау Н)дәріс
Оқытудың топтап оқыту түрі-бұл: В)оқушылар тобының бірлескен танымдық іс-әрекеті Е)оқу материалын игеру шағын топтарға бөліну арқылы жүзеге асырылады Ж)оқушылардың тұлғалық сапаларын дамыту үшін қолданады.
Оқытудың функциясы (қызметі):B)Оқушыларға білім беру C)Тәрбиелеу D)Дамыту
Оптимизм қағидасы. Толассыз және оптемизм қағидасы. Толассыз қағидасы.
Орта Азия ғұламасы Аль Фараби еңбек тәрбие тағлымдарының ең маңыздысы деп көрсетті:Еңбекке ынталы болуға тәрбиелеуге.Әрбір жеке адамды еңбекке тәрбиелеу
Орта мектеп жасындағылар(10-13жас)үшін жүргізілетін тәрбие үрдісінің маңызды блоктарының мотивтері:Құрбылыарымен пікір таластыруы,өзін-өзі бағалау қажеттілігі.Ұжымда өз орнын табу қажетттілігі .Үлкендердің әрекеттеріне қосылу қажеттілігі.
Орта мектеп жасындағылардың басты әрекеттері:Жеке басының жетістіктері,басқалардың көзіне түсу мақсатындағы әрекеттері.Қатарластарымен түрлі формадағы қарым-қатынастары.Үлкендердің өз ортасында өз орнын табу.
Орта мектептегі 12-жылдық білім қабылданған:АҚШ-та,Канадада,Жапонияда,Швецияда,Францияда.
Орта мектептегі 13 жылдық білім қабылданған:Германияда,Чехияда,Италияда,Швейцарияда.
Орта мектептегі 14 жылдық жүйе қабылданған:ГОлландияда.
Орта мектептегі басқарудың бөліктері: A) тұтас педагогикалық процесс G) мектеп тәрбие жұмысынң жүйесі H) кәсіптік бағдар беру жүйесі және т.б
Орта мектептегі оқушылармен ұйымдастырылған тәрбие жұмысының негізгі формасы: Тәрбие сағаты.
Орта перспектива дегеніміз-бұл:Белгілі уақыт бойынша алыстау ұжымдық оқиғалар.
Ортақ проблеманы ашық түрде бірлесе талқылауға бағытталған тәрбие әдісі:Талдау
Орыс ғалымдары Е.Я.Голант, С.Г.Шаповаленко бойынша оқыту әдістерінің жіктелуі: Көрнекілік. Практикалық. Сөздік
Осы заманғы тәрбие жұмысының мақсаты:Жеке тұлғаның зиятын,эмоциясын,ерік-жігерін, үйлесімділікке дамыту.
Отанға, еңбекке. Бір-біріне, өзіне. Отбасына, мемлекетке.
Отбасның атқаратын қызметтері: шаруашылық-экономикалық тәрбиелеу;Қарым-қатынас құру;қайта қалыпқа келу;Ұрпақ келтіру.
Отбасы (жанұя) тәрбиесінің құқықтық негіздері туралы қарастырған құжаттар: 1959 жылдың 20 қарашасында қабылданған БӘӘ Бас Aссамблеясы Ғылым туралы заң. Этникалық мәдени білім беру тұжырымдамасы.
Отбасы міндеттері: репродуктивтік және рекративтік, тұрмыстық-экономикалық, комуникативтік және тәрбиелеу
Отбасы Оқытуды ұйымдастырудың формасы. Cыныптан тыс өткізілетін тәрбие жұмыстары. Мектеп пен жұртшылық орталығы.
Отбасы тәрбиелік қызметтерінің іске асуы оның ұлттық ерекшеліктеріне,әлеуметтік-мәдени салт-дәстүрлеріне және қауымдастыққа тән талап-тәртіп ұстанымдарына байланысты атқаруға тиіс қызметі: Ата-аналарды сыныптағы оқу-тәрбие процесінің мазмұнымен және әдістемесімен таныстыру.
Отбасы тәрбиесінде қолданатын басты әдістер: Баланы қорғау.Бірге еңбек ету. Әңгіме-сұхбат.
Отбасы тәрбиесінде қолданылатын басты әдістер: Әнгіме-сұхбат. Бірге еңбек ету. Түсіндіру.
Отбасы тәрбиесінін тиімділігін көтеруге кедергі болатын жәйттер:Болмыс дұрмыс жағдайлары. Нәсілдік.Төмендеген отбасылык тәрбие мәдениеті
Отбасы тәрбиесінің құқықтық негіздерін анықтайды: В) ҚР Конституциясында. Е) «Бала құқығы туралы Конвенцияда»
Отбасы тәрбиесінің кұқықтық негіздері туралы қарастырған құжаттар:Этникалық мәдени білім бсру тұжырымдамасы.17.12.1998 ж Қ.Р. Конституциясында бекітілген жанұя тэрбиесінің құқықтық принциптері «Неке және жанұя туралы» заң.Елбасы жолдаулары.
Отбасы тәрбиесінің құқықтық негіздерін анықтайды: Бала құқығы туралы конвенциясы, ҚР Конституциясы, «Неке және отбасы» туралы заң
Отбасы Үйелмендердің жанұялық бірлігі. Отбасы тәрбиесі-ұлттық тәрбиенің негізі. Баланың алғашқы орын алатын орны.
Отбасымен байланыс орнатудың бірқатар психологиялық –педагогикалық ерекшелігі:Мектеп пен сынып жетекшісінің отбасымен және жұртшылықпен жүргізетін жұмысының негізі ата-аналарының беделін көтеру және нығайтуға бағытталуы тиіс.
Отбасымен жүргізілген жұмыс түрлері:Ата-ананы мектепке шақыру.Отбасындағы балалардың қарым-қатынасын зерттеу.Баланың отбасына бару
Отбасымен жүргізілетін жұмыс түрлері: Aта-ананы мектепке шақырту. Баланың отбасына бару. Отбасындағы балалардың қарым-қатынасын зерттеу.
Отбасымен жүргізілетін жұмыс түрлері: Әдіс таңдау. Aта-ананы мектепке шақырту. Hәтижесін шығару.
Отбасымен жүргізілетін жұмыс түрлері: Міндетті шешу. Тәсілді қолдану. Hәтижесін шығару.
Отбасымен жүргізілетін тәрбие жұмысының түрлері: Aта-аналар жиналысы. Педагогикалық білімдер университеті. Баяндама.
Отбасымен жүргізілетін тәрбие жұмысының түрлері: Aта-аналар жиналысы. Педагогикалық білімдер университеті. Баяндама.
Отбасымен жүргізілетін тәрбие жұмысының түрлері:Баяндама.Ата-аналар жиналысы. Педагогикалық білімдер университеті.
Отбасымен, ата-аналармен байланыс орнату отбасы тәрбиесін насихаттауға арналған журналдар: «Ақжелкен». «Бастауыш мектеп».«Семья и школа»
Отбасын диагностикалау әдістері: B) жеке іс құжаттарын зерттеу C)бақылау E)сауалнама, әңгімелесу
Отбасына педагогикалық-психологиялық зерттеу жүргізуде топқа бөлінуі: Отбасында адамгершілік қарым-қатынас деңгейі жоғары, жағымды моральдық ахуал қалыптасқан.Қарама-қайшылықты отбасылар, ата-аналардың балаларымен ісі жоқ.Әңгіме
Отбасына педагогикалық-психологиялық зерттеу жүргізуде топқа бөлінуі: Отбасында адамгершілік қарым-қатынас деңгейі жоғары, жағымды моральдық ахуал қалыптасқан. Отбасында жағымды қарым-қатынас қалыптасқан мен, бала тәрбиесінде қателіктер жібереді.Қарама-қайшылықты отбасылар, ата-аналардың балаларымен ісі жоқ.
Отбасында балалардың тәрбие процесіне табысты ықпал ететін басты белгілер: Үйелменнің этикалық құрамы және құрылымы. Тіршілік әрекетінің және ортаның әлеуметтік жағдайлары. Отбасының мәдени потенциалы: мәдениеті, күн ырғағы, демалыс.
Отбасында балалардың тәрбие процесіне табысты ықпал жасау ететін басты белгілері:Үйелменнің (отбасының) тәрбиелік потенциалы, ата-аналардың және басқа мүшелердің педагогикалық мәдени дәрежесі,Ішкі үйелмендік қатынастар, үйелмен микроклиматының сипаттамасы.Қоғамға көзқарасы: еңбек және қоғамдьқ тәрбие институтына қатысы
Отбасында балалардың тәрбие процесіне табысты ықпал жасау ететін басты белгілер: Ішкі үйелмендік қатынастар, үйелмен микроклиматының сипаттамасы. Қоғамға көзқарасы: еңбек және қоғамдық тәрбие институтына қатысы. Үйелменнің (отбасының) тәрбиелік потенциалы. ата-аналардың және басқа мүшелердің педагогикалық мәдени дәрежесі.
Отбасында балалардың тәрбие процесіне табысты ықпал жасау ететін басты белгілер: Ішкі үйелмендік қатынастар, үйелмен микроклиматының сипаттамасы. Қоғамға көзқарасы: еңбек және қоғамдық тәрбие институтына қатысы. Үйелменнің (отбасының) тәрбиелік потенциалы. ата-аналардың және басқа мүшелердің педагогикалық мәдени дәрежесі.
Отбасында балалардың тәрбие процесіне табысты ықпал жасау ететін басты белгілер: Ішкі үйелмендік қатынастар, үйелмен микроклиматының сипаттамасы. Қоғамға көзқарасы: еңбек және қоғамдық тәрбие институтына қатысы. Үйелменнің (отбасының) тәрбиелік потенциалы. ата-аналардың және басқа мүшелердің педагогикалық мәдени дәрежесі.
Отбасында балалардың тәрбие процесіне табысты ықпал жасау ететін басты белгілер: Ішкі үйелмендік қатынастар, үйелмен микроклиматының сипаттамасы. Қоғамға көзқарасы: еңбек және қоғамдық тәрбие институтына қатысы. Үйелменнің (отбасының) тәрбиелік потенциалы. ата-аналардың және басқа мүшелердің педагогикалық мәдени дәрежесі.
Отбасында баланы тәрбиелеу жүйесі сипатталады:Ата-аналардың мінез-құлқыменБаланың тұлғасын қалыптастыру үшін жасалған жағдайлармен.Өзіндік стилімен
Отбасында тиімді тәрбиелеудің белгілі ережелері қалыптасқан.А)баланы сол қалпында сүю,құрметтеу С)балаға әсер ететін құрғақ сөз емес,оның қалай айтылғаны, шын көңілден шыққандығы Ғ)баланы қиындықтар құрсаңында жалғыз қалдыруға болмайды
Отбасында тиімді тәрбиелеудің белгілі ережелері қалыптасқан: Баланы сол қалпында сүю, құрметтеу. Балаға көп сөз айтудың қажеті жоқ, оған тек қана практикалық тапсырмалар беру қажет. Баланы қиындықтар құрсаңында жалғыз қалдыруға болмайды.
Отбасындағы басты мәселенің бірі:Баланың тіршілік әрекетін ұйымдастыру.
Отбасындағы өнегелілік-психологиялық жағдайының көрсеткіштері:А) отбасындағы өзара қатынас стиліВ)адамгершілік ұстанымдарыҒ) ата-ананың баланың өмір әрекетінің мазмұнына көңіл бөлуі
Отбасындағы тәрбиелік қарым-қатынас стилдері:Әкімшілдік (авторитарлы).Либералды.Адамгершілік қатынас түрі
Отбасындағы тәрбиенің міндеттері: Еңбексүйгіштікке, өзіне - өзі қызмет ету дағдыларына үйрету .Отбасында баланың өсіп жетілуіне, денсаулығына қамқорлық жасау, нығайту, бекіту.Отбасы мүшелерінің өзара дұрыс қарым - қатынасын, тіл табысып түсінісуін, бірін - бірі тыңдап, ата - ананы, туған - туыстарын, жасы үлкендерді сыйлап құрмет тұтуға үйрету
Отбасының ерекшеліктерін белгілейді:Ата-аналардың білім деңгейі.Жанұядағы балалардың саны.Отбасының материалдық жағдайы.
Отбасының жалпы сипатаммаларының көрсеткіштері: отбасы құрылымы, отбасындағы өзара қатынас стилі, ауқаттылығы және тұрмыстық жағдайы
Отбасының негізгі қызметтері: тәрбиелеу. Шаруашылық-экономикалық.ұрпақ жалғастыру
Отбасының негізгі қызметтері: Тұрмыстық.- экономикалық. Тәрбиелеу. Ұрпақ жалғастыру.
Отбасының педагогикалық ықпалын диагностикалау жүйесінің компоненттері: ата-ананың педагогикалық мәдениеті. оқушының және отбасының жалпы сипаттамасы. өнегелілік-психологиялық жағдайы
Отбасының тікелей бала тәрбиесімен айналысу деңгейіне қарай 3 топқа бөлінуі: Aтасының бала тәрбиесімен айналасуы. Бала тәрбиесін білетін және онымен айналысатын ата-аналар.Бала тәрбиесімен мүлде айналыспайтын, айналысқысы да келмейтін ата-аналар.
Отбасының тікелей бала тәрбиесімен айналысу деңгейіне қарай 3 топқа бөлінуі: Aтасының бала тәрбиесімен айналасуы. Hағашыларының қамқорлықтары. Бала тәрбиесімен мүлде айналыспайтын, айналысқысы да келмейтін ата-аналар.
Отбасының тікелей бала тәрбиесімен айналысу деңгейіне қарай топтарға бөлінуі: Ата-аналарыдан кеңес алуБала тәрбиесін білетін және онымен айналысатын ата - аналарБала тәрбиесімен айналысқысы келетін, бірақ дұрыс тәрбие беруге педагогикалық білімі жетпейтін ата - аналар
Өз мінез-құлқы мен әрекетін жетілдіретін,қоғамдық тәжірибені жасауға және меңгеруге бағытталған шартты жағдаяттағы әрекет түрі:Ойын
Өзара әрекетте түсетін негізігі, тәрбие құралдарының сипаты: С)әлеуметтік. Е)рухани. G)материалдық.
Өзара әрекеттескен жүйелер мен элементтер арқылы жеке бастың мақсатты бағытта дамуы-бұл:Тәрбие.Педагогикалық көмек.Тәрбиелеудің механизмі
Өзара жауапкершілікке негізделген оқушылыардың тобы. Өзін-өзі дамуына мүмкіндік туғызу.
Өздерінің еңбектерінде оқушыларда шығармашылықты дамытуға, ойларын жүйелеуге шақырған қазақтың ағартушылары мен педагогтары: B) А.Құнанбаев.E) Ы.Алтынсарин.H) М.Жұмабаев.
Өзектиі мәселелерді айналып кетпи шындықты тура айтудың қажеттілігін ұстанатын қағида:Белсенділік қағидасы Әрекет қағидасы Саналылық қағидасы.
Өзін - өзі басқару ұйымының кезеңдері:Сыньш жағдайында өзін - өзі басқару. Мектеп оқушыларының өзін - өзі басқаруы. Мектеп жағдайында тең төрағалық басқару жүйесі
Өзін - өзі басқару ұйымының кұрылымдық 3 кезеңі:Мектеп жағдайында тең төрағалық басқару жүйесі арқылы атқарылады Мектеп оқушыларының өзін-өзі баскаруы мұнда әрбір сыныптың өзін-өзі басқару ұйымының төрағалары мүше бола алады Сынып жағдайында өзін -өзі басқару: оқу, еңбек, көпшілік -мәдени, спорт секторларының жұмысы Олардың жұмысына сынып кеңесінің төрағасы басшылық жасайды
Өзін - өзі басқаруды дамыту үлгісі:Ұжым болып мақсатты белгілеуБасқару мәселесін қоюӘрекеттің мақсатын анықтау
Өзін – өзі тәрбиелеу тәсілдері:А)өзін – өзі бағалау D)өзін – өзі бақылау E)өзін – өзі түзету
Өзіндік рефлексияның өлшеу бірлігі –бұл:Өзіндік талдау
Өзіндік тәрбие әдістері:өзін-өзі меңгеруі өзіндік ынталандыру. Өзін-өзі тануы
Өзіндік тәрбие бұл:Тұрақтанған мұраттар мен наным сенімдерге негізделіп саналы белгіленген мақсаттарға сәйкес әр адамның өз тұлғалық саап қасиеттерінің өзгеотуге арналған педагогикалық іс-әрекеті
Өзіндік тәрбие тәсілдерді қолданумен іске асады өзіндік есеп бере алу;өз әрекеті мен қылығын бағалай тану;өз ісі мен әрекетін қадағалай білу; Өзіндік міндет қоя білу.
Өзін-өзі басқару ұйымының құрылымының 3 кезеңі: Cынып жағдайында өзін-өзі басқару. Мектеп оқушыларының өзін-өзі басқаруы. Мектеп жағдайында тең төрағалық басқару жүйесі.
Өзін-өзі тану, өзін-өзі тәрбиелеу және өзін-өзі дамыту процесін ынталандыру, әрбір оқушының өзін-өзі барабар бағалауын қалыптастыру –бұл:Тәрбиелік деңгейіне баға беру мақсаты
Өзін-өзі тәрбиелеу тәсілдерінің бірі: A)Бағалау D)бақылау E) түзету
Өзінің анықтамасында: “Девиантты мінез-құлық –ол психикалық саулық,құқық мәдениет және адамгершіліктің әрекет жүйесі ретінде, жалпы бекітілген ережеден ауытқуы” деп қарастырған социолог:Кон И.С.
Өзінің құрылымы бойынша тәрбиелеу үрдісі мыналардың бірінен кейін бірінің үздіксіз алмасуы ретінде қарастырылады: Тәрбиелеу талаптарын Тәрбиелеу ережелерін Тәрбиелеу жағдайларын.
Өскелең ұрпақ денсаулығын қорғаудағы ғылым: Адам денсаулығын қорғау мен күшейтуші және белсенді тіршілік әрекетін ұзартушы гигиеналық ережелер жиынтығы.Қоғам денсаулығын зерттейтін ғылым.
Өткізу орнына байланысты педагогикалық эксперименттің түрлері:А)Табиғи.С)Лабораториялық(зертханалық).F)Табиғи,лабораториялық.
Парадигма дегеніміз: Теориялық көзқарастардың методолгиялық принциптердің әдістемелік қабылдаудың және эмпиризмдік нәтижелердің бірігу жүйесі.
Пәндік саралау негізіне жатады: C)пәндік білім мазмұнын оқушылардың игеруі F)білімді терең игеруге деген қызығушылық Н)кәсіби іс әрекет түрлерімен айналысуға оқушыны бағдарлау
Пәндік саралауда басшылыққа алынбайды: С)діни ерекшеліктер Е)дүниетанымдық ерекшеліктер G)этникалық ерекшеліктер
Педагог үшін маңызды болып табылатын жеке адамның қасиеттері: A)интеллектуалдық D)адамгершілік G)толлеранттылық
Педагоггикалық зерттеудің түрлері: Қалапты. Қалаптастырушы. Бәсекеге қабілеттілікң, тапқырлық, ынтымақтастық, өз беттілік.
Педагоггикалық зерттеудің түрлері: Қалапты. Лабаратория. Қалаптастырушы.
Педагоггикалық зерттеудің түрлері: Қалапты. Лабаратория. Қалаптастырушы.
Педагогика әдіснамасының деңгейлері: Жалпы ғылымдық деңгей. Философиялық деңгей. Нақты ғылымдық деңгей.
Педагогика ғылымының басты міндеттері: педагогикалық практиканы зерттеу және қорыту. Білім беру жүйесінің дамуын болжау. Оқыту мен тәрбиенің заңдылықтарын ашу
Педагогика мен тәжірибеден белгілі білімнің негізгі үш міндеті жан-жақты дүниетанымын қамтамасыз ету; баланы өзінің қалауы жарамдылығына сай кәсіпке даярлау; Әрбір баланың өзіндік дамуы.
Педагогика практика тарихындағы тәрбие жүйелері: джентельменді қалыптастыру, афиналық, ұжымда және ұжым арқылы тәрбиелеу
Педагогика практика тарихындағы тәрбие жүйелері: спартандық, діни тәрбие, ұжымда және ұжым арқылы тәрбиелеу
Педагогика практикасындағы оқытуды ұйымдастыру жүйесі B)Трамп-жоспар C)Виньетка-жоспар G)Белл-Ланкастер жүйесі
Педагогика практикасындағы оқытуды ұйымдастыру жүйесіB)Трамп-жоспар C)Виньетка-жоспар G)Белл-Ланкастер жүйесі
Педагогика саласында балалардың жас және дара ерекшеліктерін зерттеген ғалымдар: А)Коменский Х.А.,Джон Локк В)Ж.Ж.Руссо, Дистервег А. Е)Ушинский К.Д.,Толстой Л.Н.
Педагогика саласындағы зерттеулер: C)Білім беру жүйесінде жаңа мәліметтер алу D)Мектептің педагогикалық процесін жетілдіру H)Ғылыми ізденіс процесі
Педагогика тарихындағы оқытуды ұйымдастыру формалары: трамп жоспары, винетка жоспары, вел-Ланкастер жүйесі
Педагогика тарихындағы тәрбие мақсатын анықтаудағы бағыттар: өзінді «Менді» құрумен байланыстыру. Мемлекет мақсатымен байланыстыру. Мәдениет құндылықтарына бағалау.
Педагогика тарихындағы тәрбие мақсатын анықтаудағы факторлар: мемлекет мақсатымен байланыстыру, өзіндік менді құрумен байланыстыру, мәдениет құндылықтарына бағдарлау
Педагогика тарихындағы тәрбиенің сипаты:А)джентельменді қалыптастыру.D)афиналық.G)ұжымда және ұжым арқылы тәрбиелеу.
Педагогика үшін маңызды болып табылатын жеке адамның қасиеттері: A)интелектуалдық D)моральдік G)ұлттық белгілері
Педагогика, педагогикалық шынайылық туралы ғылым ретінде: A) Педагогикалық процестің дамуы мен қызмет етуінің заңдылықтарын зерттейді. F) Теориялық білімдерді жинақтайды. H) Педагогикалық шынайылық тәжірибесін зерттейді.
Педагогика: Қоғамның тәрбиелік қызметін жүзеге асыратын ғылым. Адамды тәрбиелеу туралы ғылым. Педагогикалық құбылыстардың даму заңдылықтарын зерттейді
Педагогика: Педагогикалық процестің заңдылықтарын зерттеумен айналысады. Адамды тәрбиелеу туралы ғылым. Оқу-тәрбие процесінің табысты болуын зерттейді.
Педагогикада әдіснаманы білім құрылымында Юдин Э.Г. белгілеген деңгейлер:А)Философиялық. В)Жалпы,нақты ғылыми. с)Технологиялық
Педагогикада және психологияда тұлға дамуын түсіндіруші бағыттар: биологиялық, әлеуметтік, биоәлеуметтік
Педагогикада және психологияда тұлғаның дамуына ықпал ететін факторлар (бағыттары): C)биологиялық D)әлеуметтік F)биоәлеуметтік
Педагогикада қалыптасқан әдіснамалық принциптер жүйесі:Этнопедагогикалық, антропологиялық.Жүйелік, кешенділік.Тұлғалық-бағдарлық, іс-әрекеттілік
Педагогикадагы тәрбие принциптері:Тәрбиенің идеялылығы мен мақсаттылығы.Ұжымда және ұжым арқылы тәрбиелеу.Тәрбие ықпалдарының тізбектестігі, жүйелілігі, беріктілігі және үздіксіздігі
Педагогикадағы ғылыми-зертеу әдістерінің жіктелуі:А)дәстүрлі педагогикалық әдістер. Е)педагогикалық эксперимент әдісі;педагогикадағы социологиялық әдістер. F)Педагогикадағы математикалық әдістер
Педагогикадағы тәрбие принциптері: Тәрбие процесін ұйымдастырудағы талаптар жүйесі. Ұжымда және ұжым арқылы тәрбиелеу. Тәрбие ережелерінің жиынтығы.
Педагогикадағы тәрбие принциптері: Тәрбиенің идеалылығы мен мақсаттылығы. Тәрбие ережелерінің жиынтығы. Әрекетті жан-жақты ойластыру.
Педагогикадағы тәрбие принциптері: Тәрбиенің идеалылығы мен мақсаттылығы. Ұжымда және ұжым арқылы тәрбиелеу. Тәрбие ықпалдарының тізбектестігі, жүйелілігі, беріктігі және үздіксіздігі.
Педагогикадағы тәрбие принциптері: Тәрбиенің идеалылығы мен мақсаттылығы. Ұжымда және ұжым арқылы тәрбиелеу. Тәрбие ықпалдарының тізбектестігі, жүйелілігі, беріктігі және үздіксіздігі.
Педагогикалық пәндер:А) Әлеуметтік педагогика
Педагогикалық процесстің ұйымдастырушылық формалары: A)жеке F)ұжымдық H)топтық
Педагогикалық технология (М.В. Кларин, Г.М.Құсайынов, В.П.Беспалько., Ж.Қараевтардың) пайымдауынша : C) Өнер, шеберлік, білік, білімді меңгерудің жаңа жолы (оқытуды ұйымдастырудың жаңаша формалары, әдіс-тәсілдері )E) Оқыту процесін ұйымдастырудың, өткізудің жан-жақты ойластырылған педагогикалық қызметтің моделі; оқытуда мақсатты нәтижеге жетудің кепілдік беретін жазбаша үлгі-жоспары G) оқыту процесінде адамның іс-әрекетімен техниканың мүмкіндіктерін барынша тиімді пайдалану т.б.
Педагогикалық технологиялардың теориялық негізде орындалуын қарастырған педагогтар: A)В.В.Беспалько. D)В.В.Данилов. G)В.К.Дьяченко.
Педагогикалық әдіснаманың мәні:A)Әдістер туралы ғылым C)философиялық қағидаларды тікелей ғылыми зерттеулерде қолдану туралы ғылым D)арнаулы зерттеу әдістерін жасауға арналған ғылым
Педагогикалық диагностика бағыттарын анықтаған педагогтар: A) Л.И.Катаева D) Б.М. Макарова.G) Б.П. Битинас.
Педагогикалық диагностика бағыттарын анықтаған педагогтар:А)Л.И.Катаева D)Б.М.Макарова G)Б.П.Битинас
Педагогикалық жүйелерді басқарудың негізгі принциптері:A)демократияландыру және ізгілендіру C)жүйелілік пен тұтастық E)орталықтандыру мен орталықсыздандырудың тиімді үйлесуі
Педагогикалық зерттеу әдістері: Д) бақылау E)Іс-әрекет өнімдерін талдау G)эксперимент
Педагогикалық зерттеу әдістері:Д)бақылау.Е)салыстыру.G)эксперимент.
Педагогикалық зерттеудің теориялық әдістері: . Абстракциялау.Модельдеу. Талдау
Педагогикалық зерттеудің эмпирикалық әдістері: B)озық тәжірибені зерттеу C)эксперимент D)бақылау
Педагогикалық зерттеулерде қолданылатын әдістер: В)Нақты ғылыми Д)Жалпы ғылыми Е)Эмпирикалық.
Педагогикалық зерттеулердің әдіснамалық принциптері: Құбылыстарды даму барысында зерттеуБір құбылысты екіншілерімен өзара қатынаста байланыстыра зерттеу. Зерттеу әдістері зерттелетін құбылыстың мән-мағынасымен сай келуі.
Педагогикалық зерттеулердің дәстүрлі әдістері:В)Бақылау.С)Әдебиетті зерттеу.H)Әңгіме
Педагогикалық кеңес жұмыс бағыттары: А) Оқушыларға ата-аналарымен бірлесіп әлеуметтік жағдай жасау В) Мектеп жоспарын талдау және бекіту С) ата-аналардың сауаттануын қарастыру
Педагогикалық кеңесте қаралатын мәселе :Білім беру ұйымдарында норматитвтік құқықтық актілерді орындау жөніндегі іс-шараларды.
Педагогикалық көмек үрдісі. Тәрбиелеу үрдісі. Әлеуметтік үрдісі.
Педагогикалық қарым-қатынас мұғалім мен оқушыларға ... мүмкіндік береді:Рухани байланыс жасауға.Белсенділігін арттыруға.Білім алуға
Педагогикалық қодау бүгінгі таңда...арқылы қарастырылады.Нақты адамға оның денсаулығы мен психикалық қалпына оқуына басқа да кедергілердің алдын-алу және нақты іс-әрекеттік көмек көрсету
Педагогикалық қолдау жұмысының басты бағыттары: Алдын-алу.
Педагогикалық қолдау тұрады: Интелектуалдық дарындылықты қолдаудан
Педагогикалық қолдаудың көрініс формалары: Шәкірттің қандай да табысын көре танып,оған ұнамды баға беруден жалықпау
Педагогикалық қолдаудың мәні-бұл;Психологиялық жағдай жасау
Педагогикалық қолдаудың негізгі болатын ұстаным –бұл: Ізгілендіру
Педагогикалық қолдлау –бұл:Көбіне көмек қажеттігін өзі сезбейді, бірақ оған мұқтаж болған тәрбиеленушілерге қол ұшы жәрдемін беріп қолдап қуаттау.
Педагогикалық менеджмент:Ұйымдастыру нормаларының және технологиялық әдіс-тәсілдерің кешені. Педагогикалық процесті басқару тиімділігінің жоғарылауына бағытталған принциптер жүйесі. Оқу-тәрбие процесін ұйымдастыру және басқару жүйесі
Педагогикалық методологияның мәні: Арнаулы зерттеу әдістерін жасауға арналған ғылым. Философиялық қағидаларды тікелей ғылыми зерттеулерде қолдану туралы ғылым .Әдістер туралы ғылым
Педагогикалық пәндер қатарына жатады: A) Әлеуметтік педагогика. C) Салыстырмалы педагогика. E) Этнопедагогика.
Педагогикалық пәндер: Салыстырмалы педагогика. Әлеуметтік педагогика. Этнопедагогика.
Педагогикалық принцип:A)Ұстанатын қағидалар C)қойылатын талаптар E)сақтануға тиіс ережелер
Педагогикалық принциптер: А)ұстанымдар С)талаптар E)ережелер
Педагогикалық процесс заңдылықтарындағы байланыстар: В)шартты E)диалектикалық G)өзара
Педагогикалық процесске басшылық етудегі мұғалімнің нәтижелерінің бірі: B)оқушылардың оқу белсенділігі C) оқушылардың пәнге деген қызығушылығы D) оқушылардың оқудан тыс белсенділігі
Педагогикалық процесстің жүйе ретіндегі ретіндегі ерешеліктер: A)әлеуметтік жүйе ретінде адамдардың өзара әрекеттері есебінен өмір сүруі C)мектеп педагогикалық
Педагогикалық процесстің компоненттері: мақсат, міндет, мазмұн, құрал, әдіс, форма, нәтиже
Педагогикалық процесстің мәні: мақсатты бағытталуы, арнайы ұйымдастырылуы, педагог мен тәрбиешінің өзара әркеті
Педагогикалық процесстің мәнін қарастырған ғалым- педагогтар: Б.Т. Лихачев М.А. Данилов. Н.Д. Хмель
Педагогикалық процесстің мәнін қарастырған ғалым педагогтар: B) М.А.Данилов. D) Ю.К.Бабанский. G) Б.Т.Лихачев.
Педагогикалық процестегі диагностиканың мәні:А) педагогикалық ақпарат түрлеріне сипаттама С)диалектикалық процестің нәтижесін анықтау Е)дидактикалық процестің бағыт бағдарын, ілгері не кері қозғалысын анықтау.
Педагогикалық процесті зерттеген ғалым педагогтар: В)М.А.Данилов D)Ю.К.БабанскийG)Б.Т.Лихачев
Педагогикалық процесті ұйымдастыру принциптері: В)өмірмен байланысы С)ізгілік бағыттылығы E)ұжымда тәрбиелеу және оқыту
Педагогикалық процесті ұйымдастыру формалары:A)жеке F)ұжымдық H)топтық
Педагогикалық процесті ұйымдастырудың негізгі заңдылығы (заңдылықтары):А)оқу орнының педагогикалық процесі қоғамның әлеуметтік- экономикалық қажеттілігіне сай болады. С)педагогикалық процестің мақсатқа бағыттылығы қоғамның мақсатын көрсетеді. Е) педагогикалық процесс екі жақты процесс болып табылады.
Педагогикалық процестің біртұтастығы дегеніміз:С)барлық процестердің методологиялық негізі барЕ)педагогикалық процес компаненттерінің өзара байН)адамның өз-өзіне қатынасына деген көзқарастар жүйесі.
Педагогикалық процестің заңдылығы (заңдылықтары):В)оқушылардың шығармашылық белсенділігі мұғалімнің мұқият ұйымдастырылған іс-әрекетінің нәтижесі.D)педагогикалық процестің қызметі оқушылардың жас ерекшеліктері мен даму деңгейлеріне сай келуі.H)педагогикалық процесс табиғи процесс болып табылады.
Педагогикалық процестің заңдылықтары: Тәрбие, оқыту, білім беру және жеке дамуы процестерінің өзара тәуелділігі Тәрбиенің қоғамдық мұқтаждық пен талаптарға үйлесімділігі Жеке адам қарым- қатынасы мен тәрбиесіндегі іс- әрекеттің анықтаушы рөлі
Педагогикалық процестің заңдылықтары: Тәрбиенің қоғамдық мұқтаждық пен талаптарға үйлесімділігі. Жеке адам қарым қатынасы мен тәрбиесіндегі іс-әрекеттің анықтаушы рөлі. Тәрбие, оқыту, білім беру және жеке даму процестерінің өзара тәуелділігі.
Педагогикалық процестің компоненттері арасындағы байланыстарды көрсететін заңдылықтар (И.П. Подласый бойынша) : С)педагогикалық процесте тұлғаның дамуы Ғ)педагогикалық процесте ынталандыру G)педагогикалық процестің шарттылығы
Педагогикалық процестің компоненттері:В)мақсат,міндет, нәтиже. D)мазмұн, әдіс-тәсілдер. F)әдіс, құрал, форма.
Педагогикалық процестің негізгі белгісі (белгілері):С)көп деңгейлік әлеуметтік жүйе. Е)басқару объектісі оқушылардың іс-әрекеті. H)іс-әрекеттермен алмасу.
Педагогикалық процестің негізгі заңдылықтары: Педагогикалық процесс бірсәттік,сабақ сияқты уақыттың жеке арлаығында қызмет атқарады. Педагогикалық процесстің қоғамның әлеуметтік-экономикалық қажеттілігімен негізделуі. Жеке адам қарым-қатынасы мен тәрбиесіндегі іс-әрекеттің анықтаушы рөлі.
Педагогикалық процестің негізгі заңдылықтары: Педагогикалық процесстің қоғамның әлеуметтік-экономикалық қажеттілігімен негізделуі. Жеке адам қарым-қатынасы мен тәрбиесіндегі іс-әрекеттің анықтаушы рөлі. Тұтас тәрбие процесіндегі мақсат,мазмұн,әдістер мен тәрбие формаларының бір-біріне тәуелділігі.
Педагогикалық процестің негізгі заңдылықтары:B) Оқушылардың шығармашылық белсенділігі мұғалімнің мұқият ұйымдастырылған іс-әрекетінің нәтижесі. D) Педагогикалық процестің қызметі оқушылардың жас ерекшеліктері мен даму деңгейлеріне сай келуіне байланысты. G) Педагогикалық процесс бір қас қағым сәттік емес, ұзақ мерзімге уақытқа бағытталған.
Педагогикалық процестің негізгі заңдылықтары:Тұтас тәрбие процесіндегі мақсат, мазмұн, эдістер мен тәрбие формаларының бір-біріне тәуелділігі.Жеке адам қарым-қатынасы мен тәрбиесіндегі іс-эрекеттің анықтаушы рөлі
Педагогикалық процестің принциптері: В)инициативасын және өздінлігін дамытумен үйлестіру D)оң қасиеттерге сүйену G)сыйластық және талаптардың бірлігі
Педагогикалық процестің тұтастығы көрініс береді:А)ұйымдастырушылық жағынан. С)мазмұндық жағынан. F)оқыту, тәрбиелеу және дамытудың бірлігі.
Педагогикалық сүйемелдеу оқушыға көмектесу мақсатындағы мұғалім іс-әрекетінің кезеңдерімен айқындалады:ізденушілік; келісушілік; әс-әрекеттік; рефлексифтік; Диагностикалық
Педагогикалық сүйемелдеу теориясының басты қарастыратын міселесі:Бала
Педагогикалық таддау жұмысы: Оқушылардың алған әсерлерін талқылау. Оқушылардың белсенділігін бағалау. Әдеби- музыкалық, поэзиялық, драмалық безендіру.
Педагогикалық таддау жұмысы: Шараның өту нәтижесін бағалау. Оқушылардың белсенділігін бағалау. Aлдағы уақытта бағдар құру және нәтижелер талдау.
Педагогикалық таддау жұмысы: Шараның өту нәтижесін бағалау. Оқушылардың белсенділігін бағалау. Aлдағы уақытта бағдар құру және нәтижелер талдау.
Педагогикалық талдау мәні:Мектеп әкімшілігінің жұмысына диагностика жүргізіп,педагогикалық ұтымды басқару туралы ұсыныстар жасау .Педагогикалық процестің даму тенденциялары мен жағдайда анықтауАта-аналармен мектептің жұмысын талдап, оны жетілдіру
Педагогикалық технология қолдануда шешілетін педагогикалық міндеттер: А) нақты жағдайлар мен ситуацияларды талдау арқылы педагогикалық міндеттерді қабылдау В) педагогикалық міндеттердің нәтижесін талдау С) педагогикалық міндеттердің орындалу нәтижесін практикада қолдану
Педагогикалық технологияларды теориялық негізде қарастырды:A)В.В.Беспалько D)В.В.Данилов G)В.К.Дьяченко
Педагогикалық технологияларды ынтымақтастық тұрғысында қарастырды: Е.Н. Ильин. Лысенкова С.Н. В.Ф. Шаталов
Педагогикалық технологияларды ынтымақтастық тұрғысында қарастырды:C)Е.Н.Ильин F)С.Н.Лысенкова H)В.Ф.Шаталов
Педагогикалық технологиялардың теориялық тәжірибелік негізде орындалуын қарастырған педагогтар: C)Е.Н.Ильин. F)С.Н.Лысенкова. H)В.Ф.Шаталов
Педагогикалық ұжымның өзіндік ерекшеліктері-бұл: Жас ұрпақты оқыту мен тәрбиелеу
Педагогикалық үдерістің заңдылықтары: B)Оқушылардың шығармашылық белсенділігі мұғалімнің мұқият ұйымдастырылған іс-әрекетінің нәтижесі D)Педагогикалық үдерістің қызметі оқушылардың жас ерекшеліктері мен даму деңгейлеріне сай келуі. H)Педагогикалық үдеріс табиғи үдеріс болып табылады
Педагогикалық үдерістің қарама-қайшылығын зерттеген ғалым-педагогтар: A) В.А.Тихонов C) М.Н.Алексеев F) Н.И.Петров
Педагогикалық үдерістің негізгі заңдылықтары:A)&Оқу орнының педагогикалық үдерісі қоғамның-әлеуметтік-экономикалық қажеттілігіне сай болады C) Педагогикалық үдерістің мақсатқа бағыттылығы қоғамның мақсатын кері келеді E) &Педагогикалық үдеріс екі жақты үдеріс болып табылады
Педагогикалық үрдерістің негізгі заңдылықтары: A) Оқу орнының педагогикалық процесі қоғамның-әлеуметтік – экономикалық қажеттілігіне сай болады. C) Педагогикалық процестің мақсатқа бағыттылығы қоғамның мақсатын көрсетеді. E) Педагогикалық процесс екі жақты процесс болып табылады.
Педагогикалық үрдіске басшылық ету барысында мұғалімнің алатын нәтижелері: B) Оқушылардың оқу белсенділігі. D) Оқушылардың оқудан тыс белсенділігі. F) Оқушылардың іс-әрекет тәсілдерін меңгеруі.
Педагогикалық үрдістің компонентері:В)Мотивациялық. С)Іс-әрекеттік. D)Мазмұндылық.
Педагогикалық үрдістің компоненттері:В)Мақсаттылық. С)Мазмұндылық. D)Нәтижелік.
Педагогикалық үрдістің қарама-қайшылығын зерттеген ғалым-педагогтар: A) М.А.Данилов. C) М.Н.Алексеев. F) М.Н.Скаткин.
Педагогикалық іс - әрекеттің конструктивтік компонентін анықтайтын біліктер тобы:Оқушыны түрлі іс - әрекетке қатыстыру.Ұжым құру.Біріккен іс-әрекетті ұйымдастыру
Педагогикалық іс-әрекеттің конструктивтік компонентін анықтайтын біліктер тобы: Оқушыны түрлі іс-әрекетке қатыстыру. Ұжым құру. Біріккен іс-әрекетті ұйымдастыру.
Педагогикалық эксперимент кезендері: B) Теориялық кезен. E) Әдістемелік кезен. F) Талдау кезені.
Педагогикалық эксперимент кезеңдері: . Теориялық кезеңі. Практикалық кезең Нәтиже алу кезеңі
Педагогикалық эксперимент кезеңдері: қорытынды кезеңі. анықтаушы кезеңі. Қалыптастырушы кезеңі.Қорытынды кезең
Педагогикалық эксперимент міндеттері: A) Жобаланған педагогикалық құбылыстар мен байланыстар мәнін зерттеу. C) Педагогикалық құбылысқа зерттеушінің белсенді ықпал жасауы. G) Педагогикалық ықпалдың нәтижесін өлшеу, салыстыру
Педагогикалық эксперимент түрлері: B)айқындаушы D)қалыптастырушы F)салыстырмалы
Педагогиканың бөлімдері: Педагогиканың жалпы негіздері Оқыту мен тәрбие теориясы. Білім беру жүйесін басқару
Педагогиканың бөлімдері: Философияның жалпы негіздері. Педагогикалық процестің негіздері. Тұлға теориясының негіздері.
Педагогиканың бөлімдері:B) Педагогиканың жалпы негіздері. C) Оқыту және тәрбие теориясы. D) Білім беру жүйесін басқару.
Педагогиканың нақты ғылымилық әдіснамалық принциптеріне жататын тұғырлар: B)тұлғалық D)іс-әрекеттік E)аксиологиялық
Педагогиканың негізгі категориялары: В)Оқыту. D)Тәрбие. G)Білім беру.
Педагогиканың негізгі категориялары: Оқыту. Тәрбиелеу. Білім беру
Педагогиканың теориялық қызметтеріне жатады. C) Түсіндіру.E) Анықтау.G) Болжау.
Педагогиканың теориялық функциясының іске асырылатын деңгейлері: A)болжамдық E)түсіріндірушілік H)практикалық
Педагогиканың технологиялық қызметтері: В) ЖобалауЕ) Жаңалық ендіру. Ғ) Ықпал таныту немее жаңа амал тұрғысынан келу.
Педагогиканың технологиялық қызметтері:Ықпал таныту.Жобалау.Жаңалау
Педагогиканың технологиялық функциясының іске асырылатын деңгейлері:B)жобалаушылық C)жаңашылдық енгізу D) рефлексивтік
Педагогиканың технологиялық функциясының іске асырылатын деңгейлері: A)жобалаушылық /зерттеушілік/C)түрлендірушілік D)рефлексивтік
Педагогиканың философиялық негіздері C)неопозитивизм E)диалектикалық материализм G)прагматизм
Педагогмкалық іс-әрекеттің конструктивтік компонентін анықтайтын біліктер тобы: Оқу материалын таңдап алу. Жоспарлау. Тұлғаның бағыттылығы.
Педагогмкалық іс-әрекеттің конструктивтік компонентін анықтайтын біліктер тобы: Оқушыны түрлі іс-әрекетке қатыстыру. Ұжым құру. Біріккен іс-әрекетті ұйымдастыру.
Педагогтар қабілеттердің 2 түрлі деңгейі болатындығын дәлелдейді:репродуктивті; Шығармашылыққ
Педагогтардың ойынша ойын қызығушылығын туғызатын,қалыптастырушы фактор: Ойындағы серігіңмен тығыз байланыстан алатын рахаттанушылық
Педагогтың жоспар құра білуі, ұйымдастыра білуі –бұл: Іс-әрекеттің соңгы нәтижелі моделін құру. Нәтижені болжай білу. Қарым-қатынасты басқара білу
Педагогтың психодиагностикалық мәдениетін қалай жоғарлата аламыз? 1) психологиялық сауаттылықты қалыптастыру; 2)...: Психологиялық құзіреттілікті қалыптастыру
Педаогика саласындағы зерттеулер-бұл: C) Білім заңдылықтары жөнінде жаңа мәліметтер алу. D) Білім беру жүйесінде жаңа мәліметтер алу. H) Ғылыми ізденіс процесі.
Перспективалар түрлері (А.С.Макаренко бойынша): алыс, жақын, орта
Перспективалық жоспарда болатындар: Оқушылардың,сыныптың саны шамамен бөлінетін қаржы
Платон тәрбиелеуде көңіл бөлді:C) Ақыл-ойды дамытуға E)Ерікті дамытуға F)Адамгершілікті дамытуға
Платонның көзқарасындағы тәрбие мақсаты:С)ақыл-ойды тәрбиелеу Е)еріктілікті тәрбиелеу Н)сезімді тәрбиелеу.
Полимәдени тұлғасының құрамдас бөліктері: B)тарихи және құқықтық D)лингвистикалық және көркем-эстетикалық E)географиалық және планатаралых
процесі көп деңгелі және полиқұрылымдық құбылыс ретінде көрініс беруі D)іс-әрекетпен алмасуда ғана өмір сүруі
Психологиялық-педагогикалық зерттеудің әлеуметтік мотивтері:A)Кең мағынадағы әлеуметтік G)Тар мағынадағы әлеуметтік H)Ынтымақтастық әлеуметтік
Пунктуацияныоқытуұстанымдары:Жаңа материалды бекіту
Пікірталасты өткізу кезіндегі негізгі мәселе: Дәлелді ой-пікірдің айтылуы. Hақты деректермен тұжырымдалу. Оқушылардың белсене қатысуы.
Пікірталасты өткізу кезіндегі негізгі мәселе: Дәлелді ой-пікірдің айтылуы. Hақты деректермен тұжырымдалу. Оқушылардың белсене қатысуы.
Пікірталасты өткізу кезіндегі негізгі мәселе: Шыншылдығы. Қайырымдылығы мен қарапайымдылығы. Hақты деректермен тұжырымдалу.
Пікірталасты өткізу кезіндегі негізгі мәселе: Шыншылдығы. Қайырымдылығы мен қарапайымдылығы. Hақты деректермен тұжырымдалу.
С.Әбенбаевтың тәрбие жұмыстары жайындағы еңбегі.Тәрбие теориясы мен әдістемесі.Сынып жетекшісі.Эстетикалық мәдениет негіздері
С.Ф.Анисимов көзқарасы бойынша құндылық жіктемелерінің топтары: адам және адамзат;адамдардың материядық өміріндегі құндылық; қоғамның рухани өміріндегі құндылық; Әлеуметтік құндылық
Сабаққа қойылатын дидактикалық талаптар:А)мұғалімнің білімділігі G)оқыту принциптерін жүзеге асыру Н)тиімді оқыту әдісін таңдау
Сабаққа қойылатын талаптар:Д)сабақтың дидактикалық мақсатының айқындылығы Е)логикалық бірліктердің сақталуы Ғ)оқыту мен тәрбиенің бірлігі
Сабақтан тыс әрекеттердің ұйымдастыру формасы:Қоғамдык пайдалы еңбек әрекеті.Дене шынықгыру-спорттық эрекет.Көркем өнер шыгармашылық әрекет
Сабақтан тыс тәрбие жұмыстары: C)кештер D)ертеңгілік H)олимпиада
Сабақтан тыс тәрбие жұмысы мазмұнының ерекшеліктері:Этикалық нормаларын сақтай білуге дағдыландырады. Баланың практикалық әрекетін ұйымдастыруды көздейді. Сабақтан тыс тәрбие жұмысы мазмұны баланың сезіміне, әсерленуіне назар аударуды міндеттейді.
Сабақтан тыс тәрбие жұмысының ерекшелігі:Балаға өзіне қатысты жағымды қатынасты қалыптастыру және ондағы өзін-өзі бағалаудың әділдігін қамтамасыз ету.Балада әртүрлі көркем өнер әрекеттерінің түрі мен тікелей танысу арқылыондағы қажеттілікті қалыптастыру.Балада ынтымақтық, ұжымдық өзара әрекет ету дағдысын қалыптастыру.
Сабақтан тыс тәрбие жұмысының мазмұнына әсер ететін факторлар:Мектептің ерекшелігі және ондағы қалыптасқан дәстүр. Мұғалімнің өзінің жеке басының ерекшелігі, қызығушылығы, бейімі. Оқушылардың жас, жеке дара және сынып ерекшелігі
Сабақтан тыс тәрбие жұмысының танымдық әрекетгері:Шығармашылық әрекеті.Көңіл көтеру әрекеті Еңбек әрекеті
Сабақтан тыс іс-әрекетте өзара әрекет ету бойынша тәрбие формалары : C)кештер D)ертеңгілік H)олимпиада
Сабақты тиімді жоспарлау: Жұмыс жай-күйін жан-жақты және мақсатты есепке алу. Алдағы уақыттағы іс-әрекеттің негізгі мақсаттары мен міндеттерін анықтау. Алға қойылған міндеттерді шешетін тиімді жолдар мен тәсілдерді, құралдарды айқындау.
Сабақтың нәтижелілігі байланысты:Д)мұғалімнің дайындық деңгейіне G)оқушылардың оқу-танымдық әрекетін ұйымдастыра алуына Н)оқу іс-әрекетінің нәтижесін болжай алуына
Сабақтың нәтижелілігі мыналарға байланысты: D) Мұғалімнің дайындық деңгейіне. G) Оқушылардың оқу-танымдық әрекетін үйымдастыра алуына. H) Оқу іс-әрекетін нәтижесін болжай алуына.
Салауатты өмір салты ұғымын құрайтын негізгі компоненттері: Дұрыс тамақтану ағзаны шынықтыру т,б
Салауатты өмір салтын кұруға қатысты дәрігерлердің кеңесі: Күн сәулесін пайдалану Ашығу, дене жаттығуларыТаза ауамен демалу, жақсы мүсін
Салауатты өмір салтын үздіксіз қалыптастыру ұлттық білім беру жүйесі үлгісінің құрылымына сәйкес жүйеге асырылады.Осы негізде анықтауға болатын Қазақстандағы педагогикалық салауаттанудың бағыты:Психологиялық, медитциналық,педагогикалық қызметтер
Сананы қалыптастыру әдістері: Сендіру. Этикалық әңгіме. Түсіндіру.
Сананы қалыптастыру әдістеріне жататды: A) Этикалық әңгіме.D) Түсініктеме.F) Сендіру.
Сапа критерийлері:Сүйенің қойылған мақсатқа жақындау дәрежесі. Мектептің тәрбие жүйесінің тиімділігін бағалау. Оқушылардың тәрбиеліліктерінің деңгейлік көрсеткіштері. Мектептің жалпы психологиялық климаты
Сауалнама түрлері: D)ашық E)жабық G) аралас
Сауал-сұрақ әдістері:А)әңгімелесу.Е)интервью алу.Н)сауалнама.
Саяси үйірмелер мен бірлестіктер:КітапханаларБаспасөз конференциясы, байқауларКездесулер
Саяси хабарлама өткізуге бағытталған жоспардың үлгісі:Біздің еліміздегі, республикамыздағы ең маңызды, ең көрнекті табыстар,жаңалықтар туралы хабар.Халықаралық жағдайдағы негізгі оқиғалар туралы хабар.Бір аптадағы әлемдегі саяси жағдайларға қысқаша сипаттама
Селевко Г.К. «педагогикалық технология» түсінігін үш аспектіде қарастырады: А) Ғылыми С) бейнелеулі іс-жүргізу Е) нақтылы іс-жүргізу
Синергетикалық тұғыр дегеніміз: жеке тұлғаның өзгеруінің бірнеше жолдары бар екенін мойындау. Психологиялық ерекшеліктерді қабылдау. Баланың ішкі әлеуетінің мүмкіндігіне сену.
Синтаксисті окытканда колданылатын.Сөз мағынасын талдау.Морфологиялық талдау
Соңғы жылдары қолға алынған тәрбие сағаттарының жоспарларының түрлері:ПікірталасСұрақ-жауап кештеріҚоғамдық – саяси үйірмелер
Социометрия әдісі:Өзара қарым-қатынасты зерттейді.Сыныптағы шағын топтардың барын анықтайды.Оқушылардың жалпыға танымал немесе танымал еместігін зерттейді.
Сөйлеу этикетінің негізгі ережелері; Сөйлеу кезінде дауыс қатты әрі эмоциялы болу қажет ешқашан дөрекіліке дөрекілікпен жауап бермеу сөйлеудің түрлілігін қолданбау.Арнайы мектепке ұйымдастырылатын тәрбие жұмысының қалыптастыру кезеңіне жатады
Спорттық дарындылықты дамыту жолы: Секциялар,жарыстар,жиындарға қатысу
Субмәдениетті топтарға бөліп қарастыруға болады:музыкалық-субмәдениет;арт-субмәденит; индустриялды және спорттық субмәдениет; Интернет-субмәдениет
Субъект мүмкіндіктерін жүзеге асыру шартындағы педагогпен оқушының мақсаты бағытталған өзара әрекет түрі: Тәрбиелеу жұмыс. Педагогикалық көмек үрдісі; Тәрбиелеу үрдісі
Субъекті мүмкіндіктерін жүзеге асыру шартындағы педагог пен оқушының мақсаты бағытталған өзара әрекет түрі:
Субьект-субьект тұғыры:А)тең құқылы қарым-қатынас орнатады В)тұлғалық сапаларды дамытады С)оқу үдерісін белсендіреді
Сұрак-жауап әдістері: Әңгіме. Сұқбат. Сауалнама
Сынып алдында қойылған міндеттердің орындалуына талдау:Оқу жылының ішінде қандай міндеттер нәтижелі атқарылды.Қандай міндеттер орындалмады және оның себебі.Өткен оқу жылындағы міндеттердің дұрыстығы, өз уақытында қойылуы,уақытпен сәйкестігі.
Сынып жетекші жоспарының үлгі құрылымы: Сыныптың қысқаша сипаттамасы және оқушылар жайлы мәліметтер.
Сынып жетекшілері ата-аналармен әңгіме өткізу барысында жауапкершілікке жетелейтін ықпал:Оқушылардың үй тапсырмаларын орындаудағы белсенділігі мен жауапкершілігін білуге ықпал етеді.Оқушылардың отбасы туыстарымен қарым-қатынасын, бос уақыттарын қалай өткізетіндігін білуге ықпал етеді.Оқушылардың үйдегі өмірі мен еңбек жағдайын, отбасы туыстарымен қарым-қатынасын білуге ықпал етеді
Сынып жетекшілері оқушылар және олардың ата-аналары мен қарым-қатынастар ұйымдастырғанда атқаратын 4 түрлы міндеттер: диагностикалық әдептік этикалық : адамгершілік жеке дара тәжірибиелік сипаттағы: Әлеуметтік
Сынып жетекшілерінің міндеттері:Оқушыларға сабақта тәртіпті сақтауға ықпал ету. Оқушылардың дамуын, таным қабілеттерін бақылап зерттеу. Оқушылардың сабаққа қатысуын қадағалау
Сынып жетекшінің негізгі қызметтері (Н.Е. Щуркова бойынша):А)баланың денсаулығына қамқорлықВ)пәндік іс-әркетін ұйымдастыру және тұлғалық дамуды сипаттау.Н)өмірді түсінуге арналған рухани іс-әрекетін ұйымдастыру.
Сынып жетекшісі әрекетінің негізгі бағыттары: Жеке және дифференциялданған әдістерді қолдана отырып,әрбір оқушының потенциялдық ерекшеліктерін дамытуға мүмкіндік жасау.Оқушының жеке ерекшеліктерін ескере отырып әрекеттің нақты нысанын таңдау.Әрбір оқушының потнциялдық қабілеттілігін арттыруға мүмкіндік туғызу
Сынып жетекшісі жұмысының бағыты: Оқушының ынтасын,қабілетін зерттеу,кәсіби бағдар беру
Сынып жетекшісі жұмысының негізгі мақсаты:Мектеп оқушыларын қоғамның белсенді және саналы азаматы етіп тәрбиелеуге барынша ықпал ету.Сыныптағы әрбір жеке тұлғаның ғылыми дүние танымының калыптасуын,жан-жақты жарасымды дамуына жағдай жасау.Тәрбиенің қүрамдас бөліктерін тэрбиелік іс-шараларда жүзеге асыру.
Сынып жетекшісі жұмысының негізгі міндеттері:Оқушылардың не нәрсеге бейімділігін анықтар, оларды ынтымағы жарасқан, белсенді, саналы ұжымға ұйымдастыру. Тәрбие үрдісінде мектептің, отбасы мен жұртшылықтың тығыз қарым-қатынасын қамтамасыз ету.Оқушылардың талап-тілектері мен мүдделерін және олардың жеке басының ерекшеліктерін жан-жақты зерттеп білу.
Сынып жетекшісі жұмысының негізгі міндеттері:Отбасының әлеуметтік жағдайына қор бөлу. Оқушыны тұрғын үймен қамтамасыз ету. Оқушыны киіммен қамтамасыз ету.
Сынып жетекшісі қызметі енгізілген жыл: 1934
Сынып жетекшісі қызметінің бағыты:Оқушылардың жалпы эрекетін басқару'»Ұйымдастырушылық қызметі Педагогикалық және әлеуметтік - гуманитарлық
Сынып жетекшісі тәрбие жұмысын жоспарлауда ескеруі қажет принцип жиынтығы: Оқушылардың жас ерекшеліктері
Сынып жетекшісі тәрбиелік жұмысты жоспарлау алдында не істеу керек?Балалардың жасын сынып ұжымының даму деңгеін тәрбиелеу шарттарын, мектептің мақсаттары мен міедеттерін анықтау
Сынып жетекшісі:А)оқушылар ұжымын ұйымдастырады. D)диагностикалық жұмыстар жасайды. Ғ)отбасымен жұмыс жасайды.
Сынып жетекшісіне қажетті жоспар түрі:Күнтізбе жоспарыПерспективалық жоспарыЖылдық жоспары
Сынып жетекшісінің ата-аналармен жұмысының топтық формасына жататындар: Ата-аналар комитетінің жұмысы. Топтық жиналыс. Тақырыптық конференция
Сынып жетекшісінің ата-аналармен қарым-қатынасының формалары: ата-аналармен жұмыстың дәстүрлі емес формалары:
Сынып жетекшісінің атқаратын міндеттері: Тәрбие мен өзін-өзі тәрбиелеудің бірлігін қамтамасыз ету.Оқушылардың ата-аналарымен байланыс орнату, педагогикалық оқу, насихат жүргізу.Сыныптан тыс және мектептен тыс түрлі бағытта тәрбие жұмыстарын ұйымдастыру.
Сынып жетекшісінің атқаратын функциялары: Бағалау функциясы.Түзету функциясы. Бақылау функциясы
Сынып жетекшісінің әр жекеленген оқушыға қатысты 3 бағытты қызметіне жататын бөлім:Педагогикалық және әлеуметтік-гуманитарлық.Ұйымдастырушьшық қызмет.Оқушылардың жалпы әрекетін басқару
Сынып жетекшісінің әрбір сынып оқушысы мен ұжымның тәрбиелілігі жайында ақпарат алатын зерттеу жұмыс- бұл : Тәрбиелілік диагностика
Сынып жетекшісінің басты міндеттері:Түзетушілік.Ынталандырушылық
Сынып жетекшісінің диагностикалык қызметі:Окушылардың тұлгалык және жеке дара ерекшеліктерін зерттеу жәнеталдауСыныптағы келеңсіз жағдайдың себебін іздестіріп, анықтау.Келеңсіздіктерді болдырмаудың тәсілдері мен жолдарын қарастырудыкөздеу
Сынып жетекшісінің жеке оқушымен жұмысының маңызы: Оқушының күш жігерінің артуын қамтамасыз етуіОқушының тұлғалық дамуына педагогикалық тұрғыдан жағдай жасауыОқушының жеке басының жан-жақты қалыптасуына
Сынып жетекшісінің кәсіби қасиеттері:Педагогикалық жүйелілік.Шыдамдылық және ұстамдылық.Педагогикалық әдеп
Сынып жетекшісінің қызметі: Әр бағытта сыныптағы оқушылардың әрекетін ұйымдастырады. Әрбір тұлғаның дамуына қамқорлық жасайды. Сыныпта туындаған мәселелерді шешудегі қамқорлық.
Сынып жетекшісінің лауазымдық міндеттер бойынша білуі тиіс: ҚР Білім беру туралы заңын
Сынып жетекшісінің лауазымдық міндеттері бойынша игеруі тиіс-бұл: Жоғарғы мәдениет
Сынып жетекшісінің мақсат қоюшылық қызметі:Педагогикалық процесті алдын-ала болжайды.Өткен оқу жылы қорытындысының нәтижесіне талдау жасайды. Тәрбиенің мүмкіндіктерін жобалайды.
Сынып жетекшісінің міндеттер тобы: оқушылар ұжымын ұйымдастыру, диагностикалық, отбасымен жұмыс жасау
Сынып жетекшісінің міндеттері: Әлеуметтік міндеттер. Болжамдық міндеттер Диагностикалық міндеттер.
Сынып жетекшісінің міндеттері:Ата-аналармен қарым-қатынас жасап, оларға бала тәрбиесінде көмек көрсету.Тиімді оқу-тэрбие процесін ұйымдастыру.Проблемаларды шешуде оқушыға көмек көрсету
Сынып жетекшісінің міндеттері:Тиімді оқу-тәрбие процесін үйымдастыру
Сынып жетекшісінің негізгі құжаттары және есеп беруі:Сынып оқушыларының жеке іс қағаздары.Сынып журналы.Сыныптың тәрбие жұмысының жоспары
Сынып жетекшісінің негізгі қызметтері-бұл: Диагностикалық
Сынып жетекшісінің негізгі қызметі:Пән мұғалімдерінің жұмысын реттеу.Сынып ұжымын құру және тәрбиелеу
Сынып жетекшісінің негізгі міндеттері: Сыныптағы оқушылардың талап-тілектерімен мүдделерін және олардың жеке басының ерекшеліктерін жан-жақты зерттеп білу. Тәрбие үдерісінде мектептің, отбасы мен жұртшылықтың тығыз қарым-қатынасын қамтамасыз ету. Оқушыларды тәрбиелеуде сыныптан және мектептен тыс түрлі бағытта тәрбие жұмыстарын ұйымдастыру
Сынып жетекшісінің оку жылының қорытындысына талдау жүргізуді ұйымдастыру жүмыстарының шартты түрде алған жоспары:Талдау жұмыстарының материалын өңдеу Сынып жетекшісінің тәрбие жүмысының нәтижесін анықтау үшін «қиық» тәсілін жүргізуОқу бағдарламалары
Сынып жетекшісінің оқу жылында аткарылатын жұмыстарға қатысты талдау жұмыстарының 3 кезеңі:Сынып жұмысындағы кейбір негізгі мәселелерді талдауЖалпы сынып ұжымының өміріне талдау жасау (оқу тәрбие жұмыстары) Жеке окушымен жұмыс нәтижесін таддау
Сынып жетекшісінің оқушыларды зерттеу әдістеріне жататындар:А)бақылау Е)жеке, дара және топтық әңгімелесу Ф)жағдаятты талдау.
Сынып жетекшісінің оқушылармен жұмыс істеу нэтижесі:Ақпараттар алмасу.Қоғамдық маңызды өнім алу.Жалпы шешім қабылдау
Сынып жетекшісінің өздігінен білім алуының мақсаты-бұл:Оқу және тәрбие әдістерін жетілдірі және кеңейту мақсатында жалпы педагогикалық және психологиялық білімдерін жетілдіру,кеңейту
Сынып жетекшісінің талдау жұмысының мақсаты:келешекте тәрбие жұмысын жетілдірудің жаңа нұсқасын жоспарлау. жаңа оқу жылының мақсат- міндеттерін анықтап негіздеу. сынып көлемінде педагогикалық процестің нәтижесін бағалау
Сынып жетекшісінің тәрбие жоспарының құрылымы:Мазмұны.Міндеті. Мақсаты.
Сынып жетекшісінің тәрбие жұмыстарын жоспарлаудағы есепке алатын принциптері:Оқушылардың жас жэне дербес ерекшеліктерін есепке алу. Еңбек арқылы тәрбиелеу.Тәрбиенің мақсаттылығы.
Сынып жетекшісінің тәрбие жұмысы қанша бағытта жүзеге асады:3
Сынып жетекшісінің тәрбие жұмысын жоспарлаудағы әр түрлі мақсаттары.Алыс қашықтық.Жақын қашықтық.Орта қашықтық
Сынып жетекшісінің тәрбие жұмысын жүзеге асыруды қамтамасыз ету бағыты:Оқушыға тікелей ықпал жасау.Сынып сағатының ағартушылық қызметі:
Сынып жетекшісінің тәрбие жұмысын жүзеге асыруды қамтамасыз ету бағыты:Баланың әлеуметтік қатынасына ықпал ететін әртүрлі субъектілергекөмектесу, бақылау жасау.Тәрбиелеу ортасына жағдай тудыруОқушыға тікелей ыкпал жасау
Сынып жетекшісінің тұжырым ережелері:В)Тәрбиенің жеке тұлғаға бағытталуы; С)Тәрбие іс – әрекетінің мақсаттарының бірлігі; G)Тәрбие процесі жеке тұлға теориясына бағытталуы.
Сынып жетекшісінің шеберлігі:Оқушылар ұжымының алдына қызықты мақсат қойып, ұжымдық іске ұйытқы бола білуі.Сынып жетекшісінің ұйымдастыру қабілеті мен біліміне байланыстыСынып жетекшісінің ұжымды қызықты, қабілетті, белсенділігін арттырып басқаруы
Сынып жетекшісінің іс-әрекетінің міндеттері:Әлеуметтік міндеттер.Диагностикалық мәндеттер. Адамгершілік міндеттер
Сынып жиналысы:Сынып жетекшісінің топ оқушылармын өткізетін жиналысы. Оқушылар ұжымында өзін-өзі басқарудың жоғарғы органы. Оқушылар ұжымының өзіндік жұмыстарының формасы
Сынып жиналысының негізгі қызметі-бұл :Ұйымдастырушылық және ынталандырушылық
Сынып сағаттарын ұйымдастыру нысандары:Интерактивті ойындар тренингтер оқырмандар конференциясы,викторина,дискуссия,әңгімелесу,пікір талас,ата-анамен кездесу
Сынып сағаты қанша сағатта жүргізіледі:2
Сынып сағаты хаттамасының үлгісіне енеді: Қабылданған шешім, төраға, хатшы. Тақырыбы, жиналыстың барысы. Кімдер қатысты, күн тәртібі.
Сынып сағатының ағартушылық қызметі:Оқушылардың оқу бағдарламасында қамтылған өмірдің барлық құбылысын қамтиды Оқушылардың білімдерінің көлемін кеңейтеді.Оқушылардың оқу бағдарламасында қамтылған білімдерінің көлемін, онда қарастыратын нысана өмірінің барлық құбылысын қамтиды
Сынып сағатының атқаратын қызметі: Болжамдық және қалыптастырушылық. Ағартушылық. Бағыттаушылық
Сынып сағатының бағыттаушылық қызметі:Тұлғаның мінез-құлқына келеңсіз сапалардың пайда болуына жағдай туады.Оқушылар сынып сағатын өткізу барысында онда белгілі бір нақты бағыттың болмауы, онда оның ықпал ету әсері төмендейді.Оқушылардың өмірін шынайы практикалық әрекеттке бағыттауға көмектеседі
Сынып сағатының болжамдылық қызметі: Оқушылардың ақиқат өмірге белгілі бір қарым-қатынасын қалыптастыру. Оқушыларды бағалауға көмектеседі. Оқушыларға белгілі бір заттық және рухани құндылықтарды жасау
Сынып сағатының қалыптастырушылық қызметі:Оқушылардың өмірін бағалауды дағдыға айналдыруды қалыптастырадыОқушылардың ойланып істеуіТоппен диалог құра білу біліктілігін тәрбиелеу
Сынып сағатының тәрбиелік қызметі:Болжамдылық және қалыптастырушылық қызметіАғартушылық қызметіБағыттаушылык қызметі
Сыныптағы ата-аналар жиналысына дайындалу және өткізудің әртүрлі тиімді әдіс тәсілдері бар:осы әдіс тәсілдер арқылы педагогтар көмектеседі:Ата-аналардың мәдениеттілігін қалыптастыруы
Сыныптағы окушылардың жеке басын және сынып ұжымын зерттеу әдістері: Эксперимент. Анкета. Социометрия
Сыныптағы тәрбие жұмысын ұйымдастырушысының басты міндеттері:Жобалаушылық
Сыныптағы тәрбие жұмысына қойылатын талап:Оқушыларды қатыстыруды қамтамасыз ету
Сыныптағы тәрбие жүйесінің кезеңдері: B) Жүйенің қалыптасуы. D) ұжым іс-әрекетінің жүйесі мен мазмұнын жасау. G) Жүйені лайықты тәртіп бойынша қалыптастыру.
Сыныптағы тәрбие жүйесінің кезеңдері: Жүйенің дамуы. Ұжым іс-әрекетінің жүйесі мен мазмұнын жасау. Жүйені лайықты тәртіп бойынша қалыптастыру.
Сыныптан және мектептен тыс тәрбие жұмыстарының қалыптасқан түрі:Тақырыптық сынып сағатын өткізу,оған дайындық жұмыстарын ұйымдастыру
Сыныптан тыс жұмыстардың ерекшеліктері:Еріктілік негізінде ұйымдастырылуы.Қоғамдық пайдалы іс-әрекетке бағытталуы.Оқушылардың қызығушылығына, сұранысына байланысты болуы
Сыныптан тыс жұмыстарының тиімділігіне:А)тәрбиелік жұмыстардың мазмұны жеке адам тәрбиелеу мазмұнына сай болуы жатады.С)іс –әрекеттің мазмұны, мақсаты, барысы оқушыға түсінікті болуы жатады.D)сыныппен оқушының арасындағы қарым-қатынастың тығыз болуы жатады.
Сыныптан тыс жұмыстарының тиімділігінің шарттары: тәрбиелік жұмыстардың мазмұны жеке адам тәрбиелеу мазмұынына сай болуы, іс әрекеттің мазмұны, мақсаты, барысы оқушыға түсінікті болуы, әр оқушыға тигізетін тәрбиелік ықпалының болуы
Сыныптың оқу-тәрбие үдерісіндегі қалыптасқан дәстүр: Туған күндерін атап өту.Қысқы және жазғы демалыс кездерінде туристік саяхат жасау.Қарттарды қамқорлыққа алу.
Сыныптыңтәрбие жүйесінің айқындалған компонеттері:құндылық бағдарлы; атқарымдық-әрекеттік: кеңестіктік-уақытты; диагностикалық-нәтижелік: Жеке дара топтық
Тақырыптық педагогикалық кеңес дайындығы мынадай бірнеше шаралардан тұрады:Әлеуметтік жетімдіктің алдын ала шараларын жүргізетін әлеуметтік педагогтармен психолргтарды дайындау.Егер талқыланатын мәселе дефектологтар үшін жаңа болс,онда семинар ұйымдастырып,талқыланатын мәселенің шешімін сараптау.Ата-аналармен балалармен нашақорлығына жол бермеу,мақсатындағы шараны өткізу
Талдау жұмысының түрлері: Мазмұн, уақытНысанаСубъект
Таным қабілетін дамыту туралы (Л.В.Занковтың, М.Н.Скаткиннің, И.А.Лернердің және т.б) тұжырымдамалары:A)Таным қабілетінің дамуы – бұл барлық мұғалімдердің барлық пәндер бойынша оқыту процесіндегі мақсаттылық іс-әрекеті D)Оқушыларға білім беру және объективті шындықты танудағы оқулықтың ролі G)Оқытудың әдістері мен формаларын жетілдіру
Таным объектісінің орнын басатын және ол туралы ақпарат көзі болып табылатын материялдық жүйе- бұл: Модель
Танымдық белсенділік пен оқушылардың дербесті қамтамасыз етеді:B)Белсенді оқушылар,әдеттегідей көбінесе дербес D)Оқушының жеткіліксіз жекелік белсенділігі G) Оқушының жеткіліксіз жекелік белсенділігі, оны басқалардан бірте-бірте дербестіктен айырады.
Танымдық белсенділіктің құрылымында жеке тұлғаның сапасы көрсеткіштері:C)Оқу тапсырмаларын дайындауға әзірлігі D)Тапсырма орындаудағы саналылығы E)Оқытудың жүйелілігі және т.б.
Танымдық іс-әрекеттің кезеңдері : С) ұғыну жаңа оқу материалдарын түсініп жинақтау процес;білімді,іскерлікті және дағдыны бекіту және жетілдіру. D) білімді,іскерлікті, дағдыны бекіту және жетілдіру;оқушылардың жетістіктерін талдау,білімін,іскерлігін және дағдысын тексеру,бағалау.Е) таным міндеттерін жете түсіну;жаңа материалды қабылдау
Танымдық іс-әрекеттің кезеңдері: B)Таным міндеттерін жете түсіну; C)Ұғыну жаңа оқу материалдарын түсініп жинақтау процесі;білімді,іскерлікті және дағдыны бекіту және жетілдіру G)Білімді,іскерлікті,дағдыны, бекіту және жетілдіру;оқушылардың жетістіктерін талдау, білімін, іскерлігін және дағдысын тексеру,бағалау.
Тәлімдік жұмыстың нысандары мына бойынша ажыратылады:Тәрбие мұмкіндіктерінің объективтілігімен. Тәрбие үрдісіне қатысушылардың ұстанымы мен. Мақсатты бағытаушылықпен
Тәлімдік жұмыстың нысандары мына бойынша ажыратылады:Тәрбие үрдісіне қатысушылардың ұстанымы мен тәрбие объектілігімен. Мақсатты бағыттаушылықпен.
ТӘРБИЕ
Тәрбие
Тәрбие жұмысын ұйымдастыруда тәрбиеленушінің жекеерекшеліктерін екеретін қағида:Тәбиедегі дифференциалдану қағидасы.Тәрбиедегі даралық қағидасы.Тәрбиеде даралық және дифференциалдану қағидаасы.
Тәрбие үдерісінің сипаты айқындалады:Мақсат,себептермен және нұсқаулармен.Қоғамның мәдениетімен Тәрбиенің субъектісімен микроортамен
Тәрбие әдістері топтастырылады: B)тұлғаның санасын қалыптастыру әдістері C)мінез-құлық тәжірибесін қалыптастыру және іс-әрекетті ұйымдастыру әдістері F)іс-әрекет пен мінез-құлықты ынталандыру әдістері
Тәрбие әдістері: Жеке басқа ықпал ету құралы Тәрбиешілері мен тәрбиеленушілердің іс-әрекетінің өзара байланыс тәсілдері. Педагогикалық жұмыстың тәсілдері мен жолдары арқылы тәрбие мақсатына жету.
Тәрбие әдістері: Жеке басқа ықпал ету құралы. Тәрбиешілер мен тәрбиеленушілердің өзара байланыс іс-әрекетінің тәсілдері. Педагогикалық жұмыстың тәсілдері мен жолдары арқылы тәрбие мақсатыны жету.
Тәрбие әдістері: Оқытудың қоғамның мұқтаждығына және жағдайына байланысты. Тәрбиешілері мен тәрбиеленушілердің іс-әрекетінің өзара байланыс тәсілдері. Мақсаттылығы.
Тәрбие әдістері:Тәрбие мәселелерінің шешуші адістер жиынтығы.Педагогикалық ықпал әдістерінің жиынтығы. Тәлімділік әрекеттестіктің жасалуына мүмкіндік беретін жалпы әдістер жиынтығы
Тәрбие әдістерін жіктеуде ұстанатын принциптер (қағидалар):А)Жеке тұлға іс- әрекет нәтижесінде дамып, қалыптасуы.В)Жеке тұлғаның мотивтері, тілек талаптары, ынтасы.С)Жеке адамның қалыптасып келе жатқан қасиеттері.
Тәрбие әдістерін таңдаудағы жетекші шарт (шарттар):С)тәрбие мақсатымен міндеттеріне сәйкестігі. Е)баланың тәрбиелеігі, жас және дара ерекшеліктері.G)балалар ұжымының қалыптасу деңгейі, тәрбие жағдайы
Тәрбие әдісі: А) өзара әрет ету амалы С) тәсілдер жиынтығы F) мақсатқа жету жолы
Тәрбие бағыттары:B)Азаматтық тәрбие D)Құқтық тәрбие H)Эстетикалық тәрбие
Тәрбие бағыттары:А)рухани-адамгершілік,еңбек, дене Е)азаматтық -патриоттық, экономикалық Н)дене, еңбек
Тәрбие бағыттарының түрлері:C)экологиялық E)экономикалық G)еңбек
Тәрбие ерекшеленеді:В)ұзақтығы және үздіксіздігімен.D)екі жақтылығымен.E)көпфакторлығымен.
Тәрбие жоспарын кұру мерзімі:Бір жылга.Тоқсанға.Жарты жылға.
Тәрбие жоспарына койылатын талаптар:Оқушылардың белсенділігін арттыруда, өздерін қатыстыру. Тәрбие бағыттарының барлығын қамту.Тәрбие жоспарының мақсаты, міндеттерінің айқын болуы.
Тәрбие жоспарына қойылатын негізгі талап:Жоспардың мақсаттылығы
Тәрбие жоспарына қойылатын талаптар: Оқушылардың белсенділігін арттыруда, өздерін қатыстыру. Тәрбие жоспарының мақсаты, міндеттері айқын болуы. Тәрбие бағыттарының барлығының қамтылуы.
Тәрбие жоспарында карастырылатын мәселелер:Сынып ұжымын ұйымдастыру.Пән мұғалімдері және әкімшіліктермен байланыс.Жеке оқушымен жұмыс
Тәрбие жоспарында қарастырылатын мәселелер: Cынып ұжымын ұйымдастыру. Пән мұғалімдері және әкімшіліктермен байланыс. Жеке оқушымен жұмыс.
Тәрбие жоспарының мазмүнына сипаттама:Тәрбие бағыттарыЖан-жақты тәрбие Тәрбиенің құрамдас бөліктері
Тәрбие жоспарының педагогикалық талаптарға жауап беруі: Оқушылардың ақыл-ойы. Динамикалық жүйесі. Кері байланысы.
Тәрбие жоспарының үлгісі: Устав. Өткен оқу жылына сай атқарылған тәрбие жұмысының талдауы. Жаңа оқу жылына тәрбие жұмысының мақсаты мен міндеттерін анықтау.
Тәрбие жоспарының функциялары: Бағыттау, анықтау. Болжау.Түзету, ұйымдастыру.
Тәрбие жоспарының функциялары: Бағыттау, анықтау. Дамытушылық. Түзету, ұйымдастыру.
Тәрбие жоспарының функциялары:БолжауБағыттау, анықтауТүзету, ұйымдастыру
Тәрбие жұмыстары төмендегі аталған тәрбиелік іс-әрекеттерді жүзеге асырады: C) Ұйымдастырушылық: E)Реттеушілік F)Бақылаушылық
Тәрбие жұмыстарының негізгі бағыттары:Оқушының танымдық белсенділігін дамыту
Тәрбие жұмысын жоспарлау кезеңдері:ұжымдық жоспарлау:жоспар жобасына педагогтардың ұжымдық жоспарлау нәтижесі есебінде жасалған түзетулерін еңгізу:Тәрбие жұмысының жоспарын түпкілікті рәсімдеу:Педагогтармен бірге жоспардың жобасын құру
Тәрбие жұмысын жоспарлауда білу қажет:Талдау барысында тәрбие жұмысының нәтижесі мен тұжырымын білу
Тәрбие жұмысын жоспарлаудың кезеңдері:Педагог-дефиктологтың жоспар жобасын құрастыруы.Арнайы білім мекемесіндегі тәрбие жұмысын жүргізу бойынша ұжымдық жоспарды жобалау.Жоспарды ұжымдық жоспардың нәтижесін ескере отырып жобалау
Тәрбие жұмысын ұжыммен жоспарлау:Жоспарланған тәрбие жұмысын жүргізу мерзімінің ұзақтығы.Пәнді анықтау және оны жүргізудегі уақыт мерзімінің ұзақтығы.
Тәрбие жұмысын іске асыру жолдары:Қосымша сабақтан тыс шаралардың ұйымдастырылуы
Тәрбие жұмысына қойылатын негізгі талаптар:Тәрбие жоспарындағы атқарылатын шаралар саны жағынан емес, сапасымен анықталу. Жоспар ұжымдық еңбектің белгісі.Сондықтан тәрбие жоспарын құру барысында оқушылардың белсенділігін арттыра отырып, олардың өздерін қатыстыруды қамтамасыз ету. Тәрбие жоспарының мақсаты, міндеттері айқындау
Тәрбие жұмысында қолданылатын құрылғыларға жататындар:Әрекеттердің түрлі көріністері:Материалдық және рухани мәдиеттің пәндері.Әрекеттің материалдық және идеялық элеметтері
Тәрбие жұмысының бағыттары:Отандық -патриоттық тәрбие
Тәрбие жұмысының заңдылықтары:Тәрбие мен дамудың бірлігі және өзара байланыстылығы
Тәрбие жұмысының ұжымдық әдістері:Сайыстар,жарыстар.Нақты мәселе кезінде жеке көмек көрсетіп,бірге отырып мәселе шешімін қарастыру
Тәрбие жұмысының формасы:Оқушылардың нақты тэрбие әрекетін ұйымдастыру нұсқасын анықтайды. Нақты істің композициялық құрылымын, оның мазмұнының әдістемесін педагогикалық талдауын анықтайды.Үлкендермен өзара әрекеттілігін, нақты істің композициялық құрылымын анықтайды.
Тәрбие жұмысының формасын таңдау, шараның тақырыбын анықтау: Пресс коференция, оқырмандар конференциясы. Дөңгелек стол, пікірталас, кездесу. Демалыс кеші, көңілділер мен тапқырлар клубы
Тәрбие жұмысының формасын таңдау,шараның тақырыбын анықтау: Театрға саяхат жасау. Демалыс кеші,көңілділер мен тапқырлар клубы. Әңгіме жүргізу.
Тәрбие жүйелеуді ұйымдастырудағы міндеттер:А)Денсаулық пен салауатты өмір салтын тәрбиелеу; В)Баланың өнегелілік мінез – құлықтарын қалыптастыру; Н)Баланың бойына біткен қабілеттілігі мен мақсат – мүдделерін жаңаша дамыту.
Тәрбие жүйесі қызметі тиімділігінің сапалық көрсеткіштері:Мұғалімның оқушының,ата-ананың түсінігіндегі мектеп бейнесі
Тәрбие жүйесін құру кезеңдері: жүйенің қалыптасуы, ұжымдық іс әрекеттің мазмұны мен жүйесінің құрылымын жасау, жүйені тәртіпке келтіру, дәстүрлерді жасау, жаңалықтарды еңгізу
Тәрбие жүйесін құруды болжайтын кезең:Жүйенің қалыптасуы,
Тәрбие жүйесін құрудың мақсаттылығы: Қоршаған ортаға өз әсерін тигізеді. Микроортамен байланыстылығы. Тәрбиені жүзеге асыратын мазмұнының әдістерінің сабақтастығы.
Тәрбие жүйесін құрудың мақсаттылығы: Тәрбиелік әрекет субъектісінің күшін сипаттау. Табиғи және әлеуметтік ортаны игеру. Тәрбиені жүзеге асыратын мазмұнының әдістерінің сабақтастығы.
Тәрбие жүйесін құрудың мақсаттылығы: Тәрбиелік әрекет субъектісінің күшін сипаттау. Табиғи және әлеуметтік ортаны игеру. Тәрбиені жүзеге асыратын мазмұнының әдістерінің сабақтастығы.
Тәрбие жүйесінің атқаратын негізгі қызметтері: Кіріктіруші, дамытушы, реттеуші
Тәрбие жүйесінің құрауыштары:Мақсат идеялар
Тәрбие жүйесінің механизмдері:В)Тәрбиеші; D)Тәрбиеленуші; Н)Ата – ана.
Тәрбие жүйесінің негізгі қағидалары:Әрбір балада мейірімділік бастауы бар екеніне сену.
Тәрбие кеңістігінің деңгейлері:Жеке тұлғалық
Тәрбие кеңістігінің мінездемелері:Қарым –қатынас
Тәрбие компоненттері: мақсаттылық, іс-әрекет, нәтиже
Тәрбие қағидаларының педагогикалық жүйедегі бөлінулері: Ұйымдастырушы . Әдістемелік.Мазмұнды
Тәрбие мақсаты деңгейлері: жалпыадамзаттық, институтциональдық, жүйелілік
Тәрбие мақсаты сипатталады:В)объективтілігімен. D)субъективтілігімен. F)қозғалмалылығымен.
Тәрбие мақсаты: Қоғамның мүддесімен сәйкес болуы. Жек тұлғаның жан-жақты дамуы. Қоғам сұранысына сәйкес жеке тұлға қалыптастыру
Тәрбие мақсаты:B)міндеттер жүйесі D)тәрбиеленушілерді өзгертуге бағытталған Н)тәрбиенің ұмтылыс нәтижесі
Тәрбие мақсатын анықтайды:А)жеке тұлға қажеттіліктері.В)мемлекет қажеттіліктері.G)қоғам қажеттіліктері.
Тәрбие мақсатын анықтаушы фактор:А)жеке тұлға қажеттіліктері В)мемлекет қажеттіліктері G)қоғам қажеттіліктері
Тәрбие мақсатының көрінісі:В)қоғамдық.D)жалпы адамзаттық.F)институционалдық.
Тәрбие мақсатының көрінісі:Тәрбие нәтижесіне негіз болады, педагогтың кәсіби іс әрекетінің баға- өлшемі.Тәрбие процесінің мазмұнын айқындайды.Педагог санасының үздіксіз айналымда жүретін ой объектісі
Тәрбие мақсатының негізгі компоненттерін анықтайды:А)қызығушылық.С)қажеттілік.Е)мотив.
Тәрбие мақсатының сипаттамалары: В)объективтілігі D)субъективтілігі F)қозғалмалығы
Тәрбие мынадай тәрбиелеу үрдісі арқылы жүзеге асады: Жеке тұлға –Жеке тұлға.Жеке тұлға-топ. Жеке тұлға –ұжым келесі
Тәрбие принциптері: Hегізгі талаптар. Eрежелер жүйесі. Басшылыққа алынатын мәселе.
Тәрбие принциптері: Hегізгі талаптар. Eрежелер жүйесі. Басшылыққа алынатын мәселе.
Тәрбие принциптері: Hегізгі талаптар. Eрежелер жүйесі. Басшылыққа алынатын мәселе.
Тәрбие принциптері:Басшылыққа алынатын мәселеЕрежелер жүйесіНегізгі талаптар
Тәрбие процесі талаптарымен құрылған жүйелер:Тәрбие процесінің өту жағдайлары, тәрбиеші мен тэрбиеленушінің қарым-қатынасы.Тәрбие процесінде қолданылатын эдістер мен формалар.Тәрбие процесінің мақсаты, міндеті, мазмүны
Тәрбие процесінде арнайы колданылады:Тәрбие принциптсрі.Тәрбие эдістері
Тәрбие процесінде қамтылған адам санына қарай тәрбие формалары:Жеке.Шағын топтық
Тәрбие процесінің диалектикасы бейнеленеді:Тәрбие процесінің диалектикасы онын қарама қарсылығымен.Тәрбие процесінің диалектикасы ішкі қарсылықтарымен.Тәрбие процесінің диалсктикасы сыртқы қарсылықтарымен
Тәрбие процесінің ерекшеліктері:үзіліссіз, ұзақ.көпфакторлы, өзгермелі.мақсат көздеген, кешенді, нұсқаулы
Тәрбие процесінің қоғамдық бағыттылығы мүмкіндік береді:Тұлғаның жан жақты дамуына
Тәрбие процесінің қозғалушы тетіктері: B)құрал C)әдіс E)форма
Тәрбие процесінің нәтижелілігінің басты белгісі:жеке тұлғаның түрлі қасиеттерінің қалыптасу деңгейінің теориялық әзірленгендігі. тәрбие мақсатының талаптарына сай келетіндігі. тәрбиеленушілердің өз жас ерекшеліктеріне қарай мінез- құлық нормаларын және ережелерін білу
Тәрбие процесінің пәрменділігін қамтамасыз ететін бірліктер арасындағы байланыстар мен тәуелділіктер:Тәрбиенің негізгі міндеттері мен максаттарын қамтитын процесті жоспарлау.Материалды, қоғамдык, рухани, тәрбиеленушілердің негізгі іс - әрекеттерінде тұлға аралык карым-катынасын және оның дамуын реттеу
Тәрбие сағатын өткізу оқушыларға жүктелгенде ескерген жөн:Оқушылардың көпшілік бөлігінде ұжымдық шығармашылық жұмыстарына қатысты біліктілік және дағдылардың болуы;Оқушыларда талқыланып отырған сұраққа қатысты белгілі деңгейде білім көлемі мен мағлұматтардың болуы;Сынып белсенділері тәрбие сағатын дайындау және өткізу барысында ұйымдастыру және үйлестіру орталығының болуы
Тәрбие сағатын өткізуге дайындық барысында ескерілмейтіндері:Міндетті түрде әдеби кітап оқу.Сабақта берілген үй тапсырмасын қадағалау.Тақырыпқа қатысы жоқ іс-шараларды араластырмау
Тәрбие саласындағы ірі теоретик және тәжірибеші еркін педагогика және педагогикалық қолдау тұжырымдамасының авторы:Газман О.С
Тәрбие технологиясын балаға педагогтың шынайы өзара әрекетін қамтамасыз ететін қолданбалы ғылыми педагогикалық пән ретінде анықтайтын ғалым:Щуркова Н.Е
Тәрбие технологиясын жобалау және берілген технологияны тәжірибеде (тәрбие заңдылықтарын,мақсатын,мазмұнын,формасын,оқыту мен тәрбиелеудің әдістерімен құалдары)қолдану,сонымен қатар жаңғырту ретінде түсінетін ғалым:Андреев В.И
Тәрбие технологиясын оқу-тәрбие процесінің шығармашылықпен терең ойластырылған көптеген факторлардың үйлесімділігін,оқыту мен тәрбиенің тиімділігін қамтамасыз ететін жанды құрамдас бөлігі ретінде сипаттайтын ғалымдар:Таубаева Ш.Т,Барсай Б.Т
Тәрбие түрлері:B)азаматтық тәрбие D)құқықтық тәрбие H)эстетикалық тәрбие
Тәрбие түрлері:В)институционалдық E)отбасылық H)конфессионалдық
Тәрбие түрлеріне мыналар жатады: B) Азаматтық тәрбие.D) Құқықтық тәрбие. H) Эстетикалық тәрбие.
Тәрбие түрлеріне мыналар жатады:C) Құқықтық тәрбие.E) Адамгершілік тәрбие.G) Эстетикалық тәрбие.
Тәрбие түрлеріне мыналар жатады:C) Экологиялық тәрбие.E) Экономикалық тәрбие.G) Еңбек тәрбиеcі.
Тәрбие ұғымының анықтамасы:Кең мағынасында алғанда, қандайда да болса, бір жан иесіне тиісті азықберіп, сол жан иесінің дұрыс өсуіне көмек көрсету деген сөз.Қоғамның пайда болуына тән қасиет.Біз кімдерді тәрбиелейміз, солардың жүрегіне ықпал етеміз.
Тәрбие үдерісінің сапа көрсеткіштері-бұл:Мониторинг педагогикалық үрдісті сараптау.Игерген білімін және дағдыларын қолдана білу
Тәрбие үдерісінің тиімділік көрсеткіштері бұл:Эмоция-жігерін басқара білу.Жеке қатынастары Білім беруде инновациялық жобаларды жасау
Тәрбие үдерісінің тиімділік көрсеткіштері:Жеке қатынастарды орната білу.Игерген білімін және дағдыларын қолдана білуі Эмоция-Жігерін басқара білу
Тәрбие үдерісінің ізгілік және гуманитарлық қағидалары:Балаға жағымды қатынас жасау
Тәрбие үрдісінде мектептің, отбасы мен жұртшылықтың тығыз қарым-қатынасын қамтамасыз ету.
Тәрбие формаларын жіктеу белгілері: В)іс-әрекетте бірігу D)қатысушылар құрамы G)сабақтан тыс іс-әрекетте өзара әрекет ету
Тәрбие шарасын өткізу кезеңдері: Шараның басталуы. Әдеби- музыкалық,поэзиялық,драмалық безендіру. Күйтабақ немесе үнтаспа ойнату.
Тәрбие шарасын ұйымдастыру кезеңі: Ұйымдастырушының сөзі. Шараны ашу. Мақсатын, барысын баяндау.
Тәрбие шарасын ұйымдастыру кезеңі:Мақсатын, барысын баяндау Ұйымдастырушының сөзіШараны ашу
Тәрбие шарасында іс-әрекеттің пихологиялық тұрғыдан қажет орындалуы тиіс кезеңдері:Жоспарлау:мақсаты іске асыру:нәтижелерді талдау; Мақсат жорамалдау
Тәрбие ісі - ұғымының анықтамасы:Арнайы ұйымдастырылған, белгілі бір тәрбиелік жүйе алдында және уақыттың дамудағы тәрбиелеушілер мен тәрбиеленушілердің біршама іс-әрекеті.Тәрбиеленушілердің нақты әрекеттерін ұйымдастыру және жүзеге асыру түрі.Тәрбие мақсаттарын орындауға қажетті іс-әрекеттер
Тәрбие ісін талдау кестесіне енетін сұрақтардың мазмұны: Тәрбие ісінде оқушылардың белсенділігі, қызығушылығы болды ма. Тәрбие ісінің өткізілуінің компоненттері үйлесімділігі. Іс сапасына қанағаттану, неден бас тартуға болады, нені жаңадан енгізуге болады, жаңашылдықтың эффекті болды ма.
Тәрбие ісін ұйымдастыруда жіберілетін қателіктер:Тәрбие жұмысындағы науқаншылык.Тәрбие ісінде әрекеттердін келісімді жүйелі болмауы.Отбасылык тэрбиеге баса назар аудару
Тәрбие ісінің құрылымы: Даярлау істердің салдарын талдау. Мақсат қою ұйымдастыру. Мақсатты тікелей жүзеге асыру.
Тәрбие ісінің құрылымы: Даярлау істердің салдарын талдау. Мақсатты тікелей жүзеге асыру. Жекеленген жүйелік құрылымдар тәрізді.
Тәрбие ісінің құрылымы: Қол жеткізген нәтижелерді талдау. Мақсатты тікелей жүзеге асыру. Aлғашқы әңгіме барлау жоспары.
Тәрбие ісінің құрылымы: Мақсат қою ұйымдастыру. Қол жеткізген нәтижелерді талдау. Мақсатты тікелей жүзеге асыру.
Тәрбие ісінің құрылымы: Мақсат қою ұйымдастыру. Қол жеткізген нәтижелерді талдау. Мақсатты тікелей жүзеге асыру.
Тәрбие ісінің құрылымы: Мақсат қою ұйымдастыру. Қол жеткізген нәтижелерді талдау. Мақсатты тікелей жүзеге асыру.
Тәрбие ісінің құрылымы: Мақсат қою ұйымдастыру. Қол жеткізген нәтижелерді талдау. Мақсатты тікелей жүзеге асыру.
Тәрбие ісінің құрылымы: Тәрбие ісін өткізу, қол жеткізген нәтижелерді талдау. Мақсат қою ұйымдастыру. Жекеленген жүйелік құрылымдар тәрізді.
Тәрбие ісінің құрылымы:Қол жеткізген нәтижелерді талдау.Мақсатты тікелей жүзеге асыру.Мақсат қою, ұйымдастыру
Тәрбие ісінің құрылымы:тәрбие ісін өткізу, қол жеткізілген нәтижелерді талдау,мақсат қою, ұйымдастыру,алғашқы әңгіме, барлау, жоспарлау
Тәрбие ісінің мақсаты мен жоспарлаудың негізгі көздері:Белгілі бір кезеңге арналған оқу тәрбие мекемесі жүмыстарының бағыты.Тұлғада қалыптасуы кажет сапаларға анықтама.Қоғамдық жағдайларға негізделген әлеуметтік ситуациялар
Тәрбие: Жеке тұлғаны мақсатты қалыптастыру прцесі. Тұқымқуалаушылық бейімділік және микро-ортаның өзгерістері жөнге келтіріледі. Жеке тұлғаның тәрбиелілігі нәтижесінің белгілі бір эталонының болуын талап етеді.
Тәрбиеде ата-аналардың жіберетін негізгі қателіктері: Жұмыс бастылық. Насихат, жазғыру, ұрсу. Педагогикалық сауатсыздық.
Тәрбиедегі сыртқы және факторлардың қатарына жататындар:Әлеуметтік құнды, эрі жан-жақты іс-әрекеттер.Оқушының өмір сүру қалпы,әр түрлі аймақтардың өмір сүру жағдайлары мен дәстүрлері
Тәрбиеленуші балаға адамгершілік пен және көңіл бөлу қағидасының ұстанымы:Тәрбиеде адаммен бірге тіл табу ұстанымы.Тәрбиеде қайырымдылық жасау ұстанымы.Тәрбиеде адамды сыйлау ұстанымы
Тәрбиеленушілер үшін жеке тәсілдерді жүргізу мақсаты:Түрі тәсілдерден тұратын дифференциалданған тапырмаларды іріктеу.Оқушының бағынбауын туғзыатын себепті айқындауға мүмкіндік береді.Оқушы тәртібінің бұзылуын немесе ауытқуын туғызатын себепті анықтауғы мүмкіндік береді
Тәрбиеленушілердің жүріс-тұрысымен әрекеттерді ұйымдастыруына әсер ететін әрі ынталандырушы әдістер:Өз көзқарасын қорғау әдістері.Шынықтыру әдістері даыту әдістер
Тәрбиеленушілердің түйсігіне әсер ете отырып оның жеке көзқарастарының қалыптасуына мүмкіндік беретін әдістерге жатады:Шынықтыру әдісі.Тәжірбиелік әдістері.Жаттығулар әдісі
Тәрбиеленушінің жан-жақты дамуын, тәрбие міндеттерін шешудің формалары мен тәсілдерін таңдаудағы тәрбиелеу ортасына жағдай тудыратын бағыт: Aта-аналар комитеті. Өзін-өзі басқару орталығы. Пән мұғалімдер бірлестігі.
Тәрбиеленушінің кәсіп түрін өз бетінше таңдауы-бұл:Таңдаған кәсібін үйренуге талпынысы.Таңдаған кәсібін үйренуге тартылыуы.Кәсіпті үйренудің міндеттері .
Тәрбиеленушінің өз әрекетін бағалауға үйрететін әдістер:Көзін жеткізу(сендіру)әдісстері.Өз көзқарасын қорғау әдістері.Әлденеге сеніммен қарауды қалыптастыратын әдістер
Тәрбиелеу үрдісі: Үздіксіз,Кешенді,Көпфакторлы және ұзақ.
Тәрбиелеу және оқыту үрдістерінің ұқсастығы: Оқыту үрдісінде оқытушы оқушыға тәрбиелеу әсері. Тәрбиеші мен тәрбиеленушінің өзара әрекеті. Өзін-өзі тәрбиелейді.
Тәрбиелеу және оқыту үрдістерінің ұқсастығы: Тәрбиелеу үрдісі және оқыту элементтерінің құрылымы. Оқыту үрдісінде оқытушы оқушыға тәрбиелеу әсері. Бақылау және түсіндіру әдісін қолданады.
Тәрбиелеу және оқыту үрдістерінің ұқсастығы:Бақылау және түсіндіру әдісін қолданады.Тәрбиелеу үрдісі өзіне оқыту элементтерін қосады.Оқыту үрдісінде оқытушы оқушыға тәрбиелеу әсерін жүргізеді
Тәрбиелеу жұмысында қолданылатын құрылғылар :Сабақ.Дене жаттығу.Техниканы меңгерту.
Тәрбиелеу жүйесінің теориялық концепциясы мына компонентерімен жүзеге асады:Басқару.Мазмұн.Ұйымдастыру қарым-қатынас.
Тәрбиелеу ортасына жағдай тудыру бағыты:Оқушылар ұжымын қалыптастыру.Жағымды көңіл - күйді қалыптастыру.Оқушылардың өзін-өзі басқаруын дамыту
Тәрбиелеу процесін табысты ұйымдастырудың қажетті шарты-бұл; Тәрбие жұмысын жоспарлау
Тәрбиелеу үдерісінің құрылымы (компоненттері):Мақсатты, мазмұнды компонент. Аналитикалық-нәтижелі.Шқғыл әрекеттік.
Тәрбиелеу үдерісінің мақсаты: Оқушыларды өзін-өзі тәрбиелеуге бағыттау. Оқушыларды өзін-өзі тануға бағыттау . Оқушыларды қоршаған ортаға бағыттау.
Тәрбиелеу үдерісінің шартты құрылымы : Тәрбиенің мақсаты, мазмұны. Тәрбиенің нысаны мен әдістері . Тәрбиелеу үдерісінің тиімділігін арттыруға мүмкіндік беретін жағдайлар мен нәтижелер.
Тәрбиелеу үрдісі мынадай әлеуметтік институттарда ұйымдастырылады және жүргізіледі; Мәдениет, Теледидарда,Олимпиадада.
Тәрбиелеудің кезеңдері:Болмысқа деген көзқаастары қалыптастыру. Көзқарас пен сенімді қалыптастыру.Жеке тұлға болмыстарын қалыптастыру.
Тәрбиелі адам бұл: Өз халқының салт-дәстүрін ұстанушы. Жақсы дағдылары бар адам. Қоршаған ортаның құқығы мен бостадығын сыйлаушы.
Тәрбиелік көрсеткіштері сапасында қолданылған –бұл ойлауды ,оқиғаларды дербес талдау қабілеттерін қалыптастыру, азаматтық-саяси даму туралы білімді жинай алу.
Тәрбиелік бұл-Зияткерліктің әлеуметтіліктің даму деңгейлері. Адамның адамдарға,қоғамға ,сабаққа қалыптасқан қарым –қатынас көрсеткіші. Істіорындаудағы дәлділік ,реттілікті пен жинақтылықы қалаушылық.
Тәрбиелік жұмыстар төмендегі аталған тәрбиелік қызметтерді орындайды: C) ұйымдастырушылық.E) Реттеушілік. H) Ақпараттық.
Тәрбиелік шараның қортынды бөлімі: Шараны қорытындылау. Оқушылардың алған әсерлерін талқылау. Шешім қабылдау,марапаттау.
Тәрбиелік шараның негізгі бөлімдері: Жоспарына сай мазмұнының баяндалуы. Оқушылардың шығармашылық әрекеттері. Тапсырмаларды бөлу.
Тәрбиелік іс-әрекетті ұйымдастыру мен жүзеге асыру технологиясын , тәрбие процесінің негіздерін танып білуде болашақ мұғалімнің кәсіби-педагогикалық құзіреттілігін қалыптастыру – бұл: Тәрбие жұмысы теориясы мен әдістемесі курсының мақсаты.....
Тәрбиелік іс-шаралардың дәстрлі педагогикада тұлғаның базалық мәдениетін қалыптастыру шін ұсынылатын бағыттары: Эстетикалық тәрбие. Дене тәрбиесі. Ғылыми дүниетаным тәрбиесі.
Тәрбиелік іс-шаралардың дәстүрлі педагогикада тұлғаның базалық мәдениетін қалыптастыру үшін ұсынылатын бағыттар: дене тәрбиесі, эстетикалық тәрбие, экологиялық тәрбие
Тәрбиелілік диагностикасы техналогиясының маңызды талабы: Тәрбие ісімен айналысушы кез келген маманын жаппай қолдануына қолайлы болу қажет:
Тәрбиелілікті диагностикалаудың мәні: Жағдайды анықтауға бағытталған бағалау рәсімі. Оқушылардың жан-жақты,үйлесімді даму деңгейіндаықтау. Тәрбиеліліктің жағдайын үздіксіз бақылау арқылы ақпарат беру.
Тәрбиеліліктің критерийлері:Жеке түлғаның түрлі қасиеттерінің қалыптасу деңгейінің теориялық әзірленгендігі.Тәрбие мақсатының талаптарына сай келетіндігі.Тәрбиешінің көзінен жасырын құбылыспен байланысты
Тәрбиенің басты факторлары:тәрбиеленушілердің жеке ерекшеліктері. тұқым қуалаушылық. орта
Тәрбиенің ерекшеліктері: В)ұзақтығы және үздіксіздігі D)екі жақтылығыE)көп жақтылығы
Тәрбиенің ерекшеліктері: В)ұзақтығы және үздіксіздігі D)екі жақтылығыE)көп факторлығы
Тәрбиенің жалпы мақсаты:Жан-жақты, үйлесімді дамыған тұлғаны қалыптастыру.Азаматты тэрбиелеу.Өмір сүру өнеріне тэрбиелеу
Тәрбиенің заңдылықтары: Баланың үнемі жетілуі даму жағдайында болуы. Тәрбие мен дамудын бірлігі және өзара байланыстылығы. Тәрбие мен өзін-өзі тәрбиелеудің бірлігі және байланыстығы.
Тәрбиенің заңдылықтары: Баланың үнемі жетілуі, даму жағдайында болуы. Тәрбие мен дамудың бірлігі және өзара байланыстығы. Тәрбие мен өзін-өзі тәрбиелеудің бірлігі және өзара байланыстығы.
Тәрбиенің заңдылықтары: Баланың үнемі жетілуі, даму жағдайында болуы. Тәрбие мен дамудың бірлігі және өзара байланыстығы. Тәрбие мен өзін-өзі тәрбиелеудің бірлігі және өзара байланыстығы.
Тәрбиенің заңдылықтары: Тәрбие мен дамудың бірлігі және өзара байланыстығы. Тәрбие мен өзін-өзі тәрбиелеудің бірлігі жэне өзара байланыстығы.Баланың үнемі жетілуі, даму жағдайында болуы.
Тәрбиенің заңдылықтары: Тәрбиенің мақсаттылығы. Баланың үнемі жетілуі, даму жағдайында болуы.Тәрбие мен дамудың бірлігі және өзара байланыстығы.
Тәрбиенің коғамдағы атқаратын қызметіне орай өзіндік ерекшеліктері:Максатты процесс.Қоғамдық құбылысҰзақ әрі күрделі процесс
Тәрбиенің компоненттері:D)мақсаттылық.E)іс-әрекет.G)нәтиже.
Тәрбиенің қоғамдағы атқаратын қызметіне орай өзіндік ерекшеліктері: Шығармашылық әрекет. Тәрбие шарасы. Aта-анамен бірлескен іс-әрекет.
Тәрбиенің қоғамдағы атқаратын қызметіне орай өзіндік ерекшеліктері: Қоғамдық құбылыс. Мақсатты процесс. Ұзақ әрі күрделі процесс.
Тәрбиенің қоғамдағы атқаратын қызметіне орай өзіндік ерекшеліктері: Қоғамдық құбылыс. Мақсатты процесс. Ұзақ әрі күрделі процесс.
Тәрбиенің қоғамдағы жалпы қызметі Ұрпақтан-ұрпаққа әлеуметтік тәжірибе мен мінез-құлық нормаларына қатысты білім. білік, дағдыларды беру. Тәрбиелеу. Іс-әрекеттерін ынталандыру.
Тәрбиенің қоғамдағы жалпы қызметі.Баланы әр түрлі әлеуметтік қатынастарға қатыстыру. Адам баласында адамгершілік сапа жүйесін қалыптастыру. Ұрпақтан-ұрпаққа әлеуметтік тәжірибе мен мінез-құлық нормаларына қатысты білім, білік, дағдыларды беру.
Тәрбиенің қоғамдағы жалпы қызметі: Ұрпақтан –ұрпаққа әлеуметтік тәжірибе мен мінез-құлық нормаларына қатысты білім, білік, дағдыларды беру. Aдам баласында адамгершілік сапа жүйесін қалыптастыру. Баланы әр-түрлі әлеуметтік қатынастарға қатыстыру.
Тәрбиенің қоғамдағы жалпы қызметі: Ұрпақтан –ұрпаққа әлеуметтік тәжірибе мен мінез-құлық нормаларына қатысты білім, білік, дағдыларды беру. Aдам баласында адамгершілік сапа жүйесін қалыптастыру. Баланы әр-түрлі әлеуметтік қатынастарға қатыстыру.
Тәрбиенің қоғамдағы жалпы қызметіҰрпақтан-ұрпаққа әлеуметтік тәжірибе мен мінез-құлық нормаларына қатысты білім. білік, дағдыларды беру. Адам балсында адамгершілік сапа жүйесін қалыптастыру. Баланы әр түрлі әлеуметтік қатынастарға қатыстыру.
Тәрбиенің қоғамдық бағыттылығы:мемлекеттік құрылысты, билік органдарын және т.б нығайтуға қолдау көрсету үшін бағытталған тәрбие. тәрбиелеушілер мен тәрбиеленушілердің қоғамдық бағытта ынталандырылған өзара әрекетке қол жеткізу. қабылданған және қолданылып жүрген конституциялық заңдар негізінде
Тәрбиенің қоғамдық мәні: Жеке тұлғаның санасына, мінез-құлқының дұрыс қалыптасуына әсер ететін құрал. Рухани жағынан үнемі жетілу және баюда көп салалы процесс. Кең мағынада алғанда қандайда бөлек бір жан иесіне тиісті азық беріп сол жан иесінің дұрыс өсуіне көмек көрсету деген сөз.
Тәрбиенің қоғамдық мәні: Жеке тұлғаның санасына, мінез-құлқының дұрыс қалыптасуына әсер ететін құрал.Рухани жағынан үнемі жетілу және баюда көп салалы процесс. Халықтар бойы білімге негізделген этникалық ізгіліктермен өнерлерді дамыту.
Тәрбиенің қоғамдық мәні: Рухани жағынан үнемі жетілу және баюда көп салалы процесс. Кең мағынада алғанда қандайда бөлек бір жан иесіне тиісті азық беріп сол жан иесінің дұрыс өсуіне көмек көрсету деген сөз. Қоғамның пайда болуына тән қасиет.
Тәрбиенің құрал-жабдықтарына қойылатын талаптар:B) Гигиеналық талаптарға сай болуы.D) Эстетикалық талаптарға сай болуы.F) Мектептің талаптарына сай болуы.
Тәрбиенің құрал-жабдықтарына қойылатын талаптар:B) Гигиеналық талаптарға сай болуы.D) Эстетикалық талаптарға сай болуы.F)Экологиялық талаптарына сай болуы.
Тәрбиенің мақсаты:В)ізгі қасиеттерге баулу.D)тәрбиеленушілерді жағымды іс-әрекетке өзгертуге бағыттылық.H)жоғары мәдениетке ұмтылыс нәтижесі.
Тәрбиенің мәні: Жеке тұлғаның санасына, мінез-құлқының дұрыс қалыптасуына әсер ететін құрал. Рухани жағынан үнемі жетілу және баюда көпсалалы процесс. Халықтар бойына білімге негізделген этикалық ізгіліктер мен өнерлерді дарыту.
Тәрбиенің персонификациясы дегеніміз: Адамның мақсат-мүдделер,наным-сенімдерін бағалау крийтерилері. Әлеуметтенудің бар болуының ішкі механизмі. Ақпараттық мазмұндағы, адамның тұтас модусын бағалау критерийлері
Тәрбиеші балаға адамгершілікпен және бөлу қағидасының ұстанымы:Тәрбиеде тәрбиеде адамның тіл табу ұстанымы.Тәрбиеде өктемділік пен жеке әдісті қолдану ұстанымы.
Тәрбиешінің ата-аналармен жұмысында берілетін кеңес : Барлық ескертулерді жай түсіндіру
Тәрбиешінің тәрбие жұмысында тәрбиелеушіге сенім мен және үмітпен жәрдемдесу қажеттілігін ұстанатын қағида:
Тәрбиешінің тәрбие жұмысының жоспарында ата-анамен ынтымақтастықта қамтылу тиіс жәйт: Оқушылырдың отбасын зерттеу
Тәртіп- бұл : адамгершілік –салт-дәстұр –әдет ғұрып негізінде қалыптасқан өмір мен әрекет бейнесі. Субектімен белгілі бір жүйе.Қолайсыз факторларға сезімтал нысандардын бірі.
Тәртіп мәдинеті- бұл: Адам бойындағы адамгершілік қасиеттерінң болуы.Адамның күнделікті өміріндегі әрекеттер жиынтығы. Адам мәдинеті: этикет адамдарды дұрыс силау, қоғамдық орындарда өзін-өзі ұстау.
Темпераменттердің типі: А)Меланхолик С)Холерик Н)Тұйық.
Теориялық қағидаларды өңдеу құрылымды модельдеу,тәрбие жүйесіндегі компонеттер арасындағы байланысты бекіту және жаңа педагогикалық пікірлердің пайда болу кезеңі:Тәрбин жүйесәнің алғашқы кезеңі.Тәрбие жұмысының бастапқы кезеңі. Тәрбие жұмысы кезеңдерінің пайда болуы
Тест мазмұнына қойылатын талаптар жүйесі:A)Нақты F)Қысқа H)Анық
Тест тапсырмаларының формасы:B)Ойын тапсырмалары C)Толықтыруды қажет ететін анық формадағы D)бір қатардағы элементтерді екінші қатарға қою арқылы салыстыру тапсырмалары
Топтық жұмыстарды ұйымдастыру мәселелері бойынша айналысқан зерттеушілер: И.Т.Волков, Б.Г.Есипов, В.Оконь
Топтық жұмыстарды ұйымдастыру мәселелерін қарастырды:B)И.Т.ВолковF)В.ОконьG)А.М.Раевский
Топтық жұмыстарды үйымдастыру проблемалары бойынша айналысқан зерттеушілер:B) И.Т. Волков.F) В. ОконьG) А.М.Раевский.
Төртінші топ міндеттері: Оқушылырмен жұмыс ұйымдастыруға педагогикалық құралдарды таңдап алу.
Тұлға дамуына ықпал ететін фактор:A)микро орта C)орта D) микро орта
Тұлға дамуының негізгі бағыттары: дене. әлеуметтік. Психикалық
Тұлға дамуының бағыттарының бірі:В)әлеуметтік.С)психологиялық.Е)биологиялық.
Тұлға дамуының қозғаушы күштері: A)жаңа қажеттіліктер мен оларды қанағаттандыру арасындағы қайшылықтар C)бала мүмкіндіктері мен іс-әрекет түрлері арасындағы қайшылықтар Н)қоғам талаптары мен тұлға дамуының деңгейі арасындағы қайшылық
Тұлға дамуының макро факторлары: мемлекет, қоғам, мәдениет
Тұлға дамуының мезофакторларының бірі:B)тұратын аймағы E)этнос G) бұхаралық қарым-қатынас құралдары
Тұлға дамуының микрофакторларының бірі:E)Тәрбие институттары G)отбасы H)микросоциум
Тұлға дамуының негізгі бағыттары:А)психикалық
Тұлға мен ұжымның қатынастарының модельдері (И.П.Подласый бойынша):С)тұлғаның ұжымға тәелділігі. Е)тұлға және ұжымның үйлесімді қатынасы. G)тұлғаның ұжымды басқаруға қатысуы.
Тұлға мен ұжымның қатынастарының модельдері(Подласый): тұлға ұжымға тәуелді, тұлға және ұжымның үйлесімді қатынасы, тұлға ұжымды басқаруы
Тұлға өзара әрекетке түсетін негізгі орталар, тәрбие құралдары: С)әлеуметтік Е)рухани G)материалдық
Тұлғаға бағытталған оқытуда: В)ынтымақтастық және еркін тандау принциптерінің басым болуы С)даралықты дамыту бағыттылығының басым болуы Н)оқыту және оқу өзара үйлесімділік принциптерінің басым болуы
Тұлғаға бағдарланған оқытудың психологиялық моделі: С)тану стратегиясын анықтау Д)оқуға оқыту технологиясын жасау Е) оқушының когнитивтік стилі мен мұғалімнің оқытушылық стилін зерттеу және дамыту
Тұлғаға және сынып ұжымын зерттеуге қойылатын педагогикалық талаптар:Зерттеу жұмысының барысында нысананың жариялылығын болдырмау .Зерттеу жұмысының нәтижесіне қорытынды жасау, оқушыларға психологиялық мінездеме жазуды әдетке айналдыру
Тұлғаға тән қасиеттер: Әлеуметтік мәні болуы. психологиялық дамудың белгілі бір деңгейі. Әлеуметтік функцияларды атқаруы
Тұлғаға тән психологиялық қасиеттер:E)әлеуметтік мәні болуыG)әлеуметтік функцияларды атқаруы H)психологиялық дамудың белгілі бір деңгейі
Тұлғаны қалыптастыруға байланысты тұжырымдар жасаған Ежелгі грек ойшылдары:B) Сократ.D) Платон.F) Аристотель.
Тұлғаның санасын қалыптастыру әдістері: диспут, дәріс, дебат
Тұлғаның әлеуметтенуі кезінде оның дамуына әсер етеді:A)мегафактор D)макрофакторлар F)мезофакторлар
Тұлғаның әлеуметтенуі кезінде оның дамына әсер ететін факторлар:A) Мегафакторлар.D) Макрофакторлар.F) Мезофакторлар.
Тұлғаның әлеуметтік рольдері: A)Азаматтық D)Отбасылық F)Еңбекші
Тұлғаның әлеуметтік рөлі: А) азамат ретінде Д) ата-ана ретінде F)адам ретінде.
Тұлғаның әлеуметік қалыптасуын қамтамасыз ету оған жағдай туғызатын мұғалімдердің басшылығы мен ұйымдастырылған және сабақтың мақсатымен өзара байланысты блып келетін тәрбие жұмысының дербес түрі-бұл:Сыныптан тыс тәрбие жұмысы
Тұлғаның бағыттылығы ұстанымы негізінде тәрбие әдістерін жіктеу оның бірнеше жақтарының бірлігін қамтиды.С)мақсаттық Е)мазмұндық F)процессуалдық
Тұлғаның бағыттылығы, ұстанымы негізінде тәрбие әдістері топтастырылады:В)тұлғаның санасын қалыптастыру әдістері.С)мінез-құлық тәжірибесін қалыптастыру және іс-әрекетті ұйымдастыру әдістері.F)іс-әрекет пен мінез-құлықты ынталандыру әдістері.
Тұлғаның барынша тұрақты қасиеттері мен түрлі іс –әрекеттердегі, ұжыммен өзіне қарасты білігі мен дағдыларымен жиынтығы- бұл Тәрбиелік деңгей
Тұлғаның дамуының факторлары: A)тәрбие C)орта E)тұқымқуалаушылық
Тұлғаның санасын қалыптастыру әдістері: пікірсайыс ( диспут). Дәріс. Дебат.
Тұлғаның санасын қалыптастыру әдістері:A)түсіндіру D)әңгіме F)пікірталас
Тұлғаның санасын қалыптастыру әдістері:A)түсіндіруD)әңгімеF)пікірталас
Тұлғаның санасын қалыптастыру әдістері:C)әңгімелесу E)баяндама F)үлгі
Тұлғаның санасын қалыптастыру әдістері:А)баяндау Е)диспут G)дебат
Тұлғаның санасын қалыптастыру әдістерінің бірі:А)түсіндіру. D)этикалық әңгіме. F)пікірталас.
Тұтас педагогикалық процесске қатысушылардың өзара әрекеті: B) Педагогикалық талдау D) мақсат қою оны ұйымдастыру F) бақылау, реттеу және реттеу
Тұтас педагогикалық процессте мұғалімнің еңбек құралдарының өзіндік сипаттары – ол:A) Оның білімі.G) Оның білігі.H) Оның тұлғалық қасиеттері.
Тұтас педагогикалық процессте мұғалімнің еңбек құралдарының өзіндік сипаттары:A) білімі F) шығармашылығы G) білігі
Тұтас педагогикалық процесті зерттеген ғалымдар:С)А.Ф.Каптерев. Е)Н.Д.Хмель. F)Ю.К.Бабанский.
Түзету функциясы.
Тіршілікті қамсыздандырудың негіздері-бұл: өзін қоғам азаматы екенін сезіну.Денсаулықты сақтау бойынша алдын алу шаралар жұйесін игеру. Түрлі нысан жағдайларындағы әрекетін бағдарлау дағдыларын дамыту
Ұжым алдындағы мақсатты-перспективалар:Қашық. Жақын. Орта.
Ұжым алдыңдағы мақсатты-перспективалар: Жақын. Орта.Қашық.
Ұжым алдыңдағы мақсатты-перспективалар: Оперативтік. Cтратегиялық . Қашық.
Ұжым арқылы тәрбиелеудің мәнісі –Оқушылардың оқуы, достығы жарасып, өзімшілдігі жойылып, өз мүддесін ұжым мүддесімен ұштастыру, моральдық нормаға айналады.. Оқушылардың оқу, тәрбие және пайдалы еңбектегі бірлескен іс –әркетінде олардың жауапкершілігі, белсенділігі артып тұлғаның жан –жақты дамуына мүмкіншіліктер пайда болады. Оқушылардың оқуы, достығы жарасып, ізгілік қарым–қатынас орнайды
Ұжым дамуының 2ші кезеңінде педагогикалық талапты қойады.Мұғаліммен бірге ұйымдасқан белсенді топ.
Ұжым дамуының негізгі заңдылығы – перспективалық ,,, болуы: Бағыттарының
Ұжым дамуыының 3ші кезеңінде педагогикалық талапты қояды: бүкіл ұжым болып талапты қойатын дәрежеге жетеді
Ұжым және ұжымда тәрбиелеу мәселесін зерттеген ғалымдар: А.С. Макаренко. В.А. Сухомлинский. С.Т. Шацкий
Ұжым және ұжымда тәрбиелеу мәселесін зерттеген ғалымдар:В)С.Т.Шацкий.D)А.С.Макаренко.F)Э.Торндайк.
Ұжым қалыптасуының бірінші кезеңі- бұл: Мұғалімнің жұмысты педагогикалық талап қоюдан бастап
Ұжым мүшелерінің талаптарды пікірлерді бағалаудағы бірлігі*-бұл:Қоғамдық пікір
Ұжым өмірін қызықты етіп ұйымдастыруда дәстүрдің тәрбиелік мәні: Оқушыларды дамытады. Белсенділіктерін нығайтады. Оқушылар ұжымының өмірін қызықты етуге ықпал етеді
Ұжым өмірін ұйымдастыру барысында оған қатысты негізгі мәселелерді талқылау-бұл:сынып жиналысының негізгі міндеті
Ұжымды зерттеу әдістері: социометрия, статистикалық, референтометрия
Ұжымды зерттеу әдісі (әдістері):В)социометрия. С)бақылау. Е)референтометрия.
Ұжымды қалыптастырудағы сынып жетекшісінің шеберлігі: Ұжымды ұйымдастыруда білімі мен қабілеті бар.Оқушылар ұжымының алдына қызықты мақсат қоятын.Ұжымдық іске ұйытқы болатын
Ұжымдық жұмыс түрі:Еңбектік
Ұжымдық құбылыстарды зерттеу әдістері: Әңгіме,анкета жүргізу,тестілеу. Интервью алу. Шкалалау.
Ұжымдық құбылыстарды зерттеу әдістері: Әңгіме,анкета жүргізу,тестілеу. Байқау тестілеу. Эксперимент,әңгіме.
Ұжымдық құбылыстарды зерттеу әдістері: Әңгіме,анкета жүргізу,тестілеу. Байқау тестілеу.Эксперимент,әңгіме.
Ұжымдық құбылыстарды зерттеу әдістері:Шкалалау.Анкета жүргізу.Интервью алу
Ұжымдық қызметті ұйымдастырудың құрамы:Өзін-өзі басқару,белсенділік ұғымы,мақсат ұғымы.Қоғам пікірі,Әрекеттер ұғымы
Ұжымдық қызметті ұйымдастырудың құрамына жататында:Ақпарат ұғымы,қоғам пікірі,әрекеттер ұғымы ,сарап ұғымы
Ұжымдық танымдық іс-әрекет дегеніміз:А)әлеуметтік тәжірибені игерудегі мұғаліммен оқушының біріккен іс-әрекеті Д) «педагог оқушылар» жүйесінің қызметі Е)оқушылардың тұлғалық қасиеттерін дамыту процесі.
Ұжымдық- танымдық іс-әрекеттің мынадай белгісі бар: B) Бірынғай мақсаттық, жалпы мотивтің болуы D) Іс-әрекеттер барысында оқушылар арасында өзара жауапкершіліктің және тәуелсіздіктін пайда болуы.G) Жалпы нәтижелердің болуы.
Ұжымдық шығармашылық жұмыс постулаты: Ұжымдық-шығармашылық
Ұжымдық шығармашылық форма- оған қатысушы жастардың өзара бірлесіп іздену жұмыстары негізінде жүзеге асуы:Жеке тұрғыдағы мақсат топтық және ұжымдық мақсатқа қарама-қайшы келмеуі тиіс. Конференция. Пікірталас.
Ұжымдық шығармашылық форма- оған қатысушы жастардың өзара бірлесіп іздену жұмыстары негізінде жүзеге асуы: Әрбір қатысушының қызығушылығ және қажеттілігі ескерілуі тиіс. Жеке тұрғыдағы мақсат топтық және ұжымдық мақсатқа қарама-қайшы келмеуі тиіс. Ұжымдық шығармашылық іс, жалпы ортақ істе әркімнің өзінің орнын таба білуіне мүмкіндік туғызуы тиіс.
Ұжымдық шығармашылық істер жүзеге асырылады:Саяхатқа,экскурсияға шығу арқылы
Ұжымдық шығармашылық істі ұйымдастыру кезеңдері: Дайындық жұмысы. Ұжымдық жоспарлау. Білімді бекіту.
Ұжымдық шығармашылық істі ұйымдастыру кезеңдері: Жаңа сабақты өту. Ұжымдық іс-қимыл. Оқыту әдістерін таңдау.
Ұжымдық шығармашылық істі ұйымдастыру кезеңдері: Ұжымдық іс-қимыл. Дайындық жұмысы. Ұжымдық жоспарлау.
Ұжымдық шығармашылық істі ұйымдастыру этаптары: Шараны өткізу. Шараның нәтижесін қорытындылау. Шараны ұйымдастыру.
Ұжымдық-танымдық іс-әрекет түрлері: B)Біріңғай мақсаттық жалпы мотивтің болуы. D)Іс-әрекеттер барысында оқушылар арасында өзара жауапкершіліктің және тәуелсіздіктің пайда болуы.G)Жалпы нәтижелердін болуы.
Ұжымның атқаратын қызметі:Тәрбиелік
Ұжымның әртүрлі түсініктері: Жұрт. Жиын, топ. Әрекеттің түріне байланысты адамдардың тобы.
Ұжымның даму болашағын жоспарлау перспективасы:Алыс болашақ.Жакын болашақ
Ұжымның дамуындағы жолдар жүйесі:С)Алыс. D)Жақын. Е)Перспективалық.
Ұжымның жағымды әлеуметтік психологиялық жағдайын жасайды: А) жеке адамдар арасындаағы қарым-қатынас В) эмоционалдық қарым-қатынас С) Құқықтық қарым-қатынас
Ұжымның өзіндік белгілері:Жалпы таңдалған басқарушы орган.Жалпы бірлікті іс әрекет
Ұжымның өзіндік маңызды белгілері:А)Жалпы әлеуметтік мәнді мақсат.С)Жалпы бірлікті іс-әрекет.D)Ұжымдық дәстүрдің болуы.
Ұжымның тәрбиелеуші ұйым ретіндегі маңызды белгілері: ұжымының мақсатының қоғамдық мәнде болуы, ұжым мүшелерінің арқайсысының өзіндік пікірлерінің болуы, ұжымда белсенді топтың болуы
Ұйымдасқан клуб жұзеге асырылу қажет:Клубтың әрекеті,қоғамның маңыздылығы,өздігінен әрекет етуі
Ұйымдастырушы куратордың қызметі қанша кезеңнен тұрады: 4
Ұйымдастырушылық қызмет. Үйлестіру. Оқушылардың жалпы әрекетін басқару.
Ұл балаларға арналған ұйым-бұл: Бойскаут
Ұлттық тәрбиенің адамгершілік қағидалары:Адамдардың бір-біріне тәуелділігі.Мұқтаждармен әлсіздерге көмек көрсету.Ұжымды еңбек етіп көмек көрсету
Ұлттық тәрбиенің бүкіл халықтық багдарламасының алғашқы түрлері:Атамекен, Алтын көмбе.Кәусар бұлақ.Жұлдыз
Ұлттық үлгідегі жаңа парадигманың негізгі бір мәселесі:Іргелі де терең тиянақты да жүйелі білім беру
Ұлы педагог А.С.Макаренканың әрбір жас өспірімнің өзіндік жас ерекшелігіне сай жеке қайта тәрбиелеу әдісі бұл күндері мектептегі тәрбие ісіндегі ерекше орын алады. Оның әр сынып жетекшісіне,тәлімгерге беретін ақыл кеңесі-бұл:Қиын баланың пайда болуы. Себеп салдарын білу және әрбір оқушының өзіндік ерекшеліктерін тәрбие жағдайын анықтау
Үздіксіз экологиялық білім беруде басшылыққа алынған қазақ ағартушыларының еңбектері: Ы.Алтынсарин, М.Жұмабаев, С.Сейфуллин. А.Құнанбаев, Ш.Уәлиханов, Х.Досмұхамедов. Ә.Бөкейханов, І.Жансүгіров
Үлгілі отбасы тәрбиесінің шарттары:А)ата-ананың педагогикалық мәдениеті Е)педагогикалық әдебі Н)бірлескен іс-әрекетке қатысу
Үшінші топ міндеттері: Баланың жақсылық пен жамандықтын белгілерін ажырата алуы.
ХIХ ғасырдың аяғында. ХIХ ғасырда.
Хайдар Дулатидың ойынша жеке адам болу дегеніңіз:Өзін азамат адам ретінде сезіну ,сан ғасырлар бойы туған рухани мәдениетті бойына дарыту.Дарыған игіліктерді адамдар қатынасына ,күнделікті тұрмысқа енгізу
Халықтық ойындардың теориялық негізін жасауға талпынған прогресифті ұлы педагогтар: А.ЯКоменский,Ж.Ж.Руссо,И.Г.Песталоций
ХХ ғасырдың 90 жылдарында педагогикада білім беру мекемелерімен тәрбиелік жүйелерін зерттеу мен айналысқан ғалымдар:Л.И.Новикова,В.А. Караковский,
Цифрыыы
Шығармашылық іс-әрекеттер бағытына қарай бөлінеді:Еңбекке баулитын шығармашылық іс.Көркем өнерге баулитын шығармашылық іс.Спорттық шығармашылық іс әрекет
Ы.Алтынсарин эңгімелерінің негізгі түйіні:Сабырлық пен шыдамдылық.Қайырымдылық пен бауырмалдық.Жас буынды өнер білімге үндеу, адамгершілік мінез-құлыққа тәрбиелеу
Ынталандыру әдістеріне жатады:A) Жазалау.D) Мадақтау.F) Жарыс.
Ынталандыру әдістері:жариялау.марапаттау.жазалау
Ынталандыру әдістеріне жатады: жазалау, мадақтау, жарыс
Ынтымақтастық педагогикасының анықталған негізгі идеялары; баланы жақын даму аймағында оқыту; өзу идеясы; мұғалімдер мен оқушылардың бірлеске қызметінің идеясы; бос уақыттағы еріктік идеясы: Қысымсыз оқыту
Ынтымақтастық педагогикасының технологияларын құрастырған авторлар: С.Н.Лысенкова,Е.Н.Ильин, В.Ф.Шаталов
ЫЫЫЫ
Іргелі білім берудің міндеті –бұл: Адамды ғылыми ойлауға қажеттілігін туғызу
Іс –әрекет пен мінез-құлықты ынталандыру әдістері: B)жазалау D)мадақтау H)жарыс
Іс шараларды ұйымдастыру әдістері: Жаттығу. Талап. Тапсырма.
Іс шараларды ұйымдастыру әдістері: Жаттығу. Талап. Тапсырма.
Іс-әрекет ұйымдастыру мен мінез құлық тәжірибесін қалыптасыру әдістеріне жатады: B)Жаттығу E)Тапсырма беру F) Тәрбиелік жағдайлар /Сендіру /
Іс-әрекетте бірігуі бойынша тәрбие формалары жіктеледі:B)жұптық жұмыс D)кіші топтағы жұмыс F)кездесулер
Іс-әрекетті ұйымдастыру мен мінез-құлық тэжірибесін қалыптасгыру әдістері:Тапсырма беру.Жаттығу
Іс-әрекеттің базалық түрлері В)еңбек С)ойын D)оқу
Іс-әректте жоғары жетістікті қамтамасыз ететін туа біткен қабілеттілік –бұл: Талант
І-ІV сыныптарда жүргізілетін кәсіптік жұмысының негізгі мақсаты –бұл: Оқушылардың кәсіп пен мамандық жөнінде хабардар ету.
Экологиялық сананың қоғамдық сана формасы ретінде атқаратын қызметі:Дамытушылық.Тәрбиелік. Ағартушылық
Экологиялық тәрбие қалыптастырады:А)табиғи ресурстарға гумандық көзқарасты қалыптастырады D)табиғатқа ізгілік қатынасты қалыптастырады F)санада табиғатты пайдаланудың ұқыптылық принциптерін қалыптастырады
Экономикалық тәрбие барысында қалыптасады:В)экономикалық сана және ойлау С)ұқыптылық және тәртіптілік G)тиімді экономикалық іс-әрекет мотивтері
Эксперимент әдісі: Оқушының даралығын танып білуде. Cынып жайында жалпы мағлұмат алу үшін қолданады. Оқушының жеке басымен сынып ұжымының дамуы туралы психологиялық-педагогикалық білім алу үшін қолданады.
Эксперимент эдісі:Зерттеу жұмыстың нәтижесін практикаға ендіру тиімділігін анықтау.Зерттелетін мәселенің мақсатын, нысанын анықтау, міндеттерін белгілеу
Эмперикалық зерттеу әдістері: Cауалнама. Мәселені педагогикалық тұрғыдан танып білу. Мәселені психологиялық тұрғыдан танып білу.
Эмперикалық зерттеу әдістері: Cауалнама. Мәселені педагогикалық тұрғыдан танып білу. Мәселені психологиялық тұрғыдан танып білу.
Эмперикалық зерттеу әдістері: Cауалнама. Тестілеу. Талдап, салыстырып отыру.
Эмперикалық зерттеу әдістері: Cауалнама. Эксперимент. Тестілеу.
Эмпирикалық зерттеу әдістері: Сауалнама.Эксперимент. Тестілеу.
Эстетика сөзінің мағынасы: Сезім, түйсік, әдемілік.Өмірді сезім арқылы танып білуі.Сұлулық, сезім арқылы танып білуі
Эстетикалық талғамның негізгі аспектілері:Дәстүрлі,адамгершілік,мәдени
Эстетикалық тәрбие міндеттері: В)эстетикалық мәдениет тәрбиелеуD)эстетикалық талғамды және сезімді дамыту F)эстетикалық білім беру
Эстетикалық тәрбие:Өмір құндылықтарын бағалау мен қорға сезімдерін қалыптастыру. Тәрбиеленушінің жеке басының рухани құндылығын қалыптастыру. Құндылықты бағалау сезімін дамыту
Эстетикалық тәрбиенің алдына қойылатын міндеттері: Көркем-творчестволық іс-әрекет тэсілдерін қалыптастыру.Эстетикалық сананы қалыптастыру.Эстетикалық идеалдарды дамыту және эстетикалық құндылықтарға бейімдеу
Этикалық әңгіме нәтижесі мынаған байланысты:Өмірлік жағдайларға моральдық нормалардың адекваттық түсінігіне.Оқушылардың сезіміне әсер ету.
Этикалық әңгімелесу бойынша қойылатын сұрақтарды құрастыруға қойылатын талаптар: Сұрақтар арасындағы логикалық байланыс.Балалардың даму деңгейіне сәйкес келуі.Әнгімен тақырыбының мәнін ашу.
Этикалық әңгімелесу бойынша қойылатын сұрақтарды құрастыруға қойылатын талаптар:Әңгіме тақырыбының мәнін ашу. Балалардың даму деңгейіне сәйкес келуі. Сұрақтар арасындағы логикалық байланыс.
Этикалық әңгімелесуге қойылатын талаптар: В)тақырыптағы өзектілік және мәселе болуы D)Баланың тәжірибесіне, жасына сәйкестік F)Оң эмоционалдық фон
Этикалық әңгімелесуге қойылатын талаптар: B)этикалық талаптарға сай болуы D)баланың тәжірбиесіне, жасына сәйкестік F)жағымды эмоциялық сипатта болуы
Этикалық әңгімелесудің мақсаты: Адамгершілік жайлы түсінікті қалыптастыру.Адамгершілік көзқарастарды қалыптастыру. Танымдық түсініктерді тереңдету
Этикалық әңгімені өткізуге жатады:Адамгершілік нормаларын меңгеру негізгі және іс-әрекет құндылығы дайындық кезеңі.Әңгімені өткізу.
Этикалық әңгіменің негізгі қызметі:Дамытушылқ,түзетушілік,танымдық.
Этикалық әңгіменің тақырыптық жоспары мынаған сай болуы қажет: Тәрбие процесінің жалпы жоспарына;Оқушылардың жасына.Тәрбиелік деңгейіне
Этикалық түрлері: Бағдарламалық эвристикалық; Бақылау- түзетушілік
Этикет- бұл: Қоғамдағы адамның әрекетінің нормалары мен ережелері.Әрекет нормасы мен кішіпейілділік ережесінің қоғамда қалыптасқан нормалары. Қоғамда адамның әрекетін және коммуникациялық үрдісін бейнелейтін ережелер мен нормалардың жиынтығы.
Этикеттің түрлері:Мәдени.Іскерлік. Әскери
Этномәдени білім беру кеңістігінің құрылымдық бөліктері: A)институционалдық (мектеп,ЖОО, және т.б) D)институционалдықтан тыс (курстар,БАҚ және т.б) G)формальді емес(отбасында оқыту және тәрбиелеу, т.б)
Этномәдени білім беру кеңістігінің функциялары: гуманитарлық білімділік; икемділік- реаблитациялық; әлеуметтік-педагогикалық қорғау және қолдау
Этномәдени білім беру міндеттері: этномәдени сәйкестілігін ескеру; көп тілді индивид қалыптастыру; мәдени интеграцияға бағдарлау
Этномәдени білім беру сатылары: A)жанұя C)мектепке дейінгі мекеме D)ұжым
Этномәдени білім беру тұлғаның: A)этномәдени сәйкестілігін сақтау D)ана тілі мен мәдениеттін меңгеруі G)әлемдік мәдениет құндылықтарын меңгеруі
Ю.К.Бабанский ұсынған оқыту әдістерінің топтары:C) Ұйымдастыру және оқу-таным іс әрекетін іске асыру әдістері.F) Оқыту процесінде оқушылардың оқу іс-әрекетін стимулдау әдісі.G) Оқытуда өзіндік бақылау және бақылау әдістері.
Ю.К.Бабанский оқыту әдісін бөледі:С)ұйымдастыру және оқу-таным іс әрекетін іске асыру әдістеріF)оқыту процесінде оқушылардың оқу іс-әрекетін ынталандыру әдіс і G)оқытуда өзіндік бақылау және бақылау әдістері
Ю.К.Бабанский оқыту әдісін үлкен үш топқа бөледі:C) Ұйымдастыру және оқу-таным іс әрекетін іске асыру әдістері.F) Оқыту процесінде оқушылардың оқу іс-әрекетін стимулдау әдісі.G) Оқытуда өзіндік бақылау және бақылау әдістері.
Я.А.Коменский бойынша тәрбие үш мақсатқа жетуге бағытталуы қажет:Өзіңді тану
Я.А.Коменский бойынша тәрбиенің мақсатқа бағытталуы:A)өзін-өзі тану D)қоршаған ортаны тану H)өз тәжірибенді практикада қолдану
Я.А.Коменский бойынша тәрбиенің мақсаты-бұл: Өзіңді тану
Яким«Атамекен» шығармашылық бағытына енбейді: «Кітап», «Көрме». «Отан», «Туған жер». Құстар»,»Балапандар».

Приложенные файлы

  • docx 719389
    Размер файла: 148 kB Загрузок: 0

Добавить комментарий