відомість на виплату грошей

Додаток 1
до Положення про ведення касових операцій у національній валюті в Україні
(найменування підприємства (установи, організації))


Ідентифікаційний кодЄДРПОУ                             (структурний підрозділ підприємства (установи, організації))До відомості № ______
У касу для оплати в строк
з ___________ до ____________ 20__ р.
у сумі ______________________________
____________________________________
________________ (_______ грн. ___ коп.)
Кореспондуючий рахунок


рахунок, субрахунок
код аналітичного рахунку

Керівник ___________________________
Головний бухгалтер __________________
"___" _______________ 20__ р.


Відомість на виплату грошей № ______
за __________________ 20__ р.

Кількість аркушів ________

За цією відомістю виплачено гривень _____________________________________________
_______________________________________________________ (__________ грн. ___ коп.)
і депоновано гривень ___________________________________________________________
_______________________________________________________ (__________ грн. ___ коп.)

Виплату здійснив ________________________________________
                                                       (підпис, прізвище, ініціали)

Перевірив бухгалтер ______________________________________
                                                       (підпис, прізвище, ініціали)

№ з/п
Табельний номер
Прізвище, ім’я, по батькові
Сума
Підпис про одержання
Примітки

1
2
3
4
5
6

·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
· з/п
Табельний номер
Прізвище, ім’я, по батькові
Сума
Підпис про одержання
Примітки

1
2
3
4
5
6
№ з/п
Табельний номер
Прізвище, ім’я, по батькові
Сума
Підпис про одержання
Примітки

1
2
3
4
5
6
Відомість склав ______________________________
                                       (підпис, прізвище, ініціали)

Відомість перевірив __________________________
                                              (підпис, прізвище, ініціали)


Примітка. За зразками 2-ї та 3-ї сторінок друкувати вставні аркуші (з текстом і на зворотному боці). Над таблицею друкувати текст "Вставний аркуш до додатка № __", підписи друкувати на 4-й сторінці.

Ця відомість застосовується для видачі заробітної плати, інших виплат.

На титульній сторінці зазначається загальна сума виданої і депонованої заробітної плати. За потреби в графі "Примітки" зазначаються реквізити пред'явленого документа.

Під час заповнення відомості після останнього запису в ній має бути незаповнений рядок для зазначення загальної суми. Такі рядки можуть бути наприкінці кожної сторінки відомості.

Під час складання документа за допомогою засобів комп'ютерної техніки відомість може друкуватися без рядків.
Заголовок 115

Приложенные файлы

  • doc 4179315
    Размер файла: 119 kB Загрузок: 0

Добавить комментарий