Класифiкатора органiв доходiв i зборiв, їх стру..


МIНIСТЕРСТВО ДОХОДIВ I ЗБОРIВ УКРАЇНИ
НАКАЗ
20.11.2013 N 692
Про затвердження Класифiкатора органiв доходiв i зборiв, їх структурних пiдроздiлiв, спецiалiзованих департаментiв i органiв Мiндоходiв
     Вiдповiдно до статтi 454 Митного кодексу України наказую:
     1. Затвердити Класифiкатор органiв доходiв i зборiв, їх структурних пiдроздiлiв, спецiалiзованих департаментiв i органiв Мiндоходiв (далi - Класифiкатор), що додається.
     2. Департаменту розвитку IТ, електронних сервiсiв та облiку платникiв (Теньков О.В.) доопрацювати вiдповiдне програмне забезпечення з урахуванням положень цього наказу.
     3. Керiвникам структурних пiдроздiлiв Мiндоходiв, митниць Мiндоходiв, Спецiалiзованої лабораторiї з питань експертизи та дослiджень Мiндоходiв i Департаменту спецiалiзованої пiдготовки та кiнологiчного забезпечення Мiндоходiв забезпечити:
     3.1. Використання в роботi кодiв, встановлених Класифiкатором;
     3.2. Розмiщення цього наказу на iнформацiйних стендах в адмiнiстративних примiщеннях митниць Мiндоходiв та примiщеннях, в яких розташованi пiдпорядкованi їм пiдроздiли митного оформлення.
     4. Iнформацiйно-комунiкацiйному департаменту (Семченко О.В.) забезпечити оприлюднення цього наказу шляхом розмiщення на офiцiйному веб-порталi Мiндоходiв.
     5. Координацiйно-монiторинговому департаменту (Санжаревська I.С.) забезпечити внесення цього наказу до Репозиторiя звiтної i статистичної iнформацiї Мiнiстерства доходiв i зборiв України, затвердженого наказом Мiндоходiв вiд 06.09.2013 N 448.
     6. Цей наказ набирає чинностi з 02.12.2013.
     7. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника Мiнiстра Дериволкова С.Д.
В.о. Мiнiстра В.С. Левицький
 
ЗАТВЕРДЖЕНОнаказ Мiндоходiввiд 20.11.2013 року N 692
Класифiкатор органiв доходiв i зборiв, їх структурних пiдроздiлiв, спецiалiзованих департаментiв та органiв Мiндоходiв
Роздiл 1. Органи доходiв i зборiв
N з/п Найменування органу доходiв i зборiв, його структурних пiдроздiлiв, пунктiв контролю та пунктiв пропуску через державний кордон України Код Характе-ристика пункту пропуску, пункту контролю
1 Київська мiжрегiональна митниця Мiндоходiв 10000 00 00  
Зона дiяльностi - мiсто Київ;митна територiя України в частинi митного контролю та митного оформлення товарiв, що перемiщуються трубопровiдним транспортом i лiнiями електропередачi та вiднесенi до компетенцiї Київської мiжрегiональної митницi Мiндоходiв;територiя Київської областi в частинi митного контролю та митного оформлення товарiв, що перемiщуються у мiжнародних поштових та експрес-вiдправленнях;територiя митного складу та складу тимчасового зберiгання ТОВ "ВiДi Термiнал", розташованих у мiстi Вишневому Київської областi
Управлiння боротьби з контрабандою та митними правопорушеннями 10000 00 01  
Управлiння митної вартостi, класифiкацiї товарiв та заходiв регулювання ЗЕД 10000 00 03  
Вiддiл органiзацiї митного контролю 10000 00 05  
Адмiнiстративно-господарське управлiння 10000 00 06  
Вiддiл контролю за перемiщенням товарiв 10000 00 07  
М/п "Енергетичний" 10024 00 00  
Вiддiл митного оформлення N 1 митного поста "Енергетичний" 10024 00 01  
Вiддiл митного оформлення N 2 митного поста "Енергетичний" 10024 00 02  
Вiддiл митного оформлення N 3 митного поста "Енергетичний" 10024 00 03  
Вiддiл митного оформлення N 4 митного поста "Енергетичний" 10024 00 04  
Сектор митного оформлення митного поста "Енергетичний" 10024 00 05  
М/п "Захiдний" 10025 00 00  
Вiддiл митного оформлення N 1 митного поста "Захiдний" 10025 00 01  
Вiддiл митного оформлення N 2 митного поста "Захiдний" 10025 00 02  
Вiддiл митного оформлення N 3 митного поста "Захiдний" 10025 00 03  
Вiддiл митного оформлення N 4 митного поста "Захiдний" 10025 00 04  
Вiддiл митного оформлення N 5 митного поста "Захiдний" 10025 00 05  
М/п "Схiдний" 10026 00 00  
Вiддiл митного оформлення N 1 митного поста "Схiдний" 10026 00 01  
Вiддiл митного оформлення N 2 митного поста "Схiдний" 10026 00 02  
Сектор митного оформлення N 1 митного поста "Схiдний" 10026 00 03  
Сектор митного оформлення N 2 митного поста "Схiдний" 10026 00 04  
Сектор митного оформлення N 3 митного поста "Схiдний" 10026 00 05  
М/п "Столичний" 10027 00 00  
Вiддiл митного оформлення N 1 митного поста "Столичний" 10027 00 01  
Вiддiл митного оформлення N 2 митного поста "Столичний" 10027 00 02  
Вiддiл митного оформлення N 3 митного поста "Столичний" 10027 00 03  
Вiддiл митного оформлення N 4 митного поста "Столичний" 10027 00 04  
М/п "Аеропорт "Київ" (Жуляни)" 10028 00 00  
П/п "Аеропорт "Київ" (Жуляни)" 10028 01 00 130
Вiддiл митного оформлення N 1 митного поста "Аеропорт "Київ" (Жуляни)" 10028 01 01  
Вiддiл митного оформлення N 2 митного поста "Аеропорт "Київ" (Жуляни)" 10028 01 02  
Вiддiл митного оформлення N 3 митного поста "Аеропорт "Київ" (Жуляни)" 10028 01 03  
Вiддiл митного оформлення N 4 митного поста "Аеропорт "Київ" (Жуляни)" 10028 01 04  
Вiддiл митного оформлення N 5 митного поста "Аеропорт "Київ" (Жуляни)" 10028 01 05  
М/п "Спецiалiзований" 10029 00 00  
Пункт контролю на залiзничнiй станцiї "Київ - Пасажирський" 10029 03 00 120
Вiддiл митного оформлення N 1 митного поста "Спецiалiзований" 10029 03 01  
Вiддiл митного оформлення N 2 митного поста "Спецiалiзований" 10029 00 02  
Вiддiл митного оформлення N 3 митного поста "Спецiалiзований" 10029 00 03  
2 Житомирська митниця Мiндоходiв 10100 00 00  
Зона дiяльностi - Житомирська область i смт Вiльча Київської областi
Управлiння боротьби з контрабандою та митними правопорушеннями 10100 00 01  
Управлiння митної вартостi, класифiкацiї товарiв та заходiв регулювання ЗЕД 10100 00 03  
Вiддiл органiзацiї митного контролю 10100 00 07  
Сектор контролю за перемiщенням товарiв 10100 00 08  
Адмiнiстративно-господарське управлiння 10100 00 09  
Вiддiл фiнансово-економiчної роботи та бухгалтерського облiку 10100 00 10  
М/п "Коростень" 10103 00 00  
П/п "Виступовичi - Словечно" (пункт контролю на станцiї "Коростень") 10103 06 00 122
Вiддiл митного оформлення митного поста "Коростень" 10103 06 01  
М/п "Новоград-Волинський" 10104 00 00  
Сектор митного оформлення "Баранiвка" митного поста "Новоград-Волинський" 10104 00 01  
М/п "Бердичiв" 10105 00 00  
М/п "Житомир - центральний" 10106 00 00  
П/п "Аеродром "Озерне" (Житомир)" 10106 07 00 130
Сектор митного оформлення "Коростишiв" митного поста "Житомир - центральний" 10106 00 01  
М/п "Малин" 10110 00 00  
М/п "Пiвнiчний" 10111 00 00  
Сектор митного оформлення "Овруч" митного поста "Пiвнiчний" 10111 00 01  
Сектор митного оформлення "Олевськ" митного поста "Пiвнiчний" 10111 00 02  
П/п "Майдан Копищанський - Глушкевичi" 10111 02 00 212
Вiддiл митного оформлення "Майдан Копищанський" митного поста "Пiвнiчний" 10111 02 03  
П/п "Виступовичi - Нова Рудня" 10111 03 00 112
Вiддiл митного оформлення "Виступовичi" митного поста "Пiвнiчний" 10111 03 04  
П/п "Вiльча - Олександрiвка" 10111 04 00 212
Вiддiл митного оформлення "Вiльча" митного поста "Пiвнiчний" 10111 04 05  
П/п "Виступовичi - Словечно" (пункт контролю на станцiї "Овруч") 10111 05 00 122
Вiддiл митного оформлення "Залiзничний" митного поста "Пiвнiчний" 10111 05 06  
3 Чернiгiвська митниця Мiндоходiв 10200 00 00  
Зона дiяльностi - Чернiгiвська область, зона вiдчуження ЧАЕС i м. Славутич Київської областi
Управлiння боротьби з контрабандою та митними правопорушеннями 10200 00 01  
Вiддiл митної вартостi, класифiкацiї товарiв та заходiв регулювання ЗЕД 10200 00 03  
Вiддiл органiзацiї митного контролю 10200 00 05  
Сектор контролю за перемiщенням товарiв 10200 00 06  
Адмiнiстративно-господарське управлiння 10200 00 08  
П/п "Горностаївка - Терюха" (пункт контролю на станцiї "Чернiгiв") 10200 04 00 122
Вiддiл митного оформлення 10200 04 07  
М/п "Енергiя" 10201 00 00  
П/п "Славутич - Комарин" 10201 01 00 112
Сектор митного оформлення митного поста "Енергiя" 10201 00 01  
М/п "Новi Яриловичi" 10203 00 00  
П/п "Новi Яриловичi - Нова Гута" 10203 02 00 112
П/п "Неданчичi - Iолча" (станцiя "Iолча") 10203 13 00 122
М/п "Прилуки" 10204 00 00  
Сектор митного оформлення N 1 митного поста "Прилуки" 10204 00 01  
Сектор митного оформлення N 2 митного поста "Прилуки" 10204 00 02  
М/п "Сенькiвка" 10205 00 00  
П/п "Сенькiвка - Новi Юрковичi" 10205 03 00 111
П/п "Сенькiвка - Веселiвка" 10205 12 00 112
М/п "Щорс" 10207 00 00  
П/п "Щорс - Терехiвка" (станцiя "Щорс") 10207 05 00 122
Вiддiл митного оформлення N 1 митного поста "Щорс" 10207 05 01  
Вiддiл митного оформлення N 2 митного поста "Щорс" 10207 00 02  
М/п "Новгород-Сiверський" 10209 00 00  
М/п "Грем'яч" 10210 00 00  
П/п "Грем'яч - Погар" 10210 10 00 111
М/п "Чернiгiв - вантажний" 10211 00 00  
М/п "Миколаївка" 10212 00 00  
П/п "Миколаївка - Ломакiвка" 10212 11 00 211
М/п "Хоробичi" 10213 00 00  
П/п "Щорс - Терехiвка" (пункт контролю на станцiї "Хоробичi") 10213 09 00 122
М/п "Горностаївка" 10214 00 00  
П/п "Горностаївка - Терюха" (станцiя "Горностаївка") 10214 08 00 122
4 Днiпропетровська митниця Мiндоходiв 11000 00 00  
Зона дiяльностi - Днiпропетровська область
Управлiння боротьби з контрабандою та митними правопорушеннями 11000 00 01  
Управлiння митної вартостi, класифiкацiї товарiв та заходiв регулювання ЗЕД 11000 00 03  
Управлiння фiнансово-економiчної роботи та бухгалтерського облiку 11000 00 05  
Вiддiл органiзацiї митного контролю 11000 00 06  
Сектор контролю за перемiщенням товарiв 11000 00 07  
Адмiнiстративно-господарське управлiння 11000 00 08  
М/п "Днiпродзержинськ" 11001 00 00  
Сектор митного оформлення "Вiльногiрськ" митного поста "Днiпродзержинськ" 11001 00 01  
М/п "Павлоград" 11002 00 00  
М/п "Днiпропетровськ - аеропорт" 11003 00 00  
П/п "Днiпропетровськ - аеропорт" 11003 01 00 130
М/п "Новомосковськ" 11004 00 00  
М/п "Кривий Рiг" 11005 00 00  
П/п "Кривий Рiг - аеропорт" 11005 02 00 130
Вiддiл митного оформлення "Криворiжсталь" митного поста "Кривий Рiг" 11005 00 01  
Вiддiл митного оформлення "Кривбас" митного поста "Кривий Рiг" 11005 00 04  
Сектор митного оформлення "Пiвденний" митного поста "Кривий Рiг" 11005 00 02  
Сектор митного оформлення "Пiвнiчний" митного поста "Кривий Рiг" 11005 00 03  
М/п "Днiпропетровськ - Лiски" 11007 00 00  
М/п "Днiпропетровськ - пiвденний" 11008 00 00  
М/п "Нiкополь" 11009 00 00  
М/п "Днiпропетровськ - лiвобережний" 11010 00 00  
М/п "Днiпропетровськ - транспортний" 11011 00 00  
М/п "Днiпропетровськ - рiчпорт" 11012 00 00  
М/п "Днiпропетровськ - iндустрiальний" 11013 00 00  
5 Запорiзька митниця Мiндоходiв 11200 00 00  
Зона дiяльностi - Запорiзька область
Управлiння боротьби з контрабандою та митними правопорушеннями 11200 00 01  
Управлiння митної вартостi, класифiкацiї товарiв та заходiв регулювання ЗЕД 11200 00 03  
Вiддiл органiзацiї митного контролю 11200 00 05  
Сектор контролю за перемiщенням товарiв 11200 00 07  
Адмiнiстративно-господарське управлiння 11200 00 08  
М/п "Запорiжжя - аеропорт" 11201 00 00  
П/п "Запорiжжя - аеропорт" 11201 01 00 130
Вiддiл митного оформлення N 1 митного поста "Запорiжжя - аеропорт" 11201 01 01  
Вiддiл митного оформлення N 2 митного поста "Запорiжжя - аеропорт" 11201 00 02  
М/п "Днiпрорудний" 11202 00 00  
М/п "Запорiжсталь" 11203 00 00  
М/п "Бердянськ" 11204 00 00  
П/п "Бердянський морський торговельний порт" 11204 02 00 150
М/п "Запорiжжя - центральний" 11205 00 00  
М/п "Мелiтополь" 11207 00 00  
6 Мiнiстерство доходiв i зборiв України 12000 00 00  
7 Севастопольська митниця Мiндоходiв 12300 00 00  
Зона дiяльностi - мiсто Севастополь
Управлiння боротьби з контрабандою та митними правопорушеннями 12300 00 01  
Вiддiл митної вартостi, класифiкацiї товарiв та заходiв регулювання ЗЕД 12300 00 02  
Вiддiл органiзацiї митного контролю 12300 00 04  
Сектор контролю за перемiщенням товарiв 12300 00 06  
Адмiнiстративно-господарське управлiння 12300 00 07  
М/п "Рибпорт" 12301 00 00  
П/п "Севастопольський морський рибний порт" 12301 05 00 150
М/п "Iнкерман" 12302 00 00  
П/п "Севастопольський морський торговельний порт" 12302 01 00 150
П/п Аеродром "Кача" 12302 02 00 231
П/п "Аеропорт "Севастополь" 12302 03 00 130
П/п "Балаклавський судноремонтний завод "Металiст" 12302 04 00 150
Сектор митного оформлення митного поста "Iнкерман" 12302 00 01  
М/п "Севастополь - морський" 12303 00 00  
8 Київська митниця Мiндоходiв 12500 00 00  
Зона дiяльностi - Київська область, за винятком зони вiдчуження ЧАЕС, м. Славутич i смт Вiльча та питань, вiднесених до компетенцiї Київської мiжрегiональної митницi Мiндоходiв
Управлiння боротьби з контрабандою та митними правопорушеннями 12500 00 01  
Управлiння митної вартостi, класифiкацiї товарiв та заходiв регулювання ЗЕД 12500 00 03  
Вiддiл органiзацiї митного контролю 12500 00 07  
Вiддiл контролю за перемiщенням товарiв 12500 00 09  
Адмiнiстративно-господарське управлiння 12500 00 10  
М/п "Схiдний термiнал" 12511 00 00  
Вiддiл митного оформлення автотранспортних засобiв митного поста "Схiдний термiнал" 12511 00 01  
Вiддiл митного оформлення N 1 митного поста "Схiдний термiнал" 12511 00 07  
Вiддiл митного оформлення N 2 митного поста "Схiдний термiнал" 12511 00 08  
Вiддiл митного оформлення N 3 митного поста "Схiдний термiнал" 12511 00 10  
Сектор митного оформлення N 4 митного поста "Схiдний термiнал" 12511 00 09  
Сектор митного оформлення N 5 митного поста "Схiдний термiнал" 12511 00 02  
Сектор митного оформлення N 6 митного поста "Схiдний термiнал" 12511 00 04  
Сектор митного оформлення N 7 митного поста "Схiдний термiнал" 12511 00 06  
Сектор митного оформлення N 8 митного поста "Схiдний термiнал" 12511 00 03  
М/п "Бориспiль - аеропорт" 12512 00 00  
П/п "Бориспiль - аеропорт" 12512 01 00 130
Вiддiл митного оформлення N 1 митного поста "Бориспiль - аеропорт" 12512 01 01  
Вiддiл митного оформлення N 2 митного поста "Бориспiль - аеропорт" 12512 01 02  
Вiддiл митного оформлення N 3 митного поста "Бориспiль - аеропорт" 12512 01 03  
Вiддiл митного оформлення N 4 митного поста "Бориспiль - аеропорт" 12512 01 04  
Вiддiл митного оформлення N 5 митного поста "Бориспiль - аеропорт" 12512 01 05  
Вiддiл митного оформлення N 6 митного поста "Бориспiль - аеропорт" 12512 01 06  
М/п "Святошин" 12513 00 00  
Вiддiл митного оформлення N 1 митного поста "Святошин" 12513 00 03  
П/п "Аеропорт "Гостомель" 12513 02 00 130
Вiддiл митного оформлення N 2 митного поста "Святошин" 12513 02 11  
Вiддiл митного оформлення N 3 митного поста "Святошин" 12513 00 05  
Вiддiл митного оформлення N 4 митного поста "Святошин" 12513 00 06  
Вiддiл митного оформлення N 5 митного поста "Святошин" 12513 00 07  
Вiддiл митного оформлення N 6 митного поста "Святошин" 12513 00 09  
Сектор митного оформлення N 7 митного поста "Святошин" 12513 00 08  
Сектор митного оформлення N 8 митного поста "Святошин" 12513 00 12  
9 Рiвненська митниця Мiндоходiв 20400 00 00  
Зона дiяльностi - Рiвненська область
Управлiння боротьби з контрабандою та митними правопорушеннями 20400 00 01  
Вiддiл митної вартостi, класифiкацiї товарiв та заходiв регулювання ЗЕД 20400 00 03  
Вiддiл органiзацiї митного контролю 20400 00 05  
Сектор контролю за перемiщенням товарiв 20400 00 07  
Адмiнiстративно-господарське управлiння 20400 00 08  
М/п "Сарни" 20402 00 00  
П/п "Удрицьк - Горинь" (пункт контролю на станцiї "Сарни") 20402 05 00 122
М/п "Дубно" 20403 00 00  
М/п "Рiвне - центральний" 20405 00 00  
П/п "Рiвне - аеропорт" 20405 01 00 130
Вiддiл митного оформлення N 1 митного поста "Рiвне - центральний" 20405 00 01  
Вiддiл митного оформлення N 2 митного поста "Рiвне - центральний" 20405 00 02  
М/п "Костопiль" 20406 00 00  
М/п "Городище" 20407 00 00  
П/п "Городище - Верхнiй Теребежiв" 20407 03 00 112
М/п "Удрицьк" 20408 00 00  
П/п "Удрицьк - Горинь" (станцiя "Удрицьк") 20408 04 00 122
М/п "Прикладники" 20409 00 00  
П/п "Прикладники - Невель" 20409 02 00 212
10 Ягодинська митниця Мiндоходiв 20500 00 00  
Зона дiяльностi - Волинська область
Управлiння боротьби з контрабандою та митними правопорушеннями 20500 00 01  
Вiддiл митної вартостi, класифiкацiї товарiв та заходiв регулювання ЗЕД 20500 00 04  
Вiддiл органiзацiї митного контролю 20500 00 10  
Сектор контролю за перемiщенням товарiв 20500 00 11  
Адмiнiстративно-господарське управлiння 20500 00 14  
М/п "Ягодин" 20502 00 00  
П/п "Ягодин - Дорогуск" 20502 01 00 113
Вiддiл митного оформлення N 1 митного поста "Ягодин" 20502 01 01  
Вiддiл митного оформлення N 2 митного поста "Ягодин" 20502 01 02  
Вiддiл митного оформлення N 3 митного поста "Ягодин" 20502 01 03  
Вiддiл митного оформлення N 4 митного поста "Ягодин" 20502 01 04  
Вiддiл митного оформлення N 5 митного поста "Ягодин" 20502 00 05  
П/п "Ягодин - Дорогуск" (станцiя "Ягодин") 20502 02 00 123
Вiддiл митного оформлення N 6 митного поста "Ягодин" 20502 02 06  
М/п "Устилуг" 20505 00 00  
П/п "Устилуг - Зосiн" 20505 07 00 113
Вiддiл митного оформлення N 1 митного поста "Устилуг" 20505 07 01  
Вiддiл митного оформлення N 2 митного поста "Устилуг" 20505 07 02  
Вiддiл митного оформлення N 3 митного поста "Устилуг" 20505 07 03  
Вiддiл митного оформлення N 4 митного поста "Устилуг" 20505 07 04  
М/п "Ковель" 20506 00 00  
П/п "Заболоття - Хотислав" (пункт контролю на станцiї "Ковель") 20506 09 00 122
М/п "Луцьк" 20507 00 00  
М/п "Доманове" 20508 00 00  
П/п "Доманове - Мокрани" 20508 10 00 112
Вiддiл митного оформлення N 1 митного поста "Доманове" 20508 10 01  
Вiддiл митного оформлення N 2 митного поста "Доманове" 20508 10 02  
Вiддiл митного оформлення N 3 митного поста "Доманове" 20508 10 03  
Вiддiл митного оформлення N 4 митного поста "Доманове" 20508 10 04  
Сектор митного оформлення N 5 митного поста "Доманове" 20508 00 05  
П/п "Самари - Дзiвiн" 20508 11 00 212
М/п "Дольськ" 20509 00 00  
П/п "Дольськ - Мохро" 20509 13 00 112
М/п "Володимир-Волинський" 20510 00 00  
М/п "Iзов" 20511 00 00  
П/п "Володимир-Волинський - Хрубешув" (пункт контролю на станцiї "Iзов") 20511 08 00 123
Сектор митного оформлення N 1 митного поста "Iзов" 20511 08 01  
Сектор митного оформлення N 2 митного поста "Iзов" 20511 08 02  
Сектор митного оформлення N 3 митного поста "Iзов" 20511 08 03  
Сектор митного оформлення N 4 митного поста "Iзов" 20511 08 04  
П/п "Володимир-Волинський - Хрубешув" (пункт контролю на станцiї "Лудин") 20511 14 00 123
М/п "Нововолинськ" 20512 00 00  
М/п "Заболоття" 20513 00 00  
П/п "Заболоття - Хотислав" (станцiя "Заболоття") 20513 12 00 122
М/п "Пiща" 20514 00 00  
П/п "Пiща - Олтуш" 20514 04 00 212
Сектор митного оформлення N 1 митного поста "Пiща" 20514 04 01  
П/п "Пулемець - Томашiвка" 20514 03 00 112
Сектор митного оформлення N 2 митного поста "Пiща" 20514 03 02  
11 Iвано-Франкiвська митниця Мiндоходiв 20600 00 00  
Зона дiяльностi - Iвано-Франкiвська область
Управлiння боротьби з контрабандою та митними правопорушеннями 20600 00 01  
Вiддiл митної вартостi, класифiкацiї товарiв та заходiв регулювання ЗЕД 20600 00 03  
Вiддiл органiзацiї митного контролю 20600 00 05  
Сектор контролю за перемiщенням товарiв 20600 00 06  
Адмiнiстративно-господарське управлiння 20600 00 07  
М/п "Коломия" 20602 00 00  
М/п "Ямниця" 20604 00 00  
М/п "Iвано-Франкiвськ - центральний" 20605 00 00  
П/п "Iвано-Франкiвськ - аеропорт" 20605 01 00 130
Вiддiл митного оформлення N 1 митного поста "Iвано-Франкiвськ - центральний" 20605 00 01  
М/п "Калуш" 20606 00 00  
М/п "Долина" 20607 00 00  
12 Львiвська митниця Мiндоходiв 20900 00 00  
Зона дiяльностi - Львiвська область
Управлiння боротьби з контрабандою та митними правопорушеннями 20900 00 01  
Управлiння митної вартостi, класифiкацiї товарiв та заходiв регулювання ЗЕД 20900 00 03  
Вiддiл заходiв регулювання ЗЕД Управлiння митної вартостi, класифiкацiї товарiв та заходiв регулюванн ЗЕД 20900 00 05  
Вiддiл контролю за правильнiстю визначення митної вартостi товарiв Управлiння митної вартостi, класифiкацiї товарiв та заходiв регулювання ЗЕД 20900 00 06  
Вiддiл контролю за класифiкацiєю та кодуванням товарiв Управлiння митної вартостi, класифiкацiї товарiв та заходiв регулювання ЗЕД 20900 00 07  
Вiддiл органiзацiї митного контролю 20900 00 09  
Вiддiл контролю за перемiщенням товарiв 20900 00 10  
Адмiнiстративно-господарське управлiння 20900 00 12  
М/п "Львiв - аеропорт" 20901 00 00  
П/п "Львiв - аеропорт" 20901 01 00 130
Вiддiл митного оформлення N 1 митного поста "Львiв-аеропорт" 20901 01 01  
Вiддiл митного оформлення N 2 митного поста "Львiв-аеропорт" 20901 01 02  
Вiддiл митного оформлення N 3 митного поста "Львiв-аеропорт" 20901 01 03  
Вiддiл митного оформлення N 4 митного поста "Львiв-аеропорт" 20901 01 04  
М/п "Дрогобич" 20902 00 00  
Сектор митного оформлення N 1 "Самбiр" митного поста "Дрогобич" 20902 00 01  
М/п "Стрий" 20904 00 00  
Вiддiл митного оформлення N 1 "Леонi" митного поста "Стрий" 20904 00 01  
Сектор митного оформлення N 1 "Жидачiв" митного поста "Стрий" 20904 00 02  
М/п "Броди" 20905 00 00  
М/п "Сокаль" 20907 00 00  
М/п "Краковець" 20908 00 00  
П/п "Кракiвець - Корчова" 20908 02 00 113
Вiддiл митного оформлення N 1 митного поста "Краковець" 20908 02 01  
Вiддiл митного оформлення N 2 митного поста "Краковець" 20908 02 02  
Вiддiл митного оформлення N 3 митного поста "Краковець" 20908 02 03  
Вiддiл митного оформлення N 4 митного поста "Краковець" 20908 02 04  
М/п "Мостиська" 20909 00 00  
П/п "Шегинi - Медика" 20909 04 00 113
Вiддiл митного оформлення N 1 митного поста "Мостиська" 20909 04 01  
Вiддiл митного оформлення N 2 митного поста "Мостиська" 20909 04 02  
Вiддiл митного оформлення N 3 митного поста "Мостиська" 20909 04 03  
Вiддiл митного оформлення N 4 митного поста "Мостиська" 20909 04 04  
Вiддiл митного оформлення N 6 митного поста "Мостиська" 20909 04 09  
П/п "Мостиська - Пшемисль" (станцiї "Мостиська", "Мостиська II") 20909 03 00 123
Вiддiл митного оформлення N 5 митного поста "Мостиська" 20909 03 10  
М/п "Рава-Руська" 20910 00 00  
П/п "Рава-Руська - Хребенне" 20910 05 00 113
П/п "Рава-Руська - Хребенне, Верхрата" (станцiя "Рава-Руська") 20910 06 00 123
Вiддiл митного оформлення N 1 митного поста "Рава-Руська" 20910 00 07  
Вiддiл митного оформлення N 2 митного поста "Рава-Руська" 20910 00 08  
Вiддiл митного оформлення N 3 митного поста "Рава-Руська" 20910 00 09  
Вiддiл митного оформлення N 4 митного поста "Рава-Руська" 20910 00 10  
М/п "Смiльниця" 20911 00 00  
П/п "Смiльниця - Кросценко" 20911 07 00 113
П/п "Хирiв - Кросценко" (станцiя "Хирiв") 20911 08 00 123
Вiддiл митного оформлення N 1 митного поста "Смiльниця" 20911 00 05  
Вiддiл митного оформлення N 2 митного поста "Смiльниця" 20911 00 06  
Вiддiл митного оформлення N 3 митного поста "Смiльниця" 20911 00 07  
Вiддiл митного оформлення N 4 митного поста "Смiльниця" 20911 00 08  
М/п "Городок" 20912 00 00  
М/п "Львiв - поштовий" 20913 00 00  
М/п "Малехiв" 20914 00 00  
М/п "Скнилiв" 20915 00 00  
М/п "Запитiв" 20916 00 00  
М/п "Грушiв" 20917 00 00  
П/п "Грушiв - Будомєж" 20917 10 00 113
Вiддiл митного оформлення N 1 митного поста "Грушiв" 20917 10 01  
Вiддiл митного оформлення N 2 митного поста "Грушiв" 20917 10 02  
Вiддiл митного оформлення N 3 митного поста "Грушiв" 20917 10 03  
Вiддiл митного оформлення N 4 митного поста "Грушiв" 20917 10 04  
13 Чопська митниця Мiндоходiв 30500 00 00  
Зона дiяльностi - Закарпатська область
Управлiння боротьби з контрабандою та митними правопорушеннями 30500 00 01  
Управлiння митної вартостi, класифiкацiї товарiв та заходiв регулювання ЗЕД 30500 00 03  
Вiддiл органiзацiї митного контролю 30500 00 05  
Вiддiл контролю за перемiщенням товарiв 30500 00 06  
Адмiнiстративно-господарське управлiння 30500 00 07  
М/п "Чоп - залiзничний" 30501 00 00  
П/п "Чоп - Захонь" (станцiя "Чоп") 30501 02 00 125
П/п "Чоп - Чiєрна над Тисою" (станцiя "Чоп") 30501 03 00 124
Вiддiл митного оформлення N 1 митного поста "Чоп - залiзничний" 30501 00 01  
Вiддiл митного оформлення N 2 митного поста "Чоп - залiзничний" 30501 00 02  
Вiддiл митного оформлення N 3 митного поста "Чоп - залiзничний" 30501 00 03  
Вiддiл митного оформлення N 4 митного поста "Чоп - залiзничний" 30501 00 04  
Сектор митного оформлення N 1 (мiжнародних поштових та експрес вiдправлень) митного поста "Чоп - залiзничний" 30501 00 05  
М/п "Тиса" 30502 00 00  
П/п "Чоп - Захонь" 30502 04 00 115
Вiддiл митного оформлення N 1 митного поста "Тиса" 30502 04 01  
Вiддiл митного оформлення N 2 митного поста "Тиса" 30502 04 02  
Вiддiл митного оформлення N 3 митного поста "Тиса" 30502 04 03  
Вiддiл митного оформлення N 4 митного поста "Тиса" 30502 04 04  
П/п "Малi Селменцi - Вельке Слеменце" 30502 07 00 174
Вiддiл митного оформлення N 5 (п/п "Малi Селменцi") митного поста "Тиса" 30502 07 05  
М/п "Ужгород" 30506 00 00  
П/п "Ужгород - аеропорт" 30506 08 00 130
П/п "Ужгород - Вишнє-Нємецьке" 30506 09 00 114
Вiддiл митного оформлення N 1 митного поста "Ужгород" 30506 09 01  
Вiддiл митного оформлення N 2 митного поста "Ужгород" 30506 09 02  
Вiддiл митного оформлення N 3 митного поста "Ужгород" 30506 09 03  
Вiддiл митного оформлення N 4 митного поста "Ужгород" 30506 09 04  
М/п "Виноградiв" 30507 00 00  
Сектор митного оформлення (Хуст) митного поста "Виноградiв" 30507 00 01  
М/п "Ужгород - вантажний" 30508 00 00  
Сектор митного оформлення N 1 (Джейбiл, Ядзакi) митного поста "Ужгород - вантажний" 30508 00 01  
Сектор митного оформлення N 2 (Чоп) митного поста "Ужгород - вантажний" 30508 00 02  
М/п "Мукачеве" 30509 00 00  
Сектор митного оформлення N 1 (Берегово) митного поста "Мукачеве" 30509 00 01  
Сектор митного оформлення N 2 (Свалява) митного поста "Мукачеве" 30509 00 02  
М/п "Тячiв" 30510 00 00  
М/п "Малий Березний" 30511 00 00  
П/п "Малий Березний - Убля" 30511 10 00 114
М/п "Павлове" 30512 00 00  
П/п "Павлове - Матьовце" (станцiя "Павлове") 30512 06 00 124
М/п "Батєве" 30513 00 00  
П/п "Саловка - Еперєшке" (станцiя "Батєве") 30513 05 00 125
М/п "Лужанка" 30514 00 00  
П/п "Дзвiнкове - Лонья" 30514 14 00 115
Вiддiл митного оформлення N 1 (п/п "Дзвiнкове") митного поста "Лужанка" 30514 14 01  
П/п "Косино - Барабаш" 30514 15 00 115
Вiддiл митного оформлення N 2 (п/п "Косино") митного поста "Лужанка" 30514 15 02  
П/п "Лужанка - Берегшурань" 30514 16 00 115
Сектор митного оформлення N 1 митного поста "Лужанка" 30514 16 03  
Сектор митного оформлення N 2 митного поста "Лужанка" 30514 16 04  
Сектор митного оформлення N 3 митного поста "Лужанка" 30514 16 05  
Сектор митного оформлення N 4 митного поста "Лужанка" 30514 16 06  
М/п "Вилок" 30515 00 00  
П/п "Вилок - Тiсабеч" 30515 17 00 115
М/п "Дякове" 30516 00 00  
П/п "Дякове - Халмеу" 30516 18 00 116
Сектор митного оформлення N 1 митного поста "Дякове" 30516 18 01  
Сектор митного оформлення N 2 митного поста "Дякове" 30516 18 02  
Сектор митного оформлення N 3 митного поста "Дякове" 30516 18 03  
Сектор митного оформлення N 4 митного поста "Дякове" 30516 18 04  
П/п "Дякове - Халмеу" (станцiя "Дякове") 30516 11 00 126
П/п "Дiлове, Берлiбаш - Валя Вишеулуй" (станцiя "Берлiбаш") 30516 12 00 126
П/п "Тересва - Кимпулунг ла Тиса" (станцiя "Тересва") 30516 13 00 126
Сектор митного оформлення N 5 (залiзничний) митного поста "Дякове" 30516 00 05  
М/п "Солотвино" 30517 00 00  
П/п "Солотвино - Сiгету Мармацiєй" 30517 19 00 116
П/п "Хижа - Тарна Маре" 30517 20 00 316
14 Хмельницька митниця Мiндоходiв 40000 00 00  
Зона дiяльностi - Хмельницька область
Управлiння боротьби з контрабандою та митними правопорушеннями 40000 00 01  
Вiддiл митної вартостi, класифiкацiї товарiв та заходiв регулювання ЗЕД 40000 00 03  
Вiддiл органiзацiї митного контролю 40000 00 07  
Сектор контролю за перемiщенням товарiв 40000 00 08  
Адмiнiстративно-господарське управлiння 40000 00 09  
М/п "Кам'янець-Подiльський" 40001 00 00  
М/п "Славута" 40004 00 00  
М/п "Хмельницький - центральний" 40005 00 00  
П/п "Хмельницький - аеропорт" 40005 01 00 130
15 Вiнницька митниця Мiндоходiв 40100 00 00  
Зона дiяльностi - Вiнницька область
Управлiння боротьби з контрабандою та митними правопорушеннями 40100 00 01  
Вiддiл митної вартостi, класифiкацiї товарiв та заходiв регулювання ЗЕД 40100 00 03  
Сектор контролю за перемiщенням товарiв 40100 00 05  
Вiддiл фiнансово-економiчної роботи та бухгалтерського облiку 40100 00 07  
Вiддiл органiзацiї митного контролю 40100 00 08  
Адмiнiстративно-господарське управлiння 40100 00 09  
М/п "Немирiв" 40103 00 00  
Сектор митного оформлення "Гайсин" митного поста "Немирiв" 40103 00 01  
М/п "Жмеринка" 40104 00 00  
М/п "Днiстер" 40106 00 00  
П/п "Могилiв-Подiльський - Отач" 40106 02 00 117
Вiддiл митного оформлення "Автомобiльний" митного поста "Днiстер" 40106 02 01  
П/п "Могилiв-Подiльський - Волчинець" (станцiя "Могилiв-Подiльський") 40106 03 00 127
Вiддiл митного оформлення "Залiзничний" митного поста "Днiстер" 40106 03 02  
М/п "Ямпiль" 40107 00 00  
П/п "Велика Косниця - Хрушка" 40107 04 00 217
П/п "Ямпiль - Косеуць" (рiчковий) 40107 05 00 147
П/п "Цекинiвка - Сорока" (рiчковий) 40107 06 00 247
М/п "Пiщанка" 40108 00 00  
П/п "Болган - Хрiстова" 40108 07 00 117
М/п "Вiнниця - центральний" 40109 00 00  
Вiддiл митного оформлення N 1 митного поста "Вiнниця - центральний" 40109 00 01  
П/п "Аеропорт - Вiнниця" 40109 01 00 130
16 Тернопiльська митниця Мiндоходiв 40300 00 00  
Зона дiяльностi - Тернопiльська область
Вiддiл боротьби з контрабандою та митними правопорушеннями 40300 00 01  
Вiддiл митної вартостi, класифiкацiї товарiв та заходiв регулювання ЗЕД 40300 00 03  
Сектор органiзацiї митного контролю 40300 00 05  
Сектор контролю за перемiщенням товарiв 40300 00 07  
Адмiнiстративно-господарський вiддiл 40300 00 08  
Вiддiл митного оформлення N 1 40300 00 06  
П/п "Тернопiль - аеропорт" 40300 01 00 130
М/п "Чорткiв" 40302 00 00  
М/п "Збараж" 40303 00 00  
17 Чернiвецька митниця Мiндоходiв 40800 00 00  
Зона дiяльностi - Чернiвецька область
Управлiння боротьби з контрабандою та митними правопорушеннями 40800 00 01  
Управлiння митної вартостi, класифiкацiї товарiв та заходiв регулювання ЗЕД 40800 00 03  
Вiддiл контролю за правильнiстю визначення митної вартостi Управлiння митної вартостi, класифiкацiї товарiв та заходiв регулювання ЗЕД 40800 00 09  
Вiддiл контролю за класифiкацiєю та кодуванням товарiв Управлiння митної вартостi, класифiкацiї товарiв та заходiв регулювання ЗЕД 40800 00 10  
Сектор заходiв регулювання ЗЕД Управлiння митної вартостi, класифiкацiї товарiв та заходiв регулювання ЗЕД 40800 00 11  
Управлiння фiнансово-економiчної роботи та бухгалтерського облiку 40800 00 05  
Вiддiл органiзацiї митного контролю 40800 00 07  
Сектор контролю за перемiщенням товарiв 40800 00 12  
Адмiнiстративно-господарське управлiння 40800 00 13  
М/п "Вадул-Сiрет" 40802 00 00  
П/п "Порубне - Сiрет" 40802 03 00 416
Вiддiл митного оформлення N 1 митного поста "Вадул-Сiрет" 40802 03 01  
Вiддiл митного оформлення N 2 митного поста "Вадул-Сiрет" 40802 03 02  
Вiддiл митного оформлення N 3 митного поста "Вадул-Сiрет" 40802 03 03  
Вiддiл митного оформлення N 4 митного поста "Вадул-Сiрет" 40802 03 04  
П/п "Вадул-Сiрет - Вiкшани" (станцiя "Вадул-Сiрет") 40802 02 00 126
Вiддiл митного оформлення N 5 митного поста "Вадул-Сiрет" 40802 02 05  
М/п "Кельменцi" 40803 00 00  
П/п "Кельменцi - Ларга" (станцiя "Ларга") 40803 13 00 127
Вiддiл митного оформлення N 1 митного поста "Кельменцi" 40803 13 03  
П/п "Кельменцi - Ларга" 40803 14 00 117
Вiддiл митного оформлення N 2 митного поста "Кельменцi" 40803 14 04  
Вiддiл митного оформлення N 3 митного поста "Кельменцi" 40803 00 02  
М/п "Чернiвцi" 40804 00 00  
Вiддiл митного оформлення N 1 митного поста "Чернiвцi" 40804 00 01  
Вiддiл митного оформлення N 2 митного поста "Чернiвцi" 40804 00 02  
П/п "Чернiвцi - аеропорт" 40804 01 00 130
Вiддiл митного оформлення N 3 митного поста "Чернiвцi" 40804 01 03  
М/п "Мамалига" 40805 00 00  
П/п "Мамалига - Крива" 40805 15 00 117
Вiддiл митного оформлення N 1 митного поста "Мамалига" 40805 15 02  
П/п "Мамалига - Крива" (станцiя "Мамалига") 40805 16 00 127
Вiддiл митного оформлення N 2 митного поста "Мамалига" 40805 16 01  
М/п "Россошани" 40806 00 00  
П/п "Россошани - Брiчень" 40806 12 00 117
Вiддiл митного оформлення митного поста "Россошани" 40806 12 01  
М/п "Сокиряни" 40807 00 00  
П/п "Сокиряни - Окниця" 40807 09 00 117
Вiддiл митного оформлення N 1 митного поста "Сокиряни" 40807 09 03  
П/п "Вашкiвцi - Грiменкеуць" 40807 11 00 217
Вiддiл митного оформлення N 2 митного поста "Сокиряни" 40807 11 02  
П/п "Сокиряни - Окниця" (станцiя "Сокиряни") 40807 10 00 127
Вiддiл митного оформлення N 3 митного поста "Сокиряни" 40807 10 01  
18 Пiвденна митниця Мiндоходiв 50000 00 00  
Зона дiяльностi - Одеська область
Управлiння боротьби з контрабандою та митними правопорушеннями 50000 00 01  
Управлiння митної вартостi, класифiкацiї товарiв та заходiв регулювання ЗЕД 50000 00 03  
Вiддiл органiзацiї митного контролю 50000 00 06  
Адмiнiстративно-господарське управлiння 50000 00 07  
Вiддiл контролю за перемiщенням товарiв 50000 00 09  
М/п "Григорiвка" 50001 00 00  
П/п "Морський торговельний порт "Южний" 50001 01 00 150
Пункт контролю "Визирка" 50001 40 00 150
Вiддiл митного оформлення N 1 митного поста "Григорiвка" 50001 00 03  
М/п "Одеса - аеропорт" 50003 00 00  
П/п "Одеса" 50003 03 00 130
М/п "Iллiчiвськ" 50004 00 00  
Вiддiл митного оформлення N 1 митного поста "Iллiчiвськ" 50004 00 01  
П/п "Iллiчiвський морський торговельний порт" 50004 04 00 150
Вiддiл митного оформлення N 2 митного поста "Iллiчiвськ" 50004 04 06  
Вiддiл митного оформлення N 3 митного поста "Iллiчiвськ" 50004 04 03  
Вiддiл митного оформлення N 5 митного поста "Iллiчiвськ" 50004 04 07  
П/п "Iллiчiвський судноремонтний завод" 50004 05 00 150
П/п "Iллiчiвський рибний порт" 50004 06 00 150
Вiддiл митного оформлення N 4 митного поста "Iллiчiвськ" 50004 06 05  
М/п "Одеса - порт" 50006 00 00  
Вiддiл митного оформлення N 1 митного поста "Одеса - порт" 50006 00 01  
Пункт контролю через державний кордон для вантажних перевезень на територiї контейнерного термiналу залiзничної станцiї "Одеса - Лiски" Одеської залiзницi 50006 08 00 150
Вiддiл митного оформлення N 2 митного поста "Одеса - порт" 50006 08 04  
П/п "Одеський морський торговельний порт" 50006 07 00 150
Вiддiл митного оформлення N 3 митного поста "Одеса - порт" 50006 07 02  
Вiддiл митного оформлення N 4 митного поста "Одеса - порт" 50006 07 03  
Вiддiл митного оформлення N 5 митного поста "Одеса - порт" 50006 07 05  
Вiддiл митного оформлення N 6 митного поста "Одеса - порт" 50006 00 06  
М/п "Iзмаїл" 50007 00 00  
П/п "Iзмаїльський морський торговельний порт" 50007 12 00 150
П/п "Iзмаїл - аеропорт" 50007 19 00 130
Вiддiл митного оформлення N 1 митного поста "Iзмаїл" 50007 00 05  
П/п "Ренi - Джюрджюлешть" 50007 14 00 117
П/п "Долинське - Чiшмiкiой" 50007 15 00 217
П/п "Ренiйський морський торговельний порт" 50007 16 00 150
П/п "Ренi - Джюрджюлешть" (станцiя "Ренi") 50007 17 00 127
П/п "Фрiкацей - Етулiя" (станцiя "Фрiкацей") 50007 18 00 127
Вiддiл митного оформлення N 2 митного поста "Iзмаїл" 50007 00 02  
П/п "Табаки - Мирне" 50007 09 00 117
П/п "Новi Трояни - Чадир-Лунга" 50007 10 00 117
П/п "Виноградiвка - Вулкенєшть" 50007 11 00 117
Пункт контролю "Болград" 50007 20 00 127
Вiддiл митного оформлення N 3 митного поста "Iзмаїл" 50007 00 03  
П/п "Усть-Дунайський морський торговельний порт" 50007 13 00 150
Вiддiл митного оформлення N 4 митного поста "Iзмаїл" 50007 13 04  
М/п "Бiлгород-Днiстровський" 50008 00 00  
П/п "Бiлгород-Днiстровський морський торговельний порт" 50008 21 00 150
П/п "Старокозаче - Тудора" 50008 22 00 117
Вiддiл митного оформлення N 1 митного поста "Бiлгород-Днiстровський" 50008 22 02  
П/п "Маяки - Удобне - Паланка" 50008 23 00 117
Вiддiл митного оформлення N 2 митного поста "Бiлгород-Днiстровський" 50008 23 03  
П/п "Серпневе 1 - Басараб'яска" 50008 24 00 117
П/п "Малоярославець 1 - Чадир-Лунга" 50008 25 00 217
П/п "Лiсне - Сеiць" 50008 26 00 217
Пункт контролю "Карабуцени" 50008 27 00 127
Вiддiл митного оформлення N 3 митного поста "Бiлгород-Днiстровський" 50008 00 04  
М/п "Роздiльна" 50009 00 00  
П/п "Лиманське" 50009 33 00 130
П/п "Кучурган - Первомайськ" 50009 28 00 117
Вiддiл митного оформлення N 1 митного поста "Роздiльна" 50009 28 04  
П/п "Градинцi - Незавертайлiвка" 50009 30 00 217
Вiддiл митного оформлення N 4 митного поста "Роздiльна" 50009 30 05  
П/п "Кучурган - Новосавицьке" (станцiя "Кучурган") 50009 29 00 127
Вiддiл митного оформлення N 2 митного поста "Роздiльна" 50009 29 06  
П/п "Великоплоське - Мелеєшть" 50009 31 00 217
П/п "Слов'яносербка - Ближнiй Хутiр" 50009 32 00 217
Вiддiл митного оформлення N 3 митного поста "Роздiльна" 50009 00 07  
Сектор митного оформлення N 1 митного поста "Роздiльна" 50009 00 08  
М/п "Котовськ" 50010 00 00  
П/п "Платонове - Гоянул Ноу" 50010 38 00 117
Вiддiл митного оформлення N 1 митного поста "Котовськ" 50010 38 06  
П/п "Олексiївка - Вадул Туркулуй" 50010 34 00 217
Вiддiл митного оформлення N 2 митного поста "Котовськ" 50010 34 01  
П/п "Станiславка - Веренкеу" 50010 37 00 217
Вiддiл митного оформлення N 3 митного поста "Котовськ" 50010 37 04  
П/п "Тимкове - Броштень" 50010 35 00 217
Вiддiл митного оформлення N 4 митного поста "Котовськ" 50010 35 02  
П/п "Слобiдка - Кобасна" (станцiя "Слобiдка") 50010 36 00 127
Вiддiл митного оформлення N 5 митного поста "Котовськ" 50010 36 03  
П/п "Йосипiвка - Колосово" 50010 39 00 217
Вiддiл митного оформлення N 6 митного поста "Котовськ" 50010 39 05  
М/п "Одеса - спецiалiзований" 50011 00 00  
19 Миколаївська митниця Мiндоходiв 50400 00 00  
Зона дiяльностi - Миколаївська область
Управлiння боротьби з контрабандою та митними правопорушеннями 50400 00 01  
Вiддiл митної вартостi, класифiкацiї товарiв та заходiв регулювання ЗЕД 50400 00 03  
Вiддiл органiзацiї митного контролю 50400 00 05  
Сектор контролю за перемiщенням товарiв 50400 00 06  
Адмiнiстративно-господарське управлiння 50400 00 07  
М/п "Днiпро-Бузький" 50401 00 00  
П/п "Днiпро-Бузький морський торговельний порт" 50401 05 00 150
М/п "Октябрський" 50402 00 00  
П/п "Спецiальний порт Октябрськ" 50402 06 00 150
П/п "ЗАТ "Миколаївський калiйний термiнал" 50402 07 00 150
Пункт контролю "Суднобудiвний завод "Океан" 50402 10 00 150
М/п "Первомайськ" 50404 00 00  
М/п "Миколаїв - морський" 50405 00 00  
П/п "Миколаївський морський торговельний порт" 50405 02 00 150
П/п "Миколаївський рiчковий порт" 50405 03 00 140
П/п "Порт "Очакiв" 50405 04 00 150
П/п "ТОВ "Сiльськогосподарське пiдприємство "Нiбулон" 50405 08 00 150
Пункт контролю "Миколаївське морське агентство" 50405 11 00 150
М/п "Варварiвка" 50406 00 00  
М/п "Костянтинiвка" 50407 00 00  
П/п "Миколаїв - аеропорт" 50407 01 00 130
П/п "Аеропорт "Кульбакiне" 50407 09 00 130
20 Херсонська митниця Мiндоходiв 50800 00 00  
Зона дiяльностi - Херсонська область
Вiддiл боротьби з контрабандою та митними правопорушеннями 50800 00 01  
Вiддiл митної вартостi, класифiкацiї товарiв та заходiв регулювання ЗЕД 50800 00 03  
Вiддiл органiзацiї митного контролю 50800 00 05  
Сектор контролю за перемiщенням товарiв 50800 00 06  
Адмiнiстративно-господарський вiддiл 50800 00 07  
М/п "Каховка" 50801 00 00  
М/п "Скадовськ" 50803 00 00  
П/п "Скадовський морський торговельний порт" 50803 03 00 150
М/п "Херсон - порт" 50804 00 00  
П/п "Херсонський морський торговельний порт" 50804 01 00 150
П/п "Херсонський рiчковий порт" 50804 02 00 140
П/п "Аеропорт "Херсон" 50804 04 00 130
М/п "Херсон - центральний" 50805 00 00  
21 Кримська митниця Мiндоходiв 60000 00 00  
Зона дiяльностi - Автономна Республiка Крим
Управлiння боротьби з контрабандою та митними правопорушеннями 60000 00 01  
Вiддiл митної вартостi, класифiкацiї товарiв та заходiв регулювання ЗЕД 60000 00 02  
Вiддiл органiзацiї митного контролю 60000 00 04  
Сектор контролю за перемiщенням товарiв 60000 00 05  
Адмiнiстративно-господарське управлiння 60000 00 06  
М/п "Євпаторiя" 60002 00 00  
П/п "Євпаторiйський морський порт" 60002 02 00 150
Пункт контролю - база бурiння та облаштування управлiння розвiдувального та експлуатацiйного бурiння ДАТ "Чорноморнафтогаз" (оз. Панське бухти Ярилгач, Каркiнiтська затока Чорного моря) 60002 16 00 150
М/п "Ялта" 60005 00 00  
П/п "Ялтинський морський торговельний порт" 60005 06 00 150
М/п "Феодосiя" 60006 00 00  
П/п "Феодосiйський морський торговельний порт" 60006 04 00 150
П/п "Акваторiя Феодосiйського судномеханiчного заводу" 60006 05 00 150
М/п "Красноперекопськ" 60008 00 00  
М/п "Сiмферополь - аеропорт" 60009 00 00  
П/п "Аеропорт "Сiмферополь" 60009 01 00 130
П/п "Аеродром "Гвардiйське" 60009 07 00 231
П/п "Аеродром "Саки" 60009 08 00 231
П/п "Аеродром "Джанкой" 60009 09 00 130
Вiддiл митного оформлення N 1 митного поста "Сiмферополь - аеропорт" 60009 00 01  
Вiддiл митного оформлення N 2 митного поста "Сiмферополь - аеропорт" 60009 00 02  
М/п "Керч" 60010 00 00  
П/п "Керченський морський порт "Камиш - Бурун" 60010 10 00 150
П/п "Керченський рибний порт" 60010 11 00 150
П/п "Керченський морський торговельний порт" 60010 12 00 150
П/п "Акваторiя ВАТ "Суднобудiвельний завод "Залив" 60010 13 00 150
П/п "Аеропорт "Керч" 60010 14 00 130
П/п "Крим" 60010 15 00 161
Вiддiл митного оформлення N 1 митного поста "Керч" 60010 00 01  
Вiддiл митного оформлення N 2 митного поста "Керч" 60010 00 02  
Вiддiл митного оформлення N 3 митного поста "Керч" 60010 00 05  
М/п "Сiмферополь - центральний" 60011 00 00  
Вiддiл митного оформлення N 1 митного поста "Сiмферополь - центральний" 60011 00 01  
Вiддiл митного оформлення N 2 митного поста "Сiмферополь - центральний" 60011 00 02  
22 Схiдна митниця Мiндоходiв 70000 00 00  
Зона дiяльностi - Донецька область
Управлiння боротьби з контрабандою та митними правопорушеннями 70000 00 01  
Управлiння митної вартостi, класифiкацiї товарiв та заходiв регулювання ЗЕД 70000 00 02  
Вiддiл органiзацiї митного контролю 70000 00 04  
Адмiнiстративно-господарське управлiння 70000 00 06  
Управлiння фiнансово-економiчної роботи та бухгалтерського облiку 70000 00 07  
Вiддiл контролю за перемiщенням товарiв 70000 00 08  
М/п "Горлiвка" 70001 00 00  
М/п "Краматорськ" 70002 00 00  
М/п "Артемiвськ" 70003 00 00  
Сектор митного оформлення митного поста "Артемiвськ" 70003 00 01  
М/п "Донецьк - аеропорт" 70004 00 00  
П/п "Донецьк" 70004 01 00 130
М/п "Слов'янськ" 70005 00 00  
М/п "Азовсталь" 70008 00 00  
М/п "Новоазовськ" 70009 00 00  
П/п "Новоазовськ - Весело-Вознесенка" 70009 05 00 111
М/п "Сартана" 70010 00 00  
М/п "Марiуполь - аеропорт" 70011 00 00  
П/п "Марiуполь" 70011 06 00 130
М/п "Азов - порт" 70012 00 00  
П/п "Марiупольський морський порт комбiнату "Азовсталь" 70012 07 00 150
П/п "Марiупольський морський торговельний порт" 70012 08 00 150
Пункт контролю "Азовський судноремонтний завод" 70012 09 00 150
Вiддiл митного оформлення N 1 митного поста "Азов - порт" 70012 00 03  
Вiддiл митного оформлення N 2 митного поста "Азов - порт" 70012 00 04  
М/п "Донецьк - пiвнiчний" 70013 00 00  
М/п "Донецьк - пiвденно-схiдний" 70014 00 00  
М/п "Донецьк - спецiалiзований" 70015 00 00  
М/п "Єнакiєве" 70016 00 00  
М/п "Маринiвка" 70017 00 00  
П/п "Маринiвка - Куйбишево" 70017 04 00 111
М/п "Успенка" 70018 00 00  
П/п "Успенка - Матвєєв-Курган" 70018 03 00 111
Вiддiл митного оформлення N 1 митного поста "Успенка" 70018 03 01  
Вiддiл митного оформлення N 2 митного поста "Успенка" 70018 03 02  
Вiддiл митного оформлення N 3 митного поста "Успенка" 70018 03 03  
Вiддiл митного оформлення N 4 митного поста "Успенка" 70018 03 04  
М/п "Костянтинiвка" 70019 00 00  
М/п "Норд" 70020 00 00  
М/п "Харцизьк" 70021 00 00  
М/п "Iловайськ" 70022 00 00  
П/п "Квашине - Успенська" (станцiя "Квашине") 70022 02 00 121
Пункт контролю "Iловайськ" 70022 11 00 121
Вiддiл митного оформлення митного поста "Iловайськ" 70022 11 01  
23 Луганська митниця Мiндоходiв 70200 00 00  
Зона дiяльностi - Луганська область
Управлiння боротьби з контрабандою та митними правопорушеннями 70200 00 01  
Управлiння митної вартостi, класифiкацiї товарiв та заходiв регулювання ЗЕД 70200 00 03  
Вiддiл органiзацiї митного контролю 70200 00 05  
Управлiння фiнансово-економiчної роботи та бухгалтерського облiку 70200 00 06  
Адмiнiстративно-господарське управлiння 70200 00 08  
Сектор контролю за перемiщенням товарiв 70200 00 09  
М/п "Алчевськ" 70202 00 00  
Сектор митного оформлення митного поста "Алчевськ" 70202 00 01  
М/п "Довжанський" 70207 00 00  
П/п "Должанський - Новошахтинськ" 70207 02 00 111
Сектор митного оформлення N 1 митного поста "Довжанський" 70207 02 01  
Сектор митного оформлення N 2 митного поста "Довжанський" 70207 02 02  
Сектор митного оформлення N 3 митного поста "Довжанський" 70207 02 03  
Сектор митного оформлення N 4 митного поста "Довжанський" 70207 02 04  
М/п "Червона Могила" 70209 00 00  
П/п "Червона Могила - Гуково" (станцiя "Красна Могила") 70209 03 00 121
Сектор митного оформлення N 1 митного поста "Червона Могила" 70209 03 01  
Сектор митного оформлення N 2 митного поста "Червона Могила" 70209 03 02  
Сектор митного оформлення N 3 митного поста "Червона Могила" 70209 03 03  
Сектор митного оформлення N 4 митного поста "Червона Могила" 70209 03 04  
М/п "Красний Луч" 70211 00 00  
М/п "Свердловськ" 70213 00 00  
М/п "Красна Талiвка" 70214 00 00  
П/п "Красна Талiвка - Волошине" 70214 04 00 111
Сектор митного оформлення N 1 митного поста "Красна Талiвка" 70214 04 01  
Сектор митного оформлення N 2 митного поста "Красна Талiвка" 70214 04 02  
Сектор митного оформлення N 3 митного поста "Красна Талiвка" 70214 04 03  
Сектор митного оформлення N 4 митного поста "Красна Талiвка" 70214 04 04  
М/п "Iзварине" 70215 00 00  
П/п "Iзварине - Донецьк" 70215 05 00 111
Сектор митного оформлення N 1 митного поста "Iзварине" 70215 05 01  
Сектор митного оформлення N 2 митного поста "Iзварине" 70215 05 02  
Сектор митного оформлення N 3 митного поста "Iзварине" 70215 05 03  
Сектор митного оформлення N 4 митного поста "Iзварине" 70215 05 04  
М/п "Червонопартизанськ" 70216 00 00  
П/п "Червонопартизанськ - Гуково" 70216 07 00 111
Сектор митного оформлення N 1 митного поста "Червонопартизанськ" 70216 07 01  
Сектор митного оформлення N 2 митного поста "Червонопартизанськ" 70216 07 02  
Сектор митного оформлення N 3 митного поста "Червонопартизанськ" 70216 07 03  
Сектор митного оформлення N 4 митного поста "Червонопартизанськ" 70216 07 04  
М/п "Cтаробiльськ" 70217 00 00  
М/п "Сєвєродонецьк" 70218 00 00  
Сектор митного оформлення N 1 митного поста "Сєвєродонецьк" 70218 00 01  
Сектор митного оформлення N 2 митного поста "Сєвєродонецьк" 70218 00 02  
Сектор митного оформлення N 3 митного поста "Сєвєродонецьк" 70218 00 03  
М/п "Лисичанськ" 70219 00 00  
Сектор митного оформлення митного поста "Лисичанськ" 70219 00 01  
М/п "Луганськ - центральний" 70220 00 00  
Сектор митного оформлення N 1 митного поста "Луганськ - центральний" 70220 00 01  
Сектор митного оформлення N 2 митного поста "Луганськ - центральний" 70220 00 02  
П/п "Луганськ" 70220 01 00 130
Сектор митного оформлення N 3 митного поста "Луганськ - центральний" 70220 01 03  
М/п "Мiлове" 70221 00 00  
П/п "Мiлове - Чертково" 70221 08 00 211
М/п "Просяне" 70222 00 00  
П/п "Просяне - Бугайовка" 70222 10 00 111
Сектор митного оформлення N 1 митного поста "Просяне" 70222 10 01  
Сектор митного оформлення N 2 митного поста "Просяне" 70222 10 02  
Сектор митного оформлення N 3 митного поста "Просяне" 70222 10 03  
Сектор митного оформлення N 4 митного поста "Просяне" 70222 10 04  
М/п "Дьомiно-Олександрiвка" 70223 00 00  
П/п "Дьомiно-Олександрiвка - Валуйки" 70223 11 00 211
П/п "Лантратiвка - роз'їзд Вистрiл" (станцiя "Лантратiвка") 70223 14 00 121
Сектор митного оформлення митного поста "Дьомiно-Олександрiвка" 70223 14 01  
М/п "Новобiла" 70224 00 00  
П/п "Новобiла - Новобiла" 70224 12 00 211
М/п "Танюшiвка" 70225 00 00  
П/п "Танюшiвка - Ровеньки" 70225 13 00 111
24 Сумська митниця Мiндоходiв 80500 00 00  
Зона дiяльностi - Сумська область
Управлiння боротьби з контрабандою та митними правопорушеннями 80500 00 01  
Вiддiл митної вартостi, класифiкацiї товарiв та заходiв регулювання ЗЕД 80500 00 03  
Вiддiл органiзацiї митного контролю 80500 00 05  
Сектор контролю за перемiщенням товарiв 80500 00 07  
Адмiнiстративно-господарське управлiння 80500 00 08  
М/п "Юнакiвка" 80502 00 00  
П/п "Юнакiвка - Суджа" 80502 01 00 111
М/п "Бiлопiлля" 80506 00 00  
П/п "Рижiвка - Тьоткiно" 80506 04 00 211
М/п "Велика Писарiвка" 80508 00 00  
П/п "Велика Писарiвка - Грайворон" 80508 06 00 111
П/п "Покровка - Колотиловка" 80508 02 00 211
П/п "Пушкарне - Iлек-Пеньковка" (станцiя "Пушкарне") 80508 03 00 221
Вiддiл митного оформлення "Краснопiлля" митного поста "Велика Писарiвка" 80508 00 01  
М/п "Хутiр-Михайлiвський" 80510 00 00  
Пункт контролю на станцiї "Хутiр-Михайлiвський" 80510 12 00 121
П/п "Зернове - Суземка" (станцiя "Зернове") 80510 10 00 121
Вiддiл митного оформлення митного поста "Хутiр-Михайлiвський" 80510 10 02  
М/п "Конотоп" 80511 00 00  
Пункт контролю на станцiї "Конотоп" 80511 11 00 121
Вiддiл митного оформлення "Конотоп" митного поста "Конотоп" 80511 00 01  
П/п "Волфiне - Глушково" (пункт контролю на станцiї "Ворожба") 80511 05 00 221
Вiддiл митного оформлення "Ворожба" митного поста "Конотоп" 80511 05 02  
М/п "Бачiвськ" 80512 00 00  
П/п "Бачiвськ - Троєбортне" 80512 08 00 111
Сектор митного оформлення N 1 митного поста "Бачiвськ" 80512 00 01  
М/п "Суми - центральний" 80513 00 00  
П/п "Суми - аеропорт" 80513 07 00 130
Сектор митного оформлення митного поста "Суми - центральний" 80513 00 01  
М/п "Катеринiвка " 80514 00 00  
П/п "Катеринiвка - Крупець" 80514 09 00 111
М/п "Шостка" 80515 00 00  
М/п "Тростянець" 80516 00 00  
М/п "Ромни" 80517 00 00  
25 Полтавська митниця Мiндоходiв 80600 00 00  
Зона дiяльностi - Полтавська область
Управлiння боротьби з контрабандою та митними правопорушеннями 80600 00 01  
Вiддiл митної вартостi, класифiкацiї товарiв та заходiв регулювання ЗЕД 80600 00 03  
Вiддiл органiзацiї митного контролю 80600 00 08  
Сектор контролю за перемiщенням товарiв 80600 00 09  
Адмiнiстративно-господарський вiддiл 80600 00 10  
М/п "Кременчук" 80601 00 00  
Вiддiл митного оформлення N 1 митного поста "Кременчук" 80601 00 01  
Вiддiл митного оформлення N 2 митного поста "Кременчук" 80601 00 02  
М/п "Лтава" 80602 00 00  
Вiддiл митного оформлення N 1 митного поста "Лтава" 80602 00 01  
Вiддiл митного оформлення N 2 митного поста "Лтава 80602 00 02  
26 Харкiвська митниця Мiндоходiв 80700 00 00  
Зона дiяльностi - Харкiвська область
Управлiння боротьби з контрабандою та митними правопорушеннями 80700 00 01  
Управлiння митної вартостi, класифiкацiї товарiв та заходiв регулювання ЗЕД 80700 00 03  
Вiддiл органiзацiї митного контролю 80700 00 05  
Управлiння фiнансово - економiчної роботи та бухгалтерського облiку 80700 00 06  
Вiддiл контролю за перемiщенням товарiв 80700 00 07  
Адмiнiстративно-господарське управлiння 80700 00 08  
М/п "Куп'янськ" 80701 00 00  
Вiддiл митного оформлення "Вантажний" митного поста "Куп'янськ" 80701 00 01  
П/п "Тополi - Валуйки" 80701 02 00 121
Пункт контролю "Куп'янськ - Вузловий" 80701 21 00 121
Вiддiл митного оформлення "Тополi" митного поста "Куп'янськ" 80701 00 02  
П/п "Пiски - Логачiвка" 80701 04 00 211
Вiддiл митного оформлення "Пiски" митного поста "Куп'янськ" 80701 04 03  
Пункт контролю "Куп'янськ - Сортувальний" 80701 22 00 121
Вiддiл митного оформлення "Сортувальний" митного поста "Куп'янськ" 80701 22 04  
М/п "Харкiв - аеропорт" 80703 00 00  
П/п "Аеропорт "Харкiв" 80703 07 00 130
П/п "Сокольники" 80703 08 00 130
М/п "Харкiв - центральний" 80710 00 00  
Сектор митного оформлення "Лiски" митного поста "Харкiв - центральний" 80710 00 01  
Сектор митного оформлення "Харкiв - енергетичний" митного поста "Харкiв - центральний" 80710 00 02  
М/п "Харкiв - автомобiльний" 80711 00 00  
М/п "Харкiв - сортувальний" 80712 00 00  
Пункт контролю "Харкiв - Сортувальний" 80712 14 00 121
М/п "Харкiв - пасажирський" 80713 00 00  
Пункт контролю "Харкiв - Пасажирський" 80713 15 00 121
П/п "Одноробiвка - Головчино" 80713 16 00 221
М/п "Гоптiвка" 80714 00 00  
П/п "Гоптiвка - Нехотєєвка" 80714 18 00 111
М/п "Плетенiвка" 80715 00 00  
П/п "Плетенiвка - Шебекiно" 80715 19 00 111
П/п "Вовчанськ - Нежеголь" 80715 20 00 221
М/п "Козача Лопань" 80716 00 00  
П/п "Козача Лопань - Долбiно" 80716 17 00 121
М/п "Пiсочин" 80717 00 00  
Сектор митного оформлення "Харкiв - поштовий" митного поста "Пiсочин" 80717 00 01  
М/п "Чугунiвка" 80718 00 00  
П/п "Чугунiвка - Вериговка" 80718 03 00 211
27 Кiровоградська митниця Мiндоходiв 90100 00 00  
Зона дiяльностi - Кiровоградська область
Управлiння боротьби з контрабандою та митними правопорушеннями 90100 00 01  
Вiддiл митної вартостi, класифiкацiї товарiв та заходiв регулювання ЗЕД 90100 00 03  
Сектор органiзацiї митного контролю 90100 00 05  
Сектор контролю за перемiщенням товарiв 90100 00 07  
Адмiнiстративно-господарський вiддiл 90100 00 08  
М/п "Олександрiя" 90103 00 00  
Сектор митного оформлення "Свiтловодськ" митного поста "Олександрiя" 90103 00 01  
М/п "Кiровоград - центральний" 90105 00 00  
Сектор митного оформлення "Побузьке" митного поста "Кiровоград - центральний" 90105 00 01  
28 Черкаська митниця Мiндоходiв 90200 00 00  
Зона дiяльностi - Черкаська область
Управлiння боротьби з контрабандою та митними правопорушеннями 90200 00 01  
Вiддiл митної вартостi, класифiкацiї товарiв та заходiв регулювання ЗЕД 90200 00 03  
Вiддiл органiзацiї митного контролю 90200 00 05  
Сектор контролю за перемiщенням товарiв 90200 00 06  
Адмiнiстративно - господарський вiддiл 90200 00 07  
М/п "Умань" 90203 00 00  
Сектор митного оформлення N 1 у м. Монастирище митного поста "Умань" 90203 00 01  
М/п "Смiла" 90204 00 00  
Сектор митного оформлення N 1 у м. Корсунь-Шевченкiвський митного поста "Смiла" 90204 00 01  
Сектор митного оформлення N 2 у м. Звенигородка митного поста "Смiла" 90204 00 02  
М/п "Черкаси - пiвденний" 90205 00 00  
П/п "Аеропорт "Черкаси" 90205 01 00 130
М/п "Черкаси - пiвнiчний" 90206 00 00  
Роздiл 2. Спецiалiзованi департаменти та органи Мiндоходiв
N з/п Найменування спецiалiзованого департаменту i органу Мiндоходiв Код
1 Спецiалiзована лабораторiя з питань експертизи та дослiджень Мiндоходiв 14200 00 00
2 Департамент спецiалiзованої пiдготовки та кiнологiчного забезпечення Мiндоходiв 15200 00 00
     Умовнi скорочення:
     М/п - митний пост;     П/п - пункт пропуску.
     Код Класифiкатора органiв доходiв i зборiв, їх структурних пiдроздiлiв, спецiалiзованих департаментiв та органiв Мiндоходiв складається з дев'яти знакiв та формується за такою схемою:
     ХХХХХ ХХ ХХ, де:
     з першого до третього знаку - код Мiнiстерства доходiв i зборiв України, митницi Мiндоходiв, спецiалiзованого департаменту, органу Мiндоходiв;
     з першого до п'ятого знаку - код митного поста. Четвертий та п'ятий знаки коду - номер митного поста в межах однiєї митницi Мiндоходiв;
     з першого до сьомого знаку - код пункту пропуску, пункту контролю через державний кордон України. Шостий та сьомий знаки коду - номер пункту пропуску, пункту контролю в межах однiєї митницi Мiндоходiв;
     з першого до дев'ятого знаку - код структурного пiдроздiлу митницi Мiндоходiв. Восьмий та дев'ятий знаки коду - номер структурного пiдроздiлу митницi Мiндоходiв. У випадку класифiкацiї пiдроздiлу, який не входить до складу митного поста - порядковий номер цього пiдроздiлу в межах однiєї митницi Мiндоходiв. У випадку класифiкацiї пiдроздiлу, який входить до складу митного поста - порядковий номер пiдроздiлу в межах цього митного поста.
     У колонцi "Характеристика пункту пропуску, пункту контролю" зазначаються три знаки, з яких:
     перший знак - цифри 1 - 4, якi визначають категорiю пункту пропуску, пункту контролю, а саме:
     1 - мiжнародний;     2 - мiждержавний;     3 - мiсцевий;     4 - мiжнародний, мiсцевий.
     другий знак - цифри 1 - 9, якi визначають вид сполучення через пункт пропуску, пункт контролю, а саме:
     1 - автомобiльне;     2 - залiзничне;     3 - повiтряне;     4 - рiчкове;     5 - морське;     6 - поромне;     7 - пiшохiдне;     8 - трубопровiдне;     9 - лiнiя електропередачi.
     третiй знак - цифри 0 - 7, якi визначають сумiжну країну, на кордонi з якою розташовано пункт пропуску, або її вiдсутнiсть, а саме:
     0 - сумiжна країна вiдсутня;     1 - Росiйська Федерацiя;     2 - Республiка Бiлорусь;     3 - Республiка Польща;     4 - Словацька Республiка;     5 - Угорська Республiка;     6 - Румунiя;     7 - Республiка Молдова.
Директор Департаменту митної справи О.М. Дороховський

Приложенные файлы

  • docx 8039742
    Размер файла: 68 kB Загрузок: 0

Добавить комментарий