Меморіальний ордер № 15 (Форма № 406) (бюджет)

___________________________________ Типова форма № 406 (бюджет)
(назва установи) ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Державного казначейства України
Ідентифікаційний 27.07.2000 р. № 68
код за ЄДРПОУ Код за ДКУД

МЕМОРІАЛЬНИЙ ОРДЕР № 15
за _________________ 200 __ р.
Зведення відомостей за розрахунками з батьками на утримання дітей

№ з/п
Назва установи
(дитячої групи)
Заборгованість на початок місяця за субрахунком 674
Нараховано за дні відвідування
Оплачено за квитанцією
Заборгованість на кінець місяця за субрахунком 674дебет
кредит
дебет 674
кредит 714

дебет
кредит

1
2
3
4
5
6
7
8


Усього:
Сума оборотів за меморіальним ордером______________

Виконавець: ___________
·°_______ _____________________ ____________________________
(посада) (підпис) (ініціали і прізвище)
Перевірив: ___________________ _____________________ ____________________________
(посада) (підпис) (ініціали і прізвище)
Головний бухгалтер: ___________ _____________________ “__” ____________________ 200 _ р.
(підпис) (ініціали і прізвище)

Додаток на ______________________ аркушах

Заголовок 115

Приложенные файлы

  • doc 6415122
    Размер файла: 68 kB Загрузок: 1

Добавить комментарий