0303 Канон свт. Льва, папы Римского


Чтобы посмотреть этот PDF файл с форматированием и разметкой, скачайте его и откройте на своем компьютере.
ѰӃҎҍ ҊҖ ҙwҪҝҢӐ ҷҞ7ҩ ҕNҠҍҋ_ ғҤҊҩӐ җNҗң ҘҐ1ҔҙҒ҈ҋ_.


Ѳ҈ҕHҕҢ
.

ѺҊҖҘQҕКҍ RҍҖҜNҕҖҊҖ.

ѫғNҙҢ e. ѷѠҙҕҤ ѡ. ЖҘҔTҙҢ:

ѷ
ҖҐ1ҔҢ ҋҰҍҊҐӐ җҘҖҊQҌҠҍҔқ ғҦ1ҌҐ ҙҊҖҼ ҙҒҊҖҏƒ ҟҍҘҔҕTҍ ҔTҘҍӐ zҒ
_ Ѣ3ҌҐ1ҕҢ
ҙғNҊҕ_ җҘҖҙғNҊҐҙb.

ѹ
wҐ1ҚҍғҦ ӂ‚ҍ
ғҤҊE
Ӑ ҔҖғҐ2 ҉ҋ7҈ Җ ҕ҈1ҙ

ѹ
ҊbҡQҕҙҚҊ҈ җҖҔNҏ҈ҕКҍҔҢӐ Ҋҙҍ҉ҴҎQҕҕҍӐ ҶҌҖ҉ҘQҕҢӐ ҶҒҘ҈ҙҐ1ғҢ Ѣ3ҙҐ2 ҙКE
ҌҖ҉ҘҖҌѠҚҍғҤҕңҔҐ ҊҐ1ҌңӐ җҘҍ҉ҖҋNҚҍ.

ѹ
wҐ1ҚҍғҦ ӂ‚ҍ
ғҤҊE
Ӑ ҔҖғҐ2 ҉ҋ7҈ Җ ҕ҈1ҙ

n
ҒҖҎҍ ҏҘѠғҢ ҋҘTҏҌҢӐ ӂ‚ҍӐ Ґ3ҏҋҕQғҢ Ѣ3ҙҐ2 ҘNҏқҔҢӐ ҊҍҙQғКb ҒҘ҈ҚҐ1ҘҢӐ
ҚҘҍ҉ғ҈ҎQҕҕҍӐ җҘҍҔ}ҌҘҖҙҚҐ ҚҊҖҍS ҊҙүҔҢ җҘҍҌғҖҎҐ1ғҢ Ѣ3ҙҐ2.

ѹ
wҐ1ҚҍғҦ ӂ‚ҍ
ғҤҊE
Ӑ ҔҖғҐ2 ҉ҋ7҈ Җ ҕ҈1ҙ

ѷ
ҍҚҘҩ

ҊҍҘҝTҊҕ҈ҋ_ җҘҍҙҚTғ҈ ҕ҈ҙғѠҌҕҐҒҢ ҉ҪғҢ Ѣ3ҙҐ2Ӑ ҚҖҋ_2 Ґ3ҔѠb ҕҘNҊҢӐ Ґ3
ҘQҊҕҖҙҚҤӐ ҉ұҖҔ}ҌҘҍӐ ҊѠҘң.

ѩұҖҘTҌҐҟҍҕҢ:

ѯ
҈ҒTҕ҈ җҘҍҙҚқҗғQҕКҍҔҢ xҙқҎҌQҕ҈ җҍҘҊҖҏҌNҕҕ҈ҋҖӐ ҙҗ7ҙ҈ ҘTҎҌҠҐӐ ҉ұҖҔNҚҐ
ҟOҚ҈bӐ ҙҊҖ҉ҖҌҐ1ғ҈ Ѣ3ҙҐ2.

ѷѠҙҕҤ ұ. ЖҘҔTҙҢ:

ѵ
҉Oҕ҈ҋ_ ҒҘ}ҋ҈ ҊҍҘҝҖҚҊTҘҟҍӐ ҋҰҐӐ
Ґ3 ҞRҒҊҍ ҏҐҎҌҐ1ҚҍғҦӐ Қң2 ҔҍҕE ҶҚҊҍҘҌҐ2
ҊҢ ғҦ҉ҊҐ2 ҚҊҖQґӐ ҎҍғNҕКґ ҒҘNҦӐ ҊѠҘҕңҝҢ ҶҚҊҍҘҎҌQҕКҍӐ Ѣ3ҌҐ1ҕҍ
ҟҴҊҥҒҖғҦ1҉ҟҍ.

ѹ
wҐ1ҚҍғҦ ӂ‚ҍ
ғҤҊE
Ӑ ҔҖғҐ2 ҉ҋ7҈ Җ ҕ҈1ҙ

ѹ
ҚTғҗҢ җҘ҈ҊҖҙғNҊКb ҝZҚTҊң ҞRҒҊҍӐ ҊҙҍҔ}ҌҘҍ ғҤҊEӐ ҶҙQҘҌҕ_ ҕҖҙS
ҊҖҏҙҚNҊҐғҢ Ѣ3ҙҐ2: Ѣ3ҋTҎҍ ҌҍҘҎNҡҐӐ Ѣ3ҘҍҚКҒHҊҢ ҉ҍҏ҉HҎҕңb Ҙ҈ҏҘқҠNҍҚҢ
җҖғҒҐ2 Ґ3 ҙҖ҉HҘҐ
ҡ҈.

ѹ
wҐ1ҚҍғҦ ӂ‚ҍ
ғҤҊE
Ӑ ҔҖғҐ2 ҉ҋ7҈ Җ ҕ҈1ҙ

ѵ
҉Oҕңb Ґ3 ҉ҎOҚҊҍҕҕңb ҕ҈ҙҪҚҐҊҙb ҉ҴҋҖҌNҚҐӐ ҞҍҘҒHҊҕңb ҌҖҋҔNҚңӐ ӂ‚ҍӐ
җҘҍҌғҖҎҐ1ғҢ Ѣ3ҙҐ2Ӑ ҙҖ ҊҙѠҔҐ ҉TҘҙҚҊқb Ѣ3ҘҍҚVҟҍҙҒҐҔҐ ҾҏңҒҖ҉HғКҐӐ
҉ғ҈ҋҖҟQҙҚКb җҖ҉TҘҕҐҟҍӐ ғҤҊE җҘҍ҉ҖҋNҚҍ.

ѹ
wҐ1ҚҍғҦ ӂ‚ҍ
ғҤҊE
Ӑ ҔҖғҐ2 ҉ҋ7҈ Җ ҕ҈1ҙ

ѹ
ҊѠҚҖҔҢ җҘҍҙҊҥҚғѠґҠҐҔҢ xҏ҈ҘҐ1ҊҙbӐ җҘҗP҉ҕҍӐ ҕҍҐҏҋғ҈ҋTғ҈ҕҕ҈ҋ_ Ґ3
҉ҎOҚҊҍҕҕ҈ҋ_ ҊҖҟҴҊѠҟҍҕК
b ҙғTҊҖ ҶbҙҕҐ1ғҢ Ѣ3ҙҐ2Ӑ ҙқҋ}҉Җ ҘQҒҢ ҙқҡҍҙҚҊҖ2 Ґ3
ҙқҋ}҉Җ ҌѠґҙҚҊҖ ҊҖҗғTҡҠ҈ҋ_ҙb ҉ұ҈.

ѩұҖҘTҌҐҟҍҕҢ:

ҵ
ҒҘ҈ҙҐ1ғ҈ҙb Ѣ3ҙҐ2 zҒ_ ҕҍҊѠҙҚ҈ ҌѠҊҙҚҊҍҕҕңҔҐ ҌҖ҉ҘTҚ҈ҔҐӐ
x҉ҘNҌҖҊ҈ҕҕ҈b ҌҊ7ҖӐ ҔwҐ ҕҍҕҍҊѠҙҚҕ҈b: Ҋҙ[ҒКb ҉Җ ҚҊNҘҐ Қң2
җҘҍҊҖҏҕҍҙғNҙb Ѣ3ҙҐ2 ҔҕTҎ҈ҍӐ zҒ_ ҊҙѠҝҢ ҊҐҕTҊҕҖҍ ҙғTҊ
Җ ҘTҎҌҠ҈b.

ѹҥҌNғҍҕҢӐ ҋғNҙҢ ұ. ѷҖҌT҉ҍҕҢ: ѩ
ҎOҚҊҍҕҕңb ҊѠҘң:

ҵ
ҙҚNҊҐғҢ Ѣ3ҙҐ2 ҌҍҘҏҕҖҊѢ1ҕКbӐ ҌѠғң ҶҊѠҘҐғҢ Ѣ3ҙҐ2 җҘ҈ҊҖҙғҺҊКbӐ zҒ_
ҶҗҖҊҩӐ zҒ_ ғQҊҢӐ җҘNҊҍҌҕңґ. Ґ4ҙҚҐҕң җҘҖҗҖҊѠҌ҈ҍҠҐ ҶҟѢ1ҕКbӐ Ґ3
x҉ғҐҟNҍҠҐ җҘQғҍҙҚҐ ҙҖҒҘҖҊѢ1ҕКbӐ ӂ‚ҍ җҘҍҗҖҌT҉ҕҍӐ ҝZҚҩ ҉ұ҈ ҔҖғҐ2Ӑ
Ҍ҈ҘҖҊNҚҐ
ҕNҔҢ ҊQғКҦ ҔҐ1ғҖҙҚҤ.

ѹғNҊ҈Ӑ Ґ3 ҕҪҕҥӐ ҉ұҖҘTҌҐҟҍҕҢ:

ѩ
ҎOҚҊҍҕҕ҈ҋ_ Ѣ3ҙҚҍҙҚҊҩ ҕҍ \ғ}ҟҙbӐ җғTҚҤ ҉ҪҊҢ ҊҖ ҟҘQҊҥ ҚҊҖQҔҢ: ҕҖ
҉ұҢ ҊҖҟҴҊѠҟҙb Ґ3 җҘҍ҉ҪҙҚҤӐ Ґ4Ҏҍ җҖ ҘҖҎҌҍҙҚҊƒ ҔwҘҤ ҚS ҌҊ7қӐ zҒ_
җҘQҎҌҍ ҘҖҎҌҍҙҚҊҩ ҙҖҝҘ҈ҕҐ1ҊҢ
ҊҙҍҕҍҗҖҘTҟҕқӐ Ѣ3ҌҐ1ҕҢ ҋҰҤ: ҚҖҋҖ2 җҘҐғѠҎҕ_
ҔҖғҐ2Ӑ Ҍ҈ҘҖҊNҚҐ ҕNҔҢ ҊQғКҦ ҔҐ1ғҖҙҚҤ.

ѲZҚҖ҉ұҖҘTҌҐҟҍҕҢ:

ѵ
ҍҙҒҊQҘҕ҈b jҋҕҐҞ҈ ҙғTҊ҈Ӑ ҕҍҚғѠҕҕ҈b ҌҊ7҈ ҔwҐӐ ҕ҈ ҒZҚƒ ҏҘ[ҡҐ
җҖҊѠҠҍҕ҈ Ґ3ҏҢ ҕҍS ҉ҍҏҢ ҉ҖғѠҏҕҐ җҘҖҏ[҉Ҡ҈ҋҖӐ ҔwҘҙҒҐ җҖҌT҉ҕ_
ҘңҌNҦҡҐӐ ҊҖҗК[Ҡҍ: ҶҊң2 ҔҕƒӐ ҟNҌҖ ҔҖEӐ ҒNҒ_ ҙҚҘNҎҌҍҠҐ ҊTғҍҦӐ
ҝҖҚS Ґ3ҏ҉NҊҐҚҐ \ ҙҚҘ҈ҙҚQґ

҉ҍҏҟQҙҚКb ҟҍғҖҊѠҒ҈;

ѷѠҙҕҤ Ҍ7. ЖҘҔTҙҢ:

Ѱӄ
ҏҢ ҋҖҘң2 җҘҐ_ҙҥҕQҕҕңbӐ ҙғTҊҍӐ җҘҮҘTҒҢӐ Ѣ3ҌҐ1ҕңb ҉ҞPңӐ ҝҖҚ[ҡ҈
ҊҖҗғҖҚҐ1ҚҐҙb ҉ұҖҊҐ1Ҍҕ_ ҶҙҔҖҚҘҐ2Ӑ Ґ3 ҙҖ ҙҚҘNҝҖҔҢ ҙғ҈ҊҖҙғTҊbҠҍ ҙҐ1ғқ
ҚҊҖҦ2.

ѹ
wҐ1ҚҍғҦ ӂ‚ҍ
ғҤҊE
Ӑ ҔҖғҐ2 ҉ҋ7҈ Җ ҕ҈1ҙ

ѳ
QҊҢ Қң2 zҒ_ Ґ4ҙҚҐҕҕ_Ӑ җҘҍ҉ҴҎQҕҕҍӐ ҲҊҐ1ғҙb Ѣ3ҙҐ2Ӑ ҙҔқҡNҦҡңb ғҐ1ҙң
\ҋҖҕSӐ ҞNҘҙҒҐҔ
Ң ҘңҒNҕКҍҔҢ ҶҎ҈ҙNb ҕҍҟҍҙҚҐ1ҊңҝҢ ҶҔңҠғѢ1ҕКb.

ѹ
wҐ1ҚҍғҦ ӂ‚ҍ
ғҤҊE
Ӑ ҔҖғҐ2 ҉ҋ7҈ Җ ҕ҈1ҙ

ѹ
ҒҘҪғҢ Ѣ3ҙҐ2 җҘҐғҖҎQҕКҍҔҢ ҚҊҖҐ1ҝҢ ҌҖҋҔNҚ_ҊҢӐ ҉ҖҋҖҔQҘҏҙҒҐҝҢ Ѣ3ҘҍҙQґ
ҙғҥҌң2Ӑ ҙҖҒҘҖҊQҕҕқҦ Ґ4ҙҚҐҕқ ҊҏңҙҒNҊҢӐ ҙҊbҡҍҕҕҖҚ҈Ґ1ҕҕҐҟҍ ҊҙҍҟQҙҚҕҍ.

ѹ
wҐ1ҚҍғҦ ӂ‚ҍ
ғҤҊE
Ӑ ҔҖғҐ2 ҉ҋ7҈ Җ ҕ҈1ҙ

m
ҚҘҖ \ ҏNҗ҈Ҍ҈ ҊҖҏҙК[ғҢ Ѣ3ҙҐ2Ӑ ҚҘҍ҉ғ҈ҎQҕҕҍӐ ҙҊҐ1ҚҖҒҢ ҉ғ҈ҋҖҟҍҙҚҐ1ҊңҝҢ
ҌҖҋҔNҚ_ҊҢӐ

zҒ_ ғқҟң2 ҞRҒҊҍӐ ҉ұҖҔ}ҌҘҍӐ Ґ3ҙҗқҡNb Ґ3 xҏ҈Ҙ[b Ҍ}Ҡң
ҕNҠb.

ѩұҖҘTҌҐҟҍҕҢ:

ҵ
ҔҍҘҚҊҐ2 ҙҚҘҍҔғѢ1ҕКbӐ ҌҊ7ҖӐ ҙҚҘ҈ҙҚQґ ҔҖҐ1ҝҢӐ ҶҙҚNҊҐӐ ҉ҴҋNbӐ ҔҖғҊ|
җҘҍҋҘҥҠQҕКґӐ ҋҘҥҝTҊҕқҦ ҉}ҘҦ ҚҊҖQҦ ҚҐҠҐҕTҦӐ ҉ұҖҘҖҌҐ1ҚҍғҤҕҐҞҍӐ
җҖҚҘҍ҉ғ[ҦҡҐ.

ѷѠҙҕҤ Ѣ7. ЖҘҔTҙҢ:

Ѫ
ҙҒ}Ҧ ҔS \ҘҐ1ҕқғҢ Ѣ3ҙҐ2 \ ғ
ҐҞҩ ҚҊҖҍҋ_2Ӑ ҙҊѠҚҍ ҕҍҏ҈ҝҖҌҐ1ҔңґӐ Ґ3
җҖҒҘҪғ҈ ҔS Ѣ4ҙҚҤ ҟқҎҌNb ҚҔҩ ҷҒ҈[ҕҕ҈ҋҖӐ ҕҖ x҉Ҙ҈ҚҐ1 ҔbӐ Ґ3 ҒҢ
ҙҊѠҚқ ҏNҗҖҊҥҌҍґ ҚҊҖҐ1ҝҢ җқҚҐ6 ҔҖҼ ҕ҈җҘNҊҐӐ ҔҖғҦ1ҙb.

ѹ
wҐ1ҚҍғҦ ӂ‚ҍ
ғҤҊE
Ӑ ҔҖғҐ2 ҉ҋ7҈ Җ ҕ҈1ҙ

ѹ
қҋ}҉ҖҔқ ҌѠґҙҚҊқ җҘҖҗҖҊѠҌҕҐҒҢ ҉ҪғҢ Ѣ3ҙҐ2 ҙҗ7ҙ҈ ҝZҚҩ: ҌѠґҙҚҊҖҊ҈ҚҐ ҉ҖӐ
ҘQҒғҢ Ѣ3ҙҐ2Ӑ ҊҢ ҒTҍҔҎҌҖ Ѣ3ҙҚҍҙҚҊƒӐ zҒҖҎ
ҍ Ґ3Ҕ[ҠҍӐ ҙҖ ҷ҉ҖҐ1ҔҢ
ҙғҍҎNҡҐҔҢ ҷ҉ҡQҕКҍҔҢӐ ҙwҐ1ҚҍғҦ ҉ұҖҔ}ҌҘҍ ҉ғ҈ҎQҕҕҍ.

ѬҊNҎҌң.


ѹ
wҐ1ҚҍғҦ ӂ‚ҍ
ғҤҊE
Ӑ ҔҖғҐ2 ҉ҋ7҈ Җ ҕ҈1ҙ

Ѹ
҈ҊҕҖҔTҡҕҖ ҙ}ҡҖ ҘTҎҌҠҍҔқ ҙғTҊҖ җҖҏҕNғҢ Ѣ3ҙҐ2Ӑ zҒҖҎҍ җғTҚҤ ҙҍҋҖ2
҉ҪҊҠ҈Ӑ ҚҘҍ҉ғ҈ҎQҕҕҍӐ ҶҊѠҘҐғҢ Ѣ3ҙҐ2: җҘҐғҐ1ҟҕҖӐ ҘQҒғҢ Ѣ3ҙҐ2Ӑ җғҖҚҙҒҺb
ҙҊHґҙҚҊ҈ ҌѠbҚҐӐ ҕҍҙғҐ1Қҕ_ ҕҍҗҘҍҊҘNҚҕ_

ҷ҉ҖҼ.

ѩұҖҘTҌҐҟҍҕҢ:

ѭӃ
Ҏҍ җҘQҎҌҍ ҊҙѠҝҢ ҊүҒҢ Ѣ3ҌҐ1ҕҖҔқ ҊѠҌҖҔҖ ҉ұқ ҚNҐҕҙҚҊҖӐ ҟҍғҖҊѠҒ҈
҉ҪҚҐ Ҋҙ[ҟҍҙҒҐҝҢ ҊLҒқ Ґ3 ҋҰ҈Ӑ Ґ3 ҙҢ җғTҚКҦ ҙҔҥҙҐ1ҚҐҙb ҒҘҖҔƒ
җҘҍғҖҎQҕКbӐ Ґ3ҏҢ Қҍ҉Ѣ2Ӑ ҌҊ7ҖӐ ҲҊҐ1ҙbӐ җҘҍҝҖҎҌQҕКҍ җҘКQҔҢ.

ѷѠҙҕҤ Ѧ7. ЖҘҔTҙҢ:

Ѵ
ҖғҐ1ҚҊқ җҘҖғКҦ2 ҒҖ ҋҰқӐ Ґ3 ҚҖҔ| ҊҖҏҊҥ
ҡ| җҍҟҺғҐ ҔҖҼӐ zҒ_ ѦHғҢ
ҌқҠҩ ҔҖS Ґ3ҙҗTғҕҐҙbӐ Ґ3 ҎҐҊTҚҢ ҔTґ jҌқ җҘҐ҉ғҐ1ҎҐҙbӐ Ґ3 ҔҖғҦ1ҙbӐ zҒ_
ѧHҕ҈: \ ҚғҐ2Ӑ ҉9ҍӐ ҊҖҏҊҍҌҐ1 Ҕb.

ѹ
wҐ1ҚҍғҦ ӂ‚ҍ
ғҤҊE
Ӑ ҔҖғҐ2 ҉ҋ7҈ Җ ҕ҈1ҙ

ѷ
ҍҚҘҩ ҟҍҙҚҕNҋ_ җҘҍQҔҕҐҒҢӐ Ґ3 ҙҍҋ_2 ҕ҈ҟNғҤҙҚҊҖҔҢ x҉Җҋ҈ҚҐ1ҊҙbӐ Ґ3 Қҍҗғ|
ҙҚbҎNҊҢ ҘQҊҕҖҙҚҤӐ ҉ұҖҌҊҐ1ҎҐҔңґ ҙҊҐ1ҚҖҒҢ ҕ҈җҐҙNғҢ Ѣ3ҙҐ2Ӑ Ѣ3ҘҍҚV
ҟҍҙҒҖҍ
ҊҍғѠҕКҍ \ҔҍҚNb ҙҔқҡQҕҕҖҍӐ Ҙ҈ҙҚҊҖҘQҕКҍ ҕҍҙҔѠҙҕҖ ҙҖҍҌҐҕ[b.

ѹ
wҐ1ҚҍғҦ ӂ‚ҍ
ғҤҊE
Ӑ ҔҖғҐ2 ҉ҋ7҈ Җ ҕ҈1ҙ

ѹ
ҕ7҈ Ѣ3ҌҐ1ҕ҈ҋҖ ҝZҚҩ Ґ3 ҋҰ҈Ӑ җҘQҎҌҍ ҊүҒҢ \ ҷҞ7ҩ ҘҖҎҌQҕҕ҈Ӑ Ґ3 ҕNҙҢ ҘNҌҐ \
ҌҊ7ң ҘTҎҌҠ҈ҋҖҙbӐ Ґ3 zҊғҤҠ҈ҙb ҕNҔҢ Ѣ3ҌҐҕҖҙ}ҡҕ҈ җҘҖҗҖҊѠҌ҈ғҢ Ѣ3ҙҐ2
җҘҍҍҙҚQҙҚҊҍҕҕ_Ӑ ҙғқҎҐ1ҚҍғҦ ҕҍҐҏҋғ҈ҋTғ҈ҕҕңҝҢӐ ҉ұҖҗҘК[Қҕҍ.

ѩұҖҘTҌҐҟҍҕҢ:

Ѻ
SӐ ҊҙҍҟOҚ҈bӐ ҙҗ҈ҙQҕКb ҝҖҌNҚ҈ҐҞқ ҊѠҘҕКҐ Ґ3ҙҗҖҊѠҌ҈ҦҡҍӐ ҊҖҗКQҔҢ:
ҘNҌқґҙbӐ ҟOҚ҈b: ҘNҌқґҙbӐ ҕҍҊѠҙҚҖ ҌҊ7Җ: ҘNҌқґҙbӐ ҋҖҘҖ2 ҉9Кb җҘҐҙѠҕҕ҈b:
ҔVҘқ ҉Җ Қң2 ҘNҌҖҙҚҤ җҘҐҙҕҖҙ}ҡҕқҦ Ґ3ҙҚҖҟҐ1ғ҈ Ѣ3ҙҐ2.

ѲҖҕҌNҒҢӐ ҋғNҙҢ ұ. ѷҖҌT҉ҍҕҢ: Ѭ
Ҋ7҈ ҌҕQҙҤ:

ѵ
҈ җҘҍҙҚTғҥӐ ҙғNҊҕ
ҍӐ ҙҊbҡQҕҙҚҊ҈ ҙѠҌҢӐ Ґ3 ғҤҊHҊҢ ҶҙҚҩ ҙғҖҊQҙҕңҝҢ
ҏ҈ҋҘ҈ҌҐ1ҊҢӐ ҌҖҋҔNҚң ҉ұҖҌқҝҕҖҊQҕҕңҔҐ ҟOҚҕҪb ҚҘҮҞңӐ xҏ҈ҘҐ1ғҢ Ѣ3ҙҐ2
ҙҊѠҚҢ ҉ұҖҘ҈ҏ}ҔКb ҚҊҖҍҔ| ҙҚNҌқ. ҙҍҋ_2 ҘNҌҐ җҘҖҙғNҊҐғҙb Ѣ3ҙҐ2Ӑ zҒ_
҉ҎOҚҊҍҕҕңґ Қ҈Ґ1ҕҕҐҒҢ ҉9Кb ҉ҴҋҖҌNҚҐ.

~ҒҖҙҢ:

N
Ҟ7ҩӐ Ґ3 ҙҕ7҈Ӑ Ґ3 Ҍ҈ ҙwNҋҖӐ ҚҘҐҙTғҕҍ
ҟҕңґ ҙҊѠҚҢӐ ҚҘҐҙw}Ҧ ҙҐ1ғқӐ ҉ҎOҚҊҖ2
Ѣ3ҌҐ1ҕҖӐ Ґ3 Ѣ3ҌҐ1ҕҖ ҙқҡҍҙҚҊҖ2 ҙКҦ2
җҘҖҗҖҊѠҌ҈ҊҢӐ ҶҙҚҩ ғҤҙҚҐ6Ҋ҈b ҌҖ ҒҖҕҞҩ
ҏ҈ҋҘ҈ҌҐ1ғҢ Ѣ3ҙҐ2 Ѣ3ҘҍҚVҟҍҙҚҊқҦҡҐҝҢӐ ғҤҊE ҉ұҖҔ}ҌҘҍ. ѺѠҔҎҍ ҟOҚқҦ
҉ұҖҘҖҌҐ1ҚҍғҤҕҐҞқ zҒ_ ҉ҞPқ Ґ3ҙҗҖҊѠҌ҈ҊҢӐ ҕҍҙҚTҘКҍҊҖ ҉ҍҏ}ҔКҍ Ґ3 ҉қҍҙғTҊКҍ
ҕҐҏғҖҎ
Ґ1ғҢ Ѣ3ҙҐ2: ҙҍҋ_2 ҘNҌҐ җҖҏҕNғҙb Ѣ3ҙҐ2 ҊҢ ҔVҘҥ Ґ3 ҊҢ ҘҐ1ҔҥӐ zҒ_
҉ҎOҚҊҍҕҕңґ Қ҈Ґ1ҕҕҐҒҢ ҉9Кb ҉ҴҋҖҌNҚҐ.

ѷѠҙҕҤ ҏ7. ЖҘҔTҙҢ:

Ӂ
ҚҘҖҞң Ѣ3ҊҘQґҙҚКҐ ҊҢ җҍҡҐ2 җҖҗҘNҠ҈ җғNҔҍҕҤ ҌҍҘҏҕҖҊQҕҕ_Ӑ Ґ3 ҕ҈ ҘTҙқ
ӂҋҕҤ җҘҍғҖҎҐ1Ҡ҈Ӑ ҊҖҗКҦ1ҡҍ: ҉ҴҋҖҙғҖҊQҕҢ Ѣ3ҙҐ2Ӑ ҋҰҐ ҉9ҍӐ ҊҖ ҊѠҒҐ.

ѹ
wҐ1ҚҍғҦ ӂ‚ҍ
ғҤҊE
Ӑ ҔҖғҐ2 ҉ҋ7҈ Җ ҕ҈1ҙ

ѹ
ҕҩ ҕҍ Ҍ
NғҢ Ѣ3ҙҐ2 ҊѠҎҌҖҔ҈Ӑ ҌTҕҌҍҎҍ Ґ3ҏҢ ҒTҘҍҕҍ Ґ3ҙҚTҘҋғҢ Ѣ3ҙҐ2 ғQҙҚҤ
Ѣ3^Қgҝ҈ x҉ҍҏ}ҔҐҊҠ҈ҋ_ҙbӐ ҏҖҊҪґ: ҉ҴҋҖҙғҖҊQҕҢ Ѣ3ҙҐ2Ӑ ҋҰҐ ҉9ҍӐ ҊҖ ҊѠҒҐ.

ѹ
wҐ1ҚҍғҦ ӂ‚ҍ
ғҤҊE
Ӑ ҔҖғҐ2 ҉ҋ7҈ Җ ҕ҈1ҙ

ѭӄ
ҌҐ1ҕқ ^3җҖҙҚNҙҤ ҊҖ ҌҊҖҦ2 ҙқҡѢҙҚҊ|Ӑ ҝZҚҩ Ґ3ҙҗҖҊѠҌ҈ҊҢӐ ҌѠґҙҚҊқҦҡ҈
ҙқҋ}҉_ Ґ3 ҝҖҚ[ҡ҈Ӑ ҕҪҕҥ җҖQҠҐ: ҉ҴҋҖҙғҖҊQҕҢ Ѣ3ҙҐ2Ӑ ҋҰҐ ҉9ҍӐ ҊҖ
ҊѠҒҐ.

ѩұҖҘTҌҐҟҍҕҢ:

ѵ
Ҫҕҥ ҒҢ Қҍ҉ƒ җҘҐ҉ҥҋNҦӐ ҉ұҖҔNҚҐӐ җҘҍҋҘҥҠQҕКґ җғҍҕҐ1Ҟ҈ҔҐ ҙҚ[ҋҕқҚҢӐ
ҏ҈ ҔҐғҖҙQҘҌКҍ ҔҐ1ғҖҙҚҐӐ Ґ3ҏ҉NҊҐ ҔS ҊҖҗКҦ1ҡ҈: ҉ҴҋҖҙғҖҊQҕҢӐ җҘҍҟOҚ҈bӐ
җғTҌҢ ҚҊҖҍҋ_2 ҟҘQҊ҈.

ѷѠҙҕҤ e. ЖҘҔTҙҢ:

ѹ
ҍҌҔҍҘҐ1ҞҍҦ җQҡҤ ҝ҈ғҌQґҙҒКґ ҔқҟҐ1ҚҍғҤ ҉ұҖҟҍҙҚҐ6ҊңҔҢ ҕҍҐ1ҙҚҖҊҕ_
Ҙ҈ҏ
ҎҎEӐ ҙҐ1ғҖҦ Ҏҍ ғ}ҟҠҍҦ ҙҗ҈ҙѢ1ҕң ҙКҼ ҊҐ1ҌҥҊҢӐ ҚҊҖҘҞ| Ґ3 Ґ3ҏ҉NҊҐҚҍғҦ
ҊҖҗК[Ҡҍ: ӂҚҘҖҞңӐ ҉ҴҋҖҙғҖҊҐ1ҚҍӐ ҙҊbҡQҕҕҐҞңӐ ҊҖҙҗTґҚҍӐ ғҦ1ҌКҍӐ
җҘҍҊҖҏҕҖҙҐ1Қҍ ҊҖ ҊҙҼ ҊѠҒҐ.

ѹ
wҐ1ҚҍғҦ ӂ‚ҍ
ғҤҊE
Ӑ ҔҖғҐ2 ҉ҋ7҈ Җ ҕ҈1ҙ

Ѫ
ҙҍҙҊѠҚҍғҢ zҒ_ ҙTғҕҞҍ \ ҏNҗ҈Ҍ҈ ҊҖҏҙК[ғҢ Ѣ3ҙҐ2Ӑ ҟ}ҌҖ ҉ұҖҋғ҈ҋTғҐҊҍӐ
zҊҥ җҘҍҙғNҊҕҖӐ ҙҔҥҠQҕКҍ Ґ3 ҙғК[ҕКҍ Ѣ
3^ҚgҝКҍҊҖ Ґ3ҏҙқҠҐ1ҊҢ zҊҥӐ Ґ3
ҕҍҙҚTҘКҍҊҖ Ҙ҈ҏҌҥғQҕКҍ җҘҍҙҥҒNbӐ Ҷҟҩ Ѣ3ҌҐ1ҕ҈ҋҖ ҟҍҙҚҊҖҊNҚҐ ҝZҚҩ ҊҖ ҌҊҖҦ2
ҙқҡѢҙҚҊ| ҕҍҘ҈ҏҌѠғҤҕ_Ӑ ҕҍҗҘҍҊҘNҚҕ_Ӑ ҕҍҙғК[ҕҕ_.

ѹ
wҐ1ҚҍғҦ ӂ‚ҍ
ғҤҊE
Ӑ ҔҖғҐ2 ҉ҋ7҈ Җ ҕ҈1ҙ

T

҉ұ҈ ҌҊҐ1ҎҐҔҤӐ ҉ҴҋҖҟQҙҚКb ҶҟѢ1ҕКbӐ zҒ_ ҕ҈ ҉ұҖҕ҈ҟҍҘҚNҕҕңҝҢ
ҙҒҘҐҎNғҥҝҢ ҊҖ_҉Ҙ҈ҏҐ1ғҢ Ѣ3ҙҐ2Ӑ zҒҖҎҍ Ҕ_aҙQґ ҊҚҖҘҪґ Ҳ
ҊҐ1Ҋҙb
҉ҎOҚҊѢҕҕңҔҢ ғҦ1ҌҍҔҢӐ Ґ3 ҙҖ҉TҘқ ҟҍҙҚҕҪҝҢ
ҶҟҐ1ҚҍғҍґӐ ҏҖҊҪґ: ӂҚҘҖҞңӐ
҉ҴҋҖҙғҖҊҐ1ҚҍӐ ҙҊbҡQҕҕҐҞңӐ ҊҖҙҗTґҚҍӐ ғҦ1ҌКҍӐ җҘҍҊҖҏҕҖҙҐ1Қҍ ҊҖ ҊҙҼ ҊѠҒҐ.

ѹ
wҐ1ҚҍғҦ ӂ‚ҍ
ғҤҊE
Ӑ ҔҖғҐ2 ҉ҋ7҈ Җ ҕ҈1ҙ

Ѫ
ҖҗғҖҡQҕҕ҈ҋҖӐ җҘҗP҉ҕҍӐ җҘQҎҌҍ ҉ҍҏҗғTҚҕ҈ҋҖ җҖҏҕNғҢ Ѣ3ҙҐ2Ӑ ҙғTҊ҈ ӂ‚҈
Ѣ3ҌҐҕҖҘTҌҕ҈ҋҖ Ґ3 ҙҖ҉ҍҏҕ҈ҟNғҤҕ҈ҋҖӐ ҊҢ

ғѠҚҖ ҉ҍҏғѠҚҕ҈ҋҖӐ xҗҐ1ҙ҈ҕ҈ y҉_
җғTҚКҦӐ zҒ_ ҚҊҖҘҞN Ҏҍ xҗҐҙNҕКb ҕҍ ҊѠҌқҡ҈Ӑ ҶҟҐ1ҠҐ ҊҏңҊNb:
ҙҊbҡQҕҕКҐӐ ҊҖҙҗTґҚҍӐ ғҦ1ҌКҍӐ Ґ3 җҘҍҊҖҏҕҖҙҐ1Қҍ Ѣ3ҋҖ2 ҊҖ ҊѠҒҐ.

ѩұҖҘTҌҐҟҍҕҢ:

l
҉ғҖҎQҕКҍҔҢ ҚҥғҍҙE x҉ғҖҎҐ1ҙbӐ җҘҍҟOҚ҈bӐ \ ҚҊҖҐ1ҝҢ ҒҘҖҊQґӐ ҙҊҥҚҐ6ғҢ
ҌҖ҉ҘTҚ҈ҔҐӐ ҙTғҕҞҍҔҢ Ґ3 ғқҕT
Ҧ ҕ҉7Җ җҘҖҙҊҥҚҐ1Ҋңґ ҉ұҢӐ xҌқҠҍҊғQҕҕҖҍ
ҚS ҌҘқҋTҍ ҕ҉7Җ җҖҒ҈ҏNҊҢ: Ѣ3ҋTҎҍ ӂҚҘҖҞң ҉ҴҋҖҙғҖҊ[ҚҢӐ ҙҊbҡQҕҕҐҞң
ҊҖҙҗҥҊNҦҚҢӐ ғҦ1ҌКҍ җҘҍҊҖҏҕTҙbҚҢ ҊҖ ҊҙҼ ҊѠҒҐ.

ѷѠҙҕҤ R7. ЖҘҔTҙҢ:

ҵ
ҙҚҘ҈ҠҐ1ҙb Ҋҙ[ҒҢ ҙғ}ҝҢ ҕҍҐҏҘҍҟQҕҕ҈ ҉9Кb ҙҕҐҏҝҖҎҌQҕКbӐ zҒ_ ҊҪҠҕКґ
ҊTғҍҦ ҙҕҐ1Ҍҍ ҌNҎҍ Ґ3 ҌҖ җғT
ҚҐӐ \ ҌҊ7ҟҍҙҒ҈ҋ_ ҟҘQҊ҈ ҉ҪҊҢ ҟҴҊѠҒҢ.
ѺѠҔҎҍ җҘҍҟOҚқҦ ҉ҞPқӐ ҊѠҘҕКҐӐ ҊҍғҐҟNҍҔҢ.

ѹ
wҐ1ҚҍғҦ ӂ‚ҍ
ғҤҊE
Ӑ ҔҖғҐ2 ҉ҋ7҈ Җ ҕ҈1ҙ

ѹ
К[ҍҠҐ ҕҪҕҥӐ Қ҈Ґ1ҕҕҐҟҍ ҝZҚTҊҢӐ ҉ғ҈ҋҖғѠҗКb ҊҥҕҞQҔҢ ҶҒҘNҠҍҕҢ: Ґ3
zҒ_ ҊѠҘҍҕҢ ҙwҐ1ҚҍғҤӐ җҘNҊҌҖҦ ҊҖҐ1ҙҚҐҕҕқ xҌѠbғҙb Ѣ3ҙҐ2Ӑ Ґ3 ҊҢ Ҙ҈Ґ2
ҙғNҌҖҙҚҐ ғҐҒ}bӐ ҟ}ҌҕҍӐ x җNҙҚҊҥ ҚҊҖQґ ҊLҒқ җҘҐғѠҎҕ_

ҶҔҖғҐ2.

ѹ
wҐ1ҚҍғҦ ӂ‚ҍ
ғҤҊE
Ӑ ҔҖғҐ2 ҉ҋ7҈ Җ ҕ҈1ҙ

Ѱӄ
ҌѠҎҍ ҕҪҕҥ җ҈ҚҘКNҘҝ_ҊҢ җҘҍҌҙҥҌҺҕКb Ҏҍ Ґ3 җҘҍҙҚTғҐ Ґ3 ҟҐ1ҕңӐ ғҤҊE
Ҋҙҍ҉ҴҎQҕҕҍӐ Қң2 ҌҖҙҚTґҕ_Ӑ ӂ‚ҍӐ ҊҙҍғҐ1ғҙb Ѣ3ҙҐ2Ӑ zҒ_ җ҈ҚҘКNҘҝҢ Ґ4ҙҚҐҕҍҕҢӐ
Ґ3 ҊѠҘҖҦ Ґ3 ҉ҴҋҖҌNҚКҦ xҙК[ҍҔҤ: ҚѠҔҎҍ ҊҙҐ1 Қb җҘҐ1ҙҕ_ ҉ғ҈ҎҐ1ҔҢ.

ѹ
wҐ1ҚҍғҦ ӂ‚ҍ
ғҤҊE
Ӑ ҔҖғҐ2 ҉ҋ7҈ Җ ҕ҈1ҙ

T

҉}ҘҐ ҎҐҚQґҙҒКb \ҙҚқҗҐ1ҊҢӐ ҒҖ ҝZҚ| җҘҐҠQғҢ Ѣ
3ҙҐ2Ӑ ғҤҊE
ҊҙҍҐҏҘ[ҌҕҥґҠҍӐ ҕ҈ ҔѠҙҚҥ ѦғNҟҕҥҔҢ җҖҟҐҊNbӐ Ґ3ҌѠҎҍ җҖҚTҒҢ
ҙғNҌҖҙҚҐ Ґ3 ҙҊѠҚҢ ҕҍҊҍҟQҘҕКґӐ Ґ3 ҕҍҙҒ҈ҏNҕҕҖҍ ҊҍҙQғКҍӐ Ґ3 ҘNҌҖҙҚҤ
җҘҍ҉ңҊNҦҡ҈b.

ѩұҖҘTҌҐҟҍҕҢ:

ѯ
ҘѠғқ җҖҎҐҕNҦ ҎҐ1ҏҕҤӐ ҕҍҊҘҍҌҐ1Ҕқ ҌҘQҊҖҔҢ ҘNҏқҔ҈: ҚҪ ҉ҖӐ
ҊҙҍҕҍҗҖҘTҟҕ҈bӐ ҎҐ1ҏҕҐ ҌҘQҊҖ ҝZҚҩ җҘҖҞҊҥғҩ
Ѣ3ҙҐ2Ӑ ҊҝTҌң ҎҐ1ҏҕҐ ҊҙүҔҢ
ҙҒ҈ҏNҊҠҐ. ѺѠҔҢ ҚSӐ ҊҙҍҟOҚ҈bӐ ҉ҞPқ ҊѠҘҕКҐ ҊҍғҐҟNҍҔҢ.

ѹҊҥҚҐ1ғҍҕҢ. ѷҖҌT҉ҍҕҢ: ѵ
҉7Җ ѦҊҥҏҌNҔҐ:

ѹ
wҐ1Қҍғҍґ ҙғNҊ҈Ӑ Ґ3 ҊѠҘҕңҝҢ ҏ҈ҡҐ1ҚҕҐҒҢӐ Қң2 ҲҊҐ1ғҙb Ѣ3ҙҐ2Ӑ ҉ұҖҔ}ҌҘҍ
ӂ‚ҍӐ Ґ3 ҙҚTғҗҢ ҌҖ҉ҘҖҌѠҚҍғҍґ. ѺѠҔҎҍ җҖҔҐҕNґ ҊҙҍҋҌҩ ҊҖҙҗҥҊNҦҡңb ҚS

ғҦ҉TҊКҦ.

ѩұҖҘTҌҐҟҍҕҢ:

Ѻ
S җҘҍҌҙҚNҚҍғҤҕҐҞқ ҊҙҐ2 Ґ3Ҕ}ҡҍ ҋҘѠҠҕКҐӐ Y җҘҍҙwNb ҌҊ7Җҭ Қң2
҉ҴҋҖҗҘҍҔҥҕҐ1ҚҍғҤҕ҈ ҕNҔҢ ҙҖҚҊҖҘҐ2 ҙҕ7҈ ҚҊҖҍҋҖ2Ӑ ҔwҘҕҐҔҐ ҚҊҖҐ1ҔҐ
ҔҖғҐ1ҚҊ҈ҔҐ.Приложенные файлы

  • pdf 5664878
    Размер файла: 67 kB Загрузок: 0

Добавить комментарий