Д?РЫСЫ МИКРОБИОЛОГИЯ ВОУД


А.А.Зубрилиннің «Қант минимумы» теориясы бойынша құрамындағы қанттың мөлшеріне байланысты өсімдіктердің топтары:
оңай сүрленетін өсімдіктер, сүрленуі қиын өсімдіктер, жеке сүрленбейтін өсімдіктер
Адам туберкулезінің қоздарғышы: Mycobacterium tuberculosis
Адамға сүт арқылы жұғатын ауру: Бруцеллез
Адамдарда, жануарларда және өсімдіктерде ауру туғызуға қабілетті микроорганизмдер: Патогенді
Азоттық негіздердің орналасуы: гуанин+цитозин
Азық құрамын белоктармен, витаминдермен және ферменттермен байыту үшін қолданылатын микроорганизм: Ашытқылар
Актиномицеттерден алынатын антибиотиктер: Стрептомицин, Пенициллиндер
Алғаш рет шешекке қарсы вакцина еккен ғалым: Дженнер
Аллергендерге жатады: Дәрі-дәрмектер
Аллостерикалық ферменттердің орталықтары: аллостерикалық, реттеушілік
Аминді азоттан аспарагин, глутамин қышқылдарын және аланинді түзетін молекулаға енгізілген қышқылдар:
қымыздық сірке қышқылы, α-кетоглутар қышқылы, пирожүзім қышқылы
Амфитрихтердің: бір немесе бірнеше жіпшелері бір-біріне қарама – қарсы орналасқан
Антибиотиктер қандай заттарға жатады:  Дәрілік
Антибиотиктер: Микробтарды жоятын немесе өсуін тоқтатаын спецификалық қосылыстар
Архебактериялардың филогенетикалық тобы:
Crenarchaeota./Korarchaeota+Eyraarcheta+nanoarcheta
Антибиотиктердің бактериостатикалық әсері: Бактерияларды жояды.
Антиденелер дегеніміз: плазматикалық клеткалардың туындаулары/иммуноглабулиндер
Антиденелерді түзетін клетка: Макрофагтар, Фагоцит
Антиденелердің түзілуін реттеуші жасуша: Лейкоцит
Аллостерикалық ферменттердің орталықтары:каталитикалық/аллостерникалық+реттеуші
Ашытқылар митохондриясының тыныс алу тізбегінде фосфорилдену жолдары: электрондарды тасымалдайды/Убихинон сутегін тасымалдайды
Азотты тотықсызданған күйде сіңіретін прокариоттар мочевина/нитрат
Актиномицеттердің өкілдері:
Actinomyces+Streptomyces+Nocardia
Ascomycetes класына жататын саңырауқұлақтар:
Aspergillium
Аралас ашудың өнімдері:Ряженка, Шұбат, Кефир, Қымыз
Арнайы қоректік орталарға қайсысы жатады:  ЕПС, ЕПА, Эндо ортасы, Гиса, Левин орталары
Актиномицеттердің өкілдері:
Actinomyces
Атмосфера азотын сіңіретін микробтар:Азот бектітушілер
Ауа арқылы таралатын аурулар: қызылша, туберкулез, тұмау
Ауаға бактериологиялық зерттеу жүргізуде қолданылатын тәсіл: Кох
Ауадағы оттегін қажет ететін бактериялар: Аэробтар
АҮФ (аденозин үш фосфат) клетка метаболизмі процесінің нәтижесі:
Субстраттық фосфорлану, Электронды тасымалдау, Энергия түзілу
АҮФ молекуласы екі фосфатты макроэргиялық байланыс түзеді. Гидролизде бос энергияның жеткілікті саны босап шығады: АҮФ + H2O  АДФ + ФH;  G0 = - 31,8 кДж/моль, АДФ + H2O  АМФ + ФH;  G0 = - 31,8 кДж/моль, АМФ + H2O  аденизин + ФH;  G0 = -14,3 кДж/моль
Ацетон-бутилдік ашу қоздырғышының морфологиялық белгілері: Спора түзеді
Ашу процесі кезінде этил спирттің қосымша өнім ретінде түзетін бактериялары: Сүт қышқылды бактериялар
Актиномицеттердің өкілдері:Micromonospora/Actinomyces/Cytophaga+Streptomuces+Nocarde
Аминді қышқылдар молекуласына азот енгізіледі, Аминдеу реакциясы қатысында және нәтижесінде түзіледі:
α-кетоглутар қышқылы/глутамин қышқылы/ аспарагин қышқылы
Ascomycetes класына жататын саңырауқұлақтар:
Sсlerotinia
Амилолитикалық белсенділікті анықтау үшін қолданылатын қоректік ортаның құрамы:
A) Сахароза – 5,0
B) К2НРО4-0,3, агар- 3,0
C) NaCl – 5, pH 7,1-7,2
D) пептон – 10,0, рН 6,8-7,0
E) КН2РО4 – 5,0, агар – 15,0
F) пептон – 2,0
G) көмірсу – 10,0
Ascomycetes класына жататын саңырауқұлақтар:
Aspergillium
Ашу процесі кезінде этил спирттің қосымша бактериялары: Сүт қышқылы бактериялар
Амин қышқылдары синтезі кезінде түзілетін аралық өнімдер:Пирожүзім/Қымыздық/ɖ - кетоглутар
Ашу процесінің фазалары(сатылары)
негізгі ашу фазасы/ашудың аяқталу фазасы/микроорганизмдер топтарының аралас тіршілік ету фазасы
Анаэробты тыныс алуда сульфатты сульфидке тотықсыздандыратын бактериялар:Десульфаттаушы+сульфид түзушілер/ Сульфат редукциялаушы
Анаэробты тыныс алу процесіндегі электрондардың соңғы акцепторлары;нитрат/ көмірқышқыл газы/сульфат+фумарат
Ашу мен шіру үрдісін ең алғаш ашқан ғалым: Л.Пастер
Ашытқы саңырауқұлақтарының көмегімен қантты затардың спиртке және көмір қышқыл газына айналу процесінде түзілетін заттар: көмірқышқыл газы
Ашытқылар ненің қоздырғышы: Спирттік ашудың
Анаэробты тыныс алуға қатысатын микроорганизмдер:
сульфатты нитрифицирлеуші метаногенді+сукценогенді
Аэробтық микроорганизмдер тыныс алуда қандай оттегі қолданады: Молекулалық оттегі
Ascomycetes класына жататын саңырауқұлақтар:
Aspergillium+Candina
Геномдық мутациялар: полиплоидия/ анеуплоидия+гаплоидия
Ә
Әр түрлі ашу үрдісі нәтижесінде түзілетін сүт тағамы: Айран
Б
Бактериологиялық балау дегеніміз: микроскоптау
Бактериологиялық зертханада қандай бөлімдер болады: бактериологиялық, серологиялық, вирусологиялық
Бактерияларды жүйелеудің физикалық белгілері
энергетикалық процестер/өсу факторлары
/көміртегі және азот
Бактериялардың мутациялану процесіне зерттеу жүргізген ғалымдарС.Лурия/М.Дельбрюк/Г.Ньюкомб
Бактериялардың спора түзу
(споруляциялану) кезеңінің болу
себептері: субстрат/ температура/рН
Бактериялар клеткаларында
энергияның түзілуіне қатысатын
қосылыстар:Ацилфосфат/Пирофосфат/Глюкоза
Бактериялардың талшықтануының түрлері:
Лофотрихиальды/Монотрихиальды+Антртрихты
Бутандиолды ашу процесіне қатысатын бактерия туыстары: Enterobacter/Pantoea/ Serratia
Бактериялық ДНК мен байланыса алатын плазмида: бактериялық хромосомалар/эписома+автономиялық плазмидтер
Бұршақ өсімдігіне Rhizobium түйнек бактериялардың вируленттік қасиеті: тамыр ұлпасына енуі/ тамыр жүйесінде жұқпалы жіпше
Бактерияларда мезосомалардың типтері:
ламеллярлы/Тубулярлы
Бактериялардың клетка қабырғасының атқаратын қызметі:пішінін сақтауға
Бір-бірімен симбиозды өмір сүре алатын бактериялар: Сүт қышқылы бактериялар/Болгар таяқшасы/ Ашытқылар
Бұршақ өсімдігінде Rhizobium түйнек бактериялардың вируленттік қасиеті: тамыр жүйесімен байланысуы /тамыр жуйесінде жұқпалы жіпше
Бұршақ өсімдігінде Rhizobium түйнек бактериялардың вируленттік қасиеті:
тамыр жүйесімен байланысуы /тамыр ұлпасына енуі
Бактериоциндердің бактериалды клеткаға әсер ету механизмі:Тотығып фосфорилденуді тежейді/клетка қабырғасын бұзу
Бактерияларды жүйелеудің физиологиялық белгілері: Энергетикалық процестер/өсу факторлары/ көміртегі және азот
Бактерияларда көмірсулардың ретелу метаболизмін зерттеген ғалымдар:Ж. Моно+Жакоб
Бактерияларды мезосомалардың типтері:
ламеллярлы/тубулярлы
Бактериялардың клетка қабырғасының атқаратын қызметі:
пішінін сақтауға
Бактериялық ДНҚ мен байланыса алатын плазмида:автономиялық плазмидтер/ бактериялық хромосомалар+эписома
Бактерияларды жүйелеудің серологиялық критерилерін анықтайтын әдістер:
радиоиммунды/иммуноферментті/агглютинация
Бактериялардың генотиптері
өзгерістерге ұшырап, генетикалық
ақпараттардың донор жасушасынан
реципиент клеткасына берілуін
қамтамасыз ететін әдістер:
конъюгация/трансформация+трансдукция
Бактериологиялық ілмекті залалсыздандыратын әдіс: Жалында қыздыру
Бактериялардың клетка қабықшасына тән белгілер:
клетка формасын сақтау қоршаған орта факторларынан қорғау
Бактериялардың талшықтануының түрлері:
Кофотрихиальды
Монотрихиальды
Бутандиолды ашу процесінде қатысатын бактерия туыстары:Serratia / Pantoea/Enterobacter
Бактерияларды жүйелеудің физиологиялық белгілері: көміртегі және азот/энергетикалық процестер
Бактериялардағы генетикалық рекомбинацияның негізгі механизмдері:трансдукция/трансформация+коньюгация
Бактериофаг дегеніміз: Бактериялардың вирусы
Бактериоциногенді препараттар:
колибактерин/бифидумбактерин/бификол
Бактериялар клеткаларындағы липидтер құрамы:Фосфолипид/Май/Үш глицерид
Бактериофагтар:  Жалмаушы
Бактериохлорофильді пайдалана отырып фотосинтезге қатысатын микроағзалар:
Пурпурлы бактериялар, Цианобактериялар
Бактерия клеткаларының айналасында жіпшелері бар болса қалай аталады: Перитрихтар
Бактерия клеткаларының құрамындағы негізгі заттар,мөлшері:
Су(75-85%).Минералды заттар(15-25%).Құрғақ заттар(15-25%)
Бактерия клеткасы қабырғасының негізгі құрылымы: Пептидогликан
Бактерия клеткасының көлемі қандай өлшем бірлікпен өлшенеді: Микрометр
Бактерия мембраналарында белоктардың орналасуы:
Интегралды, Жартылай интегралды, Перифериялық
Бактерия рибосомасы қандай қызмет атқарады:  Белоктың түзілуін қамтамасыз етеді
Бактерия спораларының атқаратын қызметі:
Сыртқы ортаның қолайсыз жағдайларынан сақтау, Сыртқы орта температурасының өзгеруінен қорғау
Бактериялар вирсының атауы: Фагтар
Бактериялар мембраналарында кездесетін липидтер:  Каротиноидтер, хинондар, стериндер
Бактериялар пішініне қарай келесі топтарға бөлінеді: Таяқша тәрізді бактериялар-бациллалар, Спираль тәрізді бактериялар-спириллалар
Бактериялар түзетін бояулы заттардың атауы: Пигменттер
Бактерияларды және олардың спораларын өлтіру үшін қолданылатын әдістер: Бу ағынымен, автоклавтау
Бактерияларды толық жоятын әсер: Бактериоциттік
Бактериялардың белгілі бір түр ғана өсіп, басқа микробтардың өсіуін тежейтін орта қалай аталады: Элективті (таңдаулы)
Бактериялардың генотиптері өзгерістерге ұшырап, генетикалық ақпараттардың донор жасушасынан реципиент жасушасына берілуін қамтамасыз ететін әдістер: трансформация, трансдукция, конъюгация
Бактериялардың капсулалық антигені: S-Антиген
Бактериялардың көп мөлшерде жасай алу қабілеті анықталған ферменттері: изомераза, оксидоредуктаза, лиаза, гидролаза
Бактериялардың өсуінің қисық сызығының кезеңдері: Өлу, Экспоненциалды(лог-)
Бактериялардың өсінділік және биохимиялық қасиеттеріне қарай, олардың түрлері мен туыстарын ажырататын қоректік орта қалай аталады: Элективті
Бактериялық ДНК мен байланыса алатын плазмида: эписома, бактериялық хромосомалар, автономиялық плазмидтер
Бактерияның клетка қабырғасының негізгі компоненті: Пептидогликан немесе муреин
Бациллалар қоршаған ортаның жағымсыз факторларынан қорғану үшін түзетін заттар: Капсула. Цисталар. Спора
Белокты ыдырататын микробтар қалай аталынады: протеолитикалық
Биологиялық объектілер систематикасының типтері: филогенетикалық, практикалық , табиғи
Ботулизм қоздырушысы және оның физиологиялық қасиеттері: Улар түзеді, Қатаң анаэроб, Cl.boulinum
Бұршақ өсімдігінде Rhizobium түйнек бактериялардың вируленттік қасиеті: түйнек түзуі/тамыр ұлпасына енуі
Ботулизм қоздырушысының морфологиялық қасиеттері: теннис ракеткасы тәрізді бояудың түсі өзгереді
Бруцеллезге шалдыққан мал етін: жояды
Бруцеллезді балау барысында қолданылатын әдістер мен реакциялар: Агглютинация реакциясы, Патолого-анатомиялық
Бүршіктену арқылы көбейетін микроорганизмдер Ашытқылар
Бүршіктену жолмен көбейетіндер: Нағыз ашытқылар
Бір- бірімен симбиозды өмір сүре алатын бактериялар: Сүт қышқылды бактериялар, Ашытқылар, Болгар таяқшасы
Бір ғана жіпшесі бар бактериялардың аталуы: Монотрихтер
Бактериялардың мутациялану процесінде зерттеу жүргізген ғалымдар:С.Лурия/М.Дельбрюк/Н.Ф.Гамели
Бір жіпшелер бактерияларда түгел болса олар: Перитрихтар
Бір клеткадан алынған культура: Клон
Бір клеткадан таза культураны бөліп алудың әдістері: микроманипулятор қолдану әдісі, Лиднердің тамшы әдісі, Перфильев микроселекторын қолдану әдісі
Бір клеткалы саңырауқұлақтардың класы: Аскомицеттер
Бір микробтын көзге көрінетін жиынтығы: Түр
.Бактериялардың клетка қабықшасына тән белгілер: клетка формасын сақтау/орта факторларынан қорғау
Бір микроорганизмнің екінші бір микроорганизмнің тіршілігіне өте зиян келтіруі қалай аталады: Антагонизм
Бір организм басқа ағзаны пайдаланып тіршілік етуі: Паразитизм
Биологиялық обьектілер систематикасының типтері:
филогенетикалық+фенотипикалық
Бактерияларда көмірсулардың реттелу метаболизмін зерттеген ғалымдар: Ф.Жакоба
Бір организм басқа ағзаны пайдаланып тіршілік етуі: Симбиоз
В
Вакцина еккенен кейін пайда болған иммунитет: белсенді/жасанды
Вакцина егудің мақсаты: Профилактика
В.С. Буткевич әдісі бойынша Aspergilluss niger саңырауқұлағынан микроорганизмдерді өсіру үшін қолданылатын қоректік орта құрамы:Су, глюкоза немесе сахароза
Вибриондар мен спириллаларғ жатады: Ирек формалар
Вибриондардың пішіні: 3-5 орамы бар серіппеге ұқсас иілген таяқша
Вирусология ғылымының дамуына үлес қосқан ғалымдар: Д.Ивановский, Э.Шамберлан, Д.И.Иванивский, Ф.Туорт
Вирустарды кім ашты: Ивановский
Вирустарды өсіруге арналған орта: Зертханалық жануарлар, Өсімдіктердің жасуша өсінділері, Тауық эмбрионы
Вирустардың көлемін анықтайтын өлшем бірлік: Нанометр
Г
Гендік мутация мәні: ДНК молекуласының бойындағы нуклеотидтердің орналасуы ретінің өзгеруінде, ДНҚ құрамындағы гендеөзгеріс болады, ДНҚ-дағы нуклеотидтердің орны өзгереді
Грамм теріс бактериялардың ірі бактериялар топтары: сульфатредукцирлеуші/күкірт
Гомоацетатты ащу процесі
Күкіртті тыныс алу процесі:Түрлі вулкандардың атқылауымен байланысты
Гидролаза ферментінің продуценттерін іздеу үшін зертханалық тәжірибеде қолданылатын арнайы әдістер:липолитикалық белсенділік / протеолитикалық белсенділік/ амилолитикалық белсенділік
Гендік мутация мәні:ДНҚ құрамындағы генде өзгеріс болады.
Геномдық мутациялар: полиплоидия, анеуплоидия, гаплоидия
Гетеротрофты бактериялардың қоректенуіне қажетті заттар: Органикалық көміртегі
Гликолиз жүретін организмдер: аэробты/ факультативті анаэробты/ Анаэробты
Гетеротрофты микроорганизмдер көміртегі көзі ретінде неніпайдаланады: Органикалық қоспаларды
Гетеротрофты организмдердің қоректену элементтеріне қажеттілігін қамтамасыз ету үшін қолданылатын қоректік орталар: ашытқы автолизаты, өсімдік экстракты, сүт сарысуы
Гендік мутация мәні:
D)ДҢҚ құрамындағы генде өзгеріс болады
E) ДНҚ-дағы нуклеотидтердің орны өзгереді + ДНК молекуласының бойындағы нуклеотидтердің орналасуы ретінің өзгеруінде
Глюкозаның пирожүзім қышқылына айналу жолының схемасы Пентозофосфат/ Эмбден – Мейергоф – Парнас/Энтнер – Дудоров
Грамм оң эубактериялардың клетка қабырғасының құрамында кездесетін компоненттер:
тейхой қышқылы
Гетеротрофтық микроор-ң қоректенуінде қолданылатын заттар: Дайын органикалық заттарда
Гермоферментатифті сүт қышқылды ашудың негізіне жататын биохимиялық даралардың жиынтығы:
-Мейергоф-Парнас жолы
Гликолиз
Гетероферментативті ашу процесінде сүт қышқылымен қатар түзіледі
спирт/сірке қышқылы/көмірқышқыл газы
Гетероферментативті ашу процесінде сүт қышқылымен қатар түзіледі: көмірқышқыл газы/пирт
Гетеротрофты организмдердің қоректену элементтеріне қажеттілігін қамтамасыз ету үшін қолданылатын қоректік орталар:сүт сарысуы/ өсімдік экстракты+ашытқы автомизатора
Глюкоза катаболизмнің жолы: пентозофосфатты
/Энтнер-Дудоров/ гликолиз+пруктоза 2 фосфат
Грамм теріс бактериялардың талшықтарында болатын сақиналар:
P/ L/ S
Гетероферментативті ашу процесінде сүт қышқылымен қатар түзіледі: Сірке қышқылы, Спирт, Көмірқышқыл газы
Гидролаза ферменттері: Пептидазалар, метилтрансферазалар
Гомоферментатифті сүт қышқылды ашудың негізіне жататын биохимиялық реакциялардың жиынтығы:
Эмбден-Мейергоф-Парнас жолы/Гликолиз/Фосфотриозды жол
Гидролаза ферментінің продуценттерін іздеу үшін зертханалық тәжірибеде қолданылатын арнайы әдістер: амилолитикалық белсенділік, протеолитикалық белсенділік, липолитикалық белсенділік
Гендік мутацияның мәні: ДНҚ-дағы нуклеотидтердің орны өзгереді/ ДНҚ құрамындағы генде өзгеріс болады/ДНҚ молекуласының бойындағы нуклеотидтердің орналасуы ретінде өзгеруінде
Гликолиз жүретін организмдер: аэробты, факультативті анаэробты, анаэробты
Глюкозаның пирожүзім қышқылына айналу жолының схемасы: Эмбден - Мейергоф – Парнас, Этнер – Дудоров, пентозо – фосфат
Грамм оң эубактериялардың клетка қабырғасының құрамында кездесетін компоненттер: пептидогликан
Гуморальдық иммунитеттің эффекторлық клеткасы: В-лимфоциттер
Gracilicutes бөлімінің кластары: Scotobacteria/Fibrobacter
Д
Дайын органикалық көміртегі қосылыстарымен қоректенетін микробтар тобы қалай аталады: Автотрофтар
Денитрификациялаушы бактериялар: Clostridium felsineum, Acetobacter pasteurianum
Денитрификациялаушы бактериялардың тіршілік әрекеті: топырақта
Диплококктардың клеткасы қалай орналасады: Қос-қостан
Диплококктардың пішіні: Дөңгелек пішінді, қос-қостан
Дифференциалды-диагностикалық қоректік орталар:Индикаторлары бар қатты Эндо ортасы/ Конради-Дригальский ортасы/Көмірсулары бар Гисса ортасы
Дифференциалды – диагностикалық қоректік орталар: Индикаторлары бар қатты Эндо ортасы, Құрамында көмірсулары бар сұйық Гисса ортасы, Конради – Дригальский ортасы, Левин орталары
Екіншілік транспорттық жүйелердің бөлінген топтары: унипорт,симпорт,антипорт
ЕПС неден даярлайды: Сорпа
Еттегі қышқылдық ашытуды қандай микробтар туғызады: Сүт қышқыл бактериялар
Ж
Ж.Моно мен Ф.Жакоб анықтаған ферменттер синтезінің индукциялану механизмі: оператор ген-реттеуші репрессорлы белок түзеді, активті емес кешеннің құрылуы
Жіпше тәрізді бактериялар:
Corynebacterium
Жіпше тәрізді бактериялар:
А) Fusarium
B) Ascomyycetes
C) Simonsiella
D) Arthrobacter
E) Alternaria
Жануарлар тектес антибиотиктер:Эритрин
Жануарларда кездесіп және көбірек зерттелген гемофилездер: туберкулез/бруцеллез
Жануарлардың актиномициттер қоздыратын аурулары: Некробактериоз, Ботулизм
Жасуша қабырғасы жоқ микроорганиздер: Микоплазма
Жасырын кезеңде мироорганизмнің әрекеті: Жаңа ортаға бейімделеді, Тіршілік әрекеті өнімдерін бөліп шығарады
Жинақталған культуралар алу кезіндегі негізгі факторлар:Температура/Орта рН мәні/Энергия, көміртегі көзі
Жоғары осмостық қысым жағдайында көбейе алатын микроорганизмдер:Тұз сүйгіштер/Галофилдер/ Осмофилдік
Жинақталған культуралар алу кезіндегі негізгі факторлар:
Температура/Орта РН мәні
Жемістер мен көкөністерді ашытқанда қандай процесс қолданады:  Сүт қышқылының ашуы
Ж.Моно мен Ф.Жакоб анықтаған ферменттер синтезінің индукциялау механизмі:промотор/құрылымдық гендердің болуы
Жиі қолданылатын сұйық қоректік орта:Сорпа
Жоғары осмостық қысым жағдайында көбейе алатын микроорганизмдер: Осмофилдік микроорганизмдер, Галофилдер, тұз сүйгіштер
Жұмыртқа арқылы берілетіниммунитет:
Планцентарлық
Жоғары осмос жағдайында көбейе алатын микроорганизмдер:тұз сүйгіштер/ осмостық микроорганизмдер/галофилдер
Жүзім тәрізді орналасатын коккалар:Стафилоккокалар
Жылу сүйгіш микроорганизмдердегі температура мөлшері: 40-45 , 55-75  , 60-80 
Жыныссыз жолмен көбейетін саңырауқұлақтар: Дейтромицеттер
З
Залалсыздандыруды (стерилизацияны) не үшін қолданады: Барлық микробтарды жою үшін
Зардапты агенттің организмде таралу ерекшеліктеріне байланысты инфекциялық процестің аталуы: Бактериемия, Аутоинфекция
Зардаптыкокктар: Стрептококктар
Екі жағында жіпшелері бар бактерия клеткасының атауы: Перитрихтер
Зардапты кокктар: Стрептококктар
Зардапты микробтардың организмге ену жолдары: Асқорыту жолдары
Зардапты микроорганизмдер өсетін ортаның рН-ы қандай болу керек: 7,2-7,6
Зең саңырауқұлақтар көбірек таралған топырақ түрі: Минералды заттар жеткілікті, Жақсы аэрацияланатын
И
Изомераза ферменттері: трансферазалар
Иммунглобулиндер қанша класқа бөлінеді: 5класқа: М, А. Е, G, D.
Иммундық есте сақтау тиісті жасуша: Т және В – Лимфоциттер
E.Coli бактериясының клетка құрамындығы заттар:Липид/Белок/Полисахарид
Иммундық жауаптың өрістеуі өзара әрекеттесуін қажет ететін торшалар: Т-лимфоциттер
Иммундық жүйенің орталық мүшесі: Тимус
Иммундық жүйенің шеткі лимфомдты органдарының бірі: Лимфа түйіндері
Иммунитет: Генетикалық бөгде заттардың енуінен қорғайды
Иммунитеттің гуморальдық теориясын кім ашты:Эрлих
Инверсия:  ДНҚ тізбегіне тағы біразотты негіздің косылуы, хромосомалық өзгерістің бір түрі, хромосомадағы гендербөліктерінің 180  -қа “төңкеріліп аударылуы”
Инсерциялық (орын ауыстырушы) ауысушы генетикалық элементтерді 1970 жылы алғаш рет E.coli-да ашқандар: П.Стерлинджер, Г.Седлер, Дж.Шапиро
Инфекция кезіндегі аурудың айқын көріну кезеңі: продромальдық
Инфекциялық аурудың жасырын кезеңі: Инкубациялық
Инфекциялық аурулардың продромальдық кезеңінің ұзақтығы: аурудың түріне байланысты
Инфекцияның көздері: Қан соратын жәндіктер.Ауру адам мен ішек ауру мал бактерия тасымалдаушы
Инфекцияның қай кезінде ауру айқын көрінеді: Клиникалық белгісі
Ит бруцеллезінің қоздырғышы: Br.canis
К
Кальций цианамидін топырақтағы уробактериялар арқылы ыдырату кезеңдері:
 CaCN2 + 2H2О, H2CN+Ca(OH)2,  H2CN2 + H2 O CO(NH2)2,  CO(NH2)2 + H2 O CO2+ 2NH3
Клетка қабықшасынан цитоплазманы бөліп тұратын зат: Мембрана
Клетка қабырғасы тек белоктан тұратын архебактериялар: мезофильді, галофильді,ацидотермофильді
Клетка қабырғасы мүлдем болмайтын бактериялар:
Микоплазма
Клеткада АҮФ түзілуінің жолы: субстрат деңгейінде фосфорлану, тотыға фосфорлану, фототүзілу кезінде фосфорлану
Клеткалары сегізден орналасқан микроорганизмдер: Сарциналар
Катаболизм қоректік заттардыңБелоктар/көмірсулар+май
Клетканың органеллалары: ядро, Хлоропластар, митохондрия
Клон деген: Бір келткадан алынған
Клеткалардың органеллалары:митохондрия/ядро
Кокка пішінді нағыз бактериялардың ауру тудыратын қоздырғыш түрлері: Sarcina, Streptococcus, Diplococcus
Коли-индекс дегеніміз: 1 л судағы ішек таяқшаларының саны
Колонияларға шоғыр дегеніміз: Микробтардың жиналуы
Консервілер мен шұжықтарда өсіп-өніп у түзетін микроб: Ботулинум
Көптеген ферменттік реакциялардан тұратын метаболизм процесінің этаптары:біркелкі метаболизм
Көміртегіні сіңіру типі бойынша микроорганизмдер топтар:
Автотрофты
Клетканың органеллалары:
майлар
газды вакуолі
Клетка қабырғасы тек белоктан тұратын архебактериялар:Ацидотермофильді
/Галофильді
Күн сәулесінің энергиясын пайдаланатын бактериялар:
цианобактериялар/қошқыл бактериялар/жасыл бактериялар
Катаболизм қоректік заттардың тотығу жолындағы ыдырау процесі: Белоктар/ Көмірсулар
Көптеген ферменттік реакциялардан тұратын метаболизм процесінің этаптары: перифериялық метаболизм/ бір жақты конструкторлы метаболизм+ энегетикалық метаболизм
Карбоксибактериялардың туыстары (СО-ны пайдаланатын бактериялар):
Pseudomonas/Achromobacter+Comomonas
Коферменттерге: пантотен қышқылы, Көміртегі
Көміртегін дайын органикалық қоспалардан,энергияны органикалық заттардың тотығуынан алатын микробтар: Автотрофтар
Көптеген ферменттік реакциялардын тұратын метаболизм процесінің сатылары:
Конструктивті және энергетикалық метаболизм
Күн сәулесінің әсерінен тез қырылатын ми
кробтартопалаң микробы/ сүзек микробы/туберкулез таяқшасы
Күн сәулесінің әсерінен тез қырылатын микробтар:
Туберкулез таяқшасы
Балдырлар
Клетка қабырғасы мүлдем болмайтын бактериялар:
микоплазма+протопласт
Көміртегін көмірқышқыл газынан алатын және күн сәулесінің энергиясын пайдаланып,органикалық заттарды түзетін микроорганизмдер: Фотолитотрофтар, Фотоорганотрофтар, Хемоорганотрофтар, Хемолитротрофтар
Көмірсулардың пентозофосфатты ыдырау жолына тән болатын микроорганизмдерге жатады:
Enterobacter/ сүт қышқылы
Коферменттер құрамына кіреді:НАДФ/НАД/ФАД
Көмірсулардың пентозофосфатты ыдырау жолы тән микроорганизмдер:
Пропион/Янтарь/Сүт қышқылды
Кокка пішінді нағыз бактериялардың ауру тудыратын қоздырғыш түрлеріNeisseria/ Sarcina/Streptococcus
Көмірсулар биосинтезінде гексоза тасымалданады Полисахарид/Целлюлоза/Крахмал
Көптеген ферменттік реакциялардын тұратын метаболизм процесінің сатылары:Бір жақты конструкторлы метаболизм Конструктивті және энергетикалық метаболизм
Энтеробактериялардың өкілдеріSalmonella/Shigella/Еsсһеrісһіа
Көптеген ферменттік реакциялардан тұратын метаболизм процесінің этаптары: перифериялық метаболизм, конструктивті және энергетикалық метаболизм
Культуральдық ерітіндідегі нитраттар мен нитриттерді анықтау үшін қолданылатын сапалық реакциялар: Грисс реактивімен реакциясы, крахмал - иод реакциясы, дифениламин реакциясы
Культуральдық ерітіндіге нитраттар мен нитриттерді анықтау үшін қолданылатын сапалық реакциялар; Крахмал-иод реакциясы/Грисс реактивімен реакциясы
Қазіргі кездегі микроорганизмдердің өзгергіштік заттарын алу әдістері
реплика әдісі
Күрделі белоктарды атайды
Нуклеопротеид/Гликопротеид/Липопротеид
Коферменттер құрамына кіреді:НАТФ/НАД/Никотин қышқылы
Катаболизм қоректік заттардың тотығу жолындағы ыдырау процесі: Белоктар/Көмірсулар
Күйіс қайыратын малдардың мес қарнындағы азықтар қандай микробтар арқылы қорытылады: Целлюлозолитикалық
Күкіртке тән белгі: жануарлар мен өсімдіктер организмінде болады
Күрделі белоктар гидролизденгендегі өнім:  Амин қышқылдары, Органикалық заттар, Органикалық емес заттар
Күрделі полимерлер: липидтер/полисахаридтер
Күрделі белоктар гидролизденгендегі өнім: органикалық заттар/амин қышқылдары
Күрделі эфирлер қолданылады: Май алуда, өңдіруде
Қ
Қаланың ауасында кездесетін микробтар:Вирустар
Қандай ауру сүт арқылы адамға жұғады: Бруцеллез
Қандай жануарлар сақаумен ауырады: Сиырлар
Қандай микробтар сүтте ашыған жағымсыз иіс тудырады: Сүт қышқылы
Қандай микробтар сүтте хош иіс туғызады: Ацидофильді таяқшалар, сүт қышқыл стрептококкалар
Қандай микробтар Циль-Нильсен әдісімен боялады: Қышқылға төзімділер
Қандай топырақтарда микрооргаизімдер көп болады: Қарашірік
Қарапайым қоректік орталар: ЕПС, ЕПА
Қарапайым мен жоғарғы сатыдағы жануарлар қоректенуіне қарай қандай типке жатады: Галафитті
Қарапайым мен жоғарғы сатыдағы жануарлар қоректенуіне қарай қандай типке жатады: Аралас
Қарапайым микроскоппен көрінбейтін, адамдардың, жануарлар мен өсімдіктердің денесінде тоғышарлық ететін организм: Вирус
Қарапайымдылардың адамда ауру қоздыратын түрлері келесі туыстардың өкілдері болып табылады: Лейшмания, балантидий, грипаносома
Қатаң анаэробтардың өсетін ортасы: Тек оттегі жок ортада
Қоректік ортада жинақталған културалардың пайда болу белгілері: көпіршік+түссіздену/ тұнба+лайлану
Қой, ірі қара мал және шошқа бруцеллезінің қоздырушыларын ашқан ғалымдар:  Дж.Траум, Банг және Стиболт
Қолайлы температурасы 25-35°С – ді құрайтын бактериялар қалай аталады: мезофильді
Қоректік орталарды қалай залалсыздандырады:автоклавта
Қышқылға, спиртке және сілтіге төзімді микроорганизм:M.tuberculosis
Қазіргі кездегі микроорганизмдердің өзгергіштік заттарын алу әдістері
реплика әдісі
Л
Лиаза ферменттері: Лигазалар
Люминесцентті микроскопиялауда люминесцестті қасиетке ие қосылыстар:алкалоидтар/витаминдер+хлорофил+антибиотик
Люминесцентті микроскопиялауда люминесцестті қасиетке қосылыстар:хлорофилл
Листериозға шалдыққан малтерісін: Стерилдейді
Лофотрихты бактериялар жіпшелерінің орналасуы: Бір ұшында шоғырланып орналасқан
Л. Пастердің ашқан ғылыми жаңалықтары:
вакцина алу/ анаэробиоз/ашу
М
Май қышқылы бактерияларының негізгі өкілдері: Cl. Butyricum, Cl. Felsineum
Микроорганизмдердің клетка қабығының қосымша қабаты гликокаликстің анатомиялық тобы:
макрокапсула/шырышты –аморфты/микрокапсула
Микроорганизмдердегі клетканың ұйымдасуын зерттеген ғалымдар.
Э. Геккель /К. Ван Нил / Р. Стейниер
Микроорганизмдерді өсіру жағдайларыТемпература, жарық/Қоректік орта/ Аэрация , pH
Макромолекулалардың атқаратын қызметтері: фагтар мен колициндерге арналған арнайы рецепторлары, макромолекулалар, полимерлер
Мал қораның 1м 3 ауадағы рұқсат етілген микробтар саны: 1500-2000
Мал ішегінде ішек таяқша бактериялардың жоктығы нені көрсетеді: Мал сау
Мезофильды бактериялардың өсуіне қолайлы температура:35-45°С
Микоб клеткасының энергетикалық орталығы: Рибосома
Микроаэрофильдердің өсуіне қолайлы жағдай: Оттегінің аз мөлшері бар жерде
Микроб жасушасының энергетикалық орталығы: Рибосома
Микроб клеткасы белоктары қай жерде түзіледі: Рибосомда
Микроб клеткасына қоректік заттардың енуі: диффузия құбылысы арқылы/тасымалдаушы ферметтер арқылы/клетканың цитоплазмалық мембранасы арқылы
Май қышқылды ашу процесінде қолданылатын субстратар:меласса /бидай /картоп
Микроб клеткасының химиялық құрамы: Су, Сутегі, Белок, Азот, Көміртегі, Липид
Микроб тыныс алғанда не пайда болады: Энергия
Микроб ядросының қызметін не атқарады: Нуклеоид, плазмида
Микробиология зерттейтін негізгі нысандар: прокариотты микроорганизмдер, микроорганизмдер, микроскопиялық саңырауқұлақтар
Микробиологияның даму сатысында
жұмыстары ерекше маңызға ие болған
зерттеушілер:
С.Н.Винограский, М.Бейерник/А.Клюйвер, К.Ван Ниль/А.Ван левенгук, Л.Пастер
Микробиология тәжірибесіне тығыз қоректік орталарды енгізген ғалым: С.Виноградский
Микробиология: микробтардың морфологиясын, микробтардың генетикасын, микробтардың физиологиясын
Микробиологияда жай көзге көрінбейтін, ұсақ тірі организмдер Вирустар, бактериялар
Микроорганизмдер культураларының тазалығын анықтауда қолданылатын қоректік орталарашытқы экстракті/картопты агар
Микроорганизмдерде глюкозаның тотығу жолдары:
Гликолиз/Пентозофосфаты жолы
Микроорганизмдерді өсіруге арналған әмбебап қоректік орталар:ет- пептонды сорпа/ ет- пептонды агар
Микробиологияның даму сатысында жұмыстары ерекше маңызға ие болған зерттеушілер: А.ван Левенгук және Л.Пастер, С.Н.Виноградский және М.Бейерник, А.Клюйвер және К.ван Ниль
Микробтар ауаға таралады: Жануарлар денесінен, Ет өнімдерінен
Микроорганизмдер культураларының тазалығын анықтауда қолданылатын қоректік орталар:
ашытқы экстракті
ет-пептонды агар
Микроорганизмдер арасында антагонизмнің пайда болу себептері: қоректік ортаға бәсекелестік/ бір микроорганизмдердің басқаларын жоюы+ бірнеше микроорганизмдер түзетін антибиотиктер әрекетінің нәтижесі
Микробиология зерттейтін негізгі нысандар: микроскопиялық саңырауқұлақтар/прокариотты микроорганизмдер
микроорганизмдер
Микробтар әлемін алғашқы ашқан ғалым, А.Левингук
Микробтар көп кездеседі: Шаң –тозаңда, Қаланың ортасында
Микробтарды Грамм әдісімен бояу үшін қолданылатын заттар:  Люголь ерітіндісі, Этил спирті, Прейффер фуксині, Генциан фиолеті
Микробтарды желімдей алатын антиденелер: Агглютининдер
Микроорганизмдердің тыныс алу тізбегінде сутегі атомдарын тасымалдайтын қосылыстар:Флавопротеин/Хинондар/FeS - белоктар
Микроорганиздерді дақылдауда қолданылатын қоректік орталардың химиялық құрамына байланысты түрлері:
Синтетикалық Табиғи+Жартылай жасанды
Микробтарды өсіруге арнаған қондырғы: Термостат.
Микроорганизмдер арасында антагонизмнің пайда болу себептері:
бір микроорганизмдердің басқаларын жоюы/антибиотикалық әсері
/қоректік ортаға бәсекелестік
Микроскоптың оптикалық жүйесі:
жарық беру аппараты
объектив+окуляр
Микроорганизмдердің
протеолитикалық белсенділігін
анықтауда қолданылатын субстрат: казеин/ пептон / желатин
Микробтардың капсулаларын бояу үшін қолданылатын тәсіл:  Грам, Михин
Микробтардың капсуласының атқаратын қызметі: фагоцитозға төзімділігін арттырады
Микробтардың көптеген түрлері өсетін жасанды қоректік орта: Элективті
Микробтардың көптеген түрлері өсетін жасанды қоректік орталар: арнайы, қарапайым/ЕПА/ЕПС/, консервілеуші
Микробтардың қанттарды ыдыратуы қасиеттерін зерттеу үшін оларды қандай қоректік орталарға себеді: Гисса
Микробтардың протеолиттік қасиеттерін зерттеуге арналған орталар:ЕПЖ
Микроорганизмдердегі ферменттердің субстратқа әсері бойынша бөлінуі:
Липолитикалық/Амилолитикалық/Протеолитикалық
Микроорганизмдердің температурада
өсуіне қарай бөлінуі:
психрофильді/мезофильді/ термофильді
Микроорганизмдердің табиғат
айналымындағы маңыздылығын
зерттеген ғалымдар:
С. Н. Виноградский
Н. Г. Холодный
В. Л. Омелянский
Микроорганизмдер клеткасында полисахаридтердің жинақталу формасы:майлар
Микроорганизмдердің тыныс алу тізбегінде
сутегі атомдарын тасымалдайтын қосылыстар:
Флавопротеин/ Хинондар/FeS – белоктар
Микробтардың топырақтағы санын анықтауға қажетті үлгінің бірі: 1 г
Микробтардың түзетін улы заты: Токсиндер
Микробтардың тіршілігі үшін басқа организмді пайдаланып, оған зиян келтірмеуі: Симбиоз
Микрококктарды 50 рад дозаға сәулелендіру:  Өсуін күшейтеді, Көбейеді
Микрококктардың клеткасы қалай орналасады:  Бір-бірден немесе тәртіпсіз
Микроорганизмдерге және өсімдіктер қоректену әдісі: Галофильді
Микроорганзидер топырақтың қандай тереңдігінде көп кездеседі: 5-20см
Микроорганизидерге келесі топ өкілдері жатады: Бактериялар, актиномицеттер
Микроорганизмдердің химиялық қосылыстардың әсеріне тәуелді болу себебі байланысты:қосылыстың табиғатына/ микроорганизм ерекшелігіне/қоректік орта құрамына
Микроорганизм штамының өсіндісі қалай аталады: Бір түрден алынған
Микроорганизмдегі химиялық факторлардың әсері: Сілтілер, Тотықтырғыштар, Қышқылдар
Микробиологияның дамуына үлес қосқан ғалымдар:
Виноградский\Пастер
Мечников
Микрорганизмдердің негізгі топтары:
Актиномицеттер
Микроскоптық саңырауқұлақтар
Микроорганиздерді дақылдауда қолданылатын қоректік орталардың химиялық байланысты түрлері.Синтетикалық Табиғи
Микробиологияның дамуына үлес қосқан ғалымдар:Виноградский/Пастер/Мечников
Микрорганизмдердің негізгі топтары:
Актиномицеттер/ Микроскоптық саңырауқұлақтар/)
микроорганизмдер адгезиясының жіктелуі: субстрат бетіне адгезиялау, микроорганизмдер клеткасы арасындағы коагрегация, планктондағы және жабысқан клеткалар арасындағы коадгезия
Микроорганизмдер арасындағы антогонизм процесінің түзілу себептері: қоректік заттарға бәсекелестік тудыру, бірнеше микроорганизмдер түзетін антибиотиктер әрекетінің нәтижесі, бір микроорганизмдердің басқа микроорганизмдер нәтижесінде жойылуы
Микроорганизмдерге ультрадыбысты пайдалану мақсаты: Ферменттерді бөліп алу, Токсиндерді бөліп алу, Антигендерді бөліп алу
Микроорганизмдерге сыртқы орта факторларының әсері: биологиялық, химиялық, физикалық
Микроорганизмдердегі клетканың ұйымдасуын зерттеген ғалымдар: Р.Стейниер, К.ван Нил, Э.Геккель
Микроорганизмдерді өсіруге арналған әмбебап қоректік орталар: ет-пептонды сорпа/ет-пептонды агар
Микроорганизмдерді өсіру жағдайлары: Температура, жарық, Аэрация, уақыт, Қоректік орта
Микроорганизмдерді белгілі температурада өсіруге арналған аппарат: Термостат
Микроорганизмдерді бірінші суретке түсірген ғалым: Левенгук
Микроорганизмдерді жасанды жағдайда дақылдау кезінде оптималды болуы қажет: ортаның қышқылдығы, Осмостық жағдайлар (қоректік орта құрамындағы тұздардың мөлшері мен арақатынасы)
Микроорганизмдерді лабораториялық жағдайда зерттегенде қолданылатын күрделі бояу әдістері:
Циль-Нилсон/грамм/ Козловский
Микроорганизмдерді лабораториялық жағдайда зерттегенде қолданылатын күрделі бояу әдістері: Грамм, Циль – Нилсон, Козловский
Микроорганизмдердің клетка қабығының қосымша қабаты гликокаликстің анатомиялық тобы:  Микрокапсула, Макрокапсула, Шырышты – аморфты
Микроорганизимдерді индентификациялауда анықтағыштардың негізін салған ғалымдар Н.А.Красильников/ Д.Х. Берги/Б.Д.Скерман
Микрококтарды 50 рад дозаға сәулелендіру:
тіршілігін жояды/сәуле әсеріне төзімділігі артады
Микроорганизмдердегі ДНҚ-ның трансформациялау қабілетін тежейтіндер:
A) Ферменттердің синтезделуі және жоғарғы температура
B) Спирттер
C) Ақуыздардың синтезделуі
D) Жоғарғы температура
E) Ферменттердің синтезделуі
F) Төменгі температура
G) Азотты қышқылдар (химиялық заттар)
Микроорганизмдер арқасында антоганизмнің пайда болу себептері:бір микроорганизмдердің басқаларын жоюы/қоректік ортаға бәсекелестік
Микроорганизмдер химиялық қосылыстардың әсеріне тәуелді болу себебі байланысты:микроорганизмерекшелігіне/қосылыстардың табиғатына/сыртқы орта факторларына
Микроорганизмдердің антибиотикалық белсенділігін анықтауға тест организм ретінде қолданылатын өкілдері: Escherichia coli, Staphyloccus aureus, Bacillus subtilis
Микроорганизмдердің бір-біріне пайдалы әсері: Комменсализм
Микроорганизмдердің өсуі мен таралуына әсер етуші қоршаған орта факторлары: ылғалдылық/орта қышқылдығы
Микроорганизмдерді дақылдауда қолданылатын қоректік орталардың химиялық құрамына байланысты түрлері: Жасанды немесе жартылайсинтетикалық/Табиғи/ Синтетикалық
Микроорганизмдердегі ДНҚ-ның трансформациялау қабілетін тежейтіндер: Ультракүлгін сәулелер/Азотты қышқылдар (химиялық заттар)
Микроорганизмдер адгезиясының жіктелуі :
планктондағы және жабысқан клеткалар арасындағы коадгезиялану/субстрат бетіне адгезиялану +микроорганиздердіңклетка арасындағы коагрегация
Микроорганизмдердегі ферменттердің субстратқа әсері бойынша бөлінуі: Липолитикалық/Амилолитикалық / Протеолитикалық
Микроорганизмдердің химиялық қосылыстардың әсеріне тәуелді болу себебі байланысты: сыртқы орта факторларына / микроорганизм ерекшелігіне / Қоректік орта құрамына
Микроорганизмдердің зат алмасу процесі: Катаболизм Микроорганизмдердің көптеген түрлерін өсіруге арналған қоректік ортаның атауы:Дифференциальды
Микроорганизмдердің қоректену типі: Галозойлық
Микроорганизмдердің өсуі мен таралуына әсер етуші қоршаған орта факторлары: ауа, жарық, ылғалдылық, температура
Микроорганизмдердің сұйық қоректік орталарда өсу сипаты: Лайланады, Тұнба түзеді
Микроорганизмдердің таза өсіндісін алғаш рет кім бөліп алды: Кох
Микробиология зерттейтин негізгі нысандар: микроорганизмдер/микроскопиялық саңырауқұлақтар
Микроорганизмдер арасындағы антогонизм процесінің түзілу себептері: қоректік заттарға бәсекелестік тудыру/бірнеше микроорганизмдер түзетін антибиотиктер әрекетінің нәтижесі
Микроорганизмдердің таксономиялық бірлігі: Түр
Микроорганизмдердің топқа бөлінуі: Классификация, Систематика
Микроорганизмдердің тығыз қоректік орталарда өсуі: Шоғырланады
Микроорганимздердің зат алмасу процесі қалай аталады: Метаболизм
Михин әдісімен қандай микробтар боялады:қышқылға төзімділер, Капсула түзетіндер
Мукор қай классқа жатады: Аскомицеттер
Микроорганимдер клеткасында полисахаридтердің жинақталу формасы:гранулеза
Мюллер әдісі немесе Циль-Нильсон әдісі бойынша қандай микробтарды бояйды: Қышқылға төзімді
Н
Нағыз мицелий түзбейтін саңырауқұлақтардың класы: Базидиомицеттер, Хитридиомицеттер
Номенклатура: Систематика, Халықаралық атау, Таксономия
Нәтижесінде энергияның биологиялық пайдалы формасы пайда болатын реакциялар: Энергия алу реакциялар/ Катаболизм
Нуклеин қышқылдарының гидролиздену нәтижесі:  Пурин, Пиримидин негіздері қант, Фосфор қышқылы
Нәтиежесінде энергияның биологиялық пайдалы формасы пайда болатын реакциялар:
Энергия алу реакциялар
Катаболизм
О
Облигатты аэробтар қандай ортада өсіп-өнеді: Оттегі көп жерде
Ортаның қышқылдылығы ph-5 төмен ортада тіршілік ететін микроорганизмдер туыстарына жатады: Thiobacillus/Sulfolobus/Leptospirillum
Оксидоредуктаза ферменттері: Пероксидаза
Органелласы мен ядросы цитоплазмадан жекеленбеген микроорганизмдер: Прокариоттар
Организмдердің иммундық жауабы: Антигендер түзу
Организмнің спецификалық емес қорғаныс факторларына жататындар:  Иммуноглобулиндер
Ортаның қышқылдылық деңгейіне қарай бактериялардың топтары: Нейтрофил, Ацидофил
Оттегі аз болған жағдайда өсе беретін қандай микроорганизмдер:  Облигатты анаэробты
Оттегі жоқ жерде өсіп өнетін микроорганизмдер: Анаэробтар
Оттегіне қажет ететіндер: Аэробтар
Оттегіне тұтынуына байланысты микроорганизмдер бөлінеді: Облигатты аэробты, Облтгатты анаэробты
Орта қышқылдығына байланысты
бөлінетін бактериялар: ацидофильдер+нитрофилдер+алькилофилдер
Оттегіні қажет ететіндер: Аэробтар
Оттегісі аз ортада өсетін микробтар:Микроаэрофил
Ө
Өсімдік тамырлар айналасындағы тіршілік ететін микроорганизмдер:Ризосфера
Өсімдік тамырлар айналасындағы тіршілік ететін микроорганизмдер:Вирустар
Өсімдік тектес антибиотиктер:Иманин
Өсімдіктер масштабта қолданылатын түйнек бактерияларының препараттарыРизоторфин/Сапронин/Нитрагин
Өсімдіктер мен жануарлар ауруларын қоздыратын ең ұсақ микроорганизм: Монококкалар
Өсімдіктерден алынатын антибиотиктер: Фитонциттер
С
Спириллалардың пішіні қандай: 3-5орамы бар серіппеге ұқсас, иілген таяқша үтірге ұқсас, иілген таяқша тәрізді
Стрептомицин антибиотигі қолданылатын аурулар:
Бруцеллезге
Стрептомицин антибиотигі қолданылатын аурулар:Бруцеллезге
Сульфат тотықсыздандырғыш бактериялар көміртегі және энергия көзі ретінде қолданылады: лактат /фумарат/ малат
Сульфатты тыныс алуда лектрондарды тасымалдайтын ферменттер: этанолдегидрогеназа/пируватдегидрогеназа/лактат дегидрогеназа
Спирохета қатарындағы паразиттерге жататын туыстар: Treponema, Borrelis, Leptospira
Сапрофиттер:зең саңырауқұлақтары
Спирохеталардың пішіні:Үтірге ұқсас, иілген цилиндр тәрізді
Суда тіршілік ететін микроорганизмдердің құрамы бойынша жіктелуі: Гидропланктон/Зоопланктон+белсенді тіршілік етеді/Бактериопланктон
Спирттік ашу қолданылады: нан пісіруде/сыра қайнатуда
Спирттік ашудың химизмін ұсынғандар Н.А. Лебедев, Л. Пастер
Спирттік ашытқыш саңырауқұлақтардың мәдени түрі: Saccharamyces elipsoideus/ Saccharamyces cerevisia+ Saccharamyces pombe
Спирттік ашытқыш саңырауқұлақтар ішіндегі мәдени түрі: Saccharamyces elipsoideus Saccharamyces cerevisial, Saccharamyces Pombe
Спора түзетін микроорганизмдер:Бациллалар
Споралардың бациллалар мен клостридияларда орналасуы: Басында (терминалды), Ортасында, Бас жағында (субтерминалды)
Сапрофитті микобактериялар тіршілік етеді: Топырақта, Суда, Шөпте
Стафилококк бөліп шығаратын токсин: Гемотоксин
Сапрофитті организмдер өсе алатын күрделі субстраттар:шіріген өсімдік қалдықтары
Стафилококктардың орналасуы: Жүзім шоғыры тәрізді
Сірке қышқылы түзіледі
Гомоферментативті сүт қышқылды ашу қоздырғыштары:L.bulgaricus/ S.lactis/ S.cremoris
Сүт қышқылды процесін жүргізетін бактериялар:
Лактобациллалар/ Болгар таяқшасы/Лактококтар
Стафилококктер төзімді: спиртке, қышқылға, сілтіге
Стрептоккоктер сыртқы ортада кездесетін жерлері: жануарлардың ағзасында
Стрептококкалардың гемолитикалық қасиетін тексеруде қолданылатын қоректік орта: ЕПА,
ЕПС
Сапрофиттер:зең саңырауқұлақтары
Пектинді заттардың топқа бөлінуі: пектин/ пектин қышқылы/ пропектин
Сульфатты тыныс алуда электрондарды тасымалдайтын ферменттер:лактат дегидрогеназа/пируватдегидрогеназа
Су айдындарын өздігінен тазартатын факторлар: химиялық, физикалық, бактериологиялық-микробиологиялық
Су қоймаларының биоценоздары: бентос, балдырлар
Су прокариоттарында анықталған маңызды қызмет ететін ішкі цитоплазматикалық бейімделген қосулар: магнитосома, газды вакуольдер, аэросома
Суға санитарлық баға беру үшін қандай микроорганизімді анықтайды: Е.солі
Суда жүзетін жұмыртқаларында жиі кездесетін патогенді микроорганизмдер: Сальмонела
Суда тіршілік ететін микроорганизмдер құрамы бойынша жіктелуі: бактериопланктон, зоопланктон, фитопланктон
Судың колитрін анықтаудың мақсаты: Суға санитарлық баға беру
Сүт қышқылды бактериялар қолданылады: сыра/сүт/ дәмдеуіш
Судың ластануын анықтайтын қосалқы әдістер: бактериологиялық, микробиологиялық, химиялық, микробтық сан, биологиялық, физикалық
Судың нәжіспен ластануын көрсететін микроорганизм: Ішек таяқшалары
Сүт қышқылды бактерияларының өндірісте қолданылуы:Ауылшаруашылық саласы/ Тамақ өнеркәсібі
Судың өздігінен тазару жолдары: физикалық, биологиялық, химиялық
Сүт қышқылды процесін жүргізетін бактериялар:
Коктобациллалар
Судың пайда болу табиғатына байланысты бөлінуі: өзендік, теңіздік, тоғандық, мұхиттық
Суық жерде тұрған тағамдарды бұзатын микробтар: Психрофильді
Сүзгіден өтетіндерге не жатады: Вирустар
Сүрлем дайындалған кезде түзілетін консервант: Сүт қышқылы
Сүрлемде тіршілік ететін пайдалы микроб: Сүт қышқыл бактериялар
Спирттік ашу кезінде глюкозаның катаболиттік реакциясынан түзіледі
Этанол/Ацетальдегид
Сүрлеу процесінің фазалары (сатылары): Микроорганизмдер топтарының аралас тіршілік ету фазасы, Негізгі ашу фазасы, Ашудың аяқталу фазасы
Сүт қышқылды ашу процесінде түзілетін қосымша заттар: сірке қышқылы, көмір қышқыл газы, спирт
Спирттік ашудың химизмін ұсынғандар: И. А. Лебедев/К. А. Лавуазье
Сүт қышқылды ашу процесінде түзілетін қосымша заттар:сірке қышқылы/ спирт/көмір қышқыл газы
Спирохета қатарындағы паразиттерге жататын туыстар:Leptospira/ Borrelis /Treponema
Сүт қышқылды бактерияларының өндірісте қолданылуы: Тамақ өнеркәсібі, Медицина саласы, Ауылшаруашылығы саласы
Сүт қышқылды стерптококк қандай антибиотик түзеді: Низин
Сүт қышқылды тағамдар даярлау мақсатында қолданылатын бактериялар: Str. cremoris Lact. Acidophilum, Str. thermophilus
Сүт қышқылды стрептококк қандай антибиотик түзеді: Низин
Сүтте хош иіс туғызатын микроб: Ашытқы
Сүттің сақталу мерзімін ұзарту үшін: Қайнатады
Сыртқы ортадан микроб түсірмеу үшін қолданылатын шараны қалайатайды: Залалсыздандыру
Спирттік ашу прцесінде глюкозаның катаболиттік реакциясынан түзіледі
Этанол/Ацетальдегид/СО₂
Спирттік ашу процесіне қатысатын ашытқы саңырауқұлақтар:C.pombe/S.cerevisiae/S.uvarum
Сүт қышқылды бактериялар қолданылады:Сыра/Сүт/Көкөністі консервілеу
Сыртқы түріне қарай колониялардың негізгі типтері (пішіндері): жұмсақ/кедір-бұдырлы (R) /тегіс S/дөңгелек/кілегейлі/(М)/қатты
Т
Табиғи азоттың формалары: газ, тотықсызданған, молекулалық
Түр бір-біріне жақын организмдер тобы. Олардың сипатталатын қасиеттері физиологиялық/цитологиялық/морфологиялық
Табиғи азоттың формалары: тотықсызданған/ газ+молекулалық
Таяқша тәрізді бациллаларға жататын бактериялар: Lactobacillus bulgaricus, Lactobacillus casei, Bacillus subtilis
Таяқша тәрізділер: Бактериялар
Тез қозғалатын микроорганизмдер: Спирохеталар
Температураға байланысты микроорганизмдердің негізгі топтары:Термофилдер
Таяқша тәрізді бактериялардың түрлері:
Диплобактериялар/ Стрептобактериялар
Тек белгілі бір микробтарды өсіретін қоректік орталар қалай аталады: Элективті
Тек электрондық микроскоппен көрінетін микроорганизм:вирустар
Теңіз балдырларынан қайнатып алатын зат: Агар-агар
Табиғи азоттың формалары:тотықсызданған/газ+молекулалық
Таяқша тәрізді бактерияларға жататын бактериялар
Bacillus subtilis/Lactobacillus bulgaricus/Lactobacillus casci
Терең вакуумде үш тәулік бойы тіршілігін сақтаған бактериялар: Sarcina flava
Термофильді бактериялардың өсуіне қолайлы температура: 40-60С
Тіршілік ету тәсілі фотолитоавтотрофияға жататын прокариоттардың өкілдері:пурпурбактериялар+жасыл ционобактериялар
Таяқша тәрізді бактериялардың түрлері: Бацилллалар/Стрептобактериялар/ Диплобактериялар
Термофильді стрептококка клеткалары қалай орналасады: Шынжырша
Температураға байланысты микроорганизмдердің негізгі топтары:Термофилдер
Терілерді қандай ауруға қарсы зерттейді: Сібір жарасы
Теріні көгертетін микробтар: Саңырауқұлақта
Топырақтағы май қышқылы бактерияларын анықтау үшін қолданылатын қоректік орта:
Картоп ортасы
Элективті қоректік ортасы
р
Тетракокктардың орналасуы: төртеуден
Токсикоинфекцияны шақыратын микробтар: Сальмонеллалар, ішек таяқшалары, протейлер, клостридиилер
Топырақта жиі кездесетін патогенді микроорганизмдер: Клостридиялар
Топырақ микробиологиясының негізін қалаушы: С.Виноградский
Топырақ микрофлорасының негізгі өкілдері: актиномицеттер
Топырақта кездесетін бактериялар көптеген процесстердің қоздырушысы: аммонификация/ауадағы азотты бекіту
Транформация процесінің кезеңдері:
ДНҚ клетка бетімен жақындасуы/транформацияланған ДнҚ-ң сәйкес реципиент хромасомасының фрагментімен қосылуы/ ДНҚ клеткаға енуі
Төмендегі топтағы протистерге жататындар:
Ашытқылар/қарапайым жануарлар/көк жасыл балдырлар
Тіршілік ету тәсілі жататын прокариоттардың өкілдері:
пурпурбактериялары+цианобактериялар+жасыл бактериялар
Топырақтағы нитраттар мен нитриттерді газ тәрізді заттарға айналдыратың бактериялар (N2 N2O) Nitrococcus , Rseudomonas
Топырақтың қышқылдығын немен өңдейді микробтар көбею үшін: Көн
Төменгі топтағы протистерге жататындар: барлық бактериялар, көк жасыл балдырлар
Трансформация процесінің кезеңдері:ДНҚ клетка бетімен жақындасуы,ДНҚ клеткаға енуі,трансформацияланған ДНҚ-ң сәйкес реципиент хромасомасының фрагментімен қосылуы
Туберкулез қоздырғышы бар жұмыртқаны: Жояды
Туберкулез қоздырғышын ашқан ғалым:  Р.Кох
Туберкулезге ауырған арық малдың етін не істейді: Қайнатқаннан кейін пайдаланады
Табиғатта целлюлоза мынадай микроорганизмдер көмегімен ыдырайды:
Термофильді/Мезофильді/Анаэробты мезофильді
Туберкулезге қарсы қолданылатын вакцина: БЦЖ
Түкшелер атқаратын қызметі: Ағзалар мен ұлпаларға жабысады
Түр бір- біріне жақын организмдер тобы. Олардың сипатталатын қасиеттері: морфологиялық ,
биохимиялық, физиологиялық
Топырақтағы май қышқылы бактерияларын анықтау үшін қолданылатын қоректік орта: Картоп ортасы/Элективті қоректік ортасы
Таяқша тәрізді бактериялардың түрлері
Стрептобактериялар
Диплобактериялар
Тығыз қоректік орталардың негізгі компоненті: агар
Тыныс алу ерекшеліктеріне қарай микробтардың жіктелуі: капнейлік бактериялар(микроаэрофилдер) /облигаттық аэробтар/облигаттық анаэробтар
Тізбек тәрізді коккалар қалай аталынады:Стрептококкалар
Тізбек тәрізді коккалар қалай аталынады:Стрептококкалар
Тізбек тәрізді коккалар қалай аталынады: стрептококкалар
Тіршілік ету тәсілі фотолитоавтотрофияға жататын прокариоттардың өкілдері: цианобактериялар, пурпурбактериялар, жасыл бактериялар
Ү
Үтір түріндегі бактериялар қалай аталады: Микоплазмалар
Үш карбон қышқылды циклдің ферменттері: гидратаза/Декарбоксилаза
Үш карбон қышқылды циклдің ферменттері:дегидрогеназа/ гидротаза
Үтір түріндегі бактериялар қалай аталынады: вибриондар
Үш карбон қышқылды цикльдің ферменттері: декарбоксилаза, гидратаза
Ф
Фагацитоз теориясын ашқан ғалым: Мечников
Firmicutes бөлімінің клетка формалары:ирек/таяқша/жіпше
Фумаратты тыныс алуды жүзеге
асыратын сукциногенді микроорганизмдер
туыстарына жатарды:
Fibrobacter/ Wolinella /Bacteroides
Firmicutes бөлімінің клетка формалары: кокка/жіпше/таяқша
Фоторецепторлы молекулалардың типтері:
фикобилипротеиндер/каротиноидтар
Firmibacteria класының тұқымдастары: Streptococcaceae/ Micrococcaceae/ Peptococcaceae
Фотосинтездеуші фототрофты микроорганизмдер:
Спируллина
Фагоцитоз процесі мынадай сатыда өтеді: фагоциттің микробқа жақындауы және адгезиясы (оң хемиотаксис)
Фагоцитоз теориясын ашқан: И.Мечников
Фагтар неге жатады: Вирустарға
Ферменттің белгілі мөлшерінің клеткада реттелу деңгейлері фермент белогының бұзылуы және құрастырылуы/транскрипция/трансляция
Ферменттер ериді:
Спиртте/күкірт қышқылдарында/Азот қышқылдарында
Факультативті анаэробқа жататын патогенді бактериялардың тұқымдасы:
Salmonella/ Shigella+ Staphylococcus
Факультативті - анаэробқа жататын патогенді бактериялардың тұқымдасы: Shigella, Salmonella, Staphylococcus
Факультативті анаэробтар: оттегі бар жерде де, жоқ жерде де өседі
Факультатифті анаэробты грамтеріс таяқшалардың тұқымдастары
Pasteurellaceae+Bibronaceae+Interobacceae
Француз ғалымы Луи Пастер анықтаған белгілі бір микроорганизмдердің қатысында болатын ашу процестері: сүт қышқылды/май қышқылды
Факультативті анаэробты грамтеріс таяқшалардың тұқымдастары: Enterobacteriaceae, Vibrionaceae, Pasteurellaceae
Ферменттер ериді Спиртте / Суда /күкірт қышқылдарында
Ферменттер бұзылады:Қышқылдардың
Ферменттер: биологиялық катализатор, энергия көп жұмсайды
Факультативті –анаэробқа жататын патогенді бактериялардың тұқымдасы:Salmonella/Shigella+Stfilacon
Ферменттердің өнеркәсіптіе қолданылуы: Нан өндірісінде, Тері илеуде, Сыра өндірісінде
Ферменттер классификациясы: Аэробты дегидрогеназалар, Оксидоредуктазылар, Лигазалар, Лиазалар
Ферменттің белгілі мөлшерінің клеткада реттелу деңгейлері:трансляция/фермент белогының бұзылуы жәнеқұрастырылуы/транскрипция
Факультативті анаэробты грамтеріс таяқшалардың тұқымдастары: Vibrionaceae/Pasteurellaceae+Enterobacteriaceae
Ферменттің белгілі мөлшерінің клеткада реттелу деңгейлері: транскрипция, трансляция, фермент белогының бұзылуы және құрастыру
Формалиннің әсерінен улылығы жойылатын микроб токсиндері:  Мембрандық токсин
Фотосинтездеуші фототрофты микроорганизмдер:
Спируллина
Фосфор қосылыстарының өзгеріске ұшырауы, яғни фосфор қышқыл кальций тұзы қышқылдарының көмегімен сіңімді күйге айналу процесі Ca3(PO4)2 + 2H2 CO3 = 2 Ca HPO4+ Ca (HCO3)2,Ca3(PO4)2 +4HNO3 = Ca (H2PO4)2 + 2Ca(NO3)2,Ca3(PO4)2 +2 H2SO4 = Ca (H2PO4)2 + 2Ca SO4
Фотобактериялар морфологиясы жағынан: Сары пигмент, қоңыр пигмент
Фотобактерияларға тән қасиет: Жарқырау
Фоторецепторлы молекулалардың типтері: хлорофилдер, хромофилдер, фикобилипротеиндер
Ферменттер ериді:
Спиртте /Суда
Фенотипті мутацияланудың биохимиялық белгілері:Өсу факторлары/Антибиотиктерге төзімділігі/Ферменттік белсенділік
Фототрофты бактериялардың негізгі көзі: Жарық
Француз ғалымы Луи Пастер анықтаған белгілі бір микроорганизмдер қатысында болатын ашу процестері: сүт қышқылды, спирттік, май қышқылды
Х
Хемотрофты бактериялардың энергия көзі: Көміртегі.
Хромосомалық мутацияланудың типтері:
делеция/ инсерция+инверсия/ дупликация
Хемолитотрофтар бейорганикалық электрон донорларды энергия көзі ретінде пайдаланады:Күкіртті сутек/Екі валентті темір/Сутегі
Хемолитотрофтарға тән ерекшеліктер:тасымалдаудың барлық түрі кездеседі/тек қана СО2-ны пайдаланады
Xanthomonas campestris бактериясының ксантан полисахаритте қолданылады:Мұнай өндіруде+косметика+фармацевтика
Хемолитрофты бактериялар:нитрификациялаушы бактериялар/ сутегі бактериялар/тионды бактериялар+күкірт темір бактериялары
Ш
Шар тәрізді микроорганизмдер – стрептококктардың орналасуы: Моншақ тәрізді тізбектелген
Шар тәрізді микроорганизмдер: микрококкалар, стрептококкалар, сарциналар
І
Ірі қара малдың ішек-қарнының қай жерінде микроб көп болады: Месқарын
Ірімшік жасау үшін сүтке қосатын зат: Мәйек (сычужный фермент)
Ішек таяқшалардың суда кездесуінің көрсеткіші Нәжіспен жаңа былғанғанының
Ішек таяқшалары ыдырататын көмірсулар: лактоза, мальтоза,маннит
Ішек таяқшасы тіршілік етеді: Топырақта, Суда
Э
Экзотоксиндердің қасиеттері: Улылығы төмен, антигенді қасиеттері жақсы жетілген
Экзотоксиндердің организмге әсері: Субклеткалық структураларды бұзады
Энергия алудың тиімді жолы:Аэробты тыныс ал/Спиртті ашу
Энергетикалық метаболизмнің типтері: фототрофия және хемотрофия/ хемоорганотрофия/хемолитотрофия
Элективті Қоректік орталар: ЕПА, ЕПС
Эндотоксиндердің қасиеттері:Өте улы
Энергетикалық метаболизмнің типтері: хемолитотрофия, хемоорганотрофия, фотолитотрофия және фотоорганотрофия
Энергия көзі ретінде күн сәулені қолданады: Фототрофтар
Энтеробактериялардың өкілдері:Eschichia,Salmonella,Shigella
Энтеробактерияларға жататын түрдің өкілдері:Shigella/ Escherichia+Salmonella
Эпифитті микрофлораның тіршілік ететін ортасы: Өсімдіктердің беткейі
Эукариоттарға жататын микроорганизм: Қарапайымдылар, саңырауқұлақтар, балдырлар, Ашытқылар
Эукариоттарға қандай организмдер жатады: Ядросы бар
Я
Я.Я. Никитинский ұсынған сыртқы ортаның факторлары әсеріне байланысты, тағамдарды сақтаудың және консервілеудің әдістері:  Биоза принципіне негізделген сақтау әдісі, Анабиоза принципіне негізделген сақтау әдісі, Абиоза принципіне негізделген сақтау әдісі
Ядролары оқшауланбаған жасушалар: Прокариоты
П
Прокариоттар патшалығының номенкулатураға сәйкес категориялары:Туыс
Түр/Тұқымдас
Прокариоттардағы генетикалық материалдардың берілу әдістері:
Трансформация/Рекомюинация
Индуцирленген мутациялануда
қолданылатын мутагенді агенттер:нитрит/ азот қышқылы/Уф- сәулелер
Прокариоттар клеткаларының негізгі құрылымы:Жасуша қабығы/ жіпшелер/Рибосома,Цитоплазмалық мембрана
Процесс барысында сүт қышқылы түзілетін ашу түрлері:
Гетероферментативті сүт қышқылы
Гомоферментативті сүт қышқылды
Патогенді микроорганизмдер штамдарының вирулентік факторлары: агрессивті/инвазивті+токсигенді
Прокариоттардағы фотосинтездің типтері:
оттекті және оттексіз фотосинтез/ бактериохлорофилге тәуелді оттексіз фотосинтез/хлорофильге тәуельді оттекті фотосинтез
Прогенотадан прокариоттардың эволюцияланған тармақтары:
архебактерия
Прокариот клеткасының негізгі химиялық құрамы:
сутегі, оттегі/су, липидтер
Патогенді микроорганизмдер штамдарының вирулентік факторлары:инвазивті/агрессивті
Прокориоттар жасушаларының формасы:
иректелген, жіпше тәрізді/ таяқша тәрізді/ дөңгелек тәрізді
Цианобактериясы клеткасының құрамында:карбоксисома
Прокариоттардағы энергия алудың әдістері:ашу түрлері+ аэробты анаэробты
Прокариоттардың клеткасының негізгі құрылымдары:цитоплазмалық мембрана/цитоплазма
Прокариоттар жасушаларының формасы:
таяқша тәрізді/дөңгелек пішінді/иректелеген
Процесс барысында сүт қышқылы түзілетін ашу түрлері: Гетероферментативті сүт қышқылы/Гомоферментативті сүт қышқылды
Прокариоттар патшалығының номенкулатураға сәйкес категориялары:Туыс / Түр/ Тұқымдас
Прокариоттардағы генетикалық материалдардың берілу әдістері:Коньюгация/Трансформация/Рекомбинация
Прокариоттарды сипаттайтын негізгі белгілер:ДНҚ гистондармен байланысқан
Ферменттер ериді: глицерин және түрлі тұз араласқан ортада
Прокариоттардағы фотосинтез түрлері: Хлорофилдің оттекті фотосинтезі/ Бактериородопсиннің оттексіз фотосинтезі
Прокариоттардағы энергия алудың әдістері:
Фосфорлау
Процесс барысында сүт қышқылы түзілетін ашу түрлері:Бифидобактериялды/ Гетероферментативті сүт қышқылды/Гомоферментативті сүт қышқылды
Пастердің ең маңызды еңбектері:
Тіршілік өздігінен пайда болмайтынын айтты/ Шарап және сыра ауруларын ашты/ Ашу процесін ашты
Пропион қышқылды бактериялардың морфологиялық сипаттамасы:
Микроаэротолерантты, анаэробты бактериялар/Полиморфты таяқша бактериялар
Препарат даярлау этаптары: Кептіру
Прокариоттардың клетка қабырғасының атқаратын қызметі:оның сыртқы пішінін сақтауды қамтамасыз етеді/ қоршаған ортаның әсерінен клетканы механикалық қорғайды
Пропион қышқылды бактериялардың морфологиялық сипаттамасы:
микроаэротолерантты, анаэробты бактериялар/Полиморфты таяқша бактериялар
.Прокариоттардағы фотосинтез түрлері: Хлорофилдің оттекті фотосинтезі/Бактериородопсиннің оттексіз фотосинтезі
Прокариот клеткасының негізгі химиялық құрамы:
сутегі, оттегі/ су, липидтер+көміртегі+азот+белок
Прокариот жасушаларының формасы:Таяқша тәрізді/Дөңгелек пішінді/Иректелген таяқша тәрізді
Прокариоттарда клетка қабырғасының басты компоненті муриннің құрамына кіреді:N – ацетилглюкозамин/Диаминопимелин/N – ацетилмурамор
Прокариотты клеткаларда ДНҚ ның репликациялану механизмдері:жартылай консервативті/консервативті/дисперсивті
Прокариот клеткаларындағы ДНҚның репликациялану механизмдеріКонсервативті/Дисперсивті/Жартылай консервативі
Р
Репрессибельді оперондарды синтездейтін амин қышқылдар
триптофан+фенилонин
Репрессибельді оперондар,жауапты болған кезде синтезделетін аминқышқылдар:Триптофан
Д
Дифференциалды диагностикалық қоректік орталар:Индикаторлары бар қатты Эндо ортасы+құрамында көмірсуы бар сұйық Гисса ортасы, Конради-Дригальский ортасы
ДНҚ біріншілік құрылымының нүктелік мутациялану типтері:
трансверсия/ транзиция

Приложенные файлы

  • docx 7590107
    Размер файла: 67 kB Загрузок: 0

Добавить комментарий