Порівняльне судове право


Чтобы посмотреть презентацию с картинками, оформлением и слайдами, скачайте ее файл и откройте в PowerPoint на своем компьютере.
Текстовое содержимое слайдов презентации:

Порівняльне судове право Метою вивчення дисципліни «порівняльне судове право» є здобуття студентами знань про судові системи країн світу; порівняльний аналіз систем принципів кримінального та цивільного судочинства, процесуального статусу його суб’єктів, теорії процесуального доказування, порядку порушення кримінального переслідування, цивільної справи та досудового розслідування, процедури провадження в справі у судах першої інстанції та перегляду судових рішень у розвинутих країнах світу.МЕТА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ в процесі навчання вирішується ряд завдань: - надати студентам знання про судові системи розвинутих країн світу; - ознайомити їх із сучасними досягненнями теорії кримінального та цивільного процесу країн основних систем права; - сформувати у студентів чітке уявлення про послідовність руху кримінальної і цивільної справи та зміст процесуальної діяльності в кожній стадії процесу в таких країнах; - навчити студентів орієнтуватися у кримінально-процесуальному та цивільно-процесуальному законодавстві даних країн, а також тлумачити зміст конкретних процесуальних норм.ЗАВДАННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ - судові системи розвинутих країн світу; - загальні положення кримінального та цивільного процесу даних країн; - доказове право країн основних систем права; - процесуальний механізм порушення кримінального переслідування, цивільної справи та досудового розслідування у таких країнах; - порядок розгляду справ у судах першої інстанції; - процедуру перегляду судових рішень у країнах різних систем права.У результаті вивчення даного курсу студент повинен знати: орієнтуватися в системі кримінально-процесуального і цивільно- процесуального права розвинутих країн світу, слідчій та судовій практиці в кримінальних і цивільних справах; - тлумачити норми кримінально-процесуального та цивільно- процесуального права; - здійснювати порівняльний аналіз кримінально-процесуального та цивільно-процесуального законодавства країн основних систем права.У результаті вивчення даного курсу студент повинен уміти: Тема 1. Судова система України. Тема 2. Судова система Франції. Тема 3. Судова система Англії. Тема 4. Судова система США. Тема 5. Судова система ФРН. Тема 6. Судова система Італії. Тема 7. Судова система Іспанії. Тема 8. Судова система Японії. ТЕМАТИКА КУРСУ МОДУЛЬ І «СУДОВІ СИСТЕМИ КРАЇН СВІТУ» Тема 9. Загальна характеристика кримінального процесу України, Франції, Англії, США. Тема 10. Доказове право в кримінальному процесі України, Франції, Англії, США. Тема 11. Порушення кримінального переслідування та досудове провадження у справі в Україні, Франції, Англії, США. Тема 12. Провадження кримінальних справ у судах першої інстанції в Україні, Франції, Англії, США. Тема 13. Перегляд судових рішень у кримінальних справах в Україні, Франції, Англії, США. Тема 14. Загальна характеристика цивільного процесу України, Франції, Англії, США. МОДУЛЬ ІІ «ПОРІВНЯЛЬНЕ КРИМІНАЛЬНО-ПРОЦЕСУАЛЬНЕ ТА ЦИВІЛЬНО-ПРОЦЕСУАЛЬНЕ ПРАВО» Тема 15. Доказове право в цивільному процесі України, Франції, Англії, США. Тема 16. Порушення цивільної справи в Україні, Франції, Англії, США. Тема 17. Підготовка цивільної справи до судового розгляду в Україні, Франції, Англії, США. Тема 18. Судовий розгляд цивільної справи в Україні, Франції, Англії, США. Тема 19. Перегляд судових рішень у цивільних справах в Україні, Франції, Англії, США.

Приложенные файлы

  • pptx 8056581
    Размер файла: 67 kB Загрузок: 0

Добавить комментарий