конспект природознавтво


Урок 1. Вступ. Науки, що вивчають природу 
Мета:
- навчальна: повторити, узагальнити та систематизувати знання про компоненти природи та їхні взаємозв'язки, надані дітям у початковій школі, сформувати загальні уявлення про природничі науки, об'єкти їхнього вивчення, внесок у вивчення природи; 
- розвивальна: сприяти розумінню ролі природничих знань у повсякденному житті людини, розвивати допитливість, спостережливість; 
- виховна: виховувати відповідальність за майбутнє природи. Тип уроку: повторення, узагальнення й систематизації знань. Обладнання: підручник, зошити, виставка бібліотечних книг, презентація
інтернет-сайтів про природу, плакати із серії «Природознавство». Очікувані результати: учні поглиблять знання про взаємозв'язки природничих наук, дізнаються про нові природничі науки та їхню роль у житті людини.
Хід уроку Природознавство 5 кл. Вступ. Науки, що вивчають природу 
I. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ
II. МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ТА ПІЗНАВАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
Учитель. Сьогодні ми згадаємо таємниці природи, які ви вивчали впродовж попередніх років. Ми узагальнимо найголовніше з того, що вам відомо. Пригадайте, що ви дізналися, вивчаючи природознавство в початковій школі.
Л Прийом «Мікрофон»
Учні по черзі швидко одним-двома словами називають те, що запам'яталося їм з попередніх уроків природознавства.
Учитель. Ви обізнані з багатьох явищ, які відбуваються в природному середовищі. Ви вже знаєте багато цікавого про навколишній світ. Набуті знання допоможуть вам успішно продовжити вивчати природу.
Сьогодні ми встановимо значущість природничих знань для розуміння світу, ознайомимося з науками, які вивчають з різних аспектів довкілля, живу природу. Науки про природу утворюють групу природничих наук.
III. УЗАГАЛЬНЕННЯ ОКРЕМИХ ФАКТІВ, ПОНЯТЬ, ЯВИЩ
Учитель. Ви навчилися замислюватися над різними цікавими явищами, шукати відповіді самостійно, робити нові відкриття завдяки своїм знанням, розуміти, як важлива для людини вся жива і нежива природа.
- Бесіда
▼  Пригадайте, що називають природою?
▼  Чому природу поділяють на живу та неживу?
▼  Що таке природознавство?

- Розповідь учителя з елементами бесіди
Людина здавна вивчає, спостерігає, аналізує природне середовище, адже й вона сама також є її частиною. За багато століть накопичилось стільки знань про природу, що виникла потреба їх розмежувати. Природничі науки зародилися дуже давно й розвивалися разом із людським суспільством. Це дозволило людині із однієї загальної науки виокремити якісь частини теоретичних знань, поглибити, деталізувати їх і отримати окремі науки. Умовно природничі науки поділяють на дві групи: про живу та неживу природу. Завдяки розвитку природничих наук людина пізнає світ, його закони і явища, розвиває господарство. Знання — це могутня сила, яка допомагає людині приборкувати сили природи, застосовувати досягнення різних наук у такий спосіб, щоб покращити життя людини. Вони дають змогу пізнавати природні процеси, сприяють вдумливому використанню і збереженню довкілля.
- Прийом «Павучок»
Це один із способів складання структурно-логічної схеми. Використовують для роботи над поняттями. Таку схему перший раз доцільно скласти для всього класу на дошці.
Завдання. Складіть схему «Природознавство та предмети природознавчого циклу».

IV. ПОВТОРЕННЯ, УЗАГАЛЬНЕННЯ Й СИСТЕМАТИЗАЦІЯ ЗНАНЬ
Учитель. Тепер нам треба визначити основні поняття, які є базовими для кожної названої нами науки з тих, які вам добре відомі, і тих, які є новими для вас.
- Прийом «Приймаю — не приймаю»
Один учень зачитує з енциклопедії або іншого джерела знань визначення запропонованої із названих наук, інші уважно слухають. Якщо дійсно впевнені у розумінні твердження, кажуть «приймаю», якщо не розуміють — відповідь «не приймаю». Після цього записують у зошит необхідне поняття.
- Прийом «Знаю більше»
Завдання. Доповніть таблицю.

V. Підсумок уроку. Природознавство 5 кл. Вступ. Науки, що вивчають природу
- Бесіда
▼  Що вивчає природознавство?
▼  Яке значення для людей мають знання про навколишній світ, для чого нам ці знання?
- Прийом «Власний досвід»
Учні діляться своїм практичним досвідом: яким чином і в яких окремих життєвих ситуаціях допомогли їм природничі знання.
VI. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ
▼  Опрацювати параграфи підручника: § 1-2(1) § 1(11).
▼  Творче завдання: скласти кросворд за темою уроку, користуючись сторінками підручника та інших джерел знань.
▼  Випереджальне завдання: підготувати інформаційний міні-про-ект за темою «Визначні вчені-натуралісти».
▼  Підготувати повідомлення: «Визначні вчені минулого», «Квітковий годинник», «Чим прославились Піфагор, Птоломей, Карл Лінней, Галілео Галілей».
м

Приложенные файлы

  • docx 788264
    Размер файла: 66 kB Загрузок: 0

Добавить комментарий