Курсовая работа МУФ


Міністерство освіти і науки України
Міжнародний університет фінансів
Кафедра економіки підприємства
Міждисциплінарна курсова робота
на тему: Бізнес – план «Вирощування та реалізація грибів шампіньйонів»
Студентки 4 курсу групи ПЕ-11
напряму підготовки 6.030504
«Економіка підприємства»
Досенко Т.С.
Керівник: кандидат економічних наук,
доцент кафедри економіки підприємства
Пустильник Т.М.
Підсумкова оцінка.
Національна шкала ________________
Кількість балів ____________________
ECTS ____________________________
Київ – 2014 рік
Зміст
Вступ…………………………………………………………………………3
Резюме…………………………………………………………………….4
Галузь, підприємство та його продукція………………………………..5
Дослідження ринку……………………………………………………….7
Маркетинг – план………………………………………………………...11
Виробничий план………………………………………………………...18
Організаційний план……………………………………………………..22
Оцінка ризиків……………………………………………………………23
Фінансовий план…………………………………………………………25
Висновки………………………………………………………………….31
Список використаної літератури………………………………………..32
Вступ
Вирощування грибів на сьогоднішній день є актуальним питанням, оскільки як внутрішній, так і зовнішній ринки не повністю насичені даним видом продукції. Тому предметом дослідження даної курсової роботи є бізнес-план вирощування грибів шампіньйонів.
Метою розроблення бізнес-плану – планування господарської діяльності підприємства «Грибний кошик», заснованого приватним підприємцем Досенко С.С., на найближчий і віддалений періоди відповідно до потреб ринку і можливостей отримання необхідних ресурсів.
Складанню бізнес-плану передує визначення цілей власного бізнесу загалом і бізнес-плану зокрема.
Цілі можна розглядати як бажаний стан справ. Як правило, спочатку визначаються загальні цілі, потім виділяються специфічні конкретні, що визначають проміжні етапи в досягненні загальної мети. Цілі суб’єктивні й у цьому розумінні вони не можуть бути правильними чи неправильними. Процедура вирішення цього питання відрізнятиметься при плануванні нового і реконструкції діючого акціонерного товариства як за складом, так і за змістом використання необхідної інформації.
Бізнес-план охоплює як зовнішні, так і внутрішні цілі. Основна зовнішня ціль полягає в тому, щоб запевнити майбутніх партнерів в успіху справи. Головна внутрішня ціль бізнес-плану – бути основою управління підприємницькою діяльністю. Конкретні цілі розкривають зміст і особливості планових заходів, особливості підприємства та специфіку його діяльності.
Резюме
ПП «Грибний кошик» створюється з метою вирощування і розвитку цивілізованої торгівлі грибами-шампіньйонами.
В даний час, в Україні конкуренція у галузі вирощування грибів є невеликою, а ринок є не повністю насиченим даним видом продукції.
В майбутньому планується розширити обсяги виробництва та межі збуту продукції, а також збільшити кількість робочих підприємства.
Засновником буде приватний підприємець, Досенко С.С., який внесе в статутний капітал внесе власні кошти 550 тис. грн.
Головними клієнтами стануть – клієнти-замовники – ресторани, кафе, бари, магазини, піцерії з якими попередньо буде укладено договір. Постійним клієнтам надаватимуться знижки, а доставка в межах міста для них буде безкоштовна.
Мета даного бізнес-плану полягає в забезпеченні своїх клієнтів-замовників якісними грибами, і демонстрацією того, якими повинні бути справжні шампіньйони. Гриби-шампіньйони містять поживні речовини, чудовий неперевершений смак, а також мають лікувальні властивості.
Що стосується доходу, то вирощування грибів є найбільш рентабельною галуззю в сільському господарстві. Дане виробництво буде безвідходним. Відпрацьовані блоки з грибницею будуть продаватися населенню, для годівлі домашніх тварин і підживлення городу.
В місяць планується продаж 5000 кг грибів.
Щомісяця дохід від реалізованої продукції становитиме 119900 грн.
Чистий прибуток підприємства в місяць – 42025,84 грн.
Річний чистий прибуток становитиме 504310,08 грн.
Рентабельність обороту – 35%.
Термін окупності інвестицій – 9,7 міс.
Галузь, підприємство та його продукція
Підприємство «Грибний кошик» створюється з метою вирощування і розвитку цивілізованої торгівлі грибами, які будуть завжди свіжими і вищої якості, згідно санітарних вимог.
Вирощування шампіньйонів – один з елітних бізнесів у галузі сільського господарства. Це робота, яка приносить найбільший прибуток з 1 м² в аграрному секторі за мінімальних затрат, сили і фінансів.
На сьогоднішній день Україна має величезний потенціал для розвитку грибівництва. Нині сільські господарства підприємства забезпеченні великою кількістю вільних приміщень, придатних для вирощування грибів, і робочою силою відповідної кваліфікації. Наявна також сировина для приготування компостів, існує наукова база для фундаментальних і прикладних досліджень вирощування грибів. Штучне вирощування грибів є фактично безвідходною технологією, оскільки основною сировиною для приготування субстрату є відходи зернового виробництва та курячий послід, після використання якого залишається цінний продукт у вигляді органічних добрив для вирощування овочів у закритому ґрунті та інших цілей.
Поряд із традиційними для українського споживача шампіньйоном і гливою, значні перспективи мають інші види їстівних та лікарських грибів: шиїтаке, опеньок літній та зимовий, кільцевик, різні види гливи, трутовик лакований та ін. Майбутнім виробникам грибів забезпечений великий внутрішній ринок, який ще не насичений продукцією, також існують експортні можливості. Проте, розвиток цієї перспективної галузі сповільнює недостатня кількість інвестицій, тоді як в розвинутих країнах, усвідомлюючи перспективи грибного бізнесу, виділяють значні кошти на модернізацію існуючих і відкриття нових виробництв, на наукові дослідження розвитку грибівництва, на підготовку кваліфікованих фахівців цієї галузі.
Підприємство з вирощування грибів повинно мати такі ресурси:
приміщення (камери мікроклімату);
субстрат (грунт);
робочу силу.
Продуктом є шампіньйон – цінний їстівний гриб, культура якого широко поширена в багатьох країнах світу. Дана культура володіє високою врожайністю у відкритому ґрунті і відмінними смаковими якостями. Можливість зберігання грибів до 4 тижнів після збору, що дає змогу подовшити реалізацію продукту.
Свою діяльність доцільно поділити на 4 етапи:
придбання міцелію (грибниці);
догляд за насадженнями;
збір врожаю;
реалізація вирощеної продукції.
У 1-й рік планується реалізувати 60 тонн шампіньйонів.
Серед особливостей в нашій продукції хочемо виділити наступне:
оригінальний неперевершений смак;
висока якість;
свіжість продукції;
мають лікувальні властивості;
можна приготувати більше 100 страв ( їх можна варити, жарити, солити, маринувати, використовувати в перших і других стравах, салатах).
Крім того гриби, які культивують на рослинних залишках, містять понад 35 % протеїну, мають усі незамінні для харчування людини амінокислоти, ненасичені жирні кислоти та важливі макро- і мікроелементи. Також гриби багаті на лізин, триптофан і треонін, залізо та кобальт, яких мало у рослинах. Вони є джерелом вітамінів С, D, Е, групи В, містять антиоксидантним комплекс, волокнисті речовини, багато біологічно активних сполук. Гриби цінуються як дієтичний продукт через незначну кількість калорій, жирів, натрію, а також відсутність холестерину, нітратів та нітритів, а такі їстівні гриби, як глива та радіопротекторні, антидіабетичні та гепатопротекторні властивості. Якщо розглянути порівняльну урожайність на прикладі шампіньйона з деякими продовольчими культурами, то і тут гриби вигідно відрізняються (табл. 1.1).
Таблиця 1.1 – Порівняння урожайності шампіньйона з іншими сільськогосподарськими культурами, ц/га за рік [1]
Культура Урожайність Вихід
білка сухої речовини
Шампіньйон 11000 33 1100
Овочі закритого ґрунту 2500 20 100
Зернові 30 4,8 27
Картопля 300 3,0 60
Капуста 400 3,6 48
Суниця 100 0,8 16
Грибне господарство з вирощування шампіньйонів може бути створене як приватне підприємство.
Збут продукції планується здійснювати шляхом реалізації в торгових точках району та області, а також за попередньою домовленістю з магазинами, консервними заводами, або ж організувати свою власну переробку грибів.
Для дотримання екологічних норм товарної продукції, потрібен сертифікат якості на готовий продукт. Він видається на основі результатів аналізу змісту у шампіньйонах важких металів, гербіцидів, радіоактивних речовин та ін.
Дослідження ринку
У світовому масштабі виробництво грибів досягло понад 11 млн. т, з яких майже 80 % за останні 10 років збільшилось удвічі та (8,67 млн. т) вирощують у Китаї (табл. 2.1).

Таблиця 2.1 – Виробництво культивованих грибів у деяких країнах світу в 2006р.
Країна Виробництво, тис. т
Китай 8670
США 387
Країни Бенілюкс 330
Польща 240
Франція 135
Іспанія 130
Італія 115
Канада 91
Австралія 55
В країнах Європи щорічно вирощують близько 1 млн. т грибів, з яких третина становить експортно-імпортні обсяги. Інтенсивний розвиток світового промислового виробництва їстівних грибів зумовлений наступними обставинами. По-перше, це висока продуктивність їстівних грибів, що містять значну кількість протеїну. По-друге, для культивування їстівних грибів використовують субстрати, виготовлені із доступних матеріалів (солома злакових рослин, соняшникове лушпиння, відходи переробки винограду, тирса деревини, курячий послід, кінський гній та ін.). По-третє, для штучного культивування грибів можуть бути використані, крім спеціальних, різні приміщення, що не експлуатуються за прямим призначенням (склади, овочесховища, ферми, підвали, відпрацьовані вугільні виробки тощо). По-четверте, технологія вирощування їстівних грибів є екологічно чистою та безвідходною, тому що субстрат після їх культивування можна використовувати як цінне добриво або кормові добавки до раціону сільськогосподарських тварин і птиці. У багатьох країнах світу (Японія, Китай, Південна Корея, КНДР, США та ін.) культивовані гриби використовуються не лише як продукт харчування, але і як цінна сировина для виробництва лікувально-профілактичних і лікарських речовин із широким спектром дії. [2-3]
Отже, розвиток галузі грибівництва в усьому світі, значна ступінь техногенного та радіоактивного забруднення території України та потужний розвиток вітчизняного АПК дають підстави стверджувати, що використання при штучному культивуванні їстівних грибів відходів сільського і лісового господарства, переробної промисловості дає можливість отримувати екологічно чисту, високопоживну продовольчу продукцію. Крім цього, культивування їстівних грибів у промислових масштабах дозволяє частково усунути загрозу щорічного масового отруєння населення, яке збирає гриби в природних умовах. За даними Міністерства охорони здоров'я України опитування населення показало, що 57 % респондентів систематично використовують у їжу дикорослі гриби. При цьому 82 % опитаних знають про небезпеку отруєння ними, тобто населення отримує інформацію з питань грибних отруєнь, але, очевидно, вона не є для них переконливою. [4]
Втрата традицій збирання дикорослих грибів, навиків розрізняти їстівні та отруйні види (двійники) населенням України, погіршення загальної екологічної ситуації у поєднанні з соціально-економічними негараздами призвели до того, що використання дикорослих грибів стало вкрай небезпечним. Підвищується накопичення радіонуклідів їстівними дикорослими грибами як на забруднених, так офіційно "чистих" територіях. У такому випадку штучне культивування їстівних грибів дає можливість отримати екологічні харчові продукти, а розвиток в Україні промислового грибівництва в широких масштабах значно знизить споживання такого харчового продукту підвищеного ризику, як дикорослі гриби. [5]
Незважаючи на численні переваги штучного вирощування їстівних грибів, в Україні їх широкомасштабного виробництва до останнього часу не існувало. Водночас сировинна база України для приготування субстрату (солома злакових культур, костриця льону, лушпиння соняшнику, стебла кукурудзи, відходи переробки винограду тощо) дозволяє значно розширити обсяги виробництва різних видів цінних їстівних грибів. Так, з 1 т соломи і 1 т пташиного посліду з відповідними домішками можна отримати 3-3,5 т компосту, на якому можна одержати понад 700 кг шампіньйонів, з 1 т соломи або інших рослинних відходів - до 300-400 кг гливи або шиїтаке. Проте розвиток промислового грибівництва в Україні стримується через відсутність сучасних комплексних технологій культивування, високоврожайних вітчизняних штамів їстівних та лікарських грибів, типових проектів і нормативної бази для широкомасштабноговиробництва, кваліфікованих кадрів - грибоводів. [5]
До середини 90-х років ХХ ст. виробництво грибів в Україні було прерогативою лише дрібних приватних господарств, які вирощували менше ніж 500 т грибів у рік, що не задовольняло існуючий в Україні попит на цю продукцію. При середньорічній нормі споживання 2 кг на людину потреба України в їстівних грибах становить близько 95 тис. т. Починаючи з 2000 р., обсяги виробництва культивованих грибів почали значно зростати, завдяки збільшенню інвестицій у галузь. Таке зростання валового збору промислово вирощених грибів позитивно вплинуло на покращення раціону харчування населення України. Проте, і надалі переважна більшість грибів вирощується у приватних господарствах, які практично не користуються державною підтримкою, що значно сповільнює розвиток грибівництва. [6]
Кількість господарств, що культивують гриби, виробляють субстрат, обладнання для культивування грибів, переробляють грибну продукцію за останні 5 років зросла більш, ніж у 3,5 раза. У 2005 р. їх кількість досягла 785, тоді як у 2000 р. їх було лише 230. Найбільш високими темпами зростає виробництво їстівних грибів у великих промислових центрах України: Києві, Донецьку, Харкові, Дніпропетровську та ін. Наприклад, у м. Києві та Київській області за 5 останніх років кількість підприємств, що зайняті у виробництві шампіньйона, зросла у 6 разів (з 33 до майже 200), гливи - у 2 рази (з 27 до 55). У той же час, у Донецькому регіоні протягом 2000-2005 рр. більш високими темпами зростало виробництво гливи. Так, у цьому регіоні в 2000 р. гливу культивували 14 господарств, а в 2005 р. - понад 50. [7]
Останніми роками спостерігається спеціалізація українських грибних фірм за напрямами діяльності: виробники грибів, виробники компосту для вирощування грибів і виробники міцелію (грибниць). Це, у свою чергу, зумовлює розміщення грибних виробництв: підприємства, які спеціалізуються на виготовленні компосту, розміщуються поблизу птахофабрик, оскільки для виробництва їм необхідний послід бройлерів (у випадку приготування компосту для шампіньйонів). У свою чергу, навколо цих підприємств концентруються виробники грибів, хоча деякі з них можуть розміщуватись і на досить значній відстані - ближче до споживачів. [7]
Індустріалізація українського грибівництва можлива за умов залучення інвестицій, допомоги з боку держави у вигляді часткової компенсації кредитних ставок, надання субсидій для господарських підприємств тощо.
На жаль, на сьогоднішній день більшість гравців ринку зациклені на власних проблемах, тому саме функціонування та розвиток професійних об'єднань серед учасників грибного бізнесу є стимулом для просування грибної продукції до споживача, проведення науково-дослідних робіт та впровадження сучасних технологій, ефективного лобіювання власних інтересів, обміну інформацією.
Маркетинг-план
Створене підприємство передбачає організацію вирощування грибів шампіньйони та їх реалізація. Продаж відпрацьованих грибних блоків розглядається як супутній вид діяльності.
При реалізації проекту найважливішим елементом маркетингового підходу є аналіз ринку, який проводиться за основним видом діяльності. Дослідження ринку передбачає збір, аналіз та обробку інформації про попит на гриби шампіньйони, покупців і конкурентів. Отримані дані дозволять визначити коло потенційних споживачів, визначити стратегію просування продукції до початку підприємницької діяльності.
При наявності попиту на гриби шампіньйони і вироблену з них продукцію підприємство планує реалізовувати гриби переробним підприємствам, торговельним організаціям (магазинам, супермаркетам ), ресторанам в найближчих населених пунктах району, а також на ринках, орієнтуючись в основному на оптовий збут продукції.
Вивчення діяльності конкурентів дозволить отримати інформацію про ціни на аналогічну продукцію, рекламу, ринках збуту. Основними конкурентами є жителі населених пунктів, які продають зібрані лісові гриби в пункти здачі грибів, продавці на місцевих ринках і постачальники привізних грибів.
Для досягнення конкурентоспроможності продукції підприємству слід основну увагу приділити якості продукції та її ціною, яка не повинна перевищувати ціни конкурентів.
Перед прийняттям рішення про закупівлю міцелію слід вивчити пропозиції різних постачальників і визначити постачальника міцелію з найбільш вигідною ціною і високою якістю.
Враховуючи те, що підприємство не передбачає високих витрат на рекламу, стратегія просування вирощеної продукції передбачає підготовку:
комерційної пропозиції грибної продукції потенційним споживачам, в якому мають бути відображені умови поставки (обсяг, ціна продукції). Можлива поштова або Інтернет - розсилка комерційних пропозицій при реалізації грибів переробним підприємствам, ресторанам у великих містах;
реклами в місцевих друкованих виданнях, а також у періодичних виданнях країни; на спеціалізованих сайтах в мережі Інтернет;
видання рекламних буклетів, що містять інформацію про гриби шампіньйони, візитних карток і інформаційних листівок, плакатів для розміщення в магазинах та пунктах харчування;
проведення рекламних акцій в магазинах або великих універсамах з метою залучення покупців.
Заплановані обсяги і номенклатура продукції, що реалізовується представлена в таблиці 3.1.
Таблиця 3.1 – Заплановані обсяги продажів за один місяць
Назва продукту Одиниця виміру Кількість Ціна реалізації за одиницю продукції, грн. Дохід від реалізації товарів, грн.
за місяць за рік
Гриби шампіньйони кг 5000 23 115000 1380000
Відпрацьовані грибні блоки шт. 245 20 4900 58800
Всього 119900 1438800
Обсяг реалізації грибів на початковому етапі підприємницької діяльності складе 5000 кг на місяць, відпрацьованих грибних блоків - 245 шт.
Середня ціна за 1 кг грибів шампіньйон складе 23 грн.. За 1 відпрацьований грибний блок - 20 грн. При такому рівні цін на продукцію планований дохід від реалізації продукції за перший рік роботи складе 1438800 грн. (у тому числі від реалізації грибів – 1380000 грн. , від реалізації грибних блоків – 58800 грн.).
Витрати на матеріали, необхідні для вирощування грибів, виробництва та реалізації грибних блоків, наведені в таблиці 3.2.
Таблиця 3.2 – Витрати і потреби в матеріалах, грн.
Матеріали 2014 рік
Січень Лютий Березень Квітень Травень Червень Липень Серпень Вересень Жовтень Листопад Грудень
Субстрати 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800
Органічні добрива 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200
Міцелій 13440 13440 13440 13440 13440 13440 13440 13440 13440 13440 13440 13440
Поліетиленові мішки 480 480 480 480 480 480 480 480 480 480 480 480
Ткані поліпропіленові мішки (б/у) 320 320 320 320
Дизельне паливо, л 8800 8800 8800 8800 8800 8800 8800 8800 8800 8800 8800 8800
Всього 24720 24720 25040 24720 24720 25040 24720 24720 25040 24720 24720 25040
Для організації грибного господарства і подальшої реалізації отриманої продукції передбачається придбання відповідного обладнання, а також господарського інвентарю .
При виборі обладнання підприємство повинно враховувати різні чинники: вартість обладнання, його габарити і якість. На початковому етапі підприємницької діяльності підприємство може придбати обладнання, яке було у вжитку, але прийнятної якості.
Для зберігання зернового міцелію та грибів шампіньйон рекомендується використовувати холодильні камери виробництва Мінського заводу холодильників. Враховуючи те, що закупівля міцелію відбуватиметься на один посів, холодильне обладнання повинно бути розраховане на зберігання 448 кг зернового міцелію за умови наявності запасу міцелію. Тому з урахуванням подальшого розвитку виробництва підприємству рекомендується придбати холодильну шафу об'ємом 896 л .
Грибний стелаж призначений для установки грибних блоків у дванадцять рядів з оптимальною розстановкою 12 блоків на 1 м2 без додаткової фіксації.
При підготовці субстрату для подрібнення соломи в побутових умовах використовується січкарня.
Для створення відповідних умов вирощування грибів також необхідні система підігріву і накопичення води (бойлер), промисловий кондиціонер, газовий опалювальний котел.
Пропоноване для оснащення приміщення обладнання, його вартість і розрахунок амортизаційних відрахувань наведені у таблиці 3.3.
Амортизаційні відрахування розраховуються лінійним способом виходячи з терміну корисного використання обладнання: для обладнання - 5 років. Амортизаційні відрахування за місяць від вартості, наприклад, промислового кондиціонера, визначається таким чином: 5 років * 12 місяців = 60 місяців; 17000 грн. : 60 місяців = 284 грн.
Таблиця 3.3 – Виробниче обладнання за складом і вартістю
Назва Кількість, шт. Ціна, грн. Вартість грн. Амортизаційні відрахування, грн.
за місяць за рік
1Промисловий кондиціонер 1 17000 17000 284 3400
2 Бойлер 1 10000 10000 167 2000
3 Стелажі 24 10000 240000 4000 48000
4 Холодильник 1 20000 20000 333 3996
5 Котел 1 18000 18000 300 3600
6 Додаткове обладнання 10000 10000 167 2004
Всього 85000 315000 5250 63000
Для вирощування грибів підприємству буде потрібно певний господарський інвентар. Необхідний інвентар і його вартість представлені в таблиці 3.4.
Таблиця 3.4 – Необхідний інвентар і витрати на його придбання
Назва Кількість, шт. Вартість, грн.
1 2 3
Ящик пластмасовий 200 1000
Ємність 4 8000
Відро 12 300
Лопата 2 300
Вила 2 300
Граблі 2 300
Лампочка люмінесцентна 40 400
Всього 10600
Підприємству необхідно врахувати вартість експлуатаційних витрат ( електроенергія, газ, водопостачання ), спрямованих на виробничі та господарські потреби (таблиця 3.5).
Таблиця 3.5 – Експлуатаційні витрати
Назва статей витрат Норма розходу у місяць Тариф, грн. Витрати, грн.
місяць рік
Вода холодна, м3 200 9 1800 21600
Електроенергія, кВт 2000 0.9733 1946.6 23359.2
Газ, м3 600 0.7254 435.24 5222.88
Інші витрати 800 9600
Всього 4981.84 59782.08
Крім основних витрат на матеріали та комунальні послуги потрібно врахувати витрати на рекламу (таблиця 3.6). У нижче наведеній таблиці перераховано основні види засобів поширення рекламної інформації та витрати щомісяця на кожну із них. Для підприємства головними засобами є газети та інші види. Витрати на дані засоби за рік становлять 3,6 тис. грн..
Таблиця 3.6 – Бюджет витрат на рекламну діяльність підприємства
Види засобів поширення рекламної інформації Місяць, грн У цілому за рік
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1.Газети 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 2400
2.Інші види 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 1200
Всього 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 3600

Виробничий план
Для організації бізнесу підійде сільський будинок, підвал, теплиця, сарай. Спочатку можна обмежитись приміщенням, в якому варто розмістити 245 блоків. Виходимо з того, що на 1 кв. м площі поміщається 7 мішків. Враховуємо, що 70% площі має припадати на грибні будиночки, а 30% - на проходи. В ідеалі приміщення має бути поділене на три зони: одна, найчистіша, в якій ви в рукавичках будете заселяти майбутні гриби в свої будиночки, друга - найтепліша (20-22 ° С), де вони будуть рости і розвиватись, третя - сама велика - приміщення де підтримується температура 15 ° С, вологість 90%, де власне гриби будуть рости. Загалом достатньо приміщення в 60 кв. м.
Для початку визначимо загальну трудомісткість виробничої програми вирощування запланованої кількості гибів шампіньйонів (таблиця 4.1).
Таблиця 4.1 – Трудомісткість річної виробничої програми, нормо-годин
Види робіт
Розряди робіт Гриби шампіньйони
Трудомісткість продукції Річна програма, т Трудомісткість програми
Вирощування грибів Вирощування та збір грибів 300 60 18000
Основні технологічні етапи вирощування шампіньйонів:
Підготовчі роботи. Стандартний комплект для початківців, які розраховують вийти в нуль після першого збору врожаю, розрахований на 245 грибних блоків. На 1 кв. метр площі їх поміщається сім. Для початку вистачить приміщення площею 50 кв. метрів, так що можна спробувати організувати новий бізнес в приміщенні, гаражі або підвалі. Зберігати зрізані гриби потрібно при температурі +2-5 ° С не довше семи днів.
Приміщення. Приміщення повинно бути обладнане обігрівачами та освітлене денними електролампами.
Субстрат. Для початку роботи необхідно заготовити субстрат (лушпиння соняшника, тирса листяних порід дерев, солома). Субстрат повинен відповідати таким критеріям якості:
Тирса дерев має:
Запах свіжої деревини;
Колір від білою до жовтого;
Вологості не вище 30%;
Присутність тирси хвойних порід небажано.
Лушпиння соняшнику має:
Свіжий запах соняшнику;
Відсутність сторонніх домішок;
Вологість не вище 30%
Солому бажано подрібнювати до розмірів 2-5 см, можна і не подрібнювати, але тоді час пророщування субстрату буде довше. Для подрібнення соломи краще використовувати промисловий подрібнювач.
Для приготування одного грибного блоку (при використанні поліетиленового мішка 350 х 750 мм) необхідно 25 літрів (2,5 відра) сухого субстрату. Субстрат слід зберігати в сухому приміщенні в поліпропіленових мішках.
Для створення грибних грядок необхідні поліетиленові мішки (350 х 750 мм) або підійдуть і звичайні поліпропіленові мішки (мішки з під цукру чи борошна). Їх потрібно закуповувати в кількості, яка необхідна для площі приміщення, призначені для вирощування шампіньйонів.
Міцелії купляють за потребою. На створення одного грибного блоку (один мішок) потрібно 150-200 гр. Міцелію. Термін зберігання міцелію при температурі від +20 до 24С - 24 години, від +15 до18C 3 дні. від 0 до +2 "С - 2 тижні, від -2 до 0 - 1 місяць
Активатори або стимулятори росту (органічні добавки), які можуть використовуватися при вирощуванні шампіньйонів слід застосовувати у відповідності до рекомендацій розробників. Такого роду добавки підвищують врожайність до 30 відсотків і значно скорочують цикл вирощування. Порошкоподібні активатори вносяться зазвичай на етапі обробки субстрату, а рідкі – безпосередньо перед інокуляцією (засівом) міцелію.
Обробка субстрату. У необхідну кількість субстрат додаємо "Біоактиватор" у кількості 1-2 відсотки за масою або, при його відсутності, гашене вапно в кількості 1% і зерновідходи 5-10 відсотка за масою і перемішуємо. Суху суміш поміщаємо в тканий поліпропіленовий мішок і його зав'язуємо.
Поліпропіленові мішки з органічним субстратом занурюємо у відповідну за розміром ємність, яка утримує воду. Пастеризацію (замочування) проводимо гарячою водою (+ 65 ° - 70 ° С). Вода повинна повністю покривати субстрат.
Після 2,5-3 годин замочування мішки витягаємо і протягом 8-10 годин даємо воді стекти, субстрату охолонути до температури +20-26 С.
При досягненні цієї температури субстрату можна приступити до процесу інокуляції (засіву) міцелію. Готовий зволожений субстрат легко розсипається і не прилипає до рук.
Міцелій дістаємо з холодильника за 3-4 години до посіву і доводимо до кімнатної температури (20 ° - 22 ° С).
Ретельно миємо руки (бажано використовувати гумові рукавички, які також ретельно дезінфікуємо) і розминаємо міцелій до окремих зерен в чистому посуді (посуд попередньо дезінфікуємо спиртом або обдаємо окропом),
Увага! Міцелій у момент інокуляції повинен мати кімнатну температуру.
Посів проводять дві людини. Один тримає новий чистий поліетиленовий мішок, інший висипає в мішок пастеризований субстрат, додаючи в нього і ретельно перемішуючи необхідну кількість міцелію в кількості 2-2,5%.
Засипаючи пастеризований субстрат і перемішуючи його з міцелієм, уминає вміст мішка рукою (щільність субстрату збільшуємо приблизно в 1,5 рази) так, щоб не залишалося порожнеч (особливо в нижніх кутах мішка).
Після посіву горловину мішка, зав'язуємо шпагатом. (додатково рекомендується зробити кілька проколів у кутах (на дні) грибного блоку для відтоку зайвої вологи)
Грибний блок (грядка) виготовлений.
Інкубаційний період. В інкубаційному приміщенні температура повинна підтримуватися в межах 18-22 º С, вологість 70-80%, світло в цей період поки не потрібно. На 3-4 день після засіву міцелій, на мішку потрібно зробити 5-6 вертикальних прорізів з обох сторін мішка у шаховому порядку, вони повинні розміщуватися один від одного на рівномірній відстані, щоб потім гриби не заважали один одному .
Інкубаційний період триває 14-20 днів. У цей час міцелій всередині мішка розростається, субстрат всередині мішка стає білого кольору. По закінченню інкубаційного періоду блоки починають потихеньку плодоносити.
Період плодоношення. Період плодоношення є найдовшим і триває 2-3 місяці. За цей час блоки встигають дати декілька хвиль врожаю. Оптимальними умовами для плодоношення є: температура 12-18 º С, вологість повітря 80-90%, світло 150-200 люкс на протязі 10-12 годин (бажано використовувати люмінесцентні лампи), посилена вентиляція. Для підтримки високої вологості мішки з міцелієм необхідно щодня обприскувати водою. При дотриманні всіх цих умов гриби починають давати врожай.
Збір врожаю. Шампіньйон, як і багато грибів, дає врожай хвилями. За першу хвилю виходить найбільший урожай (близько 10-15% від маси субстрату), за 2-у хвилю вже менше (7-8%), за третю ще менше і так далі.
Можна отримати 3-5 хвиль врожаю, іноді навіть більше. Шампіньйон потрібно збирати, акуратно скручуючи руками плодові тіла. Після збору врожаю, блоки відпочивають 7-10 днів, потім продовжується наступна хвиля. Відпрацьований субстрат можна використовувати для добрива.
Організаційний план
Для вирощування грибів шампіньйонів створюється нове приватне підприємство «Грибний кошик». Стартовий капітал становить 900 тис. грн.. Власник підприємства - нестиме фінансову та юридичну відповідальність.
Директор – займатиметься кадрами (прийомом на роботу і звільнення), складатиме договори про оптову реалізацію продукції клієнтам-замовникам, директор також буде бухгалтером і вестиме всю фінансову діяльність підприємства (нарахування і сплата податків, розподіл прибутку, розрахунок і видача зарплати персоналу підприємства та ін.).
Вирощуванням грибів будуть займатися спеціалісти та робітники.
Спеціалісти по вирощуванню грибів – будуть вирощувати гриби та відповідатимуть за їх якість та товарний вигляд.
Робітники – будуть слідкувати за процесом росту грибів та збиратимуть урожай, а також виконуватимуть допоміжні роботи пов’язані з прибиранням робочого місця та доставкою продукції.
Розрахунок кількості та структури персоналу ПП «Грибний кошик» наведені у таблиці 5.1.
Річний фонд заробітної плати різних категорій персоналу ПП «Грибний кошик» наведені у таблиці 5.2.
Таблиця 5.1 – Кількість та структура персоналу ПП «Грибний кошик»
Категорії персоналу Чисельність, осіб Структура персоналу, %
1. Директор (власник) 1 11
2.Спеціалісти 2 22
3.Робітники 6 67
Таблиця 5.2 – Річний фонд заробітної плати різних категорій персоналу ПП «Грибний кошик»
Категорії персоналу Чисельність, осіб Середньомісячна заробітна плата, грн.. Річний фонд заробітної плати, грн.
1.Директор 1 3000 36000
2.Спеціалісти 2 3000 72000
3.Робітники 6 2000 144000
Всього 9 21000 252000
Оцінка ризиків
З можливих ризиків, які в нас можуть виникнути, то це комерційні ризики, які пов'язані з реалізацією продукції, перевезенням вантажів, зниженням попиту на дану продукцію, а також ризики пов’язані з одержанням товару покупцем чи клієнтом-замовником. Джерела виникнення ризиків:
Недостатня інформація про попит на дану продукцію;
Недостатній аналіз ринку;
Спад попиту на цей товар.
При аналізі було виявлено, що на ефективність роботи впливають безліч чинників. Одним з найважливіших є збільшення вартості сировини, яка може привести до збільшення собівартості продукції. Всі основні ризики наведені у таблиця 6.1 нижче.

Таблиця 6.1 – Можливі ризики
Можливі ризики Вплив на очікуваний прибуток Заходи щодо зниження впливу ризику
1.Економічні ризики пов'язані з неплатоспроможністю споживача, нестійкістю попиту, зниження цін конкурентами. Зменшення доходу Постійна робота з клієнтами, вдосконалення товару, гнучка цінова політика, підвищення якісних параметрів продукції.
2.Природньо-кліматичні ризики (пожежа, посуха, повінь, низька врожайність) і, як наслідок, збільшення цін на сировину. Збільшення витрат Укладення довгострокових договорів на покупку сировини, встановлення в контракті фіксованих цін на тривалий час.
3.Виробничий ризик Зниження прибутковості Чітке календарне планування робіт, краща організація проведених робіт.
4.Фінансовий ризик Зниження прибутку Основна міра щодо зниження ризику полягає в розробці інвестиційно-фінансової стратегії, метою якої є потрапляння в зону прибуткового функціонування.
Фінансовий план
Перед розрахунком прибутку та капіталу, який потрібно вкласти у розвиток підприємства, визначимо основні витрати на вирощування грибів шампіньйонів (таблиця 7.1).
Таблиця 7.1 – План доходів і витрат підприємства на перший рік
Найменування статей доходів і витрат Доходи і витрати на місяць, грн.. Доходи і витрати на рік, грн.
1.Матеріальні витрати 29808.5 357702.08
1.1Матеріали 24826.66 297920
1.2Експлуатаційні витрати 4981.84 59782.08
2.Витрати на оплату праці 21000 252000
3.Відрахування на соціальні потреби 7140 85680
3.1Податок на заробітну плату (15%) 3150 37800
3.2Податок на прибуток підприємства (19%) 3990 47880
4.Амортизаційні відрахування 5250 63000
5.Інші витрати 741.66 8720
5.1Реклама 300 3600
5.2Зношення інвентарю (50% від вартості запланованої на рік) 441.66 5300
6.Всього витрат 63940.16 767282
7.Виручка від реалізації продукції 119900 1438800
8.Загальний податок на прибуток для підприємства (16%) 19184 230208
9.Чистий прибуток 36775.84 441310
Потреба у фінансових ресурсах для організації підприємницької діяльності з вирощування грибів шампіньйонів відображена в таблиці 7.2. У наведеній таблиці є лише одне джерело фінансування (власний капітал), оскільки воно покриває всі витрати, які необхідні для початку роботи підприємства. Первинні вкладення капіталу на виготовлення продукції становлять 3507266.66 грн.. Оскільки стартовий капітал підприємства складає 550 тис. грн.., то є можливим вкладення вище зазначеної суми у перший виробіток продукції.
Таблиця 7.2 – Витрати на вирощування і реалізацію грибів шампіньйонів
Найменування Всього, грн.. Джерела фінансування
Власний капітал
1 Реєстрація підприємства: 5500 5500
1.1 Власне реєстрація 1500 1.2 Допоміжні витрати 2000 1.3 Відкриття банківського рахунку 2000 2 Витрати пов’язані з початком діяльності: 350726.66 350726.66
2.1 Придбання обладнання 315000 2.2 Придбання інвентарю 10600 2.3 Придбання матеріалів на перший місяць роботи 24826.66 2.4 Витрати на рекламу за перший місяць 300 3 Фонд заробітної плати за перший місяць 21000 21000
4 Нарахування на фонд заробітної плати за перший місяць 7140 7140
5 Податки за перший місяць роботи 19184 19184
7 Експлуатаційні витрати за перший місяць 4981.84 4981.84
Всього 408352.5 408352.5
Таблиця 7.3 – Прогноз руху грошових коштів по місяцях протягом першого року роботи з вирощування та реалізації грибів шампіньйонів
Найменування статей доходів та витрат Грошові кошти за місяць, грн..
2015 рік
Січень Лютий Березень Квітень Травень Червень Липень Серпень Вересень Жовтень Листопад Грудень
1 Грошові кошти на початок місяця 0 42025.84 42025.84 42025.84 42025.84 42025.84 42025.84 42025.84 42025.84 42025.84 42025.84 42025.84
2 Надходження грошових потоків 408352.5 119900 119900 119900 119900 119900 119900 119900 119900 119900 119900 119900
2.1 Власні вклади 408352.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2.2 Виручка 0 119900 119900 119900 119900 119900 119900 119900 119900 119900 119900 119900
3 Платежі: 408352.5 77874.16 77874.16 77874.16 77874.16 77874.16 77874.16 77874.16 77874.16 77874.16 77874.16 77874.16
3.1 Обладнання 315000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3.2 Інвентар 10600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3.3 Матеріальні витрати 29808.5 29808.5 29808.5 29808.5 29808.5 29808.5 29808.5 29808.5 29808.5 29808.5 29808.5 29808.5
3.3.1 Матеріали 24826.66 24826.66 24826.66 24826.66 24826.66 24826.66 24826.66 24826.66 24826.66 24826.66 24826.66 24826.66
3.3.2 Експлуатаційні витрати 4981.84 4981.84 4981.84 4981.84 4981.84 4981.84 4981.84 4981.84 4981.84 4981.84 4981.84 4981.84
3.4 Витрати на оплату праці 21000 21000 21000 21000 21000 21000 21000 21000 21000 21000 21000 21000
3.5 Відрахування на соціальні потреби: 7140 7140 7140 7140 7140 7140 7140 7140 7140 7140 7140 7140
3.5.1 Податок на заробітну плату (15%) 3150 3150 3150 3150 3150 3150 3150 3150 3150 3150 3150 3150
3.5.2 Податок на прибуток підприємства (19%) 3990 3990 3990 3990 3990 3990 3990 3990 3990 3990 3990 3990
3.6 Інші витрати: 741.66 741.66 741.66 741.66 741.66 741.66 741.66 741.66 741.66 741.66 741.66 741.66
3.6.1 Зношення інвентарю 441.66 441.66 441.66 441.66 441.66 441.66 441.66 441.66 441.66 441.66 441.66 441.66
3.6.2 Витрати на рекламу 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300
3.7 Загальний податок для підприємства: 19184 19184 19184 19184 19184 19184 19184 19184 19184 19184 19184 19184
Таблиця 7.4 – Прогноз доходів і витрат
Найменування В середньому за місяць, грн.. В цілому за рік, грн..
1 2 3
1 Виручка від реалізації 119900 1438800
2 Витрати 51550,16 618601,92
3 Перевищення доходів над витратами (валовий прибуток) 68349,84 820198,08
4 Податки підприємства: 26324 315888
4.1Податок на заробітну плату (15%) 3150 37800
4.2Податок на прибуток підприємства (19%) 3990 47880
4.3 Загальний податок на прибуток для підприємства (16%) 19184 230208
5 Чистий прибуток підприємства 42025,84 504310,08
Допустимі витрати для розрахунку рівня беззбитковості представлені в таблиці 7.5.
Таблиця 7.5 – Розрахунок постійних і змінних витрат і точки беззбитковості
Найменування Сума за місяць, грн..
1 Постійні витрати (FC) 5991.66
1.1 Амортизаційні відрахування 5250
1.2 Інші витрати 741.66
2 Змінні витрати (VC) 57948,5
2.1 Матеріальні витрати 29808.5
2.2 Витрати на оплату праці 21000
2.3 Відрахування на соціальні потреби 7140
3 Сумарні витрати (ТС) 63940.16
4 Виручка за місяць (BP) 119900
Мінімальна виручка при запланованих витратах (MB) для підприємства.
MB =FC / (1- VC / BP) = 5991,66/(1 – 57948,5/ 119900) = 11596,17 грн.
Для визначення ефективності бізнес плану організації підприємницької діяльності з вирощування і реалізації грибів шампіньйонів необхідно провести розрахунок показників (таблиця 7.6), що відображають ефективність підприємницької діяльності.
Таблиця 7.6 – Показники ефективності підприємницької діяльності
Найменування показника Порядок розрахунку показника Нормативне значення показника Значення показника в даному бізнес плані Характеристика показника
1 Рентабельність обороту (Чистий прибуток / виручка) * 100;
42025.84/119900 * 100 Від 10 до 30% 35% Показує, який відсоток прибутку отримає підприємство з кожної гривні реалізації
2 Рентабельність інвестицій (Чистий прибуток / інвестиції) * 100;
42025,84/408352.5* 100 Від 10 до 30%
10,29% Характеризує віддачу, яка припадає на гривню вкладених коштів
3 Термін окупності інвестицій Інвестиції / чистий прибуток;
408352,5/42025,84 до 1 року 9,7 міс. Період, протягом якого доходи від інвестицій стають рівні початковим вкладенням
4 Рівень беззбитковості Постійні витрати / (Виручка – Змінні витрати);
5991,66/(119900-57948,5) до 1 року 0,1 міс. Період часу, за який отримані доходи 1 покривають всі витрати на прибуток дорівнює 0
Висновки
В ході виконання курсової роботи було розроблено бізнес-план комерційної ідеї «Вирощування та реалізація грибів шампіньйонів».
Наведено опис галузі, у якій буде створено приватне підприємство «Грибний кошик», зроблено опис основного продукту підприємства та його характеристик.
Проведено дослідження ринку як міжнародного, так і внутрішнього. Визначено сучасний стан галузі вирощування грибів в Україні, тобто зазначено обсяги виробництва, насиченість ринку, основні виробники та рівень конкуренції.
Складено маркетинговий план, у якому наведено обсяги виробництва та основні витрати, які стосуються обладнання, інвентарю та реклами.
Наведено виробничий план, у якому вказано трудомісткість виробництва та технологію вирощування грибів шампіньйонів.
Розроблено організаційний план, де зазначено вид підприємства, його власників та структуру персоналу, а також фонд заробітної плати.
Проведено оцінку економічних, виробничих, кліматичних та фінансових ризиків.
Складено фінансовий план, у якому наведено обрахунки щодо ефективності даного бізнес-плану. Проведено обрахунки, що стосуються витрат та доходів, наведено рух коштів протягом першого року виробництва та визначено ефективність підприємницької діяльності: рентабельність обороту та інвестицій, термін окупності інвестицій, рівень беззбитковості.
Список використаної літератури
Дудка І.О. Розробка наукових основ промислового грибівництва та їх практична реалізація в аграрному комплексі України. Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «Достижения, проблемы и перспективы культивирования грибов. Современные технологи» / І.О. Дудка, Н.А. Бісько, В.Т. Білай – Донецьк. – 2006. – С. 3-16.
Дудка І.О. Збір їстівних грибів в Україні – тихе полювання чи жорстока війна? Матеріали I Міжнародної конференції «Методологические основы познания биологических особенностей грибов – продуцентов физиологически активних соединений и пищевых продуктов» / І.О. Дудка, А.В. Бугаєнко – Донецьк. – 1997. – С. 3-6.
Дудка И.А. Грибы. Справочник миколога и грибника / И.А. Дудка, С.П. Вассер – К.: Наукова думка, 1987. – 536 с.
Соломко Э.Ф. Культивируемые и дикорастущие грибы как продукт питания и сырьё для фармации. Матеріали I Міжнародної спеціалізованої науково-практичної конференції «Грибна індустрія – 2006» / Э.Ф. Соломко – Київ. – 2006. – C. 7.
Уолтон М. Изменяющееся лицо европейской грибной индустрии. Школа грибоводства / М. Уолтон – 2001. – № 3 (9). – С. 22–28.
Цапалова И.Э. Экспертиза грибов / И.Э. Цапалова, В.И. Бакайтис, Н.П. Кутафьева – Новосибирск, – 2002. – 256 с.
Шреус Х. Украина в европейской грибной индустрии. Матеріали II Міжнародної конференції «Грибна індустрія – 2007» / Х. Шреус – Київ. – 2007. – C. 16-18.
Козловський В.О. Бізнес планування. Навчальний посібник. Видання 2-е, доповн. Та переробл. / В.О. Козловський, О.Й. Лесько – Вінниця: УНІВЕРСУМ-Вінниця, 2008. – 241 с.
Козловський В.О. Підприємницька діяльність. Практикум. Частина 1 / В.О. Козловський – Вінниця: ВНТУ, 2006. – 175 с.
Козловський В.О. Підприємницька діяльність. Практикум. Частина 2 / В.О. Козловський – Вінниця: ВНТУ, 2006. – 170 с.
Алексеева М.М. Планирование деятельности фирмьі: Учебно-метод. пособие / М.М. Алексеева – М.: Финансьі и статистика, 2000. - 248 с.
Покропивний С.Ф. Бизнес-план: технологія розробки та обґрунтування: Навчальний посібник.- Вид. 2-ге, доп. / С.Ф. Покропивний, С.М.Соболь, Г.О.Швиденко, О.Г.Дерев'янко. - К.: КНЕУ, 2002. - 379 с.
Головань С.И. Бизнес-планирование: Учеб. пособие. / С.И. Головань – Ростов-на-Дону: Фенікс, 2002. - 320 с.
Размещено на Allbest.ur

Приложенные файлы

  • docx 672514
    Размер файла: 66 kB Загрузок: 1

Добавить комментарий