дневник практики на котельной

ДОНБАСЬКА НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ БУДІВНИЦТВА І АРХІТЕКТУРИ
ЩОДЕННИК ПРАКТИКИ
____________________________виробнича_____________________________
(вид і назва практики)
студента _____________Леонтюк Діани Юріївни________________________
(прізвище, ім’я, по батькові)
Інститут, факультет __ІМГОНС______________________________________

Кафедра_____Міського будівництва та господарства_____________________

освітньо-кваліфікаційний рівень ___________бакалавр___________________

напрям підготовки ________________будівництво_______________________

спеціальність____________Міське будівництво та господарство___________
(назва)
___3____ курс, група ___МБГ - 17____

Студент ________Леонтюк Діана Юріївна______________________________
(прізвище, ім’я, по батькові)

прибув на підприємство (організацію, установу) _________________________

Печатка
підприємства, організації, установи „___” ____________________ 201__ року

____________ ________________________________________________
(підпис) (посада, прізвище та ініціали відповідальної особи)


Вибув з підприємства, організації, установи

Печатка
Підприємства, організації, установи “___” ____________________ 20___ року

_____________ ________________________________________________
(підпис) (посада, прізвище та ініціали відповідальної особи)


Календарний графік проходження практики
№ з/п
Назви робіт
Тижні проходження практики
Відмітки про виконання1
2
3
4
5


1
2
3
4
5
6
7
8

1
Прибытие на место практики, назначение руководителя практики от предприятия
23.062
Инструктаж по технике безопасности.

24.06
3
Ознакомление с предприятием и его структурой

25.06


·4
Ознакомление с работой машиниста котлов.

26.06


5
Ознакомление и наблюдение за запуском и розжигом котла.

27.06


6
Ознакомление и наблюдение за остановкой котла,заполнением сменного журнала,вахтенного, журнала проверки АБ


30.06

7
Ознакомление с принципом работы ГРУ


1.07

8
Ознакомление с принципом работы и запуска насосов


2.07

9
Ознакомление с системой водоподготовки


3.07

10
Ознакомление с системой водоподачи


4.07

11

Ремонтные работы.Покраска задвижек,кранов.7.07
12
Ремонтные работы.Покраска задвижек,кранов.


8.07
13
Ремонтные работы.Покраска насосов


9.07
14
Ремонтные работы.Покраска насосов


10.07
15

Уборка территории котельной.


11.07
16

Уборка территории котельной.14.0717

Уборка территории котельной.15.0718
Уборка территории котельной.16.0719
Подписание отчета и дневника практики на предприятии17.07


20
Сдача практики18.07
Керівники практики:
від ДонНАБА __________ ________________Михайлов О.В._______
(підпис) (прізвище та ініціали)
від підприємства, організації, установи ______ ___________________
(підпис) (прізвище та ініціали)
13PAGE \* MERGEFORMAT1441515

Приложенные файлы

  • doc 94749
    Размер файла: 66 kB Загрузок: 0

Добавить комментарий