ПОА КарГУ


Қазақстан Республикасы білім және ғылым министрлігі
Е.А.Бөкетов атындағы Қарағанды мемлекеттік университеті
Тестік тапсырмалар
пәні «Педагогиканы оқыту әдістемесі»
бағыты Білім беру
мамандығы 5В010300 – Педагогика және психология - 4 жыл
қазақ бөліміне арналған
Құрастырушылар: п.ғ.к., МДжППДТмӘ кафедрасының доценті
Маженова Р.Б. ____________
п.ғ.к., доцент
Мухатаев А.А. ______________
МДжППДТмӘ каф.меңг.м.а.
Бельгибаева Г.К. _____________
Тестік тапсырмалар саны: 100
Құрастыру мерзімі: 2012 ж.
Пайдалануы: білім жетістіктерін сырттай бағалау
Тестік тапсырмалардың тақырыптары
Пәні «Педагогиканы оқыту әдістемесі»
мамандығы 5В010300 – Педагогика және психология - 4 жыл
қазақ бөліміне арналған
Тақырып № Тақырып атауы
1 Педагогиканы оқыту әдістемесінің пәні мен міндеттері
2 Педагогика курсының құрылымы мен мазмұны
3 Педагогиканы оқытудың технологиялары
4 Педагогиканы оқыту әдістері
5 Педагогиканы оқыту құралдары
6 Педагогиканы оқытудың ұйымдастыру формалары
7 Педагогиканы оқыту үрдісіндегі бақылау мен диагностика
8 «Педагогиканың жалпы негіздері» бөлімін оқыту әдістемесі
9 «Дидактика» бөлімін оқыту әдістемесі
10 «Тәрбие теориясы» бөлімін оқыту әдістемесі
11 Педагогика курсындағы білім беру жүйелерін басқару мәселерін оқып зерделеу
Құрастырушы: п.ғ.к., МДжППДТмӘ кафедрасының доценті
Маженова Р.Б. ____________
п.ғ.к., доцент
Мухатаев А.А. ______________
МДжППДТмӘ каф.меңг.м.а.
Бельгибаева Г.К. _____________
Құрастыру мерзімі: 2012 ж.
Пайдалануы: білім жетістіктерін сырттай бағалау

$$$ 1
Ғылымды мынадай белгілері ерекшелейді:
A) Дидактикалық.
B) Тәрбиелік.
C) Психологиялық.
D) ұйымдастырушылық.
E) Әлеуметтік.
F) Танымдық.
G) Жүйелілік.
H) Серпінділік.
$$$ 2
Ғылымның аспектілері:
A) Дамытушылық.
B) Жеке ғылыми.
C) ұйымдастырушылық.
D) Гигиеналық.
E) Психологиялық.
F) Физиологиялық.
G) Әлеуметтік мәдени.
H) Іс-әрекеттік.
$$$ 3
Педагогика зерттейді:
A) Материалды саналы меңгеруді қамтамасыз етуді.
B) Берілген материалға қызығушылық туғызуды.
C) Педагогикалық үдерістің мақсатын.
D) Педагогикалық іскерлікті қалыптастыруды.
E) Педагогикалық үдерісте оқу әрекеті дағдысын қалыптастыруды.
F) Педагогикалық үдерістің әдістерін, құралдарын, формаларын
G) Педагогикалық үдерісте іскерлікті қалыптастыруды.
H) Педагогикалық үдерістің мазмұны мен технологиясын.
$$$ 4
Педагогика ғылымының практика қатысты позициялары:
A) Тексеру.
B) Әдістемелік енгізілім.
C) Таза ғылымдық.
D) Белсенді-қайта құрушылық
E) Танымдық.
F) Кеңестік.
G) Белсенділік.
H) Ағартушылық.
$$$ 5
Педагогиканы оқыту әдістемесінің философиялық әдіснамалық деңгейлері:
A) Әдіснамалық амалдар.
B) Педагогикалық әдістер.
C) Жалпығылымдық әдістер.
D) Гнеосология, әлеуметтану және қисын қаңдары.
E) Әдістемелік материалдар деңгейі.
F) Қисындық әдістер.
G) Белсенді оқыту әдістері.
H) Теориялық амалдар.
$$$ 6
Педагогиканы оқыту әдістемесінің нақты-ғылыми әдіснамалық деңгейлері:
A) Әдіснамалық амалдар.
B) Педагогикалық әдістер.
C) Жалпығылымдық әдістер.
D) Гнеосология, әлеуметтану және қисын қаңдары.
E) Әдістемелік материалдар деңгейі.
F) Қисындық әдістер.
G) Белсенді оқыту әдістері.
H) Теориялық амалдар.
$$$ 7
Пәндік әдістемелердің пайда болу себебі:
A) Тексеру мақсатында.
B) Оқытушы еңбегін жеңілдету үшін.
C) Дидактикалық тәсілдерді таңдап алу мақсатында.
D) Тәрбиелік әсерлерді таңдап алу мақсатында.
E) Әдістемелік материалдарды іріктеуге байланысты.
F) Оқытылатын пәннің мазмұнын сапалы меңгеруді қамтамасыз ету үшін.
G) Белсенді оқыту әдістерін таңдап алу үшін.
H) Пәнді оқытуда қолданылатын әдістерді тиімді таңдау үшін.
$$$ 8
Педагогиканы оқыту әдістемесінің нысаны анықталады:
A) Пәндік білім берумен.
B) Оқытушы еңбегін бағалаумен.
C) Пәндік тәрбие берумен.
D) Пәндік оқытумен.
E) Пәндік ғылыми негіздерді жасаумен.
F) Кеңістікте пәнді ашып көрсетумен.
G) Пәнді ғылыми зерттеу әдіснамасын көрсетумен.
H) Ғылыми-зерттеу логикасын ашып көрсетумен.
$$$ 9
Педагогиканы оқыту әдістемесінің пәні:
A) Пәндік білім беру.
B) Педагогиканың заңдылықтары мен принциптерін іске асыру.
C) Пәндік тәрбие беру.
D) Пәндік оқыту.
E) Пәннің мақсаты, міндеттерін, мазмұнын, формалары мен оқыту әдістері.
F) Оқытушылар мен білім алушылар іс-әрекеттері.
G) Пәннің ғылыми зерттеу әдіснамасы.
H) Ғылыми-зерттеу логикасы.
$$$ 10
Педагогиканы оқыту әдістемесінің қызметтері:
A) Түсіндірмелі.
B) ¤згертуші.
C) Тәрбиелік.
D) Білімдік.
E) Формалы.
F) Іс-әрекетті.
G) Нормативті.
H) Таныстырушы.
$$$ 11
Педагогиканы оқыту әдістемесінің міндеттері:
A) Болашақ педагогтарды кездесетін қиындықтардан алдын-ала сақтандыру.
B) Пәннің мақсатын, міндеттерін, мазмұнын ғылыми түрде негіздеп жасау.
C) Пәнді оқытудың негізін құрайтын принциптер мен заңдылықтарды табу.
D) Білім беру жүйесін жетілдіру жолдарын іздеу.
E) Студенттерді білім, іскерлік, дағдылармен қаруландыру үшін педагогиканы оқыту тәсілдерін, әдістері мен формаларын жүйелеу және таңдау.
F) Іс-әрекетті реттеудің тиімді жолдарын таңдау және пайдалану.
G) Оқу-тәрбие үдерісін басқарудың ғылыми-теориялық негіздерін жасау.
H) Алдыңғы қатарлы педагогикалық тәжірибені жүйелеу.
$$$ 12
Педагогиканы оқыту әдістемесінің міндеттері:
A) Болашақ педагогтарды кездесетін қиындықтардан алдын-ала сақтандыру.
B) Педагогиканы оқыту бойынша жинақталған тәжірибені жинақтау және қорыту.
C) Педагогиканы оқыту үдерісіне жаңа элементтерді модельдеп енгізу.
D) Білім беру жүйесін жетілдіру жолдарын іздеу.
E) Болашақ педагогтардың кәсіби шығармашылық іс-әрекетін ынталандыру.
F) Іс-әрекетті реттеудің тиімді жолдарын таңдау және пайдалану.
G) Оқу-тәрбие үдерісін басқарудың ғылыми-теориялық негіздерін жасау.
H) Алдыңғы қатарлы педагогикалық тәжірибені жүйелеу.
$$$ 13
Пәнді оқыту үдерісінде іске асырылатын функциялар:
A) Оқушылардың ой-өрісін кеңейту, іскерліктер мен дағдыларды қалыптастыру.
B) Оқыту мазмұнын, ұйымдастыру формаларын анықтау.
C) Оқушыларға білім беру.
D) Оқыту әдістерін, құралдарын таңдау.
E) Оқыту маақсатын қою, міндеттерін анықтау.
F) Оқушыларды тәрбиелеу.
G) Оқушыларды дамыту.
H) Педагогикалық тәжірибені жүйелеу.
$$$ 14
Педагогикалық үдерістің қозғаушы күштері:
A) Мұғалімнің жігері.
B) Тұлғаның тұтастығы мен оны қалыптастыруға функционалдық тұрғыдан келу, педагогикалық процестің бір жақтылығы арасындағы.
C) Білімдерді, іскерліктерді, дағдыларды игеру қажеттілігін оқушылардың түсінуі.
D) Дидактикалық зерттеулер.
E) Ғылым мен практиканың байланысы.
F) Тұлға қалыптасуының жекелік сипатымен  педагогикалық процесті ұйымдастырудың жалпылық-репродуктивтік сипаты арасындағы.
G) Оқушыларды дамыту.
H) Адамның азамат ретінде қалыптасуында гуманитарлық пәндердің ролінің артуымен педагогикалық процесті технократтану үрдісі арасындағы.
$$$ 15
Қазіргі заманғы педагогика функциялары:
A) Ғылыми-теориялық.
B) Оқытушы, практикалық, тәрбиелік.
C) Дамытушылық.
D) Экономикалық, ғылыми-теориялық, практикалық.
E) Мотивациялық, практикалық, экономикалық.
F) Қалыптастырушылық.
G) Болжаулық.
H) Практикалық.
$$$ 16
Оқу бағдарламаларына мыналар кіреді:
A) Пән бойынша оқу материалдарының мазмұны.
B) Пән бойынша оқу материалының мазмұны.
C) Оқушыларға кеңестер.
D) Кәсіби іс - әрекеттің практикалық тәсілдері.
E) Пән бойынша дидактикалық материал.
F) Пән бойынша оқу материалдарының міндеті.
G) Оқу материалдарының нысандары.
H) Пән бойынша оқу материалдарының дидактикалық мазмұны.
$$$ 17
Маманның әрекет орнын анықтайтын білімге, кәсіби сапаға талап ететін мемлекеттік нормативтік құжат:
A) Оқу жоспары.
B) Диплом.
C) Білім беру мазмұны.
D) Біліктілік сипаты.
E) Кәсіби аттестат.
F) Кәсіби біліктілік бойынша сертификат.
G) Оқу бағдарламасы.
H) Типтік бағдарлама.
$$$ 18
Жұмыс бағдарламасы мына негізде өнделеді:
A) Біліктендіру сипаттамасы.
B) Оқу жоспары.
C) Білім беру мазмұны.
D) Оқытушы конспектісі.
E) Берілген лабораториялық көрсеткіштер.
F) Оқытушы мен студенттің өзара жұмыс конспектісі.
G) Типтік бағдарлама.
H) Сабақ жоспары.
$$$ 19
Нақты оқу пәнінің білімінің талабын анықтайтын нормативті құжат:
A) Біліктендіру сипаттамасы.
B) Оқу бағдарламасы.
C) Диплом.
D) Білім беру мазмұны.
E) Сабақ жоспары.
F) Типтік бағдарлама.
G) Біліктілікті жоғарылатуды растайтын сертификат.
H) Аттестат.
$$$ 20
Тәртіптілік бойынша оқу бағдарламасының түсіндірмелі хаты мынаны ашады:
A) оқу пәнінің құрылымын.
B) қолданылатын құралдарын.
C) пән бойынша күнтізбелік жоспарын.
D) пән бойынша мазмұнын.
E) пән бойынша тақырыптық жоспары.
F) оқу пәнінің мақсат, міндеттерін.
G) оқу пәнінің мазмұнын.
H) жобасын талдайды.
$$$ 21
Оқу процесінде әдістемелік әдебиеттерді қолдану мынаған қатысты:
A) вербальды тәсілдерге.
B) көрнекі құралдарға.
C) арнайы құралдарға.
D) ТСО – ға.
E) таныс құралдарға.
F) оқу үрдісіне.
G) оқу жоспарына.
H) қызығушылықтарына.
$$$ 22
Педагогика ғылымының негізгі категориялары:
A) Педагог, мектеп.
B) Тәрбие, оқыту.
C) Дамыту, қалыптастыру.
D) Оқыту процесі, тәрбиелеу процесі.
E) Оқу, сабақ беру.
F) Білім беру.
G) Педагогикалық үдеріс.
H) Тәрбиеленуші.
$$$ 23
Жалпы педагогика бөлімдері:
A) Педагогикалық психология, таным теориясы.
B) Жалпы негіздері.
C) Әлеуметтік педагогика, педагогика тарихы, әскери педагогика.
D) Мектепке дейінгі педагогика, мектеп педагогикасы, үлкендер педагогикасы.
E) Тәрбие теориясы.
F) Логопедия, сурдопедагогика, тифлопедагогика, олигофренопедагогика
G) Педагогикалық үдеріс
H) Дидактика.
$$$ 24
Білім беру мазмұнының деңгейлері:
A) Психологиялық-педагогикалық деңгей.
B) Көрсеткіштік-түсініктік деңгей.
C) Жалпы теориялық түсінік деңгейі.
D) Оқу пәні деңгейі.
E) Мемлекеттік және аймақтық деңгейлер.
F) Оқу материалының деңгейі.
G) Философиялық таным деңгейі.
H) Күрделі және қарапайым деңгейлер.
$$$ 25
Педагогика мазмұнын қалыптастыру концепциялары:
A) Психологиялық.
B) Гуманистік.
C) Іс-әрекеттік.
D) Пәндік.
E) Тұлғалық-бағдарлық.
F) Философиялық.
G) Азаматтық.
H) Адамгершілік.
$$$ 26
Педагогика мазмұнының атқаратын қызметтері:
A) Ақпараттық.
B) Гуманистік.
C) Әдіснамалық.
D) Оқытушылық.
E) Тұлғалық-бағдарлық.
F) Философиялық.
G) Азаматтық.
H) Адамгершілік.
$$$ 27
Педагогика мазмұны көрсетіледі:
A) Мемлекеттік жалпыға міндетті білім беру стандартында.
B) Қазақстан Республикасының «Білім туралы» Заңында.
C) Оқу жоспарларында.
D) Күнтізбелік жоспарларда.
E) Оқу орнының жылдық жұмыс жоспарында.
F) Оқу бағдарламаларында.
G) Педагогикалық білім беруді жетілдіру тұжырымдамасында.
H) Мемлекеттік бағдарламаларда.
$$$ 28
Оқу бағдарламасында пәннің мазмұны құрылады:
A) Қайталанатын, тұрақты әдіс арқылы.
B) Сызықтық тәсіл арқылы.
C) Вертикалдық тәсіл арқылы.
D) Горизонтальды тәсіл негізінде.
E) Шоғырландыру тәсілі арқылы.
F) Компьютерлік бағдарламалау арқылы.
G) Шиыршық тәсілі арқылы.
H) Мемлекеттік бағдарламаларда.
$$$ 29
Педагогика курсының мазмұнын құрылымдау принциптері:
A) Мақсатқа бағыттылық.
B) Ғылымилық.
C) Әдіснамалық.
D) Синтезділік.
E) Негізділік.
F) Бағдарламалық.
G) Абстракциялау.
H) Тарихилық.
$$$ 30
Педагогика курсының мазмұнын құрылымдау принциптері:
A) Тұтастылық.
B) Абстракциялау.
C) Әдіснамалық.
D) Синтезділік.
E) Бағдарламалық.
F) Модульдік.
G) Интеграция.
H) Тарихилық.
$$$ 31
Педагогика курсының мазмұнын құрылымдау принциптері:
A) Синтезділік.
B) Абстракциялау.
C) Әдіснамалық.
D) Іс-әрекеттік-модельдеуші.
E) Бағдарламалық.
F) Жекешелендіру.
G) Тарихилық.
H) Прескриптивтілік.
$$$ 32
Базалық педагогикалық білім беру бағдарламасының құрылымына кіреді:
A) Жалпы білім беру пәндері.
B) Базалық пәндер.
C) Таңдау пәндері.
D) Авторлық пәндер.
E) Кәсіптендіру пәндері.
F) Жеке әдістемелер.
G) Тарих пәндері.
H) Элективті курстар.
$$$ 33
Базалық педагогикалық білім беру бағдарламасының құрылымына кіреді:
A) Жалпы білім беру пәндері.
B) Базалық пәндер.
C) Таңдау пәндері.
D) Авторлық пәндер.
E) Кәсіптендіру пәндері.
F) Жеке әдістемелер.
G) Тарих пәндері.
H) Элективті курстар.
$$$ 34
Білім беру мазмұнын жетілдіруге әсер ететін факторлар:
A) Тұқым қуалаушылық.
B) Қоғам мақсаттары.
C) Кәсіби ұйымдар мүдделері.
D) Қоғам қажеттіліктері.
E) Тұлға қажеттіліктері.
F) ‡кімет қаулылары.
G) Президент Жолдаулары.
H) Азамат құқықтары.
$$$ 35
Педагогикалық ғылымның детерминанттары:
A) Әлеуметтік-экономикалық.
B) Қоғам мақсаттары.
C) Социомәдени.
D) Қоғам қажеттіліктері.
E) Педагогикалық-ұйымдастырушылық.
F) ‡кімет қаулылары.
G) Президент Жолдаулары.
H) Азамат құқықтары.
$$$ 36
Педагогикалық ғылымның әлеуметтік-экономикалық детерминантына жатады:
A) Қоғамдағы мәдениет типтері.
B) Экономиканың типтері.
C) Әлеуметтік қатынастар типтері.
D) Саяси режим және оның идеологиялық бағыты.
E) Мемлекеттік білім беру саясатының ерекшеліктері.
F) Азаматтық қоғам институттарының даму деңгейлері.
G) Білім беру жүйесінің құрылымы мен оны ұйымдастыру принциптері.
H) Практиканың жағдайы мен даму болашағы.
$$$ 37
Педагогикалық ғылымның социомәдени детерминантына жатады:
A) Қоғамдағы мәдениет типтері.
B) Экономиканың типтері.
C) Әлеуметтік қатынастар типтері.
D) Саяси режим және оның идеологиялық бағыты.
E) Мемлекеттік білім беру саясатының ерекшеліктері.
F) Азаматтық қоғам институттарының даму деңгейлері.
G) Білім беру жүйесінің құрылымы мен оны ұйымдастыру принциптері.
H) Практиканың жағдайы мен даму болашағы.
$$$ 38
Педагогикалық ғылымның педагогикалық-ұйымдастырушылық детерминантына жатады:
A) Білім беруді басқарудың мемлекеттік моделі.
B) Экономиканың типтері.
C) Әлеуметтік қатынастар типтері.
D) Саяси режим және оның идеологиялық бағыты.
E) Мемлекеттік білім беру саясатының ерекшеліктері.
F) Азаматтық қоғам институттарының даму деңгейлері.
G) Білім беру жүйесінің құрылымы мен оны ұйымдастыру принциптері.
H) Практиканың жағдайы мен даму болашағы.
$$$ 39
Педагогика ғылымының детерминанттарына жатады:
A) Құндылық-бағдарлы.
B) Қоғам мақсаттары.
C) Социомәдени.
D) Қоғам қажеттіліктері.
E) Педагогикалық-ұйымдастырушылық.
F) ‡кімет қаулылары.
G) Президент Жолдаулары.
H) Азамат құқықтары.
$$$ 40
Педагогикалық ғылымның құндылық-бағдарлы детерминантына жатады:
A) Білім беруді басқару деңгейіндегілердің құндылықтық ұстанымдары.
B) Экономиканың типтері.
C) Әлеуметтік қатынастар типтері.
D) Саяси режим және оның идеологиялық бағыты.
E) Мемлекеттік білім беру саясатының ерекшеліктері.
F) Азаматтық қоғам институттарының даму деңгейлері.
G) Білім берудің барлық деңгейіндегі басшылардың құндылықтық ұстанымдары.
H) Білім берудің барлық деңгейіндегі басшылардың құндылықтық ұстанымдары.
$$$ 41
Педагогикалық білім берудің құрылымының дамуына қойылатын талаптар:
A) Жүйелілік.
B) Абстракциялау.
C) Тұтас қабылдау.
D) ‡здіксіз.
E) Бағдарламалық.
F) Жекешелендіру.
G) Тарихилық.
H) Прескриптивтілік.
$$$ 42
Педагогикалық білім берудің құрылымының дамуына қойылатын талаптар:
A) Абстракциялау.
B) Іріктеу және құрылымдау.
C) Жекешелендіру.
D) Мазмұн технологиялылығы.
E) Бағдарламалық.
F) Мазмұн өзектілігін арттыру.
G) Тарихилық.
H) Прескриптивтілік.
$$$ 43
Педагогикалық білім берудің құрылымының дамуына қойылатын талаптар:
A) Абстракциялау.
B) Іс-әрекеттік амал.
C) Жекешелендіру.
D) Прескриптивтілік.
E) Бағдарламалық.
F) Тарихилық.
G) Рефлексия дағдыларының дамуы.
H) Жеке траекториясын таңдау мүмкіндігі.
$$$ 44
Педагогика мазмұнын таңдау критерийлері:
A) Қоғамның мақсаты мен қажеттіліктерін тұтас бейнелеу.
B) Экономиканың типтерін бөліктері арқылы қарастыру.
C) Әлеуметтік қатынастарға мән беру.
D) Саяси режим және оның идеологиялық бағытын бөліп көрсету.
E) Педагогикалық мазмұнның ғылыми және практикалық мәні.
F) Азаматтық қоғам институттарының даму деңгейлері.
G) Білім беру жүйесінің құрылымы мен оны ұйымдастыру принциптері.
H) Педагогикалық білім беру мазмұнының кәсіптік талаптарға сәйкестігі.
$$$ 45
Педагогика мазмұнын таңдау критерийлері:
A) Әлеуметтік қатынастарға мән беру.
B) Экономиканың типтерін бөліктері арқылы қарастыру.
C) ‡здіксіз кәсіби білім беруге мақсатты нұсқау құру.
D) Педагогика мазмұнын құруда халықаралық тәжірибені ескеру.
E) Саяси режим және оның идеологиялық бағытын бөліп көрсету.
F) Азаматтық қоғам институттарының даму деңгейлері.
G) Педагогикалық мазмұнының білім беру мекемелерінің мүмкіндігіне сәйкестігі.
H) Білім беру жүйесінің құрылымы мен оны ұйымдастыру принциптері.
$$$ 46
Іс-әрекет компоненттері:
A) Мазмұн, құралдар мен әдістер.
B) Мазмұн, ұйымдастыру формалары мен түрткілер.
C) Әрекеттер, түрткілер.
D) Әрекеттер, құралдар.
E) Операциялар, түрткілер мен әдістер.
F) Операциялар.
G) Мақсаттар.
H) ұйымдастыру формалары.
$$$ 47
Педагогикалық технология дегеніміз:
A) Оқыту әдістемесі
B) Техникамен қамтамасыз ету
C) Технократия теориясы
D) Тұлғаны оқыту міндетін шешуді қамтамасыз ететін амалдардың, қадамдардың тізбектеле орындалатын жүйесін құрайтын педагогика ғылымының бағыты
E) Тұлғаны тәрбиелеу міндетін шешуді қамтамасыз ететін амалдардың, қадамдардың тізбектеле орындалатын жүйесін құрайтын педагогика ғылымының бағыты қазіргі қоғамдық ойдың бағыты
F) Тұлғаны дамыту міндеттерін шешуді қамтамасыз ететін амалдардың, қадамдардың тізбектеле орындалатын жүйесін құрайтын педагогика ғылымының бағыты Операциялар.
G) Мақсаттар.
H) ұйымдастыру формалары.
$$$ 48
Оқытудың негізгі сипаттары:
A) Екіжақтылық.
B) Қызметтің мазмұндық және іс-әрекеттік жағының бірлігі.
C) Әрекеттер мен түрткілердің ықпалы.
D) Әрекеттерде құрал пайдалану.
E) Бағыныштылық.
F) Жан-жақтылық.
G) Танымның ерекше үдерісі.
H) ұйымдастыру формаларының ерекшелігі.
$$$ 49
Оқытудың негізгі сипаттары:
A) Жан-жақтылық.
B) Қызметтің мазмұндық және іс-әрекеттік жағының бірлігі.
C) Әрекеттер мен түрткілердің ықпалы.
D) Әрекеттерде құрал пайдалану.
E) Басқарушылық.
F) Тұлғаның жан-жақты дамуына бағыттылық.
G) Бағыныштылық.
H) ұйымдастыру формаларының ерекшелігі.
$$$ 50
Оқыту нәтижесінде қалыптасады:
A) Жан-жақтылық.
B) Білім, іскерлік, дағды.
C) Әрекеттер мен түрткілер.
D) Іс-әрекет және жүріс-тұрыс (мінез-құлық) тәжірибесі,
E) Басқарушылық.
F) Тұлға қасиеттері.
G) Бағыныштылық.
H) ұйымдастыру формаларының ерекшелігі.
$$$ 51
Педагогиканы оқыту заңдылықтарының түрлері:
A) Жан-жақты.
B) Білімдік.
C) Жалпы.
D) Жеке.
E) Басқару.
F) Ішкі.
G) Тарихи.
H) Талдамалық.
$$$ 52
Педагогиканы оқыту заңдылықтарының түрлері:
A) Сыртқы.
B) Оқу-танымдық.
C) Жан-жақты.
D) Талдамалық.
E) Басқару.
F) Білімдік.
G) Тарихи.
H) Дидактикалық.
$$$ 53
Педагогиканы оқыту заңдылықтарының түрлері:
A) Талдамалық.
B) Білімдік.
C) Жан-жақты.
D) Психологиялық.
E) Басқару.
F) Оқу-танымдық.
G) ұйымдастырушылық.
H) Тарихи.
$$$ 54
Педагогиканы оқытудағы жалпы дидактикалық принциптер:
A) Білім берудің, дамытудың және тәрбиенің бірлігі.
B) Білімдік әсерлердің әржақтылығы.
C) Жан-жақты психологиялық әсер ету.
D) Оқу үдерісі мазмұнының ғылымилығы.
E) Басқару.
F) Оқу-танымдық принциптер.
G) ұйымдастырушылық принциптер.
H) Оқытудың практикамен байланыстылығы.
$$$ 55
Педагогиканы оқытудағы жалпы дидактикалық принциптер:
A) Жан-жақты психологиялық әсер ету.
B) Саналылық пен белсенділік.
C) Оқу-танымдық принциптер.
D) Көрнекілік принципі.
E) Басқару.
F) Жүйелілік пен бірізділік.
G) ұйымдастырушылық принциптер.
H) Білімдік әсерлердің әржақтылығы.
$$$ 56
Педагогиканы оқытудағы жалпы дидактикалық принциптер:
A) Оқу-танымдық принциптер.
B) Жан-жақты психологиялық әсер ету.
C) Беріктілік.
D) Басқару.
E) Бағыттылық.
F) ұйымдастырушылық принциптер.
G) Сәйкестілік.
H) Білімдік әсерлердің әржақтылығы.
$$$ 57
Педагогиканы оқытудағы ұйымдастырушылық-әдістемелік принциптер:
A) Педагогиканы оқыту үдерісінің тұтастығы мен бірлігі.
B) Жан-жақты психологиялық әсер ету.
C) Оқу-танымдық принциптер.
D) Оқу жұмыстарының топтық және жекелік формалары мен тәсілдерін үйлестіру.
E) Басқару.
F) Оқуға деген жағымды қатынасты қалыптастыру.
G) ұйымдастырушылық принциптер.
H) Білімдік әсерлердің әржақтылығы.
$$$ 58
Пәндік интеграция модельдері:
A) Педагогиканы оқыту үдерісінің тұтастығы мен бірлігі.
B) Білім берудің бір саласына қатысты бірнеше пәндерді біріктіретін курс құру.
C) Оқу пәндерін білім берудің бір саласы немесе бір пәннің негізінде блогқа біріктіру.
D) Оқу жұмыстарының топтық және жекелік формалары мен тәсілдерін үйлестіру.
E) Әр түрлі, бірақ тең дәрежедегі пәндер сәйкестігі негізінде топтастыру.
F) Оқуға деген жағымды қатынасты қалыптастыру.
G) ұйымдастырушылық принциптер.
H) Білімдік әсерлердің әржақтылығы.
$$$ 59
Пәндік интеграция модельдерінің мысалдары:
A) Оқу үдерісінің вариативті бөлігі алыстатылған пәндері біріктірілетін интеграцияланған курстар құру.
B) Оқу жұмыстарының топтық және жекелік формалары мен тәсілдерін үйлестіру.
C) Педагогиканы оқыту үдерісінің тұтастығы мен бірлігі.
D) Білім берудің бір саласына қатысты бірнеше пәндерді біріктіретін курс құру.
E) Білімдік әсерлердің әржақтылығы.
F) Оқуға деген жағымды қатынасты қалыптастыру.
G) ұйымдастырушылық принциптер.
H) ¤ткен тақырып пен жаңа тақырыптың интеграциялануы.
$$$ 60
Танымның классикалық жүйесіне кіреді:
A) Нақтылы пайымдау.
B) Сезімдік қабылдау.
C) Абстрактілі ойлау.
D) Практика.
E) Прагматизм.
F) Қарапайым ойлау.
G) Бихевиоризм.
H) Іс-әрекет.
$$$ 61
Білімді игеру үдерісінің бірінші кезеңінің құрылымына енеді:
A) Нақтылы пайымдау.
B) Түйсіну.
C) Қабылдау.
D) Практика.
E) Прагматизм.
F) Қарапайым ойлау.
G) Бихевиоризм.
H) Іс-әрекет.
$$$ 62
Білімді игеру үдерісінің екінші кезеңінің құрылымына енеді:
A) Нақтылы пайымдау.
B) Түйсіну.
C) Қабылдау.
D) Түсіну.
E) ұғыну.
F) Қарапайым ойлау.
G) Жинақтау.
H) Іс-әрекет.
$$$ 63
Білімді игеру үдерісінің үшінші кезеңінің құрылымына енеді:
A) Нақтылы пайымдау.
B) Бекіту.
C) Қабылдау.
D) Еске түсіру.
E) ұғыну.
F) Қарапайым ойлау.
G) Жинақтау.
H) Практикада қолдану.
$$$ 64
Педагогиканы оқытудағы мазмұн уәжіне жатады:
A) Қызықтыру элементтері.
B) Проблемалық жағдаяттарды тудыру.
C) Рөлдік амал.
D) ¤мірлік жағдаяттарды талдау.
E) ұғыну.
F) Қарапайым ойлау.
G) Ойындар, сөзжұмбақтар, байқаулар, т.б.
H) Оқылатын материалдың кәсіби-тұлғалық мәні.
$$$ 65
Педагогиканы оқытудағы үдеріс уәжіне жатады:
A) Қызықтыру элементтері.
B) Проблемалық жағдаяттарды тудыру.
C) Рөлдік амал.
D) ¤мірлік жағдаяттарды талдау.
E) ұғыну.
F) Қарапайым ойлау.
G) Ойындар, сөзжұмбақтар, байқаулар, т.б.
H) Оқылатын материалдың кәсіби-тұлғалық мәні.
$$$ 66
¤з құрамына микропрактиканы қосатын сабақ:
A) Лекция.
B) Семинар.
C) Практикалық сабақ.
D) Конференция.
E) Консультация.
F) Коллоквиум.
G) Лабороториялық сабақ.
H) Дөңгелек үстел.
$$$ 67
Тірек сигналдарды қолдану арқылы өтетін оқытудың ұйымдастыру формасы:
A) Кеңес беру.
B) Қорытынды конференция.
C) Лекция.
D) Лабораториялық сабақтар.
E) Оқу конференциясы.
F) Консультация.
G) Семинар.
H) Коллоквиум.
$$$ 68
Алгоритм деп:
A) Құралдарды жариялау.
B) Студенттердің балаларға білімді әрекет техникасы жалғасты кезекті хабарларды жариялайды.
C) Әрекет техникасын көрсету.
D) Тақырыпқа бір мезгілде көрсетілген түсініктеменің кезектілігі.
E) Тақырыптың бір мезгілде көрсетілуіне түсініктеме.
F) Практикалық тапсырманың орындалуы.
G) Эксперименттеді ұйымдастыру.
H) Сабақ басындағы пікірталас
$$$ 69
Тірек схема жүйесі негізінде жатқан басты фактор:
A) Түстік жабдықтау.
B) Ассоцациялау.
C) Терминдардың символы және белгілері.
D) Схемамен көрсетеді.
E) Еріксіз есте сақтау.
F) Мәселелік лекция.
G) Жалпылау.
H) Абстракциялау.
$$$ 70
Бағдарламалап оқытудағы сұрау формасы:
A) КВН-дік оқыту.
B) Блоктік сұрау.
C) Фронтальды сұрау.
D) Перфокарта.
E) Индивалды сұрау.
F) Ауызша индивидуалды сұрау.
G) Тест.
H) Бақылау.
$$$ 71
Бағдармалап оқытудағы тестік тапсырмалардың түрі:
A) Бақылау түрінде.
B) Қорытындылау түрінде.
C) Жүйелеу түрінде.
D) Таңдап алу түрінде.
E) Констатациялық түрінде.
F) Таңдап алу.
G) Тест тапсырмаларын таңдап алу.
H) Перфокарта.
$$$ 72
Бағдарламалап оқытудағы сұрау формасы:
A) КВН-дік оқыту.
B) Блоктік сұрау.
C) Фронтальды сұрау.
D) Перфокарта.
E) Индивалды сұрау.
F) Ауызша индивидуалды сұрау.
G) Тест.
H) Бақылау.
$$$ 73
Бағдармалап оқытудағы тестік тапсырмалардың түрі:
A) Бақылау түрінде.
B) Қорытындылау түрінде.
C) Жүйелеу түрінде.
D) Таңдап алу түрінде.
E) Констатациялық түрінде.
F) Таңдап алу.
G) Тест тапсырмаларын таңдап алу.
H) Перфокарта.
$$$ 74
Семинарда бағдарламалық сұрау кезінде пайдаланылатын ұйымдасқан оқыту формасы:
A) фронтальды.
B) топтық.
C) жеке дара.
D) аудиториядан тыс.
E) көп құрамды.
F) дәстүрлі.
G) дербес.
H) дөңгелек үстел.
$$$ 75
Студенттердің өзіндік зерттеуі негізіндегі мәселені оқыту әдісі
A) Алгоритм.
B) Зерттеушілік әдіс.
C) Әңгіме.
D)Түсініктеме.
E) Дидактикалық материалды жариялау.
F) Бақылау.
G) Эксперимент.
H) Кеңес алу.
$$$ 76
Инновациялық үдеріс:
A) Педагогикалық жаңашылдықты құру.
B) Қабылдау, бағалау, игеру және қолдануды басқаратын үдеріс.
C) Педагогикалық қауымдастықты құру.
D) Білім алушылардың білімін анықтау.
E) Сауалнама.
F) Жеке.
G) Топтық.
H) Жаппай.
$$$ 77
Оқыту әдістерін таңдау тәуелді:
A) Оқып жатқан материал мазмұнына.
B) Топтың эмоциялық қалпына.
C) Сабақ уақытына.
D) Оқытушының жеке сапаларына.
E) Оқытушының кәсібилігіне.
F) Оқушылардың жас ерекшелігіне.
G) Топтағы адам санына.
H) Топтың білімділігіне.
$$$ 78
Теориялық оқытудың мақсаты:
A) Кәсіби іскерлікті қалыптастыру.
B) Студентті біліммен қаруландыру.
C) Жауапкершілік сезіммен тәрбиелеу.
D) Студенттің білімін шыңдау.
E) Студенттің білімді игеру деңгейін көрсету.
F) Кәсіби біліктілігін арттыру.
G) Дағды қалыптастыру.
H) лекция, ақпараттық материалдармен қамтамасыз ету
$$$ 79
Лекция әңгіме бұл:
A) Студенттің лекция барысында сұрақтар қоюы.
B) Әдебиеттерді көрсету.
C) Проблемалық сұрақтарды шешу.
D) Экскурсия.
E) Студенттермен мәселені талқылау.
F) Студенттермен диспут өткізу.
G) Пікір-талас ұйымдастыру.
H) Мағлұматты жүйелі мазмұндауға арналады.
$$$ 80
Студенттерді шығармашылық қабілеттерін дамытатын оқыту әдісі:
A) Проблема – ізденіс.
B) Ақпараттық- дамытушылық.
C) Ауызша.
D) Оқытудың белсенділік түрі.
E) Репродуктивті.
F) Дамытушылық.
G) Жазбаша.
H) Продуктивті.
$$$ 81
Сауалнама кезінде оқушылардың белсенділігін жоғарлататын әдістерді көрсет:
A) Жеке тапсырмалар.
B) Бақылау жұмысы.
C) Жарысу элементі.
D) Жеке бақылау.
E) Сауалдар.
F) Диктант.
G) Эссе.
H) Пікір-талас сұрақтары.
$$$ 82
Ақпараттық дамытушылық әдістердің ерекшелігі:
A) Оқытушылардың студенттерге ақпаратты дайын түрде хабарлауы.
B) Баяндау кезінде мәселені құою.
C) Студенттердің мәселесін шешуі.
D) Эксперименттеді ұйымдастыру.
E) Оқытудың еврестикалық элементтері.
F) Жалпылау.
G) Алгоритм.
H) Мәселелік лекция.
$$$ 83
Жаңа оқу материалына өтудегі кәсіби әрекет қолданудын қабылдау тәсілі:
A) Лекция.
B) Эвристикалық әңгіме.
C) Алгоритм.
D) Хабарламалық әңгіме.
E) Сабақ басындағы пікірталас.
F) Жалпылау.
G) Семинар.
H) Алгоритм.
$$$ 84
Студенттердің белсенділігін көп қажет ететін оқыту әдісі:
A) Әңгіме.
B) Эксперимент.
C) Ақпараттық лекция.
D) Түсініктеме.
E) Мәселелік лекция.
F) Абстракциялау.
G) Сауалнама.
H) Әдістеме.
$$$ 85
Сабақта әртүрлі әдістерді қолдану мынаны қарастырады:
A) ¤зіндік басқару дағдыларын қалыптастыру.
B) Студенттердің танымдық белсенділігін хабарлату.
C) Студенттердің оқу материяладрын өз бетімен оқуы.
D) Қозғалыс дағдылы психикалық үрдістердің дамуы.
E) Қозғалыс дағдыларын дамыту.
F) Студенттің өзіндік жұмысын дамыту.
G) Шығармашылық қабілетті дамыту.
H) ¤зіндік басқару дағдыларын қалыптастыру.
$$$ 86
Жаңа оқу материалдарын баяндау кезінде сұрақ қоюдың мақсаты:
A) Студентті психикалық үрдіске дамыту.
B) Шығармашылық қабілетті дамыту.
C) Студенттің өзіндік жұмысын дамыту.
D) Студенттерді танымдық әрекетке белсендіру.
E) ¤зіндік басқару дағдыларын қалыптастыру.
F) Студенттердің дүниетанымын арттыру.
G) Студенттердің жан-жақтылығын арттыру.
H) Жаңа материалды бекіту
$$$ 87
Әңгіме:
A) Студенттің білімін белсендіретін диалог.
B) Материалды монологті хабарлау.
C) Ікер ойын элементі.
D) Студенттің жаңа материялды баяндауы.
E) ұжымдық ойлау әрекетінің элементі.
F) Студенттің өзіндік жұмысын дамыту.
G) Басқару дағдыларын қалыптастыру.
H) Шығармашылық ойлауды дамыту.
$$$ 88
Алғашқы білім деңгейін игеруге бағытталған зерттеу әдісі:
A) Бағалы сауалнама.
B) Анықтаушылық сауалнама.
C) Жаттығу тапсырмасы.
D) КМД.
E) Бағдарламаланған сауалнама
F) Сауалнама.
G) Семинар.
H) Ойын.
$$$ 89
Мәселелік сұрақ қою негізделеді:
A) Материалды саналы меңгеруді қамтамасыз ету.
B) Берілген материялға қызығушылықты құру.
C) Жауапты аргументтеу іскерлігін қалыптастыру.
D) Ораторлық өнердің іскерлігін қалыптастыру.
E) Оқу әрекет дағдысын қалыптастыру.
F) Іскерлікті қалыптастырудың түрі
G) Іскерлікті қалыптастырудағы ораторлық.
H) Іскерлікті қалыптастырудағы жауапты аргументтеу.
$$$ 90
Сауал қою көмегімен ұғымдарды қалыптастыруға бағытталған мәселенің ізденушілік әдісі:
A) Мәселелік лекция.
B) Оқу лекция.
C) Эвристикалық әңгіме.
D) Зерттеушілік әдісі.
E) Лабораториялық жұмыс.
F) Әңгіме түрі.
G) Әңгіме.
H) Семинар.
$$$ 91
Мәселені шешуді бағыттау көмегімен жаңа білімді игеруге бағытталған мәселелердегі ізденушілік әдіс
A) Эвристикалық әңгіме.
B) Оқу дискуссиясы.
C) Мәселелік лекция.
D) Зерттеушілік әдіс.
E) Лабораториялық жұмыс.
F) Практикалық жұмыс.
G) Әңгіме түрі.
H) Әңгіме.
$$$ 92
Қорытынды шығаруға негізделетін эвристикалық әңгіменің мәселелік деңгейі:
A) Алгоритм.
B) Зерттеушілік әдіс.
C) Тұжырымдаманы қою.
D) Оқу зерттеу.
E) Қате сынға талдау.
F) Ойды тұжырымдау.
G) Ойды тиянақтау.
H) Мәселе қою.
$$$ 93
Студенттердің өзіндік зерттеуі негізіндегі мәселені оқыту әдісі
A) Алгоритм.
B) Зерттеушілік әдіс.
C) Әңгіме.
D) Түсініктеме.
E) Дидактикалық материалды жариялау.
F) Бақылау.
G) Эксперимент.
H) Кеңес алу.
$$$ 94
Оқыту әдістерін таңдау шарттары
A) Әдістің әмбебаптылығы.
B) Студенттердің психологиялық жағдайы.
C) Оқу тобының ерекшелігі.
D)Оқытушының психологиялық жағдайы.
E) Сабаққа студенттің дайындық денгейі.
F) Оқу тобының сипаты.
G) Оқу тобының ұйымдасу ерекшелігі.
H) Оқу үрдісінің сипаты.
$$$ 95
Мәселелік – ізденушілік әдісіне жатады
A) Дәріс.
B) Лекция.
C) Жаттығу тапсырмасы.
D)Оқу дисскусиясы.
E) Конофильді демонстрациялау.
F) Алгоритм.
G) Сабақ түрі.
H) Бақылау.
$$$ 96
Педагогикалық диктанттың мақсаты:
A) Болашақ маман тәжірбиесін және білімін қалыптастыру.
B) Шығармашылық іс-әрекетінің дамуы.
C) Тақырып бойынша білімді тиянақтау.
D) ¤зіндік бақылау тәжірибесін дамыту.
E) ¤зіндік баға беруді қалыптастыру.
F) Білімді тексеру жолы.
G) Білімді тиянақтау жолы.
H) ¤зіндік әрекетті қалыптастыру.
$$$ 97
Студенттердің біліміне бақылау жасау талабы:
A) Барлығына қол жетушілігі.
B) Көрнекіліктер арқылы.
C) Білімнің нақтылығына.
D) Бағаның обьективті қойылуы.
E) Білімнің ғылымилылығы.
F) Бағаның шынайы қойылуы.
G) Бағаның дұрыс қойылуы.
H) Білімді тексеру жолы.
$$$ 98
Қорытынды шығаруға негізделетін эвристикалық әңгіменің мәселелік деңгейі:
A) Алгоритм.
B) Зерттеушілік әдіс.
C) Тұжырымдаманы қою.
D) Оқу зерттеу.4
E) Қате сынға талдау.
F) Ойды тұжырымдау.
G) Ойды тиянақтау.
H) Мәселе қою.
$$$ 99
Бір мәселе бойынша зерттеуші көзқарастарының пікірі негізінде мәселелік-ізденушілік әдіс:
A) Эвристикалық әңгіме.
B) Лабораториялық жұмыс.
C) Оқу пікір таласы.
D)Мәселелік лекция.
E) Зерттеуші әдіс.
F) Тәжірибелік жұмыс.
G) Зерттеушілік жұмыс.
H) Әңгімелесу.
$$$ 100
Семинарда бағдарламалық сұрау кезінде пайдаланылатын ұйымдасқан оқыту формасы:
A) фронтальды.
B) топтық.
C) жеке дара.
D) аудиториядан тыс.
E) көп құрамды.
F) дәстүрлі.
G) дербес.
H)дөңгелек үстел.
Тестік тапсырмалар базасының паспорты
Пәні «Педагогиканы оқыту әдістемесі»
мамандығы 5В010300 – Педагогика және психология - 4 жыл
қазақ бөліміне арналған
Сұрақ нөмірі Тақырып нөмірі Курс Күрделілік деңгейі Дұрыс жауабы
1 1 2 1 DFG
2 1 2 1 AFG
3 11 2 2 EFG
4 11 2 2 AFG
5 11 2 3 CFG
6 11 2 3 DFG
7 4 2 1 BFG
8 4 2 1 BFG
9 4 2 2 CFG
10 4 2 2 EFG
11 1 2 3 BFG
12 1 2 3 AFG
13 1 2 1 BFG
14 1 2 1 EFG
15 3 2 2 BFG
16 3 2 2 CFG
17 1 2 3 AFG
18 3 2 3 DFG
19 3 2 1 AFG
20 3 2 1 CFG
21 3 2 2 CFG
22 3 2 2 EFG
23 1 2 3 BFG
24 11 2 3 AFG
25 11 2 1 AFG
26 2 2 1 AFG
27 2 2 2 AFG
28 2 2 2 AFG
29 2 2 3 AFG
30 2 2 3 CFG
31 2 2 1 BFG
32 10 2 1 DFG
33 10 2 2 BFG
34 4 2 2 DFG
35 1 2 3 AFG
36 1 2 3 CFG
37 1 2 1 BFG
38 1 2 1 AFG
39 1 2 2 BFG
40 5 2 2 AFG
41 2 2 3 BFG
42 2 2 3 BFG
43 2 2 1 AFG
44 5 2 1 DFG
45 5 2 2 BFG
46 7 2 2 AFG
47 8 2 3 BFG
48 3 2 3 CFG
49 9 2 1 AFG
50 6 2 1 BFG
51 2 2 2 BFG
52 2 2 2 BFG
53 2 2 3 BFG
54 2 2 3 BFG
55 2 2 1 AFG
56 2 2 1 AFG
57 2 2 2 DFG
58 2 2 2 BFG
59 4 2 3 BFG
60 4 2 3 CFG
61 4 2 1 DFG
62 10 2 1 BFG
63 10 2 2 BFG
64 10 2 2 AFG
65 10 2 3 CFG
66 10 2 3 AFG
67 10 2 1 AFG
68 10 2 1 CFG
69 11 2 2 BFG
70 11 2 2 AFG
71 11 2 3 EFG
72 11 2 3 CFG
73 11 2 1 AFG
74 5 2 1 BFG
75 5 2 2 BFG
76 5 2 2 CFG
77 5 2 3 CFG
78 7 2 3 DFG
79 7 2 1 DFG
80 7 2 1 BFG
81 7 2 2 EFG
82 7 2 2 CFG
83 9 2 3 BFG
84 9 2 3 CFG
85 9 2 1 CFG
86 9 2 1 CFG
87 9 2 2 DFG
88 9 2 2 AFG
89 6 2 3 CFG
90 6 2 3 AFG
91 6 2 1 EFG
92 6 2 1 BFG
93 8 2 2 BFG
94 8 2 2 DFG
95 8 2 3 CFG
96 8 2 3 BFG
97 8 2 1 EFG
98 6 2 1 AFG
99 9 2 2 BFG
100 10 2 2 AFG

Приложенные файлы

  • docx 554841
    Размер файла: 65 kB Загрузок: 0

Добавить комментарий