самостійна лат


Методична розробка №1
для самостійної позааудиторної роботи студентів
з дисципліни «Латинська мова»
Тема: Дієслово
Кількість годин 4
1. Актуальність теми: З вивченням даної теми студент виходить на більш складну синтаксичну одиницю – речення. Це дає змогу підвищити свій культурно-освітній рівень, розширити кругозір
2. Студенти повинні знати:
Форми дієслова «» в теперішньому часу 3-ї особи однини та множини
Знати рецептурні вирази з дієсловом fio, fieri
Знати рецептурні скорочення дієслів
Правила визначення основи та дієвідміни, порядок слів в латинському реченні
3. Студенти повинні вміти правильно визначати основу та дієвідміну дієслова та розповідати про порядок слів в латинському реченні: використовувати вирази з дієсловом fio, fieri
4. ПЛАН САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ:
Вивчити лексику.
Визначити основу та дієвідміну.
Дієслово “esse”. Виконайте вправи
Вивчіть рецептурні вирази з fio,fieri. Виконайте вправи.
Ознайомитись з порядком слів в латинському реченні
Література:
1. Є.І. Світлична, І.А. Толок. «Латинська мова.» – Харків: “Основа”, 2007
2. Л.Ю. Смольська, О.Г. Кісельова «Латиснька мова і основи медичної термінології» - Київ: ВСВ «Медицина», 2012
3. М.М. Закалюжний, Г.Б. Паласюк. Латинська мова і основи медичної термінології. Тернопіль: “Укрмедкнига”, 2004 – 425 с.
4. І.Я. Козовик, Л.Д. Шипайло „Латинська мова” – Київ «Вища школа», 2004
Вивчіть дієслова. Визначити основу та дієвідміну дієслів.
Дієслово Основа Дієвідміна
Dāre - давати Recipĕre - брати Audīre - слухати Miscēre - змішувати Sterilisāre –стерилізувати Repetĕre - повторювати Signāre - позначати Dividĕre - розділяти Auscultāre - вислуховувати Рalpāre - ощупувати Addĕre - додавати Filtrāre - фільтрувати Solvĕre - розчиняти Соnspergĕre- посипати Servāre - зберігати Ргaeparare - приготовляти Sanāre - лікувати Habēre - мати Laborāre - працювати Finīre – закінчувати Salvere
Valere – бути здоровим Vertĕre - повертати Agitāre - збовтувати Sentire - відчувати Coquĕre - варити Vidēre - бачити Теrĕre- терти Curāre - лікувати (Per)Colāre – (про)цідити Nutrīre - годувати infunděre – наливати Obducĕre – покривати оболонкою Extrahĕre – витягувати Tegěre – покривати Extenděre – намазувати Macerare – вимочувати Adhibēre – застосовувати Vidēre – бачити Formāre - утворювати Exsiccāre- сушити Continēre – містити Concidĕre -різати, розрізати Depurare - очищати Sumĕre – приймати Praescibĕre – прописувати Exprimĕre – видавлювати Pulverāre –порошкувати 2. Вивчити основні форми дієслова «бути»
Дієслово esse в латинській мові виконує функцію простого присудка або зв'язки при складеному присудку. Наприклад:
Medicus est.Він лікар.
Valeriana planta medicata est.Валеріана - лікарська рослина.
Aurum metallum est.Золaтo - метал.
Відмінювання допоміжного дієслова esse в теперішньому часі дійсного способу (Praeseпs iпdicativi)
SingularisPluralis
sum я єsumus ми є
es ти єestis ви є
est він, вона, воно єsunt вони є
Зробіть порівняльну характеристику дієслова ESSE
Українська мова Латинська мова Англійська мова Німецька мова
Я є sum І am Ich bin
Перекладіть українською мовою:
1. Calendula et Tormentilla sunt herbae. ____________________________________________________________________________
2. Viola planta est. _____________________________________________________________
3. Puella aegrota est. ___________________________________________________________
4. Collegae pharmaceutae sunt. ___________________________________________________
5. Chamomilla, Convallaria, Ephedra, calendula, Salvia, Farfara, Senna plntae sunt.
_____________________________________________________________________________
6. Vitamina necessaria pro vita hominis sunt.
_____________________________________________________________________________
2. Перекладфть на латинську мову.
1. Цинк – це метал. ____________________________________________________________
2. Емульсії, мазі, лініменти, настоянки, пілюлі, настії – це лікарські форми .
_____________________________________________________________________________
3. Вітаміни – необхідні для життя людини.
_____________________________________________________________________________
4. Анальгін – це ліки. __________________________________________________________
5. Короста – заразне захворювання ______________________________________________
3. Запам’ятайте рецептурні вирази з дієсловом fio, fiеri та їх рецептурні скорочення:
Misce, fiat pasta Змішай, нехай утвориться паста M.,(ut)f. pasta
Misce,ut fiat pasta Змішай, щоб утворилась паста Misce, (ut) fiat pulvis Змішай, нехай утвориться порошок M.,(ut)f. pulv.
Misce, (ut) fiat unguentum Змішай, нехай утвориться мазь M.,(ut)f. ung.
Misce, (ut) fiat globulus Змішай, нехай утвориться кулька M.,(ut)f. glob.
Misce, (ut) fiant pilulae Змішай, нехай утвориться пілюлі M.,(ut)f. pil.
Misce, (ut) fiat suppositorium Змішай, нехай утвориться свічка M.,(ut)f.supp.
Misce, (ut) fiat linimentum Змішай, нехай утвориться лінімент (рідка мазь) M.,(ut)f.linim.
Misce, (ut) fiant species Змішай, нехай утвориться збір M.,(ut)f.spec.
Massae pilularum quantum satis, ut formentur pilulae numero …. Пілюльної маси скільки треба, щоб сформувати пілюлі числом…. M. pil. q. s., ut f. pil. N…
Перекладіть українською мовою:
1. Misce, fiat suppositorium. _____________________________________________________
2. Massae pilularum quantum satis, ut fiant pilulae numero ______________________________
_____________________________________________________________________________
3. Misce, ut fiat pasta. __________________________________________________________
4. Misce fiant species. ___________________________________________________________
2. Перекладіть латинською мовою:
1. Змішати настоянку конвалії та настоянку валеріани._______________________________
_____________________________________________________________________________
2. Змішай, щоб утворилися пілюлі числом 30. ______________________________________
_____________________________________________________________________________
3. Додати асептично.___________________________________________________________
4. Змішай, щоб утворилась мазь._________________________________________________
Запишіть без скорочення рецептурні вирази:
M. D. S.; .___________________________________________________________________
M., f. spec.; ._________________________________________________________________
M., ut f. past.; ._______________________________________________________________
M., f. linim.; ._________________________________________________________________
D. t. d. N…; ._________________________________________________________________
M., f. pulv.; .__________________________________________________________________
M., ut f. glob.; .________________________________________________________________
M. pil. q. s., e qua form. pil. N…; ._________________________________________________
_____________________________________________________________________________
M., ut f. ung.; ._________________________________________________________________
M., f. supp.; .___________________________________________________________________
Rp.; ._________________________________________________________________________
M. pil. q. s., ut f. pil. N…._________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
4. ПОРЯДОК СЛІВ У ЛАТИНСЬКОМУ РЕЧЕННІ
У латинській мові, як і в українській, порядок слів вільний, тобто окремі члени речення можуть займати будь-яке місце залежно від логічного наголосу, від нюансів смислу висловлювання.
Найчастіше вживається такий порядок слів; на першому місці стоїть підмет, присудок - у кінці речення; означення - після означуваного слова, додаток - перед присудком. Існує ще риторичний порядок слів.
Якщо нам необхідно виділити якесь слово в реченні, то ми ставимо його на перше місце. Отже, із зміною логічного наголосу змінюється порядок слів у реченні.
Перекладати речення треба починати з присудка, визначивши особу, стан та спосіб дієслів. Потім знайти підмет. В залежності від присудка визначається прямий і непрямий додаток, а також обставини місця, способу дії та мети.
знаки іменників першої, другої, третьої, четвертої, п’ятої відмін.
8. Що таке словникова форма іменника? Із чого вона складається?
9. Як визначається основа іменника?
10. Як записуються у словник односкладові іменники?
Заключний етап
1. Підведення підсумків
2. Домашнє завдання:
Лексичний мінімум, конспект
Методична розробка №2
для самостійної позааудиторної роботи студентів
з дисципліни «Латинська мова»
Тема: Іменники І відміни
Кількість годин 4
1. Актуальність теми: Латинський іменник є складовою частиною лексичних одиниць, які входять в склад фармацевтичної термінології. Він є головним словом в багатослівних термінах і завжди стоїть на першому місці.
2. Студенти повинні знати:
- Знати дублети І відміни
- Знати відмінкові закінчення іменників І відміни
- Вміти відмінювати іменники I відміни
- Знати вирази з прийменниками
3. Студенти повинні вміти відмінювати іменники І відміни, використовувати вирази з прийменниками, вживати латино-грецькі дублети
4. ПЛАН САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ:
Вивчити лексику та латино-грецькі дублети.
Відміняти іменники та словосполучення.
Вивчити вирази з прийменниками. Виконати вправи
Література:
1. Є.І. Світлична, І.А. Толок. «Латинська мова.» – Харків: “Основа”, 2007
2. Л.Ю. Смольська, О.Г. Кісельова «Латиснька мова і основи медичної термінології» - Київ: ВСВ «Медицина», 2012
3. М.М. Закалюжний, Г.Б. Паласюк. Латинська мова і основи медичної термінології. Тернопіль: “Укрмедкнига”, 2004 – 425 с.
4. І.Я. Козовик, Л.Д. Шипайло „Латинська мова” – Київ «Вища школа», 2004
Латино- грецькі дублети
Латинський іменник Грецький іменник і його основа
Значення
aqua, ae f
cellula, ae f
glandula, ae f
femina, ae f
planta, ae
tela, ae f
urina, ae f
vagina, ae f
vena, ae f
vita, ae f
causa, ae f
mamma,ae f
natura,ae f
cornea,ae f
lingua, ae f
vertebra,ae f
vesica, ae f
medulla, ae f
palpebra, ae f hydr
cyt
aden
gynaec
phyt
hist
ur(о)
colp
phleb
bi(o)
aeti
mast
physi
kerat-
gloss-
spondyl
cyst
myel
blephar вода
клітина
залоза
жінка
рослина
тканина
сеча
піхва, вагіна
вена
життя
причина
молочна залоза
природа
рогівка
язик
хребець
міхур
мозок(спинний, кістковий)
повіка
2. Провідміняйте іменники та словосполучення:
Tinctura, officina, herba Convallariae, massa pilularum
Singularis Pluralis
Nom _________________________________________________________________________
Gen_________________________________________________________________________
Acc _________________________________________________________________________
Abl_________________________________________________________________________
Singularis Pluralis
Nom _________________________________________________________________________
Gen_________________________________________________________________________
Acc _________________________________________________________________________
Abl_________________________________________________________________________
Singularis Pluralis
Nom _________________________________________________________________________
Gen_________________________________________________________________________
Acc _________________________________________________________________________
Abl_________________________________________________________________________
Singularis Pluralis
Nom _________________________________________________________________________
Gen_________________________________________________________________________
Acc _________________________________________________________________________
Abl_________________________________________________________________________
3. Запам’ятайте вирази з прийменниками
ad memoriam — на пам’ять
intra arteriam — внутрішньоартеріально
intra venam — внутрішньовенно
per horam — протягом години
per se — у чистому вигляді, хімічно чистий
per vaginam — через піхву, вагінально
sub linguam — під язик, сублінґвально
in ampullis – в ампулах
in capsulis amylaceis - в крохмальних капсулах
in capsulis gelatinosis - в желатинових капсулах
in charta cerata - у вощеному папері
in charta paraffinata - в парафіновому папері
in tabulettis - в таблетках
in vitro nigro - в темній склянці
ad usum externum – для зовнішнього вживання
ad usum internum - для внутрішнього вживання
Перекладіть вирази українською мовою:
а) Pro injectionibus
per se
pro usu interno
ad 200,0
contra tussim
pro dosi
pro auctore
pro die
ex tempore
per rectum
sub linguam
pro aspersione
intra musculos
per frictionem
trans derma
sub cutem
pro me
b) Dentur tales doses numero 12.
Divide in partes aequales.
Misce, ut fiat pulvis subtilissimus.
Da in tabulettis obductis.
Misce, fiant species.
Signetur.
Misce, ut fiat suppositorium rectale.
Detur in charta cerata.
Solutio Camphorae oleosa ad usum externum.
Detur in vitro nigro. Solutio Acidi borici in Glycerino 10\%.
МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО ВИКОНАННЯ
САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ
Тема: Прикметники І групи. Годин 4
I. Актуальність теми:
Спеціаліст фармацевт повинен вміти виділяти при читанні та розуміти значення латинських та грецьких дублетів, суфіксів прикметників І групи у анатомічній, клінічній та фармацевтичній термінології.
II. Навчальна мета: Навчити розуміти латинські суфікси прикметників І групи у складній медичній термінології.
ІІІ. Студенти повинні знати: суфікси та дублети прикметників І групи; основні моделі фармацевтичних термінів
IV. Студенти повинні вміти утворювати нові слова за допомогою префіксів прикметників І групи, декодувати терміни, виконувати завдання.
План.
Вивчити латино-грецькі дублети
Ознайомитись з суфіксами прикметників
Ознайомитись з моделями фармацевтичних термінів
Виконати завдання
1. Латинсько-грецькі дублети прикметників І і II відмін.
Латинський Грецький прикметник Значення
прикметник і його основа
albus, а, um leucos, leuc- білий
caecus, а, um typhlos, typhl- сліпий
crassus, а, um pachys, pachy- товстий
durus, а, um scleros, sclera- твердий
humidus, а, um hygros, hygr вологий
magnus, а ,um macros, macr- великий
multus, а, um polys, poly- численний
novus, а , um neos, neo- новий
niger, gra, grum melas, melan- чорний
parvus, a, um micros, micr- малий
rectus, а , um orthos, orth- прямий
proctos, proct-
ruber, bra, brum erythros, erythr- червоний
2. Основні суфікси прикметників I–II відміни
-аt -— наділений чим-небудь, що має у своїй основі що-небудь:
ceratus, a, um — навощений (навоскований)
paraffinatus, a, um — парафінований.
За допомогою суфікса -аt іноді також у назвах лікарських засобів утворюються прикметники, які використовуються замість звичайного в таких випадках неузгодженого означення:
linimentum ammoniatum — лінімент аміачний
oleum camphoratum — камфорна олія (або oleum Camphorae)
linimentum Вoro-zincatum — лінімент борно-цинковий
- - речовина, із якої що-небудь зроблено:
-аce- chartaceus, a, um — паперовий
-оs- amylaceus, a, um — крохмальний
vitreus, a, um — скляний
spirituosus, a, um — спиртовий
-d- фізична особливість або стан:
fluidus, a, um — рідкий
-c- належність до чого-небудь:
gastricus, a, um — шлунковий
3. Основні моделі фармацевтичних термінівБільшість фармацевтичних термінів утворюється за трьома основними моделями:
I модель
Означуваний іменник + узгоджене означення
Hаприклад: aqua purificata — очищена вода
capsula gelatinosa — желатинова капсула
tinctura spirituosa — спиртова настоянка
II модель
Означуваний іменник + Неузгоджене означення
Hаприклад: aqua Plumbi — свинцева вода
tinctura Belladonnae — настоянка красавки
cortex Viburni — кора калини
III модель
Означуваний іменник + неузгоджене означення + узгоджене означення
4. Завдання
1. Узгодьте прикметник з іменниками. Перекладіть українською мовою.
Protuberantia (externus, a, um);
Nom
Gen
tinctura, ае f (compositus, а, um);
Nom
Gen
organon, і n (externus, а, um);
Nom
Gen
foramen (magnus, a, um);
Nom
Gen
musculus, і m (latus, а, um; externus, a, um);
Nom
Gen
ligamentum ( profundus, a, um);
Nom
Gen
tubеrсulum, і n (асutus, а, um);
Nom
Gen
emulsum, і m (оlеosus, а, um);
Nom
Gen
ductus (hepaticus, a, um);
Nom
Gen
remedium, і n (purgativus, а, um);
Nom
Gen
2. Підкресліть словотворчі елементи та поясніть значення термінів
megalocytus - Erythromycinum –
oliguria- microorganismus –
mesenterium – polyuria-
polydactylia – polyaemia –
microbiologia – megarectum -
polyvaccinum – melanodontia -

leucocytus – micromastia -
3. Перекладіть словосполучення латинською мовою:
Сильнодіючі лікарські засоби____________________________________________________
гіпотензивний препарат_________________________________________________________
сечогінний настій______________________________________________________________
липкий бактерицидний пластир__________________________________________________
проносний відвар______________________________________________________________
протигрибкова мазь____________________________________________________________
заспокійлива мікстура__________________________________________________________
болезаспокійлива емульсія______________________________________________________
протиглистова таблетка_________________________________________________________
кровоспинний олівець__________________________________________________________
антисептичний папір___________________________________________________________
протиблювотний препарат______________________________________________________
жарознижувальна таблетка______________________________________________________
4. Перекладіть українською мовою:
Praeparata cytostatica____________________________________________________________
decoctum cholagogum___________________________________________________________
emplastrum fungicidum__________________________________________________________
unguentum sulfuratum___________________________________________________________
charta paraffinata_______________________________________________________________
extractum Serpylli fluidum________________________________________________________
unguentum Zinci-salicylatum______________________________________________________
emplastrum adhaesivum elasticum__________________________________________________
tinctura amara__________________________________________________________________
urea pura______________________________________________________________________
extractum Absinthii spissum_______________________________________________________
tabulettae stomachicae cum extracto Belladonnae
_____________________________________________________________________________
tabulettae analgeticae____________________________________________________________
Haematogenum fluidum__________________________________________________________
extractum Aloёs siccum__________________________________________________________
sacculus chartaceus______________________________________________________________
charta cerata___________________________________________________________________
linimentum ammoniatum_________________________________________________________
mixtura analeptica_______________________________________________________________
pasta Zinco-naphthalano-sulfurata__________________________________________________
Zinc-insulinum amorphum et Zinc-insulinum crystallisatum
_____________________________________________________________________________
Unguentum Zinci-naphthalanicum cum Anaesthesino
МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО ВИКОНАННЯ
САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ № 4
Тема: Іменники ІІІ відміни.
Годин 2
I. Актуальність теми: полягає в вивченні та правильному користуванні іменниками 3 відміни, вживанні таких іменників в клінічних та фармацевтичних термінах. Підвищення зацікавленість до вивчення латинської мови.
II. Навчальна мета: ознайомити з латино – грецькі дублети іменників ІІІ відміни ч.р, суфіксами іменників ІІІ відміни чоловічого роду
ІІІ. Студенти повинні знати: дублети іменників ІІІ відміни ч.р.; суфікси іменників ІІІ відміни
IV. Студенти повинні вміти вживати латино – грецькі дублети іменників ІІІ відміни ч.р., узгоджувати іменники з прикметниками, виконувати завдання.
План.
Вивчити латино-грецькі дублети
Знати суфікси іменників чоловічого роду
Узгоджувати іменники з прикметниками. Виконати завдання
1. Латинсько-грецькі дублети іменників чоловічого роду ІІІ відміни.
Латинський Грецький іменник Значення
іменник і його основа
adeps, icis m lipos, lip- жир
calor, oris m therma, therm- жар, тепло
pyr, pyros, pyr-
color, oris m chroma, chromat- колір
dens,ntis m odont- зуб
dolor, oris m algia, alg- біль
homo, inis m anthropos, anthrop- людина
pes, pedis m pus, pod- нога, стопа
pulmo, onis m pneumon, pneum- легеня
tumor, oris m oncos, onc- пухлина
cor, cordis n cardia, cardi- серце
os, oris n stoma, stomat- рот
os, ossis n osteon, oste- кістка
sanguis, inis m haem-, haemat- кров
pavor, oris m phobia страх
carbo, onis m anthrac- вугілля
sudor, oris m hidr - піт
2. Суфікси іменників чоловічого роду
1. Суфікс -or, приєднаний до дієслівної основи супіна, утворює іменники чоловічого роду, які називають діючу особу або предмет, що виконує дію. Напр.: lector, оris m — читець (від lego, legi, lectum, legere — читати); receptor, оris m — рецептор, приймач (від гесіріо, recepi, receptum, recipere — брати, приймати); abductor, оris m — відвідний м'яз (від abduco, abduxi, abductum, abducere — відводити); levator, цris m — м'яз підіймач (від levo, levavi, levatum, levare — піднімати).
У синтаксичному відношенні іменники з суфіксом -or є узгодженою в числі і відмінку прикладкою до слова musculus: musculus extensor — м'яз-розгинач, musculus flexor —
м'яз-згинач.
Крім того, суфікс -or утворює іменники, які називають фізичний або душевний стан. Напр.: tumor, oris (від tumeo, ere — опухати), timor, oris (від timeo, ere — боятися).
2. Суфікси -as, -is утворюють назви аніонів в солях кисневмісних кислот. Суфікс -as вказує на більший вміст кисню в сполуці, суфікс -is— на менший. Напр.: nitras, atis m — нітрат, nitris, Itis — нітрит (від Nitrogenium, i — азот).
3. Узгодити прикметники з іменниками і перекласти українською мовою:
dolor, oris m (acutus, a, um)
____________________________________________________________________________________________________________________________________________
homo, inis m (sanus, a, um)
____________________________________________________________________________________________________________________________________________
pes, pedis m (sinister, tra, trum)
___________________________________________________________________________________________________________________________________________
tumor, oris m (benignus, a, um)
____________________________________________________________________________________________________________________________________________
Papaver, eris n (ruber, bra, brum)
____________________________________________________________________________________________________________________________________________
Aether, eris m (purissimus, a, um)
____________________________________________________________________________________________________________________________________________
pulmo, onis m (dexter, tra, trum)
____________________________________________________________________________________________________________________________________________
cor, cordis n (sanus, a, um)
____________________________________________________________________________________________________________________________________________
Piper, eris n (niger, gra, grum);
____________________________________________________________________________________________________________________________________________
cor, cordis n (adiposus, a, um);
____________________________________________________________________________________________________________________________________________
lex, legis f (durus, a, um)
____________________________________________________________________________________________________________________________________________
os, ossis n (zygomaticus, a, um)
____________________________________________________________________________________________________________________________________________
flos, floris, m (albus, a, um)
____________________________________________________________________________________________________________________________________________
auris, is f (medius, a, um)
____________________________________________________________________________________________________________________________________________
МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО ВИКОНАННЯ
САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ № 5
Тема: Іменники ІІІ відміни. Жіночий та середній рід
Годин 2
I. Актуальність теми: полягає в вивченні та правильному користуванні іменниками 3 відміни, вживанні таких іменників в клінічних та фармацевтичних термінах. Підвищення зацікавленість до вивчення латинської мови.
II. Навчальна мета: ознайомити з латино – грецькі дублети іменників ІІІ відміни ж. та с.р, лікарські рослини ІІІ відміни жіночого та середнього роду
ІІІ. Студенти повинні знати: дублети іменників ІІІ відміни ж. та с.р.; лікарські рослини ІІІ відміни
IV. Студенти повинні вміти вживати латино – грецькі дублети іменників ІІІ відміни, узгоджувати іменники з прикметниками, виконувати завдання.
План.
Вивчити латино-грецькі дублети
Знати лікарські рослини
Узгоджувати іменники з прикметниками. Виконати завдання
1. Латинсько-грецькі дублети іменників жіночого та середнього ІІІ відміни.
Латинський Грецький іменник Значення
іменник і його основа
articulatio, onis f arthron, arthr- суглоб
auris, is f us, otos, ot- вухо
cartilago, inis chondros, chondr хрящ
curatio, onis f therapia, therap- лікування
cutis, is f derma, dermat- шкіра
sanguis, inis m haema, haemat- кров
sectio, onis f tome, tom- розріз, розтин
abdomen, inis n lapara, lapar- живіт
animal, alis n zoon, zo- тварина
corpus, oris n soma, somat- тіло
fel, fellis chole, chol- жовч
lien, lienis m splen селезінка
pectus, oris n stethos, steth- груди
ren, renis m nephros, nephr- нирка
tempus, oris chronos, chron- час
viscus, eris n splanchnon, splanchn нутрощі, внутрішній орган
pus, puris n py-, pyo – гній
caput, itis n cephal, kephal- голова
sudor, oris m hidros, hidr- піт
tendo, inis m tenon, ten сухожилля
vas, vasis n angion, angi судина
unguis, is onyx, onych- ніготь
mater, tris meninx, mening- мозкова оболонка
pelvis renalis pyelos, pyel- ниркова миска
semen, inis sperma, spermat- насіння; сім’я
2. Hазви рослин
Adonis, іdis m, f — адоніс, горицвіт
Arachis, іdis f — арахісBerberis, іdis f — барбарис
Bidens, ntis f — череда
Digitalis, is f — наперстянка, дигіталіc
Echinopanax, аcis n — заманиха, оплопанакс
Filix, іcis f — папороть
Filix mas (Gen. maris) — чоловіча папороть
Mays, Maydis f — маїс, кукурудза
Nux vomica — блювотний горіх
Strychnos nux vomica — чилібуха, або блювотний горіх (бот.)
Plantago, inis f — подорожник
Ribes, is n — смородина
Thermopsis, idis f — термопсис, мишатник
Vitis idaea — брусниця
Nuphar, aris n — глечики жовті, латаття
Secale, is n — жито
Secale cornutum — маткові ріжки, спориня
3. Узгодити прикметники з іменниками і перекласти українською мовою:
Foramen, inis n (rotundus, a, um)
____________________________________________________________________________________________________________________________________________
radix, icis f (amarus, a, um)
____________________________________________________________________________________________________________________________________________
solutio, onis f (spirituosus, a, um)
___________________________________________________________________________________________________________________________________________
tumor, oris m (benignus, a, um)
____________________________________________________________________________________________________________________________________________
pulvis, eris m (subtilissimus, a, um)
____________________________________________________________________________________________________________________________________________
Sulfur, uris n (depuratus, a, um)
____________________________________________________________________________________________________________________________________________
pix, icis, f (liquidus, a, um)
____________________________________________________________________________________________________________________________________________
sal, salis n (nativus, a,um)
____________________________________________________________________________________________________________________________________________
dosis, is f (maximus, a, um)
____________________________________________________________________________________________________________________________________________
Plantago, inis f (medicates, a, um)
____________________________________________________________________________________________________________________________________________
tussis, is f (acutus, a, um)
____________________________________________________________________________________________________________________________________________
rhizoma, atis n (pulveratus, a, um)
____________________________________________________________________________________________________________________________________________
МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО ВИКОНАННЯ
САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ № 6
Тема: Прикметники 2ї групи
Годин 2
I. Актуальність теми: Матеріал заняття знайомить студента ще з однією важливою лексичною одиницею латинської мови. Навчає студента впізнавати прикметник за словниковою формою, визначати його граматичні форми, вживати у складі фармацевтичного терміну.
ІІ. Студенти повинні знати: дублети прикметників ІІІ відміни; основні суфікси прикметників та правила узгодження прикметників з іменниками
IV. Студенти повинні вміти вживати латино – грецькі дублети прикметників ІІІ відміни, узгоджувати іменники з прикметниками, виконувати завдання.
План.
Вивчити латино-грецькі дублети
Знати суфікси прикметників ІІІ відміни
Узгоджувати іменники з прикметниками. Виконати завдання
Література:
Основна
1. Є.І. Світлична, І.А. Толок. «Латинська мова.» – Харків: “Основа”, 2007
2. М.М. Закалюжний, Г.Б. Паласюк. Латинська мова і основи медичної термінології. Тернопіль: “Укрмедкнига”, 2004 – 425 с.
3. І.Я. Козовик, Л.Д. Шипайло „Латинська мова” – Київ «Вища школа», 2004
Додаткова
1. Л.Ю. Смольська, О.Г. Кісельова «Латиснька мова і основи медичної термінології» - Київ: ВСВ «Медицина», 2012
2. Городкова Ю «Латинский язык»
1. Латинсько-грецькі дублети прикметників третьої відміни
Латинський Грецький Значення
прикметник прикметник
aequalis,e homeos, homeo- однаковий, рівний
brevis, e brachys, brachy- короткий
celer, eris, ere tachys, tach- швидкий
dulcis, e malacos, malac- солодкий
mollis, e malacos, malac- м’який
omnis,e pantos, pant- весь, всякий
par , paris isos, iso – рівний, подібний
viridis, e chloros, chlor- зелений
2. Основні суфікси прикметників ІІІ відміни
-аl (is), -аr (is) — виражають відношення, або належність до чогось. Hаприклад: medicinаlis, e — медичний; musculаris, e —м’язовий; officinаlis, e — аптечний.
-bil (is), il(is) — виражають здатність, можливість бути об’єктом якої-небудь дії. Hаприклад: solub lis, e — розчинний; volat lis, e —леткий.
-еns (is) — виражає відношення до країни, регіону або місцевості.
Hаприклад: chinеnsis, e — китайський; arvеnsis, e — польовий.
3. Алгоритм узгодження прикметників з іменниками:
Пригадати словникову форму означувального іменника та визначити за нею його рід, відміну та основу
Пригадати словникову форму прикметника
Вибрати форму прикметника, що відповідає роду означувально іменника, визначити відміну та основу
Поставити іменник у потрібну форму
Поставити прикметник у потрібну форму
Узгодьте прикметники з іменниками:
suppositorium i, n rectalis,e
Nom_________________________________________________________________________
Gen _________________________________________________________________________
injectio, onis f intramuscularis,e
Nom_________________________________________________________________________
Gen _________________________________________________________________________
infusum, i n recens, ntis
Nom_________________________________________________________________________
Gen _________________________________________________________________________
solutio, onis f simplex,icis
Nom_________________________________________________________________________
Gen _________________________________________________________________________
hirudo, іnis f medicinalis,eNom_________________________________________________________________________
Gen _________________________________________________________________________
mel,mellis n recens,ntis
Nom_________________________________________________________________________
Gen _________________________________________________________________________
elixir, iris n vegetabilis,e
Nom_________________________________________________________________________
Gen _________________________________________________________________________
tabuletta,ae f enterosolubilis,e
Nom_________________________________________________________________________
Gen _________________________________________________________________________
radix,icis f silvester,tris,tre
Nom_________________________________________________________________________
Gen _________________________________________________________________________
dosis,is f aequalis,e
Nom_________________________________________________________________________
Gen _________________________________________________________________________
МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО ВИКОНАННЯ
САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ № 7
Тема: Ступені порівняння прикметників
Годин 2
I. Актуальність теми: Прикметники в вищого і найвищого ступеня порівняння вживаються в якості видових епітетів у ботанічній номенклатурі, позначають ступені подрібнення та чистоти технологічної термінології, входять в загальнонаукову термінологію.
ІІ. Студенти повинні знати: правила вживання ступенів порівняння
прикметників у ботанічній номенклатурі, особливості утворення ступенів порівняння деяких прикметників
IV. Студенти повинні вміти утворювати вищий та найвищий ступені порівння прикметників, виконувати завдання.
План.
1. Вивчити правила вживання ступенів порівняння прикметників у ботанічній номенклатурі
2. Знати особливості утворення ступенів порівняння деяких прикметників
3. Виконати завдання
Література:
Основна
1. Є.І. Світлична, І.А. Толок. «Латинська мова.» – Харків: “Основа”, 2007
2. М.М. Закалюжний, Г.Б. Паласюк. Латинська мова і основи медичної термінології. Тернопіль: “Укрмедкнига”, 2004 – 425 с.
3. І.Я. Козовик, Л.Д. Шипайло „Латинська мова” – Київ «Вища школа», 2004
Додаткова
1. Л.Ю. Смольська, О.Г. Кісельова «Латиснька мова і основи медичної термінології» - Київ: ВСВ «Медицина», 2012
2. Городкова Ю «Латинский язык»
1. Прикметники у формах вищого і найвищого ступенів порівняння в рецепті
У ботанічній номенклатурі вищий та найвищий ступені прикметників перекладаються формою звичайного ступеня.
Ammi majus — аммі велика
Arctium major — лопух великий
Chelidonium majus — чистотіл великий
Centaurium minus — золототисячник малий
Cucurbita maxima — гарбуз великий
Linum usitatissimum — льон звичайний
Nymphaеa minoriflora — латаття дрібноквіткове
Plantago major — подорожник великий
Polygala major — китятки великі
Polygonum minor — гірчак малий
Pulmonaria molissima — медуниця м’яка
Vinca minor — барвінок малий
2. Деякі прикметники, які походять від прийменників і прислівників, не мають звичайного ступеня, а вищий і найвищий вживаються у значенні звичайного ступеня.
Praepositiōnes
Comparatīvus
Superlatīvus
ante – перед, спереду anterior, ius – передній,я,є extra – зовні exterior, ius – зовнішній,я,є extrēmus, a, um – крайній,я,є; найдальший,а,е
infra - внизу
inferior, ius – нижній
infimus, a um; imus, a, um – найнижчий,а,е
supra – вгорі, над
superior, ius – верхній,я,є
suprēmus,a, um; summus, a, um –найвищий,а,е
post – після
posterior, ius – задній,я,є
postrēmus, a, um – останній,я,є; задній,я,є
prae – перед prior, prius – попередній,я,є primus, a, um – перший,а,е(з усіх)
prope – близько
propior, propius – ближчий,а,е proxĭmus, a, um – найближчий
intra – всередині interior, ius – внутрішній,я,є intĭmus, a, um – найглибший,а,е
3. Завдання
І. Перекладіть українською мовою:
1. Omnium elementōrum Hydrogenium levissĭmum est. 2. Pilŭlae minĭmae granŭla nominantur. 3. Ad morbos oculōrum Vaselīnum purum necessarium est. 4. Doses maxĭmae non semper doses optĭmae sunt. 5. Cera alba fragilior (більш крихкий) est, quam cera flava. 6. Succus lacteus Chelidonii majōris colōre flavo est. 7. Infūsum foliōrum Plantagĭnis majōris ut remedium expectorans in medicīna adhibētur. 8. Mel dulcius sacchăro est. 9. Pasta spissior est quam unguentum. 10. Strychnīni nitras sapōrem amarissĭmum habet. 11. Cibus (їжа) simplex ad sanitātem homĭnis utillisĭmus est. 12. Bona valetūdo (здоров’я) est melior quam maxĭmae divitiae (багатство).
II. Перекладіть латинською мовою:
1. Найкращий вазелін для очей. 2. Настою трави подорожника великого. 3. Найдрібніший порошок для присипки. 4. Загальний наркоз застосовується при найважчих операціях. 5. Свіжі витяжки мають кращий ефект.


Приложенные файлы

  • docx 5541504
    Размер файла: 65 kB Загрузок: 0

Добавить комментарий