гендер завдання

ПСИХОЛОГІЧНИЙ ПРАКТИКУМ
З КУРСУ
“ГЕНДЕРНА ПСИХОЛОГІЯ”Гендероване суспільство

Завдання: проан алізуйте висловлювання Майкла Кіммела, автора „Гендерованого суспільства” та визначте своє ставлення до них, чи згодні ви з ними. Обгрунтуйте свою точку зору.

„Як культура ми захопилися фальшивими, псевдонауковими твердженнями, покликаними встановити універсальні й нездоланні відмінності між жінками і чоловіками і в такий спосіб якось виправдати поширювану гендерну нерівність... я стверджую, що гендерна відмінність – визнання двох якісно різних природ – є наслідком гендерної нерівності, а не її причиною. Гендерна нерівність породжує відмінність, а породжені відмінності відтак використовуються для виправдання гендерної нерівності.”
„Сьогодні гендер, поряд із расою та класом, є складовою нашого розуміння засад ідентичності індивіда. Гендер становить одну з осей, довкола яких організоване суспільне життя... Однак, коли досліджують чоловіків, їх розглядають як політичних лідерів, воєнних героїв, науковців, письменників чи митців. Самі собою чоловікі непомітні як чоловіки.
Коли я дивлюсь у дзеркало, я бачу людську істоту. Я універсально узагальнений. Будучи ... чоловіком середнього класу, я не маю ні класу, ні раси, ані гендеру. Я – родова особа!... У суспільстві лише чоловіки мають розкиш удавати, що гендер їх не обходить”.
„Я ніжний, люблячий і турботливий зі своїм сином. Наскільки я можу судити, я проявляю свою маскулінність. Чому, з рештою, любов, турботливість і ніжність визначено як жіночі якості? Чому я маю справляти враження істоти іншої статі для того, щоб мати право на те, що я вважаю проявами людських емоцій?...
Любов, ніжність, турботливість, компетентність, честолюбство, самоствердження – усе це людські якості, і всі людські істоти – як жінки, так і чоловіки – повинні мати на них рівні права. І коли ми проявляємо їх, ми виражаємо, відповідно, наші гендерні ідентичності, а не гендер іншої статі”.


________________________________________________

ГЕНДЕРНІ СТЕРЕОТИПИ ТА РОЛІ


Дослідження вікових особливостей гендерних стереотипів
(за І.С. Клеціною).

Гендерні стереотипи в дошкільному віці.

Вербальний асоціативний експеримент.
Хід експерименту: Експеримент проводиться в індивідуальному порядку. Бажано до початку експерименту провести з дітьми тренування, щоб спростити для дитини процес вироблення асоціацій. Після того, як діти зрозуміли суть роботи, їм можна пропонувати слова-стимули. Дитині дається та ж інструкція. Експериментатор реєструє асоціації і спонтанні висловлювання.
Інструкція дитині: „Подумай та назви слова, які для тебе пов’язані зі словом...”
Слова-стимули, які пропонуються дітям: мама, тато, хлопчик, дівчинка, чоловік, жінка і т. п.).
Обробка отриманих даних проводиться за допомогою контент-аналізу (необхідно виділити категорії контент-аналізу, підрахувати частоту їх зустрічальності і проінтерпретувати отримані дані).

2. Асоціативний експеримент з картинками (за В.В. Абраменковою).
Хід експерименту: дітям пропонуються картинки, які мають фемінне (каструля, плаття, коляска і т. п.), маскулінне (молоток, машина і т. п.) і гендерно-нейтральне забарвлення (книга, дерево, стіл і т. п.). Дітей просять розділити картинки на „мамині” і „татові”. Експеримент проводиться в індивідуальному порядку.
Інструкція дитині: „Поглянь на картинки. Поклади праворуч мамині картинки, а ліворуч татові (варіанти: ті, які підходять мамі; які ти б віддав мамі)”. Якщо картинка не підходить ні мамі, ні татові або підходить обом, то цю картинку кладемо в третю стопку.
Обробка отриманих даних: враховується кількість зображень в кожній групі і їх зміст. Підраховується кількість маскулінних, фемінних та гендерно-нейтральних картинок в кожній групі („татові”, „мамині”, „спільні або нічиї”).

3. Робота з казкою.
Хід дослідження: дитині читають казку і просять вибрати героя, яким би дитина хотіла (або не хотіла) бути. Потім дитину спочатку запитують, ким із героїв казки вона хотіла б бути, потім запитують ким би не хотіла бути, просять пояснити чому. Експериментатор фіксує отримані дані.
Обробка даних: проведення гендерного аналізу, виявлення загальних тенденції (за їх наявності) у відповідях хлопчиків і дівчаток (вибір персонажа і обгрунтування вибору). Проводиться аналіз соціальних причин виборів.


4. Спостереження за дітьми.
Хід дослідження: фіксуються і аналізуються види діяльності (поведінки) хлопчиків і дівчаток у дитячому садку протягом певного відрізку часу. Види діяльності для спостереження: ігрова, учбова, ставлення до взаємодії з вихователями. Розробляються критерії оцінки кожного виду діяльності та показники поведінки. Дані спостереження заносяться у протокол.
Обробка даних: підраховується наявність і відсутність реєстрованих ознак (у відсотках) у хлопчиків і дівчаток. Дані інтерпретуються за обраними критеріями, аналізуються причини такої поведінки досліджуваних. Також інтерпретується як наявність, так і відсутність відмінностей.

5. Спостереження за характером взаємодії вихователя з дітьми.
Хід дослідження: фіксуються і аналізуються висловлювання та дії вихователя (система заохочень і покарань) по відношенню до хлопчиків і дівчаток. Вихователю кажуть, що спостереження буде проводитися за дітьми. Можливо спостереження на заняттях, під час ігор дітей, на прогулянці, за обідом і т.п. Розробляються критерії оцінки дій вихователя, які висловлювання це підтверджують, за що саме хвалить або карає дитину.
Обробка даних: здійснюється підрахунок наявності або відсутності реєстрованих ознак відносно хлопчиків і дівчаток. Виявляється ставлення вихователя до дітей різної статі. Однакове ставлення або різне, якщо різне, то в чому це виявляється і в якій мірі. Важливо також спробувати знайти і пояснити причини такого ставлення з боку вихователя.


Гендерні стереотипи в молодшому шкільному віці.

1. Опитування.
Хід дослідження: дітина усно або письмово відповідає на запропоновані питання Опитування можливо проводити в груповий формі (із класом) у письмовому вигляді. Інструкція:
Інструкція дитині: „Будь ласка, подумайте і напишіть на одній стороні листка, якими мають бути дівчинки, а на іншому боці - якими повинні бути хлопчики. Правильних і неправильних відповідей тут немає, напишіть те, що ви думаєте. Зверху напишіть свою стать (хлопчик чи дівчинка), ім'я та прізвище писати не обов'язково”.
Питання, які пропонуються дітям: якими мають бути хлопчики? Якими мають бути дівчинки? Чоловіки? Жінки? та ін.
Обробка даних: проводиться за допомогою методу контент-аналізу. Необхідно виділити категорії контент-аналізу, які будуть включати в себе особливості характеру, поведінки, зовнішності та ін. Аналізуються уявлення хлопчиків і дівчаток про свою і протилежну стать. Створюється груповий портрет хлопчика і дівчинки, якими вони мають згідно уявленням учнів молодших класів. У портреті виявляються стереотипні характеристики маскулінності та фемінності, висуваються припущення про їхні причини.

2. Спостереження на уроці.
Хід дослідження: фіксується та аналізується ступінь і форма прояву активності хлопчиками і дівчатками, система заохочень і покарань вчителя, реакції вчителя по відношенню до хлопчиків і дівчаток. Розробляються критерії оцінки кожного виду діяльності та показники поведінки. Дані спостереження заносяться у протокол.
Обробка даних: підраховується наявність і відсутність реєстрованих ознак (у відсотках) у хлопчиків і дівчаток. Дані інтерпретуються за обраними критеріями, аналізуються причини такої поведінки досліджуваних. Також інтерпретується як наявність, так і відсутність відмінностей.

3. Статичний малюнок.
Хід дослідження: школярів просять намалювати хлопчика і дівчинку. Дослідження можна проводити з групою школярів (у класі).
Інструкція дітям: „Будь ласка, намалюйте на одній стороні аркуша дівчинку, а на іншій - хлопчика. Назвіть їх і підпишіть імена. Зверху на аркуші напишіть свою стать і вік”.
Обробка даних: фіксується та аналізується вираженість статеворольових характеристик, особливості зовнішнього вигляду і атрибути мужності-жіночності (зачіска, зріст, статура, одяг, ступінь промальовування окремих атрибутів або частин тіла та ін.) Виявляється ступень стереотипізованості образів хлопчика і дівчинки, а також специфіка уявлень про свою і протилежну стать.

4. Динамічний малюнок.
Хід дослідження: школярів просять намалювати хлопчика і дівчинку в процесі будь-якої діяльності.
Обробка даних: фіксується і аналізується вираженість статеворольових характеристик, характер їх діяльності і ступінь взаємодії. Для визначення характеру діяльності можна використовувати наступні категорії: вид діяльності (трудова, ігрова, навчальна, розважальна), ступінь активності, наявність інших персонажів і ступеня взаємодії з ними, маскулінність-фемінність видів діяльності та ін

5. Асоціативний експеримент.
Хід експерименту: Експеримент проводиться в індивідуальному порядку. Дитині дається інструкція. Експериментатор реєструє асоціації і спонтанні висловлювання.
Інструкція дитині: „Подумай та назви слова, які для тебе пов’язані зі словом...”
Слова-стимули, які пропонуються дітям: мама, тато, хлопчик, дівчинка, чоловік, жінка і т. п.).
Обробка отриманих даних проводиться за допомогою контент-аналізу (необхідно виділити категорії контент-аналізу, підрахувати частоту їх зустрічальності і проінтерпретувати отримані дані).

Гендерні стереотипи підлітків та студентів.

1. Опитування
Хід дослідження: проводиться опитування за запропонованою анкетою. Визначається мета дослідження та проблема (гендерні стереотипи у сімейній, професійній сферах, у стосунках між батьками та дітьми, у сприйнятті зовнішньості чоловіків та жінок та ін.) Розробляються критерії оцінки, потім формулюються питання. Анкета пропонується респондентам
Обробка даних: відповіді на питання оцінюютьсязгідно обраним критеріям. Виявляється ступінь стереотипізованості уявлень респондентів про чоловіче-жіноче.

2. Робота зі списком характеристик.
Хід дослідження: пропонується оцінити ступінь вираженості характеристик у чоловіка і жінки за шкалою з певною кількістю балів. Список характеристик видається кожному респонденту на спеціальному бланку відповідей. За основу списка можна взяти характеристики з методик С. Бем, Т. Лірі та ін.
Обробка даних: виділяються характеристики, типові для чоловічої і жіночої статі, гендерно-нейтральні характеристики і ступінь їх вираженості.

3. Скласти казку.
Хід дослідження: досліджуваним пропонується скласти і записати казку на будь-яку тему.
Обробка даних: підраховується кількість чоловічих і жіночих персонажів і аналізуються їхні характеристики, види діяльності, форми поведінки тощо Виявляється відсутність або наявність гендерних стереотипів у зображенні персонажів казки.

4. Статичний та динамічний малюнки.
Хід дослідження: досліджуваних просять намалювати чоловіка і жінку (статичний варіант), чоловіка і жінку в процесі будь-якої діяльності (динамічний варіант).
Обробка даних: проводиться як у дослідженні гендерні стереотипи в молодшому шкільному віці (завдання 4 і 5).

________________________________________
Основной шрифт

Приложенные файлы

  • doc 106158
    Размер файла: 64 kB Загрузок: 0

Добавить комментарий