силибус ?с.зи.ан.ж?не ес.?д 3к


ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
БІЛІМ және ғылым МИНИСТРЛІГІ
С.Сейфуллин АТЫНДАҒЫ ҚАЗАҚ АГРОТЕХНИКАЛЫҚ УНИВЕРСИТЕТІ
Бекітемін
Агрономия факультетінің деканы
____________________Серікпаев Н.А.

«_____» _____________ 2014 г.
студентке арналған пәннің
БАҒДАРЛАМАСЫ
(СИЛЛАБУС)
Пәні Өсімдік зиянкестерін анықтау және есепке алу
Бағыты Биология
Мамандығы - 5В081100 Өсімдік қорғау және карантині
Астана 2014

Пәннің бағдарламасы (силлабусы) Қазақстан Республикасы білім және ғылым министрлігінің 2005ж. Желтоқсанның «23» нөмер № 779 бұйрығымен бекітілді Алматы 2005ж. 5В081100 – «Өсімдікті қорғау және карантині» типтік оқу бағдарламасының негізінде дайындалған.
(пәннің типтік бағдарламасының атауы, кіммен және қашан бекітілді)
Негізінде құрылған студенттерге арналған пәннің бағдарламасы (Силлабус)
5В081100 - «Өсімдікті қорғау және карантині» типтік оқу бағдарламасының негізінде дайындалған.
жоғары оқу орнына мамандығы (бағыты) бойынша
__________________________бекітілген пәннің оқу жұмыс
Бағдарламасы
(күні, айы, жылы)
Өсімдік шаруашылығы кафедрасының 2014ж. маусымның «05» өткен отырысында қарастырылған № 10 хаттама.
Кафедра менгерушісі
б.ғ.к _______________ Т.Ж.Қалмақбаев
Агрономия факультетінің әдістемелік комиссиясымен ұсынылды 2014 «06» маусымда № 11 хаттама
ӘК төрағасы _____________ И.И.Жумагулов
1.ОҚЫТУШЫ ТУРАЛЫ МӘЛІМЕТ: С. Сейфуллин атындағы Қазақ агротехникалық университетінде өсімдік шаруашылығы кафедрасында а.ш.ғ.к.Ш.Ш.Бекенова аға оқытушы болып қызмет етеді. Кездесу күндері 235 ауд.
2.Пән туралы мәлімет: Өсімдік зиянкестерін анықтау және есепке алу үшінші курс студенттеріне арналған. Ол бір семестр ішінде өтіледі, 3 кредиттен тұрады, оның ішінде 30 сағат дәріс, 30 сағат зертханалық жұмыс, 22,5 сағат студенттер өздік жұмысты оқытушы көмегімен орындайды және 67,5 сағаты студент өзі орындайды. Бақылау түрі – емтихан.
Болжамалы оқу уақытын бөлу
Семестрдің аптасы 11 2 3 4 5 6 7 1-ші аралық бақылау 81 92 13 14 15 6 7 8 2-ші аралық бақылау Бар
лығы
Дәріс 2 2 2 2 2 2 22 22 2
22
22
1 22
1 22
1 2 22 2 30
Зертханалық жұмыс 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 30
СОӨЖ 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 22,5
СӨЖ 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 67,5
Барлығы 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 135
3. Курстың Пререквизиттері – Өсімдік зиянкестерін анықтау және есепке алу пәнін игеру үшін жалпы энтомология, экология, ботаника, химия және өсімдік физиологиясын білу қажет.
4.Постреквизиты – өсімдікті химиялық қорғау, биологиялық өсімдікті қорғау, өсімдік карантині, өсімдік шаруашылығы, көкөніс шаруашылығы, жеміс көкөніс шаруашылығы, мал азығын өндіру, шалғын шаруашылығы, өсімдікті сақтау және өңдеу технологиясы, селекция .
5. Курсқа қысқаша шолу
Өсімдік зиянкестерін анықтау және есепке алу пәнінің негізгі мақсаты: жоғары өнім алу үшін, зиянды насекомдар мен басқа организмдердің зақымдау процесстерін алдын ала болжау, өсімдіктердің фитосанитарлық жағдайларын басқару және реттеу жөнінде студенттерге теориялық және практикалық тәлім беру, ауыл шаруашылық дақылдарының зиянкестерін есептеу және анықтауда практикалық жетістіктерін қалыптастыру;
Студент білу керек: ауыл шаруашылық дақылдарының зиянкестерінің түр құрамы және олардың биологиялық негізде зияндылығын азайту маңызын студенттерге терең түсіндіру; зиянды жәндіктердің морфологиясы, биологиясы және экологиясынан теориялық білімдерін жетілдіру; ауыл шаруашылық дақылдарының зиянкестерін есептеу және анықтауда практикалық жетістіктерін қалыптастыру;
негізгі ауылшаруашылық дақылдарда жүргізетін анықтау және есепке алу негіздерін білу, зиянкестердің фенологиялық даму кезеңдерін, экономикалық зияндылық шегін білу қажет, ауыл шаруашылық дақылдарының зиянкестерінің сан мөлшерін, таралуын, зақымдау деңгейін анықтау және есептеу, таралуын шектейтін факторларды есепке ала отырып өсімдік қорғау шараларды кешенді түрде пайдалану тәсілдерін ұйымдастыру.
Курстың саясаты (ұсынылатын ережелер).
Сабаққа кешікпеу керек, кешіккен студенттер сабаққа жіберілмейді.
Зертханалық сабақтарға уақытында міндетті түрде ақ халат киіп келу
Сабақ үстінде сөйлесуге, ұялы телефонды қосуға болмайды.
Сабақты жіберуге болмайды, себеппен (анықтама болса) жіберілсе оқытушы белгілеген уақытта тапсыруға болады.
Курстастармен және оқытушылармен кең пейілді, шыдамды, ашық мінезді болу керек.
Студенттер зертханалық жабдықтарды, құралдарды сақтау қажет.
Сабақ уақытында белсенділік көрсету.
6. Курстың мазмұны
6.1 Дәріс сабақтарының тізбесі
№ Тақырып атауы Көлемі Әдебиеттер Ағымды бақылау балл
1.КІРІСПЕ. Өсімдік зиянкестерін анықтау және есепке алу пәнінің міндеті мен мақсаты. 2 Н. 1, 2 0,1
2. КӨПҚОРЕКТІ ЗИЯНКЕСТЕР Саршұнақтар, Кіші саршұнақ, Балпақ саршұнақ т.б. Таралуы сандарын есептеу әдістемесі. 2 Н. 1, 2 0,1
3. КӨП ҚОРЕКТІ ЗИЯНКЕСТЕР Тура қанаттылар отряды. Дәннің сұр көбелегі Санын есептеу әдістемесі. 2 Н. 1, 2 0,1
4.ҚАТТЫ ҚАНАТТЫЛАР, немесе қоңыздар отряды. Дәннің кәдімгі көбелегі Санын есептеу әдістемесі. 2 Н. 1, 2 0,1
5.ҚАБЫРШАҚ ҚАНАТТЫЛАР, немесе көбелектер, отряды Зиянды бақашық қандаласы Санын есептеу әдістемесі. 2 Н. 1, 2 0,1
6.МАСАҚТЫ ДӘНДІ ДАҚЫЛДАР ЗИЯНКЕСТЕРІ Астық тұқымдастарды зақымдаушы: цикадалар, астық бітелері, бақашық қандалалар, трипсілер. Астық дақылдарын зақымдаушы қоңыздар: астықтың жолақ бүргесі, сабақ бүргелері, кәдімгі сүлікше қоңыз, астық қоңыздары, астықтың барылдақ қоңызы. Санын есептеу әдістемесі. 2 Н. 1, 2 0,1
2 Н. 1, 2 0,1
7.МАСАҚТЫ ДӘНДІ дақылдардың қабыршақ қанаттылары. Дәннің сұр көбелегі және басқалар. Астық сабақ егегіштері: шведтік шыбындар, гессен шыбыны. Санын есептеу әдістемесі. 2 Н. 1, 2 0,1
8. ДӘНДІ ЖӘНЕ МАЛАЗЫҚТЫҚ БҰРШАҚ ДАҚЫЛДАР ЗИЯНКЕСТЕРІ Бір жылдық және көп жылдық бұршақ дақылдары зиянкестерінің түр құрамының сипаттамасы. Май бұршақ зиянкестері. Санын есептеу әдістемесі. 2 Н. 1, 2 0,1
9.ТЕХНИКАЛЫҚ ДАҚЫЛДАРДЫҢ ЗИЯНКЕСТЕРІ Кәдімгі қызылша бізтұмсығы Қызылшаның сабақ жегіші. Қант қызылшасының зиянкестері. Мақта зиянкестері.Күнбағыс зиянкестері. Темекі зиянкестері. Қызылшаның сұр бізтұмсығы.Сандарын есептеу әдістері. 2 Н. 1, 2 0,1
10. КАРТОП ЖӘНЕ БАСҚА алқа тұқымдас дақылдар зиянкестері. Колорадо қоңызы
Санын есептеу әдістемесі. 2
Н. 1, 2 0,1
11.КӨКӨНІС ЖӘНЕ МАЙЛЫ дақылдардың зиянкестері.Жылыжай көкөніс дақылдарының зиянкестері: бақша және басқа бітелер түрлері, ақ қанат, темекі трипсі. Бақша дақылдарының зиянкестері: бақша қан қызы, қауын шыбыны. Асқабақ дақылдарың аталған зиянкестері. Санын есептеу әдістемесі. 2 Н. 1, 2 0,1
12.ЖЕМІС АҒАШТАРЫНЫҢ ЗИЯНКЕСТЕРІ
Сорғыш зиянкестер. Жапырақ пен бүршіктің кеміргіш зиянкестері. Жоңышқа биті. Санын есептеу әдістемесі. 2 Н. 1, 2 0,1
13.ЖИДЕК ДАҚЫЛДАР МЕН ЖҮЗІМНІҢ ЗИЯНКЕСТЕРІ Бүлдірген мен таңқурайдың маманданған зиянкестері Қарақат пен қарлығанның маманданған зиянкестері. Жидек дақылдарын зиянкестерден қорғаудың маусымдық шаралар жүйесін құрудың принциптері. Сандарын есептеу әдістері.
2 Н. 1, 2 0,1
14.ЖҮЗІМНІҢ ЗИЯНКЕСТЕРІ
Жүзімнің ұнтақты сымыры. Мәрмәр және басқа заузалар. Жүзім шоғының жапырақ ширатқышы және екі ұрпақты жапырақ ширатқыш. Жүзім филлоксерасы. Санын есептеу әдістемесі. 2 Н. 1, 2 0,1
15. АУЫЛ ШАРУАШЫЛЫҚ ӨНІМДЕРІ, АСТЫҚ ҚОРЫНЫҢ ЗИЯНКЕСТЕРІ
Зиянкестердің түр құрамы және олардың қоймаға ену жолдары. Бунақденелілер мен кенелердің әр түрлі астық қорын және астықты өндеу өнімдерін зақымдау түрлері сапасының төмендеуіне әсері. Зиянкестердің қоймада жаппай дамуын және таралу жолдарын анықтаушы факторлар. Санын есептеу әдістемесі.
2 Н. 1, 2 0,1
Барлығы 30 1,5
6.2 Практикалық зертханалық сабақтардың тізбесі
Зертханалық сабақтардың аталуы Көлемі Әдебиеттер Ағымды бақылау, балл
1.Көпқоректі тура қанаттылар отрядына жататын бунақденелілердің түр құрамын анықтау практикалық есептерін шығару. Зақымдаудың түрлерімен таныстыру. Өсімдікті зақдымдау ерекшеліктеріне қарай зиянкестерді ажырату. Санын есептеу әдістемесі.
1(2) Н.1,2,3 0,5
2.Тура қанаттылар. Шегірткелердің негізгі зиянды түрлерін анықтау. Олардың күбіршектерінің құрылысын және шегірткелердің дернәсілдерінің жасын ажырату ерекшеліктері. Шекшектер, шілделіктер, бұзаубастардың негізгі түрлерімен таныстыру. Санын есептеу әдістемесі.
1(2) Н.1,2,3 0,5
3.Көпқоректі қатты қанаттылар отрядына жататын бунақденелілердің түр құрамын анықтау және оларды есептеудің практикалық есептерін шығару. Санын есептеу әдістемесі.
1(2) Н.1,2,3 0,5
4.Көп қоректі қоңыздар. Шыртылдақтар, қара денелілер және тақта мұрттылардың негізгі түрлері, олардың дернәсілдерінің құрлыс ерекшеліктері. Шыртылдақ, қара денелілер және тақта мұрттылар қоңыздардың дернәсілдерін анықтау. Санын есептеу әдістемесі.
1(2) Н.1,2,3 0,5
5.Көпқоректі қабыршақ қанаттылар отрядына жататын бунақденелілердің түр құрамын анықтау және оларды есептеу шараларды практикалық есептерін шығару. 1(2) Н.1,2,3 0,5
6.Көпқоректі қабыршақ қанаттылар. Қан көбелектері мен қоңыр көбелектерінің негізгі зиянды түрлері. Әр түрлі дақылдардағы сабақ көбелегінзақымдау белгілері бойынша анықтау.
1(2) Н.1,2,3 0,5
7.Астық дакылдарына зиян келтіретін бунақденелілердің түр құрамын анықтау және оларды есептеудің практикалық есептерін шығару. 1(2) Н.1,2,3 0,5
8.Астық дакылдарына зиян келтіретін бунақденелілердің таралуы, биологиясы, зияндылығы. 1(2) Н.1,2,3 0,5
9.Күріш дақылына зиян келтіретін бунақденелілердің түр құрамын анықтау және оларды есептеудің практикалық есептерін шығару. 1(2) Н.1,2,3 0,5
10.Күріш дақылына зиян келтіретін бунақденелілердің таралуы, биологиясы, зияндылығы. 11.Жүгері дақылына зиян келтіретін бунақденелілердің түр құрамын анықтау.
1(2) Н.1,2,3 0,5
12.Жүгері дақылына зиян келтіретін бунақденелілердің таралуы, биологиясы, зияндылығы. Санын есептеу әдістемесі. 1(2) Н.1,2,3 0,5
13.Бұршақ және май бұршақ дақылдарына зиян келтіретін бунақденелілердің түр құрамын анықтау. 1(2) Н.1,2,3 0,5
14.Бұршақ және май бұршақ дақылдарына зиян келтіретін бунақденелілердің таралуы, биологиясы, зияндылығы. Санын есептеу әдістемесі. 1(2) Н.1,2,3 0,5
15.Тұқымдық жоңышқа егістеріне зиян келтіретін бунақденелілердің түр құрамын анықтау. 1(2) Н.1,2,3 0,5
16.Тұқымдық жоңышқа егістеріне зиян келтіретін бунақденелілердің таралуы, биологиясы, зияндылығы. Санын есептеу әдістемесі. 1(2) Н.1,2,3 0,5
17.Қант қызылша дақылына зиян келтіретін бунақденелілердің түр құрамын анықтау. 1(2) Н.1,2,3 0,5
18.Қант қызылша дақылына зиян келтіретін бунақденелілердің таралуы, биологиясы, зияндылығы. Санын есептеу әдістемесі. 1(2) Н.1,2,3 0,5
19.Мақта дақылына зиян келтіретін бунақденелілердің түр құрамын анықтау. 1(2) Н.1,2,3 0,5
20.Мақта дақылына зиян келтіретін бунақденелілердің таралуы, биологиясы, зияндылығы. Санын есептеу әдістемесі. 1(2) Н.1,2,3 0,5
21.Майлы дақылдарына зиян келтіретін бунақденелілердің түр құрамын анықтау. 1(2) Н.1,2,3 0,5
22.Майлы дақылдарына зиян келтіретін бунақденелілердің таралуы, биологиясы, зияндылығы. Санын есептеу әдістемесі. 1(2) Н.1,2,3 0,5
23. Көкөніс және бақша дақылдарына зиян келтіретін бунақденелілердің түр құрамын анықтау. Санын есептеу әдістемесі. 1(2) Н.1,2,3 0,5
24.Көкөніс және бақша дақылдарына зиян келтіретін бунақденелілердің таралуы, биологиясы, зияндылығы. 1(2) Н.1,2,3 0,5
25.Жеміс ағаштарына зиян келтіретін бунақденелілердің түр құрамын анықтау. Санын есептеу әдістемесі. 1(2) Н.1,2,3 0,5
26.Жеміс ағаштарына зиян келтіретін бунақденелілердің таралуы, биологиясы, зияндылығы. 1(2) Н.1,2,3 0,5
27.Жидек дақылдарына және жүзім плантациясына зиян келтіретін бунақденелілердің түр құрамын анықтау. Санын есептеу әдістемесі. 1(2) Н.1,2,3 0,5
28.Жидек дақылдарына және жүзім плантациясына зиян келтіретін бунақденелілердің аралуы, биологиясы, зияндылығы. 1(2) Н.1,2,3 0,5
29. Астық және басқа шаруашылық өнімдер қорының зиянкестерінің түр құрамын анықтау. Санын есептеу әдістемесі. 1(2) Н.1,2,3 0,5
30. Астық және басқа шаруашылық өнімдер қорының зиянкестерін есептеу және болжау шаралары. 1(2) Н.1,2,3 0,5
Барлығы 30/60 15
7. Пән бойынша (СӨЖ) орындау және тапсыру кестесі
№ Сабақтың тақырыбы СӨЖ тапсырмасы Тапсырманың мақсаты мен мазмұны Ұсынылған әдиебеттер Қабылдау түрі Тапсыру мерзімі Бағалау балдары
1 2 3 4 5 6 7 8
Бөлім 1.
1
Кіріспе 1. Өсімдік зиянкестерін анықтау және есепке алу пәнінің міндеті мен мақсаты.
2 Өсімдік зиянкестерін анықтау және есепке алу пәні туралы қысқаша тарих. Өсімдік зиянкестерін анықтау және есепке алу пәнінің міндеті мен мақсаты
Н. 1-3,
Қ.1-12
Дәріс конспекті
Зертханалық сабақта жауап беру. Дәптерлерін тексеру.
1 1,5
2 Зиянкестермен күрес тәсілдері Көпқоректі тура қанаттылар отрядына жататын бунақденелілердің түр құрамын анықтау практикалық есептерін шығару. Зақымдаудың түрлерімен таныстыру. Өсімдікті зақдымдау ерекшеліктеріне қарай зиянкестерді ажырату. Санын есептеу әдістемесі. Н. 1-3,
Қ.1-12
Дәріс конспектіЗертханалық сабақта жауап беру. Дәптерлерін тексеру.
2 1,5
3
КӨП ҚОРЕКТІ ЗИЯНКЕСТЕР
1. Тура қанаттылар отряды.
2. Қатты қанаттылар, немесе қоңыздар отряды.
3.Қабыршақ қанаттылар, немесе көбелектер, отряды.
зияндылық жағдайлары. Көп қоректі зиянкестер мен танысу Н. 1-3,
Қ.1-12
Дәріс конспектіЗертханалық сабақта жауап беру. Дәптерлерін тексеру.
3
1,5
Бөлім 2. ДӘНДІ ДАҚЫЛДАР ЗИЯНКЕСТЕРІ
МАСАҚТЫ ДӘНДІ ДАҚЫЛДАР ЗИЯНКЕСТЕРІ
1.Астық тұқымдастарды зақымдаушы: цикадалар, астық бітелері, бақашық қандалалар, трипсілер. Зиянкестерге қарсы ұйымдастыру шаралары.
2.Астық дақылдарын зақымдаушы қоңыздар: астықтың жолақ бүргесі, сабақ бүргелері, кәдімгі сүлікше қоңыз, астық қоңыздары, астықтың барылдақ қоңызы. Зиянкестерге қарсы ұйымдастыру шаралары.
3.Масақты дәнді
дақылдардың қабыршақ
қанаттылары. Дәннің сұр көбелегі және басқалар. Зиянкестерге қарсы ұйымдастыру шаралары.
4.Астық сабақ егегіштері:
шведтік шыбындар, гессен шыбыны. тары құмыты. Астықтарда қос қанаттыларға қарсы күресуде егін егу мерзімі және басқа агротехникалық шаралар жүйесінің маңызы. Зиянкестерге қарсы ұйымдастыру шаралары.
Масақты дәнді дақылдар зиянкестерімен танысу. Н. 1-3,
Қ.1-12
Дәріс конспектіЗертханалық сабақта жауап беру. Дәптерлерін тексеру.
4 1,5
5
ДӘНДІ ЖӘНЕ МАЛАЗЫҚТЫҚ БҰРШАҚ ДАҚЫЛДАР
ЗИЯНКЕСТЕРІ
1. Бір жылдық және көп жылдық бұршақ дақылдары зиянкестерінің түр құрамының сипаттамасы.
2.Май бұршақ зиянкестері және олармен күресу шаралары.
Дәнді және малазықтық бұршақ дақылдар зиянкестерімен
танысу. Н. 1-3,
Қ.1-12
Дәріс конспектіЗертханалық сабақта жауап беру. Дәптерлерін тексеру.
5 1,5
6 ТЕХНИКА
ЛЫҚ ДАҚЫЛДАР
ДЫҢ ЗИЯНКЕСТЕ
РІ
1. Қант қызылшасының зиянкестері олармен күресу шаралары.
2. Мақта зиянкестері олармен күресу шаралары.
Техникалық дақылдардың зиянкестерімен
танысу. Н. 1-3,
Қ.1-12
Дәріс конспектіЗертханалық сабақта жауап беру. Дәптерлерін тексеру.
6 1,5
Бөлім 3. Техникалық дақылдардың зиянкестері
7 ТЕХНИКАЛЫҚ ДАҚЫЛДАРДЫҢ ЗИЯНКЕСТЕРІ 1. Күнбағыс зиянкестері олармен күресу шаралары.
2. Темекі зиянкестері олармен күресу шаралары.
Техникалық дақылдардың зиянкестерімен танысу. Н. 1-3,
Қ.1-12
Дәріс конспектіЗертханалық сабақта жауап беру. Дәптерлерін тексеру.
7 1,5
Аралық бақылау 1
8 Картоп және басқа алқа тұқымдас дақылдар зиянкестері. 1.Көп қоректі зиянкестер (шыртылдақтар, кеміргіш қоңыр көбелектер). Колорадо қоңызы. Сорғыш зиянкестер - картоптың вирустық ауруларын таратқыштар.
2. Картоптың және басқа алқа тұқымдас дақылдар зиянкестерімен күрес шаралар жүйесі.
3. Крестігүлді көкөніс және майлы дақылдарының зиянкестері.
Картоп және
басқа алқа
тұқымдас дақылдар зиянкестерімен танысу. Н. 1-3,
Қ.1-12
Дәріс конспектіЗертханалық сабақта жауап беру. Дәптерлерін тексеру. 8 1,5
9 Көкөніс және майлы дақылдардың зиянкестері 1. Жабық алаңдағы көкөніс дақылдарының зиянкестері: бақша және басқа бітелер түрлері, теплица ақ қанаты, темекі трипсі.
2. Бақша дақылдарының зиянкестері: бақша қан қызы, қауын шыбыны. Асқабақ дақылдарың аталған зиянкестерден қорғау ерекшеліктері.
Көкөніс және майлы дақылдардың зиянкестерімен танысу Н. 1-3,
Қ.1-12
Дәріс конспектіЗертханалық сабақта жауап беру. Дәптерлерін тексеру.
9 1,5
10 ЖЕМІС АҒАШТАРЫНЫҢ ЗИЯНКЕСТЕРІ 1.Сорғыш зиянкестер.
2.Жапырақ пен бүршіктің кеміргіш зиянкестері.
Жеміс ағаштарының зиянкестерімен танысу. Н. 1-3,
Қ.1-12
Дәріс конспектіЗертханалық сабақта жауап беру. Дәптерлерін тексеру.
10 5
Бөлім 4. ЖЕМІС АҒАШТАРЫНЫҢ ЗИЯНКЕСТЕРІ
11 ЖЕМІС АҒАШТАРЫНЫҢ ЗИЯНКЕСТЕРІ 1.Генеративтік мүшелер зиянкестері.
2.Қаңқалы мүшелер зиянкестері.
Жеміс ағаштарының зиянкестерімен танысу. Н. 1-3,
Қ.1-12
Дәріс конспекті
Зертханалық сабақта жауап беру. Дәптерлерін тексеру.
11 1,5
12 ЖИДЕК ДАҚЫЛДАР МЕН ЖҮЗІМНІҢ ЗИЯНКЕСТЕРІ
1.Бүлдірген мен таңқурайдың маманданған зиянкестері.
2.Қарақат пен қарлығанның маманданған зиянкестері.
3.Жидек дақылдарын зиянкестерден қорғаудың маусымдық шаралар жүйесін құрудың принциптері.
Жидек дақылдары
мен жүзімнің зиянкестері
мен танысу. Н. 1-3,
Қ.1-12
Дәріс конспектіЗертханалық сабақта жауап беру. Дәптерлерін тексеру.
12 1,5
Бөлім 5. ЖИДЕК ДАҚЫЛДАР МЕН ЖҮЗІМНІҢ ЗИЯНКЕСТЕРІ
13
ЖҮЗІМНІҢ ЗИЯНКЕСТЕРІ
1.Жүзімнің ұнтақты сымыры. Мәрмәр және басқа заузалар. 2.Жүзім шоғының жапырақ ширатқышы және екі ұрпақты жапырақ ширатқыш. Жүзім филлоксерасы.
Жүзімді зиянкестерден
қорғау шаралар жүйесі.
Жүзімнің зиянкестермен танысу.
Н. 1-3,
Қ.1-12
Дәріс конспектісі. Зертханалық сабақта жауап беру. Дәптерлерін тексеру.
13
1,5
14 АСТЫҚ ӨНІМДЕРІ ҚОРЫНЫҢ ЗИЯНКЕСТЕРІ
1.Зиянкестердің түр құрамы және олардың қоймаға ену жолдары. Өнімдерді сақтау кезінде
Зиянкестерден келетін шығын.
2.Бунақденелілер мен
кенелердің әр түрлі астық қорын және астықты өндеу өнімдерін зақымдау түрлері және ерекшеліктері.
3.Бунақденелеілердің тіршілік
әрекеттері мен осы зақымдаулардың тұқымдық пен тағамдық өнімдер
сапасының төмендеуіне
әсері.
Астық өнімдері қорының зиянкестері
мен танысу Н. 1-3,
Қ.1-12
Дәріс конспектісі. Зертханалық сабақта жауап беру. Дәптерлерін тексеру.
13
1,5
15 АУЫЛ ШАРУАШЫ
ЛЫҚ ӨНІМДЕРІ ҚОРЫНЫҢ ЗИЯНКЕСТЕРІ
1.Зиянкестердің қоймада жаппай дамуын және таралу жолдарын анықтаушы факторлар. Қоймадан тыс жердегі резервациялар.
2.Қатты қанаттылар: қамба және күріш бізтұмсықтары, ұнның қара қоңыздары, ұн жемірлер, мавритан қоңызы, дән тескіш, тері жемірі және басқалар.
3.Қабыршақ қанаттылар: қамба күйесі, оңтүстік қамба көбелегі, дән көбелегі, диірмен қан көбелегі.
4.Қойма зиянкестеріне қарсы күресудің алдын алу және құрту шаралар жүйесі. Ауылшаруашылық өнімдері қорының зиянкестері
мен танысу Н. 1-3,
Қ.1-12
Дәріс конспектісі. Зертханалық сабақта жауап беру. Дәптерлерін тексеру.
13
1,5
Аралық бақылау 2
8. Негізгі және қосымша әдебиеттер тізімі.
Негізгі әдебиеттер
1.Сельскохозяйственная энтомология. Под ред. А.А. Мигулина. М.: Колос,1983, 416с.
2. Практикум по сельскохозяйственной энтомологии. Под ред.Н.В. Бондаренко. Л., Колос, 1976.
3. Тілменбаев Ә.Т., Жармұхамедова Г.Э. Энтомология. Алматы, Кайнар,1994, 336б.
Қосымша әдебиеттер
Ашикбаев Н.Ж., Агибаев А.Ж., Прокофьев О.Н. Энтомофаги вредных насекомых и гербифагов сорных растений (учебное пособие в 2-х частях).Алматы, 1996, 114с.
Вредители сельскохозяйственных культүр и лесных насаждений. Под ред.В.П. Васильева. Киев, т.1-1973; т.2-1974; т.3-1975.
Защита зерновых культүр от вредителей, болезней и сорняков Под ред.Т.Н. Нурмуратова. Алма-Ата, 1986.
Защита растений от вредителей. Под ред. В.В. Исаичева М., «Колос», 2003,
472с.
Миноранский А.В. Защита орошаемых полевых культур от вредителей. М., 1989, 207с.
Осмоловский Г.Е., Бондаренко Н.В. Энтомология. Л.. «Колос», 1980, 360с.
Павлов И.Ф.Защита полевых культур от вредителей. М.,1987.
Петров А.И., Харин С.А. Защита сельскохозяйственных культүр отвредителей в Казахстане. Алма-Ата, 1957.
Справочник агронома по защите растений. Под ред. Т.Н.Нурмуратова иГ.Х.Шека. Алма-Ата, 1983, 184с.
10.Справочник по борьбе с вредителями сельскохозяйственных культур.Под ред.проф. СА.Харина. Алма-Ата, 1969.
11. Справочник по защите растений. Под ред. Ю.Н.Фадеева. М., 1985.
12.Справочник по защите растений. Под ред. академиков НАН РК Сагитова А.О.. Исмухамбетов Ж.Д. Алматы, 2004, 320с.
Көрнекілік құралдар тізімі
Плакаттар.
Гербарий.
Зиянкестердің коллекциялық материалдары.
Бинокуляр МБС.
Микроскоп.
Мультимедиялық материалдар.
Компьютер.
Проектор.
Курстың саясаты
Сабаққа қалмай келу.
Себепсіз сабақты қалдырмау.
Ұялы телефонды сөндіріп қою, сабақ үстінде алаңдамау.
Сабақ үстінде белсенді жұмыс істеу.
Қасыңдағы әріптестерің, оқытушыларға, лаборанттарға сыйластықпен қарау.
Оқу орнының жабдықтарын және жиһаздарын ұқыпты пайдалану.
10. Білімді бағалау жөнінде ақпарат.
Ағымдық бақылау. Семестр ішінде студенттердің білімін жүйелі түрде тексеру. Дәрістік сабақтарға қатысып, жұмыс жасау, зертханалық сабақтарды орындау және тапсыру, СӨОЖ тапсырмаларын орындау және тапсыру.
Рубеждік бақылау. Студенттердің оқу жетістіктерін кезендік тексеруді семестр ішінде 7 және 15 аптада оқытушы жүргізеді.
Қорытынды бақылау. Семестр соңында емтихан түрінде өткізіледі.

Баға қою саясаты.Университет бойынша студенттердің білімін бағалау және бақылау 100 балдық – рейтингілік жүйеге негізделеді және мынандай түрде бөлуді қарастырады: ағымды және аралық бақылауға барлығы 60 (60 балл), ал қорытынды бақылауға 40 (40 балл) қойылады.
11. Өсімдік зиянкестерін анықтау және есепке алу пәні бойынша білімді бағалау кестесі
№ Бақылау Сабақ түрлері,
студенттер жұмысы Балдар Барлығы
1 Ағымдыќ Дәрістегі жұмыс 0,1х15 1/1,5
2 Зертханалық сабақтар бойынша сынақ тапсыру 0,5х30 8,5/15
3
СӨОЖ (тапсырманы орындау) 1,5х15 10/22,5
4 Дәптерлерін тексеру 0,067х15 0,47/1,0
5 Аралық Коллоквиум (2 бақылау 10 баллдан) 5/10 10/20
6 Қорытынды Емтихан
40 20 /40
Жиынтығы 50/100
Студенттердің білімін емтиханда балл арқылы бағалау үлгісі
Емтихандағы баға Бағаның баллы, пайыз
3 (қанағаттанарлық) 20/29
4(жақсы) 30/35
5(өте жақсы) 36/40
Студенттердің қорытынды бағасы (барлық бақылау бойынша алынған балдардың қосындысы) кредиттік жүйеге сәйкес төмендегі мәлімет бойынша қойылады
Әріптік жүйе бойынша бағалау Балдардыңсандық
эквиваленті Балдардың пайыздық өлшемі Дәстүрлі жүйе бойынша бағалау
А 4,0 95-100 өте жақсы
А- 3,67 90-94 В+ 3,33 85-89 жақсы
В 3,0 80-84 В- 2,67 75-79 С+ 2,33 70-74 қанағаттанарлық
С 2,0 65-69 С- 1,67 60-64 Д+ 1,33 55-59 Д 1,0 50-54 F 0 0-49 Қанағаттанарлық
сыз
Силлабусты дайындаған
Аға оқытушы, а.ш.ғ.к. Ш.Ш.Бекенова

Приложенные файлы

  • docx 1495722
    Размер файла: 63 kB Загрузок: 0

Добавить комментарий